Hytte uten strøm? Komplett monteringsveiledning for solenergiverk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytte uten strøm? Komplett monteringsveiledning for solenergiverk. www.sunwind.no"

Transkript

1 Hytte uten strøm? Komplett monteringsveiledning for solenergiverk

2 GRATULERER MED DITT SUNWIND SOLENERGIVERK Sunwind har mange års erfaring i hyttemarkedet. Vi representerer en solid fagkunnskap innen energi og varme såvel som gass og VVS. Våre produkter skal ha god kvalitet og vi samarbeider kontinuering for å utvikle nye produkter sammen med våre leverandører. Sunwind vektlegger kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet. Sunwind Faghandlere vil gjøre sitt beste for å gi deg et høyt servicenivå. Du finner oss over hele landet, enten der du har hytte eller der du bor. Gjennom Sunwind skolen har våre faghandlere tilegnet seg en høy kompetanse til beste for deg som hyttebruker. Sunwind Gylling AS har representert BP Solar, leverandør til Norges mest solgte solcellepanel siden Vi utvikler våre egne styringssystemer og representerer flere ledende produsenter av alternative energiprodukter. Vi ønsker deg lykke til med monteringen av ditt nye solenergiverk.

3 UTPAKKING Det første du bør gjøre etter at du har kjøpt anlegget, er å kontrollere at alt er levert og at det ikke er beskadiget. Ta jobben hjemme, FØR du reiser på hytta. Det er ikke noe som er så ergelig som når installerings jobben stopper på en liten detalj, og du må vente til neste hyttebesøk med å nyte solcellelivets gleder! Les igjennom denne monteringsveiledningen før du reiser slik at du er sikker på at du har med alt du trenger av verktøy etc. Du vil finne en liste over det du trenger av verktøy i denne veiledningen. HYTTEKOMFORT Solenergi tar seg av de aller fleste energibehov på hytta, men for å oppnå totalkomforten må du kombinere med propan- eller parafin produkter til de mest energi-krevende oppgaver. Ring hytta varm! Wallas kamin - starter når du ønsker det! Alt du trenger å gjøre er å sende en tekstmelding til hyttevokteren og du kommer til ferdig oppvarmet hytte! Tilbakemeldingen du får vil i tillegg også gi deg en oversikt over batteristatus på fritidsbatteriet ditt. SUNWIND GYLLING MARKEDSFØRER OGSÅ: Toaletter, Dusjer og baderom Gass kjøleskap og komfyrer 12 volts kjøleskap Varmeovner Gassgriller Be gjerne om vår hovedkatalog /telefon

4 ORDLISTE Ampere Amperetimer (Ah) Gassespenning Hvilespenning Kabeltverrsnitt Ladespenning Ladestrøm Parallellkopling Spenningsfall Syrevekt Virkningsgrad Volt (V) Watt (W) Enhet for elektrisk strøm. 1 ampertime er den mengden som passerer i en strømkrets i løpet av 1 time når strømmen er 1 ampere. Dersom strømstyrken er 1 ampere vil et 110 amperetimers batteri teoretisk sett kunne levere strøm i 110 timer. Mål på batteriets kapasitet. Den spenning batteriet skal lades til før det ikke tar mer lading begynner å utvikle knallgass. Ved 20 grader C. er gassespenningen 14,4V. Den spenning som kan måles på batteriet etter en belastningenten opplading eller utladning. Benyttes som en indikasjon på batteriets tilstand. Mål på kabelens tykkelse og dens evne til å transportere strøm. Tverrsnittet angis i mm2. Den spenning som batteriet lades opp med uttrykt i volt. Den strømstyrke som batteriene lades opp med uttrykt i ampere. Måte å kople batterier slik at kapasiteten øker. Spenningen vil konstant. Når batterier parallellkoples, koples pluss mot pluss og minus mot minus. Det tap som oppstår når kabeltverrsnittet er for lite i forhold til strøm som går gjennom kabelen og avstanden fra batteriene til "forbrukeren". Vekten av 1 liter syre. Brukes som en indikasjon på batteriets ladetilstand. Dersom 1 liter syre veier 1,28 kg (ved 20 grader C) sier vi batteriet er fulladet. Beskriver solcellepanelets evne til å fange opp den energien som solen avgir. Enhet for elektrisk spenning. Enhet for elektrisk effekt.

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Teknisk beskrivelse av solenergiverkets komponenter Solcellepanelet Regulatoren Batteriet Installasjonsplan for solenergiverket Monteringsrekkefølge Plassering av solcellepanel Plassering av batteriene Plassering av regulator Tilkoplinger Tilkopling av solcellepanel - regulator Sammenkopling av to solcellepaneler Sammenkopling via koplingsboks Tilkopling regulator - batteri Tilkopling til regulatorens forbrukskurser Noen tips om koplingsmateriellet Kabeldimensjonering / Vedlikehold Kabeldimensjonering Tabell for beregning av kabeltverrsnitt Vedlikehold av anlegget

6 TEKNISK BESKRIVELSE Solcellepanelet Sunwind Gylling AS benytter BP Solar solcellepaneler i sine solenergiverk. BP Solar er i dag en av verdens største leverandør og produsent av solcellepaneler. Sammenlignet med andre produsenter har BP Solar lavere toleransegrense (+/-5%). Solcellepanelet omdanner lys til elektrisk strøm som lagres i batteriene. Panelet består av mange enkeltceller. Det er antall celler som bestemmer ladespenningen. BP Solar har mange nok celler i sine paneler til å overvinne batteriets motspenning under alle klimaforhold. Alle solcellepaneler over 38Watt i leveres med 25års effektgaranti. Dette innebærer at solcellepanelet skal yte minimum 90% av garantert minsteeffekt i de første 10 år og minimum 80% de første 25 år. Forventet levetid er mer enn 40 år. Alle data med hensyn til effekt og faktisk ytelse er angitt på panelets bakside. 5

7 Regulatoren Regulatoren har to hovedoppgaver. Den skal hindre strømmen å returnere til panelet om natten. Det gjør den ved hjelp av en sperrediode. Den andre hovedoppgaven er kontinuerlig å overvåke batteriets spenning og sammenlikne denne med romtemperaturen. Batteriet skal lades opp til gassegrensen, og den varierer med temperaturen. (Våre regulatorer er derfor utstyrt med temperaturføler). Ved 0 C er den 15V og ved +20 C er den 14,4V. Når batteriene er ladet opp til gassegrensen, må ladingen forandres fra konstantlading til pulslading for at ikke batteriene skal overlade. Pulsfrekvensen varierer slik at batteriene vedlikeholdes maksimalt. Dette kan sees på voltmeteret ved at nålen med jevne mellomrom vil gi et høyere utslag. Regulatoren er også utstyrt med instrumenter. Ett, to eller tre, alt etter hvilken modell du har kjøpt. Regulatoren har hovedbryter for å stenge forbruk når du forlater hytta. Denne påvirker ikke ladefunksjonen. Som tillegg kan regulatoren leveres med batterivakt som automatisk kopler fra forbruket ved lav batterikapasitet. Forbrukskurser Regulatoren har tre eller fire utgående kurser med 10 ampere sikringer. Belast derfor ikke noen av kursene med høyere strøm enn 10 ampere (120 watt). Planlegg ut ifra dette nøye hva som skal koples til den enkelte kurs. Hovedsikring Solenergiverkets hovedsikring finnes på regulatoren. Denne tåler en belastning på 20 ampere. Totalforbruket må derfor ikke overstige dette. Dersom man ønsker større forbruk, f.eks. en vannpumpe, må dette koples direkte på batteriene med egen sikring. 6

8 AVLESNING Amperemeteret Alle våre regulatorer bortsett fra GTR 7V / 7VB OG Marine er utstyrt med et amperemeter. På dette instrumentet kan du lese av hvor mye strøm som kommer inn. Ved å slå over en bryter kan du se hvor mye strøm du til enhver tid forbruker. Regulator GTR 16AVAB har 2 stk amperemeter, ett for avlesning av lading og ett for forbruk. Har man et 60 Watt BP Solar solcellepanel vil amperemeteret vise omkring 3,5A på en solrik dag inntil batteriene er fulladet eller er i ferd med å bli det. For at man skal kunne lese av forbruket har regulatoren en fjærbelastet bryter som kan vendes. Forbruket kan nå avleses. Vil du avlese ladingen og forbruket i antall Watt, må du multiplisere med spenningen. Eks. instrumentet viser 3 ampere og voltmeteret viser 13,2 (3x13,2) = 39,6 Watt. 7

9 Voltmeteret Alle våre regulatorer (unntatt Marine) er utstyrt med et voltmeter, dette kan benyttes som en kontroll av batteriets tilstand. Skalaen som viser hvilespenning indikerer hvorvidt batteriet er oppladet eller utladet. Et fulladet batteri vil teoretisk ha en hvilespenning på 12,76 volt, mens et flatt batteri har en hvilespenning på 11,88 volt. Hele batterikapasiteten utgjøres altså av en differanse på 0,88 volt. For å kunne måle hvilespenningen bør batteriet stå uten belastning noen timer (slå av hovedbryter når det er mørkt). Når panelet lader brukes skalaen for ladespenning. Ved lading med sol på panelet og en temperatur på +20 C vil du kunne lese av helt opp til 14,4V. Når ladingen da opphører, f.eks. ved solnedgang, vil etter noen timer, spenningen synke til 12,7V igjen. Blir en kjent med bruken av voltmeteret, blir det overflødig å bruke syremåler, som er en meget temperatur avhenging og upålitelig måte å måle ladningsgraden på. 8

10 Batteriet Til våre solenergiverk benytter vi fritidsbatterier som er konstruert for å tåle mange og dype utladninger. Exide batterier har en kapasitet på 115Ah. Concordebatteriene har en kapasitet fra 126 til 305 Ah Av dette er inntil 80% tilgjengelig til forbruk fordi batteriet aldri bør tappes helt ut. Dette vil redusere batteriets levetid. Et batteri som aldri tappes ned mer enn 50% vil leve lenger enn et batteri som lades helt ut hver gang. Batteriets tilstand kan kontrolleres på flere måter bl.a. ved å benytte voltmeteret på regulatoren. Bruk skalaen for hvilespenning på regulatorens voltmeter for avlesing av hvilespenning. Mange benytter syrevekt som et mål på batteriets tilstand (Dette er ikke mulig på forseglede batterier som Concorde). Syrevekt er dårligere og mindre pålitelig målemetode. Batteriets hvilespenning og syrens spesifikke vekt er to sider av samme sak. Et batteri som er i god stand vil ha en hvilespenning av en bestemt verdi i forhold til dets ladetilstand (kapasitet). Er batteriet nytt og fulladet skal det teoretisk ha en hvilespenning på 12,76 volt. Er det utladet vil hvilespenningen være 11,88 volt. Denne differansen i hvilespenning for et batteri er meget liten: 0,88volt fra utladet til fullt oppladet. Diagrammet på neste side viser forholdet mellom batterispenning og syrens spesifikke vekt. Et batteri som har vært i drift eller under opplading, må belastes ved å sette på f.eks. et lys i 2 til 4 minutter før målingen av spenningen for å få mest mulig riktig avlesing. Etter opplading har alle batterier en viss toppspenning de første 12 timene. 9

11 Batterier er forbruksvare! Levetiden på et åpent syrebatteri er normalt 5 år. Concordebatterier har vesentlig lengere levetid med opp til 5 ganger så mange inn og utladninger. Kapasiteten vil synke lgradvis. Når en merker at batteriene har liten kapasitet og er "mistenkelig" raske å lade opp, bør de byttes. Reduksjonen av kapasiteten vil ikke gi utslag på verken syrevekt eller hvilespenning. Dersom kapasiteten er redusert med 50%, vil både syrevekt og hvilespenning vise de samme verdier som et nytt fulladet batteri. Den tiden det tar å lade opp batteriene vil imidlertid reduseres ettersom kapasiteten reduseres. Etsende syre! Batterisyren er sterkt etsende og angriper de fleste materialer. Vær spesielt forsiktig så du unngår syre på huden eller i øynene. Hvis uhellet likevel skulle være ute, skyll med vann og oppsøk lege.(gjelder ikke Concorde som er tette og ikke vil gi søl) Knallgas Åpne batterier utvikler eksplosjonsfarlig knallgass, spesielt under lading. Batteriene må derfor ikke plasseres i et lite lukket rom som f.eks. et skap eller en kasse hvor selv en liten gassutvikling etterhvert vil gi en konsentrasjon som kan antennes av gnister. Bruk derfor ikke fyrstikk eller annen åpen flamme til å lyse med når du skal kontrollere syrevekten eller væskenivået.(gjelder ikke Concorde som er tette og eksplosjonssikre) Hold batteriklemmene rene! Det vil etterhvert danne seg et hvitt belegg på batteripolene. For å hindre at dette ødelegger ledningsevnen, må du ta polskoene av og skrape både dem og batteripolene rene. Legg vaselin e.lign på polskoene og polene etter at polskoene er satt på.(gjelder ikke Concorde) Hold øye med batteriets væskenivå! Syren i hver battericelle må dekke den synlige delen av platene på batteriene. Etterfyll med batterivann. (Gjelder ikke Concorde) 10

12 INSTALLASJONSPLAN MONTERINGSREKKEFØLGE 1. Solcellepanelet Monter først ladeledningene og brakettene på panelet. Se på brakettesken for montering av braketten. Fest deretter panelet på en sydvendt vegg eller tre. Benytt bor for å lage hull i veggen. Husk å tette hullet med silikon. Bor gjerne skrått oppover hvis du borer utenfra. Det hindrer regnvann å renne inn. 2. Regulatoren Monter regulatoren på en vegg i det rommet hvor batteriene skal plasseres. Husk å slå av hovedbryteren når du arbeider med strømførende ledninger. 3. Batteriene Dersom stua er sydvendt kan batteriene med fordel plasseres der. Dermed blir avstanden til panelet og storforbrukere av strøm liten. Batteriene vil også fungere bedre når de står i et som blir varmet opp. Når batterier parallellkoples anbefaler vi å benytte kabel med 2x6mm2 tverrsnitt. 4. Ledningskursene Strekk ledningene fra regulatoren til de steder du ønsker å ha strøm. Benytt tabell for kabeltykkelse som en retningslinje for å beregne hvilket kabeltverrsnitt som skal benyttes. 5. Tilkopling Kople batteriene til regulatoren. 6. Ladeledningene Strekk ledningen fra panelet til regulatoren. Verktøyoversikt Bor Avbiter Stor skrutrekker Liten skiftenøkkel Silikon Kabelsko-tang Stjernetrekker Liten skrutrekker Hammer 11

13 Plassering av solcellepanel Solcellepanelet må plasseres slik at ingen av cellene skyggelegges. Dersom dette skjer vil effekten av solcellepanelet bli kraftig redusert. Solcellepanelet må derfor plasseres så lavt på veggen at det ikke skyggelegges av takmønet under sommerhalvåret. Tenk også over hvor høyt snøen legger seg i vinterhalvåret. Snø må ikke dekke deler av panelet i en lang vintersesong. Videre er det viktig at det ikke står trær foran solcellepanelet. Har man flere enn ett solcellepanel skal også disse plasseres på sydveggen. Det har ingen hensikt å spre solcellepaneler rundt hytta for å forsøke å fange solen hele dagen. Solcellepanelets effekt er også avhengig av den vinkel det monteres i. Sunwind har utviklet en justerbar festebrakett som justeres etter solhøyden i de enkelte årstider. Monteringsanvisning for selve braketten er trykket på esken som braketten leveres i. Solcellepanelet kan monteres i et tre. Sørg for å benytte vannfast finer eller lignende. Forøvrig gjelder de samme betingelser. Den orginale Sunwind braketten gir deg opptil 30% mer strøm produksjon pr årsbasis (mest i sommerhalvåret). 12

14 Plassering av batteriene Solcellepanelene plasseres på sydvegg. Plasser gjerne batteriene i stua hvis denne er sydvendt. De kan plasseres bak en sofa eller lignende. Åpne batterier kan plasseres i et plastkar i tilfelle syresøl. Alle batterier fungerer best i romtemperatur. Ved denne plasseringen blir det kort avstand fra solcellepanel til regulator og videre til batteriene. Fra batteriene og regulatoren får vi på denne måten kort vei til "storforbrukere" som farge-tv og lamper som plasseres i stua. Plassering av regulator Regulatoren skal stå i samme rom som batteriene. Dette er viktig for at batteriene ikke skal lades opp med feil spenning. Våre regulatorer er utstyrt med en temperaturføler som justerer ladespenningen etter romtemperaturen. For å unngå spenningsfall bør det ikke være for stor avstand mellom batterier og regulator. Benytt batterikabelen som følger med anlegget, denne er 2 meter, men kan med fordel avkortes.. TILKOPLINGER Tilkopling solcellepanel - regulator For å kople solcellepanelet sammen med regulatoren må det strekkes en kabel. Bruk tabellen for kabeltykkelse på side 20, for å beregne riktig tykkelse på kabelen slik at du unngår spenningstap og effekttap. 13

15 Kobling av solcellepanel Tilkoblingen i koblingsboksen er forklart på baksiden av solcellepanelet. Ledning fra " + solcellepanel" koples til skrue nr. 2 (rød kabel) Ledning fra " - solcellepanel" koples til skrue nr. 5 (grå kabel) Som man kan se av tegningen skal plussledningen fra regulatoren koples til skrue nr.2, mens minusledningen skal koples til skrue nr. 5. Ved 12 Volt anlegg skal skrue 1 og 6 ikke benyttes. Se forøvrig tegning på baksiden Kobling av solcellepanel med vanntett koblingsboks Enklete av våre solpaneler leveres med separat koblingsboks Finn ut hvor du vil plassere den medfølgende koblingsboksen. Klipp deretter ledningene i riktig lengde. Avisoler ledningene slik at de er klar for montering inne i koblingsboksen. Ledningene fra solpanelet er merket med (+) og (-) på siden av pluggene i enden. Åpne koblingsboksen ved å løsne skruen på toppen. Monter deretter koblingsboksen på vegg. Koblingsboksen skal skrues fast. bruk gjerne silicon for beste tetthet. Fest ledningen til vegg med Klips som følger utstyrspakken. Trekk ledningen fra panelet inn mot koblingsboks. OBS På enkelte av våre paneler kan det være andre koblinger- om dette er tilfelle medfølger egen beskrivelse! (+) fra solcellepanelet /koblingsboks føres til (+) på regulatoren. (-) fra solcellepanelet /koblingsboks føres til (-) på regulatoren. 14

16 Sammenkopling av to solcellepaneler Det er stadig flere som ønsker å utvide sitt eksisterende solenergiverk, ved at to eller flere solcellepaneler parallellkoples. Dette kan gjøres på følgende måter.. 1. Sammenkopling via solcellepanelets koplingsboks Solcellepanelene kan paralellkoples ved at ledningene fra de to panelene koples i solcellepanelets koplingsboks. Pluss fra det ene panelet koples mot pluss på det andre. Videre koples minus mot minus. Derfra føres en tykk ledning, (se beregning av kabeltverrsnitt side 20), inn til regulatoren fra det ene panelet. Tegningen under viser eksempel på parallellkopling av to solcellepaneler. 15

17 2. Sammenkopling via koplingsboks Alternativt kan man føre ledninger fra de to panelene inn til en koplingsboks nær regulatoren hvor panelene koples sammen. Deretter strekkes en kort ledning til regulatoren. Bruk tabell for kabeldimensjonering, og regn med strømmen fra begge panelene og den totale lengde på ledningene helt fra panelet til regulatoren. De solcellepanelene som koples sammen bør ha det samme antall celler. BP Solar solcellepaneler leveres med 36 celler. Hvis ikke kan det panelet med færrest celler belaste panelet med flest celler. Har man f.eks. solcellepanel med færre enn 33 celler og skal anskaffe et panel som har 36 celler, bør panelene koples til separerte regulatorer. Begge regulatorer kan koples til samme batteribank uten problemer. Dersom man har et solcellepanel med kun 30 celler, bør man vurdere å kjøpe et nytt. Dette fordi et panel med kun 30 celler ikke vil klare å fullade batterier i gråvær. 16

18 Tilkopling regulator - batteri Regulatoren koples sammen med batteriet med en batterikabel. Rillet ledning er pluss. Plussledningen fra batteriet føres til regulatorens batteriinngang merket (+). Minusledningen føres til regulatorens batteri- inngang merket (-). Dersom kabelen ikke er utstyrt med polsko av gaffeltypen går det bra å splitte ledningen i to og legge halvparten på hver side av skruene i festeklemmen i regulatoren. Husk å slå av hovedbryter når du arbeider med strømførende ledninger. Har man en batteribank bestående av flere batterier skal disse parallellkoples. Dette gjør man ved å kople de positive polene sammen og de negative polene sammen, som vist på tegningen under. Vår standard mellomkopling kan med fordel benyttes til dette. 17

19 Tilkopling av utstyr til regulatorens forbrukskurser Regulatoren er utstyrt med 3 eller 4 forbrukskurser, avhengig av hvilken regulator du har valgt. Skal TV benyttes bør en kurs avsettes kun til TV. Dette fordi TV tåler lite spenningsfall, samt at noen lysstoffarmaturer på samme kurs kan skape forstyrrelser som får bilde til å flimre eller rulle. Sjekk hvor mye strøm TV'n trekker og beregn riktig kabeltykkelse avhengig av strømtrekk og avstand mellom TV og regulator. Husk at hver forbrukskurs er utstyrt med en 10 Amp. sikring (120 Watt), dvs. at kursen ikke kan belastes med mer enn 120 Watt samtidig. Fordel deretter andre forbrukere som lamper etc. som du ønsker på de andre forbrukskursene på regulatoren. Noen tips om koplingsmateriellet Ved installasjon av 12V anlegg må spesialkontakt og støpsel for 12V benyttes. Disse er kodet pluss og minus med tynn og tykk pol slik at støpslet ikke kan settes i feil. Husk å bruke den tykke polen som pluss gjennom hele anlegget. Kabelen som leveres er to-ledet. Avhengig av hvilken kabeltykkelse du bruker er enten lederene sorte og blå (dette kan variere) eller med og uten rille. Velg deg en farge på kabelen som skal være pluss gjennom hele anlegget, denne skal føres til tykk pol på koplingsmateriellet. Kabelen med den varmeste farge er normalt pluss (rød eller brun) Hvis du bruker kabel med og uten rille bruk den rillede som pluss. 18

20 Kabeldimensjonering Bruker man for tynne kabler får man et tap i form av spenningsfall. Er tverrsnittet for lite i forhold til den strøm som går gjennom kablene, kan man oppleve at en farge-tv slutter å virke etter kort tid. Det vil derfor lønne seg å bruke en kabel med stort tverrsnitt frem til det området en trenger mye strøm og så gå over til en tynnere og penere ledning via en koplingsboks. Tverrsnittet kan beregnes med formler, men vi har laget en tabell for beregning av kabeltykkelse som du finner på neste side. Bruk denne tabellen for å beregne hvilken kabeltykkelse som bør benyttes. Tabellen gjelder for 12 Volt anlegg, et spenningsfall på maks 2,5% og en toleder kabel. Det anbefales kabler med mange tynne kobbertråder i hver leder, ikke bruk kabler for 230 volt med en massiv kobberkjerne, da denne ikke leder strøm like godt. Det er spesielt avstanden fra solcellepanel til regulator hvor det er kritisk med for tynn kabel. Pass på å beregne riktig kabeltykkelse på dette strekket. Ved kabelstrekk inne i hytta til forbruk er ikke kabeltykkelser like kritisk. Har du spenningstap i en lampekabel vil et tap bety at du vil få litt svakere lys i lyspæra. Skal du ha farge TV bør du påse å bruke riktig kabeltykkelse, da et spenningstap vil kunne gi et dårlig TV bilde. Ledningene står som kjent for all transport av energi fra solcellepanelet til batteriene og videre til f.eks. en lyspære. Det er viktig å huske på at strømmen går fra pluss på batteriet til lyspæren og tilbake til minus på batteriet; altså avstanden fra batteriet til lyspæren ganger to. 19

21 Tabell for beregning av kabeltverrsnitt (to-leder) for 12V anlegg: Du må vurdere hvor mange Ampere (A) kabelen skal beregnes for og hvor lang kabelen skal være:. Kabeltverrsnitt i mm 2 NB! Tabellen gjelder to-leder, 12V og maks tap på 2,5%. 20

22 Vedlikehold Solcellepanelet Solcellepanelet trenger ikke annet vedlikehold enn rengjøring med vann og vanlige vaskemidler av og til. Dette hindrer støv og skitt i å redusere virkningsgraden. Batteriet Stell pent med batteriet så varer det lenger (regulatoren i Sunwind solenergiverk hjelper deg langt på vei). Batteriet holder seg lengst når det er fulladet. Sørg for å ikke bruke mer strøm enn at det er igjen minimum 15% kapasitet på batteriet (syrevekt 1,16) ellers vil levetiden forkortes. Hold øye med åpne batterienes væskenivå og etterfyll batterivann (destillert vann) ved behov. Påse at væsken alltid må dekke den synlige delen av platene i batteriet. Hold batteriklemmene rene. Se side 10. Når du forlater hytta: Slå av hovedbryteren for å være sikker på at det ikke er noen belastning på batteriet. Merk! Du må ikke kople fra batteriet selv om det er fulladet når du reiser, fordi da vil det gradvis lade seg ut selv. Når batteriet er tilkoplet, vil regulatoren sørge for riktig lading av batteriet mens du er borte. 21

23 22

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB NO Bruksanvisning Regulatoren Regulatoren har to hovedoppgaver. Den skal hindre strømmen å returnere til panelet om natten. Det

Detaljer

Alt i utstyr til hytta

Alt i utstyr til hytta Alt i utstyr til hytta Gratulerer med nytt solenergiverk. Riktig montert er dette et anlegg du vil ha glede av i mange år fremover. Det er derfor lurt å bruke litt tid på montering og å sette seg inn i

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning Vera Solcelleanlegg Et solcelleanlegg kan du montere selv Du behøver kun litt fingerferdighet for å montere et solcelleanlegg på en hytte. Det er ingen restriksjoner på montering eller bruk av solcelleanlegg,

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

Batterier og Strøm i Båt

Batterier og Strøm i Båt Batterier og Strøm i Båt Noe underlag fra minikurs for BM 2015 av Harald Nilsen Viktig inndeling. Startbatteri og forbruksbatteri. Først noen viktige begreper: Ah eller amperetimer. Dette er batteriets

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Solcellepakker. 80W og 150W mono solcellepakke med AGM-batteri

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Solcellepakker. 80W og 150W mono solcellepakke med AGM-batteri Monteringsanvisning Brukerveiledning Solcellepakker 80W og 150W mono solcellepakke med AGM-batteri Solcelle AGM-pakker Før du begynner monteringen Pakken inneholder Litt planleggig er viktig før du går

Detaljer

Velkommen til Hyttebua

Velkommen til Hyttebua Solcellepaneler Solcellebatterier Solcelleregulatorer Velkommen til Hyttebua -alt du trenger til den vann- og strømløse hytta Gratulerer med nytt solenergiverk. Riktig montert er dette et anlegg du vil

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Sunwind ViewStar VS2024N 540170. Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Sunwind ViewStar VS2024N 540170. Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Sunwind ViewStar VS2024N 540170 NO Bruksanvisning Kjære kunde! Ved tilkobling av regulator skal panel tilkobles sist. Ved frakobling av regulator Skal panel frakobles først.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008 www.kjeldas.skole.no Steg for steg hva du bør gjøre for å lage et diodekart: 1. Lag en tegning som du skal bruke, og finn en plastplate. 2. Stek

Detaljer

Utvidelse av batterikapasiteten og konsekvenser.

Utvidelse av batterikapasiteten og konsekvenser. Utvidelse av batterikapasiteten og konsekvenser. Da har jeg fått montert inn så store batterier jeg har plass til i batterikassa. Kunne kanskje fått 30Ah til, men da ville jeg ikke fått plass til DC-DC

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk Forleng batteritiden Bevissthet om batteribruk Fem måter å forlenge batterilevetiden på En avslått motor er den største utfordringen for et batteri. Apparater og systemer krever strøm, og hvis for mye

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats Altibox Brukerveiledning Egeninnsats ALT DU TRENGER Å VITE OM GRAVING OG KABLING Gjør egeninnsatsen i 7 trinn: 1 Finn 2 Planlegg 3 Bor 4 Trekk 5 Grav 6 Legg 7 Meld ut hvor du vil plassere hjemmesentralen.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer Hva er det HD-1224 batteri kondisjonerer gjør? HFBD teknologi bryter ned krystallinsk blysulfat og øker batteriets levetid med 50-100% eller mer. Hva

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE 12V/0.8 3.6A BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. grunnpakke. 150W mono solcellepakke med bluetooth lithiumbatteri

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. grunnpakke. 150W mono solcellepakke med bluetooth lithiumbatteri Monteringsanvisning Brukerveiledning grunnpakke 150W mono solcellepakke med bluetooth lithiumbatteri Solcelle smartpakke 150W grunnpakke Før du begynner monteringen Litt planleggig er viktig før du går

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde.

Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde. hvordan gå fram? solenergienkelt, raskt og rent Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde. innhold forord... side. 3 hvordan gjøres det?.. side. 4 hordan

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer.

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer. GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON GENERELT OM DIMMING Ved dimming av forskjellige lyskilder benyttes prinsippene fasesnitt og faseavsnitt. De aller fleste dimmere har fasesnittregulering på den positive

Detaljer

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning.

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning. 3.5 KOPLNGR MD SYMTRSK NRGKLDR 3.5 KOPLNGR MD SYMMTRSK NRGKLDR SPNNNGSKLD Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning. lektromotorisk spenning kan ha flere navn

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler

Tips til montering av solcellepaneler Tips til montering av solcellepaneler Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt avhengig

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

5 Elektriske installasjoner i modellhus

5 Elektriske installasjoner i modellhus 5 Elektriske installasjoner i modellhus I dette kapittelet skal vi gå gjennom oppkobling av elektriske anlegg på monteringsbrett. Opplegget bygger på kapittel 4.1 i boka BOLIGabc hefte 2 1. Øvingsoppgavene

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler GETEK

Tips til montering av solcellepaneler GETEK Tips til montering av solcellepaneler GETEK Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. 150W mono solcellepakke med 200Ah bluetooth lithiumbatteri. Varenummer:

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. 150W mono solcellepakke med 200Ah bluetooth lithiumbatteri. Varenummer: Monteringsanvisning Brukerveiledning 150W mono solcellepakke med 200Ah bluetooth lithiumbatteri Varenummer: 63274120 Solcelle smartpakke 150W Før du begynner monteringen Pakken inneholder Litt planleggig

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

Montering & Vedlikehold

Montering & Vedlikehold Montering & Vedlikehold ten av symbolet samme tykkelse på I og midten av symbolet 2/5 av X-høyden 2/5 av X-høyden X-høyden X-høyden Corinor AS, Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru T +47 61 19 70 70 www.corinor.no

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Altibox Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 2 GJØR EGENINNSATSEN I 7 TRINN: 1 2 3 4 5 6 7 Finn ut hvor du vil plassere hjemmesentralen. Mer informasjon

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

PL51 telefonforsterker

PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker: HMS art. nr.: 135282 Best. nr.: 1104900 INNHOLD PL51 telefonforsterker... 1 Betjeningsalternativer...

Detaljer

Rutland 913 Vindgenerator. Brukermanual

Rutland 913 Vindgenerator. Brukermanual Rutland 913 Vindgenerator Brukermanual Dokument Nr. SM-130 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 15 Innhold Introduksjon 3 Kontroller innholdet i pakken 4 Hva trenger du? 4 Plassering av

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+ MANUAL GRATULERER Gratulerer med kjøpet av din nye DC/DC svitsjemodus batterilader CTEK professional 24 V med 12 V-omformer og ladekompensering. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA Tilgang til 230 og 12 Volt strøm hvor som helst Lades automatisk fra solcelle eller aggregat LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY 1500W 100Ah LPS ALL IN ONE + 12V 100Ah Lithium

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading.

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading. 12V/0.8A BRuKERhÅNdBOK gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for hest. Flyttbart gjerde. for hest

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for hest. Flyttbart gjerde. for hest Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde for hest Flyttbart gjerde for hest INNHOLDSFORTEGNELSE Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3 3. Montering

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer