Bremsnes barnehage Bremsnes gamle skole 6530 AVERØY Tlf / E post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bremsnes barnehage Bremsnes gamle skole 6530 AVERØY Tlf. 71513770/99584792 E post: bremsnes.barnehage@averoy.kommune.no"

Transkript

1 INFORMASJON FRA BREMSNES BARNEHAGE TRYGGHET & TRIVSEL I EN HVERDAG AV MANGFOLD Bremsnes barnehage Bremsnes gamle skole 6530 AVERØY Tlf / E post: Dette heftet ble sist oppdatert august 2015

2 INNHOLD: 1.0 VELKOMMEN s FAKTA OM BREMSNES BARNEHAGE s Adresse/kontakt s Åpningstid s Avdelingene s Personalressursen s Ny i barnehagen s Skjema s INFORMASJON OG SAMARBEID s Samarbeid hjem barnehage s Informasjon s Andre medspillere s MØTEVIRKSOMHET s SIKKERHET OG ANSVAR s Forsikring s Porten s Hente- og bringesituasjonen s Ansvar ved arrangement s ANDRE VIKTIGE OPPLYSNINGER s Sykdom og smittevern s Fravær, ferie og åpningstid s Måltid s Leker s Bursdag s Fotografering s Ut på tur s Klær og merking s Kjøp av dag s ÅRETS GANG s.14 2

3 1.0 VELKOMMEN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til Bremsnes barnehage. Dette informasjonshefte gir vi ut til alle nye foreldre. Her vil dere finne nyttig informasjon om barnehagen. Heftet er tilgjengelig for alle på barnehagens hjemmeside under: Hva er en barnehage? En barnehage er en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn i førskolealder. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Virksomheten skal sikre barn omsorg og støtte dem i videre utvikling. Her får barn utfolde seg i trygge rammer sammen med jevnaldrende og får oppleve fellesskap med andre utenfor sin egen familie. Bremsnes barnehage styres etter en rekke lover og forskrifter. Her kan nevnes; barneloven, barnehageloven, rammeplan for barnehagene og arbeidsmiljøloven. 2.0 FAKTA OM BREMSNES BARNEHAGE 2.1 Adresse/kontakt: Bremsnes barnehage p.t. Bremsnes gamle skole 6530 AVERØY Enhetsleder: Ruth Elin Mork mob Avd. Sjøstjerna / Avd. Kråkebollen / Avd. Krabben / E-post: Eier: Averøy kommune 3

4 2.2 Åpningstid Mandag til fredag fra kl Barnehagen har vanlig åpningstid i romjula(mandag, tirsdag, onsdag) og påskeuka, men holder stengt på jul- og nyttårsaften. Barnehagen holder stengt følgende planleggingsdager i inneværende år; 13. og 14. august 9. oktober 6. mai. Den 5. planleggingsdagen fastsettes av den enkelte barnehage og det skal gis beskjed senest 2 måneder i forkant. For nærmere informasjon, se barnehageruta på kommunens hjemmeside. 2.3 Avdelingene For barnehageåret 2015/2016 er det i alt 52 barn og 13 årsverk. Barnehagen har 3 avdelinger: Krabben 12 barn f. i 2012, 2013 og 2014 Sjøstjerna 18 barn f. i 2010, 2011, 2012 Kråkebollen 22 barn f. i 2010, 2011 og Personalressurs Grunnbemanningen i barnehagen skal samsvare med hvor mange plasser som blir fylt opp og kan derfor variere fra år til år. Enkelte perioder har barnehagen ekstra resurser i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak. Personalet, inkl. vikarer, skal skrive under skjema for taushetsplikt, i følge Lov om barnehager 20. Det kreves også at det fremlegges gyldig politiattest, i følge Lov om barnehager 19. I tillegg gjennomføres det jevnlig brannøvelser, kurs i førstehjelp og livredning. 2.5 Ny i barnehagen Alle nye barn og foreldre får et velkomstbrev fra barnehagen, her vil det blant annet stå litt om tilvenning og hvordan det er å bli ny i barnehagen. Det gjennomføres en første samtale med alle nye i forbindelse med oppstart i august/september. Opplysninger om barnet og familieforhold som er av relevans tas opp her. 4

5 2.6 Skjema Helseskjema- fylles ut i tilvenningsperioden. Henteavtaler her noteres hvem som kan hente barnet og hvem som skal kontaktes hvis barnet skulle bli syk. Det må gis beskjed dersom telefonnumrene skulle bli endret. Skal noen andre enn de som er oppført på henteavtalen hente barnet må barnehagen få beskjed før barnet blir hentet. Overføringssamtale fra barnehage til skole. I februar/mars gjennomføres det overføringssamtaler mellom barnehagen(styrer) og skolen(rektor). Samtalen tar opp hvordan barnet fungerer i forhold til: Språk, sosial kompetanse, gruppe/samling og oppfatte, utføre og ta imot beskjeder. Foreldre må samtykke om at det kan gjennomføres en samtale. Foto/film. Vi liker å ta bilder av aktiviteter og opplegg i barnehagen. Dokumentasjon er blitt stadig viktigere og derfor har vi tatt i bruk foto som et av verktøyene. I tillegg er det artig for alle å se bilder av seg selv. Foresatte må samtykke før barnehagen kan legge bilder ut på kommunens hjemmesider, bruke bilder i årsplan/infohefte og sende inn til TK(lokal avis). Transport av barn. Foresatte må samtykke om deres barn kan være med på turer som krever transport med buss/bil. 5

6 3.0 INFORMASJON OG SAMARBEID 3.1 Samarbeid hjem- barnehage I barnehagelovens 1 står det at: barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem legger grunnlaget for at barnet får en god dag, både i og utenfor barnehagen. For at samarbeidet skal kunne fungere optimalt må forholdet mellom partene være preget av åpen og gjensidig kommunikasjon. I en travel hverdag er det viktig å informere hverandre, gi råd, støtte hverandre og være åpne om ting som har betydning for barnet. Det være seg hvordan dagen/helga har vært, hvordan man generelt har det, status (endringer i familiesituasjonen), ideer og tilbakemeldinger o.s.v. 3.2 Informasjon Informasjon er viktig. Nedenfor er det satt opp hvilke informasjonskanaler som finnes i barnehagen. Det er viktig å lese gjennom alt som gis ut. Velkomstbrev til nye foreldre, med oversikt over oppstartdato, avdelingen, tilvenning, organisering, vedtekter, barnehagerute og praktiske opplysninger. Informasjonshefte deles ut til nye foreldre. Tilgjengelig på hjemmesiden. Årsplan Utarbeides hvert år og inneholder informasjon om bl.a. barnehagens pedagogiske arbeid, forutsetninger og satsningsområder for det bestemte året. Den skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg som består av enhetsleder(sekretær), en representant fra de ansatte, en representant fra kommunestyret og en representant fra foreldregruppen(leder av foreldrerådet). I barnehagen blir det på foreldremøtet om høsten valgt en foreldrerepresentant fra hver avdeling(m/ vara). En av disse blir valgt som leder. Det er lederen som sitter i samarbeidsutvalget. Årsplanen er tilgjengelig på hjemmesiden etter at den er godkjent. 6

7 Månedsplaner/månedsbrev - gir en detaljert oversikt over planlagte aktiviteter - samt en vurdering av hva som ble gjort i måneden som gikk. De som ønsker det kan få denne sendt pr epost. Ukeplan er tilgjengelig i garderoben, den inneholder detaljert informasjon om uka. Dagsrapport er tilgjengelig i garderoben og oppsummerer hvordan dagen har vært. Førstesamtale blir gjennomført med nye foreldrene i forbindelse med tilvenning. Kontakt med foreldrene - ved hente- og bringe situasjonen. Foreldresamtale blir gjennomført med alle 1-2 ganger i løpet av barnehageåret. Foreldremøte 1-2 ganger pr. år, referat deles ut/pr epost. Møte i samarbeidsutvalget referat deles ut/pr epost. 3.3 Andre medspillere Barnehagen ønsker å samarbeide og holde kontakt med ulike grupper og instanser utenfor barnehagen og i nærmiljøet. Vi nevner spesielt: Dagsenteret og sykehjemmet Barnehagen har inngått et samarbeid med sykehjemmet og dagsenteret. Det er lagt opp til felles aktiviteter og besøk hver måned. Det er viktig at barn får kjennskap til hva det vil si å bli gammel. Vi har som mål at barna skal kunne se på alderdommen som noe naturlig og at man har noe til felles og kan lære av hverandre. Barneskolen I løpet av våren besøker førskolebarna skolen de skal gå på. De får bl.a. være med inn i klasserommet og leke seg på uteområdet. 7

8 Kulturskolen Barnehagen ønsker å benytte seg av den kompetansen kulturskolen innehar, spesielt med tanke på sang og musikk. Noen representanter fra Kvernes Musikkorps er med og spiller når barnehagen arrangerer aktivitetsdag og prøve tog i forbindelse med 17.mai. Ellers kan nevnes: De andre barnehagene på øya(markerer barnehagedagen sammen), museet, barneskolene, helsestasjonen, PP- tjenesten, barnevernstjenesten, biblioteket og kommuneadministrasjonen. 4.0 MØTEVIRKSOMHET Foreldremøter -1-2 ganger pr år. Personalmøter - 1 gang hver måned. Pedagogmøter- 2 ganger pr måned. FAU holder egne møter ved behov. Enhetsleder kaller inn til første møtet etter at representantene er valgt om høsten. På dette møtet deltar også lederne for avdelingene. Sammen setter man opp en handlingsplan for hva som bør prioriteres og jobbes med kommende barnehageår. Samarbeidsutvalget minimum ett møte pr barnehageår der årsplan blir godkjent og man har en generell gjennomgang på tjenesten. Enhetsleder er sekretær i dette utvalget. 8

9 5.0 SIKKERHET OG ANSVAR 5.1 Forsikring Alle barn som går i barnehagen er forsikret i den tiden de er i barnehagen. Dette gjelder all aktivitet både innefor og utenfor barnehagens område og på turer i barnehagens regi. Vi oppfordrer at alle barn i tillegg blir forsikret gjennom private ordninger. Dersom barnet skulle være uheldig å skade tennene fyller avdelingen ut et tannhelseskjema som foreldrene tar med til tannlegen. Ved ulykker/nesten ulykker og andre avvik skal personalet fylle ut avviksskjema(elektronisk) som sendes til enhetsleder. Hensikten med rapporteringen er å forebygge at det skjer ulykker og for dokumentasjon. 5.2 Porten Det er veldig viktig at porten inn til barnehagen blir lukket. Står porten åpen kan barn løpe utenfor og i verste fall bli truffet av en bil. Vi har ingen å miste Barn får ikke gå ut av porten uten følge av en voksen! 5.3 Hente- og bringe situasjonen Barnehagens personale har ansvaret for barnet fra foreldrene forlater det til det blir hentet. Personalet skal til enhver tid vite hvilke barn det har ansvaret for. Derfor må ikke barnet forlates eller hentes før foreldrene (evt. den som henter) har gitt beskjed til personalet. Dersom det er andre enn foreldre / foresatte som skal hente barnet, skal barnehagen ha beskjed. Hente- og bringesituasjonen er viktig for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage. Men enkelte ganger må vi tenke oss om før vi snakker. Barn hører veldig godt og trenger ikke nødvendigvis høre alt Er det rom for det går man en plass hvor barnet ikke er, eller avtaler et tidspunkt for samtale/eventuelt pr telefon. 5.4 Ansvar for barn under arrangement Under arrangement i barnehagen(påskefrokost/julefrokost, sommerfester og lignende) der foreldrene er tilstede, har foreldre/foresatte ansvar for egne barn. 9

10 6.0 ANDRE VIKTIGE OPPLYSNINGER 6.1 Sykdom og smittevern Barnehagen følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet, og får jevnlige oppdateringer. Når barn er syke med feber eller at allmenntilstanden er svekket, må de være hjemme. Ved oppkast/diare skal barna være hjemme i 48 timer etter siste gang de kastet opp/ hadde løs avføring. Det er vårt ansvar å ha fokus på barnet og tenke på hva som er barnets beste. Dagene i barnehagen kan til tider være krevende og for et barn som har en svekket almenntilstand kan det ta lenger tid å bli frisk dersom det kommer i barnehagen. Vi har også et ansvar i forhold til smittevern, og begrense smitte. Ved sykdom og fravær har barnehage og foreldre et gjensidig orienteringsansvar. Skulle barnet bli syk i barnehagen, vil foreldrene bli kontaktet og barnet skal da hentes. Det er viktig at barnehagen til enhver tid er informert om hvilke telefonnummer foreldrene kan treffes på. Helsestasjonen gir beskjed til barnehagen om alvorlige sykdommer som går. Barnehagen er oppfordret til å ta forhåndsregler i forbindelse med AIDS. Vi bruker derfor engangshansker ved håndtering av blod(sår etc). 6.2 Fravær, ferie og åpningstid Dersom barnet er forhindret fra å komme til vanlig tid, eller blir borte hele dagen p.g.a. sykdom skal barnehagen ha beskjed seinest kl samme dag. Dette p.g.a. avvikling av turer og aktiviteter. Skal barnet ha ferie må barnehagen ha beskjed senest 1 uke før. Barnehagens åpningstid kan variere noe om sommeren. Dette avgjøres av kommunestyret i desember. I 2015 hadde barnehagen stengt i 2 uker. Enhetsleder sender ut et påmeldingsskjema i midten av mars. Personalet i barnehagen har etter ferieloven rett til å vite sin hovedferie innen 1. april. Derfor er svarfristen (skjema)i forhold til barnas ferie så tidlig. I følge vedtektene til Averøy kommune skal barn i barnehagen ha 4 uker ferie i løpet av kalenderåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende på sommeren(1. juni-30. september). 10

11 6.3 Måltid Frokosten starter kl Skal barna spise frokost i barnehagen må de ha med seg matpakke. Innholdet kan godt variere og ha sunne alternativ. Det er viktig at de som skal spise frokost kommer kl Kommer barna midt i måltidet eller når frokosten er ferdig kan de bli sittende alene og det er ikke alltid så kjekt. Det er fint om dere følger barnet inn på avdelingen. Lunsj ca kl 1100 og ettermiddagsmåltid ca kl Drikke til alle måltidene, frukt og grønnsaker. En dag i uka er det varm lunsj, ellers består måltidene av brød/knekkebrød, pålegg og melk/vann. For de yngste barna(1-3 år) er det i tillegg grøt/yoghurt enkelte dager. Under lunsjen har barna faste plasser ved bordet, vi synger bordvers og oppfordrer barna til å smøre maten sin selv. Som voksne oppmuntrer vi barna til å spise opp maten sin og tørre og smake på nye ting, men vi kan ikke kreve 6.4 Leker Det har vist seg at barn tar med seg leker hjemmefra for å kjøpe seg status. Dette er en situasjon som vi ønsker å unngå. Det er derfor ikke tillatt å ha med seg leker i barnehagen. I løpet av året arrangerer vi i stedet ta med dager. Da kan barna ta med seg favorittleken eller en annen gjenstand som betyr mye for barnet. 6.5 Bursdag På alle avdelingene markeres bursdagene ved å lage krone, synge bursdagssang, samling, flaggheising og barnet får velge en ting fra skattekisten. Bursdagsinvitasjoner må leveres privat, da dette har ført til noen uheldige episoder blant barna. Noen blir sinte, andre veldig såre når de oppdager at de ikke er bedt til bursdag. 11

12 6.6 Fotografering Barnehagen har hatt tradisjon for fotografering 1 gang pr år. Det har vekslet mellom høst og vår. Det blir da tatt gruppebilder og portrettbilde for de som ønsker det. Det anbefales ikke å ta portrettbilde av barn under 2 år. Våren 2015 ble fotograf Anita Grønland(Molde) benyttet. 6.7 Ut på tur Hvis været tillater det, drar avdelingene på små og store utflukter. Reisemålene kan variere etter tema og vær. Populære steder å dra til er: gapahuken v/ Gammelveien, strandturer, lekeplasser og Kuhola v/ Bremsneshatten. For de aller yngste kan det være en opplevelse å få dra på trilletur i nærområdet eller en tur til nærmeste lekeplass. Barn så vel som voksne synes det er godt å komme litt bort fra rutinene i barnehagen. Vi prøver å passe på at alle får være med på varierte turer i løpet av barnehageåret. 6.8 Klær og merking Det er nødvendig at matbokser, klær og annet utstyr blir synlig merket med barnets navn. Dette for å unngå at klær blir borte og for å lette arbeidet til personalet. Tips: Kjøp en merketusj som kan være på barnets garderobeplass. Her ved kysten kan man ikke kle seg etter årstidene men kun etter dagens værmelding. Barnet må ha klær til å kunne skifte 2 ganger(fra innerst til ytterst). Barn vokser gjerne i rykk og napp. Sjekk jevnlig at klær og fottøy passer til barnet. Klær, støvler og sko blir våte og skitne, det er derfor viktig at dere regelmessig sjekker dette. Dette er lurt å gjøre før man tar helg. 12

13 Her er en liste over klær og utstyr som barnet trenger gjennom året: Regntøy og støvler sjekk at strekket er inntakt Dress(med/uten for) Ytterjakke som tåler bruken i barnehagen Ull - eller fleecebukse Ull eller fleecegenser Skjerf eller hals Lue (tykkelse etter vær) Ullsokker Votter, helst 2 par, da man fort blir våt. - regnvotter Utesko etter været Varme vintersko, helst ikke bare cherrox. Barna blir fort kalde på beina. Sandaler m/ reimer til innebruk. 2 ekstra klesskift; sokker, truse, strømpebukse, trøye, genser og bukse(ullklær) Bleie med tape i sidene til bleiebarn(t- bleie). 6.9 Kjøp av dag Ved ledig kapasitet på avdelingene er det mulig å kjøpe ekstra dager. Ta kontakt med avdelingen eller enhetsleder for å vite prisen på dette. 13

14 7.0 ÅRETS GANG Nedenfor ser du noen av barnehagens faste arrangement og aktiviteter som gjentas hvert år. I tillegg til dette har hver avdeling og aldersgruppe faste pedagogiske opplegg som kommer frem av årsplanen og våre månedsplaner. Vi følger med på det som skjer i nærmiljøet og nasjonalt, endringer i naturen og høytider/merkedager. Aug. -desember: -Tilvenning(august) -Foreldremøte/SU -Adventsstund-felles -Lucia feiring -Nissefest -Julefrokost Januar-april: -Juletrefest(FAU) -Foreldresamtaler -Karneval(februar) -Barnehagedag-mars - Prosjekt uker i april, tema varierer. Mai juli: -Skolebesøk -Foreldremøte -Aktivitetsdag(mai) -Overnatting(eldste) -Jonsok feiring -Sommerfest 14

Informasjonshefte for. Mobarn Panorama Barnehage 2015/2016

Informasjonshefte for. Mobarn Panorama Barnehage 2015/2016 Informasjonshefte for Mobarn Panorama Barnehage 2015/2016 Mobarn Panorama Barnehage Naustvollhøgda 41 6530 Averøy Telefon: 71515100 panorama@mobarn.no INFOHEFTETS INNHOLD: 1.0 Innhold s. 2 2.0 Velkommen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Røsandåsen Barnehage Furuveien 15 6530 Averøy Tlf. 71 51 72 90/96 09 86 60/90 62 85 08 rosandaasen@mobarn.no INFOHEFTETS INNHOLD: 1.0 Innhold s. 2 2.0

Detaljer

Informasjonshefte for. Øyane barnehage. Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy

Informasjonshefte for. Øyane barnehage. Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy Informasjonshefte for Øyane barnehage Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy 1 Infoheftes innhold: 1.0 Innhold 2.0 Velkommen 2.1 Hva er en barnehage 3.0 Fakta om Øyane barnehage. 3.1 Adresse 3.2 Åpningstid

Detaljer

INFORMASJON FRA KÅRVÅG BARNEHAGE

INFORMASJON FRA KÅRVÅG BARNEHAGE INFORMASJON FRA KÅRVÅG BARNEHAGE Sist oppdatert november 2015 Kårvåg barnehage Kårvåg 6530 AVERØY Mobil småbarn:91132816 Mobil storbarn: 48181296 Personal: 48191372 Mobil enhetsleder: 47338141 E post:

Detaljer

E post:

E post: INFORMASJON FRA BREMSNES BARNEHAGE TRYGGHET & TRIVSEL I EN HVERDAG AV MANGFOLD Bremsnes barnehage Gammelveien 11 6530 AVERØY Tlf: 71 51 35 70/995 84 792 E post: bremsnes.barnehage@averoy.kommune.no Dette

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2016/2017

INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2016/2017 INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2016/2017 Røsandåsen Barnehage Furuveien 15 6530 Averøy Tlf. 71 51 72 90/90 62 85 08 rosandaasen@mobarn.no INFOHEFTETS INNHOLD: 1.0 Innhold s. 2 2.0 Velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE Kvikne skole og barnehage er organisert som et tjenesteområde, der rektor er enhetsleder. Barnehagen ble åpnet 1991, og den ligger i samme bygg som skolen. Våren 2011 ble

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Høsten 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

TIL FORESATTE VED. Meek oppvekstsenter - barnehage

TIL FORESATTE VED. Meek oppvekstsenter - barnehage TIL FORESATTE VED Meek oppvekstsenter - barnehage INFORMASJONEN GIS I TRE DELER: 1. INFO I 1) Søknadsskjema 2) Melding om plass 3) Informasjon om barnehagene i Averøy (foreldrebetaling, moderasjon) 4)

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen 1. Presentasjon av personalet 2. Presentasjon av foreldrene 3. Presentasjon av primærbarn 4. Valg av SU/ AU 5. Dagsrytmen på avdelingen 6. Ukesplan for Lifjell 7. Løveungene 8. Trollungene 9. Månedsplanen/

Detaljer

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede»

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» VELKOMMEN TIL NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE Vi har med å ha tatt i mot barnet deres tatt på oss en veldig viktig oppgave

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget ADRESSE Tronstua Barnehage Tylldalsveien 2 2500 Tynset TELEFON Tyrihans 62 48 50 68 Tommeliten 62 48

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn. INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016 VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.no 1 Velkommen. Vi ønsker både barn og foreldre velkommen

Detaljer

Barnehage. Informasjonshefte

Barnehage. Informasjonshefte Barnehage Informasjonshefte MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter. Enhetsleder her er Rolf Herman Bjerkeli.

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE LITT OM CECILIENFRYD BARNEHAGE: Cecilienfryd barnehage ble åpnet 16. august 1993 i leide lokaler i gamle Kvam skole, nybygget på Cecilienfryd stod ferdig til innflytting

Detaljer

HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE INFORMASJON FOR BJORHAUG BARNEHAGE A Adresse Gudmestadvegen 24 4365 Nærbø Allergier Oppgi alltid om barnet ditt har noen form for allergi, slik at vi kan ta våre forhåndsregler.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Ranheim barnehager TIL RANHEIM BARNEHAGER RANHEIM BARNEHAGE RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Peder myhres vei 10 Ranheimsveien 211 Tlf 72 54 30 80 Tlf 952 63 056 Epost: ranheim-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib. ADRESSE Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.no ALLERGI Gi melding dersom barnet har allergi, (føres på liste i kjøkkendør)

Detaljer

Velkommen til KLØFTAHALLEN BARNEHAGE Årsplan del II

Velkommen til KLØFTAHALLEN BARNEHAGE Årsplan del II Velkommen til KLØFTAHALLEN BARNEHAGE Årsplan del II Vi gleder oss masse til å bli kjent med dere 1 Her følger et informasjonshefte som vi håper vil hjelpe dere med noen spørsmål. I tillegg til dette heftet

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Informasjonshefte. for Mobarn Lyngen Barnehage. Åndalsbakken 7, 6409 Molde Telefon:

Informasjonshefte. for Mobarn Lyngen Barnehage. Åndalsbakken 7, 6409 Molde Telefon: Informasjonshefte for Mobarn Lyngen Barnehage Mobarn Lyngen Barnehage Åndalsbakken 7, 6409 Molde Telefon: 91653623 lyngen@mobarn.no 1 Informasjons heftets innhold: 1.0 Innhold s. 2 2.0 Velkommen s. 3 2.1

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter.

Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter. Avdeling Fredrikkefryd Barnegruppa Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter. Ansatte pr 1.1.2015 På Fredrikkefryd arbeider 2 pedagogiske ledere i

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Grønnposten NOVEMBER 2015

Grønnposten NOVEMBER 2015 Grønnposten NOVEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: De nye barna har blitt trygge og tør å by på seg selv og vise hvem de er. De etablerte barna har blitt «store»; de kan leke og er forbilder. Vi har mange

Detaljer

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : 61 16 66 40 e-post: vilberg.barnehage@ostre-toten.kommune.no Revidert mai 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Vedtekter for Bjørum barnehage 1 Formål Bjørum barnehage har som formål å drive barnehage. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL 0-3 år Nøtteliten og 3-6 år Klatremus. Grunnbemanningen består av Pedagogisk leder, førskolelærer og barne og ungdomsarbeider og assistenter. Daglig leder/ styrer kommer i tillegg. Vi har

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 01.12 02.12 03.12 Vi baker rundstykker 04.12 05.12 Vi baker Pepperkaker 50 08.12 Vi baker Lussekatter 09.12 10.12 Julefrokost Kl. 7.30 9.00 11.12 12.12 Lucia-feiring

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2015-2016 Illustrasjonen på forsida er tegnet av Tone M. Niang VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2015-2016 KONTAKT OSS: Postadresse: Haverslia barnehage Rådhuset, 2500 Tynset kommune Besøksadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Informasjonshefte. Ekrehagen friluftsbarnehage SA

Informasjonshefte. Ekrehagen friluftsbarnehage SA Informasjonshefte Ekrehagen friluftsbarnehage SA 2013-2014 Vi har valgt å dele den tradisjonelle årsplanen i to deler; den delen du holder i handen nå skal være en ren informasjonsdel der vi informerer

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

ÅRSPLAN SKJALGSTOVA BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN SKJALGSTOVA BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN SKJALGSTOVA BARNEHAGE 2015-2016 1 Innholdsfortegnelse Side 3 - Fakta om barnehagen Side 4 Organisasjonskart med avdelinger og ansatte Side 5 Kompetanseutvikling inneværende barnehageår: flerkulturelt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Velkommen til Lyngveien barnehage!

Velkommen til Lyngveien barnehage! Velkommen til Lyngveien barnehage! Dette heftet inneholder praktisk informasjon ment for nye foreldre. Barnehagen har også en årsplan. Årsplanen sier mer om det pedagogiske arbeidet og våre satsningsområder.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015.

Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015. Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015. Nå er vi allerede godt i gang med oktober måned, og høsten er her. Foran oss ligger nye muligheter, opplevelser og spennende erfaringer. Denne

Detaljer

VELKOM MEN TIL KORNHAUG BARNEHAGE

VELKOM MEN TIL KORNHAUG BARNEHAGE VELKOM MEN TIL KORNHAUG BARNEHAGE 1 VELKOMMEN SOM FORELDER /FORESATT I KORNNHAUG BARNEHAGE. Tlf; 61 22 09 79. E post; kornhaug.barnehage@gausdal.kommune.no Dere beholder den plassen dere har blitt tildelt

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

Årsplan for TUSSEBO 2015

Årsplan for TUSSEBO 2015 Årsplan for TUSSEBO 2015 I Høyjord barnehage har vi valgt å ha fokus på to hovedområder fra rammeplanen i år. Det ene er «Kommunikasjon, Språk og tekst» og det andre er «Natur, miljø og teknikk». Vi på

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Tredal barnehage 2015-2016 TIL BARNETS BESTE INNLEDNING Dette er et informasjonsskriv som er spesielt beregnet for foreldrene til nye barn ved Tredal barnehage, men en del vil

Detaljer

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage A Adresse Opstadvegen 587 4360 Varhaug Allergier Det er viktig at vi får vite om barnet er allergisk mot noe, slik at vi kan ta de rette forhåndsregler Arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRSHJUL. Knøttekroken 2015/2016

ÅRSHJUL. Knøttekroken 2015/2016 ÅRSHJUL Knøttekroken 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE : Utarbeide faste rutiner for evalueringsarbeidet ved Stavsetmyra barnehage for å finne forbedringer. Rev: 19.01.16. HVEM Ukeplan Gi foreldre

Detaljer

ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA

ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA NOVEMBER 2011 Så har vi kommet til november. En måned som det skjer mye i, kanskje får kommer snøen? Oktober har vært veldig variert med både solstråler, regn og kalde minusgrader.

Detaljer