Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor

2 Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom velferdskutt og raserte rettigheter. Årsberetning 2012 I årsmøteperioden 10. mai mars 2013 har følgende personer i avdelingen hatt disse vervene: Avdelingsstyret Leder John Thomas Suhr (AU) Norli Libris AS Nestleder Sissel Traavik (AU) Dagbladet Sekretær Monica Hekkvang (AU) Kappahl Asker 1. styremedlem Roger Jacobsen (AU) Solar Electroengros 2. styremedlem Cathrine Mikkelborg (vara AU) Ammerud Bingo 3. styremedlem Morten Jacob Aasen Coop Norge Grorud 4. styremedlem Alexander Kvedalen LO i Oslo 5. styremedlem (Valgt fra ungdomsutvalget) (AU) Maren Alexandra Gulliksrud A-Møbler 6. styremedlem Janne Hegna MFO 7. styremedlem Viggo Andresen DHL Express 1. varamedlem Kristin Eriksen OBOS 2. varamedlem Håkon Olav Hofstad Taxus 3. varamedlem Linda Blankson Smart Club Vara ungdomsrepresentantene Vidar Hovland Vara ungdomsrepresentantene Silje Bækkelund, LO Organisasjon Handel og Kontor Oslo/Akershus besto per av til sammen betalende medlemmer, fordelt under følgende kategorier (med 2011-tall i parantes): (10 847) ordinære medlemmer, 7 (6) bi-medlemmer, 155 (181) elevmedlemmer og 812 (587) studenter/lærlinger. I tillegg kommer (3 669) medlemmer fritatt for kontingent (vesentlig pensjonister og uføre). I alt (15 109) medlemmer. Møter i avdelingen I 2012 er det i avdelingen avholdt 12 styremøter, og tilsvarende AU-møter. Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sekretær, ungdommens representant og 1. styremedlem. Styret har totalt behandlet 184 saker i

3 Det er avholdt 3 møter med representantskapet: Et ordinært representantskapsmøte 30. august, møte om budsjett og avdelingens drift 11. oktober, og møte om organisering/verving og budsjettprosessen 4. februar Årsmøtet i avdelingen ble avholdt 10. mai, etter at flertallet av de frammøtte på det innkalte årsmøtet 29. mars 2012 stemte for at årsmøtet ikke var lovlig innkalt. Det ble i tillegg avholdt et ekstraordinært årsmøte 11. oktober for å behandle vedtektsendringer som trengte to årsmøtevedtak for å gjøres gjeldende. Det er i perioden avholdt et samarbeidsmøte mellom avdelingsstyret og avdelingens representanter i lokal-loene. Det har vært avholdt 6 formøter for avdelingens representanter i LO i Oslo. Styremøte Medlemsmøter/aktiviteter 6. juni avholdt avdelingen et åpent medlemsmøte på Håndverkeren med K-G Westlund, LO i Stockholm. Med tema: Hvorfor trenger vi fagbevegelsen? - Økte forskjeller skader deg selv, dine barn og ditt land. Hvordan bør fagbevegelsen i Norge jobbe til det beste for arbeiderklassen? Årsmøtet i mai besluttet å ikke gjøre en direkte bevilgning, som det var søkt om, men heller å invitere medlemmene til Fet Lenser for å overvære «Syngende teater om livet ved Fet lenser». Det var lagt opp som en dagstur med felles transport fra Sentralbanestasjonen til Nerdrum Stasjon. Været var ikke det aller beste, men det så ut som alle de 27 medlemmene som stilte opp, koste seg. Bevertningen besto av gjeddekaker, noe som medlemmene så ut til å like. De fleste mente at dette var et positivt tiltak fra Oslo/Akershus HK. Avdelingsstyret har besluttet å arrangere tilsvarende tur til sommeren november avholdt avdelingen et åpent medlemsmøte i avdelingens lokaler med tema: Hva skjedde på HKs landsmøte og hvor står EØS-saken? Arne Bernhardsen fortalte om de viktigste vedtakene landsmøtet gjorde. Heidi Larsen fra Nei til EU kommenterte EØS-vedtaket landsmøtet fattet. Fanemarkeringer/demonstrasjoner/aksjoner Avdelingen har markert seg og gjort seg synlig i en rekke arrangementer i Det har blitt delt ut vervebrosjyrer og hatt en rekke samtaler med medlemmer og potensielle medlemmer ved disse anledningene. Avdelingen har deltatt i en rekke fanemarkeringer og demonstrasjoner i Politisk streik 18. januar Ja til faste ansettelser veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Solar Electroengros og Norli Universitetsgata var blant klubbene som tok ut medlemmer i den politiske streiken. Kvinnedagen 8. mars Youngstorget. LO i Oslos 1. mai-tog fra Youngstorget. 22. mai: NNN i politisk streik mot kjedemakt. Avdelingen deltok med fana foran Stortinget. 5. juni deltok igjen avdelingen med fana utenfor Stortinget under parolen: Ja til faste ansettelser benytt reservasjonsretten. Fet lenser 3

4 Venstre: Politisk streik mot vikarbyrådirektivet 18. januar Høyre: Øverst: NNN politisk streik 22. mai. Nederst: Parat sin streikemarkering 13. desember Paraden under Skeive Dager 30. juni 14. september: Politisk markering til støtte for Fagforbundets medlemmer i de private, kommersielle sykehjemmene som streiket for å få sine pensjonsrettigheter - mot sosial dumping i borggården, Oslo Rådhus 14. november: Markering utenfor EUs delegasjon til Norge i solidaritet med arbeidere i EU som arrangerte generalstreik mot EUs kuttpolitikk. 29. november: Palestinamarkering utenfor Stortinget. 5. desember: Fagforbundets politiske streik mot Oslo-budsjettet. 9. desember: Fredsprisinitiativets protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom velferdskutt og raserte rettigheter. 13. desember arrangerte YS-forbundet Parat streikemarkering utenfor Colosseumklinikkens hovedkontor i Oslo. 9 tannhelsesekretærer i Trondheim har vært i konflikt siden 1. oktober for å få tariffavtale. Oslo/Akershus HK og LO i Oslo møtte opp for å vise solidaritet. Rett før markeringen startet ble tariffavtalen undertegnet! 15. desember: Folkefest mot rasisme. Faglig aktivitet/konferanser Avdelingen har vært representert og markert seg på en rekke møter, samlinger, og konferanser gjennom Her har vi selvsagt både oppfordret deltagerne til å organisere seg i HK og delt ut brosjyrer- Avdelingsstyret har etter søknad dekket deltageravgift eller andre kostnader for andre HK-medlemmer som har ønsket å delta. Vi har vært representert på disse arrangementene: Trondheimskonferansen januar Manifest årskonferanse 13. mars. Oslo/Akershus HK var en av initiativtakerne til Kvinner på tvers konferansen september. Rogalandskonferansen oktober. 17. oktober deltok avdelingen på lokal-loene i Oslo/Akershus sin boligpolitiske konferanse. John Thomas Suhr redegjorde for HKs politikk på området. Globaliseringskonferansen november: John Thomas Suhr satt i panelet under Faglig strategimøte for ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, særlig i lys av den økonomiske krisa. 4

5 1. mai 1. mai-komiteen bestod i 2012 av Janne Hegna og John Thomas Suhr. Avdelingen deltok i LO i Oslos 1. mai-tog med fane og paroler, samt band og orkester. Planarbeidernes musikkforening deltok foran i vår del av toget, mens Sofienberg musikkorps gikk bak. Våre paroler var: HK krever likelønn nå! Vil du ha en kalender med bare hverdager? Vi krever lovfestet rett til heltid! Venstre: Skeive dager paraden. Høyre: 1. mai I etterkant avholdt avdelingen et åpent medlemsmøte med 1. mai-lunsj på Anker Hotell hvor Torbjørn Brox Webber holdt foredrag om den faglig-politiske situasjonen, samt at vi hadde besøk av de to musikerne Trond Ytterbø og Morten Gjerde som sang og spilte gitar, og informerte om albinismeprosjektet de har i Malawi. Nordisk Hovedstadskonferanse juni 2012 var Oslo vertskap for den årlige samlingen med våre søsterforbund i Norden. Fra administrasjonen deltok Bente Tandberg, Kjetil Neskvern og Annar Bakken. Fra avdelingsstyret deltok John Thomas Suhr, Sissel Traavik, Monica Hekkvang og Linda Blankson. Det ble diskutert samarbeid og aktuelle fagligpolitiske saker. På dagsorden stod bl.a. forebygging av ran og annen kriminalitet i varehandelen, samt Europeisk Samarbeidsutvalg (EWC). Landsmøtet på Hell september Avdelingen deltok med full delegasjon, som en del av regionen Øst. Det ble avholdt en lang rekke møter og konferanser i regionens regi for å forberede dette. I tillegg avholdt avdelingen et eget møte med delegasjonen fra Oslo/Akershus i forkant av regionens felles mini-landsmøte i Fredrikstad. Anne-Berit Tuft, Arne Bernhardsen og Stein Arne Lunderby satt i redaksjonskomiteene. Regionen fikk igjennom en rekke forslag. Vår innstilling om å kreve at Norge skulle melde seg ut av EØS falt mot et flertall på 6 stemmer. Men vedtaket mot EØS var likevel det mest offensive et forbundslandsmøte så langt hadde vedtatt. Landsmøtet fikk en klar dreining mot venstre i den faglige politikken. 5

6 Landsmøtedelegatene fra region Øst Til forbundsstyret ble følgende fra avdelingen valgt: Jorunn Martinsen, fast plass Roger Jakobsen, vara Nina Hovda Johannsen, vara ICA Solar Electroengros Aschehoug Årsberetning 2012 Seminar/konferanser Med nyvalgt ledelse i avdelingen, utvidet selvstendig ansvar for avdelingens drift gjennom flytting til egne lokaler, og frikjøpt tid for valgt leder og sekretær, så har det vært et utvidet behov å jobbe fram gode rutiner og samarbeidsformer. Både når det gjelder den daglige drift og når det gjelder samarbeid med administrasjonen og valgte organer i forbundet. Avdelingsstyret har deltatt i en samarbeidskonferanse i regi av region Øst på Sørmarka oktober, sammen med AU i forbundet, administrasjonen i regionen, regionstyret og avdeling Østfold. Det har i 2012 i tillegg vært avholdt 2 interne styrekonferanser: En i Stockholm på våren for å behandle budsjett og en i Tromsø på vinteren hvor bl.a. handlingsplan og arbeidsform stod på agendaen, i tillegg til besøk hos region Nord-Norge. Jubilanttilstelning: Tradisjonen tro ble det arrangert en jubilanttilstelning 22. november på Spiseriet Møller i Folkets Hus i Oslo hvor til sammen 45 av jubilantene var påmeldte. Her ble det delt ut nåler og diplomer til deltagerne, holdt taler fra hovedkontoret og avdelingsleder Oslo-Akershus HK, og Knut Anders Sørum stod for underholdningen. Til sammen var det i år 236 stykker som fikk 25-års nåla, og 88 stykker som fikk 40-års nåla. Vi gratulerer så mye! Innflytting i nye lokaler 23. november avholdt vi en offisiell innflytingsmarkering i avdelingens nye lokaler i Møllergata 24. Vi hadde invitert administrasjonen i regionen, regionstyret, avdeling Østfold, bransjegruppene, andre forbunds avdelinger, organisasjoner og partier vi samarbeider med. Bjørn Mietinen, Kjetil Neskvern og John Thomas Suhr holdt taler på vegne av hhv forbundet, administrasjonen i regionen og avdelingen. Lokalene rommer kontorplass til 3 personer, møterom til 12 personer, et lite te-kjøkken samt noe kontor-, telefon- og datautstyr. I tillegg finnes muligheter for å benytte LO i Oslo sitt møterom i samme etasje. Dette har fulle fasiliteter til større arrangement. Avdelingen låner ut møtelokalene til bransjegrupper, klubber, organisasjoner og andre som har behov for plass til møter. Avdelingen har etablert et lite bibliotek med bøker til bruk for avdelingens medlemmer. Inventar er kjøpt til rabatt gjennom tillitsvalgte som jobber i møbel-, bokhandel, andre aktuelle bransjer. Og flytting, vasking, istandsetting o.l. har foregått på dugnad. 6

7 Oppsøkende virksomhet/verving Å organisere arbeidstakerne og personer under utdanning innen vårt organisasjonsområde, iht forbundets formålsparagraf, er bakteppet for all aktivitet som skjer i avdelingen. Det å faktisk ha aktivitet, og i en sammenheng hvor medlemmene selv kan delta, er grunnlaget for å få folk med, og ikke minst for å beholde dem i foreningen. Synliggjøring av HK og våre aktiviteter er derfor en viktig del av alt vi foretar oss. Medlemmer av avdelingen har deltatt på en rekke utadrettede aksjoner, arrangementer, messer og konferanser, hvor vi prater om HK, deler ut brosjyrer og oppfordrer folk til å organisere seg på arbeidsplassene sine. I årets LOs Sommerpatrulje i Oslo og Akershus deltok rundt 40 medlemmer av avdelingen. Oslo/Akershus HK både deltok og bidro økonomisk for å få avholdt avslutningsfesten for deltagerne i Sommerpatruljen. Avdelingsstyrets medlemmer har også selv stått på stand på diverse utdanningsmesser, under Notodden Blues Festival, Mela-festivalen og Skeive-dager i Oslo. Avdelingen har hatt romslige budsjetter for å kunne frikjøpe medlemmer og betale kostander ved oppsøkende virksomhet som dette, og har ikke avslått en eneste søknad om deltagelse i slike aktiviteter i Organisasjonsprosjekt med LOs organisasjonsavdeling, LO i Oslo, Norsk Arbeidsmandsforbund og Hotell- og Restaurant i Oslo Vi har i løpet av 2012 lagt ned mye arbeid for å få til et samarbeidsprosjekt med formål å organisere opp i servicesektoren. LOs organisasjonsavdeling har bevilget midler, og avdelingene som deltar har forpliktet seg til å delta i oppsøkende virksomhet og å bistå med å øke klubbaktiviteten på flere utpekte satsingsområder. Vi har deltatt i gjentatte bedriftsbesøk på kjøpesenter, og har planlagt å fortsette å ha en tett kontakt med de ansatte her, med mål om å få til forskjellige typer samarbeid og samhandling av klubb-ressursene på tvers av bedriftene her. Innflyttning i nye lokaler LOs faglige senter for papirløse Representanter fra avdelingen var i 2012 på besøk hos LO i Stockholm hvor vi hadde møte med tillitsvalgte som jobber på faglig senter for papirløse, hvor bl.a. Handels sitter i styret. I Norge har Norsk Folkehjelp tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å utrede mulighetene for et slikt senter også i Oslo. Det handler om å hindre arbeidsgivere fra å utnytte papirløse som billig arbeidskraft og forhindre en nedadgående spiral med dumping av lønns- og arbeidsbetingelser som påvirker også resten av arbeidslivet. Papirløse tar ofte arbeid innen renhold, distribusjon og på serveringssteder, men også innen HKs organisasjonsområde er dette en utfordring. I 2010 ble det i Oslo-området avdekket organisert bruk av papirløse i 5 Joker- og Spar-butikker. Oslo/Akershus 7

8 HK deltar i prosjektet sammen med representanter fra Fagforbundet, FO, Oslo Bygningsarbeiderforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, LO i Oslo. Även papperslösa har rättigheter på jobbet! Blir du diskriminerad eller trakasserad på jobbet? Jobbar du för 20 kronor i timmen? Jobbar du utan rast? Får du din lön i tid? Valgkampsatsing 2013 Det er i 2012 satt ned en gruppe som har begynt å jobbe med avdelingens valgkampsatsing i Det er avholdt møter med alle politiske partier som det er naturlig å samarbeide med, samt andre naturlige samarbeidspartnere for avdelingen. Vi har planlagt oppsøkende virksomhet ute på arbeidsplassene, eget materiell med fokus på HKs viktigste saker i valgkampen m.m. Kurs Avdelingen har ikke satt opp egne kurs i 2012, men medlemmene har tilbud om å søke om å få delta på kurs i regionen og forbundets regi. Informasjon til medlemmene Avdelingens medlemslister er i perioden brukt til å sende ut fellesinformasjon, innkallelser/invitasjoner til arrangement, HK-plakater o.l Dette har skjedd i form av brev, e-post og SMS. 2. mai 2012 opprettet avdelingen sin egen Facebook-side. Høsten 2012 begynte avdelingen å arbeide med et eget medlemsblad. Avdelingsstyret voterte over navneforslag innsendt av medlemmene og endte opp med navnet Lokal Tillit foreslått av Atle Teigen fra Forlagssentralen. Det ble opprettet en webside og i februar 2013 kom første nummer av bladet, som ble trykt i eksemplarer og distribuert til avdelingens medlemmer som ilegg i HK-nytt. Demokrati-utvalg Årsmøtet i avdelingen vedtok i 2012 at det skulle nedsettes et utvalg som skulle utrede tiltak for å øke medlemsdeltagelse og demokrati i avdelingen, med spesielt fokus på årsmøtet, som er avdelingens høyeste organ. Utvalget har bestått av Morten Aasen (Coop) (leder), Maren Gulliksrud (A-møbler) og John Thomas Suhr (Norli Libris AS). Utvalget har levert sin utredning og avdelingsstyret har innstilt på tiltak som fremmes på årsmøtet Fra toppen: Faglig senter for papirløse Medlemsmøte EØS Boligpolitisk seminar Medlemsmøte på Håndtverkeren Andre verv, representasjon, delegasjoner o.l. Inger Helene Vaaten er leder av Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Oslo og Akershus. Sissel Weholdt og Janne Hegna er HK-representanter i LO i Oslos internasjonale utvalg. Arne Bernhardsen er HKs representant i LO i Oslos kulturutvalg. Torbjørn Brox Webber og Merethe Ruud er avdelingens representanter i LO i Oslos styre. Jokke Fjeldstad og Bjørn Tore Egeberg har representert avdelingen i LO i Oslo sitt Næringspolitiske utvalg. I valgkomiteen for LO i Oslo har Sissel Traavik vært HKs representant. John Thomas Suhr, Sissel Traavik, Monica Hekkvang og Kjetil Neskvern representerte avdelingen under Handels avdelning 20:s 100-årsmarkering i Stockholm 1. september. John Thomas Suhr var Oslo/Akershus HK sin representant på årsmøtet til Sandvika Folkets Hus. John Thomas Suhr var Oslo/Akershus HK sin representant på generalforsamlingen i Oslo Kongressenter Folkets Hus Janne Hegna var leder i arbeidsgruppa for Notodden Bluesfestival 2012 prosjektet Somliga går med trasiga skor. Roger Jakobsen bidro daglig med et band han spiller i, som stilte opp på LO sin stand under festivalen. John Thomas Suhr deltok i tillegg på konserten. Kamilla Lunden og Annar Bakken som sitter i styret til LO i Follo på vegne av avdelingen deltok begge på fylkeskonferansen til LO i Akershus. 8

9 HK Oslo/Akershus Internasjonalt utvalg Rapport Utvalget har bestått av: Mike Barker Ingunn Gjerstad Maren Alexandra Gulliksrud Razita Kaaimova Mikael Kristoffersen Britt Heidi Nilsen Jan Fredrik Nord Anne-Berit Tuft Janne Hegna AOF LO i Oslo A-Møbler NOAS ICA Staples Nordic AS OBOS Cappelen Damm MFO Utvalget har arbeidet etter følgende mandat: På bakgrunn av signalene fra Oslo og Akershus Handel og Kontors årsmøte 31. mars 2011 om å ha et internasjonalt utvalg, har avdelingsstyret vedtatt å forsøke å opprette et slikt utvalg og som følge av det avsette kr ,- til et internasjonalt utvalg under budsjettposten internasjonalt arbeid. Utvalgets hovedoppgaver: 1. Drive praktisk internasjonalt solidaritetsarbeid som for eksempel å bidra til å bygge opp selvstendige og demokratiske fagforeninger/klubber gjennom å skolere tillitsvalgte i organisasjonskunnskap, verving, forhandlingsteknikk, og/ eller annet det er behov for i det området fagforeningen(e)/klubben(e) holder til. Det kan også være aktuelt å skolere medlemmer til å bli tillitsvalgte for å bygge opp en fagbevegelse. Skoleringen holdes i det området fagforeningen(e)/ klubben(e) opererer i. Tillitsvalgte i HK med relevant erfaring og kunnskap reiser dit og holder kurs bestående av for eksempel foredrag, gruppearbeid og rollespill. Kursinnhold og opplegg må avtales utifra behovene til fagforeningen(e)/klubben(e). Oppgavene må kunne fordeles på andre tillitsvalgte i Oslo og Akershus Handel og Kontor enn dem som sitter i utvalget. 2. Informere HK-medlemmer i Oslo og Akershus om solidaritetsarbeidet og situasjonen i landet / det stedet fagforeningen(e)/klubben(e) er. Internasjonalt utvalg må kunne tilby seg å innlede på for eksempel klubbmøter og medlemsmøter. Det internasjonale utvalget har hatt fire møter. I tillegg har utvalget eller enkelte av utvalgets medlemmer hatt møter med representanter fra andre organisasjoner. På de første møtene ble mange ideer drøftet: Palestina, Murmansk-området i Russland, Bosnia og de baltiske statene. Siden Bosnia er et satsingsområde for HK sentralt, undersøkte vi muligheter for å knytte oss til aktivitetene der og var i kontakt med Sture Arntzen som hadde forslag til et ungdomsprosjekt. Selv om prosjektet er viktig, ble vi enige i styret om å ikke følge opp forslaget med bakgrunn i mandatet vårt, som er tydelig på at vi skal prioritere utvikling av fagbevegelsen og opplæring av tillitsvalgte. Etter hvert har utvalget konsentrert seg om to geografiske områder Palestina og Latvia. Palestina Utvalget har hatt møte med: Ivar Christiansen (i Finn Erik Thoresens sykefravær), Norsk Folkehjelp 9

10 hvor vi så på forskjellige prosjekter de driver der. Mange av prosjektene er i samarbeid med Fagforbundet. Terje Kalheim i LOs internasjonale avdeling som beskrev prosjektene de har i Palestina. Det mest aktuelle er et prosjekt for ungdom som dessverre ikke passer inn i mandatet til utvalget vårt Ingunn Eriksen, Fagforbundet om samarbeidsprosjekter med NF. I tillegg har utvalgets medlemmer samlet informasjon om prosjekter andre forbund, sentralt og lokalt, driver i Palestina. Latvia Utvalget har hatt møte med: Hans Øyvind Nilsen, LOs internasjonale avdeling som orienterte om kontakten LO har med de baltiske statene. Her fikk vi også en del skriftlig informasjon om de baltiske statene. Astrid Tjellaug, Fagforbundet i Oslo som orienterte om samarbeidet de har hatt med tilsvarende forbund i Moskva. Her dreier det seg om Russland og ikke Latvia, men prosjektet de har hatt gående i 20 år er et eksempel på hva man kan få til når tilliten bygges opp over tid. Prosjektet har som mål å bygge fagorganisering i Moskva kommune gjennom skolering og utveksling. Årsberetning 2012 Utvalgets medlem, Mikael Kristoffersen, har knyttet egne kontakter gjennom ICA-konsernet i Latvia. Framtidig arbeid Det ser ut som om kontakten i Latvia kan føre til noe konkret og håndterlig. Vi er i ferd med å arrangere et møte i Riga hvor et par av utvalgets medlemmer skal snakke med representanter for LTDA (Latvian Commercial Workers Trade Union) som organiserer ansatte i Rimi Latvia, og med representanter fra LBAS som tilsvarer norsk LO. Hensikten med et prosjekt i den sammenhengen må være å styrke fagbevegelsens rolle i kjeden, og utvikle den sosiale dialogen med arbeidsgiveren. Erfaringer fra andre prosjekter (for eksempel Fagforbundet i Moskva) viser at suksessen kommer etter at man har bygget opp et gjensidig tillitsforhold over lengre tid. Datoen for møtet er foreløpig ikke avklart, men vi har foreslått flere datoer i april. 21. februar 2013 Mike Barker Leder 10

11 Vedlegg: Oversikt over avdelingens valgte organer og avdelingens medlemmer i andre fora: Avdelingens Kontrollkomité: Leder Anders Torsnes Medlem Vivian Langdalen Medlem Anne-Berit Tuft Avdelingens Valgkomité: Leder Merethe Ruud Medlem May-Britt Crone Medlem Bjørn Christensen Medlem Ingunn Gjerstad Visma IE Forbund Cappelen Damm Dagbladet Pensjonist Pensjonist LO i Oslo Avdelingens Representantskap 1. John Thomas Suhr Norli Libris AS 2. Sissel Traavik Dagbladet 3. Monica Hekkvang Kappahl Asker 5. Roger Jacobsen Solar Electroengros Maren Alexandra Gulliksrud A-Møbler (Valgt fra ungdomsutvalget) (AU) 6. Cathrine Mikkelborg Ammerud Bingo 7. Morten Jacob Aasen Coop Norge Grorud 8. Alexander Kvedalen LO i Oslo 9. Viggo Andresen DHL Express 10. Kristin Eriksen OBOS 11. Janne Hegna MFO 12. Merethe Ruud Dagbladet 13. May-Britt Crone Hennes & Mauritz/ pensjonist 14. Ingunn Gjerstad LO i Oslo 15. Britt Heidi Nilsen Staples Nordic AS 16. Erik Eriksen Møller Logistikk 17. Thomas Tallaksen Res Publica 18. Hulda Møller Larsen Pensjonist 19. Øyvind Sørlie Jernia 20. Halvard Pihl Haugen Kraft Food Norge 21. Jokke Fjeldstad Rødt 22. Monica Nymoen Moum LOs organisasjonsavdeling 23. Mikael Kristoffersen ICA Norge 24. Rolf Sandholt Schenker AS Avd. Alnabru 25. Tord Lier Norsk Folkehjelp 26. Siri Møllendal Norli 27. Helga Decker Jernia 28. Maren A. Gulliksrud A-Møbler 29. Asle Nærby Fagforbundet 30. Torfinn Bjarkø Coop Norge Vararepresentanter: 1. Tom Ramberg Meny Rykkinn 2. Daniel Sehota Amnesty 3. Taric Rajkovic ICA Norge 4. Unni Jørgensen Garcia NNN 5. Taxhidin Asani Coop Norge Grorud 6. Håkon Olav Hofstad Taxus 7. Betty Rudberg Oslo Bygningsarbeiderforening 11

12 8. Anne-Mina Lindahl El & IT 9. Jon Henning Johansen Dagsavisen/pensjonist 10. Bjørn Christensen Coop Norge/pensjonist 11. Kristine Martinsen Tine 12. Maria Hevzy Arbeiderpartiet 13. Regine Skjæremoen ICA Norge 14. Karianne Hansen Heiem Fagforbundet Delegater fra avdelingen til Landsmøtet i forbundet på Hell september 2012: Jorunn Sandberg Martinsen ICA Viggo Andresen DHL Express Vidar Hovland Roger Jacobsen Solar Electroengros John Thomas Suhr Norli Libris AS Stein Arne Lunderbye FLT Rolf Sandholt Schenker Bjørn Christensen Pensjonist Torfinn Bjarkø Coop Norge Mona Irene Olsen Coop OBS Lillestrøm Unni Jørgensen Garcia NNN Alexander Kvedalen LO i Oslo Britt Heidi Nilsen Staples Nordic AS Øivind Sørlie Jernia Jokke Fjeldstad Rødt Mikael Kristoffersen ICA Helga Decker Jernia Merethe Ruud Dagbladet Tord Lier Norsk Folkehjelp Randi Folmoe Synoptic Beata Einarsen Estetique Erik Eriksen Møller Logistikk Anne Berit Tuft Cappelen Damm AS Morten Jacob Aasen COOP Grorud Maren Alexandra Gulliksrud A-Møbler Else Hernø Illum Arne Bernhardsen Gyldendal Forlag AS May Britt Holmli Crone Pensjonist Bjørn Kjetil Jansberg Den norske turistforening Øystein Berg COOP Grorud Siri Møllendal Norli Universitetsgata Region Øst Følgende tillitsvalgte fra avdeling Oslo/Akershus har representert oss i Region Øst sitt styre: Viggo Andresen DHL Express Stein Arne Lunderby FLT John Thomas Suhr Norli Libris AS Rolf Sandholt Schenker Roger Jakobsen Solar Electroengros Jorunn Riter (Vara) Norli Libris Hovedkontor Jorunn Martinsen (Forbundsstyret) ICA samt Maren Gulliksrud (A-møbler) og Vidar Hovland fra avdelingens ungdom. Avdelingenes styrer og representantskap utgjør regionens representantskap. 12

13 Lokal-LOene: Det er i perioden avholdt et samarbeidsmøte mellom avdelingsstyret og avdelingens representanter i lokal-loene. De som har representert avdelingen her er: Styrerepresentanter LO i Follo: Kamilla Hagen Lunden Annar Bakken Styrerepresentant LO i Asker og Bærum: Hulda Møller Larsen Styrerepresentanter LO på Øvre Romerike: Synnøve M. Vian Rodgeir Roddy Stamnestrø Nilsen Styrerepresentanter LO på Nedre Romerike: Helga Decker Cathrine Mikkelborg Panduro Ski Handel og Kontor Pensjonist LO Jernia Ammerud Bingo Representanter LO i Aurskog og Høland: Representantskapet LO i Oslo Avdelingen har avholdt 6 formøter til representantskapsmøtene i LO i Oslo. De som har representert avdelingen her er: Faste representanter: May-Britt Crone Pensjonist Sissel Traavik Dagbladet Iren Stegen Fellesforbundet avd 603 John Thomas Suhr Norli Libris AS Maren A. Gulliksrud A-Møbler Daniel Walter OBOS Merethe Ruud Dagbladet Halvard Pihl Haugen Kraft Foods Norge AS Kristin Eriksen OBOS Sissel Weholdt Handel og Kontor Erik Eriksen Møller Logistikk Jokke Fjeldstad Rødt Arne Bernhardsen Gyldendal Forlag AS Janne Hegna MFO Personlige vararepresentanter: Torfinn Bjarkø Asle Nærby Camilla Nygaard Bjørn Tore Egeberg Fagforeninga Thomas Tallaksen Mikael Kristoffersen Irina Kolodiajnaia Cathrine Mikkelborg Inger Helene Vaaten Øystein Berg Jan Hovland Per Øyvind Eriksen Jan Steinholt Næring og Samfunn Andreas Olsen Coop Fagforbundet Handel og Kontor Heismontørenes Res Publica ICA Coop Lager Grorud Ammerud Bingo Handel og Kontor COOP Grorud Norsk Folkehjelp Studieforbundet Fagforbundet 13

14 Vedlegg Årsberetning ungdomsutvalget Oslo/Akershus Handel og Kontor, 2012 Valg Ungdomsutvalget ble konstituert 23. mai 2012, og består av: Maren Alexandra Gulliksrud (leder) Vidar Hovland (nestleder) Silje Renate Bækkelund Julie Fløstrand Vidar Hovland, Maren Gulliksrud og Silje Bækkelund har gjennom året også representert Oslo/Akershus i region Østs ungdomsutvalg, der Vidar er valgt leder. Gjennom ledervervet har Vidar også vært medlem i Handel og Kontors ungdomsråd, der han har fungert som nestleder siden september Maren har representert avdelingens ungdomsutvalg som representant i avdelingens arbeidsutvalg, og har jobbet tett med avdelingsstyret gjennom hele Silje har representert HK i ungdomsutvalget til LO i Oslo/Akershus, med Julie som vararepresentant. Formål Gjennom året har ungdomsutvalget fokusert på synlighet og aktivitet. Målet har vært å kickstarte et ungdomsutvalg som evner å markere seg både innad og utad, og som har stillt seg til disposisjon overfor forbundet og LO. Standvirksomhet har vært en av hovedbeskjetigelsene, da vi mener det er viktig å være fysisk tilstede for gamle og nye medlemmer. Sommerkonferansen Handel og Kontors årlige sommerkonferanse for ungdom gikk av stabelen 8. til 10. juni på Viubråtan feriesenter. Som medlem i ungdomsrådet var Vidar med som arrangør, og gjorde en strålende debut som aktivt medlem i rådet. I tillegg deltok Silje og Maren, og knyttet tette bånd til andre regioners engasjerte ungdom. Sommerpatruljen I perioden 25. juni til og med 13. juli ble LOs Sommerpatrulje avholdt for 27. året på rad. Maren, Silje og Julie stillte flittig opp i hele perioden, og deltok både på dags- og kveldspatruljer i Oslo. Sommerpatruljen var som vanlig en stor suksess, og utvalgsmedlemmene gjorde en strålende jobb for LO og Handel og Kontor. Som en verdig avslutning deltok også utvalgets medlemmer i planleggingen og gjennomføringen av avslutningsfesten som ble stelt i stand for alle de dyktige patruljedeltakerne 7. september. Skeive dager I løpet av folkefesten Skeive Dager i Oslo, deltok Silje og Julie i det fargerike toget gjennom hovedstadens gater 30. juni. Øyafestivalen I strålende solskinn og akkopagnert av god musikk, stilte Julie opp på LOs og MFOs stand på Øyafestivalen i Oslo 10. august. God stemning, blide mennesker og flust av profileringsartikler er en strålende kombinasjon for dyktige fagforeningsungdommer. 14

15 Minilandsmøtet I forbindelse med forberedelser til Landsmøtet, deltok Vidar og Maren på region Østs minilandsmøte i Fredrikstad 22. til 25. august, i kraft av sine ungdomsverv. Melafestivalen 23. til 26. august ble Melafestivalen arrangert på Rådhusplassen i Oslo. Mela er en urban, gratis festival med kulturtilbud fra alle verdenshjørner. Maren og Silje stillte opp på LOs stand, som HKs eneste representanter. Landsmøtet Handel og Kontors 33. ordinære landsmøte ble avholdt 15. til 19. september på Hell. Vidar og Maren deltok som landsmøtedelegater for region Øst, og begge var å finne på talerstolen ved flere anledninger. Studentdag på Ås Maren deltok på HKs stand på studentdagen ved Universitetet i Ås 10. oktober. Nyttig informasjon, markeringstusjer og drops ble delt ut over en lav sko, og et yrende folkeliv førte til en godt besøkt stand. Yrkes-NM I dagene 31. oktober til 2. november ble yrkes-nm arrangert på Norges Varemesse i Lillestrøm. Messa viste viktigheten av yrkesfag, og fremmet noen av Norges beste yrkesutøvere i sin sjanger. Maren og Julie deltok på LOs stand, og sjarmerte ungdom i alderen 15 til 18 år. Med et besøkstall på over , var det nok å henge fingrene i hver dag. Ungdomskonferanse Ungdomsutvalget i region Øst arrangerte åpen ungdomskonferanse på Sørmarka 6. og 7. november. Vidar og Silje var deltakende arrangører på konferansen som blant annet tok for seg ungdomsarbeid, historie og situasjonen i Europa. Nissepatruljen 13. desember gikk Silje og Maren nissepatrulje i samarbeid med LOs distriktskontor. 40 kilo smågodt og masse nyttig informasjon ble delt ut til ansatte på Gunerius og Oslo City. Patruljen ble tatt svært godt imot, både av ansatte og kunder, og julestemninga kom på plass i løpet av få timer. Veien videre 2012 har vært et år med mye aktivitet, fordelt på få mennesker. Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus Handel og Kontor har vist et stort engasjement, gjennomført mange gode prosjekter, og vært tilstede der det skjer. Vi vil fortsette med dette også i 2013, for vårt potensiale er enormt. Vi gleder oss til å høste fruktene av vårt arbeid, og jobbe videre med fagforeningenes fremtid - de unge! 15

16 Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsm øt e, 10.m ai 2012

Årsm øt e, 10.m ai 2012 Avdeling Oslo/Akershus Årsm øt e, 10.m ai 2012 Bilde fra Markering for mangfold, på Youngstorget, 30.november 2011. 1 Årsberetning for perioden 1.1.2011 31.12.2011 Årsmøtet i Handel og Kontor Oslo/Akershus

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Sak 6. Bevilgninger. Forslag nr. 1 fra Jan Fredrik Rønold Nord: Forslag nr. 2 fra Anne-Berit Tuft:

Sak 6. Bevilgninger. Forslag nr. 1 fra Jan Fredrik Rønold Nord: Forslag nr. 2 fra Anne-Berit Tuft: Oslo og Akershus Handel og Kontors årsmøte 10. mai 2012 Sak 6. Bevilgninger Her er forslag innkommet per 16. april 2012. Da forslagsfristen er en uke før 10. mai 2012 kan det fremdeles komme inn nye forslag.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Avdelingsstyret har siden årsmøtet i 2015 bestått av:

Avdelingsstyret har siden årsmøtet i 2015 bestått av: Beretning 2015 1 Avdelingsstyret 2015. Foto: Martin Guttormsen Slørdal Avdelingsstyret har siden årsmøtet i 2015 bestått av: Avdelingstyret Leder: John Thomas Suhr Norli Nestleder: Silje Bækkelund LO Sekretær:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Intern organisasjon. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte november Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Kristin Sæther, Solfrid Løvseth, Gunn Karin Olsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 14.12.2015 Tid: 09:00-13:45 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Grete Yri Auestad, Grete Mosand, Nina

Detaljer

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE AKERSHUS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE 15/ 16. NOVEMBER 2011 PÅ SØRMARKA Fremmøte: 95 delegater tilstede. Forfall: 15 personer hadde meldt forfall, 3 personer hadde sykdomsforfall. Ikke møtt:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177.

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. Styret (vedtektene 11. 3) Årsmøtet velger styre og avgjør hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt og antall styremedlemmer/varamedlemmer.

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Fagforbundet Akershus

Fagforbundet Akershus Fagforbundet Akershus PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 2 februar 2012 Tilstede: Jorunn Iversen, Kåre Elvik, Ivar Romundstad, Ingvild Bø Moberg, Ann-Helen Engh, Nina Amundlien, Signy Maarud, Erik Hajum, Kristine

Detaljer

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside:

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: Styrets årsmelding for perioden 21.mars 2013 25.mars 2014 Styret i Fredrikstad musikkråd har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: Irene Arnesen, leder (Selbak Blandede Kor) Linda Herwander

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 14.04.2015 Tid: 13:00-14:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

Lokal Tillit. Fra kamp for lørdagsfri til kamp for søndagsfri. Studiesirkel om EØS. HK-avdelingen i egne lokaler i Møllergata 24

Lokal Tillit. Fra kamp for lørdagsfri til kamp for søndagsfri. Studiesirkel om EØS. HK-avdelingen i egne lokaler i Møllergata 24 Lokal Tillit Nr. 1 Februar 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Fra kamp for lørdagsfri til kamp for søndagsfri 1. mai i Oslo 1968: Handel og Kontors mål var fem dagers uke med lørdagsfri

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL Utvalg: Årsmøte Fagforbundet Sandnes avd. 281 Møtested: Kantinen, Sandnes rådhus Møtedato: Torsdag 28.01.2016 kl. 18.00 Det var 63 medlemmer til stede. I tillegg møtte Synnøve Haugland,

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 10. desember 2012 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø

PROTOKOLL. Grete Yri Auestad, Kristin Sæther, Janne K. Bjørnerås, Jan Nøstberg Inger Strand, Kurt Rønning, Turid Kvalø PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Skifer hotell, Oppdal Møtedato: 13. 14.06.2016 Tid: 10:00-18:00 og 09:00-14:00 Til stede: Forfall: Permisjoner: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Besøk fra våre samarbeidspartnere i Russland ALSWU 4 stk PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Britannia hotell, Trondheim Møtedato: 25.-26.11.2013 Tid: 09:00-17:015 og 09:00 11:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

Medlemsituasjonen. Hvem er vi? Medlemskap

Medlemsituasjonen. Hvem er vi? Medlemskap BERETNING 2016 1 Medlemsituasjonen Per 31.12.2016 var det i Oslo/Akershus HK totalt 16 522 medlemmer. Det er 461 flere enn samme dato et år tidligere. Det tilsvarer en økning på 2,8 % i 2016 mot 2,9 %

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer