Holdninger til jakt og jakttider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til jakt og jakttider"

Transkript

1

2 Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av utmarka 44 Kjøp av jaktkort 4 Gode råd til miljøvernmyndighetene - utmarksbrukere Gode råd til miljøvernmyndighetene - jegere Sammenligning med

3 Oppsummering av hovedfunn

4 Hovedfunn I Jakttid for elg 4 av (4 %) utmarksbrukere er enige i at jakttiden for elg kan utvides til perioden 2. september til 23. desember i hele landet. av (4 %) av jegerne er enige i at jakttiden på elg bør utvides til perioden 2. september til 23. desember. Av de som ikke er helt enige i forslaget til utvidet jakttid på elg, er av 3 (33 %) utmarksbrukerne mot jakt i perioden etter 3. oktober. Av de som ikke er helt enige i forslaget til utvidet jakttid på elg, er de fleste (4 %) jegere mot jakt i perioden etter 3. oktober. Nesten 4 av (3 %) synes at jegere i kommuner hvor det hovedsakelig jaktes hjort også skal gis mulighet til å jakte elg fra. september. Jakttid for hjort 9 av ( %) utmarksbrukere sier at den utvidede jakttiden for hjort har vært uproblematisk. 9 av (9 %) jegere sier at den utvidede jakttiden for hjort har vært uproblematisk. av (3 %) utmarksbrukere synes dagens jakttid på hjort er uproblematisk. av (2 %) jegere synes dagens jakttid på hjort er uproblematisk med tanke på egen jaktutøvelse. 4

5 Hovedfunn II Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka Over av ( %) utmarksbrukere føler seg trygge i skogen eller i fjellet under jaktsesongen for elg eller hjort. Nesten alle (9 %) jegere føler seg trygge i skogen eller i fjellet under jaktsesongen for elg eller hjort. av (2 %) utmarksbrukere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunnet elg- eller hjortejakt. Nesten 9 av ( %) jegere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunnet elg- eller hjortejakt. Under 2 av ( %) av utmarksbrukere har opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt dem om å holde seg unna terrenget deres. Over av (4 %) utmarksbrukere som har blitt oppfordret til å holde seg unne elgog hjortejegers terreng, har fulgt oppfordringen. Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka forts. av ( %) jegere har aldri opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt småviltjegerne om å holde seg unna terrenget deres. 3 av (2 %) har opplevd det. Av småviltjegerne som har opplevd at elgeller hjortejegere har bedt småviltjegere holde seg unna terrenget deres, har over av (4 %) opplevd dette som en personlig oppfordring. Dette utgjør % av alle jegere. av (3 %) av småviltjegerne har fulgt oppfordringen. av ( %) jegere som har fått en personlig oppfordring om å holde seg unna elg- og hjortejegernes terreng, har fått beskjed om at de ikke får jakte småvilt i framtida dersom de ikke følger oppfordringen. Dette utgjør totalt, % av jegerne. av ( %) av utmarksbrukerne bruker utmarka like mye når det er jakt på elg og hjort.

6 Hovedfunn III Tillit til kommunen og fylkeskommunen av (9 %) utmarksbrukere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. Nesten av ( %) utmarksbrukerne har tillitt til at fylkeskommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. av ( %) jegere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. Litt over halvparten (3 %) har tillitt til at fylkeskommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. Bruk av utmarka Halvparten av utmarksbrukerne benytter utmarka flere ganger i uka. Kjøp av jaktkort 3 av (2 %) småvilt- og rådyrjegere har fått beskjed om at det ikke er mulig å få kjøpt jaktkort for småvilt eller rådyr i den perioden elg- eller hjortejakt pågår.

7 2 Metode

8 Bakgrunn Bakgrunn og formål Miljødirektoratet ønsker å høre jegere og friluftsinteresserte som ikke jakter (utmarksbrukere) i spørsmål om jakt og jakttid. Formålet er dels å vurdere effekten av allerede gjennomførte tiltak, dels å vurdere forslag til nye tiltak. På bakgrunn av dette, har TNS Gallup gjennomført en undersøkelse. TNS gjennomførte en lignende undersøkelse i Ansvar Seniorrådgiver i viltseksjonen, Erik Lund, har vært kontaktperson for Miljødirektoratet. TNS Gallup, ved prosjektleder Joakim Wold Nylén, har vært ansvarlig for gjennomføring og rapportering av undersøkelsen. Spørreskjema, utvalg og metode ble bestemt i samarbeid mellom TNS Gallup ved Joakim Wold Nylén og Miljødirektoratet ved Erik Lund og Kari Bjørneraas.

9 Metode, utvalg og målgrupper Metode Undersøkelsen er gjennomført blant 00 jegere og 00 utmarksbrukere. Undersøkelsen er gjennomført gjennom telefonintervju i perioden Utvalg For å nå jegerne fikk TNS Gallup overlevert navn med fødselsdato fra Jegerregisteret (administreres av Brønnøysundsregisteret). Gjennom kobling navn og fødselsnumre mot en befolkningsbase levert av Bisnode Match, ble telefonnumre påsatt. For å nå friluftsinteresserte som ikke jakter, ringte TNS Gallup tilfeldige innbyggere i alderen år eller eldre. Det ble satt kvoter for 4 regioner i hver av undersøkelsene, med mål om 20 intervju i hver region, for hver målgruppe. Totalt 2000 intervju. Se beskrivelse av regionene på neste side. Målgrupper Undersøkelsen hadde to målgrupper: jegere og friluftsinteresserte som ikke jakter. Jegerne ble innledningsvis spurt om det stemmer at de jakter. Kun de som svarte ja på dette fikk undersøkelsen. De tilfeldige innbyggerne ble spurt to innledende spørsmål for å identifisere om han/hun var i målgruppen: «For å vite om du er i målgruppen for undersøkelsen må jeg vite to ting. Anser de deg selv som friluftslivsinteressert og en bruker av utmarka i Norge?» «Jakter du selv?» Kun de som svarte at de var friluftsinteresserte, og ikke jaktet fikk undersøkelsen. Denne målgruppen blir kalt utmarksbrukere i rapporten. 9

10 Utvalgsfordeling Undersøkelsen er gjennomført blant 4 regioner: Østlandet inkl. Agder (fylkene 0-) Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (fylkene -) Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (fylkene -) Nordland, Troms og Finnmark (fylkene -9) Regionene blir omtalt som Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Fordi vi ikke kjenner den eksakte populasjonsfordelingen blant jegere eller utmarksbrukere, er datamaterialet ikke vektet*. Denne undersøkelsen bør derfor ikke tolkes som representativ for målgruppene. Utvalgsfordelingen på alder, kjønn og fylker vises til høyre. Utvalg utmarksbrukere Antall Andel Antall Andel Østlandet 20 2 % Østlandet 20 2 % Vestlandet 20 2 % Vestlandet 20 2 % Trøndelag 20 2 % Trøndelag 20 2 % NordNorge 20 2 % Nord-Norge 20 2 % Mann Under 30 år % Kvinner Under 0 år % år 92 9 % 0-9 år 4 0 % 4-9 år % 0 år+ 4 0 % 0+ år % Menn Under 0 år % Kvinne Under 30 år 9 % 0-9 år % år 2 % 0 år+ % 4-9 år 9 % 0+ år 2 % Utvalg jegere *Unntak for to spørsmål. Se neste side.

11 Utvalgsfordeling vekting i to spørsmål Ved en teknisk feil ble -2 spørsmål (spørsmål 4 og ) kun stilt til de som jakter på elg, hjort og reinsdyr. Disse spørsmålene omhandler utvidet jakttid for elg. TNS Gallup ringte derfor opp de jegerne vi allerede hadde intervjuet, men hvor disse spørsmålene uteble*. Vi nådde ikke alle jegerne, og har derfor vektet utvalget så det er representativt i henhold til utvalgsfordelingen ellers i undersøkelsen. Tabellen til høyre viser forskjeller i utvalgsfordelingen, og er vektet slik at jegerne som har besvart spørsmål 4 og er lik de som har besvart alle andre spørsmål, etter jegertype og geografi. Alle andre spm Spm 4 og Over- og underrepresentasjon av jegere i SPM 4 og Andel Antall Andel Antall Andel Østlandet Storvilt % 2 % 9 % Småvilt % 4 % 4 -% Stor og småvilt % 3 9 % % Vestlandet Storvilt % % 3 % Småvilt % 4 % -% Stor og småvilt % 4 % 4 % Trøndelag Storvilt % % % Småvilt % % 43-2% Stor og småvilt % % 0 0 % Nord-Norge Storvilt % 4 % 4 -% Småvilt % % 2-3% Stor og småvilt % % 2 0 % Totalt 0 % 99 0 % 23 0 % *Dette ble gjort i perioden.. januar 20

12 3 Utvalg

13 Hva jakter jegerne på? Spm3: Hva jakter du på? Samlet Elg 4% Rype 43% Østlandet inkl. Agderfylkene 3% % Vestlandet 22% 3% Trøndelag % 39% Nord-Norge % % Elg, rype og hjort er de mest jaktede dyrene. Hhv. 4 %, 43 % og 3 % av jegerne jakter disse dyrene. Deretter jakter 24 % rådyr, 23 % hare og 2 % Storfugl. Hjort 3% 34% 4% 3% % % av jegerne jakter på villrein, ender og/eller gaupe. Rådyr 24% 40% % 32% % Vi finner færrest elgjegere på Vestlandet, men flest hjortejegere. Hare Storfugl 23% 2% 30% 2% 9% % % 22% 2% % Utover dette ser vi rundt dobbelt så mange rypejegere i Nord-Norge som i de andre regionene. Villrein % % % 4% % Det finnes også flest rådyrjegere på Østlandet, etterfulgt av Trøndelag, Vestlandet og til slutt Nord-Norge. Ender Gaupe % 2% 4% 2% % % % 2% % 2% Til slutt er det også noen flere storfugljegere på Østlandet, og til dels Trøndelag, og flest jegere som jakter villrein på Vestlandet. Annet, noter. % % % % 9% «Andre dyr» er blant annet rev og gås.

14 Jegertyper Jegertyper Utvalget består av flest storviltjegere (42 %) Stor og småvilt; 2 % Storvilt; 42% Deretter er 3 av (33 %) småviltjegere. Under 3 av (2 %) er både storvilt- og småviltjegere. Småvilt; 33%

15 4 Jakttider

16 4. Jakttid for elg

17 Utvidet jakttid for elg - utmarksbrukere Spm3: Eksisterende jakttid for elg i dag er stort sett 2. september til 3. oktober. En del kommuner har, etter søknad til fylkeskommunen, forlenget jakta med noen uker. Et forslag til nye jakttider på elg kan innebære at det blir utvidet jakttid for elg i perioden 2. september til 23. desember i hele landet. Hvor enig eller uenig er du i dette forslaget? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) 0+ år (n=34) Ingen barn (n=4) -2 barn (n=24) 3 eller flere barn (n=) Flere ganger i uka (n=49) Flere ganger i måneden (n=42) Sjeldnere (n=2) Helt enig Ganske enig Ganske uenig Helt uenig Har ingen mening / ubesvart Snitt 3, 3, 3,4 2,9 2, 3, 3,4 2, 3, 3, 3,2 3,2 3, 3,2 3,3 4 av (4 %) utmarksbrukere er enige i at jakttiden for elg kan utvides til perioden 2. september til 23. desember i hele landet. Litt under 3 av (2 %) er uenige i forslaget. Det er også en vesentlig andel (33 %) som ikke har noen mening. Utmarksbrukerne fra Øst- og Vestlandet er langt mer usikre på forslaget, men blant de som har gjort seg opp en mening, er langt færre enige i forslaget sammenlignet med utmarksbrukere fra Trøndelag og Nord-Norge. Det samme er tilfellet for de yngste utmarksbrukerne sammenlignet med de eldste.

18 Utvidet jakttid for elg - jegere Spm4: Jakttid for elg i dag er stort sett fra 2. september til 3. oktober. En del kommuner har fått forlenget jakta med noen uker i tillegg. Et forslag til nye jakttider på elg innebærer at det blir utvidet jakttid for elg, i perioden 2. september til 23. desember i hele landet. Hvor enig eller uenig er du i dette forslaget? Alle jegere (n=23) Elg (n=42) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=9) Hare (n=) Rype (n=39) Storfugl (n=) Ender (n=42) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=9) Storvilt (n=33) Småvilt (n=2) Stor og småvilt (n=230) Østlandet (n=22) Vestlandet (n=22) Trøndelag (n=99) Nord-Norge (n=) Under 0 år (n=) 0-9 år (n=234) 0 år+ (n=49) Ingen barn (n=43) -2 barn (n=) 3 eller flere barn (n=4) Helt enig Ganske enig Ganske uenig Helt uenig Har ingen mening / ubesvart Snitt 2,3 2,3 2, 2,3, 2,3 2,2 2,4 2,3 2,2 2, 2,4 2,4 2,2 2,,9 2,4 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 2, av (4 %) av jegerne er enige i at jakttiden på elg bør utvides til perioden 2. september til 23. desember. I underkant av 4 av (3 %) er uenige i dette, mens over av ( %) er usikre. Jegere som jakter på villrein er mest enige i utvidelsesforslaget. Småviltjegere er mer usikre på om jakttiden for elg bør utvides, men småviltjegere som har en mening er like enige som storviltjegerne. Jegere som jakter både storvilt og småvilt er noe mer enige i forslaget. Jegere fra Østlandet og til dels Trøndelag er klart minst enige i forslaget. Jegere fra Vestlandet er mest enige, men blant disse jegerne er også 3 av usikre.

19 Perioder av elgjakten det ikke skal jaktes - utmarksbrukere Spm4: Hvilke perioder av den foreslåtte jakttiden, altså 2. september til 23. desember, mener du det eventuelt ikke bør jaktes? Alle utmarksbrukere (n=43) Østlandet (n=2) Vestlandet (n=90) Trøndelag (n=3) NordNorge (n=) Under 30 år (n=9) år (n=9) 4-9 år (n=) 0+ år (n=) Ingen barn (n=30) -2 barn (n=) 3 eller flere barn (n=34) Flere ganger i uka (n=2) Flere ganger i måneden (n=99) Av de som ikke er helt enige i forslaget til utvidet jakttid på elg, er av 3 (33 %) utmarksbrukerne mot jakt i perioden etter 3. oktober. 2 av (22 %) mener det ikke bør jaktes i perioden frem til. oktober. av mener det ikke bør jaktes frem til. oktober og i perioden etter 3. oktober. I underkant av av ( %) mener det ikke bør jaktes i det hele tatt. 3 av er usikre eller har ingen mening. Utmarksbrukere fra Vestlandet er noe mindre kritiske til at det jaktes i perioden etter 3. oktober. Utmarksbrukere som ikke har barn er mer kritiske til jakt i perioden etter 3. oktober. Sjeldnere (n=3) Perioden frem til. oktober. Perioden etter 3. oktober. Perioden frem til. oktober og perioden etter 3. oktober. 9

20 Perioder av elgjakten det ikke skal jaktes - jegere Spm: Hvilke perioder av den foreslåtte jakttiden, altså 2. september til 23. desember, mener du det eventuelt ikke bør jaktes? Alle jegere (n=433) Elg (n=24) Hjort (n=) Rådyr (n=2) Villrein (n=24) Hare (n=9) Rype (n=9) Storfugl (n=4) Ender (n=20) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=4) Storvilt (n=2) Småvilt (n=4) Stor og småvilt (n=9) Av de som ikke er helt enige i forslaget til utvidet jakttid på elg, er de fleste (4 %) jegere mot jakt i perioden etter 3. oktober. 2 av ( %) sier perioden frem til. oktober. av ( %) sier perioden frem til. oktober og perioden etter 3. oktober. 2 av (9 %) er usikre. Østlandet (n=) 2 2 Vestlandet (n=) 4 Trøndelag (n=) 2 4 Nord-Norge (n=93) 9 Under 0 år (n=) 0-9 år (n=) år+ (n=23) 4 Ingen barn (n=339) 4-2 barn (n=) eller flere barn (n=24) Perioden frem til. oktober. Perioden etter 3. oktober. Perioden frem til. oktober og perioden etter 3. oktober. 20

21 Utvidet jakttid for elg for hjortejegere - jegere Spm: Jakttid for hjort starter. september i hele landet. Bør jegere i kommuner hvor det hovedsakelig jaktes hjort også gis mulighet til å jakte elg fra. september? Alle jegere (n=00) Elg (n=44) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) Nord-Norge (n=20) Nesten 4 av (3 %) synes at jegere i kommuner hvor det hovedsakelig jaktes hjort også skal gis mulighet til å jakte elg fra. september. 4 av (40 %) er mot dette forslaget, mens over 2 av (24 %) er usikre. Jegerne fra Vestlandet og Nord- Norge er mest positive til dette forslaget. Under 0 år (n=) år (n=294) år+ (n=) Ingen barn (n=) barn (n=2) eller flere barn (n=) Ja Nei Har ingen mening / Ubesvart 2

22 4.2 Jakttid for hjort

23 Jakttid for hjort - utmarksbrukere Spm: Jakttiden for hjort ble utvidet i 20, og er i dag lik i alle kommuner i landet -. september til 23. desember. Miljødirektoratet ønsker synspunkter på om dette har vært en heldig utvidelse eller ikke. Har den utvida jakttiden på hjort på noen måte vært problematisk for deg eller grupper du kjenner til? Alle utmarksbrukere (n=00) 4% 9 av ( %) utmarksbrukere sier at den utvidede jakttiden for hjort har vært uproblematisk. Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) 0+ år (n=34) Ingen barn (n=4) -2 barn (n=24) 3 eller flere barn (n=) Flere ganger i uka (n=49) Flere ganger i måneden (n=42) Sjeldnere (n=2) 4% % 3% 2% 2% 4% 4% 3% 3% 3% % 2% 3% % Har vært problematisk Utmarksbrukere som synes utvidelsen har vært problematisk (n=3) 29 % 20 % % Ja, vært problematisk for meg. Ja, vært problematisk for grupper jeg kjenner til. Ja, vært problematisk for grupper jeg kjenner til og meg. Kun 4 % sier at det har vært problematisk. Av disse få utmarksbrukerne, oppgir halvparten at det har vært problematisk for dem, 2 av at det har vært problematisk for grupper de kjenner til, og 3 av at det har vært problematisk for dem og grupper de kjenner til. av (9 %) er usikre. Utmarksbrukere med 3 eller flere barn har i størst grad opplevd problemer med den utvidede jakttida. 23

24 Jakttid for hjort - jegere Spm: Jakttiden for hjort ble utvidet i 20, og er i dag lik i alle kommuner i landet -. september til 23. desember. Miljødirektoratet ønsker synspunkter på om dette har vært en heldig utvidelse eller ikke. Har den utvida jakttiden på hjort på noen måte vært problematisk for deg eller grupper du kjenner til? Alle jegere (n=00) % 9 av (9 %) jegere sier at den utvidede jakttiden for hjort har vært uproblematisk. Elg (n=44) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) Nord-Norge (n=20) Under 0 år (n=) 0-9 år (n=294) 0 år+ (n=) Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) 4% % % % % % % % 0% % % % % 4% % % % 4% % % % 3% % Jegere som synes utvidelsen har vært problematisk (n=0) 32 % 30 % 3 % Ja, vært problematisk for meg Ja, vært problematisk for grupper jeg kjenner til Ja, har vært problematisk for meg og grupper jeg kjenner til Under av ( %) mener at det har vært problematisk. Blant de jegerne som synes det har vært problematisk, mener har det vært problematisk for jegeren selv, grupper jegeren kjenner til, og for både jegeren og grupper de kjenner til (likt fordelt på disse 3 alternativene). Den utvidede jakttiden ser ut til å ha vært mest problematisk for jegere på Vestlandet, og de som har 3 barn eller flere. Har vært problematisk 24

25 Jakttid for hjort - utmarksbrukere Spm: Hvilke perioder, om noen, av dagens jakttid på hjort anser du som mest problematisk? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) % % av (3 %) utmarksbrukere synes dagens jakttid på hjort er uproblematisk. Vestlandet (n=20) 2 20% Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) % % 2 av ( %) synes jakttiden er problematisk. Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) % % % % synes perioden frem til. september er problematisk. 0+ år (n=34) Ingen barn (n=4) -2 barn (n=24) eller flere barn (n=) 4 2 Flere ganger i uka (n=49) Flere ganger i måneden (n=42) Sjeldnere (n=2) 4 3 Perioden fram til. september. Perioden fra. september til 2. september % % % % % 2% 2% Dagens jakttid på hjort er problematisk Like mange synes perioden etter. november er problematisk, mens kun 3 % synes perioden fra. september til 2. september er problematisk. Utmarksbrukere med 3 barn eller flere anser dagens jakttid for hjort som mest problematisk. Perioden etter. november. Anser ikke dagens jakttid på hjort som problematisk. Ubesvart/ vet ikke 2

26 Jakttid for hjort - jegere Spm: Hvilke perioder, om noen, av dagens jakttid på hjort anser du som mest problematisk med tanke på egen jaktutøvelse? Alle jegere (n=00) Elg (n=44) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) 9 24 Nord-Norge (n=20) 43 Under 0 år (n=) år (n=294) år+ (n=) Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) 22 Perioden fram til. september Perioden fra. september til 2. september. Perioden etter. november. Anser ikke dagens jakttid på hjort som problematisk. Ubesvart/ vet ikke % % 20% 3% 29% 2% 2% 3% 32% 30% 32% 30% 2% 2% 2% 3% 33% 3% 3% 30% 2% Dagens jakttid på hjort er problematisk 42% 44% 42% av (2 %) jegere synes dagens jakttid på hjort er uproblematisk med tanke på egen jaktutøvelse. 3 av (3 %) synes én eller flere perioder av dagens hjortejakt er problematisk. av ( %) synes perioden frem til. september, og/eller perioden fra. september til 2. september er problematisk. Under 2 av ( %) synes perioden etter. november er problematisk. Hjortejegerne oppgir at det har vært noe mer problematisk for dem enn andre jegere. Jakttiden har også vært et større problem for jegere på Vestlandet, og et mindre problem for jegere i Nord-Norge. De yngste jegerne har heller ikke hatt like store problemer med dagens jakttid på hjort som jegerne over 0 år. 2

27 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka

28 Frykt - utmarksbrukere Spm: I hvilken grad opplever du frykt for å gå i skogen eller i fjellet i jaktsesongen for elg eller hjort? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) Snitt 3,4 3,4 Over av ( %) utmarksbrukere føler seg trygge i skogen eller i fjellet under jaktsesongen for elg eller hjort. Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) , 3,3 3,3 Under 2 av ( %) sier at de opplever frykt. Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) 0+ år (n=34) , 3, 3,4 3,2 De over 0 år opplever i noe større grad frykt, sammenlignet med de yngre utmarksbrukerne. Ingen barn (n=4) ,4-2 barn (n=24) ,4 3 eller flere barn (n=) ,4 Flere ganger i uka (n=49) 2 2 3,3 Flere ganger i måneden (n=42) ,4 Sjeldnere (n=2) ,3 I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Ubesvart/vet ikke 2

29 Frykt - jegere Spm: I hvilken grad opplever du frykt for å gå i skogen eller i fjellet i jaktsesongen for elg eller hjort? Alle jegere (n=00) Elg (n=44) 02 Hjort (n=34) 03 Rådyr (n=239) 03 Villrein (n=) Hare (n=234) 03 Rype (n=42) 03 Stor og småvilt (n=22) 03 Østlandet (n=20) 04 Vestlandet (n=20) 0 4 Trøndelag (n=20) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) 2 Småvilt (n=32) 4 Nord-Norge (n=20) Snitt 3, 3,9 3,9 3, 3,9 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,9 3, 3,9 3, 3, 3, 3, Nesten alle (9 %) jegere føler seg trygge i skogen eller i fjellet under jaktsesongen for elg eller hjort. Kun 4 % føler frykt. De aller fleste føler seg trygge, men det er en indikasjon på at småviltjegerne seg noe mindre trygge enn andre jegere. Under 0 år (n=) 0-9 år (n=294) 0 år+ (n=) , 3, 3, Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) , 3,9 3, I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Ubesvart/vet ikke 29

30 Fysiske hindringer - utmarksbrukere Spm9: I hvilken grad opplever du fysiske hindringer i skogen grunnet elg- eller hjortejakt, som eksempelvis stengte veier, stengte parkeringsplasser, skilting osv.? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) 04 Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) 0 NordNorge (n=20) Under 30 år (n=) år (n=94) år (n=29) 0+ år (n=34) Snitt 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, av (2 %) utmarksbrukere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunnet elgeller hjortejakt. 2 av ( %) opplever ganske liten grad av fysiske hindringer, mens kun % opplever i (svært/ganske) stor grad fysiske hindringer. Ingen barn (n=4) 3 3, -2 barn (n=24) , 3 eller flere barn (n=) , Flere ganger i uka (n=49) 3, Flere ganger i måneden (n=42) , Sjeldnere (n=2) , I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Ubesvart/vet ikke 30

31 Fysiske hindringer - jegere Spm9: I hvilken grad opplever du fysiske hindringer i skogen grunnet elg- eller hjortejakt, eksempelvis stengte veier, stengte parkeringsplasser, skilting osv? Alle jegere (n=00) 02 Hare (n=234) 03 Rype (n=42) 03 Storfugl (n=2) 0 4 Småvilt (n=32) 0 4 Vestlandet (n=20) år (n=294) 04 0 år+ (n=) 0 Elg (n=44) 0 Hjort (n=34) 9 Rådyr (n=239) 0 Villrein (n=) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Trøndelag (n=20) Nord-Norge (n=20) 9 Under 0 år (n=) Snitt 3, 3,9 3,9 3,9 3,9 3, 3, 3, 3, 3,9 3, 3,9 3, 3, 3,9 3,9 3, 3, 3,9 3, 3,9 Nesten 9 av ( %) jegere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunnet elgeller hjortejakt. av ( %) opplever ganske liten grad av fysiske hindringer, mens kun 3 % opplever i (svært/ganske) stor grad fysiske hindringer. De aller fleste har i svært liten grad opplevd dette, og det ingen nevneverdige forskjeller mellom jegerne. Ingen barn (n=) 02-2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) , 3, 3, I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Ubesvart/vet ikke 3

32 Bedt om å holde seg unna terrenget til elgog hjortejegere - utmarksbrukere Spm: Har du opplevd at jegere av elg og hjort har bedt deg om å holde seg unna terrenget deres? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) 4 Trøndelag (n=20) 0 NordNorge (n=20) % % % % % Under 2 av ( %) av utmarksbrukere har at opplevd elg- eller hjortejegere har bedt dem om å holde seg unna terrenget deres. Under 30 år (n=) år (n=94) år (n=29) 0+ år (n=34) % % % % Så å si ingen opplever dette ofte, men % har opplevd det mer enn én gang, og % har opplevd det én gang. Ingen barn (n=4) -2 barn (n=24) 0 3 eller flere barn (n=) % % 20% Utmarksbrukerne fra Vestlandet har i minst grad opplevd en slik oppfordring. De mest aktive utmarksbrukerne har i størst grad opplevd dette. Flere ganger i uka (n=49) Flere ganger i måneden (n=42) Sjeldnere (n=2) 03 9 Ja, opplever det ofte Ja, har opplevd det mer enn en gang % % % Har opplevd det Utmarksbrukere med barn har også i noe større grad opplevd en slik oppfordring, sammenlignet med utmarksbrukere uten barn. Ja, har opplevd det en gang Nei, har ikke opplevd det Ubesvart/vet ikke 32

33 Fulgt oppfordring - utmarksbrukere Spm: Har du fulgt denne oppfordringen? Alle utmarksbrukere (n=) 4 Østlandet (n=3) 94 Vestlandet (n=22) 3 Trøndelag (n=4) Over av (4 %) utmarksbrukere som har blitt oppfordret til å holde seg unne elg- og hjortejegers terreng, har fulgt oppfordringen. NordNorge (n=43) Under 30 år (n=2) år (n=2) 4-9 år (n=0) 0+ år (n=4) av ( %) har ikke fulgt oppfordringen, mens 4 % sier at de både har fulgt oppfordringen og ikke fulgt oppfordringen. Ingen barn (n=) 4-2 barn (n=4) 3 eller flere barn (n=) Flere ganger i uka (n=9) 2 Flere ganger i måneden (n=4) Sjeldnere (n=) 3 Ja, fulgt oppfordringen. Både og Nei, ikke fulgt oppfordringen. Ubesvart/ Vet ikke 33

34 Bedt småviltjegere om å holde seg unna terrenget til elg- og hjortejegere - jegere Spm: Har du opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt småviltjegerne om å holde seg unna terrenget deres? Alle jegere (n=00) Elg (n=44) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) Nord-Norge (n=20) Under 0 år (n=) 0-9 år (n=294) 0 år+ (n=) Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) Ja, opplever det ofte Ja, har opplevd det en gang Ubesvart/vet ikke Ja, har opplevd det mer enn en gang Nei, har ikke opplevd det % 2% 2% 23% 22% 23% 32% 3% 32% 3% 3% 3% 3% 33% 34% 33% 29% 24% 32% 2% 2% 2% 3% Har opplevd det 4% av ( %) jegere har aldri opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt småviltjegerne om å holde seg unna terrenget deres. 3 av (2 %) har opplevd det. Blant jegerne som har opplevd dette, har de fleste opplevd det mer enn en gang, men ikke ofte ( % av alle jegere). Under av (- %) har opplevd det ofte, eller bare én gang. Jegerne som (også) jakter småvilt i noe større har opplevd dette. Jegere på Vestlandet har i minst grad opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt småviltjegere om å holde seg unna terrenget deres. 34

35 Fått oppfordring - småviltjegere Spm: Har DU fått en slik oppfordring? Alle jegere (n=) Småvilt (n=2) Stor og småvilt (n=2) Østlandet (n=4) Vestlandet (n=2) Trøndelag (n=2) Nord-Norge (n=4) Under 0 år (n=2) 0-9 år (n=4) 0 år+ (n=9) Ingen barn (n=4) 4% % % 2% % % 2% % 3% % 4% Av småviltjegerne* som har opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt småviltjegere holde seg unna terrenget deres, har over av (4 %) opplevd dette som en personlig oppfordring. Dette utgjør % av alle jegere. Jegerne som også jakter på storvilt sier at de i noe mindre grad har opplevd en slik personlig oppfordring ( %), mens av jegere som kun jakter på småvilt ( %) sier det samme. De eldste jegerne har i minst grad opplevd en slik personlig oppfordring ( %) -2 barn (n=33) 3 eller flere barn (n=9) % 9% * Spørsmålet er stilt til småviltjegere som sier at de har opplevd at elg- eller hjortejegere har bedt småviltjegere holde seg unna terrenget deres. Småviltjegerne kan også jakte på storvilt. 3

36 Fulgt oppfordring - småviltjegere SpmB: Har du fulgt denne oppfordringen? Alle jegere (n=) 3 9 av (3 %) av småviltjegerne har fulgt oppfordringen. Elg (n=29) Hjort (n=23) 9 9 Rådyr (n=29) Villrein (n=) Hare (n=) Rype (n=2) Storfugl (n=) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=2) Under av ( %) sier at de både har fulgt oppfordringen og ikke fulgt oppfordringen. 2 av (9 %) sier de ikke har fulgt oppfordringen. Småvilt (n=3) Stor og småvilt (n=) Østlandet (n=39) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=40) Nord-Norge (n=39) Under 0 år (n=20) Det finnes ellers små forskjeller, med unntak av jegere som jakter på ender. Disse jegerne har høyst andel som ikke har fulgt oppfordringen. NB: få respondenter. 0-9 år (n=3) år+ (n=) 2 3 Ingen barn (n=) 2-2 barn (n=2) eller flere barn (n=) 0 0 Ja, fulgt oppfordringen. Både og. Nei, ikke fulgt oppfordringen. Ubesvart/vet ikke 3

37 Beskjed om at du ikke får jakte småvilt - småviltjegere Spm: Har du noen gang fått beskjed om at du ikke får jakte småvilt i framtida dersom du ikke følger oppfordringen? Alle jegere (n=) Elg (n=29) Hjort (n=23) Rådyr (n=29) Villrein (n=) Hare (n=) Rype (n=2) Storfugl (n=) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=2) 0% 0% % % 9% % % % % 20% 2% av ( %) jegere som har fått en personlig oppfordring om å holde seg unna elg- og hjortejegernes terreng, har fått beskjed om at de ikke får jakte småvilt i framtida dersom de ikke følger oppfordringen. Dette utgjør totalt, % av jegerne. Småvilt (n=3) Stor og småvilt (n=) Østlandet (n=39) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=40) Nord-Norge (n=39) % % % 20% % % Jegere fra Vestlandet og i Trøndelag har i størst grad opplevd dette. Under 0 år (n=20) 0-9 år (n=3) 0 år+ (n=) % % % Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) % % 33% 3

38 Bruk av utmarka i jakttid på elg og hjort - utmarksbrukere Spm: I de periodene det er jakt på elg og hjort, bruker du utmarka mer eller mindre i disse periodene? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) 22 Vestlandet (n=20) 02 Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) 2 4 Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) 0+ år (n=34) Snitt 3,4 3, 3,3 3, 3, 3,2 3,4 3,4 3, av ( %) av utmarksbrukerne bruker utmarka like mye når det er jakt på elg og hjort. I jakttiden på elg og hjort bruker 3 av (33 %) utmarka mindre. Kun 4 % bruker utmarka mer i jakttida. Ingen barn (n=4) 22 3,4-2 barn (n=24) ,4 3 eller flere barn (n=) , Flere ganger i uka (n=49) 22 3,4 Flere ganger i måneden (n=42) ,4 Sjeldnere (n=2) 4 3, Mye mer Litt mer Like mye Litt mindre Mye mindre/ikke det hele tatt Ubesvart/ vet ikke 3

39 Tillit til kommunen og fylkeskommunen

40 Kommunen - utmarksbrukere Spm: Kommunen kan søke Fylkeskommunen om å innskrenke eller utvide jakttiden for elg og hjort. Hvor stor tillit har du til at kommunen som forvaltningsinstans klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) 0+ år (n=34) Ingen barn (n=4) -2 barn (n=24) 3 eller flere barn (n=) Flere ganger i uka (n=49) Flere ganger i måneden (n=42) Sjeldnere (n=2) Svært stor tillit Ganske stor tillit Ganske liten tillit Svært liten tillit Ubesvart/vet ikke Snitt 2, 2,3 2, 2,0 2,0 2,2 2, 2, 2, 2, 2,2 2,0 2, 2, 2,4 av (9 %) utmarksbrukere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 2 av (20 %) har liten tillit til kommunen. av er usikre. Tilliten varierer i liten grad, men er noe høyere for utmarksbrukerne som er bruker utmarka månedlig eller oftere. Tilliten er også noe lavere blant utmarksbrukere på Østlandet, sammenlignet med andre steder i landet. 40

41 Fylkeskommunen - utmarksbrukere Spm: Fylkeskommunen har myndighet til å innskrenke eller utvide jakttiden for elg og hjort. Hvor stor tillit har du til at fylkeskommunen som forvaltningsinstans klarer å avveie de samme behovene? Alle utmarksbrukere (n=00) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) NordNorge (n=20) Snitt 2,2 2,2 2, 2,2 2,2 Nesten av ( %) utmarksbrukerne har tillitt til at fylkeskommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. Under 30 år (n=) år (n=94) 4-9 år (n=29) ,2 2, 2, 2 av (22 %) sier at de har liten tillit til fylkeskommunen. 0+ år (n=34) 2 2,2 av ( %) er usikre. Ingen barn (n=4) -2 barn (n=24) ,2 2,2 De som bruker utmarka sjeldnest har minst tillit til fylkeskommunen. 3 eller flere barn (n=) 4 2, Flere ganger i uka (n=49) , Flere ganger i måneden (n=42) 2, Sjeldnere (n=2) , Svært stor tillit Ganske stor tillit Ganske liten tillit Svært liten tillit Ubesvart/vet ikke 4

42 Kommunen - jegere Spm: Kommunen kan søke Fylkeskommunen om å innskrenke eller utvide jakttiden for elg og hjort. Hvor stor tillit har du til at kommunen som forvaltningsinstans klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte? Alle jegere (n=00) Elg (n=44) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) Nord-Norge (n=20) Snitt 2,2 2, 2,2 2,3 2, 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2, 2,3 2,2 2,3 2,2 2, 2, av ( %) jegere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 3 av (2 %) har liten tillit til kommunen. Tilliten varierer i liten grad, men er noe mindre blant jegere fra Øst- og Vestlandet. Under 0 år (n=) 0-9 år (n=294) 0 år+ (n=) , 2, 2,2 Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) ,2 2,0 2,3 Svært stor tillit Ganske stor tillit Ganske liten tillit Svært liten tillit Ubesvart/vet ikke 42

43 Fylkeskommunen - jegere Spm: Fylkeskommunen har myndighet til å innskrenke eller utvide jakttiden for elg og hjort. Hvor stor tillit har du til at fylkeskommunen klarer å avveie de samme behovene? Alle jegere (n=00) Elg (n=44) Hjort (n=34) Rådyr (n=239) Villrein (n=) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=420) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) Nord-Norge (n=20) Snitt 2,4 2,4 2, 2, 2, 2,4 2,4 2,4 2, 2,3 2, 2,4 2,4 2, 2, 2, 2,4 2,3 Litt over halvparten (3 %) har tillitt til at fylkeskommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 4 av (39 %) sier at de har liten tillit til fylkeskommunen. Det finnes små forskjeller i tilliten til fylkeskommunen. Under 0 år (n=) 0-9 år (n=294) 0 år+ (n=) ,4 2,3 2, Ingen barn (n=) -2 barn (n=2) 3 eller flere barn (n=) ,4 2,4 2,3 Svært stor tillit Ganske stor tillit Ganske liten tillit Svært liten tillit Ubesvart/vet ikke 43

44 Bruk av utmarka

45 Bruk av utmarka - utmarksbrukere Spm: Hvor ofte bruker du utmarka rundt deg? Alle utmarksbrukere (n=00) Snitt, Halvparten av utmarksbrukerne benytter utmarka flere ganger i uka. Østlandet (n=20) Vestlandet (n=20) Trøndelag (n=20) ,,, 4 av (43 %) bruker utmarka flere ganger i måneden, mens % bruker det sjeldnere. NordNorge (n=20) 0 42, Under 30 år (n=) år (n=94) ,, Jo eldre utmarksbrukerne er, jo oftere bruker de utmarka. 4-9 år (n=29) 4 39, 0+ år (n=34) 3 39, Ingen barn (n=4) 40 0, -2 barn (n=24) 4 4, 3 eller flere barn (n=) 44 4, Flere ganger i uka Flere ganger i måneden Sjeldnere Aldri Ubesvart/vet ikke 4

46 Kjøp av jaktkort

47 Mulighet for å kjøpe jaktkort for småvilt eller rådyr - jegere Spm: Har du noen gang fått beskjed om at det ikke er mulig å få kjøpt jaktkort for småvilt eller rådyr i den perioden elg- eller hjortejakten pågår? Andel som har fått beskjed. Alle jegere (n=24) Elg (n=2) Hjort (n=2) Rådyr (n=239) Villrein (n=44) Hare (n=234) Rype (n=42) Storfugl (n=2) Ender (n=) Gaupe (n=) Annet, noter. (n=) Storvilt (n=) Småvilt (n=32) Stor og småvilt (n=22) 2% 2% 2% 30% 32% 29% 2% 23% 2% 34% 34% 32% 32% 4% 3 av (2 %) småvilt- og rådyrjegere har fått beskjed om at det ikke er mulig å få kjøpt jaktkort for småvilt eller rådyr i den perioden elg- eller hjortejakt pågår. En større andel jegere på Østlandet og i Trøndelag har opplevd dette, sammenlignet med Vestlandet og Trøndelag. Østlandet (n=99) Vestlandet (n=) Trøndelag (n=) Nord-Norge (n=2) % 23% 32% 3% Under 0 år (n=) 0-9 år (n=2) 0 år+ (n=39) 30% 29% 2% Ingen barn (n=4) -2 barn (n=) 3 eller flere barn (n=3) 2% 29% 30% * Spørsmålet er stilt til småviltjegere og de som jakter rådyr. 4

48 9 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere

49 Sammenligning mellom jegere og utmarksbrukere utvidet jakttid for elg og perioden av elgjakten det ikke skal jaktes Utvidet jakttid for elg Jegere: 2 % er enige i forslaget til utvidet jakttid på elg. 33 % er uenige. 3 Utvidet jakttid for elg Utmarksbrukere (n=00) Jegere (n=49) Utmarksbrukere: 4 % er enige i forslaget. 2 % er uenige. Perioder av elgjakten det ikke skal jaktes Jegere: De fleste (43 %) av de som ikke er helt enige i utvidet jakttid for elg, er mot jakt i perioden etter 3. oktober. 2 av (22 %) sier perioden frem til. oktober. av ( %) sier perioden frem til. oktober og perioden etter 3. oktober. Utmarksbrukere: av 3 (33 %) av de som ikke er helt enige i utvidet jakttid for elg, er mot jakt i perioden etter 3. oktober. 2 av (22 %) er mot jakt i perioden frem til. oktober. av mener det ikke bør jaktes frem til. oktober og i perioden etter 3. oktober. Helt enig Ganske enig Ganske uenig Helt uenig Har ingen mening / ubesvart 22 Perioder av elgjakten hvor det ikke skal jaktes 22 Perioden frem til. oktober. Jegere (n=22) Perioden etter 3. oktober. Utmarksbrukere (n=43) Perioden frem til. oktober og perioden etter 3. oktober. 2 2 Ubesvart/vet ikke Det bør ikke jaktes i det hele tatt. 49

50 Sammenligning mellom jegere og utmarksbrukere utvidet jakttid for hjort og jakttid for hjort Utvidet jakttid for hjort Jegere: 9 av (9 %) jegere sier at den utvidede jakttiden for hjort har vært uproblematisk. Under av ( %) mener at det har vært problematisk. Utmarksbrukere: 9 av ( %) utmarksbrukere sier at den utvidede jakttiden for hjort har vært uproblematisk. Kun 4 % sier at det har vært problematisk Ja, vært problematisk for meg Alle jegere (n=00) Utvidet jakttid for hjort Ja, vært problematisk for grupper jeg kjenner til Alle utmarksbrukere (n=00) 9 Ja, har vært Nei, ikke vært problematisk problematisk for meg og grupper jeg kjenner til 3 9 Vet ikke/ubesvart Jakttid for hjort Jegere: av (2 %) jegere synes dagens jakttid på hjort er uproblematisk med tanke på egen jaktutøvelse. 3 av (3 %) synes én eller flere perioder av dagens hjortejakt er problematisk. Utmarksbrukere: av (3 %) utmarksbrukere synes dagens jakttid på hjort er uproblematisk. 2 av ( %) synes jakttiden er problematisk. 3 Perioden fram til. september. Perioder av dagens jakttid for hjort som er problematisk Alle utmarksbrukere (n=00) Perioden fra. september til 2. september. Perioden etter. november. Alle jegere (n=00) 3 2 Anser ikke dagens jakttid på hjort som problematisk. 22 Ubesvart/ vet ikke 0

51 Sammenligning mellom jegere og utmarksbrukere frykt og fysiske hindringer Frykt Jegere: Nesten alle (9 %) jegere føler seg trygge i skogen eller i fjellet under jaktsesongen for elg eller hjort. Kun 4 % føler frykt. Alle jegere (n=00) Frykt Alle utmarksbrukere (n=00) 2 Utmarksbrukere: Over av ( %) utmarksbrukere føler seg trygge i skogen eller i fjellet under jaktsesongen for elg eller hjort. Under 2 av ( %) sier at de opplever frykt I svært stor grad I ganske stor grad 29 I ganske liten grad I svært liten grad 2 4 Ubesvart/vet ikke Fysiske hindringer Jegere: Nesten 9 av ( %) jegere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunnet elgeller hjortejakt. av ( %) opplever ganske liten grad av fysiske hindringer, mens kun 3 % opplever i (svært/ganske) stor grad fysiske hindringer. Fysiske hindringer Alle jegere (n=00) Alle utmarksbrukere (n=00) 2 Utmarksbrukere: av (2 %) utmarksbrukere opplever svært liten grad av fysiske hindringer grunner elg- eller hjortejakt. 2 av ( %) opplever ganske liten grad av fysiske hindringer, mens kun % opplever i (svært/ganske) stor grad fysiske hindringer. 0 2 I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad 2 Ubesvart/vet ikke

52 Sammenligning mellom jegere og utmarksbrukere tillit til kommunen og fylkeskommunen Tillit til kommunen Jegere: av ( %) jegere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 3 av (2 %) har liten tillit til kommunen. Tillit til kommunen Alle utmarksbrukere (n=00) Alle jegere (n=00) 4 Utmarksbrukere: av (9 %) utmarksbrukere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 2 av (20 %) har liten tillit til kommunen. av er usikre. 2 Svært stor tillit Ganske stor tillit Ganske liten tillit Svært liten tillit Ubesvart/vet ikke Tillit til fylkeskommunen Jegere: av ( %) jegere har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 3 av (2 %) har liten tillit til kommunen. Tillit til fylkeskommunen Alle jegere (n=00) Alle utmarksbrukere (n=00) Utmarksbrukere: Nesten av ( %) utmarksbrukerne har tillitt til at fylkeskommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. 2 av (22 %) sier at de har liten tillit til fylkeskommunen. av ( %) er usikre. Svært stor tillit Ganske stor tillit Ganske liten tillit Svært liten tillit Ubesvart/vet ikke 2

53 Sammenligning oppsummering I Utvidet jakttid for elg Jegerne er mer enige i forslaget om utvidet jakttid for elg enn utmarksbrukerne. Mange utmarksbrukere har ingen formening. Perioder av elgjakten det ikke skal jaktes Både utmarksbrukere og jegere er mest kritiske til perioden etter 3. oktober, men jegerne er noe mer kritiske. Utvidet jakttid på hjort Omtrent like mange jegere og utmarksbrukere opplever den utvidede jakttiden på hjort som (u)problematisk. Jakttid for hjort Dobbelt så mange jegere anser dagens jakttid på hjort som problematisk som utmarksbrukere. Ettersom det kun spørres på generelt grunnlag blant utmarksbrukere, og med tanke på egen jaktutøvelse blant jegere, virker det som at problemet er størst for jegere på jakt. Frykt Få utmarksbrukere og jegere opplever frykt for å gå i skogen eller fjellet under jaktsesongen for elg og hjort. Likevel opplever utmarksbrukere noe mer frykt. 3

54 Sammenligning oppsummering II Fysiske hindringer Svært få jegere og utmarksbrukere opplever fysiske hindringer på grunnet elg- eller hjortejakt. Selv om utmarksbrukerne i noe større grad har opplevd dette, er forskjellen svært liten. Tillit til fylkeskommunen Over halvparten av jegerne og utmarksbrukerne har tillit til at fylkeskommunen klarer å avveie de samme behovene på en god måte. Likevel har jegerne noe mindre tillit enn utmarksbrukerne. Tillit til kommunen Flertallet av jegerne og utmarksbrukerne har tillit til at kommunen klarer å avveie behovet mellom hjorteviltjegernes utøvelse og folks bruk av utmarka til tur- og rekreasjonsområde på en god måte. Forskjellene mellom jegere og utmarksbrukere er små 4

55 Gode råd til miljøvernmyndighetene - utmarksbrukere

56 . Østlandet

57 Østlandet - utmarksbrukere Har du noe godt råd til miljøvernmyndighetene når det gjelder jakttid på elg og hjort? begrense tiden, for det forhindrer bruk av utmark. Skilte mer. begynne elgjakten før Begynne med jakten på elgen senere pga kalver er for små når jakten begynner behold den på en moderat måte. burde ha samme regel som Canada hvor dyrene blir chippet, og at de vet hvilke dyr som er svake og de kan jaktes på og ikke de sterkeste som sprer gener. jegerne vet mer om dyrene før de trekker på avtrekkeren de skyter for mye elg på Sørlandet. det er lite elg her nå. delegere kvoter til kommunene det bør ikke jaktes så mye elgjakten begynner 2 september, men det bør heller begynne siste lørdagen til september. slik at man slipper å begynne jakten på f.eks en onsdag som gjør at man må ta fri fra en onsdag. bedre å starte jakt på en lørdag. forvaltning av bestand er det viktigste fra okt er det greit at jegere tar over. Bør ikke være jakt i sep Frede oftere. gi god beskjed i god tid. Jakte heller lenger inn i marka. gjør det så kort så mulig ha den så kort som mulig ha sesongen senere, fordi det er bærtid for mange. Ødelegger for mange bærplukkere pga jakttid Han mener det burde bli tatt ut mer elg enn det gjør har tillit til at bestanden er jevn, ikke gir jaktrettigheter helt for dyr hør på jegerne og jegerforbundet Ikke forlenge jakttiden på elg. ikke jakte lørdag og søndag ikke overlate alt til det lokale men tar nasjonale hensyn. Nasjonale myndigheter skal ha mer å si Ikke utvide hvis ikke det er strengt tatt nødvendig. Hensynet til turgåere bør komme først ikke utvide ikke utvides, verre som det er ikke øke jakttid Jeg mener at miljødirektoratet bør holde seg unna spørsmål om jakttid. jeg synes at folk burde gå på jakt og være med ut i skogen kommunen må bestemme selv Konsentrere jakten. Stille krav til jegere Kvote bør styre jaktmengden la kommunen styre forvaltningen av jakttider legge mer vekt på kontroll, at de tar ut de dyrene de skal og ikke de bærekraftige dyrene

58 Østlandet - utmarksbrukere Har du noe godt råd til miljøvernmyndighetene når det gjelder jakttid på elg og hjort? oppretthold slik det er presse på kvota, skyte nok elg og hjort Samme jakttid for både hjort og elg sikre et bærekraftig økosystem Slutte så tidlig som mulig, før snøen kommer. For at dyrene skal ha muligheten til å komme seg unna sommertid er den tida som man ferdes mest i skogen. Sørge for å holde bestanden på et godt nivå Ta hensyn til folk som ikke jakter. Vi bør være med å redde miljøet og hindre utslipp. vil at jakten skal starte senere være klare over at det blir vanskelig for andre som ikke jakter. kan være urettferdig fordi andre som liker å være ute mens det jaktes og man blir nervøse.

59 .2 Vestlandet

60 Vestlandet - utmarksbrukere Har du noe godt råd til miljøvernmyndighetene når det gjelder jakttid på elg og hjort? Aldri tillat jakt med bue. Avgrensede områdene for jakt. avpasse jakttiden i forhold til bærekraftig utvikling Avsluttes tidligere på høsten beholde utvidet jakt tidene. Bortkastet med tidlig jakt. Dårlig sikt. burde ikke utvides bør ikke jaktes på hjort før september Det må være strengere i tettbygde strøk. fungerer bra Fungerer veldig fint gi god informasjon Ha vekk ulven i området har mye hjort hatt de gamle periode for gjort... Hold kvotene. Problem med for mye hjort. holde bestanden nede på et nivå som gjør at skader på biler blir mindre høre på de som har kunnskap om jakt, ikke politikere. De som har foreninger og kjennskap. Ikke skyte og skade dyr, men heller skyte de for å spise dem. Ikke begynne jakten så tidlig for da bruker hun skogen for turgåing ikke starte tidligere. varsling om at det er jegere i området, (gjelder ikke nødvendigvis hjort og elg) innskrenke det jakt bør foregå når det er en hensikt, ikke for gøy. Jegere som tjener for bestanden er greit, men ikke for fart og gøy. Jakttiden på elg bør ikke utvides med hensyn til andre som bruker utmarka. Jakttiden på hjort bør også kortes ned. Jeg er opptatt av at bestanden skal bestå. lytte til jaktorganisasjoner man bør øke jakten på hjort og rådyr Må bestemmes lokalt ut ifra forhold, umulig å først ha samme regler for alle må ta hensyn beitmark, mener bestanden kan reduseres noe Opplyst at jaktsesong er på gang. At jegeren gir en advarsel at hen jakter i område. overlate til det kommunale om hvordan det skal være og ikke være så politisk. Prøve å styre unna ferietider så jakt ikke krasjer med det. samarbeid med utøver skyte dyr så lenge det er mange av dem skyte flere dyr fordi det er for mange av de i gatene skyte ned dyr som plager andre dyr(rovdyr) strengere krav for å være jeger, strengere krav på verneområde selv om det er jakting. Større fellingstillatelser. For mange dyr. ta mer hensyn til bestandregulering. større informasjon om jakttider. tilbake til gammel ordning, pause i jakta tull at jakttiden ble/ blir utvidet, bedre at det er intenst. Unngå de siste dagene før jul. utvide i lengden, men de kan ikke sette start dato på jakt tidligare utvide jaktsesongen på hjort, vil ikke ha jakt på sondager ønsker ikke utvidelse av jakttiden, ingen utryddelse! Ønsker litt mer allmenn opplysning om jakttidene. 0

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter

Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter En kartlegging gjennomført av TNSGallup på oppdrag av Statens seniorråd Johnér Innhold 1 Forord 3 2 Hovedfunn 5 3 Oppsummering 4 Dokumentasjon av undersøkelsen

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hver femte mann er jeger

Hver femte mann er jeger Jakt og jegere i Norge Hver femte mann er jeger Jakt er mange menns store høsteventyr, men også kvinner opplever urgleden ved å ferdes i naturen for å nedlegge et dyr. På landsnivå er 20 prosent av mennene

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Stille område; rekreasjon og helsebot

Stille område; rekreasjon og helsebot Stille område; rekreasjon og helsebot Kartlegging og implementering i planlegging Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning Verdien av stillhet I hverdagslivet Bolig, skole, lekeplass, park,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012 Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers Kari Bjørneraas På kryss og tvers i tid og rom Magnus Lagabøters landslov 1276 Forbud mot forfølgelsesjakt på ski etter elg Hver mann skulle øve seg i bueskyting

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003.

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Skytternes alder. Jegernes alder. Jegerne var mellom 16 og 83 år Gjennomsnittalder: 45 år. 50% av jegerne er mellom 35 og 55 år 21 av 2957 skudd ble løst

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hjortejakt som tilleggsnæring -resultater fra en studie blant hjortejegere

Hjortejakt som tilleggsnæring -resultater fra en studie blant hjortejegere Hjortejakt som tilleggsnæring -resultater fra en studie blant hjortejegere Oddgeir Andersen Konferansen «Hjort i vest» 24. mars 2012 Bakgrunn Hjortebestanden er økende og er en betydelig viltressurs Men;

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer