Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s."

Transkript

1 Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16

2 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per mai 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Avkastning hittil i år 16,38 % 13,27 % 21,73 % 12,53 % 13,75 % Investeringsområde Global Europa Norden Norge Norge Delphi Emerging 0,35 % Emerging Selskapsstørrelse fokus Store Medium Små aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding * Stil = Blanding. Her, miks av verdi- og vekstselskaper. Avkastning i 2012 Investeringsområde Allokering Stil Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon % aksjer 8,57 % Norden % renteinstrumenter Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avkastning avviker fra gjennomsnittavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanseavkastning og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv avkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan avkastningen i et fond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Internasjonale utmerkelser Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: - S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. - Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. - Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 DELPHI FONDENE 3 Skremmeskudd fra Bernanke Tross en dipp mot slutten av måneden, drevet av uttalelser fra den amerikanske sentralbanken om mindre stimulanser fremover, avsluttet de aller fleste børsene måneden i positivt terreng. Den amerikanske indeksen S&P 500 stengte med en solid oppgang på to prosent målt i USD, mens Europa, målt ved STOXX Europe 600, endte like bak med en oppgang på 1,4 prosent målt i EUR. Den nordiske VINX-indeksen endte uforandret målt i EUR, hvor Sverige og Norge var de beste nordiske landene med oppgang på henholdsvis 2,1 og 2,4 prosent målt i lokal valuta. Mindre stimulanser i vente Børsmåneden åpnet sterkt, men investorene begynte å skjelve etter et utspill fra den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke. Den amerikanske økonomien har i flere år fått kraftige stimulanser i form av såkalt «quantitative easing» (QE). Stimulansene har fungert som doping på realaktive i USA, inklusiv børsene. Markedsaktørene setter naturlig vis stor pris på disse løsning ene, selv om de er av kortsiktig karakter. Etter Bernankes utspill om at det kan komme en beslutning om å redusere QE-programmet i løpet av de nærmeste rentemøtene grep usikkerheten fatt, med fallende børser som resultat. Samtidig steg VIX-indeksen som måler markedets volatilitet og implisitt også usikkerheten. Spekulasjoner om når og hvordan man kommer til å minske den ekspansive politikken preget utviklingen siste del av måneden. Et lite paradoks Her ligger også et aldri så lite paradoks. Jo bedre statistikk som kommer fra den amerikanske økonomien, desto dårligere nytt er dette for videre stimulanser. Enkelte positive nyheter fra USA har sågar blitt tatt negativt imot av markedene av nettopp denne grunn. I Delphi vurderer vi at en avslutning av QE-programmet kan skape noe støy på børsene. Samtidig forventer vi at dette vil være kortsiktig støy, og til syvende og sist er en avslutning kun en følge av at den amerikanske økonomien er sterk og at den økonomiske veksten igjen er selvbærende. Når QE-programmet avsluttes, mener vi det er stor sannsynlighet for at USA står foran mange år med positiv vekst. Og samtidig har Europa begynte å se lyset i tunnelen, i hvert fall hvis man skal forsøke å lese noe ut av utviklingen på de europeiske børsene. Veien videre At aksjer med høy direkteavkastning, stabile marginer og liten eksponering mot industrisykelen utviklet seg sterkt på børsene frem til april, er et speilbilde av investorens jakt på «yield». Rentene på statsobligasjoner er rekordlave i mange land, og rentene på «high-yield» (selskapsobligasjoner) har blitt presset ned som følge av såkalt «crowded trade». Dette mønsteret har vært observert et par ganger tidligere, senest på 40-tallet. Den gang var rentene på statspapirer like lave som i dag, mens rentene på selskapsobligasjoner faktisk var noe lavere. Resultatet ble et sterkt aksjemarked, da aksjer var den eneste likvide aktivaklassen som kunne gi realavkastning. Den sterke børsutviklingen varte frem til 70-tallet. Vi sier ikke at historien vil gjenta seg på nøyaktig samme måte, men at utviklingen vil gi positive ringvirkninger på børsene på litt sikt er definitivt ingen umulighet. «Intelligence is the ability to adapt to change» Stephen Hawking Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en e-post til Med vennlig hilsen Delphi Fondene

4 4 DELPHI FONDENE Delphi Global Mai endte med en oppgang på 5,1 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,3 prosent. Vi har lagt bak oss en god måned for de fleste av verdens aksjemarkeder. Oppgangen var også bredere forankret enn hva som har vært tilfellet de siste månedene, hvor det i stor grad har handlet om de mest defensive selskapene, samt Japan. Vi har ventet på en slik utvikling, sett i lys av høy prisingsforskjell mellom de defensive bransjene og resten av markedet. Delphi Global har derfor hatt en godt balansert portefølje gjennom hele 2013, noe vi fikk godt betalt for i mai. Globalt var mange fremvoksende økonomier blant de beste landene forrige måned, men også flertallet av de vestlige landene klarte seg bra. Bransjemessig var blant annet teknologi og industri høyt oppe på avkastningslistene, mens typisk defensive bransjer som kraft- og telekomselskaper var blant de svakeste. I Delphi Global var oppgangen godt fordelt over fondets bransjer, hvor porteføljens finansaksjer utmerket seg med spesielt god avkastning. Fondet har for øyeblikket ingen aksjer innenfor kraft eller telekom. Vi tok inn tre nye porteføljeselskaper forrige måned. Den første var Danske Bank, som fremstår attraktivt priset etter hvert som det er en gryende tiltro til dansk innenlandsøkonomi. Danmark ble hardest rammet av finanskrisen av landene i Norden. Boligprisene har falt over 30 prosent fra toppen og viser nå tegn til å bunne ut. I tillegg kjøpte vi en mindre post i det sveitsiske industriselskapet ABB, samt i den britiske butikkjeden Marks & Spencer. Ut gikk noen mindre poster gjennom salg av amerikanske Varian (medisinsk utstyr), det danske industriselskapet FLSmidth, samt det danske farmasiselskapet Novo Nordisk. Forvalter har andeler i fondet GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Global MSCI World NTR Hittil i år 16,38 % 17,56 % 16,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 8,97 % 23,31 % 8,63 % 23,03 % Siste fem år (p.a.) 2,46 % 4,45 % 12,00 % ,09 % -11,45 % 8,01 % -3,01 % ,29 % 12,45 % 8,00 % ,14 % -32,70 % 7,24 % -23,55 % Siden start (p.a.) 6,05 % 3,28 % 4,00 % Siden start (akk.) 50,86 % 25,32 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

5 DELPHI FONDENE 5 Delphi Global Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI) : 6 Avkastning siden oppstart: 50,86 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI World NTR Forvaltningshonorar: 0,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 16,38 % Siste 60 mnd: 2,46 % (annualisert) Stig Tønder Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Credit Suisse 2,18 % Bank of America 2,61 % 23,94 % Consumer discretionary Wolseley 2,18 % Home Depot 2,55 % 22,32 % Financials 44,87 % 10,13 % 9,61 % United States Switzerland Germany Wells Fargo 2,22 % Valeo 2,30 % J.P Morgan Chase and Co 2,32 % Citigroup 2,53 % Adidas 2,45 % Sampo 2,36 % 15,41 % Health Care 11,33 % Industrials 7,53 % Materials 6,47 % Consumer Staples 7,32 % Other 5,68 % Cash 8,10 % 7,97 % 19,32 % United Kingdom France Other Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 200 Standardavvik fond 15,0 % Delphi Global MSCI World NTR Standardavvik indeks Information ratio 12,8 % -0, Relativ volatilitet Beta 7,8 % 1,01 Korrelasjon 0,86 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Nov-11 Aug-12 May-13 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosent. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeks.

6 6 DELPHI FONDENE Delphi Europe Mai endte med en oppgang på 4,0 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,4 prosent. Mai ble nok en positiv måned for europeiske aksjer, hvor den brede Dow Jones Stoxx indeksen kunne vise til oppgang på over én prosent målt i EUR. Mens oppgang det siste halve året har vært sterkest for de mer defensive aksjene, de med stabil og god lønnsomhet, viste investorene i mai tendenser til å foretrekke de mer sykliske aksjene, de med større svingninger i lønnsomhet. Dette kan sees på som et tegn på at mange av de trygge aksjene fremstår som dyre, mens mange av de mer sykliske aksjene er billige. Vi har lagt bak oss nok en travel periode i porteføljen. Gjennom mai re-vektet vi en rekke posisjoner, hvor vi i hovedsak tok en del gevinster i en del stabile aksjer som har gått mye. Vi solgte oss helt ut av Philips Electronics etter at restruktureringen av selskapet har gitt en betydelig oppgang i aksjekursen. Innen finans valgte vi også å skalere ned noen større posisjoner, men her tok vi i tillegg inn to nye aksjer; forsikringsselskapet Aegon og Danske Bank. Begge er selskaper som er under restrukturering, og som går inn i en periode der vi forventer at resultatene vil bli markant bedre. Vi har også økt trykket i Spania, men holder oss primært til konglomerater som enten er under restrukturering eller som har solgt unna eiendeler for å få ned gjeldsbyrden. I porteføljen har vi i dag tre slike selskaper; ACS, Sacyr Vallehermoso og Ferrovial. Vi vektet opp ACS og Sacyr Vallehermoso i løpet av mai. Disse to ble konkurspriset i fjor, men har gjort klare og besluttsomme grep for å rydde opp. Vi ser store underliggende verdier i disse selskapene, noe som i kombinasjon med aktive grep fra de respektive ledelsene for å synliggjøre verdiene gir betydelig potensial for kursoppgang. Forvalter har andeler i fondet GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Europe MSCI Europe NTR 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 13,27 % 6,20 % 26,52 % 3,47 % 6,72 % -16,91 % 23,90 % 29,76 % -30,39 % 4,63 % 90,00 % 13,54 % 7,30 % 29,80 % 0,67 % 11,08 % -8,68 % 4,52 % 12,06 % -30,91 % 1,82 % 29,03 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

7 DELPHI FONDENE 7 Delphi Europe Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 90,00 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 13,27 % Siste 60 mnd: 3,47 % (annualisert) Espen K. Furnes Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Carrefour 3,50 % Wolseley 4,11 % 24,23 % Financials 27,75 % United Kingdom Sacyr Vallehermoso 3,59 % Bayer 3,59 % Barclays Bank 3,59 % Lafarge 3,62 % Kredietbank 3,94 % Sanofi 3,73 % Pandora 3,64 % Credit Suisse 3,62 % 15,30 % 15,26 % 13,10 % 12,27 % 9,68 % 9,20 % 0,96 % Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Materials Other Cash 14,50 % 13,71 % 13,15 % 10,84 % 6,21 % 13,84 % Germany Switzerland Spain France Denmark Other Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 200 Delphi Europe MSCI Europe NTR Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 16,8 % 15,8 % 0,36 Relativ volatilitet 7,7 % 100 Beta 0,95 Korrelasjon 0,89 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-99 Jul-01 Oct-03 Jan-06 Apr-08 Jul-10 Oct-12

8 8 DELPHI FONDENE Delphi Nordic Mai endte med en oppgang på 6,2 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,2 prosent. Mai var en positiv måned for det nordiske aksjemarkedet. For fondets del var det denne gang først og fremst positiv utvikling i en rekke av våre selskaper som drev meravkastningen. Biotek selskapet Genmab steg hele 42 prosent i løpet av måneden etter en sterk nyhetsstrøm som blant annet inkluderte sterke fase III-data, og kvalifiserte dermed til tittelen månedens beste bidragsyter. Hederlige bidrag kom også fra Algeta, som fikk Xofigo godkjent for prostatakreft i USA, samt Pandora, drevet av meget sterke tall for første kvartal. Mot slutten av måneden så vi tegn til sektorrotasjon, noe som sammenfalt med stigende langrente i USA. På sektornivå gikk dette ut over blant annet defensivt konsum, telekom og helse, som falt tilbake til fordel for de mer sykliske sektorene. De førstnevnte, og mer defensive sektorene, har gjort det klart skarpest de siste par årene, noe som har gjort at investorene er betydelig overvekt disse på global basis. Det skal derfor bli spennende å se om dette er en trend som vil fortsette. I så fall tror vi at dette kan være en interessant mulighet å spille.gjennom måneden gjorde vi flere rokeringer. Vi solgte oss helt ut av svenske Lundin Petroleum og danske FLSmidth, da vi ser større muligheter andre steder. Vi tok inn ett nytt selskap i mai, norske REC, hvor vi kjøpte aksjer i forkant av selskapets emisjon. Usikkerheten er fortsatt stor i solmarkedet, men mye av den overhengende finansielle risikoen er redusert den siste tiden. Med redusert konkursrisiko tror vi at flere vil fokusere på den potensielle oppsiden i aksjen, og dermed på stigende REC-kurs fremover. Forvalter har andeler i fondet. GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Nordic VINX Nordic* Hittil i år 21,73 % 14,91 % 20,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 11,26 % 34,14 % 3,86 % 32,43 % Siste fem år (p.a.) 3,06 % 2,86 % 15,00 % ,89 % -29,02 % 15,38 % -15,90 % ,18 % 28,40 % 10,00 % ,46 % -44,96 % 26,82 % -39,51 % Siden start (p.a.) 12,00 % 8,37 % 5,00 % Siden start (akk.) 1133,86 % 494,35 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

9 DELPHI FONDENE 9 Delphi Nordic Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 1133,86 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 805 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 21,73 % Siste 60 mnd: 3,06 % (annualisert) Øyvind Fjell Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Swedbank 3,75 % Svenska Celloulosa 3,75 % Nordea Bank 4,05 % Novo-Nordisk 4,13 % Dolphin Group 4,64 % Algeta 4,74 % Pandora 7,40 % Genmab 5,78 % Norwegian 5,73 % Air Shuttle Sampo Leonia 5,17 % 21,68 % 19,63 % 13,17 % 13,06 % 9,28 % 7,10 % 9,49 % 6,59 % Financials Health Care Consumer Discretionary Energy Consumer Staples Industrials Other Cash 35,09 % 24,64 % 23,97 % 9,67 % 6,63 % Norway Denmark Sweden Finland Other Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR Delphi Nordic VINX Benchmark Cap Net Index Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 23,5 % 20,8 % 0, Relativ volatilitet 9,7 % Beta 1, Korrelasjon 0, Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-91 Mar-95 Mar-98 Mar-01 Mar-04 Mar-07 Mar-10 Mar-13 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

10 10 DELPHI FONDENE Delphi Norge Mai endte med en oppgang på 5,0 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,9 prosent. Fondet har lagt bak seg en god måned til tross for at både oppdrettssektoren og finanssektoren, som har vært de to sterkeste sektorene hittil i år, tok seg en pause her hjemme. I løpet av måneden opplevde de fleste oljeserviceaksjene oppgang. Riggkjempen Seadrill kom sterkt tilbake etter å ha lagt fram solide resultater hvor de nok en gang overgikk markedets utbytteforventninger. Aksjen fremstår som dyr basert på tradisjonelle verdsettelsesmetoder, men den prises i høy grad basert på utbytteforventninger. Selskapet ligger an til å kunne utbetale hele ti prosent av selskapsverdien i utbytte neste år. Aller best denne måneden var REC. I tillegg til signaler om stadig høyere investeringstakt i solcellepaneler fra blant annet Japan og Kina, har selskapet gjort nødvendige grep for å kunne møte forestående gjeldsforpliktelser. Gjennom en mindre emisjon og utsettelse av en del låneforpliktelser, ble dette løst på en svært tilfredsstillende måte. Aksjekursen endte opp hele 45 prosent for måneden sett under ett. REC utgjør nå i underkant av tre prosent av Delphi Norge-porteføljen. En annen hyggelig nyhet var at Algeta endelig kunne melde om godkjennelse for deres hovedprodukt Xofigo (tidligere Alpharadin) i USA. Selskapet kunne også melde om en svært høy salgspris på produktet, noe aksjekursen reagert meget positivt på. Algeta har vært i porteføljen i flere år med denne milepelen for øye. Vi valgte å selge noen aksjer i Algeta i kjølvannet av nyheten, men sitter fortsatt med størsteparten av posten. Ut over dette solgte vi oss helt ut av Deep Sea Supply, og i tillegg reduserte vi vår posisjon i Marine Harvest noe. Samtidig kjøpt vi oss ytterligere opp i Opera, DnB, Sparebanken Midt-Norge og Statoil. Forvalter har andeler i fondet GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Norge OSEFX 12,00 % Hittil i år Siste tre mnd 12,53 % 5,87 % 11,27 % 4,04 % 10,00 % Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) 26,89 % 1,52 % 31,49 % -0,31 % 8,00 % ,83 % -20,86 % 20,65 % -18,75 % 6,00 % ,55 % 80,27 % 22,27 % 70,12 % 4,00 % 2008 Siden start (p.a.) -53,92 % 13,21 % -57,42 % 9,22 % 2,00 % Siden start (akk.) 946,08 % 430,08 % 0,00 % -2,00 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD

11 DELPHI FONDENE 11 Delphi Norge Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 946,08 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 884 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 12,53 % Siste 60 mnd: 1,52 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Polarcus 3,91 % Bakkafrost 4,14 % DnB 8,10 % 34,37 % Energy Dolphin Group 4,20 % Marine Harvest 4,36 % Norwegian 6,21 % Air Shuttle 18,36 % Consumer Staples 100 % Norway Statoil 4,39 % SeaDrill 4,82 % 17,92 % Financials Algeta 4,41 % Opera Software 4,50 % 8,34 % 6,21 % 4,03 % Information Technology Industrials Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR Delphi Norge OSEFX Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 26,0 % 27,4 % 0, Relativ volatilitet 6,4 % 200 Beta 0, Korrelasjon 0,97 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Jun-94 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-12

12 12 DELPHI FONDENE Delphi Vekst Mai endte med en oppgang på 5,7 for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,9 prosent. Mai ble nok en positiv børsmåned, tross enkelte bekymringer rundt en fremtidig avvikling av stimuleringstiltakene fra den amerikanske sentralbanken. Det kom også noe svakere tall fra Kina, noe som var med å bidra til at oljeprisen igjen falt ned mot 100 dollar fatet. Gjennom måneden var der flere aksjer som bidro positivt til avkastningen i fondet. Aller best var Renewable Energy Cooperation (REC), som etter meldinger om stadig høyere investeringstakt i solcellepaneler, fra blant annet Japan og Kina, løftet hele sektoren. I tillegg har REC gjort nødvendige grep for å kunne møte forestående gjeldsforpliktelser. Gjennom en mindre emisjon og utsettelse av låneforpliktelsene, ble dette løst på en svært tilfredsstillende måte. Aksjen er opp over 40 prosent siden vi tok den inn som én av fondets største posisjoner i slutten av april. Også Algeta hadde en sterk måned, drevet av nyheten om at selskapet endelig har fått godkjennelse for deres hovedprodukt Xofigo (tidligere Alpharadin) i USA. Selskapet kunne også melde om en høy salgspris på produktet, noe aksjekursen reagerte meget positiv på. Mot slutten av måneden vektet vi oss ytterligere opp i Algeta, samt i Opera Software. Eneste nykommer i porteføljen i mai var Seadrill, som presenterte gode resultater i løpet av måneden og nok en gang overgikk utbytteforventningene. På salgssiden gikk vi helt ut av RCL og Aker Solutions, mens vi reduserte noe i Marine Harvest. Forvalter har andeler i fondet. GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) Delphi Vekst 13,75 % 4,27 % 22,37 % -2,06 % 6,72 % -22,18 % 20,47 % 63,20 % -51,50 % 7,43 % 205,74 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. OSEFX 11,27 % 4,04 % 31,49 % -0,31 % 20,65 % -18,75 % 22,27 % 70,12 % -57,42 % 5,85 % 142,64 %

13 DELPHI FONDENE 13 Delphi Vekst Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 205,74 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 1,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK 78 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 13,75 % Siste 60 mnd: -2,06 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Gjensidige 4,08 % REC 7,58 % 18,72 % Financials DnB 4,42 % Marine Harvest 4,52 % Algeta 7,19 % 18,18 % 17,77 % Consumer Staples Information Technology 87,32 % 12,68 % Norway Other SeaDrill 4,54 % Norwegian Air Shuttle 4,57 % Opera Software 7,10 % 17,48 % 9,92 % Energy Health Care Bakkafrost 6,23 % Nordic Capital Partner IV 7,06 % 15,96 % 1,97 % Other Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 400 Standardavvik fond 24,8 % 200 Delphi Vekst OSEFX Standardavvik indeks Information ratio Relativ volatilitet 27,4 % -0,19 9,3 % Beta 0, Korrelasjon 0,94 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Oct-97 Nov-00 Feb-03 May-05 Aug-07 Nov-09 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent av avkastningen som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4 prosent p.a.

14

15 DELPHI FONDENE 15 Delphi Kombinasjon Kombinasjonsfond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 5 Avkastning siden oppstart: 174,94 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * / ST4X Forvaltningshonorar: 1,5 % Forvaltningskapital: NOK 472 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Forvalter aksjer: Øyvind Fjell Forvalter renter: Håkon H. Sætre Avkastning hittil i år: 8,57 % Siste 60 mnd: 3,08 % (annualisert) 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Novo-Nordisk 1,88 % Pandora 4,44 % Gjensidige Forsikring 2,01 % Norwegian 3,57 % Air Shuttle 57,31 % Obligasjoner, sertifikater, kontanter 71,13 % 12,60 % Norway Denmark SEB 2,02 % Marine Harvest 3,32 % 9,21 % 0,94 % Sweden Finland Den Danske Bank 2,05 % Polarcus 2,75 % 42,69 % Aksjer 6,12 % Other Austevoll Seafood 2,28 % Svenska Celloulosa 2,46 % Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 400 Standardavvik fond 10,5 % Delphi Kombinasjon 50 % VINX Nordic * / 50 % ST4X Standardavvik indeks Information ratio 10,0 % -0, Relativ volatilitet 4,6 % Beta 0, Korrelasjon 0,90 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Oct-97 Feb-00 May-02 Aug-04 Nov-06 Feb-09 Nov-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

16 16 DELPHI FONDENE Delphi Emerging Mai endte med en nedgang på 0,9 for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 0,4 prosent. De fremvoksende aksjemarkedene falt tilbake nesten tre prosent forrige måned målt i USD, mens fallet var mer begrenset målt i NOK. Vi så en del børsfall i Latin- og Sør-Amerika, mens vi i Asia så en viss oppgang i India og Kina. Brasil svekket seg primært som følge av fallende råvarepriser. Den pågående oppbremsingen i Kina skremmer brasilianske investorer, siden Kina er en viktig handelspartner. Også Mexico, som vi fremdeles er meget positive til, korrigerte en del ned uten at det forelå noen større nyheter. Fallet må sees i sammenheng med den kraftige oppgangen vi har sett for mexicanske aksjer det siste året. Vi gjorde en rekke endringer i porteføljen gjennom mai måned. Som tidligere beskrevet forsøker vi å likevekte posisjonene i fondet i så stor grad som mulig, og vi søker å ha nært opptil 40 aksjer med cirka 2,5 prosent i hver. I praksis vil det bli noe avvik fra dette, selv om målet er å ligge nært. Det var en god del tegninger i fondet gjennom måneden. Midlene har vi brukt til å vekte opp våre eierandeler i porteføljeselskapene som viser de sterkeste trendene. Det var også aktivitet på salgssiden i mai. Vi vektet oss blant annet ned i Sør-Korea og solgte våre posisjoner i CJ Group og Lotte Shopping. Vi vektet oss også noe ned i Mexico gjennom salg av våre aksjer i Coca Cola Femsa og Fomento. De frigjorte midlene brukte vi til å ta en posisjon i infrastrukturselskapet OHL Mexico. Ellers vektet vi oss opp i Kina gjennom kjøp av aksjer i AviChina. Selskapet selger deler til flyindustrien. I tillegg vektet vi oss opp i Sør-Afrika ved kjøp av aksjer i emballasjeprodusenten Nampak. Forvalter har andeler i fondet

17 DELPHI FONDENE 17 Delphi Emerging Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 0,35 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 190 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Espen K. Furnes Porteføljeforvalter Avkastning hittil i år: 0,35 % Fondet ble lansert 15. april STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Coca-Cola Icecek 2,51 % Thai Airways Intl 2,68 % 25,12 % Industrials 20,90 % Brazil Empresa bras 2,51 % De Aeronautica XINAO GAS 2,51 % HOLDINGS Mediclinic International 2,54 % Eurocash 2,64 % Wijaya Karya 2,62 % Persero CHINA 2,57 % RESOURCES LAND 14,66 % Financials 14,43 % Consumer Discretionary 9,25 % Consumer Staples 6,85 % Telecommunication Services 6,42 % Materials 17,17 % Other 16,49 % 13,18 % 11,23 % 7,97 % 6,56 % 23,67 % Hong Kong South Africa Turkey Thailand Mexico Other Alsea SAB 2,55 % GREAT WALL MOTOR 2,56 % 6,10 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Nytt fond lansert: Delphi Emerging Likviditeten og bredden i Emerging Markets er omsider kompatibel med Delphis investeringsstrategi. Mandag 15. april lanserte vi Delphi Emerging. Fondslanseringer hører med til sjeldenhetene i Delphi. Forrige gang var Delphi Global i 2006, og før det Delphi Europe i Med Delphi Emerging anser vi fondsutvalget som komplett. Delphi Emerging skal være et aktivt fond i ordets rette forstand, med et klart mål om å slå referanseindeksen over tid. På kan du bli bedre kjent med fondet.

18 18 DELPHI FONDENE Delphi-metoden Slik forvalter vi dine penger Som investorer i aksjemarkedene møter vi daglig enorme informasjonsmengder. For å kunne levere god avkastning over tid, er det avgjørende å ha et robust forvaltnings konsept. Delphis forvaltningskonsept skiller seg fra andre forvalteres. Brorparten av våre konkurrenter sverger kun til fundamental analyse. Det alene er ikke nok i vår verden. Vi mener at de beste forutsetninger for å treffe riktige investeringsvalg fås ved å kombinere fundamental analyse med trendanalyser. Ved å utøve både fundamental- og trendanalyse, finner vi selskaper som har levert over tid. Trendene fanger også opp dynamikken i økonomiene, finansmarkedene og selskapenes inntjening på en meget god måte samtidig som vi skiller ut viktig informasjon fra bakgrunnsstøy. Kombinasjonen av analysene utgjør det vi kaller for Delphi-metoden. Ved å benytte denne metoden, eller dette konseptet om du vil, har vi klart å skape langsiktig meravkastning i samtlige fond. Delphi-fondene er for deg som tror på aktiv forvaltning, som tror det er mulig å slå markedet over tid, som tåler aksjemarkedenes svingninger, og som sist men ikke minst, tror at kombinasjonen av trender og det fundamentale er veien å gå. Les mer om vårt forvaltningskonsept på Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke- bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en miminumsstandard for våre investeringer.

19 DELPHI FONDENE 19 Hold deg oppdatert Besøk våre nettsider På publiserer vi relevant markedsinformasjon og fondsinformasjon fortløpende. På nettsidene kan du blant annet: Følge avkastningen i fondene Laste ned månedsrapporter Melde deg på vårt nyhetsbrev Kjøpe fondsandeler Etablere spareavtaler Har du spørsmål du ikke får besvart via nettsidene? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kunde senter på telefon Du kan også sende en e-post til

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer