Panter for millioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Panter for millioner"

Transkript

1 4. årgang Nr januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag fst på tangntn. Sid 12 Pantr for millionr Foto: Antt Hobæk Ravnsborg Kryssr Afrika på Vspa Vi har ingn fordlr, mn r lystn på vntyr, sir Joachim, Magnus og Adrin. Nå kryssr d Afrika på Vspa. Sid 9 Din lokal rørlggr og Badmiljøbutikk. Vi har ldig kapasitt! Tlf: Strandalln 2, 1368 Stabkk Nstn ått millionr boksr og flaskr gikk inn i pantautomatn i Bærum i fjor. Ingn stdr pants dt mr nn hos Mny Rykkinn. Dr tok d imot nhtr i fjor. Jo mr pant, dsto lavr prisr, sir Norsk Rsirk AS. Sid 6 og 7 S vår boligannonsr! sid Ta t bild av mg Aktiv mnnskr vlgr No Cut Øylasroprasjon utn å brør øyt for kr /øy. Md ovr lasroprasjonr i Skandinavia samt markdts sikrst lasrmtod - hlt utn å skjær llr i dt hl tatt brørr øyt - r Vårda Øyklinikk t trygt valg for t nytt og skarpt syn. Gratis forundrsøkls. Bstill i dag! Vårda Øyklinikk Fornbuvin Lysakr Tlf

2 2 HVA MENER DU? JANUARSALGET FORTSETTER! Dnn sidn r forbholdt innlgg fra lsr. Har du no på hjrtt? Snd ditt innlgg til Snd ditt innlgg til: Møts vi i løypa på lørdag? LEDER Hva r dt bst md å bo i Bærum? Hndr dt at du må svar på dt, og hva sir du i så fall? Nærhtn til marka og til sjøn, og samtidig ikk altfor langt fra Oslo? Dt r i all fall vært mitt standardsvar i all år. For dt r slik vi har dt. Til tross for at d flst kan komm sg inn til hovdstadn på rundt n halvtim, kan vi komm oss ut i skiløypa på nda kortr tid, gå n tur i skogn, llr finn oss n strand drsom vi ønskr dt. Så spørs dt hvor flink vi r til å bnytt oss av all tilbudn. Slv må jg bskjmmt innrømm at jg hadd først gjnnomført årts først skitur i hlgn. Slv om ntusiastn har holdt fast vd at dt r snø i marka, har lystn til å smør ikk vært påtrngnd når fønvindn har blåst ovr hustakn. Mn i hlgn tok vi oss altså sammn. Dt skull vis sg at vi ikk var d nst. vr likvl n dl trning å lær å gå på dm. Og slv om non får kick av å gå Birkn, må dt vær plass i løypn til all oss som bar r turgår også. Sånn r dt hldigvis nnå. For du har vl lagt mrk til at folk hilsr på hvrandr i skiløypa, slv om dt ikk kunn fall dm inn å hils på hvrandr på butikkn? Folk r liksom litt blidr når d r ut i friluft. Drfor bør vi unn oss å luft oss riktig oft. Kanskj vi ss? Og om ikk løypn r no for dg, kanskj du skal innvi n trrass, llr rydd plass i hagn? Dt r mldt mr kuldgradr til uka, og kanskj kommr dt mr snø også. Vintrn r ikk hlt ovr nnå. Ansvarlig rdaktør, Antt Hobæk Ravnsborg Illustrasjonsfoto Trollmannn fra Oz til Sandvika Frdag 27. januar r dt prmir på musikaln «Trollmannn fra Oz» på Sandvika Tatr. KULTUR Tkst: Charlott Sissnr Md påskvær i sikt kunn dt virk som om all var i skihumør. Dt krydd av småtroll md små plankr på bina, voksn md småttisr i pulk og godt voksn md applsin i skkn. Og dt r slik vi ønskr å ha dt. Dt r flott at skiskoln i vårt områd r fullbookt, og at idrttslagn har stor pågang i langrnnsgruppn. Vi nordmnn tror vi r født md ski på bina, mn dt kr- Stabkk Tatr og Tatrskol har i samarbid md Circl Danc Studio lagt n hlt ny oppstning av musikaln Trollmannn fra Oz. Frdag 27. januar har stykkt prmir på Sandvika Tatr. Trollmannn fra Oz r n av d mst spilt tatrforstillingn i vrdn. Historin handlr om lill, forldrløs Trngr du ny trapp? Dorothy som n natt blir ført av gård md vindn til dt magisk landt Oz. Hun vil gjrn komm sg hjm igjn, mn først må hun oppsøk dn mystisk Trollmannn. Dorothy får md sg tr god hjlpr og lggr ut på n fantastisk ris i vntyrlandt Oz. Rgissør og kunstnrisk ldr Sigv Bø fortllr at d har valgt å gjør non forandringr på dn kjnt musikaln. Vi ønskt å lag n ny vri på dt vlkjnt stofft, Gallri H11 Kurs i form og farg for barn og voksn. Rdaksjonn: ANSVARLIG REDAKTØR/DAGLIG LEDER: Antt Hobæk Ravnsborg tlf.: Rdaksjonssjf: Robrt Walmann, tlf.: Journalist: Charlott Sissnr, tlf.: Journalist: Anita Flim-Dahl tlf.: Journalist: Yngv Johnsn, Journalist: Suada Catic tlf.: Journalist: Tha Hop tlf.: Annonsavdlingn: mn dt har også vært viktig å bvar dt søt og varm i forstillingn. Samarbidt md Circl Danc Studio og dn anrkjnt korografn Blinda Braza har gitt oss n mulight til å lk md stofft på n ny måt, sir Bø. D ung skuspillrn fra Stabkk Tatrskol fyllr rolln sammn md fm hip hop-dansr fra Circl Danc Studio. Dtt r dn størst oppstningn Stabkk Tatr har produsrt i løpt av sin syv års drift. Stykkt har prmir frdag 27. januar kl Forstillingn varr frm til 5. fbruar. Muskl- og lddbhandling HODEPINE BIRK SPOT 1000 LUMEN LYKT For mr informasjon ring tlf: Gallri H11 Høvikvin 11, 1363 Høvik tlf: , Postadrss: Askr- og Bærumsavisn AS Billingstadsltta 19A, 1396 Billingstad Grafisk: Før 1099,- Båd til 26R, 361 pigg og 29R, 402 pigg Nå 499,99,Før 1190,90,- Storm Anorakk STORM r n solid anorakk i kombinasjon Polystr Bomull og modrn tknisk matrialr. Pustnd, vindttt og vannavstøtnd. Nå 999,- Før 1.490,- ri m % 0 2 Alt 100% mrinoull Askr- og Bærumsavisn AS Opplag: Forhåndskrympt - Ekstra n kvalitt - Luktfri - Kløfri Trykk: Mdia Norg Trykk Oslo Distribusjon: Aftnpostn Distribusjon Nst utgav: 25. januar Matrillfrist nst utgav: 23. januar l l u no Butikk Bærum Løxavin 19, Rud Åpningstidr: Man-fr 10-18, tor -19, lør Nttbutikk: l l od pm p o T Sourc Whistlr Avd. Fornbu Tlf: Avd. Askr Tlf: Avd. Oslo Tlf: AD: Run Nystun tlf.: Mdiagrafikr: Lin Slyngn Åbrg tlf.: Nå 799,- Kr 899,- Bærumsavisn r n partipolitisk uavhngig lokalavis som distriburs til all husstandr i Bærum kommun. Bærumsavisn følgr tkstrklamplakatn og «værvarsom»-plakatn. Avisn kommr ut hvr uk md unntak av fripriodr. Kontakt oss: Ansvarlig utgivr: SALGSSJEF: Lis Forbs Haraldsn tlf.: ANNONSESALG: Nils-Magnus Vasaasn tlf.: Gry Eli Wold tlf.: Stphan Knstang tlf.: Johan Haavik tlf.: Båd til 26R, 361 pigg og 29R, 402 pigg Strk lykt for løping, sykling og ski lumn, 3,5 timr battri på fullstyrk. Battri og ladr, fst til sykkl og hjlm, samt lang kabl mdfølgr. RYGGPLAGER NAKKEPLAGER IDRETTSSKADER AKUTTE SMERTER Vi har lang rfaring md produksjon av all typr trappr og stillr gjrn på gratis bfaring. Tlfon: Schwalb Ic Spikr Pro

3 4 ANNONSE Bams til salgs Nå kan du dkorr stua md n kronrs isbjørn i hlfigur. Jg håpr dn får t godt hjm i Askr llr Bærum, sir bjørnpappan fra Skin. NYHET Tkst: Robrt Walmann Finn.no r stdt for d god kjøpn. I skrivnd stund finnr vi kanskj årts mst brummnd tilbud. Tor Wstby fra Skin har nmlig lagt ut for salg sin 20 år gaml utstoppd isbjørn. Dn høyrist krabatn målr 265 cntimtr på sokklstn og krvr drmd solid takhøyd. Dt r md tungt hjrt jg slgr bjørnn, mn vi skal flytt til n mindr bolig. Dr r dt ikk plass til dn hvit bamsn, sir irn. SATSER PÅ ASKER OG BÆRUM Nå håpr han bams får t nytt hjm. Gjrn i Askr llr Bærum. Jg hadd tnkt å annonsr bjørnn i lokalavisn i Askr og Bærum. Dr bor dt kanskj non som tar sg råd til å stll md bjørnn. Jg slgr ikk undr kronr, fortllr irn, som nn så lng har lagt bamsn sin ut på Finn.no. TILFELDIG MØTE Dt utstoppd dyrt bl vd n tilfldight kjøpt på auksjon. Dn skull i utgangspunk- x s å p t s y l r m r a h n Svnsk Dt r klart at pratn går. Dt r ikk all som har n sånn rugg stånd på pishylla. tt bli brukt som promotring for t produkt i forbindls md OL på Lillhammr, mn dt bl aldri no av. Da valgt jg hllr å kjøp dn slv, sir Wstby. Han har latt bamsn få n sntral plass i stua, og gjstns samtalmn dris fort ovr på dt voksn familimdlmmt. Dt r klart at pratn går. Dt r ikk all som har n sånn rugg stånd på pishylla. Vi har hatt my gld av dtt dyrt, sir han. HOLDER SEG GODT: Dn 20 år gaml isbjørnn har blitt tatt godt var på, og sr fortsatt svært kt ut. Klørn r fortsatt skarp i kantn ttr t langt liv på n pishyll i Skin. Nå liggr dn til salgs på Finn.no. Hadd jg hatt plass i dt ny hust, hadd jg ikk solgt dn, sir Tor Wstby fra Skin. Foto: Privat g r o N i r t t i v r m Nå kom L-Argiplx Lyst i Sksuallivt Endlig finns L-Argiplx i norsk hlskosthyllr. L-Argiplx bruks for å oppnå bdr lyst i sksuallivt, og r Svrigs mst solgt kosttilskudd for kvinnr og mnn i all aldr. KLÆR SKO Rask ffkt TILBEHØR Friskt Flott Fargrikt S A LG KLÆR SKO TILBEHØR VÅRENS NYHETER HVER UKE Fantastisk utvalg av varr i gn dsign Kolsås sntr, Rødskifrvin og fra andr kjnt uropisk mrkr.1, 1352 Kolsås Tlf: Mirisvingn 2, 1383 Askr Tlf: Vlkommn til vår 22 butikkr i Norg Bsøk oss på Facbook! Vanligvis kjnns ffktn innn 1248 timr, for non tar dt n dag kstra. For nklt kvinnr kan dt gå opp til n uk før ffktn mrks. D flst opplvr bdr nrgi, sirkulasjon og lyst. Dtt gir n økt nytls i sksuallivt. Anbfalt av sxolog Kosttilskuddt L-Argiplx anbfals av sxolog Malna Ivarsson. 90 prosnt fornøyd En forbrukrundrsøkls bl gjnnomført på L-Argiplx kosttilskudd i Svrig i prosnt svart at d var positiv llr mgt positiv til L-Argiplx. 62 % mgt positiv 28 % positiv 10 % mrkt ingn forskjll Original Noblpris i mdisin I 1998 bl Noblprisn i mdisin gitt for oppdaglsn av nitrognoksid (No) som signalmolkyl i hjrt- og karsystmt. Nitrognoksid (No) r viktig for å opprtthold n god blodsirkulasjon og stimulrr utvidlssfunksjonn i d gnital kroppsdlr. Lyst, nrgi & funksjon Slgs hos: Tlfon:

4 6 Flaskr sg til på Rykkinn Hr pa ntr vi mst FAKTA: PANT: Europisk kundundrsøklsr visr at: Kundr som pantr handlr så my som 52 prosnt mr nn andr kundr. Undrsøklsn visr også at drsom dt r flr butikkr å vlg mllom i nærmiljøt, vlgr kundr hlst dn butikkn som har dn bst rturløsningn. Opp til 22 prosnt sir at d vil ndr std å pant og handl drsom d finnr n butikk md bdr pantløsning. MANGE OM BEINET: Dt r pant på mr nn du tror. I dag finns dt rundt 660 drikkvarboksr og 875 gjnvinnbar plastflaskr i dt norsk pantsystmt. Foto: Antt Hobæk Ravnsborg FORNØYD SJEF: Dt r hygglig å vær på panttoppn i Bærum. Jg tror suksssn kommr av at vår pantautomatr r plassrt ltt tilgjnglig for kundn, fortllr butikksjf hos Mny på Rykkinn, Jørgn Rønningn. Foto: Robrt Walmann SNØFRESER maskinn du kan stol på når snøn lavr nd! Flasktutn pkr på Mny på Rykkinn. Ingn andr stdr i Bærum pantr folk mr. Hl boksr og flaskr bl dyttt inn i matbutikkns to pantautomatr i fjor. NYHET Maskinn lvrs klargjort og fritt tilkjørt. Tkst: Robrt Walmann Vi førr BAFFIN vintrstøvlr! Ingn pantr så my som nordmnn. I hl Bærum bl dt pantt nstn ått millionr boksr og flaskr i fjor. Dt r godt nytt for all. Randi Haavik Varbrg i Norsk Rsirk AS mnr vi gjør oss slv n god tjnst. Dsto mr vi pantr, jo lavr blir prisn på drikkvarr, sir hun. PRo Maskinsrvic AS NYTT LIV: Pantd boksr snds til Norsk Rsirks anlgg, dr d tlls, prsssvakåsvin og klargjørs for 7 gjnvinning Nsbru Norsk Rsirk Tlf Foto: GAMMELT BLIR NYTT Informasjonsdirktørn fortllr at flaskr og boksr som pants i dag har så god kvalitt at d gjnvinns til ny flaskr og boksr. Drmd går avgiftn nd og produsntn kan gjør no md utsalgsprisn. D størst halvannnlitrs flaskn går imidlrtid ikk til rsirkulring, mn tilbak til bryggrin som skyllr og brukr dm på nytt. sjf hos Mny på Rykkinn. Han mnr pantsuksssn skylds ltt tilgjnglig pantmaskinr plassrt i t folkrikt områd. Folk giddr ikk bær tomflaskr langt. Drfor har vi satt automatn i inngangsdørn til sntrt. Non butikkr gjmmr bort automatn. Kanskj fordi dt r my jobb md bhandlingn av godst. Vi gjør jobbn som n srvic til kundn. Rn vlddight, sir han og fortllr at gn folk tar sg av sortringn. Vi får litt pngr for jobbn, mn ikk i nærhtn av å dkk lønnskostnadn, sir han. MEST BRUS Rønningn fortllr at brusflaskr r gjngangrn i automatn. VELDEDIGHET Jørgn Rønningn r butikk- Snøfrsr YANMAR YSR 765 C Pris m. EL-start 12V Driftssikkr SNØFRESER Japansk toppkvalitt SNØFRESER Enmaskinn av markdts du kan bst på maskinr stol maskinn du kan når snøn lavr Fritt på lvrt i Askr stol når snøn nd! og Bærum lavr nd! PANTER ALT: Liv Haug Sys fra Rykkinn mnr hun ikk har no valg. Jg kan jo ikk hiv pngr. Boksr og flaskr må tilbak og inn i pantsystmt, sir hun. Foto: Robrt Walmann PANTETOPPEN I BÆRUM: I 2010 bl dt pantt 7,2 millionr boksr og flaskr i Bærum. Årt ttr bl dt pantt 7.9 millionr nhtr. Øvrst tronr Mny Rykkinn md sitt mottak av nhtr i fjor. Andrplassn har Mny Kolsås md sin plantd nhtr i Ettr pantn å dømm sr dt ut til at folk drikkr lik my sukkrbrus som lttbrus. Jo da, vi r stor på øl også, mn jg har særlig lagt mrk til d norm mngdn md brusflaskr som kommr inn. Han tror dagns pantr r miljøbvisst og prisbvisst folk. Barnfamilir r spsilt flink pantr, sir han. GIR BORT PENGER Om non ukr blir dt plassrt ut ny pantmaskinr til kundn på Rykkinn. Da får pantr mulightn til å gi bort pantlappn til Rød Kors. Jg håpr folk bnyttr dnn mulightn. Å gå bort pantlappn r n god gjrning, sir han. Enn så lng havnr pantlappn i lommn på Bærums mst ivrig pantr. En av dm htr Liv Haug Sys (67). Jg hadd gjstr på rakfisklag. Nå må tomgodst hjm igjn, sir hun og plassrr lttølt i hullt. Dn pnsjonrt kommunarbidrn fra Rykkinn mnr hun ikk har no valg. Hva skal jg llrs gjør? Kast pngr? Ni, pant r dt som gjldr sir hun. Sys fortllr at hun også tar md boksr tilbak til Svrig for å pant dr. Dt hopr sg fort opp. Dt bst hadd vært om vi kunn pant svnskgodt hr i Norg, mn dt r vl umulig, spør hun. LAVE PRISER: Randi Haavik Varbrg i Norsk Rsirk AS mnr folks pantgld sørgr for lavr prisr på drikkvarr. Foto: Norsk Rsirk KAN PANTE SVENSKER Ifølg Randi Haavik Varbrg i Norsk Rsirk AS r dt fult mulig å pant svnsk boksr og flaskr i Norg. Dn nst hakn r at du ikk får pngr for pantn. Dt vil nok aldri bli mulig å få pant for svnsk boksr. Dtt r vansklig å få til fordi non må btal pantn til butikkn, sir informasjonssjfn. Vil ikk maskinn ta imot svnsk boksr, så mld fra til butikkn. Da kan vi snd ut d riktig filn til maskinn så d kan ta imot d aktull boksn, sir hun. DEN STORE REISEN Informasjonsdirktørn i Norsk Rsirk AS fortllr at når flaskr og boksr går inn i pantautomatn, blir diss prsst sammn inn i slv automatn. D går drttr nd i miljøvnnlig skkr. Skkn blir hntt md bilr som har lvrt varr til butikkn. Drttr lvrs dt til Rsikrs anlgg på Alnabru, sir hun. KUBER OG BALLER Dr farg sortrs plastflaskn og d blir prsst sammn i stor ballr. Boksn blir prsst sammn til stor kubr. Båd flaskr og boksr går til gjnvinning og blir til ny flaskr og boksr, og ttr 60 dagr står dn i butikkhylln igjn md ny drikk, sir hun. VED ASKER TANNLEGESENTER FÅR DU En undrsøkls md 2 røntgn, puss og rns for kr 595,- (Ordinær pris 895,-) Maskinn lvrs Maskinn klargjort oglvrs fritt tilkjørt. klargjort og fritt tilkjørt. NÅ Vi førr BAFFIN 0,9 Vivintrstøvlr! førr BAFFIN vintrstøvlr! Tilbudt gjldr f.o.m. dn 12. januar til 31. januar. Førpris: ,Brgrnst antall Åpningstidr: man-tors: 08:00-20:00 fr: 08:00-16:00 PRoMaskinsrvic MaskinsrvicAS AS PRo Vakåsvin Nsbru Vakåsvin Nsbru Tlf Tlf Ansvarlig tannlg Elizabth Günthr MNTF ENKEL LØSNING: Hos Mny på Rykkinn står pantautomatn i inngangsdørn til sntrt. Hit kom flaskr og boksr i fjor. Foto: Robrt Walmann 7 Tlfon Torvvin 12 inngang C

5 8 Planlgg januarshoppingn Rally gjnnom Afrika på Vspa Vi har så godt som ingn fordlr, mn vi r lystn på vntyr, sir Joachim Gjølbrg, Magnus Knutsn Bjørk og Adrin Bjørnsku. NYHET Tkst: Suada Catic Vi r vspantusiastr, så dtt følgr gntlig av vår fascinasjon for dnn scootrn. Samtidig handlr dt om å vis for oss slv og for andr at dt ikk r strngt nødvndig md sist skrik innn motorsykkl for å klar no sånt, sir trion som startt kjørturn 14. januar. VÆR FORNUFTIG: Dt r my å kjøp, mn dt r lurt å tnk sg om slv om dt kan virk billig, mnr Lon Tillr Kirkby. Bgg foto: Robrt Walmann Dt r tid for motkupp. Mn bli ikk blndt av at alt r så billig. Planlgg shoppingn, rådr imagstylist Lon Tillr Kirkby. Akkurat nå r dt sdvanlig januarsalgt i gang. Butikkn forsøkr å kvitt sg md varn som ikk bl solgt unna NYHET Tkst: Charlott Sissnr SkyvdørsGardrob * Vi har nå SPINNVILLE PRISER... * som kun varr i n bgrnst tidspriod INNREDNINGSPAKKER Vi Kan Gardrob! Vår mst populær innrdningsløsningr til mgt hygglig prisr. Prisr opptil brdd 279cm md topphyll og stngr. A=Langt tøy B=Vanlig tøy Spør oss om råd og tips A Garantrt Billig også på skyvdørr md BESTE kvalitt Vi tgnr din Walk-in Clost i 3D tgningr SPINNVILLE PRISER B B B Pakk kr.,1 stativ b45 h205 d50 m/10 stk kurvr 18,5cm Pakk kr.,2 stativ b45 h205 d50 B m/20 stk kurvr 18,5cm Innrdningspakkn kan IKKE ndrs. A DENNE UKEN - LØP OG KJØP Som vanlig har vi kstra god prisr i startn på årt, og dt vil lønn sg å komm innom oss nå. Diss prisn varr kun i n bgrnst tidspriod Vi har mgt fornuftig prisr på vår kvalittsgardrobr. Ta md mål og kom innom for n hygglig prat md oss! ASKER-BÆRUM Hvorfor vlg oss? Billingstadsltta 11 Rtt ovr Esso Man-Tors 10-20, Fr-Lør OSLO-LILLESTRØM Trondhimsvin 436 Ammrud Man-Tors 10-20, Fr-Lør SKI Haugnvn. 35 (Ås) På Nygård, ndrst i gatn Man-Tors 10-18, Fr-Lør Gratis og uforpliktnd oppmåling/hjmmbsøk - Slgr som hjlpr dg å dsign forslag - Profsjonll montørr som kan vår produktr - Standard frontr og innrdning på lagr - 15-års garanti på hjulsystm GARDEROBEMANNEN før jul og båd høst- og vintrkollksjonn stts my nd i pris. Dt btyr at du kan gjør mang kupp i diss dagr. Mn hva lønnr dt sg å s ttr i jungln av salgsplakatr? TENK DEG OM Dt bugnr i butikkn, og du kan gjør kupp, mn mitt råd r å planlgg! Dt viktigst r at du ikk blir blindt av at dt r så billig. Tnk ovr om du trngr dtt plaggt. Økonomin r trang i januar for folk flst, drfor skal du også tnk dg godt om, rådr Lon Tillr Kirkby. Hun r profsjonll shoppinghjlpr, gardrobplanlggr og imagstylist i I am Bli ny-studio i Sandvika. dg og lag dn gardrobn du trngr og som fungrr båd på jobb og på fritidn. Finn d plaggn og kombinasjonn som gir d signaln du ønskr å gi. Så kan du gå ut og gjør kupp. For nå vt du hva du skal ha, sir Kirkby. Imagstylistn mnr dt viktigst r å s ttr d klassisk plaggn som aldri blir umotns. Lt ttr tidløs klassisk basplagg, som kjolr, kåpr, trnchcoats, skinn og vskr, avsluttr Lon Tillr Kirkby. Dt r hlt klart at utfordringn r stor når man skal kjør Vspa gjnnom Afrika. Andr bgir sg ut på turn md alt fra «skikklig» motorsyklr til lastbilr, firhjulstrkkr og polski-fiatr. Mningn r at dt skal vær litt tøft, fortllr dltagrn. Non går på ski til Sørpoln, mns andr sttr sg i n bltbil. Vi skal gri dt på Vspa, sir Gjølbrg fra Slpndn. STOR UTFORDRING OG TØFFE GUTTER Listn md ulmpr r lang. Scootrn har rlativt høyt bnsinforbruk i forhold til motorstørrlsn, lastn r tung og hjuln små. Målt til ntusiastn r rtt og sltt å komm i mål. Vi har daglig tappr på i snitt 50 mil som vi må gjnnomfør for å hold oss i nærhtn av arrangørn av rallyt, dt mdisinsk tam og andr sikkrhtsordningr, sir d. RYDD I SKAPET Oft florrr dt av Ta 3 - btal for 2 - tilbud. Kirkby mnr at man ikk nødvndigvis bør slå til på dt. Trngr du tr T-skjortr? Kanskj kan man kjøp n pn og litt mr spsill skjort md litt bdr kvalitt til samm prisn?, forslår hun. En annn fil man kan gjør r å kjøp t plagg som gntlig sittr for trangt - bar fordi dt var så billig. Imagstylistn mnr drfor at du bør ta t dypdykk i klsskapt ditt før du lggr ut på n ny shoppingtur. Gå hjm og rydd i skapt ditt. Finn ut av hva du gntlig trngr. Få ut alt som blir skapfyll og vær lur. Ikk fyll opp md mr skapfyll, oppfordrr hun. DERES VESPA ER LASTET MED 70 KG Md på turn har d md sg KONTORROTTER TIL ØRKENDYR Om d har forutstningn som skal til for å gjnnomfør rallyt r d usikr på. Mn n ting r sikkrt. Hvrdagn blir annrlds når d tr guttn skal fart gjnnom Afrikas ørkn, fjll og kystlinjr, i stdt for å sitt på kontort. Vi r hlt og holdnt avhngig av hvrandr. Stikkr én av, forsvinnr vrktøyt. Stikkr n annn av, forsvinnr tltt. Vi må kjør samlt, fortllr guttn som gldr sg mst til Atlas-fjlln, pistn vd grnsn mot Algri, og til tappn langs stranda i Maurtania. Du kan følg guttn på GLEDER SEG: Joachim Gjølbrg, Magnus Knutsn Bjørk og Adrin Bjørnsku gldr sg til t spnnnd Vspavntyr. Foto: Privat Mld dg inn før 15/2 du slippr innmldingsavgift og får: - ditt lokal trningssntr 50% rabatt på prsonlig trnr frm til mars! 2 timr md vildning og oppfølging av fysiotraput i trningssntrt! Ring og bstill n gratis prøvtim md fysiotraput. TIDLØSE PLAGG Dt som ikk passr, dt som r for trangt llr for stort, kan du gi til Frtx. Bygg vidr på d klærn som r fin til POSITIVE GUTTER 70 kg last hvr. Vrktøy, førsthjlpsutstyr, dlr og annt småplukk r hlt nødvndig bagasj. I tillgg kommr d til å kjør md 50 litr bnsin og 18 litr totakts olj. Dtt utgjør i ovrkant av 200 kg totalt, mn d r likvl akkurat innnfor dn tillatt totalvktn i vognkortt. For oss vil dt drfor handl om å skynd sg langsomt. Vi kan ikk ta non stor risiko. Vi må kjør md hut, samtidig som vi må hold n viss snittfart for å klar dagns tapp, sir d tr. RYDD FØRST KJØP ETTERPÅ: Imagstylist Lon Tillr Kirkby forslår at du gjør t dypdykk i klsskapt ditt før du går på shopping. Bakr Østbysvi 26, 1351 Rud *Forutsttr tgning av AvtalGiro m/ 12 mndr binding (399,- / mnd.) 9

6 10 11 Influnsa, mykoplasma llr omgangssyk? Løxa Utvikling står på: Årts mny r varirt og ubhaglig Assistrnd kommunovrlg i Askr, Sigrid Ryg Hlgbostad i Askr, vt dt mst om oppkast og sår halsr. Løsningn r vann og hvil, sir hun. NYHET ELEKTRISK STEMNING: Dt jobbs flittig md å skru til strømldningr. Diss skal snart snds ut til bdriftr. Jobbr for arbid til all Dt du r god på får du utviklt hos oss. Vi gir dm ulik arbidsoppgavr tilnærmt dt daglig arbidslivt. Dt gir god rsultatr, sir Cato Ski, daglig ldr på Løxa Utvikling. NYHET Tkst og foto: Tha Hop Løxa Utvikling har holdt på sidn 1977, og gir uførtrygd og psykisk utviklingshmmd mulight til n hvrdag hvor arbid står i fokus. Dtt r mnnskr som kommunn i utgangspunktt har sagt ikk kan jobb. Vi hjlpr dm til å finn ulik jobbr hvor d kan vis hva d r god på. I fjor solgt vi varr og tjnstr for 3,6 millionr kronr. Brukrn har gjort jobbn, og dt r vi stolt av, sir Ski. PROPELLER Arbidsoppgavn r mang og brukrn r krativ. Hr får d vist hva d kan. I dag pakks dt varr for apotk. Non brttr skr, mns andr pakkr innholdt, sir Ski som fortllr at brukrn også kommr md gn idr. Vi lagr også n ispropll som skal sørg for at motorr på båtr ikk frysr når vintrn kommr, sir han. KAN VÆRE NABOEN DIN Løxa Utvikling hjlpr også vanlig folk som fallr ut av ordinært arbid. Md forskjllig typr arbidstrning, får d mnnskr tilbak i jobb. D som kommr hit for arbidstrning, r som dg og mg. Oft har d vært sykmldt i n lngr priod, og trngr hjlp til å komm tilbak i arbidslivt. Vi har forskjllig tiltak ut ifra hvor my hjlp d trngr. Non jobbr hos oss, andr blir sndt til arbidsplassr hvor d kan trns opp, mns non går tilbak i arbid igjn, sir han. tostøln r blant høydpunktn. Da går vi lang turr i fjllt, og avsluttr md god mat og dans på kvldn, sir Frøysa som har dltatt på turn samtlig år. STORTRIVES På Løxa Utvikling får brukrn spsialisrt sg til dt d r god på. Hass Magn Rustad har jobbt på Løxa i snart t år, og r storfornøyd. Jg bl tatt imot mg åpn armr og har fått mang vnnr. Dt jg likr bst r variasjonn i arbidsoppgavn. Du får prøvd dg på forskjllig oppgavr. Dt du r god på får du utviklt hr. Jg gikk t år utn arbid, og dt var mitt kjdligst år. Jg jublt da jg kom inn, fortllr Rustad. BRETT OG TELL: Kariann Skibns pakkr bursdagskort til butikkr. D må brtts riktig og antallt dobbltsjkks n sist gang før d snds av gård. nonstop fitnss Har du lyst til å prøv klatring? Bsøk oss på Holmn Klatrsntr på Vøynnga Vi tilbyr klatrkurs for barn, ungdom og voksn: Ingn bindingstid! Klatrskol for barn Forldr & barn kurs Nybgynrkurs i klatring inn Kurs i bvglstknikk Drop-in og bstilling 800m2 klatring Stort buldrområd Buldrrom for barn Oppholdsrom for gruppr Butikk og utstyrsli Bsøksadrss: Vogllund 8, 1394 Nsbru Tlf: D sir at influnsatoppn slår til i måndsskift januar, fbruar. Stmmr dt? Dt vt vi ikk sikkrt nda. Dt r mldt til Folkhlsa om t øknd antall prsonr md influnsasymptomr i hl landt, mn ikk så mang at dt kan kalls t utbrudd. Hva slags influnsa snakkr vi om? Årts influnsa sr ut til å vær t av d vanlig virustypn som gir vanlig ssonginflunsa. Årts influnsavaksin virkr for dnn virustypn. Hvordan vt vi at vi har fått n kt influnsa? Influnsa r mr nn n vanlig forkjølls. Dt følgr også md høy fbr, musklsmrtr, hodpin, tørrhost og slappht. Også magplagr kan også forkomm. Varightn kan vær 7 10 dagr. UNDERHOLDNINGSSJEF Også Bo Frøysa r nig. Han har vært hr i ovr 11 år og syns avslutningn r d morsomst. D sist årn har jg stått for undrholdningn. Jg har sungt på julavslutningn og planlggr årts sang. Også dn årlig høstturn til Bi- Tkst og foto: Robrt Walmann vd apotkt Vlkommn skal dr vær Vøynngtunt 2 til Bærums Tlf.: hyggligst studio! Åpnt 365 dagr i årt - kl Btjnt man-tors kl og 15-19, frd kl Drop-in sol! Hjlpr dt å vaksinr sg nå? Årts influnsavaksin gir bskyttls mot dt virust som r rapportrt, så dt kan vær lurt å vaksinr sg. Man bør ikk vnt, for dt tar ca. to ukr fra man r vaksinrt til vaksinn har full virkning. Vaksinn kan fås hos fastlgn din llr på vaksinasjonsog smittvrnkontort i kommunn. Er dt no spsilt md årts influnsa? Dt r ikk rapportrt no spsilt md årts influnsa, mn dt r vrdt å mrk sg at dt også for tidn går n annn luftvissykdom som htr Mykoplasma. Dn r ikk så smittsom som influnsa, mn gir influnsalignnd symptomr som litt fbr, sykdomsfølls og plagsom host. Antibiotika hjlpr mot Mykoplasma, mn ikk mot influnsa. Når bør man gå til lg? Man bør kontakt lg hvis man har influnsasymptomr og tilstandn forvrrr sg. Har man tgn på uttørking som tørrht i munnn, lit vannlating, kastr opp og har problmr md å drikk, bør man også oppsøk lg. Ellr hvis man må pust raskt llr anstrngt. Hva skal vi gjør for å bgrns smittffktn? Hold dg i ro hjmm, ikk gå på jobb drsom du har fbr llr følr dg syk. Ikk host på andr, vær nøy md å vask hndn, bgrns antall prsonr du har kontakt md. Hvordan blir vi raskst mulig frisk? Ta dt md ro, vær hjmm fra jobb, drikk riklig. OGSÅ KOM OMGANGSSYKEN Årts ubhag stoppr ikk md influnsa. Også omgangssyk rgjrr i vårt distrikt om dagn. Sigrid Ryg Hlgbostad GODE RÅD: Assistrnd kommunovrlg i Askr, Sigrid Ryg Hlgbostad, mldr om influnsa og omgangssyk i vårt distrikt. Bli hjmm. Drikk vann og vask hndr, sir hun. fortllr at Norovirus r t svært smittsomt virus. Dtt virust smittr ltt fra prson til prson via uvaskd hndr og vd kontakt md forurnsd ovrflatr som dørhåndtak og vannkranr på vaskr, sir hun. ViVigir girnytt nyttlivlivtiltilditt dittintriør intriør Grunning Grunning Sparkling Sparkling Sliping Sliping Pussing Pussing Toppmaling Toppmaling av av Vi dmontrr Vi dmontrr kjøkkn kjøkkn - ETTER og montrr. og montrr. ETTER ETTER Vi hntr Vi hntr og og innrdning, innrdning, bringr bringr om om møblr, møblr, ønsklig. ønsklig. Forhåndspris Forhåndspris dørr dørr m.m. m.m. og god og god rfransr. rfransr. FØR S rfransr S rfransr og bildr og bildr på på Lgn fortllr at Norovirus også kan smitt via dråpr som danns i luftn rundt n som kastr opp. Smittsomhtn varr i om lag to dagr ttr at man har sluttt å kast opp llr har hatt diaré. Dt r drfor viktig å ta hnsyn til dtt og ikk gå for tidlig tilbak på jobb om man arbidr i n barnhag, i hlsvsnt llr md matsrvring og matlaging, sir hun. Dt tar timr fra man blir smittt til man blir syk. Ubhagt varr vanligvis 1 2 dagr. Individual Touch SENTER FOR SELVUTVIKLING Du r bst når du r på ditt bst - Et godt liv i harmoni og balans startr md DEG og d valgn du tar. - Å ta riktig og bvisst valg handlr om slvfølls og slvtillit. - Slvfølls, dt du tnkr og mnr om dg slv. - Slvtillit, dt du kan og som du mstrr md lttht. Dt vi tnkr og sir til oss slv blir n sannht, hvilkn sannht vlgr du? Ccili Duus Er du klar for EN NY START md styrkt Slvfølls og Slvtillit i 2012? NYE KURS i januar 2012, m/individull coachingsamtalr Oppstart Torsdagskurs 19. januar og Tirsdagskurs 24. januar, kl , mr info Changing th way of thinking Vakåsvin 9a, 1395 hvalstad Epost: Mobil:

7 12 Tar dt aldri piano 13 Spillr på lag md publikum ELITE: Arngull J. Østnsn (34) tilhørr litlagt innn norsk pianontrtainr. Jg jobbr blant annt for t konspt som htr Pianobarparty. Dtt r t vldig populært tilbud. Da kommr jg hjm til dg og kjørr fullskala pianobar. Utstyr og mobilt flygl har vi slv, fortllr han. ALLE SKAL FÅ FARVEL VERKTØYKASSE LEVEBRØD: Arngull fra Rykkinn lvr av å undrhold md piano og sang. Dt har han gjort i ovr ti år. Han og kona Mtt flyttt til Rykkinn i D sist to årn har familin bodd i Sljord i Tlmark mns Mtt arbidt som lg. Dt r godt å komm hjm til flyglt mitt, sir Arngull. Arngull J. Østnsn (34) lvr av å lag fst og moro på pianobar. Da jg så Jrry L Lwis på TV i 1987 var dt gjort, sir tangnttalntt fra Rykkinn. FOLK I FARTA Tkst og foto: Robrt Walmann Tolvåringn liggr på sofan. Han lsr t blad om amrikansk bilr. Når Arngull blir stor skal han bli bilmkanikr av bst mrk. Dt r allrd bstmt inn i hodt på dn ung pjokkn. ARMER OG BEIN Da sttr vi ovr til undrholdningsprogrammt md dn kjnt pianistn Arngull hørr hallodamn på TV muml no om pianorock. Han bøyr sg fram og skrur volumknappn på maks. Dr sr han Jrry L Lwis hamr løs på flyglt. Han spillr md armr og føttr mns han syngr A Whol lot a Shakin. Dt r lik før fjrnsynsapparatt ksplodrr. BRASK OG BRAM Dagn ttr kjøpr Arngull n Jrry L-kasstt. Han oppsøkr n nabo som har piano og sttr sg til å øv. Dt Jrry gjør, dt gjør Arngull. Igjn og igjn. Gjnnombruddt kommr i åttnd klass. Frøkn br Arngull spill non forsiktig pianotonr på julavslutningn. Ungguttn riggr sg til og hamrr løs. Han spillr Jrry L Lwis så hftig at gymsaln bgynnr å gyng. Forldr, lvr og lærr blir stumm. Ettr opptrinnt i gymsaln står d i kø. All vil ha kontakt md Arngull og hans pianorock. Dt blir pianokomp for kor, tatr-, dans- og visgruppr. Tilbud om bryllupsmusikk og bgravlsr kommr også signd på. Arngull sir ja til alt. Piano r bar n morsom hobby. Dt r bilmkanikr han skal bli. Drfor r dt ikk så nøy md notr. All sangn lærr han nklt vd å hør på kassttr. Slv i dag skjønnr ikk Arngull bært av notr og G-nøklr. MUSTANG SALLY Non år snr går Arn og n kamrat på Karl Johan. Dt r Musikkns dag. Bort i gata r dt tilløp til opptøyr. En voldsom folkmngd flokkr KONGEN: Jrry L Lwis var mannn som vist hvordan dt skull gjørs. Han hrjt md tangntinstrumntn uanstt hvor han opptrådt. En vakkr dag i 1987 sr Arngull mstrn i aksjon på TV. Dt var n utrolig opplvls, sir Arngull som fulgt i sjfns fotspor. sg rundt n ovrvktig pianomann. Mannn bak tangntn r Tim Bui, n amrikansk pianontrtainr i vrdnsklass. Han spillr Mustang Sally så hftig at folk går fra konsptn. Han spillr md rumpa, bina, albun og fingr. Pianot går bananas. Hi du. Slutt md dt dr. Kanskj bilmkanikrutdanningn på Rud ikk r dt stor likvl, tnkr Arn. Han sittr på Jagrmistr Pub i Nittdal og spillr ABBA, Michal Jackson og Elvis. Folk hngr ovr flyglt og syngr. Dt lysr i øynn på folk. All vil ha mr. Utstdt sttr omstningsrkord dn kvldn. Arngull bstmmr sg for å vink farvl til rustn støtdmpr og oljskift. Han vil la pianoundrholdning btal husli og matpakk. Sangtimr får han fra n gamml sangbok. Dr lsr han om pust og oppvarming av stmm. Ettr n audition hos n kjnt pianobaragnt r han i gang. Dn først profsjonll jobbn gjørs for t fststmt publikum i Sunndalsøra. sg slv og gjstn. Han skal skap god stmning. Også r dt viktig å kunn mang sangr, sir han. Arngull kan nærmr tusn sangr utnat. Han spillr alt som spills kan. Vi som jobbr md dtt må tilpass oss gjstn. Ungdom vil ha hitlistmusikk mns d ldr vil ha Bon Jovi og Elvis. Jg r sikkr på at pianobarkonsptt vil bstå. Folk kommr ttt på artistn og dt skaps magisk øyblikk, mnr han. KJÆRLIGHETSBALLADE RASKE FINGRE: Å s n pianontrtainr in action r fascinrnd. Jg kan spill fort. Folk sir dt r moro å s på. D flst mnr imidlrtid dt jg gjør sr ltt ut. Jg kan forsikr at dt i hvrt fall liggr litt øving bak bvglsn, sir Arngull. SYNGER ALT. ALLTID. D nst ti årn fartr Arngull land og strand. Han har vært i all landts pianobarr mang gangr. Også utlandt vil ha pianoundrholdrn fra Rykkinn. Han har spilt my på Crazy Pianos i Ndrland. Dt handlr om å ikk ta sg slv høytidlig. En pianoundrholdr skal tull md Magi bl dt også i Tromsø da Arngull lvrt t av sin ht tangntshow. Vd pianot sittr i jnt. Mtt r på pianobar for først gang. Vnninna mi vill at jg skull s dn kjkk pianistn. Jg falt for typn, sir hun. Drmd var dt gjort. Mtt og Arngull bl kjærstr. For fir år sidn bl d gift og nylig kom lill Markus til vrdn. Vl, nå r dt slutt på all risingn. Dt høvr sg ikk å dra fra familin på lang pianoturnr. Mn jg satsr på å spill i Oslo og rundt i distriktt. Når lill Markus blir størr, kan jg hllr ta md familin på tur, smilr dn muntr pianistn. DEN STILLE KJEMPEN MINST LYD/MEST EFFEKT LEVERT MED MARKEDETS BESTE KVALITET FRA MITSUBISHI GRATIS BEFARING Hæ, sir n lærr. Juksr du? Har du md kassttspillr? Dt r ikk juks. Dt r Arngull som lvrr sin først pianobar. Du sprrr jo hl Karl Johan. Kom hllr tilbak når butikkn r stngt. Ridnd politi r tilkalt for å stopp galskapn. Tim Bui må pakk sammn. Dt r dt villst jg har stt, sir Arn til kamratn. Et par år snr går Arngull igjn gatlangs i Oslo. Han hørr n lyd. Dt r Tims piano. Dnn gangn spillr amrikanrn inn på n pub. Arngull går inn. Foto: Pianobarparty.no Kjøp nå btal rntfritt om 9 mnd. 5 års garanti! drift ntrt Gara til 25º nd Julgavn som varmr! Askr og Bærums størst forhandlr av Mitsubishi Elctric varmpumpr Mdlm av Norsk Varmpumpforning Gratis bfaring - Finansiring Forhandlr: IVT, Panasonic, Toshiba, Daikin og fujitsu Landfalløya 38, 3023 Drammn Tlf.: ,

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Les våre boligannonser på sidene 26 41

Les våre boligannonser på sidene 26 41 3. årgang Nr. 27 29. august 2012 Sørlandet i Asker Det startet med en hytte, men nå har Trosvikodden blitt Hans Petter og Janickes hverdagsparadis. Side 18 Film om film Har du ennå ikke fått med deg Oscarvinneren

Detaljer

Vi drar på jenteturer. Tett på der du bor! www.stovas.no Tel 907 67 000 35 års erfaring. Nye ferievaner:

Vi drar på jenteturer. Tett på der du bor! www.stovas.no Tel 907 67 000 35 års erfaring. Nye ferievaner: 3. årgang Nr. 31 28. september 2011 Bruker kroppen som vektstang Lasse Tufte vil etablere park for egenvektstrening i Asker. Side 20 Tett på der du bor! Elsker bilskiltene våre Bilister i hele landet jakter

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Store og små linjer. Tidsreise. Magi i livet

Store og små linjer. Tidsreise. Magi i livet 4. årgang Nr. 30 26. september 2013 Tidsreise 1970-tallet møter 2013 i filmen som Anders, Helge, Jacob, Linnea og Kaja har laget i anledning 50-årsjubileet til Blommenholm skole. Side 8-9 Store og små

Detaljer

KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING

KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING 4. årgang Nr. 4 30. januar 2013 Uhellet forandret alt En skade forandret livet til Roy Løberg fra Slependen. Men det tok tid før han forsto hvorfor. Side 10 11 Kos «Hos Anna» Historien sitter i veggene

Detaljer

Ny giv på Landøya. Les våre boligannonser på sidene 28 41. Jentejubel

Ny giv på Landøya. Les våre boligannonser på sidene 28 41. Jentejubel 3. årgang Nr. 14 18. april 2012 Familiemoro En ny Istid kommer snart på norske kinoer. I mellomtiden kan du kose deg med de første tre på DVD, anbefaler vår filmekspert. Side 12-13 Elektrisk tur Elsykkelen

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer