Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor

2 Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom velferdskutt og raserte rettigheter. Årsberetning 2012 I årsmøteperioden 10. mai mars 2013 har følgende personer i avdelingen hatt disse vervene: Avdelingsstyret Leder John Thomas Suhr (AU) Norli Libris AS Nestleder Sissel Traavik (AU) Dagbladet Sekretær Monica Hekkvang (AU) Kappahl Asker 1. styremedlem Roger Jacobsen (AU) Solar Electroengros 2. styremedlem Cathrine Mikkelborg (vara AU) Ammerud Bingo 3. styremedlem Morten Jacob Aasen Coop Norge Grorud 4. styremedlem Alexander Kvedalen LO i Oslo 5. styremedlem (Valgt fra ungdomsutvalget) (AU) Maren Alexandra Gulliksrud A-Møbler 6. styremedlem Janne Hegna MFO 7. styremedlem Viggo Andresen DHL Express 1. varamedlem Kristin Eriksen OBOS 2. varamedlem Håkon Olav Hofstad Taxus 3. varamedlem Linda Blankson Smart Club Vara ungdomsrepresentantene Vidar Hovland Vara ungdomsrepresentantene Silje Bækkelund, LO Organisasjon Handel og Kontor Oslo/Akershus besto per av til sammen betalende medlemmer, fordelt under følgende kategorier (med 2011-tall i parantes): (10 847) ordinære medlemmer, 7 (6) bi-medlemmer, 155 (181) elevmedlemmer og 812 (587) studenter/lærlinger. I tillegg kommer (3 669) medlemmer fritatt for kontingent (vesentlig pensjonister og uføre). I alt (15 109) medlemmer. Møter i avdelingen I 2012 er det i avdelingen avholdt 12 styremøter, og tilsvarende AU-møter. Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sekretær, ungdommens representant og 1. styremedlem. Styret har totalt behandlet 184 saker i

3 Det er avholdt 3 møter med representantskapet: Et ordinært representantskapsmøte 30. august, møte om budsjett og avdelingens drift 11. oktober, og møte om organisering/verving og budsjettprosessen 4. februar Årsmøtet i avdelingen ble avholdt 10. mai, etter at flertallet av de frammøtte på det innkalte årsmøtet 29. mars 2012 stemte for at årsmøtet ikke var lovlig innkalt. Det ble i tillegg avholdt et ekstraordinært årsmøte 11. oktober for å behandle vedtektsendringer som trengte to årsmøtevedtak for å gjøres gjeldende. Det er i perioden avholdt et samarbeidsmøte mellom avdelingsstyret og avdelingens representanter i lokal-loene. Det har vært avholdt 6 formøter for avdelingens representanter i LO i Oslo. Styremøte Medlemsmøter/aktiviteter 6. juni avholdt avdelingen et åpent medlemsmøte på Håndverkeren med K-G Westlund, LO i Stockholm. Med tema: Hvorfor trenger vi fagbevegelsen? - Økte forskjeller skader deg selv, dine barn og ditt land. Hvordan bør fagbevegelsen i Norge jobbe til det beste for arbeiderklassen? Årsmøtet i mai besluttet å ikke gjøre en direkte bevilgning, som det var søkt om, men heller å invitere medlemmene til Fet Lenser for å overvære «Syngende teater om livet ved Fet lenser». Det var lagt opp som en dagstur med felles transport fra Sentralbanestasjonen til Nerdrum Stasjon. Været var ikke det aller beste, men det så ut som alle de 27 medlemmene som stilte opp, koste seg. Bevertningen besto av gjeddekaker, noe som medlemmene så ut til å like. De fleste mente at dette var et positivt tiltak fra Oslo/Akershus HK. Avdelingsstyret har besluttet å arrangere tilsvarende tur til sommeren november avholdt avdelingen et åpent medlemsmøte i avdelingens lokaler med tema: Hva skjedde på HKs landsmøte og hvor står EØS-saken? Arne Bernhardsen fortalte om de viktigste vedtakene landsmøtet gjorde. Heidi Larsen fra Nei til EU kommenterte EØS-vedtaket landsmøtet fattet. Fanemarkeringer/demonstrasjoner/aksjoner Avdelingen har markert seg og gjort seg synlig i en rekke arrangementer i Det har blitt delt ut vervebrosjyrer og hatt en rekke samtaler med medlemmer og potensielle medlemmer ved disse anledningene. Avdelingen har deltatt i en rekke fanemarkeringer og demonstrasjoner i Politisk streik 18. januar Ja til faste ansettelser veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Solar Electroengros og Norli Universitetsgata var blant klubbene som tok ut medlemmer i den politiske streiken. Kvinnedagen 8. mars Youngstorget. LO i Oslos 1. mai-tog fra Youngstorget. 22. mai: NNN i politisk streik mot kjedemakt. Avdelingen deltok med fana foran Stortinget. 5. juni deltok igjen avdelingen med fana utenfor Stortinget under parolen: Ja til faste ansettelser benytt reservasjonsretten. Fet lenser 3

4 Venstre: Politisk streik mot vikarbyrådirektivet 18. januar Høyre: Øverst: NNN politisk streik 22. mai. Nederst: Parat sin streikemarkering 13. desember Paraden under Skeive Dager 30. juni 14. september: Politisk markering til støtte for Fagforbundets medlemmer i de private, kommersielle sykehjemmene som streiket for å få sine pensjonsrettigheter - mot sosial dumping i borggården, Oslo Rådhus 14. november: Markering utenfor EUs delegasjon til Norge i solidaritet med arbeidere i EU som arrangerte generalstreik mot EUs kuttpolitikk. 29. november: Palestinamarkering utenfor Stortinget. 5. desember: Fagforbundets politiske streik mot Oslo-budsjettet. 9. desember: Fredsprisinitiativets protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom velferdskutt og raserte rettigheter. 13. desember arrangerte YS-forbundet Parat streikemarkering utenfor Colosseumklinikkens hovedkontor i Oslo. 9 tannhelsesekretærer i Trondheim har vært i konflikt siden 1. oktober for å få tariffavtale. Oslo/Akershus HK og LO i Oslo møtte opp for å vise solidaritet. Rett før markeringen startet ble tariffavtalen undertegnet! 15. desember: Folkefest mot rasisme. Faglig aktivitet/konferanser Avdelingen har vært representert og markert seg på en rekke møter, samlinger, og konferanser gjennom Her har vi selvsagt både oppfordret deltagerne til å organisere seg i HK og delt ut brosjyrer- Avdelingsstyret har etter søknad dekket deltageravgift eller andre kostnader for andre HK-medlemmer som har ønsket å delta. Vi har vært representert på disse arrangementene: Trondheimskonferansen januar Manifest årskonferanse 13. mars. Oslo/Akershus HK var en av initiativtakerne til Kvinner på tvers konferansen september. Rogalandskonferansen oktober. 17. oktober deltok avdelingen på lokal-loene i Oslo/Akershus sin boligpolitiske konferanse. John Thomas Suhr redegjorde for HKs politikk på området. Globaliseringskonferansen november: John Thomas Suhr satt i panelet under Faglig strategimøte for ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, særlig i lys av den økonomiske krisa. 4

5 1. mai 1. mai-komiteen bestod i 2012 av Janne Hegna og John Thomas Suhr. Avdelingen deltok i LO i Oslos 1. mai-tog med fane og paroler, samt band og orkester. Planarbeidernes musikkforening deltok foran i vår del av toget, mens Sofienberg musikkorps gikk bak. Våre paroler var: HK krever likelønn nå! Vil du ha en kalender med bare hverdager? Vi krever lovfestet rett til heltid! Venstre: Skeive dager paraden. Høyre: 1. mai I etterkant avholdt avdelingen et åpent medlemsmøte med 1. mai-lunsj på Anker Hotell hvor Torbjørn Brox Webber holdt foredrag om den faglig-politiske situasjonen, samt at vi hadde besøk av de to musikerne Trond Ytterbø og Morten Gjerde som sang og spilte gitar, og informerte om albinismeprosjektet de har i Malawi. Nordisk Hovedstadskonferanse juni 2012 var Oslo vertskap for den årlige samlingen med våre søsterforbund i Norden. Fra administrasjonen deltok Bente Tandberg, Kjetil Neskvern og Annar Bakken. Fra avdelingsstyret deltok John Thomas Suhr, Sissel Traavik, Monica Hekkvang og Linda Blankson. Det ble diskutert samarbeid og aktuelle fagligpolitiske saker. På dagsorden stod bl.a. forebygging av ran og annen kriminalitet i varehandelen, samt Europeisk Samarbeidsutvalg (EWC). Landsmøtet på Hell september Avdelingen deltok med full delegasjon, som en del av regionen Øst. Det ble avholdt en lang rekke møter og konferanser i regionens regi for å forberede dette. I tillegg avholdt avdelingen et eget møte med delegasjonen fra Oslo/Akershus i forkant av regionens felles mini-landsmøte i Fredrikstad. Anne-Berit Tuft, Arne Bernhardsen og Stein Arne Lunderby satt i redaksjonskomiteene. Regionen fikk igjennom en rekke forslag. Vår innstilling om å kreve at Norge skulle melde seg ut av EØS falt mot et flertall på 6 stemmer. Men vedtaket mot EØS var likevel det mest offensive et forbundslandsmøte så langt hadde vedtatt. Landsmøtet fikk en klar dreining mot venstre i den faglige politikken. 5

6 Landsmøtedelegatene fra region Øst Til forbundsstyret ble følgende fra avdelingen valgt: Jorunn Martinsen, fast plass Roger Jakobsen, vara Nina Hovda Johannsen, vara ICA Solar Electroengros Aschehoug Årsberetning 2012 Seminar/konferanser Med nyvalgt ledelse i avdelingen, utvidet selvstendig ansvar for avdelingens drift gjennom flytting til egne lokaler, og frikjøpt tid for valgt leder og sekretær, så har det vært et utvidet behov å jobbe fram gode rutiner og samarbeidsformer. Både når det gjelder den daglige drift og når det gjelder samarbeid med administrasjonen og valgte organer i forbundet. Avdelingsstyret har deltatt i en samarbeidskonferanse i regi av region Øst på Sørmarka oktober, sammen med AU i forbundet, administrasjonen i regionen, regionstyret og avdeling Østfold. Det har i 2012 i tillegg vært avholdt 2 interne styrekonferanser: En i Stockholm på våren for å behandle budsjett og en i Tromsø på vinteren hvor bl.a. handlingsplan og arbeidsform stod på agendaen, i tillegg til besøk hos region Nord-Norge. Jubilanttilstelning: Tradisjonen tro ble det arrangert en jubilanttilstelning 22. november på Spiseriet Møller i Folkets Hus i Oslo hvor til sammen 45 av jubilantene var påmeldte. Her ble det delt ut nåler og diplomer til deltagerne, holdt taler fra hovedkontoret og avdelingsleder Oslo-Akershus HK, og Knut Anders Sørum stod for underholdningen. Til sammen var det i år 236 stykker som fikk 25-års nåla, og 88 stykker som fikk 40-års nåla. Vi gratulerer så mye! Innflytting i nye lokaler 23. november avholdt vi en offisiell innflytingsmarkering i avdelingens nye lokaler i Møllergata 24. Vi hadde invitert administrasjonen i regionen, regionstyret, avdeling Østfold, bransjegruppene, andre forbunds avdelinger, organisasjoner og partier vi samarbeider med. Bjørn Mietinen, Kjetil Neskvern og John Thomas Suhr holdt taler på vegne av hhv forbundet, administrasjonen i regionen og avdelingen. Lokalene rommer kontorplass til 3 personer, møterom til 12 personer, et lite te-kjøkken samt noe kontor-, telefon- og datautstyr. I tillegg finnes muligheter for å benytte LO i Oslo sitt møterom i samme etasje. Dette har fulle fasiliteter til større arrangement. Avdelingen låner ut møtelokalene til bransjegrupper, klubber, organisasjoner og andre som har behov for plass til møter. Avdelingen har etablert et lite bibliotek med bøker til bruk for avdelingens medlemmer. Inventar er kjøpt til rabatt gjennom tillitsvalgte som jobber i møbel-, bokhandel, andre aktuelle bransjer. Og flytting, vasking, istandsetting o.l. har foregått på dugnad. 6

7 Oppsøkende virksomhet/verving Å organisere arbeidstakerne og personer under utdanning innen vårt organisasjonsområde, iht forbundets formålsparagraf, er bakteppet for all aktivitet som skjer i avdelingen. Det å faktisk ha aktivitet, og i en sammenheng hvor medlemmene selv kan delta, er grunnlaget for å få folk med, og ikke minst for å beholde dem i foreningen. Synliggjøring av HK og våre aktiviteter er derfor en viktig del av alt vi foretar oss. Medlemmer av avdelingen har deltatt på en rekke utadrettede aksjoner, arrangementer, messer og konferanser, hvor vi prater om HK, deler ut brosjyrer og oppfordrer folk til å organisere seg på arbeidsplassene sine. I årets LOs Sommerpatrulje i Oslo og Akershus deltok rundt 40 medlemmer av avdelingen. Oslo/Akershus HK både deltok og bidro økonomisk for å få avholdt avslutningsfesten for deltagerne i Sommerpatruljen. Avdelingsstyrets medlemmer har også selv stått på stand på diverse utdanningsmesser, under Notodden Blues Festival, Mela-festivalen og Skeive-dager i Oslo. Avdelingen har hatt romslige budsjetter for å kunne frikjøpe medlemmer og betale kostander ved oppsøkende virksomhet som dette, og har ikke avslått en eneste søknad om deltagelse i slike aktiviteter i Organisasjonsprosjekt med LOs organisasjonsavdeling, LO i Oslo, Norsk Arbeidsmandsforbund og Hotell- og Restaurant i Oslo Vi har i løpet av 2012 lagt ned mye arbeid for å få til et samarbeidsprosjekt med formål å organisere opp i servicesektoren. LOs organisasjonsavdeling har bevilget midler, og avdelingene som deltar har forpliktet seg til å delta i oppsøkende virksomhet og å bistå med å øke klubbaktiviteten på flere utpekte satsingsområder. Vi har deltatt i gjentatte bedriftsbesøk på kjøpesenter, og har planlagt å fortsette å ha en tett kontakt med de ansatte her, med mål om å få til forskjellige typer samarbeid og samhandling av klubb-ressursene på tvers av bedriftene her. Innflyttning i nye lokaler LOs faglige senter for papirløse Representanter fra avdelingen var i 2012 på besøk hos LO i Stockholm hvor vi hadde møte med tillitsvalgte som jobber på faglig senter for papirløse, hvor bl.a. Handels sitter i styret. I Norge har Norsk Folkehjelp tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å utrede mulighetene for et slikt senter også i Oslo. Det handler om å hindre arbeidsgivere fra å utnytte papirløse som billig arbeidskraft og forhindre en nedadgående spiral med dumping av lønns- og arbeidsbetingelser som påvirker også resten av arbeidslivet. Papirløse tar ofte arbeid innen renhold, distribusjon og på serveringssteder, men også innen HKs organisasjonsområde er dette en utfordring. I 2010 ble det i Oslo-området avdekket organisert bruk av papirløse i 5 Joker- og Spar-butikker. Oslo/Akershus 7

8 HK deltar i prosjektet sammen med representanter fra Fagforbundet, FO, Oslo Bygningsarbeiderforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, LO i Oslo. Även papperslösa har rättigheter på jobbet! Blir du diskriminerad eller trakasserad på jobbet? Jobbar du för 20 kronor i timmen? Jobbar du utan rast? Får du din lön i tid? Valgkampsatsing 2013 Det er i 2012 satt ned en gruppe som har begynt å jobbe med avdelingens valgkampsatsing i Det er avholdt møter med alle politiske partier som det er naturlig å samarbeide med, samt andre naturlige samarbeidspartnere for avdelingen. Vi har planlagt oppsøkende virksomhet ute på arbeidsplassene, eget materiell med fokus på HKs viktigste saker i valgkampen m.m. Kurs Avdelingen har ikke satt opp egne kurs i 2012, men medlemmene har tilbud om å søke om å få delta på kurs i regionen og forbundets regi. Informasjon til medlemmene Avdelingens medlemslister er i perioden brukt til å sende ut fellesinformasjon, innkallelser/invitasjoner til arrangement, HK-plakater o.l Dette har skjedd i form av brev, e-post og SMS. 2. mai 2012 opprettet avdelingen sin egen Facebook-side. Høsten 2012 begynte avdelingen å arbeide med et eget medlemsblad. Avdelingsstyret voterte over navneforslag innsendt av medlemmene og endte opp med navnet Lokal Tillit foreslått av Atle Teigen fra Forlagssentralen. Det ble opprettet en webside og i februar 2013 kom første nummer av bladet, som ble trykt i eksemplarer og distribuert til avdelingens medlemmer som ilegg i HK-nytt. Demokrati-utvalg Årsmøtet i avdelingen vedtok i 2012 at det skulle nedsettes et utvalg som skulle utrede tiltak for å øke medlemsdeltagelse og demokrati i avdelingen, med spesielt fokus på årsmøtet, som er avdelingens høyeste organ. Utvalget har bestått av Morten Aasen (Coop) (leder), Maren Gulliksrud (A-møbler) og John Thomas Suhr (Norli Libris AS). Utvalget har levert sin utredning og avdelingsstyret har innstilt på tiltak som fremmes på årsmøtet Fra toppen: Faglig senter for papirløse Medlemsmøte EØS Boligpolitisk seminar Medlemsmøte på Håndtverkeren Andre verv, representasjon, delegasjoner o.l. Inger Helene Vaaten er leder av Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Oslo og Akershus. Sissel Weholdt og Janne Hegna er HK-representanter i LO i Oslos internasjonale utvalg. Arne Bernhardsen er HKs representant i LO i Oslos kulturutvalg. Torbjørn Brox Webber og Merethe Ruud er avdelingens representanter i LO i Oslos styre. Jokke Fjeldstad og Bjørn Tore Egeberg har representert avdelingen i LO i Oslo sitt Næringspolitiske utvalg. I valgkomiteen for LO i Oslo har Sissel Traavik vært HKs representant. John Thomas Suhr, Sissel Traavik, Monica Hekkvang og Kjetil Neskvern representerte avdelingen under Handels avdelning 20:s 100-årsmarkering i Stockholm 1. september. John Thomas Suhr var Oslo/Akershus HK sin representant på årsmøtet til Sandvika Folkets Hus. John Thomas Suhr var Oslo/Akershus HK sin representant på generalforsamlingen i Oslo Kongressenter Folkets Hus Janne Hegna var leder i arbeidsgruppa for Notodden Bluesfestival 2012 prosjektet Somliga går med trasiga skor. Roger Jakobsen bidro daglig med et band han spiller i, som stilte opp på LO sin stand under festivalen. John Thomas Suhr deltok i tillegg på konserten. Kamilla Lunden og Annar Bakken som sitter i styret til LO i Follo på vegne av avdelingen deltok begge på fylkeskonferansen til LO i Akershus. 8

9 HK Oslo/Akershus Internasjonalt utvalg Rapport Utvalget har bestått av: Mike Barker Ingunn Gjerstad Maren Alexandra Gulliksrud Razita Kaaimova Mikael Kristoffersen Britt Heidi Nilsen Jan Fredrik Nord Anne-Berit Tuft Janne Hegna AOF LO i Oslo A-Møbler NOAS ICA Staples Nordic AS OBOS Cappelen Damm MFO Utvalget har arbeidet etter følgende mandat: På bakgrunn av signalene fra Oslo og Akershus Handel og Kontors årsmøte 31. mars 2011 om å ha et internasjonalt utvalg, har avdelingsstyret vedtatt å forsøke å opprette et slikt utvalg og som følge av det avsette kr ,- til et internasjonalt utvalg under budsjettposten internasjonalt arbeid. Utvalgets hovedoppgaver: 1. Drive praktisk internasjonalt solidaritetsarbeid som for eksempel å bidra til å bygge opp selvstendige og demokratiske fagforeninger/klubber gjennom å skolere tillitsvalgte i organisasjonskunnskap, verving, forhandlingsteknikk, og/ eller annet det er behov for i det området fagforeningen(e)/klubben(e) holder til. Det kan også være aktuelt å skolere medlemmer til å bli tillitsvalgte for å bygge opp en fagbevegelse. Skoleringen holdes i det området fagforeningen(e)/ klubben(e) opererer i. Tillitsvalgte i HK med relevant erfaring og kunnskap reiser dit og holder kurs bestående av for eksempel foredrag, gruppearbeid og rollespill. Kursinnhold og opplegg må avtales utifra behovene til fagforeningen(e)/klubben(e). Oppgavene må kunne fordeles på andre tillitsvalgte i Oslo og Akershus Handel og Kontor enn dem som sitter i utvalget. 2. Informere HK-medlemmer i Oslo og Akershus om solidaritetsarbeidet og situasjonen i landet / det stedet fagforeningen(e)/klubben(e) er. Internasjonalt utvalg må kunne tilby seg å innlede på for eksempel klubbmøter og medlemsmøter. Det internasjonale utvalget har hatt fire møter. I tillegg har utvalget eller enkelte av utvalgets medlemmer hatt møter med representanter fra andre organisasjoner. På de første møtene ble mange ideer drøftet: Palestina, Murmansk-området i Russland, Bosnia og de baltiske statene. Siden Bosnia er et satsingsområde for HK sentralt, undersøkte vi muligheter for å knytte oss til aktivitetene der og var i kontakt med Sture Arntzen som hadde forslag til et ungdomsprosjekt. Selv om prosjektet er viktig, ble vi enige i styret om å ikke følge opp forslaget med bakgrunn i mandatet vårt, som er tydelig på at vi skal prioritere utvikling av fagbevegelsen og opplæring av tillitsvalgte. Etter hvert har utvalget konsentrert seg om to geografiske områder Palestina og Latvia. Palestina Utvalget har hatt møte med: Ivar Christiansen (i Finn Erik Thoresens sykefravær), Norsk Folkehjelp 9

10 hvor vi så på forskjellige prosjekter de driver der. Mange av prosjektene er i samarbeid med Fagforbundet. Terje Kalheim i LOs internasjonale avdeling som beskrev prosjektene de har i Palestina. Det mest aktuelle er et prosjekt for ungdom som dessverre ikke passer inn i mandatet til utvalget vårt Ingunn Eriksen, Fagforbundet om samarbeidsprosjekter med NF. I tillegg har utvalgets medlemmer samlet informasjon om prosjekter andre forbund, sentralt og lokalt, driver i Palestina. Latvia Utvalget har hatt møte med: Hans Øyvind Nilsen, LOs internasjonale avdeling som orienterte om kontakten LO har med de baltiske statene. Her fikk vi også en del skriftlig informasjon om de baltiske statene. Astrid Tjellaug, Fagforbundet i Oslo som orienterte om samarbeidet de har hatt med tilsvarende forbund i Moskva. Her dreier det seg om Russland og ikke Latvia, men prosjektet de har hatt gående i 20 år er et eksempel på hva man kan få til når tilliten bygges opp over tid. Prosjektet har som mål å bygge fagorganisering i Moskva kommune gjennom skolering og utveksling. Årsberetning 2012 Utvalgets medlem, Mikael Kristoffersen, har knyttet egne kontakter gjennom ICA-konsernet i Latvia. Framtidig arbeid Det ser ut som om kontakten i Latvia kan føre til noe konkret og håndterlig. Vi er i ferd med å arrangere et møte i Riga hvor et par av utvalgets medlemmer skal snakke med representanter for LTDA (Latvian Commercial Workers Trade Union) som organiserer ansatte i Rimi Latvia, og med representanter fra LBAS som tilsvarer norsk LO. Hensikten med et prosjekt i den sammenhengen må være å styrke fagbevegelsens rolle i kjeden, og utvikle den sosiale dialogen med arbeidsgiveren. Erfaringer fra andre prosjekter (for eksempel Fagforbundet i Moskva) viser at suksessen kommer etter at man har bygget opp et gjensidig tillitsforhold over lengre tid. Datoen for møtet er foreløpig ikke avklart, men vi har foreslått flere datoer i april. 21. februar 2013 Mike Barker Leder 10

11 Vedlegg: Oversikt over avdelingens valgte organer og avdelingens medlemmer i andre fora: Avdelingens Kontrollkomité: Leder Anders Torsnes Medlem Vivian Langdalen Medlem Anne-Berit Tuft Avdelingens Valgkomité: Leder Merethe Ruud Medlem May-Britt Crone Medlem Bjørn Christensen Medlem Ingunn Gjerstad Visma IE Forbund Cappelen Damm Dagbladet Pensjonist Pensjonist LO i Oslo Avdelingens Representantskap 1. John Thomas Suhr Norli Libris AS 2. Sissel Traavik Dagbladet 3. Monica Hekkvang Kappahl Asker 5. Roger Jacobsen Solar Electroengros Maren Alexandra Gulliksrud A-Møbler (Valgt fra ungdomsutvalget) (AU) 6. Cathrine Mikkelborg Ammerud Bingo 7. Morten Jacob Aasen Coop Norge Grorud 8. Alexander Kvedalen LO i Oslo 9. Viggo Andresen DHL Express 10. Kristin Eriksen OBOS 11. Janne Hegna MFO 12. Merethe Ruud Dagbladet 13. May-Britt Crone Hennes & Mauritz/ pensjonist 14. Ingunn Gjerstad LO i Oslo 15. Britt Heidi Nilsen Staples Nordic AS 16. Erik Eriksen Møller Logistikk 17. Thomas Tallaksen Res Publica 18. Hulda Møller Larsen Pensjonist 19. Øyvind Sørlie Jernia 20. Halvard Pihl Haugen Kraft Food Norge 21. Jokke Fjeldstad Rødt 22. Monica Nymoen Moum LOs organisasjonsavdeling 23. Mikael Kristoffersen ICA Norge 24. Rolf Sandholt Schenker AS Avd. Alnabru 25. Tord Lier Norsk Folkehjelp 26. Siri Møllendal Norli 27. Helga Decker Jernia 28. Maren A. Gulliksrud A-Møbler 29. Asle Nærby Fagforbundet 30. Torfinn Bjarkø Coop Norge Vararepresentanter: 1. Tom Ramberg Meny Rykkinn 2. Daniel Sehota Amnesty 3. Taric Rajkovic ICA Norge 4. Unni Jørgensen Garcia NNN 5. Taxhidin Asani Coop Norge Grorud 6. Håkon Olav Hofstad Taxus 7. Betty Rudberg Oslo Bygningsarbeiderforening 11

12 8. Anne-Mina Lindahl El & IT 9. Jon Henning Johansen Dagsavisen/pensjonist 10. Bjørn Christensen Coop Norge/pensjonist 11. Kristine Martinsen Tine 12. Maria Hevzy Arbeiderpartiet 13. Regine Skjæremoen ICA Norge 14. Karianne Hansen Heiem Fagforbundet Delegater fra avdelingen til Landsmøtet i forbundet på Hell september 2012: Jorunn Sandberg Martinsen ICA Viggo Andresen DHL Express Vidar Hovland Roger Jacobsen Solar Electroengros John Thomas Suhr Norli Libris AS Stein Arne Lunderbye FLT Rolf Sandholt Schenker Bjørn Christensen Pensjonist Torfinn Bjarkø Coop Norge Mona Irene Olsen Coop OBS Lillestrøm Unni Jørgensen Garcia NNN Alexander Kvedalen LO i Oslo Britt Heidi Nilsen Staples Nordic AS Øivind Sørlie Jernia Jokke Fjeldstad Rødt Mikael Kristoffersen ICA Helga Decker Jernia Merethe Ruud Dagbladet Tord Lier Norsk Folkehjelp Randi Folmoe Synoptic Beata Einarsen Estetique Erik Eriksen Møller Logistikk Anne Berit Tuft Cappelen Damm AS Morten Jacob Aasen COOP Grorud Maren Alexandra Gulliksrud A-Møbler Else Hernø Illum Arne Bernhardsen Gyldendal Forlag AS May Britt Holmli Crone Pensjonist Bjørn Kjetil Jansberg Den norske turistforening Øystein Berg COOP Grorud Siri Møllendal Norli Universitetsgata Region Øst Følgende tillitsvalgte fra avdeling Oslo/Akershus har representert oss i Region Øst sitt styre: Viggo Andresen DHL Express Stein Arne Lunderby FLT John Thomas Suhr Norli Libris AS Rolf Sandholt Schenker Roger Jakobsen Solar Electroengros Jorunn Riter (Vara) Norli Libris Hovedkontor Jorunn Martinsen (Forbundsstyret) ICA samt Maren Gulliksrud (A-møbler) og Vidar Hovland fra avdelingens ungdom. Avdelingenes styrer og representantskap utgjør regionens representantskap. 12

13 Lokal-LOene: Det er i perioden avholdt et samarbeidsmøte mellom avdelingsstyret og avdelingens representanter i lokal-loene. De som har representert avdelingen her er: Styrerepresentanter LO i Follo: Kamilla Hagen Lunden Annar Bakken Styrerepresentant LO i Asker og Bærum: Hulda Møller Larsen Styrerepresentanter LO på Øvre Romerike: Synnøve M. Vian Rodgeir Roddy Stamnestrø Nilsen Styrerepresentanter LO på Nedre Romerike: Helga Decker Cathrine Mikkelborg Panduro Ski Handel og Kontor Pensjonist LO Jernia Ammerud Bingo Representanter LO i Aurskog og Høland: Representantskapet LO i Oslo Avdelingen har avholdt 6 formøter til representantskapsmøtene i LO i Oslo. De som har representert avdelingen her er: Faste representanter: May-Britt Crone Pensjonist Sissel Traavik Dagbladet Iren Stegen Fellesforbundet avd 603 John Thomas Suhr Norli Libris AS Maren A. Gulliksrud A-Møbler Daniel Walter OBOS Merethe Ruud Dagbladet Halvard Pihl Haugen Kraft Foods Norge AS Kristin Eriksen OBOS Sissel Weholdt Handel og Kontor Erik Eriksen Møller Logistikk Jokke Fjeldstad Rødt Arne Bernhardsen Gyldendal Forlag AS Janne Hegna MFO Personlige vararepresentanter: Torfinn Bjarkø Asle Nærby Camilla Nygaard Bjørn Tore Egeberg Fagforeninga Thomas Tallaksen Mikael Kristoffersen Irina Kolodiajnaia Cathrine Mikkelborg Inger Helene Vaaten Øystein Berg Jan Hovland Per Øyvind Eriksen Jan Steinholt Næring og Samfunn Andreas Olsen Coop Fagforbundet Handel og Kontor Heismontørenes Res Publica ICA Coop Lager Grorud Ammerud Bingo Handel og Kontor COOP Grorud Norsk Folkehjelp Studieforbundet Fagforbundet 13

14 Vedlegg Årsberetning ungdomsutvalget Oslo/Akershus Handel og Kontor, 2012 Valg Ungdomsutvalget ble konstituert 23. mai 2012, og består av: Maren Alexandra Gulliksrud (leder) Vidar Hovland (nestleder) Silje Renate Bækkelund Julie Fløstrand Vidar Hovland, Maren Gulliksrud og Silje Bækkelund har gjennom året også representert Oslo/Akershus i region Østs ungdomsutvalg, der Vidar er valgt leder. Gjennom ledervervet har Vidar også vært medlem i Handel og Kontors ungdomsråd, der han har fungert som nestleder siden september Maren har representert avdelingens ungdomsutvalg som representant i avdelingens arbeidsutvalg, og har jobbet tett med avdelingsstyret gjennom hele Silje har representert HK i ungdomsutvalget til LO i Oslo/Akershus, med Julie som vararepresentant. Formål Gjennom året har ungdomsutvalget fokusert på synlighet og aktivitet. Målet har vært å kickstarte et ungdomsutvalg som evner å markere seg både innad og utad, og som har stillt seg til disposisjon overfor forbundet og LO. Standvirksomhet har vært en av hovedbeskjetigelsene, da vi mener det er viktig å være fysisk tilstede for gamle og nye medlemmer. Sommerkonferansen Handel og Kontors årlige sommerkonferanse for ungdom gikk av stabelen 8. til 10. juni på Viubråtan feriesenter. Som medlem i ungdomsrådet var Vidar med som arrangør, og gjorde en strålende debut som aktivt medlem i rådet. I tillegg deltok Silje og Maren, og knyttet tette bånd til andre regioners engasjerte ungdom. Sommerpatruljen I perioden 25. juni til og med 13. juli ble LOs Sommerpatrulje avholdt for 27. året på rad. Maren, Silje og Julie stillte flittig opp i hele perioden, og deltok både på dags- og kveldspatruljer i Oslo. Sommerpatruljen var som vanlig en stor suksess, og utvalgsmedlemmene gjorde en strålende jobb for LO og Handel og Kontor. Som en verdig avslutning deltok også utvalgets medlemmer i planleggingen og gjennomføringen av avslutningsfesten som ble stelt i stand for alle de dyktige patruljedeltakerne 7. september. Skeive dager I løpet av folkefesten Skeive Dager i Oslo, deltok Silje og Julie i det fargerike toget gjennom hovedstadens gater 30. juni. Øyafestivalen I strålende solskinn og akkopagnert av god musikk, stilte Julie opp på LOs og MFOs stand på Øyafestivalen i Oslo 10. august. God stemning, blide mennesker og flust av profileringsartikler er en strålende kombinasjon for dyktige fagforeningsungdommer. 14

15 Minilandsmøtet I forbindelse med forberedelser til Landsmøtet, deltok Vidar og Maren på region Østs minilandsmøte i Fredrikstad 22. til 25. august, i kraft av sine ungdomsverv. Melafestivalen 23. til 26. august ble Melafestivalen arrangert på Rådhusplassen i Oslo. Mela er en urban, gratis festival med kulturtilbud fra alle verdenshjørner. Maren og Silje stillte opp på LOs stand, som HKs eneste representanter. Landsmøtet Handel og Kontors 33. ordinære landsmøte ble avholdt 15. til 19. september på Hell. Vidar og Maren deltok som landsmøtedelegater for region Øst, og begge var å finne på talerstolen ved flere anledninger. Studentdag på Ås Maren deltok på HKs stand på studentdagen ved Universitetet i Ås 10. oktober. Nyttig informasjon, markeringstusjer og drops ble delt ut over en lav sko, og et yrende folkeliv førte til en godt besøkt stand. Yrkes-NM I dagene 31. oktober til 2. november ble yrkes-nm arrangert på Norges Varemesse i Lillestrøm. Messa viste viktigheten av yrkesfag, og fremmet noen av Norges beste yrkesutøvere i sin sjanger. Maren og Julie deltok på LOs stand, og sjarmerte ungdom i alderen 15 til 18 år. Med et besøkstall på over , var det nok å henge fingrene i hver dag. Ungdomskonferanse Ungdomsutvalget i region Øst arrangerte åpen ungdomskonferanse på Sørmarka 6. og 7. november. Vidar og Silje var deltakende arrangører på konferansen som blant annet tok for seg ungdomsarbeid, historie og situasjonen i Europa. Nissepatruljen 13. desember gikk Silje og Maren nissepatrulje i samarbeid med LOs distriktskontor. 40 kilo smågodt og masse nyttig informasjon ble delt ut til ansatte på Gunerius og Oslo City. Patruljen ble tatt svært godt imot, både av ansatte og kunder, og julestemninga kom på plass i løpet av få timer. Veien videre 2012 har vært et år med mye aktivitet, fordelt på få mennesker. Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus Handel og Kontor har vist et stort engasjement, gjennomført mange gode prosjekter, og vært tilstede der det skjer. Vi vil fortsette med dette også i 2013, for vårt potensiale er enormt. Vi gleder oss til å høste fruktene av vårt arbeid, og jobbe videre med fagforeningenes fremtid - de unge! 15

Årsm øt e, 10.m ai 2012

Årsm øt e, 10.m ai 2012 Avdeling Oslo/Akershus Årsm øt e, 10.m ai 2012 Bilde fra Markering for mangfold, på Youngstorget, 30.november 2011. 1 Årsberetning for perioden 1.1.2011 31.12.2011 Årsmøtet i Handel og Kontor Oslo/Akershus

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2010 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s.

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer