Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Strömmen är alltid på när stickkontakten är ansluten till ett eluttag. Om höljet avlägsnas kan du komma i kontakt med farlig spänning och även andra faror kan uppstå. Det höga antalet pixlar gör att inaktiva pixlar ibland kan lysa på skärmen som en fast blå, grön eller röd punkt. Se till att ni alltid är två personer som bär och att ni håller TV:n med båda händerna en hand på var sida av TV:n. När ett annat land väljs har digital-tvkanalerna tre siffror. Om du matar in en kod som inte finns med i listan blinkar en funktionsindikator snabbt i ungefär en sekund och sedan lyser den som innan. För att avbryta kodinställningen innan den är klar samtidigt som en indikatorlampa blinkar kan du trycka på SELECT på fjärrkontrollen. Logotypen "HD ready 1080P" är ett varumärke som tillhör EICTA. DVB-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör projektet Digital Video Broadcasting DVB. Om gamla och nya batterier blandas kan de nya batterierna ta slut fortare och de gamla kan börja läcka. Kemikalier från batterier kan ge hudutslag om du får dem på dig. De batterier som medföljer denna produkt kan eventuellt ta slut oväntat snabbt beroende på hur de förvarades före köpet. Föremål som står i vägen mellan fjärrkontrollen och sensorn kan störa funktionen. Placera eller installera inte fjärrkontrollen i direkt solljus, för då kan den bli deformerad av värmen. De monteringshål som visas nedan kan användas för installationen. Den automatiska installationen kan utföras på nytt via inställningsmenyn (Setup, sidan 32). Via EPG kan du växla över till ett program som för tillfället sänds och ställa in en timer för kommande program. E Söka efter ett program i en speciell kategori (sidan 18) E Söka efter ett program på en speciell dag och tidpunkt (sidan 18) E Timerinspelning via EPG (sidan 19) När du har valt "Yes" kan det på grund av datahämtningen ta ett tag innan strömmen kan stängas av med fjärrkontrollen. Genom "Display Range Setup" kan du ställa in för att visa tidsperioder på tre olika sätt på EPG-skärmen. Du kan gråtona eller markera önskade genrer, vilket gör det enkelt att söka efter program som du tittar ofta på. Tryck på a/b och välj ett program som har ställts in för inspelning men som du vill ta bort, och tryck sedan på ENTER. A: Spelar in ett program vid den tidpunkt som ställs in när en i/o link. a-kompatibel apparat har anslutits. VHS tape: Spelar in ett program vid den tidpunkt som ställts in när en apparat för inspelning på VHS-band har anslutits. TV:n tar emot text-tv-signaler som sänds ut via TVnätet och avkodar dem till grafiskt format så att du kan titta på dem. Nyheter, väder och sport, börskurser och programtablåer är några av de många tjänster som text-tv kan erbjuda. Färgknappar Välj en grupp eller ett sidintervall som (röd/grön/gul/ visas i de färgade fälten nederst på blå) sidan genom att trycka på motsvarande färgknapp (röd/grön/gul/blå) på fjärrkontrollen. Om du väljer ett program utan text-tv-signal visas "No Teletext available" (text-tv kan inte visas). Om du ansluter en adapter/kabel för DVI-/HDMI-konvertering till HDMI-uttaget kan bilden bli suddig. Du kan inte ansluta videobandspelaren till en avkodare med en fullscartkabel om du har valt "Y/C" under "INPUT2" på menyn "Input Select". För vissa sorters utrustning och vissa tillverkare kan de funktioner som beskrivs här vara helt eller delvis oanvändbara. Ställa in den digitala ljudutgången När du har anslutit en förstärkare med digital ljudingång och högtalaranläggning, som på bilden ovan, måste du ställa in ett ljudformat för utgången som är kompatibelt med det program du tittar på eller den anslutna produkten. Här kan du mata in siffror, till exempel ett lösenord. HDMI-styrningen identifierar automatiskt den anslutna HDMI-produkten och du kan styra TV:n och anslutna apparater som om du hade en universell fjärrkontroll. Upp till tre HDMIinspelare, en AV-förstärkare och två spelare kan anslutas till systemet. Dessa kommandon påverkar bara den HDMI-apparat som har valts som aktuell extern källa. Vilka alternativ som visas på Hemmenyn varierar och beror på aktuell funktion, men tillvägagångssättet är alltid detsamma. Skärmarna och menyerna i denna bruksanvisning är enbart avsedda som exempel (vissa är förstorade och andra visas inte helt) och kan skilja sig en aning från de verkliga. Off (av): Ljusstyrkan ändras inte från det värde som ställts in under "Backlight" (bakljus). Med nedanstående bildinställningar kan du ställa in bilden efter personlig smak. Maximuminställningen kan inte ställas in på ett lägre värde än minimuminställningen. Minimuminställningen kan inte ställas in på ett högre värde än maximuminställningen. Faktorer som påverkar är bland annat hur ljust det är i rummet, vilken sorts program du tittar på eller den sorts bild som kommer från en ansluten produkt. Colour**: Ger realistisk färgåtergivning på TVskärmen som inte är lik någon annan signal. USER: Här kan användaren ställa in efter personlig smak. du kan ställa in på olika sätt för varje apparat. DYNAMIC (Fixed): För en klar och tydlig bild med tonvikt på hög kontrast för sportprogram (bild- och ljudinställningarna (Picture och Sound) kan inte justeras). TV:n slår automatiskt av till standby-läge om det inte kommer något kommando inom 30 minuter eller 3 timmar ("30min" eller "3hr"), en tid som du kan välja själv. Du kan endast starta manuell sökning med ett kanalnummer om något av de fem nordiska länderna har valts som landsinställning. Om du har valt "Yes" på skärmen kan du ställa in språk och kanalsökning på samma sätt som i den inledande automatiska installationen. Du kan inte ställa in land under den automatiska installationen på inställningsmenyn (Setup).

3 Men du kan ändra kanalnamnen vart och ett för sig. Skip (hoppa över) Kanaler där "Skip" har aktiverats (On) blir överhoppade när du använder Pk/l även om de väljs medan du tittar på bilden från TV:n. Lock (Låsa) Du kan låsa vilken kanal som helst så att den inte kan visas. Justera kanalen samtidigt som du tittar på bakgrundsbilden som referens. Kanalernas ordningsföljd kan sorteras i vilken ordning som helst. Som en försiktighetsåtgärd bör du anteckna PINkoden på baksidan av den här bruksanvisningen, klippa ut den och förvara den på ett säkert ställe där barn inte kan komma åt den. Välj ett eller två språk för textningen (inklusive textning för hörselskadade) som ska visas om det finns textning till programmet. Den gör att barn inte kan titta på våldseller sexscener som kan vara skadliga för dem. Ställ in ett till tre ljudspråk som ska väljas när respektive ljudspråk finns tillgängliga. WSS-signalen har automatisk 4:3-omkoppling som gör att du kan välja mellan "4:3" och "WIDE" (bredbild). Även om du väljer ett visst bildskärmsformat (SCREEN SIZE) manuellt kan vissa insignaler få TV:n att automatiskt byta till optimalt format om "WSS" har aktiverats (On). Du kan använda den här menyn för att ställa in rätt bildskärmsformat för att titta på ett TV-program i 16:9format på en TV med 4:3-skärm. Ljudet från en apparat kan ibland ha olika volymnivå, till exempel ett TV-program och reklamen i reklamavbrott. När du lyssnar på musik i ett musikprogram kan du stänga av TV-bilden och bara njuta av ljudet. Ibland kan typen av insignal eller inställningen för SCREEN SIZE göra att positionen inte kan ställas in. Du kan visa den tidsinformation som finns inlagd i digital-tv- och text-tv-sändningar. Den här funktionen gör att du kan visa hur mycket tid som gått när AV SELECTION har ställts in på "GAME" (spel). alternativ On (på): När en spelkonsol är ansluten till TV:n visas hur mycket tid som har gått med 30 minuters mellanrum. Den här funktionen gör att du kan visa programinformation som till exempel namnet och sändningstiden när du ställer in en kanal. Du kan byta till ett färgsystem som är kompatibelt med den bild som visas på skärmen. Du kan ge varje ingång ett lämpligt namn. Du kan minska den tid det tar för TV:n att värmas upp när du sätter på TV:n med fjärrkontrollen. De insignaler (upplösning) som finns i listan nedan kan inte urskiljas vid mottagningen. När ett program har ställts in kan TV:n styras från datorn via RS-232C-uttaget. Insignalen (PC/video) kan väljas, volymen kan justeras och flera andra justeringar och inställningar kan göras så att automatisk, programmerad uppspelning blir möjlig. Bilden kan se mörk ut i ett rum som är för ljust. I ett svalt rum, kontor) kan bilden efterlämna avtryck eller verka släpa efter en aning. Detta är inte något fel, och TV:n fungerar som den ska så fort temperaturen blir normal igen. Den ska inte heller stå i direkt solljus eller nära ett värmeelement, eftersom stark värme kan deformera höljet och påverka LCD-skärmens funktion. Programvara framtagen av Pioneer och öppen källprogramvara Rättigheterna till de olika delarna i programvaran och diverse relevanta dokument som medföljer produkten och som har tagits fram eller skrivits av Pioneer ägs av Pioneer och är skyddade av upphovsrättslagen, internationella avtal och andra tillämpliga lagar. I den här produkten används även programvara och programvarukomponenter som distribueras utan extra kostnad och som tredje part har rättigheterna till. Om omfattande justeringar har gjorts så att inställningarna inte kan återställas till sina normala värden kan du återställa dem till fabriksinställningarna. Genom att avfallshantera dessa produkter och batterier på ett korrekt sätt, bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida potentiella negativa effekter på människors hälsa och vår miljö, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av otillbörlig avfallshantering. Åldersgräns för programmet Användarjusterade gränser Barntillåtet Föräldrainställda gränser Barnförbjudet Åldersgräns för programmet Användarjusterade gränser Barntillåtet Föräldrainställda gränser Barnförbjudet ÅLDER Lynsymbolet i en trekant skal gøre brugeren opm&aeioneer påtager sig intet ansvar for person- og/ eller produktskade som følge af, at der anvendes monteringsprodukter. Før der tændes for strømmen Antennen skal have tilført strøm for at kunne modtage digitale/terrestriske udsendelser, når antennekablet er tilsluttet til antenneterminalen bag på tv'et. Når tv'et tændes for første gang, efter at man har købt det, vises guiden for den indledende automatiske installation. For at afbryde den indledende automatiske installation, medens den er i gang, trykkes på 6 (RETURN). Den automatiske installationsfunktion gør det muligt for dig at udføre installationen igen fra menuen "Setup" (side 32). Bekræft følgende, før der tændes for strømmen Hvis du installerer en DVB-T-antenne for første gang eller flytter den et andet sted hen, bør du justere antennens opstilling for at opnå en god modtagelse, medens skærmbilledet for antenneopsætning kontrolleres. For både at kunne se analoge udsendelser og digitale udsendelser bør du udføre kanalsøgningsindstillingen for hvert format. Hvis der slukkes for strømmen ved hjælp af a på tv'et, vil EPGdata (elektronisk programguide) gå tabt, og programmerede timeroptagelser udføres ikke af tv'et. Hvis der modtages flere lydtilstande, skiftes tilstand på følgende måde hver gang der trykkes på g. Hvis tv'et er tændt, kan du bringe det i standby ved at trykke på a (TV) på fjernbetjeningen. De punkter, der kan vælges, varierer afhængigt af de udsendelser, der modtages.

4 Hver gang der trykkes på g, skifter tilstanden som vist i følgende tabeller. Signal Stereo Tosproget Mono Valg af NICAM TV-udsendelser Punkter, der kan vælges NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO NICAM MONO, MONO Valg af A2 TV-udsendelser Signal Punkter, der kan vælges Stereo STEREO, MONO Tosproget CH A, CH B, CH AB Mono MONO Med EPG kan du kontrollere planen for DTV/RADIO/DATA, se detaljerede informationer om dem, tune ind på en begivenhed, der sendes i øjeblikket, og indstille timer for fremtidige begivenheder. Efter indstilling til "Yes" kan det tage noget tid at slukke for strømmen ved hjælp af fjernbetjeningen på grund af den igangværende dataregistrering. Hvis der er slukket for tv'ets hovedstrømkilde, vil EPG-data ikke blive registreret. Med "Display Range Setup" kan du vælge tre typer tidsrum for visning på skærmen. Hvis a eller b vises til venstre for serviceydelsen, skal du fortsætte med at trykke på a/b for at få vist næste eller forrige skærmbillede. Hvis du vælger et program uden for det aktuelle tidsrum, vises skærmbilledet for timerindstilling (side 19). Se side 17 for genreindstilling. Du kan optage tv-programmer ved hjælp af data fra EPG. Tryk på den blå knap for at få vist skærmbilledet for timeroptagelse. Se side 2123 for tilslutning af eksterne enheder. Dit tv modtager tekst-tv-signaler, der sendes fra tv-stationer, og koder dem til grafiske formater, der kan ses. Nyheder, vejrudsigter og sport, aktiekurser og programoversigter for bare at nævne nogle få af de tjenester, der tilbydes. 09 Vælg en hvilken som helst side fra 100 til 899 ved at anvende nummerknapperne 09. Dit tv understøtter begge disse systemer. siderne er delt op i emnegrupper og grupper. Når der tændes for teksttv, gemmes op til sider til hurtig adgang. Hver gang du trykker på m, vil tekst-tvbilledet skifte som vist nedenfor. Den samme meddelelse vises under andre tilstande, hvis der ikke er noget tekst-tv-signal tilgængeligt. Sørg for at slukke for tv'et og andre enheder, før der tilsluttes noget. Læs omhyggeligt brugsanvisninger for hver ekstern enhed for mulige tilslutningstyper. Se side 39 for at tilslutte en pc til tv'et. Kablerne, som er illustreret på side 2124, kan købes i handlen. Lydkabel * Hvis der anvendes et S-video-kabel, skal der ligeledes tilsluttes et lydkabel (R/L). Valg af HDMI-lyd Efter tilslutning skal du indstille lydsignalet, som er kompatibelt med det kabel, som du anvender for HDMI-enheden. Hvis en tilsluttet HDMI-enhed er kompatibel med HDMI CONTROL, kan du benytte dig af alsidige funktioner (side 2628). Videostøj kan opstå afhængigt af den type HDMI-kabel, der anvendes. Du kan anvende INPUT3-terminalen, når der tilsluttes til spillekonsol, camcorder, dvd-afspiller/optager eller en anden enhed. 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 42 for kompatibilitet med pc-signal. Hvis der anvendes et S-video-kabel, skal der ligeledes tilsluttes et lydkabel (R/L). Hvis din videooptager understøtter avancerede AV Linksystemer for videooptagere, kan du tilslutte videooptageren ved hjælp af et fuldt monteret SCART-kabel. Du kan ikke tilslutte videooptageren til dekoderen ved hjælp af et fuldt monteret SCART-kabel, hvis der vælges "Y/C" under "INPUT2" i menuen "Valg af indgang". Indstilling for digital lydudgang Efter tilslutning af en forstærker med digital lydindgang og eksterne højtalere som vist, bør du indstille et lydudgangsformat, som er kompatibelt med det program, som du ser, eller den tilsluttede enhed. For at kunne modtage kodede, digitale stationer skal der indsættes et Common Interface-modul (CA-modul) og et smart-kort i Common Interfacekortpladsen i tv'et (side 14). Skub smart-kortet så langt ind i CA-modulet som muligt med den side med den gyldne kontaktchip rettet mod den side af CA-modulet, som er mærket med udbyderens logo. Sørg for, at modulet ikke bøjes under processen. HDMI CONTROL genkender automatisk den tilsluttede HDMI-enhed, og du kan betjene tv'et og enhederne, som hvis du anvender en universal fjernbetjening. Foruden at få vist tv'ets egen timerliste (side 18), kan du også få vist den eksterne afspillers hovedmenu eller Pioneer-BD-afspillers/Pioneer-optagers titelliste, hvis disse enheder altså understøtter HDMI CONTROL. Du kan vælge, hvilken HDMI-enhed der skal betjenes ved hjælp af knappen HDMI CTRL. Videostøj kan opstå afhængigt af den type HDMI-kabel, der anvendes. Der kan tilsluttes op til tre HDMI-optageenheder, en AV-forstærker og to afspillere ved hjælp af dette system. Disse betjeninger påvirker HDMI-enheden, som er valgt som den aktuelle eksterne kilde. Når tilslutningskablerne er taget ud eller tilslutningsmønstrene er ændret, tændes for alle tilsluttede HDMI-enheder, før der tændes for tv'et. Se brugsanvisningen for den enhed, som skal tilsluttes, for at få yderligere oplysninger. Når tilslutningskablerne er taget ud eller tilslutningsmønstrene er ændret, tændes for strømmen til tv'et, når der er tændt for strømmen til alle relevante enheder. Kablerne, som er illustreret i følgende forklaring, kan købes i handlen. Hvis der tændes for strømmen, medens "HDMI CONTROL" er indstillet til "On", tændes for strømmen til HDMI-enhederne i forbindelse med tv'et. Tryk på a (TV) for at tænde/slukke for den tilsluttede HDMI-enhed. Lyden fra tv'ets højtaler og hovedtelefonterminalen gøres lydløs, og kun lyden fra Pioneer-AV-lydsystemet kan høres. Se brugsanvisningen for Pioneer-AV-lydsystemet for yderligere oplysninger. Få vist menuen for en ekstern enhed, som er tilsluttet til tv'et via HDMI Du kan få vist menuen for en HDMI CEC-kompatibel ekstern enhed (afspiller, optager, dekoder etc. Hvis en tilsluttet enhed ikke har denne funktion, eller hvis enheden befinder sig i en status, hvor menuen ikke kan vises (optagelse, gå i standby etc. Hvis flere HDMI-enheder er tilsluttet i serie, kan du her specificere, hvilken enhed, der skal betjenes. Displayet på skærmen skal vises, for at indstillingerne for tv'et kan udføres. Skærmbillederne i brugsanvisningen tjener som forklaringer (nogle er forstørret, andre er beskåret) og kan variere lidt fra de egentlige skærmbilleder. 2 Tryk på Pk/l i stedet for a/b eller ik/l i stedet for c/d for at vælge punktet.

5 Dette tv giver dig mulighed for at justere flere avancerede funktioner, og derved optimere billedkvaliteten. Tryk og hold både 7 og 6 nede på fjernbetjeningen for at få vist "100Hz"-demonstration i et todelt skærmbilledformat. Sørg for, at der ikke er noget, der er i vejen for RLS, da det kan påvirke dens evne til at registrere det omgivende lys. Lysstyrkeniveauet for RLS's automatiske justeringer kan indstilles efter behag. Justeringsområdet for RLS kan indstilles til maksimalt e16 og minimum f16. Den maksimale indstilling kan ikke indstilles til et lavere nummer end minimumindstillingen. Minimumindstillingen kan ikke indstilles til et større nummer end den maksimale indstilling. Afhængigt af lysstyrken for det omgivende lys fungerer RLS muligvis ikke, hvis justeringsniveauet er for lille. Du kan justere lydkvaliteten helt, som du vil have den med følgende indstillinger. Punkter, der kan vælges Treble (diskant) Bass (bas) Balance c-knap For mindre diskant For mindre bas Skru ned for lyden fra højre højttaler d-knap For mere diskant For mere bas Skru ned for lyden fra venstre højttaler Du kan selv bestemme tilstand for hver enkelt indgangskilde. Tv'et går automatisk i standbytilstand, hvis der ikke udføres noget i det tidsrum, som du har indstillet ("30min. Indstillingerne for DTV-serviceydelser kan konfigureres igen automatisk eller manuelt. Du kan kun udføre "Manual Search" med et servicenummer, hvis de fem nordiske lande er valgt i indstillingen for land. Tryk på farveknappen på fjernbetjeningen, som svarer til det punkt, som du vil konfigurere igen. Denne funktion gør det ligeledes muligt for dig individuelt at udføre kanalindstillingen for digital og analog og konfigurere indstillingerne igen, efter at den indledende automatiske installation er gennemført. Når "Yes" er valgt på skærmen, kan du indstille sprog og kanalsøgning på samme måde som i den indledende automatiske installation. Du kan ikke indstille land i "Auto Installation" i menuen "Setup". Serviceydelser med et -mærke springes over, når der trykkes på Pe/f på tv'et eller fjernbetjeningen. serviceydelser med et -mærke springes over i den elektroniske programguide (EPG). Punkterne for serviceydelserne kan sorteres. Indstillingerne for analoge tv-kanaler kan konfigureres igen automatisk eller manuelt. Spring over Kanaler, hvor "Skip" er indstillet til "On", springes over, når Pk/l anvendes, selv hvis de vælges, medens billedet fra tv'et ses. Lås Du kan blokere, at enhver kanal kan ses. Hvis "Lock" er indstillet til "On" for en kanal, vises "Child lock has been activated" (Børnelås er blevet aktiveret), og billedet og lyden for kanalen er blokeret. Hvis der trykkes på 6, medens "Child lock has been activated" (Børnelås er blevet aktiveret) vises, vises indtastningsvinduet for PIN. Hvis den korrekte PIN indtastes, låses "Child Lock" midlertidigt op, indtil der slukkes for strømmen. I stedet for at trykke på c/d for at justere frekvensen kan du justere ved direkte at indtaste kanalens frekvenstal med nummerknapperne 09. Gør det muligt for dig at anvende en PIN for at beskytte bestemte indstillinger mod fejlagtigt at blive ændret. 2 Indtast det samme fircifrede tal som i trin 1 for at bekræfte. Indstil op til to foretrukne undertekstsprog (inklusive undertekster for hørehæmmede), som vises, hvis undertekster er tilgængelige. For at se en låst kanal skal du indtaste PIN-koden (se side 32 og 33 for at låse kanaler mod at blive set i DTV- og ATV-tilstand). hvis du vælger en låst kanal, vises en meddelelse med forespørgsel om PIN. Tryk på 6 for at få vist vinduet for PIN-indtastning. Som en forholdsregel skal du notere din PIN bag på denne brugsanvisning, klippe den ud og opbevare den et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i den. Se side 46 for detaljer om vurderinger. Undertekster for hørehæmmede har højere prioritet end indstillingerne for undertekstsprog (eksempel: "1. Indstil op til tre foretrukne multilydsprog, som vises, hvis lydsprogene er tilgængelige. Se side 29 for menubetjening ved hjælp af knappen h på tv'et. Den billedstørrelse, der kan vælges, varierer afhængigt af den type signal, der modtages. Der ses en smal bjælke i begge sider, og for nogle udsendelser muligvis også foroven og forneden. Der kan forekomme bjælker foroven og forneden under nogle udsendelser. cinema: For 14:9-billede i letterbox-format. Der kan forekomme bjælker foroven og forneden under nogle udsendelser. Dot by Dot (punkt for punkt): Viser et billede med samme antal pixel på skærmen, kun når der modtages 1080i/1080p-signaler. Nogle punkter vises ikke afhængigt af, hvilken type signal der modtages. Menuen angiver funktionerne for SCREEN SIZE, som kan vælges for den type videosignal, der modtages lige nu. Du kan anvende denne menu til at indstille den passende billedstørrelse for at se et tv-program i 16:9-format på et 4:3-tv. Denne funktion fremhæver tale i forhold til baggrundsstøj for at opnå mere klarhed. Når der lyttes til musik fra et musikprogram, kan du slukke for tv'et og kun nyde lyden. Du kan få vist de tidsinformationer, som er omfattet i DTV- og tekst-tv-udsendelser. Spring trin 1 over, hvis der modtages DTV-udsendelser. Du kan vælge tidsformatet (enten "24HR" eller "AM/ PM") for klokkeslættet. Denne indstilling gør det muligt for dig at springe SCART-, HDMI- eller RGB-indgang over ved valg af indgangskilde. Hvis der ikke vises noget (farve) billede, kan du prøve at skifte til en anden signaltype. Se brugsanvisningen for det eksterne udstyr for signaltype. Du kan reducere tv'ets opstartstid, efter at der tændes for strømmen med fjernbetjeningen. Der kræves 30 W eller mere i strømforbrug under standby. Hvis du vil indstille navnet for en indgangskilde til mindre end seks tegn, vælges "END" for at indstille navnet. Der kan forekomme bjælker foroven og forneden under nogle udsendelser. Se side 35 for AV-signaler (480i/480p/576i/576p/720p/ 1080i/1080p). Se side 42 for en liste over pc-signaler, som er kompatible med tv'et. Der kræves muligvis en Macintosh-adapter for anvendelse for nogle Macintosh-computere. Indgangssignalparene (opløsninger) i listen nedenfor kan ikke skelnes, når de modtages. I nogle tilfælde kan manuel justering dog være nødvendig for at optimere billedet.

6 Du kan kun vælge "Input Signal" i menuen "Setup", hvis der modtages et af de to indgangssignaler, som er anført ovenfor. Når et program er indstillet, kan tv'et styres fra pc'en ved hjælp af RS-232C-terminalen. Indgangssignalet (pc/video) kan vælges, lydstyrken kan justeres, og der kan laves forskellige andre justeringer og indstillinger, hvilket muliggør automatisk programmeret afspilning. Dette styresystem bør anvendes af en person, som er vant til at bruge pc'er. Indtast parameterværdierne, venstrestillet, og udfyld med blanktegn for resten (sørg for, at der er indtastet fire værdier for parameter). Send styrekommandoerne fra pc'en via RS-232Ckonnektoren. Tekst af fire tegn. Dette tv har kun begrænset pc-kompatibilitet, korrekt betjening kan kun garanteres, hvis videokortet passer nøjagtigt til VESA 60 Hz-standarden. Er der noget, der lyser på fjernbetjeningssensoren? Billedet kan godt se for mørkt ud i et rum, der er for lyst. Fjern ting, der blokerer for ventilationsåbninger, eller rengør disse. Efterlad heller ikke tv'et et sted, som er udsat for direkte sollys eller i nærheden af en radiator, da det kan få kabinettet til at deformere sig og kan forårsage, at LCD-panelet ikke fungerer ordentligt. Viser rapport om fejl og ændringer for timerindstillinger. Hvis der laves komplekse justeringer, så indstillingerne ikke kan gendannes til normal, kan du nulstille indstillingerne til de forudindstillede standardværdier. Hvis tv'et modtager opdateringsservicen, medens det er i standbytilstand, vises en bekræftelsesmeddelelse, når der tændes for strømmen. Du kan ikke foretage andre betjeninger under download. Du kan kontrollere tv'ets ID på skærmen, så du kan meddele det til kundeservice. Når der registreres ny software, kan du bekræfte opdateringsinformationen og downloade softwaren fra "Message List". Ved at bortskaffe disse produkter og batterier korrekt, vil du hjælpe med til at spare på de værdifulde ressourcer, samt modvirke potentielle negative effekter på menneskelig sundhed og miljø, som ellers kunne opstå fra upassende håndtering af affald. Når et lynsymbol står inni et likesidet triangel, er det ment som en advarsel til brukeren om at det kan forekomme "farlig strøm" som ikke er isolert inni produktet, noe som kan være såpass kraftig at det kan medføre risiko for at man kan få elektrisk sjokk. Utropstegnet inni et likesidet triangel er ment som en påminning til brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner som er levert med apparatet. Dette kan få batteriene til å lekke, overopphetes, eksplodere eller begynne å brenne. 3 Styre annet utstyr ved å bruke den medfølgende fjernkontrollen. Illustrasjonene på OSDen (On-Screen Display) i denne bruksanvisningen er for forklaringsformål og kan muligens variere litt fra den faktiske maskinvaren. Takk for at du har kjøpt en Pioneer flatskjerm-tv. For å sikre trygg bruk av produktet i mange år, les de viktige sikkerhetsforholdsreglene nøye før du buker produktet. Vann og fuktighet Ikke bruk produktet i nærheten av vann, som f. Det kan medføre at produktet faller og forårsaker alvorlig personskade og skade på produktet. Bruk kun trillebord, stativ, tripod, oppheng eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt sammen med produktet. når produktet monteres på en vegg, pass på å følge produsentens instruksjoner. Bruk kun ustyret som anbefales av produsenten. Plutselige stopp, sterke rykk eller ujevn gulvflate kan få produktet til å falle fra trillebordet. Ikke dekk til eller blokker disse åpningene, siden utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte produktets livsløp. ikke plasser produktet på en seng, sofa, teppe eller lignende overflate, siden de kan blokkere ventilasjonsåpninger. Dette produktet er ikke designet for innbyggingsmontering; ikke plasser produktet i en lukket plass som f. LCD-panelet brukt i dette produktet er laget av glass. Derfor kan det knuse hvis produktet mistes eller ved slag. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder som f. For å forhindre brann, aldri plasser noen former for stearinlys eller åpen flamme oppå eller i nærheten av TVen. For å forhindre brann eller sjokkskade, ikke plasser strømledningen under TVen eller andre tunge gjenstander. Ikke vis et stillbilde over lang tid, siden dette kan forårsake at et etterbilde blir hengende igjen. Å åpne dekselet kan utsette deg for høyvolts strøm og andre risikable forhold. På grunn av det svært høye antallet piksler er det mulig at enkelte inaktive piksler vises på skjermen fra tid til annen, som et ubevegelig punkt blått, rødt eller grønt. Pass på at TVen alltid bæres av to personer som holder den med to hender en på hver side av TVen. 3 Knapper for å bytte modus TV Trykk for å komme til konvensjonelt analogt TV-modus. DTV Trykk for å komme til digital TVmodus. Når de fem nordiske landene (Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) er valgt i innstillingene for land fra "Autoinnstillinger" (side 32), er DTVtjenester fire siffer. Når et annet land er valgt, er DTV-tjenester tre siffer. 6 CH RETURN Trykk for å gå tilbake til den forrige valgte kanalen eller ekstern inngang. 12 Fargeknapper (rød/grønn/gul/ blå) Fargeknappene brukes korresponderende for å velge de fargede gjenstandene på skjermen. K (Vis skjult teletekst) (side 20) 3 (Frys/hold) Trykk for å fryse et bevegende bilde på skjermen. INFO Trykk for å vise programinformasjon som overføres gjennom digital videokringkasting i det øvre venstre hjørnet på skjermen (kun DTV) (RETURN) Gå tilbake til den forrige "HOME MENU" (hovedmeny)-skjermen. 19 Knapper for HDMI-KONTROLL Hvis eksternt utstyr er koblet til via HDMI-kabler og er HDMIKONTROLL-kompatible, kan du bruke disse HDMI-KONTROLLknappene. Se side 26 og 28 for detaljer. 21 SELECT Bytt mellom valgene TV, STB, DVD/ DVR og VCR slik at du kan styre annet tilkoblet utstyr ved å bruke de medfølgende fjernkontrollen. Trykk og hold inne både 9 og 18 på fjernkontrollen for å vise "100Hz"-demonstrasjonen på dualskjerm. Styre annet utstyr ved å bruke den medfølgendep fjernkontrollen Med den medfølgende fjernkontrollen kan du styre annet utstyr som er koblet til: en set-topp boks (STB), DVD TOPMENU/ EXIT GUIDE DVD-spiller, DVD/HDD-opptaker (DVR), BD-spiller EPG eller VCR.

7 Før du bruker denne funksjonen må du stille inn den medfølgende fjernkontrollen med produsentkoden ENTER til produktene som skal styres. Når du så ønsker å HOME RETURN MENU styre produktene, trykk SELECT på fjernkontrollen for å velge riktig modus, alt etter hvilket utstyr det er snakk om. Du kan MENU mellom TV, STB, DVD/DVR, velge og VCR. Hvis du ikke utfører noen handlinger i omtrent et minutt mens en modusindikator blinker, avsluttes kodeinnstillingsprosedyren. Hvis du legger inn en kode som ikke er nevnt i listen, blinker indikatoren raskt i omtrent ett sekund, og blinker deretter som før. For å avslutte midt i kodeinnstillingsprosedyren mens en modusindikator blinker, trykk SELECT på fjernkontrollen. * Det er mulig at noe utstyr i tabellene ikke kan kontrolleres, helt eller delvis, med den medfølgende fjernkontrollen. Trykk SELECT på fjernkontrollen for å velge STB, DVD/DVR eller VCR-modus, i samsvar med utstyret. Etter å ha bekreftet at indikatoren på det sist valgte modusettv slått av, trykk og hold inen er SELECT, og trykk deretter 1 på fjernkontrollen. Trykk 09 for å legge inn en tresifret produsentkode. Se listen over produsentkoder for å finne den riktige koden. ModusindikatorenRADIO lyser opp i omtrent et TV DTV sekund og så slukker den seg. Bruk med annet utstyr (STB) INFO Trykk for å vise informasjon om nåværende kringkasting. Pk/l Trykk for å tune inn en høyere eler lavere kanal. A/b/c/d Trykk for å velge i kringkastingsmenyen eller kringkastingsguiden. RETURN Når kringkastingsguiden vises, trykk for å gjenopprette forrige skjermbilde. Pk/l Trykk for å velge kanalene fra tv-tuneren på videospilleren. E (PAUSE/STILLBILDE) Setter på pause eller fryser bildet. M (SPOL TILBAKE) Spoler kassetten tilbake og lar deg søke etter bilder. d (SPILL AV) Starter avspillingen. N (SPOL FOROVER) Spoler framover og lar deg søke etter bilder. Bruk med annet utstyr (DVD/DVR) E DVD/DVR-kontrollknapper Pk/l (Kun DVD/HDD-opptaker (DVR)) Trykk for å endre kanal på den innebygde tuneren i DVD/ HDD-opptakeren (DVR). enter Trykk for å aktivere den valgte funksjonen. A/b/c/d Trykk for å velge i DVD-menyen. menu Trykk for å vise DVD-menyen. E (PAUSE/STILLBILDE) Setter på pause eller fryser bildet. RETURN Når DVD-menyen vises, trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde. O (KAPITTELSØK) Hver gang du trykker går du bakover til begynnelsen av forrige kapittel. P (KAPITTELSØK) Hver gang du trykker går du forover til begynnelsen av neste kapittel. M (SØK) Trykk for å gå bakover d (SPILL AV) Start avspillingen n (SØK) Trykk for å spole framover. g (STOPP) Trykk for å stoppe avspillingen eller opptaket. På noen DVD-spillere eller DVD/HDD-opptakere (DVRer) kan diskbrettet åpnes når det trykkes to ganger på denne knappen. HDD (kun DVD/HDD-opptaker (DVR)) Trykk for å velge harddisk (HDD) for avspilling eller opptak. DVD (kun DVD/HDD-opptaker (DVR)) Trykk for å velge DVD som skal spilles av eller spilles inn på. Teknologien til TruSurround XT er inkorporert under lisens fra SRS Labs, Inc. Overdrevent lydtrykk fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskade. Før stativenheten festes (eller demonteres), trekk ut strømkabelen fra strøminngangen. Før det utføres arbeid, legg noe mykt på flaten hvor TVen legges ned for å unngå at den blir skadet. advarsel Fest stativet i riktig retning. Feil montering kan føre til at TVen faller overende. Bruk skrutrekkeren som medfølger, som vist. 2 Sett inn og stram de fire korte skruene i de fire hullene på bunnen av TVen. For å demontere stativet, utfør trinnene over i motsatt rekkefølge. Før TVen brukes for første gang, sett inn de to medfølgende "AA"-størrelse alkaline batteriene. ADVARSEL Uriktig bruk av batterier kan medføre kjemisk lekkasje eller eksplosjon. Forskjellige batterier har forskjellige egenskaper. Kjemikalier som lekker ut fra batterier kan forårsake eksem. Batteriene som følger med dette produktet kan ha en kortere forventet livslengde på grunn av lagringsforhold. Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over lengre tid, fjern batteriene fra den. Når batteriene skiftes ut, bruk alkaline batterien istedet for sink-karbon batterier. Når du kasserer brukte batterier, følg statlige reguleringer eller offentlige miljøforskrifter som gjelder i ditt land/område. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan forhindre at den virker som den skal. Heller ikke utsett den for væske, og ikke plasser den i områder med høy luftfuktighet. I slike tilfeller, forandre vinkelen på belysningen eller på TVen, eller bruk fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren. Monteringshullene kan brukes etter at de sorte forseglingene og skruene er fjernet. advarsel Bruk M6-skruer, som går 12mm til 15mm i dybde fra monteringsoverflaten på flatskjerm-tven. Se fra siden, som vist til høyre. Pass på å montere flatskjerm-tven på en flat overflate, fordi LCD-panelet som er brukt i dette produktet er laget av glass. Aldri bruk dem til å montere ikke-spesifiserte produkter. merk Pioneer er ikke ansvarlig for noen personskader som oppstår som resultat av montering av gjenstander. Følg trinnene under, ett og ett når du bruker TVen for første gang. Noen trinn kan være unødvendige for akkurat din TV-montering og forbindelse. Skru på og kjør autoinnstalleringen O Hvis nødvendig, sett inn et lite Antennen trenger strøm for å motta digitalt/ terrestrialt kringkastede stasjoner etter å ha koblet antennekabelen til antennen på baksiden av TVen. 1 Trykk på h og så vises "HOME MENU" (hovedmeny)skjermen. 2 Trykk a/b for å velge "Setup" (innstillinger). 3 Trykk a/b for å velge "Antenna Setup-DIGITAL" og trykk deretter ENTER. 4 Trykk a/b for å velge "Supply Voltage" (strømforsyning), og trykk deretter ENTER. 5 Trykk på c/d for å velge "On" (på), og trykk deretter ENTER. Når TVen blir satt på for første gang etter kjøp vises den første autoinstallasjonshjelperen. Følg instruksene i menyene og still inn som ønskelig, en instilling om gangen. 1 Trykk h, så vises "HOME MENU" (hovedmenyen). 2 Trykk a/b for å velge "Setup" (oppsett). standby, trykk på a (TV) på fjernkontrollen.

8 for lydmodus forsvinner etter seks sekunder. Søk etter et program etter kategori (side 18) E Søk etter et program etter dato og tid (side 18) E Tidsinnstilt opptak ved bruk av EPG (side19) Ofte brukt Skjermbildeinstillinger for EPG E EPG oppsett (innstillinger for å motta EPG-data) hvis du vil bruke EPG-en til digitale stasjoner, velg "Yes". EPG-dataene må fanges inn automatisk mens TVen er i standby-modus. Etter å ha valgt "Yes" kan det ta en stund før det er mulig å slå av strømmen med fjernkontrollen på grunn av datainnsamlingsprosessen. Hvis hovedstrømmen er slått av kan ikke EPGdata samles inn. Trykk h slik at skjermbildet "HOME MENU" (hovedmeny) vises. Trykk a/b for å velge "Digital Setup" (digitalt oppsett). Trykk a/b for å velge "EPG Setup" (EPG-oppsett), og trykk deretter ENTER. I "Display Range Setup" (oppsett for visningintervall) kan du velge tre forskjellige tidsintervaller for visning på skjermen. Trykk a/b for å velge ønsket alternative og trykk deretter ENTER (Eksempel: "EPG Setup", "Display Range Setup" (vis gradsoppsett) osv. Trykk a/b/c/d for å velge eller justere ønsket alternativ, og trykk deretter ENTER (Eksempel: "Yes", "No", osv. Du kan gjøre sjangrene grå eller plassere en markør ved dem og slik søke enkelt etter programmer du pleier å se på. Velge et program fra EPGen Trykk c/d for å velge tidsintervallen du ønsker å søke i. Fortsett å trykke d for å vise programmer over den neste tidsintervallen. Trykk a/b for å velge ønsket program. Hvis a eller b vises til venstre for tjenestene, fortsett å trykke a/b for å vise neste eller forrige skjerm. Velge et program Sjekk programinformasjon Søk etter et program etter dato/tid Trykk a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å sjekke. Trykk på c/d for å velge ønsket tidsintervall og trykk deretter ENTER. Trykk på ENTER for å tune til det valgte programmet. trykk på grønn knapp. Trykk på a/b for å velge ønsket sjanger og trykk deretter ENTER. Trykk på a/b for å velge programmet du ønsker å se, og trykk deretter ENTER. Trykk på a/b for å velge ønsket program og trykk deretter ENTER. Når du velger et program utenfor den nåværende tidsintervallen vises tidsinnstillingsskjermbildet (side 19). Se side 17 for sjangerinnstillinger. Du kan spille inn TV-programmer ved å bruke data fra EPGen. 1 Trykk på EPG. 2 Trykk på a/b/c/d for å velge programmet du ønsker å spille inn og trykk deretter ENTER. 3 Trykk på c/d for å velge ønsket tidsinnstilling og trykk deretter ENTER. Trykk på a/b/c/d for å velge programmet i tidsinnstillingsoppsettet, og trykk deretter ENTER. Trykk c/d for å velge "Cancel" (avbryt) og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge "Yes" og trykk deretter ENTER. Hvis du velger "No" går TVen tilbake til EPG-skjermen. Trykk på c/d for å velge "Watch" (se på), og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge "Yes", og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge "Record" (spill inn) og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge ønsket tidsinnspillingstype og trykk deretter ENTER. Trykk på den blå knappen for å vise skjermbildet for tidsinnspillingen. Trykk på a/b for å velge program med tidsinnspilling du ønsker å forandre og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge "Cancel" (avbryt) og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge "Yes" og trykk deretter ENTER. A: Spiller inn et program til en fastsatt tid når et apparat som er kompatibelt med i/o link. a er koblet til. VHS tape: Spiller inn et program til en fastsatt tid når et apparat som er kompatibelt med VHS-tape er koblet til. Trykk c/d for å velge "Yes", og trykk deretter ENTER. Se side 2123 for hvordan koble til eksterne apparater. Teletekst kringkaster sider med informasjon og underholdning til spesielt utstyrte TVer. TVen din mottar teletekstsignaler som kringkastes via et TV-nettverk, og dekoder dem til grafisk format som kan ses på skjermen. Nyheter, værmeldinger og sportsresultater, aksjekurser og forhåndsvisning av programmer er noen av de mange tjenestene som er tilgjengelige. Velg en side direkte fra 100 til 899 ved å bruke nummertastene 09. Skjul eller vis skjult informasjon som f. Vis tekstingen eller gå ut fra skjermbildet for programtekst. Mange stasjoner bruker TOPoperativsystemet, mens noen bruker FLOF (f. Etter å ha slått på teletekst kan opptil sider lagres for rask tilgang. Hver gang du trykker på m, skiftes skjermbildet som vist nedenfor. Trykk på m igjen for å vise teletekst på høyre skjerm og det vanlige bildet på venstre skjerm. Hvis du velger et program uten teletekstsignal vises "No Teletext available" (ingen teletekst tilgjengelig). Trykk på m for å vise teletekst. Bruke MHEG-5 programmet (kun UK) Noen tjenester har programmer med MHEG (Multimedia og hypermedia ekspertgruppe) -programmet kodet inn, slik at du kan bruke interaktiv DTV. Les bruksanvisningen til hvert apparat nøye for å sjekke mulige tilkoblingsmåter. Dette gjør også at du kan få den best mulige audiovisuelle kvaliteten og får det meste ut av TVen og det tilkoblede apparatet. Se side 39 for hvordan koble en PC til TVen. Finn kabelen som samsvarer med TVens terminal og koble apparatet til. merk Kablene som er illustrert på side 2124 er tilgjengelig hos forhandlere. Lydkabel * Når du bruker en S-vidoekabel er det mulig du også må koble til en audiokabel (R/L). E DVD-spiller/opptaker E Blu-ray-spiller/opptaker HDMI-koblingene (Høydefinisjons multimediagrensesnitt) overfører video og audio digitalt gjennom en tilkoblet kabel fra en spiller/opptaker. De digitale bilde- og lyddataene overføres uten datakomprimering og mister derfor ikke noe av kvaliteten. Analog/digital omforming er ikke lenger nødvendig i de tilkoblede apparatene, noe som også ville ført til kvalitetstap. Du kan glede deg over nøyaktig fargegjengivelse og høykvalitetsbilder gjennom INPUT8 terminalen når du kobler til en DVD-spiller/opptaker eller et annet apparat. Når en DVI/HDMI konversjonsadapter/-kabel kobles til en HDMIterminal er det mulig at bildet ikke vises klart.

9 Når det brukes en DVI/HDMI adapterkabel kan de digitale videosignalene fra en DVD også spilles via en kompatibel HDMI-forbindelse. Lyden må kobles inn i tillegg. HDMI lydvalg Etter tilkobling må du stille inn lydsignalene som er kompatible med kabelen du bruker til HDMIapparatet. Hvis et tilkoblet HDMIapparat er HDMI CONTROLkompatibelt kan du gjøre nytte av forskjellige funksjoner. Videostøy kan forekomme avhengig av hvilken type HDMI-kabel som brukes. Nå HDMI-bilder spilles kommer det beste formatet for bildet til å registreres og stilles inn automatisk. Du kan bruke INPUT3-terminalen når du kobler til et spillkonsoll, et filmkamera, en DVD-spiller/opptaker eller annet apparat. 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 42 for kompatibilitet for PC signaler. Når du bruker en S-vidoekabel er det mulig du også må koble til en audiokabel (R/L). I tilfeller hvor dekoderen må ta imot et signal fra TVen, pass på å velge riktig inn-terminal som dekoderen er koblet til i "Manuell justering" i menyen "Analoge innstillinger" (side 33). Avanserte AV-Link systemer for TV- VCR kan være ikke-kompatible med noen eksterne kilder. Du kan ikke koble videospilleren til dekoderen med en fullt koblet SCART-kabel når du velger "Y/C" under "INPUT2" i menyen "Input Select" (inn-valg). A-funksjoner for uproblematiske koblinger mellom TVen og annet audiovisuelt utstyr. Mens TVen er i standby-modus slår den seg automatisk på og spiller av bildet fra den audiovisuelle kilden (f. Avhengig av produsent og type utstyr som brukes er det mulig at funksjonene som beskrevet ovenfor er helt eller delvis utilgjengelige. Innstillinger for digital lydutgang Etter å ha koblet til en forsterker med digital lydinngang og eksterne høyttalere som vist, bør du stille inn et lydutgangsformat som er kompatibelt med programmet du ser på eller til apparatet som er koblet til. For å kunne motta kodede digitale stasjoner må det settes inn en felles grensesnittmodul (CA-modul) i åpningen på TVen (side 14). Trykk på a/b for å velge "Digital Setup" (digitalt oppsett). Legg siden med den gullfargede kontaktbrikken mot siden av CA-modulen markert med leverandørens logo, trykk smartkortet inn i CA-modulen så langt som det kommer. Merk pilretningen som er tegnet inn på smartkortet. Trykk på a/b for å velge "CI Menu" og trykk deretter ENTER. Du kan legge inn numeriske verdier som passord her. Sett CA-modulen forsiktig inn i den felles grensesnittåpningen med kontaktsiden forover. Ved å bruke protokollen HDMI CEC (Consumer Electronics Control) med HDMIKONTROLL kan du interaktivt styre compatible systemapparater (forsterker, DVD-spiller/ opptaker, Blu-ray spiller/opptaker) ved å bruke en enkelt fjernkontroll. Du trenger ikke å lete etter fjernkontrollen til innspillingsmaskinen din. Trykk på E eller REC STOP o -knappene for å starte/stoppe innspillingen av det du ser på spilleren. Når TVen er i standby-modus slår den seg automatisk på og spiller av bildet fra HDMIkilden. HDMI-KONTROLL gjenkjenner automatisk det tilkoblede HDMI-apapratet og du kan styre TVen og apparatene som om du bruker en universalfjernkontroll. I tillegg til å vise TVens egen tidsliste (side 18), kan du også kalle opp det eksterne apparatets Toppmeny eller Pioneer BD-spillers/Pioneer-opptakerens tittelliste hvis apparatene støtter HDMI-KONTROLL. Du kan velge hvilke HDMI-apparater du vil bruke med HDMI CTRLknappen. Når du bruker HDMI-KONTROLL, pass på at du bruker en godkjent HDMI-kabel. Videostøy kan forekomme avhengig av hvilken type HDMI-kabel som brukes. pass på å bruke en godkjent HDMI-kabel Opptil tre HDMI-opptaksapparater en AV-forsterker og to spillere kan være koblet til ved å bruke dette systemet. Disse handlingene berører HDMI-apparatet som er valgt som gjeldende ekstern kilde. Hvis apparatet ikke lar seg bruke, slå på apparatet og velg riktig ekstern kilde med INPUT18 på fjernkontrollen eller b på TVen. Etter å ha koblet fra kablene eller å ha endret koblingsmønsteret, slå på alle tilkoblede HDMIapparater før du slår på TVen. Bekreft at lyd og bilde sendes riktig ut ved å velge "INPUT4", "INPUT5" eller "INPUT6" ved å bruke INPUT18 på fjernkontrollen eller b på TVen. KURO LINK-funksjonsnavnet som brukes på nettet og i kataloger refereres til som HDMIKONTROLL i bruksanvisningen og på produktet. Se bruksanvisningen til apparatet som skal kobles til for videre detaljer. Etter å ha koblet fra kabler eller endret tilkoblingsmønsteret, slå på strømmen til TVen etter at alle relevante apparater har blitt slått på. Endre ekstern inngangskilde ved å trykke INPUT18, velg riktig ekstern kilde og audiovisuell utgang. Still til "On", for å aktivere HDMI CEC-funksjoner. Når strømmen slås på mens "HDMI CONTROL" er stilt til "On", kommer strømmen til de tilkoblede HDMIapparatene til å bli slått på samtidig som TVen. 1 Trykk h for å vise skjermbildet "HOME MENU" (hovedmeny). 2 Trykk på a/b for å velge "Option" (valg). 3 Trykk på a/b for å velge "HDMI CONTROL Setup" (HDMI-KONTROLL oppsett), og trykk deretter ENTER. 4 Trykk på a/b for å velge "HDMI CONTROL", og trykk deretter ENTER. Trykk på a/b for å velge "Auto Power On" (autostrøm på), og trykk deretter ENTER. Trykk på c/d for å velge "On", og trykk deretter ENTER. Her kan du velge en opptaker til innspillingen, fra alle tilkoblede opptakere. 1 Gjenta trinn 1-3 i HDMI CONTROL. 2 Trykk a/b for å velge "Selecting Recorder" (velge opptaker), og trykk deretter ENTER. 5 Trykk på a/b for å velge "On", og trykk Mens TVen er i standby-modus slår den seg automatisk på og spiller av bildet fra HDMI-kilden. Med HDMI-KONTROLL kan du bruke det HDMIkoblede apparatet med en enkelt fjernkontroll. Du kan velge til å lytte til TV-lyden kun fra Pioneer AV lydsystemet. Lyden fra TV-høyttaleren og hodetelefonterminalen blir slått av og kun lyden fra Pioneer AV lydsystem er tilgjengelig. Trykk n for å spole framover. Trykk m for å spole bakover. Trykk g for å stoppe. Trykk a (TV) for å slå det HDMI-koblede apparatet av/på. Du kan velge å lytte til TV-lyden kun fra TV-lydsystemet. 1 Trykk på HDMI CTRL. 2 Trykk på a/b for å velge "Switch to TV Sound" (bytt til TV-lyd), og trykk deretter ENTER.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Du kan kalle opp de CEC-kompatible opptakernes EPG og forhåndsinnstilte tidsinnspillinger med TVens fjernkontroll. Trykk på a/b for å velge "Sound mode change" (lydmodusendring). Trykk på a/b for å velge "Recorder EPG" (opptaker-epg), og trykk deretter ENTER. Kalle opp menyen til et eksternt apparat som er koblet til TVen via HDMI Du kan kalle opp menyen til et HDMI CEC-kompatibelt eksternt apparat (spiller, opptaker, decoder osv. 2 Trykk a/b for å velge "Setup Menu" (oppsettmeny) og trykk deretter ENTER. Hvis et tilkoblet aparat ikke har denne funksjonen eller apparatet er i en status hvor menyen ikke kan vises (spiller inn, går i hvilemodus osv. Denne seksjonen forklarer hvordan en tittel kan spilles av fra Pioneer BD-spilleren/opptakeren. 1 Trykk på HDMI CTRL. 2 Trykk på a/b for å velge "Top Menu/Title List" (toppmeny/tittelliste) og trykk deretter ENTER. Den lenkede opptakeren slår seg nå på og TVen velger automatisk riktig inngangskilde. 2 Trykk på a/b for å velge "Model select" (modellvalg), og trykk deretter ENTER. 3 Velg ønsket media som f. Du må kalle opp OSDen for å utføre insntillinger på TVen. I "HOME MENU" (hovedmenyen) kan du stille inn forskjellige innstillinger og justeringer. "HOME MENU" (hovedmenyen) kan brukes ved hjelp av fjernkontrollen. Trykk på h for å vise skjermbildet "HOME MENU" (hovedmeny). Trykk på a/b/c/d for å velge/ justere ønsket meny, og juster alternativet til ønsket nivå, og trykk deretter ENTER. Trykk 6 for å gå tilbake til den forrige siden i "HOME MENU" (hovedmenyen). "HOME MENU" (hovedmeny)-valg er forskjellige i de valgte inngangsmodusene, men bruksprosedyrene er de samme. Skjermbildene i bruksanvisningen er for forklaringsformål (noen er forstørret, andre tilskåret) og kan variere noe fra det faktiske skjermbildet. Alternativ med 9 kan ikke velges av forskjellige grunenr. 2 Trykk på Pk/l istedetfor a/b eller ik/l istedetfor c/d for å velge et av alternative. Skjermbildet "HOME MENU" (hovedmeny) forsvinner hvis det blir stående urørt i flere sekunder. Linjen over er en bruksguide for fjernkontrollen. Off (av): Lysstyrken fastsettes på same verdi som stilt inn i "Backlight" (motlys). Justerer fargetemperaturen for å gi det beste hvite bildet. Pass på at ingen gjenstander står i veien for RLSen, noe som kan påvirke muligheten til å registrere lyset i omgivelsene. "100Hz" teknologi fjerner bevegelsesstøy og gir optimale løsninger for digital bildekvalitet. Trykk og hold nede både 7 og 6 på fjernkontrollen for å vise demonstrasjon av "100Hz" i toskjermformat. Hvis bildene ser uskarpe ut, sett "PureCinema" (kun kino) til "Off". Registrerer automatisk en filmbasert kilde (med originalkoding på 24 til 25 rammer per sekund, avhengig av vertikal frekvens), analyserer den og gjenskaper deretter hver stillfilmramme for høydefinisjons bildekvalitet. Gir bilder med høy kvalitet med minimalt punktforstyrrelser og kryssfargeforstyrrelser ved å spore endringer i bildet. alternativ Standard: Normal justering Fast (rask): Stiller inn optimal bildekvalitet for bilder som beveger seg raskt. Slow (sakte): Stiller inn optimal bildekvalitet for bilder som beveger seg sakte. Nivåområdet til lysstyrken i RLSens automatiske justeringer kan stilles inn etter ønske. Nivåområdet til RLSen kan stilles inn til maksimum e 16 og minimum f16. Du kan justere lydkvaliteten som ønsket med de følgende innstillingene: Valgbare alternativ Treble (diskant) Bass Balanse (balanse) c-knapp For svakere treble For svakere bass Senk lyden fra den høyre høyttaleren d-knapp For sterkere treble For sterkere bass Senk lyden fra den venster høyttaleren Maksimumsinnstillingen kan ikke settes til et lavere nummer enn minimumsinnstillingen. Minimumsinnstillingen kan ikke settes til et høyere nummer enn maksimumsinnstillingen. Avhengig av lysstyrken i lyset omkring er det mulig at RLSen ikke virker hvis justeringsområdet er for lite. AV SELECTION gir deg flere visningsmuligheter du kan velge mellom for å best tilpasse dem systemmiljøet. Dette kan variere i forhold til lyset i rommet, type program man ser på eller type bildeinformasjon fra det eksterne utstyret. Med denne funksjonen kan du glede deg over realistisk live lyd. USER (bruker): Lar deg egendefinere innstillinger som ønsket. Du kan stille inn modus for hver inngangskilde. DYNAMIC (Fixed) (dynamisk (fast)): For et klart bilde med vekt på høy kontrast, for å se på sport (Innstillingene "Picture" (bilde) og "Sound" (lyd) kan ikke justeres. DYNAMIC (dynamisk): For et klart bilde med vekt på høy kontrast, for å se på sport. Bruk INPUT18 på fjernkontrollen eller b på TVen for å velge. Når stilt til "Enable" (virksom) går TVen automatisk i hvilemodus hvis det ikke kommer noen signaler i løpet av 15 minutter. Selv om et TV-program blir ferdig er det mulig at denne funksjonen ikke virker på grunn av innblanding fra andre TV-stasjoner eller andre signaler. Bruk denne menyen til å legge til nye tjenester automatisk etter at autoinstallasjonen er ferdig. Legg inn frekvens ved å bruke tastene 09. Du kan utføre "Manual Search" (manuelt søk) med et servicenummer kun når de fem nordiske landene har blitt valgt i landsinnstillingen. Legg til nye tjenester innen et spesielt frekvensbånd. Konfigurer forskjellige innstillinger for hver tjeneste ved å bruke fargeknappene (rød/grønn/gul/blå). Slik kan du stille inn en tid når TVen automatisk går i hvilemodus. Trykk på a/b for å velge ønsket tjeneste. Trykk på fargeknappen på fjernkontrollen som samsvarer med alternativet du ønsker å rekonfigurere. Hver gang fargeknappen trykkes ned kan du slå den samsvarende handlingen av/på. Når tjenesten er last må du legge inn PIN hver gang du skal bruke tjenesten. Denne funksjonen gjør at du kan utføre kanalinnstillinger for digital og analog hver for seg, og rekonfigurere innstillingene etter den første autoinstallasjonen er ferdig. Etter å ha valgt "Yes" på skjermen, kan du stille inn språk og kanalsøk på same mate som i autoinstallasjonen. Du kan ikke stille inn land i "Auto Installation" (autoinstallasjon) i menyen "Setup" (oppsett). Hvis du ønsker å rekonfigurere landsinnstillingen, utfør autoinnstilling etter å ha utført "Reset" (tilbakestill) fra menyen "Setup" (oppsett).

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP5016 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer