REGNSRApSrøREpsELsF~Ap. øko~i.1or RAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSRApSrøREpsELsF~Ap. øko~i.1or RAPPORT"

Transkript

1 AU1OFHSR1 RGNSRApSrøRpsLsF~Ap øko~.1or SAMT KVKN FJLLSTU 2512 KVKN Periode: Pr RAPPORT POST DATO SPØRSMÅL KOMMNTARSVAR i Hei!! 2 Oversender regnskapsrapport pr Denne viser et underskudd på kr 3.926,-. 3 Leieinntekter på kr ,- er leie som skal innbetales for de ni første månedene i 21. Uavhengig av om eierne har betalt eller ikke. Pr er det kr 9.614,- som ikke er innbetalt (står som kundefordring). Vi tar en gjennomgang av kravene og innbetalingene da det ikke er alle som har regulert ny leie fra mai 21. De som har restanser vil bli tilskrevet med en oversikt som viser restansen. 4 Fellesutgifter kr ,- er til og med august 21. Det har ikke kommet noen faktura /krav på fellesutgifter for september ennå. 5 Repi vedlikehold bygg kr ,- Jeg sender med en utskrift som spesifiserer hva dette beløpet består av. 6 Pr har Sameiet Kvikne Fjellstue innestående på bank-konto kr ,67 Det er bare å ta kontakt dersom dere har noen spørsmål om rapporten og regnskapet for øvrig. ønsker dere en riktig ott høst!! Berkåk, den Sign Tva ØKONOR BRKAK: Besoksadresse: nterdata Berkåk A5, Postmyrv. 19 Postadresse: Postmyrv Rennebu Tetefon: ~Teefax: post: - nterneltadresse: vn~okonor.no - Bankgiro: Org.Nr: mva

2 .23. (t ).5,,. *((C%S)(11 ~ ( 4 ( 1 C)COOC.P-CDO > ((~rcor~. <( n r)u)w~ OU) ( ( (1 ( CO 9 ( ( 1 t.. ( 1 4 ~ n ( 1 ~oj q ooooooj Ol ooooodddddol q q j q t oo5ol ) ) o (.1 T Qo l ) ) ~ ( 4 O~ ~ ).~l ~~~~1 ( ). ~ v;~, rr v. (1 N n ( ( n ( ( ( ) -. C~ ~Oj q oooooj Ol oddddol q j q q ooool O 4 ) CpeWL)CO ~ss g R ~ ~vrvv qt? 4 ) ) CO ( 1 ) ) n 7! CO ~ g > (D C 4 -r~~ <( ) )U)n- ~ ) ( CO ( CO CO CO e 9 ( 1 t- (4,~1 ~ j q qj Ol l q q j q q 1 <) ~- ~ ~ ~~OO4nCO ) ) ) tc J r- ( CO ) q (U) ) ) ( 4 4 C(. (1 CO ON ( n ) t a ~Oj q oj Ol 6odd6ol q q j q q ooool CDC%JCLØ) C) t -F- (4 (( -) i g~ g~ ~v~qvv 9~ Q çt) ( 1 ) CO 1 ( 1 ) ( 4 (.4 ) ) ) (7 ( 4 ( uj ( i zzg) ~ ~.~i i-.,) :~ - o ~..J Z LL..J e ~ ~) :;;;; ~ i- V ~i ~ Di < ~ ) C øl. ~ ( ~ ~ C.~ m to 8 i ) = C i.-. ( (Ol!~ l ç,~j ~ ~ l a oj C -Ol ()! D 2 oo~ ~~U.CøH ( nra<~ -J i D - CO Di Di z ~

3 ) ~ 1 ~2,, ) a ta ito z : : g~ to ) to CO to r~- e~.~ to CN~~~ OtOttC COC CO ti) ) t~- ~to OLOLOO ti) LO ~ ( 1 ) Ol 4 ) ti) CO ( OG il 2 11 ti) ti) P. C~l ) ti) O N ( - ) to CO ~ ( 1 to >m zzzzz zzzzz LO ~ b.!2 ) ~C ni tj a, i, ~1 ta V) - ) oizo C C CO ti) Ol t~- 4 r- CO r r- t- )) LO~ Oo 4dC4Cl ( )

4 Sameiet Kvikne Fiellstue Side Balanse :7:11 Maskindat: Tekst Hütill i år år (%) t]or t]or (%) NDLR Anleggsmldler lmmaterielle iendeler Forskning og Utvikling,, Konsesjoner, patenter o.,, Utsatt Skattefordel,, Goodwill Sum mmaterielle iendeler,, Varige Driftsmidler Tomter, bygninger,, Driftsløsøre, inventar, utstyr o,, Beregnede avskrivninger Sum varige driftsmldler,, Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap,, Aksjer i andre selskap,, Lån til konsernselskap,, Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmldler,, Sum Anleggsmidler,, Omlopsmidler Varebeholdning,, Fordringer Kundefordringer 9 614, 1 693, Qpptjente, ikke fakturerte inntekter,, Forskuddsbetalte kostnader,, Andre kortsiktige fordringer Q~ 22 Sum fordringer 9 614, 693, nvesteringer Markedsbaserte aksjer,, Sum investeringer,, Kontanter, bankinnskudd Kontanter, kasse,, Bankinnskudd , , Bankinnskudd, skattetrekk Sum kontanter, bankinnskudd , , Sum omløpsmldler , , SUM NDLR , ,

5 Sa ee Kvk Fe $ ue Side Balanse 14:7:11 Masklndat: Hhtil i år for for Tekst år (%) (%) GNKAPTAL OG GJLD nnskutt egenkapital Sameiekapital 27, 23, gne aksjer,, Overkursfond,, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital 27, 23, øpptjent egenkapital Annen egenkapital , , Udekket tap,, Årets resultat ~ ~Q Sum opptjent egenkapital , 41123, Sum egenkapital , , Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser,, Utsatt skatt,, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser,, Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner,, Gjeld til konsemselskap,, Ansvarlige lån,, Annen langsiktig gield ~2 Sum annen langsiktig gjeld,, Kortsiktig gjeld Byggelån,, Kassekreditt,, Leverandørgjeld 649, 28714, Betalbar skatt,, Skyldig skattetrekk og andre trekk,, Skyldig mva,, Skyldig arb.g.avg.,, Avsatt utbytte,, Forskudd fra kunder,, Skyldig lønn,, Påløpte feriepenger,, Påløpte renter,, Påløpte kostnader,, Annen kortsiktig gield Sum kortsiktig gjeld 649, , Sum gjeld 649, 28714, SUM GNKAPTAL OG GJLD , ,

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 30 juni 2013 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.13 31.mar.13 30.jun.12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer