Hydro i endring. innhold >>> > 4-5 > 6-9 > > Kurri Kurri har orden på utstyret. Race for veldedighet. Døren på gløtt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydro i endring. innhold >>> > 4-5 > 6-9 > 29-31 > 10-13. Kurri Kurri har orden på utstyret. Race for veldedighet. Døren på gløtt"

Transkript

1 HYDRO INSIDE Magasinet for Hydro-ansatte verden over nr. 2, 2007 Hydro i endring innhold >>> Kurri Kurri har orden på utstyret > 4-5 Ormen Lange vekker oppsikt > 6-9 Døren på gløtt for Beijing-OL > Race for veldedighet > 29-31

2 there! hi&lo 28 hi 5 36 Hydro har de siste fem årene gjennomgått store endringer. Livskraften i 101 års industritradisjoner, sterke markedsposisjoner, samt en dyktig og lojal arbeidsstokk vil fra høsten 2007 leve videre i tre selskaper med globale lederposisjoner: Gjødselselskapet Yara, aluminium- og kraftselskapet Hydro og verdens desidert største offshore-operatør i oljeindustrien. Utskillelsen og sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil er et omfattende prosjekt, og mange i både Hydro og Statoil blir stilt overfor nye muligheter og utfordringer. Også andre deler av Hydros virksomhet skal gjennom store endringer. Det er i slike situasjoner kvaliteten på medarbeiderne og organisasjonen blir satt på prøve og kommer til sin rett. Jeg har fått en rekke spørsmål og kommentarer som tyder på at de aller fleste er entusiastiske og forventningsfulle med tanke på endringene de står overfor. Mitt inntrykk er at det gjelder både de som skal inn intro i det text nye body oljeselskapet, copy introog text det som skal body fortsette copy introi Hydro text sombody et rent copy aluminiumselskap. intro text body copy intro text body Flerecopy imidlertid intro text usikre. bodyhva copy. skjer med meg Body og copy min jobb? Body Begge copy Body deler copy er naturlige og sunne reaksjoner. Jeg er spent Body copy Body copy Body copy Body copy Body selv. Og jeg omgås daglig kolleger som copy Body copy Body copy Body copy Body er det samme. copy Body copy Body copy Body copy Body Samtidig tyder både magefølelsen og copy reaksjonene Body copy fra kommentatorer, Body copy Bodyanalyti- kere og Body investorer copy Body verden copy over Body på copy at vi har Body copy Body copy copy tatt enbody riktigcopy beslutning. Body copy Det skyldes Body copy blant Body copy annetbody at endringene copy Body skjer copy med Body utgangspunktbody i styrke. copy Body copy Body copy copy Body copy Gjennom modige grep og hardt arbeid har vi skapt store verdier, samtidig som over velkvalifiserte medarbeidere får enda sikrere og mer spennende hi! > writer jobber. photos > photographer innhold 4-5 Sikkerhet i sentrum. God orden på utstyret gir både kostnadsbesparelser og bedre sikkerhetsresultater. 6-9 Stjernen Ormen Lange. Vi vet naturligvis at Ormen Lange er et fantastisk gassprosjekt. Men nå har resten av verden lagt merke til det også En fot innenfor i Kina. Å eksportere foredlede aluminiumprodukter til Kina må da være som å selge sand i Sahara? Med egne øyne. Kunstig virkelighet blir ikke lenger bare brukt til å utforske undersjøiske reservoarer det kan også forbedre sikkerheten offshore Hydro i endring. Den foreslåtte sammenslåingen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil vil naturligvis medføre store forandringer. Men det er også andre og litt mindre omfattende hendelser som skaper endringer i Hydro Det enkle er ofte det beste. Enkle ting kan bety mye, både for miljø og bunnlinje Århundrets sykkeltur. Det krever en viss besluttsomhet... I 16 dager kjørte Paul Farrugia motorsykkel gjennom Sør-Afrika for å hjelpe landet med å bekjempe fattigdom og sykdom Kunst og ingeniørarbeid to sider av samme sak. Joe Brown synes databasert ingeniørarbeid og snurrige malerier utfyller hverandre, ettersom begge krever framsyn og målrettet arbeid Postkort fra Newton Aycliffe

3 innhold hi! 3 hi!> team Ansvarlig redaktør > Cecile Ditlev-Simonsen Redaktør > Craig Johnson Redaksjonsråd > Halvor Molland (Aluminium Metal), Ole Johan Sagafos (Aluminium Products), Bjørn Otto Sverdrup (Olje & Energi), Ragnvald Bertheussen (Other Businesses). Design og produksjon > item ltd og Media Center ( ) >>> neste utgave mai 2007 ideer? kontakt: Craig Johnson Hydro (F472B) 0240 Oslo, Norge Virksomhetene som forlater Hydro, vil fortsette å skape verdier i sine nye hjem. hydro.com Foto: Scanpix

4 God orden på utstyret gir både kostnadsbesparelser og bedre sikkerhetsresultater Sikkerhet i sentrum

5 sikkerhet først hi! 5 Teamkoordinator Michael Wilson og hans kolleger ved Kurri Kurri ser fordelene med Safety Maintenance Center og den sterkere vektleggingen av sikkerhet. A luminiumverket i Kurri Kurri i Australia delte ut artikler med sikkerhetsutstyr i fjor. Det er ganske mye å holde rede på, men det er nettopp det som er oppgaven til Safety Maintenance Center. Når vi deler ut utstyr, vet vi det skjer i samsvar med både Australias og Kurri Kurri-anleggets sikkerhetsstandarder. Utstyret har ikke ligget nedstøvet bak i en lastebil de siste seks månedene, sier Jim York, sikkerhetsansvarlig på anlegget. Sammen med sikkerhetsassistentene Gregory Cook og Simon Lane har han inspisert og utlevert nærmere enheter med sikkerhetsutstyr i Dette omfatter blant annet Racal-hjelmer, seler og taljer. Både prosessen og resultatene i dette systemet er imponerende. Safety Maintenance Center er utvilsomt en stor bidragsyter til det rekordlave TRI-tallet på 2,1 i I tillegg sparer Hydro store beløp gjennom redusert svinn. Det har ikke alltid vært slik. For ti år siden hadde hver enkelt operatør individuelt sikkerhetsutstyr, og 50 Racal-hjelmer til en pris av rundt 800 US-dollar stykket gikk tapt hvert år. Andre typer utstyr ble forlagt eller mistet, og det var ingen jevnlig inspeksjon av utstyret noe som også er svært viktig. I fjor var det bare en av Racal-hjelmene som ikke ble levert tilbake. Sikkerhetssenteret kunne da se hvem som hadde fått utlevert hjelmen, og kunne be den aktuelle avdelingen om å erstatte den. Siden alt utstyret er merket, og alle aktiviteter logges på en datamaskin, kan Kurri Kurri-anlegget og produsenten sammen få til en optimal forvaltning av sikkerhetsutstyret. Et eksempel er filtrene til Racal-hjelmene. Senteret vet nå nøyaktig hvor mange ganger hver av de hjelmene med filter er blitt brukt. York anslår at den årlige besparelsen på filter alene er på rundt US-dollar. Alle som arbeider ved Safety Maintenance Center er autorisert til å inspisere sikkerhetsutstyret vi deler ut. Alt utstyret er tydelig merket og identifisert, vi har et eget lagerområde, og vi vet nøyaktig når utstyret går ut på dato eller har behov for service. Vi demonterer, renser og inspiserer alt før det deles ut på nytt, sier York. Basert på denne suksessen får også alle innleide som arbeider ved aluminiumverket tilbud om å bruke sikkerhetsutstyr fra senteret. hi! > Halvor Molland foto > Halvor Molland Sikkerhetsansvarlig Jim York (til høyre) og assistent Gregory Cook inspiserer en Racal-hjelm ved Safety Maintenance Center i Kurri Kurri i Australia. 25% Målet er nådd! Hydros mål om en nedgang på 20 prosent i samlet antall skader ble nådd i 2006 med god margin. Over tid har samlet antall skader (TRI) vært jevnt fallende i Hydro, selv om det ambisiøse målet til konsernsjef Eivind Reiten om en reduksjon på 20 prosent ikke har vært nådd alle år. Det siste året har imidlertid trenden vært svært positiv med en reduksjon på rundt 25 prosent, til en TRI-rate på 4,0. Reduksjonen i TRI-raten i 2005 var 10 prosent. Enkelte forretningsområder har oppnådd store forbedringer, sier Jack Simensen, sikkerhetsansvarlig i konsernets stab for helse, miljø og sikkerhet. Flere enheter har oppnådd en forbedring på mer enn 50 prosent, men vi har fortsatt en liste med enheter som henger etter i forhold til målsettingen, og enkelte rapporterer dessverre også om tilbakegang. Dette gir selvsagt grunnlag for oppfølging. Til tross for den generelle forbedringen inntraff det ett dødsfall i Hydro i Jens Hinrichs, prosjektingeniør ved pressverket i Birtley i England, omkom i en ulykke tidlig i november. Enhver dødsulykke er én for mye, sier Simensen, men tilføyer at antall ulykker med dødelig utgang også har gått ned over tid. Ulykken i Birtley er grundig etterforsket, og det er lagt ut en rapport på Hydros intranett slik at andre kan lære av det som skjedde. hi! > Trond Aasland

6 Vi vet naturligvis at Ormen Lange er et fantastisk gassprosjekt.

7 hi! 7 Men nå har resten av verden lagt merke til det også >>>

8 >>> Stjernen Ormen Lange H ydros Ormen Lange-prosjekt får en god del oppmerksomhet også utenfor det lille lokalsamfunnet på Aukra på Vestlandet, der gassen skal føres i land for prosessering. Så langt har millioner av TV-seere over hele verden lært om Ormen Lange på Discovery Channel, i tillegg til russiske og tyske programmer. Undervannsrørledningen Langeled, som forbinder ilandføringsanlegget i Norge med mottaksterminalen i England, er omtalt både av BBC og i flere britiske aviser. Det er første gang jeg har opplevd så mye oppmerksomhet rundt et prosjekt. Vi blir stolte når National Geographic og Discovery Channel ønsker å lage programmer om Ormen Lange, til og med før vi er ferdige. Dette gjør virkelig at Ormen Lange kommer ut til folket, og det er svært stimulerende for hele prosjektteamet. Tom Røtjer, direktør, Prosjekter

9 hi! 9 Her er noen av de mest prestisjetunge omtalene: Ormen Lange-prosjektet ble trukket fram i TV-serien Megastructures på National Geographic Channel. Ormen Lange ble kjent i Hollywood, da Hydros film The Traveller med Ian Wright fra Lonely Planet vant flere førstepremier under International Film and Video Festival i USA. Bladet Popular Science har omtalt Ormen Lange og Langeled-prosjektet i featureserien Best of What s New in Selve juvelen i kronen, sett med energibransjens øyne, var da prosjektet ble tildelt den velrenommerte prisen Platt s Global Energy Project of the Year i New York sent i Ormen Lange ble stemt inn på førsteplass av alle de ti dommerne i panelet for Platt s Global Energy Award, og det er første gang i historien at en kandidat har fått så stor oppslutning, sier Lars H. Bjelvin, leder for kommunikasjon i Ormen Lange-prosjektet. Ormen Lange er et fantastisk verktøy når det gjelder å formidle strategiske budskap som støtter opp om Hydros forretningsmål. Prosjektets kjennetegn og sterke sider er i stor grad de samme som de Hydro har utviklet som ledende industribedrift de siste 100 årene. Det Hydro aller helst ønsker å vise fram ved Ormen Lange, er et tett og konstruktivt samarbeid med prosjektpartnere, leverandører og samfunnet generelt, også akademiske og vitenskapelige fagmiljøer. Å lede et slikt prosjekt utvikler to andre sterke sider som både Ormen Lange og Hydro blir mer og mer kjent for, nemlig at vi er teknologiske visjonærer som i økende grad utvikler ny og banebrytende teknologi, og at vi står i en særklasse når det gjelder å gjennomføre store prosjekter til riktig tid og innenfor budsjett, sier Bjelvin. Hydros sterke profil innenfor teknologi, prosjektgjennomføring og samarbeid er det vi må skreddersy og kommunisere til interessegrupper og beslutningstakere, både bilateralt og offentlig, overalt der vi har ambisjoner om vekst. Hydro har nylig utført en slik kommunikasjonskampanje i Russland. I dag er Hydro anerkjent både blant russiske næringslivsledere og politikere som et ledende selskap innenfor undersjøisk teknologi, og spesielt som et selskap som alltid leverer i samsvar med tidsplan og budsjett, sier Bjelvin. Å formidle et slikt bilde av selskapet er strategisk sett helt nødvendig i et land som Russland, som er rikt på petroleumsressurser, men som likevel har vanskelige rammebetingelser, særlig sett i kombinasjon med en stadig sterkere konkurranse mellom internasjonale petroleumsselskaper som har ambisjoner om å vokse oppstrøms. Gjennom Hydros siste år som operatør på Ormen Lange vil prosjektets merkevare bli markedsført overfor viktige beslutningstakere i ulike deler av verden Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika, for å nevne noen, sier Bjelvin. Vi skreddersyr alltid budskapet til lokale forhold på de stedene vi har ambisjoner om å vokse. Vi gjør det gjennom en blanding av kanaler for å få budskapet gjennom at Ormen Lange og Hydro handler om tre ting; teknologi, gjennomføring og samarbeid. hi! > David Burke foto > Øivind Leren, Tor Hammerstad, Helge Hansen, Dag Thorstensen

10 En fot innenfor i Kina Å eksportere foredlede aluminiumprodukter til Kina må da være som å selge sand i Sahara?

11 >>> hi! 11

12 Hvis du har vanskelig for å justere inngrodde oppfatninger, burde du holde deg borte fra Kina. Her går utviklingen så fort at selv de mest dynamiske blant oss sliter med å holde følge. Gérard Lugrin Vinduer fra Hydro skal pryde Morgen Center i Beijing. >>> K ina representerer et enormt marked med sine 1,3 milliarder mennesker og større økonomisk vekst enn noe annet sted i verden. Etterspørselen etter aluminium øker, men det gjør også kompetansen til de kinesiske produsentene, som arbeider hardt for å nå opp til vestlige standarder. Likevel selger Hydro sine avanserte byggsystemer i aluminium i dette blomstrende byggemarkedet blant annet høyprofilerte konstruksjoner til de olympiske leker i 2008 i Beijing. Hvorfor skulle ikke vi selge våre avanserte byggsystemer i verdens raskest voksende marked? sier Gérard Lugrin, som utvikler virksomheten til Hydro Building Systems i Kina. Lugrin driver et nytt, stort lager- og kontorbygg i utkanten av Beijing, der Hydro er i ferd med å gjennomføre sin første store leveranse. Wicona vindussystemer fra Hydro blir en synlig del av bygningskomplekset Morgan Center, som vil være en del av rammen rundt sommer- OL i Beijing. I løpet av det siste året har Lugrin bygd opp en stab av dyktige kinesiske medarbeidere, flere med solid erfaring fra byggeindustrien. I løpet av høsten 2006 flyttet de inn i sitt nye lageranlegg, inngikk de første store kontraktene og etablerte viktige kontakter med kinesisk byggeindustri, eiendomsutviklere, metallarbeidere og arkitekter. De har også lagt planer for de nærmeste

13 hi! 13 Personprofil Gérard Lugrin pionér og nybygger Gérard Lugrin har vært Hydro Building Systems representant i Beijing i ett år, men er ingen nykommer i bransjen. Hele yrkeslivet har den 59 år gamle franske arkitekten tilbrakt i aluminiumindustrien, det meste av tiden i Technal, som ble en del av Hydro i Han har bodd i alle verdenshjørner i Marokko, Thailand, Europa og Midtøsten og har reist i 15 år i Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Lugrin kom til Beijing fra Bahrain. Han beskriver seg selv som en typisk nybygger. Det er det han trives best med etablere, bygge opp, få hjulene til å rulle. Så vil han trekke seg ut med sikte på å overlate roret til lokale krefter. Det er helt klart riktig framgangsmåte i Kina. årene. Nå skal Hydros merkevarer Wicona og markedet for høykvalitetsprodukter. Myndighetene i Kina er dessuten i ferd med å intro- Technal bygges opp til en naturlig posisjon i dette enorme markedet. dusere nye og strenge krav til bygningenes Størrelsen på det kinesiske markedet for energieffektivitet. byggprodukter i aluminium er ikke helt enkelt De nye kravene som er skissert, forutsettes å forbedre energieffektiviteten i nye bygg å anslå. Lugrin mener at den type produkter Hydro leverer, representerer et volum på om med 65 prosent, forklarer han. De blir enda lag en million tonn i året. Hydro Building Systems nisje i dette markedet utgjør trolig om Dette representerer store muligheter for strengere enn de strengeste kravene i Europa. lag tonn. oss, men det betyr også at kinesiske produsenter vil komme raskt etter på dette området. Men de er ikke alene. Både europeiske og kinesiske leverandører vil ha sin andel av Flere av dem leverer allerede meget avanserte Forberedelsene til De olympiske leker i 2008 i Beijing er godt i gang. byggsystemer. Dersom vi fortsatt skal kunne ligge et hestehode foran i kvalitet og teknisk avanserte løsninger, må vi intensivere arbeidet med produktutvikling. Våre mest krevende kunder i Kina setter ikke lavere krav enn de kundene vi har i Europa. Lugrin og teamet hans er optimistiske, men også realistiske. De vet at et stort og voksende marked ikke er noen garanti for å lykkes. Du må også være i besittelse av en utpreget evne og vilje til å forstå og finne din naturlige plass i den kinesiske kulturen. Gérard Lugrin er entusiastisk. Det er uten tvil også hans nære medarbeidere. Han sier han er ydmyk overfor oppgaven som står foran ham. Dessuten er han storlig imponert over tempoet og den målrettede utviklingen i dagens Kina. Bare se deg omkring! Det er knapt et kvartal i denne enorme byen som ikke domineres av flere store byggekraner. Nye høyhus spretter opp over alt. Det er markedsmuligheter så langt øyet kan se, sier han. Dette er enormt. Jeg har aldri noensinne opplevd noe liknende. hi! > Ole Johan Sagafos foto > Ole Walter Jacobsen

14 Kunstig virkelighet blir ikke lenger bare brukt til å utforske undersjøiske reservoarer det kan også forbedre sikkerheten offshore

15 hi! 15 Olav Sæter demonstrerer VR safety programmet for plattformsjefer og andre fremtidige brukere. Med egne øyne F or aller første gang blir datakoder som er utformet for å analysere gassfare, kombinert med kunstig virkelighet (VR) til bruk i sikkerhetsopplæring. Programmet er utviklet av Olje & Energis forskningssenter i Porsgrunn for å lære ansatte både offshore og på land å forstå og redusere risiko og øke sikkerheten offshore. Nylig var Hydros plattformsjefer samlet i VR-rommet på Sandsli i Bergen for å delta i en interaktiv demonstrasjon av det nye opplæringsverktøyet. Programmet kombinerer realistiske, tredimensjonale datamodeller med internt utformede analyseverktøy for gassfarepotensial. Det er fullstendig interaktivt, slik at det er mulig å simulere nye hendelser direkte, ganske enkelt ved å definere en ny lekkasje og plassere den hvor du vil. Hovedformålet er å øke bevisstheten om tankegangen bak fysiske barrierer og risikonivåer og kommunisere mulige beredskapssituasjoner, sier prosjektleder Olav Sæter. Det er ikke noe virtuelt over behovet for å øke bevisstheten. I fjor sto Hydro for nesten halvparten av alle rapporteringspliktige gasslekkasjer i norsk offshoresektor. Det er ikke så lett å kommunisere risikonivåer, men ved å bruke dette verktøyet kan vi se og oppleve virtuelle situasjoner, sier Gry Offernes, leder for HMS, security og beredskap i Drift. Hun siterer offshorearbeidere som setter opp midlertidige vindskjermer uten å forhøre seg med tekniske verneombud: Dette programmet demonstrerer konsekvensene visuelt! Slik virker det: Nå er vi i en veldig farlig situasjon, forklarer Sæter, som simulerer en potensiell stor gasslekkasje i kompressormodulen på Grane. Plattformen blir brukt som modell i det Hydrodesignede VR-programmet. Lydeffekter av gasslekkasjer og eksplosjoner er lagt inn i programmet for å gjøre situasjonen så realistisk som mulig. Alle de simulerte dataene blir generert med hjelp av avanserte koder for gassfareanalyser, inkludert scenarier der det er sannsynlig at gasslekkasjer kan forekomme, og ulike vindforhold. Treningsscenariene er designet med utgangspunkt i fem nivåer i utviklingen av en gasslekkasjesituasjon kilde, spredning av gass, antenning, eksplosjon og brann som kan føre til store ulykker. Vindforholdene blir også vist i form av fargekodede linjer og piler som viser retning og styrke. VR-programmet kan brukes overalt, både i CAVE-rommet og på bærbare maskiner, takket være et dataprogram som kan kjøres på ulike maskinvareplattformer. Alt du trenger, er 3D-briller. Selv en bærbar maskin gir samme følelse av 3D-dybde som CAVE. hi! > David Burke foto > Vidar Hardeland Det er ikke så lett å kommunisere risikonivåer, men ved å bruke dette verktøyet kan vi se og oppleve virtuelle situasjoner. Gry Offernes

16 Hydro inside i endring >>> Eivind Reiten. Foto: Helge Hansen

17 HydroInnovation i endring hi! 17 Den foreslåtte sammenslåingen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil vil naturligvis medføre store forandringer. Men det er også andre og litt mindre omfattende hendelser som skaper endringer i Hydro. Hydro Polymers, med sine om lag ansatte, skal selges eller børsnoteres ikke ulikt det som skjedde med forretningsområdet Agri, nå Yara, for tre år siden. Hydro Production Partner og Production Services, med mer enn ansatte til sammen, blir også forberedt for salg. Her kan du lese mer om erfaringene til dine kolleger og noen tidligere kolleger. >>> Positiv holdning i Hydro Polymers > Yara baner sin egen vei > Vemodig sorti, men jobbene blir > 24-25

18 Hydro er i endring, og vi er i endring De ansatte ved Hydro Polymers i Aycliffe i England vet hvordan de skal takle endringer S tyrelederen i Bakelite Ltd., som var det første selskapet med virksomhet på industriområdet i Newton Aycliffe etter andre verdenskrig, ga følgende kommentar i 1951: Arbeiderne i nordøst er av aller beste sort: De er tilpasningsdyktige og arbeidsomme, og evner å innrette seg svært raskt etter nye prosesser. Dette gjelder åpenbart også i dag. Opp gjennom årene har mange selskaper drevet virksomhet her; det siste er Hydro Polymers etter at Hydro kjøpte anleggsområdet i Store deler av arbeidsstyrken kommer fra lokalsamfunnet, og ganske mange har også familiemedlemmer som er ansatt her. Og flere av dem har jobbet for mer enn én eier. Hva synes de om planene om å avhende Hydro Polymers, enten gjennom salg til et annet selskap, eller ved å skape et nytt, uavhengig selskap gjennom børsnotering? hi! > Craig Johnson foto > Terje S. Knudsen

19 HydroInnovation i endring hi! 19 Bill Wood Fabrikksjef 30 år En solid virksomhet Vi har ingenting å være redd for når det gjelder en eventuell ny eier. Vi har solid drift og gode, dyktige folk. Bill Wood Kommunikasjon er viktig, ellers blir du bare værende i det store intet. Nå når planene er allment kjent, er det blitt så mye lettere. Vi kan forklare hva som er positivt med å stå på egne ben. Vi tror Hydro vil behandle oss fint. Dette anlegget har mye å være takknemlig for når man ser på det som er utviklet her. Jeg har arbeidet for to eiere: British Industrial Plastics, og så Hydro. Vi erkjenner at Hydro er i endring, og at vi er i endring. Vi har ingenting å være redd for når det gjelder en eventuell ny eier. Vi har solid drift og gode, dyktige folk. >>>

20 Carl Fawcett Prosessoperatør Compounds 10 år Brent Morfoot Prosessoperatør Compounds 2 år Lee Edgar Fagarbeider og tillitsvalgt i AMICUS 15 år Mye usikkerhet Står foran en ny tid Positiv til framtiden Faren min har vært her i nærmere 30 år. Jeg begynte i oktober 1996 på blandegulvet i Compounds samtidig som jeg stiftet familie selv. Vår arbeidsgiver er blant dem som betaler best her omkring. Jeg tror det er en bedrift som ønsker å hjelpe oss fram. Det er mye usikkerhet, særlig blant de yngre. Det er mange anlegg rundt omkring i England som stenger virksomheten sin. Jeg tror ikke en avhendelse blir så ille. Uansett hvilken retning vi ender opp med å ta, kan vi være litt mer fokusert. Lønnsomheten er der. Jeg har tre barn på to og et halvt, seks, og 11 år, og vi bor rett nedi gata her. Og selv om jeg kanskje ønsker noe annet for dem, synes jeg det hadde vært fint om det fortsatt er aktivitet her når de vokser opp. Jeg arbeidet først i 19 år for Great Lakes Chemicals her i Aycliffe, men da anlegget ble lagt ned, søkte jeg jobb hos Hydro. Jeg har aldri angret på det. Jeg har alltid vurdert Hydro som et selskap som gjør tingene på riktig måte. Da jeg var hos Great Lakes, spurte vi oss selv: Hva ville Hydro gjort? Hvorfor kan ikke vi gjøre det? Jeg er født og oppvokst i området og bor her med min kona Jill og våre to barn, Stacey (16) og Carl (13). Dersom denne utskillelsen hadde funnet sted for to år siden da det var tøffe tider og vi hadde lav ordreinngang hadde jeg kanskje vært bekymret. Men vi har hatt et stort oppsving, og vi jobber på høygir. Jeg ville vært mer bekymret dersom jeg jobbet noe annet sted enn hos Hydro. Det er vilje til endring blant de ansatte. Vi står aldri stille her. Vi har kommet oss gjennom harde tider, men vi har en lys framtid. Dette er fyrtårnet det er her alle ønsker å jobbe. Det kommer en ny tid nå, og dersom vi fortsetter å trekke sammen i riktig retning, tror jeg enhver overgang vil forårsake bare minimale forstyrrelser. Med vår vilje til endring, og med den sterke lagånden vi har her, er det ingen grunn til at vi ikke skal kunne se framover med stor tro på at det er spennende tider som venter oss. Det er viktig at vi holder fast ved våre høye standarder og har en positiv tankegang for at vi skal lykkes. Jeg startet for 15 år siden som lærling for å bli maskiningeniør. Nå jobber jeg som skiftingeniør i Compounds og driver med forebyggende vedlikehold og vedlikehold ved driftsstans. Jeg har vært tillitsvalgt siden juli i fjor. Hvis noen har problemer, kan de komme til meg. Folk er nok litt skuffet. Men de forstår Hydro, og Hydro har vært bra for Aycliffe. Vi er ikke redde for endringer vi har vært gjennom mye. Det er noe vi er gode til. Endringene kommer uansett. Vi kan ikke kjempe imot, men må lære oss å leve med det. Jeg er gift og har to barn gutter på tre år og åtte måneder. Det er klart jeg er litt bekymret, men jeg er likevel positiv til framtiden. Folk prøver så godt de kan her. les mer om Aycliffe > side 34-35

21 HydroInnovation i endring hi! 21 Geoff Richardson Opplæringsteknolog 35 år Carolle Land Personalansvarlig 11 år Lojalitet begge veier Tar utfordringene på strak arm Min far begynte ved dette anlegget i 1952 og sluttet i 1985 for å begynne som personalsjef i BXL. Jeg begynte her i 1972, fordi han hadde ordnet en stilling til meg i resinfabrikken etter at jeg hadde tjenestegjort i Royal Artillery og hatt andre lokale jobber. Sønnen min Michael arbeider her også, på lageret. Det var manuelt og svært hardt arbeid, og jeg startet på nederste trappetrinn med rengjøring. Jeg arbeidet meg gjennom avdelingen og ble skiftleder, og deretter koordinator for revisjonsstanser. I dag arbeider jeg med læringsteknologi. Du får en viss erfaring med folk etter 35 år. Jeg har blitt mildere til sinns før var det ingen som var staere enn meg. Du kan godt si at jeg har eksamensgrad i livserfaring. Det er synd at dette er veien Hydro mener vi må gå. Jeg liker Hydro. Men dette er bare nok en utfordring. Yara har gjort det bra og vi skal gjøre det bra vi også. Dette er et fantastisk anlegg, og mye har skjedd her de siste 25 årene. Da stedet var eid av BXL, var det ansatte her, mens det nå er i underkant av 400. Jeg hadde gjerne sett at det var slik om 50 år også. Lojaliteten har gått begge veier. Det er mange her som er glade for å gå på jobb, og Hydro har vært bra for anlegget. Jeg kunne gått av med pensjon, men jeg har ikke noe ønske om å trekke meg tilbake ennå. Jeg har gått gradene fra gulvet og har fortsatt masse energi og motivasjon. I mai har jeg vært her i 12 år. Jeg begynte som sekretær, men gikk etter noen år over til personalavdelingen, og i dag arbeider jeg som personalansvarlig. Jeg liker å ha kontakt med folk, og vi praktiserer en åpen dør-politikk der folk kan komme inn og snakke fortrolig med oss. Personalavdelingen er her for å støtte og gi råd til de ansatte. Det er spennende tider. Jeg var her da det var snakk om en eventuell overtakelse for noen år siden. Det dreide seg om hovedkonkurrenten vår, og det var mange som ikke ville gå over til dem. Vi trakk alle et lettelsens sukk da det ikke ble noe av. Fra de ansattes synspunkt har vi hatt noen tøffe år, der vi har vært definert utenfor kjernevirksomheten og lagt ut for salg. Men vi fortsetter å gjøre vårt beste uavhengig av hva som skjer. De ansatte tilpasser seg alltid. Hver måned er en utfordring, og vi tar utfordringene på strak arm. Uansett hva de ber oss om å gjøre, gjør vi mer. Det ligger i selve fundamentet for det vi gjør her, at vi stadig forsøker å forbedre oss. Med denne avhendelsen, som vi definitivt vet vil finne sted, vil folk fortsette som før uansett. Vi er egentlig ganske stolte over våre ansatte og det de har oppnådd. Uansett hva som skjer, vil arbeidsstyrken ha mye å gi. Det er mange som ønsker å begynne å jobbe for oss. Det er mange muligheter for våre medarbeidere til å flytte på seg i organisasjonen. Men det er også mange blandede følelser. Blant de nærmere 400 ansatte er det rundt 120 som har mer enn 25 års ansiennitet. Disse medarbeiderne har sett mange endringer. Det er ikke annet å vente enn at det er mange som bekymrer seg i disse tider. De vil bekymre seg både for seg selv og for anlegget, siden det er det som er levebrødet deres. Vi er ikke redde for å arbeide hardt, og jeg vet vi skal klare å ta denne utfordringen.

22 For tre år siden ble Hydros Agri-virksomhet skilt ut som et uavhengig selskap under navnet Yara. Hvordan går det med selskapet i dag? Yara: Uavhengig, fokusert og i vekst Noen av våre sterke sider som størrelse og rekkevidde har vi arvet. Andre som forretningsmodell, produktivitetsfokus og organisasjonsstruktur utvikler seg etter hvert som vi gjør nye framskritt. Thorleif Enger

23 HydroInnovation i endring hi! 23 Utskillelsen fra Hydro åpnet mange nye muligheter for Yara, sier Yaras personaldirektør Anne Grethe Dalane. I korte trekk Yara er global markedsleder på plantenæring, med salg til mer enn 120 land Kjernevirksomheten er produksjon og markedsføring av nitrogenbasert gjødsel og ammoniakk, som er det viktigste råstoffet for framstilling av nitrogengjødsel Ansatte: Aksjekurs ved lansering: 41 kroner, kurs tidlig i 2007: Rundt 165 kroner F ram til 2003 representerte forretningsområdet Agri den historiske ryggraden i Hydro. Det var her selskapet startet for litt over 100 år siden, med produksjon av gjødsel. Så ble virksomheten skilt ut fra Hydro og notert på Oslo børs. I dag er Yara verdens ubestridt ledende selskap innenfor plantenæring. Selskapets ambisjoner vokste etter utskillelsen: Yara har tatt mål av seg til å være industry shaper med en markedsandel på 10 prosent i Utskillelsen ga oss mange nye muligheter. Vi har vært påpasselige med å bruke dem og aktivt kommunisere hva vi skal stå for og hvor vi går, sier Yaras personaldirektør Anne Grethe Dalane. Som selvstendig selskap ble arbeidsforholdene våre mer oversiktlige. Det ble enklere å utvikle en klar strategi og tydelige mål. Vi kunne skape vår egen identitet. I dag er nok bedriftskulturen vår enda mer resultatorientert enn den var tidligere. Kultur og merkevarebygging er to av de seks bærebjelkene i Yaras program for å virkeliggjøre ambisjonen som industry shaper. De øvrige er lønnsom vekst, god drift, bedre kostnadsstruktur og innovasjon. Til tross for alle endringene selskapet har gjennomgått, mener Dalane at de fleste medarbeiderne nok ikke har opplevd de helt store forandringene. Identitet og tilhørighet har jo i høy grad også en lokal dimensjon: 98 prosent av våre ansatte jobber utenfor hovedkontoret i Bygdøy Allé i Oslo, og 85 prosent utenfor Norge. Vi er fortsatt en desentralisert organisasjon, og jo lengre bort fra Oslo du kommer, jo mindre vil folk ha lagt merke til endringene. Det har vært viktig at vi alle ser det virkelige potensialet for Yara og virksomheten vi driver. Dette er konsernsjef Thorleif Enger alltid svært tydelig på; at vi har klare ambisjoner om å vokse. Selv om mye nødvendig omstilling var gjort før vi ble skilt ut, har vi likevel fortsatt å effektivisere virksomheten. Dette har også ført til at vi er blitt færre medarbeidere fra rundt da til under nå. Går vi fire år tilbake i tid, var det daværende Agri en del av et Hydro med rundt ansatte. At vi nå er en mindre, men egen og slankere organisasjon, har nok også en del å si for hvordan vi opplever vår jobb og rolle. For hver enkelt medarbeider kan det faktisk være lettere å se verdiene i det vi gjør, og beslutningslinjene er definitivt blitt kortere. Litt spøkefullt legger hun til: Jeg tror ingen i dagens Yara ønsker å være del av alt det som er på gang av endringer i Hydro. Da er det enklere å være seg selv. hi! > Trond Aasland foto > PhotoDisc, Trond Aasland >>>

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Tilbake. på Toppen. Frynsegoder på Tysk Det er karpefiske, det. emil seil statkrafts gullgutt tar ferie. kter prosje

Tilbake. på Toppen. Frynsegoder på Tysk Det er karpefiske, det. emil seil statkrafts gullgutt tar ferie. kter prosje 12 pende a k s y n kter prosje Tilbake på Toppen Christian rynning-tønnesen forlot statkraft i 2005. Nå er han tilbake. Frynsegoder på Tysk Det er karpefiske, det. emil setter seil statkrafts gullgutt tar

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com Norsk Hydro 0240 Oslo Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com Internett: www.hydro.com Hydro Media 03.2001 11898 N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 2000 Norsk Hydro

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

10 fantastiske oppfinnelser

10 fantastiske oppfinnelser 10 fantastiske oppfinnelser. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden Made in Stavanger-regionen: 90 kandidater slåss om innovasjonsprisene under ONS. Rosenkilden presenterer ti av dem. Konkurransen er knallhard

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer