U-Turn. Rammeverk for innsiktsprosess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U-Turn. Rammeverk for innsiktsprosess"

Transkript

1

2 DEFINERE FOKUS Rammeverk for innsiktsprosess Utgangspunktet for prosjektet var bredt. Prosjektet startet med interne workshops hos Zenitel der fokus ble diskutert. Zenitel - Rammeverk for innsikt.pdf Blant mange mulige innfallsvinkler ble det besluttet å gjøre innsiktsarbeid i seks ulike sektorer. Det var nødvendig å reise til flere land for å få et representativt bilde av hvordan intercom blir brukt, og hvilke muligheter som kan finnes for nye applikasjoner. For hver sektor i fokus ble det funnet et knippe steder der intercom-apparater blir brukt idag, eller der det er muligheter for å benytte intercom. Tre sektorer ble valgt som hovedfokus: skole, sykehus og vei og bane. Ytterligere tre sektorer ble valgt som inspirasjon: fengsel, finans og "Wild card".

3 DEFINERE FOKUS Valg av brukere For å skape best mulig inspirasjon ønsket designerne å involvere brukere som på hver sin måte utfordrer bruk av intercom. Derfor ønsket vi både å intervjue intercom-eksperter og teknisk personell, men også sykepleieren som sjelden eller aldri benytter intercom. Denne metodikken belager seg på en erfaring om at det sjelden er de "helt gjennomsnittlige" brukerne som synliggjør nyansene i behov og holdninger, og at løsningene blir bedre for alle dersom inspirasjonskilden er ytterpunktene av brukere. Noen av antakelsene om de viktige aksene i bruk av intercom var: Rolle (profesjonell bruker - forbipasserende) Erfaring med intercom (mye - lite) Alder (ung - gammel) Funksjonsnedsettelser (høre, se, motorisk, kognitivt)

4 DEFINERE FOKUS Fremdrift Vi besluttet å dele prosjektet i to hoveddeler som ble kjørt i parallell - Innsikt og Konsept. En grov fremdritsplan ble skissert, der hovedmilepæler ble fastlagt, slik at arbeidsgruppen i Zenitel var forberedt på workshops som ville komme. Det er et poeng å jobbe parallelt med innsikt og ideutvikling, snarere enn å ferdigstille innsiktsfasen før man går i gang med det kreative. Dette er fordi nye spørsmål dukker opp i løpet av idegenereringen som enten krever ytterligere undersøkelser, eller verifisering av ideene.

5 STUDERE BRUKERNE Ekspertinvolvering Workshops, arbeidsmøter, og intervjuer med intercomeksperter hos Zenitel, datterselskaper og partnere dannet utgangspunkt for en god forståelse av markedet, og ny teknologi som er under utvikling. Mulighetsrommet for Zenitel som selskap ble kartlagt, og fokus og tema for brukerundersøkelser ble tydeligere. Utviklingsmiljøer i Oslo og Trondheim ble involvert i prosessen fra start. Zenitels egne datterselskaper og partnere i Tyskland og Frankrike ble også involvert. Resultatet var både en god forankring av prosjektet, og lettere tilgang til sites og kunder for å gjennomføre brukerundersøkelser.

6 STUDERE BRUKERNE Brukerundersøkelser Som utgangspunkt for brukerundersøkelsene laget designerne i EGGS intervjuguider med temaer, samt noen skisser av fremtidige intercom-apparater for å få reaksjoner fra brukerne. Målet var tosidig: først å forstå hvem dagens brukere er, hvilke holdninger og kommunikasjonsbehov de har, og hvordan de bruker intercom idag. Deretter ønsket vi også å forstå hvordan brukerne eventuelt ville reagere på ny teknologi og fremtidige apparater. Seansene ble derfor delt i to: Først befaring og observasjon i reell kontekst sammen med brukere, og deretter et dybdeintervju. Brukerundersøkelser ble gjennomført på Levanger sykehus, Orkdal Sykehus, Münster University hospital (Münster). RATP (Paris), Societe generale (Paris), Skien Fengsel, Norsk Hydro (Køln), Nordby-tunnelen, Toppåsen skole, Nittedal barne-, ungdoms- og videregående skole, Hamburg Airport og Paris Airport, Charles-de-Gaulle.

7 STUDERE BRUKERNE Intervjuverktøy For å hjelpe designerne å forstå holdninger og behov hos brukerne ble det laget et sett med verktøy som ble brukt som konversasjonsverktøy i brukerintervjuer. Zenitel - Intervjuguide.pdf Bildet viser "situasjonskort" som ble brukt til å få lærere på skoler til å snakke om hvor ofte situasjoner foregår, og hva som skjer når situasjonene inntreffer. Disse verktøyene ble brukt for å skape innsikt i brukernes holdninger og behov: Intervjuguider Skisser av fremtidige løsninger Situasjonskort og sortering

8 STUDERE BRUKERNE Intervjuverktøy For å hjelpe designerne å forstå holdninger og behov hos brukerne ble det laget et sett med verktøy som ble brukt som konversasjonsverktøy i brukerintervjuer. Zenitel - Intervjuguide.pdf Bildet viser "situasjonskort" som ble brukt til å få lærere på skoler til å snakke om hvor ofte situasjoner foregår, og hva som skjer når situasjonene inntreffer. Disse verktøyene ble brukt for å skape innsikt i brukernes holdninger og behov: Intervjuguider Skisser av fremtidige løsninger Situasjonskort og sortering

9 STUDERE BRUKERNE Organisering av innsikt For å tilgjengeliggjøre brukerinnsikten for Zenitel, ble observasjonene sortert og sammenstilt i et innsiktsdokument. Innsiktene dannet utgangspunkt for fokus i den påfølgende kreative fasen. Både video, bilder, og sitater ble brukt for å berike funnene. Innsiktene ble grovt sett delt i tre kategorier: Å bruke intercom - temaet inneholder observasjoner om hvordan intercom blir brukt idag Teknologi - temaet inneholder observasjoner om hvordan kunder og brukere reagerer på ideer om nye applikasjoner Kommunikasjon - temaet inneholder observasjoner om hvilke ord som blir brukt, både positive og negative, om intercom hvilket danner utgangspunkt for en kreativ jobb med begreper

10 STUDERE BRUKERNE Eksempel på innsikt Med en kombinasjon av bilder, sitater, video, lydklipp og tekst ble hovedinnsiktene illustrert. Visualiseringen av innsikt var viktig for å gjøre observasjonene tilgjengelig for Zenitel. Innsiktene danner fundamentet og argumentet for ideene som kom ut av prosjektet, samtidig som de har verdi i seg selv. Eksempelet viser innsikter som knytter seg til brukernes åpenbare behov for å merke intercom-apparater på ulike måter: Merking med hyppig brukte nummer Merking med fullstendige telefonlister Merking med spesielle farge- eller nummerkoder Merking som viser at ulike apparater skal brukes til ulike formål Egen merking for viktige alarmer Innsikten ble en av inspirasjonskildene til ny utforming av intercom-apparater.

11 OVERSETTE FUNNENE Kreativ prosess - å oversette innsikt til ideer Med brukerinnsikten som utgangspunkt genererte designerne en stor mengde ideer, som så ble silt og forbedret. Beslutningsprosess for valg av konsepter baserte seg på hva som ble ansett som relevant for Zenitel sine muligheter, samt hva som best svarte på brukernes behov og begjær. Det var derfor viktig for designerne å forstå Zenitel, slik som teknologimuligheter, pågående prosjekter, tekniske- og økonomiske begrensninger og produktutviklingskultur. Bildet viser beslutningsunderlaget for rigging av prosjektets kreative fase. Det ble bestemt å gå mer i detalj på flere punkter i parallel: Desktop intercom apparat inklusive touch-grensesnitt Søyle for offentlig rom Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler i form av en brosjyre

12 SORTERE OG VERIFISERE Fire visuelle verdier Designerne bygge videre på Zenitels produktportefølje, og definerte fire visuelle verdier som utgangspunkt for arbeidet med nye konsepter. Verdiene ble brukt for å jobbe visuelt både med produkter og touch-grensesnitt, og var Auditiv, Robust, Intelligent og Enkel.

13 SORTERE OG VERIFISERE Skisseprosess Det ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet som dannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljert konsept. Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det var viktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomisk utforming og digitalt grensesnitt. Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med å finne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerende løsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.

14 SORTERE OG VERIFISERE Skisseprosess Det ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet som dannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljert konsept. Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det var viktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomisk utforming og digitalt grensesnitt. Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med å finne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerende løsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.

15 SORTERE OG VERIFISERE Skisseprosess Det ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet som dannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljert konsept. Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det var viktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomisk utforming og digitalt grensesnitt. Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med å finne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerende løsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.

16 SORTERE OG VERIFISERE Skisseprosess Det ble utarbeidet en mengde skisser i prosjektet som dannet beslutningsgrunnlag for et gradvis mer detaljert konsept. Både designerne i EGGS og prosjektgruppen i Zenitel var involvert i prosessen. Det var viktig å finne funksjonelle og visuelle løsninger som gikk igjen både i fysisk/ergonomisk utforming og digitalt grensesnitt. Designerne ønsket å differensiere intercom fra telefoni og mobiltelefoni, og jobbet med å finne løsninger som underbygger det som er bedre med intercom enn konkurrerende løsninger. Stikkordene lydkvalitet, soliditet, og enkelhet var sentrale i denne tolkningen.

17 VELGE KONSEPT Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler Illustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presenterer en kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitels eksisterende og ideer til nye produkter sammen danner en helhetlig løsning. Zenitel - Brosjyre.pdf Zenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder av helhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisere Zenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for å håndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper ble tatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen: Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, og hvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt. Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig og sjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere og kjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus i utviklingsprosjekter. Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som var nødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklere for kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.

18 VELGE KONSEPT Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler Illustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presenterer en kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitels eksisterende og ideer til nye produkter sammen danner en helhetlig løsning. Zenitel - Brosjyre.pdf Zenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder av helhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisere Zenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for å håndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper ble tatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen: Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, og hvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt. Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig og sjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere og kjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus i utviklingsprosjekter. Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som var nødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklere for kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.

19 VELGE KONSEPT Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler Illustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presenterer en kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitels eksisterende og ideer til nye produkter sammen danner en helhetlig løsning. Zenitel - Brosjyre.pdf Zenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder av helhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisere Zenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for å håndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper ble tatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen: Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, og hvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt. Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig og sjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere og kjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus i utviklingsprosjekter. Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som var nødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklere for kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.

20 VELGE KONSEPT Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler Illustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presenterer en kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitels eksisterende og ideer til nye produkter sammen danner en helhetlig løsning. Zenitel - Brosjyre.pdf Zenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder av helhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisere Zenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for å håndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper ble tatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen: Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, og hvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt. Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig og sjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere og kjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus i utviklingsprosjekter. Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som var nødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklere for kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.

21 VELGE KONSEPT Helhetlig kommunikasjonsløsning for skoler Illustrasjonene viser utklipp av en brosjyre som presenterer en kommunikasjonsløsning for skoler, der både Zenitels eksisterende og ideer til nye produkter sammen danner en helhetlig løsning. Zenitel - Brosjyre.pdf Zenitel har tradisjonelt vært tilbyder av hardware-komponenter snarere enn en tilbyder av helhetlige løsninger. Ved å jobbe i brosjyre-format viste designerne en måte kommunisere Zenitels tilbud som en helhetlig løsning, der hvert enkelt produkt må være på plass for å håndtere skolers behov for kommunikasjon på en god måte. Flere nye ord og begreper ble tatt opp i Zenitels vokabular i denne prosessen: Aktører: En bevisstgjøring av hvem som er ekspertbrukere og sluttbrukere av Zenitel sine produkter, og hvem som derfor er viktig å henvende seg til både med kommunikasjon, produkter og grensesnitt. Situasjoner: Designerne beskrev et utvalg situasjoner både av typen som forekommer hyppig og sjelden på skoler. Det å beskrive situasjonene fungerer både som et middel for å overbevise brukere og kjøpere om produktenes relevans, og som en måte å jobbe strukturert med brukerfokus i utviklingsprosjekter. Løsninger: Snarere enn å presentere enkeltprodukter hver for seg, ble samtlige produkter som var nødvendig for en gjennomsnittlig skole satt fremstilt som en helhet. Dette gjør kjøpsprosessen enklere for kundene, og er med å endre fokus både for salgsapparatet og utviklingsavdelingen i Zenitel.

22 VELGE KONSEPT Touch-apparat med grensesnitt Ideen om et fremtidig intercom-apparat med touch-skjerm ble detaljert til et nivå som godt beskriver funksjon og form. Konseptet tar høyde for et vell av brukerinnsikter, og er et av svarene på behov som er observert i reell kontekst. Konsept-skissene fungerer for å gi en tydelig ide om hvilket utviklingsprosjekt Zenitel kan velge å gå i gang med. Viktige stikkord for konseptet er: En todeling av funksjoner mellom de tiltenkt daglig bruk, og nødfunksjoner. Et utseende som understreker god lydkvalitet. En kasse som kan brukes både på pulten, hengende på veggen, og innfelt i veggen uten endringer i hardware. En kasse som enkelt kan skreddersys funksjonelle og estetiske behov i ulike sektorer. Et grensesnitt som kan skreddersys hver enkelt kunde sine behov. Et grensesnitt hvor utseende og fargebruk kan endres lett og tilpasses ulike sektorer. En "intelligent" interaksjonsform, hvor brukeren blant annet får en visuell tilbakemelding på at intercom'en hører deg

23 VELGE KONSEPT Touch-apparat med grensesnitt Ideen om et fremtidig intercom-apparat med touch-skjerm ble detaljert til et nivå som godt beskriver funksjon og form. Konseptet tar høyde for et vell av brukerinnsikter, og er et av svarene på behov som er observert i reell kontekst. Konsept-skissene fungerer for å gi en tydelig ide om hvilket utviklingsprosjekt Zenitel kan velge å gå i gang med. Viktige stikkord for konseptet er: En todeling av funksjoner mellom de tiltenkt daglig bruk, og nødfunksjoner. Et utseende som understreker god lydkvalitet. En kasse som kan brukes både på pulten, hengende på veggen, og innfelt i veggen uten endringer i hardware. En kasse som enkelt kan skreddersys funksjonelle og estetiske behov i ulike sektorer. Et grensesnitt som kan skreddersys hver enkelt kunde sine behov. Et grensesnitt hvor utseende og fargebruk kan endres lett og tilpasses ulike sektorer. En "intelligent" interaksjonsform, hvor brukeren blant annet får en visuell tilbakemelding på at intercom'en hører deg

24 VELGE KONSEPT Touch-apparat med grensesnitt Ideen om et fremtidig intercom-apparat med touch-skjerm ble detaljert til et nivå som godt beskriver funksjon og form. Konseptet tar høyde for et vell av brukerinnsikter, og er et av svarene på behov som er observert i reell kontekst. Konsept-skissene fungerer for å gi en tydelig ide om hvilket utviklingsprosjekt Zenitel kan velge å gå i gang med. Viktige stikkord for konseptet er: En todeling av funksjoner mellom de tiltenkt daglig bruk, og nødfunksjoner. Et utseende som understreker god lydkvalitet. En kasse som kan brukes både på pulten, hengende på veggen, og innfelt i veggen uten endringer i hardware. En kasse som enkelt kan skreddersys funksjonelle og estetiske behov i ulike sektorer. Et grensesnitt som kan skreddersys hver enkelt kunde sine behov. Et grensesnitt hvor utseende og fargebruk kan endres lett og tilpasses ulike sektorer. En "intelligent" interaksjonsform, hvor brukeren blant annet får en visuell tilbakemelding på at intercom'en hører deg

25 VELGE KONSEPT Pillar for offentlig rom Et behov observert innen flere sektorer, var kommunikasjonspillarer for bruk i offentlig rom som var utformet slik at de lett kan brukes av alle. Konseptet beskriver et produkt og grensesnitt som svarer til krav om universell utforming, både med tanke på plassering av grensesnitt, og med tanke på enkelhet i bruk, taktile knapper, og visuell og auditiv feedback.

26 Konklusjoner og veien videre Prosjektet har hatt favnet bredt, med innsiktsarbeid utført i mange sektorer, og kreative ideer innen mange disipliner som produktdesign, interaksjonsdesign, kommunikasjon og tjenestedesign. Det brede fokuset har vært nødvendig for å fange det løsningsrommet som intercom nå står overfor. Prosjektet gir et viktig bidrag i å illustrere hva neste generasjon intercom kan være, på et tidspunkt der intercom som fenomen er i ferd med å skifte ham. Prosjektet har blitt svært godt mottatt hos Zenitel, datterselskap og partnere, og har ført til igangsettelse og satsning på nye prosjekter. Zenitel - DIP-presentasjon.pdf

Ahus Mobil. Prosjektgruppe

Ahus Mobil. Prosjektgruppe DEFINERE FOKUS Prosjektgruppe Som utgangspunkt for prosjektet ble en tverrfaglig gruppe satt sammen som prosjektgruppe. Både helsefag, samhandling, kommersialisering og design var representert i gruppen.

Detaljer

Titanite Spiseopplevelse i Naturen

Titanite Spiseopplevelse i Naturen Spiseopplevelse i Naturen DEFINERE FOKUS Innledning Teknologien til Mentum AS gjør overflater selvrensende. Sammen med EGGS Design tok de steget fra teknologisk nyvinning til en kommersiell idé som kan

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening DEFINERE FOKUS Bakgrunn for prosjektet Vinmonopolet ser på det strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Kundene har endret seg og er brukere av

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Sonitor. Hvem skal vi involvere og hva behøver vi innsikt i?

Sonitor. Hvem skal vi involvere og hva behøver vi innsikt i? DEFINERE FOKUS Hvem skal vi involvere og hva behøver vi innsikt i? Gjennom interne workshops hos Sonitor i startfasen av prosjektet identifiserte vi i fellesskap hvilke aktører og sektorer som i dag er

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Maritime Robotics. Ubemannede båter for maritime operasjoner. Ny forretningsmodell basert på eksisterende teknologi

Maritime Robotics. Ubemannede båter for maritime operasjoner. Ny forretningsmodell basert på eksisterende teknologi DEFINERE FOKUS Ubemannede båter for maritime operasjoner Maritime Robotics AS (MR) er en pionérbedrift innen utvikling av ubemannede maritime overflatefarkoster, Unmanned Surface Vehicle (USV). Teknologien

Detaljer

HomeControl: Smarte kontakter

HomeControl: Smarte kontakter Bakgrunn Gjennom et samarbeid med Agder Energi, ønsket oppdragsgiver HomeControl AS å se på muligheten for å utvikle nye løsninger knyttet til de allerede utviklede smarte kontaktene. HomeControl er et

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Q-Free. Tidligmarked for ITS-teknologi

Q-Free. Tidligmarked for ITS-teknologi DEFINERE FOKUS Tidligmarked for ITS-teknologi Vinteren 2010/2011 gjennomførte Q-Free ASA, et Design Pilot-prosjekt med mål om å identifisere et tidlig marked for Cooperative Intelligent Traffic Systems

Detaljer

Offshore oil platform. profesjonelles

Offshore oil platform. profesjonelles Offshore oil platform profesjonelles DEFINERE FOKUS Bakgrunn Vitenskapelig enighet om klimakrisen har ført til økende internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. Dette har blant annet resultert i omfattende

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Tjenestedesign - Fra teknologi- til brukerorientering. 16. januar 2014

Tjenestedesign - Fra teknologi- til brukerorientering. 16. januar 2014 Tjenestedesign - Fra teknologi- til brukerorientering. 16. januar 2014 Judith Gloppen Monica Fossnes Petersson Designdrevet innovasjon krever helhetstenkning Source: d.school, Stanford Hvordan skal vi

Detaljer

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter Agenda Bakgrunn for samarbeidet mellom Husbanken og Norsk design- og arkitektursenter

Detaljer

Ulstein Bridge Vision

Ulstein Bridge Vision Ulstein Bridge Vision DEFINERE FOKUS Ulstein Group og AHO Ulstein Group er et ledende skipsprodusent kjent for grensesprengende eksteriør design på avanserte offshore skip. Som et ledd i en strategi for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Fredsbygging fra kunnskap til handling

Fredsbygging fra kunnskap til handling DEFINERE FOKUS En ny kunnskapstjeneste for FN Siden 2002 har Center for Peace Studies (CPS) ved Universitetet i Tromsø etablert seg som et internasjonalt forskningssenter for freds- og konfliktstudier.

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Safer Births. Om prosjektet

Safer Births. Om prosjektet DEFINERE FOKUS Om prosjektet Laerdal Global Health deltar i Safer Births - et internasjonalt forskningsprogram som er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal bidra med ny kunnskap og nye produkter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Tjenestedesign og brukerinvolvering

Tjenestedesign og brukerinvolvering Tjenestedesign og brukerinvolvering Standard Norge 4. desember 2014 ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE Norsk Design- og Arkitektursenter Agenda Kort om Norsk design- og arkitektursenter Nyskapingsprogrammet

Detaljer

Aschehoug Lokus. Visjon om en portal for alle marked

Aschehoug Lokus. Visjon om en portal for alle marked DEFINERE FOKUS Visjon om en portal for alle marked I 2010 gjennomførte Aschehoug Undervisning Design Pilotprosjektet «4L - Lokus livslang læring». Utgangspunktet var at man ønsket å lage en felles portal

Detaljer

METODESAMLING TJENESTEDESIGN

METODESAMLING TJENESTEDESIGN METODESAMLING TJENESTEDESIGN Kontaktpunktkart Metodenavn Lar deg få oversikt over alle kontaktpunkter mellom brukeren og tjenesten, og hvordan de henger sammen. Metodens gevinst Kontaktpunktkart Sorteringssymbol

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

UDI Nytt førstelinjekontor

UDI Nytt førstelinjekontor DEFINERE FOKUS Utgangspunkt og formål med prosjektet UDI behandler hvert år tusener av søknader om bl.a. opphold, innvandring, arbeidstillatelse og asyl fra hele verden. Med dette prosjektet er målet å

Detaljer

Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje. Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no

Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje. Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no Hvem er ALLE EKS: flere synshemmede I Norge i dag er 130000 svaksynte og 1000

Detaljer

Biota Guard Expert Center

Biota Guard Expert Center Innledning Biota Guard utvikler tjenester innen miljøovervåking til olje- og gassnæringen. Overvåkingens teknologien er basert på en unik kombinasjon av biologiske, kjemiske og fysiske sensorer. Disse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

Ny generasjon fôrflåte

Ny generasjon fôrflåte DEFINERE FOKUS Om Ocea Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Vi utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen.

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887)

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Søknadssum: 400 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og

Detaljer

VEDLEGG 4 FUNKSJONELLE

VEDLEGG 4 FUNKSJONELLE VEDLEGG 4 FUKSJOELLE BRUKERHISTORIER Side 1 av 8 IHOLDSFORTEGELSE 1 ILEDIG... 3 1.1 BRUK AV ETTBRETT I BÆRUMSSKOLE... 3 1.1.1 Skoleledelsen... 3 1.1.2 Læreren... 4 1.1.3 Eleven... 4 1.1.4 Eleven med lærevansker...

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen?

Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen? Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen? «Den viktige samtalen i livets siste fase», Diakonhjemmet 17.02.2016 Elisabeth Gjerberg & Reidun Førde,

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011 RAMMEVERK FOR INNSIKT DIAHELSE - Design av tjeneste for kultursensitiv diabetesforebygging 02.02.2011 Innhold HVEM? Hvem skal vi la oss inspirere av? NÅR? HVORDAN? med hvilke metoder og i hvilken rekkefølge

Detaljer

Problemstilling. Eksisterende hurtiglader

Problemstilling. Eksisterende hurtiglader Eksisterende hurtiglader Problemstilling Pr. i dag er tilsvarende Hurtigladere for elbiler på markedet store, tunge elskap som er satt ut i det offentlige rom. Skapene har mer eller mindre samme oppbygging

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Vår ref: 2009 SBL/TAK. Tromsø 26. januar 2009 Utredningen om muligheten for individuelt

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren et samarbeidsprosjekt mellom InnoMed v/helsedirektoratet, Helse Midt-Norge

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

1 Kompetanser i fremtidens skole

1 Kompetanser i fremtidens skole Høringssvar fra Matematikksenteret 1 Kompetanser i fremtidens skole 1. Fire kompetanseområder Matematikksenteret er positive til at definisjonen av kompetanse omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge Brukermedvirkning i forskning Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge 1 Sjelden-prosjektet: Forankring og organisering Sentralt prinsipp i anbudsdokumentet

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

To metoder for å tegne en løk

To metoder for å tegne en løk Utdanningsprogram Programfag Trinn Utviklet og gjennomført år KDA - Kunst, design og arkitektur, Kunst og visuelle virkemiddel Vg1 2012 TITTEL To metoder for å tegne en løk. Observasjon er nøkkelen i tegning.

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Lukten av noe ekte. Synet av noe digitalt

Lukten av noe ekte. Synet av noe digitalt Lukten av noe ekte. Synet av noe digitalt Av Per Magnus Finnanger Sandsmark 23.09.2015 16:32 Fiskerimuseets nye utstilling er vakker, pedagogisk og lærerik, men museet har gått seg litt bort i ønsket om

Detaljer

Fremtidens gravsted. Definering av fokus

Fremtidens gravsted. Definering av fokus Definering av fokus Nye løsninger for gravsted Fremtidens gravsted er et samarbeid mellom Norsk kirkegårdsservice og Svale. Vi ønsker at prosjektet skal skape visjonære tanker som inneholder realiserbare

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Barnehage + Bibliotek = Sant

Barnehage + Bibliotek = Sant Barnehage + Bibliotek = Sant Trude Hoel, Lesesenteret 22. mars 2012 www.lesesenteret.no 1 Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen To utviklingsprosjekter BOKTRAS (2005-2008) Lesefrø (2008-2010)

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Utviklingsprosesser & krav og behov

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Utviklingsprosesser & krav og behov INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Utviklingsprosesser & krav og behov I DAG GENERELT - Generell informasjon - Et par eksempler på dårlig utforming UTVIKLINGSPROSESSER - Fire tilnærminger

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Naturfag Tema:Verdensrommet Trinn:6. Tidsramme: 5 undervisningsøkter (ca 5 x 45 min) Trintom Gro Sk Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Mål for en periode

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle leverandører

Detaljer

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger Ponto for et rikere liv Ponto for et rikere liv Oticon Medical bringer den nyeste teknologien til brukere av benforankrede høresystemer og gir dem

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Iglo-stafetten IGLO-STAFETTEN. - for et arbeidsliv som inkluderer

Iglo-stafetten IGLO-STAFETTEN. - for et arbeidsliv som inkluderer IGLO-STAFETTEN IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å finne løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisasjonsnivå. Alle fire nivåer har en viktig rolle i håndteringen av stress. I spillet

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Hvis pasienten fikk bestemme Utredning ved mistanke om brystkreft

Hvis pasienten fikk bestemme Utredning ved mistanke om brystkreft FOKUS Ny strategi 2013-2018 på OUS I forbindelse med Oslo Universitetssykehus nye strategiplan Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling ble det igangsatt et DIP-prosjekt med mål om å skape

Detaljer

Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren

Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren Arbeidsdeling, samhandling og ny teknologi Grete Rindahl, Forskningsleder Litt om tema for kvelden MTO og laboratoriene Integrerte operasjoner Ting vi driver

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

Design som metode for utvikling av tjenester Del 2

Design som metode for utvikling av tjenester Del 2 Arbeidsseminar i Boligsosial utvikling Design som metode for utvikling av tjenester Del 2 18. september 2013 Judith Gloppen Anders Hansen Monica Fossnes Petersson Bruk av designmetodikk i praksis Registrering

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

«Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten

«Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten «Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten Et samhandlingsprosjekt mellom OUS, 2 bydeler i Oslo, samt Sykehusapoteket HF Sigrun Skåland Brun (Prosjektleder) internvasjonalt samarbeid

Detaljer

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 I statsbudsjettet 2009 har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner. Prinsen hotell 4.februar 2010

Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner. Prinsen hotell 4.februar 2010 Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner Prinsen hotell 4.februar 2010 Kommunikasjon er ikke et mål, men et middel som gjør det lettere å nå mål og gjennomføre strategier God kommunikasjon

Detaljer

Kreativitet i brukerundersøkelser: Personas and beyond

Kreativitet i brukerundersøkelser: Personas and beyond Kreativitet i brukerundersøkelser: Personas and beyond Riitta Hellman Karde AS Brukerundersøkelser for universell utforming av IKT fra forskning til praksis Metodeworkshop om brukerundersøkelser 21. mai

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Prototyping og kommunikasjon med brukere

Prototyping og kommunikasjon med brukere Inf 1510: Bruksorientert design Prototyping og kommunikasjon med brukere 04.04.2016, Rune Rosseland Oversikt Brukerinvolvering Hva er brukerens motivasjon for å bidra? Hva skal brukerens rolle være? Hvordan

Detaljer

Oppsummering oppgavebesvarelser

Oppsummering oppgavebesvarelser Oppsummering oppgavebesvarelser Møtetittel: Prosjektmøte emeldinger Møtedato: 27.02.2012 Referent: Asle Brustad Distribusjon: Møtedeltakerne. Innhold Oppgaver som gruppene fikk tildelt... 2 Konklusjoner

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen

UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen 11.05.15 BRUKERSENTRERT DESIGN VEIEN TIL GODE PRODUKTER OG TJENESTER, MEN HVA BIDRAR BRUKERNE MED? OG HVORDAN? Usability testing is like sandpaper:

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer