INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I HENHOLD TIL MASKINDIREKTIVET 98/37CE, 89/336CE OG VIDERE ENDRINGER. SYMBOLER: Her finner du en kort forklaring på symboler som brukes i denne veiledningen: Minner deg om å være oppmerksom på enhver situasjon eller problem som kan medføre fare for brukernes sikkerhet. Minner deg om å være oppmerksom på situasjoner og problemer som påvirker maskinens yteevne, men som ikke utgjør noen fare for brukernes sikkerhet. Minner deg om å være oppmerksom på generell, viktig informasjon som ikke påvirker brukernes sikkerhet eller maskinens yteevne.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Introduksjon Dokumenter Funksjonstester og prøvekjøring Bruksområde Beskrivelse av maskinen Styrekontroller Drift Identifisering Plassering av hovedkomponentene 5 2 Tekniske data Tekniske spesifikasjoenr Generelle mål Mål Nissan Cab Star Arbeidsdiagram Styresentraler og funksjoner Kraftuttak og støttebein Bakkekontroll (styresentral tårn) Styresentral kurv Merking Beskrivelse av merker 11 3 Forsiktighetsregler Arbeids- og vedlikeholdsforskrifter Driftsspesifikasjoner for bruker Sikkerhetsstandard Sikkerhetsutstyr 16 4 Installasjon og forberedelse før bruk 20 5 Generell brukerinstrukser Bruk på vei Før bruk av personløfteren Hevet stilling Etter endt arbeid Nødsenkprosedyre Tilleggsutstyr 25 6 Vedlikehold Rengjøring av maskinen Regelmessig vedlikehold Smøring Oljesjekk og oljeskift Bytte og justere sliteklosser for teleskopbom Justering av kjeder Rengjøring av oljefilterinnsats 32 7 Diagram - hydraulisk system 32 8 Elektriske diagram 33 9 Mulige problem, årsaker og løsninger 45

3 1 INTRODUKSJON Denne instruksjonsbok gjelder for GALAXYLIFT GT DOKUMENTER Maskinen er levert med følgende dokumenter: - Instruksjonsbok - Typeskilt på maskin - Forenklet brukerveiledning - Bekreftelse av CE-merking 1.2 FUNKSJONSTESTER OG PRØVEKJØRING Før levering er maskinen testet av produsent og leverandør. Det anbefales at regelmessige funksjonstester utføres av autorisert verksted. 1.3 BRUKSOMRÅDE Galaxylift GT er produsert for å løfte personer og materiell i forbindelse med arbeid relatert til vedlikehold, montering, rengjøring, maling, sliping, sveising osv. Maskinen bør ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne instruksjonsboken. 1.4 BESKRIVELSE AV MASKINEN Galaxylift GT har meget kompakte mål. Rammen har god vridningsstivhet. Tårnet har kontinuerlig sving og drives av en hydraulisk motor og en snekkeskrue. Liften består av to teleskopiske bommer av stål med god strekkfasthet. Den har en elektro-hydraulisk senterpost for sving. Kurven består av aluminiumsrør og aluminiumsdekke med hydrauliske kontroller og lastbegrenser. Maskinen har varsellys (Fig. 1 pos A) og strømforsyning fra nett både på rammen (pos B) og i kurv (pos E). Ved siden av de elektriske punktene er det en 1/4 hunnkobling med slange som kan brukes til luft eller vann (pos C og D). Maskinen er også utstyrt med låsbar verktøykasse (pos F) og manuell pumpe for nødsenking. 3

4 1.5 STYREKONTROLLER Kraftuttaket er plassert i førerkabinen mellom fører- og passasjersete. Under planet finnes styresentral for betjening av støttebein. På tårnet er det en hydraulisk styresentral som fungerer som bakkekontroll. På tårnet finnes også en velgeventil som styrer om liften skal betjenes fra kurv eller bakke. I kurven finnes en hydraulisk styresentral som betjener alle heve-, senke-, utlegg- og svingoperasjoner, samt kurvens nivellering. For betjening av disse se kapittel 2.4, Styresentraler og funksjoner. 1.6 DRIFT Liften drives av en hydraulisk pumpe som er koblet til bilens krafttuttak. Kraftuttaket startes med rød spak i bilens førerhus. Turtall maks 1000 omdreininger. 1.7 IDENTIFISERING For bestilling av reservedeler osv. kan din maskin identifiseres gjennom opplysningene på registreringsplaten. Denne platen vises i tegningen under og er plassert på kurven og i forkant av rammen (se fig 2). 4

5 1.8 PLASSERING AV HOVEDKOMPONENTENE 1 Kurv 2 Styrespaker, kurv 3 Feste for sikkerhetsbelter 4 Tilgang til kurv 5 Kurvsylinder 6 Kurvnivellering 7 Hovedbom 8 Første teleskopbom 9 Andre teleskopbom 10 Automatisk kurvnivellering 11 Førstebomsylinder 12 Energikjede 13 Tårn 14 Bakkekontroll/styrespaker, tårn 15 Velgeventil 16 Styrespaker, støttebein 17 Libelle 18 Fremre støttebein 19 Bakre støttebein 20 Fotplate 21 Transportkrybbe 22 Tank for hydraulikkolje 23 Håndtak for nødsenk 24 Trapp 25 Plan 5

6 2 TEKNISKE DATA 2.1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Arbeidshøyde inntil 17,5 m Utlegg til siden inntil 12 m Svingkrans 360 Størrelse på kurv 1400mm x 700mm x 1180mm Kurvsving 90 til høyre - 90 til venstre Maks belastning i kurv 200 kg Antall personer i kurv 1-2 Kurvnivellering Hydraulisk Hydraulisk trykk 200 bar Oljetankkapasitet 40 liter Hydraulisk pumpe 12 liter pr. minutt 2.2 GENERELLE MÅL MÅL NISSAN CAB STAR 6

7 2.3 ARBEIDSDIAGRAM Med uterigger Med uterigger 7

8 2.4 STYRESENTRALER OG FUNKSJONER I dette kapittelet beskrives styresentralenes funksjoner, både fra bakkenivå og kurv KRAFTUTTAK OG STØTTEBEIN ON Kraftuttak på OFF Kraftuttak av 1 Spak for heving/senking av høyre støttebein, foran 2 Spak for heving/senking av venstre støttebein, foran 3 Spak for heving/senking av høyre støttebein, bak 4 Spak for heving/senking av venstre støttebein, bak 5 Lys indikerer at kraftuttak er på 6 Grønt lys på, marktrykk 7 Uterigger 8 Nødstopp. Når denne aktiveres blokkeres alle funksjoner. For å oppheve nødstopp, skru på knappen. 9 Start-stopp av motor BAKKEKONTROLL (STYRESENTRAL TÅRN) 1 Heve/senke hovedbom 2 Teleskop ut/inn 3 Sving 4 Uterigger 5 Marktrykk 6 Nødstopp. Når denne aktiveres blokkeres alle funksjoner. For å oppheve nødstopp, skru på knappen. 7 Nivelleringskjede. Lyser når nivelleringskjeder er slakke. 8 Lastbegrenser. Lyser når aktiv. 9 Lys på ved overlast 10 Velgeventil. Bestemmer om liften skal betjenes fra kurv eller bakkenivå. Når ventilen er skrudd mot kurv, anbefales det å låse ventilen med låsen som følger med. 8

9 2.4.3 STYRESENTRAL KURV 1 Heve/senke hovedbom 2 Teleskop ut/inn 3 Sving 4 Kurvsving 5 Manuell kurvnivellering 6 Nødstopp. Når denne aktiveres blokkeres alle funksjoner. For å oppheve nødstopp, skru på knappen. 7 Sving i nullposisjon ved sammenpakking (riktig posisjon i forhold til transportkrybbe). Har også funksjon som horn, press knappen. 8 Start av motor 9 Varsellys for utleggsbegrensning 10 Nivelleringskjede. Lyser når nivelleringskjeder er slakke. 11 Lys på ved overlast i kurv 12 Grønt lys, støttebein er ute og lift klar til bruk 9

10 2.5 MERKING Figuren under viser plassering av de ulike merkene maskinen er utstyrt med. Tabellen under viser plassering, kode og størrelse på de ulike merkene. 10

11 2.6 BESKRIVELSE AV MERKER 1 Det bør brukes sikkerhetsbelter 2 Det bør brukes vernehjelm 3 Det må ikke utføres sveisearbeid på liftens konstruksjon 4 Det skal ikke brukes stige e.l i kurven for å øke arbeidshøyden 5 Arbeid må ikke utføres i umiddelbar nærhet til høyspentledninger 6 Liften må ikke brukes som kran eller vinsj Se figur

12 1 Arbeidsdiagram 2 Maks. trykk mot underlaget 3 Klemningsfare ved bruk av støttebein 4 Bruk av hansker anbefales 5 Bruk av vernesko anbefales 6 Manuell pumpe for nødsenk 7 Velgeventil (kurv- eller bakkebetjening) Se figur

13 1 Fester for sikkerhetsbelter 2 Maks tillatt belastning 3 Stå ikke i maskinens arbeidsradius 4 Refleks på kurv 5 Innlasting i kurv må kun gjøres når kurven er i transportkrybbe eller på bakken 6 Smørepunkt Se figur

14 1 Fare, les instruksjonsboken nøye før liften tas i bruk. Se figur

15 3 FORSIKTIGHETSREGLER Les hver del av instruksjonsboken nøye før liften tas i bruk Ved behov for teknisk assistanse, ring vårt verksted tlf Alle reparasjoner av liften skal gjøres av kyndig personell Utfør alt arbeid og vedlikehold av liften i henhold til HMS-forskrifter 3.1 ARBEIDS- OG VEDLIKEHOLDSFORSKRIFTER - Bruk alltid personlig verneutstyr i henhold til HMS-forskrifter (sikkerhetsbelte og vernehjelm anbefales alltid brukt). - Forlat aldri maskinen ubevoktet på arbeidsplassen. - Merking på liften skal alltid være leselig (fjern smuss, maling osv). - Bruk ikke maskinen til andre formål enn det som er beskrevet i denne veiledningen. - Det er strengt forbudt å benytte maskinen med tyngre belastning enn det som er beskrevet i veiledningen. - Påse at hellende grunn ikke overstiger 3. Libellen må være sentrert ved bruk. - Liften må aldri hvile på andre faste eller mobile konstruksjoner. - Sjekk at det ikke finnes elektriske kabler innefor liftens rekkevidde. Hvis det finnes slike i nærheten anbefales en sikkerhetsavstand på 5. - Ved bruk på trafikkerte områder skal det signaliseres at maskinen er i arbeid. - Ikke utfør reparasjoner eller vedlikehold når maskinen er tilkoblet elektrisk nett. - Varme komponenter eller flammer må ikke komme i kontakt med det elektriske eller hydrauliske systemet. - Ikke øk maks arbeidshøyde ved hjelp av stillas, stiger eller lignende. - Ikke bruk liften i ugunstige værforhold, som for eksempel storm eller vind som overstiger den anbefalte vindstyrken som beskrevet i kapittel 2.1. Husk at lyn tiltrekkes av metallstrukturen som maskinen er laget av. - Ikke bruk maskinen i områder hvor det er fare for brann eller eksplosjoner. 3.2 DRIFTSSPESIFIKASJONER FOR BRUKER - Brukere av maskinen må være voksne og ansvarsfulle. - Det anbefales at brukerne gjennomfører kurs i bruk av personløftere, ihht til forskrift Forlat aldri maskinen ubevoktet på arbeidsplassen. - Både under arbeid og ved vedlikehold av liften, må verneutstyr benyttes. 15

16 3.3 SIKKERHETSSTANDARD - Maskinen må ikke brukes på ustabilt grunnlag (hvis nødvendig må underlagsplater benyttes) eller på hellende grunn som overstiger 3. - Påse at det ikke oppholder seg andre personer innefor liftens arbeidsområde mens arbeid pågår. - Operatører må ikke lene seg ut av kurven. - Unngå bruk av liften i farlige værforhold (dårlig sikt, sterk vind/storm, lyn og torden, ekstremt lave temperaturer osv.) - Sørg for at beskyttelser på liften ikke er fjernet eller ødelagt. - Det anbefales at arbeidsområde sperres av under arbeid, slik at uvedkommende ikke har tilgang til kjøretøyet eller kommer innenfor kjøretøyets arbeidsradius. - Verktøy som medbringes opp i kurven, må sikres på en forsvarlig måte, slik at det ikke er fare for at det faller ned på operatører som jobber på bakken. - Liften må ikke brukes dersom det er skade på det hydrauliske eller elektriske anlegget, - Fjern bilens nøkler etter bruk slik at uvedkommende ikke har muligheten til å bruke maskinen. 3.4 SIKKERHETSUTSTYR Parkering A B C D E Grønt lys dersom kraftuttak er på Rødt lys på dersom støttebein er ute av transportstilling Akustisk alarm på dersom kraftuttak er tilkoblet Timeteller Varsellys blinker når liften er i bevegelse 16

17 Støttebein 16-B Marktrykk Transportstilling Figur 17 En mikrobryter på transportkrybben kontrollerer posisjon for støttebein. Støttebein kan ikke betjenes når liften er ute av transportkrybben. Lastbegrenser i kurv Figur 18 En induktiv føler måler belastning i kurv. Dersom belastningen overstiger det som er maks tillatt, blokkeres alle aktive funksjoner og lydsignal vil høres. 17

18 Utlegg Figur 19 Libelle Figur 20 Nødstopp Figur 21 En trykkgiver kontrollerer liftens utlegg. Dersom maks utlegg (i forhold til belastning i kurv) overstiges, vil det bare være mulig å minske utlegg. Bruk libellen plassert på rammen for å tilse at maskinens horisontale stilling er tilfredstillende før bruk av lift. Det finnes nødstopp både i kurven og på tårnkontroll. Når nødstopp knappen trykkes inn blokkeres alle funksjoner. Dette oppheves ved å vri knappen tilbake i original posisjon (mot klokken). På hver sylinder finnes det en blokkeringsventil som aktiveres automatisk ved uregelmessigheter i hydrauliske rør/slanger. 18

19 Manuell nødpumpe Figur 22 En manuell nødpumpe tilkoblet det hydrauliske systemet finnes ved siden av spaker for støttebein. For bruk av manuell nødpumpe les kapittel

20 4 INSTALLASJON OG FORBEREDELSE FØR BRUK Maskinen er levert klar til bruk og med følgende utstyr: 2 stk sikkerhetsbelter 2 stk vernehjelmer 2 par hansker 4 stk underlagsplater for støttebein 1 stk håndtak for manuell nødpumpe Les brukerveiledningen før maskinen tas i bruk. 5 GENERELLE BRUKERINSTRUKSER Før bruk skal operatøren ALLTID sjekke at: 1 Dekk, speil, bremser og alle vesentlige deler for bruk av bilen er i god stand 2 Det er tilstrekkelig drivstoff på tanken 3 Det hydrauliske oljenivået er korrekt 4 Kraftuttaket ikke er koblet til 5 Styrespaker, både i kurv og på bakkenivå, er intakte 6 Liften er i korrekt transportstilling 7 Beskyttelse er godt festet 8 Det ikke finnes noen løse deler på planet eller i kurven 9 Operatøren har gjennomgått nødvendig opplæring i bruk av personløfteren BRUK PÅ VEI - Kontroller at kraftuttak ikke er tilkoblet. - Sjåføren må gjøre seg kjent med maskinens størrelse (se mål i kapittel 2.1) og tilpasse kjøringen etter dette. - Parkering må bare skje på solid og sikker grunn. - Ikke la maskinen stå ubevoktet. 20

21 5.1.2 FØR BRUK AV PERSONLØFTEREN Før arbeid fra kurv iverksettes, er det nødvendig å overholde følgende prosedyrer: 1 Kjøretøyet plasseres på sikker og solid grunn. Sjekk at det ikke finnes hindringer og/eller elektriske kabler innfor arbeidsområdet. 2 Sett på håndbrekket 3 Trå inn clutchen og sett på kraftuttaket. Figur 23 pos A. Grønt lys på når kraftuttaket er tilkoblet. 4 For fremre støttebein, vri den manuelle spaken (pod B) og dra ut støttebein til de automatisk låses. 5 Lys på når kfratuttak er koblet til (Fig 7 pos 5) 6 Senk støttebein til grønt lys på tårnet lyser (pos C). Dersom underlaget krever det, må underlagsplater for støttebein benyttes (pos D). 7 Sjekk at maskinen står rett ved hjelp av libellen plassert ved spakene for støttebein (fig 24 pos A). 8 Velg om liften skal betjenes fra kurv eller bakkenivå ved hjelp av velgeventil (pos B). 21

22 5.1.3 HEVET STILLING Hev liften i moderat tempo. Unngå brå bevegelser på styrepanelet. Sørg for å være i god avstand fra hindringer eller elektriske kabler. Tilnærm deg arbeidsområdet med lav fart. Funksjoner som kan utføres fra kurv: 1 Heve/senke bom 2 Teleskopisk utlegg 3 Sving 4 Kurvsving 5 Manuell kurvnivellering 22

23 Sjekk at kurvens nivellering er riktig før bruk ved hjelp av libellen i kurven (Fig 26/A). Dette skal skje automatisk ved hjelp av kurvens automatiske nivelleringssystem. Dersom stillingen må korrigeres brukes manuell nivellering (se figur 9 pos 5). Sikkerhetsbelter bør alltid benyttes under arbeidet, og operatørene skal ikke lene seg ut av kurven eller kaste gjenstander fra kurven. Ikke bruk stiger eller lignende i kurven for å oppnå høyere arbeidshøyde. Maks belastning på 200kg gjelder for både personer og medbrakt verktøy. Ikke bruk liften til å tilføre vertikale eller horisontale krefter på andre konstruksjoner. Ved bruk av kontrollspaker i kurv, skal det alltid utøves en operasjon av gangen og i moderat fart. 23

24 5.1.4 ETTER ENDT ARBEID Etter at arbeidet er utført, senk liften i moderat fart. Plasser liften forsiktig tilbake i transportstilling. En mikrobryter registrerer når liften er tilbake i transportstilling, og betjening av støttebein blir mulig. Hev støttebein tilbake til transportstilling og lås dem med manuell bryter. Slå av kraftuttak inne i bilens kabin. Hvis noen indikatorlys fortsatt er på, sjekk at kraftuttak er frakoblet og at støttebein er tilbake i riktig posisjon NØDSENKPROSEDYRE Denne prosedyren må bare utføres i nødsituasjoner! Dersom det elektriske eller hydrauliske systemet svikter, eller at operatøren i kurven av andre grunner ikke er i stand til å betjene liften, kan liften betjenes fra bakken etter følgende prosedyre: 1 Skru løs den tildekkede mutteren som vist på figur 27 pos A, fjern sylinderspolen (pos B) og skru mutteren fast på sylinderen (pos C). 2 Trykk på håndtaket (figur 28 pos 1) på tårnkontrollen. Når håndtaket er presset vil den manuelle pumpen aktiveres. Bruk pumpen til å senke bommen. De andre håndtakene (pos 2 og 3) benyttes til å betjene teleskop, samt svinge tårnet. 3 Når prosedyren er utført, plasseres sylinderspolen tilbake på plass og mutteren festes i denne. Dersom det er svikt i det hydrauliske systemet som betjener støttebein, kan en lignende nødprosedyre utføres. Demonter den andre sylinderventilen, benytt spakene som betjener støttebein og bruk den manuelle pumpen for å pumpe olje inn i systemet. Se figur

25 5.1.6 TILLEGGSUTSTYR Galaxylift GT kan leveres med følgende tilleggsutstyr: - Fastmontert skap i aluminium, høyde mm. - Helningsmåler - Kurv i glassfiber, 1200x400x1100mm - Isolert kurv - Verktøykasse i kurv - Elektrisk nødpumpe 12V - 60W lampe i kurv - Elektrisk hjelpepumpe 230V Dersom personløfteren skal brukes innendørs, finnes det en elektrisk hjelpepumpe (230V, 16 amp) som kan kobles til det elektriske nettet. Før bruk av denne pumpen: Se figur Stopp bilmotoren - Sett på håndbrekket - Press inn clutchen og sett på kraftuttaket (pos A) - Frigjør fremre støttebein med manuell bryter (pos B) - Koble til ledning på det elektriske anlegget (pos C) - Trykk på bryter (pos D) for aktivering av elek-trisk motor - Alle liftens funksjoner kan nå benyttes - Samtidig lades bilens batteri SØRG ALLTID FOR AT SKJØTELEDNING HAR TILSTREKKELIG TVERSNITT OG ER I GOD STAND. 25

26 6 VEDLIKEHOLD Vedlikehold av kjøretøyet skal alltid utføres når bilen er parkert på trygg grunn med håndbrekket på. For vedlikehold av bilens motor, se egen instruksjonsbok fra produsent. Bruk alltid originale reservedeler. 6.1 RENGJØRING AV MASKINEN Til rengjøring av maskinen anbefales ikke bruk av høytrykkspyler. Dette for å beskytte: - Kontrollenheter både i kurv og på tårn - Bokser som inneholder elektriske system Etter endt rengjøring er det viktig å - Tørke maskinen - Sjekke at all merking fortsatt er intakt - Smøre alle punkter som er merket med smøremerke (se figur 31). 6.2 REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Under vises hvilke vedlikeholdsrutiner som skal følges. Bruk kun kyndig personell til vedlikehold av maskinen. Etter 10 første timer: - Sjekk at alle skruer og muttere sitter godt - Sjekk hydraulikkoljen - Sjekk alle fleksible rør/slanger og overganger - Sjekk alle kontrollenheter (alle skal fungere og liften skal være myk og smidig i sine bevegelser) og sikkerhetsenheter Hver måned (eller hver 150. time): - Smør alle bevegelige deler - Sjekk hydraulikkoljen - Vask innsatsen i den hydrauliske tanken - Sjekk bruk og forfatning på teleskopens sliteklosser - Sjekk at alle skruer og låseanordninger på bolter. Disse skal sitte godt. - Sjekk at merking er lesbart og gjennkjennelig 26

27 Hver 6. måned (eller hver time): - Hydraulikkfilter og innsats byttes på autorisert verksted - Rengjøring, tørking og smøring av alle bevegelige deler - Funksjonstest og prøvekjøring (se figur 31) Hvert år (eller hver time): - Årskontroll og inspeksjon på autorisert verksted Hvert 2. år (eller hver time): - Skifting av hydraulisk olje og rengjøring av system 27

28 6.2.1 SMØRING På tegningen under vises alle smørpunkter (Smør alle punkter med smørenippel). Figur OLJESJEKK OG OLJESKIFT For å sjekke oljenivå og skifte olje, er det nødvendig å: - Sjekke oljenivå ved hjelp av indikatoren (figur 33 pos A) - Hvis nivået er for lavt etterfylles korrekt olje (se tabell 40) ved å skru av lokket - Ved fullstendig oljeskift har tanken en tappekran som benyttes for å tømme tanken (pos B) 28

29 Brukt olje må behandles etter gjeldende lover og forskrifter! BYTTE OG JUSTERE SLITEKLOSSER FOR TELESKOPBOM Kontroll og justering av sliteklosser gjøres på følgende måte: - Fjern splinten (fig 34 pos A). Bruk en skrutrekker til å justere sliteklossen til-fra (med/mot klokka) teleskop. Den operasjonen må gjentas for hver juster bare kloss. Sørg for at bommen som kommer ut er sentrert i forhold til den faste bommen. Fest splinten igjen når justeringen er utført. Bytting av sliteklosser gjøres på følgende måte: - Skru løs den øvre justerbare klossen (fig 35 pos A) - Løft teleskop (pos B) - Skru løs to umbracoskruer på undersiden av bommen (pos C) - Fjern klossen (pos D), sjekk slitasje, monter ny (evt samme kloss) med de to umbracoskruene, senk teleskop - Fest skruene på den øvre klossen (pos A) JUSTERING AV KJEDER Hvis det røde lyset på kontrollen i kurv eller på tårn lyser og alarm går, sjekk at: - Kjedenes kontrollbryter er korrekt justert - Kjedene ikke er slakke 29

30 Justering av kontrollbryter For å kontrollere kontrollbryteren, fjern kjedebeskyttelsen ved å skru løs de seks skruene (fig 36). Sjekk at det lille hjulet (fig 37 pos A) er presset inn (som pos B). Hvis dette ikke er riktig justert, bruk skruen (pos C) til å finne riktig posisjon. Når denne operasjonen er utført skal det røde lyset som signaliserer løse kjeder slukkes. Justering av kjeder For å justere teleskopkjedenes spenning, utfør følgende: - Plasser kjøretøyet på en stor plass slik at bommene kan kjøres helt ut og spenningen på kjedene kan sjekkes (Fig 38 pos A). - Når teleskopbommene er kjørt helt ut, sjekk kjedenes spenning ved å presse de ned med en finger - Normalt skal kjedene ha en fleksibilitet på max 2 cm midt på bommen (pos A) - Dersom kjedene er slakkere enn dette og/eller kommer i kontakt med selve bommen, må de strammes - Fjern kjedebeskyttelsen ved å skru løs de seks skruen (fig 36) 30

31 - Skru løs to muttere (fig 39 pos A) - Løsne låsemuttere og muttere (pos D og B) på begge kjedene. - Bruk en 17 mm fastnøkkel til å blokkere kjedestrammeren (pos C) og en 19 mm fastnøkkel til å stramme mutteren (pos B). Utfør dette på begge kjedene. - Stram de to låsemutterne (pos D) - Fest de resterende to skruene (pos A) - Nå kan skruen som justerer kontrollbryteren reguleres på nytt (se fig 37 og tidligere forklart prosedyre) 31

32 6.2.5 RENGJØRING AV OLJEFILTERINNSATS Rengjøring av oljefilterinnsats må utføres på et autorisert verksted. 7 DIAGRAM HYDRAULISK SYSTEM Tegningen under viser en oversikt over det hydrauliske systemet og en forklaring på de ulike delene: 1 Oljetank 2 Hydraulikkpumpe 3 Nødsenkepumpe 4 Støttebeinsventil 5 Ventil - hovedbom 6 Nivelleringssylinderventil 7 Teleskopsylinderventil 8 Solenoidventil 9 Velgeventil 10 Tilbakeslagsventil 11 Senterpost 12 Svingmotor 13 Nivelleringstilførselsventil 14 Filter 15 Kurvsvingsylinder 16 Støttebeinssylindere 17 Hovedbomsylinder 18 Slave nivelleringssylinder 19 Teleskopsylinder 20 Master nivelleringssylinder 21 Lufteskrue 22 Styresentral - kurv 23 Styresentral tårn/bakkekontroll 24 Styresentral støttebein 25 Fordelingsblokk 26 Trykkventil 27 Oversenterventil 28 Lastbegrenserventil 32

33 8 ELEKTRISKE DIAGRAM 33

34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 9 MULIGE PROBLEM, ÅRSAKER OG LØSNINGER Formålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over vanlige problem som kan oppstå, samt forslag til løsning på problemet. Ikke utfør andre reparasjoner enn de som er beskrevet i instruksjonsboken og bruk autorisert personell til å utføre reparasjonene. PROBLEM ÅRSAK LØSNING Støy fra kraftuttak Bilen kjøres med kraftuttaket på. Kan medføre at kraftuttaket ødelegges Det må utøres reparasjoner/service på et autorisert verksted. Mulig at kraftuttak må byttes Kraftuttak kobles ikke inn Defekte eller frakoblede kabler Sjekk på autorisert verksted Støy fra hydraulikkpumpe Mangel på olje, defekt overgang Etterfyll olje, sjekk på autorisert verksted Lavt oljetrykk Komponenter i det hydrauliske systemet Rengjøring, sjekk på autorisert verksted Styresentral på tårn/bakkekontroll ute av funksjon Styresentral kurv ute av funksjon Støttebeinoperasjon ikke korrekt utført, velgeventil ikke aktivert for tårn/bakke Nødstopp er aktivert. Velgeventil ikke aktivert for kurv Sjekk støttebeinsbryter, kontroller at velgeventil er i riktig posisjon Skru av nødstopp, kontroller at velgeventil er i riktig posisjon Kurv går ikke opp eller ned Mangel på olje, lavt oljetrykk Sjekk oljenivå, etterfyll om nødvendig. Sjekk av hydrauliske komponenter på autorisert verksted Rødt lys for slakke kjeder på Kontrollbryter ute av funksjon, brudd i elektriske kabler Sjekk kontrollbryter og juster om nødvendig, kontroller elektriske kabler, reparasjon ved brudd 45

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT BRUKERMANUAL OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR DEXTER 15 Z TELESKOPLIFT Normann Olsen Maskin AS side 1 av 20 DEXTER tilhengermontert teleskoplift er veldig enkel å ta i bruk. Teleskopbommen gjør at man raskt

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-105 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-106 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-105/6 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol Forord Kjære kunde. Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol. Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel.

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. 2 Innholdsfortegnelse Justere bremser 4 Justere kjede gir bak....6 Justere gir foran...9 3 Justere bremser Den mest vanlige bremsetypen

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual Dynalife

Brukermanual Dynalife Brukermanual Dynalife 2 ROLLATOR DYNALIFE GENERELT Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister Denne veiledningen inneholder viktig informasjon. Les den før monteringen igangsettes. MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister GENERELLE INSTRUKSER: For montering, bruk og vedlikehold

Detaljer

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell Bruksanvisning Triton multiregulerbart understell INNHOLDSFORTEGNELSE Garantibestemmelser 1 Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Bruk av bremsene 2 Manuell høyderegulering (hydraulisk) 3 Elektrisk høyderegulering

Detaljer