Eventuell annen kontaktperson. Øyvin Kleven - (tlf: ) Styremedlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuell annen kontaktperson. Øyvin Kleven - kle@ssb.no (tlf: 45 88 89 37) Styremedlem"

Transkript

1 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse av søknaden er innforstått med våre retningslinjer for tilskudd. Disse er tilgjengelig på eller ved henvendelse på telefon eller e-post til Søknadsdato 31/ Søkerens navn Lilleborg Skoles Musikkorps Kontonummer Organisasjonsnummer Postadresse Lilleborg skole, Torshovgata 9, 0476 Oslo, tlf. E-postadresse Telefonnumre Leders navn og e-postadresse Anne Forus - Telefonnumre Eventuell annen kontaktperson Funksjon Øyvin Kleven - (tlf: ) Styremedlem Andre man har søkt støtte, oppgi navn og beløp Antall medlemmer pr : 52 Av disse, antall bosatt i bydelen: 52 Den vedlagte søknaden SKAL inneholde: - en beskrivelse av organisasjonen - en beskrivelse av formål (aktivitet, målgrupper etc) - siste års regnskap med balanse og årsmelding - søknadsbeløp og kontonummer* for eventuell utbetaling

2 Kontaktperson Øyvin Kleven, Styremedlem Bydel Sagene Oslo, 31. januar 2013 Kultur og nærmiljøavdelingen v/kulturkonsulent Øivind Hartmann Postboks 4200, Nydalen 0401 Oslo Søknad om tilskudd/driftsstøtte til Lilleborg Skoles Musikkorps for 2013 Korpsets formål: Korpset vil gjennom musikkundervisning fremme et godt samhold, et godt miljø og en god musikkopplevelse for barn og ungdom tilknyttet skolen og nærmiljøet. Videre vil korpset arrangere konserter, turer og seminarer for korpsets medlemmer. Korpset Lilleborg Skoles Musikkorps vil takke bydelen for tilskuddet på kr ,- som vi mottok i Vi er meget takknemlig for all den støtte og hjelp bydelen gir oss. Korpset får dermed fortsatt muligheter til å drive et forsvarlig barne- og ungdomsarbeid, og til å spre musikalsk glede og sosialt engasjement til bydelen og nærmiljøet. Dette viser seg gjennom vår deltakelse på arrangementer som: 17. mai i byen/nærmiljøet, Elvelangs, i borettslagene på Torshov og bydelsdagene. I tillegg til vårt populære 17. mai arrangement på Lilleborg Skole i samarbeid med skolen, har korpset selv de siste årene i økende grad tatt initiativ til musikalske og sosiale arrangementer. Vi har i 2012 arrangert: 1. Populære vår-/høstkonserter på Lilleborg skole med våre medlemmer alene/i små grupper. 2. Stort loppemarked - vår og høst på Lilleborg skole mai arrangement på Lilleborg Skole for alle 4. Julekonsert i Lilleborg kirke Korpsets i vekst og utvikling Korpset vårt er i vekst. Vi har de senere år rekruttert inn nye aspiranter og har nå et stabilt hovedkorps og aspirantkorps for første (Puls 1) og andre års aspiranter (Puls2), samt et eget trommekorps. Til sammen regner vi med å være 55 musikanter i Vi oppnår en god og solid tilvekst/rekruttering hvert år. Det virker som om vi klarer å formidle korpsets gode formål til skolens øvrige elever og til vårt nærmiljø. Vi ser det som veldig viktig å gi god informasjon og oppfølging til alle nye medlemmer/foresatte og dette ser vi gir resultater. Vi får beholde ca. 7 av 10 nye aspiranter hvert år. Et annet virkemiddel som har stimulert til denne positive tilveksten er at vi klarer å holde en lav kontingent (Fra 2008 kr 2.300,- i året). Dermed sikrer vi et godt musikalsk tilbud til flest mulig

3 barnefamilier i bydelen som ønsker å begynne i korpset. Men med ny tilvekst blir også investeringene/utgiftene større. Derfor er tilskuddet fra bydelen helt klart viktig for at vi fortsatt skal klare å videreutvikle korpset. Tilveksten har gitt oss et godt utgangspunkt til å etablere et bredt og selvstendig skolekorps. Vi har de siste årene arbeidet med å konsolidere denne stillingen med å etablere et supplerende trommekorps. Vi har i dag 4 medlemmer på slagverk og her har vi klart potensial for utvidelse, vi har også en egen trommekorpsinstruktør ved siden av læreren på individuell trommeundervisning. Musikalsk aktivitet I løpet av 2012 har vi blant annet deltatt i Oslomesterskapet, arrangert sommerkonsert, deltatt på Elvelangs og arrangert julekonsert i Lilleborg Kirke. Vi har også arrangert et helgeseminar på Nordpolen Skole hvor vi fra Fredag til Søndag samlet alle musikantene og gir dem individuell og gruppeundervisning med ekstra innleide instruktører. I sommer reiste hovedkorpset på korpsstevne til Brighton, denne turen var nok høydepunktet i året for flere av musikantene. Korpset søker midler på følgende grunnlag: 1. Innkjøp av nye instrumenter til hovedkorpset 2. Økte driftskostnader tilknyttet hovedkorpset 3. Innkjøp av nye uniformer 1. Innkjøp av nye instrumenter til hovedkorpset Korpset er i stadig vekst, takket være mer synlighet på skolen, i nærmiljøet generelt, på lokale kulturarrangementer m.m. Vi har entusiastiske dirigenter, som sammen med foreldre og styret drifter korpset og musikantene på en god måte. Dette må vi bare fortsette med, for å drive korpset ennå mer frem. Vi har vært langt nede i en bølgedal, og er heldigvis på vei oppover. Men vi mangler instrumenter for å komme videre. Dette betyr at eksisterende musikanter må få nye instrumenter, samt at vi må skaffe instrumenter til instrumentgrupper vi ikke har, f.eks. waldhorn og tromboner. Nå er vi på god vei til å bli et attraktivt korps igjen, og trenger hjelp og støtte økonomisk for å komme over en kneik. Vi ønsker også å tenke en helhetstanke rundt inkludering, og i så måte innlemme flere med minoritetsbakgrunn i korpset. Vi ønsker i utgangspunktet å ta imot alle elever fra Lilleborg skole og barn på Torshov som ønsker å bli med i korpset. Det har vi ikke mulighet til uten innkjøp av nye instrumenter. I 2012 kjøpte og vedlikeholdt vi instrumenter for til sammen kr og dette er en dramatisk økning i utgifter til instrumenter, sammenliknet med foregående år. Dette har sammenheng med økningen i antall musikanter vi har opplevd de to siste årene samt at en del av instrumentparken var moden for utskiftning. Investeringer/reparasjoner vi har foretatt de siste 4 år på instrumenter: Innkjøp instrument Vedlikehold 2009 kr kr kr kr

4 2011 kr kr kr kr Generelt forventede økte driftskostnader (hovedkorpset) Korpset sine største utgifter er på dirigent- og instruksjonstimer. I 2012 hadde vi samlede utgifter på kr (jfr. vedlegg 1). For året 2013 har vi et samlet lønnsbudsjett på kroner, som dekker instrumentalundervisning og direksjon av hovedkorpssamspill, aspirantsamspill og trommekorps. Med flere musikanter fra våren 2013 vil vi få økte utgifter til instrumentalundervisning og samspillundervisning av aspiranter, noe det ikke er tatt høyde for i inneværende skoleårs budsjett. 3. Innkjøp av nye uniformer Vi hadde i mange år hatt et samarbeid med Bjølsen og Sagene SMK (gjennom BjølSaLi). Under dette samarbeidet hadde de tre korpsene like uniformer. Disse uniformene er imidlertid i dag utdatert og utrangert og Årsmøtet har derfor besluttet at vi over en tre års periode skal anskaffe nye uniformer etter den gamle Lilleborg malen. Dette er en stor økonomisk utgift for oss, men som vi synes er nødvendig for å gi musikantene en identitet i nye og tidsriktige uniformer basert på den gamle blå Lilleborg uniformen. I budsjettet for 2013 har vi satt av kr til dette. Tilskudd/støtte Vi vil med disse to overnevnte grunner søke bydelen om et økonomisk tilskudd/driftsstøtte for 2013 pålydende kr Korpsets bankkontonummer er: Søknadsbeløp til Lilleborg Skoles Musikkorps for 2013: kr ,- Med vennlig hilsen Lilleborg skoles musikkorps Øyvin Kleven (sign.) Styremedlem e-post: Vedlegg: 1. Driftsregnskap 2011/2012 og budsjett Årsberetning 2011/2012

5 Vedlegg 1 Eiendeler / Gjeld Type Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse Eiendeler 1510 Kundefordringer 0,00 0,00 0,00 Eiendeler 1910 Kasse 0,00 0,00 0,00 Eiendeler 1920 Brukskonto , , ,96 Eiendeler 1921 Sparekonto , , ,13 Eiendeler 1922 Skattetrekk 4 407,85 6, ,46 Sum: , , ,55 Kostnader Type Konto Bevegelse Budsjett 2012 Budsjett 2013 Kostnader 5010 Lønn dirigent , , Kostnader 5020 Lønn instruktør , , Kostnader 5500 OMK , , Kostnader 6010 Uniform , , Kostnader 6020 Instrument - Kjøp , , Kostnader 6030 Noter 7 996, , Kostnader 6040 Korpstur , ,00 0 Kostnader 6050 Seminar , , Kostnader 6060 Arrangment , , Kostnader 6100 Kontingent NMF , , Kostnader 6310 Instrument - Vedlikehold , , Kostnader 6800 Kontorrekvisita 165, , Kostnader 7500 Forsikring 8 510, , Kostnader 7790 Andre kostnader , , Sum: , , Inntekter Type Konto Bevegelse Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter 3200 Kontingent medlemmer , , Inntekter 3230 Egenandel aktiviteter , ,

6 Inntekter 3240 Nisseorkester 8 000, ,00 0 Inntekter 3250 Loppemarked , , Inntekter 3500 Eksterne tilskudd , , Inntekter 3850 Arrangement inntekter , , Inntekter 3960 Andre inntekter , , Inntekter 8040 Renteinntekter 6 972, , Sum: , , Årsresultat , ,00 0,00 Copyright StyreWeb.com. Utgiftene til OMK (Driftsregskap 2013) er utgiftsført med kroner for høyt pga feilfakturering.

7 Vedlegg 2 Årsmelding, Lilleborg skoles musikkorps - November 2011 og 2012 Korpset har hatt mange aktiviteter dette året. Vi vil særlig fremheve rekrutteringskonserten på skolen i mai, som førte til at vi fikk 12 nye aspiranter til PULS 1! Hovedkorpset har fremdeles en ung besetning med medlemmer fra 4. til og med 10 klasse, de fleste 5-7-klassinger. Dirigentene Lars Espen Rath Vestad er dirigent for hovedkorpset. Han har også instrumentundervisning for tromboner og kornett, siden OMK ikke har hatt nok timelærere tilgjengelig. Ida Tørholen er dirigent for aspirantene (PULS1 og 2), og har elever på kornett f.o.m. høsten Hun hadde i tillegg hovedansvar for instrumentopplæring for alle nye aspiranter fra mai 2012 og frem til sommeren. Kristoffer Carlsen har vært ansvarlig for trommekorpset frem til sommeren, og har hatt noen undervisningstimer med nye aspiranter på trommer. Han har permisjon fra korpset frem til sommeren 2013, for å undervise på Kulturskolen i Nittedal. Thomas Dulsrud har overtatt slagverksundervisning fra høsten 2012, og han er fast til stede på øvelsene til hovedkorpset. Korpset Pr. 31. desember 2012 har LSMK 52 registrerte medlemmer. Første halvår 2012 var førsteårsaspirantene (PULS 1) er delt i to grupper som øver mandager fra 15:30 til 16:30 og fra 16:30 til 17:30, og det var ca. 20 aspiranter i PULS 1. Fra høsten 2012 har disse blitt til PULS 2, med 17 musikanter som øver i aulaen mandager fra 16 til 17:45. PULS1, med 12 medlemmer, øver i aulaen mandager fra 14:45 til 16. I hovedkorpset er det til sammen 23 musikanter. Fra høsten 2012 er medlemmer av trommekorpset integrert i hovedkorpset, og trommekorpset består ikke lenger som en egen enhet. Hovedkorpset øver hver mandag fra 17:45 til 20:00 i aulaen. Økonomi Korpsets økonomi er god, men vi får en del utgifter neste år siden vi får nye uniformer, og må vedlikeholde/erstatte instrumenter Nettsider Vi har fått vår egen nettredaktør, Olav Schreurs. Han har gjort en kjempeinnsats for å ordne informasjonen, og holde nettsidene oppdatert. Aktiviteter November 2011 Adventsspilling i gårdene på Torshov var en iskald opplevelse, men ble gjennomført.

8 Desember 2011 Korpset holdt julekonsert i Torshov kirke lørdag 17. desember. Hovedkorps, trommekorps og aspiranter spilte, og i pausen var det kafe med kjempegod hjemmebakst. Mange hadde tatt med seg familie og venner til dette arrangementet, og det ble en fin opplevelse for små og store. Januar 2012 Vanlige øvelser. Februar og 12. februar hadde hovedkorpset seminar på skolen. Lørdagen med instruktører, søndagen samspill. PULS2 hadde sitt seminar søndag 12. februar. Seminaret ble avslutet med pizzaservering. Stor suksess, og en opptur for begge korsene. Mars 2012 Puls 2 og hovedkorpset deltok på Oslomesterskapet for amatørkorps søndag 18. mars. Begge korpsene gjorde en strålende innsats, og mange foreldre stilte som sjåfører og heiagjeng. April 2012 Loppemarked på Lilleborg skole april. God stemning og mange glade musikanter og foreldre som jobbet flittig! Hovedkorps, pulsere og trommekorps spilte til konsert søndagen, og fikk flott respons. Mai 2012 Onsdag 4. mai spilte korpsene konsert for alle elevene på Lilleborg skole. Dette er blitt en tradisjon som er viktig for å rekruttere nye medlemmer. Hele 15 nye aspiranter meldte seg, 12 har fortsatt og utgjør nå PULS1. Elever og lærere ga gode tilbakemeldinger til våre dyktige musikanter. Fredag 11. mai spilte hovedkorpset ved åpningen av den nye frivillighetssentralen på Sagene, med ordføreren tilstede. Godt gjennomført konsert! 16. mai hadde hovedkorps, trommekorps og pulsere prøve-17 mai for skolen, på tog i nærområdet. Dette var rektor veldig fornøyd med, og satser på å holde på denne tradisjonen. Mandag 13. mai hadde vi som vanlig marsjøvelse opp til Sagenehjemmet, hvor vi holdt en liten minikonsert. Tilhørerne var riktig fornøyd, men det var iskald vind, så musikantene ble litt kalde. 17. mai spilte korpsene som vanlig i skolegården, og både hovedkorps, trommekorps og pulsere spilte i 17. mai-toget i byen. Korpset var også ansvarlige for arrangementet i skolegården som var godt besøkt. Grunnen til at vi valgte å flytte arrangementet fra Torshovparken, er at det er blitt for krevende å gjennomføre det i parken mangler vann, strøm og kokemuligheter, og det er veldig mye arbeid for å få sitteplasser, rigging av elektrisk utstyr etc. Det er enklere for foreldrene

9 som må jobbe på arrangementet at det foregår i skolen. Juni 2012 Vårt årlige sommershow gikk av stabelen lørdag 16. juni. Som vanlig var det seminar for alle musikantene på dagtid, og en fantastisk konsert i aulaen på kvelden, etterfulgt av tidenes beste grillfest med nydelig mat. Vi dekket til 130 mennesker i aulaen! Alle barna fikk tilbud om å overnatte i aulaen, og fikk servert frokost søndag morgen før det var offisiell korpsferie. August 2012 Hovedkorpset reiste på tur til Brighton 15. til 19. august. Opplegget for turen var «hjemmesnekra», med stor vekt på samspill, hyggelig sosialt samvær og gode opplevelser. Seks foreldre var med som reiseledere, og i tillegg var fire foreldre med «privat», disse hjalp også til på beste måte. Korpset fikk spille konsert i parken ved Royal Pavillion fredag formiddag det var et høydepunkt! Mange hørte på, og var imponerte over våre unge musikanter. Ellers var høydepunktene utflukt til Arundel Castle, besøk i akvariet, kveldsbading i bølgene, og middager på vår italienske «stamrestaurant». Det eneste negative var ungdomsherberget hvor vi bodde det var billig og forferdelig. Lærdom: begynne planlegging i tide neste gang. Første øvelse for hovedkorpset 27. august. Hektisk aktivitet i styret og blant dirigenter for å få på plass instrumentlærere til alle de nye, og for å få til gode samspillgrupper. September 2012 Loppemarked 8 og 9. september. Dette ble en braksuksess, med rekordstor omsetning. Foreldre og barn hjalp til, alle kaker ble solgt, hamburgerne var bedre enn noensinne, og både de som jobbet og de som handlet så ut til å kose seg stort. Hovedkorps og Puls 2 spilte på Elvelangs 20. september, og Puls 1 deltok som heiagjeng. Kakao og boller ble servert før konserten det satte vi stor pris på. Oktober 2012 Seminar på Nordpolen skole. Hovedkorps og PULS 2 startet med øvelser fredag ettermiddag. Lørdag formiddag øvde PULS 1 og PULS2 på samspill, mens hovedkorpset var delt i grupper og fikk undervisning av innleide lærere, deriblant våre faste lærere fra OMK. Seminaret ble avsluttet med pizza og filmkveld. Barna som ønsket det, fikk overnatte på skolen, sammen med en gjeng foreldre. Seminaret ble avsluttet med vaffelfrokost søndag morgen. Oppsummering: Seminaret ga korpset og aspirantene et skikkelig musikalsk løft, og styrker det sosiale samholdet i korpset. Det er også viktig at foreldrene blir kjent med hverandre, og med barna. November Vanlige øvelser. Desember Korpset fikk flere forespørsler om å spille adventskonserter i gårdene på Torshov, men vi kunne

10 ikke prioritere dette i år. Vi håper å komme sterkere tilbake i 2013, når hele PULS2-gjengen er kommet inn i hovedkorpset. Det blir lettere å dele opp i mindre grupper, som kan spille i to-tre gårder hver. Julekonserten holdt vi i Lilleborg kirke i år mandag 10. desember. Som vanlig solgte vi billetter/lodd til de voksne, og på den måten vet vi at det var minst 100 voksne tilhørere, i tillegg til søsken og venner mv av barna. Korpsene og solister imponerte stort! Hovedkorpset har aldri før spilt så bra, det samme kan vi si om PULS2. PULS1, som har spilt sammen siden begynnelsen av september, låt også riktig bra. Det var kafe med salg av kaker, boller og kaffe etter konserten. i 2013 vil vi prøve å holde konserten en lørdag så folk kan ta seg bedre tid i kafeen, og få sjans til å slå av en prat med andre foreldre. Styret takker skolen, ved vaktmester Bjørn Lund, og rektor Gro Nordstrand for godt samarbeid dirigentene Ida, Kristoffer, Thomas og Lars Espen for flott innsats alle musikanter som er så flinke alle foreldre/foresatte som er med å hjelpe til på ulike arrangementer: dette er helt nødvendig for at vi skal få korpset til å fungere! På vegne av styret; Anne Forus, leder

11 Page 1 of 1 Fra: Øivind Dato: :09:06 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet fra Lilleborg skoles Musikkorps Regiustreres i sak 2013/29 Fra: Kleven, Øyvin Sendt: 1. februar :05 Til: Øivind Hartmann Emne: VS: Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet fra Lilleborg skoles Musikkorps Kleven, Øyvin 31. januar :11 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet fra Lilleborg skoles Musikkorps Hei Vedlagt er Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet fra Lilleborg skoles Musikkorps. På vegne av styret i Lilleborg skoles Musikkorps Mvh Øyvin Kleven Styremedlem Erika Nissens gate Oslo TLF: file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\02\04\

Eventuell annen kontaktperson. Øyvin Kleven - (tlf: ) Styremedlem

Eventuell annen kontaktperson. Øyvin Kleven - (tlf: ) Styremedlem Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161206...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161206... Page 1 of 1 Fra: Anneke Bj rgum[bjank.anbj@gmail.com] Dato: 01.03.2014 10:20:24 Til: POSTMOTTAK Tittel: s knad om frivillighetsmidler Fra foreningen P Tvers med vennlig hilsen, Anneke Bj rgum file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161206...

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Side 1 av 6 KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\15\120359...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\15\120359... Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet - Scenelusa produksjoner: "21st Century Kid" Page 1 of 1 Fra: Scenelusa[scenelusa@gmail.com] Dato: 14.01.2013 22:13:34 Til: POSTMOTTAK Tittel: Søknad om tilskudd

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 August M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Oktober M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Høstferie: 5. oktober November M Ti O To F L S 1

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

jan.johannesen@siemens.com 92 83 88 54 Erik Bjerke 91 31 05 01 Rune Djupeng 67 07 12 90

jan.johannesen@siemens.com 92 83 88 54 Erik Bjerke 91 31 05 01 Rune Djupeng 67 07 12 90 Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

Årsmelding 2010 Ås JoG

Årsmelding 2010 Ås JoG Årsmelding 2010 Ås JoG Styrets sammensetning og drift: Astrid Nilsson, leder 2010 ( ett år) Eirik Nordhagen, nestleder 2010 (ett år) Ikke på valg Gunnhild Meldal-Johnsen, kasserer 2010 (ett år) Hanne H

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Mars M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April M Ti O To F L S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det neste året, og ofte mye nytt for foreldrene også spesielt for dem uten korpsbakgrunn.

Detaljer

Saks Sak Vedtak Ansvar Tidsfrist. Faste saker. 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 12/15 Godkjenning av referat.

Saks Sak Vedtak Ansvar Tidsfrist. Faste saker. 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 12/15 Godkjenning av referat. Referat styremøte i Haukerød Skolekorps mandag 9. februar 2015 Tilstede: Tina- Kristin,, Marianne, Marion, Beate, Ketil,, Elin, Inger Merete, Øyvind, Per Einar og Vibeke Ikke tilstede: Weronica og Saks

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Årsplan 2017/18 - Lyderhorn Skolebrass

Årsplan 2017/18 - Lyderhorn Skolebrass Årsplan 2017/18 - Lyderhorn Skolebrass Faste tider: Mandagsøvelser på Kjøkkelvik (storskolen); Hovedkorps (H) 17.30-20.00 Juniorkorps (J) 18.30 20.00 Aspiranter (A) 17.30 18.30 Årsplanen finnes også som

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Steindal Skolekorps er et fritids og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Agenda Velkommen Hvordan ser vårens korpsår ut? Status Atle Pettersen konsert Informasjonskanaler Sommerkurs NMF Sommertur Sosialt Medaljer JR 2 Frivillig liste Tilbakemeldinger/spørsmål

Detaljer

Den viktige lille korpshåndboka

Den viktige lille korpshåndboka Den viktige lille korpshåndboka 1 Innhold: Velkommen til Gjallarhorn, korpset på Rudolf Steinerskolen i Oslo! 3 Dirigentene 4 Samspillet 4 Spilletimene 5 Instrumentet 5 Uniformen 6 Matlaging 7 Den årlige

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook Hei alle sammen, Jula nærmere seg med stormskritt, og som dere ser på månedens korpslapp, er det mange aktiviteter fremover. Tiden kan oppleves som litt hektisk for mange, men det er også en tid for å

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 Styret har bestått av: Sveinung Aune, leder. Elisabeth Hildrum, nestleder. Ann Helen Skistad, kasserer. Einar Moe, sekretær. Cathrine Løfsnes, materialforvalter.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps.

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Nøtterøy skolekorps Postboks 82 3106 Nøtterøy Årsberetning 2015 Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Den 8.januar hadde korpset sin første øvelse, og allerede den

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman.

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Korpsleder (K): Korpsleder (M): Materialforvalter: Aspirantleder: Juniorleder: Arrangementsleder: Tillitsvalgte: Erik Halvorsen Anne Lene Lien

Detaljer

. Soknadsskjema for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet fra Hasle Skole Musikkoros

. Soknadsskjema for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet fra Hasle Skole Musikkoros -en unik musikkskole Bydel GrUnerlokka Postboks 21 28 Grinerlakka 0505 Oslo Oslo,20. mars2014 SOKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER Soknaden bestar av folgende vedlegg:. Soknadsskjema for tildeling

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 OKTOBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVEMBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Styrets Årsberetning for 2014 / 2015

Styrets Årsberetning for 2014 / 2015 Styrets Årsberetning for 2014 / 2015 1. Tillitsvalgte for perioden Styrets sammensetning Navn Funksjon Kontakt informasjon Kristin Svanqvist Jan-Vidar Hansen Morten Søderblom Styreleder/Instruktøransvarlig

Detaljer

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Iladalens venner. Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Iladalens venner. Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Halden Skolemusikkorps Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Agenda Mini konsert med aspirantene Organisering og drift av korpset Marjolein Musikalsk organisering av korpset Christer Instrumentene Simone

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte for AK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det første året, og ofte mye nytt for foreldrene også. Dette heftet inneholder

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Korpsavisa. Redaksjon: Børt Erik Vikheim

Korpsavisa. Redaksjon: Børt Erik Vikheim ASPIRANTSEMINAR For første gang skulle Hobøl skolekorps ha et eget aspirantseminar. I utgangpunktet var det meningen at dette seminaret skulle vært i mai/juni i forbindelse med aspirantopptaket, men det

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 AUGUST M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEPTEMBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 September M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Åpning og navneopprop Fem stemmeberettigede møtte til årets årsmøte fire styremedlemmer

Detaljer

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Tidspunkt Aktivitet Deltakere Merknader Ansvarlig Tirsdag 19.08 Første samspill etter Aulaen Tirsdag 26.08 Kl 1800 19.30 Første

Detaljer

Musikk før natten i Lilleborg kirke Lilleborg menighet ved kantor Vegar Sandholt

Musikk før natten i Lilleborg kirke Lilleborg menighet ved kantor Vegar Sandholt 22. januar 2013 Musikk før natten i Lilleborg kirke 2013 - Lilleborg menighet ved kantor Vegar Sandholt Oskar Braatens gate 35 1600 02 33262 0474 OSLO 971 527 943 vegar.sandholt@oslo.kirken.no 23 62 92

Detaljer

Ørland Barne- og Ungdomskorps

Ørland Barne- og Ungdomskorps * Ørland Barne- og Ungdomskorps Hvorfor dra på korpstur? Fordi vi fortjener det! Jubileumsår ØBU 60 år Styrke samholdet i korpset Treffe/bli kjent med andre Oppleve nye steder * Desember 15 Januar Februar

Detaljer

Terminliste for høsten 2013

Terminliste for høsten 2013 Terminliste for høsten 2013 Varighet: Disco Fredag 30. august Alle!!! 22:00 Ungdomsstyret : Oppstartseminar i Lørdag 31. søndag 1. september Alle musikanter! Lørdag 12:00, søndag 10:00-15:00 (liten hentekonsert

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Korpsinfo oktober 2009

Korpsinfo oktober 2009 Fødselsdager i oktober: 4.10 Thomas Bruflot 6.10 Siri Hegsvold 14.10 Emily Domaas 22.10 Martinius Tømmeraas 30.10 Turid Bråthen 31.10 Camilla Myrvang OKTOBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Resten av verden bryr den oss? Levva Livet! Bestum skole, vår og høst 2006. www.bestum.gs.oslo.no 2. Deltakere i prosjektet Det har vært tanken at flest

Detaljer

Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer

Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer VELKOMMEN TIL Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer Som ny musikant eller driller i Gjerpen Skolekorps kan det være mange ting du og din familie lurer på. For å gjøre det litt lettere har vi skrevet

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag.

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag. Årets sommertur går til vårt vennskapsland Danmark, nærmere bestemt Blokhus. Vi har meldt oss på en korpsfestival som vil vare hele tiden vi skal være her. Før avreise skal vi ha en siste øvelse onsdag

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Januar M Ti O To F L S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar M Ti O To F L S 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/ ÅRSMELDING 2011 http://skiens.skolemusikk.no/ 1. TILLITSVALGTE Styret Leder Nestleder Sekretær Kasserer Materialforvalter Hovedkorpsleder 1 Aspirantkorpsleder 1 Juniorkorpsleder Marit Amundsen Karlsen

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2016 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien. Vi

Detaljer

Foreldremøte i Ekeberg Skoles Musikkorps kl

Foreldremøte i Ekeberg Skoles Musikkorps kl Foreldremøte i Ekeberg Skoles Musikkorps 21.09 kl. 18.00 Saksliste: 1. Velkommen 2. Litt om ESM/Styret 3. Bli bedre få det bedre: Visjon, verdier og langtidsmål 4. Informasjonskanaler 5. Hva kan vi tilby

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer

VELKOMMEN TIL. Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer VELKOMMEN TIL Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer Som ny musikant eller driller i Gjerpen Skolekorps kan det være mange ting du og din familie lurer på. For å gjøre det litt lettere har vi samlet

Detaljer

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover!

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover! Korpsinfo mars 2009 Fødselsdager i mars Warid 9 år 3. mars Thea 10 år 11. mars Helene 9 år 12. mars Erlend13 år 13. mars Eva 11 år 18. mars Jenny 11 år 23. mars Trude 10 år 31. mars Fellesaktiviteter musikanter

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Strategi og mål for Hammartun skolekorps

Strategi og mål for Hammartun skolekorps Strategi og mål for Hammartun skolekorps 2016-2020 Strategi- og måldokumentet skal være rettledende for den aktiviteten Hammartun Skolekorps skal ha i perioden 2016-2020. Dokumentet gir retning for virksomheten

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Alvøen Lokalforening

ÅRSMELDING 2013 Alvøen Lokalforening ÅRSMELDING 2013 Alvøen Lokalforening LOKALFORENINGENS TILLITSVALGTE 2009 2013 Styr ets leder : Styrets leder Johnny Ellertsen På valg 2010 Perioden er ett år Johnny Ellertsen Gjenvalg 1 år Perioden er

Detaljer

Korpsinfo september / oktober 2010. Bakke Aspiranter

Korpsinfo september / oktober 2010. Bakke Aspiranter 2 X LEON HADDE FALT UT AV BURSDAGSLISTA FOR SEPTEMBER DE FÅR HERVED EN EKSTRA STOR GRATULASJON: 26.9 Leon Christoffer Berg 27.9 Leon Alexander Rahm Fødselsadager i oktober: 4.10 Thomas Bruflot 6.10 Maja

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Horten Skolekorps Aktivitetsplan våren 2017

Horten Skolekorps Aktivitetsplan våren 2017 Horten Skolekorps Aktivitetsplan våren 2017 Aktivitetsdato Her følger det vi vet pr dags dato av aktiviteter for Våren 2017. Øvingsdager hvor det er endringer i normalt opplegg er nevnt spesielt. Individuelle

Detaljer

VEL BLÅST. Mosjøen skolekorps

VEL BLÅST. Mosjøen skolekorps VEL BLÅST 2012 Mosjøen skolekorps Denne «Vel Blåst» dekker kalenderåret 2012. Styret har bestått av: Gunnar Nygaard, leder Terje Nilsen, nestleder Vidkun Ravn, kasserer Lena Bådstrand, sekretær Tone Moby,

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Ås kommune Revidering av korpsavtalen i Ås Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: De foreslåtte

Detaljer