Innholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innkalling til Generalforsamling Årsberetning for 2011, Tekna Oslo avdeling Oslo avdelings styre Representanter til Teknas Representantskap Valgkomité, desisjonskomité og revisor Medlems- og kontingentutvikling Ridder av Den Gyldne Bukk og Juledans Oversikt av fora, faggrupper og prosjekter i Oslo avdeling Møter og arrangementer sammendrag Aktivitetene Samfunnsprosjekter Regnskap Budsjett Valg Innstilling fra Valgkomiteen til Oslo avdelings Generalforsamling Lovendring Orientering om Ingeniørenes Hus Særlige saker Disponering/båndlegging av gevinst ved salg av aksjer i Ingeniørenes Hus AS

3 1. Innkalling til Generalforsamling 2012 Det innkalles herved til Generalforsamling i Tekna Oslo avdeling. Generalforsamlingen skal avholdes tirsdag 27. mars 2012 kl , i Konferansesalen i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo. Dagsorden 1. Åpning av møtet lovlig innkalt møte beslutningsdyktig forsamling valg av møteleder valg av to personer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning 2011 styret oversikt over valgte representanter/komiteer ol medlemstall / tildeling Den Gyldne Bukk / Tekna Oslo avdeling organisering møteaktivitet 3. Regnskap 2011 styrets rapport revisors rapport desisors rapport 4. Budsjettforslag for 2012 kontingent for Valg: Det foretas valg av: styreleder nestleder 2 styremedlem 3 varamedlemmer revisor 2 desisorer og 1 varamedlem 2 medlemmer og 1 varamedlem til Oslo avdelings Valgkomité medlemmer og varamedlemmer til Teknas representantskap Lovendringsforslag Ingen lovendringsforslag er fremmet. 7. Orientering om Ingeniørenes Hus AS v/ styreleder Bjørn Olav Bakka og styremedlem i IHAS Per Christian Quale. Det vil bli gitt en orientering om status for Ingeniørenes Hus AS - samarbeid og fremdrift byggesak. - midlertidige lokaler for TOAs virksomhet 8. Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter 8.1 Forvaltning av gevinsten etter salget av aksjer i Ingeniørenes Hus AS. I etterkant av møtet er det sosialt samvær med enkel servering i Klubben - 9. et. Ingeniørenes Hus

4

5

6

7 - Oslo avdelings styre 2011 Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Bjørn Olav Bakka Angela Miller Trond Haider Peter Borg Thoril Kristiansen Varamedlemmer: Observatører i styret: Fra studentene: Fra Yngres Forum Johnny Stuen Helge Onsrud Irene Måsøval Kent Varmedal, Universitetet i Oslo (UiO) Iselinn Vindstad/Iselin Pollen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Gøril Åsen Slinde Ansatte i sekretariatet: Wencke Sjøstedt Service- og aktivitetskontor: Kari Spinnangr Lise Ekanger Terje Hassel Tor Hofstad Jon Holten Peder Giertsen Arbeidsutvalget: bestående av leder, nestleder og sekretær har avholdt 10 arbeidsmøter. Styret: har hatt 10 styremøter og 2 styreseminarer i Styrets funksjonstid er fra generalforsamling til og med neste generalforsamling. I henhold til vedtektene møter avtroppende styremedlemmer på styremøter i tillegg til nyvalgt styre i perioden fra generalforsamling til 1. mai. Styret m/vararepresentanter og observatører; F.v.: Irene S Måsøval, Trond Haider, Peter Borg, Helge Onsrud, Angela Miller, Bjørn Olav Bakka, Iselin Pollen, Kent Varmedal. Ikke til stede: Thoril Kristiansen og Johnny Stuen. Foto: Stian Gulbrandsen

8 - Representanter til Teknas Representantskap Tekna Oslo avdeling stilte med 31 representanter til Teknas representantskapsmøte i Oslo Generalforsamlingen 2010 hadde valgt 23 representanter for to år. Generalforsamlingen 2011 valgte ytterligere 8 representanter og 23 varerepresentanter for ett år. Oslo-benken var fullt bemannet under R-møtet i Oslo Kun to vararepresentanter var nødvendig. Tekna Oslo avdelings representanter til Teknas Representantskap Bakka Bjørn 17 Ligaarden Ingeborg 2 Thuesen Kjersti 18 Ekanger Lise 3 Haider Trond 19 Ligaarden Olav 4 Jablonska, Hildegunn TB 20 Frøisland Espen 5 Borg, Peter 21 Stuen Johnny 6 Kristiansen Thoril 22 Eikeri Oddvar 7 Onsrud Helge 23 Nygård Bjørn 8 Grindheim Lars Otto 24 Miller, Angela 9 Madsen Einar 25 Christian Listerud 10 Kvæven Berit 26 Samseth Jon 11 Arnesen Svein O 27 Dahl Trygve 12 Kvam Anders 28 Faanes, Hans H 13 Ellevog Arne 29 Skillinghaug, Håkon 14 Tømmeraas Nils Chr. 30 Krystad, Eivind 15 Dragsten Øyvind 31 Rahman Rakib 16 Hofstad Tor Vararepresentanter 1 Quale, Per Christian 13 Steinor Roger 2 Meisingset Kristian 14 Haugsdal Erling 3 Bjørnsen Bjørn 15 Andersen, Christian 4 Birkeland Anne Katrine 16 Fritsvold, Ragnar 5 Imsland Vegar 17 Kirkesæther Per 6 Havig Sverre 18 Lindholm, Oddvar G 7 Ambathy Ramnath 19 Bostad Birger 8 Flaate Kaare 20 Forsth Leif-Runar 9 Joshi Govind 21 Svendsen John S 10 Rustad Ingegerd 22 Engdal Olav 11 Eik Einar 23 Lein Magne 12 Støp-Bowitz Harald

9 - Valgkomité, desisjonskomité og revisor Tekna Oslo avdelings valgkomité: - Tidligere styrelederes representant (x-formenn) Svein O. Arnesen Thorleif Tunstad (vararepresentant) - Yngres Forums representant: Audun M Martinsen Håkon Skillinghaug (vararepresentant) - Faggruppenes representant: Lars Otto Grindheim Lise Ekanger (vararepresentant) - Sektorstyrenes representant: Anders Kvam Svein Nordenson (vararepresentant) - Valgt av generalforsamlingen direkte Einar Madsen Berit Kvæven Kjersti Thuesen (vararepresentant) Desisjonskomité: Lars Otto Grindheim Arne Kr. Ellevog Kjersti Thuesen (vararepresentant) Revisor BDO Noraudit DA v/knut Nyerrød

10 - Medlems- og kontingentutvikling År Medlemmer * per Nettotilvekst Avd. kontingent per år (kr) Sum avd.kontingent (kr) Ordinære medlemmer: (Studentene er ikke medregnet ) Medlemmer pr Medlems pr. medlemskap: tilvekst/avgang Ordinære medlemmer: Nye Seniorer/pensjonister Utmeldte Æresmedlemmer/spes. 3 4 Netto flytting Sum Netto tilvekst Studentmedlemmer: Studentmedl pr Oslo/Akersh UMB Sum Studentmedl. tilvekst/avgang Oslo/ UMB Sum Oslo/ UMB Sum Akersh Akersh Nye Utmeldte Netto flytting Netto tilvekst

11 - Ridder av Den Gyldne Bukk og Juledans Kjersti Thuesen ble i 2011 utnevnt som ridder av Den Gyldne Bukk. Dessverre var hun forhindret fra å være tilstede på juledansen, så selve seremonien ble utsatt til første passende anledning. Hun vil da bli dekorert med avdelingens utmerkelse for ridder samt motta diplom. Styrets begrunnelse for utmerkelsen er at Kjersti Thuesen etter meget aktiv deltagelse som tillitsvalgt i på lønns- og interessesiden, tok ansvar i Tekna Oslo avdeling i Først som leder av Oslo avdelings faggruppe for HMS og Kvalitet. Hun ble senere valgt inn som styremedlem i avdelingens styre. Her deltok hun meget aktivt frem til våren Kjersti Thuesen har vært R-møterepresentant siden 2003 og har i tillegg vært en aktiv representant i Avdelingsledermøtene i på vegne av Tekna Oslo avdeling. Kjersti Thuesen har brukt mye av sin tid til avdelingen og oppnådd meget gode resultater i dette arbeidet. Som forutsatt i betingelsene for utnevnelse til ridder av Den Gyldne Bukk, skal disse ha et evigvarende ansvar for å forsvare Tekna Oslo avdelings ære under parolen: Min sønn, vil du i verden frem, så bukk! Det forventes at denne parolen etterleves til punkt og prikke! Som tidligere nevnt var det dette året nesten 90 deltakere som hadde funnet veien til årets juledans. Festen var for øvrig meget vellykket, og styret opprettholder målet på rundt 100 deltakere. De yngre utgjorde som vanlig omtrent halvparten av deltakerne og Yngres Forum hadde arrangementer i våre egne lokaler i Ingeniørenes Hus for både før og etter julebordet.

12 Grupper - Oversikt av fora, faggrupper og prosjekter i Oslo avdeling Kode regnskap Ansvarlig kontaktperson i sekretariatet Oslo avdeling Fagsekretærer/kontaktperson i gruppen Oslo avd. styre/fagrådsutvalget Faglige/sosiale møter Terje Hassel SM/AU-møter Terje Hassel Bjørn O Bakka/ Kjersti Thuesen Fagråd Oslo og Akershus Terje Hassel Helge Onsrud Andre aktiviteter/prosjekter o.l. Terje Hassel P Giertsen/T Hofstad Medlemsskolen 78 MED Wencke Sjøstedt/Tomas Torgersen Tor Hofstad med flere Akademiet Wencke Sjøstedt/Terje Hassel Peder Giertsen AVDELINGSGRUPPER: Romerikegruppen 25 ROG Wencke Sjøstedt Jon Samseth Asker og Bærum Gruppen 26 ABG Wencke Sjøstedt Harald Pleym Myhr Fora Senior Forum 30 SEF Wencke Sjøstedt Per Chr. Jæger Damegruppen 31 DAG Wencke Sjøstedt Tove Sørgård Yngres Forum 32 YNF Wencke Sjøstedt Håkon Skillinghaug Studentgruppen UiO/UMB 33 STG Kirsti Elisabeth Wiik Marit-Kristine Tangvik for UiO /Lars Herman Eek for UMB Klubben 35 KLU Wencke Sjøstedt Roger Steinor ALUMNIGRUPPER: Chalmersska Ingenjörsföreningen 36 ALC Kari Spinnangr Tor Kristian Hånde Sunderland Dovre 37 ALS Kari Spinnangr Petter Vøien Alumni TU Graz 38 ALG Kari Spinnangr Harald Arvesen FAGGRUPPER: Gründergruppen 50 GRÜ Kari Spinnangr/John Raaheim Lise Ekanger Faggruppe for Etikk og Lederskap 51 FEL Kari Spinnangr Arne Ellevog Faggruppe for IKT 52 FIN Kari Spinnangr John S. Svendsen Havneteknisk Gruppe 53 HAG Kari Spinnangr Kai Egil Heggestad Marinteknisk Gruppe 54 MAS Kari Spinnangr Torkel Ugland Faggruppe for samferdsel NVTF avd. 55 FSA Wencke Sjøstedt Toril Presttun Østlandet Forum for Energi, Industri og Miljø 57 FEI Kari Spinnangr Jon Holten Aksjeklubben 58 AKS Wencke Sjøstedt Oddvar Eikeri Teknologihistorisk faggruppe 59 TEF Kari Spinnangr Jon Holten Faggruppe for Bygg og Anlegg 60 FBA Wencke Sjøstedt/Lilly Langnes Tor Børre Moslan SeniorTeknologene 63 SEG Kari Spinnangr Hans Faanes Faggruppe for Selvstendig 66 FSN Kari Spinnangr/ John M. Raaheim Næringsdrivende Programvareutvikling 68 PVU Wencke Sjøstedt Anders Johan Holmefjord Analyse og beregning 69 ANA Wencke Sjøstedt Espen Frøisland

13 Tekna Oslo avdeling - Møter og arrangementer sammendrag 2011 Type arrangement Regionale grupper: Møter antall Deltakere Deltakere antall Faglige/kurs (260) Sosiale 1 41 (99) Styremøter/årsmøte o.l (34) Sum (393) Fora/Alumni: Faglige/kurs (1739) Sosiale (1298) Styremøter/årsmøte o.l (334) Andre møter 0 0 (880) Faggrupper: Sum (4251) Faglige/kurs (4488) Sosiale (152) Styremøter/årsmøte o.l (349) Andre møter 0 0 (0) Avdelingsstyret, Fagrådsutvalget, plenumsmøter Karriere og utvikling Faglig (Kurs/konferanser/Medlemsskolen/ Karriere og utvikling) Sum (4989) (835) Sosialt (72) Styremøter/årsmøte o.l (359) Andre møter styret 0 0 (0) Sum (1266) SUM TOTALT (10899) Sammenligning totalen 2010 (453) (10899)

14 - Aktivitetene Her følger gruppevis årsrapport fra hver av avdelingens grupper og fora. I tillegg til denne rapport avgir også Oslo avdeling sin faglige rapport Teknas Faglige årsrapport, som blir behandlet på Faglig Årsmøte og hvor Tekna Oslo avdeling har et betydelig bidrag. Verd å nevne under denne overskriften er at Fagutvalget på Faglig årsmøte 2012 utnevnte Fagråd Oslo Akershus til: ÅRETS FAGLIGE GRUPPERING 2011 Fagrådet mottok prisen på vegne av alle som bidrar til Oslo avdeling faglige tilbud til medlemmene, og ble av Fagutvalgets leder rost for sitt høye nivå og for sin forretningside. Av medlemmer for medlemmer Fra utdelingen av prisen til Årets Faglige Gruppering 2011 på Faglig Årsmøte 2012: Fra venstre, stående: Fagutvalgets leder Ingvild Haug, Tor Grønsund, Bjørn Olav Bakka, Arne K Ellevog og Peter Borg.

15 Styret og Fagrådets egne aktiviteter 1: Om grupperingen Styret og Fagrådet (Fagråd Oslo Akershus (FOA) erstatter det tidligere Fagrådsutvalget (FRU Oslo)) har egne aktiviteter i tillegg til aktivitetene som er organisert av fora og faggrupper. Det henvises primært til styrets årsberetning for Tekna Oslo avdelings styre er operativt ansvarlig for avdelingens virksomhet. Det daglige ansvar ivaretas i nært samspill med administrasjonen på Tekna distriktskontor for Oslo/Akershus. Antall administrative møter: 37 Samlet deltakelse adm. møter: 433 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Mye av koordineringen på faglig side ivaretas av Fagrådsutvalget (FRU). 2 fellesmøter for fagruppestyrene vår og høst er de viktigste arrangementene. Her legges planen for neste halvårs program. Antall faglige arrangementer: 1 Antall deltakere inkl forelesere etc: 19 Antall sosiale arrangement: 5 Antall deltakere: 545 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Se oversikten 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2011 Oslo avdeling har et bredt faglig og sosialt tilbud og stor aktivitet rettet direkte mot medlemmene. Det er allikevel behov for fornyelse og tilbud innen nye fagområder. Året har for øvrig vært preget av at vi har forberedt, vært vertskap på og deltatt på R-møtet Arrangementsoversikt: Dato Antall 9.1. Juletrefest Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen R-møte torsdagskveld Nordisk Ingeniørmøte Aalborg Juledans 86 Sum 564 Styret: Tekna Oslo avdeling Styreleder/nestleder Bjørn Bakka, Angela Miller Styremedlem: Thoril Kristiansen, Trond Haider, Peter Borg Varamedlemmer Johnny Stuen, Helge Onsrud, Irene Måsøval, Observatører C.Zhang/Kent Varmedal (UiO), I.Vindstad (UMB), Lai Ping Wing/Mona Tran (YF) Sekretær Terje Hassel Antall styremøter: 10 Antall deltakere: 95 AU-møter: 9 25 Styreseminarer: 2 17 Generalforsamling: 3 86 Forberedende Rmøte: 3 FRM 3, HS-vår, FRMavd, FRMkurs 91 Eks-ledermiddag: 1 11 Sum: 28 Sum: 325 Fagrådet: Fagråd Oslo Akershus Leder Peter Borg Styremedlem: Arne Kr Ellevog, Helge Onsrud, Tor Grønsund Sekretær: Terje Hassel Antall FOA-møter: 2 + 1( tlf) Antall deltakere: 14 Antall fellesmøter: 2 59 Sum: 5 Sum: 73 Valg-Oslo: Valgkomiteen Leder Einar Madsen Sekretær: Terje Hassel Medlem: Svein O. Arnesen, Anders Kvam, LarsOtto Grindheim, Berit Kvæven, Audun M Martinsen Antall møter: 4 Antall deltakere: 35

16 Utdrag av Oslo avdelings innspill til Fagutvalgets Faglig årsrapport 2011 Oslo avdeling har i 2011 hatt 219 faglige arrangementer som samlet 7837 deltakere. Virksomheten er organiser i et samarbeid mellom avdelingenes styre og Fagråd Oslo Akershus og gruppenes egne styrer. Teknamedlemmer over hele landet kan fritt melde seg på Oslo avdelings aktiviteter, kurs og fagmøter. Faglig virksomhet i Oslo avdeling har lange tradisjoner helt tilbake til stiftelsen i Styret er opptatt av en kontinuerlig fornyelse av tilbudet. Det faglige tilbudet er delt inn i 4 virksomhetsområder: 7 fora, sosiale, regionale ol. med 78 faglige arr. som samlet 2653 deltakere 14 faglige grupper med 115 arr som samlet 4564 deltakere. Karriere og utvikling Er en paraplybetegnelse på to konsepter for medlemmenes personlige utvikling; hhv Akademiet og Medlemsskolen. Disse hadde 26 arrangementer og samlet 547 deltakere 11 video-overføringer (streaming) til et ukjent antall seere på nettet. Hvert halvår trykker avdelingen opp et omfattende halvårsprogram som sendes hjem til hver av de drøyt medlemmene. Oslo avdeling har også stor glede av samarbeidet med nasjonale faglige gruppering hvor avdelingen bidrar med noe økonomisk og administrativ støttet til åpne medlemsarrange-menter i Oslo/Akershus. Ny av året er samarbeidet med Tekna-Biotek. Streaming av arrangementer Etter initiativ fra Oslo avdeling er det i samarbeid med fagsiden etablert et team, og anskaffet utstyr for å kunne streame ( live video-overføre ) kurs og andre arrangementer på nettet. Slik kan medlemmer over hele landet kan følge et arrangement uten å måtte reise dit. Responsen fra mottakerne har vært svært positiv. 10 arrangementer ble streamet i Gruppens prioritering og utfordringer for 2012: Avdelingens største utfordring i 2012 blir å opprettholde det høye aktivitetsnivået når Ingeniørenes Hus skal ombygges og derfor tømmes for leietakere fra juni 2012 til september Alt innvendig skal fjernes og bygges opp igjen til et moderne kontor og konferansebygg. Den vernede utvendige funkisfasaden beholdes, huset får miljøklasse B og universell utforming. For øvrig er den største utfordringen fornyelse av det faglige tilbudet.

17 - Samfunnsprosjekter 2011 Det ble for 2011 søkt Tekna om støtte på kr ,-.til 9 samfunnsprosjekter fra grupper i Oslo avdeling. De 9 prosjektenes totalbudsjett var hele kr ,-. 6 av prosjektene ble tildelt støtte over samfunnsmidler (kr ,-). I tillegg fikk totalt fem prosjekter støtte over driftsmidler i Tekna Oslo avdeling. Tre av disse hadde ikke fått midler fra samfunnsmidler. De to bautaprosjektene som var utsatt fra 2010, hhv Fjellsprengningsforeningen og Telemarkskanalen, ble avduket i Det ble gjennomført 7 prosjekter i Prosjekt Beskrivelse Innvilget Tekna Bevilgning fra TOA Energikonferanse 2011 Kritisk vurdering av kraftforsyningen fra forbrukerens synspunkt Streaming av arrangementer Ett anlegg i drift for å streame arrangementer utover høsten Mattekofferter, sekker og Utdeling av sekker, kofferter og meiser etter meiser søknad FLL 2011/lokal turnering Arrangeres FLL turnering-kunnskapsbyen Lillestrøm og Oslo Newtoncamper 2 Arrangere Newtoncamp i Oslomarka vinterferie og høstferie TeknaPub Tiltak for å holde på "overgangsmedlemmer" Samkult II Voldsomt løft i samferdsel Kartlegging av satsingen på samferdsel i unionstiden Fornying av faglig tilbud i Oslo avdeling Modernisere og tilpasse tilbudet ift nye medlemsgrupperinger Groruddalen= Teknologidalen Styrke interessen for teknologi og narutvitenskap i Groruddalen i samarbeid med bibliotekene Teknas president er fast avduker av Bautaer som Bautautvalget reiser til heder for ingeniør- og forskningsbragder. Til venstre: Bautautvalgets leder Bo Wingård sammen med Marianne Harg etter avdukning ved Telemarkskanalen. Under: Fra Fjellsprengningsmuseet på Hunderfossen hvor Fjellsprengningsbauten ble avduket.

18 Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Peder Giertsen Akademiet 2011 Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte styremøter: Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere YF - Fremføringer for YF Eureka - Innovasjonsteamet Eureka - Forhandle / lede andre til handling Eureka - Arbeidsglede YF -Coaching Akademiet - Infomøte Blir du hørt? Akademiet - Stressmestring Kurs Akademiet - Offensivitet Akademiet - Personlighetstyper YF - Retorikk YF Akademiet - Konferanse kommunikasjon Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Tor Hofstad Medlemsskolen 2011 Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige og sosiale): Avholdte styremøter: - - Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Å tale i forsamlinger Styrearbeid og møteledelse Praktisk styrearbeid Styrearbeid og økonomi Ledelse av formelle møter Innføring i regnskapsanalyse Ledelse av formelle møter Økonomi for ikke-økonomer Å tale i forsamlinger Styrearbeid og møteledelse Overvåking og kontroll i arbeidslivet Pensjon Styrearbeid og økonomi Innføring i forhandlingsteknikk Innføring i regnskapsanalyse 11

19 Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Programvareutvikling 2011 Anders Johan Holmefjord Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 2 55 Avholdte styremøter: Sum: 2 55 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Android Intro til mobile apps Parallellprogrammering Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Regiongruppe Romerike 2011 Jon Samseth Barbara Oberländer (nestleder), Audun Borander,( økonomiansvarlig), Birger Larsen (sekretær), Kari Johnsen (PR-ansvarlig), David Saxegaard (styremedlem) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 5 74 Avholdte arrangement (Sosiale) 1 41 Avholdte styremøter: 7 31 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Faglige arrangement Dato: Tittel arrangement Antall deltakere 3.3. Besøk på Flysamlingen på Gardermoen samt verkstedet til Norwegian l Besøk hos Rainpower Sørumsand Tur til Ringerike museum samt Hadeland Glassverk (sammen med Asker & 15 Bærum) Besøk på Lørenskog brannstasjon Mat- og vinaften Besøk hos Sandvik Tamrock på Lahaugmoen næringspark Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Asker og Bærum-gruppen 2011 Harald Pleym Myhr Janani Mylvaganam ( sekretær), Bjørn Lunøe ( styremedlem), Arne Devold (styremedlem) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige og sosiale): Avholdte styremøter: 6 22 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge)

20 Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Årsmøte med styrevalg Medlemsmøte hos Reinertsen AS - avfallshåndtering Medlemsmøte omvisning på Tjuvholmen Medlemsmøte kraftproduksjon i Bærum med omvisning på Fortum 12 Fjernvarme Omvisning med ledsagere i Den norske Opera Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Senior Forum 2011 Per Chr. Jæger Eva Hegge, Karl-Erik Høgvall, Erling Ihle, Magne Lein Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: 7 35 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Årsmøte med foredrag av Torbjørn Færvik: Stormakten Kina The Producers på Oslo Nye Teater Omvisning i Stortinget Tur til Skagen Oslo Salongorkester i Gamle Logen Foredrag av Tor Bomann-Larsen : Haakon VII og Evig Ung på Det norske teatret Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Damegruppen 2011 Tove Sørgård Ingeborg Andersen, Gunn Lunke, Turid Løken Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Sosiale): 8 58 Avholdte styremøter: 8 24 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Sosialt samvær Sosialt samvær Sosialt samvær Festmøte Sosialt samvær Sosialt samvær Sosialt samvær Julemøte

21 Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Yngres forum 2011 Håkon Skillinghaug Lai Ping Wing (Nestleder), Mona Tran (Observatør), Katherine Hui (Vara Observatører), Christian André Listerud (Ansvarlig for kontakt med andre YF), Eivind Krystad (IT-ansvarlig), Gøril Aasen Slinde (Kontaktperson Studentene), Thoril Kristiansen, Audun Martinsen Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Tekna-Pub: Sushi og Sake Tekna-Pub med ølsmaking med foredrag fra Haandbryggerlaug Kurs i klassisk teknikk i langrenn Coaching-kurs TeknaPub: Vinsmaking med ønolog/vinekspert Jean-Yves Lingner Når sekundene teller (Røde Kors) Whiskysmakekurs Dr. Jekylls Sceneskrekk til Karisma, Regi Peder Giertsen Aksjekurs 23 Høst 2011 Jegerprøven - 6 samlinger 10 Høst 2011 Kajakkurs, (4 Kursdager) Coachingkurs - Livsstilsdesign 7 Steg til ditt Drømmeliv , Klatrekurs - Topptau grunnkurs (2 Kursdager) Kunsten å takle stress og styre tiden, Regi Peder Giertsen Digitalfoto 1 - legg grunnlaget for bedre bilder TeknaPub - Champagnesmaking / Landssamling med Yngres Forum i Tekna (2 Dager) Publikum på innspillingen av Torsdag kveld fra Nydalen Ringnes Ølskolen Ringnes Øl og Matskolen Kurs i Retorikk, Regi Peder Giertsen Publikum på innspillingen av Senkveld med Thomas og Harald Alt du MÅ vite ved kjøp av bolig Photoshop elements Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Studentgruppen ved UiO Mads Høgberget Helene Båserud Mathisen (Arrangementansvarlig) Henrik Sveinsson (Standansvarlig) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): 4 145

22 Avholdte styremøter: Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Skismørekurs 25 Midt. feb Masterpakke del 1 Jobbsøkerkurs med CV og søknad Masterpakke del Masterpakke del 3 Intervjuteknikk Masterpakke del 4, bedriftskveld 50 Beg. apr Sosialkveld, Teknafest Foredrag med REC Wafer 38 Beg. mai Båtførerprøven Krasjkurs MAT Kosmisk aften med Knut Jørgen Røed Ødegaard Realistquiz Jegerprøven. 5 Kvelder kurs, 1 dag skyting Photoshopkurs på AHO Biomekanikk Spekematkveld AHO Motivasjonskurs med Kjetil Andre Aamodt Jobbsøkerkurs Prosjektlederkurs Teknafest + whiskysmaking Bedriftkveld Masterlunsj Skismørekurs Foredrag med Jo Røislien Skismøekurs AHO Introdykk Porteføljekurs AHO Kræsjkurs i MAT Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Studentgruppen ved UMB Iselinn Vindstad Christopher Strauman(nestleder vår 2011), Åshild Lie(nestleder høst 2011), Magnus Gåseby Gjerde, Hans Magne Rønning, Andreas Klovholt, Herman Eek, Eva Rørstad, Tone Wesche(utveksling høst2011), Tirill Sandstø (utveksling høst 2011), Catho Bjerksether (ny SK april 2011), Iselin Pollen(ny SK april 2011), Christine Spiten(ny SK april 2011), Karen Malene Reinertsen (ny SK august 2011), Arnold Vinje Erichsen(ny SK august 2011), Hans Thomas Kiær(ny SK oktober 2011) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: 9 15 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Skismørekurs Jobbsøkerkurs del 1 65

23 IUG - informasjonsmøte Jobbsøkerkurs del Skiteknikk kurs Båtførerkurs i samarbeid med Tekna Oslo Avdeling Photoshop kurs Kræsjkurs i Statisikk Kræsjkurs i Stand up med Sigrid Bonde Tusvik og Jonna Støme, i samarbeid med Tekna 925 Oslo Avdeling Excel kurs Juss på Andebyform Jobbsøkerkurs Kurs i personlig økonomi Kurs i grunnleggende første hjelp Populærforedrag med Jo Røislien fra Siffer Kræsjkurs i FYS Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Klubben Roger Steinor Tor Hofstad, Håkon Skillinghaug Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 7 71 Avholdte styremøter: 7 20 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Er samnorsken på vei ut igjen? Noen navn ønskes tilbakeført slik de ble 12 skrevet opprinnelig Grønn Kommunikasjon, hvor miljøvennlig har Tele og annen elektronisk 11 kommunikasjon blitt nå Norske offiserer og ingeniører i tysk krigsfangenskap En brannmanns karriere Trafikksikkerhet Lyskilden LED i Scharnhorst; en av flere tyske frihetskjempere i året Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Alumni Chalmerska Stefan Werner Ulf Rock (Viseordf), Maria Olsson (Sekretær), Per Carlsson (Kasserer), Pernilla Edlund (Styremedlem), Thomas Gillgren (Styremedlem), Mattias Rudh (Styremedlem), Tor Kristian Hånde (Styremedlem) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 2 50 Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: 9 63 Sum: Styremøter er ikke med i summen

24 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere After Work After Work After Work Generalforsamling + faglig foredrag om arbeidsinnvandring After Work After Work Sommerfest, Voksenåsen Foredrag hos PGS Lysaker After Work After Work After Work After Work Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Sunderland Alumni Petter Vøien Petter Vøien (leder), Tor Liavaag (Styremedlem), Jan Skarpengland (Styremedlem). Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Sosiale): 2 17 Avholdte styremøter: 0 Sum: 2 17 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Mars Middag 10 Aug/sept Pilgrimsvandring i Spania

25 Faggrupper: Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Gründergruppen/SNG Lise Stenbakk Ekanger Ingen Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 4 51 Avholdte styremøter: 0 Sum: 4 51 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Møte en Gründer Hvordan lage gode Kundecase? Idé-møte mellom gründere arrangement for 4. etasje, tidligere gründere og 20 andre med idéer til oppstartsbedrifter Presentasjonsteknikk for Selvstendig næringsdrivende og Gründere Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Faggruppe for Etikk og Lederskap Terje Kato Stangeland (leder) Tore Rikmond (nestleder), Vera Lukina (styremedlem), Leif-Runar Forsth (styremedlem), Anne Brit Thoresen (styremedlem), Arne Ellevog (sekretær) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte styremøter: 6 31 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Lederforum: Lederetikk Lederforum: Hersketeknikker Kurs: Kreative gruppeprosesser Ledeforum: ISO ny standard for samfunnsansvar Lederforum: Mellomlederrollen Kurs: Kreativitet Lederforum: Operasjon opera Lederforum: Fairtrade og samfunnsansvar Kurs: Lederetikk Lederforum: Bruk av film, teater og skjønnlitteratur i lederutvikling og ledertrening Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Gruppen for praktisk anvendelse av IKT 2011 John Sverre Svendsen Gerd Margareth Knutsen (nestleder), Pål Rolfsen Grønsund (styremedlem), Egidija Roskar Nilsen (styremedlem), Martin Viktil (styremedlem), Tor Rolfsen Grønsund (styremedlem), Tor Hofstad (varamedlem)

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2008 Ingeniørenes Hus, 27. mars kl. 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Irene Måsøval, ønsket velkommen. Møtet var annonsert innen gjeldende frister

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling nr 2. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Mandag 17. oktober 2011 kl 1800 i Ingeniørenes Hus 2. gangs behandling På generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

Bente Flygind. Skiforeningen LOV

Bente Flygind. Skiforeningen LOV Bente Flygind Skiforeningen LOV Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Lov for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891, 20. november 1894, 11. mai

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike. Lover for Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, stiftet 1977. Vedtatt av Årsmøtet den 26. januar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. 1 - Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer