EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007"

Transkript

1 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding

2 2

3 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige og effektive fartøyer tøffere for hvert år som går. Samtidig betyr det selvsagt også mye for våre ansatte å jobbe om bord på et fartøy i absolutt verdensklasse. For mannskapene er komforten viktig. Men også utstyr og ytelse er med på å gjøre jobben interessant. At kravene til miljø- og klimavennlig drift bli ytterligere skjerpet er ikke vanskelig å spå. Eidesvik har derfor i lang tid hatt fokus på å ligge i forkant av utviklingen av nye fartøykonsepter. Acergy Viking og Viking Queen, som begge ble døpt i 2007, er ikke noe unntak. Det sofistikerte surveyskipet Acergy Viking oppfyller blant annet den høyeste miljøstandarden, og er sertifisert for operasjoner i isfylte farvann. Supplyskipet Viking Queen har både Avant-design, med overbygget akter for bedre mannskapskomfort, og miljøvennlig gassdrift. 3

4 En tradisjon for innovasjon 1992: Geo Explorer, det første 3D fartøyet i drift. 1996: Viking Lady levert, verdens største PSV. 1998: Viking Poseidon levert, det første MPSV fartøyet. 1998: Veritas Viking, det første av tre Viking Classe Seismic-fartøy. 1999: Subsea Viking levert, spesialdesignet DP3 fartøy for Subsea IMR. 2003: Viking Energy, det første LNG Supply fartøy levert. 2003: FellowSHIP ble satt igang. Dette er et tverrindustrielt samarbeidsprosjekt for utvikling av brenselcelleteknologi til kraftproduksjon i skip. Eidesvik sammen med Det Norske Veritas, Vik-Sandvik. Wartsila Norge og CFC Solutions. Fortsatt fremgang I løpet av fjoråret intensiverte vi ytterligere fokus på sikkerhet for våre ansatte. Det er derfor gledelig at vi i 2007 så en betydelig reduksjon i antall personskader som medførte fravær. De tre hendelsene vi hadde var heldigvis av mindre alvorlig karakter, men allikevel er det tre for mange. Vi blir ikke fornøyd før skader overhodet ikke oppstår, og selv da skal sikkerhet ha høyeste prioritet. Som et ledd i fornyelse av flåten, solgte vi tre skip i Samtidig hadde vi et betydelig nybyggingsprogram. Nybyggene som skulle leveres i 2007 ble til dels sterkt forsinket, og denne inntektsforskyvelsen samt bortfall av inntekter fra de solgte skipene påvirket driftsresultatet negativt i året som gikk. Vi er allikevel tilfredse med den underliggende drift, og selskapet vil få full effekt av de nye skipene i inneværende år. Nybyggingsprogrammet ved utløpet av 2007 besto av 5 skip til en samlet verdi av ca. 2,8 milliarder kroner. I løpet av året inngikk vi en historisk kontrakt med vår største kunde CGGVeritas ved å kontrahere to seismikkskip med det karakteristiske X-bow design ved Ulstein Verft. Disse skipene blir levert i 2010, og begge vil gå inn på 12 års kontrakter med CGGVeritas. Dette befester vår posisjon som en elite-aktør hva angår drift av seismikkskip. Sammen med partnerne i brenselcelleprosjektet FellowSHIP fikk vi i fjor på plass en fullfinansieringspakke i størrelsesorden 90 millioner kroner. Prosjektet går som planlagt, og det er nå forventet fullført i første halvår Dette banebrytende prosjektet forsterker Eidesvik s miljøprofil ytterligere, og vi er stolte av å ligge i fremste rekke på verdensbasis hva miljøvennlige løsninger for skip angår. Som et ledd i kontinuerlig forbedring av organisasjonens effektivitet har vi i 2007 videreført vårt lederutviklingsprogram. Vi har etablert et system for karriereplanlegging for store deler av vårt personell, og sammen med en del andre initiativ knyttet til organisasjonsutvikling mener vi dette vil bidra til en ytterligere styrking av selskapets muligheter for fremtiden. Markedsutsiktene er fortsatt lovende, og selskapet står meget godt rustet til å forsterke sin posisjon som et kraftsenter for miljøvennlige skips og operasjonsløsninger. Jeg vil rette en varm takk til samtlige kolleger i Eidesvik for flott innsats i 2007, og jeg føler meg trygg på at vi også i fremtiden skal levere resultater som forventet. 4 Jan Fredrik Meling Adm. dir

5 EIDESVIK OFFSHORE ASA : Viking Avant ble levert. Et nytt design for forsyningsskip spesielt utstyrt for operasjon i Barentshavet. Ved å ha overbygningen akter blir det mindre bevegelser og vibrasjoner i innredningen og dermed bedre bo- og arbeidsmiljø. 2006: Ulstein SX 121. Ordret konstruksjonsfartøy med XBow-design. 2007: Ulstein SX120. Ordret to seismic-fartøy med XBow-design. 2007: Acergy Viking levert. Spesial ROV og Survey-fartøy. 2007: FellowSHIP Fase II startet med planlegging av kvalifikasjonstest av en 340 kw brenselcelle ombord i et gass - drevet forsyningsskip. 2008: Viking Queen levert med Avant design og er rederiets andre LNG supply-fartøy. innhold Bygger stein på stein med langsiktige kontrakter 6 På rett kurs for miljø og klima 8 Nytenkning tiltrekker seg kompetanse 10 Flåten 12 Kontraktstatus 14 HMS-rapport for Selskapsstruktur 18 Eierstyring og selskapsledelse 19 Årsberetning Hovedtall 26 Årsregnskap konsern 27 Noter til konsernregnskapet 32 Årsregnskap morselskap 55 Noter til regnskapet - morselskap 60 Oktan Alfa Copyright 2008 Eidesvik ASA Foto: Revisors beretning 65 5

6 6

7 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik s langsiktige kunderelasjoner gir oss muligheten til å utvikle framtidsrettede fartøysløsninger sammen med våre partnere. De langsiktige kontraktene gir rederiet en finansiell trygghet til å satse på videre vekst. Filosofien vår har sitt utspring i den vestnorske væremåten, å bygge stein på stein over tid samtidig som en satser på nye konsepter. 7

8 Miljøvennlig drift har lenge stått høyt på dagsordenen hos Eidesvik. Gjennom tett samarbeid med våre partnere tar vi ansvar for de miljømessige ringvirkningene av virksomheten. Rederiet tilegner seg stadig ny og innovativ miljøteknologi for å møte de globale klimautfordringene vi står ovenfor. Prosjektavdelingen i Eidesvik har gjennom mange år vært en pådriver for ny og renere skipsteknologi. Ambisjonene har vært høye. Vi har villet vise hva som er mulig. Ikke sjelden har Eidesvik vært først ute i bransjen med banebrytende løsninger, slik vi var med det første naturgassdrevne supplyskipet Viking Energy. Dette fartøyet reduserte utslippene av NOX og CO2 med henholdsvik 88 og 20 prosent, sammenlignet med konvensjonell dieseldrift. 8 Når Eidesvik høsten 2008 setter i drift det gassdrevne forsyningsfartøyet Viking Lady, vil vi ta ombord et kraftaggregat drevet med høytemperatur brenselceller til utprøving i full skala. Det vil gi enda lavere utslipp og mye bedre brennstofføkonomi. Utviklingsprosjektet følges med stor interesse fra mange hold, både innenfor og utenfor den maritime industrien. På litt lengre sikt er målet å bruke høytemperatur brenselceller til kraftforsyning på våre skip.

9 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 BRENSELCELLE 9

10 10

11 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Vi vet at høyt kvalifiserte sjøfolk ønsker å arbeide i et utviklende miljø og at de faglige utfordringer er viktige for trivsel. For å holde på de beste og tiltrekke oss nye medarbeidere, må vi kunne tilby en arbeidsplass ombord på de beste, tryggeste og mest effektive fartøyene som finnes. For å bedre sikkerhet satser vi på nye skipskonsepter som vektlegger komforten til mannskapene, nye vaktordninger som sikrer tilstrekkelig hvile mellom arbeidsøktene. Eidesvik har en stabil arbeidsstokk, men vår langsiktige filosofi stiller krav til rekruttering av yngre krefter. For å tiltrekke oss ungdom med interesse for det maritime, har vi et stort antall lærlingeplasser og vi gir jobbgaranti til ungdom under utdanning. 11

12 FLÅTEN SEISMIC AND SURVEY I ORDRE SUBSEA I ORDRE 2009 TBN VIKING POSEIDON Type: TYPE: OVC/IMR Vessel Built: 2008/2009 Class: DNV + 1a1,Sf,Eo,Dynpos-Autro,Naut-Osv,Opp-F, Crane,Clean,Comfv(3), Comfc(3),Dk(+),Helidk-Sh. Length: 120,2 m Draught: 7,0m Deadweight: ACERGY VIKING Type: TYPE: VS495 SV Built: 2007 Class: DNV + 1A1, SF, ICE 1c, Deice, Heldk SH, E O Dynpos AUTR, Clean Design, Comf-V(2) and Comf-C(3), Crane, Register notation DK (+) Length: 97,60 m Deadweight: VIKING FORCADOS Type: Subsea Built: 2002 Class: Gl 100 A5 CLS DP2 Cable Lay Ship Mc-Aut24 Length: 81,24 m Draught: 3,29 m Beam: m Deadweight: Gross Tonnage: SUBSEA VIKING Type: VS 4103 Multipurpose Subsea Support-Vessel Built: 1999 Umoe Sterkoder. Class: Det Norske Veritas +1A1 Supply Vessel, SF, Dynpos AUTRO, EO (LFL*), SMB Helidk-SH, dk(+). Length: 103 m Beam: 22 m Draught: 9,6 m GRT: Deadweight: TBN XBOW SX120 Type: Seismic Research Vessel Built: 2010 Class: DNV Length: 106,0m Beam: 24/28m Draught: 8m GRT: Appr t Deadweight: Appr t 2010 TBN XBOW SX120 Type: Seismic Research Vessel Built: 2010 Class: DNV Length: 106,0m Beam: 24/28m Draught: 8m GRT: Appr Deadweight: Appr VIKING VANQUISH Type: Seismic Research Vessel Built:1998 Rebuilt: 2007 Class: DNV + 1A1, SF, AUTR, EO, HELDK, DK+ Length: 93,36 Beam: 22,20 Draught: 6,85 GRT: Deadweight: VIKING VISION Type: SEISMIC RESERCH VESSEL Built: 2007 Class: DNV 1A1, ICE-C SF, COMF-V(3), HELDK RP EO CLEAN Length: 105 m Beam: 24 m Draught: 8,50 m GRT: Deadweight: VERITAS VANTAGE Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 2002 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 m GRT: Deadweight: VIKING II Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 1999 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 GRT: Deadweight: m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 1998 VERITAS VIKING Type: VS 492 Seismic Survey Vessel Built: 1998 Mjellem & Karlsen Verft Class: Det Norske Veritas +1A1 SF, EO HELDK, SMB Length: 93,35 m Beam: 22 m Draught: 7,05 GRT: Deadweight: m 0m OCEANIC VIKING Type: Cable Layer Built: 1996 Flekkefjord Slip- og Maskinfabrikk, rebuilt 2000 Astilleros de Cadiz. Class: Det Norske Veritas +1A1 Cable Laying Vessel, EO, DynPos AUT, dk(+) Length: 105,60 m Beam: 22,0 m Draught: 6,83 m GRT: Deadweight: m 0m

13 EIDESVIK OFFSHORE ASA GEO SEARCHER Type: Seismic Survey Built: Th. Hellesøy 1982 Class: DnV, + 1A1, EO, Ice C Length: 69,2 m Draught: 5,25 m Beam: 12,8 m Deadweight: Gross Tonnage: m 0m 2008 TBN VIKING LADY Type: VS 493 AVANT LNG Clean Design Built: Westcon, Yard No 30, 2008 Class: DNV 1A1, Supply Vessel, SF, E0, Dynpos AUTR, Gas Fuelled, LFL*, Oil Rec, Clean Design, Comfort-V (3), Ice C, NAUT OSV (A), Fi-Fi 1. Register notations DK (+) and HL (p) Length: 92,20 m Draught: 7,30 m Deadweight: Appr m 0m I ORDRE 2007 VIKING QUEEN Type: VS 493 AVANT - LNG Built: 2007 Class: DNV +1A1, Supply Vessel,SF,E0,Dynpos- AUTR,Gas-Fuelled, LFL*,Oil-Rec,Clean Design,Comfort-V(3), Ice-C, Reg.Not.DK(+) and HL(p) Compliance with NAUT- OSV Guidelines Length: 92,20 m Draught: Appr 7,60 m Deadweight: Appr VIKING ATHENE Type: VS470 MK II Built: 2006 Class: DnV, +1A1 Length: 73,40 m Deadweight: Approx m 100m 0m 0m 2005 VIKING THAUMAS Type: VS470 MK2 Built: 2005 Class: Det Norske Veritas 1A1, SF-EO Length: 73,40 m Beam: 16,60 m Draught: 7,60 m GRT: Deadweight: m 0m 2004 VIKING AVANT Type: VS493 SUPPLY VESSEL Built: 2004 Class: Det Norske Veritas 1A1, Ice C, SF, EP. Dynpos Autr, LFL*, CLEAN, COMF-V (3) Standby Vessel, oilrec, deice comp with deice C,con-tainer, Reg. Notation DK(+) and HL(p) Length: 92,20 m Beam: 20,40 m Draught: 9,0 m GRT: Deadweight: m 0m 2004 VIKING NEREUS Type: Platform Support Vessel Built: 2004 West Contractors Class: Det Norske Veritas, + 1A1 - Supply Vessel, SF, Dynpos AUT, E0 Length: 73,40 m Beam: 16,60 m Draught: 7,60 m GRT: Deadweight: m 0m PSV 2003 VIKING ENERGY Type: VS 4403 Built: 2003 Kleven Verft Class: DnV +1A1, Supply Vessel, SF, E0, Dynpos AUTR, Gas Fueled, LFL*, Oil Rec, Clean Class, Comfort Class rating 3, Register notations DK (+) and HL (p) Length: 94,90 m Beam: 20,40 m Draught: 9,6 m GRT: Deadweight: VIKING SURF Type: VS 470 Platform Supply Vessel Built: 2002 West Contractors Class: Det Norske Veritas +1A1 Supply Vessel E0-SF FI-FI I, Dynpos Aut, dk(+) Length: 70,4 m Beam: 16,6 m Draught: 6,5 m GRT: Deadweight: VIKING DYNAMIC Type: VS490 Platform Support Vesse Built: 2002 Aker Aukra Class: Det Norske Veritas +1A1, Supply Vessel, SF, E0, LFL*, Dynpos AUTR. Register notations DK (+) and HL (p) Clean Length: 90,2 m Beam: 19 m Draught: 8,4 m GRT: Deadweight: m 100m 100m 0m 0m 0m 2000 VIKING TROLL Type: Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) Built: 2000 Class: DNV 1A1 Tug Support Vessel, Length: 73,80 m Beam: 16,00 m Draught: 6,50 m GRT: Deadweight: m 0m 1992 NORTHERN CRUSADER Type: ME 303 Mk II Anchorhandling Tug Supply Vessel Built: 1992 U.DLL., Singapore Class: Det Norske Veritas, +1A1 + MV, EO, tug/supply OIL REC Length: 73,60 m Beam: 16,40 m Draught: 8 m GRT: Deadweight: m 0m 13

14 KONTRAKTSTATUS 2000 VIKING FORCADOS TBN VIKING POSEIDON ACERGY VIKING SUBSEA VIKING VIKING VANQUISH TBN XBOW SX120 TBN XBOW SX121 GEO SEARCHER VERITAS VANTAGE VERITAS VIKING VIKING II VIKING VISION OCEANIC VIKING VIKING THAUMAS VIKING NEREUS VIKING SURF VIKING AVANT VIKING ENERGY NORTHERN CRUSADER VIKING ATHENE VIKING QUEEN 14 TBN VIKING LADY VIKING TROLL

15 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Contract Options Spot

16 Kvalitetssystemet i Eidesvik Management System er sertifisert av DnV og tilfredsstiller kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001: HMS-RAPPORT FOR 2007 Helse, miljø og sikkerhetsrapportering I 2007 hadde vi tre fraværeskader. Skadene har vært som følger: Brist i ribbein under operasjon av MOB båt. Forstuet hånd under håndtering av trosser. Beinbrudd da personen skled på glatt dekk. Fraværsskadefrekvens LTI Rate pr. mill. timer Hendelser, som har medført materielle skader er: Skader på skrog og helikopterdekk på seismisk fartøy under kaianløp i oktober. For å hindre og forebygge skader legger vi vekt på følgende tiltak: Øke rapporteringen av nestenulykker. Dette gir oss muligheten til å bli mer forebyggende på skader. Utstrakt bruk av sikker jobb analyser. For å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette kan bidre til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i operasjonene er med og vurderer farene ved slike. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at det må innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre risikofylte jobber. Arbeidsmiljøtiltak I 2007 fortsatte vi arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle oss videre som inkluderende arbeidslivs bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet viser seg å være meget positive. Vi ser på forbedringer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig på forbyggende tiltak ombord. Eksempelvis forebygge mot mobbing på arbeidsplassen, samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Vi har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av våre fartøyer. Sykefravær Sykefraværet var 4,1 % i Dette er en nedgang fra året før. Tiltak for å redusere sykefraværet har vært følgende: Bruk av systematikk med blant annet spørreskjema Psykososial kartlegging av ansatte Oppfølging av sykefravær Analyser av kostnader forbundet med sykefravær. 16

17 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Ytre miljø Under er utdrag av vårt miljøregnskap for 2007: Type råvarer Forbrukt Mengde Virkning på miljø Marine Diesel M3 CO2, NOX, og SO2 Naturgass 7088 M3 CO2, NOX Smøreolje 623 M3 CO2, NOX, og SO2 Kjemiske midler (vask) 21 M3 Liten Kjølemiddel 14 M3 Freon Type Mengde til sjø Virkning Separert bilge vann 444 M3 Ingen Mat avfall 59 M3 Ingen Type Mengde levert land Behandling/Virkning Avfall 998 M3 Ingen Papir og kartong 80 M3 Resirkuleres Tre 1,4 Tonn Resirkuleres Metall 10 tonn Resirkuleres Plastikk 5,6 tonn Resirkuleres Glass 1,8 tonn Resirkuleres Sludge 702 M3 Resirkuleres Batterier 1,5 tonn Resirkuleres Oljefat 1121 stk Resirkuleres Malingsbokser 0,8 tonn Resirkuleres Spesialavfall 0,3 tonn spesialbehandles Incinerator aske 17,5 tonn spesialbehandles Stål skrap 0,4 tonn Resirkuleres Maling 0,37 M3 spesialbehandles Mengde Mengde brent ombord Virkning Avfall 2342 M3 CO2, NOX Sludge 131 M3 CO2, NOX, SO2 De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: Type Effekt på miljø Tiltak Eksosgass Luftforurensning Installere gassmaskineri på våre skip Installere eksoskatalysator Ombygging av maskineri Hastighetsoptimalisering Optimalisere bruk av motorer Forbedre vedlikehold Incinerator Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Kjele Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Olje og kjemikalier Forurensning av sjø Installere oljelenseutstyr Øvelser i SOPEP utstyr Utslipp av NOx fra Eidesvik-skip på norsk sektor Kg NOX / MWh Små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Kjemikalier 30 l Virkning på miljø er neglisjerbar Hydraulisk olje 70 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Diesel olje 240 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Liquid Mud 500 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Slop 200 l - Virkning på miljø er neglisjerbar

18 SELSKAPSSTRUKTUR 100% Langevåg Senter AS 100% 100% Eidesvik Seismic Vessel AS Viking Surf AS 100% 100% Eidesvik Subsea AS Viking Troll AS Eidesvik Offshore ASA 100% Eidesvik Shipping Ltd 22% 100% Eidesvik Shipping International AS 100% 100% Eidesvik Subsea Vessel AS 50% Viking Troll DIS Eidesvik OCV AS Eidesvik OCV KS 3% 10% 100% 100% Eidesvik Shipping AS Eidesvik MPSV AS 100% 40% Eidesvik AS OMAK Maritime Ltd 18

19 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapet har implementert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av Oslo børs. Formålet med disse retningslinjer er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Disse prinsipper ivaretar sentrale elementer som: - instrukser for styret og administrerende direktør - selskapets verdigrunnlag og etiske normer - retningslinjer for plan og budsjettarbeid, håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel - fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte - retningslinjer for bruk av revisor - retningslinjer for informasjon fra selskapet. Selskapet har foreløpig besluttet ikke å ha egen valgkomite og bedriftsforsamling da styret ikke ser klare fordeler ved dette for et selskap med den struktur Eidesvik har. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse omhandler ikke utbyttepolitikk. Ved børsintroduksjon sommeren 2005 ble det annonsert at selskapet vil følge en moderat og forutsigbar utbyttepolitikk, hvor en tar hensyn til blant annet til fremtidig investeringsbehov og vekstrate. Detaljert oversikt over prinsipper for eierstyring og selskapsledelse finnes på vår hjemmeside. Eidesvik Offshore ASA ble 27. juni 2005 notert som selskap nr. 200 på Oslo Børs. 19

20 Eidesvik Offshore ASA Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for videre vekst og å sikre gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. I 2007 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I juli 2007 tok rederiet levering av et nytt seismikkskip, Viking Vision samt at Viking Poseidon ble ombygd til seismikkskip. Dette skipet var ferdig ombygd i november 2007 og endret navn til Viking Vanquish. Begge disse seismikkskip gikk inn på 8 års kontrakter for CGGVeritas. Videre ble det tatt levering av subsea skipet Acergy Viking i desember Skipet gikk inn på en 8 års kontrakt med Acergy. Det første av de to kontraherte gassdrevne PSV er av Avant design (styrehuset akter) ble døpt Viking Queen i desember 2007, og levert i januar To nye skip er satt i bestilling for levering i Disse er seismikkskip med Ulstein X-bow design, og begge er sluttet på 12 års kontrakter til CGGVeritas. Det ble i 2006 inngått kontrakt for salg av Kingfisher til befrakter som hadde kjøpsopsjon. Dette ble levert til kjøper i januar 2007, men Eidesvik har fortsatt bemanning og drift av skipet. Virksomheten Eidesvik Offshore ASA er morselskap i Eidesvik-konsernet. Selskapets formål i følge vedtektene er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet er gjennom 2007 realisert gjennom drift av 21 skip hvorav 16 er konsolidert i konsernet, 2 var innleid på bareboat-avtale, 1 var innleid på TCavtale og 2 ble operert på disponentavtaler. Skipene var vesentlig befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene supply, seismikk og subsea. Konsernet har ved årsskiftet i tillegg 5 skip i bestilling som følger: 2 forsyningsskip av typen VS493-GassAvant for levering januar 2008 og 4. kvartal 2008, 1 subsea skip for levering i 4. kvartal 2008, samt 2 seismikkskip for levering hhv. 1 og 2 kvartal Dette utgjør totale investeringer på ca. NOK mill. Konsernet har i 2007 solgt ett skip for totalt NOK 140 mill. Konsernets aktivitet ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederi virksomheten er organisert i henhold til reglene for norsk rederibeskatning gjennom Eidesvik AS som driftsselskap og flere skipseiende selskaper. Datterselskapet Eidesvik Shipping Ltd har sitt kontor i Hook utenfor London. Aktiviteten i Nigeria koordineres primært gjennom det tilknyttede selskapet OMAK Maritime Ltd hvor Eidesvik eier 40%. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet prioriterer Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) svært høyt. I 2006 ble kvalitets- og sikkerhetssystemet sertifisert i henhold til kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. HMS rapporteringssystemet om bord på skipene er basert på online system som forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for å vurdere og iverksette forebyggende tiltak. Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS feltet og har spesielt fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet i 2007 var 4,1% som er en nedgang på 0,3 % fra 2006.

21 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Selskapets LTI rate var på 1,39 i 2007 som er en nedgang fra 2,07 i 2006 Eidesvik AS har valgt å videreføre avtalen med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) som sikrer tett oppfølgning av sykemeldte gjennom samarbeidet med Norsk Rederihelsetjeneste AS. Dette selskapet er lokalisert på Bømlo, og drives med godkjent sjømannslege og sykepleier. En har arbeidet aktivt med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i rederiet, med kontinuerlig fokus på forbedring. Sammen med Norsk Rederihelsetjeneste er det spennende Fatigueprosjektet som innebærer endring av vaktsystem, døgnrytme og kosthold videreført i 2007 og har som resultat en bedret søvnkvalitet. Ut fra forskning i USA gir dette større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. Dette prosjektet videreføres i 2008 på flere skip. Det var ved årsskiftet totalt 578 fast ansatte i selskapet. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring og har stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord på våre skip. Ytre miljø Eidesvik fører en målbevisst miljøpolitikk. Konsernet har i de senere årene ledet et omfattende utviklingsarbeid for å komme fram til mer miljøvennlige og energisparende skip. Erfaringene fra gassdrift er svært gode og konsernet har satt i drift ett nytt forsyningsskip med LNG som drivstoff i januar 2008 og har ytterligere ett for levering i 4. kvartal Disse går inn på langsiktige kontrakter med henholdsvis StatoilHydro og Total. Eidesvik deltar i et spennende utviklingsprosjekt for bruk av brenselcelleteknologi på skip. Prototypen for det første brenselcellesystemet for skip er under bygging og skal installeres i Eidesviks neste GassAvant som skal leveres i 4. kvartal Denne teknologien vil gi store reduksjoner i utslipp av klimagasser til luft, som følge av betydelig reduksjon i drivstofforbruk. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og regler. For å redusere risikoen for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes av høyt kvalifisert personell. Konsernets landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i konsernets årsrapport. Aksjonærer, eierstyring og ledelse Ved årsskiftet er det aksjer i selskapet. I løpet av 2007 ble det delt ut til sammen opsjoner til medlemmer av ledergruppen. Totalt utdelte opsjoner til ledergruppen i konsernet er etter dette Ved årets slutt var det totalt 718 aksjonærer. Av disse var 25 utenlandske med en eierandel på 7,60 %. Ved årets slutt var aksjen omsatt til NOK 52,75. Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på NOK , dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. All informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og åpne presentasjoner, og vil samtidig være tilgjengelig på konsernets hjemmeside. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn ved utøvelse av selskapets styring og ledelse. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på konsernets hjemmeside. Selskapet har ikke valgkomité. Styret fungerer inntil videre som valgkomite. Ved forslag til kandidater vil det bli lagt vekt på kompetanse og egenskaper, som kan komplettere de som blir sittende videre i styret. Selskapets styre har en sammensetning hvor 40 % av medlemmene er kvinner. Resultat, balanse og finansiell risiko Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS. Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Eidesvik AS ivaretar disponent- og forretningsførerfunksjonen for de skipseiende selskaper i henhold til egne avtaler. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS, Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping Ltd. Resultat Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 2007 var NOK 752,9 mill (NOK 856,0 mill i 2006). I 2007 tallene inngår salgsgevinster på til sammen NOK 29,1 mill, mens det i tallet for 2006 er inkludert NOK 102,6 mill i salgsgevinster. Reduksjon i fraktinntekter skyldes hovedsakelig redusert antall skip i drift. Dette som følge av foretatte salg av gamle skip ultimo 2006 og primo 2007, samtidig som nybygg og ombygging av skip er blitt forsinket levert. 21

22 22 Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) for 2007 er NOK 309,2 mill, inklusiv gevinst på NOK 29,1 mill, (NOK 428,1 mill inklusiv gevinst på 102,6 mill i 2006). Årets driftsresultat er lite påvirket av svingningene i det generelle markedet, da de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter. Det er kostnadsført NOK 158,2 mill i avskrivninger for 2007 (NOK 149,8 mill). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivning på NOK 151,0 mill for 2007 (NOK 278,3 mill). Selskapet har regnskapsført et tap på NOK 16,8 mill i forbindelse med et tilknyttet selskap. Dette er dels avsetning knyttet til foretatt investering i, og dels avsetning knyttet til lån til tilknyttet selskap. Ingen del av tapene er endelig realisert. Årets resultat av finansposter på NOK 46,3 mill (NOK 34,5 mill), er sterkt preget av at kursen på USD er svekket i forhold til NOK gjennom året. Dette medfører at selskapet inntektsfører urealiserte gevinster på gjeldsforpliktelser som løper i USD. Årets resultat før skatt er NOK 180,6 mill (NOK 315,9 mill), konsernets skattekostnad for 2007 er NOK 227,2 mill, som gir et konsernresultat etter skattekostnad på NOK -46,6 mill (NOK 296,4 mill). Av skattekostnaden er NOK 256,6 mill kostnadsføring av avvikling av tidligere rederibeskatningsordning. Resultat pr aksje (vektet) ble NOK -1,54 (NOK 9,63). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt NOK 13,8 mill (NOK 10,2 mill). Balanse Bokført egenkapital i konsernet er NOK 1.478,7 mill inkludert minoritetsinteresser på NOK 26,8 (NOK 1.524,6 mill i 2006). Bokført egenkapital i konsernet er 34,6 % av totalkapital. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen NOK 409,9 mill (NOK 426,1). Skip (herunder Skip holdt for salg) og innbetalinger på nybyggingskontrakter har i løpet av året økt med NOK 808,5 mill, mens konsernets omløpsmidler er redusert med NOK 79,9 mill. Sum eiendeler utgjør NOK 4.273,0 mill, en økning på NOK 887,7 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere. Disse konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontraktsfrie på NOK mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan oppnå i det kortsiktige markedet er merverdien på skipene lavere enn meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld er i løpet av året redusert med NOK 387,1 mill til totalt NOK 590,9 mill inklusiv NOK 167,7 mill som er den del av langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder, og NOK 102,5 mill som utgjør miljødelen av skatteforpliktelsen etter avviklingen av den tidligere rederiskatteordningen. Langsiktig gjeld var NOK 2.203,4 mill, som representerer en økning på NOK 1.320,6 mill. Selskapet har i 2007 refinansiert kortsiktige trekkfasiliteter på NOK 650 mill til langsiktig gjeld. I tillegg er det trukket opp langsiktig gjeld i forbindelse med nybygg og ombygging. Kontantstrøm Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er økt fra NOK 117,2 mill ved utgangen av 2006 til NOK 122,6 mill pr Styret forventer en betydelig styrking av kontantbeholdningen i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2007 er NOK 258,3 mill (NOK 189,7 mill ). Netto negativ kontantstrøm i forbindelse med investeringsaktiviteter på NOK -963,0 mill (NOK -592,7 mill) skyldes betaling av Viking Vision, Acergy Viking og Viking Vanquish, samt betydelige utbetalinger i forbindelse med det løpende nybyggingsprogrammet. Inngående kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter er kommet ved salg av Kingfisher. Konsernets netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er NOK 727,2 mill (NOK 71,2 mill). Dette skyldes i hovedsak låneopptak i forbindelse med betaling av nye skip og refinansiering av noen eldre skip, samt ordinær nedbetaling av konsernets langsiktige gjeld. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på NOK 13,8 mill for Eidesvik Offshore ASA disponeres som følger: Overført til annen egenkapital: 2007: 13,8 MNOK Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling den 19. mai 2008 at det utbetales et utbytte på NOK 1,- pr aksje, totalt NOK 30,15 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca. 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital utgjør NOK 363,8 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet i henhold til Regnskapslovens 3-3 er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årsregnskapets slutt ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat.

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 Eid desv vik Offs O shorre AS SA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 NOTER MORSELSKAP 63

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger

ÅRSRAPPORT. Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger ÅRSRAPPORT 2005 Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger Vi skaper nye tekniske løsninger 5 Framtidens løsninger tar miljøet på alvor 7 Våre ansatte er vår viktigste ressurs 9 Langsiktig økonomi

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA INNHOLD NOK ET GODT DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 ÅRSBERETNING 2009 11 HOVEDOPPSTILLINGER KONSERN REGNSKAP 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 HOVEDOPPSTILLINGER

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007

GC RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007 GC RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007 Driftsinntekter på NOK 185,1 mill. EBITDA på NOK 87,4 mill. Gevinst ved avgang datterselskap Arrow Seismic på NOK 132,6 mill. Resultat før skatt var NOK 181,1

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer