NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka Nye vegnavn på Elgåsen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen?"

Transkript

1 NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk årsmøtet på Fjellheimen 20. september klokka Nye vegnavn på Elgåsen?

2 Velformannen har ordet Nå er sommermånedene og ferie over for de fleste av oss. Mange har kunnet nyte flotte feriedager med turer, fiske og bad i fjellet denne sommeren. I tillegg til disse mer vanlige fjellsyslene, har kanskje noen fått med seg både danse - weekend på Låven Bar og Sissel Kyrkjebøs konsert ved Sjusjøvannet. De som var på fjellet siste helga i august har vel heller ikke unngått å oppleve verdens største terrengritt på sykkel, Birkebeinerritet. Mange har vel også vært på multesanking, men det virker som tilveksten allerede slo feil i blomstringa. Noen har likevel vært heldige og funnet noen liter. I løpet av sommeren har jeg hatt mange fine turer rundt i nærområdet. Jeg var også ved en anledning på Lunkefjellet. Dette er jo ikke vårt område, men jeg kan ikke unngå å nevne forsøplinga ved og i koia ved Lunken. Der var tomflasker, engangsgriller matrester og annen søppel, i det hele tatt svært lite innbydende. Koia er nå blitt ryddet og jeg kan igjen anbefale en tur dit, men la det være en selvfølge å ta med søpla hjem, samme hvor man raster. Styret har også fått tilbakemelding med ønske om å kloppe deler av myra mot båtene og badeplassen i nordre enden av Kroksjøen. Badeplassen er for øvrig, er en av de få ved Kroksjøen. Vi har bestemt at materialer kjøres inn med scooter mot slutten av vinteren, slik at de ligger klare til å legges ut på dugnad til våren. Videre er det ytret ønske om navnskilt på to av hyttevegene på Elgåsen. Det gjelder vegene før bommen på Elgåsen; Den inn til sauekvea (før man kommer opp til bom - området), og den overfor som starter ved bom - området. Med navn vil det være mye enklere å beskrive vegen til hytta; Til nye besøkende, varelevering etc. Jeg har vært i kontakt med Phil AS og avklart at vellet har fullmakt til og finne navn. To forslag er allerede kommet; Kvevegen og Brinken. Henstiller øvrige medlemmer å komme med forslag, slik at vi kan få satt opp skilt til våren. Forslag må være oss i hende innen utgangen av året, slik at vi kan annonsere en avstemming på nyåret. Den kommunale styringsgruppa som skal utrede en ny kommunedelplan for vårt fjellområde samt Ljøsheim og Grunnåsen har begynt arbeidet. De har allerede vært på befaring sammen med grunneier. Det er nå å ønske: at de ser verdien av å ta vare på de kvaliteter vårt område besitter og legger til rette for å benytte miljøvennlige løsninger for energi og avløp, i stedet for å grave opp og fortette eksisterende hytteområde. Solenergi er faktisk den eneste energi vi har nok av. Utviklingen av solpaneler og batterier går med stormskritt. Utstyret blir både bedre og billigere for hver dag. Bolig og hyttemarkedet er på nedtur, og gode priser for hytter som har god og romslig beliggenhet, men er uten VA og strøm. Angående kommunedelplanen er det svært viktig med innspill til velstyret, slik at vi skal kunne fremme medlemmenes syn. Jeg vil benytte anledningen til og takke for alle tilbakemeldinger og innspill som alt har kommet, og håper at dere fortsetter engasjementet. Nå vil snart høstfargene igjen pryde fjellheimen og det ventes mange fine dager utover. Min oppfordring er, - BRUK DEM. Ønsker alle velkommen til årsmøte 20. september på Vertshuset. God Høst! Thore 2

3 Birkebeinerrittet Bildet er tatt i løypa mellom Bjønnåsbrua og Øyungen gjennom frontruten og viser utfordringen sjåførene som kjører inn deltakere som bryter har å stri med En av servicefolkene på stasjonen ved Raufjellsbekken, Bringbusetra, viser deltakerne andre måter å sykle på. Lerk plank og terassebord til salgs For mer informasjon kontakt Kenneth Baardseth på telefon Dagens rett m/dessert-buffet og kaffe Aftensbuffet kr 160 Åpningstider: Kr. 105,- Telefon: Kafè Mix-kiosk Møtelokaler 3

4 FORTETTING I FJELLET OG HOGST AV TRÆR For fem år siden kjøpte vi hytte på Aksjøen, etter oppussing, skiturer, fotturer og møter med flott natur og hyggelige hyttenaboer angrer vi slett ikke på denne investeringen. Medlemskap i velforeningen hører med, og vi leser med interesse Birkebeineren hver gang den kommer i posten. To temaer som i de siste utgavene har blitt viet mye plass er spørsmålet om hogst av trær og fortetting av hytteområdene på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. Velformannen oppfordrer hytteeierne til å ha en mening og vise engasjement i slike spørsmål. Etter å ha snakket med flere er det vårt inntrykk at en fortetting av områdene og medfølgende infrastruktur som kloakk, veier og elektrisitet i alle fall ikke er noe ønske fra flertallet av nåværende hytteeiere. Dagens tekniske løsninger basert på gass og solcellestrøm, kan på en utmerket måte tilfredsstille de fleste behov. Dessuten er det noe med at livet på hytta foregår i et roligere tempo på den måten. Resultatet av avstemningen om å holde vinteråpne veier til hyttene, illustrerer vel også at få har ønske om modernisering av forholdene. Vår engelske svigersønn betegner Aksjøen som eksotisk og påstår at et slikt område i hans hjemland ville ha luktet av pommes frites og vært omgitt av pølsekiosker man ser faktisk tendensen til slikt før man passerer bommen på Storåsen. Dette er en utvikling som lett kan skyte fart når antallet hytter øker og infrastrukturen legger opp til hurtig vekst i området. Fortetting i hytteområdene vil også med stor sannsynlighet trekke til seg utbyggingsivrige spekulanter, og vi vil se at områdene tettes igjen med hus og hoteller ikke hytter. Etter vårt syn er det absolutt nødvendig at velforeningen, grunneierne og politikerne i Ringsaker går forsiktig fram her. Fra en fortetting til en annen: Allerede på kjøreturen langs Mjøsa som snart foregår i en grønn tunnel ser man at landet er i ferd med å gro igjen. Hyttenaboer som har lang fartstid forteller at da de bygde hytta hadde de utsikt og åpent landskap som ga følelsen av å være oppe på fjellet. I dag har det grodd så mye igjen at de ikke ser noe av det de kunne hvile blikket på tidligere. Vi snakker her om et såpass kort tidsrom som år. Den tida kommer aldri tilbake, men noe uttynning bør det være. Grantrærne har årlige skudd som er cm lange det betyr at et tre blir 3 meter bredere og 1,5 meter høyere på 10 år! Denne veksten vil forandre landskapet betraktelig de neste 20 åra. Pihl bør også være interessert i hogge ut noe og derved bevare inntrykket av hytte på fjellet. Vårt inntrykk er at mange går med en inngrodd angst for trefelling fordi det historisk har vært en for streng regulering av dette. Grunneier bør åpne for at trær kan felles dersom hyttenaboer er enige om det, alternativt bør velforeningen arbeide for at grunneier setter på maskiner og fjerner en del av fortettingen, hytteeier kan jo gis muligheten til å merke trær som er viktige å beholde. Noe tilsvarende har vær gjort på Ljøsheim. Med den farten trærne vokser i vårt område, får vi snart inntrykk av at hytta ligger i skogskommunen Hurdal hvor det er snøsikkert og høyeste topp er over 800 meter Mvh oss i hytte 78, Aksjøen Innspill i forbindelse med utvikling på Elgåsen fra 2009 og fremover Hei Vi er sterkt i mot urbanisering og fortetting av dette området. Vi trives godt med solcelleanlegg og biodo, det er heller ingen problem å gå 50m for å hente vann. Håper vellets innspill veier tungt slik at vi slipper den raseringen av fjellheimen som nå skjer i mange områder. Vennlig hilsen Kirstin og Terje Bråthen hytte 202 Elgåsen 4

5 Brøttum Almenning og Gausdal Landhandleri Byggkjøp Mjøsa gikk, ikke uventet, konkurs tidligere i sommer. Særlig gikk butikken i Nydal ved Hamar dårlig, allerede ca. 4 måneder etter åpningen var det åpenbart at dette prosjektet ikke ville gå. Konkursen har fått flere ringvirkninger, bl.a. har den faste transportøren med flere nye biler måttet gå til skifteretten. Brøttum Almenning med sitt 60 % eierskap i Byggkjøp- eventyret har nå store betalings- og likviditetsproblemer, men det er vel grunn til å tro at dette vil bedre seg på sikt. En bygdealmenning kan egentlig ikke gå konkurs. Som skrevet i Birkebeineren nr. 89 for desember 2007 skylder Brøttum Almenning oss noen kroner for annonser, undertegnede ante allerede på forsommeren i fjor etter å snakket flere ganger med en økonomiansvarlig at bedriften hadde store problemer og i en slik situasjon teller hver krone. Beløpet er for lengst avskrevet og vår forening blir vel ikke så mye fattigere av dette tapet. Siste: GD melder mandag at Brøttum almennings styreleder har valgt å trekke seg etter press fra de øvrige styremedlemmene. Under et møte på Brøtheim , referert i GD 28.08, ble en strakstiltaksliste lagt fram for de 184 bruksberettigede: Salg av hyttetomter, reduksjon av varelageret og permittering av ansatte. Almenningsbestyreren fikk verbal juling, men han har styreflertallets tillit og det ønskes at han fortsetter. Engasjementet i Byggkjøp Mjøsa er ikke den eneste årsaken til den vanskelige situasjonen Brøttum almenning er i. Bedriften tapte på industri og handel også i 2006 og En av de tilstedværende på nevnte møte tordnet: -Den økonomiske situasjonen er ikke kritisk, som Bredvold sier, den er dramatisk. Minst 10 saker har gått til inkasso-! Den alminnelige oppfatning blant mange av EAK Vels medlemmer er at Brøttum Almenning Byggkjøp Mjøsa kan takke seg selv for at de har mistet mange kunder både på fjellet og i bygda ved sin prispolitikk og kundebehandling. Butikken i Mesnali er overtatt av Gausdal Landhandleri (se faksimile i denne Birkebeineren). Bedriften er vel den eneste i landet av noen størrelse som i dag ikke har noen kjedetilknytning. Det betyr bl.a. at de styrer sin pris-, vareutvalg- og kundebehandlingspolitikk selv. Vel- styret har fått flere veldig positive tilbakemeldinger fra medlemmene om måten den nye driveren i Mesnali behandler sine kunder på. Gausdal Landhandleri har fått tillatelse av Pihl til å sende ut et informasjons brev til alle hytteeierne innen sitt område, også til oss. Gausdal Landhandleri har kun fått etiketter til å adressere brevet med, vår grunneier sender aldri fra seg matrikkelen, som de har den fulle eiendomsretten til, elektronisk til reklameformål. Det skal vi være glade for, reklamehaugen er stor nok som den er. EAK Vels til enhver tid sittende kasserer får matrikkelen for å holde styr på vår medlemsmasse, under forutsetning av at den, eller deler av den, ikke sendes videre til uvedkommende. Se også presentasjonen av den nytilsatte avdelingslederen i denne Birkebeineren. Petter Fæste 5

6 Småplukk Det er nå montert ny styring og overvåking av vassanlegget i våre områder, erfaringene så langt er at alt har fungert tilfredsstillende i hele sommer. Feil ved vassforsyning meldes til Storåsen Parkering tlf: Kommunen avventer behandling av søknader vedr. vannbesparende toaletter med avløp til tett tank, inntil kommunens forskrift for avløpsløsninger er revidert. Vellet følger utvikingen nøye. Det er i løpet av sommeren skiftet ut masse og lagt ny stikkrenne i det dårlige partiet i Birkebeinervegen rett sør for Kroksjødemma. Samtidig ble veggrøftene rensket mellom demma og Storåsen. Det vil utover høsten bli gjort vanlig vedlikehold på resten av vegnettet. Den kommunale styringsgruppa som skal utrede en ny kommunedelplan for Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen består av: Kåre Korsveien (A) leder Åse Gyda Skålerud (SP) Edel Karin Joløkken (SV) Haakon Wiig (Ringsaklista) Sjur Johannes Alhaug (V) Sauesanking i fjellet foregår de to første helgene i september. Barn og voksne som ser sau etter sankinga bes melde fra til beitevakt tlf og Enkelte la kanskje også merke til ei gravemaskin i arbeid oppå selve demminga. Det var Vannkraft Øst A/S som la ut sprengt fjell for å forsterke og tette damfyllinga. 1. sept skiftet forøvrig Vannkraft Øst A/S navn til Eidsiva Anlegg A/S. Formannen har i sommer koblet seg opp med pc på hytta og kan nevne at mobilt bredbånd fungerer utmerket på Elgåsen Birkebeinerløpet arrangeres 20. september med start fra Sjusjøen Skiarena. Bading og avslapping på fjellet i sommer 6

7 Årsregnskap Årsregnskap for Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 2007/2008 7

8 Årsregnskap 8

9 9 Årsregnskap

10 Årsregnskap 10

11 sandbeck.no DX67 67 DX67 D DX67 Lillehammer skysstasjon 08:25 10:00* 12:10 15:30 16:15 Sjusjøen (Storåsen) 09:00 10:45 12:55 16:05 16:50 Sjusjøen (Storåsen) 09:05 10:50 13:10 16:20* 17:00 Lillehammer skysstasjon 09:45 11:35 13:45 16:55 17:40 * Kjøres om Nordseter D=Daglig Dx67=Mandag-fredag 67=Lørdag og søndag Takst: voksen kr 41,- barn/honnør kr 21,- KIWI Sjusjøen - SOMMEREN 2008 Mandag torsdag 9 18 Fredag 9 21 Lørdag 9 18 Søndag t.o.m. uke Søndag f.o.m. uke Takk til alle for en kjempefin sommerhandel. Vi ønsker alle en fin høst i fjellet. Hilsen oss i Kiwi.

12 Gjengroing av landskapet er et stadig voksende problem. Se faksimile fra Oppland Arbeiderblad 12

13 13

14 Årsmøte holdes 20. september 2008 kl på vertshuset fjellheimen. Etter årsmøte blir det servert aftensbord på Vertshuset. De som ønsker å delta melder selv fra til Vertshuset Fjellheimen tlf Navn/adresse: Formann Thore Ødegårdstuen Austadroa Biri Sekretær Rune Sjøli Grevlingåsen Asker Kasserer Petter Fæste Vårstien Lillehammer Styremedl Gudmund Sørensen Grefsheimvn Nes på H. Styremedl Ingrid Wormdahl Selandgutua Nes på H. Styremedl Geir Weium Selandgutua Nes på H. Varamedl Erik Helli Tlf: p m p m p m m m p m m p Kirketider Sjusjøen fjellkirke Søndag 14. september Gudstjeneste v/finn Olav Myhre og Øivind Landmark Søndag 21. september Gudstjeneste v/prest Arne J. Børresen Søndag 28. september Gudstjeneste v/prof. Lars Østnor Søndag 5. oktober Gudstjeneste v/prest Arne Svilosen Søndag 12. oktober Gudstjeneste v/prest Per Arne Nordengen Varamedl Rigmor R. Johnsen Varamedl Reiel Harald Nybø Tystevvn Oslo p m groindustrier.no p m Velkommen til Fjellkirken! Valgkomite: Valgt for ett år ( ). Aksjøen: Jahn Skaug (A) Elgåsen: Bjørn Sjule (E) / , ansvar for komiteen s funksjon Kuåsen: Bjørn Reboli (K) Revisorer: Valgt for to år ( ). Sigurd Carson (A) og Magda Bårdseth (E) Grafisk produksjon: Helli Grafisk AS - tlf.: , epost: 14

15 Gausdal Landhandleri avd. Mesnalia Tormod Stuve er ansatt som avdelingsleder i den nye butikken til Gausdal Landhandleri i Mesnalia. Tormod har de to siste år vært ansatt i avdelingen på Lillehammer, hvor han har hatt ansvaret for blant annet hytteproduktene. Tormod er 50 år, opprinnelig Lillehammer-gutt som har bodd mange år i Oslo-området, men er altså tilbake til utgangspunktet - på Lillehammer. Han er samboer, har to hjemmeboende tenåringer, men er også bestefar til en grom liten fyr på 1 år. På fritida er Tormod glad i å holde seg i form, spiller horn i Lillehammer Guttemusikk Veterankorpset, og synger tenor i Biristrand Korforening, der han også er leder. Ingen fritidsproblemer med andre ord. Tormod tar fatt i Mesnalia 25.august, og gleder seg til å bygge opp en attraktiv butikk ikke minst rettet mot alle hytteeiere i området. Toalettløsningen for alle hytter Vakuumtoalett 230V eller 12V - innlagt vann eller ikke 15 N-6060 Hareid Tel: FAX:

16 Returadresse: Petter Fæste, Vårstien 36, 2611 Lillehammer Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! ADRESSEFORANDRING? Husk å melde fra til: Petter Fæste Vårstien 36, 2611 Lillehammer Tlf: Viktige telefoner BRANN 110 POLITI 112 MEDISINSK NØDHJELP 113 Brøttum Røde Kors vakthytte på Sjusjøen Vær og føretelefon for Sjusjøen

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Han lager verdens beste løyper Side 6-7 Eldstemann på Sydpolen Side 20-21 Vil ha et tydeligere sentrum Side 29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Matstasjon blir skikafé Side 4 Det skjer i fjellkirka... Side 22 Nordseter vil være en god nabo Side 44-45 2 SJUSJØPOSTEN Vaffel eller middag? Både

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel m e d l e m s b l a d 2 0 13 o p p l a g 110 0 å r g a n g 24 Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel Løtenfjellet Hy t teeierforening Lederen har ordet Skrevet av

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 PÅSKEN 2008- Årgang 3 Thor-Øystein Eriksen E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E-post: knuthand@online.no

Detaljer

SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening

SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening BYGGMESTER N FORSIKRINGEN DEKKET INNBRUDDET HUSET PÅ PRÆRIEN PÅSKEN 2012- Årgang 7 Det ikke er så langt fra hyttedrømmen til eventyrhytta! Det ikke er så langt fra hyttedrømmen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE ? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40 Fors ide foto: Arne R. Bjornstad Redaktørens hjørne høsten 2013 I juninummeret av = Oslo star det om Knut Marius som er rusmisbruker. Han elsker naturen og er en dyktig amatørfotograf. Han sier fjellet

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer