HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014"

Transkript

1 HVORFOR HVA HVEM 1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Kluge Advokatfirma kluge.no Årsrapport 2014 Innhold Innledning Managing parter, Snorre Haukali 5 6 HVEM, HVA, HVORFOR Kort avstand lang reise Et spørsmål om prinsipper Rigget for nye oppkjøp Fra eie til leie for mediegigant Erfaring og kunnskapsdeling Kluge bistår UiO med forhandlinger om nytt jussbygg Forskjellsbehandling innen offentlig og privat innsidehandel? Noen gode ting er tre Kan tanken beskyttes? Høyesterett godtok fisjon og salg av aksjer Juss i det godes tjeneste Hvordan gjøre det gode bedre TALL Årsberetning Harde tall Myke tall Regnskap Note 1 - Regnskapsprinsipper Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 3 - Leieavtaler Note 4 - Bundne midler, klientmidler og klientansvar Note 5 - Kassekreditt, pantstillelser og garantier Note 6 - Lønnskostnader, pensjon m.m Note 7 - Egenkapital Note 8 - Egne aksjer Note 9 - Virksomhetsområder Note 10 - Annen driftsinntekt Note 11 - Skatt Note 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Revisors beretning

3 4 5 Hvem, hva, hvorfor Hvor viktig var i fjor? Og hva har det å si for i år? Erfaringer, sannheter, episoder og saker fra året som gikk, danner et godt utgangspunkt for å forstå hva vi skal gjøre i år. Derfor er det viktig å rapportere om det som skjedde. Det som preget oss og ga oss historier å fortelle videre, hendelser å huske. Denne rapporten gir deg innsikt i våre erfaringer, kunnskap om Kluge og dokumentasjon av hva vi oppnådde. Mennesker og tall. Egenskaper og resultater. Framgang.

4 6 7 SAK: Historisk godt, vi ser fremover Vi har lagt bak oss et historisk godt år, hvor vi har fått jobbe med en rekke utfordrende oppdrag innenfor våre hovedmarkedsområder, entreprise, fast eiendom og olje- og gassektoren var et år med mange store lisenstransaksjoner mellom oljeselskaper, stort antall selskapstransaksjoner innenfor oljeservicenæringen og store utbyggingsprosjekter av eiendommer og infrastruktur. Den erfaring og de referanser våre oppdrag i 2014 har gitt oss tar vi med oss inn i 2015, som er et år med mange utfordringer i norsk næringsliv. Som det eneste advokatfirmaet som dekker kysten fra Bergen, via Stavanger og til Oslo er Kluge rustet til å bistå våre klienter med deres nye utfordringer. Som i all annen næring er konkurransedyktighet avhengig av spesialkompetanse og leveringsdyktighet. Gjennom mange år med jevn og stabil vekst har Kluge ervervet seg bredere kompetanse og betydelig erfaring innen våre hovedmarkedsområder. Det har gitt grunnlag for ytterligere satsning mot å være blant de faglige enerne innenfor de jussfag som er mest relevante for våre klienter. Vi har i 2014 fokusert på å videreutvikle vårt interne faggruppearbeid for å stadig kunne følge klientenes stadig mer kompliserte problemstillinger. Vi gir klientene tydelige råd basert på dyp juridisk kompetanse, bransjekunnskap og forretningsforståelse. For oss handler juridisk rådgivning om å gi de beste råd, og gjerne så enkelt som mulig. Det har gitt gode resultater gjennom mer enn 90 år. Effekten av kontinuerlig vekst og kompetanseutvikling medfører også at vi kan konkurrere om de mest spennende oppdragene for de mest krevende klientene. Det handler om å tiltrekke seg de beste advokatene eller studentene. Veksten har også bragt oss inn i nye lokaler. Ved inngangen til 2015 har vår virksomhet i Oslo flyttet inn i nye lyse og trivelige lokaler. Dette kan du lese mer om senere i Årsrapporten. Teknologisk utvikling står sentralt hos Kluge. Vi utvikler løpende våre system for intern dokumenthåndtering og erfaringsarkiv. Gjennom 2014 har vi hatt et stort internt fokus på å bygge opp et nytt og oppdatert arkiv. Fremover har vi store ambisjoner om å utvikle vår teknologiplattform videre. Vi skal fortsette vårt fokus på effektiv rådgivning. Og en sterk intern kunnskapsforvaltning. Vi opplever at vi blir relevante for stadig nye klienter. Og vi opplever at vi blir mer ettertraktet blant nyutdannede jurister. Vi tror at vårt fokus på fag og vårt fokus på en særegenhet gir langsiktig avkastning. En modell hvor klientens interesser alltid skal stå i sentrum. Og hvor vi skal legge til rette for at våre ansatte skal ha best mulig forutsetninger for å kunne gi beste rådgivning. Langsiktighet. For både klienter og ansatte er historie, i Kluge ser vi fremover. Snorre Haukali Managing partner SNORRE HAUKALI, MANAGING PARTNER

5 8 SAK: Kluges Oslokontor flytter fra Støperigata 1 til Bryggegata 6. 9 Kort avstand lang reise En god flytteprosess avhenger av god og langsiktig planlegging. Det har Head of Strategy & Operations Bosse Langaas og hans team fått erfare, som har jobbet med prosjektet gjennom de seneste 2 år. Bosse Langaas forteller at det var et ønske om bedre samhandling som førte til at Kluge bestemte seg for å flytte Oslokontoret. En langsiktig kontrakt på de nye lokalene på Aker Brygge ble signert allerede i 2013, og omfatter kvadratmeter i Bryggegata 6. Kontrakten gir også mulighet for fremtidig vekst gjennom ytterligere lokaler. Vi feirer om få år vårt hundreårsjubileum. Vi er vant til å tenke langsiktig, enten det er klientrelasjoner, ansatte eller lokaler, kommenterer Langaas. Flyttingen er ikke bare en fysisk forflytning, den markerer også overgangen til en ny epoke. Kluges ambisjoner, kompetanse og merkevare settes inn i mer funksjonelle og tidsriktige rammer. Lokalene gir oss en unik mulighet til å kommunisere med utsiden, og er en arena hvor vi skal fortsette å utvikle vår identitet som en framtidsrettet, tilgjengelig og profesjonell aktør. Langaas er begeistret etter flyttingen, og ser at klientene og besøkende får en mye bedre velkomst når de besøker selskapet. Resepsjon og fellesarealer er lyse og trivelige, og store skjermer og moderne kunst gir et visuelt løft til lokalene og inspirerer både besøkende og ansatte. Områdene i lokalene med den beste utsikten er viet til fellesskapet og klientene. Kluge har alltid vært opptatt av kunnskapsdeling. Denne delingen får enda bedre kår i de nye lokalene. Store og små grep som gjør at folk kan treffes også i uformelle settinger på tvers av avdelinger og fagområder. Nå sitter alle på ett plan, antall kaffemaskiner har blitt redusert slik at ansatte møtes oftere og i fellesarealet er det satt inn et shuffleboard. Tett samhandling mellom ulike kunnskapsområder, og mellom unge og mer erfarne advokater er en vesentlig del av vår forretnings- og kunnskapsmodell. Kontorene er tilpasset dette, og alle kontorer er likt utformet. Her sitter ingen på store hjørnekontorer. Vi er ett lag, forklarer strategisjefen. Klientene merket ingenting til selve flytteprosessen, som fant sted i løpet av en travel helg. Men de vil forhåpentligvis legge merke til den gode energien i Kluges nye lokaler på Aker Brygge. For øvrig: Romfolk tvangsflyttes fra Sognsvann Etter en kjennelse fra tingretten fikk Statsbygg anledning til å tvangsflytte romfolket som hadde slått seg ned i en teltleir ved Sognsvann i Oslo. I følge friluftsloven kan man ikke oppholde seg mer enn to netter i telt på samme sted i norsk utmark.

6 10 SAK: Olsen-brødrene vs. staten. 11 Et spørsmål om prinsipper Du skal ikke gjøre som jeg gjør, du skal gjøre som jeg sier. Rettsstatsprinsippene som Norge gjerne belærer andre om, gjelder også her til lands En prinsipielt viktig dom, sier Petter Olsens advokat, Geir Even Asplin. I sin prosedyre, viste regjeringsadvokaten til at Petter Olsen er eier. På samme tid har Olsen på ingen måte tilgang til midlene i trusten, slik kun trustforvalter har. Petter Olsen ble likevel beskattet som om han hadde det. Men hvordan skal norske borgere beskattes når de er majoritetseiere av økonomiske virksomheter i lavskatteland? Dette er definert i NOKUS-reglene. Disse reglene blir anvendt på selskaper utenfor EØS-området men ikke i, dersom selskapet er reelt etablert i land innenfor området og driver reell virksomhet her. Kjernen til konflikten ligger nettopp her: Norske skattemyndigheter hevdet at Ptarmigan Trust reelt sett ikke var etablert i Liechtenstein, og mente derfor at trusten ikke er beskyttet av de fire grunnleggende frihetene etter EØS-reglene. Myndighetene mente dermed at Ptarmigan Trust ikke kunne sammenlignes med selskaper, stiftelser og andre innretninger som er omfattet av fritaksmetoden. EFTA-domstolen slo likevel fast at man ikke kan beskatte de begunstigede i en trust med nasjonal beskatning, slik tvisten gjelder, dersom trusten har reel virksomhet innenfor EU. De begunstigede i en trust kan derfor påberope seg beskyttelse av EØS-avtalen og prinsippet om likebehandling. EFTA-dommen påpeker også at forskjellsbehandlingen som NOKUS-skatten medfører, utgjør en restriksjon på etableringsretten i EØSavtalen, artiklene 31 og 34. Noe av det viktigste med EFTA-dommen, er at man ikke kan behandle folk slik at de blir helt rettsløse. Skatteleggingen av Petter Olsen og hans familie er et hån mot mange av de grunnleggende rettsstatsprinsipper norske politikere er verdensmestre i å belære andre stater i. Også Norge er forpliktet av de grunnleggende saksbehandlingsregler som er nedfelt i Menneskerettighetskonvensjonen og EØS-retten, sier Geir Even Asplin. I Olsens tilfelle innebærer skatteleggingen både en krenkelse av den frie etableringsrett, samt retten til fri flyt av kapital. Og for de begunstigedes rett til å påberope seg EØS-retten, har det heller ingen betydning om de har vært med på å etablere trusten, eller om de har overført midler til den. Man kan ikke rettferdiggjøre høyere skattelegging for en trust enn for sammenlignbare norske stiftelser. Skal man skattlegge, må man se konkret på den man faktisk skal skattlegge, understreker Asplin. Selv om Overligningsnemnda konkluderte med at det var i strid med EØS-reglene å anvende Nokus-reglene i denne saken, kom likevel Riksskattenemden til motsatt konklusjon. Saken skal dermed opp igjen høsten Saken, som er omtalt som norgesrekord i sen saksbehandling, lever dermed videre. Men EFTA-domstolens uttalelser, som på papiret kun er rådgivende, blir i praksis alltid fulgt. Saken mellom norske myndigheter og Fred og Petter Olsen, har uansett tegnet opp viktige, prinsipielle linjer i norsk skatte- og selskapsrett. For øvrig: Norsk bistand I 2014 brukte Norge mellom 4,5 og 7,3 milliarder kroner til å fremme menneskerettigheter og demokrati verden over. Beløpet har økt med rundt én milliard de siste fem årene.

7 12 13 SAK: Kluge loset Marine Harvest gjennom refinansieringsprosess. For øvrig: Refinansiering med komplikasjoner Tidligere toppsjef i Den amerikanske sentralbanken, Ben Bernanke, mener det amerikanske boliglånsmarkedet har blitt så stramt at selv han har problemer med å refinansiere boliglånet, skriver Bloomberg fredag. På en konferanse i Chicago uttalte han at han nylig hadde prøvd å refinansiere boliglånet sitt, uten å lykkes. Dette er ikke noe jeg finner på, sa Bernanke da publikum tok kommentaren som en spøk. Rigget for nye oppkjøp Det er godt mulig at bankene kan ha gått litt for langt i sin lånepraksis, sa den tidligere sentralbanksjefen. Kilde: DN Da refinansieringen av Marine Harvest ble avsluttet og lukket med børsmelding i november, var Kluge en viktig rådgiver i prosessen. Omtrent samtidig som kvartalsrapporten ble sluppet, varslet selskapet at det hadde refinansiert sine bankfasiliteter. Den nye låneavtalen er på 425 millioner euro, men kan utvides. Dette gir selskapet handlefrihet i bokstavelig forstand, og refinansieringen, inklusive muligheten for utvidelse, kan komme godt med ved fusjoner og oppkjøp. Det er sånn vi leser det. De kan øke fasiliteten utover 425 millioner dersom det oppstår behov det er åpning for at den potensielt kan dobles, heter det fra finans- og analytikermiljøet. Restrukturering av Marine Harvests låneavtaler er skreddersydd for fusjoner og oppkjøp, mener flere analytikere. Ovenfor nettstedet ilaks trekker analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea frem at den refinansierte løsningen innebærer færre forpliktelser og større fleksibilitet. De rigger seg til med en krigskasse for å vokse i Norge og Chile, spår han. Managing partner Snorre Haukali og assosiert partner og advokat Lise Tveten i Kluge var sentrale juridisk rådgivere i prosessen. Det er en meget omfattende prosess å gjennomføre en slik refinansiering. Jobben er blant annet å sørge for at all dokumentasjon er på plass, og hele 23 land er involvert. Strukturene i avtalene er alltid kompliserte, garanti- og panteproblematikken omfattende, og ikke minst er det enkelte lands regler forskjellige. Som rådgiver er det en spennende, men svært omfattende og krevende rolle, sier Snorre Haukali. I følge Haukali var dette en refinansiering etter at tidligere låneavtale utløp, og dermed en refinansiering av driftskreditten. Å refinansiere i et banksyndikat, altså ved banklån, gjør lånene rimeligere enn ved obligasjonslån. Marine Harvest er svært fornøyd med resultatet, som gjør konsernet mer fleksibelt i forhold til oppkjøp av selskaper eller assets.

8 14 SAK: Schibsted selger eiendommer 15 Fra eie til leie for mediegigant Når terrenget endrer seg, må kartet tegnes på nytt. De siste års medierevolusjon har fått Schibsted til å tenke annerledes også når det gjelder egne eiendommer. Schibsted har de siste årene solgt flere medieeiendommer, blant annet lokalene til Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, og har i flere tilfeller gått fra å eie til å leie. Vi bisto Schibsted med tilrettelegging, konkurransegjennomføring, avtaleforhandlinger og kontraktsutforming, opplyser partner og advokat Øystein Jarl Henriksen. Schibsted har også gjennomført flere samlokaliseringer. I Stockholm jobber nå Svenska Dagbladet og Aftonbladet under samme tak. Og i Oslo flyttet Aftenposten fra utgående leiekontrakt i Postgirobygget tilbake til Akersgata, inn til tidligere nabo VG. Kluge bistod Schibsted i sistnevnte prosess. Samlingen av virksomheter i Osloregionen har blitt gjort for å styrke konsernets mediehusstrategi og forventes å gi positive effekter for Schibstedkonsernet og de enkelte datterselskapene. Ser vi ut over landegrensene, har det vært historisk lav byggeaktivitet i store deler av Europa de siste ti årene. Det har ført til en ubalanse mellom etterspørsel og tilførsel av nybygg. Også i Norge har det blitt registrert avtagende byggevirksomhet, noe som påvirker leienivåene. Det har vært færre igangsettinger i 2014 enn året før. Resultatet av ubalansen kan i følge mange analytikere gi sterk fremtidig økning i leienivåer, særlig for spesielt attraktive kontorlokaler og logistikkeiendommer. Dette skaper interessante forretningsmuligheter både for investorer i eiendomsmarkedet og for de selskaper som ikke har eiendom som primærvirksomhet, men som likevel eier egen bygningsmasse eller tomt for utvikling. Går du fra å eie, til å leie, kan du frigjøre kapital og gi virksomheten økt fleksibilitet, og derfor større mulighet til å konsentrere seg om kjernevirksomheten, sier Henriksen, men understreker at dette er generelle betraktninger. Henriksen og partner og advokat Naja Dannow og deres team har, i tillegg til Schibsted, bistått mange klienter i lignende saker. De har lang erfaring og spisskompetanse på kontrakter for kjøp og salg, og leie og utvikling av næringseiendom. For leiebygg er det nettopp håndteringen av de mange leiekontraktene, som er den underliggende verdien i det som selges, som er avgjørende for hvor god totalavtalen faktisk blir. For klienten. For øvrig: Oljefondet i utlandet Oljefondet Statens pensjonsfond utland kan ikke investere i norsk eiendom eller i eiendomsselskaper, eller eiendomsfond som i hovedsak investerer i Norge. Utenfor landegrensene investerer derimot fondet stadig mer i eiendom, hovedsakelig i Europa og USA. I 2014 var Oljefondets totale eiendomsinvesteringer på drøyt 140 milliarder kroner.

9 16 SAK: Link Mobility kjøper PSWinCom med bistand til selger fra Kluge 17 Erfaring og kunnskapsdeling I en tid hvor mobil kommunikasjon er viktigere enn noensinne, er det nødvendig å bygge en teknologisk plattform med en kritisk kundemasse for å lykkes i markedet. Link Mobility er et børsnotert selskap som arbeider med mobile dialog- og betalingsløsninger. I PSWinCom fant de teknologi, kunnskap og nye kunder for å bygge selskapet videre. Da PSWinCom sin aksjonær skulle velge advokat i salgsprosessen hadde de møter med flere advokatfirmaer. Valg av advokat skjer etter vurdering av kompetanse og relevant erfaring men personkjemien er ofte viktigst. Kluge hadde en kompetanse og erfaring innen TMT-sektoren gjennom flere transaksjoner de siste årene som inkluderte både teknologi- og konsulentselskaper. I tillegg stemte personkjemien, slik at partner og advokat Frode Olsen ble valgt til å være ansvarlig advokat for forhandlinger og kontraktsarbeid. Teknologiaspektet, og det å forstå de kommersielle driverne i selskapet, var avgjørende i denne transaksjonen. Kluge hadde gjort hjemmeleksen i forkant av de innledende møtene, og analysert markedet mer generelt, men også vurdert tidligere transaksjoner i bransjen. Som i alle transaksjoner var pris og andre sentrale vilkår et viktig tema i forhandlingene. Advokatenes rolle som rådgiver overfor klienten, og som en kommunikasjonskanal for å finne en løsning, blir da tydelig. I og med at Link Mobility er et børsnotert selskap, var det også børsrettslige forhold å passe på. Kluges advokat Atle Degré har tidligere jobbet som advokat og juridisk direktør på Oslo Børs, og sikret som vanlig i transaksjoner Kluge har med børsnoterte selskaper at børsreglene ble ivaretatt. I slike sammensatte transaksjoner ser vi fordelene av å være et stort advokatfirma med mye transaksjonserfaring og bransjekunnskap. Kunnskapsdeling er viktig, og noe vi bruker mye ressurser på, avslutter Olsen. PSWinCom er et modent teknologitungt selskap med erfaren ledelse og solid inntjening. Prisingen av selskapet baserer seg i stor grad på de konkrete resultater som er oppnådd og de synergier en kjøper kan oppnå, og i mindre grad på visjoner og drømmer. Kontrasten til dotcombølgen og selskaper med oppblåst verdi er stor. Transaksjonen har gitt to sentrale aktører muligheten til å vokse, og bli en enda tyngre aktør i et marked preget av hard konkurranse. For øvrig: Telefoni i endring Til å begynne med var mobile telefoner noe man ringte med, men i dag er telefonen en fullblods underholdningsmaskin. I følge TNS Gallup kommer 54 prosent av trafikken* til målte nettsteder fra smarttelefoner og nettbrett. Smarttelefonen har dermed overtatt den stasjonære datamaskinens posisjon som den foretrukne data- og kommunikasjonsenheten. I dag er det mobile first som gjelder. *TNS Gallup desember 2014

10 18 SAK: Kluge har bistått Universitetet i Oslo med anskaffelse av et stort og moderne nybygg. 19 Kluge bistår UiO med forhandlinger om nytt jussbygg Ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo er det trange tider. Så trangt er det, at behovet for nye og større lokaler, og ikke minst samling av alle aktiviteter ved fakultetet, faglig og sosialt, nå er presserende nødvendig. Planleggingen av nytt bygg på Tullinløkka er i full gang. UiO forhandler med Entra om leie, for å løse plassproblemene ved Det juridiske fakultet. Kluge ved advokat Øystein Henriksen har bistått UiO med forhandlingene. ET MÅL MED SAMLING Bakgrunnen for ønsket om samling i et bygg er åpenbart: Juridisk fakultet har mange leieforhold i sentrum. Det er ingen god eller ønskelig situasjon. Hvis vi skulle ønsket noe, er det å samle de ulike leieforholdene vi har i sentrum i et nytt bygg, sier Per Erik Syvertsen, direktør i eiendomsavdelingen på UiO til Universitas.no. SIGNALBYGG Entra Eiendom har allerede planlagt et nytt signalbygg på Tullinløkka, der plassbehovet kan dekkes. Målet er å ferdigstille et 13 etasjers bygg for UiO ved Tullinløkka i løpet av I utgangspunktet er det et bygg som er 50 meter høyt, med kvm å boltre seg på. Det er bare en hake ved planene. Det er for høyt og for volumiøst. Riksantikvaren mener at bygget vil forrykke det visuelle tyngdepunktet i et nasjonalt viktig område og de historiske interessene vil bli truet. Nasjonalmuseet, Historisk museum og den gamle universitetsbygningen vil ikke tåle naboskapet til et så stort bygg. Det foregår derfor en omfattende omregulering og justering av planene til Entra Eiendom og tegningene fra arkitektkontoret MAD. OMFATTENDE FORHANDLINGER Med nybygget og de historiske byggene vil jussen i Oslo bli samlet i ett eget universitetsområde. Kluges rolle har vært å lede avtaleforhandlingene på vegne av UiO og bistå med utforming av et omfattende kontraktsverk for blant annet byggeprosess, leie, kjøpsopsjon og overtakelse av andre leieforhold. For øvrig: Nasjonalgalleriets skjebne Byggingen av nytt Nasjonalmuseum ble vedtatt av Stortinget i Det nye museet skal stå ferdig i 2019 og blir Norges største kulturbygg. Aksjonsgruppen for Nasjonalgalleriet frykter at eldre kunst blir nedprioritert i nytt Nasjonalmuseum og er på banen med et nytt innspill. De kjemper for at Nasjonalgalleriet på Tullinløkka skal bevares, både institusjonen og bygget. Som utstillingssted. Erik Collett, leder av Oslo Arkitektforening, sier at man slik vil bevare en grunnpilar i Oslos historiske sentrum, nemlig triangelet mellom Rådhuset, Slottet og Nasjonalgalleriet/Historisk Museum på Tullinløkka. Kilde: Aftenposten

11 20 SAK: Kluge er kritisk til at Finanstilsynet ikke anmeldte Faggruppa for Grøne Løyve til Økokrim. 21 Forskjellsbehandling innen offentlig og privat innsidehandel? Er jussen åpen for å gjøre forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker? Da Finanstilsynet droppet å politianmelde en innsidelekkasje fra «Faggruppen for tildeling av grøne løyver» underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, samtidig som en privat aktør ble politianmeldt og bøtelagt for en svært sammenlignbar historie, reagerte partner og advokat Atle Degré hos Kluge. Dette er forskjellsbehandling, sier han, og understreker at sakene ikke er helt like, men at begge omhandler samme problemstilling: Klart uforsiktig omgang med innsideinformasjon. Advokatene i Kluge er generelt årvåkne overfor det som skjer i det norske, juridiske landskapet. Atle Degré forklarer: Dette er en sak der vi ikke hadde noen spesielle relasjoner til de involverte partene, men vi hadde synspunkter på utfallet, slik vi gjerne har det her, fordi vi ønsker å delta aktivt i samfunnsdebatten. Akkurat denne saken er juridisk interessant, og kan være direkte relevant for noen av våre egne klienter. Da DN også reagerte, og tok kontakt, var det derfor naturlig at vi gikk inn i debatten. Det har da også blitt en sak med mye oppmerksomhet, og den prinsipielle diskusjonen det har avstedkommet, er viktig. Den ubegrunnete forskjellsbehandlingen vi her ser mellom det offentlige og det private, er problematisk. Derfor påstanden om at det tydeligvis er forskjell mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Saken har sin bakgrunn i at en faggruppe underlagt Nærings- og fiskeridepartementet lekket opplysninger om tildeling av laksekonsesjoner. Finanstilsynet konstaterte at faggruppens konsesjonsbrev var å anse som innsideopplysninger, og at de brøt plikten til å håndtere innsideinformasjon tilbørlig da de sendte konsesjonsresultatene med post på en slik måte at innsideinformasjon kom til noen uvedkommende før de ble offentlig kjent. Norway Royal Salmon fikk flest konsesjoner i tildelingen, og aksjekursen steg med hele 12 prosent etter at tildelingen ble kjent i aksjemarkedet. Glippen ble påpekt da et meglerhus sendte en såkalt 3-11 melding om en mistenkelig transaksjon til Finanstilsynet. Vanlig praksis ved slike mistanker er å anmelde forholdet til Økokrim, men i dette tilfellet ble det ikke gjort. En aktør i aksjemarkedet handlet på bakgrunn av lekkasjen. Og ble anmeldt. Slik saken nå står, kan den som handlet i verste fall havne i fengsel, mens den som lekket opplysningene faggruppen for tildeling av grøne løyve, slipper unna med et refsende brev fra tilsynet. Det åpenbart urettferdige i saken er at tilsynet anmelder handelen, mens den som er opphavet til lekkasjen ikke blir anmeldt. I samme sak. Det er klart vi reagerer, og det er slik vi i Kluge vil opptre i samfunnsdebatten. Vi oppdaterer oss kontinuerlig på saker som er interessante og relevante for eventuelle egne klienter. Og vi er ikke redde for å kaste oss inn debatten om rett og galt i kontroversielle saker, slik denne i høy grad er, sier Degré, som før han kom til Kluge var juridisk direktør ved Oslo Børs. For øvrig: Innsidehandel bør være lov Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI mener det er bortkastede politiressurser å etterforske og straffe innsidehandel. Innsidehandel bør være lov. Den loven er bare tull. Den som er med på pengeleken bør tåle pengesteken, sier den frittalende professoren til DN.no. Kilde: DN.no

12 22 23 SAK: Kluge bistod Investnor med investeringen i Kebony Noen gode ting er tre En sjelden gang kommer det et produkt som forandrer en bransje fullstendig. Så når vi en gang i framtiden ser tilbake på norsk skogbruks stolte historie, vil vi høyst sannsynlig snakke om før og etter Kebony. Verden har med økende uro sett at regnskogene sakte men sikkert forsvinner. En tredje del av regnskogen, et område på størrelse med Skottland, har forsvunnet de siste 50 årene som følge av illegal hogst. At tropiske tresorter er ettertraktet for sine egenskaper er ikke noe nytt. Det er derimot Kebony som av de samme grunnene har skaffet seg et navn verden over. Men i kraft av sitt bærekraftige og miljøvennlige produkt. På vegne av staten, forvalter Investinor rundt 4 milliarder kroner som investeres i lovende norske selskaper. Investinor er en langsiktig og ansvarlig investor. Kluge bistod dem med investeringen på 4 millioner Euro (ca. 32 millioner kroner) i en emisjon i Kebony, som ble gjennomført i oktober Formålet med kapitalutvidelsen er videre internasjonal ekspansjon, sier Stig Even Jakobsen, en av fire advokater som bistod Investinor i forbindelse med emisjonen. Kebony har, ikke overraskende, hatt en formidabel utvikling de siste fem årene, med en årlig vekst på 30 prosent takket være et innovativt produkt, som også blir lagt merke til utenfor landegrensene. World Economic Forum kåret Kebony til Technology Pioneer 2014, og CNBC har kåret selskapet til en av de 20 mest kreative bedriftene i Europa. En kort oppsummering av produksjonsprosessen, gir et innblikk i hvorfor: Kebony-treet fremstilles ved at en ellers myk og mindre holdbar tresort, for eksempel furu, impregneres med et avfallsstoff fra landbruket. Den patenterte prosessen gjør trecellene betydelig sterkere og mer stabile, noe som løfter treets egenskaper opp på linje med tropiske tresorter. Det benyttes utelukkende rimelig, globalt tilgjengelig tre til utvikling av Kebony, noe som gjør Kebony til et bærekraftig produkt fra A til Å. Kebony-treet har dessuten syv til ni ganger så lang levetid som tresorten det opprinnelig er produsert av, det krever ikke vedlikehold, og har et karbonavtrykk på kun 10 prosent sammenlignet med regnskogproduksjon. Miljøprofilen, kombinert med høykompetanse og en sterk merkevare, tiltalte Investinor. For Kebonyproduktet handler ikke bare om bulk, om å kappe planker, men om innovasjon, teknologi og kompetanse om lønnsom, men bærekraftig business, mener Jakobsen. For øvrig: Fotball og fotballbaner Brasil ga en fotballgal verden en hel måned med Fotball-VM. På en måned, hogges det i Paragominas ned regnskog tilsvarende et område på 100 fotballbaner.

13 24 SAK: Immaterielle rettigheter 25 Kan tanken beskyttes? Kan tanken din beskyttes? Kan kulturen/informasjonen i bedriften være et produkt? Og den lille oppfinnelsen som er en liten del av det store puslespillet? Har den så stor verdi at den må beskyttes? IPR, fra engelsk: Intellectual Property Rights, eller åndsrett, er et rettsområde med mange glidende overganger mellom regelverk og etikk. Immaterielle rettigheter (IPR), eller åndsrett, er ifølge Patentstyret en samlebetegnelse for blant annet patent-, kjennetegn- og designretten, opphavsretten, fotografiretten og retten til kretsmønstre for integrerte kretser. Immaterialretten gir innehaveren enerett til å utnytte frembringelsen sin. Og dermed er det selvfølgelig et juridisk område med stor verdi, faglig og økonomisk. Immaterielle rettigheter utgjør en stadig viktigere del av fundamentet for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi, og verdien av teknologiutvikling i relasjon til oljeindustrien, gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere. Mange har trådt feil i forvaltningen av sine immaterielle rettigheter, og har på den måten mistet råderetten over sine frembringelser og tilhørende kommersielle verdier. Kluges advokater er hyppig involvert i saker om immaterielle rettigheter, og har spesialister på området som innebærer immaterialrettsbeskyttelse og forvaltning av store verdier for klientene. Advokat Kyrre Tangen Andersen hos Kluge sier at for å realisere verdier som ligger i løsningene, er det nødvendig å sikre og håndtere immaterielle rettigheter på en oppdatert måte, tilpasset dagens konkurransesituasjon. Da er det nødvendig ikke bare å velge de riktige beskyttelsesmekanismene, for disse rettighetene er i stadig økende grad blitt et attraktivt omsetningsobjekt, men også å forberede strategisk hvordan man organiserer en virksomhet med tanke på markedsposisjonering eller et eventuelt salg. Det krever en helhetlig strategi for å lykkes i å realisere det fulle verdipotensialet som for eksempel ligger i utviklet teknologi. Og det er da jussen som beskyttelsesfaktor blir viktig. Kluges advokater følger bedriftene fra etablering til realisering. Dette for at bedriftene skal unngå fallgruvene, og tidlig se mulighetene når det gjelder sikring og håndtering av verdipotensialet i egenutviklet teknologi. Det er ofte de immaterielle verdiene som er det egentlige salgsobjektet, den egentlig attraktive verdien i et selskap, selv om det er selskapet som kjøpes. I den prosessen gir Kluge råd om den juridiske forvaltningen av frembringelsen, og senere i forbindelse med salget. Det er økt fokus på kostnadskutt, rasjonalisering og effektivisering i næringslivet generelt og i teknologibedrifter spesielt, og et patent, en oppfinnelse som kan bidra med dette, er gull verd. Det er derfor viktig at den unike oppfinnelsen er beskyttet tilstrekkelig og på en balansert måte, som sikrer både oppfinneren og bedriften. Derfor er Kluge opptatt av å være med i hele bedriftens livsløp, fra fødsel til salg. Før salget er det også spesielt viktig at bedriften både sikrer en god selskapsstrukturering for eierskap, og gode avtaler om økonomisk samarbeid, utviklingsstøtte og partnerskap. Ellers risikerer man at verdien av de immaterielle rettighetene havner i feil hender. For øvrig: Reagerer på NetCom-reklame: I NetCom sin nye reklamefilm er musikken mistenkelig lik kjenningsmelodien i «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», og stemmen kan fort forveksles med Oddgeir Bruasets. Det har skapt reaksjoner. Jeg syns det er trasig. I alle årene jeg har jobbet i NRK har det vært viktig å ikke la seg friste til å tjene lettvinte penger og bruke stemmen i andre sammenhenger. Det vil jeg fortsette med selv om jeg er pensjonist, sier Bruaset, til NRK. Det er naturligvis lov å parodiere kjente personer. Det er imidlertid klart at man i norsk rett har et rettsvern av personlig særpreg, som særlig verner kommersiell utnyttelse av slikt særpreg. Kilde: NRK

14 26 27 SAK: Kluge bidrar til viktig skattepresedens. Høyesterett godtok fisjon og salg av aksjer Partner og advokat Eirik Jensen representerte ConocoPhillips Skandinavia i høyesterettssak mot Staten ved Oljeskattekontoret. Utfallet ble en meget viktig dom om skatterettslig gjennomskjæring, og dommen har hatt betydning for en rekke liknende saker i ettertid. Saken er karakterisert som den viktigste og mest prinsipielle sak om skatterettslig omgåelse det siste tiåret. ConocoPhillips Scandinavia, som var representert ved advokat Eirik Jensen i Kluge, vant fram og ble tilkjent saksomkostnadene. Saken gjaldt to viktige forhold: 1. Tidspunkt for uttak av en leiekontrakt fra selskapets virksomhet på norsk sokkel, og dermed fra dets særskattepliktige virksomhet etter petroleumsskatteloven. 2. Om oljeselskapets salg av aksjene i eiendomsselskapet i medhold av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen skal rubriseres som salg av fast eiendom, og ikke som aksjesalg. Høyesterett avsa 12. mars 2014 dom i en tvist mellom ConocoPhillips Skandinavia AS og Staten v/oljeskattekontoret som vil ha stor prinsipiell betydning ved salg av fast eiendom og større driftsmidler. Tvisten gjaldt to spørsmål. Det er særlig det ene spørsmålet som har stor praktisk betydning. Etter at den såkalte fritaksmetoden ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006, er det blitt svært vanlig å selge aksjer i stedet for fast eiendom. Etter gjeldende praksis skal denne fremgangsmåten aksepteres også om den sparer selger for betydelig skatt, så fremt eiendomsselskapet er blitt organisert før salget har kommet i stand. Skattemyndighetenes standpunkt har imidlertid til nå vært at dersom eiendommen fisjoneres ut i et eget aksjeselskap i forbindelse med salget, for deretter å selge aksjene isteden for eiendommen, anses fremgangsmåten for å være en illojal tilpasning til skattereglene. Skattemyndighetene har i en rekke slike saker derfor omklassifisert transaksjonen til et skattepliktig salg av eiendom. I den aktuelle saken hadde skattyter inngått avtale om salg av aksjene i et eiendomsselskap i Eiendomsselskapet hadde imidlertid andre eiendeler utover eiendommen. Kjøper og selger var enig om at disse eiendelene skulle utfisjoneres fra eiendomsselskapet før salget av aksjene fant sted. Etter fritaksmetoden var gevinsten ved aksjesalget skattefri. Hadde man i stedet solgt eiendommen, ville gevinsten blitt skattepliktig. Skattemyndighetene mente at denne fremgangsmåten rammes av den ulovfestede skatterettslige omgåelsesnormen, men tapte altså i Høyesterett. Høyesterett slår fast at lovgiver var fullt klar over insentivvirkningene av å innføre fritaksmetoden, men valgte likevel ikke å lage særlige regler for å begrense rekkevidden av fritaksmetoden. Førstvoterende fremhever at lovgiver meget vel var klar over mulighetene for skattemotiverte transaksjonsformer og med åpne øyne hadde bestemt at det ikke burde innføres en lovfestet gjennomskjæringsregel eller andre spesialregler for å hindre denne type tilpasninger, noe lovgiver er vel klar over og må sies å ha akseptert, heter det i dommen. Høyesterett fremhevet videre at overføring av fast eiendom mellom næringsdrivende i stor grad skjer gjennom skattefritt aksjesalg av single purpose -selskap. Dette er noe lovgiver har vært innforstått med og som skattemyndighetene også har godtatt. Endelig viste Høyesterett til at næringslivet har innrettet seg etter fritaksmetoden slik at salg av fast eiendom i atskillig utstrekning skjer ved salg av aksjer. Det heter: Slik fritaksmodellen er utformet og begrunnet, er det etter mitt syn generelt ikke noe å innvende mot overføring av eiendom gjennom skattefritt salg av aksjene i et datterselskap hvis eneste eiendel er den faste eiendommen som ønskes solgt. Med dette utgangspunkt har jeg vanskelig for å se at det skulle stille seg annerledes om denne situasjonen som i vår sak oppnås gjennom en fisjon. Førstvoterendes begrunnelse er så vidt generell at det heretter trolig må kunne tillates å fisjonere ut en eiendom og selge aksjene i det utfisjonerte selskapet selv om fisjonen skjer i umiddelbar forbindelse med salget. Dommen gir et klart og vesentlig korrektiv til den mer restriktive praksis skattemyndighetene her har lagt seg på, og vil gjøre det langt lettere å forutberegne skattefølgene av en slik fremgangsmåte. Det er likevel usikkert om skattemyndighetene vil akseptere at dommen skal ha så vide følger. Det verserer for tiden flere saker for domstolene om lignende problemstillinger. I en av dem har vi fått opplyst at skattemyndighetene som følge av Høyesteretts dom nylig besluttet å trekke saken - etter at innledningsforedragene var holdt. En annen var ferdig prosedert i lagmannsretten før Høyesterettssaken ble behandlet, men partene ble enige med retten om at forhandlingene skulle fortsette etter Høyesteretts dom. Også flere saker med tilsvarende problemstillinger verserer for tiden for lagmannsretten. For øvrig: Google-skatt provoserer Google selger trolig reklame for 1.5 milliarder kroner i Norge, men betalte ikke mer enn kroner i skatt i fjor. Er det riktig og etisk forsvarlig å benytte seg av lovens bokstav til det fulle for å minimere skatteregningen eventuelt til null uten å tenke over det overordnede spørsmålet, bør et selskap betale skatt eller ikke?

15 28 SAK: Kluge utvider samarbeidet med Flyktninghjelpen. Juss i det godes tjeneste 29 Kluge og Flyktninghjelpen har inngått en ny treårsperiode med samarbeidsavtale der Kluge bidrar med å styrke den juridiske kompetansen som aktiv rådgiver og bidragsyter i juridiske spørsmål. Det handler om å sikre rettighetene til mennesker på flukt. Det handler om å bruke faget i det godes tjeneste. For Flyktninghjelpen betyr det at organisasjonen får tilført ekspertise og bredere juridisk kunnskap. For Kluge betyr det innsikt og utvikling innenfor områder som menneskerettigheter og humanitært arbeid. Nå utvider og oppgraderer Kluge sitt engasjement, både finansielt og faglig. Den nye avtalen er viktig for oss i Kluge, og vi opplever at langsiktighet gir økt verdi for begge parter, sier Managing partner i Kluge, Snorre Haukali. Det er svært gledelig at Kluge vil fortsette med og utvide sin støtte og sitt samarbeid med Flyktninghjelpen, sier generalsekretær Jan Egeland og fortsetter: Kluge er en viktig støttespiller som bidrar til Flyktninghjelpens arbeid både ved hovedkontoret og i programlandene. Dette er et forbilledlig eksempel på en bedrift som utøver samfunnsansvar i praksis, og i løpet av de årene vi har samarbeidet, er advokatfirmaet Kluge blitt en av Flyktninghjelpens viktigste næringslivspartnere. Næringslivsansvarlig i Flyktninghjelpen, Annicken Saxlund, uttrykker også stor glede over at avtalen er både fornyet og utvidet. Det betyr mer av alt, sier hun, og presiserer hvor viktig jussen er i arbeidet med å hjelpe mennesker på flukt. Kluge har blant annet bidratt med utarbeidelse av etiske retningslinjer for advokater og andre jurister tilknyttet Flyktninghjelpen i forskjellige programland. En av Flyktninghjelpens viktige arbeidsoppgaver er fri rettshjelp, og her er Kluges kompetanse uvurderlig. Hjelpen fokuserer først og fremst på husly, eiendomsrett og identitetspapirer, men også tema som sysselsetting, familiesaker og beskyttelse for ofre for seksuell og kjønnsbasert vold, er områder hvor den juridiske kompetansen og autoriteten er svært viktig. For advokatene i Kluge er engasjementet i Flyktninghjelpen noe de både er stolte av og nysgjerrige på. Det er til dels kompliserte juridiske utfordringer som møter dem, og det er faglig sett utviklende for alle parter. Kluge ønsker å ta samfunnsansvaret på alvor, og det at Flyktninghjelpen i så stor grad driver humanitært arbeid med spesiell relevans for jurister, gjør at et samarbeid er både fruktbart og stimulerende for begge parter. Kluge er et av Norges beste advokatfirmaer som gir svært verdifull rådgivning og bistand til Flyktninghjelpens juridiske arbeid. Som en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner bidrar Kluge til å styrke den juridiske kompetansen som er så viktig i vårt arbeid, sier Saxlund. Vårt tette samarbeid med Flyktninghjelpen er også populært blant våre ansatte. Det gir et perspektiv på jusfaget med konkrete utfordringer som går langt ut over de problemstillinger vi normalt arbeider med, sier Bosse Langaas, Head of Strategy & Operations i Kluge. Kluge Advokatfirma og alle ansatte holdes informert om Flyktninghjelpens globale programarbeid gjennom feltrapporter og utenriksmagasinet Perspektiv, og involveres i Flyktninghjelpens aktiviteter og arrangementer. FLYKTNINGHJELPEN er en uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden. Flyktninghjelpen fremmer og beskytter rettighetene til mennesker på flukt i eller utenfor eget land. Vi er den eneste norske organisasjonen som er spesialisert på internasjonalt arbeid med denne målgruppen og hjelper der nøden er størst. For øvrig: Lys levende, men likevel ikkeeksisterende Zaynab (18) flyktet fra Homs i Syria til Libanon for ett og ett halvt år siden, og bor med 8 andre familiemedlemmer i en liten leilighet. Hun krysset en uoffisiell grensen fordi hun var redd for sjekkpunkter. Hennes nyfødte Fida har blitt tre måneder gammel. Første fødselsregistrering av barnet er gjort, men familien kan ikke fortsette med alle trinnene for registrering fordi Fidas foreldre ikke har en vigselsattest. Flyktninghjelpen støtter familien i arbeidet med å få formell vigselsattest gjennom en relevant Shariadomstol-prosess. Foto: NRC/Felipe Jacome

16 30 SAK: Kluges medarbeiderundersøkelse 2014 For øvrig: Hva får deg til å trives på jobb? 31 Hvordan gjøre det gode bedre Gjensidig mål. Er du fornøyd med jobben og din arbeidssituasjon er det en vinn-vinn situasjon, for både deg og sjefen. Du presterer bedre, og selskapet du arbeider for leverer dermed bedre resultater. Motivasjon er drivkraften din mot ett bestemt mål. Grovt sett deles motivasjon inn i to: Ytre motivasjon og indre motivasjon. Indre motivasjon kan sees på som egen motivasjon, at du gjør noe fordi du liker det og er fornøyd med det. Ytre motivasjon er belønninger og eventuelt straff. Et godt klima er en forutsetning for å gjøre en god jobb. Skal vi tro den siste medarbeiderundersøkelsen vil Kluges resultater bli strålende også fremover. Kluge begeistrer meg, sier en fornøyd HR-sjef Sidsel Lone Hansen. Og det er ikke bare medarbeiderundersøkelsen som gjør henne begeistret. Jeg har jobbet mer enn 25 år i ulike selskaper, men jeg har aldri jobbet et sted som har en så positiv internkultur som hos Kluge. I skrivende stund har Kluges Oslokontor nettopp flyttet inn i nye lokaler, og også dette er med på å øke energien og trivselen, mener hun. Men det var egentlig medarbeiderundersøkelsen vi skulle snakke om. Kluge gjennomfører denne annethvert år, og med en høy svarprosent er det tydelig at de ansatte ønsker at deres stemme skal bli hørt. Selve undersøkelsen ble gjennomført av Questback og var naturligvis anonymisert. Uten at hver graf, hvert søylediagram og hver desimal skal presenteres i detalj her, er det bare å slå fast at de ansatte i Kluge trives. Svært bra. Uansett faggruppe, avdeling og lokasjon setter de ansatte høye karakterer over hele linjen. Aller høyest karakter får områdene arbeidsglede, kvaliteten på nærmeste leder, og Kluges verdier. Alle disse områdene scorer i øverste sjiktet av skalaen, og det er tydelig at de ansatte er fornøyde med arbeidsgiver og miljøet på arbeidsplassen. Det gode miljøet observeres også utenfor Kluges kontorlokaler. I TNS SifoProsperas bransjeundersøkelser foretatt høsten 2013 og 2014, svarer mer enn 400 studenter at de opplever at er det er et svært godt miljø i Kluge. To år på rad troner Kluge som nest best i klassen. Det nyttige med en slik undersøkelse, på den måten Kluge gjennomfører den, er at det blir et verktøy for selskapets videre arbeid. Det vil alltid være noe å forbedre, områder man må utvikle videre. Et svært spennende område vi jobber med i kommende periode er å koble utviklingssamtalene tettere sammen med kunnskapsforvaltning. Vi skal helhetlig vurdere selskapets kompetanse, behov hos klienter og muligheter i markedet som en sentral del av Kluges strategiarbeid. Det er naturligvis vesentlig å se de ansattes utvikling og kompetanse, opp mot strategien. Dette settes fremover mer i system gjennom forbedrede utviklingssamtaler og gjennom tettere oppfølging fra teamleder. Den samme bransjeundersøkelsen som nevnt tidligere, viser at studentene ranker Kluge så mye som fem plasser høyere fra 2013 til 2014 når det gjelder karriereutvikling. Det er tydelig at et målrettet arbeid setter spor, og observeres hos studentene. HR-sjefen er fornøyd, og ser at jobben gir resultater. Hun mener at man aldri kan tillate seg å tro at man blir ferdige med å forbedre seg. Utviklingssamtalene skal bli mer konkrete, slik at ansatte forhåpentligvis vil se tilbakemeldingene som mer konstruktive enn tidligere. Arbeidet med å utvikle Kluge-ansatte videre i ønsket retning fortsetter. En av de tøffeste utfordringene vil bli å få like gode resultater på undersøkelsen i En god indre motivasjon er en sterk pådriver for økte prestasjoner. For gode arbeidsprestasjoner er en god indre motivasjon mer avgjørende enn ytre motivasjon, viser forskningen.

17 32 33

18 ÅRSBERETNING Selskapet ble stiftet den 21. februar 2014 og er en direkte videreføring av virksomheten i Kluge Advokatfirma DA, som ble besluttet omdannet og oppløst i selskapsmøte den 14. april Siden omdanningen omfattet hele virksomheten til Kluge Advokatfirma DA, reflekterer årsregnskapet for 2014 advokatfirmaets virksomhet fra 1. januar Selskapet har i 2014 drevet advokatvirksomheten fra sine kontorer i Laberget 24 i Stavanger, Støperigt. 1 i Oslo, Starvhusgt. 2 i Bergen og Grønnegata 41 på Hamar. Ved utgangen av 2014 var det 164 ansatte og partnere i virksomheten fordelt på 140 årsverk. Selskapet hadde i 2014 en samlet omsetning på kr 319 millioner, en økning på 5,5 % fra I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for vurderingen av selskapets stilling og resultat. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Sykefraværet i selskapet utgjorde 4,26 % av totale årsverk i 2014 (4,48 % i 2013), hvorav 0,85 % er korttidsfravær og 3,41 % langtidsfravær. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert hendelser i løpet av året som har resultert i personskader eller skader på selskapets materiell. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Selskapet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Selskapet har som mål å ha full likestilling mellom kvinner og menn, og tilrettelegging av en positiv karriereutvikling for firmaets kvinnelige advokater har i flere år vært viet spesiell oppmerksomhet. Av selskapets 164 medarbeidere er 77 kvinner. To av fem styremedlemmer er kvinner. Kvinnelige ansatte er representert i høytlønnete stillinger, og selskapet praktiserer lik lønn for likt arbeid. Det er ingen kjente forhold ved virksom- heten som kan antas å ha betydelig påvirkning på det ytre miljø. Styret kan ikke se at selskapet er eksponert for betydelig markedsrisiko, men forventer ikke nevneverdig vekst i Det skal imidlertid påpekes at det vil være betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Omsetningen økte fra kr. 302,4 millioner i 2013 til kr. 319 millioner i Årsresultatet eksklusiv arbeidsgodtgjørelse for partnerne ble kr. 141,2 millioner i 2014 (kr. 133,7 millioner i 2013). Selskapets finansielle stilling er vurdert som god. Egenkapitalandelen pr var 63 % sammenlignet med 63,7 % i Risiko for at klienter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Selskapet har ikke hatt direkte kostnader til forskning og utvikling i regnskapsåret. Årets overskudd på kr overføres til annen egenkapital. TALL Det finnes harde og myke tall. De forteller oss hvordan det gikk i De forteller oss hvordan vi utvikler oss. Stavanger, den 25. mars 2015 Thomas Abrahamsen Styrets leder Steffen Asmundsson Nina Gundersen Sandnes Linn H. Ringvoll Einar Johan Espeland Snorre Haukali Daglig leder

19 I HARDE TALL 2014 I MYKE TALL SAK: NØKKELTALL 2014 I MILL. KR. UTVIKLING OG NØKKELDATA HUMAN KAPITAL ,0 OMSETNING 102,5 DRIFTSRESULTAT 101,3 ÅRSRESULTAT ETTER SKATT 6% STYRKET TILFREDSHET BLANT DE ANSATTE (MTU 2014 mot 2012 undersøkelse) 29% NEDGANG I SYKEFRAVÆR (fra 3,03% i 2013 til 2,15% i 2014) 103,6 ADVOKATÅRSVERK PR ,7 LØNNSKOSTNADER 90,1 EGENKAPITAL 23% ANDEL MARKEDSBUDSJETT BRUKT PÅ CSR (Corporate Social Responsibility) 41% ANDEL KVINNELIGE ADVOKATER Inntekt versus resultatutvikling Forretningsområdenes prosentvise andel i omsetning % AV DE ANSATTE ER 35 ÅR ELLER YNGRE (snittalder 36,2) 45% ØKNING I PRODUKTIVITET PER ADVOKATÅRSVERK SENESTE 5ÅR Omsetning Driftsresultat Corporate Offentlig sektor Energi Fast Eiendom Bygg og Enterprise

20 RESULTATREGNSKAP BALANSE PR NOTE DRIFTSINNTEKT Salærinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNAD Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnad Driftsresultat NOTE EIENDELER Anleggsmidler lmmaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Software og lisenser Kontormaskiner, inventar, innredning o.l Sum varige driftsmidler FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Renter til klienter Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Finansielle anleggsmidler Periodisert kostnad pensjon Investering i aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Ordinært resultat Overskuddsandel stille deltakere Årets resultat Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Overføringer: Avsatt til utbytte 0 Overført til annen egenkapital Sum overføringer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 2010 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer