Saksprotokoll. Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 66/08 vedlegg Saksprotokoll Utvalg: Samferdselsutvalget Møtedato: Sak: 14/08 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Samferdselsutvalget er positiv til det arbeidet som pågår med sterke kollektivsatsing i Forus-området. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130 Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: STAVANGER STAVANGER Telefaks:

2 Saksutredning: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 2 vedlegg: Vedlegg 1: Utdypende konseptbeskrivelse Vedlegg 2: Rapport om framtidig stamnett for busstransport på Nord-Jæren... Sett inn saksutredningen under denne linja 1. Bakgrunn: I forbindelse med beandlingen av budsjettet for 2008 ba fylkestinget om å få framlagt en sak om økt kolektivsatsing i Forus-området, FT-sak 91/07 pkt. 7. I denne saken legges det fram en statusorientering om det pågående arbeidet. 2. Saksopplysninger/Problemstilling: Rammer for arbeidet Sammen med kommunene og næringslivet ønsker fylkeskommunen å gjennomføre en økt satsing for et bedret kollektivtilbud til og fra Forus-området slik at en større del av reisene, spesielt arbeidsreisene, kan gå som kollektivtrafikk. Som en del av arbeidet er det etablert en styringsgruppe med politisk ledelse i fylkeskommunen og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola samt adm. dir. fra Forus Næringspark, samferdselssjefen i fylkeskommunen og RKT-direktør for å følge opp arbeidet. Utfordringer og konsept Forus er det største næringsområdet på Nord-Jæren, med arbeidsplasser og antallet arbeidsplasser forventes å øke yterliggere. Samtidig har området allerede i dag et overbelastet vegnett. Forus er et typisk bilbasert område, planlagt tilbake i 1970-årene. Kollektivandelen er i dag ca 3,5%, noe som er halvparten av gjennomsnittet for byområdet. Området betjenes i dag av åtte bussruter (i fem ulike retninger) med daglige anløp (avhengig av hvor på Forusområdet man måler). Den mest trafikkerte bussruten er ekspressrute X30 som i rushtiden har avganger hvert kvarter mellom Stavanger sentrum og Forus, via motorveien (E39). Denne ruten har årlig reisende, og en stigende tendens. Utfordringene ved kollektivbetjening av Forus er: Ekstremt rushtidspreget og ensidig markedsgrunnlag (lite transportbehov utenom rushtider); krever stor kapasitet i rushtid Arbeidsreisende er følsomme for reisetid og komfort Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

3 Reisestrømmene er veldig spredt i ulike retninger, hvor hver korridor har et forholdsvis begrenset kundegrunnlag. I prosjektet søkes dette løst gjennom å opprette et ekspressbussnettverk for arbeidsreisende til/fra Forus. Rutetilbudet vil ha følgende kjennetegn: Direkteruter mellom boligområder og Forus; begrenset antall stopp. Betjener de mest sentrale delene av Forus Høystandard bussmateriell som evt. skiller seg profilmessig ut fra det ordinære rutetilbudet Foreløpig beskrivelse av aktuelt konsept er vist i vedlegg 1. Til orientering er også utredning om framtidig stamnett for busskollektivtransporten på Nord-Jæren lagt ved. Videre framdrift Det videre arbeidet vil innebære en ytterligere detaljering av konseptet inkludert dialog opp mot bedrifter i næringslivet. Framdriftsmessig er målet å kunne presenterer et ferdig konsept på Forus-dagen i april i år. Det er mest realistisk at det meste av året går mee til forberedelser men det er i styringsgruppa gitt klare signaler om å forsøke å få til mulig implementering av enkeltelementer tidligere hvis det er mulig. 3. Fylkesrådmannens vurderinger og konklusjon: Etter fylkesrådmannens vurdering er det positivt at en er godt i gang med å forberede en forsterket kollektivsatsing for Forus-området.... Sett inn saksutredningen over denne linja Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Samferdselsutvalget er positiv til det arbeidet som pågår med sterke kollektivsatsing i Forusområdet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Terje Fatland Fylkesdirektør Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

4 Vedlegg 1 1) Prosjekt ekspressbuss Forus Forus er det største næringsområdet på Nord-Jæren, med arbeidsplasser og antallet arbeidsplasser forventes å øke yterliggere. Samtidig har området allerede i dag et overbelastet vegnett. Forus er et typisk bilbasert område, planlagt tilbake i 1970-årene. Kollektivandelen er i dag ca 3,5%, noe som er halvparten av gjennomsnittet for byområdet. Området betjenes i dag av åtte bussruter (i fem ulike retninger) med daglige anløp (avhengig av hvor på Forusområdet man måler). Den mest trafikkerte bussruten er ekspressrute X30 som i rushtiden har avganger hvert kvarter mellom Stavanger sentrum og Forus, via motorveien (E39). Denne ruten har årlig reisende, og en stigende tendens. Utfordringene ved kollektivbetjening av Forus er: Ekstremt rushtidspreget og ensidig markedsgrunnlag (lite transportbehov utenom rushtider); krever stor kapasitet i rushtid Arbeidsreisende er følsomme for reisetid og komfort Reisestrømmene er veldig spredt i ulike retninger, hvor hver korridor har et forholdsvis begrenset kundegrunnlag. Dagens trafikkstrømmer (arbeidsreiser, alle reisemidler) til/fra Forus. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

5 Reisetid til/fra Forus med eksisterende kollektivtilbud (lengre reisetid desto lysere farge).blå punkt viser hvor Forusansatte i dag bor. I prosjektet søkes dette løst gjennom å opprette et ekspressbussnettverk for arbeidsreisende til/fra Forus. Rutetilbudet vil ha følgende kjennetegn: Direkteruter mellom boligområder og Forus; begrenset antall stopp. Betjener de mest sentrale delene av Forus Høystandard bussmateriell skiller seg profilmessig ut fra det ordinære rutetilbudet Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

6 Kartet viser de åtte mest aktuelle rutetraséene for nytt rushtidstilbud til Forus. I første fase vil fem av disse være aktuelle å prøve ut. Mørkere farge viser høyere konsentrasjon av Forus-ansatte i boligområdene. Rutetilbudet Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

7 I første fase ønskes følgende rutetraséer betjent: Antall Forus-ansatte langs strekningen Hundvåg-Forus 672 Tasta-Forus 765 Stokka/Madla-Forus 395 Skaarlia-Forus 738 Ganddal-Forus 570 Sum 3140 I sum vil disse rutene betjene områder med noe over 3000 Forusansatte (med inntil 500 meter gangavstand). Det reelle markedsgrunnlaget vil være noe lavere da ikke alle ansatte vil ha sin arbeidsplass innenfor akseptabel gangavstand av kollektivtraséen på Forus. På den annen side vil totalmarkedet på Forus øke kraftig de kommende årene grunnet nyetablerte arbeidsplasser. FAKTA 5 ruter, 8-10 avganger pr. rute pr. hverdag i rushtiden (én vei) Ca rutetimer pr.år Ca rutekm pr. år Vognbehov: ca 20 busser Busser i egen farge alternativt mer ordinær utforming av bussene Høystandard materiell Passasjerkapasitet: seter pr. rushperiode Planlagt oppstart: januar 2009 Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

8 Målgruppe Målgruppen er Forusansatte som i dag ikke benytter kollektivtilbudet til arbeidsreiser, enten fordi det ikke finnes på den aktuelle strekningen eller at det ikke synes konkurransemessig godt nok mht reisetid og komfort. Busskonsernet Stagecoach har nylig lansert et nytt rutekonsept i to britiske byer for å teste ut markedspotensialet for et rutetilbud med høyere image enn vanlig for å tiltrekke seg kundegrupper som vanligvis ikke vurderer kollektivtrafikk som et alternativ. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

9 2) Ekspressruter på motorveien Dette er også et rutetilbud som vil betjene Forus, men skiller seg fra de overnevnte rushtidsrutene ved: Dekker utvalgte deler av Forus ved holdeplasser på selve motorveien (dvs. kjører ikke inn på det lokale vegnettet) Har et differensiert kundegrunnlag ved å betjene boligområder, Kvadrat kjøpesenter, IKEA, Forus, Universitetssykehuset og Stavanger sentrum. Gir heldagsbetjening; buss hver time Stavanger-Ålgård og hver time (kun i rushtiden) Stavanger-Klepp-Verdalen. Dette vil gi buss hver halvtime mellom Kvadrat/IKEA/Statoil og Stavanger sentrum. I likhet med rushtidstilbudet er fremføringshastighet også her viktig. Rutetilbudet forutsetter bygging av flere holdeplasser på motorveien. I en første fase (som denne søknaden omhandler) vil etablering av to midlertidige holdeplasser på motorveirampene ved Kvadrat og IKEA/Statoil, sammen med bruk av eksisterende holdeplasser på Ålgård,Figgjo,Bogafjell,Universitetssykehuset og Stavanger sentrum være aktuelt. Rutetilbudet er det førtse direktetilbudet mellom Ålgård og Stavanger som kjører E39 hele vegen og unngår Sandnes sentrum. Det samme gjelder strekningen Klepp-Forus-Stavanger. Rutetilbudet blir dermed et verdifullt supplement til det fremtidige banebaserte rutetilbudet i regionen. Rute X39 Ålgård-Forus-Stavanger Sannsynlig frekvens i første fase: timesavganger, trolig hele dagen (man-fre/lør), 2 busser Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

10 Kundegrunnlag Ålgård/Figgjo: personer bosatt 500 m eller mindre fra holdeplasser langs traseen. Bogafjell: 368 personer bosatt 500 m eller mindre fra holdeplasser. Boligområdet er under utbygging og antall bosatte i influensområdet vil øke de kommende år. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

11 Kvadrat kjøpesenter (ansatte): 138 bedrifter 1580 ansatte 500 m eller mindre fra holdeplasser Midlertidig holdeplass v/ikea&statoil (ansatte): 46 bedrifter 1445 ansatte 500 m eller mindre fra holdeplasser. Her er det nok noen flere arbeisplasser. Flere nye bygninger ved plantasjen. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

12 Universitetssykehuset (ansatte): Av totalt 45 bedriftene i området er alle ansett som relevante og tatt med i vurderingen. Av totalt ansatte i ansatteregisteret, er koblet opp mot grunnkretser i fylket. Totalt vil 5518 personer bo innenfor 500 meter fra holdeplassene på rute X39 Ålgård- Stavanger (ikke medregnet bosatte sentralt i Stavanger (Bekkefaret-sentrum)). I tillegg vil 7674 arbeidsplasser være lokalisert ved holdeplassene (ikke medregnet Stavanger sentrum- Lagårdsvegen). Typiske reisemål som IKEA og Kvadrat kjøpesenter vil kunne gi et betydelig kundegrunnlag i tillegg. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

13 Rute X44 Verdalen-Klepp-Forus-Stavanger Sannsynlig frekvens i første fase: timesavganger i rushtiden (man-fre), 2 busser Kundegrunnlag Verdalen-Jærveien: personer 500 m eller nærmere holdeplasser langs traseen. Rute X44 vil dekke Kvadrat, Statoil/IKEA, Universitetssykehuset og Stavanger sentrum med samme trasé som rute X39. Totalt vil 7730 personer bo innenfor 500 meter fra holdeplassene på rute X44 Verdalen- Stavanger (ikke medregnet bosatte sentralt i Stavanger (Bekkefaret-sentrum)). I tillegg vil 7674 arbeidsplasser være lokalisert ved holdeplassene (ikke medregnet Stavanger sentrum- Lagårdsvegen). Typiske reisemål som IKEA og Kvadrat kjøpesenter vil kunne gi et betydelig kundegrunnlag i tillegg. Totalt vil rute X39 og X44 betjene innbyggere og arbeidsplasser. I tillegg kommer potensialet for å fange opp arbeidsreiser mellom boligområdene langs rutetraséene og Stavanger sentrum. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

14 Videre utbygging av holdeplasser langs X39 og X44 etter 2008 Med en videre etablering av flere holdeplasser på motorveien/e39 vil kundegrunnlaget yterliggere styrkes. Holdeplasser på Stangeland og Sørbø/Hove (når dette området bygges ut) vil bidra til en betydelig økning av kundegrunnlaget. Inntil da benyttes midlertidige holdeplasser på Forus (IKEA/Statoil) og Kvadrat kjøpesenter. Arkivsaksnr.:08/ Løpenr: 5890/08 Reg.dato: Arkivnr: N02 Saksbeh: Gunnar Eiterjord

15

16

17 Innhold 1 INNLEDNING RUTETILBUD PÅ NORD-JÆREN FRA 2008 AV RUTETILBUD PÅ NORD-JÆREN FRA 2010 AV RUTETILBUD PÅ NORD-JÆREN MOT 2020/ REFERANSER Vedlegg 1 Data fra den reisevaneundersøkelsen 2005 i Stavangerregionen... 18

18

19 1 Innledning I notatet beskrives hvordan bussrutenettet på Nord-Jæren 1 bør utvikles videre strategisk sett i perioden Strategisk betyr at en i notatet har et fokus på utviklingen av et stamrutetilbud på Nord-Jæren som vil fungere som ryggrad til det bussbaserte kollektivtilbud. Mindre rutetilpasninger som må forets løpende i tråd med markedsutviklingen regionalt omtales ikke i notatet. Notatet konsentrerer seg på Nord-Jæren fordi de fire kommunene står i dag for nesten 80 prosent av alle reisene i Stavangerregionen (jfr. vedlegg 1). Det er her markedspotensialet for kollektivtransporten er størst og at kollektivtransporten kan bidra til målsettinger om mer miljøvennlig og effektiv transport. Notatet ble skrevet i tett samarbeid med Gunnar Eiterjord, Odd Magne Sørfossmo (begge Rogaland fylkeskommune) og Tore Jensen (Rogaland Kollektivtrafikk FKF, Kolumbus). Sammenheng mellom utviklingen av rutetilbudet og behovet for fysisk infrastruktur Som figur 1 nedenfor viser er utviklingen av nettverk og rutetilbud et vesentlig element i å få sikret og økt kollektivtilbudets kvalitet sett under ett. Samlet sett bestemmer disse elementene kvaliteten og dermed konkurranseevnen til kollektivtilbudet i transportmarkedet. Figur 1: Systemkomponenter i kollektivtrafikken 1 Nord-Jæren består av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Disse kommunene er kjernen i Stavangerregionen som i dette notatet er definert til å omfatte kommunene Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Strand og Rennesøy utover Nord-Jæren (Berg, Thesen 2006)

20 Utviklingen av rutetilbudet som beskrives i notatet danner videre grunnlaget for å foreta vurderinger og prioriteringer av behovet for fysisk infrastruktur, holdeplasser og terminaler. Behovet for infrastrukturtiltak blir dermed en konsekvens av den planlagte utviklingen av rutenettet. Den viktigste utfordringen generelt i forbindelse med utviklingen av infrastrukturen på Nord-Jæren vil være å sikre fremkommelighet og regularitet i bussdriften på et veinett i regionen med høy og økende trafikkbelastning. Derfor ble det parallelt med denne utredningen gjennomført registreringer av fremkommeligheten på de mest utsatte bussrutene på Nord-Jæren. Resultatene og behovet for prioriterende tiltak på de mest utsatte busstraseene er dokumentert særskilt (Sørfossmo, 2007). Den viktigste utfordringen ellers er å sikre tilstrekkelig holdeplass- og terminalkapasitet for busstrafikken i Stavanger og Sandnes sentrum. Begge sentrene er og vil være de to viktigste knute- og målpunkt i regionens kollektivtilbud. Utredningens tidshorisont Utredningen kombinerer perspektiver på kort sikt med langsiktige perspektiver (år 2020 og 2040). Sist nevnte er i særlig grad knyttet til planleggingen av arealutviklingen i regionen som et viktig element som vil påvirke passasjergrunnlaget for regionens kollektivtilbud. Et høyverdig kollektivtilbud i Stavangerregionen forutsetter med hensyn til arealbruken og lokaliseringspolitikken et sterkt fokus på Stavanger og Sandnes sentrum kombinert med et fåtall utviklingsakser preget av relativ høye tettheter og for kollektivtransporten attraktive blandinger av funksjoner. I notatet beskrives i kapitlene 2, 3 og 4 utviklingen av stamrutenettet for bussene for tre tidshorisont: 2008 implementering av bussrutetilbudet fremforhandlet for perioden implementering av et oppgradert bussrutetilbud parallelt og i forbindelse med introdusering av et oppgradert lokaltogtilbud på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes og 2040 premisser for utviklingen av rutetilbudet avhengig av arealbruken som vil vises i Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. Nye eller endrete rutetilbud i konsekvens av tunnelprosjektene Finnfast, Ryfast og Rogfast er ikke beskrevet i dette notatet. Slike tilbud antas å komme i tillegg til utviklingen av rutetilbudet beskrevet i notatet og vil være uten direkte innflytelse på utviklingen av bussrutetilbudet på Nord-Jæren. Buss- og banebaserte kollektivtilbud i et helhetlig perspektiv I notatet settes utviklingen av bussrutetilbudet i sammenheng med utviklingen av lokaltogtilbudet på Jærbanen og planene om å introdusere banebaserte kollektivtilbud i regionen ellers (kombibane hhv. bybane)

21 2 Rutetilbud på Nord-Jæren fra 2008 av Bussrutetilbudet på Nord-Jæren videreføres fra 2008 av innenfor rammene for ruteproduksjonen som er definert via anbudspakken Jæren. Anbudsperioden varer fra 2008 til og med 2012 og Veolia vil være operatør. Ruteproduksjonen vil utføres basert på bruttokontrakter. Det betyr at Kolumbus har inntektsansvaret, videre ansvaret for planleggingen av rutetilbudet, utviklingen av felles takst- og billettsystem (buss) og felles markedsføring og informasjon. De endringene som gjøres fra 2008 av er begrenset og skyldes i hovedsak betjening av nye boligområder, ryddigere rutestruktur på enkelte hovedruter og tilpasning til nye togstopp/økt togfrekvens (sannsynligvis fra 2010 av, beskrives nærmere i kapittel 3). Endringene er nedenfor beskrevet i grove trekk. De viktigste endringene fra 2008 av vil være: Tre av de viktigste rutene får en enklere traseføring. De fire viktigste rutene (rute 1: Hundvåg Stavanger sentrum Forus, rute 2: Vardeneset Stavanger sentrum Sandnes sentrum, rute 3: Viste Stavanger sentrum Sandnes sentrum og rute 4 Rosenli/Lervig Stavanger sentrum - Madlakrossen) vil bli fremhevet med en ekstra profil ( METRO ) med en tilsvarende høyere standard ved utførselen av ruteproduksjonen. Rute 1 Forus Hundvåg får en endret trase på Godeset/Ulsberget (Stavanger kommune), rute 2 får en endret trase på Tasta (Stavanger kommune), rute 3 Kvernevik Stavanger sentrum Sandnes sentrum får en endret trase på Kvernevik (Stavanger kommune) og rutene 5, X50, 9 får ny trase i Solakrossen/Skadberg (Sola kommune). Rute 8 Randaberg Stavanger sentrum forlenges på dagtid fra Randaberg sentrum til Viste Hageby (Randaberg kommune), rute 11 Stavanger sentrum Hinna forlenges senest i 2009 til Jåttåvågen (Stavanger kommune). Fra 2008 vil Domkirkeplassen være varig stengt som en av hovedtraseene for bussrutene i Stavanger sentrum. Rutetilbudt vil måtte tilpasses med Klubbgata, Kongsgata, Olav Vs gate og Jernbaneveien som hovedtraseene og terminalområder. Rutetilbudet 2008 på overordnet nivå er vist i figur 2 på neste side

22 Randaberg M1 Hundvåg Grødem Buøy M2 Tasta Viste M3 Kvernevik M adla STAVANGER SENTRUM M1 M2 M3 M4 X60 Lervig M4 Jåsund SUS Tjensvoll Paradis M4 Tananger UiS X60 M ariero Grannes Hinna Jåttåvågen M1 Gausel st. M3 Flyplassen Forus KB KB Kvadrat M2 Vatne Sviland Hana SANDNES SENTRUM M2 M3 X60 Stangeland Kveluren Bogafjell v/e39 Ganddal Figgjo Ålgård Bryne Fiskebekk Figur 2: Hovedelementene i stamrutenett 2008, lokaltog Stavanger Bryne (- Egersund) vist i grått. (kilde: Rogaland Kollektivtrafikk FKF) - 6 -

23 Behov for infrastrukturtiltak En rekke infrastrukturtiltak vil måtte gjennomføres for å kunne realisere det ovenfor beskrevne tilbud og for å øke dets kvalitet: Etablering av gateterminal på Sandesletta og ferdigstillelse av nytt veinett på Skadberg (begge tiltak i Sola kommune). Introdusering av tiltak som sikrer tilgjengeligheten til busstilbudet i Stavanger sentrum (informasjonstiltak og tiltak ved holdeplassene). Prioriteringstiltak er beskrevet nærmere i et særskilt notat (Sørfossmo 2007). Tiltakene vil i første omgang konsentreres langs traseene til rute 1,2,3 og 4 ( Metro ). Sanntidsinformasjon 2 introduseres langs de viktigste busstraseene og ved de viktigste holdeplassene/terminalene. Tiltakene vil i første omgang konsentreres langs traseene til rute 1,2,3 og 4 ( Metro ). Tiltak som sikrer en rask behandling av passasjerene om bord ved bussene bør introduseres. Siktemålet er å øke fremføringshastigheten på bussrutene. Konkret foreslås å oppgradere billetteringssystemet ved å etablere kortlesere bak i bussene. Dermed vil en kunne kjøre med åpne dører under periodene med høyest passasjeretterspørsel (før kl på virkedager). Tiltaket må kombineres med økt kontrollinnsats for å holde andel snikkjøring på et lavt nivå. 3 Rutetilbud på Nord-Jæren fra 2010 av I 2008 og 2009 vil rutetilbudet være stort sett uendret. Oppmerksomheten i disse årene vil rettes mot utviklingen av en infrastruktur som sikrer økt fremkommelighet og regularitet for busstrafikken og en generell heving av kvaliteten til busstilbudet. Fra 2010 av foreslås kvaliteten i bussrutetilbudet på Nord-Jæren kraftig hevet ved å satse på tre sentrale tiltak: Et forbedret busstilbud i tilknytting til et oppgradert lokaltogtilbud. Et nytt ekspressbusstilbud som knytter sammen Klepp, Ålgård, Forus/Lura, Stavanger og Sandnes sentrum. Forlengelse av rute 4 til universitetet (Universitetspendelen). 2 Sanntids Informasjonssystem (SIS) er et samlebegrep for teknologiske systemer som hjelper til å gi dynamisk og aktuell informasjon til kollektivtrafikantene. Nasjonalt og internasjonalt vurderes slike systemer å ha et betydelig potensial for å øke kollektivtrafikkens konkurranseevne

24 Et forbedret busstilbud i tilknytting til et oppgradert lokaltogtilbud Fra 2010 av vil lokaltogtilbudet mellom Stavanger og Sandnes sentrum oppgraderes til 15 minutters frekvens og flere holdeplasser vil betjenes (Hillevåg, Mariero, Jåttåvågen, Gausel). Det oppgraderte togtilbudet vil i stor grad komme som et supplerende tilbud til bussrutetilbudet uten behov for større tilpasninger av bussrutene. Unntaket er behovet for etableringen av en matebussrute mellom Gausel stasjon og Forus-området ( Forus-shuttle ). Ruten vil ha halvtimesfrekvens (dvs. korrespondere med tog sørfra om morgenen og nordfra om ettermiddagen) og en begrenset åpningstid ma fre kl og kl Tilbudet er rettet mot pendlere fra Sør- Jæren som har Forus-området som sin arbeidsplass. Introdusering av et slikt tilbud vil medføre ca. 1,5 mill. kr. i økt årlig tilskudd ved 80 prosent tilskuddsandel. Videre økes frekvensen på utvalgte ruter til/fra Sandnes ruteterminal for å tilpasse overgangsmulighetene til 1oklatogtilbudets 15 minutters frekvens. På rute 14 (til/fra Sandved/Hove, Sandnes kommune), rute 15 (til/fra Åsveien, Sandnes kommune), rute 16 (til/fra Bogafjell, Sandnes kommune), rute 21 (til/fra Hommersåk, Sandnes kommune) og rute 23 (til/fra Ålgård, Gjesdal kommune). Introdusering av et slikt tilbud vil medføre ca. 5,6 mill. kr. i økt årlig tilskudd ved 80 prosent tilskuddsandel.. Et nytt ekspressbusstilbud som knytter sammen Klepp, Ålgård, Forus/Lura, Stavanger og Sandnes sentrum Fra 2010 av vil et nytt ekspressbusstilbud på E39 og Rv44 mellom Ålgård, SUS og Stavanger sentrum med holdeplasser på motorveien ved bl.a. Stangeland, Kvadrat og Forus med 30 minutters frekvens etableres fra mandager til fredager. I rushperiodene suppleres tilbudet med en rute Verdalen Kleppekrossen SUS Stavanger sentrum med 30 minutters frekvens. Til sammen vil begge rutene gir kvartersfrekvens i rushperiodene mellom Stavanger sentrum, SUS, Forus og Kvadrat. I tilfelle overkapasitet til/fra Ålgård i perioder så slutter ruten alternativt på Kvadrat, Stangeland eller Bogafjell. Et tilbud fra Verdalen og Kleppekrossen vil ikke stå i et direkte konkurranseforhold mot lokaltogtilbudet på Jærbanen. Ekspressbusstilbudet er rettet mot et marked som buss-/banetilbudet samlet sett i dag kun kan betjene med to gangers omstigning. Driftskostnadene vurderes å ligge ved ca. 20 mill. kr. årlig. Tilskuddsbehovet vurderes å være ca. 16 mill. kr årlig. I tillegg bør introdusering av en annen ekspressbussrute fra Kvernevik via Madla til Forus/Lura vurderes. Kostnadene og tilskuddsbehovet ved introdusering av en slik rute må utredes nærmere. Med ekspressbusstilbudet etableres for første gang et mer omfattende rutetilbud med korte reisetider og av høy kvalitet ellers for betjeningen av sentrale deler av Forus/Luraområdet. Tilbudet kan være egnet for å få overført mindre andeler biltrafikk - 8 -

25 til busstrafikk i rushperiodene. En slik i omfang begrenset overføring kan bidra merkbart til å øke tilgjengeligheten på veinettet til/fra Forus/Lura i rushtidsperiodene. Forlengelse av rute 4 til universitetet (Universitetspendelen) Dagens rute 4 (Rosenli Stavanger sentrum Saxemarka Tjensvoll Madlakrossen) forslås forlenget med universitet som nytt endepunkt i stedet for Madlakrossen. Forslaget innebærer en forenkling av rutestrukturen ved at dagens rute 4A og 4B får en felles trase på Tjensvoll og Madlamark. Endringen forutsetter bygging av en egen bussgate mellom Tjensvoll og Madlamark, som vil gi en frekvensfordobling uten økte driftskostnader til både Tjensvoll og Madlamark, som er områder med høye markedsandeler for kollektivtransporten i dag. Ruteforlengelsen til universitetet vil resultere i en økt årlig driftskostnad i størrelsesorden 1,5 til 2,5 mill. kr. Økte inntekter vil sannsynligvis dekke de økte driftskostnadene. Tilbudsendringer ellers I tillegg til ovenfor beskrevne tiltak foreslås en rekke tiltak introdusert delvis avhengig av fremdriften i utviklingen av ulike utbyggingsområder. Utbyggingsområde Jåsund (Sola kommune) Dagens rute 9 Stavanger sentrum Tananger har avganger hvert kvarter på dagtid. En utbygging av Jåsund vil kreve en endring av dagens traseføring i tillegg til behovet for høyere frekvens. En dobling av frekvensen til avganger hvert åttende minutt på dagtid vil resultere i driftskostnader i størrelsesorden mill. kr. årlig. Introdusering av et slikt tilbud vil medføre ca. 10 til 14 mill. kr. i økt årlig tilskudd. Dersom frekvensen mellom Jåsund Tananger og Sola/Sandnes skal økes i tillegg vil introdusering av kvartersfrekvens med fører en økning i driftskostnadene på 7 til 9 mill. kr. årlig. Introdusering av et slikt tilbud vil medføre ca. 5 til 7 mill. kr. i økt årlig tilskudd. Det bør utredes mer i detalj å etablere en egen busstrase med egen bussbro over Hafrsfjord for å kunne knytte opp områdene Jåsund/Tananger og Kvernevik til en felles høyfrekvent bussrute. Utbyggingsområde Randaberg sentrum/harestad (Randaberg kommune) En videre utbygging av boliger i området Randaberg sentrum/harestad vil øke behovet for ekspressavganger til/fra Stavanger sentrum. En ekspressbetjening Randaberg Stavanger med avganger hvert kvartal i rushtiden vil ha årlige driftskostnader på ca. 4 6 mill. kr. årlig. Introdusering av et slikt tilbud vil medføre ca. 3 til 5 mill. kr. i økt årlig tilskudd. Døgndrift Det bør vurderes å ha døgnåpne busstilbud 7 dager i uken på METRO-rutene. Hovedaksene Hundvåg Kvernevik, Tasta Tjensvoll og Stavanger Sandnes bør - 9 -

26 være aktuelle for et døgnåpent busstilbud. Kostnader ved et slikt tilbud vil ligge ved ca mill. kr. årlig. Introdusering av et slikt tilbud vil medføre ca. 4 til 8 mill. kr. i økt årlig tilskudd. Ved bruk av nattbusstakster vil tilskuddsbehovet reduseres. Rutetilbudet 2010 på overordnet nivå er vist i figur 3 på neste side

27 Randaberg M1 Hundvåg Grødem Buøy M2 Tasta Viste M3 Kvernevik Madla STAVANGER SENTRUM M1 M2 M3 M4 X60 Lervig M4 Jåsund Tjensvoll M4 Paradis Tananger SUS UiS X60 Mariero Grannes Hinna Jåttåvågen M1 Gausel st. Flyplassen KB E39 v/forus Kvadrat M2 Vatne Sviland Hana SANDNES SENTRUM M2 M3 X60 Stangeland Kveluren Bogafjell v/e39 Ganddal Verdalen Kleppe Figgjo Ålgård Bryne Fiskebekk Figur 3: Hovedelementene i stamrutenett 2010, lokaltog Stavanger Bryne (- Egersund) vist i grått. (kilde: Rogaland Kollektivtrafikk FKF)

28 Behov for infrastrukturtiltak En rekke infrastrukturtiltak vil måtte gjennomføres for å kunne realisere de ovenfor beskrevne endringene: Introdusering av tiltak som sikrer tilgjengeligheten til busstilbudet i Stavanger sentrum (kapasitetsøkende tiltak). Ytterligere prioriteringstiltak er beskrevet nærmere i notatet til Sørfossmo. Tiltak langs motorveien for å sikre fremkommelighet og regularitet til ekspressbusstilbudet vil ha prioritet. Holdeplasser for ekspressbusstilbudet etableres langs E 39. Det må sikres attraktiv atkomst ved hver av disse holdeplassene for gående og syklende. Bygging av en egen bussgate mellom Tjensvoll og Madlamark. Sanntidsinformasjon økes i omfang - flere ruter knyttes til systemet. 4 Rutetilbud på Nord-Jæren mot 2020/2040 Hvordan busstilbudet etter 2010 med en tidshorisont 2020/2040 utvikles videre er særlig avhengig av (a) den videre arealutviklingen på Nord-Jæren og (b) introduseringen av nye banebaserte kollektivtilbud i regionen (kombibane hhv. bybane). Arealutviklingen på Nord-Jæren For å støtte kollektivtilbudet mest mulig med siktemålet om å oppnå høye markedsandeler for kollektivtransporten bør en videre utbybygging og fortetting skje langs busstraseene med rutetilbudet som har høyest frekvens. Disse traseene er: Stavanger sentrum Hundvåg Stavanger sentrum Tasta Stavanger sentrum Kvernevik Viste Hageby/Tananger Stavanger sentrum Gausel Lurahammaren/Forussletta - Sandnes sentrum Sandnes sentrum - Ganddal I tillegg bør det fortettes rundt holdeplassene til Jærbanen. Sekundært er det gunstig å utvikle områdene langs traseene med et relativ høyfrekvent rutetilbud ellers ( kvartersfrekvens ). Mye av den forventede befolkningsveksten og veksten i næringsaktivitetene på Nord-Jæren vil kunne skje langs disse traseene og holdeplassene. Rutetilbudet vil relativt lett kunne tilpasses utviklingen i etterspørselen

29 Unntaket i dettet bildet vil være utviklingen av store bolig- og næringsarealer på Sandnes øst som vist i gjeldende Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og Kommuneplanen for Sandnes. Sammenhengen mellom utviklingen av arealbruken og kollektivtransporten er blitt utredet i 2006 av IRIS (Heinzerling, Kühn) for Sandnes kommune som oppdragsgiver. En utvikling av Sandnes øst med relativ høye utbyggingstettheter vil legge grunnlaget for introdusering av kollektivtilbud av høy kvalitet og med et relativ lav tilskuddsbehov. Med et slikt konsept for arealbruken i bunn vil Sandnes øst prinsipielt kunne betjenes av en hovedrute Sviland Hana Sandnes sentrum - Lura Forus/Stavanger sentrum. Denne ruten forutsettes driftet med 7/8 minutters frekvens store deler av dagen (ma fre) og forutsettes betjent med buss hhv. bane. Under visse forutsetninger vil en banebetjening være bedriftsøkonomisk mer lønnsomt enn en bussbasert betjening. Ved etablering av Gandsfjord bro vil det i tillegg måtte introduseres et bussbasert rutetilbud Sviland Hana Lura Forus med 15 minutters frekvens. Ved bussbasert drift vil begge rutene kunne knyttes opp til ekspressbusstilbudet på E39 mellom Stavanger og Sandnes. Introdusering av nye banebaserte tilbud i regionen Siden slutten av 1990årene planlegges en introdusering av nye banebaserte tilbud på Nord-Jæren (kombibane hhv. bybane). Hensikten med konseptene er å øke den samlete kvaliteten i kollektivtilbudet tydelig for at kollektivtransporten dermed kan konkurrere bedre i et krevende transportmarked (Transportplan Nord-Jæren 1999 og Lien 2007). Introdusering av banebaserte tilbud vil influere bussrutetilbudet på to områder: Et kombi-/bybaneopplegg med traseer på vesentlige deler av riksvei 44 mellom Stavanger og Sandnes sentrum vil kunne erstatte i hvert fall deler av det høyfrekvente bussrutetilbudet på samme strekningen. I så tilfelle vil banetilbudet kreve en relativ omfattende samordning av de buss- og banebaserte kollektivtilbudene. En banebasert betjening av utbyggingsområdet Sandnes øst vil influere valget av konsept for en banesatsing, og på samme vis som et banetilbud på riksvei 44 mellom Stavanger og Sandnes sentrum, kreve en vidtgående samordning av de buss- og banebaserte tilbudene rundt Sandnes sentrum og videre mellom Lura og Forus. Et kombibane- hhv. bybanetilbud i aksene Gausel Forus Sola og Stavanger Lervig vil ikke kreve noen større samordning av bane- og busstilbudene. Slike tilbud vil komme som supplement til allerede eksisterende bussruter for å øke den samlete tilbudskvaliteten. Ved traseer ellers vist i planlegging av banebaserte tilbud i ulike sammenheng vil en måtte vurdere særskilt hvorvidt det er behov for en større samordning. Behovet vil være avhengig av delmarkedene de banebaserte tilbud sikter imot og av banetilbudenes

30 tilbudskvalitet. Et vesentlig kriterium er hvorvidt banetilbudene er høyfrekvente nok for å kunne overta for busstilbudet på bestemte strekninger. Lokaltogtilbudet på Sør Jæren Med en økende integrering av hele Stavangerregionen dvs. økte transportstrømmer også mellom Sør- og Nord-Jæren 3 vil det være et grunnlag for å introdusere kvartersfrekvens for lokaltogene i hvert fall på deler av døgnet mellom Sandnes og Bryne 4. En slik utvidelse av lokaltogtilbudet vil kreve en tilpassing av frekvens til tilbringerbussrutene fra Lye til Bryne stasjon og fra Verdalen til Klepp stasjon.. Rutetilbudet 2020/2040 på overordnet nivå er vist i figurene 4 og 5 på de neste sidene. Figur 4 viser et samlet buss-/banerutenett under forutsetning av at et kombibanetilbud introduseres på aksen Stavanger sentrum Gausel Forus Sola - flyplassen, dvs. med en mindre grad av samordningsbehov mellom buss- og banenettverkene. Figur 5 viser et samlet buss-/banerutenett under forutsetning av at et bybanetilbud på riksvei 44 mellom Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og Sandnes øst introduseres. Nettverkene vist i figur 4 og 5 kan ved behov kombineres og er ikke gjensidig ekskluderende. 3 Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg utgjør Nord-Jæren, mens Sør-Jæren inkluderer kommunene Gjesdal, Klepp, Time og Hå. 4 Bybaneutredning Nord-Jæren fra 1999 skisserte et kombinert lokaltog og bybaneopplegg mellom Bryne Sandnes og Stavanger som ville resultere i et banetilbud med 15 minutters frekvens mellom Bryne og Sandnes. Ved en slik satsing dokumenterte utredningen et behov for utbygging av dobbeltspor mellom Klepp og Bryne. Investeringskostnadene ble i 1999 av Jernbaneverket vurdert til 180 mill. kr. I tillegg kommer oppgardering av eksisterende spor som i 1999 ble vurdert til ca. 90 mill. kr

31 M2 Randaberg M1 Hundvåg Grødem Tasta Buøy Viste Kvernevik Madla STAVANGER SENTRUM M3 M1 M2 M3 M4 X60 KB1 Lervig M4 Jåsund Tjensvoll M4 Paradis Tananger SUS UiS X60 Mariero Grannes Hinna Jåttåvågen M1 Flyplassen M3 KB1 E39 v/forus Gausel st. KB1 Kvadrat M2 Vatne Sviland M5 Hana Stangeland SANDNES SENTRUM M2 M3 X60 M5 Kveluren Ganddal Bogafjell v/e39 Verdalen Kleppe Figgjo Ålgård Bryne Fiskebekk Figur 4: Hovedelementene i stamrutenett 2020/2040, kombibane og lokaltog Stavanger Bryne (- Egersund) vist i grått. (kilde: Rogaland Kollektivtrafikk FKF)

32 M2 Randaberg M1 Hundvåg Grødem Tasta Buøy Viste Kvernevik Madla STAVANGER SENTRUM M3 M1 M2 M3 M4 X60 KB1 BYB Lervig M4 Jåsund Tjensvoll M4 Paradis Tananger SUS UiS X60 Mariero Grannes Hinna Jåttåvågen M1 Flyplassen M3 KB1 BYB E39 v/forus Gausel st. KB1 Kvadrat M2 Vatne Sviland BYB Hana Stangeland SANDNES SENTRUM M2 M3 X60 M5 BYB Kveluren Ganddal Bogafjell v/e39 Verdalen Kleppe Figgjo Ålgård Bryne Fiskebekk Figur 5: Hovedelementene i stamrutenett 2020/2040, kombibane og lokaltog Stavanger Bryne (- Egersund) vist i grått, bybane vist med brunt. (kilde: Rogaland Kollektivtrafikk FKF)

33 5 Referanser Berg, C., Thesen, G., Reisevaner i Stavangerregionen , Rapport IRIS 2006/182, Stavanger. Bjelland, A. Heinzerling, G., Sanntids Informasjonssystem i Rogaland - Vurdering av organisatoriske og administrative forhold og forutsetninger, Arbeidsnotat IRIS 2007/006, Stavanger Heinzerling G., Kühn, A., Utbygging øst i Sandnes: Prinsipper og føringer for utviklingen av et høyverdig kollektivtilbud i utbyggingsområdet, Rapport IRIS 2006/205, Stavanger. Sørfossmo, O. M., GIS forsinkelsesregistreringer på Nord-Jæren, status og eksempler, notat Rogaland fylkeskommune, Stavanger Transportplan Nord-Jæren, Bybaneutredning Nord-Jæren 1999, Stavanger. Lien, H.M., Ny fart i planleggingen av bybanen på Nord-Jæren, artikkel i Rogaland i utvikling nr. 2/2007, Stavanger. Hjemmesider:

34 Vedlegg 1 Data fra den reisevaneundersøkelsen 2005 i Stavangerregionen (Berg, Thesen, 2006) Tabell 1.1 Estimert reisevolum pr. døgn etter opprinnelse og destinasjon 2005 Til Fra Stavanger Sandnes Hå Gjesdal Sola Randaberg Klepp Time Strand Rennesøy Total Stavanger Sandnes Hå Gjesdal Sola Randaberg Klepp Time Strand Rennesøy Total Tabell 1.2 Endring i estimert reisevolum pr. døgn etter opprinnelse og destinasjon fra 1998 til Til Fra Stavanger Sandnes Hå Gjesdal Sola Randaberg Klepp Time Strand Rennesøy Total Stavanger Sandnes Hå Gjesdal Sola Randaberg Klepp Time Strand Rennesøy Total

35 Tabell 1.3 Reisemiddelfordeling i ulike grupper, 2005 og endring fra 1998.* Prosent. Vektet. Til fots Sykkel Moped/ motorsykkel Bil fører Bilpassasjer Buss/tog/båt +/- +/- +/- +/- +/- +/ fra fra fra fra fra fra 1998 Kjønn Mann Kvinne Alder år år år år år og eldre Kommune Stavanger Sandnes Hå Gjesdal Sola Randaberg Klepp Time Strand Rennesøy Utdanning Grunnskole & tilsv Vid.gående skole Høyskole/univers Beskjeftigelse Yrkesaktiv Hjemmearb Skoleelev/student Militær- el siviltjeneste Alderspensjonist Trygdet Arbeidsledig Annet Arbeidstid Full arbeidsuke Red arbeidsuke Inntekt (husholdnings) Under eller mer * Kategorien annet ikke med i tabellen

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Transportplansjef : 200800271 : E: N02 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi 19.06.2014. Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020

Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi 19.06.2014. Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020 Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020 Nord-Jæren En vekstregion med trafikale utfordringer og lav kollektivandel Store samferdselsprosjekter

Detaljer

Superbuss i Rogaland, like bra som bybane?

Superbuss i Rogaland, like bra som bybane? Superbuss i Rogaland, like bra som bybane? Tore Jensen, prosjektleder Stavangerregionen noen utviklingstrekk Ca 230.000 innbyggere Kollektivandel 6% Spredt arealbruk og høy ruteproduksjon pr. passasjer

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Holdeplasskart Stavanger sentrum utbrettside framme i heftet Holdeplasskart Sandnes sentrum utbrettside framme i heftet Slik leser du rutetabellene se omslaget Kolumbus. Hvordan betale

Detaljer

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Rogaland ca. 400.000 innbyggere ca. 400 busser Kart Norge/Rogaland Hurtigbåt- og lokalbåtruter (totalt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 08.04.08 33/08 Utvalg for byutvikling (melding) 16.04.08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 08.04.08 33/08 Utvalg for byutvikling (melding) 16.04.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800271 : E: N02 : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 08.04.08 33/08 Utvalg for byutvikling (melding) 16.04.08

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Ill. Trivector Traffic AB. Nå bygger vi Europas lengste bussvei. En moderne og utslippsfri løsning for framtiden

Ill. Trivector Traffic AB. Nå bygger vi Europas lengste bussvei. En moderne og utslippsfri løsning for framtiden Ill. Trivector Traffic Nå bygger vi Europas lengste bussvei En moderne og utslippsfri løsning for framtiden Kvernevik Sundekrossen Stavanger S Kart: odil Dam ustad Paradis Tananger Madlakrossen Hillevåg

Detaljer

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Innlegg 14.05. 2009: Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Bakteppet Influensområdet Et stort sammenhengende boog arbeidsmarked med både storby-

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder)

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder) BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010 Erik Spilsberg (Prosjektleder) DISPOSISJON Hva er en bybane og hvorfor bygger man bybaner? Utgangspunkt og forutsetninger for utredningsarbeidet Foreløpige skisser

Detaljer

RF Rogaland Research, postboks 8046, N-4068 Stavanger Forskningssjef Gottfried Heinzerling (Siv. ing.), gottfried.heinzerling@rf.

RF Rogaland Research, postboks 8046, N-4068 Stavanger Forskningssjef Gottfried Heinzerling (Siv. ing.), gottfried.heinzerling@rf. RF Rogaland Research, postboks 8046, N-4068 Stavanger Forskningssjef Gottfried Heinzerling (Siv. ing.), gottfried.heinzerling@rf.no Foredrag på Trafikdage på Aalborg Universitet (2001) Et fullstendig restrukturert

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EFT-14/7408-2 63301/14 13.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 28.08.2014

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Utbyggingsalternativer

Utbyggingsalternativer er Arealplan for Kristiansandsregionen Kladd pr.3.3.2008, nye alternativer innarbeidet. www.arealprosjektet.no Innhold Bakgrunn 3 Båndby. 4 Utbyggingsmodell Knutepunkt 8 Bane 12 Spredt. 15 Fortetting /

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning Delutredning kollektivtransport

Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning Delutredning kollektivtransport Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune Kommunedelplan med konsekvensutredning Delutredning kollektivtransport NOTAT Til: Fra: Kopi: Sandnes kommune Rogaland fylkeskommune v. samferdselssjefen SVV og fylkesmannen

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 1. Framtidens transportløsninger på Jæren

Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 1. Framtidens transportløsninger på Jæren Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 1 Framtidens transportløsninger på Jæren Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren, kortversjon, januar 2010 2 KVU for Transportsystemet på Jæren

Detaljer

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk

Detaljer

Rapport. Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren. Analyse av tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen. Mads Berg Tormod Wergeland Haug 56/2015

Rapport. Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren. Analyse av tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen. Mads Berg Tormod Wergeland Haug 56/2015 Rapport 56/2015 Mads Berg Tormod Wergeland Haug Videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren Analyse av tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen Forord Jernbaneverket jobber for tiden med grunnlaget

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Notat 53 / 2013 Tormod Wergeland Haug Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Oppdatering av rapport 37a «Sammendragsrapport. Framtidige tilskuddsbehov til kollektivtransporten i Bergensområdet»

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Tilgjengelighetsanalyse

Tilgjengelighetsanalyse Sandnes Kommune Tilgjengelighetsanalyse Dagens situasjon og nye foreslåtte utbyggingsområder Kommuneplanrevisjon 2011-2025 Siri Jacobsen 15.12.2010 INNHOLD 1.0 METODE... 2 2.0 DAGENS SITUASJON... 4 2.1

Detaljer

To spor fra Sandnes til Stavanger

To spor fra Sandnes til Stavanger N Y T T D O B B E L T S P O R To spor fra Sandnes til Stavanger STAVANGER Paradis Mariero Jåttåvågen Gausel SANDNES V I B Y G G E R F O R F R E M T I D E N Oktober 2006 ET DOBBELTSPOR FOR FREMTIDEN STAVANGER

Detaljer

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Behandling i Bystyrekomiteen og Bystyret i juni Ansvarsdeling for kollektivtilbudet Fylkeskommunen:

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Kommuneplankomiteen 17.01.11 sak 1/11

Kommuneplankomiteen 17.01.11 sak 1/11 Kommuneplankomiteen 17.01.11 sak 1/11 Innkomne merknader ved varsling av planoppstart og høring av planprogram, med kommentarer. OFFENTLIG ETTERSYN Planprogrammet ble varslet 14. oktober 2010, og har vært

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

BY-konferanse 11. og 12. november Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling

BY-konferanse 11. og 12. november Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling BY-konferanse 11. og 12. november 2014 Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk Stavangerregionen noen

Detaljer

MELDING. Møts. oe d. presiseringer som fras a. de " arie ' ""'"""" '"''"^'^^ '" "''"'""'' "«-«l'<»-2009

MELDING. Møts. oe d. presiseringer som fras a. de  arie ' ' '''^'^^ ' ''''' «-«l'<»-2009 MELDING 1. Generelt Møts "" WS^Sl^^^^^^^ S Trondheimsregionen belønningstosd «^^^^^^ ^ Trondheim kommunf om ønnmgstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009-2012 onno. 2009.... 60 mill.

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Vurdering av ulike transportkonsepter for kollektivbetjening av strekningen sentrum- Åsane

Vurdering av ulike transportkonsepter for kollektivbetjening av strekningen sentrum- Åsane BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201125114-538 Emnekode: ESARK-5120 Saksbeh: RHER Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato:

Detaljer

Dobbeltsporet skal bedre

Dobbeltsporet skal bedre Dobbeltsporet skal bedre tilbudet i kollektivtrafikken på Nord - Jæren. Regionen opplever en meget sterk befolkningsvekst, noe som stiller store krav til el godt transporttilbud. Kapasiteten på jernbanen

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen?

Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen? Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen? Kollektivforums årskonferanse 2016 Samspill og effektivitet i transportsystemet 1.-2. februar 2016, Oslo Kongressenter, Youngs

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren. Revidert bane- og busstilbud for konsept 3C Bybanebasert. Bybanebasert videreutvikling av transportsystemet

KVU Transportsystemet på Jæren. Revidert bane- og busstilbud for konsept 3C Bybanebasert. Bybanebasert videreutvikling av transportsystemet International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Hans Petter Duun (Norconsult), Mirjana Gvozdic (Bybanekontoret), Gottfried Heinzerling (IRIS) og Axel Kühn (uavhengig konsulent) KVU Transportsystemet

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 30.november 2012 Status for transportetatenes NTP-forslaget for 2014-2023 Transportetatenes forslag - 29.februar

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

. Utarbeidet for Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune Februar 2015. DOBBELTSPOR SANDNES - NÆRBØ. Delutredning matesystemer Stavanger - Egersund

. Utarbeidet for Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune Februar 2015. DOBBELTSPOR SANDNES - NÆRBØ. Delutredning matesystemer Stavanger - Egersund . Utarbeidet for Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune Februar 2015. DOBBELTSPOR SANDNES - NÆRBØ Delutredning matesystemer Stavanger - Egersund KUNDE Jernbaneverket i samarbeid med Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende områder for

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200807065 : E: 140 : Anne Sviland : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014 Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021 Høringsutkast mai 2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Saken omhandler... 6 1.3 Nåsituasjonen... 6 2. Bussvei-linjene...

Detaljer

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan:

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan: Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe Oslo Göteborg Utvikling av jernbanen i korridoren Ett samarbete mellan: 1 Referat fra møte med den eksterne referansegruppen Det ble holdt møte i prosjektets

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR BYBANE STAVANGER - SANDNES. FASTSETTING AV PLANPROGRAM.

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR BYBANE STAVANGER - SANDNES. FASTSETTING AV PLANPROGRAM. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201005094 : E: 143 : Tanya B. Worsley : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR PLANUTVALGET DEN 07.11.2007 Saksnummer

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

Ringeriksbanen - Jernbanedirektoratets vurdering av stasjon ved Avtjerna

Ringeriksbanen - Jernbanedirektoratets vurdering av stasjon ved Avtjerna Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 11.10.2017 Saksref.: 201700098-14 Deres ref.: 15/991 Sider: 7 Ringeriksbanen - Jernbanedirektoratets vurdering av stasjon ved Avtjerna Jernbanedirektoratet

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer