BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT &

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414"

Transkript

1 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter som minimerar riskerna och ökar din behållning av produkten. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. OBS! Kontrollera att säkerhetsnätet passar studsmattan. TEKNISKA DATA Mått 396 x 268 cm 305 x 256 cm Material, ställning Galvaniserat stål Galvaniserat stål Innehåll Nr. Del Antal. Stålrör 8 2. Övre stålrör 8 3. Konsol 6 4. Skruvset Nät 6. Distansbricka 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs och följ även säkerhetsföreskrifterna som gäller för studsmattan som säkerhetsnätet ska användas till. sande studsmatta. alla användare känner till säkerhetsföreskrifterna. kerhetsnätet åt gången. Om flera personer befinner sig på studsmattan samtidigt kan detta innebära en säkerhetsrisk. uppsikt av en vuxen och kunnig person. Kontrollera alltid före användning att säkerhetsnätet och studsmattan är i funktionsdugligt skick. Om delar saknas eller är skadade får utrustningen inte användas. tet. eller dylikt som kan fastna i skyddsnätet. tillbehör på skyddsnätet. skyddsnätets avsedda öppning VARNING! - får ej användas. orsaka skada. Säkra nätet ordentligt med linor i både studsmattan och marken, eller ta bort det om en storm nalkas Biltema Nordic Services AB

2 Art. 4-43, 4-44 MONTERING Steg Stålrören monteras på studsmattans stativ med en konsol, två distansbrickor och ett skruvset. Steg 3 Dra ner nätet till kanten. A B Steg 4 som håller fast studsmattan. Steg 2 Se till att stålröret sticker ut i andra änden. Montera de övre stålrören på nedre stålrören. VARNING! Kontrollera noga att alla krokar sitter fast ordentligt och att nätet är spänt. Annars fungerar inte säkerhetsnätet som det ska. 20 Biltema Nordic Services AB 2

3 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SIKKERHETSNETT 4-43 OG 4-44 INNLEDNING Hopping på trampoline innebærer risiko for skade, spesielt ved feil bruk. I denne bruksanvisningen finner du instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som minimerer risikoene og gir deg økt utbytte av produktet. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. OBS! Kontroller at sikkerhetsnettet passer trampolinen. TEKNISKE DATA Mål 396 x 268 cm 305 x 256 cm Materiale, stativ Galvanisert stål Galvanisert stål Innhold Nr. Del Antal. Stålrör 8 2. Övre stålrör 8 3. Konsol 6 4. Skruvset Nät 6. Distansbricka 6 SIKKERHETSFORSKRIFTER OBS! Les og følg også sikkerhetsforskriftene som gjelder for trampolinen som sikkerhetsnettet skal brukes til. Sikkerhetsnettet skal kun brukes til passende trampoline. alle brukere er kjent med sikkerhetsforskriftene. Kun én person skal oppholde seg innenfor sikkerhetsnettet om gangen. Om flere personer befinner seg på trampolinen samtidig, kan dette innebære en sikkerhetsrisiko. Sikkerhetsnettet skal kun brukes under tilsyn av en voksen og kyndig person. Kontroller alltid før bruk at sikkerhetsnett og trampoline er i funksjonsdyktig stand. Om deler mangler eller er skadet, må utstyret ikke brukes. Prøv ikke å hoppe over sikkerhetsnettet. Kast deg ikke med vilje mot sikkerhetsnettet. Heng, klatre eller spark ikke på sikkerhetsnettet. Bruk klær uten løse snorer, kroker, maljer eller lignende som kan sette seg fast i sikkerhetsnettet. Heng ingen gjenstander som ikke er godkjent tilbehør, på sikkerhetsnettet. Stig alltid inn og ut av trampolinen gjennom sikkerhetsnettets åpning. Oppbevar sikkerhetsnettet innendørs om vinteren ADVARSEL! Kontroller utstyret før hver bruk. Dersom det er defekt, skal det demonteres og må ikke brukes. I uvær kan sikkerhetsnettet blåse bort og forårsake skade. Sikre nettet ordentlig med barduner i både trampolinen og bakken, eller flytt den i tilfelle det er meldt uvær Biltema Nordic Services AB

4 Art. 4-43, 4-44 MONTERING Trinn Stålrørene monteres på trampolinens stativ med en brakett, to avstandsskiver og ett skruesett. Trinn 3 Dra nettet ned til kanten. A B Trinn 4 som holder fast trampolinen. Trinn 2 Se til at stålrøret stikker ut i den andre enden. Monter de øvre stålrørene på de nedre stålrørene. ADVARSEL! Kontroller nøye at alle kroker sitter ordentlig fast, og at nettet er stramt. Ellers fungerer ikke sikkerhetsnettet som det skal. 20 Biltema Nordic Services AB 4

5 Art. 4-43, 4-44 TURVAVERKON 4-43 JA 4-44 KÄYTTÖOHJE ESITTELY Trampoliinilla hypittäessä on olemassa suuri vahingoittumisen vaara varsinkin jos sitä käytetään virheellisesti. Tässä käyttöohjeessa on vaaroja vähentäviä turvaohjeita ja trampoliinin käyttöikää pidentäviä neuvoja. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. HUOMIO! Tarkista, että turvaverkko sopii trampoliiniin. TEKNISET TIEDOT Mitat 396 x 268 cm 305 x 256 cm Rungon materiaali Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs Sisältö Nro Osa Määrä. Teräsputki 8 2. Ylempi teräsputki 8 3. Konsoli 6 4. Ruuvit Verkko 6. Välilevy 6 TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO! Lue myös yhdessä turvaverkon kanssa käytettävän trampoliinin turvaohjeet ja noudata niitä. Turvaverkkoa saa käyttää vain yhdessä sen kanssa yhteensopivan trampoliinin kanssa. Turvaverkon omistajan vastuulla on tiedottaa turvallisuusohjeet kaikille käyttäjille. verkon sisäpuolella. Jos trampoliinilla on useita henkilöitä samanaikaisesti, turvallisuus vaarantuu. Turvaverkkoa saa käyttää vain osaavan aikuisen valvonnassa. Tarkista aina ennen käyttämistä, että turvaverkko ja trampoliini ovat hyvässä kunnossa. Jos osia puuttuu tai on vaurioitunut, trampoliinia ja turvaverkkoa ei saa käyttää. koa. potki sitä. Käytä vaatteita, joissa ei ole irtonaisia nyörejä, koukkuja, silmukoita vai vastaavia, jotka voivat tarttua suojaverkkoon. eivät ole sen hyväksyttyjä varusteita. kon aukosta VAROITUS! Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Jos se on viallinen, sitä ei saa käyttää vaan se on purettava. Jos puhkeaa myrsky, turvaverkko voi lentää tuulen mukana ja aiheuttaa vaurioita. Kiinnitä verkko köysillä kunnolla trampoliiniin ja maahan tai irrota se ennen myrskyn puhkeamista Biltema Nordic Services AB

6 Art. 4-43, 4-44 KOKOAMINEN Vaihe Teräsputki asennetaan trampoliinin runkoon konsolin, kahden välilevyn ja ruuvien avulla. Vaihe 3 A B Vaihe 4 Kiinnitä verkko koukuilla samoihin silmukoihin, joihin trampoliinin matto on kiinnitetty. Vaihe 2 - toisesta päästä. Kiinnitä ylemmät teräsputket alempiin teräsputkiin. VAROITUS! Tarkista huolellisesti, että kaikki koukut ovat kunnolla paikallaan ja että verkko on kireä. Muutoin turvaverkko ei toimi oikein. 20 Biltema Nordic Services AB 6

7 Art. 4-43, 4-44 BRUGSANVISNING SIKKERHEDSNET 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hop på springmåtten er forbundet med stor fare for skader, især ved forkert brug. I denne manual er der instruktioner og sikkerhedsforskrifter, som minimerer risiciene og øger udbyttet af produktet. Læs manualen før brug, og gem den til senere brug. OBS! Kontroller, at sikkerhedsnettet passer til springmåtten. TEKNISKE DATA Mål 396 x 268 cm 305 x 256 cm Materiale, stativ Galvaniseret stål Galvaniseret stål Indhold Nr. Del Antal. Stålrør 8 2. Øverste stålrør 8 3. Konsol 6 4. Skruesæt Net 6. Afstandsskive 6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER OBS! Læs og følg også sikkerhedsforskrifterne for den springmåtte, som sikkerhedsnettet skal anvendes til. Sikkerhedsnettet må kun anvendes til den springmåtte, som passer til nettet. Sikkerhedsnettets ejer er ansvarlig for, at alle brugere er bekendt med sikkerhedsforskrifterne. Kun én person må opholde sig indenfor sikkerhedsnettet ad gangen. Hvis flere personer befinder sig på springmåtten samtidigt, kan det betyde en sikkerhedsrisiko. Sikkerhedsnettet må kun bruges under opsyn af en voksen og erfaren person. Inden brug kontrolleres altid, at sikkerhedsnettet og springmåtten er funktionsdygtige. Udstyret må ikke anvendes, hvis dele af det er beskadiget eller mangler. Kast dig ikke mod beskyttelsesnettet med vilje. Hæng, klatre eller spark ikke på beskyttelsesnettet. Bær tøj uden snore, kroge, øjer eller lignende, som kan sidde fast i beskyttelsesnettet. Hæng ikke genstande, som ikke er godkendt tilbehør på beskyttelsesnettet. beskyttelsesnettets åbning. Opbevar sikkerhedsnettet indendørs om vinteren ADVARSEL! defekt, skal det demonteres og må ikke anvendes. I stormvejr kan sikkerhedsnettet blæse væk og forårsage skade. Nettet skal sikres ordentligt med liner i både springmåtten og jorden, eller fjern det helt, hvis et stormvejr nærmer sig Biltema Nordic Services AB

8 Art. 4-43, 4-44 MONTERING Trin Stålrørene monteres på springmåttens stativ med en konsol, to afstandsskiver og et skruesæt. Trin 3 Træk nettet ned til kanten. A B Trin 4. samme øjer, som holder springmåtten fast. Trin 2 for, at stålrøret stikker ud i den anden ende. Monter de øverste stålrør på de nederste stålrør. ADVARSEL! Kontroller omhyggeligt, at alle kroge sidder ordentligt fast, og at nettet er spændt. Ellers fungerer sikkerhedsnettet ikke, som det skal. 20 Biltema Nordic Services AB 8

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

English. GP PowerBank U-Smart Instruction Manual

English. GP PowerBank U-Smart Instruction Manual English GP PowerBank U-Smart Instruction Manual Charger Features: Corded type charger with AC 100-240V adaptor Charge 1 to 4 AA or AAA rechargeable batteries Charge NiMH only 4 individual charging channels

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil SIKRING AV BARN I BIL Lover og regler Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer