The world leader in photodynamic technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The world leader in photodynamic technology"

Transkript

1 Brilliance in photodynamic technology TM Resultater for 4. kvartal 2010 The world leader in photodynamic technology 17. februar 2011

2 Høydepunkter for fjerde kvartal og hele 2010 (2009 tall i parentes) Sluttbrukersalget av Hexvix (antall enheter) økte med 32% i 2010 Salgsinntekter på 20,9 millioner kroner (15,0) og totale inntekter på 44,3 millioner kroner (15,0) i kvartalet Salgsinntekter på 70,5 millioner kroner (51,5) og totale inntekter på 177,4 millioner kroner (51,5) i hele 2010 Driftsresultat på -19,7 millioner kroner (-26,9) i fjerde kvartal og 7,5 millioner kroner (-75,9) i hele 2010 Kontantbeholding på 389,2 millioner kroner per 31. desember 2010 Positive resultater fra 6 måneders oppfølgingsstudie i Cevira Positive resultater fra forbrukerundersøkelsen i Allumera Global lisensavtale for Lumacan inngått med Salix Pharmaceuticals, inkludert en signeringsbetaling på 4 millioner dollar (23,4 millioner kroner) Nøkkeltall tall i millioner kroner Q410 Q409 Hele 2010 Hele 2009 Salgsinntekter 20,9 15,0 70,5 51,5 Signeringsbetaling/ milepælsbetaling 23, ,8 0 Totale inntekter 44,3 15,0 177,4 51,5 Bruttofortjeneste 40,8 14,2 168,2 45,9 FoU kostnader (37,9) (25,9) (90,2) (73,8) Driftsresultat (EBIt) (19,7) (26,9) 7,5 (75,9) Totalresultat (16,7) (22,2) 18,1 (312,4) Resultat per aksje, utvannet (NOK) (0,77) (1,01) 0,83 14,14 Strategi Photocures strategi er å bygge et spesialisert farmasøytisk selskap ved å maksimere potensialet av selskapets fotodynamiske teknologi (PDT) innen de to sykdomsområdene dermatologi og kreft. Photocure utvikler innovative produkter innen dermatologi samt kreftdiagnostikk og -behandling, og markedsfører og selger disse produktene både gjennom egne salgsstyrker og i partnerskap med andre selskaper.

3 Innen dermatologi utvikler Photocure produktene Allumera og Visonac. Allumera et gjennombrudd innen kosmetisk behandling for å bedre hudens utseende, og Visonac utvikles for behandling av moderat til alvorlig akne. Photocure har etablert sin egen kommersielle markeds- og salgsorganisasjon i USA og planlegger lansering av Allumera i løpet av andre kvartal Photocures strategi innen kreftsegmentet er å utlisensiere rettighetene til sine utviklingsprosjekter før oppstart av fase III studier, og samtidig beholde kommersielle rettigheter i enkelte regioner. Photocure arbeider med å øke salget av Hexvix for oppdagelse av bærekreft. Lumacan, som er i utviklingsfase I/II for oppdagelse av tykktarmskreft, ble lisensiert til Salix Pharmaceuticals i oktober Cevira er i fase II som den første ikke-kirurgiske behandlingen av HPV-infeksjoner og forstadier til kreft i livmorhalsen. Operasjonell gjennomgang Virksomheten i Photocure retter seg mot to sykdomsområder, dermatologi og kreft. Selskapet har ett produkt på markedet, Hexvix for oppdagelse av blærekreft, samt en serie av produkter under utvikling. Hexvix ble lansert i Europa i 2006 og selges nå i Europa og USA. Photocure har en global lisensavtale med GE Healthcare for Hexvix, men har beholdt rettighetene i Norden der Hexvix markedsføres gjennom selskapets egen organisasjon. Hexvix - Europa Inntekter fra salg av Hexvix i Europa Tall i NOK 000 Q Endring Q Endring 2009 Eget salg % % Partner salg % % Totale inntekter % % Samlede salgsinntekter for Hexvix beløp seg til 1,1 millioner kroner (12,0) i fjerde kvartal Salg gjennom GE Healthcare sto for 12,8 millioner (8,1) og Photocure sitt eget salg i Norden var 5,2 millioner (3,8). For hele året var salget 57,6 millioner (46,0), med 38,1 millioner fra GE Healthcare og 19,5 millioner fra Photocure sitt eget salg. Målt i enheter økte salget fra GE Healthcare til sluttbrukerne med 34% fra enheter i fjerde kvartal 2009 til enheter i fjerde kvartal I Norden økte enhetssalget med 19% fra i fjerde kvartal 2009 til enheter i samme kvartal i Er rekke faktorer er drivende for salget av Hexvix, noe som gir grunnlag for videre vekst i Europa. Nøkkelfaktoren er GE Healthcare sin allokering av ressurser til markedsføring og salg av Hexvix. Photocure har nådd 27% markedsandel for Hexvix i Norden, mens GE Healthcare har oppnådd omtrent 10% i resten av Europa. Markedsandelen i Norden demonstrerer Hexvix sitt potensial for å forbedre oppdagelse av og redusere tilbakefall ved blærekreft.

4 I oktober publiserte det internasjonale tidsskriftet Journal of Urology en artikkel som viste for første gang at cystoskopi med Hexvix, som et tillegg til cystoskopi med hvitt lys, forbedret oppdagelse av blærekreft og reduserte raten for tidlig tilbakefall sammenlignet med cystoskopi med hvitt lys alene. Cysview - USA Hexvix ble godkjent under navnet Cysview i USA i mai Som en følge av godkjennelsen av Cysview i USA mottok Photocure en milepælsbetaling på EUR 10 millioner fra GE Healthcare i fjerde kvartal. GE Healthcare, som er ansvarlig for markedsføring og salg av Cysview i USA, og Karl Storz, som er ansvarlig for markedsføring og salg av utstyr for blålys cystoskopi i USA, arbeider med å etablere referansesentre i USA. Karl Storz har søkt FDA om et tillegg til søknaden om markedsføringstillatelse, for godkjennelse av en oppdatert versjon av cystoskopet som allerede er på markedet i Europa. Fremdrift i det kliniske utviklingsprogrammet Photocure har en sterk teknologiplattform basert på fotodynamisk terapi (PDT), Photocure Technology, som danner basis for selskapets utviklingsprosjekter. Dermatologi Indikasjon Status Allumera Kosmetisk hudforbedring Forbereder lansering i USA Visonac Behandling av moderate til alvorlige kviser Fase II Kreft Cevira Behandling av forstadier til livmorhalskreft Fase II Lumacan Oppdagelse av tykktarmskreft Lisensiert to Salix Hexvix/Cysview Oppdagelse av blærekreft Godkjent i EU/US Dermatologi Photocures teknologiplattform innen PDT er meget godt egnet til å utvikle produkter for behandling av hudlidelser. PDT er allerede en etablert prosedyre mot hudlidelser, og Photocure har ledet utviklingen av effektive PDT produkter for å betjene dette markedet. Teknologien gir i tillegg muligheter til å utvikle produkter for kosmetikkmarkedet. Photocure etablerte i august 2010 et amerikansk datterselskap, Photocure Inc., og ansatte Terry Conrad som leder av selskapets amerikanske aktiviteter. Photocure har startet oppbyggingen av sin egen markedsføring og salgsstyrke innen dermatologi i USA. Allumera et kosmetisk produkt for forbedring av huden i ansiktet Photocure startet i 2009 utviklingen av Allumera, et kosmetisk produkt for forbedring av huden i ansiktet. Selskapet annonserte positive resultater fra forbrukerstudien RevitAll i februar Studien ble utført etter en standard kosmetisk protokoll og ble designet for å bekrefte om Allumera forbedret hudens utseende sammenlignet med lysbehandling alene. Studien undersøkte også resultatenes varighet. Resultatene fra RevitAll studien gir et solid grunnlag for kommersialisering av Allumera i USA, og lansering planlegges i andre kvartal 2011.

5 Visonac behandling av moderat til alvorlig akne Photocure rapporterte resultatene av sin fjerde fase II studie for Visonac i mai Resultatene av studien var ikke like overbevisende som de tre tidligere rapporterte fase II studiene. Basert på dette utførte Photocure en klinisk studie i Austin, Texas for å optimere prosedyren og for å sammenligne tidligere prosedyrer og nye alternativer. Denne studien dokumenterte behovet for okklusjon (tildekking) for å oppnå god effektivitet med Visonac. Photocure gjennomførte også nye markedsundersøkelser for å undersøke produktposisjoneringen for Visonac. Etter resultatene av disse aktivitetene ser Photocure et betydelig potensial for Visonac for akne, og planlegger å gjennomføre et multisenter fase IIb studie i USA med oppstart i andre kvartal Studien vil inkludere ca. 150 akne pasienter på steder i USA. De primære endepunktene er reduksjon i akne lesjoner. Photocure planlegger å legge frem resultater fra studien i andre halvår Kreft En av fordelene med Photocure Technology er evnen til å behandle og diagnostisere forstadier til kreft med et minimum av bivirkninger. Produktene som utvikles møter fremtidens krav til tidlig diagnose og behandling av sykdommene før de utvikler seg til mer alvorlige stadier. Cevira - behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen Photocure utvikler Cevira som den første ikke-kirurgiske behandlingen av HPV-infeksjon og forstadier til kreft i livmorhalsen. Cevira er en PDT behandling som kombinerer bruken av et legemiddel med et medisinsk engangsutstyr. Dette åpner muligheten for en enkel, rask og trygg behandlingsprosedyre for pasienter med milde celleforandringer i livmorhalsen. Syv millioner kvinner i Europa og USA får HPV induserte lesjoner i livmorhalsen hvert år. Dagens behandling er ofte invasive kirurgiske prosedyrer for å fjerne lesjonene, noe som kan resultere i unødvendig fjerning av normalt vev i livmorhalsen. I tillegg til ubehag og rekonvalesenstid kan dette påvirke pasientens mulighet for å bære frem barn gjennom hele terminen, påvirke fertiliteten og øke risikoen for etterfølgende infeksjoner. For et stort antall pasienter med vedvarende HPV infeksjoner og milde celleforandringer er det i dag ingen ikke-kirurgiske behandlingsalternativer. Dette fører til hyppig oppfølging for å unngå videre sykdomsprogresjon, noe som gjør pasienten engstelig og øker byrden på helsevesenet. 26. januar 2011 annonserte Photocure endelige resultater fra sin fase IIa studie med Cevira i pasienter med lavgradige lesjoner i livmorhalsen. Resultatene viste en fullstendig fjerning av alle lesjoner i livmorhalsen for mer enn 50% av pasientene i studien. En nylig helseøkonomisk undersøkelse blant amerikanske gynekologer og forsikringsselskaper utført av Photocure bekrefter markedsbehovet og den potensielle muligheten for Cevira i pasienter med lavgradige lesjoner i livmorhalsen. De amerikanske legemiddelmyndighetene(fda) har gitt Photocure tillatelse til å starte fase II kliniske studier med Cevira i USA, for kvinner med forstadier til kreft i livmorhalsen med bruk av den nye intravaginale kombinasjonsproduktet. Selskapet planlegger å starte studien i første halvår 2011 og rapportere resultatene i andre halvår Lumacan - diagnose av kreft i tykktarmen Photocure signerte en global avtale for utvikling og kommersialisering av Lumacan med Salix Pharmaceutical Inc. ( Salix ) i oktober Salix er et amerikansk farmasiselskap fokusert på mageog tarmsykdommer. Lumacan er et fotodynamisk produkt for diagnose av kreft i tykktarmen. Avtalen gir Salix eksklusive globale lisensrettigheter til Lumacan utenom Norden. Photocure fikk en betaling på 4 millioner US dollar ved signering og er berettiget til ytterligere milepælsbetalinger på opp

6 til 126,5 millioner US dollar. I tillegg til milepælene vil Photocure motta royalty på salg av Lumacan i USA og en prosentandel av alle sub-lisensierte inntekter utenfor USA. Salix har ansvaret for videre utvikling, registrering og kommersialisering for Lumacan og skal dekke kostnadene for dette. Photocure vil dekke kostnader på inntil 3 millioner US dollar for utvikling av ny formulering. Lumacan utvikles for å bedre oppdagelsen av tykktarmskreft gjennom fluorescensdiagnostikk. Tykktarmskreft diagnostiseres tradisjonelt gjennom kolonoskopi (visuell eksaminering) med hvitt lys. Det er imidlertid anerkjent at standard kolonoskopi med hvitt lys har betydelige begrensninger. Lumacan utvikles for å brukes som et tillegg til standard kolonoskopi med hvitt lys. Photocure og Salix mener tidligere oppdagelse og diagnose av forstadier til kreft i tykktarmen vil lede til en mer målrettet terapeutisk behandling og øke overlevelsesraten for pasienter med kreft i tykktarmen. I USA gjennomføres det årlig cirka tre millioner kolonoskopier av høyrisiko screeningpasienter og pasienter som er i oppfølging for tykktarmkreft. Til sammen utgjør disse undergruppene cirka 20% av det totale antallet kolonoskopier. Markedet for kolonoskopier vokser som følge av omfattende screening-programmer i både Europa og USA. Finansiell gjennomgang (Tall i parentes er tall for tilsvarende periode i 2009) Kvartalsrapporten pr 31. desember 2010 er utarbeidet i hht. IFRS (International Financial Reporting Standard). Salget av Metvix/Aktilite i september 2009 endret selskapets inntjeningsprofil. Tallene for 2009 er derfor justert for den delen av virksomheten som er solgt. Salgsinntektene for fjerde kvartal 2010 ble 20,9 millioner kroner (15,0), en økning på 39% fra samme periode i Salgsinntektene inkluderer royalty og salg av Hexvix-produkter til GE Healthcare, samt salg av Hexvix til nordiske grossister, salg av API og utsatte inntekter fra Galderma etter salget av Metvix/Aktilite. For hele 2010, ble salgsinntektene på 70,5 millioner kroner (51,5), noe som representerer en økning på 37% i forhold til Totale inntekter for fjerde kvartal endte på 44,3 millioner kroner (15,0). Dette inkluderer en signeringsbetaling på 23,4 millioner kroner fra Salix. For 2010, endte inntektene på 177,4 millioner kroner (51,5). I tillegg til nevnte signeringsbetaling fra Salix, inkluderer dette to milepælsbetalinger fra GE Healthcare; en på 79,3 millioner kroner for godkjennelsen av Cysview og en på 4,1 millioner kroner i første kvartal knyttet til godkjennelsen av refusjonsordningen for Hexvix i Tyskland. Photocure mottok ingen milepælsbetalinger i Totale forsknings og utviklingskostnader (FoU) var 37,9 millioner kroner (25,9) i kvartalet. Økningen er primært relatert til forpliktelsen på 18 millioner kroner for utvikling av en forbedret formulering for Lumacan. For 2010 endte FoU kostnadene på 90,2 millioner kroner (73,8), en økning på 22%. Dette fordeler seg med 30 millioner kroner på Dermatologi, knyttet til Visonac og Allumera, 57 millioner kroner på kreft, relatert til Hexvix, Lumacan og Cevira, og 3 millioner kroner på eksplorative aktiviteter inkludert avtaler med akademiske institusjoner.

7 Markedsførings og salgskostnadene økte til 10,5 millioner kroner (8,0) i kvartalet og til 35,4 millioner kroner (25,0) i Økningen skyldes primært økt aktivitet i dermatologi for å etablere datterselskapet i USA. Selskapet hadde et driftsunderskudd på 19,7 millioner kroner (26,9) i fjerde kvartal, men viste et driftsoverskudd på 7,5 millioner kroner (75,9) i Netto finansposter var 2,9 millioner kroner (1,3) i kvartalet og 10,6 millioner kroner (2,5) i hele Endringen er i hovedsak knyttet til nedskrivning på aksjer i Resultat etter skatt var -16,7 millioner kroner (25,5) i kvartalet. For hele 2010 fikk Photocure et overskudd etter skatt på 18,1 millioner kroner (-73,4). Resultatforbedringen fra 2009 er relatert til signerings- og milepælsinntekter på 106,8 millioner kroner. Photocure er største eier i PCI Biotech Holding ASA ( PCI Biotech ) med 19,35% av aksjene. Den bokførte verdien av aksjeposten økte fra 57,7 millioner kroner den 30. september 2010, til 69,9 millioner kroner den 31. desember 2010, da prisen på PCI Biotech aksjen økte fra 38,90 kroner til 47,10 kroner per aksje. Ved utgangen av 2009 var den bokførte verdien av aksjeposten på 11,5 millioner kroner, basert på en aksjekurs på 11,00 kroner per aksje. Egenkapital og gjeld per 31. desember 2010 var 513,8 millioner kroner sammenlignet med 500,0 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2010 og 456,9 millioner kroner ved utgangen av Kontanter og kontantekvivalenter var på 389,2 millioner kroner ved utløpet av 2010, sammenlignet med 310,9 millioner kroner ved utløpet av forrige kvartal. Økningen skyldes mottak av 10 millioner euro fra GE Healthcare i fjerde kvartal. Ved utgangen av 2009 var selskapets likvide midler på 403,5 millioner kroner. Egenkapitalen var 458,9 millioner kroner, eller 89% av totalkapitalen, ved utgangen av Dette er en nedgang fra 469,1 millioner kroner, eller 94%, ved utgangen av tredje kvartal og opp fra 415,8 millioner kroner, eller 91% ved utgangen av Photocure kjøpte egne aksjer gjennom sitt tilbakekjøpsprogram i 2010 til en gjennomsnittskurs på kr. 45,40 per aksje. Photocure solgte egne aksjer til ansatte i løpet av året og eide egne aksjer, eller 3,1% av totalt utestående aksjer per 31. desember Antallet utestående aksjer pr 31. desember 2010 var Hendelser etter utløp av kvartalet Den 26. januar 2011, publiserte Photocure svært positive resultater fra sitt fase IIa studie med Cevira. Resultatene, etter seks måneders oppfølging viste at Cevira ga en fullstendig fjerning av lesjonene i mer enn 50% av pasientene som deltok i studien. I tillegg annonserte Photocure at de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har gitt tillatelse til å starte fase II kliniske studier med Cevira i USA. 4. februar 2011 publiserte Photocure positive resultater fra sin forbrukerundersøkelse med Allumera. Fremtidsutsikter Photocure arbeider for å øke salget av Hexvix i Europa og å støtte lanseringen av Cysview i det amerikanske markedet.

8 Hexvix er fortsatt i en tidlig fase. Photocure mener at vekstpotensialet for Hexvix er betydelig, både gjennom økt bruk hos urologer som allerede benytter produktet og etablering av flere nye sentre i Europa, og gjennom lansering i nye geografiske markeder som USA. Photocure planlegger å lansere sitt nye dermatologi produkt Allumera i det amerikanske markedet i andre kvartal Styret og administrerende direktør Oslo, 16. februar, 2011 Photocure, Photocures logo, Cevira, Lumacan, Visonac og Hexvix er registrerte varemerker tilhørende Photocure A Resultatregnskap (alle beløp i hele tusen, unntatt resultat per aksje) Q Q Salgsinntekter *) Signerings- og milepælsinntekter Sum salgs-, signerings- og milepælsinntekter Vareforbruk Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter *) Produksjonskostnader FoU kostnader Marked og salg Forretningsutvikling og administrasjon Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat videreført virksomhet Avviklet virksomhet (1) Resultat før øvrige resultatelementer Øvrige resultatelementer Totalresultat ,78-1,01 Resultat pr aksje (2) 0,84 14,16-0,77-1,01 Resultat pr aksje, utvannet (3) 0,83 14,14 *) Reklassifisering fra Andre driftsinntekter til Salgsinntekter ihh til informasion i Note (1) Metvix/Aktilite virksomhet solgt i Q3/09 og andel salg & kostnader er reklassifisert til Avviklet virksomhet (2) Resultat pr aksje er beregnet basert på vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer. (3) Utvannet resultat pr aksje er beregnet basert på vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer pluss vektet antall aksjer ved konvertering av alle utestående tegningsrettigheter

9 Balanseoppstilling (alle beløp i hele tusen) Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansinvesteringer (1) Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Bank og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (1) Inkluderer aksjene i PCI Biotech Holding ASA til markedsverdi tnok pr (tnok pr )

10 Endring i egenkapital (alle beløp i hele tusen) Q Q Egenkapital ved inngang til perioden Netto eiendeler, avviklet virksomhet Netto kjøp egne aksjer Ekstraordinært utbytte Aksjebasert avlønning Omregningsdifferanse Totalresultat Egenkapital ved avslutning av perioden Kontantstrømoppstilling (alle beløp i hele tusen) Q Q Resultat Avskrivninger Aksjebasert avlønning Netto renter Nedskrivning finansinvesteringer Endring i arbeidskapital Andre driftsrelaterte poster Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring kontanter i perioden Bank og kontantekvivalenter inngående Bank og kontantekvivalenter utgående

11 Segment informasjon (alle beløp i hele tusen) Q (Beløp i 1000 kroner) Kreft Derm.(2) Total % vs. Eget Partner FoU(1) Sum i fjor Salg Hexvix % Vareforbruk % Bruttofortjeneste % Bruttofortjeneste % 93 % 75 % 0 80 % 0 83 % Milepælsinntekter Driftskostnader % Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Q (Beløp i 1000 kroner) Kreft Derm.(2) Total Eget Partner FoU(1) Sum Salg Hexvix Vareforbruk Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste % 96 % 92 % 0 % 94 % 0 % 95 % Avviklet virksomhet Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt (1) Inkludert andel av generelle og administrative kostnader (2) Utsatt inntektsføring av Metvix-salget og salg av MAL. FoU Visonac/Allumera, forretningsutvikling og adminstrative kostnader. For 2009 kun FoU og personal kostnader.

12 2010 (Beløp i 1000 k roner) Kreft Derm.(2) Total % vs. Eget Partner FoU(1) Sum i fjor Salg Hexvix % Vareforbruk % Bruttofortjeneste % Bruttofortjeneste % 93 % 80 % 0 84 % 0 87 % 0 % Milepælsinntekter % Gevinst salg produktgruppe/ annen inntekt Driftskostnader % Driftsresultat % Netto finansposter % Resultat før skatt % 2009 (Beløp i 1000 k roner) Eget Partner FoU(1) Sum Derm.(2) Total Salg Hexvix Vareforbruk Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste % 96 % 87 % 0 % 90 % 0 % 89 % Gevinst salg produktgruppe/ annen inntekt Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt (1) Inkludert andel av generelle og administrative kostnader Kreft (2) Utsatt inntektsføring av Metvix-salget og salg av MAL. FoU Visonac/Allumera, forretningsutvikling og adminstrative kostnader. For 2009 kun FoU og personal kostnader. For mer informasjon, vennligst kontakt: Kjetil Hestdal, Administrerende direktør Mobil: E-post: Christian Fekete, Finansdirektør Mobil: E-post: Hoffsveien Oslo Telefon: Faks:

Brilliance in photodynamic technology TM. - fra Biotech til Specialty Pharma

Brilliance in photodynamic technology TM. - fra Biotech til Specialty Pharma Brilliance in photodynamic technology TM - fra Biotech til Specialty Pharma 19. februar 2010 - Resultat fjerde kvartal og hele året 2009 Høydepunkter fjerde kvartal 2009 (2008 tall i parentes) Salget av

Detaljer

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Hovedpunkter (2008 tall i parentes) Salgsinntektene økte 36% til kr. 29,1 millioner (kr. 21,4 millioner) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 16,7 millioner

Detaljer

Resultater for andre kvartal og første halvår Photocure ASA

Resultater for andre kvartal og første halvår Photocure ASA Resultater for andre kvartal og første halvår 2011 Photocure ASA 18. august 2011 Allumera først innen en ny klasse av fotodynamisk kosmetikk lansert i USA Photocure, et norsk farmasiselskap som spesialiserer

Detaljer

Resultater for fjerde kvartal og hele Bygger et spesialisert farmasøytisk selskap

Resultater for fjerde kvartal og hele Bygger et spesialisert farmasøytisk selskap Resultater for fjerde kvartal og hele 2011 Bygger et spesialisert farmasøytisk selskap 16. februar 2012 Hovedpunkter for fjerde kvartal og hele 2011 Photocure ASA Resultater for fjerde kvartal og hele

Detaljer

Photocure ASA Rapport for tredje kvartal 2008

Photocure ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Photocure ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene økte 52% til kr. 23,6 millioner (15,6) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 13,7 millioner til kr. -12,7 million (-26,5) Første

Detaljer

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com Årsrapport 2010 Photocure ASA www.photocure.com ÅrSberetning 2010 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Årsberetning 2011 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Konsernets teknologiplattform

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Resultater for tredje kvartal og hittil i Photocure ASA

Resultater for tredje kvartal og hittil i Photocure ASA Resultater for tredje kvartal og hittil i 2012 Photocure ASA 26. oktober 2012 Hovedpunkter for tredje kvartal og hittil i 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer

Detaljer

Resultater fra første kvartal Photocure konsern

Resultater fra første kvartal Photocure konsern Resultater fra første kvartal 2012 Photocure konsern 26. april 2012 Hovedpunkter for første kvartal 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer på fotodynamisk teknologi

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultater for første kvartal Photocure ASA

Resultater for første kvartal Photocure ASA Resultater for første kvartal 2013 Photocure ASA 24. april 2013 Hovedpunkter for første kvartal 2013 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer på fotodynamisk teknologi

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Årsrapport 2009. Photocure ASA

Årsrapport 2009. Photocure ASA Årsrapport 2009 Photocure ASA ÅRSBERETNING 2009 2 Photocure ASA Photocure ASA er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling gir

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 %

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 % 1. kvartal 20 Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på,6 % Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,5 (MNOK 9,9), en økning på 37,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultater for fjerde kvartal og hele Photocure ASA

Resultater for fjerde kvartal og hele Photocure ASA Resultater for fjerde kvartal og hele 2012 Photocure ASA 27. februar 2013 Hovedpunkter for fjerde kvartal og hele 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap som fokuserer på

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 RAPPORT 4. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 juli 2014. Saken har representert engangskostnader på ca. 4 millioner kroner i 2014. Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler God lønnsomhet opprettholdt

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Resultater fra andre kvartal og første halvår Photocure konsern

Resultater fra andre kvartal og første halvår Photocure konsern Resultater fra andre kvartal og første halvår 2012 Photocure konsern 24. august 2012 Hovedpunkter for andre kvartal og første halvår 2012 Photocure (OSE: PHO), et norsk spesialisert farmasøytisk selskap

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsrapport 2007. Photocure ASA

Årsrapport 2007. Photocure ASA Årsrapport 2007 Photocure ASA Årsberetning og årsregnskap 2007 2 Photocure ASA Photocure er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Early diagnosis and precise treatment can better the chances for recovery and improve quality of life and self esteem. By use of Photocure Technology

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

1. kvartal Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

1. kvartal Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1 1. kvartal 2010 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature

Technology by nature. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2016. Technology by nature Technology by nature Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Technology by nature Rapport for 1. kvartal 2016 Fortsatt god økonomisk utvikling o ABTs høyeste kvartalsomsetning, 12,5 millioner kroner. o EBITDA-margin

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Pressemelding for umiddelbar utsendelse. Rapport for 2000

Pressemelding for umiddelbar utsendelse. Rapport for 2000 Pressemelding for umiddelbar utsendelse Rapport for 2000 År 2000 har vært et viktig år for PhotoCure ASA og selskapet har oppnådd betydelig fremgang på alle områder. De viktigste milepælene er: Metvix

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com The before and after effect Hexvix. Confidence at first sight. ÅRSBERETNING 2013 BAKGRUNN Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et spesialisert

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer