Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalbeviskonferansen 2015"

Transkript

1 Egenkapitalbeviskonferansen Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank 1 SMN. Det er vedtatt at SpareBank 1 SMN om kort tid vil bli SpareBank 1 Markets AS' morselskap, med en eierandel på 73.3%. Dette innebærer at SpareBank 1 Markets AS ikke kan anses å være nøytral i forhold til SpareBank 1 SMN, og således at denne anbefalingen ikke representerer en nøytral og uavhengig analyse/vurdering. Denne investeringsanbefalingen er å anse som markedsføringsmateriale. Det gjøres oppmerksom på at anbefalingen ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) vil om kort tid ha en eierandel i SpareBank 1 Markets på 9.9%.

2 Møre: Selvstendig regionbank med 30 kontorer i Møre og Romsdal SNN: Regionbank tilknyttet SB1 Alliansen med 66 kontorer i 3 fylker BNP Norge, fordelt per fylke Nøkkeltall MORG NONG Selvstendig Allianse Utlån*. NOK PM-andel 49 mrd 66 % 85mrd 72 % Egenkapital, NOK CET 1 4.8mrd 12,0 % 9.4mrd 12,6 % Eierbrøk Market Cap, NOK 50 % 2.4mrd 47 % 4.0mrd Strategisk innretning Ansatte Kontorer SpareBank 1 Nord-Norge * Inkludert Boligkreditt Sparebanken Møre BNP totalt, NOK mrd Kilde: SSB 2

3 Mye endrer seg på 20 år i 1994 var de største regionbankene relativt jevnstore og SNN størst - forskjellene har økt over tid Brutto utlån største regionale sparebanker *NOK mrd NOK mrd Kilde: SpareBank 1 Markets 3 SRBANK MING SVEG NONG MORG

4 Utlånsveksten siste to tiår 2-3%-poeng lavere per år for Møre og SNN forskjellene i vekstprofil delvis utlignet etter 2008 Utlånsvekst siste 20 og 5 år *Brutto utlån inkl Boligkreditt 14% 12% 10% SRBANK MING 8% 6% SVEG 12,3% 4% MORG 11,4% 11,3% 9,3% 8,1% 7,9% NONG 9,2% 7,4% 6,5% 7,5% 2% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets 4 Siste 20 år Siste 5 år

5 Alle regionbankene har hatt høy vekst i personmarkedet SNN og Møre kun marginalt lavere enn de andre i perioden Utlånsvekst personmarked Utlånsvekst personmarked siste 20 og 5 år *1994 = % SRBANK 900% 800% 700% 12,4% SVEG 12% MING 10% 600% MORG 500% NONG 400% 8% 4% 200% 2% 0% 5 11,6% 11,1% 10,6% 9,5% 10,4% 8,7% 7,8% 8,0% MORG NONG Siste 5 år 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Siste 20 år 9,4% 6% 300% 100% *Brutto utlån inkl Boligkreditt 14% SRBANK SVEG MING Kilde: SpareBank 1 Markets

6 Det er volumutviklingen i bedriftsmarkedet som er hovedforklaringen markert lavere vekst, spesielt for SNN (men økt etter 2008) Utlånsvekst bedriftsmarked % 900% 800% 700% 600% 500% 400% SRBANK 12% MING 10% SVEG 8% MORG NONG 200% 100% 6 6% 12,2% 11,9% 10,4% Siste 20 år 7,5% Kilde: SpareBank 1 Markets 5,8% Siste 5 år 6,1% 4,0% 3,7% SVEG MORG 2% 0% 94 6,5% 7,4% 4% 300% 0% Utlånsvekst bedriftsmarked siste 20 og 5 år *1994 = % SRBANK MING NONG Kilde: SpareBank 1 Markets

7 Møre og SNN har utviklet seg til i større grad å bli personmarkedsbanker i snitt har andel utlån til husholdninger økt fra 54% til 68% Andel utlån til privatmarked % NONG 70% 65% MORG 60% 55% 50% 45% 40% Kilde: SpareBank 1 Markets

8 Lønnsomheten i bankene som snittet av regionbankene over tid deler av forskjellene mot SR og MING forklares ved lavere gearing i perioden Egenkapitalavkastning siste 20 og 5 år 18% 16% 14% 12% 10% 8% 15.7% 15.3% 6% 14.0% 13.7% 13.8% 13.5% 11.7% 12.7% 12.7% 10.9% SRBANK MING MORG NONG SVEG 4% 2% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets 8 Siste 20 år Siste 5 år

9 Økte rentemarginer sterkeste resultatdriver for norske banker siste 2 år marginpresset vi fryktet ved våren 2014 ble avløst av marginøkning i andre halvår Netto rentemargin* - Norske banker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1.70% 1.45% Tilpasning til Basel II => reduserte kapitalkrav Finanskrise Høyere fundingkostnad og ventede tap DNB Økte kapitalkrav 1.20% 4Q % Snitt regionale og lokale sparebanker Priskrig på boliglån. DNB jakter markedsandel Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 0.70% 9 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14

10 I bedriftsmarkedet er marginene relativt stabile, liten oppgang i januar 2015 økt marginpress på nye utlån, men delvis reversert i januar på svakere makroutsikter 10

11 Næringseiendom er unntaket Margin på nye lån ned 100bps fra toppen krevende å oppnå fornuftig ROE for norske banker med dagens marginer (og fallende) Utlån næringseiendom: Utlånsmargin bank * Utlånsmargin banker basert på Bankundersøkelsen til Union (5 års lån til kontoreiendom Oslo CBD). 3.0 % Union: Utlånsmargin banker til kontor Oslo CBD, nye lån 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q Q14 1Q15 Kilde: Union, SB1M 11

12 Priskrig på boliglån? Tja. Hittil ser vi mer på det som en volumkrig men noe urovekkende på sikt at marginen på nye lån faller såpass raskt (40bps lavere i januar) 12

13 Marginbildet og lønnsomheten innen boliglån er historisk høy marginen skal ned over tid, på kort sikt støttes den av lave innskuddsrenter og økte kapitalkrav 13

14 Møre har hatt de høyeste marginene av regionbankene siste 10 år generelt sett også høyere marginer i SNN Kundemargin* utlån & innskudd - Regionale sparebanker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 2.00% % 4Q % MORG NONG 1.25% SVEG MING 1.00% SRBANK 0.75% 0.50% 14 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14

15 Bankenes fundingkostnad har falt gjennom hele kapitalstrukturen i 2014 moderat utgang de siste månedene, men lite sammenlignet med high yield 15

16 Den gjennomsnittlige kostnaden på utestående senior er fortsatt over 100bps det tar tid før lavere marginal kostnad påvirker rentemarginen positivt 16

17 Samme bildet for OMF som finansierer 30-50% av et boliglån snittkostnad over det dobbelte av den marginale (50bps vs 20bps) 17

18 Sammensetningen av inntektsbildet i bankene er noe ulik høyere andel andre inntekter i SNN. Lavere andel i Møre samt lav vekst siden 2008 Breakdown av inntekter MORG og NONG* Utvikling andre inntekter* *Data for % *Netto provisjonsinntekter og andre inntekter (eks fonansielle instr og eierinteresser) 200% 9% 100% 16% Normalresultat eierinteresser (SpareBank 1 Gr) 26% 180% NONG 160% 140% 80% 120% Andre inntekter 60% 100% MORG 80% 40% 84% 60% 74% Rentenetto 20% 0% 20% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Møre 18 40% Source: SpareBank 1 Markets SNN

19 Rentenetto størst andel av inntekter i Møre (85%) og Vest lønnsomheten i Møre lik NONG, men lik resultatvekst har vært mer kapitalbindende Rentenetto som andel av inntekter* * Eks finansielle instrumenter og inntekter fra eierinteresser 90% 85% MORG 80% SVEG 75% NONG SRBANK 70% MING 65% 60% 55% 19 Kilde: SpareBank 1 Markets

20 Digitalisering og nedbemanning kutter produksjonskostnader i bank produksjonskostnaden faller sannsynligvis mest for boliglån, noe som vil påvirke marginer på sikt Morbank - Endring antall årsverk E* *Basert på antall årsverk pr Hensyntatt varslet nedbemanning i 2015 og 2016 Sandnes -31 % Vest -19 % MING -17 % Nordea Norge -15 % Østfold-Akershus -12 % SRBANK -11 % NTSG -10 % Telemark -9 % Møre -7 % Buskerud-Vestfold -7 % DNB Norge -7 % Helgeland -5 % Nord-Norge -5 % BN Bank -5 % Hedmark Kilde: SpareBank 1 Markets -35 % % -4 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0% 5%

21 Cost/Income er et dårlig måltall, men relative endringer interessante Møre har en naturlig lav C/I i form av forretningsmodell, men også høy produktivitet og kostkutt Regionale sparebanker - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. 70 % % 60 % NONG 55 % MING 50 % SRBANK 45 % 40 % SVEG MORG 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 21 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14

22 Over tid er rentemargin en funksjon av kapitalkrav og kostnadsproduktivitet kapitalkrav har trukket marginen opp, men lavere kostnader vil reversere dette over tid Morbank: Rentenetto og driftskostnader i % av utlån* Kilde: SpareBank 1 Markets *Rentenetto inkl provisjoner fra Boligkreditt. Regionale sparebanker 4,5% Rentenetto minus driftskostnader 4,0% Rentemargin (rentenetto / utlån) Driftskostnader / Utlån 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Priskrig boliglån etterfulgt av økte marginer for å bygge kapital. Økt kostnadseffektivitet gir rom for lavere rentemarginer. Spread mellom kost og rentemargin stabil. Utlånsvekst i perioden: 12% p.a. Økt konkurranse og tilpasninger til lavere risikovekter (Basel 2). 1,0% 0,5% 0,0%

23 Skifte i norsk økonomi vil føre til økte tap fremover som vanlig er det blant bedriftene tapene kommer og i liten grad husholdningene den direkte oljeeksponeringen for bankene er liten, ca 2%. Men indirekte høyere Tap på lån til foretak og personer: Norske regionale sparebanker* *Regionale banker SRBANK, SMN, SNN, Møre og Vest 2.00% 1.50% 1.00% Tap foretak 0.50% Tap person 0.00% -0.50% 23 Kilde: SpareBank 1 Markets E Snitt 93-12

24 Tap i bedriftsmarked høyere i Møre og SNN siste 20 år for Møre har tapene imidlertid vært lavere etter SNN høyt i 2014 på Russland (NOK 190m), tap bedrifter eks Russland er 40bps og 120bps inkl Tap på utlån bedriftsmarked: Sparebanker og DNB 2.5 % *Netto tap i % av brutto utlån til bedriftsmarked % 1.5 % NONG 1.0 % SVEG MORG 0.5 % SRBANK 0.0 % MING -0.5 % -1.0 % 24 DNB Kilde: SpareBank 1 Markets, rapporter

25 Ren kjernekapitaldekning styrket betydelig over de siste årene for norske banker regionbankene bygde imidlertid noe mindre egenkapital enn ventet i

26 Også for Møre (-50bps) og SNN (+30bp) var utviklingen i CET 1 lavere godkjennelse av IRB-A bidrar positivt for SR og SMN, men ikke SNN i 2015 Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd på kvartalsbasis. 1Q09: 2014 RWA gulv 80% av Basel I 14% 2015 NONG DNB 12% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I MORG SVEG 10% SRBANK MING 8% 6% Kilde: SpareBank 1 Markes 4% 26 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15E

27 Møre: Eventuell godkjennelse av IRB grunnleggende metode løfter CET 1 til 13.6% CET 1 opp ca 1.6%-poeng fra 12.0% på IRB grunnleggende for boliglån (bedrift allerede godkjent) Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd på kvartalsbasis. 1Q09: 2014 RWA gulv 80% av Basel I 14% 2015 NONG DNB 12% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I MORG SVEG 10% SRBANK MING 8% 6% Kilde: SpareBank 1 Markes 4% 27 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15E

28 Verdsettelsen av sparebankene er fortsatt lav og under bokført egenkapital 28 EVA Price/Book spesielt hensyntatt høy lønnsomhet relativt til et lavt rentenivå (EVA)

29 Utbyttepreferansen hos investorer er høy og forsterkes stadig av lavere renter reprising av svensk bank drevet av høy utbetalingsgrad og lavere renteforventninger 29

30 God kapitalisering har understøttet høyere utbyttegrad i 2014 for Møre og SNN bankene vil øke pay-out ytterligere mot 2016/17 Utbyttegrad - Sparebanker og DNB* *DPS / EPS 100% 90% 80% Utbyttegrad 70% 60% SVEG 50% MORG 40% DNB NONG MING 30% SRBANK 20% 10% 0% 30 Kilde: SpareBank 1 Markets E 16E

31 Investor vil godta en lavere dividend yield med et lavere rentenivå kombinert med økenede utbyttegrad vil dette understøtte positiv kursutvikling fremover dagens rentenivå indikerer en dividend yield på 4.3% Regionbanker - Direkteavkastning og rentenivå* *SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Norsk stat 5 år Direkteavkastning % y = x R² = Kilde: SpareBank 1 Markets Statsobligasjon 5 år % 5 6 7

32 Både Møre og SNN er blant bankene som har økt utbyttegraden i 2014 Møre 45% og SNN 37% i Vi venter begge høyere i 2015 og ca 50% i 2016 Utbyttegrad - Møre og SNN 60% 50% 40% 48 % 20% 50 % 45 % 45 % 37 % MORG 37 % 30% 50 % NONG 27 % 10% 0% 32 Kilde: SpareBank 1 Markets 13A 14A 15E 16E

33 Positive engangshendelser bidro til bankenes resultater i 2014 lavere EPS i 2015 på fravært av kursgevinster (Nets), men også høyere utbyttegrad 35 Møre - Fortjeneste og utbytte per bevis. NOK Kilde: SpareBank 1 Markets 30, ,0 24,1 11, ,7 Utbytte ,5 6 8 SNN - Fortjeneste og utbytte per bevis. NOK Kilde: SpareBank 1 Markets 5,2 5 0 EPS 5 13A 14A 15E 16E 4 4,6 4,1 Utbytte 3 1, ,8 2,10 2,40 1,10 13A 14A 15E 16E EPS

34 Høyest direkteavkastning for Møre på 2014, men økende for SNN blir utlånsveksten lav fremover kan pay-out økes til 60%, yielden er da 6-7% vekst 2014: Møre +4.5% og SNN +5.3% 8% Direkteavkastning - Møre og SNN 7% 6% 5% 6,7% 5,5% NONG 5,8% 5,9% 5,1% MORG 4,6% 4,7% 4% 4,9% 3% 2% 1% 0% 34 Kilde: SpareBank 1 Markets * På 2015 estimater 14A 15E 16E 60% utdeling*

35 NONG: Kjøp / 46 moderat priset på Pris/Bok 0.89 og økende direkteavkastning fremover NONG, NOK m E 16E EPS rapportert EPS jus tert Utbytte 3,51 3,80 1,06 4,12 4,05 1,10 5,16 4,78 1,90 4,63 4,59 2,10 4,76 4,60 2,40 ROE rapportert ROE jus tert 8,9 % 9,7 % 12,6 % 12,4 % 12,3 % 11,4 % 10,2 % 10,2 % 10,1 % 9,7 % 10,3 % 12,3 % 12,6 % 13,3 % 13,8 % Netto renteinntekter Netto provi s jons i nntekter Kursgevinster verdipapirer Andre i nntekter Ei eri nteres s er Totale andre driftsinntekter Lønn og a dm.kos tna der Andre dri fts kos tna der Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Ta p på utl å n og ga ra nti er Gevi ns t/ta p ei endel er Resultat før skatt Ska tt og mi nori teter Resultat etter skatt CET I (Basel II, overgangsregel) 35 Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B P/E 8.8 på 2016E. Økende lokal aktivitet. Stigende utbytte-grad. Tak på kostnadsvekst på +1% pa Lav direkte oljeeksponering. Negative momenter Tapene i bedriftsmarkedet har vært høye siste 3 årene. Situasjonen i Russland uoversiktlig. Ingen IRB-A effekt.

36 MORG: Kjøp / 260 attraktivt verdsatt på Pris/Bok 0.93 og god kapitalisert. Lav vekst kan muliggjør høy utbetaling MORG, NOK mill E 2016E Netto renteinntekter Netto provi s jons i nntekter Kurs gevi ns ter Andre i nntekter Utbytte Totale andre driftsinntekter Lønn og a dm.kos tna der Andre dri fts kos tna der Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Ta p på utl å n og ga ra nti er Gevi ns t/ta p ei endel er Resultat før skatt Ska tt og mi nori teter Netto resultat EPS rapportert EPS jus tert 31,2 21,6 21,7 21,4 30,2 26,5 24,0 23,6 24,1 23,6 ROE rapportert ROE jus tert 14,6 % 10,1 % 10,9 % 10,8 % 12,9 % 11,3 % 9,6 % 9,4 % 9,0 % 8,9 % CET I (Basel II, overgangsregler) Utbytte 10,6 % 12,0 12,5 % 8,0 12,0 % 13,5 12,7 % 11,5 13,3 % 12,0 Res. ordinær bankdrift før tap 36 Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B P/E 10.1 på 2016E. Søknad om IRB grunnleggende metode kan øket CET 1 med 1.6% Kostnadseffektiv. Høye rentemarginer. Negative momenter Lav andel andre inntekter gjør EPS-vekst mer kapitalbindende. Møre & Romsdal høy andel oljeservice.

37 Disclaimer Standards and supervisory authorities This document provides additional disclosures and disclaimers relevant to research reports and other investment recommendations ( Recommendation(s) ) prepared and issued by SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) cf. the Norwegian Securities Trading Act (No: Verdipapirhandelloven) section 3-10 with further regulations. SpareBank 1 Markets complies with the standards for recommendations issued by the Norwegian Securities Dealers Association ( and the Norwegian Society of Financial Analysts ( The lead analyst/author (see front page) is employed by SpareBank 1 Markets, which is legally responsible for this report and is under the supervision of The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). Sources and method for assessment Important sources of information: the issuer, including its quarterly and annual reports, Oslo Stock Exchange and Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå). Sources are cited when referred to in the Recommendation. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated. For shares and share related instruments Recommendations are based on estimates by using various valuation methods. Recommendation structure Our Recommendations are based on a six-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualized return of greater than +15%; Neutral, from 0% to +10%; Sell, less than 0%. Current Recommendations of the Research Department Refers to Recommendations published prior to this Recommendation and which are required disclosed in accordance with Securities Trading Regulations (No: Verdipapirforskriften) section 3-11 (4). Current Recommendations of the Research Department Buy Neutral Sell Percent % % % Analyst independence The views expressed in this Recommendation accurately reflect(s) the personal views of the analyst(s) principally responsible for this Recommendation about the subject securities or issuers, and no part of the compensation of such analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views in this report. The Analysts employed by SpareBank 1 Markets receive salary and are members of the bonus pool. However no part of the analysts salaries or bonus relates to the performance of their Recommendations, directly to investment banking services or other services provided by SpareBank 1 Markets or related companies to issuers. 37

38 Disclaimer Chinese Walls and Conflicts of interests All employees of SpareBank 1 Markets are subject to duty of confidentiality towards clients and with respect to inside information. SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls and other organizational procedures in order to control the flow of information within the firm and minimize conflicts of interest within SpareBank1 Markets and between clients. The Research Department is part of this system. Sparebank 1 Markets has established reassuring procedures to prevent conflict of interests. These procedures are documented in Sparebank 1 Markets Routines for Research Department and in the company's General Routines. As mentioned the Research Department is separated from the Corporate Finance Department with "Chinese walls" to control the flow of information. This Recommendation has been prepared by Sparebank 1 Markets Research Department independently, without impact from other departments of Sparebank 1 Markets. Department of Compliance shall be referred to if the objectivity and independence of the analyst can be questioned. Financial instruments held by the analyst(s) and/or close associate of the analyst in the issuer/ issuers herein: 0 Other material interest (if any): None SpareBank 1 Markets does not alone or together with related companies or persons, hold a portion of the shares exceeding 5 % of the total share capital in any companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets, or holds other interests likely to affect the objectivity of a recommendation. For important disclosures, such as an overview of all financial instruments in which SpareBank 1 Markets are market makers or all financial instruments where SpareBank 1 Markets have been lead managers or co-lead managers over the previous 12 months, and all issuers of financial instruments to whom SpareBank 1 Markets have rendered investment banking services over the previous 12 months, please refer to SpareBank 1 Markets equity research website: (login required) Please note that agreements and services subject to confidentiality are excluded. Sparebank 1 Markets parents companies provide a variety of investments services, including banking and financial services. It is possible that Sparebank 1 Markets parents companies will have information regarding the issuer or will be engaged with the issuer in such matters. However such information will not be available for the persons/department providing this report. Sparebank 1 Markets has made no agreement with the issuer to write this research report. This research report has not been discussed or disclosed with the issuer before publishing. Previous Recommendations For an overview of SpareBank 1 Markets Recommendations regarding the financial instruments of the issuer the past 12 months, including data on changes in such Recommendations please see SpareBank 1 Markets website, (log-in required). Planned updates Unless explicitly stated otherwise in this Recommendation, SpareBank 1 Markets expects, but do not undertake, to issue updates to this report following the publication of new figures or forecasts by the issuer covered, or upon the occurrence of other events which could potentially have a material effect on it. 38

39 Disclaimer Risks Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various Recommendations, please see the latest relevant Recommendation. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that financial instruments should trade at, within our six-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our Recommendations. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular financial instrument, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This Recommendation or summary of such Recommendation has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from public sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable and although it has not been independently verified, SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this Recommendation or summary of such Recommendation to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. This Recommendation contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the issuer and/or the industry in which it operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words believes, expects, predicts, intends, projects, plans, estimates, aims, foresees, anticipates, targets, and similar expressions. The forward-looking statements contained in this Recommendation, including assumptions, opinions and views of the issuer or cited from third party sources are solely opinions and forecasts which are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual events to differ materially from any anticipated development. No Solicitation This Recommendation or summary of such recommendation is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This Recommendation or summary of such recommendation is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets takes no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Further distribution and jurisdiction Only clients of Sparebank 1 Markets are entitled to receive this Recommendation. This Recommendation may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. This Recommendation shall be governed by and construed under the Norwegian law. 39

40 Disclaimer Notice to U.S. Investors If this Recommendation is being furnished directly to U.S. recipients by a non-u.s. SpareBank 1 Markets entity in reliance on section (a)(2) of Rule 15a-6 under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (each a direct U.S. recipient ), each such direct U.S. recipient of this report represents and agrees, by virtue of its acceptance thereof, that it is major U.S. institutional investor (as such term is defined in section (b)(4) of Rule 15a-6) and that it understands the risks involved in executing transactions in such securities. Any direct U.S. recipient of this Recommendation that wishes to discuss or receive additional information regarding any security or issuer mentioned herein, or engage in any transaction to purchase or sell or solicit or offer the purchase or sale of such securities, should contact a registered representative of SpareBank 1 Capital Markets Inc. ( SpareBank 1 Capital Markets ), a registered U.S. broker-dealer and member of FINRA and SIPC. In certain cases, unless prohibited by the provisions of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, this Recommendation may be provided by SpareBank 1 Capital Markets to a U.S. recipient (a SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient ), in which case each such SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient of this Recommendation represents and agrees, by virtue of its acceptance thereof, that it is major U.S. institutional investor (as such term is defined in section (b)(4) of Rule 15a-6), or that it is a U.S. institutional investor (as such term is defined in section (b)(7) of Rule 15a-6), and that it understands the risks involved in executing transactions in such securities. In such cases, SpareBank 1 Capital Markets accepts responsibility for the content of this Recommendation; however, although it has accepted responsibility for the content of this Recommendation in such cases, SpareBank 1 Capital Markets did not contribute to the preparation of this Recommendation, and the specific authors of the Recommendation are not employed by, and are not associated persons of, SpareBank 1 Capital Markets. The SpareBank 1 Markets entity that prepared the Recommendation, and the authors of this Recommendation, may not be subject to all of the registration, qualification, disclosure, independence and other U.S. regulatory requirements that apply to SpareBank 1 Capital Markets and its employees and associated persons. Any SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient of this Recommendation that wishes to discuss or receive additional information regarding any security or issuer mentioned herein, or to engage in any transaction to purchase or sell or solicit or offer the purchase or sale of such securities, should contact a registered representative of SpareBank 1 Capital Markets. Any transaction in the securities discussed in this Recommendation by U.S. persons (other than a registered U.S. broker-dealer or bank acting in a broker-dealer capacity) must be effected with or through SpareBank 1 Capital Markets. The securities referred to in this recommendation may not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the issuer of such securities may not be subject to U.S. reporting and/or other requirements. Available information regarding the issuers of such securities may be limited, and such issuers may not be subject to the same auditing and reporting standards as U.S. issuers. Such information is provided for informational purposes only and does not constitute a solicitation to buy or an offer to sell any securities under the Securities Act of 1933, as amended, or under any other U.S. federal or state securities laws, rules or regulations. The investment opportunities discussed in this Recommendation may be unsuitable for certain investors depending on their specific investment objectives, risk tolerance and financial position. In jurisdictions where SpareBank 1 Capital Markets is not registered or licensed to trade in securities, commodities or other financial products, transactions may be executed only in accordance with applicable law and legislation, which may vary from jurisdiction to jurisdiction and which may require that a transaction be made in accordance with applicable exemptions from registration or licensing requirements. The information in this Recommendation is based on carefully selected sources believed to be reliable, but SpareBank 1 Capital Markets does not make any representation with respect to its completeness or accuracy. All opinions expressed herein reflect the author s judgment at the original time of publication, without regard to the date on which you may receive such information, and are subject to change without notice. The information contained herein may include forward-looking statements as described above within the meaning of U.S. federal securities laws that are subject to risks and uncertainties. Factors that could cause a company s actual results and financial condition to differ from expectations include, without limitation: political uncertainty, changes in general economic conditions that adversely affect the level of demand for the company s products or services, changes in foreign exchange markets, changes in international and domestic financial markets and in the competitive environment, and other factors relating to the foregoing. All forward-looking statements contained in this Recommendation are qualified in their entirety by this cautionary statement. 40

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.02.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.09.2012

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Nordavind fra alle kanter Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Fire globale trender Avmatning og gjeldsvekst i Kina Svak produktivitetsvekst Lave realrenter Politisk usikkerhet 2 Globalt bakteppe

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 22.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Ukerapport 12.04.2016. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 12.04.2016. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 12.04.2016 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Ukerapport norske banker

Ukerapport norske banker Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 05.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Kraftig oljenedtur Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Globalt bilde Valutauro 2 Globalt bilde Valutauro: Noen verre enn andre 3 Globalt bilde Bakteppe: Olje- og råvarepriser faller 4 Globalt

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Marius Gonsholt Hov Mars 2016

Makroøkonomiske utsikter. Marius Gonsholt Hov Mars 2016 Makroøkonomiske utsikter Marius Gonsholt Hov Mars 2016 Globalt bilde Kina avmatningen går sin gang 2 Globalt bilde Olje- og råvarepriser faller uten at verden jubler 3 Globalt bilde Kina påvirker verden:

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: 3Q estimater og kommentarer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 15.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer part of Aker Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer TEKNA Prosessikkerhetsseminar Henning M Exner, Bergen 3. Nov 2011 2010 Aker Solutions Innhold Forskjellige typer dreneringsanlegg Oversikt

Detaljer

Aker Solutions i Nord-Norge

Aker Solutions i Nord-Norge Aker Solutions i Nord-Norge Svein Oskar Nuland Senior Vice President Fabrication 2013 Aker Solutions Dette er Aker Solutions En global leverandør av ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger samt

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.07.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterkest kredittvekst for husholdningene

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014

Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014 Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014 Dette er Kværner 40 år med offshore-erfaring EPC-selskap 2800 tilsette Til stade i 9 land Leverandør til oljeog gassindustrien i Noreg

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Morgenrapport Norge: Renteprognose i dag ville gitt sannsynlighet for null rente

Morgenrapport Norge: Renteprognose i dag ville gitt sannsynlighet for null rente Morgenrapport Norge: Renteprognose i dag ville gitt sannsynlighet for null rente Nordea Research, 25 February 2016 Erik Johannes Bruce Oljeprisen bra opp igjen og god stemning IMF vil ha mer offentlig

Detaljer

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

10.12.2014. Norge etter oljen Priser, lønninger og arbeidsvilkår. Knut Anton Mork Desember 2014. På den grønne gren. Knapt nok berørt av finanskrisa

10.12.2014. Norge etter oljen Priser, lønninger og arbeidsvilkår. Knut Anton Mork Desember 2014. På den grønne gren. Knapt nok berørt av finanskrisa Norge etter oljen Priser, lønninger og arbeidsvilkår Knut Anton Mork Desember 2014 Innledning På den grønne gren Klart sterkeste BNP-vekst i Norden Klart laveste arbeidsledighet Knapt nok berørt av finanskrisa

Detaljer

Blant de beste i verden

Blant de beste i verden Blant de beste i verden Kan leverandørindustrien fortsatt øke internasjonal omsetning med base i Norge? Mads Andersen Konserndirektør og leder for Subsea i Aker Solutions, Stavanger 2011 Aker Solutions

Detaljer

Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag

Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag HØR ETTER, Sandnes 02.04.2014 Steve I. Johansen Senior ingeniør akustikk 2012 Aker Solutions VIKTIGSTE

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

The Global Leader in Vitamin K2

The Global Leader in Vitamin K2 The Global Leader in Vitamin K2 Q4-2013 Presentasjon Hogne Vik 17. februar 2014 Disclaimer This presentation includes forward-looking statements regarding NattoPharma ASA, including projections and expectations,

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.11.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2015

Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2015 Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg September 2015 Fundamentalanalyse Fundamentalanalyse ANALYSE Fundamental Teknisk Adresserer økonomiske forhold Makro Bransje Selskap Adresserer

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

Teknisk utdanning i Sunnhordland Tore Mathiesen

Teknisk utdanning i Sunnhordland Tore Mathiesen Teknisk utdanning i Sunnhordland Tore Mathiesen Innhald Bakgrunn for å setja i gong skuletilbodet Planlagde tiltak Skuletilbod som vert sett i gong i haust Fordeling av skuleplassar mellom verksemdene

Detaljer

Norsk Industri, bransjeforening olje og gass Juridisk Forum 22. oktober 2015. Henrik Inadomi Kværner ASA

Norsk Industri, bransjeforening olje og gass Juridisk Forum 22. oktober 2015. Henrik Inadomi Kværner ASA Norsk Industri, bransjeforening olje og gass Juridisk Forum 22. oktober 2015 Henrik Inadomi Kværner ASA Juridisk Forum opprettelse og status Henstilling fra bransjestyret om å opprette et utvalg for felles

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

Ormen Lange: Ringvirkninger

Ormen Lange: Ringvirkninger Ormen Lange: Ringvirkninger Prosjektdirektør, Jan-Tore Elverhaug, Aker Kværner Tromsø 18.10.07 Innhold Kort om prosjektet Investeringer lokalt og regionalt Lokalsamfunnet Aukra Effekt på lengre sikt Muligheter

Detaljer

SEB Structured Derivatives, Christian Myhre. Bankseminar, London 30. November 2012

SEB Structured Derivatives, Christian Myhre. Bankseminar, London 30. November 2012 SEB Structured Derivatives, Christian Myhre Bankseminar, London 30. November 2012 Strukturerte Investeringsprodukter som plasseringsprodukter til bankens kunder, og som fundingkilde for banken 30-11-2012

Detaljer

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods Historien om Aker Seafoods Olav Holst-Dyrnes, Konsernsjef Aker Seafoods ASA Begynnelsen Bilde: Sjømatrådet 2 Fortsettelsen «Angel» blant de første trålerne «Skaidi» (1935-overtatt i 1956) «Hekktind» (1961)

Detaljer

Aker Solutions i Nord-Norge

Aker Solutions i Nord-Norge Aker Solutions i Nord-Norge Per Harald Kongelf President Region Norway 2013 Aker Solutions Dette er Aker Solutions En global leverandør av ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger samt løsninger

Detaljer

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund P. Date Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering

Detaljer

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det Grønne Skiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 USD Oljeprisen 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Kilde:

Detaljer

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal 17.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Odd Weidel Finansanalytiker +47 24

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Bedret bilde, men dype forandringer. Konjunkturrapport Norge Vår 2012

Bedret bilde, men dype forandringer. Konjunkturrapport Norge Vår 2012 Bedret bilde, men dype forandringer Konjunkturrapport Norge Vår 2012 GLOBALT BAKTEPPE: BEDREDE UTSIKTER USA tilbake i førersetet 2 GLOBALT BAKTEPPE: BEDREDE UTSIKTER Kina inn for myk landing Etterspørselsfall

Detaljer

Virkningen av arbeidsinnvandring på økonomien

Virkningen av arbeidsinnvandring på økonomien Presentation 2 June, 2006 Virkningen av arbeidsinnvandring på økonomien - Når det er renten vi bryr oss om Ylva Søvik, +4724055017, ylso02l@handelsbanken.se Renter, inflasjon, arbeidsmarked og kapasitet

Detaljer

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel Franske fornektelser, men et godt liv 7. november 2014 Steinar Juel Frankrike kom godt gjennom finanskrisen, men.. Men stagnasjon siden 2012 2 Svekket konkurranseevne, andre land bedret Unngikk krise.

Detaljer