EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007"

Transkript

1 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding

2 2

3 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige og effektive fartøyer tøffere for hvert år som går. Samtidig betyr det selvsagt også mye for våre ansatte å jobbe om bord på et fartøy i absolutt verdensklasse. For mannskapene er komforten viktig. Men også utstyr og ytelse er med på å gjøre jobben interessant. At kravene til miljø- og klimavennlig drift bli ytterligere skjerpet er ikke vanskelig å spå. Eidesvik har derfor i lang tid hatt fokus på å ligge i forkant av utviklingen av nye fartøykonsepter. Acergy Viking og Viking Queen, som begge ble døpt i 2007, er ikke noe unntak. Det sofistikerte surveyskipet Acergy Viking oppfyller blant annet den høyeste miljøstandarden, og er sertifisert for operasjoner i isfylte farvann. Supplyskipet Viking Queen har både Avant-design, med overbygget akter for bedre mannskapskomfort, og miljøvennlig gassdrift. 3

4 En tradisjon for innovasjon 1992: Geo Explorer, det første 3D fartøyet i drift. 1996: Viking Lady levert, verdens største PSV. 1998: Viking Poseidon levert, det første MPSV fartøyet. 1998: Veritas Viking, det første av tre Viking Classe Seismic-fartøy. 1999: Subsea Viking levert, spesialdesignet DP3 fartøy for Subsea IMR. 2003: Viking Energy, det første LNG Supply fartøy levert. 2003: FellowSHIP ble satt igang. Dette er et tverrindustrielt samarbeidsprosjekt for utvikling av brenselcelleteknologi til kraftproduksjon i skip. Eidesvik sammen med Det Norske Veritas, Vik-Sandvik. Wartsila Norge og CFC Solutions. Fortsatt fremgang I løpet av fjoråret intensiverte vi ytterligere fokus på sikkerhet for våre ansatte. Det er derfor gledelig at vi i 2007 så en betydelig reduksjon i antall personskader som medførte fravær. De tre hendelsene vi hadde var heldigvis av mindre alvorlig karakter, men allikevel er det tre for mange. Vi blir ikke fornøyd før skader overhodet ikke oppstår, og selv da skal sikkerhet ha høyeste prioritet. Som et ledd i fornyelse av flåten, solgte vi tre skip i Samtidig hadde vi et betydelig nybyggingsprogram. Nybyggene som skulle leveres i 2007 ble til dels sterkt forsinket, og denne inntektsforskyvelsen samt bortfall av inntekter fra de solgte skipene påvirket driftsresultatet negativt i året som gikk. Vi er allikevel tilfredse med den underliggende drift, og selskapet vil få full effekt av de nye skipene i inneværende år. Nybyggingsprogrammet ved utløpet av 2007 besto av 5 skip til en samlet verdi av ca. 2,8 milliarder kroner. I løpet av året inngikk vi en historisk kontrakt med vår største kunde CGGVeritas ved å kontrahere to seismikkskip med det karakteristiske X-bow design ved Ulstein Verft. Disse skipene blir levert i 2010, og begge vil gå inn på 12 års kontrakter med CGGVeritas. Dette befester vår posisjon som en elite-aktør hva angår drift av seismikkskip. Sammen med partnerne i brenselcelleprosjektet FellowSHIP fikk vi i fjor på plass en fullfinansieringspakke i størrelsesorden 90 millioner kroner. Prosjektet går som planlagt, og det er nå forventet fullført i første halvår Dette banebrytende prosjektet forsterker Eidesvik s miljøprofil ytterligere, og vi er stolte av å ligge i fremste rekke på verdensbasis hva miljøvennlige løsninger for skip angår. Som et ledd i kontinuerlig forbedring av organisasjonens effektivitet har vi i 2007 videreført vårt lederutviklingsprogram. Vi har etablert et system for karriereplanlegging for store deler av vårt personell, og sammen med en del andre initiativ knyttet til organisasjonsutvikling mener vi dette vil bidra til en ytterligere styrking av selskapets muligheter for fremtiden. Markedsutsiktene er fortsatt lovende, og selskapet står meget godt rustet til å forsterke sin posisjon som et kraftsenter for miljøvennlige skips og operasjonsløsninger. Jeg vil rette en varm takk til samtlige kolleger i Eidesvik for flott innsats i 2007, og jeg føler meg trygg på at vi også i fremtiden skal levere resultater som forventet. 4 Jan Fredrik Meling Adm. dir

5 EIDESVIK OFFSHORE ASA : Viking Avant ble levert. Et nytt design for forsyningsskip spesielt utstyrt for operasjon i Barentshavet. Ved å ha overbygningen akter blir det mindre bevegelser og vibrasjoner i innredningen og dermed bedre bo- og arbeidsmiljø. 2006: Ulstein SX 121. Ordret konstruksjonsfartøy med XBow-design. 2007: Ulstein SX120. Ordret to seismic-fartøy med XBow-design. 2007: Acergy Viking levert. Spesial ROV og Survey-fartøy. 2007: FellowSHIP Fase II startet med planlegging av kvalifikasjonstest av en 340 kw brenselcelle ombord i et gass - drevet forsyningsskip. 2008: Viking Queen levert med Avant design og er rederiets andre LNG supply-fartøy. innhold Bygger stein på stein med langsiktige kontrakter 6 På rett kurs for miljø og klima 8 Nytenkning tiltrekker seg kompetanse 10 Flåten 12 Kontraktstatus 14 HMS-rapport for Selskapsstruktur 18 Eierstyring og selskapsledelse 19 Årsberetning Hovedtall 26 Årsregnskap konsern 27 Noter til konsernregnskapet 32 Årsregnskap morselskap 55 Noter til regnskapet - morselskap 60 Oktan Alfa Copyright 2008 Eidesvik ASA Foto: Revisors beretning 65 5

6 6

7 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik s langsiktige kunderelasjoner gir oss muligheten til å utvikle framtidsrettede fartøysløsninger sammen med våre partnere. De langsiktige kontraktene gir rederiet en finansiell trygghet til å satse på videre vekst. Filosofien vår har sitt utspring i den vestnorske væremåten, å bygge stein på stein over tid samtidig som en satser på nye konsepter. 7

8 Miljøvennlig drift har lenge stått høyt på dagsordenen hos Eidesvik. Gjennom tett samarbeid med våre partnere tar vi ansvar for de miljømessige ringvirkningene av virksomheten. Rederiet tilegner seg stadig ny og innovativ miljøteknologi for å møte de globale klimautfordringene vi står ovenfor. Prosjektavdelingen i Eidesvik har gjennom mange år vært en pådriver for ny og renere skipsteknologi. Ambisjonene har vært høye. Vi har villet vise hva som er mulig. Ikke sjelden har Eidesvik vært først ute i bransjen med banebrytende løsninger, slik vi var med det første naturgassdrevne supplyskipet Viking Energy. Dette fartøyet reduserte utslippene av NOX og CO2 med henholdsvik 88 og 20 prosent, sammenlignet med konvensjonell dieseldrift. 8 Når Eidesvik høsten 2008 setter i drift det gassdrevne forsyningsfartøyet Viking Lady, vil vi ta ombord et kraftaggregat drevet med høytemperatur brenselceller til utprøving i full skala. Det vil gi enda lavere utslipp og mye bedre brennstofføkonomi. Utviklingsprosjektet følges med stor interesse fra mange hold, både innenfor og utenfor den maritime industrien. På litt lengre sikt er målet å bruke høytemperatur brenselceller til kraftforsyning på våre skip.

9 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 BRENSELCELLE 9

10 10

11 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Vi vet at høyt kvalifiserte sjøfolk ønsker å arbeide i et utviklende miljø og at de faglige utfordringer er viktige for trivsel. For å holde på de beste og tiltrekke oss nye medarbeidere, må vi kunne tilby en arbeidsplass ombord på de beste, tryggeste og mest effektive fartøyene som finnes. For å bedre sikkerhet satser vi på nye skipskonsepter som vektlegger komforten til mannskapene, nye vaktordninger som sikrer tilstrekkelig hvile mellom arbeidsøktene. Eidesvik har en stabil arbeidsstokk, men vår langsiktige filosofi stiller krav til rekruttering av yngre krefter. For å tiltrekke oss ungdom med interesse for det maritime, har vi et stort antall lærlingeplasser og vi gir jobbgaranti til ungdom under utdanning. 11

12 FLÅTEN SEISMIC AND SURVEY I ORDRE SUBSEA I ORDRE 2009 TBN VIKING POSEIDON Type: TYPE: OVC/IMR Vessel Built: 2008/2009 Class: DNV + 1a1,Sf,Eo,Dynpos-Autro,Naut-Osv,Opp-F, Crane,Clean,Comfv(3), Comfc(3),Dk(+),Helidk-Sh. Length: 120,2 m Draught: 7,0m Deadweight: ACERGY VIKING Type: TYPE: VS495 SV Built: 2007 Class: DNV + 1A1, SF, ICE 1c, Deice, Heldk SH, E O Dynpos AUTR, Clean Design, Comf-V(2) and Comf-C(3), Crane, Register notation DK (+) Length: 97,60 m Deadweight: VIKING FORCADOS Type: Subsea Built: 2002 Class: Gl 100 A5 CLS DP2 Cable Lay Ship Mc-Aut24 Length: 81,24 m Draught: 3,29 m Beam: m Deadweight: Gross Tonnage: SUBSEA VIKING Type: VS 4103 Multipurpose Subsea Support-Vessel Built: 1999 Umoe Sterkoder. Class: Det Norske Veritas +1A1 Supply Vessel, SF, Dynpos AUTRO, EO (LFL*), SMB Helidk-SH, dk(+). Length: 103 m Beam: 22 m Draught: 9,6 m GRT: Deadweight: TBN XBOW SX120 Type: Seismic Research Vessel Built: 2010 Class: DNV Length: 106,0m Beam: 24/28m Draught: 8m GRT: Appr t Deadweight: Appr t 2010 TBN XBOW SX120 Type: Seismic Research Vessel Built: 2010 Class: DNV Length: 106,0m Beam: 24/28m Draught: 8m GRT: Appr Deadweight: Appr VIKING VANQUISH Type: Seismic Research Vessel Built:1998 Rebuilt: 2007 Class: DNV + 1A1, SF, AUTR, EO, HELDK, DK+ Length: 93,36 Beam: 22,20 Draught: 6,85 GRT: Deadweight: VIKING VISION Type: SEISMIC RESERCH VESSEL Built: 2007 Class: DNV 1A1, ICE-C SF, COMF-V(3), HELDK RP EO CLEAN Length: 105 m Beam: 24 m Draught: 8,50 m GRT: Deadweight: VERITAS VANTAGE Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 2002 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 m GRT: Deadweight: VIKING II Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 1999 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 GRT: Deadweight: m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 1998 VERITAS VIKING Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 1998 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 GRT: Deadweight: m 0m OCEANIC VIKING Type: Cable Layer Built: 1996 Flekkefjord Slip- og Maskinfabrikk, rebuilt 2000 Astilleros de Cadiz. Class: Det Norske Veritas +1A1 Cable Laying Vessel, EO, DynPos AUT, dk(+) Length: 105,60 m Beam: 22,0 m Draught: 6,83 m GRT: Deadweight: m 0m

13 EIDESVIK OFFSHORE ASA GEO SEARCHER Type: Seismic Survey Built: Th. Hellesøy 1982 Class: DnV, + 1A1, EO, Ice C Length: 69,2 m Draught: 5,25 m Beam: 12,8 m Deadweight: Gross Tonnage: m 0m 2008 TBN VIKING LADY Type: VS 493 AVANT LNG Clean Design Built: Westcon, Yard No 30, 2008 Class: DNV 1A1, Supply Vessel, SF, E0, Dynpos AUTR, Gas Fuelled, LFL*, Oil Rec, Clean Design, Comfort-V (3), Ice C, NAUT OSV (A), Fi-Fi 1. Register notations DK (+) and HL (p) Length: 92,20 m Draught: 7,30 m Deadweight: Appr m 0m I ORDRE 2007 VIKING QUEEN Type: VS 493 AVANT - LNG Built: 2007 Class: DNV +1A1, Supply Vessel,SF,E0,Dynpos- AUTR,Gas-Fuelled, LFL*,Oil-Rec,Clean Design,Comfort-V(3), Ice-C, Reg.Not.DK(+) and HL(p) Compliance with NAUT- OSV Guidelines Length: 92,20 m Draught: Appr 7,60 m Deadweight: Appr VIKING ATHENE Type: VS470 MK II Built: 2006 Class: DnV, +1A1 Length: 73,40 m Deadweight: Approx m 100m 0m 0m 2005 VIKING THAUMAS Type: VS470 MK2 Built: 2005 Class: Det Norske Veritas 1A1, SF-EO Length: 73,40 m Beam: 16,60 m Draught: 7,60 m GRT: Deadweight: m 0m 2004 VIKING AVANT Type: VS493 SUPPLY VESSEL Built: 2004 Class: Det Norske Veritas 1A1, Ice C, SF, EP. Dynpos Autr, LFL*, CLEAN, COMF-V (3) Standby Vessel, oilrec, deice comp with deice C,con-tainer, Reg. Notation DK(+) and HL(p) Length: 92,20 m Beam: 20,40 m Draught: 9,0 m GRT: Deadweight: m 0m 2004 VIKING NEREUS Type: Platform Support Vessel Built: 2004 West Contractors Class: Det Norske Veritas, + 1A1 - Supply Vessel, SF, Dynpos AUT, E0 Length: 73,40 m Beam: 16,60 m Draught: 7,60 m GRT: Deadweight: m 0m PSV 2003 VIKING ENERGY Type: VS 4403 Built: 2003 Kleven Verft Class: DnV +1A1, Supply Vessel, SF, E0, Dynpos AUTR, Gas Fueled, LFL*, Oil Rec, Clean Class, Comfort Class rating 3, Register notations DK (+) and HL (p) Length: 94,90 m Beam: 20,40 m Draught: 9,6 m GRT: Deadweight: VIKING SURF Type: VS 470 Platform Supply Vessel Built: 2002 West Contractors Class: Det Norske Veritas +1A1 Supply Vessel E0-SF FI-FI I, Dynpos Aut, dk(+) Length: 70,4 m Beam: 16,6 m Draught: 6,5 m GRT: Deadweight: VIKING DYNAMIC Type: VS490 Platform Support Vesse Built: 2002 Aker Aukra Class: Det Norske Veritas +1A1, Supply Vessel, SF, E0, LFL*, Dynpos AUTR. Register notations DK (+) and HL (p) Clean Length: 90,2 m Beam: 19 m Draught: 8,4 m GRT: Deadweight: m 100m 100m 0m 0m 0m 2000 VIKING TROLL Type: Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) Built: 2000 Class: DNV 1A1 Tug Support Vessel, Length: 73,80 m Beam: 16,00 m Draught: 6,50 m GRT: Deadweight: m 0m 1992 NORTHERN CRUSADER Type: ME 303 Mk II Anchorhandling Tug Supply Vessel Built: 1992 U.DLL., Singapore Class: Det Norske Veritas, +1A1 + MV, EO, tug/supply OIL REC Length: 73,60 m Beam: 16,40 m Draught: 8 m GRT: Deadweight: m 0m 13

14 KONTRAKTSTATUS 2000 VIKING FORCADOS TBN VIKING POSEIDON ACERGY VIKING SUBSEA VIKING VIKING VANQUISH TBN XBOW SX120 TBN XBOW SX121 GEO SEARCHER VERITAS VANTAGE VERITAS VIKING VIKING II VIKING VISION OCEANIC VIKING VIKING THAUMAS VIKING NEREUS VIKING SURF VIKING AVANT VIKING ENERGY NORTHERN CRUSADER VIKING ATHENE VIKING QUEEN 14 TBN VIKING LADY VIKING TROLL

15 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Contract Options Spot

16 Kvalitetssystemet i Eidesvik Management System er sertifisert av DnV og tilfredsstiller kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001: HMS-RAPPORT FOR 2007 Helse, miljø og sikkerhetsrapportering I 2007 hadde vi tre fraværeskader. Skadene har vært som følger: Brist i ribbein under operasjon av MOB båt. Forstuet hånd under håndtering av trosser. Beinbrudd da personen skled på glatt dekk. Fraværsskadefrekvens LTI Rate pr. mill. timer Hendelser, som har medført materielle skader er: Skader på skrog og helikopterdekk på seismisk fartøy under kaianløp i oktober. For å hindre og forebygge skader legger vi vekt på følgende tiltak: Øke rapporteringen av nestenulykker. Dette gir oss muligheten til å bli mer forebyggende på skader. Utstrakt bruk av sikker jobb analyser. For å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette kan bidre til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i operasjonene er med og vurderer farene ved slike. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at det må innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre risikofylte jobber. Arbeidsmiljøtiltak I 2007 fortsatte vi arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle oss videre som inkluderende arbeidslivs bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet viser seg å være meget positive. Vi ser på forbedringer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig på forbyggende tiltak ombord. Eksempelvis forebygge mot mobbing på arbeidsplassen, samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Vi har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av våre fartøyer. Sykefravær Sykefraværet var 4,1 % i Dette er en nedgang fra året før. Tiltak for å redusere sykefraværet har vært følgende: Bruk av systematikk med blant annet spørreskjema Psykososial kartlegging av ansatte Oppfølging av sykefravær Analyser av kostnader forbundet med sykefravær. 16

17 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Ytre miljø Under er utdrag av vårt miljøregnskap for 2007: Type råvarer Forbrukt Mengde Virkning på miljø Marine Diesel M3 CO2, NOX, og SO2 Naturgass 7088 M3 CO2, NOX Smøreolje 623 M3 CO2, NOX, og SO2 Kjemiske midler (vask) 21 M3 Liten Kjølemiddel 14 M3 Freon Type Mengde til sjø Virkning Separert bilge vann 444 M3 Ingen Mat avfall 59 M3 Ingen Type Mengde levert land Behandling/Virkning Avfall 998 M3 Ingen Papir og kartong 80 M3 Resirkuleres Tre 1,4 Tonn Resirkuleres Metall 10 tonn Resirkuleres Plastikk 5,6 tonn Resirkuleres Glass 1,8 tonn Resirkuleres Sludge 702 M3 Resirkuleres Batterier 1,5 tonn Resirkuleres Oljefat 1121 stk Resirkuleres Malingsbokser 0,8 tonn Resirkuleres Spesialavfall 0,3 tonn spesialbehandles Incinerator aske 17,5 tonn spesialbehandles Stål skrap 0,4 tonn Resirkuleres Maling 0,37 M3 spesialbehandles Mengde Mengde brent ombord Virkning Avfall 2342 M3 CO2, NOX Sludge 131 M3 CO2, NOX, SO2 De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: Type Effekt på miljø Tiltak Eksosgass Luftforurensning Installere gassmaskineri på våre skip Installere eksoskatalysator Ombygging av maskineri Hastighetsoptimalisering Optimalisere bruk av motorer Forbedre vedlikehold Incinerator Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Kjele Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Olje og kjemikalier Forurensning av sjø Installere oljelenseutstyr Øvelser i SOPEP utstyr Utslipp av NOx fra Eidesvik-skip på norsk sektor Kg NOX / MWh Små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Kjemikalier 30 l Virkning på miljø er neglisjerbar Hydraulisk olje 70 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Diesel olje 240 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Liquid Mud 500 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Slop 200 l - Virkning på miljø er neglisjerbar

18 SELSKAPSSTRUKTUR 100% Langevåg Senter AS 100% 100% Eidesvik Seismic Vessel AS Viking Surf AS 100% 100% Eidesvik Subsea AS Viking Troll AS Eidesvik Offshore ASA 100% Eidesvik Shipping Ltd 22% 100% Eidesvik Shipping International AS 100% 100% Eidesvik Subsea Vessel AS 50% Viking Troll DIS Eidesvik OCV AS Eidesvik OCV KS 3% 10% 100% 100% Eidesvik Shipping AS Eidesvik MPSV AS 100% 40% Eidesvik AS OMAK Maritime Ltd 18

19 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapet har implementert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av Oslo børs. Formålet med disse retningslinjer er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Disse prinsipper ivaretar sentrale elementer som: - instrukser for styret og administrerende direktør - selskapets verdigrunnlag og etiske normer - retningslinjer for plan og budsjettarbeid, håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel - fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte - retningslinjer for bruk av revisor - retningslinjer for informasjon fra selskapet. Selskapet har foreløpig besluttet ikke å ha egen valgkomite og bedriftsforsamling da styret ikke ser klare fordeler ved dette for et selskap med den struktur Eidesvik har. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse omhandler ikke utbyttepolitikk. Ved børsintroduksjon sommeren 2005 ble det annonsert at selskapet vil følge en moderat og forutsigbar utbyttepolitikk, hvor en tar hensyn til blant annet til fremtidig investeringsbehov og vekstrate. Detaljert oversikt over prinsipper for eierstyring og selskapsledelse finnes på vår hjemmeside. Eidesvik Offshore ASA ble 27. juni 2005 notert som selskap nr. 200 på Oslo Børs. 19

20 Eidesvik Offshore ASA Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for videre vekst og å sikre gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. I 2007 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I juli 2007 tok rederiet levering av et nytt seismikkskip, Viking Vision samt at Viking Poseidon ble ombygd til seismikkskip. Dette skipet var ferdig ombygd i november 2007 og endret navn til Viking Vanquish. Begge disse seismikkskip gikk inn på 8 års kontrakter for CGGVeritas. Videre ble det tatt levering av subsea skipet Acergy Viking i desember Skipet gikk inn på en 8 års kontrakt med Acergy. Det første av de to kontraherte gassdrevne PSV er av Avant design (styrehuset akter) ble døpt Viking Queen i desember 2007, og levert i januar To nye skip er satt i bestilling for levering i Disse er seismikkskip med Ulstein X-bow design, og begge er sluttet på 12 års kontrakter til CGGVeritas. Det ble i 2006 inngått kontrakt for salg av Kingfisher til befrakter som hadde kjøpsopsjon. Dette ble levert til kjøper i januar 2007, men Eidesvik har fortsatt bemanning og drift av skipet. Virksomheten Eidesvik Offshore ASA er morselskap i Eidesvik-konsernet. Selskapets formål i følge vedtektene er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet er gjennom 2007 realisert gjennom drift av 21 skip hvorav 16 er konsolidert i konsernet, 2 var innleid på bareboat-avtale, 1 var innleid på TCavtale og 2 ble operert på disponentavtaler. Skipene var vesentlig befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene supply, seismikk og subsea. Konsernet har ved årsskiftet i tillegg 5 skip i bestilling som følger: 2 forsyningsskip av typen VS493-GassAvant for levering januar 2008 og 4. kvartal 2008, 1 subsea skip for levering i 4. kvartal 2008, samt 2 seismikkskip for levering hhv. 1 og 2 kvartal Dette utgjør totale investeringer på ca. NOK mill. Konsernet har i 2007 solgt ett skip for totalt NOK 140 mill. Konsernets aktivitet ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederi virksomheten er organisert i henhold til reglene for norsk rederibeskatning gjennom Eidesvik AS som driftsselskap og flere skipseiende selskaper. Datterselskapet Eidesvik Shipping Ltd har sitt kontor i Hook utenfor London. Aktiviteten i Nigeria koordineres primært gjennom det tilknyttede selskapet OMAK Maritime Ltd hvor Eidesvik eier 40%. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet prioriterer Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) svært høyt. I 2006 ble kvalitets- og sikkerhetssystemet sertifisert i henhold til kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. HMS rapporteringssystemet om bord på skipene er basert på online system som forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for å vurdere og iverksette forebyggende tiltak. Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS feltet og har spesielt fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet i 2007 var 4,1% som er en nedgang på 0,3 % fra 2006.

21 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Selskapets LTI rate var på 1,39 i 2007 som er en nedgang fra 2,07 i 2006 Eidesvik AS har valgt å videreføre avtalen med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) som sikrer tett oppfølgning av sykemeldte gjennom samarbeidet med Norsk Rederihelsetjeneste AS. Dette selskapet er lokalisert på Bømlo, og drives med godkjent sjømannslege og sykepleier. En har arbeidet aktivt med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i rederiet, med kontinuerlig fokus på forbedring. Sammen med Norsk Rederihelsetjeneste er det spennende Fatigueprosjektet som innebærer endring av vaktsystem, døgnrytme og kosthold videreført i 2007 og har som resultat en bedret søvnkvalitet. Ut fra forskning i USA gir dette større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. Dette prosjektet videreføres i 2008 på flere skip. Det var ved årsskiftet totalt 578 fast ansatte i selskapet. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring og har stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord på våre skip. Ytre miljø Eidesvik fører en målbevisst miljøpolitikk. Konsernet har i de senere årene ledet et omfattende utviklingsarbeid for å komme fram til mer miljøvennlige og energisparende skip. Erfaringene fra gassdrift er svært gode og konsernet har satt i drift ett nytt forsyningsskip med LNG som drivstoff i januar 2008 og har ytterligere ett for levering i 4. kvartal Disse går inn på langsiktige kontrakter med henholdsvis StatoilHydro og Total. Eidesvik deltar i et spennende utviklingsprosjekt for bruk av brenselcelleteknologi på skip. Prototypen for det første brenselcellesystemet for skip er under bygging og skal installeres i Eidesviks neste GassAvant som skal leveres i 4. kvartal Denne teknologien vil gi store reduksjoner i utslipp av klimagasser til luft, som følge av betydelig reduksjon i drivstofforbruk. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og regler. For å redusere risikoen for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes av høyt kvalifisert personell. Konsernets landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i konsernets årsrapport. Aksjonærer, eierstyring og ledelse Ved årsskiftet er det aksjer i selskapet. I løpet av 2007 ble det delt ut til sammen opsjoner til medlemmer av ledergruppen. Totalt utdelte opsjoner til ledergruppen i konsernet er etter dette Ved årets slutt var det totalt 718 aksjonærer. Av disse var 25 utenlandske med en eierandel på 7,60 %. Ved årets slutt var aksjen omsatt til NOK 52,75. Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på NOK , dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. All informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og åpne presentasjoner, og vil samtidig være tilgjengelig på konsernets hjemmeside. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn ved utøvelse av selskapets styring og ledelse. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på konsernets hjemmeside. Selskapet har ikke valgkomité. Styret fungerer inntil videre som valgkomite. Ved forslag til kandidater vil det bli lagt vekt på kompetanse og egenskaper, som kan komplettere de som blir sittende videre i styret. Selskapets styre har en sammensetning hvor 40 % av medlemmene er kvinner. Resultat, balanse og finansiell risiko Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS. Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Eidesvik AS ivaretar disponent- og forretningsførerfunksjonen for de skipseiende selskaper i henhold til egne avtaler. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS, Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping Ltd. Resultat Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 2007 var NOK 752,9 mill (NOK 856,0 mill i 2006). I 2007 tallene inngår salgsgevinster på til sammen NOK 29,1 mill, mens det i tallet for 2006 er inkludert NOK 102,6 mill i salgsgevinster. Reduksjon i fraktinntekter skyldes hovedsakelig redusert antall skip i drift. Dette som følge av foretatte salg av gamle skip ultimo 2006 og primo 2007, samtidig som nybygg og ombygging av skip er blitt forsinket levert. 21

22 22 Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) for 2007 er NOK 309,2 mill, inklusiv gevinst på NOK 29,1 mill, (NOK 428,1 mill inklusiv gevinst på 102,6 mill i 2006). Årets driftsresultat er lite påvirket av svingningene i det generelle markedet, da de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter. Det er kostnadsført NOK 158,2 mill i avskrivninger for 2007 (NOK 149,8 mill). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivning på NOK 151,0 mill for 2007 (NOK 278,3 mill). Selskapet har regnskapsført et tap på NOK 16,8 mill i forbindelse med et tilknyttet selskap. Dette er dels avsetning knyttet til foretatt investering i, og dels avsetning knyttet til lån til tilknyttet selskap. Ingen del av tapene er endelig realisert. Årets resultat av finansposter på NOK 46,3 mill (NOK 34,5 mill), er sterkt preget av at kursen på USD er svekket i forhold til NOK gjennom året. Dette medfører at selskapet inntektsfører urealiserte gevinster på gjeldsforpliktelser som løper i USD. Årets resultat før skatt er NOK 180,6 mill (NOK 315,9 mill), konsernets skattekostnad for 2007 er NOK 227,2 mill, som gir et konsernresultat etter skattekostnad på NOK -46,6 mill (NOK 296,4 mill). Av skattekostnaden er NOK 256,6 mill kostnadsføring av avvikling av tidligere rederibeskatningsordning. Resultat pr aksje (vektet) ble NOK -1,54 (NOK 9,63). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt NOK 13,8 mill (NOK 10,2 mill). Balanse Bokført egenkapital i konsernet er NOK 1.478,7 mill inkludert minoritetsinteresser på NOK 26,8 (NOK 1.524,6 mill i 2006). Bokført egenkapital i konsernet er 34,6 % av totalkapital. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen NOK 409,9 mill (NOK 426,1). Skip (herunder Skip holdt for salg) og innbetalinger på nybyggingskontrakter har i løpet av året økt med NOK 808,5 mill, mens konsernets omløpsmidler er redusert med NOK 79,9 mill. Sum eiendeler utgjør NOK 4.273,0 mill, en økning på NOK 887,7 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere. Disse konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontraktsfrie på NOK mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan oppnå i det kortsiktige markedet er merverdien på skipene lavere enn meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld er i løpet av året redusert med NOK 387,1 mill til totalt NOK 590,9 mill inklusiv NOK 167,7 mill som er den del av langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder, og NOK 102,5 mill som utgjør miljødelen av skatteforpliktelsen etter avviklingen av den tidligere rederiskatteordningen. Langsiktig gjeld var NOK 2.203,4 mill, som representerer en økning på NOK 1.320,6 mill. Selskapet har i 2007 refinansiert kortsiktige trekkfasiliteter på NOK 650 mill til langsiktig gjeld. I tillegg er det trukket opp langsiktig gjeld i forbindelse med nybygg og ombygging. Kontantstrøm Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er økt fra NOK 117,2 mill ved utgangen av 2006 til NOK 122,6 mill pr Styret forventer en betydelig styrking av kontantbeholdningen i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2007 er NOK 258,3 mill (NOK 189,7 mill ). Netto negativ kontantstrøm i forbindelse med investeringsaktiviteter på NOK -963,0 mill (NOK -592,7 mill) skyldes betaling av Viking Vision, Acergy Viking og Viking Vanquish, samt betydelige utbetalinger i forbindelse med det løpende nybyggingsprogrammet. Inngående kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter er kommet ved salg av Kingfisher. Konsernets netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er NOK 727,2 mill (NOK 71,2 mill). Dette skyldes i hovedsak låneopptak i forbindelse med betaling av nye skip og refinansiering av noen eldre skip, samt ordinær nedbetaling av konsernets langsiktige gjeld. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på NOK 13,8 mill for Eidesvik Offshore ASA disponeres som følger: Overført til annen egenkapital: 2007: 13,8 MNOK Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling den 19. mai 2008 at det utbetales et utbytte på NOK 1,- pr aksje, totalt NOK 30,15 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca. 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital utgjør NOK 363,8 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet i henhold til Regnskapslovens 3-3 er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årsregnskapets slutt ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat.

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 Eid desv vik Offs O shorre AS SA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 NOTER MORSELSKAP 63

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA INNHOLD NOK ET GODT DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 ÅRSBERETNING 2009 11 HOVEDOPPSTILLINGER KONSERN REGNSKAP 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 HOVEDOPPSTILLINGER

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger

ÅRSRAPPORT. Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger ÅRSRAPPORT 2005 Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger Vi skaper nye tekniske løsninger 5 Framtidens løsninger tar miljøet på alvor 7 Våre ansatte er vår viktigste ressurs 9 Langsiktig økonomi

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer