Hydro i endring. innhold >>> > 4-5 > 6-9 > > Kurri Kurri har orden på utstyret. Race for veldedighet. Døren på gløtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydro i endring. innhold >>> > 4-5 > 6-9 > 29-31 > 10-13. Kurri Kurri har orden på utstyret. Race for veldedighet. Døren på gløtt"

Transkript

1 HYDRO INSIDE Magasinet for Hydro-ansatte verden over nr. 2, 2007 Hydro i endring innhold >>> Kurri Kurri har orden på utstyret > 4-5 Ormen Lange vekker oppsikt > 6-9 Døren på gløtt for Beijing-OL > Race for veldedighet > 29-31

2 there! hi&lo 28 hi 5 36 Hydro har de siste fem årene gjennomgått store endringer. Livskraften i 101 års industritradisjoner, sterke markedsposisjoner, samt en dyktig og lojal arbeidsstokk vil fra høsten 2007 leve videre i tre selskaper med globale lederposisjoner: Gjødselselskapet Yara, aluminium- og kraftselskapet Hydro og verdens desidert største offshore-operatør i oljeindustrien. Utskillelsen og sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil er et omfattende prosjekt, og mange i både Hydro og Statoil blir stilt overfor nye muligheter og utfordringer. Også andre deler av Hydros virksomhet skal gjennom store endringer. Det er i slike situasjoner kvaliteten på medarbeiderne og organisasjonen blir satt på prøve og kommer til sin rett. Jeg har fått en rekke spørsmål og kommentarer som tyder på at de aller fleste er entusiastiske og forventningsfulle med tanke på endringene de står overfor. Mitt inntrykk er at det gjelder både de som skal inn intro i det text nye body oljeselskapet, copy introog text det som skal body fortsette copy introi Hydro text sombody et rent copy aluminiumselskap. intro text body copy intro text body Flerecopy imidlertid intro text usikre. bodyhva copy. skjer med meg Body og copy min jobb? Body Begge copy Body deler copy er naturlige og sunne reaksjoner. Jeg er spent Body copy Body copy Body copy Body copy Body selv. Og jeg omgås daglig kolleger som copy Body copy Body copy Body copy Body er det samme. copy Body copy Body copy Body copy Body Samtidig tyder både magefølelsen og copy reaksjonene Body copy fra kommentatorer, Body copy Bodyanalyti- kere og Body investorer copy Body verden copy over Body på copy at vi har Body copy Body copy copy tatt enbody riktigcopy beslutning. Body copy Det skyldes Body copy blant Body copy annetbody at endringene copy Body skjer copy med Body utgangspunktbody i styrke. copy Body copy Body copy copy Body copy Gjennom modige grep og hardt arbeid har vi skapt store verdier, samtidig som over velkvalifiserte medarbeidere får enda sikrere og mer spennende hi! > writer jobber. photos > photographer innhold 4-5 Sikkerhet i sentrum. God orden på utstyret gir både kostnadsbesparelser og bedre sikkerhetsresultater. 6-9 Stjernen Ormen Lange. Vi vet naturligvis at Ormen Lange er et fantastisk gassprosjekt. Men nå har resten av verden lagt merke til det også En fot innenfor i Kina. Å eksportere foredlede aluminiumprodukter til Kina må da være som å selge sand i Sahara? Med egne øyne. Kunstig virkelighet blir ikke lenger bare brukt til å utforske undersjøiske reservoarer det kan også forbedre sikkerheten offshore Hydro i endring. Den foreslåtte sammenslåingen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil vil naturligvis medføre store forandringer. Men det er også andre og litt mindre omfattende hendelser som skaper endringer i Hydro Det enkle er ofte det beste. Enkle ting kan bety mye, både for miljø og bunnlinje Århundrets sykkeltur. Det krever en viss besluttsomhet... I 16 dager kjørte Paul Farrugia motorsykkel gjennom Sør-Afrika for å hjelpe landet med å bekjempe fattigdom og sykdom Kunst og ingeniørarbeid to sider av samme sak. Joe Brown synes databasert ingeniørarbeid og snurrige malerier utfyller hverandre, ettersom begge krever framsyn og målrettet arbeid Postkort fra Newton Aycliffe

3 innhold hi! 3 hi!> team Ansvarlig redaktør > Cecile Ditlev-Simonsen Redaktør > Craig Johnson Redaksjonsråd > Halvor Molland (Aluminium Metal), Ole Johan Sagafos (Aluminium Products), Bjørn Otto Sverdrup (Olje & Energi), Ragnvald Bertheussen (Other Businesses). Design og produksjon > item ltd og Media Center ( ) >>> neste utgave mai 2007 ideer? kontakt: Craig Johnson Hydro (F472B) 0240 Oslo, Norge Virksomhetene som forlater Hydro, vil fortsette å skape verdier i sine nye hjem. hydro.com Foto: Scanpix

4 God orden på utstyret gir både kostnadsbesparelser og bedre sikkerhetsresultater Sikkerhet i sentrum

5 sikkerhet først hi! 5 Teamkoordinator Michael Wilson og hans kolleger ved Kurri Kurri ser fordelene med Safety Maintenance Center og den sterkere vektleggingen av sikkerhet. A luminiumverket i Kurri Kurri i Australia delte ut artikler med sikkerhetsutstyr i fjor. Det er ganske mye å holde rede på, men det er nettopp det som er oppgaven til Safety Maintenance Center. Når vi deler ut utstyr, vet vi det skjer i samsvar med både Australias og Kurri Kurri-anleggets sikkerhetsstandarder. Utstyret har ikke ligget nedstøvet bak i en lastebil de siste seks månedene, sier Jim York, sikkerhetsansvarlig på anlegget. Sammen med sikkerhetsassistentene Gregory Cook og Simon Lane har han inspisert og utlevert nærmere enheter med sikkerhetsutstyr i Dette omfatter blant annet Racal-hjelmer, seler og taljer. Både prosessen og resultatene i dette systemet er imponerende. Safety Maintenance Center er utvilsomt en stor bidragsyter til det rekordlave TRI-tallet på 2,1 i I tillegg sparer Hydro store beløp gjennom redusert svinn. Det har ikke alltid vært slik. For ti år siden hadde hver enkelt operatør individuelt sikkerhetsutstyr, og 50 Racal-hjelmer til en pris av rundt 800 US-dollar stykket gikk tapt hvert år. Andre typer utstyr ble forlagt eller mistet, og det var ingen jevnlig inspeksjon av utstyret noe som også er svært viktig. I fjor var det bare en av Racal-hjelmene som ikke ble levert tilbake. Sikkerhetssenteret kunne da se hvem som hadde fått utlevert hjelmen, og kunne be den aktuelle avdelingen om å erstatte den. Siden alt utstyret er merket, og alle aktiviteter logges på en datamaskin, kan Kurri Kurri-anlegget og produsenten sammen få til en optimal forvaltning av sikkerhetsutstyret. Et eksempel er filtrene til Racal-hjelmene. Senteret vet nå nøyaktig hvor mange ganger hver av de hjelmene med filter er blitt brukt. York anslår at den årlige besparelsen på filter alene er på rundt US-dollar. Alle som arbeider ved Safety Maintenance Center er autorisert til å inspisere sikkerhetsutstyret vi deler ut. Alt utstyret er tydelig merket og identifisert, vi har et eget lagerområde, og vi vet nøyaktig når utstyret går ut på dato eller har behov for service. Vi demonterer, renser og inspiserer alt før det deles ut på nytt, sier York. Basert på denne suksessen får også alle innleide som arbeider ved aluminiumverket tilbud om å bruke sikkerhetsutstyr fra senteret. hi! > Halvor Molland foto > Halvor Molland Sikkerhetsansvarlig Jim York (til høyre) og assistent Gregory Cook inspiserer en Racal-hjelm ved Safety Maintenance Center i Kurri Kurri i Australia. 25% Målet er nådd! Hydros mål om en nedgang på 20 prosent i samlet antall skader ble nådd i 2006 med god margin. Over tid har samlet antall skader (TRI) vært jevnt fallende i Hydro, selv om det ambisiøse målet til konsernsjef Eivind Reiten om en reduksjon på 20 prosent ikke har vært nådd alle år. Det siste året har imidlertid trenden vært svært positiv med en reduksjon på rundt 25 prosent, til en TRI-rate på 4,0. Reduksjonen i TRI-raten i 2005 var 10 prosent. Enkelte forretningsområder har oppnådd store forbedringer, sier Jack Simensen, sikkerhetsansvarlig i konsernets stab for helse, miljø og sikkerhet. Flere enheter har oppnådd en forbedring på mer enn 50 prosent, men vi har fortsatt en liste med enheter som henger etter i forhold til målsettingen, og enkelte rapporterer dessverre også om tilbakegang. Dette gir selvsagt grunnlag for oppfølging. Til tross for den generelle forbedringen inntraff det ett dødsfall i Hydro i Jens Hinrichs, prosjektingeniør ved pressverket i Birtley i England, omkom i en ulykke tidlig i november. Enhver dødsulykke er én for mye, sier Simensen, men tilføyer at antall ulykker med dødelig utgang også har gått ned over tid. Ulykken i Birtley er grundig etterforsket, og det er lagt ut en rapport på Hydros intranett slik at andre kan lære av det som skjedde. hi! > Trond Aasland

6 Vi vet naturligvis at Ormen Lange er et fantastisk gassprosjekt.

7 hi! 7 Men nå har resten av verden lagt merke til det også >>>

8 >>> Stjernen Ormen Lange H ydros Ormen Lange-prosjekt får en god del oppmerksomhet også utenfor det lille lokalsamfunnet på Aukra på Vestlandet, der gassen skal føres i land for prosessering. Så langt har millioner av TV-seere over hele verden lært om Ormen Lange på Discovery Channel, i tillegg til russiske og tyske programmer. Undervannsrørledningen Langeled, som forbinder ilandføringsanlegget i Norge med mottaksterminalen i England, er omtalt både av BBC og i flere britiske aviser. Det er første gang jeg har opplevd så mye oppmerksomhet rundt et prosjekt. Vi blir stolte når National Geographic og Discovery Channel ønsker å lage programmer om Ormen Lange, til og med før vi er ferdige. Dette gjør virkelig at Ormen Lange kommer ut til folket, og det er svært stimulerende for hele prosjektteamet. Tom Røtjer, direktør, Prosjekter

9 hi! 9 Her er noen av de mest prestisjetunge omtalene: Ormen Lange-prosjektet ble trukket fram i TV-serien Megastructures på National Geographic Channel. Ormen Lange ble kjent i Hollywood, da Hydros film The Traveller med Ian Wright fra Lonely Planet vant flere førstepremier under International Film and Video Festival i USA. Bladet Popular Science har omtalt Ormen Lange og Langeled-prosjektet i featureserien Best of What s New in Selve juvelen i kronen, sett med energibransjens øyne, var da prosjektet ble tildelt den velrenommerte prisen Platt s Global Energy Project of the Year i New York sent i Ormen Lange ble stemt inn på førsteplass av alle de ti dommerne i panelet for Platt s Global Energy Award, og det er første gang i historien at en kandidat har fått så stor oppslutning, sier Lars H. Bjelvin, leder for kommunikasjon i Ormen Lange-prosjektet. Ormen Lange er et fantastisk verktøy når det gjelder å formidle strategiske budskap som støtter opp om Hydros forretningsmål. Prosjektets kjennetegn og sterke sider er i stor grad de samme som de Hydro har utviklet som ledende industribedrift de siste 100 årene. Det Hydro aller helst ønsker å vise fram ved Ormen Lange, er et tett og konstruktivt samarbeid med prosjektpartnere, leverandører og samfunnet generelt, også akademiske og vitenskapelige fagmiljøer. Å lede et slikt prosjekt utvikler to andre sterke sider som både Ormen Lange og Hydro blir mer og mer kjent for, nemlig at vi er teknologiske visjonærer som i økende grad utvikler ny og banebrytende teknologi, og at vi står i en særklasse når det gjelder å gjennomføre store prosjekter til riktig tid og innenfor budsjett, sier Bjelvin. Hydros sterke profil innenfor teknologi, prosjektgjennomføring og samarbeid er det vi må skreddersy og kommunisere til interessegrupper og beslutningstakere, både bilateralt og offentlig, overalt der vi har ambisjoner om vekst. Hydro har nylig utført en slik kommunikasjonskampanje i Russland. I dag er Hydro anerkjent både blant russiske næringslivsledere og politikere som et ledende selskap innenfor undersjøisk teknologi, og spesielt som et selskap som alltid leverer i samsvar med tidsplan og budsjett, sier Bjelvin. Å formidle et slikt bilde av selskapet er strategisk sett helt nødvendig i et land som Russland, som er rikt på petroleumsressurser, men som likevel har vanskelige rammebetingelser, særlig sett i kombinasjon med en stadig sterkere konkurranse mellom internasjonale petroleumsselskaper som har ambisjoner om å vokse oppstrøms. Gjennom Hydros siste år som operatør på Ormen Lange vil prosjektets merkevare bli markedsført overfor viktige beslutningstakere i ulike deler av verden Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika, for å nevne noen, sier Bjelvin. Vi skreddersyr alltid budskapet til lokale forhold på de stedene vi har ambisjoner om å vokse. Vi gjør det gjennom en blanding av kanaler for å få budskapet gjennom at Ormen Lange og Hydro handler om tre ting; teknologi, gjennomføring og samarbeid. hi! > David Burke foto > Øivind Leren, Tor Hammerstad, Helge Hansen, Dag Thorstensen

10 En fot innenfor i Kina Å eksportere foredlede aluminiumprodukter til Kina må da være som å selge sand i Sahara?

11 >>> hi! 11

12 Hvis du har vanskelig for å justere inngrodde oppfatninger, burde du holde deg borte fra Kina. Her går utviklingen så fort at selv de mest dynamiske blant oss sliter med å holde følge. Gérard Lugrin Vinduer fra Hydro skal pryde Morgen Center i Beijing. >>> K ina representerer et enormt marked med sine 1,3 milliarder mennesker og større økonomisk vekst enn noe annet sted i verden. Etterspørselen etter aluminium øker, men det gjør også kompetansen til de kinesiske produsentene, som arbeider hardt for å nå opp til vestlige standarder. Likevel selger Hydro sine avanserte byggsystemer i aluminium i dette blomstrende byggemarkedet blant annet høyprofilerte konstruksjoner til de olympiske leker i 2008 i Beijing. Hvorfor skulle ikke vi selge våre avanserte byggsystemer i verdens raskest voksende marked? sier Gérard Lugrin, som utvikler virksomheten til Hydro Building Systems i Kina. Lugrin driver et nytt, stort lager- og kontorbygg i utkanten av Beijing, der Hydro er i ferd med å gjennomføre sin første store leveranse. Wicona vindussystemer fra Hydro blir en synlig del av bygningskomplekset Morgan Center, som vil være en del av rammen rundt sommer- OL i Beijing. I løpet av det siste året har Lugrin bygd opp en stab av dyktige kinesiske medarbeidere, flere med solid erfaring fra byggeindustrien. I løpet av høsten 2006 flyttet de inn i sitt nye lageranlegg, inngikk de første store kontraktene og etablerte viktige kontakter med kinesisk byggeindustri, eiendomsutviklere, metallarbeidere og arkitekter. De har også lagt planer for de nærmeste

13 hi! 13 Personprofil Gérard Lugrin pionér og nybygger Gérard Lugrin har vært Hydro Building Systems representant i Beijing i ett år, men er ingen nykommer i bransjen. Hele yrkeslivet har den 59 år gamle franske arkitekten tilbrakt i aluminiumindustrien, det meste av tiden i Technal, som ble en del av Hydro i Han har bodd i alle verdenshjørner i Marokko, Thailand, Europa og Midtøsten og har reist i 15 år i Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Lugrin kom til Beijing fra Bahrain. Han beskriver seg selv som en typisk nybygger. Det er det han trives best med etablere, bygge opp, få hjulene til å rulle. Så vil han trekke seg ut med sikte på å overlate roret til lokale krefter. Det er helt klart riktig framgangsmåte i Kina. årene. Nå skal Hydros merkevarer Wicona og markedet for høykvalitetsprodukter. Myndighetene i Kina er dessuten i ferd med å intro- Technal bygges opp til en naturlig posisjon i dette enorme markedet. dusere nye og strenge krav til bygningenes Størrelsen på det kinesiske markedet for energieffektivitet. byggprodukter i aluminium er ikke helt enkelt De nye kravene som er skissert, forutsettes å forbedre energieffektiviteten i nye bygg å anslå. Lugrin mener at den type produkter Hydro leverer, representerer et volum på om med 65 prosent, forklarer han. De blir enda lag en million tonn i året. Hydro Building Systems nisje i dette markedet utgjør trolig om Dette representerer store muligheter for strengere enn de strengeste kravene i Europa. lag tonn. oss, men det betyr også at kinesiske produsenter vil komme raskt etter på dette området. Men de er ikke alene. Både europeiske og kinesiske leverandører vil ha sin andel av Flere av dem leverer allerede meget avanserte Forberedelsene til De olympiske leker i 2008 i Beijing er godt i gang. byggsystemer. Dersom vi fortsatt skal kunne ligge et hestehode foran i kvalitet og teknisk avanserte løsninger, må vi intensivere arbeidet med produktutvikling. Våre mest krevende kunder i Kina setter ikke lavere krav enn de kundene vi har i Europa. Lugrin og teamet hans er optimistiske, men også realistiske. De vet at et stort og voksende marked ikke er noen garanti for å lykkes. Du må også være i besittelse av en utpreget evne og vilje til å forstå og finne din naturlige plass i den kinesiske kulturen. Gérard Lugrin er entusiastisk. Det er uten tvil også hans nære medarbeidere. Han sier han er ydmyk overfor oppgaven som står foran ham. Dessuten er han storlig imponert over tempoet og den målrettede utviklingen i dagens Kina. Bare se deg omkring! Det er knapt et kvartal i denne enorme byen som ikke domineres av flere store byggekraner. Nye høyhus spretter opp over alt. Det er markedsmuligheter så langt øyet kan se, sier han. Dette er enormt. Jeg har aldri noensinne opplevd noe liknende. hi! > Ole Johan Sagafos foto > Ole Walter Jacobsen

14 Kunstig virkelighet blir ikke lenger bare brukt til å utforske undersjøiske reservoarer det kan også forbedre sikkerheten offshore

15 hi! 15 Olav Sæter demonstrerer VR safety programmet for plattformsjefer og andre fremtidige brukere. Med egne øyne F or aller første gang blir datakoder som er utformet for å analysere gassfare, kombinert med kunstig virkelighet (VR) til bruk i sikkerhetsopplæring. Programmet er utviklet av Olje & Energis forskningssenter i Porsgrunn for å lære ansatte både offshore og på land å forstå og redusere risiko og øke sikkerheten offshore. Nylig var Hydros plattformsjefer samlet i VR-rommet på Sandsli i Bergen for å delta i en interaktiv demonstrasjon av det nye opplæringsverktøyet. Programmet kombinerer realistiske, tredimensjonale datamodeller med internt utformede analyseverktøy for gassfarepotensial. Det er fullstendig interaktivt, slik at det er mulig å simulere nye hendelser direkte, ganske enkelt ved å definere en ny lekkasje og plassere den hvor du vil. Hovedformålet er å øke bevisstheten om tankegangen bak fysiske barrierer og risikonivåer og kommunisere mulige beredskapssituasjoner, sier prosjektleder Olav Sæter. Det er ikke noe virtuelt over behovet for å øke bevisstheten. I fjor sto Hydro for nesten halvparten av alle rapporteringspliktige gasslekkasjer i norsk offshoresektor. Det er ikke så lett å kommunisere risikonivåer, men ved å bruke dette verktøyet kan vi se og oppleve virtuelle situasjoner, sier Gry Offernes, leder for HMS, security og beredskap i Drift. Hun siterer offshorearbeidere som setter opp midlertidige vindskjermer uten å forhøre seg med tekniske verneombud: Dette programmet demonstrerer konsekvensene visuelt! Slik virker det: Nå er vi i en veldig farlig situasjon, forklarer Sæter, som simulerer en potensiell stor gasslekkasje i kompressormodulen på Grane. Plattformen blir brukt som modell i det Hydrodesignede VR-programmet. Lydeffekter av gasslekkasjer og eksplosjoner er lagt inn i programmet for å gjøre situasjonen så realistisk som mulig. Alle de simulerte dataene blir generert med hjelp av avanserte koder for gassfareanalyser, inkludert scenarier der det er sannsynlig at gasslekkasjer kan forekomme, og ulike vindforhold. Treningsscenariene er designet med utgangspunkt i fem nivåer i utviklingen av en gasslekkasjesituasjon kilde, spredning av gass, antenning, eksplosjon og brann som kan føre til store ulykker. Vindforholdene blir også vist i form av fargekodede linjer og piler som viser retning og styrke. VR-programmet kan brukes overalt, både i CAVE-rommet og på bærbare maskiner, takket være et dataprogram som kan kjøres på ulike maskinvareplattformer. Alt du trenger, er 3D-briller. Selv en bærbar maskin gir samme følelse av 3D-dybde som CAVE. hi! > David Burke foto > Vidar Hardeland Det er ikke så lett å kommunisere risikonivåer, men ved å bruke dette verktøyet kan vi se og oppleve virtuelle situasjoner. Gry Offernes

16 Hydro inside i endring >>> Eivind Reiten. Foto: Helge Hansen

17 HydroInnovation i endring hi! 17 Den foreslåtte sammenslåingen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil vil naturligvis medføre store forandringer. Men det er også andre og litt mindre omfattende hendelser som skaper endringer i Hydro. Hydro Polymers, med sine om lag ansatte, skal selges eller børsnoteres ikke ulikt det som skjedde med forretningsområdet Agri, nå Yara, for tre år siden. Hydro Production Partner og Production Services, med mer enn ansatte til sammen, blir også forberedt for salg. Her kan du lese mer om erfaringene til dine kolleger og noen tidligere kolleger. >>> Positiv holdning i Hydro Polymers > Yara baner sin egen vei > Vemodig sorti, men jobbene blir > 24-25

18 Hydro er i endring, og vi er i endring De ansatte ved Hydro Polymers i Aycliffe i England vet hvordan de skal takle endringer S tyrelederen i Bakelite Ltd., som var det første selskapet med virksomhet på industriområdet i Newton Aycliffe etter andre verdenskrig, ga følgende kommentar i 1951: Arbeiderne i nordøst er av aller beste sort: De er tilpasningsdyktige og arbeidsomme, og evner å innrette seg svært raskt etter nye prosesser. Dette gjelder åpenbart også i dag. Opp gjennom årene har mange selskaper drevet virksomhet her; det siste er Hydro Polymers etter at Hydro kjøpte anleggsområdet i Store deler av arbeidsstyrken kommer fra lokalsamfunnet, og ganske mange har også familiemedlemmer som er ansatt her. Og flere av dem har jobbet for mer enn én eier. Hva synes de om planene om å avhende Hydro Polymers, enten gjennom salg til et annet selskap, eller ved å skape et nytt, uavhengig selskap gjennom børsnotering? hi! > Craig Johnson foto > Terje S. Knudsen

19 HydroInnovation i endring hi! 19 Bill Wood Fabrikksjef 30 år En solid virksomhet Vi har ingenting å være redd for når det gjelder en eventuell ny eier. Vi har solid drift og gode, dyktige folk. Bill Wood Kommunikasjon er viktig, ellers blir du bare værende i det store intet. Nå når planene er allment kjent, er det blitt så mye lettere. Vi kan forklare hva som er positivt med å stå på egne ben. Vi tror Hydro vil behandle oss fint. Dette anlegget har mye å være takknemlig for når man ser på det som er utviklet her. Jeg har arbeidet for to eiere: British Industrial Plastics, og så Hydro. Vi erkjenner at Hydro er i endring, og at vi er i endring. Vi har ingenting å være redd for når det gjelder en eventuell ny eier. Vi har solid drift og gode, dyktige folk. >>>

20 Carl Fawcett Prosessoperatør Compounds 10 år Brent Morfoot Prosessoperatør Compounds 2 år Lee Edgar Fagarbeider og tillitsvalgt i AMICUS 15 år Mye usikkerhet Står foran en ny tid Positiv til framtiden Faren min har vært her i nærmere 30 år. Jeg begynte i oktober 1996 på blandegulvet i Compounds samtidig som jeg stiftet familie selv. Vår arbeidsgiver er blant dem som betaler best her omkring. Jeg tror det er en bedrift som ønsker å hjelpe oss fram. Det er mye usikkerhet, særlig blant de yngre. Det er mange anlegg rundt omkring i England som stenger virksomheten sin. Jeg tror ikke en avhendelse blir så ille. Uansett hvilken retning vi ender opp med å ta, kan vi være litt mer fokusert. Lønnsomheten er der. Jeg har tre barn på to og et halvt, seks, og 11 år, og vi bor rett nedi gata her. Og selv om jeg kanskje ønsker noe annet for dem, synes jeg det hadde vært fint om det fortsatt er aktivitet her når de vokser opp. Jeg arbeidet først i 19 år for Great Lakes Chemicals her i Aycliffe, men da anlegget ble lagt ned, søkte jeg jobb hos Hydro. Jeg har aldri angret på det. Jeg har alltid vurdert Hydro som et selskap som gjør tingene på riktig måte. Da jeg var hos Great Lakes, spurte vi oss selv: Hva ville Hydro gjort? Hvorfor kan ikke vi gjøre det? Jeg er født og oppvokst i området og bor her med min kona Jill og våre to barn, Stacey (16) og Carl (13). Dersom denne utskillelsen hadde funnet sted for to år siden da det var tøffe tider og vi hadde lav ordreinngang hadde jeg kanskje vært bekymret. Men vi har hatt et stort oppsving, og vi jobber på høygir. Jeg ville vært mer bekymret dersom jeg jobbet noe annet sted enn hos Hydro. Det er vilje til endring blant de ansatte. Vi står aldri stille her. Vi har kommet oss gjennom harde tider, men vi har en lys framtid. Dette er fyrtårnet det er her alle ønsker å jobbe. Det kommer en ny tid nå, og dersom vi fortsetter å trekke sammen i riktig retning, tror jeg enhver overgang vil forårsake bare minimale forstyrrelser. Med vår vilje til endring, og med den sterke lagånden vi har her, er det ingen grunn til at vi ikke skal kunne se framover med stor tro på at det er spennende tider som venter oss. Det er viktig at vi holder fast ved våre høye standarder og har en positiv tankegang for at vi skal lykkes. Jeg startet for 15 år siden som lærling for å bli maskiningeniør. Nå jobber jeg som skiftingeniør i Compounds og driver med forebyggende vedlikehold og vedlikehold ved driftsstans. Jeg har vært tillitsvalgt siden juli i fjor. Hvis noen har problemer, kan de komme til meg. Folk er nok litt skuffet. Men de forstår Hydro, og Hydro har vært bra for Aycliffe. Vi er ikke redde for endringer vi har vært gjennom mye. Det er noe vi er gode til. Endringene kommer uansett. Vi kan ikke kjempe imot, men må lære oss å leve med det. Jeg er gift og har to barn gutter på tre år og åtte måneder. Det er klart jeg er litt bekymret, men jeg er likevel positiv til framtiden. Folk prøver så godt de kan her. les mer om Aycliffe > side 34-35

21 HydroInnovation i endring hi! 21 Geoff Richardson Opplæringsteknolog 35 år Carolle Land Personalansvarlig 11 år Lojalitet begge veier Tar utfordringene på strak arm Min far begynte ved dette anlegget i 1952 og sluttet i 1985 for å begynne som personalsjef i BXL. Jeg begynte her i 1972, fordi han hadde ordnet en stilling til meg i resinfabrikken etter at jeg hadde tjenestegjort i Royal Artillery og hatt andre lokale jobber. Sønnen min Michael arbeider her også, på lageret. Det var manuelt og svært hardt arbeid, og jeg startet på nederste trappetrinn med rengjøring. Jeg arbeidet meg gjennom avdelingen og ble skiftleder, og deretter koordinator for revisjonsstanser. I dag arbeider jeg med læringsteknologi. Du får en viss erfaring med folk etter 35 år. Jeg har blitt mildere til sinns før var det ingen som var staere enn meg. Du kan godt si at jeg har eksamensgrad i livserfaring. Det er synd at dette er veien Hydro mener vi må gå. Jeg liker Hydro. Men dette er bare nok en utfordring. Yara har gjort det bra og vi skal gjøre det bra vi også. Dette er et fantastisk anlegg, og mye har skjedd her de siste 25 årene. Da stedet var eid av BXL, var det ansatte her, mens det nå er i underkant av 400. Jeg hadde gjerne sett at det var slik om 50 år også. Lojaliteten har gått begge veier. Det er mange her som er glade for å gå på jobb, og Hydro har vært bra for anlegget. Jeg kunne gått av med pensjon, men jeg har ikke noe ønske om å trekke meg tilbake ennå. Jeg har gått gradene fra gulvet og har fortsatt masse energi og motivasjon. I mai har jeg vært her i 12 år. Jeg begynte som sekretær, men gikk etter noen år over til personalavdelingen, og i dag arbeider jeg som personalansvarlig. Jeg liker å ha kontakt med folk, og vi praktiserer en åpen dør-politikk der folk kan komme inn og snakke fortrolig med oss. Personalavdelingen er her for å støtte og gi råd til de ansatte. Det er spennende tider. Jeg var her da det var snakk om en eventuell overtakelse for noen år siden. Det dreide seg om hovedkonkurrenten vår, og det var mange som ikke ville gå over til dem. Vi trakk alle et lettelsens sukk da det ikke ble noe av. Fra de ansattes synspunkt har vi hatt noen tøffe år, der vi har vært definert utenfor kjernevirksomheten og lagt ut for salg. Men vi fortsetter å gjøre vårt beste uavhengig av hva som skjer. De ansatte tilpasser seg alltid. Hver måned er en utfordring, og vi tar utfordringene på strak arm. Uansett hva de ber oss om å gjøre, gjør vi mer. Det ligger i selve fundamentet for det vi gjør her, at vi stadig forsøker å forbedre oss. Med denne avhendelsen, som vi definitivt vet vil finne sted, vil folk fortsette som før uansett. Vi er egentlig ganske stolte over våre ansatte og det de har oppnådd. Uansett hva som skjer, vil arbeidsstyrken ha mye å gi. Det er mange som ønsker å begynne å jobbe for oss. Det er mange muligheter for våre medarbeidere til å flytte på seg i organisasjonen. Men det er også mange blandede følelser. Blant de nærmere 400 ansatte er det rundt 120 som har mer enn 25 års ansiennitet. Disse medarbeiderne har sett mange endringer. Det er ikke annet å vente enn at det er mange som bekymrer seg i disse tider. De vil bekymre seg både for seg selv og for anlegget, siden det er det som er levebrødet deres. Vi er ikke redde for å arbeide hardt, og jeg vet vi skal klare å ta denne utfordringen.

22 For tre år siden ble Hydros Agri-virksomhet skilt ut som et uavhengig selskap under navnet Yara. Hvordan går det med selskapet i dag? Yara: Uavhengig, fokusert og i vekst Noen av våre sterke sider som størrelse og rekkevidde har vi arvet. Andre som forretningsmodell, produktivitetsfokus og organisasjonsstruktur utvikler seg etter hvert som vi gjør nye framskritt. Thorleif Enger

23 HydroInnovation i endring hi! 23 Utskillelsen fra Hydro åpnet mange nye muligheter for Yara, sier Yaras personaldirektør Anne Grethe Dalane. I korte trekk Yara er global markedsleder på plantenæring, med salg til mer enn 120 land Kjernevirksomheten er produksjon og markedsføring av nitrogenbasert gjødsel og ammoniakk, som er det viktigste råstoffet for framstilling av nitrogengjødsel Ansatte: Aksjekurs ved lansering: 41 kroner, kurs tidlig i 2007: Rundt 165 kroner F ram til 2003 representerte forretningsområdet Agri den historiske ryggraden i Hydro. Det var her selskapet startet for litt over 100 år siden, med produksjon av gjødsel. Så ble virksomheten skilt ut fra Hydro og notert på Oslo børs. I dag er Yara verdens ubestridt ledende selskap innenfor plantenæring. Selskapets ambisjoner vokste etter utskillelsen: Yara har tatt mål av seg til å være industry shaper med en markedsandel på 10 prosent i Utskillelsen ga oss mange nye muligheter. Vi har vært påpasselige med å bruke dem og aktivt kommunisere hva vi skal stå for og hvor vi går, sier Yaras personaldirektør Anne Grethe Dalane. Som selvstendig selskap ble arbeidsforholdene våre mer oversiktlige. Det ble enklere å utvikle en klar strategi og tydelige mål. Vi kunne skape vår egen identitet. I dag er nok bedriftskulturen vår enda mer resultatorientert enn den var tidligere. Kultur og merkevarebygging er to av de seks bærebjelkene i Yaras program for å virkeliggjøre ambisjonen som industry shaper. De øvrige er lønnsom vekst, god drift, bedre kostnadsstruktur og innovasjon. Til tross for alle endringene selskapet har gjennomgått, mener Dalane at de fleste medarbeiderne nok ikke har opplevd de helt store forandringene. Identitet og tilhørighet har jo i høy grad også en lokal dimensjon: 98 prosent av våre ansatte jobber utenfor hovedkontoret i Bygdøy Allé i Oslo, og 85 prosent utenfor Norge. Vi er fortsatt en desentralisert organisasjon, og jo lengre bort fra Oslo du kommer, jo mindre vil folk ha lagt merke til endringene. Det har vært viktig at vi alle ser det virkelige potensialet for Yara og virksomheten vi driver. Dette er konsernsjef Thorleif Enger alltid svært tydelig på; at vi har klare ambisjoner om å vokse. Selv om mye nødvendig omstilling var gjort før vi ble skilt ut, har vi likevel fortsatt å effektivisere virksomheten. Dette har også ført til at vi er blitt færre medarbeidere fra rundt da til under nå. Går vi fire år tilbake i tid, var det daværende Agri en del av et Hydro med rundt ansatte. At vi nå er en mindre, men egen og slankere organisasjon, har nok også en del å si for hvordan vi opplever vår jobb og rolle. For hver enkelt medarbeider kan det faktisk være lettere å se verdiene i det vi gjør, og beslutningslinjene er definitivt blitt kortere. Litt spøkefullt legger hun til: Jeg tror ingen i dagens Yara ønsker å være del av alt det som er på gang av endringer i Hydro. Da er det enklere å være seg selv. hi! > Trond Aasland foto > PhotoDisc, Trond Aasland >>>

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på The Hydro Way Vår måte å gjøre det på Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner Hovedpoenger En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner En åpen bedriftskultur Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk Arbeidstakere må vite hvordan

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Anders Nilsen. Etter å ha jobbet som studieleder i fotografi på Norges

Anders Nilsen. Etter å ha jobbet som studieleder i fotografi på Norges PORTFOLIO Anders Nilsen Veien mellom lykken og sorgen kan være så kort. Anders fikk oppleve begge i løpet av sin sønns fødsel. TEKST ELLI TRIER BILDER ANDERS NILSEN Etter å ha jobbet som studieleder i

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013 Velkommen til INEOS Ola Brevig 5.11.2013 INEOS Group Blant verdens 5. største petrokjemiselskaper Startet opp i 1998, vokst ved oppkjøp Privat selskap engelske eiere Hovedkontor i Rolle, Sveits Utenfor

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Holmestrand Marathon 2013 Kaffelars Medalje historie

Holmestrand Marathon 2013 Kaffelars Medalje historie Holmestrand Marathon 2013 Kaffelars Medalje historie Holmestrand 30 juni 2012: G- Sport Holmestrand Marathon lanserte idag i 2013 klassevinner medalje I gull, sølv og bronze for hvert av løpene i G- Sport

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer