INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I HENHOLD TIL MASKINDIREKTIVET 98/37CE, 89/336CE OG VIDERE ENDRINGER. SYMBOLER: Her finner du en kort forklaring på symboler som brukes i denne veiledningen: Minner deg om å være oppmerksom på enhver situasjon eller problem som kan medføre fare for brukernes sikkerhet. Minner deg om å være oppmerksom på situasjoner og problemer som påvirker maskinens yteevne, men som ikke utgjør noen fare for brukernes sikkerhet. Minner deg om å være oppmerksom på generell, viktig informasjon som ikke påvirker brukernes sikkerhet eller maskinens yteevne.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Introduksjon Dokumenter Funksjonstester og prøvekjøring Bruksområde Beskrivelse av maskinen Styrekontroller Drift Identifisering Plassering av hovedkomponentene 5 2 Tekniske data Tekniske spesifikasjoenr Generelle mål Mål Nissan Cab Star Arbeidsdiagram Styresentraler og funksjoner Kraftuttak og støttebein Bakkekontroll (styresentral tårn) Styresentral kurv Merking Beskrivelse av merker 11 3 Forsiktighetsregler Arbeids- og vedlikeholdsforskrifter Driftsspesifikasjoner for bruker Sikkerhetsstandard Sikkerhetsutstyr 16 4 Installasjon og forberedelse før bruk 20 5 Generell brukerinstrukser Bruk på vei Før bruk av personløfteren Hevet stilling Etter endt arbeid Nødsenkprosedyre Tilleggsutstyr 25 6 Vedlikehold Rengjøring av maskinen Regelmessig vedlikehold Smøring Oljesjekk og oljeskift Bytte og justere sliteklosser for teleskopbom Justering av kjeder Rengjøring av oljefilterinnsats 32 7 Diagram - hydraulisk system 32 8 Elektriske diagram 33 9 Mulige problem, årsaker og løsninger 45

3 1 INTRODUKSJON Denne instruksjonsbok gjelder for GALAXYLIFT GT DOKUMENTER Maskinen er levert med følgende dokumenter: - Instruksjonsbok - Typeskilt på maskin - Forenklet brukerveiledning - Bekreftelse av CE-merking 1.2 FUNKSJONSTESTER OG PRØVEKJØRING Før levering er maskinen testet av produsent og leverandør. Det anbefales at regelmessige funksjonstester utføres av autorisert verksted. 1.3 BRUKSOMRÅDE Galaxylift GT er produsert for å løfte personer og materiell i forbindelse med arbeid relatert til vedlikehold, montering, rengjøring, maling, sliping, sveising osv. Maskinen bør ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne instruksjonsboken. 1.4 BESKRIVELSE AV MASKINEN Galaxylift GT har meget kompakte mål. Rammen har god vridningsstivhet. Tårnet har kontinuerlig sving og drives av en hydraulisk motor og en snekkeskrue. Liften består av to teleskopiske bommer av stål med god strekkfasthet. Den har en elektro-hydraulisk senterpost for sving. Kurven består av aluminiumsrør og aluminiumsdekke med hydrauliske kontroller og lastbegrenser. Maskinen har varsellys (Fig. 1 pos A) og strømforsyning fra nett både på rammen (pos B) og i kurv (pos E). Ved siden av de elektriske punktene er det en 1/4 hunnkobling med slange som kan brukes til luft eller vann (pos C og D). Maskinen er også utstyrt med låsbar verktøykasse (pos F) og manuell pumpe for nødsenking. 3

4 1.5 STYREKONTROLLER Kraftuttaket er plassert i førerkabinen mellom fører- og passasjersete. Under planet finnes styresentral for betjening av støttebein. På tårnet er det en hydraulisk styresentral som fungerer som bakkekontroll. På tårnet finnes også en velgeventil som styrer om liften skal betjenes fra kurv eller bakke. I kurven finnes en hydraulisk styresentral som betjener alle heve-, senke-, utlegg- og svingoperasjoner, samt kurvens nivellering. For betjening av disse se kapittel 2.4, Styresentraler og funksjoner. 1.6 DRIFT Liften drives av en hydraulisk pumpe som er koblet til bilens krafttuttak. Kraftuttaket startes med rød spak i bilens førerhus. Turtall maks 1000 omdreininger. 1.7 IDENTIFISERING For bestilling av reservedeler osv. kan din maskin identifiseres gjennom opplysningene på registreringsplaten. Denne platen vises i tegningen under og er plassert på kurven og i forkant av rammen (se fig 2). 4

5 1.8 PLASSERING AV HOVEDKOMPONENTENE 1 Kurv 2 Styrespaker, kurv 3 Feste for sikkerhetsbelter 4 Tilgang til kurv 5 Kurvsylinder 6 Kurvnivellering 7 Hovedbom 8 Første teleskopbom 9 Andre teleskopbom 10 Automatisk kurvnivellering 11 Førstebomsylinder 12 Energikjede 13 Tårn 14 Bakkekontroll/styrespaker, tårn 15 Velgeventil 16 Styrespaker, støttebein 17 Libelle 18 Fremre støttebein 19 Bakre støttebein 20 Fotplate 21 Transportkrybbe 22 Tank for hydraulikkolje 23 Håndtak for nødsenk 24 Trapp 25 Plan 5

6 2 TEKNISKE DATA 2.1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Arbeidshøyde inntil 17,5 m Utlegg til siden inntil 12 m Svingkrans 360 Størrelse på kurv 1400mm x 700mm x 1180mm Kurvsving 90 til høyre - 90 til venstre Maks belastning i kurv 200 kg Antall personer i kurv 1-2 Kurvnivellering Hydraulisk Hydraulisk trykk 200 bar Oljetankkapasitet 40 liter Hydraulisk pumpe 12 liter pr. minutt 2.2 GENERELLE MÅL MÅL NISSAN CAB STAR 6

7 2.3 ARBEIDSDIAGRAM Med uterigger Med uterigger 7

8 2.4 STYRESENTRALER OG FUNKSJONER I dette kapittelet beskrives styresentralenes funksjoner, både fra bakkenivå og kurv KRAFTUTTAK OG STØTTEBEIN ON Kraftuttak på OFF Kraftuttak av 1 Spak for heving/senking av høyre støttebein, foran 2 Spak for heving/senking av venstre støttebein, foran 3 Spak for heving/senking av høyre støttebein, bak 4 Spak for heving/senking av venstre støttebein, bak 5 Lys indikerer at kraftuttak er på 6 Grønt lys på, marktrykk 7 Uterigger 8 Nødstopp. Når denne aktiveres blokkeres alle funksjoner. For å oppheve nødstopp, skru på knappen. 9 Start-stopp av motor BAKKEKONTROLL (STYRESENTRAL TÅRN) 1 Heve/senke hovedbom 2 Teleskop ut/inn 3 Sving 4 Uterigger 5 Marktrykk 6 Nødstopp. Når denne aktiveres blokkeres alle funksjoner. For å oppheve nødstopp, skru på knappen. 7 Nivelleringskjede. Lyser når nivelleringskjeder er slakke. 8 Lastbegrenser. Lyser når aktiv. 9 Lys på ved overlast 10 Velgeventil. Bestemmer om liften skal betjenes fra kurv eller bakkenivå. Når ventilen er skrudd mot kurv, anbefales det å låse ventilen med låsen som følger med. 8

9 2.4.3 STYRESENTRAL KURV 1 Heve/senke hovedbom 2 Teleskop ut/inn 3 Sving 4 Kurvsving 5 Manuell kurvnivellering 6 Nødstopp. Når denne aktiveres blokkeres alle funksjoner. For å oppheve nødstopp, skru på knappen. 7 Sving i nullposisjon ved sammenpakking (riktig posisjon i forhold til transportkrybbe). Har også funksjon som horn, press knappen. 8 Start av motor 9 Varsellys for utleggsbegrensning 10 Nivelleringskjede. Lyser når nivelleringskjeder er slakke. 11 Lys på ved overlast i kurv 12 Grønt lys, støttebein er ute og lift klar til bruk 9

10 2.5 MERKING Figuren under viser plassering av de ulike merkene maskinen er utstyrt med. Tabellen under viser plassering, kode og størrelse på de ulike merkene. 10

11 2.6 BESKRIVELSE AV MERKER 1 Det bør brukes sikkerhetsbelter 2 Det bør brukes vernehjelm 3 Det må ikke utføres sveisearbeid på liftens konstruksjon 4 Det skal ikke brukes stige e.l i kurven for å øke arbeidshøyden 5 Arbeid må ikke utføres i umiddelbar nærhet til høyspentledninger 6 Liften må ikke brukes som kran eller vinsj Se figur

12 1 Arbeidsdiagram 2 Maks. trykk mot underlaget 3 Klemningsfare ved bruk av støttebein 4 Bruk av hansker anbefales 5 Bruk av vernesko anbefales 6 Manuell pumpe for nødsenk 7 Velgeventil (kurv- eller bakkebetjening) Se figur

13 1 Fester for sikkerhetsbelter 2 Maks tillatt belastning 3 Stå ikke i maskinens arbeidsradius 4 Refleks på kurv 5 Innlasting i kurv må kun gjøres når kurven er i transportkrybbe eller på bakken 6 Smørepunkt Se figur

14 1 Fare, les instruksjonsboken nøye før liften tas i bruk. Se figur

15 3 FORSIKTIGHETSREGLER Les hver del av instruksjonsboken nøye før liften tas i bruk Ved behov for teknisk assistanse, ring vårt verksted tlf Alle reparasjoner av liften skal gjøres av kyndig personell Utfør alt arbeid og vedlikehold av liften i henhold til HMS-forskrifter 3.1 ARBEIDS- OG VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER - Bruk alltid personlig verneutstyr i henhold til HMS-forskrifter (sikkerhetsbelte og vernehjelm anbefales alltid brukt). - Forlat aldri maskinen ubevoktet på arbeidsplassen. - Merking på liften skal alltid være leselig (fjern smuss, maling osv). - Bruk ikke maskinen til andre formål enn det som er beskrevet i denne veiledningen. - Det er strengt forbudt å benytte maskinen med tyngre belastning enn det som er beskrevet i veiledningen. - Påse at hellende grunn ikke overstiger 3. Libellen må være sentrert ved bruk. - Liften må aldri hvile på andre faste eller mobile konstruksjoner. - Sjekk at det ikke finnes elektriske kabler innefor liftens rekkevidde. Hvis det finnes slike i nærheten anbefales en sikkerhetsavstand på 5. - Ved bruk på trafikkerte områder skal det signaliseres at maskinen er i arbeid. - Ikke utfør reparasjoner eller vedlikehold når maskinen er tilkoblet elektrisk nett. - Varme komponenter eller flammer må ikke komme i kontakt med det elektriske eller hydrauliske systemet. - Ikke øk maks arbeidshøyde ved hjelp av stillas, stiger eller lignende. - Ikke bruk liften i ugunstige værforhold, som for eksempel storm eller vind som overstiger den anbefalte vindstyrken som beskrevet i kapittel 2.1. Husk at lyn tiltrekkes av metallstrukturen som maskinen er laget av. - Ikke bruk maskinen i områder hvor det er fare for brann eller eksplosjoner. 3.2 DRIFTSSPESIFIKASJONER FOR BRUKER - Brukere av maskinen må være voksne og ansvarsfulle. - Det anbefales at brukerne gjennomfører kurs i bruk av personløftere, ihht til forskrift Forlat aldri maskinen ubevoktet på arbeidsplassen. - Både under arbeid og ved vedlikehold av liften, må verneutstyr benyttes. 15

16 3.3 SIKKERHETSSTANDARD - Maskinen må ikke brukes på ustabilt grunnlag (hvis nødvendig må underlagsplater benyttes) eller på hellende grunn som overstiger 3. - Påse at det ikke oppholder seg andre personer innefor liftens arbeidsområde mens arbeid pågår. - Operatører må ikke lene seg ut av kurven. - Unngå bruk av liften i farlige værforhold (dårlig sikt, sterk vind/storm, lyn og torden, ekstremt lave temperaturer osv.) - Sørg for at beskyttelser på liften ikke er fjernet eller ødelagt. - Det anbefales at arbeidsområde sperres av under arbeid, slik at uvedkommende ikke har tilgang til kjøretøyet eller kommer innenfor kjøretøyets arbeidsradius. - Verktøy som medbringes opp i kurven, må sikres på en forsvarlig måte, slik at det ikke er fare for at det faller ned på operatører som jobber på bakken. - Liften må ikke brukes dersom det er skade på det hydrauliske eller elektriske anlegget, - Fjern bilens nøkler etter bruk slik at uvedkommende ikke har muligheten til å bruke maskinen. 3.4 SIKKERHETSUTSTYR Parkering A B C D E Grønt lys dersom kraftuttak er på Rødt lys på dersom støttebein er ute av transportstilling Akustisk alarm på dersom kraftuttak er tilkoblet Timeteller Varsellys blinker når liften er i bevegelse 16

17 Støttebein 16-B Marktrykk Transportstilling Figur 17 En mikrobryter på transportkrybben kontrollerer posisjon for støttebein. Støttebein kan ikke betjenes når liften er ute av transportkrybben. Lastbegrenser i kurv Figur 18 En induktiv føler måler belastning i kurv. Dersom belastningen overstiger det som er maks tillatt, blokkeres alle aktive funksjoner og lydsignal vil høres. 17

18 Utlegg Figur 19 Libelle Figur 20 Nødstopp Figur 21 En trykkgiver kontrollerer liftens utlegg. Dersom maks utlegg (i forhold til belastning i kurv) overstiges, vil det bare være mulig å minske utlegg. Bruk libellen plassert på rammen for å tilse at maskinens horisontale stilling er tilfredstillende før bruk av lift. Det finnes nødstopp både i kurven og på tårnkontroll. Når nødstopp knappen trykkes inn blokkeres alle funksjoner. Dette oppheves ved å vri knappen tilbake i original posisjon (mot klokken). På hver sylinder finnes det en blokkeringsventil som aktiveres automatisk ved uregelmessigheter i hydrauliske rør/slanger. 18

19 Manuell nødpumpe Figur 22 En manuell nødpumpe tilkoblet det hydrauliske systemet finnes ved siden av spaker for støttebein. For bruk av manuell nødpumpe les kapittel

20 4 INSTALLASJON OG FORBEREDELSE FØR BRUK Maskinen er levert klar til bruk og med følgende utstyr: 2 stk sikkerhetsbelter 2 stk vernehjelmer 2 par hansker 4 stk underlagsplater for støttebein 1 stk håndtak for manuell nødpumpe Les brukerveiledningen før maskinen tas i bruk. 5 GENERELLE BRUKERINSTRUKSER Før bruk skal operatøren ALLTID sjekke at: 1 Dekk, speil, bremser og alle vesentlige deler for bruk av bilen er i god stand 2 Det er tilstrekkelig drivstoff på tanken 3 Det hydrauliske oljenivået er korrekt 4 Kraftuttaket ikke er koblet til 5 Styrespaker, både i kurv og på bakkenivå, er intakte 6 Liften er i korrekt transportstilling 7 Beskyttelse er godt festet 8 Det ikke finnes noen løse deler på planet eller i kurven 9 Operatøren har gjennomgått nødvendig opplæring i bruk av personløfteren BRUK PÅ VEI - Kontroller at kraftuttak ikke er tilkoblet. - Sjåføren må gjøre seg kjent med maskinens størrelse (se mål i kapittel 2.1) og tilpasse kjøringen etter dette. - Parkering må bare skje på solid og sikker grunn. - Ikke la maskinen stå ubevoktet. 20

21 5.1.2 FØR BRUK AV PERSONLØFTEREN Før arbeid fra kurv iverksettes, er det nødvendig å overholde følgende prosedyrer: 1 Kjøretøyet plasseres på sikker og solid grunn. Sjekk at det ikke finnes hindringer og/eller elektriske kabler innfor arbeidsområdet. 2 Sett på håndbrekket 3 Trå inn clutchen og sett på kraftuttaket. Figur 23 pos A. Grønt lys på når kraftuttaket er tilkoblet. 4 For fremre støttebein, vri den manuelle spaken (pod B) og dra ut støttebein til de automatisk låses. 5 Lys på når kfratuttak er koblet til (Fig 7 pos 5) 6 Senk støttebein til grønt lys på tårnet lyser (pos C). Dersom underlaget krever det, må underlagsplater for støttebein benyttes (pos D). 7 Sjekk at maskinen står rett ved hjelp av libellen plassert ved spakene for støttebein (fig 24 pos A). 8 Velg om liften skal betjenes fra kurv eller bakkenivå ved hjelp av velgeventil (pos B). 21

22 5.1.3 HEVET STILLING Hev liften i moderat tempo. Unngå brå bevegelser på styrepanelet. Sørg for å være i god avstand fra hindringer eller elektriske kabler. Tilnærm deg arbeidsområdet med lav fart. Funksjoner som kan utføres fra kurv: 1 Heve/senke bom 2 Teleskopisk utlegg 3 Sving 4 Kurvsving 5 Manuell kurvnivellering 22

23 Sjekk at kurvens nivellering er riktig før bruk ved hjelp av libellen i kurven (Fig 26/A). Dette skal skje automatisk ved hjelp av kurvens automatiske nivelleringssystem. Dersom stillingen må korrigeres brukes manuell nivellering (se figur 9 pos 5). Sikkerhetsbelter bør alltid benyttes under arbeidet, og operatørene skal ikke lene seg ut av kurven eller kaste gjenstander fra kurven. Ikke bruk stiger eller lignende i kurven for å oppnå høyere arbeidshøyde. Maks belastning på 200kg gjelder for både personer og medbrakt verktøy. Ikke bruk liften til å tilføre vertikale eller horisontale krefter på andre konstruksjoner. Ved bruk av kontrollspaker i kurv, skal det alltid utøves en operasjon av gangen og i moderat fart. 23

24 5.1.4 ETTER ENDT ARBEID Etter at arbeidet er utført, senk liften i moderat fart. Plasser liften forsiktig tilbake i transportstilling. En mikrobryter registrerer når liften er tilbake i transportstilling, og betjening av støttebein blir mulig. Hev støttebein tilbake til transportstilling og lås dem med manuell bryter. Slå av kraftuttak inne i bilens kabin. Hvis noen indikatorlys fortsatt er på, sjekk at kraftuttak er frakoblet og at støttebein er tilbake i riktig posisjon NØDSENKPROSEDYRE Denne prosedyren må bare utføres i nødsituasjoner! Dersom det elektriske eller hydrauliske systemet svikter, eller at operatøren i kurven av andre grunner ikke er i stand til å betjene liften, kan liften betjenes fra bakken etter følgende prosedyre: 1 Skru løs den tildekkede mutteren som vist på figur 27 pos A, fjern sylinderspolen (pos B) og skru mutteren fast på sylinderen (pos C). 2 Trykk på håndtaket (figur 28 pos 1) på tårnkontrollen. Når håndtaket er presset vil den manuelle pumpen aktiveres. Bruk pumpen til å senke bommen. De andre håndtakene (pos 2 og 3) benyttes til å betjene teleskop, samt svinge tårnet. 3 Når prosedyren er utført, plasseres sylinderspolen tilbake på plass og mutteren festes i denne. Dersom det er svikt i det hydrauliske systemet som betjener støttebein, kan en lignende nødprosedyre utføres. Demonter den andre sylinderventilen, benytt spakene som betjener støttebein og bruk den manuelle pumpen for å pumpe olje inn i systemet. Se figur

25 5.1.6 TILLEGGSUTSTYR Galaxylift GT kan leveres med følgende tilleggsutstyr: - Fastmontert skap i aluminium, høyde mm. - Helningsmåler - Kurv i glassfiber, 1200x400x1100mm - Isolert kurv - Verktøykasse i kurv - Elektrisk nødpumpe 12V - 60W lampe i kurv - Elektrisk hjelpepumpe 230V Dersom personløfteren skal brukes innendørs, finnes det en elektrisk hjelpepumpe (230V, 16 amp) som kan kobles til det elektriske nettet. Før bruk av denne pumpen: Se figur Stopp bilmotoren - Sett på håndbrekket - Press inn clutchen og sett på kraftuttaket (pos A) - Frigjør fremre støttebein med manuell bryter (pos B) - Koble til ledning på det elektriske anlegget (pos C) - Trykk på bryter (pos D) for aktivering av elek-trisk motor - Alle liftens funksjoner kan nå benyttes - Samtidig lades bilens batteri SØRG ALLTID FOR AT SKJØTELEDNING HAR TILSTREKKELIG TVERSNITT OG ER I GOD STAND. 25

26 6 VEDLIKEHOLD Vedlikehold av kjøretøyet skal alltid utføres når bilen er parkert på trygg grunn med håndbrekket på. For vedlikehold av bilens motor, se egen instruksjonsbok fra produsent. Bruk alltid originale reservedeler. 6.1 RENGJØRING AV MASKINEN Til rengjøring av maskinen anbefales ikke bruk av høytrykkspyler. Dette for å beskytte: - Kontrollenheter både i kurv og på tårn - Bokser som inneholder elektriske system Etter endt rengjøring er det viktig å - Tørke maskinen - Sjekke at all merking fortsatt er intakt - Smøre alle punkter som er merket med smøremerke (se figur 31). 6.2 REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Under vises hvilke vedlikeholdsrutiner som skal følges. Bruk kun kyndig personell til vedlikehold av maskinen. Etter 10 første timer: - Sjekk at alle skruer og muttere sitter godt - Sjekk hydraulikkoljen - Sjekk alle fleksible rør/slanger og overganger - Sjekk alle kontrollenheter (alle skal fungere og liften skal være myk og smidig i sine bevegelser) og sikkerhetsenheter Hver måned (eller hver 150. time): - Smør alle bevegelige deler - Sjekk hydraulikkoljen - Vask innsatsen i den hydrauliske tanken - Sjekk bruk og forfatning på teleskopens sliteklosser - Sjekk at alle skruer og låseanordninger på bolter. Disse skal sitte godt. - Sjekk at merking er lesbart og gjennkjennelig 26

27 Hver 6. måned (eller hver time): - Hydraulikkfilter og innsats byttes på autorisert verksted - Rengjøring, tørking og smøring av alle bevegelige deler - Funksjonstest og prøvekjøring (se figur 31) Hvert år (eller hver time): - Årskontroll og inspeksjon på autorisert verksted Hvert 2. år (eller hver time): - Skifting av hydraulisk olje og rengjøring av system 27

28 6.2.1 SMØRING På tegningen under vises alle smørpunkter (Smør alle punkter med smørenippel). Figur OLJESJEKK OG OLJESKIFT For å sjekke oljenivå og skifte olje, er det nødvendig å: - Sjekke oljenivå ved hjelp av indikatoren (figur 33 pos A) - Hvis nivået er for lavt etterfylles korrekt olje (se tabell 40) ved å skru av lokket - Ved fullstendig oljeskift har tanken en tappekran som benyttes for å tømme tanken (pos B) 28

29 Brukt olje må behandles etter gjeldende lover og forskrifter! BYTTE OG JUSTERE SLITEKLOSSER FOR TELESKOPBOM Kontroll og justering av sliteklosser gjøres på følgende måte: - Fjern splinten (fig 34 pos A). Bruk en skrutrekker til å justere sliteklossen til-fra (med/mot klokka) teleskop. Den operasjonen må gjentas for hver juster bare kloss. Sørg for at bommen som kommer ut er sentrert i forhold til den faste bommen. Fest splinten igjen når justeringen er utført. Bytting av sliteklosser gjøres på følgende måte: - Skru løs den øvre justerbare klossen (fig 35 pos A) - Løft teleskop (pos B) - Skru løs to umbracoskruer på undersiden av bommen (pos C) - Fjern klossen (pos D), sjekk slitasje, monter ny (evt samme kloss) med de to umbracoskruene, senk teleskop - Fest skruene på den øvre klossen (pos A) JUSTERING AV KJEDER Hvis det røde lyset på kontrollen i kurv eller på tårn lyser og alarm går, sjekk at: - Kjedenes kontrollbryter er korrekt justert - Kjedene ikke er slakke 29

30 Justering av kontrollbryter For å kontrollere kontrollbryteren, fjern kjedebeskyttelsen ved å skru løs de seks skruene (fig 36). Sjekk at det lille hjulet (fig 37 pos A) er presset inn (som pos B). Hvis dette ikke er riktig justert, bruk skruen (pos C) til å finne riktig posisjon. Når denne operasjonen er utført skal det røde lyset som signaliserer løse kjeder slukkes. Justering av kjeder For å justere teleskopkjedenes spenning, utfør følgende: - Plasser kjøretøyet på en stor plass slik at bommene kan kjøres helt ut og spenningen på kjedene kan sjekkes (Fig 38 pos A). - Når teleskopbommene er kjørt helt ut, sjekk kjedenes spenning ved å presse de ned med en finger - Normalt skal kjedene ha en fleksibilitet på max 2 cm midt på bommen (pos A) - Dersom kjedene er slakkere enn dette og/eller kommer i kontakt med selve bommen, må de strammes - Fjern kjedebeskyttelsen ved å skru løs de seks skruen (fig 36) 30

31 - Skru løs to muttere (fig 39 pos A) - Løsne låsemuttere og muttere (pos D og B) på begge kjedene. - Bruk en 17 mm fastnøkkel til å blokkere kjedestrammeren (pos C) og en 19 mm fastnøkkel til å stramme mutteren (pos B). Utfør dette på begge kjedene. - Stram de to låsemutterne (pos D) - Fest de resterende to skruene (pos A) - Nå kan skruen som justerer kontrollbryteren reguleres på nytt (se fig 37 og tidligere forklart prosedyre) 31

32 6.2.5 RENGJØRING AV OLJEFILTERINNSATS Rengjøring av oljefilterinnsats må utføres på et autorisert verksted. 7 DIAGRAM HYDRAULISK SYSTEM Tegningen under viser en oversikt over det hydrauliske systemet og en forklaring på de ulike delene: 1 Oljetank 2 Hydraulikkpumpe 3 Nødsenkepumpe 4 Støttebeinsventil 5 Ventil - hovedbom 6 Nivelleringssylinderventil 7 Teleskopsylinderventil 8 Solenoidventil 9 Velgeventil 10 Tilbakeslagsventil 11 Senterpost 12 Svingmotor 13 Nivelleringstilførselsventil 14 Filter 15 Kurvsvingsylinder 16 Støttebeinssylindere 17 Hovedbomsylinder 18 Slave nivelleringssylinder 19 Teleskopsylinder 20 Master nivelleringssylinder 21 Lufteskrue 22 Styresentral - kurv 23 Styresentral tårn/bakkekontroll 24 Styresentral støttebein 25 Fordelingsblokk 26 Trykkventil 27 Oversenterventil 28 Lastbegrenserventil 32

33 8 ELEKTRISKE DIAGRAM 33

34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 9 MULIGE PROBLEM, ÅRSAKER OG LØSNINGER Formålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over vanlige problem som kan oppstå, samt forslag til løsning på problemet. Ikke utfør andre reparasjoner enn de som er beskrevet i instruksjonsboken og bruk autorisert personell til å utføre reparasjonene. PROBLEM ÅRSAK LØSNING Støy fra kraftuttak Bilen kjøres med kraftuttaket på. Kan medføre at kraftuttaket ødelegges Det må utøres reparasjoner/service på et autorisert verksted. Mulig at kraftuttak må byttes Kraftuttak kobles ikke inn Defekte eller frakoblede kabler Sjekk på autorisert verksted Støy fra hydraulikkpumpe Mangel på olje, defekt overgang Etterfyll olje, sjekk på autorisert verksted Lavt oljetrykk Komponenter i det hydrauliske systemet Rengjøring, sjekk på autorisert verksted Styresentral på tårn/bakkekontroll ute av funksjon Styresentral kurv ute av funksjon Støttebeinoperasjon ikke korrekt utført, velgeventil ikke aktivert for tårn/bakke Nødstopp er aktivert. Velgeventil ikke aktivert for kurv Sjekk støttebeinsbryter, kontroller at velgeventil er i riktig posisjon Skru av nødstopp, kontroller at velgeventil er i riktig posisjon Kurv går ikke opp eller ned Mangel på olje, lavt oljetrykk Sjekk oljenivå, etterfyll om nødvendig. Sjekk av hydrauliske komponenter på autorisert verksted Rødt lys for slakke kjeder på Kontrollbryter ute av funksjon, brudd i elektriske kabler Sjekk kontrollbryter og juster om nødvendig, kontroller elektriske kabler, reparasjon ved brudd 45

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer