Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 17.08.2015 Møtested Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 17.08.2015 Tid 09:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 09:30

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Notater 10/15 Diverse til møtet 17. august Orientering om Varlings- og krisehåndtering på videregående skoler. Aktivitetskalendre for august og september er sendt pr. epost.

4 Notater

5 Notater

6 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 10/15 Koordineringsutvalget Dagsorden til møte i koordineringsutvalget 17. august kl Dagsorden 1. Orientering om status for skolestrukturprosjektet. 2. Gjennomgang av forhold som følge av forestående fylkestingsvalg. 3. Oppsummering av henvendelser fra pressen 4. Eventuelt. Til punkt 3: TV2 har i perioden februar juli stilt flere spørsmål tilknyttet politikergodtgjøringer. Korrespondansen med TV2 og oversiktene som er sendt dem legges ved. I tillegg har Aftenposten kommet med to separate henvendelser. En om hvilke samarbeidskonstellasjoner som har hatt flertall i fylkestinget de tre siste periodene, og en om godtgjøring. Spørsmålene og våre svar finnes i vedleggene. Oslo, Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Ole Kjendlie

7 Hei, Har dere en oversikt som viser hvilke partier som har styrt fylkeskommunen de siste tre periodene? Med vennlig hilsen Hanne Mellingsæter Journalist [ Aftenposten AS Akersgata 55 Postboks 1, 0051 Oslo, Norway Mobil: Hei! Dette kan vi svare raskt på: : Ap, SV, Sp + KrF : H, FrP, V + KrF : H, FrP. V + KrF mvh Ole Kjendlie Akershus fylkeskommune

8 Aftenposten v/journalist Eirik Winsnes Vi viser til din epost fra 25/6: Hei, I forbindelse med høstens kommune og fylkestingsvalg ønsker vi i Aftenpostens politiske avdeling å sette søkelys på hvem som styrer landets fylkeskommuner, hvilke oppgaver fylkeskommunen har - og hva som skal skje med den. I den forbindelse vil vi gjerne foreta en kartlegging av antall heltidspolitikere i landets fylkeskommuner, samt lønn- og andre inntekter som stammer direkte og indirekte fra deres verv i fylkestinget. Konkret ønsker vi informasjon om følgende: *Antall heltidspolitikere *Regulert lønn/godtgjørelse i kroner og øre etter årets lønnsoppgjør for fylkesordfører, fylkesvaraordfører, eventuelt leder av fylkesrådet og fylkesråder, medlemmer av fylkesutvalg og gruppeledere. Dersom det ut over disse er fylkestingsmedlemmer som har så mange tilleggsverv at de får over kroner i møtegodtgjørelse/andre honorarer, bør de tas med. * For samme gruppe av politikere ønsker vi i tillegg opplysninger om hva deres totale inntekt fra fylkespolitikken og relevante verv oppsummerte seg til i fjor: alt fra møtegodtgjørelse til inntekter/honorarer som stammer fra ulike styreverv enten det dreier seg om kraftselskaper, helseforetak, bompengeselskaper eller ferjeselskaper for å nevne noe. *Antall ansatte i fylkeskommunens administrasjon og antall ansatte totalt i fylkeskommunen. Vi ønsker en oversikt over dette før 10. august. Vi vet det snart er ferietid, så det er fint om du kan bekrefte å ha mottatt denne mailen og at du vil hente ut og oversende den etterspurte informasjonen. Om du selv er på ferie i hele tidsrommet, er det fint om mailen kan sendes til andre som kan bistå oss. Gi oss i så fall gjerne beskjed om dette hvis dere har mulighet. Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller dere har spørsmål, Vennlig hilsen Solveig Ruud og Eirik Winsnes Aftenpostens politiske redaksjon Svar på spørsmålene: 1. Antall heltidspolitikere i Akershus fylkeskommune: 8 2. Fylkesordfører kr (80 % av regjeringsmedlemmenes godtgjøringer) Fylkesvaraordfører kr (85 % av fylkesordførers godtgjøring) Medlemmer av fylkesutvalg: (10 % av fylkesordførers godtgjøring) Gruppeledere: (40 % av fylkesordførers godtgjøring) 3. NB! Vi har innhentet hvilke eksterne verv våre folkevalgte har som blir honorert/godtgjort. De er blitt gjort oppmerksom på at de kunne oppgi størrelsen til oss, alternativt at den blir oppgitt ved at dere i Aftenposten ringer selv. Fylkesordfører mener dette er en naturlig framgangsmåte.

9 Navn Posisjon Godtgjøring fra fylkeskommunale verv 2014 Anette Solli - H Lars Salvesen - KrF Gunnar Melgaard H Sebastian Næss Langaas H Lise Hagen Rebbestad H Øyvind Rideng - H Vibeke Limi FrP Eksterne verv m/godtgjøring Kontaktinfo Ordfører Varaordfører Styremedlem Vegfinans Styremedlem E6 Kolomoen Styremedlem Oslo Havn FKF Fylkesutvalget Gruppeleder Styremedlem i Høgskolen for Oslo og Akershus Styremedlem ved fagskolen i Oslo og Akershus Fylkesutvalget Medlem Skatteklagenemnda, Skatt Øst (årsgodtgjøring kr ) Fylkesutvalget Fylkesutvalget Fylkesutvalget Regional Rovviltnemnd Gruppeleder (årsgodtgjøring kr ) Solveig Schytz V Siri Hov Eggen Ap Fylkesutvalget Gruppeleder Fylkesutvalget Gruppeleder Styre i KS Akershus (kr ) Regionstyre Innovasjon Norge (kr ) Regional Rovviltnemnd (årsgodtgjøring kr ) Styremedlem Akershus Teater (kr ) Styreleder Nesoddparken ( 0,-) Rolf Lasse Lund Ap Siri Baastad Ap Ruth Solveig Birkeland SV Morten Vollset - Sp Fylkesutvalget Styremedlem Fjellinjen AS Varamedlem styret for fagskolen i Oslo og Akershus Fylkesutvalget Fylkesutvalget Gruppeleder Fylkesutvalget Gruppeleder Skatteutvalget (kr ) Medlem av Generalforsamlingen til sparebankstiftelesen DnB Varamedlem Fjellinjen AS Antall ansatte i fylkeskommunens administrasjon: 348 fordelt 333,4 årsverk. Antall ansatte i Akershus fylkeskommune totalt: 4744fordelt på 4286,7 årsverk Dette t.o! Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob:

10

11 Fra: Torill Stavenes Sendt: 26. februar :58 Til: Postmottak AFK Kopi: Utvalgssekretariatet Emne: Innsyn i reiserekningar og bilag - fylkespolitikarar Hei! Eg vil gjerne ha innsyn i alle reiserekningar (med alle bilag) og øvrige refusjonar/godtgjersler (også inkludert alle bilag) som fylkesordførar, assisterande fylkesordførar og fylkesutvalet i fylkeskommunen har levert inn for inneverande valperiode (dvs frå 2011 til i dag). Er dette noko de kan hjelpa med? Høyrer frå dykk! Ta gjerne kontakt dersom noko er uklårt! På førehand tusen takk for hjelpa! Mvh. Torill Stavenes, TV2 Nyheitene Tlf / Fra: Ole Kjendlie Sendt: 27. februar :40 Til: Torill Stavenes Kopi: Anette Marie Solli; Tron Bamrud (Sentraladministrasjonen) Emne: SV: Innsyn i reiserekningar og bilag - fylkespolitikarar Hei Torill! Takk for samtalen i ste! På bakgrunn av det vi avtalte vil vi levere som følger: Søket gjelder inneværende fylkestingsperiode, dvs. fra og med 20. oktober 2011 i dag Søket vil gjelde fylkesordfører(e), fylkesvaraordfører, hovedutvalgslederne samt gruppeledere for partiene (som alle med unntak av Gjelsvik er medlemmer i fylkesutvalget) Vi regner med å bruke neste uke på innhenting av dokumentasjon, og følgelig overlevering. Oversikten vil baseres på de folkevalgtes 1) faste årsgodtgjøring 2) variable godtgjøringer 3) reiseregninger 4) ev. bilag som følger av de foregående punkter I tillegg til dette skal vi finne rapporter med regnskap fra studieturer fylkesutvalget har vært på i perioden. Du vil etter hvert motta dokumentasjon på følgende fylkespolitikere (alle er/har vært fylkesutvalgsmedlemmer): 1. Nils Aage Jegstad (H) fylkesordfører Anette Solli (H) leder av hovedutvalg for samferdsel, gruppeleder H , fylkesordfører d.d 3. Lars Salvesen (KrF) fylkesvaraordfører Solveig Schytz (V) leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø, gruppeleder V Vibeke Limi (FrP) leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, gruppeleder FrP

12 6. Arne-Rune Gjelsvik (FrP) leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse (ikke medlem av fylkesutvalget) Gunnar Melgaard (H) leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse , leder av hovedutvalg for samferdsel , gruppeleder H Tim Holmvik (H) leder av hovedutvalg for samferdsel Siri Hov Eggen (Ap) gruppeleder Ruth Solveig Birkeland (SV) - gruppeleder Morten Vollset (Sp) gruppelelder Akershus fylkeskommunes har et eget reglement for godtgjøringer for folkevalgte. Selve logikken og oppsettet ser slik ut: Gjeldene årsgodtgjøringssatser for folkevalgte i Akershus fylkeskommune regulert etter Stortingets vedtak av 19.juni om ny lønn for regjeringsmedlemmene gjeldene fra 1.mai 2014 Funksjon fast årsgodtgjøring godtgjøring pr.møte Fylkesordfører Kr a) Fylkesvaraordfører 85% = kr b) Gruppeledere i partiene 40% = kr kun i fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg/kontrollutvalg c) Fylkestingets medlemmer 3% = kr % = kr d) Fylkesutvalgets medlemmer (omfatter også 10% = kr % = kr fylkesvalgstyret) e) Medlemmer av hovedutvalg/kontrollutvalg 3% = kr % = kr f) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg 20% = kr g) Varamedlemmer i fylkesting, fylkesutvalg, % = kr hovedutvalgene og kontrollutvalget h) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg 0 0,28% = kr i) Medlemmer/varamedlemmer av andre styrer, råd og utvalg 0 0,14% = kr Satsene er økt årlig etter en regulering i takt vedtak etter Stortingets lønnskommisjons innstilling. Fylkesordfører mottar en årsgodtgjøring tilsvarende 80 % av et regjeringsmedlems godtgjøring. Ta kontakt dersom noe er uklart og god helg! Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob:

13 Fra: Torill Stavenes Sendt: 23. april :27 Til: Ole Kjendlie Emne: Innsyn i utgiftsrefusjonar Hei igjen! Ref hyggeleg samtale tidlegare i dag. Som nemnd på telefon, vurderer me å be om innsyn i fleire dokument knytt til utgifter i fylkeskommunen. Etter å ha drøfta dette internt igjen, vil me gjerne gjera det. Me ynskjer difor innsyn i fylgjande dokument: - Utgiftsrefusjonar levert av dei same folkevalde som me fekk reiserekningar for (fylkesordførar, varaordførar og øvrige medlemer i fylkesutvalet). Me ynskjer også bilaga. Som for reiserekningane, hadde det vore optimalt å få informasjon fråd ei siste fire år. Let det seg gjera? - Utgifter til representasjon og arrangement i regi av fylkeskommunen (td feiringar etc) dei siste fire år også med bilag. Er dette noko de har mogelegheit til å henta fram? Vonar å høyra frå deg igjen. Og atter ein gong: Tusen takk for hjelpa på førehand. Mvh. Torill Stavenes, TV2 nyhetene Ps. Eg er bortreist i morgon og måndag, så dersom du har spm, berre send ein epost, så kanskje eg får svart medan eg er borte. Viss ikkje, kan me berre snakkast tysdag fyrstkomande veke. <Kopi av Bevertning politiske utvalg xlsx> Fra: Ole Kjendlie Sendt: 27. april :14 Til: Torill Stavenes Kopi: Knut Sletta (Sentraladministrasjonen); Gro Gundersen; Petter Davidsen; Marianne Brynildsen; Tron Bamrud (Sentraladministrasjonen) Emne: SV: Innsyn i utgiftsrefusjonar Hei Torill! Vi har sett på hva som er mulig å få fram av informasjon. Bilagene som etterspørres i første delspørsmål var en del av det vi leverte forrige gang. På det andre spørsmålet har vi ikke særregnskaper for arrangement eller representasjon utenom studieturene som enkelte utvalg har avlagt. Regnskap for studieturene ble også levert forrige gang. Det vi imidlertid kan gjøre er å gi deg en oversikt over samlet forbruk av bevertning pr. år i årene ved politiske møter og arrangementer. En slik oversikt vil ta lite tid å sammenfatte og sende deg. 3

14 Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob: <image001.jpg> Fra: Torill Stavenes Sendt: 28. april :53 Til: Ole Kjendlie Emne: SV: Innsyn i utgiftsrefusjonar Hei igjen! Tusen takk for svar! Dette er fint. Då forstår eg det slik at me har fått alle rekningar for både reiser og utgiftsrefusjonar for politikarane i denne valperioden. Ei oversikt over samla forbruk på bevertning hadde vore fint å fått. Kjempefint om du kan senda over den når de har den. Har sjølvsagt full forståing for at det kan ta litt tid. Høyrer frå deg når de har sett meir på det! Takk igjen! Mvh. Torill S: TV2. Til TV2 v/torill Stavenes Her følger som avtalt tallene fra årene 2011 og fram til og med dags dato når det gjelder bevertningsutgifter hos oss. Årlige utgifter har vært: 2011: kr 2012: kr 2013: kr 2014: kr 2015: kr (pr.april) 4

15 Se forøvrige vedlagte tabell. Det som ligger bak tallene er følgende forhold: Utvalg Antall medlemmer Antall møter årlig Gjennomsnitt antall møter utenfor administrasjonslokalene Fylkestinget Representasjon fylkesordfører* Ca Fylkesutvalget Hovedutvalg for samferdsel Hovedutvalg for utdanning Hovedutvalg for plan, næring og miljø Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Administrasjonsutvalget Klagenemnda Koordineringsutvalget

16 Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Akershustinget (består av fylkesutvalget, Akershusbenken på Stortinget og ordførerne i Akershus) *anslagsvise tall. I tillegg til disse møtene kommer mindre settinger, f. eks ad-hocutvalg som er mindre utvalg med avgrenset arbeidstid. Vanskelig å gi et godt antall på dette, men det vil nok ikke være mer enn 150 bevertningsenheter (f.eks lunsj a la baguett, salat, kaffe, te). Vi har to eiermøter i året med selskapene vi er involvert i. Dette er 8 selskaper, og samlet dreier dette seg om ca. 25 personer. Av mindre formelle settinger kan vi nevne julemiddag for fylkestinget i siste møte før jul. Da inviteres også gjester og medlemmer fra andre utvalg, gjerne 60 deltakere. Selskapene holdes i egen kantine. Det holdes også avslutning for fylkestinget når perioden er over. Sist gang (november 2011) ble også dette arrangementet holdt i egen kantine. Enkelte ganger er vi vertskap for gjester. Dette inngår for det meste i fylkesordførers representasjon. Som du leser av tabellen holder noen av utvalgene møter utenfor vårt administrasjonslokale. I disse tilfellene kan standarden på bevertningen variere. Vi ber alltid om å få tilsendt faktura for dette. Bevertning i forbindelse med utvalgenes studieturer er tatt med. Regnskap for disse er også levert tidligere. De overveiende fleste arrangementene holder vi «hjemme». Vi benytter vår egen kantine med eget personell. Vi er stolte av dem og bruker dem mest mulig. Vi har en egen bevertningsplan for våre faste utvalg (se vedlegg). Disse planen sendes kantina og gjelder for 6-månedersperioder. Det er en rasjonell og oversiktlig måte å forvalte bestillinger på, både for oss og for kantina selv. Dette t.o! Riktig god helg! Med vennlig hilsen/sincerely 6

17 Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob: <image001.jpg> Hei! Tusen takk for dette! Eg er på jobbreise og ser difor nærare på dette når eg er tilbake på kontoret. Mvh Torill s. Inviato da iphone Il giorno 30/apr/2015, alle ore 13:35, Ole Kjendlie ha scritto: Fra: Torill Stavenes Sendt: 17. juni :28 Til: Ole Kjendlie Emne: Ang Akershus og reiserekningar Hei igjen! Me har no (omsider) begynt å gå systematisk gjennom alle reiserekningane (det tok si tid å få dokumenta frå alle fylkeskommunane, for å sei det slik). Sidan eg fyrst no går gjennom materialet meir grundig, ser eg at det kun er nokre av medlemene i fylkesutvalet me har fått godtgjerslesummar og reiserekningar for. Derimot har me fått for Jegstad, Gjelsvik og Holmvik som eg ikkje kan sjå at er medlem av fylkesutvalet. Så vidt eg kan sjå, manglar me Næss, Rebbestad, Rideng, Lund og Baastad. Var det ein særskilt grunn til det? Det er jo etter kvart ei god stund sidan du var her på huset og overleverte materialet, så eg hugsar ikkje lenger om me drøfta dette då. Høyrer gjerne frå deg om dette! Sjå elles liste under (over dei me har og dei me ikkje har). Alt godt, Torill S. TV2 nyhetene. Desse har me (er også medlem av fylkesutvalet, iflg heimesidene) Solli Melgaard Limi Salvesen 7

18 Eggen Birkeland Schytz Vollset Har (men er iflg heimesidene ikkje medlem av fylkesutvalet) Jegstad Gjelsvik Holmvik Manglar: Næss manglar Rebbestad Rideng Rolf lasse lund Siri baastad Fra: Ole Kjendlie Sendt: 17. juni :53 Til: Torill Stavenes Kopi: Tron Bamrud; Knut Sletta; Marianne Brynildsen Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Hei Torill! Jeg oversender kopi av bestillingen fra perioden 27/2 5/3 oss i mellom. I tillegg sender jeg excel-fila på nytt. Jegstad og Holmvik har fått fritak. Gjelsvik er hovedutvalgsleder. Baastad, Lund, Næss Langaas, Rideng og Hagen Rebbestad ble ikke omfattet av avtalen fra feb/mars pga lav reisevirksomhet. Mvh Ole Kjendlie Korrespodanse fra feb/mars: Hei igjen! Takk for hyggeleg møte tidlegare i dag. Kjapt spørsmål: Du har ikkje tilfeldigvis dokumentet «oversikt over faste og variable godtgjøringer utbetalt over» i digitalt format (td i excel el word)? Skal gjera nokre summeringar, og trur det i tilfelle går kjappare på data framfor å gjera det manuelt. Mvh. Torill S. Fra: Torill Stavenes Sendt: 22. juni :04 Til: Ole Kjendlie Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Hei igjen! Takk for kjapp tilbakemelding førre veke. Fekk ikkje svart deg pga litt andre oppgåver, men har no sett meir på det. Og ja, eg hugsar me vart samde om dette. Det er også heilt fint, eg måtte berre få klarheit 8

19 i det. Når det er sagt, skule eg gjerne hatt samanliknbare tal på utbetalingar av godtgjersle på tvers av fylka. Og sidan eg frå dei andre fylka har fått oversikter for anten fylkesutval eller fylkesråd (alt etter kva modell fylka har), lurer eg på om det er mogeleg for dykk å senda over ei oversikt over kva fylkesutvalets medlemer har fått i godtgjersle i inneverande valperiode? Dvs: Senda over ei oversikt over kva godtgjersle pr. år (dei faste) dei medlemene av fylkesutvalet eg ikkje allereie har fått oversikt over (så vidt eg kan sjå, gjeld det, som nemnd: Næss, Rebbestad, Rideng, Rolf lasse lund og Siri baastad) har fått? Er dette mogeleg? Eg må berre orsaka at dette medfører noko meirarbeid for dykk, men vonar det let seg gjera likevel. Tusen takk for godt samarbeid så langt. Mvh. Torill S. TV2. Fra: Ole Kjendlie Sendt: 22. juni :48 Til: Torill Stavenes Kopi: Tron Bamrud; Knut Sletta; Marianne Brynildsen Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Hei igjen Torill! Jeg kan svare på denne måten: Vi har jo en tabell der godtgjøringen til fylkesutvalget utgjør 10 % av fylkesordførers godtgjøring. Denne reguleringen har vi hatt hele perioden. Det har også vært 13 medlemmer (inkl.ordfører og varaordfører) hele tiden. Satsene for de forskjellige år for fast godtgjøring for fylkesutvalget har vært: 2011 kr , 2012 kr , 2013 kr og 2014 kr Multipliserer man dette får man følgende : 2011 kr kr kr kr Sum kr Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob: Fra: Torill Stavenes Sendt: 22. juni :17 9

20 Til: Ole Kjendlie Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Hei igjen! Ja, og det er eit topp utgangspunkt! Men: Sidan eg har fått oversikt over summen av alle faste godtgjeringar for dei andre politikarane, skulle eg også gjerne hatt det for desse siste også pga samanlikninga med andre fylkeskommunar (det er tilsvarande sum eg har fått pr politikar frå dei andre). Let det seg gjera? Full forståing om de treng litt tid til det, sjølvsagt. Torill Fra: Ole Kjendlie Sendt: 23. juni :14 Til: Torill Stavenes Kopi: Tron Bamrud; Knut Sletta; Marianne Brynildsen; Gro Gundersen Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Hei! Jeg må undersøke med våre kolleger på Lønn- og regnskap. Det kan ta litt tid. Jeg gir tilbakemelding. Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob: Fra: Torill Stavenes Sendt: 23. juni :19 Til: Ole Kjendlie Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Den er god! Høyrer frå deg! Takk for at du sjekkar! Fra: Ole Kjendlie Sendt: 24. juni :56 Til: Torill Stavenes Kopi: Gro Gundersen; Tron Bamrud; Knut Sletta; Marianne Brynildsen Emne: SV: Ang Akershus og reiserekningar Hei igjen Torill! 10

21 Vedlagt følger oversikt over de 5 forespurte politikerne. Det er ikke samlet kvitteringer for disse, det er kun oppgitt tall. Historikk: Siri Baastad (Ap) Fylkestinget hele perioden. Leder av kontrollutvalget Medlem av fylkesutvalget og hovedutvalg for plan, næring og miljø d.d Sebastian Næss Langaas (H) Fylkestinget og hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse hele perioden. Medlem av fylkesutvalget d.d Øivind Rideng (H) Fylkestinget og hovedutvalg for utdanning og kompetanse hele perioden. Medlem av fylkesutvalget d.d Lise Hagen Rebbestad (H) Fylkestinget og hovedutvalg for plan, næring og miljø hele perioden. Medlem av fylkesutvalget d.d Rolf Lasse Lund (Ap) Fylkestinget og fylkesutvalget hele perioden. Medlem av hovedutvalg for samferdsel Medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø d.d Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob: Fra: Torill Stavenes Sendt: 29. juni :35 Til: Ole Kjendlie Emne: Kontrollspørsmål Hei! Berre for å vera heilt sikker: Det er kun fylkesordførar Jegstad som er heiltidspolitikar i Akershus, ikkje sant (100 prosent betalt av fylket)? Mvh Torill S, TV2. Fra: Ole Kjendlie Sendt: 29. juni :50 Til: Torill Stavenes Emne: SV: Kontrollspørsmål Hei! 11

22 Nei. Disse er heltidspolitikere pr i dag: Anette Solli (H) ordfører, Lars Salvesen (KrF) varaordfører. Gruppelederne Gunnar Melgaard (H), Siri Hov Eggen (Ap), Vibeke Limi (FrP), Solveig Schytz (V), Ruth Solveig Birkeland (SV) og Morten Vollset (Sp). Nils Aage Jegstad (H) ble fritatt fra fylkesordførervervet i 2011 med begrunnelse av at han var valgt inn på Stortinget. Med vennlig hilsen/sincerely Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Akershus fylkeskommune Tel: Mob: Hei igjen! Svarte visst aldri på denne men takk for veldig kjapp attendemelding! Mvh. Torill S. 12

23 13

24 Oversikt over faste og variable godgjøringer utbetalt over lønnssystemet i FT perioden fra Anette Solli (H) Leder av hovedutvalg for samferdsel, gruppeleder H , fylkesordfører d.d Faste godtgjøringer , , , , ,66 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , Telefongodtgj./fri telefon 200, ,00 900, ,64 Avis 4 747, , ,00 innskudd i pensjonsordning , , , , ,40 Reiseregninger/utlegg 96, , , ,78 - Nils Aage Jegstad (H) fylkesordfører , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Faste godtgjøringer , , , Variable godtgjøringer 0, Telefongodtgj./fri telefon 8 520,81 Avis innskudd i pensjonsordning , , , Reiseregninger/utlegg , , , Lars Salvesen (Krf) fylkesvaraordfører Faste godtgjøringer , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer 6 195, , Telefongodtgj./fri telefon 9 213, , ,87 78,00 Internett/Bredbånd 4 963, , , ,00 Avis 4 590, , ,17 innskudd i pensjonsordning , , , , ,98 Reiseregninger/utlegg 1 125, , , ,62 388,80

25 Solveig Schytz (V) Leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø, gruppeleder V Faste godtgjøringer , , , , ,40 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 300, , , ,00 200,00 Avis 2 772, , ,00 innskudd i pensjonsordning , , , , ,72 Reiseregninger/utlegg 131, , , , ,38 Vibeke Limi (Frp) leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, gruppeleder FrP Faste godtgjøringer , , , , ,06 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 2 286, , , ,00 innskudd i pensjonsordning , , , , ,38 Reiseregninger/utlegg 6 939, , , ,74 - Arne-Rune Gjelsvik (FrP) leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse (ikke medlem av fylkesutvalget) Faste godtgjøringer , , , , ,74 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 1 295, ,00 0, ,00 0,00

26 innskudd i pensjonsordning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reiseregninger/utlegg 386, , , ,05 0,00 Hans Gunnar Melgaard (H) leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse , leder av hovedutvalg for samferdsel , gruppeleder H Faste godtgjøringer , , , , ,06 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 1 176, , ,08 innskudd i pensjonsordning , ,66 Reiseregninger/utlegg 1 579, , , ,55 340,00 Tim Holmvik (H) leder av hovedutvalg for samferdsel Faste godtgjøringer , , , ,94 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , ,00 500,00 Avis 4 011, ,39 730,00 innskudd i pensjonsordning Reiseregninger/utlegg 3 593, , , ,80 Siri Hov Eggen (Ap) gruppeleder Faste godtgjøringer , , , , ,28 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 1 128,49 546, , ,00 innskudd i pensjonsordning , , , , ,88 Reiseregninger/utlegg ,00 150, ,00

27 Ruth Solveig Birkeland (Sv) gruppeleder Faste godtgjøringer , , , , ,12 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 2 325, , ,33 innskudd i pensjonsordning , , , , ,00 Reiseregninger/utlegg 464, , , ,27 - Morten Vollset (Sp) gruppelelder Faste godtgjøringer , , , , ,12 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 3 819, , ,00 innskudd i pensjonsordning , , , , ,00 Reiseregninger/utlegg 284, , , ,40 692,90 Siri Baastad (Ap) Faste godtgjøringer , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis 2 205, , ,00 77,00 innskudd i pensjonsordning 0,00 - Reiseregninger/utlegg 123,00 610,00 Sebastian Næss Langaas (H) Faste godtgjøringer , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer 5 868, , , , ,00

28 Telefongodtgj./fri telefon 300, , , ,00 200,00 Avis 311, , ,00 innskudd i pensjonsordning Reiseregninger/utlegg 663,00 473,00 610,00 Øivind Rideng (H) Faste godtgjøringer , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 300, , , ,00 200,00 Avis - innskudd i pensjonsordning Reiseregninger/utlegg 124, ,00 Lise Hage Rebbestad (H) Faste godtgjøringer , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 300, , , ,00 200,00 Avis innskudd i pensjonsordning Reiseregninger/utlegg 499, , ,00 338,00 Rolf Lasse Lund (Ap) Faste godtgjøringer , , , , ,00 inkl utbetalte feriepenger Variable godtgjøringer , , , , ,00 Telefongodtgj./fri telefon 200, , , ,00 200,00 Avis innskudd i pensjonsordning Reiseregninger/utlegg

29

30

31 14, gruppeleder H

32 BA Bilagsnr Bilagsdato År Periode Konto Konto(T) Ansvar Ansvar(T) AV Tekst Beløp , , , , , ,22

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 18.05.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 18.05.2015 Tid: 13:30 13:55 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.03.2018 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, ekstraordinært møte Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 19.03.2018 Tid: 13:20 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.09.2016 Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 26.09.2016 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 -

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 - Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 09:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Møtedato: Tid: 12:00 12:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Møtedato: Tid: 12:00 12:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 27.05.2013 Møtested: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Aage

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: 17.06.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 11.09.2013 Tid: 09:00 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 06.05.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: 06.05.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 07.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 15:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.10.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 16.04.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo - Ekstraordinært møte Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 16.04.2018 Tid: 09:30 11:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 12.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 12.12.2016 Tid: 16:35-16:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 30.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 10:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested: Henie Onstad kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16:45

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:30-14:55

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:30-14:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 18.06.2018 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.06.2018 Tid: 14:30-14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Finn Åge Ødegård [Finn.Age.Odegard@mrfylke.no] Sendt: 19. april 2013 13:25

Finn Åge Ødegård [Finn.Age.Odegard@mrfylke.no] Sendt: 19. april 2013 13:25 Fra: Finn Åge Ødegård [Finn.Age.Odegard@mrfylke.no] Sendt: 19. april 2013 13:25 Emne: Ad: SV: SV: Kontrollutvalet i Hordaland fylekskommune - Revisjon Vedlegg: 20130419132401901.pdf Da er jeg ferdig. Mvh

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 14:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 26.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 07.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.12.2015 Tid: 09:30 10:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 08:15 08:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 03.02.2016 Tid: 09:00 09:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 30.04.2014 Tid: 09:30 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 275 Tidspunkt: 03.06.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.03.2018 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 06.03.2018 Tid: 15:00

Detaljer

Takk for sist, me har no fått avlyst hefte på eigedomen som gjeld leigekontrakt for Erling og Erlend Gjelsvik sjå vedlegg.

Takk for sist, me har no fått avlyst hefte på eigedomen som gjeld leigekontrakt for Erling og Erlend Gjelsvik sjå vedlegg. Fra: [Geir. Afdal@sfj.no] Til: 'Jan- Inge Seljevoll' [Jan- Inge.Seljevoll@forde.kommune.no] Kopi: Sendt: 05.04.201611:04:51 Vedlegg: Brev kartverket.pdf; Gbnr 47, 1 og 2 krav om samanslå ing signert.pdf;

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen 18. desember 2015 11.13 111 KB Fra: Til: Den 17. desember 2015 kl. 12.45.48 +01.00 skrev noreply.saksbehandling@vegvesen.no:

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, 03.11.2009 Kl.13:30 Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan Direkte tlf.: 32 23 25 25 Dato: 11.12.2015 L.nr. 39625/2015 - Arkiv: 2010/1950-033 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR VEDTATT

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.08.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 25.08.2014 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.

Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj. Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no]; 'David.Aasen.Sandved@hfk.no' [David.Aasen.Sandved@hfk.no]; 'Dybwad,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 12.06.2017 Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Møtedato: 12.06.2017 Tid: 13:30 1 Saksliste Saksnr PS 2/17 Tittel Klage på godkjent

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 25.04.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsal Øst Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 12.10.2011 kl. 20.00* NB! *Møtet starter så snart det avtroppende kommunestyret har avsluttet sitt møte. Møtet er åpent

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 2/15 Eierstyring - valgkomiteer,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer