Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter"

Transkript

1 Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

2 Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14 Side 1 av

3 5 Tilstede 10 UiB: - SD: Bjørn Kristian Danbolt - BL: Susann Strømsvåg, Eivind Storm-Olsen - PSU: Lisa Marie Ovesen, Annika Rødeseike, - RS: Audun Syltevik - HF: Mikkel Andreas Eriksen - LL: Njaal Neckelmann HiB: Ida Austgulen, Kristian F. Karlsen, Emilie Marlow, Andreas Olsbø, Oda Torp 15 NHH: Tobias W. Munter, Marte H. Stabbetorp, Gjørund Thomassen Gjesvik NLA: Lena Byrkjeland HDH: KHiB: BDH: 20 BAS: MHB: SKA: 17 stemmeberettigede, fra 4 institusjoner 25 VT-AU: Tor Sivertsen Prestegard, Tommy Aarethun, Camilla Flataukan SiB-styret: Audun Kjørstad, Sunniva Adam, Eivind Brandt, Håkon Berg Kulturstyret: Nicolai Gjellestad KK: Anna Gjertsen, Linnea Reitan Jensen 30 Protokoll VT 02/14 Side 2 av

4 Forslag til dagsorden VT 22/14 VT 23/14 VT 24/14 VT 25/14 VT 26/14 VT 27/14 VT 28/14 VT 29/14 VT 30/14 Opprop Vedtakssak Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Orienteringer Orienteringssak Direktørpraten: Hege Råkil (SiB Helse og veiledning) Orienteringssak Suppleringsvalg Vedtakssak Suppleringsfullmakt Vedtakssak Disponering av midlene fra Bergenstudenten Vedtakssak Høringssvar: Kollektivstrategi for Hordaland Vedtakssak Resolusjon: Viktig informasjon i riktig kanal Vedtakssak 55 VT 31/14 Regnskap for Velferdstinget i Bergen 2013 Vedtakssak VT 32/14 VT 33/14 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Protokoll VT 02/14 Side 3 av

5 60 VT 22/14 Opprop Vedtakssak 65 Forslag til vedtak 22.1 AU: Møtet settes Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas 70 RESULTAT: 22.1 Forslaget vedtatt: Møtet settes VT 23/14 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak 75 Merknader til protokollen: Oppmøteliste føres med for- og etternavn. Forslag til vedtak AU: Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 23.2 AU: Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 01/14 Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas RESULTAT: Forslaget vedtatt: Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 23.2 Forslaget vedtatt: Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 01/14 VT 24/14 Orienteringer Orienteringssak Forslag til vedtak Protokoll VT 02/14 Side 4 av

6 AU: Velferdstinget godkjenner orienteringene til VT 02/14 Arbeidsutvalget sin innstilling Skal tas til orientering RESULTAT: 24.1 Forslaget vedtatt: Velferdstinget godkjenner orienteringene til VT 02/14 95 VT 25/14 Direktørpraten: Hege Råkil (SiB helse og veiledning) Orienteringssak Forslag til vedtak AU: Velferdstinget tar presentasjonen til orientering Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas RESULTAT: 25.1 Forslaget vedtatt: Velferdstinget tar presentasjonen til orientering. 105 VT 26/14 Suppleringsvalg Vedtakssak Det skal velges: 110 Ett -1- medlem til arbeidsutvalget To -2- varamedlemmer til budsjettkomiteen Ett -1- medlem til kontrollkomiteen Tre -3- varamedlemmer til kontrollkomiteen 115 RESULTAT: Ingen kandidater VT 27/14 Suppleringsfullmakt Vedtakssak Forslag til vedtak Protokoll VT 02/14 Side 5 av

7 AU: Velferdstinget gir VT-AU suppleringsfullmakt til dei noverande ledige tillitsverva med unntak av vervet i VT-AU VT-AU fører ikkje suppleringsval på sakslista med mindre ein har aktuelle kandidatar til VT- AU. Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas 125 RESULTAT: 27.1 Forslaget vedtatt: Velferdstinget gir VT-AU suppleringsfullmakt til dei noverande ledige tillitsverva med unntak av vervet i VT-AU Forslaget vedtatt: 27.2 VT-AU fører ikkje suppleringsval på sakslista med mindre ein har aktuelle kandidatar til VT-AU. 130 VT 28/14 Disponering av midlene fra Bergenstudenten Vedtakssak Forslag til vedtak AU: Velferdstinget disponerer dei resterande midlane frå Bergenstudenten-prosjektet til kampanjar i Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas RESULTAT: Forslaget vedtatt: Velferdstinget disponerer dei resterande midlane frå Bergenstudentenprosjektet til kampanjar i VT 29/14 Høringssvar: Kollektivstrategi for Hordaland Vedtakssak Forslag til endelig vedtak AU: Velferdstinget godkjenner høyringssvaret med dei ev. endringar som kom fram på møtet. Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas RESULTAT: Forslaget vedtatt: Velferdstinget godkjenner høyringssvaret med dei ev. endringar som kom fram på møtet. Protokoll VT 02/14 Side 6 av

8 VT 30/14 Resolusjon: Viktig informasjon i riktig kanal Vedtakssak Forslag til endelig vedtak AU: Velferdstinget vedtar resolusjonen «Viktig informasjon i riktig kanal» med dei ev. endringar som kom fram på møtet. Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas RESULTAT: Forslaget vedtatt: Velferdstinget vedtar resolusjonen «Viktig informasjon i riktig kanal» med dei ev. endringar som kom fram på møtet. VT 31/14 Regnskap 2013 Vedtakssak 165 Forslag til vedtak 31.1 AU: Velferdstinget godkjenner rekneskapen for Arbeidsutvalget sin innstilling Vedtas RESULTAT: Forslaget vedtatt: Velferdstinget godkjenner rekneskapen for VT 32/14 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Det var ingen eventuelt-saker. 175 VT 33/14 Møtekritikk Diskusjonssak Forslag til vedtak 33.1 Velferdstinget tar møtekritikken til orientering 180 Arbeidsutvalget sin innstilling Tas til orientering. Protokoll VT 02/14 Side 7 av

9 RESULTAT: 33.1 Forslaget vedtatt Protokollfører 185 (sign.) Sindre R. Dueland Protokoll VT 02/14 Side 8 av

10 Orienteringar: VT 04/14 Velferdstinget i Bergen

11 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientera om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Orienteringar Pliktar å orientera... 3 Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU)... 3 Kulturstyret (KS)... 5 Studentane i SiB-styret... 6 Vald av Velferdstinget... 7 Ankeutvalet for barnehagesaker... 7 Ankeutvalet for helsefondsaker... 7 Styringsgruppa for Karrieresenteret... 7 Kontrollkomitéen til Det akademiske kvarter... 7 Studentidrettsrådet... 8 Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB)... 8 Styret i Studvest... 8 Ynskjer å orientera... 8 K7 Bulletin... 8 Det akademiske kvarter... 8 Studentersamfunnet i Bergen... 8 Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 2 av 8 Telefon: vtbergen.no

12 Pliktar å orientera Dette er organ som pliktar å orientera til Velferdstinget jamfør Velferdstinget sine vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) Tor Sidan førre møte har eg gjort ein bråte ting, og klokka inn eit lass med overtid. Som vanleg meiner eg at tida mi er betre nytt på andre ting enn lange orienteringa, so dette blir ei kort oversyn over det viktigast. AU AU fungerer bra, og me har møter ein gong i veka. Boligkravet Stått på stand for Boligkravet på Studentsenteret og bygd «VT-bu» ilag med resten av AU. Bustadkampanje VT-AU er i gang med å planleggja ein kampanje som skal lanserast kring fadderveka til hausten. Det vil bli orientert noko meir munnleg om dette. Faddervaktprosjektet Eg har følgt opp arbeidsprogrampunktet om faddervaktprosjektet og tatt kontakt med koordinator for prosjektet. Kontaktutvalg: Byrådsledaren i Bergen Eg har hatt møte med byrådsledaren i Bergen. Møtet var via til diskusjon kring Studenten mot 2020 «studentmeldingen». VT med fleire stilte spørsmål med kva som har blitt gjort med meldinga. I samband med dette leverte VT to resolusjonar (studentbustad og tannlækjar) til byrådsledaren, og fremja kollektivtransport og Grønneviksøren 2 som viktige saker. Kvar kan eg søkja Me arrangerer, i lag med Kulturstyret, kurs i kvar ein kan søkja midlar, for alle studentorganisasjonar i Bergen 9. april. Lunch med BIS Bergen Eg har deltatt på lønsj med BIS Bergen i høve at BI Bergen blir med i SiB. Media Sjå mediaoversikt på vtbergen.no/i-media Nygårdsparken Eg har koordinert innspel frå studentdemokratia ved utdanningsinstitusjonane i Bergen til Bergen kommune om kva som kan gjera Nygårdsparken meir attraktiv for studentar når den no skal pussast opp. Har hatt møte med Dag Inge Ulstein, byråd for Byråd for sosial, bolig og områdesatsing om dette. Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 3 av 8 Telefon: vtbergen.no

13 Oppfylging av resolusjon om SiB og kommunikasjon Eg har hatt møte med SiB kommunikasjon for å fylgja opp resolusjonen vedtatt på VT 03/14. Representasjon Har deltatt på Urpremieren på Ukerevyen ilag med SiB, Jubileumsgalla for Samfunnet og eksternstyretreff i regi av NHHS. Har i tillegg deltatt på NHO sin årskonferanse og Civita sitt frukostmøte. SiB-styret Eg har presentert arbeidsprogrammet til Velferdstinget for SiB-styret. Studentleiarforum Bergen Me har byrja å sjå på moglegheita for å oppretta eit studentleiarforum i Bergen for å betre samarbeidet mellom studentorganisasjonar i Bergen. Om me får til betre samarbeid på styrenivå vil me oppnå betre samarbeid og samhald i heile studentbergen. Tildelingar Alle organisasjonar som fekk midlar over semesteravgifta har no bedt om å få desse utbetalt. Har bedt om å oppdatera logo på nettsider og promomateriell. Her gjenstår noko arbeid. Trygt heim i fadderveka VT fekk ein førespurnad frå Tine Blomfeldt, Prosjektleder for rusmiddelforebyggende arbeid i SiB, om me ville bidra til å sikra nattbussar i fadderveka. Dette meinte VT-AU var eit godt velferdstiltak for studentane i Bergen, og me har sagt ja til å bidra til prosjektet. Resolusjonen på dagens møte er eit resultat av dette samarbeidet. Velferdsfrukost Me har tatt initiativ til eit ny møtearena, Velferdsfrukost, i Bergen. Føremålet med Velferdsfrukostane er å løfta viktige velferdssaker for studentane i Bergen. Fyrste velferdsfrukost er 9. april. Venstre sin programkomité Me vart invitert til å spela inn til Venstre sin programkomité. Her la me vekt på studentbustadar og kollektivtransport i Bergen. Tommy Har vore mykje jobb med SP i denne perioden og har difor prioritert dette. Var til stades på NSO sitt fjerde landsmøte der eg jobba for å få gjennom observatørstatus for Velferdstinga(som diverre ikkje gjekk) og for at Tor skulle bli valt inn i Velferds- og likestillingspolitisk komite. Det vart han! Gratulera. Camilla Jeg har jobbet med kafé, og for å bedre opningstidene i eksamensperioden. Det blir orientert muntlig på møtet om dette. I tillegg har jeg vert på NSO sitt landsmøte. Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 4 av 8 Telefon: vtbergen.no

14 Kulturstyret (KS) Tildelinger Budsjett Omsøkt Tildelt hittil 2014 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Vi har totalt mottatt 74 søknader hvorav 44 er behandlet, og 30 er i påvente av behandling, og vi regner å være ferdig med flesteparten innen møtet 7. april, noe som er i tråd med de forventningene vi selv hadde til søknadsbehandlingen. Som det synes i oversikten over stikker komitèen Fagmiljø seg ut med at søknadene til denne komitèen har et totalt omsøkt beløp som er tre ganger større enn hva komitèen har å råde over, så vi vil ta status på neste styremøte om vi må flytte penger fra en annen komitè over til denne komitèen, men likevel holde oss innenfor rammene. Kurshelg 28. og 29. mars gjennomførte vi den semesterlige kurshelgen vår. Programmet bestod av frivilligrekruttering med Solgunn Slåtto, sosiale medier med Emilio Sanhueza, Marius Vee Solberg fra Kvarteret skulle hatt kurs om rombooking på kvarteret, men meldte avbud, økonomikurs og paneldebatt om hvordan organisasjoner kan bli mer synlig i medier. Det var bedre oppmøte enn ved forrige kurshelg, og vi tar med oss den positive økningen med oss til høstens kurs og håper på enda bedre oppmøte. Vedtektsendringer Kulturstyret ønsker at vi i løpet av året foretar noen vedtektsendringer slik at neste års Kulturstyre har et bedre rammeverk å jobbe etter. Det vi opplever på styremøtene er at vi har lange, prinsipielle diskusjoner om vedtektene versus hva Kulturstyret sin praksis har vært tidligere. Vi skal jobbe for tydeligere statutter, som omfatter de tilfellene vi møter på i søknadsbehandlingen, slik at vi oppnår en mer rettferdig fordeling av pengene. Vi er helt i startgropen av dette arbeidet, men satser på å ha på plass et forslag snarest mulig, slik at budsjettsøknaden tar hensyn til endringene, og etter samtaler med AU vil det være hensiktsmessig å gjennomføre selve vedtektsendringene på oktobermøtet til Velferdstinget. Mvh. Nicolai Gjellestad Leder, Kulturstyret Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 5 av 8 Telefon: vtbergen.no

15 Studentane i SiB-styret Orientering frå studentane i SiB-styret Styreopplæringsseminar Samskipnadslova stiller krav om styreopplæring, og til dette hyra vi i år inn Fredrik Refsnes frå SiO. Refsnes var styreleiar då samskipnadane i Oslo og Akershus fusjonerte, og kan svært mykje om styrearbeid og strategi. Sidan SiB sin strategi for skal vedtakast denne hausten er dette eit viktig punkt å få opplæring i for dei ferske, og oppfrisking i for dei litt meir modne i styret. Styreopplæringa var i form av eit heildagsseminar på Studentsenteret, onsdag 5. mars. Styreleiarsamling og bustadmøte Måndag 17. til onsdag 19. mars var styreleiar i Oslo for å ta del i styreleiarsamlinga og bustadmøtet. Styreleiarsamlinga finn stad to gongar i året, og som styremedlem i Samskipnadsrådet, det samlande organet for alle landets samskipnadar, er styreleiar medarrangør i dette. Samlinga legg opp til kursing og erfaringsutveksling mellom styreleiarane i dei forskjellige samskipnadane i landet, og er ein nyttig arena for å hente innspel frå andre og få reflektert litt rundt styreleiaroppgåva. Bustadmøtet finn stad kvar vår, og samlar alle landets samskipnadsstyreleiarar, direktørar og bustaddirektørar. Tema for årets studentbustadmøte var mellom anna vedlikehaldsetterslep og sikkerheit. Styremøte Styremøte 02/14 fann stad fredag 14. mars. Møtet opna med at leiar for VT-AU la fram Velferdstinget sitt arbeidsprogram for 2014 og svara på spørsmål om dette. Vidare fekk styret ei grundig orientering om status rundt Grønneviksøren-søksmålet. Rettsaka er beramma september Styret fekk òg lagt fram det mellombelse driftsrekneskapet for Det endelege årsrekneskapet skal godkjennast på neste styremøte, 30. april. Ein tek deretter sikte på å presentere årsmeldinga for 2013 for Velferdstinget på møtet i mai. Årsmeldingene frå 2005 og fram til 2012 finn ein på SiB sine nettsider. Nestleiar trekk seg frå SiB-styret Det er både gledeleg og trist å meddele Velferdstinget at nestleiar i styret, Håkon Berg, har fått tilbod om og takka ja til jobben som politisk rådgjevar for skule- og barnehagebyråd Harald Victor Hove. Jobben er ikkje foreinleg med eit styreverv i ei bedrift som driftar barnehagar, og Håkon har difor informert meg om at han trekk seg som nestleiar og styremedlem. Vi ynskjer Håkon hell og lukke i ny og spennande jobb, og takkar han for alt det arbeid og all den tid han har lagt ned i vervet som nestleiar og styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen. Vervet som nestleiar veljast av styret, og dette vil verte gjennomført på neste styremøte. Velferdstinget er studentane i styret si valforsamling, og stiller krav om at minst tre medlemsinstitusjonar skal vere representert blant studentane i styret. Dersom 1. vara Trine Gabrielsen rykker opp til fast medlem av styret vil dette mangfaldet ikkje vere ivareteke, då Gabrielsen student ved UiB. Det er difor 2. vara Jørgen Apeland, som studererer maskiningeniør ved Høgskulen i Bergen, som går inn som fast representant. Apeland sat som 1. vara i 2013, og gler seg til å ta fatt på styrearbeidet som fast medlem av styret. Denne praksisen er diskutert med leiar for VT-AU, og klarert av Velferdstinget sin kontrollkomité. SiB-medlemskap for BI Måndag 24. mars vart samarbeidsavtalen mellom Studentsamskipnaden i Bergen og Handelshøyskolen BI signert. BI går inn som medlem i SiB frå og med august 2014, og studentar med born i barnehagealder kan allereie no søke om barnehageplass hjå samskipnaden. Dette betyr at studentorganisasjonar ved BI kan søke Velferdstinget om velferdsmidlar for driftsåret For at Velferdstinget sin tildelingspott skal spegle studenttalet i Bergen vert potten auka med kr Det er viktig å merke seg at denne potten normalt berre aukar i samband med semesteravgiftsauke eller dersom finansieringsbehovet for helsetenester som i dag er finansiert gjennom semesteravgifta skulle falle bort. Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 6 av 8 Telefon: vtbergen.no

16 Onsdag 26. mars vart studentforeninga ved BI ynskja velkomen til samskipnaden med lunsj med leiar for VT-AU, studentane i SiB-styret og administrerande direktør. Styret ynskjer BI hjarteleg velkomen i samskipnaden. Akademika er solgt Tysdag 25. mars gjekk det ut ei pressemelding om at den samskipnadseigde bokhandlarkjeda Akademika er solgt til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Akademika var landets største akademiske bokhandel med ei omsetjing på over 300 millionar, og 25 campusbokhandlarar i mellom anna Oslo, Trondheim, Bodø, Narvik, Telemark og Buskerud. Akademika vil i følge pressemeldinga verte integrert med Campusbok, ei frivillig bokhandlarkjede som 12 andre samskipnadar er medlem av. Situasjonen er no den at Studia er den einaste av dei store campusbokhandlarane som framleis er eigd av studentane. Kunnskapsministeren annonserer lovendring Torbjørn Røe Isaksen kunne på NSO sitt landsmøte, fredag 28. mars, melde at regjeringa har bestemt seg for å reversere somme av endringane i samskipnadslova som tredde i kraft i januar Til store protestar frå studentane vedtok den raudgrøne regjeringa å innskrenke studentane si makt over samskipnadane, og innførte eit krav om 2/3 fleirtal for «viktige» vedtak. Det er dette kravet kunnskapsministeren no har lova at skal reverserast. Dette er ei tillitserklæring frå regjeringa til studentane, og Isaksen la til, "så ikke drit dere ut". Oppmodinga går til alle landets samskipnadsstyrer, men òg til alle dei velferdsting og studentparlament som landet over fungerer som valforsamling til samskipnadane. Både styrestudentar og valforsamlinger har eit felles ansvar for å skjøtte sine verv på forsvarleg vis for å verne om ordninga med studentstyrte samskipnadar. Neste styremøte Styremøte 03/2014 finn stad onsdag 30. april. Vald av Velferdstinget Dette er tillitsvalde som Velferdstinget har valdt, og som det er ynskjeleg at orienterer. Ankeutvalet for barnehagesaker Det har ikkje vore møte i ankeutvalet -Tor Ankeutvalet for helsefondsaker Det har ikkje vore møte i ankeutvalet - Tor Styringsgruppa for Karrieresenteret Semesterets første møte ble avholdt torsdag på Karrieresenteret. Det nye styret ble presentert for hverandre. Deretter fulgte en prestentasjon av rapporten: "Fra studier til jobb i Bergensregionen ", Karrieresenterets gruppe for Traineestillinger pratet om årets Traineemuligheter, og hvordan denne prosessen foregår. Det ble i tillegg diskutert kurstilbud for PhD-kandidater. - Annika Rødeseike Kontrollkomitéen til Det akademiske kvarter Ikkje mottatt orientering Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 7 av 8 Telefon: vtbergen.no

17 Studentidrettsrådet Ikkje mottatt orientering Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Ikkje mottatt orientering Styret i Studvest Sidan sist har styret i Studvest konstituert seg på nytt. Eg, Gerd Margrete Tjeldflåt, er vald til ny leiar. Emil Weatherhead Breistein til nestleiar. Me har også gjennomført medarbeidersamtalar med alle dei fire redaktørane, og planlagt tilsetjing av ny kultur- og fotoredaktør. Mvh Gerd Tjeldflåt Ynskjer å orientera Dette er organisasjonar i Bergen som av eige ynskjer orienterer til Velferdstinget K7 Bulletin Ikkje mottatt orientering Det akademiske kvarter Ikkje mottatt orientering Studentersamfunnet i Bergen Ikkje mottatt orientering Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen Side 8 av 8 Telefon: vtbergen.no

18 Skyss Postboks Bergen Bergen, BEHOV FOR NATTAVGANGER PÅ BUSS OG BYBANE UNDER FADDERUKENE Hver høst starter flere tusen nye studenter i Bergen, og en stor andel er nye beboere i Bergen og Hordaland. Fadderuken har de siste ti årene vokst seg stadig større, og høsten 2014 vil opp mot studenter delta i markeringen av starten på det nye studieåret. Fadderuken byr på et mangfold av aktiviteter, og aktiviteter både på dagtid og kveldstid. For at alle skal komme seg trygt hjem, er det nødvendig med kollektivtransport på nattestid også på hverdager under fadderukene. Vi håper derfor Skyss vil sette opp enkelte nattavganger på buss og bybane uke 33 og uke 34. Undertegnede er gjerne behjelpelig med å kartlegge hvilke ruter som kan være aktuelle. På vegne av arrangørene av fadderukene ved Universitetet i Bergen Høyskolen i Bergen Norges handelshøyskole BI Bergen NLA Høgskolen Haraldsplass diakonale høgskole Høyskolen Betanien Sjøkrigsskolen Tine Øverseth Blomfeldt Prosjektleder rusmiddelforebyggende arbeid Studentsamskipnaden i Bergen Kopi: Hordaland fylkeskommune

19 Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025 Rullering av handlingsplan mot 2020 Rapport utført av: Studentsamskipnaden i Bergen Bergen kommune Husbanken

20 Handlingsplan 2025 Side 2

21 Innhold 1. Innledning 2. Forventede endringer i studentpopulasjonens størrelse og sammensetning. 3. Behovet for studentboliger for utenlandsstudenter 4. Konkrete anlegg under planlegging 5. Samarbeidsmodeller 6. Langsiktige strategier 7. Eksempel på at andre aktører planlegger/bygger boliger for studenter 8. Oppsummering 9. Vedlegg Handlingsplan 2025 Side 3

22 1. Innledning SiB har, sammen med Husbanken, Bergen kommune, Bergen Omegn Boligbyggelag, Stor Bergen Boligbyggelag, Vestbo og representanter fra Norsk Student Union og Studentenes Landsforbund gjennomført et visjonsprosjekt (Femårsvisjonen) om framtidig studentboligbygging i Bergen. Prosjektet har utviklet en mal for samarbeidsrelatert planlegging og utbygging av studentboliger med gode bokvaliteter og universell utforming. I tillegg legges det stor vekt på å utforme boligprosjekter som fremmer integrering og inkludering i ordinære bomiljø. Prosjektet skal videre gi et vesentlig bidrag til å løse den store etterspørselen etter sentrumsnære studentboliger bl.a. ved å se på nye organisasjons- og finansieringsmodeller. I arbeidet med denne handlingsplanen har en lagt til grunn en visjon om en fremtidig og langsiktig målsetting om en dekningsgrad på 30 %. Handlingsplanen inneholder ikke konkrete tomtearealer/byggeplaner som gjør det mulig å realisere en slik dekningsgrad. Et slikt nivå vil kun være mulig på lengre sikt, og vil forutsette at en tar i bruk arealer som kan bebygges langs bybanetrase nordover, sørover og evt vestover. Over tid har det skjedd endringer i behov og forventninger, og endringene vil fortsette. Det var forventet at innføring av Kvalitetsreformen i 2003 med bl.a. nedkorting av studielengden skulle føre til nedgang i det samlede antall studenter i Bergen. Nedgangen i det samlede studenttallet i Bergen har vært så liten at det er mer rimelig å snakke om en stabilisering. I 2012 er ca studenter tilknyttet SiB. Det er klare trekk i populasjonsutviklingen på vekst både absolutt og relativt i alle de prioriterte målgruppene for boligtildeling i SiB; førstegangsstuderende, studenter med barn, og internasjonale studenter. Nedkorting av studietiden koblet mot stabilt høye studenttall indikerer vekst i antall førstegangsstuderende ved utdanningsinstitusjonene i Bergen. Tall fra Samordna opptak underbygger dette. Det er forventet årlig vekst på i ungdomsgruppen de kommende 10 årene På landsbasis er det dokumentert relativ vekst i gruppen studenter med barn. Undersøkelsen Studenters levekår 2005, viser at det i 1998 var 17 % av universitets- og høyskolestudentene som bodde sammen med egne barn, mens 1 % bodde sammen med stebarn. 83 % bodde ikke sammen med barn. Tallene for samme gruppe i 2005 var henholdsvis 21 %, 1 % og 78 %. Andelen studenter som bor sammen med egne barn har altså økt i denne perioden. Økt gjennomsnittsalder på studentene er nok den vesentligste forklaringen på at flere av dem bodde sammen med egne barn i 2005 enn sju år tidligere. SiB registrerer stadig større pågang etter familieleiligheter. Alle de nye familieleilighetene på Fantoft var utleid ved ferdigstillelse. Handlingsplan 2025 Side 4

23 UiB, NHH og høgskolene signaliserer alle at antall internasjonale studenter er økende. Trenden fra tidligere fortsatte i år, og nær 80 % av ledige boliger i SiB ved høsttildelingen i 2011 ble tildelt utenlandske studenter som institusjonene hadde reservert bolig for. Antall internasjonale studenter på ulike program som har bolig hos SiB har økt fra 373 i 2001 til 1245 i Det er betydelig vekst i denne gruppen, som blant annet henger sammen med Bolognaprosessen og Kvalitetsreformen. Med boliggaranti i samskipnadenes regi tar denne gruppen opp en betydelig del av SiBs boenheter. Dette fører igjen til en nedgang i dekningsgraden for de øvrige målgruppene. Trekker man ut boliger utleid til internasjonale studenter har SiB en dekningsgrad på 9,5 % for nasjonale studenter. Da Fantoft stod ferdig i 1972 hadde SiB en dekningsgrad på 33 %. Vi konstaterer at det ikke er vesentlige endringer i institusjonenes utviklingsplaner eller strategier for Det satses fortsatt på økning i utvekslingsprogrammer ved alle de større utdanningsinstitusjonene i Bergen. Høgskolen i Bergen uttaler: Høgskolen i Bergen forventer en økning i antallet utvekslingsstudenter i årene fremover. Dette er på bakgrunn av at vi bl.a. er i ferd med å utvikle flere kurs på engelsk. Det tilsier da at vi også vil trenge flere boliger til denne type innkommende studenter. UIB uttaler: Vi har de siste årene hatt en økning av innreisende studenter til UiB. Vi kan anta at studenttallet vil øke noe sett i forbindelsen med oppretting av nye Fellsgradsprogrammer ved universitetet. NHH uttaler: Vi ser klart trenden at det blir flere og flere internasjonale studenter. Det kommer nok til å øke mer og mer i årene som kommer. Det vil komme double-degrees som igjen vil føre til flere studenter i tillegg til de vi allerede har på Master programmer og på utveksling. Behovet for hybler er stort og vi trekker spesielt frem det unike tilbudet vi kan gi til våre innkommende studenter gjennom dere på SIB. Boligmeldingen for Bergen 2005 synliggjør at rundt studenter får sitt boligbehov dekket på det private utleiemarkedet. Justert for kollektive boformer, tilsier det at studentene disponerer om lag halvparten av byens utleieboliger. Det private boligmarkedet i Bergen er relativt velfungerende, men preget av høye priser. Etter en periode med stagnert boligsalg har boligsalget i Bergen tatt seg noe opp, prisene har gått opp, men er usikre. Leieprisene er fortsatt presset i det private markedet. Vi anslår SiB s priser i snitt ligger mer enn 20 % under det private markedet. Bostandard i det private markedet varierer, men inneholder en betydelig del boliger av svært lav standard både med hensyn til komfort, helsemessige forhold og spesielt sikkerhet. Gjennom en undersøkelse som er gjort av Utdanning i Bergen rettet mot fremtidige Handlingsplan 2025 Side 5

24 studenter, går det klart frem at mange oppfatter boligsituasjonen for studenter i Bergen som spesielt vanskelig sammenlignet med de andre store studiestedene. Dette er problematisk fordi det kan gi en uønsket effekt ved valg av studiested. I femårsvisjonen, som var et samarbeid mellom Bergen Kommune, Husbanken, boligbyggelagene og SiB, ble det, som tidligere nevnt, utarbeidet en rapport som dannet grunnlaget for videre utvikling av samarbeid mellom de ulike aktørene på boligmarkedet i Bergen, og som dannet grunnlaget for løsninger med KD som signaliserte forutsigbarhet når det kom til finansiering av store byggeprosjekter. Som oppfølging av Femårsvisjonen ble det satt ned en prosjektgruppe som utarbeidet en handlingsplan for studentboligbygging i Bergen. Prosjektgruppens mandat var å utarbeide et atlas med oversikt over mulige tomter og eiendommer som kunne egne seg til boliger for studenter, tilstrekkelig for å sikre 20 % behovsdekning i Prosjektgruppen var satt sammen av medlemmer fra Bergen kommune, Husbanken og SiB Bolig. Handlingsplanen har lagt som grunnlag for videre tenking og planlegging. Denne handlingsplanen er behandlet i SiBs styre, og forelagt Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune. Handlingsplanen konkluderer med en prioritert liste av tomter som bør sikres med kjøp og avtaler for å nå målsetting om 20 % dekningsgrad i Ettersom tiden går endrer betingelsene seg og noen av de eiendommene som var alternativer i 2009 er ikke lenger tilgjengelige og noen nye muligheter er kommet til. Usikkerhet med hensyn på tildelinger gjør det vanskelig å planlegge konkrete prosjekter frem i tid. Få tomteeiere vil vente på om SiB får tildelinger og eventuelt når. Dersom SiB hadde hatt økonomisk evne til å sikre seg strategiske tomter når de er i markedet, ville det være med å bidra til økt forutsigbarhet og mer planlagt fremdrift i byggeprosjekter. En konsekvens ville være rimeligere og flere studentboliger. SiB sitter med en del av løsningen selv, nemlig å sette av de beløp SiB mottar ved avhendelse av eiendom, til nye tomtekjøp. Handlingsplan 2025 Side 6

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025. Rullering av handlingsplan mot 2020

Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025. Rullering av handlingsplan mot 2020 Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025 Rullering av handlingsplan mot 2020 Rapport utført av: Studentsamskipnaden i Bergen Bergen kommune Husbanken 01.11.2013 Handlingsplan 2025 Side 2

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Orienteringar: VT 06/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 06/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 06/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris

Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Referat Boligutvalgsmøtet 14. februar 2014 Tilstede: TU Løbergsveien, TU Fantoft Familieboliger, TU Fridalen, TU Hatleberg, TU Grønneviksøren, TU Damsgårdsveien, TU Gyldenpris Fra SiB: Salg- og markedssjef

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER! Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen,

400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER! Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER! Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 20.11.2013 Utgangspunkt 2008 Ca 3100 boliger Ikke bygget boliger på flere tiår Nedsalg på 90-tallet Økende

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan for fremtidig studentboligbygging i Bergen mot 2020

Handlingsplan for fremtidig studentboligbygging i Bergen mot 2020 Handlingsplan for fremtidig studentboligbygging i Bergen mot 2020 Rapport utført av: Studentsamskipnaden i Bergen Bergen kommune Husbanken Bergen, 2. april 2009 1 FORORD Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Femårsvisjon for studentboligbygging i Bergen - statusrapport 2010

Femårsvisjon for studentboligbygging i Bergen - statusrapport 2010 Dato: 21. april 2010 Byrådssak /10 Byrådet Femårsvisjon for studentboligbygging i Bergen - statusrapport 2010 BTH BBY-1133-200508280-166 Hva saken gjelder: Med fremleggelse av Femårsvisjonen for studentboligbygging

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Vedlegg VT 08/14. Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret

Vedlegg VT 08/14. Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Vedlegg VT 08/14 Tid: Laurdag 8. november, kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Protokoll: VT 07/14 Tid: Tirsdag 7. oktober klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 07/14 Side

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer