Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 17:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50"

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 17:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Jan Morten Bjerkan Medlem AP Einar Sivertsen Medlem AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Trygve Sivertsen Medlem AP Espen Arntsberg Medlem AP Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP Olav Athammer Medlem SV Ellen Aanes Draagen Medlem SP Audun Norbotten Liland Medlem V Dag Willmann Medlem H Tore Knut Meland Medlem H Torfinn Stub Medlem U Per Johannes Ervik Varaordfører PP Otto Jæger Lien Medlem PP Bergljot Stokkan Medlem PP Johan Harald Lervåg Medlem PP Cicilie Sivertsen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tom Skare MEDL FRP Roy Arild Angelvik MEDL FRP Arnt Julius Breivoll MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leif Nidar Bakeng Alfrida L. Strøm Karlsen KRF Bjørg Reitan Bjørgvik Tom Skare FRP Lena Marie Hammernes Roy Arild Angelvik FRP Ingen Arnt Julius Breivoll AP

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Roger A. Antonsen Edel Ø. Myhren Ann-Vigdis Risnes Cowburn Stilling Rådmann Økonomisjef Politisk sekretær/protokollfører Kommunestyret teller 22 representanter og er dermed vedtaksfør. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Status og virkninger for Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2013 Befolkningsendring 1. kvartal, Hitra Befolkningsutvikling 2013 Rammeprogram for Kongeparets fylkestur i Sør-Trøndelag (unntatt offentlighet) Ordførers orientering: Kongeparets besøk 4. juni Viser til omdelt program, og understreker at det er Unntatt offentlighet Tidsrammen for det hele er meget knapp, bare 1,5 time, desto mer krevende blir det også å gjennomføre. Men her er det mange ansatte og frivillige som er i ferd med å gjøre en fantastisk jobb, med god og nitidig planlegging og forberedelser. Jeg håper også kommunestyrets medlemmer, med størst mulig følge, finner grunn og mulighet til å delta under dette besøket. Godt vær er bestilt. Kommunebarometeret Viser til omdelt materiale. Vi sammenlignes, vurderes og analyseres på mange måter og på mange hold av mange. Kommunebarometeret er noe av det mest objektive i så måte, etter mitt skjønn, og har bl.a. relevans for dagens saker som regnskap og årsrapport Men heller ikke her finner vi nok «eksakte vitenskaper» eller «fasiten med 2 streker under». Dog, vi finner klare indikasjoner på hvordan vi utvikler oss, både målt mot oss selv og tidligere år, og målt mot alle andre kommuner. Samlet viser dette at vi for 2012 er vesentlig bedre rangert enn tidligere, og vi er totalt for 2012 rangert blant den 25- prosentern som befinner seg på den øvre del av skalaen. Særlig ser vi for øvrig at pleie- og omsorg scorer meget godt på 3. plass i landet. Rådmannen og de ansatte fortjener ros for det som er bedømmelsen gjennom kommunebarometeret. Det store spørsmålet er om det på mange måter er for bra, om vi har muligheter til å levere like godt i framtida? La oss håpe det..

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 35/13 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 36/13 PS 37/13 PS 38/13 PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 PS 42/13 Regnskap 2012 PS 43/13 Årsrapport 2012 PS 44/13 Søknad om søndagsåpent for handelsbedrifter i Fillan Hitra industripark - salg næringseiendom - Marine Harvest Norway AS Strand oppvekstsenter - renovering Melding - Protokoll fra representantskapsmøte KonSek Midt-Norge Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget den Regnskap Hitra Storkjøkken KF Rapportering tertial PS 35/13 Godkjenning av protokoll fra møte den Eldbjørg Broholm og Dag Willmann ble valg til å underskrive protokoll fra møtet den Protokoll fra møtet den ble godkjent som framlagt. PS 36/13 Søknad om søndagsåpent for handelsbedrifter i Fillan Dag Willmann beklaget at han ikke ba om å få vurdert sin habilitet under behandling av saken i Formannskapet. Han ble i ettertid klar over at det var forhold som gjør at han skulle vært erklært inhabil. Han presiserte at forslaget som han fremmet i Formannskapet fikk ikke flertall og falt. Følgende representanter ba om å få vurdert sin habilitet: Ordfører Ole L. Haugen som medeier i Hjorten kjøpesenter, Varaordfører Per J. Ervik som svigerfar til daglig leder på Rema 1000, Torfinn Stub som daglig leder i Næringsforeningen, og at han har vært med å tilrettelegge saken,

4 Dag Willmann som vara i styret for Næringsforeningen, og at han var tilstede under behandlingen i Næringsforeningen, Trygve Sivertsen som daglig leder for dagligvarebutikk i Badstuvika og Einar Sivertsen som medeier i dagligvarebutikk i Fillan, og varamedlem i Næringsforeningen.. Alle representantene fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Eldbjørg Broholm ble valgt til Setteordfører og leder møtet. Kommunestyret teller nå 16 representanter. Ordfører Ole L. Haugen ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e nr. 2. Varaordfører Per J. Ervik ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 andre ledd. Torfinn Stub ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e nr. 2. Dag Willmann ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e nr. 2. Trygve Sivertsen ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 andre ledd. Einar Sivertsen ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 andre ledd. Rådmannen ba om å få fratre under behandling av saken med bakgrunn i at han har eierinteresser i Cubus. Ass. Rådmann Edel Ø. Myhren tok dermed over som Rådmann. Audun N. Liland V fremmet følgende endringsforslag: Saken utsettes. Saken legges ut på høring. Eldbjørg Broholm AP ba på vegne av flertallsgruppa om 5 minutters gruppemøte. Dette ble innvilget. Konklusjon fra gruppemøtet ble at saken skal behandles. Det ble votert over Venstres forlag fremmet i møtet kontra flertallsgruppas konklusjon om at saken skal behandles: Forslag fremmet i møtet av V fikk 3 stemmer og falt. Eldbjørg Broholm AP fremmet følgende forslag: 1. Hitra kommune avslår søkers ønske om å søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om anledning til å holde søndagsåpent for handelsbedrifter i Fillan. 2. Hitra kommune søker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å bli unntatt fra lov av 26. juni 1998 om åpningstider for utsalgssteder for området Badstuvik. Espen Artsberg AP ba om å få tatt opp Dag Willmann sitt forslag som ble fremmet i Formannskapet. 1. Hitra kommune søker Fylkesmannen Sør-Trøndelag om unntak fra Åpningsloven for utsalgssteder i Hitra kommune. 2. Unntaket begrenses til høytidene, som påske og pinse, samt sommermånedene, mai, juni juli og august.

5 3. Det gjøres ingen endringer for distriktsbutikkene (butikkene utenfor Fillan) i forhold til deres muligheter for å ha søndagsåpent hele året. Audun N. Liland ba på vegne av V, H, SP og FRP om 15 minutters gruppemøte. Dette ble innvilget. Audun N. Liland på vegne av V, H, SP og FRP ber om at forslag fremmet i møtet av Eldbjørg Broholm AP trekkes, eventuelt at det voteres over hvert pkt. i forslaget. Det voteres punktvis. Forslag fra Dag Willmann kontra Formannskapets tilrådning. Formannskapets tilrådning fikk 15 stemmer for og 1 stemme mot og dermed vedtatt. Pkt. 2 fremmet av Eldbjørg Broholm AP fikk 7 stemmer for og 9 stemmer mot og falt. Hitra kommune avslår søkers ønske om å søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om anledning til å holde søndagsåpent for handelsbedrifter i Fillan. Saksprotokoll i Formannskapet Ordfører Ole L. Haugen ba om å få vurdert sin habilitet som medeier i Hjorten kjøpesenter. Han forlot møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Eldbjørg Broholm ble valgt til Setteordfører og ledet nå møtet. Ordfører Ole L. Haugen ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e. Han var dermed ikke tilstede under behandling av saken. Varaordfører Per J. Ervik ba om å få vurdert sin habilitet som svigerfar til sjefen på Rema Han ble erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven 6 andre ledd, og forlot møtet under behandling av saken. Bergljot Stokkan tiltrådte som vara for Per J. Ervik. Formannskapet teller nå 4 medlemmet. Eldbjørg fremmet følgende forslag: Hitra kommune avslår søkers ønske om å søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om anledning til å holde søndagsåpent for handelsbedrifter i Fillan. Dag Willmann fremmet følgende forslag: 1. Hitra kommune søker Fylkesmannen Sør-Trøndelag om unntak fra Åpningsloven for utsalgssteder i Hitra kommune. 2. Unntaket begrenses til høytidene, som påske og pinse, samt sommermånedene, mai, juni juli og august. 3. Det gjøres ingen endringer for distriktsbutikkene (butikkene utenfor Fillan) i forhold til deres muligheter for å ha søndagsåpent hele året. Det ble votert over forlagene: Forslag fremmet av Dag Willmann, fikk 2 stemmer for og 2 stemmer mot. Forslaget falt med Setteordførers dobbeltstemme.

6 Forslag fremmet av Eldbjørg Broholm, fikk 2 stemmer for og 2 stemmer mot. Forslaget ble vedtatt med Setteordførers dobbeltstemme. Hitra kommune avslår søkers ønske om å søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om anledning til å holde søndagsåpent for handelsbedrifter i Fillan. PS 37/13 Hitra industripark - salg næringseiendom - Marine Harvest Norway AS 1. Hitra kommunestyre godkjenner avtale med Marine Harvest Norway AS om kjøp av eiendom Jøstenøya 50 daa, samt en opsjon på 13,3 daa, gnr, 123, tomt 2, i vedlagte kartbilag. 2. Kjøpesum er i utgangspunktet kr ,- med tillegg av tinglysningsgebyr og dokumentavgift skjøte. Dersom opparbeidelsen av eiendommen blir høyere enn forutsatt skal kjøper betale sin andel av kostnadene, jfr. avtalens punkt 4. Kjøper skal betale sin andel av kostnader for infrastruktur, jfr. avtalens punkt Kjøpesum inkl. kjøpsomkostninger og andel av infrastruktur innbetales ved overtakelse, forutsatt at infrastruktur er ferdigstilt. Sikkerhetsstillelse i form av konserngaranti utstedes for kr ,- innen 14 dager etter underskrift av vedlagte avtale. 4. Hitra kommunestyre vedtok i sak 21/13 finansiering av opparbeidelse av tomt og infrastruktur. 5. Salgsinntektene forventes innbetalt 1.halvår 2015, og avsettes til ubundet kapitalfond. 1. Hitra kommunestyre godkjenner avtale med Marine Harvest Norway AS om kjøp av eiendom Jøstenøya 50 daa, samt en opsjon på 13,3 daa, gnr, 123, tomt 2, i vedlagte kartbilag. Det forutsettes at avtalen gjelder oppføring av ny laksefabrikk eller annen industriell virksomhet. 2. Kjøpesum er i utgangspunktet kr ,- med tillegg av tinglysningsgebyr og dokumentavgift skjøte. Dersom opparbeidelsen av eiendommen blir høyere enn forutsatt skal kjøper betale sin andel av kostnadene, jfr. avtalens punkt 4. Kjøper skal betale sin andel av kostnader for infrastruktur, jfr. avtalens punkt Kjøpesum inkl. kjøpsomkostninger og andel av infrastruktur innbetales ved overtakelse, forutsatt at infrastruktur er ferdigstilt. Sikkerhetsstillelse i form av konserngaranti utstedes for kr ,- innen 14 dager etter underskrift av vedlagte avtale. 4. Hitra kommunestyre vedtok i sak 21/13 finansiering av opparbeidelse av tomt og infrastruktur. 5. Salgsinntektene forventes innbetalt 1.halvår 2015, og disponeres i henhold til Kommunestyrets nærmere bestemmelse.

7 Saksprotokoll i Formannskapet Ordfører Ole L. Haugen og Varaordfører Per J. Ervik tiltrådte møtet igjen. Bergljot Stokkan forlot samtidig møtet som vara for Per J. Ervik. Formannskapet er dermed fulltallig. Ordfører fremmet følgende endringsforslag: 1. Hitra kommunestyre godkjenner avtale med Marine Harvest Norway AS om kjøp av eiendom Jøstenøya 50 daa, samt en opsjon på 13,3 daa, gnr, 123, tomt 2, i vedlagte kartbilag Det forutsettes at avtalen gjelder oppføring av ny laksefabrikk eller annen industriell virksomhet. 5. Salgsinntektene forventes innbetalt 1.halvår 2015, og disponeres i henhold til Kommunestyrets nærmere bestemmelse. Ved votering ble Rådmannens innstilling med endringsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre godkjenner avtale med Marine Harvest Norway AS om kjøp av eiendom Jøstenøya 50 daa, samt en opsjon på 13,3 daa, gnr, 123, tomt 2, i vedlagte kartbilag. Det forutsettes at avtalen gjelder oppføring av ny laksefabrikk eller annen industriell virksomhet. 2. Kjøpesum er i utgangspunktet kr ,- med tillegg av tinglysningsgebyr og dokumentavgift skjøte. Dersom opparbeidelsen av eiendommen blir høyere enn forutsatt skal kjøper betale sin andel av kostnadene, jfr. avtalens punkt 4. Kjøper skal betale sin andel av kostnader for infrastruktur, jfr. avtalens punkt Kjøpesum inkl. kjøpsomkostninger og andel av infrastruktur innbetales ved overtakelse, forutsatt at infrastruktur er ferdigstilt. Sikkerhetsstillelse i form av konserngaranti utstedes for kr ,- innen 14 dager etter underskrift av vedlagte avtale. 4. Hitra kommunestyre vedtok i sak 21/13 finansiering av opparbeidelse av tomt og infrastruktur. 5. Salgsinntektene forventes innbetalt 1.halvår 2015, og disponeres i henhold til Kommunestyrets nærmere bestemmelse. PS 38/13 Strand oppvekstsenter - renovering Hitra kommunestyre vedtar å omdisponere budsjetterte investeringsmidler til personalfløy Strand oppvekstsenter til ferdigstillelse av klasserom 1.etasje. Olav Athammer SV fremmet følgende nytt pkt. 2:

8 Det forutsettes at Rådmannen legger fram ny sak knyttet til ombygging/renovering av personalavdelingen høsten Det voteres: Formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt Forslag til nytt pkt. 2 fremmet i møtet fikk 21 stemmer for og 1 stemme mot og ble dermed vedtatt. 1. Hitra kommunestyre vedtar å omdisponere budsjetterte investeringsmidler til personalfløy Strand oppvekstsenter til ferdigstillelse av klasserom 1.etasje. 2. Det forutsettes at Rådmannen legger fram ny sak knyttet til ombygging/renovering av personalavdelingen høsten Saksprotokoll i Formannskapet Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar å omdisponere budsjetterte investeringsmidler til personalfløy Strand oppvekstsenter til ferdigstillelse av klasserom 1.etasje. PS 39/13 Melding - Protokoll fra representantskapsmøte KonSek Midt-Norge Hitra kommunestyre tar protokoll fra representantskapsmøte KonSek Midt-Norge IKS den til orientering. Hitra kommunestyre tar protokoll fra representantskapsmøte KonSek Midt-Norge IKS den til orientering. PS 40/13 Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget den Hitra kommunestyre tar protokoll fra møtet i Kontrollutvalget den til orientering.

9 Torfinn Stub ba om å få vurdert sin habilitet som daglig leder i stiftelsen Aunøya. Olav Athammer ba om å få vurdert sin habilitet som styreleder i stiftelsen Aunøya. Begge ble erklært habil med bakgrunn i at saken er en meldingssak. Hitra kommunestyre tar protokoll fra møtet i Kontrollutvalget den til orientering. PS 41/13 Regnskap Hitra Storkjøkken KF 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskap for Hitra Storkjøkken KF for 2012 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2012 kr ,40 Disponeres slik: Oppgjør gjeld Hitra kommune kr ,00 Avsetning disposisjonsfond kr ,40 Eldbjørg Broholm, som daglig leder i Hitra Frivilligsentral ba om å få vurdert sin habilitet i og med at Frivilligsentalen er nevnt i saken. Hun ble erklært habil. 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskap for Hitra Storkjøkken KF for 2012 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2012 kr ,40 Disponeres slik: Oppgjør gjeld Hitra kommune kr ,00 Avsetning disposisjonsfond kr ,40 Saksprotokoll i Formannskapet Eldbjørg Broholm, som daglig leder i Hitra Frivilligsentral ba om å få vurdert sin habilitet i og med at Frivilligsentalen er nevnt i saken. Hun ble erklært habil. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskap for Hitra Storkjøkken KF for 2012 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2012 kr ,40 Disponeres slik: Oppgjør gjeld Hitra kommune kr ,00 Avsetning disposisjonsfond kr ,40

10 PS 42/13 Regnskap Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2012 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2012 kr ,24 Overskuddet disponeres slik: Avsetning fond IKT-infrastruktur (mobil- og bredbåndsdekning) kr ,00 Avsetning fond barnehagedekning kr ,00 Avsetning fond tilskudd næringsutvikling kr ,00 Avsetning fond opprustning kommunale veger kr ,00 Avsetning fond jubileumsbok kr ,00 Avsetning fond forskuddtering gang- og sykkelveger kr ,24 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2012 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2012 kr ,24 Overskuddet disponeres slik: Avsetning fond IKT-infrastruktur (mobil- og bredbåndsdekning) kr ,00 Avsetning fond barnehagedekning/barnevern kr ,00 Avsetning fond tilskudd næringsutvikling kr ,00 Avsetning fond vintervedlikehold kommunale veger kr ,00 Avsetning fond jubileumsbok kr ,00 Avsetning fond opprustning kommunale veger kr ,24 3. Hitra kommunestyre tar til etterretning Rådmannens beskrivelse av et for høyt driftsnivå. Det forventes at Rådmannen iverksetter tiltak for å bøte på dette, bl.a. slik at dette kommer til uttrykk allerede ved revidering av budsjettet for I forbindelse med Rådmannens framlegg av revidert budsjett 2013, forelegges også en detaljert oversikt over avsetninger til fond med benevnelse og størrelse. I tillegg bes Rådmannen om å utarbeide forslag til nærmere bestemmelser for bruken av det enkelte fond. Saksprotokoll i Formannskapet Økonomisjef Edel Ø. Myhren presiserte følgende rettelse i pkt. 2 Avsetning fond barnehagedekning/barnevern kr ,00 Ordfører Ole L. Haugen fremmer følgende forslag: endring i pkt. 2: Avsetning fond vintervedlikehold kommunale veger kr ,00 Avsetning fond opprustning kommunale veger kr ,24 nytt pkt. 3:

11 Hitra kommunestyre tar til etterretning Rådmannens beskrivelse av et for høyt driftsnivå. Det forventes at Rådmannen iverksetter tiltak for å bøte på dette, bl.a. slik at dette kommer til uttrykk allerede ved revidering av budsjettet for nytt pkt. 4: I forbindelse med Rådmannens framlegg av revidert budsjett 2013, forelegges også en detaljert oversikt over avsetninger til fond med benevnelse og størrelse. I tillegg bes Rådmannen om å utarbeide forslag til nærmere bestemmelser for bruken av det enkelte fond. Ved votering ble Rådmannens innstilling med endringer i møtet enstemmig vedtatt. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2012 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2012 kr ,24 Overskuddet disponeres slik: Avsetning fond IKT-infrastruktur (mobil- og bredbåndsdekning) kr ,00 Avsetning fond barnehagedekning/barnevern kr ,00 Avsetning fond tilskudd næringsutvikling kr ,00 Avsetning fond vintervedlikehold kommunale veger kr ,00 Avsetning fond jubileumsbok kr ,00 Avsetning fond opprustning kommunale veger kr ,24 3. Hitra kommunestyre tar til etterretning Rådmannens beskrivelse av et for høyt driftsnivå. Det forventes at Rådmannen iverksetter tiltak for å bøte på dette, bl.a. slik at dette kommer til uttrykk allerede ved revidering av budsjettet for I forbindelse med Rådmannens framlegg av revidert budsjett 2013, forelegges også en detaljert oversikt over avsetninger til fond med benevnelse og størrelse. I tillegg bes Rådmannen om å utarbeide forslag til nærmere bestemmelser for bruken av det enkelte fond. PS 43/13 Årsrapport 2012 Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012 til etterretning. 1. Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012 til orientering. 2. For senere år bes Rådmann om å fremlegge årsrapport som er vesentlig mindre i omfang. 3. Ut fra den framlagte årsrapport 2012 synes det å være et klart behov for å få etablert en bedre forståelse i organisasjonen av «mål og måloppnåelse». Saksprotokoll i Formannskapet Det ble fremmet følgende omforent endringsforslag: 1. Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012 til orientering.

12 2. For senere år bes Rådmann om å fremlegge årsrapport som er vesentlig mindre i omfang. 3. Ut fra den framlagte årsrapport 2012 synes det å være et klart behov for å få etablert en bedre forståelse i organisasjonen av «mål og måloppnåelse». Ved votering ble endringsforslaget enstemmig vedtatt. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012 til orientering. 2. For senere år bes Rådmann om å fremlegge årsrapport som er vesentlig mindre i omfang. 3. Ut fra den framlagte årsrapport 2012 synes det å være et klart behov for å få etablert en bedre forståelse i organisasjonen av «mål og måloppnåelse». Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Det ble fremmet følgende forslag til endret innstilling: Oppvekstkomiteen tilrår at Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012, for Oppvekstkomiteens område, til etterretning. Oppvekstkomiteen tilrår at Hitra kommunestyre tar årsrapport med årsberetning for 2012, for Oppvekstkomiteens område, til etterretning. Votering: Enstemmig PS 44/13 Rapportering tertial 1. Hitra kommunestyre tar økonomisk rapportering pr. 1. tertial til orientering. 2. Rapporten legges til grunn for revidering av budsjett og økonomiplan for Hitra kommunestyre tar økonomisk rapportering pr. 1. tertial til orientering. 2. Rapporten legges til grunn for revidering av budsjett og økonomiplan for Saksprotokoll i Formannskapet Astrid Mortensvik fikk innvilget permisjon fra kl. 14:10. Bergljot Stokkan tiltrådte samtidig som hennes vara.

13 Formannskapet er dermed fulltallig. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre tar økonomisk rapportering pr. 1. tertial til orientering. 2. Rapporten legges til grunn for revidering av budsjett og økonomiplan for Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Audun Liland (V) fremmet forslag om å utsette saken. Votering: 1 stemte for utsettelsesforslaget, 4 stemte i mot. Saken realitetsbehandles Audun Liland (V) fremmet følgende protokolltilførsel: Sakens dokumenter ble sendt ut samme dag som møtet. Dette er for kort tid til å kunne gjennomføre tilstrekkelige forberedelser i saken. Votering: Enstemmig Innstillingens pkt. 1 ble foreslått endret til: 1. Oppvekstkomiteen ber Hitra kommunestyre ta økonomisk rapportering pr. 1. tertial for oppvekstkomiteens område til orientering. 1. Oppvekstkomiteen ber Hitra kommunestyre ta økonomisk rapportering pr. 1. tertial for oppvekstkomiteens område til orientering. 2. Rapporten legges til grunn for revidering av budsjett og økonomiplan for Votering: Enstemmig Enstemmig protokolltilførsel: Sakens dokumenter ble sendt ut samme dag som møtet. Dette er for kort tid til å kunne gjennomføre tilstrekkelige forberedelser i saken. Votering: Enstemmig

14

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 16:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 09:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 18:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 18:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: 12:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 15:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 12:45 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Miriam Aclima Baglund MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Miriam Aclima Baglund MEDL MDG Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen - kommunereform, Hitra rådhus Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: 13:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kantina / Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 12:00 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 19:00 20:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP Tom Skare under lukket møte Leder Kontrollutvalget FRP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP Tom Skare under lukket møte Leder Kontrollutvalget FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 09:00 15:40 Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 10:50 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Klasserom 1, Knarrlagsund oppvekstsenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 15:00 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 15:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt 14.11.2013. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 14.11.2013. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 12:00 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Dag Willmann Medlem H Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Dag Willmann Medlem H Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 14.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 20:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 20:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 13:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kenneth Nordgård Medlem AN

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kenneth Nordgård Medlem AN Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 17:00 20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 16:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 08:30 14:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Komunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Komunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Komunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, permisjon fra kl. 09:50 Leder for Oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, permisjon fra kl. 09:50 Leder for Oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom SLG, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 02.07.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 15:00 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00 19:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 09:15 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 16:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 16:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1/kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Einar Sivertsen Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Einar Sivertsen Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 09:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll)

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Felles nemnd Helse og Omsorg

Felles nemnd Helse og Omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Møteprotokoll Felles nemnd Helse og Omsorg Utvalg: Møtested: Kysthaven - Frøya helsesenter Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 15:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm.

Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: 10:30 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Hammerstaddalen, DalPro Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt13.10.2015. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt13.10.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Hitra valgnemnd Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 09:00 11:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Hitra valgnemnd Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 09:00 11:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 18.10.2011 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 17:00 20:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 13:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer