Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s."

Transkript

1 Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16

2 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per mai 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Avkastning hittil i år 16,38 % 13,27 % 21,73 % 12,53 % 13,75 % Investeringsområde Global Europa Norden Norge Norge Delphi Emerging 0,35 % Emerging Selskapsstørrelse fokus Store Medium Små aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding * Stil = Blanding. Her, miks av verdi- og vekstselskaper. Avkastning i 2012 Investeringsområde Allokering Stil Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon % aksjer 8,57 % Norden % renteinstrumenter Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avkastning avviker fra gjennomsnittavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanseavkastning og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv avkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan avkastningen i et fond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Internasjonale utmerkelser Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: - S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. - Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. - Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 DELPHI FONDENE 3 Skremmeskudd fra Bernanke Tross en dipp mot slutten av måneden, drevet av uttalelser fra den amerikanske sentralbanken om mindre stimulanser fremover, avsluttet de aller fleste børsene måneden i positivt terreng. Den amerikanske indeksen S&P 500 stengte med en solid oppgang på to prosent målt i USD, mens Europa, målt ved STOXX Europe 600, endte like bak med en oppgang på 1,4 prosent målt i EUR. Den nordiske VINX-indeksen endte uforandret målt i EUR, hvor Sverige og Norge var de beste nordiske landene med oppgang på henholdsvis 2,1 og 2,4 prosent målt i lokal valuta. Mindre stimulanser i vente Børsmåneden åpnet sterkt, men investorene begynte å skjelve etter et utspill fra den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke. Den amerikanske økonomien har i flere år fått kraftige stimulanser i form av såkalt «quantitative easing» (QE). Stimulansene har fungert som doping på realaktive i USA, inklusiv børsene. Markedsaktørene setter naturlig vis stor pris på disse løsning ene, selv om de er av kortsiktig karakter. Etter Bernankes utspill om at det kan komme en beslutning om å redusere QE-programmet i løpet av de nærmeste rentemøtene grep usikkerheten fatt, med fallende børser som resultat. Samtidig steg VIX-indeksen som måler markedets volatilitet og implisitt også usikkerheten. Spekulasjoner om når og hvordan man kommer til å minske den ekspansive politikken preget utviklingen siste del av måneden. Et lite paradoks Her ligger også et aldri så lite paradoks. Jo bedre statistikk som kommer fra den amerikanske økonomien, desto dårligere nytt er dette for videre stimulanser. Enkelte positive nyheter fra USA har sågar blitt tatt negativt imot av markedene av nettopp denne grunn. I Delphi vurderer vi at en avslutning av QE-programmet kan skape noe støy på børsene. Samtidig forventer vi at dette vil være kortsiktig støy, og til syvende og sist er en avslutning kun en følge av at den amerikanske økonomien er sterk og at den økonomiske veksten igjen er selvbærende. Når QE-programmet avsluttes, mener vi det er stor sannsynlighet for at USA står foran mange år med positiv vekst. Og samtidig har Europa begynte å se lyset i tunnelen, i hvert fall hvis man skal forsøke å lese noe ut av utviklingen på de europeiske børsene. Veien videre At aksjer med høy direkteavkastning, stabile marginer og liten eksponering mot industrisykelen utviklet seg sterkt på børsene frem til april, er et speilbilde av investorens jakt på «yield». Rentene på statsobligasjoner er rekordlave i mange land, og rentene på «high-yield» (selskapsobligasjoner) har blitt presset ned som følge av såkalt «crowded trade». Dette mønsteret har vært observert et par ganger tidligere, senest på 40-tallet. Den gang var rentene på statspapirer like lave som i dag, mens rentene på selskapsobligasjoner faktisk var noe lavere. Resultatet ble et sterkt aksjemarked, da aksjer var den eneste likvide aktivaklassen som kunne gi realavkastning. Den sterke børsutviklingen varte frem til 70-tallet. Vi sier ikke at historien vil gjenta seg på nøyaktig samme måte, men at utviklingen vil gi positive ringvirkninger på børsene på litt sikt er definitivt ingen umulighet. «Intelligence is the ability to adapt to change» Stephen Hawking Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en e-post til Med vennlig hilsen Delphi Fondene

4 4 DELPHI FONDENE Delphi Global Mai endte med en oppgang på 5,1 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,3 prosent. Vi har lagt bak oss en god måned for de fleste av verdens aksjemarkeder. Oppgangen var også bredere forankret enn hva som har vært tilfellet de siste månedene, hvor det i stor grad har handlet om de mest defensive selskapene, samt Japan. Vi har ventet på en slik utvikling, sett i lys av høy prisingsforskjell mellom de defensive bransjene og resten av markedet. Delphi Global har derfor hatt en godt balansert portefølje gjennom hele 2013, noe vi fikk godt betalt for i mai. Globalt var mange fremvoksende økonomier blant de beste landene forrige måned, men også flertallet av de vestlige landene klarte seg bra. Bransjemessig var blant annet teknologi og industri høyt oppe på avkastningslistene, mens typisk defensive bransjer som kraft- og telekomselskaper var blant de svakeste. I Delphi Global var oppgangen godt fordelt over fondets bransjer, hvor porteføljens finansaksjer utmerket seg med spesielt god avkastning. Fondet har for øyeblikket ingen aksjer innenfor kraft eller telekom. Vi tok inn tre nye porteføljeselskaper forrige måned. Den første var Danske Bank, som fremstår attraktivt priset etter hvert som det er en gryende tiltro til dansk innenlandsøkonomi. Danmark ble hardest rammet av finanskrisen av landene i Norden. Boligprisene har falt over 30 prosent fra toppen og viser nå tegn til å bunne ut. I tillegg kjøpte vi en mindre post i det sveitsiske industriselskapet ABB, samt i den britiske butikkjeden Marks & Spencer. Ut gikk noen mindre poster gjennom salg av amerikanske Varian (medisinsk utstyr), det danske industriselskapet FLSmidth, samt det danske farmasiselskapet Novo Nordisk. Forvalter har andeler i fondet GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Global MSCI World NTR Hittil i år 16,38 % 17,56 % 16,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 8,97 % 23,31 % 8,63 % 23,03 % Siste fem år (p.a.) 2,46 % 4,45 % 12,00 % ,09 % -11,45 % 8,01 % -3,01 % ,29 % 12,45 % 8,00 % ,14 % -32,70 % 7,24 % -23,55 % Siden start (p.a.) 6,05 % 3,28 % 4,00 % Siden start (akk.) 50,86 % 25,32 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

5 DELPHI FONDENE 5 Delphi Global Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI) : 6 Avkastning siden oppstart: 50,86 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI World NTR Forvaltningshonorar: 0,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 16,38 % Siste 60 mnd: 2,46 % (annualisert) Stig Tønder Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Credit Suisse 2,18 % Bank of America 2,61 % 23,94 % Consumer discretionary Wolseley 2,18 % Home Depot 2,55 % 22,32 % Financials 44,87 % 10,13 % 9,61 % United States Switzerland Germany Wells Fargo 2,22 % Valeo 2,30 % J.P Morgan Chase and Co 2,32 % Citigroup 2,53 % Adidas 2,45 % Sampo 2,36 % 15,41 % Health Care 11,33 % Industrials 7,53 % Materials 6,47 % Consumer Staples 7,32 % Other 5,68 % Cash 8,10 % 7,97 % 19,32 % United Kingdom France Other Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 200 Standardavvik fond 15,0 % Delphi Global MSCI World NTR Standardavvik indeks Information ratio 12,8 % -0, Relativ volatilitet Beta 7,8 % 1,01 Korrelasjon 0,86 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Nov-11 Aug-12 May-13 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosent. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeks.

6 6 DELPHI FONDENE Delphi Europe Mai endte med en oppgang på 4,0 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,4 prosent. Mai ble nok en positiv måned for europeiske aksjer, hvor den brede Dow Jones Stoxx indeksen kunne vise til oppgang på over én prosent målt i EUR. Mens oppgang det siste halve året har vært sterkest for de mer defensive aksjene, de med stabil og god lønnsomhet, viste investorene i mai tendenser til å foretrekke de mer sykliske aksjene, de med større svingninger i lønnsomhet. Dette kan sees på som et tegn på at mange av de trygge aksjene fremstår som dyre, mens mange av de mer sykliske aksjene er billige. Vi har lagt bak oss nok en travel periode i porteføljen. Gjennom mai re-vektet vi en rekke posisjoner, hvor vi i hovedsak tok en del gevinster i en del stabile aksjer som har gått mye. Vi solgte oss helt ut av Philips Electronics etter at restruktureringen av selskapet har gitt en betydelig oppgang i aksjekursen. Innen finans valgte vi også å skalere ned noen større posisjoner, men her tok vi i tillegg inn to nye aksjer; forsikringsselskapet Aegon og Danske Bank. Begge er selskaper som er under restrukturering, og som går inn i en periode der vi forventer at resultatene vil bli markant bedre. Vi har også økt trykket i Spania, men holder oss primært til konglomerater som enten er under restrukturering eller som har solgt unna eiendeler for å få ned gjeldsbyrden. I porteføljen har vi i dag tre slike selskaper; ACS, Sacyr Vallehermoso og Ferrovial. Vi vektet opp ACS og Sacyr Vallehermoso i løpet av mai. Disse to ble konkurspriset i fjor, men har gjort klare og besluttsomme grep for å rydde opp. Vi ser store underliggende verdier i disse selskapene, noe som i kombinasjon med aktive grep fra de respektive ledelsene for å synliggjøre verdiene gir betydelig potensial for kursoppgang. Forvalter har andeler i fondet GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Europe MSCI Europe NTR 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 13,27 % 6,20 % 26,52 % 3,47 % 6,72 % -16,91 % 23,90 % 29,76 % -30,39 % 4,63 % 90,00 % 13,54 % 7,30 % 29,80 % 0,67 % 11,08 % -8,68 % 4,52 % 12,06 % -30,91 % 1,82 % 29,03 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

7 DELPHI FONDENE 7 Delphi Europe Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 90,00 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 13,27 % Siste 60 mnd: 3,47 % (annualisert) Espen K. Furnes Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Carrefour 3,50 % Wolseley 4,11 % 24,23 % Financials 27,75 % United Kingdom Sacyr Vallehermoso 3,59 % Bayer 3,59 % Barclays Bank 3,59 % Lafarge 3,62 % Kredietbank 3,94 % Sanofi 3,73 % Pandora 3,64 % Credit Suisse 3,62 % 15,30 % 15,26 % 13,10 % 12,27 % 9,68 % 9,20 % 0,96 % Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Materials Other Cash 14,50 % 13,71 % 13,15 % 10,84 % 6,21 % 13,84 % Germany Switzerland Spain France Denmark Other Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 200 Delphi Europe MSCI Europe NTR Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 16,8 % 15,8 % 0,36 Relativ volatilitet 7,7 % 100 Beta 0,95 Korrelasjon 0,89 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-99 Jul-01 Oct-03 Jan-06 Apr-08 Jul-10 Oct-12

8 8 DELPHI FONDENE Delphi Nordic Mai endte med en oppgang på 6,2 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,2 prosent. Mai var en positiv måned for det nordiske aksjemarkedet. For fondets del var det denne gang først og fremst positiv utvikling i en rekke av våre selskaper som drev meravkastningen. Biotek selskapet Genmab steg hele 42 prosent i løpet av måneden etter en sterk nyhetsstrøm som blant annet inkluderte sterke fase III-data, og kvalifiserte dermed til tittelen månedens beste bidragsyter. Hederlige bidrag kom også fra Algeta, som fikk Xofigo godkjent for prostatakreft i USA, samt Pandora, drevet av meget sterke tall for første kvartal. Mot slutten av måneden så vi tegn til sektorrotasjon, noe som sammenfalt med stigende langrente i USA. På sektornivå gikk dette ut over blant annet defensivt konsum, telekom og helse, som falt tilbake til fordel for de mer sykliske sektorene. De førstnevnte, og mer defensive sektorene, har gjort det klart skarpest de siste par årene, noe som har gjort at investorene er betydelig overvekt disse på global basis. Det skal derfor bli spennende å se om dette er en trend som vil fortsette. I så fall tror vi at dette kan være en interessant mulighet å spille.gjennom måneden gjorde vi flere rokeringer. Vi solgte oss helt ut av svenske Lundin Petroleum og danske FLSmidth, da vi ser større muligheter andre steder. Vi tok inn ett nytt selskap i mai, norske REC, hvor vi kjøpte aksjer i forkant av selskapets emisjon. Usikkerheten er fortsatt stor i solmarkedet, men mye av den overhengende finansielle risikoen er redusert den siste tiden. Med redusert konkursrisiko tror vi at flere vil fokusere på den potensielle oppsiden i aksjen, og dermed på stigende REC-kurs fremover. Forvalter har andeler i fondet. GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Nordic VINX Nordic* Hittil i år 21,73 % 14,91 % 20,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 11,26 % 34,14 % 3,86 % 32,43 % Siste fem år (p.a.) 3,06 % 2,86 % 15,00 % ,89 % -29,02 % 15,38 % -15,90 % ,18 % 28,40 % 10,00 % ,46 % -44,96 % 26,82 % -39,51 % Siden start (p.a.) 12,00 % 8,37 % 5,00 % Siden start (akk.) 1133,86 % 494,35 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

9 DELPHI FONDENE 9 Delphi Nordic Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 1133,86 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 805 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 21,73 % Siste 60 mnd: 3,06 % (annualisert) Øyvind Fjell Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Swedbank 3,75 % Svenska Celloulosa 3,75 % Nordea Bank 4,05 % Novo-Nordisk 4,13 % Dolphin Group 4,64 % Algeta 4,74 % Pandora 7,40 % Genmab 5,78 % Norwegian 5,73 % Air Shuttle Sampo Leonia 5,17 % 21,68 % 19,63 % 13,17 % 13,06 % 9,28 % 7,10 % 9,49 % 6,59 % Financials Health Care Consumer Discretionary Energy Consumer Staples Industrials Other Cash 35,09 % 24,64 % 23,97 % 9,67 % 6,63 % Norway Denmark Sweden Finland Other Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR Delphi Nordic VINX Benchmark Cap Net Index Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 23,5 % 20,8 % 0, Relativ volatilitet 9,7 % Beta 1, Korrelasjon 0, Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-91 Mar-95 Mar-98 Mar-01 Mar-04 Mar-07 Mar-10 Mar-13 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

10 10 DELPHI FONDENE Delphi Norge Mai endte med en oppgang på 5,0 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,9 prosent. Fondet har lagt bak seg en god måned til tross for at både oppdrettssektoren og finanssektoren, som har vært de to sterkeste sektorene hittil i år, tok seg en pause her hjemme. I løpet av måneden opplevde de fleste oljeserviceaksjene oppgang. Riggkjempen Seadrill kom sterkt tilbake etter å ha lagt fram solide resultater hvor de nok en gang overgikk markedets utbytteforventninger. Aksjen fremstår som dyr basert på tradisjonelle verdsettelsesmetoder, men den prises i høy grad basert på utbytteforventninger. Selskapet ligger an til å kunne utbetale hele ti prosent av selskapsverdien i utbytte neste år. Aller best denne måneden var REC. I tillegg til signaler om stadig høyere investeringstakt i solcellepaneler fra blant annet Japan og Kina, har selskapet gjort nødvendige grep for å kunne møte forestående gjeldsforpliktelser. Gjennom en mindre emisjon og utsettelse av en del låneforpliktelser, ble dette løst på en svært tilfredsstillende måte. Aksjekursen endte opp hele 45 prosent for måneden sett under ett. REC utgjør nå i underkant av tre prosent av Delphi Norge-porteføljen. En annen hyggelig nyhet var at Algeta endelig kunne melde om godkjennelse for deres hovedprodukt Xofigo (tidligere Alpharadin) i USA. Selskapet kunne også melde om en svært høy salgspris på produktet, noe aksjekursen reagert meget positivt på. Algeta har vært i porteføljen i flere år med denne milepelen for øye. Vi valgte å selge noen aksjer i Algeta i kjølvannet av nyheten, men sitter fortsatt med størsteparten av posten. Ut over dette solgte vi oss helt ut av Deep Sea Supply, og i tillegg reduserte vi vår posisjon i Marine Harvest noe. Samtidig kjøpt vi oss ytterligere opp i Opera, DnB, Sparebanken Midt-Norge og Statoil. Forvalter har andeler i fondet GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % Delphi Norge OSEFX 12,00 % Hittil i år Siste tre mnd 12,53 % 5,87 % 11,27 % 4,04 % 10,00 % Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) 26,89 % 1,52 % 31,49 % -0,31 % 8,00 % ,83 % -20,86 % 20,65 % -18,75 % 6,00 % ,55 % 80,27 % 22,27 % 70,12 % 4,00 % 2008 Siden start (p.a.) -53,92 % 13,21 % -57,42 % 9,22 % 2,00 % Siden start (akk.) 946,08 % 430,08 % 0,00 % -2,00 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD

11 DELPHI FONDENE 11 Delphi Norge Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 946,08 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 884 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 12,53 % Siste 60 mnd: 1,52 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Polarcus 3,91 % Bakkafrost 4,14 % DnB 8,10 % 34,37 % Energy Dolphin Group 4,20 % Marine Harvest 4,36 % Norwegian 6,21 % Air Shuttle 18,36 % Consumer Staples 100 % Norway Statoil 4,39 % SeaDrill 4,82 % 17,92 % Financials Algeta 4,41 % Opera Software 4,50 % 8,34 % 6,21 % 4,03 % Information Technology Industrials Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR Delphi Norge OSEFX Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 26,0 % 27,4 % 0, Relativ volatilitet 6,4 % 200 Beta 0, Korrelasjon 0,97 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Jun-94 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-12

12 12 DELPHI FONDENE Delphi Vekst Mai endte med en oppgang på 5,7 for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,9 prosent. Mai ble nok en positiv børsmåned, tross enkelte bekymringer rundt en fremtidig avvikling av stimuleringstiltakene fra den amerikanske sentralbanken. Det kom også noe svakere tall fra Kina, noe som var med å bidra til at oljeprisen igjen falt ned mot 100 dollar fatet. Gjennom måneden var der flere aksjer som bidro positivt til avkastningen i fondet. Aller best var Renewable Energy Cooperation (REC), som etter meldinger om stadig høyere investeringstakt i solcellepaneler, fra blant annet Japan og Kina, løftet hele sektoren. I tillegg har REC gjort nødvendige grep for å kunne møte forestående gjeldsforpliktelser. Gjennom en mindre emisjon og utsettelse av låneforpliktelsene, ble dette løst på en svært tilfredsstillende måte. Aksjen er opp over 40 prosent siden vi tok den inn som én av fondets største posisjoner i slutten av april. Også Algeta hadde en sterk måned, drevet av nyheten om at selskapet endelig har fått godkjennelse for deres hovedprodukt Xofigo (tidligere Alpharadin) i USA. Selskapet kunne også melde om en høy salgspris på produktet, noe aksjekursen reagerte meget positiv på. Mot slutten av måneden vektet vi oss ytterligere opp i Algeta, samt i Opera Software. Eneste nykommer i porteføljen i mai var Seadrill, som presenterte gode resultater i løpet av måneden og nok en gang overgikk utbytteforventningene. På salgssiden gikk vi helt ut av RCL og Aker Solutions, mens vi reduserte noe i Marine Harvest. Forvalter har andeler i fondet. GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING PER ,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) Delphi Vekst 13,75 % 4,27 % 22,37 % -2,06 % 6,72 % -22,18 % 20,47 % 63,20 % -51,50 % 7,43 % 205,74 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. OSEFX 11,27 % 4,04 % 31,49 % -0,31 % 20,65 % -18,75 % 22,27 % 70,12 % -57,42 % 5,85 % 142,64 %

13 DELPHI FONDENE 13 Delphi Vekst Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 205,74 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 1,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK 78 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 13,75 % Siste 60 mnd: -2,06 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Gjensidige 4,08 % REC 7,58 % 18,72 % Financials DnB 4,42 % Marine Harvest 4,52 % Algeta 7,19 % 18,18 % 17,77 % Consumer Staples Information Technology 87,32 % 12,68 % Norway Other SeaDrill 4,54 % Norwegian Air Shuttle 4,57 % Opera Software 7,10 % 17,48 % 9,92 % Energy Health Care Bakkafrost 6,23 % Nordic Capital Partner IV 7,06 % 15,96 % 1,97 % Other Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 400 Standardavvik fond 24,8 % 200 Delphi Vekst OSEFX Standardavvik indeks Information ratio Relativ volatilitet 27,4 % -0,19 9,3 % Beta 0, Korrelasjon 0,94 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Oct-97 Nov-00 Feb-03 May-05 Aug-07 Nov-09 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent av avkastningen som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4 prosent p.a.

14

15 DELPHI FONDENE 15 Delphi Kombinasjon Kombinasjonsfond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 5 Avkastning siden oppstart: 174,94 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * / ST4X Forvaltningshonorar: 1,5 % Forvaltningskapital: NOK 472 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Forvalter aksjer: Øyvind Fjell Forvalter renter: Håkon H. Sætre Avkastning hittil i år: 8,57 % Siste 60 mnd: 3,08 % (annualisert) 10 STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Novo-Nordisk 1,88 % Pandora 4,44 % Gjensidige Forsikring 2,01 % Norwegian 3,57 % Air Shuttle 57,31 % Obligasjoner, sertifikater, kontanter 71,13 % 12,60 % Norway Denmark SEB 2,02 % Marine Harvest 3,32 % 9,21 % 0,94 % Sweden Finland Den Danske Bank 2,05 % Polarcus 2,75 % 42,69 % Aksjer 6,12 % Other Austevoll Seafood 2,28 % Svenska Celloulosa 2,46 % Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på KURSUTVIKLING FRA OPPSTART NØKKELTALL RISIKO - ALLE TALL SISTE FEM ÅR 400 Standardavvik fond 10,5 % Delphi Kombinasjon 50 % VINX Nordic * / 50 % ST4X Standardavvik indeks Information ratio 10,0 % -0, Relativ volatilitet 4,6 % Beta 0, Korrelasjon 0,90 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Oct-97 Feb-00 May-02 Aug-04 Nov-06 Feb-09 Nov-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

16 16 DELPHI FONDENE Delphi Emerging Mai endte med en nedgang på 0,9 for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 0,4 prosent. De fremvoksende aksjemarkedene falt tilbake nesten tre prosent forrige måned målt i USD, mens fallet var mer begrenset målt i NOK. Vi så en del børsfall i Latin- og Sør-Amerika, mens vi i Asia så en viss oppgang i India og Kina. Brasil svekket seg primært som følge av fallende råvarepriser. Den pågående oppbremsingen i Kina skremmer brasilianske investorer, siden Kina er en viktig handelspartner. Også Mexico, som vi fremdeles er meget positive til, korrigerte en del ned uten at det forelå noen større nyheter. Fallet må sees i sammenheng med den kraftige oppgangen vi har sett for mexicanske aksjer det siste året. Vi gjorde en rekke endringer i porteføljen gjennom mai måned. Som tidligere beskrevet forsøker vi å likevekte posisjonene i fondet i så stor grad som mulig, og vi søker å ha nært opptil 40 aksjer med cirka 2,5 prosent i hver. I praksis vil det bli noe avvik fra dette, selv om målet er å ligge nært. Det var en god del tegninger i fondet gjennom måneden. Midlene har vi brukt til å vekte opp våre eierandeler i porteføljeselskapene som viser de sterkeste trendene. Det var også aktivitet på salgssiden i mai. Vi vektet oss blant annet ned i Sør-Korea og solgte våre posisjoner i CJ Group og Lotte Shopping. Vi vektet oss også noe ned i Mexico gjennom salg av våre aksjer i Coca Cola Femsa og Fomento. De frigjorte midlene brukte vi til å ta en posisjon i infrastrukturselskapet OHL Mexico. Ellers vektet vi oss opp i Kina gjennom kjøp av aksjer i AviChina. Selskapet selger deler til flyindustrien. I tillegg vektet vi oss opp i Sør-Afrika ved kjøp av aksjer i emballasjeprodusenten Nampak. Forvalter har andeler i fondet

17 DELPHI FONDENE 17 Delphi Emerging Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 0,35 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 190 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Espen K. Furnes Porteføljeforvalter Avkastning hittil i år: 0,35 % Fondet ble lansert 15. april STØRSTE AKSJEPOSTER SEKTORFORDELING LANDFORDELING Coca-Cola Icecek 2,51 % Thai Airways Intl 2,68 % 25,12 % Industrials 20,90 % Brazil Empresa bras 2,51 % De Aeronautica XINAO GAS 2,51 % HOLDINGS Mediclinic International 2,54 % Eurocash 2,64 % Wijaya Karya 2,62 % Persero CHINA 2,57 % RESOURCES LAND 14,66 % Financials 14,43 % Consumer Discretionary 9,25 % Consumer Staples 6,85 % Telecommunication Services 6,42 % Materials 17,17 % Other 16,49 % 13,18 % 11,23 % 7,97 % 6,56 % 23,67 % Hong Kong South Africa Turkey Thailand Mexico Other Alsea SAB 2,55 % GREAT WALL MOTOR 2,56 % 6,10 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Nytt fond lansert: Delphi Emerging Likviditeten og bredden i Emerging Markets er omsider kompatibel med Delphis investeringsstrategi. Mandag 15. april lanserte vi Delphi Emerging. Fondslanseringer hører med til sjeldenhetene i Delphi. Forrige gang var Delphi Global i 2006, og før det Delphi Europe i Med Delphi Emerging anser vi fondsutvalget som komplett. Delphi Emerging skal være et aktivt fond i ordets rette forstand, med et klart mål om å slå referanseindeksen over tid. På kan du bli bedre kjent med fondet.

18 18 DELPHI FONDENE Delphi-metoden Slik forvalter vi dine penger Som investorer i aksjemarkedene møter vi daglig enorme informasjonsmengder. For å kunne levere god avkastning over tid, er det avgjørende å ha et robust forvaltnings konsept. Delphis forvaltningskonsept skiller seg fra andre forvalteres. Brorparten av våre konkurrenter sverger kun til fundamental analyse. Det alene er ikke nok i vår verden. Vi mener at de beste forutsetninger for å treffe riktige investeringsvalg fås ved å kombinere fundamental analyse med trendanalyser. Ved å utøve både fundamental- og trendanalyse, finner vi selskaper som har levert over tid. Trendene fanger også opp dynamikken i økonomiene, finansmarkedene og selskapenes inntjening på en meget god måte samtidig som vi skiller ut viktig informasjon fra bakgrunnsstøy. Kombinasjonen av analysene utgjør det vi kaller for Delphi-metoden. Ved å benytte denne metoden, eller dette konseptet om du vil, har vi klart å skape langsiktig meravkastning i samtlige fond. Delphi-fondene er for deg som tror på aktiv forvaltning, som tror det er mulig å slå markedet over tid, som tåler aksjemarkedenes svingninger, og som sist men ikke minst, tror at kombinasjonen av trender og det fundamentale er veien å gå. Les mer om vårt forvaltningskonsept på Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke- bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en miminumsstandard for våre investeringer.

19 DELPHI FONDENE 19 Hold deg oppdatert Besøk våre nettsider På publiserer vi relevant markedsinformasjon og fondsinformasjon fortløpende. På nettsidene kan du blant annet: Følge avkastningen i fondene Laste ned månedsrapporter Melde deg på vårt nyhetsbrev Kjøpe fondsandeler Etablere spareavtaler Har du spørsmål du ikke får besvart via nettsidene? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kunde senter på telefon Du kan også sende en e-post til

20 /2013 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: E-post: Org.nr.: Delphi Fondene en enhet i Storebrand Fondene AS I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene i rapporten reflekterer vårt syn per

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Mai 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mai SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,5 % 0,2 %

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer