EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007"

Transkript

1 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding

2 2

3 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige og effektive fartøyer tøffere for hvert år som går. Samtidig betyr det selvsagt også mye for våre ansatte å jobbe om bord på et fartøy i absolutt verdensklasse. For mannskapene er komforten viktig. Men også utstyr og ytelse er med på å gjøre jobben interessant. At kravene til miljø- og klimavennlig drift bli ytterligere skjerpet er ikke vanskelig å spå. Eidesvik har derfor i lang tid hatt fokus på å ligge i forkant av utviklingen av nye fartøykonsepter. Acergy Viking og Viking Queen, som begge ble døpt i 2007, er ikke noe unntak. Det sofistikerte surveyskipet Acergy Viking oppfyller blant annet den høyeste miljøstandarden, og er sertifisert for operasjoner i isfylte farvann. Supplyskipet Viking Queen har både Avant-design, med overbygget akter for bedre mannskapskomfort, og miljøvennlig gassdrift. 3

4 En tradisjon for innovasjon 1992: Geo Explorer, det første 3D fartøyet i drift. 1996: Viking Lady levert, verdens største PSV. 1998: Viking Poseidon levert, det første MPSV fartøyet. 1998: Veritas Viking, det første av tre Viking Classe Seismic-fartøy. 1999: Subsea Viking levert, spesialdesignet DP3 fartøy for Subsea IMR. 2003: Viking Energy, det første LNG Supply fartøy levert. 2003: FellowSHIP ble satt igang. Dette er et tverrindustrielt samarbeidsprosjekt for utvikling av brenselcelleteknologi til kraftproduksjon i skip. Eidesvik sammen med Det Norske Veritas, Vik-Sandvik. Wartsila Norge og CFC Solutions. Fortsatt fremgang I løpet av fjoråret intensiverte vi ytterligere fokus på sikkerhet for våre ansatte. Det er derfor gledelig at vi i 2007 så en betydelig reduksjon i antall personskader som medførte fravær. De tre hendelsene vi hadde var heldigvis av mindre alvorlig karakter, men allikevel er det tre for mange. Vi blir ikke fornøyd før skader overhodet ikke oppstår, og selv da skal sikkerhet ha høyeste prioritet. Som et ledd i fornyelse av flåten, solgte vi tre skip i Samtidig hadde vi et betydelig nybyggingsprogram. Nybyggene som skulle leveres i 2007 ble til dels sterkt forsinket, og denne inntektsforskyvelsen samt bortfall av inntekter fra de solgte skipene påvirket driftsresultatet negativt i året som gikk. Vi er allikevel tilfredse med den underliggende drift, og selskapet vil få full effekt av de nye skipene i inneværende år. Nybyggingsprogrammet ved utløpet av 2007 besto av 5 skip til en samlet verdi av ca. 2,8 milliarder kroner. I løpet av året inngikk vi en historisk kontrakt med vår største kunde CGGVeritas ved å kontrahere to seismikkskip med det karakteristiske X-bow design ved Ulstein Verft. Disse skipene blir levert i 2010, og begge vil gå inn på 12 års kontrakter med CGGVeritas. Dette befester vår posisjon som en elite-aktør hva angår drift av seismikkskip. Sammen med partnerne i brenselcelleprosjektet FellowSHIP fikk vi i fjor på plass en fullfinansieringspakke i størrelsesorden 90 millioner kroner. Prosjektet går som planlagt, og det er nå forventet fullført i første halvår Dette banebrytende prosjektet forsterker Eidesvik s miljøprofil ytterligere, og vi er stolte av å ligge i fremste rekke på verdensbasis hva miljøvennlige løsninger for skip angår. Som et ledd i kontinuerlig forbedring av organisasjonens effektivitet har vi i 2007 videreført vårt lederutviklingsprogram. Vi har etablert et system for karriereplanlegging for store deler av vårt personell, og sammen med en del andre initiativ knyttet til organisasjonsutvikling mener vi dette vil bidra til en ytterligere styrking av selskapets muligheter for fremtiden. Markedsutsiktene er fortsatt lovende, og selskapet står meget godt rustet til å forsterke sin posisjon som et kraftsenter for miljøvennlige skips og operasjonsløsninger. Jeg vil rette en varm takk til samtlige kolleger i Eidesvik for flott innsats i 2007, og jeg føler meg trygg på at vi også i fremtiden skal levere resultater som forventet. 4 Jan Fredrik Meling Adm. dir

5 EIDESVIK OFFSHORE ASA : Viking Avant ble levert. Et nytt design for forsyningsskip spesielt utstyrt for operasjon i Barentshavet. Ved å ha overbygningen akter blir det mindre bevegelser og vibrasjoner i innredningen og dermed bedre bo- og arbeidsmiljø. 2006: Ulstein SX 121. Ordret konstruksjonsfartøy med XBow-design. 2007: Ulstein SX120. Ordret to seismic-fartøy med XBow-design. 2007: Acergy Viking levert. Spesial ROV og Survey-fartøy. 2007: FellowSHIP Fase II startet med planlegging av kvalifikasjonstest av en 340 kw brenselcelle ombord i et gass - drevet forsyningsskip. 2008: Viking Queen levert med Avant design og er rederiets andre LNG supply-fartøy. innhold Bygger stein på stein med langsiktige kontrakter 6 På rett kurs for miljø og klima 8 Nytenkning tiltrekker seg kompetanse 10 Flåten 12 Kontraktstatus 14 HMS-rapport for Selskapsstruktur 18 Eierstyring og selskapsledelse 19 Årsberetning Hovedtall 26 Årsregnskap konsern 27 Noter til konsernregnskapet 32 Årsregnskap morselskap 55 Noter til regnskapet - morselskap 60 Oktan Alfa Copyright 2008 Eidesvik ASA Foto: Revisors beretning 65 5

6 6

7 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik s langsiktige kunderelasjoner gir oss muligheten til å utvikle framtidsrettede fartøysløsninger sammen med våre partnere. De langsiktige kontraktene gir rederiet en finansiell trygghet til å satse på videre vekst. Filosofien vår har sitt utspring i den vestnorske væremåten, å bygge stein på stein over tid samtidig som en satser på nye konsepter. 7

8 Miljøvennlig drift har lenge stått høyt på dagsordenen hos Eidesvik. Gjennom tett samarbeid med våre partnere tar vi ansvar for de miljømessige ringvirkningene av virksomheten. Rederiet tilegner seg stadig ny og innovativ miljøteknologi for å møte de globale klimautfordringene vi står ovenfor. Prosjektavdelingen i Eidesvik har gjennom mange år vært en pådriver for ny og renere skipsteknologi. Ambisjonene har vært høye. Vi har villet vise hva som er mulig. Ikke sjelden har Eidesvik vært først ute i bransjen med banebrytende løsninger, slik vi var med det første naturgassdrevne supplyskipet Viking Energy. Dette fartøyet reduserte utslippene av NOX og CO2 med henholdsvik 88 og 20 prosent, sammenlignet med konvensjonell dieseldrift. 8 Når Eidesvik høsten 2008 setter i drift det gassdrevne forsyningsfartøyet Viking Lady, vil vi ta ombord et kraftaggregat drevet med høytemperatur brenselceller til utprøving i full skala. Det vil gi enda lavere utslipp og mye bedre brennstofføkonomi. Utviklingsprosjektet følges med stor interesse fra mange hold, både innenfor og utenfor den maritime industrien. På litt lengre sikt er målet å bruke høytemperatur brenselceller til kraftforsyning på våre skip.

9 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 BRENSELCELLE 9

10 10

11 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Vi vet at høyt kvalifiserte sjøfolk ønsker å arbeide i et utviklende miljø og at de faglige utfordringer er viktige for trivsel. For å holde på de beste og tiltrekke oss nye medarbeidere, må vi kunne tilby en arbeidsplass ombord på de beste, tryggeste og mest effektive fartøyene som finnes. For å bedre sikkerhet satser vi på nye skipskonsepter som vektlegger komforten til mannskapene, nye vaktordninger som sikrer tilstrekkelig hvile mellom arbeidsøktene. Eidesvik har en stabil arbeidsstokk, men vår langsiktige filosofi stiller krav til rekruttering av yngre krefter. For å tiltrekke oss ungdom med interesse for det maritime, har vi et stort antall lærlingeplasser og vi gir jobbgaranti til ungdom under utdanning. 11

12 FLÅTEN SEISMIC AND SURVEY I ORDRE SUBSEA I ORDRE 2009 TBN VIKING POSEIDON Type: TYPE: OVC/IMR Vessel Built: 2008/2009 Class: DNV + 1a1,Sf,Eo,Dynpos-Autro,Naut-Osv,Opp-F, Crane,Clean,Comfv(3), Comfc(3),Dk(+),Helidk-Sh. Length: 120,2 m Draught: 7,0m Deadweight: ACERGY VIKING Type: TYPE: VS495 SV Built: 2007 Class: DNV + 1A1, SF, ICE 1c, Deice, Heldk SH, E O Dynpos AUTR, Clean Design, Comf-V(2) and Comf-C(3), Crane, Register notation DK (+) Length: 97,60 m Deadweight: VIKING FORCADOS Type: Subsea Built: 2002 Class: Gl 100 A5 CLS DP2 Cable Lay Ship Mc-Aut24 Length: 81,24 m Draught: 3,29 m Beam: m Deadweight: Gross Tonnage: SUBSEA VIKING Type: VS 4103 Multipurpose Subsea Support-Vessel Built: 1999 Umoe Sterkoder. Class: Det Norske Veritas +1A1 Supply Vessel, SF, Dynpos AUTRO, EO (LFL*), SMB Helidk-SH, dk(+). Length: 103 m Beam: 22 m Draught: 9,6 m GRT: Deadweight: TBN XBOW SX120 Type: Seismic Research Vessel Built: 2010 Class: DNV Length: 106,0m Beam: 24/28m Draught: 8m GRT: Appr t Deadweight: Appr t 2010 TBN XBOW SX120 Type: Seismic Research Vessel Built: 2010 Class: DNV Length: 106,0m Beam: 24/28m Draught: 8m GRT: Appr Deadweight: Appr VIKING VANQUISH Type: Seismic Research Vessel Built:1998 Rebuilt: 2007 Class: DNV + 1A1, SF, AUTR, EO, HELDK, DK+ Length: 93,36 Beam: 22,20 Draught: 6,85 GRT: Deadweight: VIKING VISION Type: SEISMIC RESERCH VESSEL Built: 2007 Class: DNV 1A1, ICE-C SF, COMF-V(3), HELDK RP EO CLEAN Length: 105 m Beam: 24 m Draught: 8,50 m GRT: Deadweight: VERITAS VANTAGE Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 2002 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 m GRT: Deadweight: VIKING II Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 1999 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 GRT: Deadweight: m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 1998 VERITAS VIKING Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 1998 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 GRT: Deadweight: m 0m OCEANIC VIKING Type: Cable Layer Built: 1996 Flekkefjord Slip- og Maskinfabrikk, rebuilt 2000 Astilleros de Cadiz. Class: Det Norske Veritas +1A1 Cable Laying Vessel, EO, DynPos AUT, dk(+) Length: 105,60 m Beam: 22,0 m Draught: 6,83 m GRT: Deadweight: m 0m

13 EIDESVIK OFFSHORE ASA GEO SEARCHER Type: Seismic Survey Built: Th. Hellesøy 1982 Class: DnV, + 1A1, EO, Ice C Length: 69,2 m Draught: 5,25 m Beam: 12,8 m Deadweight: Gross Tonnage: m 0m 2008 TBN VIKING LADY Type: VS 493 AVANT LNG Clean Design Built: Westcon, Yard No 30, 2008 Class: DNV 1A1, Supply Vessel, SF, E0, Dynpos AUTR, Gas Fuelled, LFL*, Oil Rec, Clean Design, Comfort-V (3), Ice C, NAUT OSV (A), Fi-Fi 1. Register notations DK (+) and HL (p) Length: 92,20 m Draught: 7,30 m Deadweight: Appr m 0m I ORDRE 2007 VIKING QUEEN Type: VS 493 AVANT - LNG Built: 2007 Class: DNV +1A1, Supply Vessel,SF,E0,Dynpos- AUTR,Gas-Fuelled, LFL*,Oil-Rec,Clean Design,Comfort-V(3), Ice-C, Reg.Not.DK(+) and HL(p) Compliance with NAUT- OSV Guidelines Length: 92,20 m Draught: Appr 7,60 m Deadweight: Appr VIKING ATHENE Type: VS470 MK II Built: 2006 Class: DnV, +1A1 Length: 73,40 m Deadweight: Approx m 100m 0m 0m 2005 VIKING THAUMAS Type: VS470 MK2 Built: 2005 Class: Det Norske Veritas 1A1, SF-EO Length: 73,40 m Beam: 16,60 m Draught: 7,60 m GRT: Deadweight: m 0m 2004 VIKING AVANT Type: VS493 SUPPLY VESSEL Built: 2004 Class: Det Norske Veritas 1A1, Ice C, SF, EP. Dynpos Autr, LFL*, CLEAN, COMF-V (3) Standby Vessel, oilrec, deice comp with deice C,con-tainer, Reg. Notation DK(+) and HL(p) Length: 92,20 m Beam: 20,40 m Draught: 9,0 m GRT: Deadweight: m 0m 2004 VIKING NEREUS Type: Platform Support Vessel Built: 2004 West Contractors Class: Det Norske Veritas, + 1A1 - Supply Vessel, SF, Dynpos AUT, E0 Length: 73,40 m Beam: 16,60 m Draught: 7,60 m GRT: Deadweight: m 0m PSV 2003 VIKING ENERGY Type: VS 4403 Built: 2003 Kleven Verft Class: DnV +1A1, Supply Vessel, SF, E0, Dynpos AUTR, Gas Fueled, LFL*, Oil Rec, Clean Class, Comfort Class rating 3, Register notations DK (+) and HL (p) Length: 94,90 m Beam: 20,40 m Draught: 9,6 m GRT: Deadweight: VIKING SURF Type: VS 470 Platform Supply Vessel Built: 2002 West Contractors Class: Det Norske Veritas +1A1 Supply Vessel E0-SF FI-FI I, Dynpos Aut, dk(+) Length: 70,4 m Beam: 16,6 m Draught: 6,5 m GRT: Deadweight: VIKING DYNAMIC Type: VS490 Platform Support Vesse Built: 2002 Aker Aukra Class: Det Norske Veritas +1A1, Supply Vessel, SF, E0, LFL*, Dynpos AUTR. Register notations DK (+) and HL (p) Clean Length: 90,2 m Beam: 19 m Draught: 8,4 m GRT: Deadweight: m 100m 100m 0m 0m 0m 2000 VIKING TROLL Type: Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) Built: 2000 Class: DNV 1A1 Tug Support Vessel, Length: 73,80 m Beam: 16,00 m Draught: 6,50 m GRT: Deadweight: m 0m 1992 NORTHERN CRUSADER Type: ME 303 Mk II Anchorhandling Tug Supply Vessel Built: 1992 U.DLL., Singapore Class: Det Norske Veritas, +1A1 + MV, EO, tug/supply OIL REC Length: 73,60 m Beam: 16,40 m Draught: 8 m GRT: Deadweight: m 0m 13

14 KONTRAKTSTATUS 2000 VIKING FORCADOS TBN VIKING POSEIDON ACERGY VIKING SUBSEA VIKING VIKING VANQUISH TBN XBOW SX120 TBN XBOW SX121 GEO SEARCHER VERITAS VANTAGE VERITAS VIKING VIKING II VIKING VISION OCEANIC VIKING VIKING THAUMAS VIKING NEREUS VIKING SURF VIKING AVANT VIKING ENERGY NORTHERN CRUSADER VIKING ATHENE VIKING QUEEN 14 TBN VIKING LADY VIKING TROLL

15 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Contract Options Spot

16 Kvalitetssystemet i Eidesvik Management System er sertifisert av DnV og tilfredsstiller kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001: HMS-RAPPORT FOR 2007 Helse, miljø og sikkerhetsrapportering I 2007 hadde vi tre fraværeskader. Skadene har vært som følger: Brist i ribbein under operasjon av MOB båt. Forstuet hånd under håndtering av trosser. Beinbrudd da personen skled på glatt dekk. Fraværsskadefrekvens LTI Rate pr. mill. timer Hendelser, som har medført materielle skader er: Skader på skrog og helikopterdekk på seismisk fartøy under kaianløp i oktober. For å hindre og forebygge skader legger vi vekt på følgende tiltak: Øke rapporteringen av nestenulykker. Dette gir oss muligheten til å bli mer forebyggende på skader. Utstrakt bruk av sikker jobb analyser. For å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette kan bidre til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i operasjonene er med og vurderer farene ved slike. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at det må innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre risikofylte jobber. Arbeidsmiljøtiltak I 2007 fortsatte vi arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle oss videre som inkluderende arbeidslivs bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet viser seg å være meget positive. Vi ser på forbedringer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig på forbyggende tiltak ombord. Eksempelvis forebygge mot mobbing på arbeidsplassen, samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Vi har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av våre fartøyer. Sykefravær Sykefraværet var 4,1 % i Dette er en nedgang fra året før. Tiltak for å redusere sykefraværet har vært følgende: Bruk av systematikk med blant annet spørreskjema Psykososial kartlegging av ansatte Oppfølging av sykefravær Analyser av kostnader forbundet med sykefravær. 16

17 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Ytre miljø Under er utdrag av vårt miljøregnskap for 2007: Type råvarer Forbrukt Mengde Virkning på miljø Marine Diesel M3 CO2, NOX, og SO2 Naturgass 7088 M3 CO2, NOX Smøreolje 623 M3 CO2, NOX, og SO2 Kjemiske midler (vask) 21 M3 Liten Kjølemiddel 14 M3 Freon Type Mengde til sjø Virkning Separert bilge vann 444 M3 Ingen Mat avfall 59 M3 Ingen Type Mengde levert land Behandling/Virkning Avfall 998 M3 Ingen Papir og kartong 80 M3 Resirkuleres Tre 1,4 Tonn Resirkuleres Metall 10 tonn Resirkuleres Plastikk 5,6 tonn Resirkuleres Glass 1,8 tonn Resirkuleres Sludge 702 M3 Resirkuleres Batterier 1,5 tonn Resirkuleres Oljefat 1121 stk Resirkuleres Malingsbokser 0,8 tonn Resirkuleres Spesialavfall 0,3 tonn spesialbehandles Incinerator aske 17,5 tonn spesialbehandles Stål skrap 0,4 tonn Resirkuleres Maling 0,37 M3 spesialbehandles Mengde Mengde brent ombord Virkning Avfall 2342 M3 CO2, NOX Sludge 131 M3 CO2, NOX, SO2 De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: Type Effekt på miljø Tiltak Eksosgass Luftforurensning Installere gassmaskineri på våre skip Installere eksoskatalysator Ombygging av maskineri Hastighetsoptimalisering Optimalisere bruk av motorer Forbedre vedlikehold Incinerator Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Kjele Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Olje og kjemikalier Forurensning av sjø Installere oljelenseutstyr Øvelser i SOPEP utstyr Utslipp av NOx fra Eidesvik-skip på norsk sektor Kg NOX / MWh Små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Kjemikalier 30 l Virkning på miljø er neglisjerbar Hydraulisk olje 70 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Diesel olje 240 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Liquid Mud 500 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Slop 200 l - Virkning på miljø er neglisjerbar

18 SELSKAPSSTRUKTUR 100% Langevåg Senter AS 100% 100% Eidesvik Seismic Vessel AS Viking Surf AS 100% 100% Eidesvik Subsea AS Viking Troll AS Eidesvik Offshore ASA 100% Eidesvik Shipping Ltd 22% 100% Eidesvik Shipping International AS 100% 100% Eidesvik Subsea Vessel AS 50% Viking Troll DIS Eidesvik OCV AS Eidesvik OCV KS 3% 10% 100% 100% Eidesvik Shipping AS Eidesvik MPSV AS 100% 40% Eidesvik AS OMAK Maritime Ltd 18

19 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapet har implementert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av Oslo børs. Formålet med disse retningslinjer er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Disse prinsipper ivaretar sentrale elementer som: - instrukser for styret og administrerende direktør - selskapets verdigrunnlag og etiske normer - retningslinjer for plan og budsjettarbeid, håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel - fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte - retningslinjer for bruk av revisor - retningslinjer for informasjon fra selskapet. Selskapet har foreløpig besluttet ikke å ha egen valgkomite og bedriftsforsamling da styret ikke ser klare fordeler ved dette for et selskap med den struktur Eidesvik har. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse omhandler ikke utbyttepolitikk. Ved børsintroduksjon sommeren 2005 ble det annonsert at selskapet vil følge en moderat og forutsigbar utbyttepolitikk, hvor en tar hensyn til blant annet til fremtidig investeringsbehov og vekstrate. Detaljert oversikt over prinsipper for eierstyring og selskapsledelse finnes på vår hjemmeside. Eidesvik Offshore ASA ble 27. juni 2005 notert som selskap nr. 200 på Oslo Børs. 19

20 Eidesvik Offshore ASA Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for videre vekst og å sikre gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. I 2007 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I juli 2007 tok rederiet levering av et nytt seismikkskip, Viking Vision samt at Viking Poseidon ble ombygd til seismikkskip. Dette skipet var ferdig ombygd i november 2007 og endret navn til Viking Vanquish. Begge disse seismikkskip gikk inn på 8 års kontrakter for CGGVeritas. Videre ble det tatt levering av subsea skipet Acergy Viking i desember Skipet gikk inn på en 8 års kontrakt med Acergy. Det første av de to kontraherte gassdrevne PSV er av Avant design (styrehuset akter) ble døpt Viking Queen i desember 2007, og levert i januar To nye skip er satt i bestilling for levering i Disse er seismikkskip med Ulstein X-bow design, og begge er sluttet på 12 års kontrakter til CGGVeritas. Det ble i 2006 inngått kontrakt for salg av Kingfisher til befrakter som hadde kjøpsopsjon. Dette ble levert til kjøper i januar 2007, men Eidesvik har fortsatt bemanning og drift av skipet. Virksomheten Eidesvik Offshore ASA er morselskap i Eidesvik-konsernet. Selskapets formål i følge vedtektene er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet er gjennom 2007 realisert gjennom drift av 21 skip hvorav 16 er konsolidert i konsernet, 2 var innleid på bareboat-avtale, 1 var innleid på TCavtale og 2 ble operert på disponentavtaler. Skipene var vesentlig befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene supply, seismikk og subsea. Konsernet har ved årsskiftet i tillegg 5 skip i bestilling som følger: 2 forsyningsskip av typen VS493-GassAvant for levering januar 2008 og 4. kvartal 2008, 1 subsea skip for levering i 4. kvartal 2008, samt 2 seismikkskip for levering hhv. 1 og 2 kvartal Dette utgjør totale investeringer på ca. NOK mill. Konsernet har i 2007 solgt ett skip for totalt NOK 140 mill. Konsernets aktivitet ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederi virksomheten er organisert i henhold til reglene for norsk rederibeskatning gjennom Eidesvik AS som driftsselskap og flere skipseiende selskaper. Datterselskapet Eidesvik Shipping Ltd har sitt kontor i Hook utenfor London. Aktiviteten i Nigeria koordineres primært gjennom det tilknyttede selskapet OMAK Maritime Ltd hvor Eidesvik eier 40%. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet prioriterer Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) svært høyt. I 2006 ble kvalitets- og sikkerhetssystemet sertifisert i henhold til kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. HMS rapporteringssystemet om bord på skipene er basert på online system som forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for å vurdere og iverksette forebyggende tiltak. Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS feltet og har spesielt fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet i 2007 var 4,1% som er en nedgang på 0,3 % fra 2006.

21 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Selskapets LTI rate var på 1,39 i 2007 som er en nedgang fra 2,07 i 2006 Eidesvik AS har valgt å videreføre avtalen med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) som sikrer tett oppfølgning av sykemeldte gjennom samarbeidet med Norsk Rederihelsetjeneste AS. Dette selskapet er lokalisert på Bømlo, og drives med godkjent sjømannslege og sykepleier. En har arbeidet aktivt med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i rederiet, med kontinuerlig fokus på forbedring. Sammen med Norsk Rederihelsetjeneste er det spennende Fatigueprosjektet som innebærer endring av vaktsystem, døgnrytme og kosthold videreført i 2007 og har som resultat en bedret søvnkvalitet. Ut fra forskning i USA gir dette større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. Dette prosjektet videreføres i 2008 på flere skip. Det var ved årsskiftet totalt 578 fast ansatte i selskapet. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring og har stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord på våre skip. Ytre miljø Eidesvik fører en målbevisst miljøpolitikk. Konsernet har i de senere årene ledet et omfattende utviklingsarbeid for å komme fram til mer miljøvennlige og energisparende skip. Erfaringene fra gassdrift er svært gode og konsernet har satt i drift ett nytt forsyningsskip med LNG som drivstoff i januar 2008 og har ytterligere ett for levering i 4. kvartal Disse går inn på langsiktige kontrakter med henholdsvis StatoilHydro og Total. Eidesvik deltar i et spennende utviklingsprosjekt for bruk av brenselcelleteknologi på skip. Prototypen for det første brenselcellesystemet for skip er under bygging og skal installeres i Eidesviks neste GassAvant som skal leveres i 4. kvartal Denne teknologien vil gi store reduksjoner i utslipp av klimagasser til luft, som følge av betydelig reduksjon i drivstofforbruk. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og regler. For å redusere risikoen for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes av høyt kvalifisert personell. Konsernets landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i konsernets årsrapport. Aksjonærer, eierstyring og ledelse Ved årsskiftet er det aksjer i selskapet. I løpet av 2007 ble det delt ut til sammen opsjoner til medlemmer av ledergruppen. Totalt utdelte opsjoner til ledergruppen i konsernet er etter dette Ved årets slutt var det totalt 718 aksjonærer. Av disse var 25 utenlandske med en eierandel på 7,60 %. Ved årets slutt var aksjen omsatt til NOK 52,75. Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på NOK , dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. All informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og åpne presentasjoner, og vil samtidig være tilgjengelig på konsernets hjemmeside. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn ved utøvelse av selskapets styring og ledelse. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på konsernets hjemmeside. Selskapet har ikke valgkomité. Styret fungerer inntil videre som valgkomite. Ved forslag til kandidater vil det bli lagt vekt på kompetanse og egenskaper, som kan komplettere de som blir sittende videre i styret. Selskapets styre har en sammensetning hvor 40 % av medlemmene er kvinner. Resultat, balanse og finansiell risiko Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS. Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Eidesvik AS ivaretar disponent- og forretningsførerfunksjonen for de skipseiende selskaper i henhold til egne avtaler. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS, Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping Ltd. Resultat Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 2007 var NOK 752,9 mill (NOK 856,0 mill i 2006). I 2007 tallene inngår salgsgevinster på til sammen NOK 29,1 mill, mens det i tallet for 2006 er inkludert NOK 102,6 mill i salgsgevinster. Reduksjon i fraktinntekter skyldes hovedsakelig redusert antall skip i drift. Dette som følge av foretatte salg av gamle skip ultimo 2006 og primo 2007, samtidig som nybygg og ombygging av skip er blitt forsinket levert. 21

22 22 Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) for 2007 er NOK 309,2 mill, inklusiv gevinst på NOK 29,1 mill, (NOK 428,1 mill inklusiv gevinst på 102,6 mill i 2006). Årets driftsresultat er lite påvirket av svingningene i det generelle markedet, da de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter. Det er kostnadsført NOK 158,2 mill i avskrivninger for 2007 (NOK 149,8 mill). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivning på NOK 151,0 mill for 2007 (NOK 278,3 mill). Selskapet har regnskapsført et tap på NOK 16,8 mill i forbindelse med et tilknyttet selskap. Dette er dels avsetning knyttet til foretatt investering i, og dels avsetning knyttet til lån til tilknyttet selskap. Ingen del av tapene er endelig realisert. Årets resultat av finansposter på NOK 46,3 mill (NOK 34,5 mill), er sterkt preget av at kursen på USD er svekket i forhold til NOK gjennom året. Dette medfører at selskapet inntektsfører urealiserte gevinster på gjeldsforpliktelser som løper i USD. Årets resultat før skatt er NOK 180,6 mill (NOK 315,9 mill), konsernets skattekostnad for 2007 er NOK 227,2 mill, som gir et konsernresultat etter skattekostnad på NOK -46,6 mill (NOK 296,4 mill). Av skattekostnaden er NOK 256,6 mill kostnadsføring av avvikling av tidligere rederibeskatningsordning. Resultat pr aksje (vektet) ble NOK -1,54 (NOK 9,63). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt NOK 13,8 mill (NOK 10,2 mill). Balanse Bokført egenkapital i konsernet er NOK 1.478,7 mill inkludert minoritetsinteresser på NOK 26,8 (NOK 1.524,6 mill i 2006). Bokført egenkapital i konsernet er 34,6 % av totalkapital. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen NOK 409,9 mill (NOK 426,1). Skip (herunder Skip holdt for salg) og innbetalinger på nybyggingskontrakter har i løpet av året økt med NOK 808,5 mill, mens konsernets omløpsmidler er redusert med NOK 79,9 mill. Sum eiendeler utgjør NOK 4.273,0 mill, en økning på NOK 887,7 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere. Disse konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontraktsfrie på NOK mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan oppnå i det kortsiktige markedet er merverdien på skipene lavere enn meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld er i løpet av året redusert med NOK 387,1 mill til totalt NOK 590,9 mill inklusiv NOK 167,7 mill som er den del av langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder, og NOK 102,5 mill som utgjør miljødelen av skatteforpliktelsen etter avviklingen av den tidligere rederiskatteordningen. Langsiktig gjeld var NOK 2.203,4 mill, som representerer en økning på NOK 1.320,6 mill. Selskapet har i 2007 refinansiert kortsiktige trekkfasiliteter på NOK 650 mill til langsiktig gjeld. I tillegg er det trukket opp langsiktig gjeld i forbindelse med nybygg og ombygging. Kontantstrøm Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er økt fra NOK 117,2 mill ved utgangen av 2006 til NOK 122,6 mill pr Styret forventer en betydelig styrking av kontantbeholdningen i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2007 er NOK 258,3 mill (NOK 189,7 mill ). Netto negativ kontantstrøm i forbindelse med investeringsaktiviteter på NOK -963,0 mill (NOK -592,7 mill) skyldes betaling av Viking Vision, Acergy Viking og Viking Vanquish, samt betydelige utbetalinger i forbindelse med det løpende nybyggingsprogrammet. Inngående kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter er kommet ved salg av Kingfisher. Konsernets netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er NOK 727,2 mill (NOK 71,2 mill). Dette skyldes i hovedsak låneopptak i forbindelse med betaling av nye skip og refinansiering av noen eldre skip, samt ordinær nedbetaling av konsernets langsiktige gjeld. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på NOK 13,8 mill for Eidesvik Offshore ASA disponeres som følger: Overført til annen egenkapital: 2007: 13,8 MNOK Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling den 19. mai 2008 at det utbetales et utbytte på NOK 1,- pr aksje, totalt NOK 30,15 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca. 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital utgjør NOK 363,8 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet i henhold til Regnskapslovens 3-3 er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årsregnskapets slutt ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat.

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer