Innholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innkalling til Generalforsamling Årsberetning for 2011, Tekna Oslo avdeling Oslo avdelings styre Representanter til Teknas Representantskap Valgkomité, desisjonskomité og revisor Medlems- og kontingentutvikling Ridder av Den Gyldne Bukk og Juledans Oversikt av fora, faggrupper og prosjekter i Oslo avdeling Møter og arrangementer sammendrag Aktivitetene Samfunnsprosjekter Regnskap Budsjett Valg Innstilling fra Valgkomiteen til Oslo avdelings Generalforsamling Lovendring Orientering om Ingeniørenes Hus Særlige saker Disponering/båndlegging av gevinst ved salg av aksjer i Ingeniørenes Hus AS

3 1. Innkalling til Generalforsamling 2012 Det innkalles herved til Generalforsamling i Tekna Oslo avdeling. Generalforsamlingen skal avholdes tirsdag 27. mars 2012 kl , i Konferansesalen i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo. Dagsorden 1. Åpning av møtet lovlig innkalt møte beslutningsdyktig forsamling valg av møteleder valg av to personer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning 2011 styret oversikt over valgte representanter/komiteer ol medlemstall / tildeling Den Gyldne Bukk / Tekna Oslo avdeling organisering møteaktivitet 3. Regnskap 2011 styrets rapport revisors rapport desisors rapport 4. Budsjettforslag for 2012 kontingent for Valg: Det foretas valg av: styreleder nestleder 2 styremedlem 3 varamedlemmer revisor 2 desisorer og 1 varamedlem 2 medlemmer og 1 varamedlem til Oslo avdelings Valgkomité medlemmer og varamedlemmer til Teknas representantskap Lovendringsforslag Ingen lovendringsforslag er fremmet. 7. Orientering om Ingeniørenes Hus AS v/ styreleder Bjørn Olav Bakka og styremedlem i IHAS Per Christian Quale. Det vil bli gitt en orientering om status for Ingeniørenes Hus AS - samarbeid og fremdrift byggesak. - midlertidige lokaler for TOAs virksomhet 8. Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter 8.1 Forvaltning av gevinsten etter salget av aksjer i Ingeniørenes Hus AS. I etterkant av møtet er det sosialt samvær med enkel servering i Klubben - 9. et. Ingeniørenes Hus

4

5

6

7 - Oslo avdelings styre 2011 Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Bjørn Olav Bakka Angela Miller Trond Haider Peter Borg Thoril Kristiansen Varamedlemmer: Observatører i styret: Fra studentene: Fra Yngres Forum Johnny Stuen Helge Onsrud Irene Måsøval Kent Varmedal, Universitetet i Oslo (UiO) Iselinn Vindstad/Iselin Pollen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Gøril Åsen Slinde Ansatte i sekretariatet: Wencke Sjøstedt Service- og aktivitetskontor: Kari Spinnangr Lise Ekanger Terje Hassel Tor Hofstad Jon Holten Peder Giertsen Arbeidsutvalget: bestående av leder, nestleder og sekretær har avholdt 10 arbeidsmøter. Styret: har hatt 10 styremøter og 2 styreseminarer i Styrets funksjonstid er fra generalforsamling til og med neste generalforsamling. I henhold til vedtektene møter avtroppende styremedlemmer på styremøter i tillegg til nyvalgt styre i perioden fra generalforsamling til 1. mai. Styret m/vararepresentanter og observatører; F.v.: Irene S Måsøval, Trond Haider, Peter Borg, Helge Onsrud, Angela Miller, Bjørn Olav Bakka, Iselin Pollen, Kent Varmedal. Ikke til stede: Thoril Kristiansen og Johnny Stuen. Foto: Stian Gulbrandsen

8 - Representanter til Teknas Representantskap Tekna Oslo avdeling stilte med 31 representanter til Teknas representantskapsmøte i Oslo Generalforsamlingen 2010 hadde valgt 23 representanter for to år. Generalforsamlingen 2011 valgte ytterligere 8 representanter og 23 varerepresentanter for ett år. Oslo-benken var fullt bemannet under R-møtet i Oslo Kun to vararepresentanter var nødvendig. Tekna Oslo avdelings representanter til Teknas Representantskap Bakka Bjørn 17 Ligaarden Ingeborg 2 Thuesen Kjersti 18 Ekanger Lise 3 Haider Trond 19 Ligaarden Olav 4 Jablonska, Hildegunn TB 20 Frøisland Espen 5 Borg, Peter 21 Stuen Johnny 6 Kristiansen Thoril 22 Eikeri Oddvar 7 Onsrud Helge 23 Nygård Bjørn 8 Grindheim Lars Otto 24 Miller, Angela 9 Madsen Einar 25 Christian Listerud 10 Kvæven Berit 26 Samseth Jon 11 Arnesen Svein O 27 Dahl Trygve 12 Kvam Anders 28 Faanes, Hans H 13 Ellevog Arne 29 Skillinghaug, Håkon 14 Tømmeraas Nils Chr. 30 Krystad, Eivind 15 Dragsten Øyvind 31 Rahman Rakib 16 Hofstad Tor Vararepresentanter 1 Quale, Per Christian 13 Steinor Roger 2 Meisingset Kristian 14 Haugsdal Erling 3 Bjørnsen Bjørn 15 Andersen, Christian 4 Birkeland Anne Katrine 16 Fritsvold, Ragnar 5 Imsland Vegar 17 Kirkesæther Per 6 Havig Sverre 18 Lindholm, Oddvar G 7 Ambathy Ramnath 19 Bostad Birger 8 Flaate Kaare 20 Forsth Leif-Runar 9 Joshi Govind 21 Svendsen John S 10 Rustad Ingegerd 22 Engdal Olav 11 Eik Einar 23 Lein Magne 12 Støp-Bowitz Harald

9 - Valgkomité, desisjonskomité og revisor Tekna Oslo avdelings valgkomité: - Tidligere styrelederes representant (x-formenn) Svein O. Arnesen Thorleif Tunstad (vararepresentant) - Yngres Forums representant: Audun M Martinsen Håkon Skillinghaug (vararepresentant) - Faggruppenes representant: Lars Otto Grindheim Lise Ekanger (vararepresentant) - Sektorstyrenes representant: Anders Kvam Svein Nordenson (vararepresentant) - Valgt av generalforsamlingen direkte Einar Madsen Berit Kvæven Kjersti Thuesen (vararepresentant) Desisjonskomité: Lars Otto Grindheim Arne Kr. Ellevog Kjersti Thuesen (vararepresentant) Revisor BDO Noraudit DA v/knut Nyerrød

10 - Medlems- og kontingentutvikling År Medlemmer * per Nettotilvekst Avd. kontingent per år (kr) Sum avd.kontingent (kr) Ordinære medlemmer: (Studentene er ikke medregnet ) Medlemmer pr Medlems pr. medlemskap: tilvekst/avgang Ordinære medlemmer: Nye Seniorer/pensjonister Utmeldte Æresmedlemmer/spes. 3 4 Netto flytting Sum Netto tilvekst Studentmedlemmer: Studentmedl pr Oslo/Akersh UMB Sum Studentmedl. tilvekst/avgang Oslo/ UMB Sum Oslo/ UMB Sum Akersh Akersh Nye Utmeldte Netto flytting Netto tilvekst

11 - Ridder av Den Gyldne Bukk og Juledans Kjersti Thuesen ble i 2011 utnevnt som ridder av Den Gyldne Bukk. Dessverre var hun forhindret fra å være tilstede på juledansen, så selve seremonien ble utsatt til første passende anledning. Hun vil da bli dekorert med avdelingens utmerkelse for ridder samt motta diplom. Styrets begrunnelse for utmerkelsen er at Kjersti Thuesen etter meget aktiv deltagelse som tillitsvalgt i på lønns- og interessesiden, tok ansvar i Tekna Oslo avdeling i Først som leder av Oslo avdelings faggruppe for HMS og Kvalitet. Hun ble senere valgt inn som styremedlem i avdelingens styre. Her deltok hun meget aktivt frem til våren Kjersti Thuesen har vært R-møterepresentant siden 2003 og har i tillegg vært en aktiv representant i Avdelingsledermøtene i på vegne av Tekna Oslo avdeling. Kjersti Thuesen har brukt mye av sin tid til avdelingen og oppnådd meget gode resultater i dette arbeidet. Som forutsatt i betingelsene for utnevnelse til ridder av Den Gyldne Bukk, skal disse ha et evigvarende ansvar for å forsvare Tekna Oslo avdelings ære under parolen: Min sønn, vil du i verden frem, så bukk! Det forventes at denne parolen etterleves til punkt og prikke! Som tidligere nevnt var det dette året nesten 90 deltakere som hadde funnet veien til årets juledans. Festen var for øvrig meget vellykket, og styret opprettholder målet på rundt 100 deltakere. De yngre utgjorde som vanlig omtrent halvparten av deltakerne og Yngres Forum hadde arrangementer i våre egne lokaler i Ingeniørenes Hus for både før og etter julebordet.

12 Grupper - Oversikt av fora, faggrupper og prosjekter i Oslo avdeling Kode regnskap Ansvarlig kontaktperson i sekretariatet Oslo avdeling Fagsekretærer/kontaktperson i gruppen Oslo avd. styre/fagrådsutvalget Faglige/sosiale møter Terje Hassel SM/AU-møter Terje Hassel Bjørn O Bakka/ Kjersti Thuesen Fagråd Oslo og Akershus Terje Hassel Helge Onsrud Andre aktiviteter/prosjekter o.l. Terje Hassel P Giertsen/T Hofstad Medlemsskolen 78 MED Wencke Sjøstedt/Tomas Torgersen Tor Hofstad med flere Akademiet Wencke Sjøstedt/Terje Hassel Peder Giertsen AVDELINGSGRUPPER: Romerikegruppen 25 ROG Wencke Sjøstedt Jon Samseth Asker og Bærum Gruppen 26 ABG Wencke Sjøstedt Harald Pleym Myhr Fora Senior Forum 30 SEF Wencke Sjøstedt Per Chr. Jæger Damegruppen 31 DAG Wencke Sjøstedt Tove Sørgård Yngres Forum 32 YNF Wencke Sjøstedt Håkon Skillinghaug Studentgruppen UiO/UMB 33 STG Kirsti Elisabeth Wiik Marit-Kristine Tangvik for UiO /Lars Herman Eek for UMB Klubben 35 KLU Wencke Sjøstedt Roger Steinor ALUMNIGRUPPER: Chalmersska Ingenjörsföreningen 36 ALC Kari Spinnangr Tor Kristian Hånde Sunderland Dovre 37 ALS Kari Spinnangr Petter Vøien Alumni TU Graz 38 ALG Kari Spinnangr Harald Arvesen FAGGRUPPER: Gründergruppen 50 GRÜ Kari Spinnangr/John Raaheim Lise Ekanger Faggruppe for Etikk og Lederskap 51 FEL Kari Spinnangr Arne Ellevog Faggruppe for IKT 52 FIN Kari Spinnangr John S. Svendsen Havneteknisk Gruppe 53 HAG Kari Spinnangr Kai Egil Heggestad Marinteknisk Gruppe 54 MAS Kari Spinnangr Torkel Ugland Faggruppe for samferdsel NVTF avd. 55 FSA Wencke Sjøstedt Toril Presttun Østlandet Forum for Energi, Industri og Miljø 57 FEI Kari Spinnangr Jon Holten Aksjeklubben 58 AKS Wencke Sjøstedt Oddvar Eikeri Teknologihistorisk faggruppe 59 TEF Kari Spinnangr Jon Holten Faggruppe for Bygg og Anlegg 60 FBA Wencke Sjøstedt/Lilly Langnes Tor Børre Moslan SeniorTeknologene 63 SEG Kari Spinnangr Hans Faanes Faggruppe for Selvstendig 66 FSN Kari Spinnangr/ John M. Raaheim Næringsdrivende Programvareutvikling 68 PVU Wencke Sjøstedt Anders Johan Holmefjord Analyse og beregning 69 ANA Wencke Sjøstedt Espen Frøisland

13 Tekna Oslo avdeling - Møter og arrangementer sammendrag 2011 Type arrangement Regionale grupper: Møter antall Deltakere Deltakere antall Faglige/kurs (260) Sosiale 1 41 (99) Styremøter/årsmøte o.l (34) Sum (393) Fora/Alumni: Faglige/kurs (1739) Sosiale (1298) Styremøter/årsmøte o.l (334) Andre møter 0 0 (880) Faggrupper: Sum (4251) Faglige/kurs (4488) Sosiale (152) Styremøter/årsmøte o.l (349) Andre møter 0 0 (0) Avdelingsstyret, Fagrådsutvalget, plenumsmøter Karriere og utvikling Faglig (Kurs/konferanser/Medlemsskolen/ Karriere og utvikling) Sum (4989) (835) Sosialt (72) Styremøter/årsmøte o.l (359) Andre møter styret 0 0 (0) Sum (1266) SUM TOTALT (10899) Sammenligning totalen 2010 (453) (10899)

14 - Aktivitetene Her følger gruppevis årsrapport fra hver av avdelingens grupper og fora. I tillegg til denne rapport avgir også Oslo avdeling sin faglige rapport Teknas Faglige årsrapport, som blir behandlet på Faglig Årsmøte og hvor Tekna Oslo avdeling har et betydelig bidrag. Verd å nevne under denne overskriften er at Fagutvalget på Faglig årsmøte 2012 utnevnte Fagråd Oslo Akershus til: ÅRETS FAGLIGE GRUPPERING 2011 Fagrådet mottok prisen på vegne av alle som bidrar til Oslo avdeling faglige tilbud til medlemmene, og ble av Fagutvalgets leder rost for sitt høye nivå og for sin forretningside. Av medlemmer for medlemmer Fra utdelingen av prisen til Årets Faglige Gruppering 2011 på Faglig Årsmøte 2012: Fra venstre, stående: Fagutvalgets leder Ingvild Haug, Tor Grønsund, Bjørn Olav Bakka, Arne K Ellevog og Peter Borg.

15 Styret og Fagrådets egne aktiviteter 1: Om grupperingen Styret og Fagrådet (Fagråd Oslo Akershus (FOA) erstatter det tidligere Fagrådsutvalget (FRU Oslo)) har egne aktiviteter i tillegg til aktivitetene som er organisert av fora og faggrupper. Det henvises primært til styrets årsberetning for Tekna Oslo avdelings styre er operativt ansvarlig for avdelingens virksomhet. Det daglige ansvar ivaretas i nært samspill med administrasjonen på Tekna distriktskontor for Oslo/Akershus. Antall administrative møter: 37 Samlet deltakelse adm. møter: 433 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Mye av koordineringen på faglig side ivaretas av Fagrådsutvalget (FRU). 2 fellesmøter for fagruppestyrene vår og høst er de viktigste arrangementene. Her legges planen for neste halvårs program. Antall faglige arrangementer: 1 Antall deltakere inkl forelesere etc: 19 Antall sosiale arrangement: 5 Antall deltakere: 545 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Se oversikten 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2011 Oslo avdeling har et bredt faglig og sosialt tilbud og stor aktivitet rettet direkte mot medlemmene. Det er allikevel behov for fornyelse og tilbud innen nye fagområder. Året har for øvrig vært preget av at vi har forberedt, vært vertskap på og deltatt på R-møtet Arrangementsoversikt: Dato Antall 9.1. Juletrefest Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen R-møte torsdagskveld Nordisk Ingeniørmøte Aalborg Juledans 86 Sum 564 Styret: Tekna Oslo avdeling Styreleder/nestleder Bjørn Bakka, Angela Miller Styremedlem: Thoril Kristiansen, Trond Haider, Peter Borg Varamedlemmer Johnny Stuen, Helge Onsrud, Irene Måsøval, Observatører C.Zhang/Kent Varmedal (UiO), I.Vindstad (UMB), Lai Ping Wing/Mona Tran (YF) Sekretær Terje Hassel Antall styremøter: 10 Antall deltakere: 95 AU-møter: 9 25 Styreseminarer: 2 17 Generalforsamling: 3 86 Forberedende Rmøte: 3 FRM 3, HS-vår, FRMavd, FRMkurs 91 Eks-ledermiddag: 1 11 Sum: 28 Sum: 325 Fagrådet: Fagråd Oslo Akershus Leder Peter Borg Styremedlem: Arne Kr Ellevog, Helge Onsrud, Tor Grønsund Sekretær: Terje Hassel Antall FOA-møter: 2 + 1( tlf) Antall deltakere: 14 Antall fellesmøter: 2 59 Sum: 5 Sum: 73 Valg-Oslo: Valgkomiteen Leder Einar Madsen Sekretær: Terje Hassel Medlem: Svein O. Arnesen, Anders Kvam, LarsOtto Grindheim, Berit Kvæven, Audun M Martinsen Antall møter: 4 Antall deltakere: 35

16 Utdrag av Oslo avdelings innspill til Fagutvalgets Faglig årsrapport 2011 Oslo avdeling har i 2011 hatt 219 faglige arrangementer som samlet 7837 deltakere. Virksomheten er organiser i et samarbeid mellom avdelingenes styre og Fagråd Oslo Akershus og gruppenes egne styrer. Teknamedlemmer over hele landet kan fritt melde seg på Oslo avdelings aktiviteter, kurs og fagmøter. Faglig virksomhet i Oslo avdeling har lange tradisjoner helt tilbake til stiftelsen i Styret er opptatt av en kontinuerlig fornyelse av tilbudet. Det faglige tilbudet er delt inn i 4 virksomhetsområder: 7 fora, sosiale, regionale ol. med 78 faglige arr. som samlet 2653 deltakere 14 faglige grupper med 115 arr som samlet 4564 deltakere. Karriere og utvikling Er en paraplybetegnelse på to konsepter for medlemmenes personlige utvikling; hhv Akademiet og Medlemsskolen. Disse hadde 26 arrangementer og samlet 547 deltakere 11 video-overføringer (streaming) til et ukjent antall seere på nettet. Hvert halvår trykker avdelingen opp et omfattende halvårsprogram som sendes hjem til hver av de drøyt medlemmene. Oslo avdeling har også stor glede av samarbeidet med nasjonale faglige gruppering hvor avdelingen bidrar med noe økonomisk og administrativ støttet til åpne medlemsarrange-menter i Oslo/Akershus. Ny av året er samarbeidet med Tekna-Biotek. Streaming av arrangementer Etter initiativ fra Oslo avdeling er det i samarbeid med fagsiden etablert et team, og anskaffet utstyr for å kunne streame ( live video-overføre ) kurs og andre arrangementer på nettet. Slik kan medlemmer over hele landet kan følge et arrangement uten å måtte reise dit. Responsen fra mottakerne har vært svært positiv. 10 arrangementer ble streamet i Gruppens prioritering og utfordringer for 2012: Avdelingens største utfordring i 2012 blir å opprettholde det høye aktivitetsnivået når Ingeniørenes Hus skal ombygges og derfor tømmes for leietakere fra juni 2012 til september Alt innvendig skal fjernes og bygges opp igjen til et moderne kontor og konferansebygg. Den vernede utvendige funkisfasaden beholdes, huset får miljøklasse B og universell utforming. For øvrig er den største utfordringen fornyelse av det faglige tilbudet.

17 - Samfunnsprosjekter 2011 Det ble for 2011 søkt Tekna om støtte på kr ,-.til 9 samfunnsprosjekter fra grupper i Oslo avdeling. De 9 prosjektenes totalbudsjett var hele kr ,-. 6 av prosjektene ble tildelt støtte over samfunnsmidler (kr ,-). I tillegg fikk totalt fem prosjekter støtte over driftsmidler i Tekna Oslo avdeling. Tre av disse hadde ikke fått midler fra samfunnsmidler. De to bautaprosjektene som var utsatt fra 2010, hhv Fjellsprengningsforeningen og Telemarkskanalen, ble avduket i Det ble gjennomført 7 prosjekter i Prosjekt Beskrivelse Innvilget Tekna Bevilgning fra TOA Energikonferanse 2011 Kritisk vurdering av kraftforsyningen fra forbrukerens synspunkt Streaming av arrangementer Ett anlegg i drift for å streame arrangementer utover høsten Mattekofferter, sekker og Utdeling av sekker, kofferter og meiser etter meiser søknad FLL 2011/lokal turnering Arrangeres FLL turnering-kunnskapsbyen Lillestrøm og Oslo Newtoncamper 2 Arrangere Newtoncamp i Oslomarka vinterferie og høstferie TeknaPub Tiltak for å holde på "overgangsmedlemmer" Samkult II Voldsomt løft i samferdsel Kartlegging av satsingen på samferdsel i unionstiden Fornying av faglig tilbud i Oslo avdeling Modernisere og tilpasse tilbudet ift nye medlemsgrupperinger Groruddalen= Teknologidalen Styrke interessen for teknologi og narutvitenskap i Groruddalen i samarbeid med bibliotekene Teknas president er fast avduker av Bautaer som Bautautvalget reiser til heder for ingeniør- og forskningsbragder. Til venstre: Bautautvalgets leder Bo Wingård sammen med Marianne Harg etter avdukning ved Telemarkskanalen. Under: Fra Fjellsprengningsmuseet på Hunderfossen hvor Fjellsprengningsbauten ble avduket.

18 Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Peder Giertsen Akademiet 2011 Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte styremøter: Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere YF - Fremføringer for YF Eureka - Innovasjonsteamet Eureka - Forhandle / lede andre til handling Eureka - Arbeidsglede YF -Coaching Akademiet - Infomøte Blir du hørt? Akademiet - Stressmestring Kurs Akademiet - Offensivitet Akademiet - Personlighetstyper YF - Retorikk YF Akademiet - Konferanse kommunikasjon Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Tor Hofstad Medlemsskolen 2011 Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige og sosiale): Avholdte styremøter: - - Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Å tale i forsamlinger Styrearbeid og møteledelse Praktisk styrearbeid Styrearbeid og økonomi Ledelse av formelle møter Innføring i regnskapsanalyse Ledelse av formelle møter Økonomi for ikke-økonomer Å tale i forsamlinger Styrearbeid og møteledelse Overvåking og kontroll i arbeidslivet Pensjon Styrearbeid og økonomi Innføring i forhandlingsteknikk Innføring i regnskapsanalyse 11

19 Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Programvareutvikling 2011 Anders Johan Holmefjord Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 2 55 Avholdte styremøter: Sum: 2 55 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Android Intro til mobile apps Parallellprogrammering Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Regiongruppe Romerike 2011 Jon Samseth Barbara Oberländer (nestleder), Audun Borander,( økonomiansvarlig), Birger Larsen (sekretær), Kari Johnsen (PR-ansvarlig), David Saxegaard (styremedlem) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 5 74 Avholdte arrangement (Sosiale) 1 41 Avholdte styremøter: 7 31 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Faglige arrangement Dato: Tittel arrangement Antall deltakere 3.3. Besøk på Flysamlingen på Gardermoen samt verkstedet til Norwegian l Besøk hos Rainpower Sørumsand Tur til Ringerike museum samt Hadeland Glassverk (sammen med Asker & 15 Bærum) Besøk på Lørenskog brannstasjon Mat- og vinaften Besøk hos Sandvik Tamrock på Lahaugmoen næringspark Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Asker og Bærum-gruppen 2011 Harald Pleym Myhr Janani Mylvaganam ( sekretær), Bjørn Lunøe ( styremedlem), Arne Devold (styremedlem) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige og sosiale): Avholdte styremøter: 6 22 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge)

20 Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Årsmøte med styrevalg Medlemsmøte hos Reinertsen AS - avfallshåndtering Medlemsmøte omvisning på Tjuvholmen Medlemsmøte kraftproduksjon i Bærum med omvisning på Fortum 12 Fjernvarme Omvisning med ledsagere i Den norske Opera Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Senior Forum 2011 Per Chr. Jæger Eva Hegge, Karl-Erik Høgvall, Erling Ihle, Magne Lein Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: 7 35 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Årsmøte med foredrag av Torbjørn Færvik: Stormakten Kina The Producers på Oslo Nye Teater Omvisning i Stortinget Tur til Skagen Oslo Salongorkester i Gamle Logen Foredrag av Tor Bomann-Larsen : Haakon VII og Evig Ung på Det norske teatret Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Damegruppen 2011 Tove Sørgård Ingeborg Andersen, Gunn Lunke, Turid Løken Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Sosiale): 8 58 Avholdte styremøter: 8 24 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Sosialt samvær Sosialt samvær Sosialt samvær Festmøte Sosialt samvær Sosialt samvær Sosialt samvær Julemøte

21 Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Yngres forum 2011 Håkon Skillinghaug Lai Ping Wing (Nestleder), Mona Tran (Observatør), Katherine Hui (Vara Observatører), Christian André Listerud (Ansvarlig for kontakt med andre YF), Eivind Krystad (IT-ansvarlig), Gøril Aasen Slinde (Kontaktperson Studentene), Thoril Kristiansen, Audun Martinsen Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Tekna-Pub: Sushi og Sake Tekna-Pub med ølsmaking med foredrag fra Haandbryggerlaug Kurs i klassisk teknikk i langrenn Coaching-kurs TeknaPub: Vinsmaking med ønolog/vinekspert Jean-Yves Lingner Når sekundene teller (Røde Kors) Whiskysmakekurs Dr. Jekylls Sceneskrekk til Karisma, Regi Peder Giertsen Aksjekurs 23 Høst 2011 Jegerprøven - 6 samlinger 10 Høst 2011 Kajakkurs, (4 Kursdager) Coachingkurs - Livsstilsdesign 7 Steg til ditt Drømmeliv , Klatrekurs - Topptau grunnkurs (2 Kursdager) Kunsten å takle stress og styre tiden, Regi Peder Giertsen Digitalfoto 1 - legg grunnlaget for bedre bilder TeknaPub - Champagnesmaking / Landssamling med Yngres Forum i Tekna (2 Dager) Publikum på innspillingen av Torsdag kveld fra Nydalen Ringnes Ølskolen Ringnes Øl og Matskolen Kurs i Retorikk, Regi Peder Giertsen Publikum på innspillingen av Senkveld med Thomas og Harald Alt du MÅ vite ved kjøp av bolig Photoshop elements Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Studentgruppen ved UiO Mads Høgberget Helene Båserud Mathisen (Arrangementansvarlig) Henrik Sveinsson (Standansvarlig) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): 4 145

22 Avholdte styremøter: Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Skismørekurs 25 Midt. feb Masterpakke del 1 Jobbsøkerkurs med CV og søknad Masterpakke del Masterpakke del 3 Intervjuteknikk Masterpakke del 4, bedriftskveld 50 Beg. apr Sosialkveld, Teknafest Foredrag med REC Wafer 38 Beg. mai Båtførerprøven Krasjkurs MAT Kosmisk aften med Knut Jørgen Røed Ødegaard Realistquiz Jegerprøven. 5 Kvelder kurs, 1 dag skyting Photoshopkurs på AHO Biomekanikk Spekematkveld AHO Motivasjonskurs med Kjetil Andre Aamodt Jobbsøkerkurs Prosjektlederkurs Teknafest + whiskysmaking Bedriftkveld Masterlunsj Skismørekurs Foredrag med Jo Røislien Skismøekurs AHO Introdykk Porteføljekurs AHO Kræsjkurs i MAT Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Studentgruppen ved UMB Iselinn Vindstad Christopher Strauman(nestleder vår 2011), Åshild Lie(nestleder høst 2011), Magnus Gåseby Gjerde, Hans Magne Rønning, Andreas Klovholt, Herman Eek, Eva Rørstad, Tone Wesche(utveksling høst2011), Tirill Sandstø (utveksling høst 2011), Catho Bjerksether (ny SK april 2011), Iselin Pollen(ny SK april 2011), Christine Spiten(ny SK april 2011), Karen Malene Reinertsen (ny SK august 2011), Arnold Vinje Erichsen(ny SK august 2011), Hans Thomas Kiær(ny SK oktober 2011) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: 9 15 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Skismørekurs Jobbsøkerkurs del 1 65

23 IUG - informasjonsmøte Jobbsøkerkurs del Skiteknikk kurs Båtførerkurs i samarbeid med Tekna Oslo Avdeling Photoshop kurs Kræsjkurs i Statisikk Kræsjkurs i Stand up med Sigrid Bonde Tusvik og Jonna Støme, i samarbeid med Tekna 925 Oslo Avdeling Excel kurs Juss på Andebyform Jobbsøkerkurs Kurs i personlig økonomi Kurs i grunnleggende første hjelp Populærforedrag med Jo Røislien fra Siffer Kræsjkurs i FYS Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Klubben Roger Steinor Tor Hofstad, Håkon Skillinghaug Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 7 71 Avholdte styremøter: 7 20 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Er samnorsken på vei ut igjen? Noen navn ønskes tilbakeført slik de ble 12 skrevet opprinnelig Grønn Kommunikasjon, hvor miljøvennlig har Tele og annen elektronisk 11 kommunikasjon blitt nå Norske offiserer og ingeniører i tysk krigsfangenskap En brannmanns karriere Trafikksikkerhet Lyskilden LED i Scharnhorst; en av flere tyske frihetskjempere i året Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Alumni Chalmerska Stefan Werner Ulf Rock (Viseordf), Maria Olsson (Sekretær), Per Carlsson (Kasserer), Pernilla Edlund (Styremedlem), Thomas Gillgren (Styremedlem), Mattias Rudh (Styremedlem), Tor Kristian Hånde (Styremedlem) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 2 50 Avholdte arrangement (Sosiale): Avholdte styremøter: 9 63 Sum: Styremøter er ikke med i summen

24 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere After Work After Work After Work Generalforsamling + faglig foredrag om arbeidsinnvandring After Work After Work Sommerfest, Voksenåsen Foredrag hos PGS Lysaker After Work After Work After Work After Work Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Sunderland Alumni Petter Vøien Petter Vøien (leder), Tor Liavaag (Styremedlem), Jan Skarpengland (Styremedlem). Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Sosiale): 2 17 Avholdte styremøter: 0 Sum: 2 17 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Mars Middag 10 Aug/sept Pilgrimsvandring i Spania

25 Faggrupper: Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Gründergruppen/SNG Lise Stenbakk Ekanger Ingen Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): 4 51 Avholdte styremøter: 0 Sum: 4 51 Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Møte en Gründer Hvordan lage gode Kundecase? Idé-møte mellom gründere arrangement for 4. etasje, tidligere gründere og 20 andre med idéer til oppstartsbedrifter Presentasjonsteknikk for Selvstendig næringsdrivende og Gründere Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Faggruppe for Etikk og Lederskap Terje Kato Stangeland (leder) Tore Rikmond (nestleder), Vera Lukina (styremedlem), Leif-Runar Forsth (styremedlem), Anne Brit Thoresen (styremedlem), Arne Ellevog (sekretær) Antall møter Antall deltakere Avholdte arrangement (Faglige): Avholdte styremøter: 6 31 Sum: Arrangementsoversikt (Faglige og sosiale i kronologisk rekkefølge) Dato: Tittel arrangement Antall deltakere Lederforum: Lederetikk Lederforum: Hersketeknikker Kurs: Kreative gruppeprosesser Ledeforum: ISO ny standard for samfunnsansvar Lederforum: Mellomlederrollen Kurs: Kreativitet Lederforum: Operasjon opera Lederforum: Fairtrade og samfunnsansvar Kurs: Lederetikk Lederforum: Bruk av film, teater og skjønnlitteratur i lederutvikling og ledertrening Leder: Styremedlemmer: (m/funksjon) Gruppen for praktisk anvendelse av IKT 2011 John Sverre Svendsen Gerd Margareth Knutsen (nestleder), Pål Rolfsen Grønsund (styremedlem), Egidija Roskar Nilsen (styremedlem), Martin Viktil (styremedlem), Tor Rolfsen Grønsund (styremedlem), Tor Hofstad (varamedlem)

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling

Høst.» nettverk» karriere» utvikling Høst 2011» nettverk» karriere» utvikling »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Aktivitetskalender for høsten 2011... 6 Arrangementer Plenumsarrangementer...

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2010» nettverk» karriere» utvikling -1- »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Aktivitetskalender for våren 2010...

Detaljer

Våren. Nettverk Karriere Utvikling

Våren. Nettverk Karriere Utvikling Våren Nettverk Karriere Utvikling Faglig og sosialt nettverk, karriere og utvikling! 135 år 1874-2009 Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter...

Detaljer

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING HØSTEN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Sosiale fora 13

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer