Panter for millioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Panter for millioner"

Transkript

1 4. årgang Nr januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag fst på tangntn. Sid 12 Pantr for millionr Foto: Antt Hobæk Ravnsborg Kryssr Afrika på Vspa Vi har ingn fordlr, mn r lystn på vntyr, sir Joachim, Magnus og Adrin. Nå kryssr d Afrika på Vspa. Sid 9 Din lokal rørlggr og Badmiljøbutikk. Vi har ldig kapasitt! Tlf: Strandalln 2, 1368 Stabkk Nstn ått millionr boksr og flaskr gikk inn i pantautomatn i Bærum i fjor. Ingn stdr pants dt mr nn hos Mny Rykkinn. Dr tok d imot nhtr i fjor. Jo mr pant, dsto lavr prisr, sir Norsk Rsirk AS. Sid 6 og 7 S vår boligannonsr! sid Ta t bild av mg Aktiv mnnskr vlgr No Cut Øylasroprasjon utn å brør øyt for kr /øy. Md ovr lasroprasjonr i Skandinavia samt markdts sikrst lasrmtod - hlt utn å skjær llr i dt hl tatt brørr øyt - r Vårda Øyklinikk t trygt valg for t nytt og skarpt syn. Gratis forundrsøkls. Bstill i dag! Vårda Øyklinikk Fornbuvin Lysakr Tlf

2 2 HVA MENER DU? JANUARSALGET FORTSETTER! Dnn sidn r forbholdt innlgg fra lsr. Har du no på hjrtt? Snd ditt innlgg til Snd ditt innlgg til: Møts vi i løypa på lørdag? LEDER Hva r dt bst md å bo i Bærum? Hndr dt at du må svar på dt, og hva sir du i så fall? Nærhtn til marka og til sjøn, og samtidig ikk altfor langt fra Oslo? Dt r i all fall vært mitt standardsvar i all år. For dt r slik vi har dt. Til tross for at d flst kan komm sg inn til hovdstadn på rundt n halvtim, kan vi komm oss ut i skiløypa på nda kortr tid, gå n tur i skogn, llr finn oss n strand drsom vi ønskr dt. Så spørs dt hvor flink vi r til å bnytt oss av all tilbudn. Slv må jg bskjmmt innrømm at jg hadd først gjnnomført årts først skitur i hlgn. Slv om ntusiastn har holdt fast vd at dt r snø i marka, har lystn til å smør ikk vært påtrngnd når fønvindn har blåst ovr hustakn. Mn i hlgn tok vi oss altså sammn. Dt skull vis sg at vi ikk var d nst. vr likvl n dl trning å lær å gå på dm. Og slv om non får kick av å gå Birkn, må dt vær plass i løypn til all oss som bar r turgår også. Sånn r dt hldigvis nnå. For du har vl lagt mrk til at folk hilsr på hvrandr i skiløypa, slv om dt ikk kunn fall dm inn å hils på hvrandr på butikkn? Folk r liksom litt blidr når d r ut i friluft. Drfor bør vi unn oss å luft oss riktig oft. Kanskj vi ss? Og om ikk løypn r no for dg, kanskj du skal innvi n trrass, llr rydd plass i hagn? Dt r mldt mr kuldgradr til uka, og kanskj kommr dt mr snø også. Vintrn r ikk hlt ovr nnå. Ansvarlig rdaktør, Antt Hobæk Ravnsborg Illustrasjonsfoto Trollmannn fra Oz til Sandvika Frdag 27. januar r dt prmir på musikaln «Trollmannn fra Oz» på Sandvika Tatr. KULTUR Tkst: Charlott Sissnr Md påskvær i sikt kunn dt virk som om all var i skihumør. Dt krydd av småtroll md små plankr på bina, voksn md småttisr i pulk og godt voksn md applsin i skkn. Og dt r slik vi ønskr å ha dt. Dt r flott at skiskoln i vårt områd r fullbookt, og at idrttslagn har stor pågang i langrnnsgruppn. Vi nordmnn tror vi r født md ski på bina, mn dt kr- Stabkk Tatr og Tatrskol har i samarbid md Circl Danc Studio lagt n hlt ny oppstning av musikaln Trollmannn fra Oz. Frdag 27. januar har stykkt prmir på Sandvika Tatr. Trollmannn fra Oz r n av d mst spilt tatrforstillingn i vrdn. Historin handlr om lill, forldrløs Trngr du ny trapp? Dorothy som n natt blir ført av gård md vindn til dt magisk landt Oz. Hun vil gjrn komm sg hjm igjn, mn først må hun oppsøk dn mystisk Trollmannn. Dorothy får md sg tr god hjlpr og lggr ut på n fantastisk ris i vntyrlandt Oz. Rgissør og kunstnrisk ldr Sigv Bø fortllr at d har valgt å gjør non forandringr på dn kjnt musikaln. Vi ønskt å lag n ny vri på dt vlkjnt stofft, Gallri H11 Kurs i form og farg for barn og voksn. Rdaksjonn: ANSVARLIG REDAKTØR/DAGLIG LEDER: Antt Hobæk Ravnsborg tlf.: Rdaksjonssjf: Robrt Walmann, tlf.: Journalist: Charlott Sissnr, tlf.: Journalist: Anita Flim-Dahl tlf.: Journalist: Yngv Johnsn, Journalist: Suada Catic tlf.: Journalist: Tha Hop tlf.: Annonsavdlingn: mn dt har også vært viktig å bvar dt søt og varm i forstillingn. Samarbidt md Circl Danc Studio og dn anrkjnt korografn Blinda Braza har gitt oss n mulight til å lk md stofft på n ny måt, sir Bø. D ung skuspillrn fra Stabkk Tatrskol fyllr rolln sammn md fm hip hop-dansr fra Circl Danc Studio. Dtt r dn størst oppstningn Stabkk Tatr har produsrt i løpt av sin syv års drift. Stykkt har prmir frdag 27. januar kl Forstillingn varr frm til 5. fbruar. Muskl- og lddbhandling HODEPINE BIRK SPOT 1000 LUMEN LYKT For mr informasjon ring tlf: Gallri H11 Høvikvin 11, 1363 Høvik tlf: , Postadrss: Askr- og Bærumsavisn AS Billingstadsltta 19A, 1396 Billingstad Grafisk: Før 1099,- Båd til 26R, 361 pigg og 29R, 402 pigg Nå 499,99,Før 1190,90,- Storm Anorakk STORM r n solid anorakk i kombinasjon Polystr Bomull og modrn tknisk matrialr. Pustnd, vindttt og vannavstøtnd. Nå 999,- Før 1.490,- ri m % 0 2 Alt 100% mrinoull Askr- og Bærumsavisn AS Opplag: Forhåndskrympt - Ekstra n kvalitt - Luktfri - Kløfri Trykk: Mdia Norg Trykk Oslo Distribusjon: Aftnpostn Distribusjon Nst utgav: 25. januar Matrillfrist nst utgav: 23. januar l l u no Butikk Bærum Løxavin 19, Rud Åpningstidr: Man-fr 10-18, tor -19, lør Nttbutikk: l l od pm p o T Sourc Whistlr Avd. Fornbu Tlf: Avd. Askr Tlf: Avd. Oslo Tlf: AD: Run Nystun tlf.: Mdiagrafikr: Lin Slyngn Åbrg tlf.: Nå 799,- Kr 899,- Bærumsavisn r n partipolitisk uavhngig lokalavis som distriburs til all husstandr i Bærum kommun. Bærumsavisn følgr tkstrklamplakatn og «værvarsom»-plakatn. Avisn kommr ut hvr uk md unntak av fripriodr. Kontakt oss: Ansvarlig utgivr: SALGSSJEF: Lis Forbs Haraldsn tlf.: ANNONSESALG: Nils-Magnus Vasaasn tlf.: Gry Eli Wold tlf.: Stphan Knstang tlf.: Johan Haavik tlf.: Båd til 26R, 361 pigg og 29R, 402 pigg Strk lykt for løping, sykling og ski lumn, 3,5 timr battri på fullstyrk. Battri og ladr, fst til sykkl og hjlm, samt lang kabl mdfølgr. RYGGPLAGER NAKKEPLAGER IDRETTSSKADER AKUTTE SMERTER Vi har lang rfaring md produksjon av all typr trappr og stillr gjrn på gratis bfaring. Tlfon: Schwalb Ic Spikr Pro

3 4 ANNONSE Bams til salgs Nå kan du dkorr stua md n kronrs isbjørn i hlfigur. Jg håpr dn får t godt hjm i Askr llr Bærum, sir bjørnpappan fra Skin. NYHET Tkst: Robrt Walmann Finn.no r stdt for d god kjøpn. I skrivnd stund finnr vi kanskj årts mst brummnd tilbud. Tor Wstby fra Skin har nmlig lagt ut for salg sin 20 år gaml utstoppd isbjørn. Dn høyrist krabatn målr 265 cntimtr på sokklstn og krvr drmd solid takhøyd. Dt r md tungt hjrt jg slgr bjørnn, mn vi skal flytt til n mindr bolig. Dr r dt ikk plass til dn hvit bamsn, sir irn. SATSER PÅ ASKER OG BÆRUM Nå håpr han bams får t nytt hjm. Gjrn i Askr llr Bærum. Jg hadd tnkt å annonsr bjørnn i lokalavisn i Askr og Bærum. Dr bor dt kanskj non som tar sg råd til å stll md bjørnn. Jg slgr ikk undr kronr, fortllr irn, som nn så lng har lagt bamsn sin ut på Finn.no. TILFELDIG MØTE Dt utstoppd dyrt bl vd n tilfldight kjøpt på auksjon. Dn skull i utgangspunk- x s å p t s y l r m r a h n Svnsk Dt r klart at pratn går. Dt r ikk all som har n sånn rugg stånd på pishylla. tt bli brukt som promotring for t produkt i forbindls md OL på Lillhammr, mn dt bl aldri no av. Da valgt jg hllr å kjøp dn slv, sir Wstby. Han har latt bamsn få n sntral plass i stua, og gjstns samtalmn dris fort ovr på dt voksn familimdlmmt. Dt r klart at pratn går. Dt r ikk all som har n sånn rugg stånd på pishylla. Vi har hatt my gld av dtt dyrt, sir han. HOLDER SEG GODT: Dn 20 år gaml isbjørnn har blitt tatt godt var på, og sr fortsatt svært kt ut. Klørn r fortsatt skarp i kantn ttr t langt liv på n pishyll i Skin. Nå liggr dn til salgs på Finn.no. Hadd jg hatt plass i dt ny hust, hadd jg ikk solgt dn, sir Tor Wstby fra Skin. Foto: Privat g r o N i r t t i v r m Nå kom L-Argiplx Lyst i Sksuallivt Endlig finns L-Argiplx i norsk hlskosthyllr. L-Argiplx bruks for å oppnå bdr lyst i sksuallivt, og r Svrigs mst solgt kosttilskudd for kvinnr og mnn i all aldr. KLÆR SKO Rask ffkt TILBEHØR Friskt Flott Fargrikt S A LG KLÆR SKO TILBEHØR VÅRENS NYHETER HVER UKE Fantastisk utvalg av varr i gn dsign Kolsås sntr, Rødskifrvin og fra andr kjnt uropisk mrkr.1, 1352 Kolsås Tlf: Mirisvingn 2, 1383 Askr Tlf: Vlkommn til vår 22 butikkr i Norg Bsøk oss på Facbook! Vanligvis kjnns ffktn innn 1248 timr, for non tar dt n dag kstra. For nklt kvinnr kan dt gå opp til n uk før ffktn mrks. D flst opplvr bdr nrgi, sirkulasjon og lyst. Dtt gir n økt nytls i sksuallivt. Anbfalt av sxolog Kosttilskuddt L-Argiplx anbfals av sxolog Malna Ivarsson. 90 prosnt fornøyd En forbrukrundrsøkls bl gjnnomført på L-Argiplx kosttilskudd i Svrig i prosnt svart at d var positiv llr mgt positiv til L-Argiplx. 62 % mgt positiv 28 % positiv 10 % mrkt ingn forskjll Original Noblpris i mdisin I 1998 bl Noblprisn i mdisin gitt for oppdaglsn av nitrognoksid (No) som signalmolkyl i hjrt- og karsystmt. Nitrognoksid (No) r viktig for å opprtthold n god blodsirkulasjon og stimulrr utvidlssfunksjonn i d gnital kroppsdlr. Lyst, nrgi & funksjon Slgs hos: Tlfon:

4 6 Flaskr sg til på Rykkinn Hr pa ntr vi mst FAKTA: PANT: Europisk kundundrsøklsr visr at: Kundr som pantr handlr så my som 52 prosnt mr nn andr kundr. Undrsøklsn visr også at drsom dt r flr butikkr å vlg mllom i nærmiljøt, vlgr kundr hlst dn butikkn som har dn bst rturløsningn. Opp til 22 prosnt sir at d vil ndr std å pant og handl drsom d finnr n butikk md bdr pantløsning. MANGE OM BEINET: Dt r pant på mr nn du tror. I dag finns dt rundt 660 drikkvarboksr og 875 gjnvinnbar plastflaskr i dt norsk pantsystmt. Foto: Antt Hobæk Ravnsborg FORNØYD SJEF: Dt r hygglig å vær på panttoppn i Bærum. Jg tror suksssn kommr av at vår pantautomatr r plassrt ltt tilgjnglig for kundn, fortllr butikksjf hos Mny på Rykkinn, Jørgn Rønningn. Foto: Robrt Walmann SNØFRESER maskinn du kan stol på når snøn lavr nd! Flasktutn pkr på Mny på Rykkinn. Ingn andr stdr i Bærum pantr folk mr. Hl boksr og flaskr bl dyttt inn i matbutikkns to pantautomatr i fjor. NYHET Maskinn lvrs klargjort og fritt tilkjørt. Tkst: Robrt Walmann Vi førr BAFFIN vintrstøvlr! Ingn pantr så my som nordmnn. I hl Bærum bl dt pantt nstn ått millionr boksr og flaskr i fjor. Dt r godt nytt for all. Randi Haavik Varbrg i Norsk Rsirk AS mnr vi gjør oss slv n god tjnst. Dsto mr vi pantr, jo lavr blir prisn på drikkvarr, sir hun. PRo Maskinsrvic AS NYTT LIV: Pantd boksr snds til Norsk Rsirks anlgg, dr d tlls, prsssvakåsvin og klargjørs for 7 gjnvinning Nsbru Norsk Rsirk Tlf Foto: GAMMELT BLIR NYTT Informasjonsdirktørn fortllr at flaskr og boksr som pants i dag har så god kvalitt at d gjnvinns til ny flaskr og boksr. Drmd går avgiftn nd og produsntn kan gjør no md utsalgsprisn. D størst halvannnlitrs flaskn går imidlrtid ikk til rsirkulring, mn tilbak til bryggrin som skyllr og brukr dm på nytt. sjf hos Mny på Rykkinn. Han mnr pantsuksssn skylds ltt tilgjnglig pantmaskinr plassrt i t folkrikt områd. Folk giddr ikk bær tomflaskr langt. Drfor har vi satt automatn i inngangsdørn til sntrt. Non butikkr gjmmr bort automatn. Kanskj fordi dt r my jobb md bhandlingn av godst. Vi gjør jobbn som n srvic til kundn. Rn vlddight, sir han og fortllr at gn folk tar sg av sortringn. Vi får litt pngr for jobbn, mn ikk i nærhtn av å dkk lønnskostnadn, sir han. MEST BRUS Rønningn fortllr at brusflaskr r gjngangrn i automatn. VELDEDIGHET Jørgn Rønningn r butikk- Snøfrsr YANMAR YSR 765 C Pris m. EL-start 12V Driftssikkr SNØFRESER Japansk toppkvalitt SNØFRESER Enmaskinn av markdts du kan bst på maskinr stol maskinn du kan når snøn lavr Fritt på lvrt i Askr stol når snøn nd! og Bærum lavr nd! PANTER ALT: Liv Haug Sys fra Rykkinn mnr hun ikk har no valg. Jg kan jo ikk hiv pngr. Boksr og flaskr må tilbak og inn i pantsystmt, sir hun. Foto: Robrt Walmann PANTETOPPEN I BÆRUM: I 2010 bl dt pantt 7,2 millionr boksr og flaskr i Bærum. Årt ttr bl dt pantt 7.9 millionr nhtr. Øvrst tronr Mny Rykkinn md sitt mottak av nhtr i fjor. Andrplassn har Mny Kolsås md sin plantd nhtr i Ettr pantn å dømm sr dt ut til at folk drikkr lik my sukkrbrus som lttbrus. Jo da, vi r stor på øl også, mn jg har særlig lagt mrk til d norm mngdn md brusflaskr som kommr inn. Han tror dagns pantr r miljøbvisst og prisbvisst folk. Barnfamilir r spsilt flink pantr, sir han. GIR BORT PENGER Om non ukr blir dt plassrt ut ny pantmaskinr til kundn på Rykkinn. Da får pantr mulightn til å gi bort pantlappn til Rød Kors. Jg håpr folk bnyttr dnn mulightn. Å gå bort pantlappn r n god gjrning, sir han. Enn så lng havnr pantlappn i lommn på Bærums mst ivrig pantr. En av dm htr Liv Haug Sys (67). Jg hadd gjstr på rakfisklag. Nå må tomgodst hjm igjn, sir hun og plassrr lttølt i hullt. Dn pnsjonrt kommunarbidrn fra Rykkinn mnr hun ikk har no valg. Hva skal jg llrs gjør? Kast pngr? Ni, pant r dt som gjldr sir hun. Sys fortllr at hun også tar md boksr tilbak til Svrig for å pant dr. Dt hopr sg fort opp. Dt bst hadd vært om vi kunn pant svnskgodt hr i Norg, mn dt r vl umulig, spør hun. LAVE PRISER: Randi Haavik Varbrg i Norsk Rsirk AS mnr folks pantgld sørgr for lavr prisr på drikkvarr. Foto: Norsk Rsirk KAN PANTE SVENSKER Ifølg Randi Haavik Varbrg i Norsk Rsirk AS r dt fult mulig å pant svnsk boksr og flaskr i Norg. Dn nst hakn r at du ikk får pngr for pantn. Dt vil nok aldri bli mulig å få pant for svnsk boksr. Dtt r vansklig å få til fordi non må btal pantn til butikkn, sir informasjonssjfn. Vil ikk maskinn ta imot svnsk boksr, så mld fra til butikkn. Da kan vi snd ut d riktig filn til maskinn så d kan ta imot d aktull boksn, sir hun. DEN STORE REISEN Informasjonsdirktørn i Norsk Rsirk AS fortllr at når flaskr og boksr går inn i pantautomatn, blir diss prsst sammn inn i slv automatn. D går drttr nd i miljøvnnlig skkr. Skkn blir hntt md bilr som har lvrt varr til butikkn. Drttr lvrs dt til Rsikrs anlgg på Alnabru, sir hun. KUBER OG BALLER Dr farg sortrs plastflaskn og d blir prsst sammn i stor ballr. Boksn blir prsst sammn til stor kubr. Båd flaskr og boksr går til gjnvinning og blir til ny flaskr og boksr, og ttr 60 dagr står dn i butikkhylln igjn md ny drikk, sir hun. VED ASKER TANNLEGESENTER FÅR DU En undrsøkls md 2 røntgn, puss og rns for kr 595,- (Ordinær pris 895,-) Maskinn lvrs Maskinn klargjort oglvrs fritt tilkjørt. klargjort og fritt tilkjørt. NÅ Vi førr BAFFIN 0,9 Vivintrstøvlr! førr BAFFIN vintrstøvlr! Tilbudt gjldr f.o.m. dn 12. januar til 31. januar. Førpris: ,Brgrnst antall Åpningstidr: man-tors: 08:00-20:00 fr: 08:00-16:00 PRoMaskinsrvic MaskinsrvicAS AS PRo Vakåsvin Nsbru Vakåsvin Nsbru Tlf Tlf Ansvarlig tannlg Elizabth Günthr MNTF ENKEL LØSNING: Hos Mny på Rykkinn står pantautomatn i inngangsdørn til sntrt. Hit kom flaskr og boksr i fjor. Foto: Robrt Walmann 7 Tlfon Torvvin 12 inngang C

5 8 Planlgg januarshoppingn Rally gjnnom Afrika på Vspa Vi har så godt som ingn fordlr, mn vi r lystn på vntyr, sir Joachim Gjølbrg, Magnus Knutsn Bjørk og Adrin Bjørnsku. NYHET Tkst: Suada Catic Vi r vspantusiastr, så dtt følgr gntlig av vår fascinasjon for dnn scootrn. Samtidig handlr dt om å vis for oss slv og for andr at dt ikk r strngt nødvndig md sist skrik innn motorsykkl for å klar no sånt, sir trion som startt kjørturn 14. januar. VÆR FORNUFTIG: Dt r my å kjøp, mn dt r lurt å tnk sg om slv om dt kan virk billig, mnr Lon Tillr Kirkby. Bgg foto: Robrt Walmann Dt r tid for motkupp. Mn bli ikk blndt av at alt r så billig. Planlgg shoppingn, rådr imagstylist Lon Tillr Kirkby. Akkurat nå r dt sdvanlig januarsalgt i gang. Butikkn forsøkr å kvitt sg md varn som ikk bl solgt unna NYHET Tkst: Charlott Sissnr SkyvdørsGardrob * Vi har nå SPINNVILLE PRISER... * som kun varr i n bgrnst tidspriod INNREDNINGSPAKKER Vi Kan Gardrob! Vår mst populær innrdningsløsningr til mgt hygglig prisr. Prisr opptil brdd 279cm md topphyll og stngr. A=Langt tøy B=Vanlig tøy Spør oss om råd og tips A Garantrt Billig også på skyvdørr md BESTE kvalitt Vi tgnr din Walk-in Clost i 3D tgningr SPINNVILLE PRISER B B B Pakk kr.,1 stativ b45 h205 d50 m/10 stk kurvr 18,5cm Pakk kr.,2 stativ b45 h205 d50 B m/20 stk kurvr 18,5cm Innrdningspakkn kan IKKE ndrs. A DENNE UKEN - LØP OG KJØP Som vanlig har vi kstra god prisr i startn på årt, og dt vil lønn sg å komm innom oss nå. Diss prisn varr kun i n bgrnst tidspriod Vi har mgt fornuftig prisr på vår kvalittsgardrobr. Ta md mål og kom innom for n hygglig prat md oss! ASKER-BÆRUM Hvorfor vlg oss? Billingstadsltta 11 Rtt ovr Esso Man-Tors 10-20, Fr-Lør OSLO-LILLESTRØM Trondhimsvin 436 Ammrud Man-Tors 10-20, Fr-Lør SKI Haugnvn. 35 (Ås) På Nygård, ndrst i gatn Man-Tors 10-18, Fr-Lør Gratis og uforpliktnd oppmåling/hjmmbsøk - Slgr som hjlpr dg å dsign forslag - Profsjonll montørr som kan vår produktr - Standard frontr og innrdning på lagr - 15-års garanti på hjulsystm GARDEROBEMANNEN før jul og båd høst- og vintrkollksjonn stts my nd i pris. Dt btyr at du kan gjør mang kupp i diss dagr. Mn hva lønnr dt sg å s ttr i jungln av salgsplakatr? TENK DEG OM Dt bugnr i butikkn, og du kan gjør kupp, mn mitt råd r å planlgg! Dt viktigst r at du ikk blir blindt av at dt r så billig. Tnk ovr om du trngr dtt plaggt. Økonomin r trang i januar for folk flst, drfor skal du også tnk dg godt om, rådr Lon Tillr Kirkby. Hun r profsjonll shoppinghjlpr, gardrobplanlggr og imagstylist i I am Bli ny-studio i Sandvika. dg og lag dn gardrobn du trngr og som fungrr båd på jobb og på fritidn. Finn d plaggn og kombinasjonn som gir d signaln du ønskr å gi. Så kan du gå ut og gjør kupp. For nå vt du hva du skal ha, sir Kirkby. Imagstylistn mnr dt viktigst r å s ttr d klassisk plaggn som aldri blir umotns. Lt ttr tidløs klassisk basplagg, som kjolr, kåpr, trnchcoats, skinn og vskr, avsluttr Lon Tillr Kirkby. Dt r hlt klart at utfordringn r stor når man skal kjør Vspa gjnnom Afrika. Andr bgir sg ut på turn md alt fra «skikklig» motorsyklr til lastbilr, firhjulstrkkr og polski-fiatr. Mningn r at dt skal vær litt tøft, fortllr dltagrn. Non går på ski til Sørpoln, mns andr sttr sg i n bltbil. Vi skal gri dt på Vspa, sir Gjølbrg fra Slpndn. STOR UTFORDRING OG TØFFE GUTTER Listn md ulmpr r lang. Scootrn har rlativt høyt bnsinforbruk i forhold til motorstørrlsn, lastn r tung og hjuln små. Målt til ntusiastn r rtt og sltt å komm i mål. Vi har daglig tappr på i snitt 50 mil som vi må gjnnomfør for å hold oss i nærhtn av arrangørn av rallyt, dt mdisinsk tam og andr sikkrhtsordningr, sir d. RYDD I SKAPET Oft florrr dt av Ta 3 - btal for 2 - tilbud. Kirkby mnr at man ikk nødvndigvis bør slå til på dt. Trngr du tr T-skjortr? Kanskj kan man kjøp n pn og litt mr spsill skjort md litt bdr kvalitt til samm prisn?, forslår hun. En annn fil man kan gjør r å kjøp t plagg som gntlig sittr for trangt - bar fordi dt var så billig. Imagstylistn mnr drfor at du bør ta t dypdykk i klsskapt ditt før du lggr ut på n ny shoppingtur. Gå hjm og rydd i skapt ditt. Finn ut av hva du gntlig trngr. Få ut alt som blir skapfyll og vær lur. Ikk fyll opp md mr skapfyll, oppfordrr hun. DERES VESPA ER LASTET MED 70 KG Md på turn har d md sg KONTORROTTER TIL ØRKENDYR Om d har forutstningn som skal til for å gjnnomfør rallyt r d usikr på. Mn n ting r sikkrt. Hvrdagn blir annrlds når d tr guttn skal fart gjnnom Afrikas ørkn, fjll og kystlinjr, i stdt for å sitt på kontort. Vi r hlt og holdnt avhngig av hvrandr. Stikkr én av, forsvinnr vrktøyt. Stikkr n annn av, forsvinnr tltt. Vi må kjør samlt, fortllr guttn som gldr sg mst til Atlas-fjlln, pistn vd grnsn mot Algri, og til tappn langs stranda i Maurtania. Du kan følg guttn på GLEDER SEG: Joachim Gjølbrg, Magnus Knutsn Bjørk og Adrin Bjørnsku gldr sg til t spnnnd Vspavntyr. Foto: Privat Mld dg inn før 15/2 du slippr innmldingsavgift og får: - ditt lokal trningssntr 50% rabatt på prsonlig trnr frm til mars! 2 timr md vildning og oppfølging av fysiotraput i trningssntrt! Ring og bstill n gratis prøvtim md fysiotraput. TIDLØSE PLAGG Dt som ikk passr, dt som r for trangt llr for stort, kan du gi til Frtx. Bygg vidr på d klærn som r fin til POSITIVE GUTTER 70 kg last hvr. Vrktøy, førsthjlpsutstyr, dlr og annt småplukk r hlt nødvndig bagasj. I tillgg kommr d til å kjør md 50 litr bnsin og 18 litr totakts olj. Dtt utgjør i ovrkant av 200 kg totalt, mn d r likvl akkurat innnfor dn tillatt totalvktn i vognkortt. For oss vil dt drfor handl om å skynd sg langsomt. Vi kan ikk ta non stor risiko. Vi må kjør md hut, samtidig som vi må hold n viss snittfart for å klar dagns tapp, sir d tr. RYDD FØRST KJØP ETTERPÅ: Imagstylist Lon Tillr Kirkby forslår at du gjør t dypdykk i klsskapt ditt før du går på shopping. Bakr Østbysvi 26, 1351 Rud *Forutsttr tgning av AvtalGiro m/ 12 mndr binding (399,- / mnd.) 9

6 10 11 Influnsa, mykoplasma llr omgangssyk? Løxa Utvikling står på: Årts mny r varirt og ubhaglig Assistrnd kommunovrlg i Askr, Sigrid Ryg Hlgbostad i Askr, vt dt mst om oppkast og sår halsr. Løsningn r vann og hvil, sir hun. NYHET ELEKTRISK STEMNING: Dt jobbs flittig md å skru til strømldningr. Diss skal snart snds ut til bdriftr. Jobbr for arbid til all Dt du r god på får du utviklt hos oss. Vi gir dm ulik arbidsoppgavr tilnærmt dt daglig arbidslivt. Dt gir god rsultatr, sir Cato Ski, daglig ldr på Løxa Utvikling. NYHET Tkst og foto: Tha Hop Løxa Utvikling har holdt på sidn 1977, og gir uførtrygd og psykisk utviklingshmmd mulight til n hvrdag hvor arbid står i fokus. Dtt r mnnskr som kommunn i utgangspunktt har sagt ikk kan jobb. Vi hjlpr dm til å finn ulik jobbr hvor d kan vis hva d r god på. I fjor solgt vi varr og tjnstr for 3,6 millionr kronr. Brukrn har gjort jobbn, og dt r vi stolt av, sir Ski. PROPELLER Arbidsoppgavn r mang og brukrn r krativ. Hr får d vist hva d kan. I dag pakks dt varr for apotk. Non brttr skr, mns andr pakkr innholdt, sir Ski som fortllr at brukrn også kommr md gn idr. Vi lagr også n ispropll som skal sørg for at motorr på båtr ikk frysr når vintrn kommr, sir han. KAN VÆRE NABOEN DIN Løxa Utvikling hjlpr også vanlig folk som fallr ut av ordinært arbid. Md forskjllig typr arbidstrning, får d mnnskr tilbak i jobb. D som kommr hit for arbidstrning, r som dg og mg. Oft har d vært sykmldt i n lngr priod, og trngr hjlp til å komm tilbak i arbidslivt. Vi har forskjllig tiltak ut ifra hvor my hjlp d trngr. Non jobbr hos oss, andr blir sndt til arbidsplassr hvor d kan trns opp, mns non går tilbak i arbid igjn, sir han. tostøln r blant høydpunktn. Da går vi lang turr i fjllt, og avsluttr md god mat og dans på kvldn, sir Frøysa som har dltatt på turn samtlig år. STORTRIVES På Løxa Utvikling får brukrn spsialisrt sg til dt d r god på. Hass Magn Rustad har jobbt på Løxa i snart t år, og r storfornøyd. Jg bl tatt imot mg åpn armr og har fått mang vnnr. Dt jg likr bst r variasjonn i arbidsoppgavn. Du får prøvd dg på forskjllig oppgavr. Dt du r god på får du utviklt hr. Jg gikk t år utn arbid, og dt var mitt kjdligst år. Jg jublt da jg kom inn, fortllr Rustad. BRETT OG TELL: Kariann Skibns pakkr bursdagskort til butikkr. D må brtts riktig og antallt dobbltsjkks n sist gang før d snds av gård. nonstop fitnss Har du lyst til å prøv klatring? Bsøk oss på Holmn Klatrsntr på Vøynnga Vi tilbyr klatrkurs for barn, ungdom og voksn: Ingn bindingstid! Klatrskol for barn Forldr & barn kurs Nybgynrkurs i klatring inn Kurs i bvglstknikk Drop-in og bstilling 800m2 klatring Stort buldrområd Buldrrom for barn Oppholdsrom for gruppr Butikk og utstyrsli Bsøksadrss: Vogllund 8, 1394 Nsbru Tlf: D sir at influnsatoppn slår til i måndsskift januar, fbruar. Stmmr dt? Dt vt vi ikk sikkrt nda. Dt r mldt til Folkhlsa om t øknd antall prsonr md influnsasymptomr i hl landt, mn ikk så mang at dt kan kalls t utbrudd. Hva slags influnsa snakkr vi om? Årts influnsa sr ut til å vær t av d vanlig virustypn som gir vanlig ssonginflunsa. Årts influnsavaksin virkr for dnn virustypn. Hvordan vt vi at vi har fått n kt influnsa? Influnsa r mr nn n vanlig forkjølls. Dt følgr også md høy fbr, musklsmrtr, hodpin, tørrhost og slappht. Også magplagr kan også forkomm. Varightn kan vær 7 10 dagr. UNDERHOLDNINGSSJEF Også Bo Frøysa r nig. Han har vært hr i ovr 11 år og syns avslutningn r d morsomst. D sist årn har jg stått for undrholdningn. Jg har sungt på julavslutningn og planlggr årts sang. Også dn årlig høstturn til Bi- Tkst og foto: Robrt Walmann vd apotkt Vlkommn skal dr vær Vøynngtunt 2 til Bærums Tlf.: hyggligst studio! Åpnt 365 dagr i årt - kl Btjnt man-tors kl og 15-19, frd kl Drop-in sol! Hjlpr dt å vaksinr sg nå? Årts influnsavaksin gir bskyttls mot dt virust som r rapportrt, så dt kan vær lurt å vaksinr sg. Man bør ikk vnt, for dt tar ca. to ukr fra man r vaksinrt til vaksinn har full virkning. Vaksinn kan fås hos fastlgn din llr på vaksinasjonsog smittvrnkontort i kommunn. Er dt no spsilt md årts influnsa? Dt r ikk rapportrt no spsilt md årts influnsa, mn dt r vrdt å mrk sg at dt også for tidn går n annn luftvissykdom som htr Mykoplasma. Dn r ikk så smittsom som influnsa, mn gir influnsalignnd symptomr som litt fbr, sykdomsfølls og plagsom host. Antibiotika hjlpr mot Mykoplasma, mn ikk mot influnsa. Når bør man gå til lg? Man bør kontakt lg hvis man har influnsasymptomr og tilstandn forvrrr sg. Har man tgn på uttørking som tørrht i munnn, lit vannlating, kastr opp og har problmr md å drikk, bør man også oppsøk lg. Ellr hvis man må pust raskt llr anstrngt. Hva skal vi gjør for å bgrns smittffktn? Hold dg i ro hjmm, ikk gå på jobb drsom du har fbr llr følr dg syk. Ikk host på andr, vær nøy md å vask hndn, bgrns antall prsonr du har kontakt md. Hvordan blir vi raskst mulig frisk? Ta dt md ro, vær hjmm fra jobb, drikk riklig. OGSÅ KOM OMGANGSSYKEN Årts ubhag stoppr ikk md influnsa. Også omgangssyk rgjrr i vårt distrikt om dagn. Sigrid Ryg Hlgbostad GODE RÅD: Assistrnd kommunovrlg i Askr, Sigrid Ryg Hlgbostad, mldr om influnsa og omgangssyk i vårt distrikt. Bli hjmm. Drikk vann og vask hndr, sir hun. fortllr at Norovirus r t svært smittsomt virus. Dtt virust smittr ltt fra prson til prson via uvaskd hndr og vd kontakt md forurnsd ovrflatr som dørhåndtak og vannkranr på vaskr, sir hun. ViVigir girnytt nyttlivlivtiltilditt dittintriør intriør Grunning Grunning Sparkling Sparkling Sliping Sliping Pussing Pussing Toppmaling Toppmaling av av Vi dmontrr Vi dmontrr kjøkkn kjøkkn - ETTER og montrr. og montrr. ETTER ETTER Vi hntr Vi hntr og og innrdning, innrdning, bringr bringr om om møblr, møblr, ønsklig. ønsklig. Forhåndspris Forhåndspris dørr dørr m.m. m.m. og god og god rfransr. rfransr. FØR S rfransr S rfransr og bildr og bildr på på Lgn fortllr at Norovirus også kan smitt via dråpr som danns i luftn rundt n som kastr opp. Smittsomhtn varr i om lag to dagr ttr at man har sluttt å kast opp llr har hatt diaré. Dt r drfor viktig å ta hnsyn til dtt og ikk gå for tidlig tilbak på jobb om man arbidr i n barnhag, i hlsvsnt llr md matsrvring og matlaging, sir hun. Dt tar timr fra man blir smittt til man blir syk. Ubhagt varr vanligvis 1 2 dagr. Individual Touch SENTER FOR SELVUTVIKLING Du r bst når du r på ditt bst - Et godt liv i harmoni og balans startr md DEG og d valgn du tar. - Å ta riktig og bvisst valg handlr om slvfølls og slvtillit. - Slvfølls, dt du tnkr og mnr om dg slv. - Slvtillit, dt du kan og som du mstrr md lttht. Dt vi tnkr og sir til oss slv blir n sannht, hvilkn sannht vlgr du? Ccili Duus Er du klar for EN NY START md styrkt Slvfølls og Slvtillit i 2012? NYE KURS i januar 2012, m/individull coachingsamtalr Oppstart Torsdagskurs 19. januar og Tirsdagskurs 24. januar, kl , mr info Changing th way of thinking Vakåsvin 9a, 1395 hvalstad Epost: Mobil:

7 12 Tar dt aldri piano 13 Spillr på lag md publikum ELITE: Arngull J. Østnsn (34) tilhørr litlagt innn norsk pianontrtainr. Jg jobbr blant annt for t konspt som htr Pianobarparty. Dtt r t vldig populært tilbud. Da kommr jg hjm til dg og kjørr fullskala pianobar. Utstyr og mobilt flygl har vi slv, fortllr han. ALLE SKAL FÅ FARVEL VERKTØYKASSE LEVEBRØD: Arngull fra Rykkinn lvr av å undrhold md piano og sang. Dt har han gjort i ovr ti år. Han og kona Mtt flyttt til Rykkinn i D sist to årn har familin bodd i Sljord i Tlmark mns Mtt arbidt som lg. Dt r godt å komm hjm til flyglt mitt, sir Arngull. Arngull J. Østnsn (34) lvr av å lag fst og moro på pianobar. Da jg så Jrry L Lwis på TV i 1987 var dt gjort, sir tangnttalntt fra Rykkinn. FOLK I FARTA Tkst og foto: Robrt Walmann Tolvåringn liggr på sofan. Han lsr t blad om amrikansk bilr. Når Arngull blir stor skal han bli bilmkanikr av bst mrk. Dt r allrd bstmt inn i hodt på dn ung pjokkn. ARMER OG BEIN Da sttr vi ovr til undrholdningsprogrammt md dn kjnt pianistn Arngull hørr hallodamn på TV muml no om pianorock. Han bøyr sg fram og skrur volumknappn på maks. Dr sr han Jrry L Lwis hamr løs på flyglt. Han spillr md armr og føttr mns han syngr A Whol lot a Shakin. Dt r lik før fjrnsynsapparatt ksplodrr. BRASK OG BRAM Dagn ttr kjøpr Arngull n Jrry L-kasstt. Han oppsøkr n nabo som har piano og sttr sg til å øv. Dt Jrry gjør, dt gjør Arngull. Igjn og igjn. Gjnnombruddt kommr i åttnd klass. Frøkn br Arngull spill non forsiktig pianotonr på julavslutningn. Ungguttn riggr sg til og hamrr løs. Han spillr Jrry L Lwis så hftig at gymsaln bgynnr å gyng. Forldr, lvr og lærr blir stumm. Ettr opptrinnt i gymsaln står d i kø. All vil ha kontakt md Arngull og hans pianorock. Dt blir pianokomp for kor, tatr-, dans- og visgruppr. Tilbud om bryllupsmusikk og bgravlsr kommr også signd på. Arngull sir ja til alt. Piano r bar n morsom hobby. Dt r bilmkanikr han skal bli. Drfor r dt ikk så nøy md notr. All sangn lærr han nklt vd å hør på kassttr. Slv i dag skjønnr ikk Arngull bært av notr og G-nøklr. MUSTANG SALLY Non år snr går Arn og n kamrat på Karl Johan. Dt r Musikkns dag. Bort i gata r dt tilløp til opptøyr. En voldsom folkmngd flokkr KONGEN: Jrry L Lwis var mannn som vist hvordan dt skull gjørs. Han hrjt md tangntinstrumntn uanstt hvor han opptrådt. En vakkr dag i 1987 sr Arngull mstrn i aksjon på TV. Dt var n utrolig opplvls, sir Arngull som fulgt i sjfns fotspor. sg rundt n ovrvktig pianomann. Mannn bak tangntn r Tim Bui, n amrikansk pianontrtainr i vrdnsklass. Han spillr Mustang Sally så hftig at folk går fra konsptn. Han spillr md rumpa, bina, albun og fingr. Pianot går bananas. Hi du. Slutt md dt dr. Kanskj bilmkanikrutdanningn på Rud ikk r dt stor likvl, tnkr Arn. Han sittr på Jagrmistr Pub i Nittdal og spillr ABBA, Michal Jackson og Elvis. Folk hngr ovr flyglt og syngr. Dt lysr i øynn på folk. All vil ha mr. Utstdt sttr omstningsrkord dn kvldn. Arngull bstmmr sg for å vink farvl til rustn støtdmpr og oljskift. Han vil la pianoundrholdning btal husli og matpakk. Sangtimr får han fra n gamml sangbok. Dr lsr han om pust og oppvarming av stmm. Ettr n audition hos n kjnt pianobaragnt r han i gang. Dn først profsjonll jobbn gjørs for t fststmt publikum i Sunndalsøra. sg slv og gjstn. Han skal skap god stmning. Også r dt viktig å kunn mang sangr, sir han. Arngull kan nærmr tusn sangr utnat. Han spillr alt som spills kan. Vi som jobbr md dtt må tilpass oss gjstn. Ungdom vil ha hitlistmusikk mns d ldr vil ha Bon Jovi og Elvis. Jg r sikkr på at pianobarkonsptt vil bstå. Folk kommr ttt på artistn og dt skaps magisk øyblikk, mnr han. KJÆRLIGHETSBALLADE RASKE FINGRE: Å s n pianontrtainr in action r fascinrnd. Jg kan spill fort. Folk sir dt r moro å s på. D flst mnr imidlrtid dt jg gjør sr ltt ut. Jg kan forsikr at dt i hvrt fall liggr litt øving bak bvglsn, sir Arngull. SYNGER ALT. ALLTID. D nst ti årn fartr Arngull land og strand. Han har vært i all landts pianobarr mang gangr. Også utlandt vil ha pianoundrholdrn fra Rykkinn. Han har spilt my på Crazy Pianos i Ndrland. Dt handlr om å ikk ta sg slv høytidlig. En pianoundrholdr skal tull md Magi bl dt også i Tromsø da Arngull lvrt t av sin ht tangntshow. Vd pianot sittr i jnt. Mtt r på pianobar for først gang. Vnninna mi vill at jg skull s dn kjkk pianistn. Jg falt for typn, sir hun. Drmd var dt gjort. Mtt og Arngull bl kjærstr. For fir år sidn bl d gift og nylig kom lill Markus til vrdn. Vl, nå r dt slutt på all risingn. Dt høvr sg ikk å dra fra familin på lang pianoturnr. Mn jg satsr på å spill i Oslo og rundt i distriktt. Når lill Markus blir størr, kan jg hllr ta md familin på tur, smilr dn muntr pianistn. DEN STILLE KJEMPEN MINST LYD/MEST EFFEKT LEVERT MED MARKEDETS BESTE KVALITET FRA MITSUBISHI GRATIS BEFARING Hæ, sir n lærr. Juksr du? Har du md kassttspillr? Dt r ikk juks. Dt r Arngull som lvrr sin først pianobar. Du sprrr jo hl Karl Johan. Kom hllr tilbak når butikkn r stngt. Ridnd politi r tilkalt for å stopp galskapn. Tim Bui må pakk sammn. Dt r dt villst jg har stt, sir Arn til kamratn. Et par år snr går Arngull igjn gatlangs i Oslo. Han hørr n lyd. Dt r Tims piano. Dnn gangn spillr amrikanrn inn på n pub. Arngull går inn. Foto: Pianobarparty.no Kjøp nå btal rntfritt om 9 mnd. 5 års garanti! drift ntrt Gara til 25º nd Julgavn som varmr! Askr og Bærums størst forhandlr av Mitsubishi Elctric varmpumpr Mdlm av Norsk Varmpumpforning Gratis bfaring - Finansiring Forhandlr: IVT, Panasonic, Toshiba, Daikin og fujitsu Landfalløya 38, 3023 Drammn Tlf.: ,

8 Luksus på Fornbu 14 Når kun dt bst r godt nok Tlnor Arna var fylt til randn av rask bilr, luksuriøs svømmbassng, pn plsr, myk sngr, polrt flyglr og lysnd tannblkingsmaskinr. På «Oslo Lifstyl 2012» spars dt ikk på no. 15 FRISTE R: Ingrid Bjrkns og Julia Lundbrg r på plass md sin cupkaks. Folk trngr søt fristlsr, sir d. TREND Tkst og foto: Robrt Walmann Publikum lot sg ikk b to gangr da «Oslo Lifstyl 2012» åpnt dørn på Tlnor Arna i hlgn. Norgs nst salgsutstilling for produktr og tjnstr av ypprst klass trkkr folk som aldri før. Godt ovr hundr forskjllig utstillr fikk vist fram dt finst som kan kjøps for pngr. drikk av ypprst klass DET GODE LIV: Mat og publikumt. var tilgjnglig for mss å slg flr KLASSI SK: Vi håpr sir flyglslgr n, ss m av t flyglr i løp n potnsill r r H Trond J. Hllstrøm. pill t flygl i vs prø å d m g kjøpr i gan n. ss kla hundrtusnkronrs SØTE FRISTELSER Vi r hr for å vis fram kakn vår. Vi lagr nydlig cupkaks. Produksjonn forgår på Østrås i Bærum. Vi har utsalg i Oslo og på nttt. Nå r vi hr for å gi folk n søt opplvls. Salgt går stryknd, sir Ingrid Bjrkns og Julia Lundbrg. D har skapt n rosa stand som vkkr oppsikt blant dt rikholdig utvalgt av mørk BOSS-drssr og flyglr til ovr n halv million kronr stykkt. DRØMMER SØTT LEKKERBISKEN: Rask og dyr bilr r n slvfølg på luksusmss. Litt borti vin liggr to hrrr og sovr på hvr sin sng. Sngn vd sidn av r solgt. Til dn ntt sum av kronr. D har kanskj spist svindyr skink og dyppt gullbrød i olivnolj til flr hundr kronr litrn. Dt tar på å vass i luksus. LU KKØYE: Dt tar på å vass i luksus. til å vis fram hjm r DE KOR: Et luksuriøst Mang fikk tt. pyn t som rgl pn fra d ulik n sjo pira ins ny skj kan na. Ar r no Tl utstillrn i si på HVITE RE: Ingnting å. nr tn av for blking intrssn VASK OG REPARASJON av orintalsk tppr sidn 1970 Vårt rfarnd prsonal tar var på din vrdifull tppr. Januartilbud!2 m fra kr. 99,- pr Omsorg i all livts fasr Prima Omsorg tilbyr hls og omsorgstjnstr hvor livskvalitt og trygght står i fokus. Man får fast prsonr å forhold sg til. Vi inngår fast avtalr llr gir hjlp vd bhov. var også satt av plass FOR HAM: På mssn tkstilr. ADRIASOL TILBYR: ~ Møt vårn på Amalfikystn ~ 12. mars 26. mars I samarbid md Hotll Villa Romana i Minori arrangrs to ukr md syd-italinsk kulturopplvlsr, inkludrt Tatro San Carlo i Napoli. Intrssrt må ta kontakt til Wnch Giævr. Mobil: Vi hntr og lvrr kostnadsfritt Tlf.: / Ta kontakt md vår avdling i Askr og Bærum på tlf Gratis bfaring Vasking og imprgnring Rprasjon av frynsr, kantr og hull Tppt lggs tilbak på plass Tips oss! Tlf.: Få Flax-lodd! KUNST: Vakr malrir gjør sg på vggn. Bsøk oss på Facbook Antiskli undrlag Vi bhandlr vansklig flkkr og lukt Formidlr salg av tppr God kunnskap om orintalsk tppr Pttrsn Tppr Wilh Wilhlmsnvi 47, 1362 Hosl Fo r ga nøy ra dh nt t i! s- Adriasol

9 16 ELSKER Å SPILLE: (Fra v.) Anna-Lna Eriksn, Ann Hvding, Ragnhild Døsn, Hnritt Wi Flaig og Ann-Grt Bakksjø utgjør fløytkvintttn 5 på Tvrs. All foto: Maria Tvitn Hlgby HETE PRISER I JANUAR! Først vrs fra fløytkvinttt HØY KONSENTRASJON: Fokust må vær på topp når man øvr på Humlns flukt. Snr på dagn spilt d stykkt på Vnskabn i Askr. Ettr å ha møtts på n fløytfstival, fant d fm damn ut at d skull dann kvintttn «5 på Tvrs». I juln spilt gruppn sin først konsrtr, og håpr nå på flr oppdrag. KULTUR Tkst: Maria Tvitn Hlgby Dt r n grå dsmbrdag, og snøn liggr cntimtrdyp utnfor kulturlåvn i Askr. Man kan så vidt hør d ilsk tonn til Humlns flukt gjnnom d tykk vggn. Inn øvr fløytkvintttn 5 på Tvrs. Ni, vnt litt. Dn går for sakt. Vi prøvr på nytt. Mtronomn, som står omringt av d fm kvinnlig fløytistn og drs instrumntr, slår n hurtig og taktfast rytm. Dt tlls nd, før fingrn på fm par hndr nok n gang får kjørt sg. Dt r viktig å få alt til å stmm før dbutkonsrtn på Vnskabn snr på kvldn. FIRE NORDLENDINGER OG EN SVENSKE Kvintttn bstår av Ragnhild Døsn og Ann-Grt Bakksjø, som bgg bor i Bærum, Hnritt Wi Flaig, som bor i Askr, og Anna-Lna Eriksn og Ann Hvding, som bor i Oslo. Ellr fir nordlndingr og n svnsk, som d omtalr sg slv som. All bgynt å spill i n ung aldr, og valgt slv hvilkt instrumnt d skull spill. For Bakksjø var gldn stor da hun som barn så n plakat i hjmbygda om at kulturskoln ndlig kunn tilby fløytkurs. Da løp jg rtt hjm til mamma, og spurt om jg kunn bgynn, smilr hun. Dt r tydlig at dn stor intrssn for instrumntt har vdvart. I dag jobbr nmlig all som fløytlærr. Så dt går i fløytspilling stor dlr av døgnt for all fm, fortllr Døsn, som i dag r lærr på båd Askr kulturskol, og Blikr vidrgånd skol. Oslo kulturskol, og drmd bl hun også n dl av kvintttn. Dt at vi nå kjnnr hvrandr såpass godt, gjør at vi tør å kall n spad for n spad, sir Flaig, som mnr god kjmi r viktig for at gruppn skal fungr. VIL SPILLE KONSERTER 5 på Tvrs har mang planr frmovr. I januar skal d spill på fstivaln «Fløytfst» i Skin, før d skal hold n gn konsrt på Tatr Ibsn. I mai skal d spill på nda n fløytfstival. D ønskr vidr å organisr tmakonsrtr dr d fokusrr på forskjllig måtr å formidl musikkn gjrn md gjstartistr. Dt hadd for ksmpl vært vldig spnnnd å ha md n pianist, sir Hvding, mns d andr nikkr. Nå håpr d på flr oppdrag, og oppfordrr samtidig andr fløytistr til å spill mr. Flaig mnr dt r viktig å bruk instrumntt i familisammnhng, og at båd ung og gaml fløytistr burd spill mr for hvrandr. Folk r liksom så rdd for å spill konsrtr for vnnr og famili, mn man burd virklig spill mr for hvrandr. Og til vordnd fløytistr dr ut, har d all tt tips. Øv! Jo mr man kan, dss morsommr blir dt. HETE PRISER I JANUAR! Tin Hjørnpis md glassdørr Tin Hjørnpis md glassdørr HET PRIS 9990,- HET PRIS 9990,- DEN ENE KJENTE DEN ANDRE Idn om fløytgruppn bl til på n fløytfstival i juni fjor. Hr bl Flaig tilfldigvis plassrt på samm rom som Bakksjø, og d fant fort ut at d hadd gått på samm skol i Tromsø. Og på musikklinja i Mosjøn hadd Bakksjø Døsn som fløytlærr. Hun var «dn strng lærrn», lr Bakksjø. Mn dt var hun som fikk mg til å øv for alvor. Som Døsns lv, hadd Bakksjø oft hørt lærrn prat om n distriktsmusikr på Nsna. Ettr at Anna-Lna Eriksn bl md i 5 på Tvrs, fant d ut at dt var hnn dt var snakk om. Slv hadd Eriksn kjnt Ann Hvding i 20 år gjnnom Elips Plassringsvnnlig pisovn. Elips Plassringsvnnlig pisovn. HET PRIS 7990,HET PRIS 7990,- Også godt gnt for stålpipmontring. Også godt gnt for stålpipmontring. Gulvplat r tillggsutstyr. Gulvplat r tillggsutstyr. BESØK OSS OG SE OSS ALLE I BUTIKKEN I JANUAR! BESØK OGVÅRE SE ALLETILBUD VÅRE TILBUD I BUTIKKEN I JANUAR! Dt vil lønn sg! RASK LEVERING. Dt vil lønn sg! RASK LEVERING. Vi kan tilby gunstig ordningr gunstig ordningr Hnriksn Brnslforrtning og Varmsntr ASVi kan tilby Hnriksn Brnslforrtning og Varmsntr AS for avbtaling llr btalingsutsttls for avbtaling llr btalingsutsttls Østkiln 6, 1621 Grssvik. Tlf STOR DEL AV LIVET: All jobbr i dag som fløytlærr og frilansr. Familin vår r vant tiløstkiln øving til all døgnts tidr, fortllr Døsn. 6, 1621 Grssvik. Tlf. 69Smdsvingn , 1395 Hvalstad. Tlf

10 MAJKA & ME: Når vi vinnr i Lotto skal vi også kjøp t magisk blt som gjør at vi kan fly. Akkurat dt som Majka, jnta fra vrdnsrommt bl så kjnt for. D sir at 2012 r årt for unik luksus. Takk og lov! Var dt bar flaks at Majka, jnta fra vrdnsrommt, havnt på plantn Tllus? Ellr kan hun ha vunnt t lokalt lottri? Altså, n ung jnt md sølvhår kommr flaksnd ut av himmln og dalr nd i n slovakisk landsby n gang på 80-tallt. Dr går hun rundt og brifr md at hun kan fly og gå på vannt. Dt var dt magisk bltt som gjord dt. At hun fikk gn tv-sri og blodfans ovr hl vrdn. Jg vil også ha t sånt flyblt og rød gummistøvlr som kan bruks til vanngåing, tnkt sikkrt nabokjrringn i gata dr Majka landt. Mn sånt hadd jo ikk d råd til. D jobbt md sitt og antaklig brydd d sg lit om dn kosmisk Lottokrign som Majka nttopp hadd vunnt på plantn Gurun. Majka hadd flaks. Jordn r ikk dt vrst stdt å landt, så lng du har no som ingn andr har. Nå r vi godt inn i dn fjrd Lotto-uka. Forløpig har ingn ringt, mn vi har ikk gitt opp. Dt r nnå 48 ukr igjn. Spådama på nttt skal ha dt til at gullrkka ( ) slår til rtt før sommrfrin. Og når Lotto ringr skal vi løp til først og bst blt- og gummistøvlbutikk. Så skal vi fly til nærmst luksusbilbutikk å bstill n rødmalt kjrr md intgrrt mokkamastr. Ni, jg mnr ikk privatsjåfør. Jg mnr kaffmaskin. I dashbordt. Kaffavtaln til Statoil r for fattiglus. I går vandrt vi opphisst rundt på luksusmssa på Fornbu. Dr var dt Majka-bltr og dsignrboots ovralt. Også så mang fin sngr. Jg blir ikk uthvilt før jg sovr i n Hästnssng til kronr, sa jg til kamratn min. Også vil jg ha t motstrømsbassng på vrandan. Ja, også dn isbjørnn som vi skrivr om på sid 4. Nå som vi nærmr oss middagshøydn skull dt bar mangl at vi ikk kan unn oss no kstra. No som ikk nabon har. Mn vi får vnt til sommrn. Når non fra Hamar br oss stt oss i n stol la millionn komm! Hva gjør du drsom du vinnr i Lotto? Snd mg ditt villst ønsk, så sndr jg dg t Flax-lodd. Snd ditt ønsk til Journalist Robrt Walmann (36) fra Billingstad r Askravisn og Bærumsavisns stmm for folkt. Han r hl to mtr høy og brukr utstmm inn. Han tør dr andr tir. I hvr av utgavn gir han dg opplvlsr, skråblikk, strk mningr og pågånd forbrukrjournalistikk. Bar for at du skal l og lv litt lttr. 1dag! Ny flott kjøkknfasad, - frdig montrt på kun Produsrt av Byavisa Drammn Nyttårskampanj! Salgt startr mandag dn januar. Ring for t godt tilbud og bfaring Dn raskst og nklst vin til t nytt og flott kjøkkn! Hvorfor skal du ta kostnadn og dt stor arbidt, md å riv nd og bytt ut hl kjøkknt? Er du fornøyd md dagns løsning, r dt som rgl hlt unødvndig å skift ut hl kjøkknt. Utskifting av kjøkknfasadn kan sammnligns md å skift utvndig kldning på t hus. Kjøkknt blir som nytt vd å skift ut skapdørr, hngslr, håndtak, skuffr og bnkplatr. Bstill n uforpliktnd og kostnadsfri bfaring: S mr på: Vrkstd/varmottak: Ringriksvin 100, 3400 Lir BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN BILGUIDEN Nytt år, ny millionr 18 «Fusionrt» Mondo 19 Som vntt, lansrr Ford n hlt ny Fusion på bilmssn i Dtroit. Bar dtaljr skillr nykommrn fra nst gnrasjon Mondo. Tkst: Liv Gjøsæthr «On Ford»-stratgin førs nå vidr til D-sgmntt. Navnt Fusion blir bholdt i USA, mn biln r tilnærmt idntisk md dn intrnasjonal Mondo. Fusion vil få båd forbrnningsmotorr, hybridmotorr og n plugg-inn hybrid. Sistnvnt vil ifølg Ford bli vrdns mst drivstoffffktiv mllomklassbil - md 0,23 litr pr mil. Fusion r 4,87 mtr lang, dt vil si ni cntimtr lngr nn dagns Mondo. Brddn krympr fra 1,89 til 1,85 mtr. Høydn rdusrs md to cntimtr, til 1,48 mtr. Akslavstandn på 2,85 mtr r som før. kringsassistans, dr biln i praksis lukparkrr sg slv. FORSTÅR HVA DU SIER Fusion vil også få SYNC og My Ford Touch, dr sjåførn kontrollrr og styrr sntral funksjonr i biln md stmmn, via n brøringsskjrm llr md knappr. Modlln som viss i Dtroit vil kunn lvrs md båd forhjulsdrift og firhjulsdrift. Hvorvidt dtt også vil gjld kommnd Mondo vil først bli klart mot sluttn av 2012, når flr dtaljr om dn ny modlln offntliggjørs. Mondo kommr i salg i Europa og Asia i Ford Fusion 2013 All foto: Ford ELEKTRONISKE HJELPERE Ifølg prssmldingn fra Ford har man har lagt stor vkt på å vidrfør bdriftns filosofi om å lgg inn tknologi som gjør sjåførns oppgav nklr og tryggr - og prsonn bak rattt til n bdr sjåfør. På dn ny mllomklassmodlln viss dtt gjnnom syv «må ha»-tknologir, driblant filholdrsystmr, adaptiv cruiskontroll, auto start stopp (dr dnn tknologin for først gang kombinrs md automatgir) og aktiv par- Annonsinfo: Annonsnr: Kundid:11272 Kund:Eikr Kjøkknf Kjøpr:Andr Først_innrykk:07.12 Sist_innrykk: Antall_innrykk:4 Sid:Kino, 0 Slgr:AG Slgr:HJ Mlding:ag Må lags Faxnr: E-post: VI HAR FLYTTET! Ny adrss: ANNONSERE I BILGUIDEN? Olav Ingstads vi 9, 1351 Rud Åpningstidr s Tlf: Ta kontakt md Nils-Magnus på tlfon: llr snd n mail til: Tips oss! Tlf.:

11 20 EIENDOM EIENDOM 21 Til dg som skal ta ovr hus og hag Til dg som skal slg bolig... Vi tilbyr vrdivurdring og n gjnnomgang av vårt vrdiskapnd salgskonspt. Ingn boligr r lik, vi tilbyr skrddrsøm som møtr ditt bhov. Borgn Askr - Romslig familibolig ADRESSE Askladdvin 9 B INFO irform: byggår: tomt: Eit kvm Mgt innholdsrik nbolig md fin hag og dobbl garasj. AREAL bra / p-rom 286 kvm / 253 kvm PRISINFORMASJON totalpris: kr ,omkostn.: kom.avg.: pr. år. ca. kr ,- kr ,- VISNING Lørdag 21.11, kl Søndag 22.1, kl Mglr / Partnr: Rid Hnriksn, tlf , avd. Askr Kontakt tt av vår kontorr for n uforpliktnd samtal. Dt kan lønn sg! Ellr snd oss n sms md kodord EIE til 2131, og du vil bli kontaktt av n av vår mglr. Bærums Vrk- 2- roms trrasslilight ADRESSE Gullhaugvin 67 INFO irform: byggår: tg.: Eirsksjon tg. Billingstad/Lundkrokn - Trinn 4 Ei Askr Knud Askrsvi 28, 1372 Askr / Trkantn sntr - øvr plan Tlf: / Ei Bkkstua Gml Ringriksvi 35 B, 1319 Bkkstua Tlf: / Ei Stabkk Gml. Drammnsvi 45, 1321 Stabkk Tlf: / ADRESSE Lundkrokn Billingstad INFO irform: Eirsksjon byggår: 2012 tg.: 3 og 4. tg. 2. tg, god solforhold, garasj og rolig. AREAL bra / p-rom 60 kvm / 57 kvm PRISINFORMASJON Takst: kr ,omkostn.: 2,6 % f.kostn.: kr 2 016,- VISNING SØNDAG KL 13:00-14:00 MANDAG KL 17:30-18:30 Mglr MNEF / Partnr: Mari Malén Frognr tlf , avd. Bkkstua Kun 2 lilightr igjn!! Innflytting i juni Garasj - His AREAL bra / p-rom 65 kvm PRISINFORMASJON totalpris inkl.garasj: kr ,- og kr ,omkostn.: ca kr ,- kr ,- VISNING Ettr avtal Daglig ldr / Mglr MNEF: Lars Faal, Eindomsmglrfullmktig MNEF: Camilla Ringns, tlf / / avd. Stabkk

12 22 EIENDOM EIENDOM SLUTTSPURT Til dg som skal ta ovr hytta var NÅ ER DET IKKE MANGE LEDIGE LEILIGHETER IGJEN! PÅ KJØRBO VEST KUN I HUS 4, 6 OG 7. 1/2 part 2 mannsbolig Hvalstad ADRESSE Solstadvin 24 a INFO irform: Eirsksjon byggår: 2005 innh. bl.a : stor loftsstu og 3 sovrom Mgt pn familibolig nær marka. Kort avstand til skol, barnhagr. AREAL bra / p-rom 131 kvm / 125 kvm PRISINFORMASJON totalpris inkl. f.gjld: kr ,omkostn.: ca. 2,6% komm.avg/årlig: ca.kr 3 335,- kr ,- VISNING Søn kl Man kl FERDIGSTILLELSE SENEST 3. KVARTAL 2012 Eindomsmglr MNEF / Partnr: Jan Pttr Haugn, tlf , avd. Frognr HUS 4 HUS 6 SOV 7,1 m2 SOV 11,9 m2 HUS 7 GANG 5,9 m2 ENTRÉ 3,9 m2 VARDÅSEN - utsikt og god solforhold. ADRESSE Rundtom 68 INFO irform: byggår: tomt: Eit kvm Populært områd nær marka md god oppvkstvilkår. AREAL bra / p-rom 162 kvm / 117 kvm PRISINFORMASJON totalpris inkl. f.gjld: kr ,omkostn.: ca. 2,6% f.kostn.: kr 875,- KOTT 3,0 m2 BAD 4,9 m2 kr ,- VISNING kl. 13:00-14: kl. 18:00-19:00 STUE/KJØKKEN 31,7 m2 Mglr/siviløkonom: Mina Jakhlln, tlf , avd. Volln ILLUSTRASJON FRA OMRÅDET PÅ KJØRBO VEST Fra 1 roms til 4 roms lilightr Størrlsr fra 43m2 113m2 His. P-plass* *Non lilightr slgs utn parkringsplass BAD 4,9 m2 ENTRÉ 5,8 m2 SOV 10,5 m2 STUE/KJØKKEN 19,0 m2 TERRASSE 9 m2 TERRASSE 10,7 m2 LEILIGHETSEKSEMPEL: 2-roms 43m2 LEILIGHETSEKSEMPEL : 3-roms 73m2 VISNINGER LØRDAG 14. JAN KL OG ONSDAG 18. JAN. KL Visning i Hus 2. Inngang fra Jongsåsvin, Sandvika. Enbolig - Hvalstad. ADRESSE Otto Valstads vi 11A INFO irform: byggår: tomt: Tr sovrom - to bad - utsikt - Garasj. Nær Askr Musum Eit kvm AREAL bra / p-rom 154 kvm / 124 kvm PRISINFORMASJON totalpris: kr ,omkostn.: ca. 2,6% vrditakst.: kr ,- VISNING: Lørdag kl llr ttr avtal Mglr MNEF - Daglig ldr: Odd André Engh tlf , avd. Askr kr ,- SALG VED MEGLERHUSET SELVAAG v/ Bård Johnson Mobil: Adr: Lørnvin 44, 0585 Oslo 23

13 24 EIENDOM EIENDOM Krødrn Innholdsrik nbolig - barnvnnlig bliggnht - Prisant. Adrss P-rom/Bra Byggår Tomt Visning Haslum Pnt oppusst rkkhus md fir sovrom, to bad, vaskrom. Garasj ,- + omk. Briskåsn 205/209 kvm kvm. Søndag 22. januar kl Eindommn liggr pnt tilbaktrukkt, innrst i n rolig blindvi. Bolign liggr landlig til md god solforhold i vltablrt boligområd. Ca 1,5 km til Krødrn sntrum md butikk, post, skol, barnhag, idrttsanlgg o.l. God turmulightr i marka sommr som vintr. Lysløyp praktisk talt "rtt utnfor dørn". Ca 30 minuttrs kjøring til Norfjll skianlgg. Adrss: Vallrvin 63 F Eiform: Slvir Antall sovrom: 4 Bra/P.rom: 124/120 kvm Byggår: 1956 Tomtaral: 165 kvm FINN-kod: KR Bolign r fordlt ovr 2 plan, frmtrr som vlholdt og innholdr: Stu md nyr pisovn, nyr kjøkkn md høyglans frontr (2010), spisstu md pis, 4 god romslig sovrom, 2 bad md badkar (tt fra 2010), vaskrom, bodr, ntrè og mllomgang. Prisant.: Kr ,+ ca 2,7% omk. Visning: Søn. 22/1 kl. 14:00-15:00 Man. 23/1 kl. 17:30-18:30 Bolign har stor fin opparbidt hag md gullfisk-dam, hundgård og garasj. Håkon Dybvad Daglig ldr / Eindomsmglr avd. Bkkstua Tlf: / Vlkommn til visning. Hnvndls: Martin Eick Bkkstua sntrum Flott 3(4) roms ndlilight md to bad, spiskjøkkn, garasj og his KUN 15 MIN FRA ASKER! Adrss: Bærumsvin 196 Eiform: Eirlilight Antall sovrom: 2 Bra/P.rom: 104/100 kvm Fllskostn.: Kr 2.003,-/mnd. FINN-kod: KR LIER - Sørumlia Vlholdt frittliggnd nbolig md trippl garasj fantastisk utsikt - blindvi - 6 sov. - 2 bad - 3 stur Prisant. Adrss P-rom/Bra Byggår Tomt Visning Prisant.: Kr ,+ ca 2,7% omk. Visning: Søn. 22/1 kl. 12:00-13:00 Man. 23/1 kl. 16:00-17:00 Håkon Dybvad Daglig ldr / Eindomsmglr avd. Bkkstua Tlf: / ,- + omk. Blåvisstin /311 kvm kvm. pnt opparbidt og bplantt tomt. Søndag kl Frittliggnd vlholdt nbolig på 2 plan. Innholdr blant annt: 6 sovrom, 2 bad, 3 toalttr, 3 stur mv. Dt r stor god rom og indommn har ffktiv aralutnyttls. Tripplgarasjn har ingn innvndig dlvggr og r på 70 kvm. Påbyggt i 1994 og oppusst ndl samt godt vdlikholdt gjnnom årn og framstår vlholdt. Suvrn og usjnrt bliggnht til blindvi øvrst i Sørumlia villaområd md fantastisk utsikt mot Lirdaln og Drammnsfjordn. Haslum Kort avstand til skol, nærbutikk, buss, jrnban samt påkjøring til motorvin E 18. Marka md flott turtrrng r nærmst nabo. Eldr nbolig md oppussingsbhov. Stor, solrik tomt. Eindommn r mgt solrik. Adrss: Vstlivin 17 Eiform: Slvir Antall sovrom: 3 Bra/P.rom: 160/101 kvm Byggår: 1950 Tomtaral: 1.253,5 kvm FINN-kod: KR Hnvndls: Gir Gundrsn Prisant.: Kr ,+ ca 2,7% omk. Visning: Tor. 19/1 kl. 18:00-19:00 Søn. 22/1 kl. 13:00-14:00 Håkon Dybvad Daglig ldr / Eindomsmglr avd. Bkkstua Tlf: / Eindom Kontakt oss for annonsring! Tlf.:

14 26 EIENDOM EIENDOM SALGET ER I GANG! Skal du slg bolig, hytt llr tomt? 12 NYE SELVEIERLEILIGHETER I ASKERS SØRLANDSIDYLL Da r dt smart å start forbrdlsn nå!. Vår rfaring din trygght Dialog Eindomsmgling har ttr mr nn 25 års drift solgt tusnvis av indommr Dialog Eindomsmgling har topp rating (AAA) for sunn forrtningsdrift Dialog Eindomsmgling solgt boligr, hyttr og tomtr for ovr 1,8 milliardr kronr i Md fjordn som nabo! Høyst krdittvrdight AAA-DIPLOM ER I DAG TILDELT DIALOG EIENDOMSMEGLING AS ORG.NR. Dtt fortakt r blant d fortak, av norgs totalt aksjslskap, som r tildlt AAA for høyst krdittvrdight i Soliditts krdittratingsys tm. Fortakt har hatt AAA-rating i priodn oktobr 2009 til oktobr OkTObER 2010 SOLIDITET AS HåkOn birkelund, ADM. DIREkTøR Lokal forankring, lokal tilstdværls og lokalkjnt mglr. Prøv oss du også! Ring oss i dag for n gratis og uforpliktnd vrdivurdring. Sandvika Bygg 4 r sist byggtrinn på Blomstrstykkt og bstår av 12 slvirlilightr i rkk. Romslig, lys og luftig 3-roms-lilightr md størrlsr fra m2. Bygg 1, 2 og 3 r undr bygging i diss dagr. Ta turn ut til Volln og ta n nærmr titt! Prisr fra kr ,- Frmdls mulight til å bo nær badstrand, kystkultur og sørlandsstmning i sjarmrnd Volln. KONTAKT MEGLER PÅ TLF /

15 28 EIENDOM BARE 800 METER Kir k vi n FRA ASKER SENTRUM kk a gn slø Jør Blikrvin A RT GGST Frdtunvin BY E18 fra Drammn Askrlvn A T fra Oslo BARE 800 METER TIL ASKER SENTRUM 200 METER TIL RISENGA SVØMMEHALL 50 METER TIL BUSSHOLDEPLASS BUSS Hvor r dtt bildt tatt? 29 Foto: Illustrasjon/Norsk Tipping Har du svart? Snd svart til I hvr utgav trkkr vi ut n hldig vinnr som får tilsndt to Flax-lodd! Bl ik r Rø yk n v in EDE ESS L U T T E T! R E L L B 60 NY E OG FLOTTE LEI LI GHETER M ED EK S TRA K VALI TETER! Lnsmannslia 0% T! 5 R E OV OLG E18 Askrvin ASKER SENTRUM v i n MELD DIN INTERESSE FOR ATTRAKTIVE RISENGA! T lf. k o nt o r : F a x: Ca r l F r dri k S o l l i : E -po s t : c f.s o l l p ri v a t m g l r n.n o RISENGA svømmhall TUNET Askrhalln Røyknv in Bondivann nord Risnga BUSS Gassanlgg Innglasst balkong Stor balkongr Boligsprinkling Vannbårn fjrnvarm Balansrt vntilasjon Tørkskap på bad Gjstlilight Flls forsamlingslokal For 55 + Ettr avtal md Askr Kommun forbholds Risngabolign intrssntr fra fylt 55 år og oppovr. w w w. r i s nga tun t. no llr w w w. r i s n ga t r ra s s.no Marit Larsn til Flkkn Marit Larsn kommr til Musikkflkkn i Sandvika 9. fbruar. Filmparkn på Jar Vinnr: Jann Vinj Martinsn, Bkkstua KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON. ET LITE STYKKE BÆRUM Stdr vi frds oft, mn vt lit om. Bærumsavisn gir dg t lit stykk histori om utvalgt stdr i kommunn. PSYKOLOG OG FORFATTER: Lisbth Brudal fra Stabkk snakkr om hva trrorn har gjort md oss. Foto: Privat Om trror på Bkkstua KULTUR Tkst: Charlott Sissnr Suksssrik Marit Larsn har vært listtopp i Norg og Tyskland, gjort hundrvis av akustisk vrsjonr av If a Song Could Gt M You på tysk radio og vært på langvarig turnr. Så dro Lørnskog-jnta til Nw York, bl dr i ått måndr og kom hjm md sitt trdj soloalbum Spark. Hr har hun nok n gang gjort suksss md låtr som Coming Hom, Don`t Mov og Hav You Evr. Marit Larsn gjør n klubbturné nå i januar og fbruar, og Musikkflkkn i Sandvika r t av stdn hun bsøkr. Snr i 2012 står Tyskland, Svits og Østrrik for tur. Torsdag 9. fbruar. Dørn åpnr kl Konsrtstart kl Riktig svar i forrig utgav var Årts først forfattrtrff vd Bkkstua bibliotk drir sg om trrorangrpt 22. juli. KULTUR Tkst: Charlott Sissnr PÅ TURNÉ: Marit Larsn gjør suksss md sitt ny soloalbum Spark. Foto: Prssfoto Trrorn som rammt Norg i fjor r tma for årts først forfattrtrff vd Bkkstua bibliotk. Lørdag 21. januar ønsks dt vlkommn til t informasjons- og dbattmøt om hndlsn 22. juli. Tr forfattr og fagprsonr md brd inn- sikt i tmat kommr. Øyvind Strømmn, forfattr av bokn Dt mørk nttt, vil blys idologin og bakgrunnn for hndlsn. Profssor Øystin Sørnsn, mdforfattr av bokn Idologi og trror, skal stt dt hl inn i n historisk sammnhng. Mns psykolog og forfattr av n lang rkk fagbøkr, Lisbth Brudal fra Stabkk, vil si no om hva trrorn gjør md oss og kommntr psykologisk aspktr vd sakn. Møtldr blir Tor Christian Bakkn, som r samfunnsrdaktør i Budstikka. Lørdag 21. januar kl Avløs Ansatt vd Bærumsbann i Foto: Bærum bibliotk. Bildt r gjngitt md tillatls fra Bærum bibliotk. Avløs r i dag båd holdplass og hovdstasjon på Bærumsbann. Tidligr lå Avløs gård hr. Ettr at Bærumsbann kom til Avløs i 1924, bl dt mst av gårdn utparsllrt til boligr. Et boligområd for ansatt vd Bærumsbann fikk navnt Kongo. Da stasjonsanlggt bl tatt i bruk, bstod dt opprinnlig av n vrkstdbygning, vognhall og administrasjonsbygning. Anlggt på Avløs står på Bærum kommuns vrnlist og har høy sosialhistorisk vrdi. I sluttn av 1990-årn ønskt AS Oslo Sporvir å slg anlggt. Bærum kommun nktt å omrgulr områdt til boligformål, og dtt bgrnst mulightn for salg. Ettr at all T-banvognn flyttt til Majorstun i 1999, r anlggt på Avløs brukt som vrkstd og oppstillingsstd for musumsvognr.

16 30 31 SPØR ADVOKATEN Advokat Marth F. Hagbrg Advokatfirmat Solbø AS bstår i dag av ni mdarbidr, hvorav sks r advokatr. Slskapts kundr r primært privatprsonr samt små og mllomstor bdriftr. Advokatfirmat Solbø AS r Bærums størst hlid advokatfirma, og bl stiftt i Firmat har komptans innnfor hl dt sivilrttslig områdt samt innnfor straffrttn. Advokatn finnr du i Slpndvin 48 på Slpndn. Har du juridisk spørsmål? No du tror vår ksprtr hos Solbø AS kan svar på? Ikk nøl md å snd inn ditt spørsmål. Vi lar advokatn ta sakn. Mrk -postn md SPØR ADVOKATEN Tma: Huskr du? Bærumsavisn «Kolsås rundt» Juridisk bistand n «mnnskrtt»? Mang unnlatr å gå til advokat hvis d trngr hjlp til t juridisk problm på grunn av økonomi. Andr kvir sg for å kontakt advokat fordi dt juridisk problmt drs r av så prsonlig karaktr. Bfinnr man sg i n livskris, båd av økonomisk karaktr llr av føllssmssig karaktr, bør man imidlrtid søk profsjonll juridisk bistand. Fri rttshjlp r opprttt av dt offntlig for å hjlp prsonr md å kunn få nødvndig juridisk bistand uavhngig av vdkommnds økonomi. Dtt gjldr viss typ sakr som r anstt spsilt viktig for folks vlfrd. Bløpsgrnsn r pr i dag kr i bruttoinntkt for nslig og kr i bruttoinntkt for gift llr sambond. Man kan hllr ikk ha skattbar formu ovr kr Rttshjlpslovn supplrs av straffprossslovn, som innholdr rglr om forsvarroppnvning og bistandsadvokat på dt offntligs bkostning. Fornærmd i straffsakr har i d snr årn fått styrkt sin stilling i stor grad. Dt r spsilt vold i nær rlasjonr man har hatt for øyt, da dtt utgjør t alvorlig samfunnsproblm og samtidig r t offntlig ansvar. Fokus har vært rttt mot voldsutøvrns ansvar for gn voldshandlingr, og n opprustning av d ordinær tjnstn innn hjlp- og bhandlingstilbudt. Politit spillr n sntral roll md hnsyn til å ivrkstt tiltak rttt mot dn som bgår vold, for ksmpl i form av bsøksforbud og voldsalarm. Vold i nær rlasjonr omfattr all fysisk og psykisk vold og truslr mllom nåværnd og tidligr familimdlmmr. Politits arbid mot familivold har høy prioritt, og i Askr og Bærum politidistrikt har man opprttt n gn familivoldskoordinator. Krissntrn har i mang år vært dt viktigst lavtrskl hjlptilbudt for voldsutsatt. Krissntrt i Askr og Bærum r t døgnåpnt tilbud for bborn i nærområdt, og tilbyr for øvrig n advokatvaktordning n fast dag i ukn. I tillgg til politit og krissntrt, kan lgvaktn og barnvrnsvaktn vær altrnativ instansr å kontakt i n akuttsituasjon. Dt finns også n rkk andr instansr som har rfaring md familivoldssakr. Å bli utsatt for vold fra sin nærmst r forbundt md skam og skyldfølls og mang kvir sg for å b om hjlp. Dtt r imidlrtid problmr som samfunnt tar på alvor, og som ikk skal usynliggjørs llr bagatllisrs. Vold r ikk t privat anliggnd som non skal bhøv å innfinn sg md juridisk bistand i diss tilflln r n «mnnskrtt»! Advokat, Marth F. Hagbrg vil i hvr utgav publisr t bild md Bærumsmotiv fra «gaml dagr». Har du ønsk om bildr du ønskr å s på trykk hr, snd n mail til Dltagr på sykklløpt Kolsås rundt i Start i Kirkvin hvor d vidr syklt Brynsvin, Lommdalsvin og til Gaml Ringriksvi. I alt 14 km. Foto: Jacob Jacobsn. Bildt r gjngitt md tillatls fra Bærum bibliotk. HVA SKJER? HVER ONSDAG, SANDVIKA BIBLIOTEK KL : Evntyrstund brgnt på barn fra 3 år. Dt lss fra bildbøkr og syngs. Barnhagr bs mld sg på i forkant. Varight r ca 30 minuttr. HVER ONSDAG, SNARØYA KIRKESTUE KL : Babysang md nkl bvrtning og prat. Mødr og fdr md babyr ønsks vlkommn. Ingn påmlding. HVER ONSDAG, RYKKINN BIBLIOTEK KL : Individull datavildning for sniorr dr frivillig nttravnr fra Sniorntt Bærum vildr i PC-bruk, tkstbhandling, post og Intrntt. Påmlding pr. tlfon llr -post. Vildningn r gratis. Varight ca to timr. HVER ONSDAG, RØDE KORS- HUSET KL : Jntkvld for jntr mllom 15 og 15 år. Md zumba, yoga, diskusjonr, matlaging, biljard o.l. Varr til kl HVER ONSDAG, HØVIK MENIGHETSHUS KL : Høvik barngospl for barn mllom 4 og 9 møts. Pris 150 kr for t smstr. Påmlding vd oppmøt. HVER ONSDAG, LOMMEDALEN KIRKE KL : Barnkort Glamigos øvr fra til Barn kan vær md fra årt d fyllr 5 til d sluttr i trdj klass. HVER ONSDAG, BRYN MENIGHETSHUS KL : Crsndo TnSing samls fra kl til Ny mdlmmr ønsks vlkommn. HVER ONSDAG, LOMMEDALEN KIRKE KL : Barn i 4. klass til 7. klass kan vær md i Twn Sing. Dt blir kor, dans og band, samt lk og andakt. Varr til HVER ONSDAG, LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET (BÆRUM SYKEHUS) KL : Anonym alkoholikr, onsdagsgruppa, møts fra HVER ONSDAG, RØDE KORS SANDVIKA. KL. 17.OO Jntkvld md forskjllig aktivittr. Blant annt: zumba, biljard, yoga, matlaging m.m. Åpnt for all jntr mllom 15 og 25 år. HVER TORSDAG, BEKKESTUA BIBLIOTEK KL : Evntyrstund brgnt på barn fra 3 år. Dt lss fra bildbøkr og syngs. Barnhagr bs mld sg på i forkant. Varight r ca 30 minuttr. HVER TORSDAG, EIKSMARKA BIBLIOTEK KL : Evntyrstund brgnt på barn fra 3 år. Dt lss fra bildbøkr og syngs. Barnhagr bs mld sg på i forkant. Varight r ca 30 minuttr. LØRDAG 21. JANUAR, FOAJÉSCENEN, KL «PÅ DO MED GRO DER SKJER DET NOE» BARNEFORESTILLING EGNE FOR BARN FRA 3 ÅR. BILLETTER: KR 150/100-. VARIGHET: 30 MIN. HVER TORSDAG, HØVIK BIBLIOTEK KL : Evntyrstund brgnt på barn fra 3 år. Dt lss fra bildbøkr og syngs. Barnhagr bs mld sg på i forkant. Varight r ca 30 minuttr. HVER TORSDAG, JAR KIRKE KL : Babysang i mnightssaln md Mari Kristoffrsn. Tilbudt r åpnt for spdbarn og litt ldr barn i følg md forldr. Ltt srvring. Ingn påmlding. HVER TORSDAG, ØVREVOLL GALOPPBANE KL : Galoppløp md gratis adgang. Sportspill og fl r srvringsstdr. HVER TORSDAG, SNARØYA KIRKE KL : Twn-sing for klassingr i kirkstun, vd Ann Hln Gaustad og Kirsti Hanssn Skolt. HVER TORSDAG, CAFE 18 / HØVIK MENIGHETSHUS KL : Café 18 r åpnt til kl Ungdomscaf, åpn for all. Md brttspil, billiard, fotballspill, pingpong, sosialt samvær og musikk. HVER TORSDAG, SANITETSHUSET PÅ BEKKESTUA KL : Anonym alkoholikr, Bærumsgruppa, møts fra HVER FREDAG, LOMMEDALEN KIRKE KL : Lommdaln Tn Sing øvr til klokkn For all mllom 13 og 18 år. HVER SØNDAG, VESTRE BJØRUM BESØKSGÅRD: Gårdn r åpn for bsøk md sin mang gårdsdyr. Inngangsbilltt 50,- pr. prson. Åpnt fra HVER SØNDAG, HENIE ONSTAD SENTERET: Offntlig omvisningr på sntrt kl , inkludrt i inngangsbillttn. HVER SØNDAG, HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KL : Barnvrkstd for barn fra 2 6 år i følg md n voksn. Varr til kl Fra kl til r dt vrkstd for barn fra 7 14 år. 50,- pr. barn. Bgrnst antall plassr, mn ingn forhåndspåmlding. Ulik tmar hvr uk. HVER MANDAG, SANDVIKA BIBLIOTEK: Spillkvld hvor du kan spill PlayStation Mov, Xbox, pc-spill, brttspill og lignnd i bibliotkt sammn md andr. Fra kl Husk lånkort. ANNENHVER MANDAG, ØSTERÅS KIRKE KL : Kafftrff for dg som llrs r hjmm på dagtid. Kafftrffn forgår årt rundt, i frir også. Skjr i partallsukr. HVER MANDAG, EIKSMARKA BIBLIOTEK KL : Individull datavildning for sniorr dr frivillig nttravnr fra Sniorntt Bærum vildr i PC-bruk, tkstbhandling, post og Intrntt. Påmlding pr. tlfon llr -post. Vildningn r gratis. Hr har vi samlt t utdrag av arrangmntr i tidn frmovr. Vi vil gjrn ha tilsndt tips fra vår lsr. Arrangmntr som skal inn i førstkommnd avis må vær oss i hnd innn frdag. Tips oss på: HVER MANDAG, HAMANG TERRASSE 55 KL : Anonym Alkoholikr Mandagsgruppn møts. HVER TIRSDAG, MOTORSENTERET PÅ RUD: Mulight for Trial-kjøring for ung i aldrn år. Sykkl og utstyr kan lis. HVER TIRSDAG, HØVIK BIBLIOTEK KL : Individull datavildning for sniorr dr frivillig nttravnr fra Sniorntt Bærum vildr i PC-bruk, tkstbhandling, post og Intrntt. Påmlding pr. tlfon llr -post. Vildningn r gratis. HVER TIRSDAG, NADDERUDHALLEN, KL 17.00: Hl bassngt bnytts til mosjonssvømming fra kl Undrvisningsbassngt r åpnt for lk. HVER TIRSDAG, BARACOA KL : Allmnn-quiz md prmiring av vinnrlagt. Varight ca to timr. All hjlpmidlr forbudt. 20-års aldrsgrns. TIL OG MED 15. JANUAR, HENIE ONSTAD KUNSTSENTER Saksia Holmkvist undrsøkr hvor my innfl ytls tolkn har i asylsøkrns søknad om oppholdstillatls. Kunstnrn blandr journalistikkns og tatrts mtodr. UKENS ARRANGEMENTER ONSDAG 18. JANUAR, RYKKINN GRENDEHUS, KL Rykkinndansn invitrr dansglad ovr 50 år til danskvld. Thorbjørns spillr. ONSDAG 18.JANUAR, ØSTERÅS SKOLE, KL Lær italinsk av n Italinr. Kursn r på 24 timr fordlt på 12 kurskvldr. Ls mr på ONSDAG 18. JANUAR, BÆRUM TEAKWON-DO DOJANG, KL Prøv Takwon-DO gratis i n månd. Vlkommn til all som vil prøv kampsport. TORSDAG 19.JANUAR, KALKMØLLA, KL Spansk miraklr. En ris i vin og musikk. Varight: 1, 5 timr. Billttr: kr. Kjøps i billttlukn på Bærum kulturhus. TORSDAG 19. JANUAR, ARTISTA GALLERICAFÉ Christian Ryg visr ny malrir. LØRDAG 21. JANUAR, FOAJÉSCENEN, KL «På do md Gro dr skjr dt no» Barnforstilling gn for barn fra 3 år. Billttr: kr 150/100-. Varight: 30 min. SØNDAG, 22. JANUAR, RYKKINNHALLEN, KL Bærum baskt- Ammrud Baskt.

17 X-ORD 33 Vi dlr ut 6 Flax-lodd i hvrt nummr. 3 hldig vinnr får tilsndt 2 Flax-lodd hvr. Prmin blir sndt ut i sluttn av hvr månd. Løsningn kan lvrs pr post llr som n -post til For å snd pr post, snd til: Bærumsavisn, Billingstadsltta 19A, 1396 Billingstad. LØSNING Kryssord nr : Dtktiv Rv RIKTIG SVAR PÅ KRYSSORDET FRA FORRIGE UTGAVE VAR: «En ovrdådig katdral» Eksprimntt Surt md syr VINNERE AV FLAX-LODD: Jan-Erik Ringn, Høvik Ton Bærø, Eiksmarka Andras Richtr, Bærums Vrk Sur ndbør r t stort miljøproblm, og hr skal du få s hvorfor. Du trngr Kryssord Hva skjdd? i Edd k 1 Eddikn og sitronsaftn løsr langsomt opp krittt, mn dt gjør ikk vannt Lgg t stykk kritt i hvrt av bgrn og fyll dm 3/4 full md væsk Edd Eddik i tt bgr Sitronsaft i tt bgr Sitronsaft Tr små plastbgr Van n 2 Stt bgrn på t still std og sjkk dm utn å rør dm hvr dag i n uk Van Sitronsaft n 057 D r sur, mns krittt r lagt av kalkstin, n typ stin som blir løst opp av syr Sitronsaft Tr stykkr kritt ik UTROP HAR FISKEN NABOER Vanlig vann i tt bgr Eddik BULLS Et ksmpl på sur ndbør: 2 1 TETT VED 3 Surt rgn brytr nd ting lagt av kalkstin Syrn løss opp i rgn og gjør dt surt Bilksos innholdr syr FORTELL NUMMER NABOER SETT FARGE PÅ! Bygningr Statur Gaml tmplr ROCK AND... MCT/Bulls Svarslipp kan snds: Bærumsavisn, Billingstadsltta 19A, 1396 Billingstad. LØSNING:... NAVN:... ADRESSE:... Frist for innsnding: Mandag 23. januar Marvin Ti kjapp 1. Hva htr Mummitrollts klok vnn som går i grønn klær, og likr å fisk? 2. Hvor sittr kroppsdln som r oppkalt ttr dn grsk sagnhltn Akills? 3. I hvilkn vrdnsdl r Volga dn lngst lvn? 4. Hva gjør du hvis du frankrr? 5. Er Oslo størr llr mindr n Gøtborg i Svrig? 6. Hva r n croissant? 7. Hvor stor dl av n litr n n dsilitr? 8. Hvilk to fargr r dt på dt grsk flaggt? 9. Er fugln fjllvåk størr llr mindr nn n spurv? 10. I hvilkn vrdnsdl liggr Mosambik? Svar: Sudoku BULLS UTROP HAR FISKEN U F I N N E R NABOER TETT VED NUMMER F J Æ R P R S I M A L O L L 057 FORTELL NABOER SETT FARGE PÅ! FyllROCK inn d manglnd talln fra 1 til 6. AND... skal bar forkomm én gang i hvr rad Talln båd loddrtt og vannrtt - og én gang i hvr boks. Bulls Tigr 1. Snusmumrikn 2. Bak på bint, ndrst (snn mllom lggmuskln og hælbint) 3. Europa 4. Sttr frimrk på t brv 5. Størr 6. Et horn (som man oft spisr til frokost i Frankrik) 7. En tindls litr 8. Hvitt og blått 9. Størr 10. Afrika 32

18 TV-PROGRAM TV-PROGRAM tv Urørt final Mlodi Grand Prix-fstn r i gang I kvld møts Bndik, Mikal Pasaklv, Lmâitr, Ovrthrow og Autolasr i Trondhim for kåringn av «Årts Urørt». Urørtprogramldr Mari Garås Monsson og Stian Blipp Gloppholm ldr showt som snds dirkt fra Samfundt i Trondhim. NRK3 frdag kl Endlig brakr sirkust løs! På n scn i n flyhangar på Ørland i Sør-Trøndlag konkurrr ått mlodir i årts først dlfinal i MGP Ått artistr r klar til å kjmp om n plass i årts final. Bar tr går vidr til Oslo Spktrum dn 11.fbruar og hvm dt blir, r dt srn som avgjør. Dlfinal 2 og 3 i årts konkurrans finnr std i Larvik og Florø, lørdag 28. januar og lørdag 4. fbruar. Mart Stokstad og Pr Sundns r programldr for d til sammn fir dirktsndt MGPshown. NRK1 lørdag kl Tøff sommr for isbjørnfamili Dt r sommr i polområdn, og dt r dagslys hl døgnt. D stor hordn av sommrgjstr utnyttr d magisk, lang dagn; d spisr, sloss og alr opp ungn sin i løpt av dnn kort sommrpriodn. Sommrn r tøff for isbjørnfamilin. Isn smltr og isbjørnungn tar sin først svømmtur. For dn stor kolonin av kongpingvinr, som tllr dyr, r varmn n utfordring. D voksn pingvinn tar sg t bad i dt iskald vannt, mns d små pingvinungn avkjølr sg i gjørm. Nrk1 Søndag kl Morgnsnding Kinsisk rlasjonar Storbyns skitn fortid Aktult Urix Skattjgrn (13) Korrspondntan Drrick NRK nyhtr Dagsnytt attn Trav. V65 Bjrk travban. Fra Bjrk travban. Dirktsnding Ei vrd av kart (3) Aktult Status Norg (2) Vitnskapns vrdn NRK nyhtr Urix Scintologi og journalistns hvn Tsjtsjnias stjåln brudr Oz og Jams på himban Nattsnding Nyhtsmorgn God morgn Norg God morgn Norg Tid for hjm (3) Oppgradr! (2) King's Cup. Thailand Norg, dirkt Malcolm i midtn Hom and Away Hom and Away Dharma & Grg Frustrrt frur Hos Martin Nyhtn Vært Sportsnyhtn Oppgradr! Hotl Cæsar (136) Håndball-EM. Island Norg. Dirkt Håndball-EM: Ettr kampn Nyhtn og Vært Sportsnyhtn Langt hjmmfra (3) Damags (2) Nattsnding Morgnsnding M*A*S*H Scrubs Scrubs Malcolm i midtn MacGyvr South Park South Park Fantasy Factory (9) Clvland Show Håndball-EM: Før kampn. Sist nytt før dagns kamp i håndball-em Håndball-EM. Slovnia Kroatia Håndball-EM: Ettr kampn. Høydpunktr, kommntarr og analysr ttr kampn, dirkt fra studio Svrigs vrst bilførr (3) Høydpunktn fra Lurt av Karlsn Lights Out (8) Klovn Criminal Minds Numbrs Nattsnding Hundhviskrn Til skrkk og advarsl (13) Ekstrm rngjøring stjrnrs middag Ungkarn Millionær søkr kjærst (7) On Tr Hill Vronica Mars Th War at Hom Christin Th Big Bang Thory Amrica's Funnist Hom Vidos Grnsvaktn (5) stjrnrs middag (3) Cruisliv (10) CSI: NY (8) Sporløst forsvunnt (22) Grnsvaktn CSI: Miami Spcial Victims Unit Nattsnding Dr. Phil (1642) Homspatruljn USA Hawthorn (3) Top Modl USA Ekstrm oppussing USA Bons Hjlp, han pussr opp! All lskr Raymond How I Mt Your Mothr Two and a Half Mn Kongn av Quns Th Middl (8) Psyk forandring (1) Th Mntalist (5) Unforgttabl (8) Two and a Half Mn How I Mt Your Mothr NCIS Th Mntalist Nattsnding Simpsons Sinfld Kongn av Quns Drw Cary Show Th Frsh Princ of Bl-Air Familin Griffin Simpsons Simpsons Th Frsh Princ of Bl-Air Kongn av Quns Far Factor USA Chuck Familin Griffin Simpsons Simpsons Cops Opration Rpo (23) Two and a Half Mn Undrcovr Brothr. Am. komdi fra Cops Vrdns villst vidor (37) Most Shocking Nattsnding TORSDAG Oddasat nyhtr på samisk Distriktsnyhtr Hovdscnn: Fstforstilling fra Kildn i Kristiansand Univrsts mystrir Kunnskapskanaln Fra Svrig til himmln (6) Trav. V75 Bjrk travban. V75 md sport og undrholdning fra Bjrk travban Dávgi Urfolksmagasint Gnial dsign V-cup skøytr. 500 m og 1000 m, kvinnr og mnn Fuglkikkr. It./bras. drama fra Drapa i Knutby Morgnsnding Hotl Cæsar Hotl Cæsar Hotl Cæsar Hotl Cæsar Vildandn i fstrus Sport & Spill. Vi gir dg d htst spilltipsn foran hlgns srirund Norgs strkst mann Vrdns hardst triatlon Sønnr av Norg Nyhtn LørdagsMagasint Sportsnyhtn Vært Karl III Ønskdrømmn (8) Nyhtn Vært Sportsnyhtn Ønskdrømmn fortsttr L Divorc. Am. drama fra Nattsnding Morgnsnding Clvland Show Clvland Show Clvland Show South Park South Park South Park South Park South Park South Park South Park South Park South Park That '70s Show That '70s Show IT-gjngn Wilfrd En modrn famili (14) En modrn famili (15) Trra Nova Mission Impossibl 2. Am. actionthrillr fra Klovn Klovn Klovn Nattsnding Amrica's Funnist Hom Vidos Amrica's Funnist Hom Vidos Amish Hrlig hjm (4) Grnsvaktn Grnsvaktn Grnsvaktn Ja, vi lskr Hollywood Cruisliv Undrcovr Boss Australia Ullard Sinnasnkkr'n Grundig lurt (1) Onc Upon a Tim Kongsvik ungdomsskol Brsrk mot Sydpoln Slktn r vrst. Am. komdi fra Body of Proof Castl Nattsnding Nanny Nanny Dr. Phil Hony. Am. romantisk drama fra Spis dg sxy Jobbhjlpn Dsignspirn USA Modls of th Runway Ekstrm samlr Mr Sunshin (13) Kongn av Quns Bttr With You Th Middl How I Mt Your Mothr Th Hous Bunny. Am. komdi fra Fir bryllup og n gravfrd. Br. romantisk komdi fra Kuppt. Am./kan. thrillr fra Hros. Am. drama fra Nattsnding Tvins Stargat Atlantis Eurka Coach Coach Sinfld Sinfld Th Gadgt Show (1) Ski Patrol Nordsjøliv Ic Road Truckrs A-Tam Simpsons Simpsons Simpsons Cops NCIS (2) Mot maktns høydr. Am. actionfilm fra Lov og ordn (11) MAD TV (11) Saturday Night Liv Cops Nordsjøliv Crash Unhitchd Nattsnding Morgnsnding V-cup langrnn. 15 km klassisk, mnn V-cup skiskyting. Fllsstart kvinnr Sport i dag V-cup alpint. Slalåm 2. omgang, mnn. Dirkt fra Kitzbuhl V-cup langrnn. 10 km klassisk, kvinnr V-cup skiskyting. Staftt mnn Sport i dag Ingn grnsr Nwton Søndagsrvyn Sportsrvyn Ingn grnsr (4) Ei iskald vrd (3) Livts mang sidr (2) Billdbrv Kvldsnytt Bron Ikk gjør dtt hjmm Lill Dorrit Nattsnding Morgnsnding Filmavisn V-cup skiskyting. Fllsstart kvinnr Vitn om Bugg i Montrux Babyn fra Gatwick V-cup langrnn. 10 km klassisk kvinnr Hmmlig svnsk rom Gatas dans Rdd mnig Osn Norg rundt og rundt Status Norg Skavlan V-cup skøytr m kvinnr og mnn Nyhtr Hovdscnn Hovdscnn V-cup skøytr m kvinnr og mnn. Salt Lak City Tsjtsjnias stjåln brudr Oz og Jams på himban Morgnsnding Tatonka Vnnbyn Pokmon Bakugan Nyhtsmorgn Bonanza Bonanza Amrica's Got Talnt Amrica's Got Talnt Olsnbandn gir sg aldri! Norsk krimkomdi fra Villmarksjnta Ønskdrømmn Nyhtn og Sportn Vært Tid for hjm Vinn på minuttt (2) Nyhtn Vært Sportsnyhtn Th Killing (5) Risn til popstjrnn (8) Criminal Minds Nattsnding Morgnsnding Frasir Frasir Frasir Frasir Frasir M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H Storbritannias strkst mann 2011 (3) Vinn på minuttt (5) Dr. Dolittl. Am. familivntyr fra Dn rosa pantrn Top 20 Countdown Top 20 Countdown Trra Nova (11) Mission Impossibl 3. Am./ty. action fra Komikamratn (2) En modrn famili En modrn famili Sort orm Sort orm Nattsnding Grundig lurt Amrica's Funnist Hom Vidos Amrica's Funnist Hom Vidos nord Norgs tøffst kjndis Ndnom og hjm igjn. Am. animasjonsvntyr fra Grnsvaktn Total Blackout Alt for Svrig stjrnrs middag stjrnrs middag stjrnrs middag stjrnrs middag Onc Upon a Tim (4) Castl (10) Åndns makt Body of Proof (5) CSI Th Closr Blads of Glory. Am. komdi fra FBI Fils Nattsnding Bttr With You Mad Lov Mad Lov (12) Community (19) Gordon Ramsay dirkt Dagns mann Ekstrm samlr World According to Paris (3) Ral Houswivs of D.C. (3) Luksusflln Svrig (11) Psyk forandring Hllstrøm ryddr opp Ekstrm oppussing USA Duplicity. Am./ty. romatisk thrillr fra 2009.Am./ty. romatisk thrillr fra Two and a Half Mn Kongn av Quns In Plain Sight Nattsnding Chf Acadmy Sandhogs 'Til Dath (22) Community Simpsons Simpsons Simpsons A-Tam Dadlist Catch Eurka How I mt Your Mothr (2) Family Guy (17) Two and a Half Mn Chas (14) Most Daring (13) SS Doomtroopr. Am. action fra Vrdns villst politividor Storbritannias farligst mnn Opration Rpo Most Daring Saturday Night Liv (3) Nattsnding Morgnsnding Migrapolis Gatas dans Skavlan Mlodi Grand Prix Sportsrvyn Rdd mnig Osn Norsk attraksjon Drrick NRK nyhtr Dagsnytt attn Nummr Jagt på Facbook Aktult Paul Mrton i Europa Dagns barn om d hard 30-åra NRK nyhtr Urix Univrsts mystrir (2) Ingn grnsr Puls Oddasat nyhtr på samisk Distriktsnyhtr Morgnsnding Vinn på minuttt Oppgradr! Malcolm i midtn Hom and Away Bvrly Hills (14) Hom and Away (77) Dharma & Grg Frustrrt frur Hos Martin Nyhtn Vært Sportsnyhtn Oppgradr! Hotl Cæsar (138) Sønnr av Norg (3) Nyhtn Vært Sportsnyhtn Homland (12) Bck: Guttn i glasskuln Criminal Minds Numbrs Th Clanr (13) Twin Paks Nattsnding Morgnsnding Frasir M*A*S*H M*A*S*H Scrubs Scrubs Malcolm i midtn MacGyvr South Park South Park Fantasy Factory (12) Clvland Show Sportsmagasint. Sportsprogram md fokus på norsk idrtt og norsk utøvr That '70s Show (1) Mnnskjgrn Mrlin (8) Camlot (8) Victoria's Scrt Fashion Show Criminal Minds Numbrs South Park South Park Nattsnding Hundhviskrn Til skrkk og advarsl (16) Ekstrm rngjøring stjrnrs middag Ungkarn Millionær søkr kjærst (10) On Tr Hill Vronica Mars Th War at Hom Christin Th Big Bang Thory Amrica's Funnist Hom Vidos Grnsvaktn (7) stjrnrs middag (5) Tangrudbakkn borttslag Et lit stykk Thailand Th Closr (4) Grnsvaktn CSI: Miami Nattsnding All lskr Raymond Kongn av Quns Ekstrm oppussing USA Bons Hjlp, han pussr opp! All lskr Raymond How I Mt Your Mothr Two and a Half Mn Kongn av Quns Hllstrøm invitrr: Stig Hnrik Hoff Svnsk Hollywoodfrur (6) NCIS: Los Angls (4) How I mt Your Mothr (18) How I mt Your Mothr (19) Sx og singlliv Sx og singlliv Nattsnding Simpsons Simpsons Sinfld Kongn av Quns Drw Cary Show Th Frsh Princ of Bl-Air Familin Griffin Simpsons Simpsons Th Frsh Princ of Bl-Air Kongn av Quns Far Factor USA Chuck Familin Griffin Simpsons Simpsons Cops Chuck (23) Burn Notic (12) Dxtr (7) Family Guy Cops Vrdns villst vidor (39) Most Shocking Nattsnding Morgnsnding Lunsjtrav. V5. Dirkt fra Momarkn travban Vassindustrin Aktult Urix Dagns barn om d hard 30-åra Drrick V-cup alpint. Slalåm 1. omgang, mnn Dn god klangn Univrsts mystrir Aktult V-cup alpint. Slalåm 2. omgang, mnn På sjkkr'n i fngslt NRK nyhtr Urix På sport av Nicolas Sarkozy Korrspondntan Paul Mrton i Europa Ut i naturn Nattsnding Morgnsnding Oppgradr! Malcolm i midtn Hom and Away Bvrly Hills (15) Hom and Away (78) Dharma & Grg Frustrrt frur Hos Martin (5) Nyhtn Vært Sportsnyhtn Oppgradr! Hotl Cæsar (139) Tid for hjm (4) Nyhtn Vært Sportsnyhtn Frustrrt frur (6) Th Big C (4) En modrn famili (4) Bck: Guttn i glasskuln Criminal Minds Numbrs Th Clanr (1) Nattsnding Hundhviskrn Til skrkk og advarsl (17) Ekstrm rngjøring stjrnrs middag Ungkarn Millionær søkr kjærst (11) On Tr Hill Vronica Mars Th War at Hom Christin Th Big Bang Thory Amrica's Funnist Hom Vidos Grnsvaktn (8) stjrnrs middag (6) Sinnasnkkr'n CSI (4) Cougar Town (22) Happy Endings (9) Grnsvaktn CSI: Miami Spcial Victims Unit Nattsnding Hawthorn (7) All lskr Raymond Kongn av Quns Ekstrm oppussing USA Bons Kongn av Quns Th Middl (11) All lskr Raymond How I Mt Your Mothr Two and a Half Mn Hllstrøm invitrr: Stig Hnrik Hoff Hllstrøm invitrr: Jon Almaas Prgnant in Hls (8) Mastrchf USA (14) NCIS (8) Two and a Half Mn How I Mt Your Mothr NCIS: Los Angls Nattsnding Simpsons Sinfld Kongn av Quns Drw Cary Show Th Frsh Princ of Bl-Air Familin Griffin Simpsons Simpsons Th Frsh Princ of Bl-Air Kongn av Quns Far Factor USA Chuck Familin Griffin Simpsons Simpsons Cops Ic Road Truckrs (2) Karatfylla ting man må gjør før man dør (8) Sinfld Cops Vrdns villst vidor (40) Most Shocking (9) Nattsnding MANDAG Morgnsnding Urix Lunsjtrav. V5. Dirkt fra Bjrk travban Glimt av Norg: Lista nstn Amrika Aktult Gorg Harrison Living in th matrial world Drrick NRK nyhtr Dagsnytt attn Snøballkrign Filmavisn Elktrisk drømmr Tungrockns histori (2) Livssynsdirktoratt NRK nyhtr Urix Fotograf i isødt Scintologi og journalistns hvn Kunstn å mislykks Nattsnding Morgnsnding Langt hjmmfra Oppgradr! Malcolm i midtn Hom and Away Bvrly Hills (12) Hom and Away (75) Dharma & Grg Frustrrt frur Hos Martin Nyhtn Vært Sportsnyhtn Oppgradr! Hotl Cæsar (137) Komikamratn (2) Rdd frin min (2) Nyhtn Vært Sportsnyhtn Criminal Minds (7) Blu Bloods (18) Bck: Annonsmannn Criminal Minds Numbrs Th Clanr Nattsnding Morgnsnding Frasir M*A*S*H M*A*S*H Scrubs Scrubs Malcolm i midtn MacGyvr South Park South Park Fantasy Factory (10) Clvland Show That '70s Show (25) That '70s Show (26) Mnnskjgrn Amrica th Wright Way (5) FC Football. Fotballmagasin Storbritannias strkst mann 2011 (3) Klovn Criminal Minds Numbrs På kollisjonskurs Am. thrillr fra South Park South Park Nattsnding Hundhviskrn Til skrkk og advarsl (14) Ekstrm rngjøring stjrnrs middag Ungkarn Millionær søkr kjærst (8) On Tr Hill Vronica Mars Th War at Hom Christin Th Big Bang Thory Amrica's Funnist Hom Vidos Grnsvaktn (6) stjrnrs middag (4) Brsrk mot Sydpoln (1) Undrcovr Boss Australia (4) Spcial Victims Unit (15) Grnsvaktn CSI: Miami Nattsnding Hawthorn (4) All lskr Raymond Kongn av Quns Ekstrm oppussing USA Bons Hjlp, han pussr opp! All lskr Raymond How I Mt Your Mothr Two and a Half Mn Kongn av Quns Th Middl (9) Gordon Ramsay ryddr opp (1) Bons (4) In Plain Sight (7) Two and a Half Mn How I Mt Your Mothr Unforgttabl Nattsnding Sinfld Kongn av Quns Drw Cary Show Th Frsh Princ of Bl-Air Familin Griffin Simpsons Simpsons Th Frsh Princ of Bl-Air Kongn av Quns Far Factor USA Chuck Familin Griffin Simpsons Simpsons Cops Politistasjonn Danmark (7) Th Fast and th Furious: Tokyo Drift. Am. action fra Cops Caught on Camra (3) Vrdns villst vidor (38) Nattsnding FREDAG Morgnsnding NRK nyhtr Førkvld Vrdnsarvn NRK nyhtr Folkts vintrfilm V-cup skiskyting. Sprint mnn NRK nyhtr V-cup skiskyting. Sprint mnn NRK nyhtr Ut i nærturn V-cup hopp. Dirkt fra Zakopan Oddasat Tgnspråknytt Førkvld Distriktsnyhtr Dagsrvyn Norg rundt Popstokk (3) Nytt på nytt (3) Skavlan (2) Sporløst forsvunnt (17) Kvldsnytt Gam of Throns Nattsnding Morgnsnding V-cup alpint. Utfor mnn Sport i dag V-cup skiskyting. Staftt kvinnr V-cup langrnn. Sprint klassisk, kvinnr og mnn V-cup skiskyting. Fllsstart mnn Sport i dag V-cup hopp. Dirkt fra Zakopan Sport i dag Lørdagsrvyn Lotto-trkning Mlodi Grand Prix 2012 (1) Norsk attraksjon (3) Mlodi Grand Prix 2012 (1) Ny triks (1) Absolutt fablaktig 20 år ttr (1) Kvldsnytt Avsløringn. Am. drama fra Nattsnding SØNDAG 22.1 ONSDAG Morgnsnding V-cup skiskyting NRK nyhtr V-cup skiskyting. Sprint kvinnr NRK nyhtr Hrskaplig rdningsaksjon NRK nyhtr Solgt! Oddasat Tgnspråknytt Førkvld Distriktsnyhtr Dagsrvyn Ikk gjør dtt hjmm (3) Mlodi Grand Prix 2012 (1) Distriktsnyhtr Dagsrvyn Dbattn Rinsdyr, gull og julnissn (3) Kvldsnytt Status Norg Livts mang sidr Nattsnding 35 LØRDAG 21.1 ukns Morgnsnding NRK nyhtr Folk Norg rundt NRK nyhtr Jssica Fltchr (12) NRK nyhtr Oppdag Stillhavt NRK nyhtr Solgt! Oddasat Tgnspråknytt Førkvld Distriktsnyhtr Dagsrvyn Forbrukrinspktørn (3) Rdd mnig Osn (3) Vikinglotto Distriktsnyhtr Dagsrvyn Hous (18) Migrapolis Kvldsnytt Gorg Harrison Living in th matrial world Nattsnding Morgnsnding NRK nyhtr Førkvld Vrdnsarvn NRK nyhtr Ingn grnsr NRK nyhtr Jssica Fltchr (13) NRK nyhtr Popstokk NRK nyhtr Solgt! Oddasat nyhtr på samisk Tgnspråknytt Førkvld Distriktsnyhtr Dagsrvyn Puls (4) Salt & Pppr (3) Tradisjonshandvrk Distriktsnyhtr Dagsrvyn Brill (2) Bron (4) Kvldsnytt Taggart (6) Nytt på nytt Nattsnding TIRSDAG Morgnsnding Snøballkrign Rinsdyr, gull og julnissn Dbattn Urix Livssynsdirktoratt Status Norg Drrick V-cup hopp. Dirkt fra Zakopan Dagsnytt attn Fotograf i isødt Univrsts mystrir Nyhtr Europa n ris gjnnom dt 20. århundrt Skispor fra 1952 til Filmavisn Dt villast part i Vstn. Am. wstrn fra vrdnskrig bak lukkd dørr Nattsnding Morgnsnding Rdd frin min Bttr Off Td (3) Malcolm i midtn Hom and Away Bvrly Hills Hom and Away (76) Dharma & Grg Frustrrt frur En modrn famili Nyhtn Vært Sportsnyhtn Villmarksjnta Håndball-EM. Kroatia Norg. 1. omgang Håndball-EM: I pausn Håndball-EM. Kroatia Norg. 2. omgang Håndball-EM: Ettr kampn Nyhtn og Vært Sportsnyhtn Dtt r Th Voic Mord og mystrir (13) Nattsnding Morgnsnding M*A*S*H Scrubs Scrubs Malcolm i midtn MacGyvr South Park South Park Fantasy Factory (11) Clvland Show Håndball-EM: Før kampn. Sist nytt før dagns kamp i håndball-em Håndball-EM. Island Slovnia. Island Slovnia Håndball-EM: Ettr kampn. Høydpunktr, kommntarr og analysr ttr kampn, dirkt fra studio Sort orm Sort orm Mission Impossibl. Am. action fra Criminal Minds Th Shild (13) Th Shild (1) South Park Nattsnding Girlfrinds Collgliv (8) Hundhviskrn Til skrkk og advarsl (15) Ekstrm rngjøring Ja, vi lskr Hollywood Ungkarn Millionær søkr kjærst (9) On Tr Hill Vronica Mars Th War at Hom Christin Th Big Bang Thory Happy Endings Cougar Town Wipout Total Blackout Di Anothr Day. Am./br. actionvntyr fra Th Graham Norton Show CSI: Miami Nattsnding Ekstrm oppussing USA Dr. Phil (1644) Homspatruljn USA Hawthorn (5) All lskr Raymond Kongn av Quns Ekstrm oppussing USA Bons Hjlp, han pussr opp! All lskr Raymond How I Mt Your Mothr Two and a Half Mn Kongn av Quns Th Middl (10) Hjlp, han pussr opp! Yar Old Virgin. Am. komdi fra Dødlig våpn. Am. actionkomdi fra Nattsnding Sinfld Kongn av Quns Drw Cary Show Th Frsh Princ of Bl-Air Familin Griffin Simpsons Simpsons Th Frsh Princ of Bl-Air Kongn av Quns Far Factor USA Chuck Familin Griffin Simpsons Simpsons Cops Vrdns villst politividor Trminator 3: Ris of th Machins. Am./ty./br. scinc fiction-action fra Karatfylla Aftrshock: Earthquak in Nw York (2) Cops Nattsnding Morgnsnding NRK nyhtr Førkvld Vrdnsarvn NRK nyhtr Salt & Pppr Norg rundt NRK nyhtr Jssica Fltchr (14) NRK nyhtr Livt i trtoppn NRK nyhtr Solgt! Oddasat nyhtr på samisk Tgnspråknytt Førkvld Distriktsnyhtr Dagsrvyn Ut i naturn Extra-trkning Distriktsnyhtr Dagsrvyn Shrlock (1) Kvldsnytt Ingn grnsr Rdd mnig Osn Nattsnding Morgnsnding Frasir Frasir M*A*S*H M*A*S*H Scrubs Scrubs Malcolm i midtn MacGyvr South Park South Park Fantasy Factory (1) Clvland Show That '70s Show (2) That '70s Show (3) Mnnskjgrn IT-gjngn (3) Wilfrd (3) South Park (3) Ttt på tr (3) Californication (3) Klovn Criminal Minds Numbrs Lights Out Kritisk øyblikk RAW Wrstling South Park Nattsnding Univrsum 34

19 Hva trnr du? Ingrid Fuglår (20), Rykkinn Stin Grindhim (20), Blommnholm Jg likr godt å jogg. Jg blir bdr trnt av dt og følr mg mr opplagt. Motivasjonn liggr i god musikk. Dt r viktig! Frdrik Varr (21), Lommdaln Jg trnr ikk så vldig my. Jg orkr ikk og syns dt gntlig r gansk kjdlig. Dssutn har jg knapt md tid da jg båd studrr og jobbr. Jg trnr my på Elixia. Dr har jg vært mdlm i rundt to år, og trivs godt. Når jg ikk r md på grupptimr, likr jg å løp og trn styrk. Motivasjonn for å trn r for å hold mg fit. Dssutn skal jg til Afrika om tr ukr, så da må jg vær bikinifin. Tor Magnussn (61), Vallr Jg trnr ikk så my. Jg prøvr å få til non langturr i hlgn og når jg har tid. Da likr jg bst å gå sammn md non andr, for dt r my hyggligr. Jg r ikk mdlm av no trningssntr nå, mn kanskj jg mldr mg inn i løpt av årt. Silj Harangn (20), Gullhaug Jg trnr litt, mn ikk altfor oft. Da plir jg som rgl å jogg ut llr trn på t trningsstudio. Jg likr båd apparatn og arobic-timn. Hlst trnr jg md n annn. Da får jg mr motivasjon og dssutn r dt morsommr. Dt føls fantastisk når øktn r frdig. Bubrsko får ny jobb Ptr Moi Bubrsko (36) fra Gjttum har fått ny program ldrjobb i «God Morgn Norg» på TV2. KULTUR Tkst: Charlott Sissnr Ptr Moi Bubrsko (36) fra Gjttum har ttr hvrt blitt t kjnt TV-fjs ttr mr nn 200 livsndingr md ungdomsprogrammt Waschra på TV2. Nå blir Bubrsko ny programldr i God Morgn Norg. Han fyllr skon til vtrann Nils Gunnar Li og skal ld sndingn sammn md Sign Tynning. Dn andr ny programldrduon blir Vår Staud og Ridar Buskns. Å vær programldr i God Morgn Norg btyr naturlig nok tidlig morgnr. Allrd halv sks må d vær på plass i studio. Dt blir ifølg Bubrsko ikk no problm. Han r nmlig t A-mnnsk. Å stå opp skal gå grit, mn dt å lgg sg ni r vrr. Om sommrn lggr du dg når nabon slngr kjøttt på grilln liksom, dt r litt rart, sir Bubrsko til Dagbladt. MED PÅ LAGET: Ptr Moi Bubrsko (f.v. i først rkk) blir kollga md Vår Staud og Sign Tynning. Bak f.v. Finn Schjøll, Ridar Buskns og Wnch Andrsn. Foto: Erlnd Aas/TV2 Slg bolig? Vi har kjøprn! Krogsvn har 9861* boligsøkr i sitt unik BoligsøkrRgistr. Halvpartn av vår bud-givr r prsonr som finns i vårt Bolig- søkrrgistr, dtt kan bty flr budgivr og bdr pris for din bolig! Skal du slg bolig kan dt lønn sg å ta kontakt md oss i dag. Vi kan fortll dg hvm som ønskr akkurat din bolig! Du kan sjkk hvor mang som drømmr om din bolig på Skigår søkr bolig i nærhtn av marka Krogsvn avd. Bkkstua Tlf: Krogsvn avd. Sandvika Tlf: Krogsvn avd. Askr Tlf: *Tallt r hntt fra Krogsvns BoligsøkrRgistr 17. januar 2012.

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris SOMMERKAMPANJE Juni 2015 NYHET! Custom Flx 5999,- Ls mr på innsidn! 184,5 7999,- LFL67804 AutoSns: tilpassr tid, vann og nrgiforbruk til tøymngdn Invrtrmotor: 10 års sikkrht Ekstra stor døråpning Aqua

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

FESTEN VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTFIN! Følg oss på BLI MEDLEM AV I KLUBB KLUBBHVALTORVET SEND HVAL TIL 2225

FESTEN VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTFIN! Følg oss på BLI MEDLEM AV I KLUBB KLUBBHVALTORVET SEND HVAL TIL 2225 VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTEN FESTFIN! PÅ HVALTORVET FINNER DU ALT DU TRENGER AV GAVER OG ANTREKK TIL BRYLLUP, KONFIRMASJON, 17. MAI, OG SOMMERENS FESTDAGER. VELKOMMEN! Bildt r fra kollksjonn til:

Detaljer