Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agresso Planlegger. Brukerveiledning"

Transkript

1 Agresso Planlegger Brukerveiledning 1

2 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen. Transaksjoner i Agresso Planlegger kan registreres direkte, eller via innlesing av excelmaler. Excelmalene er konvertert og tilpasset Agresso Planlegger, og oppdaterte maler vil til enhver tid finnes på UiTs hjemmesider. Denne brukerveiledningen vil vise hvordan man benytter Agresso Planlegger til direkte registrering av budsjetter, samt hvordan lese inn regneark ved hjelp av excelerator. Systemet er videreutviklet til å ta i bruk flerårige budsjetter for BOA prosjekter, for perioden Versjonene har endret navn fra vedtatt og revidert til opprinnelig og gjeldende, og det er utvidet fra to til fire budsjettversjoner. To versjoner for BOA og to for bevilgning. Rutiner for budsjettarbeidet er endret slik at all budsjettering, både direkteregistrering og innlesing av filer, skal skje i gjeldende budsjettversjon i henhold til beskrivelsen senere i dokumentet. Gjeldende budsjettversjon er den aktive versjonen det alltid jobbes i. Nye budsjetter overføres automatisk til opprinnelig versjon. Opprinnelig budsjettversjon er derfor låst for registrering, innlesing av filer og redigering. 1 Agresso Planlegger Menyer og bilder i Planlegger er bygd opp etter samme struktur som de øvrige modulene i Agresso. 1. Menyen Bildet under viser menyen i Agresso Planlegger. Når man skal registrere budsjett må transaksjonsmenyen hentes opp. Den ser slik ut: 2

3 Transaksjonsmenyen 1.1 Registrering av budsjett i Planlegger Budsjettene skal registreres i gjeldende budsjettversjon. For å kunne registrere budsjetter direkte i Planlegger velger man Transaksjoner registrering: Da kommer følgende bilde opp: 3

4 Dette bildet viser en oversikt over utvalgskriterier (valg) som må gjøres før man går i gang med registrering av budsjetter. Kriteriene er beskrevet under. Følgende utvalgskriterier vises: Versjon Oppsett for transaksjonsregistrering Søkekriterier Finn aktiveres ved å tabulere ut av søkefeltet Utvalgskriterier Versjon Versjonen forteller hvilken budsjettversjon vi ønsker å overføre data til. Her vil alle tilgjengelige versjoner finnes. Riktig versjon velges ved bruk av rullegardinen til høyre i linja. For bevilgning velg GJEBEV14 For BOA velg GPB13-23 Andre versjoner vil ikke være åpen for registrering jf. innledningen. Når riktig versjon er valgt må man tabulere ut av feltet for at siden skal bli oppdatert. Oppsett for transaksjonsregistrering Transaksjonsoppsettet definerer oppsettet for registrering av budsjettdata og sier noe om hvilket transaksjonsbilde som kommer opp. Det er utarbeidet to ulike transaksjonsoppsett, som er ment å gjøre registreringen av budsjettdata enklere. Transaksjonsoppsettet kan enten defineres med å skrive inn kodene STD eller BOA, eller man kan benytte F9/F7 for å få opp mulige alternativer. Dobbeltklikk på ønsket transaksjonsoppsett og tab ut av feltet. UiT har følgende transaksjonsoppsett: STD Standard budsjett - til bruk i bevilgning konto avdeling pro/tiltak Dette oppsettet har vertikal periodisering 4

5 BOA Prosjektbudsjett til bruk på eksterne prosjekter konto pro/tiltak avdeling fra periode til periode Dette oppsettet har horisontal periodisering Kolonne for relasjon: Benyttes ikke. Kolonne for søkekriterier Søkekriteriene benyttes til å angi en eller flere begrepsverdier i registreringsbildet. Tab ut av feltet for å aktivere finn -knappen. De søkekriteriene man angir vil være låst i registreringsbildet - det vil si at disse ikke kan endres. Dette kan både være til hjelp og til hinder i registrering av budsjettransaksjoner, så vær oppmerksom på hvilke søkekriterier som angis. Eksempelvis kan det være greit å angi avdelingskode dersom man budsjetterer på en avdeling, men ulike tiltak. Det er nødvendig å fylle ut minst et av søkekriteriene for å kunne aktivere finn og komme videre til registreringsbildet. Dersom man ønsker å søke på flere stedkoder eller prosjekter/tiltak kan man bruke stjernefunksjonen. Det vil si at man legger inn stjerne (*) i søkekriteriet, enten i tilknytning til tall, eller alene. Søker man bare på stjerne i avdeling kommer hele UiT opp. Søker man på fakultet, eks: 31* kommer hele fakultet 31 opp. Det samme gjelder for pro/tiltak. Husk å tabulere ut av feltet når valg er gjort. 5

6 1.1.2 Transaksjoner Registrering av budsjettransaksjoner foregår under fanen transaksjoner. Dersom ingenting er registrert på oppgitte søkekriterier vil man få opp et blankt skjermbilde. Det går ikke an å fylle verdier i ei grå linje, man må legge til nye rader. Klikk på legg til og ny rad kommer opp. Legg til rad Fyll ut nødvendige verdier, beløp og periodisering, og lagre med F12. Dersom det allerede er registrert transaksjoner som tilfredsstiller søkekriteriene, vil disse vises i skjermbildet. For å fortsette registreringen legges det til ny linje slik det er beskrevet ovenfor. Fyll ut verdier, periodiser, og lagre med F12. Registreringsbildet består av kolonnene som vist over. Konto, avdeling og prosjekt/tiltak er felles for alle moduler i Agresso. Det er obligatoriske verdier som må fylles ut. Alle 6

7 tilhørende tekstfelter kommer automatisk. I tillegg er det kolonner for beløp og periodisering. Fordeling av beløpet vises i kolonneoversikten over månedene. Til sist er det et kommentarfelt som kan benyttes til egne tilføyelser og spesifiseringer Periodisering av bevilgning Periodiseringen angir hvordan budsjettbeløpene fordeler seg over måneder, og skjer enten ved manuell registrering eller ved hjelp av periodiseringsnøkler. Periodisering ved hjelp av periodiseringsnøkler Periodiseringsnøklene legges inn i kolonnen for periodisering. De kan enten legges inn manuelt, eller de søkes opp ved hjelp av F7/F9. Dobbeltklikk på valgt periodiseringsnøkkel og den kommer opp i kolonnen for periodisering. Totalsummen fordeler seg utfra valgt periodisering. Eksempel DES legger seg på desember KV1 fordeler seg på 1. kvartal FLAT fordeles med 1/12 gjennom hele året. Dersom det ikke legges inn noen periodiseringsnøkkel fordeler beløpet seg flatt, men lar seg overstyre ved manuell registrering. Endre periodiseringsnøkler Når en periodiseringsnøkkel er valgt vil feltene i månedsoversikten gråes ut. Det er dermed ikke mulig å endre periodiseringen. Dersom man vil endre periodiseringen må man fjerne periodiseringsnøkkelen. Det budsjetterte beløpet vil automatisk legge seg flat med 1/12 pr måned inntil det legges på en ny periodisering. Husk og tabulere ut av feltene for å se endringene. Bildet under viser eksempel på dette. Periodisering uten periodiseringsnøkler 7

8 Ved fjerning av periodiseringsnøkkelen blir periodene tilgjengelig for manuell periodisering Periodisering av BOA Hovedregel for periodisering av BOA prosjekter er at de periodiseres i budsjettmalen ved hjelp av egne periodiseringsnøkler som er definert inn i malen. Disse nøklene kan ikke brukes direkte i planlegger. Mindre prosjekter, og prosjekter som går over veldig kort tid kan legges direkte inn i planlegger og periodiseres manuelt ved å legge data direkte inn i de aktuelle periodene. BOA prosjekter periodiseres i januar, mai og desember Endring av rader Slette, endre eller kopiere rader Det er mulig å slette, kopiere og endre rader direkte i Planlegger. Dette gjelder både under registrering og til korrigering av allerede registrerte transaksjoner. Slette rad Benyttes til å slette rader. Merk linjen med hake i feltet fremst i linja, klikk på slette og raden forsvinner fra registreringsbildet. Husk alltid å lagre med F12, endringen er ikke gjort før lagring er foretatt. 8

9 Kopiere rad Benyttes for å kopiere rader. Merk linjen med hake i feltet fremst i linja, klikk på kopiere rad, og ny rad kommer opp. Denne raden inneholder samme konto, stedkode og pro/tiltak som linjen den er kopiert fra. Husk at det ikke er mulig å lese inn like transaksjoner, det må derfor gjøres en endring i konteringsstrengen. Dersom man ikke gjør endring på kopiert rad vil man få opp følgende feilmelding: Endre rad Benyttes dersom man vil endre på en eller flere rader. Merk linjen med hake i feltet fremfor linja, klikk på endre rad. Det kommer opp et eget bilde der man angir hvilken kolonne som skal endres, dernest ny verdi som skal gjelde. Vær oppmerksom på at stedkode og pro/tiltak er knyttet sammen med en transaksjonsregel. Stedkode kan ikke endres der det er et en-til-en forhold med prosjekter og tiltak. Eksempel ved endring av konto 6799: Merk linjen med hake, klikk på endre rad. Bildet som kommer opp viser kolonne og ny verdi. Skriv inn begrepet konto eller klikk på rullegardinen til høyre i kolonne-feltet og 9

10 velg konto. Tabuler til ny verdi-feltet og skriv inn ny kontoverdi. Tabuler ut av feltet. Dersom man ønsker å endre på andre verdier, klikk på mer og gjenta prosessen. Dersom det ikke skal gjøres flere endringer, klikk på ok. Den endrede linjen er ferdig. Lagre med F12. 2 Excelerator Excelerator brukes for å laste opp data fra excel til Agresso Planlegger. Det ligger fire standardiserte budsjettmaler tilgjengelig på økonomiavdelingens nettsider. Disse lastes ned og lagres på egne områder. Ferdigutfylte maler leses inn i Agresso planlegger via excelerator. 2.1 Tilgang til excelerator Excelerator ligger på Agresso Skrivebord, og pålogging til excelerator skjer ved hjelp av samme brukernavn og passord som til Agresso. Velg fra Start-menyen nederst i venstre hjørne: Alle programmer Dazzle Apps Agresso Skrivebord Når du har valgt Agresso Skrivebord kommer følgende bilde opp. Når du klikker på ikonet Excelerator kommer følgende bilde opp: 1

11 Klikk på Add-Ins, da kommer følgende bilde opp. Her får du tilgang til Agresso Excelerator Klikk på rullegardina til høyre i feltet, da kommer valgmulighetene opp. Det er nødvendig å logge seg på med Agresso brukernavn og passord før man kan overføre transaksjoner til Planlegger. Pålogging skjer på følgende måte: 11

12 Påloggingsbildet: Ved problemer med pålogging; sjekk om korrekt filsti er lagt inn. Dette gjøres ved å klikke på more>>. Følgende bilde kommer da opp. Korrekt filsti (Path) er: c:\prod55\bin\agresso.exe Dette skal kun være nødvendig ved første gangs pålogging. Dersom alt er I orden, klikk OK. Dersom filstien er annerledes, må korrekt filsti legges inn før du klikker ok. Du er nå kommet inn i excelerator og kan starte opplasting av budsjettdata fra excel. 2.2 Innlesning av budsjettskjema For at innlesning skal fungere må dette skje fra Excelerator. Det er ikke mulig å åpne dokumentet i vanlig excel, for så å overføre til Planlegger. Ved innlesing av filer må først riktig dokument hentes ut fra den mappa hvor dokumentet er lagret. 12

13 Eksemplet under viser skjema for registrering av årsbudsjett. Viktig i dette tilfellet at riktig versjon er fylt ut, samt at man har avdelingskode og tiltak (pro) på alle konteringslinjer. 13

14 Slik leses skjemaet inn i Planlegger : Ved å velge current sheet er det kun det aktuelle arket som blir lest inn. Dersom flere transaksjoner har samme kombinasjon av konto, stedkode og Pro/tiltak, blir dette overskrevet ved overføring til saldotabell. Ved forsøk på å overføre budsjetter som mangler konto, vil dette ikke bli lest inn, men komme ut som ignored på meldingen som bekrefter innlesing. Det er ikke mulig å lese inn budsjetter som mangler stedkode og pro/tiltak. Ved forsøk på det vil det komme opp ei feilmelding 14

15 Noen kontoer ligger ferdigdefinert i arket. Ved innsetting av nye linjer i regnearket må formlene kopieres inn. Dette gjøres på følgende måte: Merk hele linjen da får man også med de skjulte kolonnene i regnearket. Høyreklikk og velg kopier. Merk neste ledige linje Høreklikk og lim inn formlene. Det går ikke an å merke linjen og dra den nedover. Formlene følger ikke med. 2.3 Kontroll av budsjettdata Når budsjettdata er lastet inn i Agresso, finnes det spørringer for å kontrollere at tallene er kommet korrekt inn. Overføring fra Agresso Planlegger til hovedbok/saldotabell skjer ca hver 5.minutt. Spørring kan gjøres to steder, under spørring transaksjoner og under spørring saldotabell. 15

16 Spørring transaksjoner Det er definert fem standardspørringer, eksemplet under viser en av dem. Spørrebildet Oppsett Viser hvordan spørringen er definert. 16

17 Søkebetingelser I dette bildet legges det inn verdier for søkebetingelser. Denne rapporten er definert for spørring på avdeling. Både versjon og avdelingskode må legges inn. Dersom man unnlater å legge inn versjon, så vil spørringen vise resultat fra tidligere versjon. Dersom man unnlater å legge inn avdelingskode vil spørringen vise hele UiT på gitte versjon. Resultat Slik blir rapporten seende ut. Spørrebildet Ved å klikke på denne rapporten kommer følgende bilde opp: Dette oppsettet viser også periodene.disse skal ikke fylles ut eller hakes av i rapporten. 17

18 I denne spørringen er pro/tiltak et av søkebetingelsene i tillegg til at også perioder og versjon legges inn. Resultat av denne spørringen I dette bildet fremkommer også periodiseringen. Spørring saldotabell Denne spørringen kan også gjøres i Agresso økonomi Hovedbok spørring spørring saldotabell. Dette bildet viser spørring saldotabell 18

19 Her legges det inn aktuelle spørreverdier. Når budsjettet er overført til saldotabellen, vil det komme opp som opprinnelig og gjeldende budsjett etter hvilke spørrevalg man gjør. 3 Budsjettmaler Viktige punkter ifht malene: o Velge riktig versjon o Avdelingskode og pro/tiltak på alle konteringslinjer Standardiserte budsjettmaler for å lese inn budsjettdata fra excel er tilpasset slik at de fungerer sammen med Agresso Planlegger. Versjoner er angitt som parameter i malene, noe som betyr at malen leses inn i samme versjon i planlegger som det som står definert i malen. Dersom man har maler til flere versjoner, for eksempel TEST i tillegg til opprinnelig og gjeldende, må man være spesielt oppmerksom. Det som innleses i feil versjon går også over i saldotabellen. Følgende standardiserte maler brukes til formålet: Budsjettmal eksterne prosjekter.xlsx Budsjettmal.xlsx Budsjettmal_månedlig.xlsx Lønnsmal.xlsx. 19

20 Denne malen erstatter tidligere mal for eksterne prosjekter. Malen er det opprinnelige internbudsjettet som er tilpasset for bruk til flerårige budsjetter i Agresso planlegger. Den inneholder egendefinerte periodiseringsnøkler og periodiserer budsjettet for hele prosjektperioden. Malen inneholder på lik linje med de andre gjeldende kontoplan. 2

21 21

22 22

23 OPPLYSNINGER OM ENHETEN Avdeling: XX avdelinga Avdelingsnummer: 31xxxx Prosjekt/tiltak: 1 Budsjettversjon: 212VEDTATT Budsjettår: 212 (Må fylles ut) (Må fylles ut) (Må fylles ut) BUDSJETTERING AV LØNNSUTGIFTER Stillings- 59+ Konto- Grunnl Faste P.pl. Periodisering Lønn Navn Ltr andel (j/n) Konto navn Årslønn pensj.premie tillegg (j/n) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Lønnsvekst, %, %, %, % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 3,1 % aa 51 1 j 51 Lønn faste stillinger j bb 66 1 j 51 Lønn faste stillinger j CC 48 1 n 52 Lønn midlertidige stillinger j DD 48 1 n 53 Lønn stipendiater j EE 57 1 n 54 Lønn post doktor stillinger j FF 48 1 j 55 Lønn åremålstilsatte j GG 51 1 n 56 Lønn vikarer j HH 51 2 n 521 Lønn bistillinger n II 61 2 n 521 Lønn bistillinger n SUMMERING INNLESING I AGRESSO Konto Kontonavn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Gjeldende satser 51 Lønn faste stillinger Feriepenger 12, prosent 52 Lønn midlertidige stillinger Feriepenger fra fylte 59 år (opptjen 14,3 prosent 53 Lønn stipendiater Arbeidsgivers andel pensjonsprem 12,9 prosent 54 Lønn post doktor stillinger Fordel gruppelivsforsikring kroner/år 55 Lønn åremålstilsatte Arbeidsgiveravgift 7,9 prosent 56 Lønn vikarer Ikke pensjonspliktig ved mindre enn 37,3 prosent stilling 511 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp 512 Lønn vakthold 513 Lønn museumsvakter 521 Lønn bistillinger Lønn lærlinger 532 Lønn arbeidsmarkedstiltak 533 Lønn intern attføring 541 Lønn renhold, faste 542 Lønn renhold, midletidige Sum budsjett 543 Lønn renhold, ekstrahjelp 555 Andre tillegg Antall personer Påløpte feriepenger Antall årsverk 6, Fordel gruppelivsforsikring Sum hovedlønn Arbeidsgiveravg. av lønn og gruppelivsforsikring Gjennomsnitt hovedlønn Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Gjennomsnitt m/tillegg Arbeidsgivers pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift av påløpte pensjonsinnskudd Sum

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Endelig ramme Økonomiforum

Endelig ramme Økonomiforum Endelig ramme 212 Økonomiforum 14.1.11 Endelig ramme 212 Foreløpig budsjettfordeling, vedtatt i FS Statsbudsjett 212 Endring i satser for forskning og utdanning Ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N. Økonomiavdelingen KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N. Økonomiavdelingen KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad 1 Agenda 1. Forberedelser før du starter med budsjettinnleggelse 2. ADI

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Individuell innstilling av WorkPace

Individuell innstilling av WorkPace Individuell innstilling av WorkPace Ved bruk av WorkPace erfarer enkelte at innstillingen som ble resultatet av spørreskjemaet eller valgt forhåndsinnstilling ikke passer helt slik man ønsker det. Dette

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Manual for å oppgrade TS 1000 fra:

Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Versjon 4.xx til versjon. 5.02 F01 04.02.2011 Første versjon TKi FK Rev. Dato: Beskrivelse: Utarbeidet Sign. Kontrollert Sign INNHOLD 1 GENERELT OM OPPGRADERING TIL VERSJON

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. REBUDSJETTERE I PA Ansvarsområde: PA Utføres av: Nøkkelhendelse: Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. Et budsjett skal man rebudsjettere

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

VEILEDNING BRUK AV NY LØSNING FOR PERIODISERING AV BUDSJETTER I MACONOMY

VEILEDNING BRUK AV NY LØSNING FOR PERIODISERING AV BUDSJETTER I MACONOMY VEILEDNING BRUK AV NY LØSNING FOR PERIODISERING AV BUDSJETTER I MACONOMY Bakgrunn Periodisering av budsjetter i Maconomy har blitt oppfattet som tungvint og uoversiktlig. Økonomiavdelingen har nå foretatt

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

REGISTRERING AV PRØVEUTTAK MED HJEMMESIDE

REGISTRERING AV PRØVEUTTAK MED HJEMMESIDE April 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Startskjerm 2 Utfylling rapportskjema, forberedelse prøveuttak 6 Prøveuttak som erstatter prøveuttak med annen dato 7 Laste ned beregningsmodellen fra hjemmeside løsning

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Opprette rekvisisjon

Opprette rekvisisjon Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for innsending av rapporter via Altinn. Rettighet For å fylle ut dette skjemaet trenger

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

12. Rapporter og søk DFØ

12. Rapporter og søk DFØ 12. Rapporter og søk DFØ Versjon: 1.1 12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor 17.04.12 Innhold 1 Rapporter og søk 2 Fakturasøk og kontosammendrag 3 Overføre rapport/søk til Excel 4 Andre søkemuligheter

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Versjon 1 14.6.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend» vises

Detaljer

Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener

Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener APPLE IOS (IPHONE, IPAD OG IPOD) 1 Klikk ikonet Innstillinger. 2 Klikk Mail, kontakter, kalendere på venstre side. Klikk deretter Legg til konto. Apple

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS.

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Mystery Shopping på mobilen Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Bruksanvisning Dette er en veiledning for registrering av mystery shopping resultater via

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Brukermanual 2 TYPO3 Brukermanual 3 Innholdsfortegnelse Generell bruk av FAQ

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer