Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet"

Transkript

1 Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig Knutsen ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO Kjærnes 1 Kjærnes vestre 82 Ringkollen 125 Solåsen 168, 187, 212, 235 Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Areal Steinalderlokalitet Yngre steinalder 111 Kjærnes Ca 300 m² Satelittbilde med R avmerket i rødt Stig Knutsen Akershus fylkeskommune

2 Innledning I forbindelse med reguleringsplan for gbnr 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235 Kjærnes ble det vurdert at planområdet hadde potensiale for automatisk fredede kulturminner. Fra før er det kjent flere steinalderlokaliteter i nærområdet (R 42832, R42798 og R 32806). Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jmf. Kml. 10. Det gjøres oppmerksom på at R er automatisk fredet i henhold til kml. 4 og 6. Det ble benyttet fem i felt og to dager til rapportskriving. I alt syv dager. Områdebeskrivelse Planområdet består av utmark og et par flekker med gammel åker/eplehage. Terrenget er til dels svært kupert, men har enkelte flater spesielt i øst. Vestre del av planområdet har en langt større bebyggelsestetthet enn i øst. Ellers er planområdet preget av mye berg. Kartutsnitt med planen(stiplet), R 89461(stiplet rødt) og resterende prøvestikk(x) inntegnet: ØK-kart CO

3 Gårdsnavnshistorie Kjærnes stammer antagelig fra ordet kjarr, som kan bety kratt, krattbevokst myr etc. Navnet har størst utbredelse i strekningen fra Oslofjorden til Lindesnes. Gårder med naturnavn er vanskelige å datere, men kan være blant de eldste i området dvs fra rundt år 0. Derimot er ikke Kjærnes nevnt i de skriftlige kildene før Utdrag fra Rygh Norske Gaardnavne 111 Kjærnes. Udt. Kæ:2rnes. -- Tiernnes Kiernis Kierneß /1. Kiernes Sandsynlig af kjarr n., kratbevoxet Myr (Indl. S. 60). Opr. Kjarranes? Kjente funn innenfor planen Fornminner i nærområdet R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra planen Steinalderlokalitet Steinalder 111 Kjærnes Ca 325 m nord Steinalderlokalitet Steinalder 111 Kjærnes Ca 350 m nord Steinalderlokalitet Steinalder 111 Kjærnes Ca 350 m nord I tillegg ble det i 2003 registrert to steinalderlokaliteter ca 200 m vest for R på andre siden av Nebbaveien. For mer informasjon se Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av område ved Nebbaveien gbnr 111/1 mfl. Kjærnes vestre i Ås kommune, Akershus fylke. V/Ole Kjos Metode Det ble foretatt prøvestikking etter steinalder samt overflateregistrering innenfor planområdet. Prøvestikking innebærer at de graves et ca 40x40 cm stort hull. Massene såldes og undersøkes for spor etter menneskelig aktivitet. Overflateregistrering innebærer av området synfares etter spor av menneskelig aktivitet. Det ble tatt til sammen 35 prøvestikk innenfor planområdet. 3

4 Funn R Steinalderlokalitet fra yngre steinalder funnet på gbnr 111/125 Kjærnes Type Antall Steinalderlokalitet 1 Positive prøvestikk 10 Kullprøver 5 Funn 1 mikroflekke med retusj 2 mikroflekker 9 avslag 2 fragment med retusj 27 fragment 2 brente bein 2 keramikkskår Lokaliteten består av 10 positive prøvestikk fordelt på en ca 800 m² stor flate. Det er funnet flint, keramikk og brente bein i prøvestikkene. Lokaliteten ligger på en flate inn mot en bergvegg i nord. I vest er det en bratt skråning, mens i sørvest er det en liten kolle. I sør faller terrenget 4-5 m ned til en liten avsats før terrenget faller bratt ned mot fjorden. I vest ligger det en liten flate ca 1-2 m under lokaliteten. Denne flaten er orientert nord-sør, og i sør strekker den seg ned til avsatsen, mens i nord ender den ut i en bratt nordvest vendt skråning. Lokaliteten ligger på 27 moh. en vannstand på moh gir en datering til yngre steinalder, eller nærmere bestemt ca 3300 f.kr. eller mellomneolitikum (se kulturhistorisk oversikt i vedlegget). Undergrunnen på lokaliteten består av sand og stein. Torven er cm tykk og det er ikke spor etter utvaskningslag. De første cm under torven er det lite stein, men på ca cm kommer det et lag med mye stor stein. De fleste funnene er gjort cm ned i undergrunnen. Oversiktsbilde over R tatt fra vest mot øst. 4

5 Oversiktskart med R (stiplet rødt) 5

6 Landhevningskurve. Stiplet linje angir antatt vannivå mens R var bebodd. Et vannivå på ca 26 moh gir en datering til ca 5300 BP eller ca 3300 f.kr Moh moh (1000 år før nå) ca 5300 BP Landhevingskurve fra Skimorenen. Etter Sørensen

7 Prinsippskisse med R 89461(stiplet), samt positive(rødt) og negative(sort) prøvestikk inntegnet. ØK-kart CO

8 Strukturbeskrivelse Prøvestikk 1 Prøvestikket er 40x40 cm stort og 40-45cm dypt. Torven er ca 12 cm tykt. Det ble gjort funn av flint, to fragment hvorav det ene med kantretusj. I tillegg ble det gjort funn av brent bein og trekull i prøvestikket. Funnene kom ved ca 10 cm dybde. Det er ikke utvaskningslag. Flint funnet i PS 1 Materiale Mål Beskrivelse Flint 2,8 x 2,2 cm Fragment med konkav og ujevn kantretusj Flint 0,8 cm Fragment Brent bein > 1g Kullprøve > 1g Koordinater ,700 Brent bein funnet i PS 1 Prøvestikk 2 Prøvestikket er ca 50x40 cm stort og 60 cm dypt Torven er ca 13 m tykk.. Det ble gjort funn av fire flint, en mikroflekke og tre fragment. I tillegg ble funnet et brent bein og trekull i prøvestikket. Det ble gjort funn helt ned til ca cm. Funnene kom på ca 10 cm dybde. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen Flint funnet i PS 2 Flint funnet i PS 1 Flint funnet i PS 1 8

9 Materiale Mål Beskrivelse Flint 1,9 x 0,7 cm Mikroflekke Flint 2,1x 1,9 cm Fragment, brent Flint 1,4 x 1,3cm Fragment Flint 0,7 x 0,6 cm Fragment Brent bein > 1g Kullprøve > 1g Koordinater ,701 Brent bein funnet i PS 2 Prøvestikk 3 Prøvestikket er ca 50x40 cm stort og 45 cm dypt. Torven er ca 15 cm tykk. Her kom det berg. Det ble gjort funn av to avslag av flint i prøvestikket. Funnene kom på ca 10 cm dybde. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Materiale Mål Beskrivelse Flint 2,0 x 1,6 cm Avslag med korteks Flint 1,9 x 1,4 cm Avslag med korteks Koordinater ,704 Flint funnet i PS 3 Prøvestikk 4 Prøvestikket er 40x40 cm stort og 50 cm dypt. Torven er ca 8 cm tykk. Det ble gjort funn av 12 flint i prøvestikket hvorav tre avslag og ni fragmenter. I tillegg ble det funnet to biter keramikk og trekull i prøvestikket. Det er ikke spor etter utvaskning i profilen. Flint funnet i PS 4 9

10 Keramikk funnet i PS 4 Materiale Mål Beskrivelse Flint 3,9 x 3,2cm Avslag med korteks Flint 1,6 x 1,1 cm Avslag Flint 1,8 x 1,4 cm Avslag Flint 2,0 x 1,4 cm Fragment Flint 1,6 x 1,1 cm Fragment med korteks Flint 1,5 x 1,4 cm Fragment Flint 1,7 x 1,5 cm Fragment, brent Flint 1,5 x 1,1 cm Fragment Flint 1,5 x 1,0 cm Fragment Flint 1,4 x 1,1 cm Fragment, brent Flint 0,9 x 0,9 cm Fragment Flint 0,8 x 0,6 cm Fragment Keramikk 1,8 x 1,4 cm 1,7 x 0,9 cm 0,6 cm tykk, sandmagret 0,4 cm tykk, fragment Kullprøve > 2g Koordinater ,694 Prøvestikk 5 Flint funnet i PS 5 Prøvestikket er ca 40 x 40 cm stort og 45 cm dypt. Torven er ca 10 cm tykk. Det ble funnet seks flint i prøvestikket. Det ble funnet to mikroflekker, hvorav den ene er retusjert, to avslag og to fragmenter. Det ble også funnet trekull i prøvestikket. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Materiale Mål Beskrivelse Flint 1,9 x 0,5 cm Mikroflekke med kantretusj Flint 2,2 x 0,7 cm Mikroflekke Flint 2,6 x 2,6 cm Avslag Flint 1,1 x 0,8 cm Avslag Flint 2,2 x 1,4 cm Fragment Flint 1,9 x 1,0cm Fragment Kullprøve >1 g Koordinater ,690 10

11 Prøvestikk 6 Flint funnet i PS 6 Prøvestikket er ca 40 x 35 cm stort og ca 50 cm dypt. Torven er ca 8 cm tykk. Det ble gjort funn av seks flint i prøvestikket. Det er ett avslag og fem fragmenter. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Kullprøve sendt inn til datering. Materiale Mål Beskrivelse Flint 3,1 x 2,6 cm Avslag Flint 22,7 x 1,4 cm Fragment med korteks Flint 1,5 x 0,7 cm Fragment Flint 1,5 x 0,4 cm Fragment Flint 1,2 x 0,8 cm Fragment Flint 1,3 x 1,1 cm Fragment, brent Kullprøve >1 g Koordinater ,683 Prøvestikk 7 Prøvestikket er ca 40 x 45 cm stort og 40 cm dypt. Torven er ca 13 cm tykk. Prøvestikket ligger i litt skrående terreng ned mot lavere flate i vest. Det ble gjort funn av to fragmenter av flint i prøvestikket. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Materiale Mål Beskrivelse Flint 2,8 x 0,9 cm Fragment Flint 2,0 x 0,7cm Fragment Koordinater ,687 Flint funnet i PS 7 11

12 Prøvestikk 8 Flint funnet i PS 8 Prøvestikket er ca 40 x 50 cm stort og ca 50 cm dypt. Torven er ca 20 cm tykk. Prøvestikket ligger i skrående terreng ned mot lavere flate i vest. Det ble gjort funn av tre fragmenter av flint. Den ene er sterkt retusjert. Den har et trekantet tverrsnitt og er retusjert langs ryggen. Langs den ene kanten er et 1,5 cm langt felt totalretusjert og går over til retusjeringen langs ryggen. Under er et 2,2 cm langt felt flateretusjert. Det er mulig at fragmentet er tangen til B-pil. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Materiale Mål Beskrivelse Flint 3,4 x 0,8 x 1,1 cm Fragment. Retusj langs rygg, under og langs ene kanten. Trekantet tverrsnitt. Flint 3,0 x 2,7 cm Fragment med rest av korteks Flint 1,8 x 1,3 cm Fragment Koordinater ,695 Prøvestikk 9 Prøvestikket er ca 40 x 40 cm stort og ca 40 cm dypt. Torven er 15 cm tykk. Det ble gjort funn av tre flint i prøvestikket, et avslag og to fragmenter. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Materiale Mål Beskrivelse Flint 1,5 x 0,9 cm Avslag Flint 2,5 x 1,9 cm Fragment Flint 1,3 x 0,8 cm Fragment Koordinater ,687 Flint funnet i PS 9 12

13 Prøvestikk 10 Flint funnet i PS 10 Funnet er gjort i et prøvestikk i en gammel åker, og konteksten er noe dårlig. Åkeren ligger på en flate vest for lokaliteten, ca 1,5 m lavere. Prøvestikket er ca 40 x 40 cm stor og ca 45 cm dyp. Det er mulig fragmentet har vært benyttet som kjerne. Det er også rester etter en mulig slipt flate, men det er svært lite igjen. Det er derfor vanskelig og avgjøre. Materiale Mål Beskrivelse Flint 4,3 x 2,5 x 1,9 cm Fragment. Nesten hvit flint, noe vannrullet. Noen rester etter avslag. Det er mulig rest etter sliping. Koordinater ,710 13

14 f.kr f.kr f.kr. 500 f.kr TN TN MN MN SN Eldre BA Yngre BA Førromersk jernalder Romersk Folke- Merovinger Viking Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 I II A B I-III IV-VI jernalder vandring tid tid Eldre steinalder Yngre steinalder Bronsealder Eldre jernalder Yngre jernalder Middelalder R 89461

15 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - R1 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CO Kommune: Ås Gårdsnavn: Kjærnes Eiendomsopplysninger Kommune: Ås Gnr: 111 Festenr: 0 Bnr: 125 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Akershus fylkeskommune Utført av: Stig Knutsen Instans: Alta kommune Detaljer Litteraturhenvisning: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. Beskrivelse: Lokaliteten består av 10 positive prøvestikk fordelt på en ca 800 m² stor flate. Det er funnet flint, keramikk og brente bein i prøvestikkene.1 mikroflekke med retusj, 2 mikroflekker, 9 avslag, 2 fragment med retusj, 27 fragmenter, 2 brente bein og 2 keramikkskår. Prøvestikk 1 Prøvestikket er 40x40 cm stort og 40-45cm dypt. Torven er ca 12 cm tykt. Det ble gjort funn av flint, to fragment hvorav det ene med kantretusj. I tillegg ble det gjort funn av brent bein og trekull i prøvestikket. Funnene kom ved ca 10 cm dybde. Det er ikke utvaskningslag. Prøvestikk 2 Prøvestikket er ca 50x40 cm stort og 60 cm dypt Torven er ca 13 m tykk.. Det ble gjort funn av fire flint, en mikroflekke og tre fragment. I tillegg ble funnet et brent bein og trekull i prøvestikket. Det ble gjort funn helt ned til ca cm. Funnene kom på ca 10 cm dybde. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 3 Prøvestikket er ca 50x40 cm stort og 45 cm dypt. Torven er ca 15 cm tykk. Her kom det berg. Det ble gjort funn av to avslag av flint i prøvestikket. Funnene kom på ca 10 cm dybde. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 4 Prøvestikket er 40x40 cm stort og 50 cm dypt. Torven er ca 8 cm tykk. Det ble gjort funn av 12 flint i prøvestikket hvorav tre avslag og ni fragmenter. I tillegg ble det funnet to biter keramikk og trekull i prøvestikket. Det er ikke spor etter utvaskning i profilen. Prøvestikk 5 Prøvestikket er ca 40 x 40 cm stort og 45 cm dypt. Torven er ca 10 cm tykk. Det ble funnet seks flint i prøvestikket. Det ble funnet to mikroflekker, hvorav den ene er retusjert, to avslag og to fragmenter. Det ble også funnet trekull i prøvestikket. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 6 Prøvestikket er ca 40 x 35 cm stort og ca 50 cm dypt. Torven er ca 8 cm tykk. Det ble gjort funn av seks flint i prøvestikket. Det er ett avslag og fem fragmenter. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 7 Prøvestikket er ca 40 x 45 cm stort og 40 cm dypt. Torven er ca 13 cm tykk. Prøvestikket ligger i litt skrående terreng ned mot lavere flate i vest. Det ble gjort funn av to fragmenter av flint i prøvestikket. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 8 Prøvestikket er ca 40 x 50 cm stort og ca 50 cm dypt. Torven er ca 20 cm tykk. Prøvestikket ligger i skrående terreng ned mot lavere flate i vest. Det ble gjort funn av tre fragmenter av

16 flint. Den ene er sterkt retusjert. Den har et trekantet tverrsnitt og er retusjert langs ryggen. Langs den ene kanten er et 1,5 cm langt felt totalretusjert og går over til retusjeringen langs ryggen. Under er et 2,2 cm langt felt flateretusjert. Det er mulig at fragmentet er tangen til B- pil. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 9 Prøvestikket er ca 40 x 40 cm stort og ca 40 cm dypt. Torven er 15 cm tykk. Det ble gjort funn av tre flint i prøvestikket, et avslag og to fragmenter. Det er ikke spor etter utvaskningslag i profilen. Prøvestikk 10 Funnet er gjort i et prøvestikk i en gammel åker, og konteksten er noe dårlig. Åkeren ligger på en flate vest for lokaliteten, ca 1,5 m lavere. Prøvestikket er ca 40 x 40 cm stor og ca 45 cm dyp. Det er mulig fragmentet har vært benyttet som kjerne. Det er også rester etter en mulig slipt flate, men det er svært lite igjen. Det er derfor vanskelig og avgjøre. Terrengbeskrivelse: Lokaliteten ligger på en flate inn mot en bergvegg i nord. I vest er det en bratt skråning, mens i sørvest er det en liten kolle. I sør faller terrenget 4-5 m ned til en liten avsats før terrenget faller bratt ned mot fjorden. I vest ligger det en liten flate ca 1-2 m under lokaliteten. Denne flaten er orientert nord-sør, og i sør strekker den seg ned til avsatsen, mens i nord ender den ut i en bratt nordvest vendt skråning. Orientering: Lokaliteten ligger 175 m nordvest for krysset Kjærnesveien Nebbaveien, 50 m nord for våningshus. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 16

17 Registreringskjema registreringer omtalt i rapporten (fra Askeladden) Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bunnefjord 17- JB- Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CO Kommune: Ås Gårdsnavn: Kjærnes Eiendomsopplysninger Kommune: Ås Gnr: 111 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Detaljer Beskrivelse: 2 prøvestikk med 1 stykke flint og skjørbrent stein. Ca 4x4m stor lokalitet, kan være del av Bunnefjord 10-JB-B10. Muligvis har begge lokaliteter har vært større, men er nå ødelagt av Vårveiens forlengelse. Aksnr.90/102. Terrengbeskrivelse: Lavt liggende S-hellende flate, omgitt av fjellknauser i alle retninger. Sandig silt med grus. Orientering: 35m VNV for SV hjørne av bygning ved Vårveiens ende. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: Vedtak: 17

18 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bunnefjord 10- JB- Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CO Kommune: Ås Gårdsnavn: Kjærnes Eiendomsopplysninger Kommune: Ås Gnr: 111 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Detaljer Beskrivelse: 3 prøvestikk med i alt 6 stykker flint, 1 stykke bergkrystall. Ca.10x10m, kan være større, tydelig ødelagt av Vårveien og andre moderne inngrep. Aksnr. 90/95. Terrengbeskrivelse: På smal terrasse i enden av Vårveien, N-S orienterte fjellknauser i Ø og V. S-enden av lokaliteten ender ved Vårveien. Stigning mot N. Sandig silt med grus. Orientering: 255m NNØ for SØ hjørne av bygning på parsell 111/191, 15m NV for V-hjørne av største bygning ved Vårveiens ende. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: Vedtak: 18

19 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bunnefjord 15- JB- Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CO Kommune: Ås Gårdsnavn: Kjærnes Eiendomsopplysninger Kommune: Ås Gnr: 111 Festenr: 0 Bnr: 1 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Detaljer Beskrivelse: 2 prøvestikk med 2 stykker flint. Svært liten lokalitet. Aksnr.90/100. Terrengbeskrivelse: Flatt område mellom to N-S orienterte fjellknauser i Ø og V. Sandig silt med grus. Orientering: 45m NV for NV hjørne av stor bygning ved Vårveiens ende. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: Vedtak: 19

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 05/02017 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 111/24 m.fl. i kommune, Akershus fylke. V/Ole Kjos 23.05 22.06. 2005 ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune Vår ref.: 09/10998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelvei langs rv. 152- Dalsbakken-Glenne på gbnr. 48/1m.fl, 50/1 m.fl, 90/1m.fl

Detaljer

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet. Vår ref.: 04/10356 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av gbnr. 140/1 Soprim i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkes. V/Lars Andersson 12.11

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 21. oktober 2011 Registreringsrapport Busslomme Ruter, Vinterbro gbnr. 115/1 m. fl. Ås kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Busslomme Ruter, Vinterbro Innhold Innledning...

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen Vår ref.: 10/2127 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Nesbru vgs, gbnr. 32/6, 239 i Asker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CL044-5-4 Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.10/16116 15 novembre 2011 Registreringsrapport Mastemyr industriområde gnr. 39 Li Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Mastemyr industriområde Innhold Innledning... 3

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 09/12653 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 07/06881 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Østre Greverud for gbnr. 42/2 mfl. i Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 12/2852 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan for Kvetangen hytteområde i Setskog gbnr. 154/1 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala

Detaljer

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. V ed August Baugstø Hanssen. 30.6-4.7.2008.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen.

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen. Vår ref.: 09/4087 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 19/3,4,51,59 m.fl. for Haraldvangen i Hurdal kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei Vår ref.: 08/08965 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbedring av tursti langs Lysakerelva på gbnr. 38/47 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CN045-5-1

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper. Vår ref.: 07/10889 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med sjakting av kabelgrøft på gbnr. 55/1 m.fl. og 56/2 m.fl. i Skedsmo kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Bamble kommune Tveiten Øde

Bamble kommune Tveiten Øde TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Tveiten Øde GNR. 46, BNR. 1 Figur 1: Lokalitet 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Tveiten

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74 Vår ref.: 05/00964 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Haugeråsen på Hauger gbnr. 9/1, 9/48 m.fl og 9/74 i kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605 Vår ref.:07/2605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med graving av vann/kloakk og gjenoppføring av bolig på gbnr. 27/2 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner Vår ref.: 05/01589 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med plan om leiruttak på gbnr. 85/1, 2, 16 Grini m. fler i kommune, Akershus fylke. V/Kathrine Eikrem og Ingunn

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/0517 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Krogstad miljøpark, gbnr. 127/1 i Sørum kommune, Akershus fylkes. ØK-kart CS045-5-2 og CT045-5-1

Detaljer

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne.

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne. Vår ref.: 07/3451 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen.

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen. Vår ref.: 08/6472 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 22/146, 147, 160, 164 m.fl. nordre del av Vannverksveien i Frogn kommune, Akershus

Detaljer

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid.

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid. Vår ref. : Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Fylkesvei 82/Fagerstrandveien i Frogn kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet Vår ref.: 10/1089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Batteriveien 1, Seiersten på gbnr. 70/1 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud Vår ref.: 05/02182 Ny revidert rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på gbnr. 105/1 i kommune, Akershus fylke.

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering. Sak: Reguleringsplan for Østre Bolærne 132/1 GBNR. Saksnr. http://www.vfk.no/

Rapport fra arkeologisk registrering. Sak: Reguleringsplan for Østre Bolærne 132/1 GBNR. Saksnr. http://www.vfk.no/ Rapport fra arkeologisk registrering Sak: Reguleringsplan for Østre Bolærne GBNR Kommune Saksnr Rapport v/ Rapportdato 132/1 Nøtterøy Christer Tonning 08.02.06 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

Funn: Det ble registrert tre kulturminner hvor av ett er automatisk fredet.

Funn: Det ble registrert tre kulturminner hvor av ett er automatisk fredet. Vår ref. 08/05439 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 78/3 Underland m.fl, Asker, Akershus fylke samt gbnr. 12/23 Skjønhaug m.fl, Røyken, Buskerud

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R Vår ref.:09/6380 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering til gang og sykkelsti langs Bingenveien på 33/1 og 3 i Sørum kommune, Akershus fylke. 20.7. og

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene Vår ref.: 11/02438 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og Tverrvei på gbnr. 11/14 og 12/4 m.fl. i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne. Vår ref.: 05/09831 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/42 Soltun i Vestby kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CN

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.12/15660 4. mars 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Utbedring av skiløype Frogn kommune Lars Andersson Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner 2005/2827 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse ny vannledning langs Jarenveien Jaer østre gbnr44/4, Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med ny vann og kloakkledning gbnr. 55/1 Asak søndre i Sørum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS048-5-3

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Rapport ved: Silje Hauge

Rapport ved: Silje Hauge N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, AGNEFEST, HOLMSUNDET, ROSFJORD LYNGDAL KOMMUNE Ill. Utsikt mot

Detaljer

2015/407 Gesellveien. 2015/407 Kongsberg kommune

2015/407 Gesellveien. 2015/407 Kongsberg kommune 2015/407 Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2015 Saksnavn Saksnummer 2015/407 Kommune Gårdsnavn 2015/407 Gesellveien Kongsberg kommune Gårds- og 7416/26, 27, 28, 29 og

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Mongstad sør, Statoil industriområde

Mongstad sør, Statoil industriområde Mongstad sør, Statoil industriområde Gnr. 127 bnr. 123 m.fl. i Lindås kommune Gnr. 129, bnr. 19 m.fl. i Austrheim kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE RAPPORT 2011

Detaljer

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde 3 KULTURHI STORISK I REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde GBNR.: 146/3,147/1, 158/3, 8,7,10, 159/1,2 SAKSNR : 07/00400-3 I RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! 12/24534 4. februar 2014 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Gylteåsen Frogn kommune Khalil Olsen Holmen Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR

Detaljer

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune Saksnummer; 01/00200 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Bjørndalen i Asker kommune, Akershus fylke. V/Pia Skipper Løken 26.04.04-28.04.04

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune. Rapport 26 2011

Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune. Rapport 26 2011 Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for bustadfelt. Rapport 26 2011 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Arkeologisk rapport. Kommune: Åfjord. Bruksnavn: Utmarken. Gårdsnr./bnr.: 58/188. Click here to enter text.

Arkeologisk rapport. Kommune: Åfjord. Bruksnavn: Utmarken. Gårdsnr./bnr.: 58/188. Click here to enter text. Arkeologisk rapport Kommune: Åfjord Bruksnavn: Utmarken Gårdsnr./bnr.: 58/188 Ref.: Arkivsaksnr. 201408576-8 Kopi: Grunneier Åfjord kommune, NTNU - Vitenskapsmuseet Vedlegg: stk. Kulturminne-id: 179313,

Detaljer

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner. Vår ref.:2009/7637 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av RV157 Spro-Fagerstrand på gbnr 25/1, 26/1 m.fl. i Nesodden kommune, Akershus fylkes. ØK-kart

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 15/2948 25. februar 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Mitt Kulturminne Baronskogen 159/1 Steinalderboplass ved Bjørknessjøen Nes kommune Maria Spitalen Valum Arkeologisk

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I NOME KOMMUNE SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE GNR. 24, BNR. 1 Figur 1. Bilde av gravhaug. - 1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:09/13846 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 51/29 Solbakken i Frogn kommune, Akershus fylke. ØK-kart CN042-5-4 Gårdsnr. -navn. 51

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/04089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med oppføring av ny driftsbygning på Eidsvegen 523, gbnr. 121/1 Foss nordre,, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2011/11588 12.10.2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Sørumsand næringspark Sørum kommune gbnr 41/10 m.fl Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Hæåk Gnr 105 Bnr 1,2 Lyngdal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R Saksnr: 05/05030 Endelig rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Breivoll gbnr. 113/2 m. fl., Ås kommune, Akershus fylke. 29.9. til 14.10.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.13/14719 14.januar 2014 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Kulturminneundersøkelser for gnr. 24 bnr. 1 Kvestad gård Ås Kommune Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Dørøya, Espevær, gnr. 146 bnr. 154 m.fl., Bømlo

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn:

Detaljer

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune Vår ref.: 08/9083 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med deling av Bjerkelundsveien 78 H, gbnr. 19/1382 Nadderud, Bærum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 06/8559 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av Skryta, gbnr. 104/2 i kommune, fylkes. V/Ø. Amundsen 30.10-03.11 2006. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24 Vår ref.: 07/3282 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr 75/8, Bærum kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim. 11.06. 12.06. 2007. ØK-kart

Detaljer

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys.

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys. Vår ref.: 07/02231 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med forslag til boligtomt på Hofstad gbnr. 26/1 i Asker kommune, Akershus fylkes. V/Ole Kjos ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Ljosland -Farevassknuten Gnr 7 Bnr diverse Åseral kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R S KARPEID GNR.36 BNR 2 S ØGNE KOMMUNE. Rapport

Detaljer

Vikersund Bad. 2013/3609 Modum

Vikersund Bad. 2013/3609 Modum 2013/3609 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Saksnavn Vikersund Bad Saksnummer 2013/3609 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer Tiltakshaver Modum 95/86, 74/8, 95/82, 95/353, 623/3018

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.12/10623 14.januar 2014 Registreringsrapport Med funn automatisk fredete kulturminner. Løvenskioldbanen Bærum Reidun M. Aasheim Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR OG

Detaljer