The world leader in photodynamic technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The world leader in photodynamic technology"

Transkript

1 Brilliance in photodynamic technology TM Resultater for 4. kvartal 2010 The world leader in photodynamic technology 17. februar 2011

2 Høydepunkter for fjerde kvartal og hele 2010 (2009 tall i parentes) Sluttbrukersalget av Hexvix (antall enheter) økte med 32% i 2010 Salgsinntekter på 20,9 millioner kroner (15,0) og totale inntekter på 44,3 millioner kroner (15,0) i kvartalet Salgsinntekter på 70,5 millioner kroner (51,5) og totale inntekter på 177,4 millioner kroner (51,5) i hele 2010 Driftsresultat på -19,7 millioner kroner (-26,9) i fjerde kvartal og 7,5 millioner kroner (-75,9) i hele 2010 Kontantbeholding på 389,2 millioner kroner per 31. desember 2010 Positive resultater fra 6 måneders oppfølgingsstudie i Cevira Positive resultater fra forbrukerundersøkelsen i Allumera Global lisensavtale for Lumacan inngått med Salix Pharmaceuticals, inkludert en signeringsbetaling på 4 millioner dollar (23,4 millioner kroner) Nøkkeltall tall i millioner kroner Q410 Q409 Hele 2010 Hele 2009 Salgsinntekter 20,9 15,0 70,5 51,5 Signeringsbetaling/ milepælsbetaling 23, ,8 0 Totale inntekter 44,3 15,0 177,4 51,5 Bruttofortjeneste 40,8 14,2 168,2 45,9 FoU kostnader (37,9) (25,9) (90,2) (73,8) Driftsresultat (EBIt) (19,7) (26,9) 7,5 (75,9) Totalresultat (16,7) (22,2) 18,1 (312,4) Resultat per aksje, utvannet (NOK) (0,77) (1,01) 0,83 14,14 Strategi Photocures strategi er å bygge et spesialisert farmasøytisk selskap ved å maksimere potensialet av selskapets fotodynamiske teknologi (PDT) innen de to sykdomsområdene dermatologi og kreft. Photocure utvikler innovative produkter innen dermatologi samt kreftdiagnostikk og -behandling, og markedsfører og selger disse produktene både gjennom egne salgsstyrker og i partnerskap med andre selskaper.

3 Innen dermatologi utvikler Photocure produktene Allumera og Visonac. Allumera et gjennombrudd innen kosmetisk behandling for å bedre hudens utseende, og Visonac utvikles for behandling av moderat til alvorlig akne. Photocure har etablert sin egen kommersielle markeds- og salgsorganisasjon i USA og planlegger lansering av Allumera i løpet av andre kvartal Photocures strategi innen kreftsegmentet er å utlisensiere rettighetene til sine utviklingsprosjekter før oppstart av fase III studier, og samtidig beholde kommersielle rettigheter i enkelte regioner. Photocure arbeider med å øke salget av Hexvix for oppdagelse av bærekreft. Lumacan, som er i utviklingsfase I/II for oppdagelse av tykktarmskreft, ble lisensiert til Salix Pharmaceuticals i oktober Cevira er i fase II som den første ikke-kirurgiske behandlingen av HPV-infeksjoner og forstadier til kreft i livmorhalsen. Operasjonell gjennomgang Virksomheten i Photocure retter seg mot to sykdomsområder, dermatologi og kreft. Selskapet har ett produkt på markedet, Hexvix for oppdagelse av blærekreft, samt en serie av produkter under utvikling. Hexvix ble lansert i Europa i 2006 og selges nå i Europa og USA. Photocure har en global lisensavtale med GE Healthcare for Hexvix, men har beholdt rettighetene i Norden der Hexvix markedsføres gjennom selskapets egen organisasjon. Hexvix - Europa Inntekter fra salg av Hexvix i Europa Tall i NOK 000 Q Endring Q Endring 2009 Eget salg % % Partner salg % % Totale inntekter % % Samlede salgsinntekter for Hexvix beløp seg til 1,1 millioner kroner (12,0) i fjerde kvartal Salg gjennom GE Healthcare sto for 12,8 millioner (8,1) og Photocure sitt eget salg i Norden var 5,2 millioner (3,8). For hele året var salget 57,6 millioner (46,0), med 38,1 millioner fra GE Healthcare og 19,5 millioner fra Photocure sitt eget salg. Målt i enheter økte salget fra GE Healthcare til sluttbrukerne med 34% fra enheter i fjerde kvartal 2009 til enheter i fjerde kvartal I Norden økte enhetssalget med 19% fra i fjerde kvartal 2009 til enheter i samme kvartal i Er rekke faktorer er drivende for salget av Hexvix, noe som gir grunnlag for videre vekst i Europa. Nøkkelfaktoren er GE Healthcare sin allokering av ressurser til markedsføring og salg av Hexvix. Photocure har nådd 27% markedsandel for Hexvix i Norden, mens GE Healthcare har oppnådd omtrent 10% i resten av Europa. Markedsandelen i Norden demonstrerer Hexvix sitt potensial for å forbedre oppdagelse av og redusere tilbakefall ved blærekreft.

4 I oktober publiserte det internasjonale tidsskriftet Journal of Urology en artikkel som viste for første gang at cystoskopi med Hexvix, som et tillegg til cystoskopi med hvitt lys, forbedret oppdagelse av blærekreft og reduserte raten for tidlig tilbakefall sammenlignet med cystoskopi med hvitt lys alene. Cysview - USA Hexvix ble godkjent under navnet Cysview i USA i mai Som en følge av godkjennelsen av Cysview i USA mottok Photocure en milepælsbetaling på EUR 10 millioner fra GE Healthcare i fjerde kvartal. GE Healthcare, som er ansvarlig for markedsføring og salg av Cysview i USA, og Karl Storz, som er ansvarlig for markedsføring og salg av utstyr for blålys cystoskopi i USA, arbeider med å etablere referansesentre i USA. Karl Storz har søkt FDA om et tillegg til søknaden om markedsføringstillatelse, for godkjennelse av en oppdatert versjon av cystoskopet som allerede er på markedet i Europa. Fremdrift i det kliniske utviklingsprogrammet Photocure har en sterk teknologiplattform basert på fotodynamisk terapi (PDT), Photocure Technology, som danner basis for selskapets utviklingsprosjekter. Dermatologi Indikasjon Status Allumera Kosmetisk hudforbedring Forbereder lansering i USA Visonac Behandling av moderate til alvorlige kviser Fase II Kreft Cevira Behandling av forstadier til livmorhalskreft Fase II Lumacan Oppdagelse av tykktarmskreft Lisensiert to Salix Hexvix/Cysview Oppdagelse av blærekreft Godkjent i EU/US Dermatologi Photocures teknologiplattform innen PDT er meget godt egnet til å utvikle produkter for behandling av hudlidelser. PDT er allerede en etablert prosedyre mot hudlidelser, og Photocure har ledet utviklingen av effektive PDT produkter for å betjene dette markedet. Teknologien gir i tillegg muligheter til å utvikle produkter for kosmetikkmarkedet. Photocure etablerte i august 2010 et amerikansk datterselskap, Photocure Inc., og ansatte Terry Conrad som leder av selskapets amerikanske aktiviteter. Photocure har startet oppbyggingen av sin egen markedsføring og salgsstyrke innen dermatologi i USA. Allumera et kosmetisk produkt for forbedring av huden i ansiktet Photocure startet i 2009 utviklingen av Allumera, et kosmetisk produkt for forbedring av huden i ansiktet. Selskapet annonserte positive resultater fra forbrukerstudien RevitAll i februar Studien ble utført etter en standard kosmetisk protokoll og ble designet for å bekrefte om Allumera forbedret hudens utseende sammenlignet med lysbehandling alene. Studien undersøkte også resultatenes varighet. Resultatene fra RevitAll studien gir et solid grunnlag for kommersialisering av Allumera i USA, og lansering planlegges i andre kvartal 2011.

5 Visonac behandling av moderat til alvorlig akne Photocure rapporterte resultatene av sin fjerde fase II studie for Visonac i mai Resultatene av studien var ikke like overbevisende som de tre tidligere rapporterte fase II studiene. Basert på dette utførte Photocure en klinisk studie i Austin, Texas for å optimere prosedyren og for å sammenligne tidligere prosedyrer og nye alternativer. Denne studien dokumenterte behovet for okklusjon (tildekking) for å oppnå god effektivitet med Visonac. Photocure gjennomførte også nye markedsundersøkelser for å undersøke produktposisjoneringen for Visonac. Etter resultatene av disse aktivitetene ser Photocure et betydelig potensial for Visonac for akne, og planlegger å gjennomføre et multisenter fase IIb studie i USA med oppstart i andre kvartal Studien vil inkludere ca. 150 akne pasienter på steder i USA. De primære endepunktene er reduksjon i akne lesjoner. Photocure planlegger å legge frem resultater fra studien i andre halvår Kreft En av fordelene med Photocure Technology er evnen til å behandle og diagnostisere forstadier til kreft med et minimum av bivirkninger. Produktene som utvikles møter fremtidens krav til tidlig diagnose og behandling av sykdommene før de utvikler seg til mer alvorlige stadier. Cevira - behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen Photocure utvikler Cevira som den første ikke-kirurgiske behandlingen av HPV-infeksjon og forstadier til kreft i livmorhalsen. Cevira er en PDT behandling som kombinerer bruken av et legemiddel med et medisinsk engangsutstyr. Dette åpner muligheten for en enkel, rask og trygg behandlingsprosedyre for pasienter med milde celleforandringer i livmorhalsen. Syv millioner kvinner i Europa og USA får HPV induserte lesjoner i livmorhalsen hvert år. Dagens behandling er ofte invasive kirurgiske prosedyrer for å fjerne lesjonene, noe som kan resultere i unødvendig fjerning av normalt vev i livmorhalsen. I tillegg til ubehag og rekonvalesenstid kan dette påvirke pasientens mulighet for å bære frem barn gjennom hele terminen, påvirke fertiliteten og øke risikoen for etterfølgende infeksjoner. For et stort antall pasienter med vedvarende HPV infeksjoner og milde celleforandringer er det i dag ingen ikke-kirurgiske behandlingsalternativer. Dette fører til hyppig oppfølging for å unngå videre sykdomsprogresjon, noe som gjør pasienten engstelig og øker byrden på helsevesenet. 26. januar 2011 annonserte Photocure endelige resultater fra sin fase IIa studie med Cevira i pasienter med lavgradige lesjoner i livmorhalsen. Resultatene viste en fullstendig fjerning av alle lesjoner i livmorhalsen for mer enn 50% av pasientene i studien. En nylig helseøkonomisk undersøkelse blant amerikanske gynekologer og forsikringsselskaper utført av Photocure bekrefter markedsbehovet og den potensielle muligheten for Cevira i pasienter med lavgradige lesjoner i livmorhalsen. De amerikanske legemiddelmyndighetene(fda) har gitt Photocure tillatelse til å starte fase II kliniske studier med Cevira i USA, for kvinner med forstadier til kreft i livmorhalsen med bruk av den nye intravaginale kombinasjonsproduktet. Selskapet planlegger å starte studien i første halvår 2011 og rapportere resultatene i andre halvår Lumacan - diagnose av kreft i tykktarmen Photocure signerte en global avtale for utvikling og kommersialisering av Lumacan med Salix Pharmaceutical Inc. ( Salix ) i oktober Salix er et amerikansk farmasiselskap fokusert på mageog tarmsykdommer. Lumacan er et fotodynamisk produkt for diagnose av kreft i tykktarmen. Avtalen gir Salix eksklusive globale lisensrettigheter til Lumacan utenom Norden. Photocure fikk en betaling på 4 millioner US dollar ved signering og er berettiget til ytterligere milepælsbetalinger på opp

6 til 126,5 millioner US dollar. I tillegg til milepælene vil Photocure motta royalty på salg av Lumacan i USA og en prosentandel av alle sub-lisensierte inntekter utenfor USA. Salix har ansvaret for videre utvikling, registrering og kommersialisering for Lumacan og skal dekke kostnadene for dette. Photocure vil dekke kostnader på inntil 3 millioner US dollar for utvikling av ny formulering. Lumacan utvikles for å bedre oppdagelsen av tykktarmskreft gjennom fluorescensdiagnostikk. Tykktarmskreft diagnostiseres tradisjonelt gjennom kolonoskopi (visuell eksaminering) med hvitt lys. Det er imidlertid anerkjent at standard kolonoskopi med hvitt lys har betydelige begrensninger. Lumacan utvikles for å brukes som et tillegg til standard kolonoskopi med hvitt lys. Photocure og Salix mener tidligere oppdagelse og diagnose av forstadier til kreft i tykktarmen vil lede til en mer målrettet terapeutisk behandling og øke overlevelsesraten for pasienter med kreft i tykktarmen. I USA gjennomføres det årlig cirka tre millioner kolonoskopier av høyrisiko screeningpasienter og pasienter som er i oppfølging for tykktarmkreft. Til sammen utgjør disse undergruppene cirka 20% av det totale antallet kolonoskopier. Markedet for kolonoskopier vokser som følge av omfattende screening-programmer i både Europa og USA. Finansiell gjennomgang (Tall i parentes er tall for tilsvarende periode i 2009) Kvartalsrapporten pr 31. desember 2010 er utarbeidet i hht. IFRS (International Financial Reporting Standard). Salget av Metvix/Aktilite i september 2009 endret selskapets inntjeningsprofil. Tallene for 2009 er derfor justert for den delen av virksomheten som er solgt. Salgsinntektene for fjerde kvartal 2010 ble 20,9 millioner kroner (15,0), en økning på 39% fra samme periode i Salgsinntektene inkluderer royalty og salg av Hexvix-produkter til GE Healthcare, samt salg av Hexvix til nordiske grossister, salg av API og utsatte inntekter fra Galderma etter salget av Metvix/Aktilite. For hele 2010, ble salgsinntektene på 70,5 millioner kroner (51,5), noe som representerer en økning på 37% i forhold til Totale inntekter for fjerde kvartal endte på 44,3 millioner kroner (15,0). Dette inkluderer en signeringsbetaling på 23,4 millioner kroner fra Salix. For 2010, endte inntektene på 177,4 millioner kroner (51,5). I tillegg til nevnte signeringsbetaling fra Salix, inkluderer dette to milepælsbetalinger fra GE Healthcare; en på 79,3 millioner kroner for godkjennelsen av Cysview og en på 4,1 millioner kroner i første kvartal knyttet til godkjennelsen av refusjonsordningen for Hexvix i Tyskland. Photocure mottok ingen milepælsbetalinger i Totale forsknings og utviklingskostnader (FoU) var 37,9 millioner kroner (25,9) i kvartalet. Økningen er primært relatert til forpliktelsen på 18 millioner kroner for utvikling av en forbedret formulering for Lumacan. For 2010 endte FoU kostnadene på 90,2 millioner kroner (73,8), en økning på 22%. Dette fordeler seg med 30 millioner kroner på Dermatologi, knyttet til Visonac og Allumera, 57 millioner kroner på kreft, relatert til Hexvix, Lumacan og Cevira, og 3 millioner kroner på eksplorative aktiviteter inkludert avtaler med akademiske institusjoner.

7 Markedsførings og salgskostnadene økte til 10,5 millioner kroner (8,0) i kvartalet og til 35,4 millioner kroner (25,0) i Økningen skyldes primært økt aktivitet i dermatologi for å etablere datterselskapet i USA. Selskapet hadde et driftsunderskudd på 19,7 millioner kroner (26,9) i fjerde kvartal, men viste et driftsoverskudd på 7,5 millioner kroner (75,9) i Netto finansposter var 2,9 millioner kroner (1,3) i kvartalet og 10,6 millioner kroner (2,5) i hele Endringen er i hovedsak knyttet til nedskrivning på aksjer i Resultat etter skatt var -16,7 millioner kroner (25,5) i kvartalet. For hele 2010 fikk Photocure et overskudd etter skatt på 18,1 millioner kroner (-73,4). Resultatforbedringen fra 2009 er relatert til signerings- og milepælsinntekter på 106,8 millioner kroner. Photocure er største eier i PCI Biotech Holding ASA ( PCI Biotech ) med 19,35% av aksjene. Den bokførte verdien av aksjeposten økte fra 57,7 millioner kroner den 30. september 2010, til 69,9 millioner kroner den 31. desember 2010, da prisen på PCI Biotech aksjen økte fra 38,90 kroner til 47,10 kroner per aksje. Ved utgangen av 2009 var den bokførte verdien av aksjeposten på 11,5 millioner kroner, basert på en aksjekurs på 11,00 kroner per aksje. Egenkapital og gjeld per 31. desember 2010 var 513,8 millioner kroner sammenlignet med 500,0 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2010 og 456,9 millioner kroner ved utgangen av Kontanter og kontantekvivalenter var på 389,2 millioner kroner ved utløpet av 2010, sammenlignet med 310,9 millioner kroner ved utløpet av forrige kvartal. Økningen skyldes mottak av 10 millioner euro fra GE Healthcare i fjerde kvartal. Ved utgangen av 2009 var selskapets likvide midler på 403,5 millioner kroner. Egenkapitalen var 458,9 millioner kroner, eller 89% av totalkapitalen, ved utgangen av Dette er en nedgang fra 469,1 millioner kroner, eller 94%, ved utgangen av tredje kvartal og opp fra 415,8 millioner kroner, eller 91% ved utgangen av Photocure kjøpte egne aksjer gjennom sitt tilbakekjøpsprogram i 2010 til en gjennomsnittskurs på kr. 45,40 per aksje. Photocure solgte egne aksjer til ansatte i løpet av året og eide egne aksjer, eller 3,1% av totalt utestående aksjer per 31. desember Antallet utestående aksjer pr 31. desember 2010 var Hendelser etter utløp av kvartalet Den 26. januar 2011, publiserte Photocure svært positive resultater fra sitt fase IIa studie med Cevira. Resultatene, etter seks måneders oppfølging viste at Cevira ga en fullstendig fjerning av lesjonene i mer enn 50% av pasientene som deltok i studien. I tillegg annonserte Photocure at de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har gitt tillatelse til å starte fase II kliniske studier med Cevira i USA. 4. februar 2011 publiserte Photocure positive resultater fra sin forbrukerundersøkelse med Allumera. Fremtidsutsikter Photocure arbeider for å øke salget av Hexvix i Europa og å støtte lanseringen av Cysview i det amerikanske markedet.

8 Hexvix er fortsatt i en tidlig fase. Photocure mener at vekstpotensialet for Hexvix er betydelig, både gjennom økt bruk hos urologer som allerede benytter produktet og etablering av flere nye sentre i Europa, og gjennom lansering i nye geografiske markeder som USA. Photocure planlegger å lansere sitt nye dermatologi produkt Allumera i det amerikanske markedet i andre kvartal Styret og administrerende direktør Oslo, 16. februar, 2011 Photocure, Photocures logo, Cevira, Lumacan, Visonac og Hexvix er registrerte varemerker tilhørende Photocure A Resultatregnskap (alle beløp i hele tusen, unntatt resultat per aksje) Q Q Salgsinntekter *) Signerings- og milepælsinntekter Sum salgs-, signerings- og milepælsinntekter Vareforbruk Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter *) Produksjonskostnader FoU kostnader Marked og salg Forretningsutvikling og administrasjon Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat videreført virksomhet Avviklet virksomhet (1) Resultat før øvrige resultatelementer Øvrige resultatelementer Totalresultat ,78-1,01 Resultat pr aksje (2) 0,84 14,16-0,77-1,01 Resultat pr aksje, utvannet (3) 0,83 14,14 *) Reklassifisering fra Andre driftsinntekter til Salgsinntekter ihh til informasion i Note (1) Metvix/Aktilite virksomhet solgt i Q3/09 og andel salg & kostnader er reklassifisert til Avviklet virksomhet (2) Resultat pr aksje er beregnet basert på vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer. (3) Utvannet resultat pr aksje er beregnet basert på vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer pluss vektet antall aksjer ved konvertering av alle utestående tegningsrettigheter

9 Balanseoppstilling (alle beløp i hele tusen) Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansinvesteringer (1) Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Bank og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (1) Inkluderer aksjene i PCI Biotech Holding ASA til markedsverdi tnok pr (tnok pr )

10 Endring i egenkapital (alle beløp i hele tusen) Q Q Egenkapital ved inngang til perioden Netto eiendeler, avviklet virksomhet Netto kjøp egne aksjer Ekstraordinært utbytte Aksjebasert avlønning Omregningsdifferanse Totalresultat Egenkapital ved avslutning av perioden Kontantstrømoppstilling (alle beløp i hele tusen) Q Q Resultat Avskrivninger Aksjebasert avlønning Netto renter Nedskrivning finansinvesteringer Endring i arbeidskapital Andre driftsrelaterte poster Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring kontanter i perioden Bank og kontantekvivalenter inngående Bank og kontantekvivalenter utgående

11 Segment informasjon (alle beløp i hele tusen) Q (Beløp i 1000 kroner) Kreft Derm.(2) Total % vs. Eget Partner FoU(1) Sum i fjor Salg Hexvix % Vareforbruk % Bruttofortjeneste % Bruttofortjeneste % 93 % 75 % 0 80 % 0 83 % Milepælsinntekter Driftskostnader % Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Q (Beløp i 1000 kroner) Kreft Derm.(2) Total Eget Partner FoU(1) Sum Salg Hexvix Vareforbruk Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste % 96 % 92 % 0 % 94 % 0 % 95 % Avviklet virksomhet Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt (1) Inkludert andel av generelle og administrative kostnader (2) Utsatt inntektsføring av Metvix-salget og salg av MAL. FoU Visonac/Allumera, forretningsutvikling og adminstrative kostnader. For 2009 kun FoU og personal kostnader.

12 2010 (Beløp i 1000 k roner) Kreft Derm.(2) Total % vs. Eget Partner FoU(1) Sum i fjor Salg Hexvix % Vareforbruk % Bruttofortjeneste % Bruttofortjeneste % 93 % 80 % 0 84 % 0 87 % 0 % Milepælsinntekter % Gevinst salg produktgruppe/ annen inntekt Driftskostnader % Driftsresultat % Netto finansposter % Resultat før skatt % 2009 (Beløp i 1000 k roner) Eget Partner FoU(1) Sum Derm.(2) Total Salg Hexvix Vareforbruk Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste % 96 % 87 % 0 % 90 % 0 % 89 % Gevinst salg produktgruppe/ annen inntekt Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt (1) Inkludert andel av generelle og administrative kostnader Kreft (2) Utsatt inntektsføring av Metvix-salget og salg av MAL. FoU Visonac/Allumera, forretningsutvikling og adminstrative kostnader. For 2009 kun FoU og personal kostnader. For mer informasjon, vennligst kontakt: Kjetil Hestdal, Administrerende direktør Mobil: E-post: Christian Fekete, Finansdirektør Mobil: E-post: Hoffsveien Oslo Telefon: Faks:

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Hovedpunkter (2008 tall i parentes) Salgsinntektene økte 36% til kr. 29,1 millioner (kr. 21,4 millioner) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 16,7 millioner

Detaljer

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com Årsrapport 2010 Photocure ASA www.photocure.com ÅrSberetning 2010 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Årsberetning 2011 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Konsernets teknologiplattform

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 %

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 % 1. kvartal 20 Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på,6 % Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,5 (MNOK 9,9), en økning på 37,2

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 RAPPORT 4. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 juli 2014. Saken har representert engangskostnader på ca. 4 millioner kroner i 2014. Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler God lønnsomhet opprettholdt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Årsrapport 2009. Photocure ASA

Årsrapport 2009. Photocure ASA Årsrapport 2009 Photocure ASA ÅRSBERETNING 2009 2 Photocure ASA Photocure ASA er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling gir

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Årsrapport 2007. Photocure ASA

Årsrapport 2007. Photocure ASA Årsrapport 2007 Photocure ASA Årsberetning og årsregnskap 2007 2 Photocure ASA Photocure er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature Technology by nature Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Technology by nature Rapport for 1. kvartal 2016 Fortsatt god økonomisk utvikling o ABTs høyeste kvartalsomsetning, 12,5 millioner kroner. o EBITDA-margin

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Pressemelding for umiddelbar utsendelse. Rapport for 2000

Pressemelding for umiddelbar utsendelse. Rapport for 2000 Pressemelding for umiddelbar utsendelse Rapport for 2000 År 2000 har vært et viktig år for PhotoCure ASA og selskapet har oppnådd betydelig fremgang på alle områder. De viktigste milepælene er: Metvix

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Early diagnosis and precise treatment can better the chances for recovery and improve quality of life and self esteem. By use of Photocure Technology

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem Q3 2007 - Network Electronics ASA Adm. direktør Oddbjørn Bergem Viktige punkter for 3.kvartal 2007 Driftsinntekter på 36,0 MNOK i kvartalet Driftsinntekter på 113,8 MNOK etter årets tre første kvartaler

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2006. Photocure ASA. Global Reports LLC

Årsrapport 2006. Photocure ASA. Global Reports LLC Årsrapport 2006 Photocure ASA Årsberetning og årsregnskap 2006 Photocure ASA Photocure er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og behandling

Detaljer

Fjerde kvartal 2005. Omsetning på MNOK 22,7 og resultat etter skatt på MNOK 4,0 i fjerde kvartal.

Fjerde kvartal 2005. Omsetning på MNOK 22,7 og resultat etter skatt på MNOK 4,0 i fjerde kvartal. Fjerde kvartal 20 Omsetning på MNOK 22,7 og resultat etter skatt på MNOK 4,0 i fjerde kvartal. Økning i resultat pr aksje med 54 % til NOK 0,20 pr. aksje for fjerde kvartal. Økning i resultat pr aksje

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

RAPPORT 3. kvartal 2013 2013

RAPPORT 3. kvartal 2013 2013 RAPPORT 3. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 En rekke nye produkter basert på Aquabeautine XL lansert kommersielle utvikling og foreløpig har et begrenset antall større kunder. Dermed vil

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com The before and after effect Hexvix. Confidence at first sight. ÅRSBERETNING 2013 BAKGRUNN Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et spesialisert

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Årsrapport 2008. Photocure ASA

Årsrapport 2008. Photocure ASA Årsrapport 2008 Photocure ASA Årsberetning 2008 2 Photocure ASA Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer