Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler fra InnSI a og SI-magasinet i 2007) 42: Faktatall per divisjon Der annet ikke er nevnt, er bildene er tatt av Trond Tendø Jacobsen. Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i Innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling Organisasjonskart 2007 Helseforetaket var i 2007 organisert i ni divisjoner. Administrerende direktør Hver divisjon ledes av divisjonsdirektør. Administrerende direktør rapporterer til styret. Viseadm. direktør (VAD) Strategi og helsefag Prosjektdirektør Viseadm. direktør (VAD) Virksomhetsområde Intern service Kommunikasjons- og samhandlingsdirektør Administrasjonsleder Divisjon SI Elverum-Hamar Divisjon SI Gjøvik Divisjon SI Lillehammer Divisjon SI Kongsvinger Divisjon SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering/ rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Prehospitale tjenester

3 Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte SI Elverum. Opptaksområdet Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde var i 2007 ca personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Fakta og tall Opptaksområdet: Sykehuset Innlandet har i tillegg til Hedmark og Oppland, Nes kommune som sitt opptaksområde. Antall enheter: 41 enheter, derav 6 somatiske sykehus og 2 psykiatriske sykehus Lesja Oppdal Rennebu Midtre Gauldal Tynset Folldal Holtålen Røros Os Tolga Antall ansatte: ansatte med fast lønn og 978 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Omsetning i 2007: Ca. 5,122 milliarder kroner Sjåk Lom Vågå Dovre Sel Otta N.-Fron S.-Fron Alvdal Stor-Elvdal Ringebu Rendalen Engerdal Vang Øystre Gausdal Øyer Slidre Åmot Trysil V.Slidre Fagernes Lillehammer Etnedal Ringsaker N.Land N.Aurdal Gjøvik Elverum Løten Hamar S.Aurdal S.Land V.Toten Stange Våler Åsnes Ø.Toten Gran N.Odal Grue Eidsvoll Lunner Jevnaker S.Odal Kongsvinger Nes Oslo Eidskog Aurskog- Høland Opptaksområde: 49 kommuner Areal: Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes: 638 km 2 Totalt: km 2 Til sammenligning er Danmark km 2 Befolkningsgrunnlag: Oppland ca Hedmark ca Nes kommune i Akershus ca Avstander: Eidskog Os, 361 km Lunner Lesja, 307 km Grenser til: 5 fylker i Norge 2 fylker (Län) i Sverige Riksgrensen Sverige/Norge, ca. 40 mil 3

4 Imponert over innsatsen Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Torbjørn Almlid 2007 var et år preget av en rekke viktige beslutninger, av store utfordringer og av høy aktivitet. Aldri har det vært behandlet flere pasienter i Innlandet enn i fjor. Jeg kan faktisk bruke de samme formuleringene nå som jeg gjorde i årsrapporten for ett år siden. Det er fortsatt en krevende økonomisk situasjon som vil stille krav til organisasjonen og den enkelte ansatte. Årsberetningen vitner om et svært aktivt år, og et år som la et godt grunnlag for en videre positiv utvikling for Sykehuset Innlandet, både faglig og økonomisk. Vi har tatt nye viktige stritt i retning økonomisk balanse og dermed større økonomisk handlefrihet. Vår målsetting er at Sykehuset Innlandet skal gi pasientene i vårt opptaksområde en trygg, god og riktig behandling. For å følge med i den faglige utviklingen, sikre rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere og sikre kvaliteten på tilbudet til pasientene må vi derfor ha evne og vilje til å gjøre de riktige langsiktige prioriteringene. Det er en løpende prosess, som aldri vil ta slutt. Ambisjonsnivået for Sykehuset Innlandet bør være at vi skal tilby de fleste spesialisthelsetjenester som forventes og skulle finnes på lokalog sentralsykehusnivå. Det er utfordrende fordi begrensede økonomiske ressurser gjør det umulig å tilfredsstille alle ønsker som er kommet fra de ulike geografiske områdene i Innlandet. Vi må finne løsninger som i størst mulig grad kompenserer for dette. Det er utarbeidet en oversikt over de viktigste nye tiltak som i fjor ble iverksatt i de enkelte divisjoner. Brosjyren «Dette har vi fått til i 2007» er en imponerende opplisting, som vitner om dyktighet, krea - tivitet og endringsvilje. En del av denne listen gjenfinnes i årsberetningen. Jeg er dypt imponert over den innsatsen Sykehuset Innlandets mer enn ansatte daglig gjør for våre pasienter og for «vårt sykehus». En årsrapport som denne gir grunnlag for tilbakeblikk, ettertanke og refleksjon. Årets rapport er laget over en noe annen lest enn tidlig - ere, med artikler fra InnSI a og SI-Magasinet presenteres eksempler på den brede aktiviteten som preger helseforetaket. I SI-Magasinet i juni 2007 hadde divisjonsdirektør Morten Lang-Ree ved Divisjon Gjøvik en tankevekkende kronikk som berører svært sentrale spørsmål for den virksomheten vi driver. Det er viktige og riktige betraktninger, utløst av et brev fra pårørende til en pasient. Jeg oppfordrer alle til å lese den. 4

5 Et brev til ettertanke For noen uker siden mottok jeg et brev fra kona til en mann som døde av kreft på Gjøvik sykehus. Hun ville fortelle meg om hvordan de hadde opplevd å være pasient og pårørende på sykehuset. De hadde snakket om dette før mannen døde. Og de var svært fornøyd. I sin beskrivelse av ansatte brukte hun ord som høflighet, respekt, empati og forståelse. Hun skrev blant annet: «Personalet brydde seg om oss, viste oss var - me og prøvde å glede oss. Vi var imponert, personalet var helt enestående. De gjorde alt som sto i deres makt for oss. Dette gjorde at vi hadde noen gode dager på Gjøvik, så gode som det går an». I avslutningen av brevet la hun imidlertid inn et litt annet perspektiv: «Jeg ville bare informere om en pasi ents syn på sykehusopphold. Hele tiden snakkes det om penger og budsjett, innskrenkninger og nedleggelser». Hun avsluttet med følgende formaning til meg: «Jeg håper du som sjef vet å verdsette dine under såtter, jeg håper du roser, oppmuntrer, viser deg fram og er glad du har så dyktige medarbeidere. Jeg håper du ikke bare sitter med tall og økonomi, men tar en tur rundt på avdelingene...» Andre tankebaner Jeg skrev tilbake og takket for at hun sendte meg dette brevet; til refleksjon og ettertanke. Som fersk direktør gjorde brevet inntrykk på flere måter. Det tvang meg over i litt andre tankebaner enn drift i balanse og nasjonale måleindikatorer. Det gav meg en sterkere forståelse av at sykehus ikke er noen vanlig produksjonsbedrift som bare kan måles i nøkkeltall og økonomiske resultater. Sykehus handler om det viktigste og dypeste i menneskers eksistens om helse, liv, sykdom og død. Dette opplever an satte på nært hold i krevende situasjoner daglig. Og det er en erkjennelse av denne virkeligheten som må danne utgangspunktet for styring og ledelse av våre sykehus. Dette betyr ikke at vi ikke skal forholde oss til rammebetingelser. Poenget er å reflektere over hvil ken virkelighet mål og krav formidles og forankres i. Viktige påminnelser I brevet fikk jeg klar beskjed om å legge fra meg tall og økonomi, og ta meg en tur rundt i avdelingene for å rose og oppmuntre. Dette er en viktig på minnelse. Brevskriveren gir nærmest grenseløs ros og honnør til de ansatte på sykehuset. Det er vel fortjent. Ansatte gjør en formidabel innsats for at pasientene skal få et best mulig tilbud til tross for stramme budsjetter og nedskjæringer. Spørsmålet er om jeg som leder er like dyktig som brevskriveren til å uttrykke dette. Svaret er helt sikkert nei. dette som er nøkkelen til god kommunikasjon. Det høres enkelt ut, men det er likevel her vi ofte svikter mest. Mange gode ambasssadører Brevet gav grunnlag for flere refleksjoner. Både brevskriveren og hennes mann hadde vært svært fornøyd med sykehusoppholdet. Jeg tror ikke dette er noe særskilt for Gjøvik, og føler meg trygg på at de langt fleste pasientene i SI er meget tilfreds med den be handling og pleie de får. Dette betyr at det hver dag gjennom hele året skapes tusentalls gode pasient- og pårørende-opplevelser i SI. Det skulle såled es ikke mangle på gode ambassadører for våre sykehus. Like fullt sliter vi med et omdømmeproblem. Dette virker underlig, nærmest paradoksalt. Forleden traff jeg en erfaren kommunikasjonsrådgiver. Jeg ba ham gi meg den viktigste suksessfaktoren for god eks tern kommunikasjon. Han fortalte at god intern kommunikasjon også er nøkkelen til god ekstern kom muni kasjon. Det er altså gjennom vår interne kom munikasjon grunnlaget for et godt omdømme skapes. Jeg tror dette er korrekt. Dersom vi lykkes med en god intern kommunikasjon og forankring, vil mye av grunnlaget for misnøye og misnøyereaksjoner falle bort. Og så tror jeg vi må leve med at SI som en betydelig velferdsaktør innenfor et enormt geografisk opptaksområde, i sin natur ofte vil utløse stort lokalpolitisk engasjement og offentlig oppmerksomhet. Ros og støtte til de ansatte Brevet gav meg også en siste lille observasjon: Brev skriveren roste og støttet de ansatte, men rettet en formanende og nærmest advar - ende pekefinger mot meg som direktør. Det forteller meg at den kritikken og medieoppmerksomheten som har vært rettet mot SI den siste tiden på grunn av nedbemanning og ned skjæringer ikke rammer de ansatte, snarere tvert i mot. Jeg konstaterer at kritikken rettes dit den hører hjemme, nemlig mot direktøren. Det er bra, og slik må det være. Det ligger til våre roller, og det må vi tåle. I denne kronikken har jeg har delt noen tanker om sykehus og ledelse på bakgrunn av et sterkt og tydelig brev fra en pårørende. Jeg tror det er viktig at vi av og til tar oss tid til å reflektere over egen rolle og utøvelsen av denne. Så får vi ta med oss at det ofte kan være en lang og kronglete veg mellom teori og praksis, og mellom intensjon og handling. Morten Lang-Ree, divisjonsdirektør i SI Gjøvik (Kronikk fra SI-magasinet nr. 1/07) Det heter at vakre ord skaper sunne mennesker. Dette gjelder også for ansatte i SI. Det er derfor viktig å bruke ordet, språket og dialogen positivt for å skape nærhet, tillit og et godt arbeidsmiljø. Det er 5

6 Årsberetning 2007 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 5. desember Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasien - ter og pårørende. Sykehuset Innlandet leverte i 2007 spe sia - listhelsetjenester i somatikk og psykiatri i samsvar med gjeld ende lover, forskrifter og regler til befolkningen i Hed - mark og Oppland samt Nes kommune i Akershus. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra Røros og Holtålen i Sør- Trønde lag i samsvar med en eldre avtale mellom fylkeskom - munene. Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dek nings om - råde var i 2007 ca personer. Helse fore tak ets hovedkontor er lokalisert i Brumunddal i Ringsaker kommune. Tjenester som foretaket leverer, og som er definert som en del av befolkningens rett til fritt sykehusvalg, er tilgjenge - lig for hele den norske befolkning. Sykehuset Innlandet er praksisplass for helse- og sosialfag - lige studenter fra universiteter, høgskoler og videregående skoler innenfor medisin, sykepleie, vernepleie, radiografi, sosiale tjenester, barnevern, biokjemi, ergoterapi, hjelpepleie, legesekretær og videreutdanninger I innen anestesi-, intensiv-, operasjon-, barnesykepleie, psykiatri og rus. Ram meavtalen mellom Helse Sør-Øst og høgskolene i regionen regulerer dette og strategisk samarbeidsavtale mel - lom Sykehuset Innlandet og høgskolene i Innlandet er en videreføring av denne avtalen. Sykehuset Innlandet ivaretar all praksis fra høgskolene i Innlandet og prosjekt Prak - sisplass i Helse Sør-Øst som gjennomføres i 2007 og 2008 viser at Sykehuset Innlandet tar større andel studenter enn øvrige helseforetak i regionen. Dette gjelder både innen somatikk og psykiatri. Sykehuset Innlandet har valgt å ivareta dette for å bidra til egen rekruttering og rekruttering til kommunene i Innlandet. Evalueringen av praksis viser at Syke huset Innlandet ivaretar dette på en god måte. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å organisere praksis på en hensiktsmessig og god måte både hva gjelder ressursbruk og metode. Dette spesielt i forhold til det store antall sykepleiestudenter. I 2007 behandlet sykehuset døgn- og dagpasienter innen somatisk område, noe som tilsvarer DRGpoeng. Dette er en økning på pasienter fra året før. I 2007 ble det utført polikliniske konsultasjoner, mens det i 2006 ble det utført Innenfor voksenpsykiatrien har det i 2007 vært utført polikliniske konsultasjoner mot i Dette er en reduksjon på 5,1 %. Det har vært behandlet heldøgnspasienter som representerer en reduksjon på 16,2 % fra i fjor da antallet var heldøgnsopphold. Det ble utført dagbehandlinger mot i Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har det vært utført polikliniske konsultasjoner, flere konsultasjoner enn i Det har vært behandlet 156 heldøgnspasienter i 2007 noe som er en økning på vel 9 % fra Det er gjennomført dagbehandlinger, dvs. en økning fra i Innenfor rusområdet har det vært utført polikliniske konsultasjoner. Dette representerer en reduksjon på 90 konsultasjoner fra året før. Det har vært behandlet 412 heldøgnspasienter i 2007 noe som er en reduksjon på ca. 8 % fra Utviklingen av Sykehuset Innlandet I arbeidet med utviklingen av Sykehuset Innlandet er nasjonale normer og standarder samt overordnede føringer fra Helse Sør-Øst RHF lagt til grunn. Målt i antall behandlede pasienter er Sykehuset Innlandet et av landets største helse - foretak. Sykehuset Innlandet består av seks somatiske syke hus med akuttmottak og tre vaktbærende akuttmottak innenfor psykisk helsevern. Disse enhetene er fordelt over to fylker og et stort geografisk område med ca innbyggere. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Denne regionen har ca innbyggere, med en geografisk spredning fra Akershus grense i sør til Sør-Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Helse - foretaket ivaretar i tillegg lokalsykehusfunksjoner for kommunene Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag og for Nes kommune i Akershus med til sammen ca innbyggere. Størrelsen på opptaksområdet er i plansammenheng for et sykehus på mange måter ideell, men spredningen i bosettingen representerer en særskilt utfordring. 6

7 Sykehuset Innlandet har vesentlig høyere kostnader knyttet til sykehusstrukturen og betjeningen av akuttmottakene enn de andre foretakene i Helse Øst-gruppen. Vakt og be - redskapsordningene ved akuttmottakene er omfattende og meget kostnadskrevende. Sykehuset Innlandet har akuttmottak ved alle sine seks soma tiske enheter og tre akuttenheter innen psykisk helse vern. For de somatiske enhetene er opptaksområdet mellom og per akuttmottak. Sykehuset Innlandet skal gi pasientene i opptaksområdet en trygg, god og riktig behandling. For å følge med i den faglige utviklingen, sikre rekrutteringen av kvalifiserte med arbeidere og sikre kvaliteten på tilbudet til pasientene, må Sykehuset Innlandet ha evne og vilje til å gjøre de riktige langsiktige prioriteringer. Ambisjonsnivået bør være at Sykehuset Innlandet skal tilby de fleste spesialisthelsetjenester som forventes og finnes på lokal- og sentralsykehusnivå. Begrensede økonomiske ressurser gjør det umulig å tilfredsstille alle ønsker som er kommet fra de ulike geografiske områdene i Innlandet. I 2007 har Sykehuset Innlandet blant annet gjennomført følgende: Det er startet helsebuss på strekningen Dombås Lillehammer Gjøvik Det er etablert en rekke «Raskere tilbake»-prosjekter Innkjøpt og installert nytt digitalt røntgenutstyr ved Granheim lungesykehus Åpnet ny ambulansestasjon på Lillehammer Alle sykehjem i Hedmark fikk tilbud om laboratorie - medisinsk bistand Det er startet sonografutdanning på Gjøvik, i samarbeid med Høgskolen på Gjøvik SI Kongsvinger har fått dialysesatelitt fra SI Elverum Sterilsentralen ved SI Elverum ble ISO-godkjent, den første i Helse Øst Kvalitetssystemet og miljøstyring ved SI Kongsvinger ble resertifisert i ISO-systemet. Laboratoriet ble akkreditert for syvende gang av Norsk Akkreditering. SI Gjøvik har etablert halvakutt geriatrisk team med lokalsykehusmidler Innlandets første helsefaglige forskningskonferanse ble arrangert i samarbeid med de tre høgskolene i Innlandet Praksiskonsulentordningen er styrket. Det er nå praksiskonsulenter ved SI Tynset, SI Kongsvinger, SI Hamar, DPS Hamar, SI Gjøvik, SI Lillehammer og SI Elverum DIPS ble innført 13. mars medarbeidere har deltatt i opplæring, 700 nye PC-er er utplassert Etter felles oppstart av DIPS ble Elektronisk Pasient Journal (EPJ) innført lokasjonsvis, ved årsskiftet gjensto psykiatrien i Oppland, Granheim lungesykehus og SI Lillehammer Samfunnspanelet er utvidet til å omfatte alle ordførerne i opptaksområdet Basisavtalene med kommunene ble utvidet til også å omfatte Røros og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag I divisjon Psykisk helsevern er det avholdt dialog - konferanse om brukermedvirkning med Brukerrådet Avdeling for matforsyning har levert 1,5 millioner måltider til pasienter og måltider til ansatte og gjester gjennom kantinedriften Det er innført «operasjonsplanlegging» ved alle kirurgiske avdelinger med unntak av Kongsvinger, som tar det i bruk senere Det er satt i gang bygging av DPS døgnenhet på Lillehammer Ordningen med ambulante team er videreført og videreutviklet Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet åpnet et nasjonalt tilbud om fjernbasert behandlingstilbud for spillavhengige Utsikter fremover Sykehuset Innlandet har lagt til grunn en geografisk samling av de tilbudene som må samles og desentralisering av tilbud som kan desentraliseres. Regjeringen har gitt klare føringer om at ingen lokalsykehus skal nedlegges, nærhet til akuttfunksjoner skal sikres og nærhet til fødetilbud skal opprettholdes. Sykehuset Innlandet står også i 2008 overfor betydelige økonomiske utfordringer. Det er nødvendig å gjennomføre tiltak på ca 114 mill kr for å nå de økonomiske målene. Hoveddelen av dette beløpet forutsettes oppnådd gjen - nom kostnadsreduserende tiltak, mens resten forutsetter økte variable inntekter som følge av høyere aktivitet enn i Tiltakene i 2008 har en profil som ligner mye på det Syke - huset Innlandet har vært gjennom de senere årene. De politiske rammebetingelsene og egne vedtak i foretaket gir ikke rom for å fremme radikale strukturelle grep. Derfor fortsetter utviklingen hvor sengetallet innen somatikk 7

8 reduseres ytterligere, noe som forutsetter en overgang fra døgnbasert behandling til mer dagbehandling og poliklinikk. Sykehuset Innlandet vil i 2008 styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rus. Det er særlig det polikliniske tilbudet og ambulant virksomhet som vil bli stimulert med friske midler. I tillegg fortsetter styrkingen av forskningen, et område som er inne i en svært positiv utvikling. Ut vik lings - prosjektene Arbeidsplan og Elektronisk pasientjournal vil bli videreført og forutsettes i 2008 å gi betydelige gevinster i det daglige arbeidet og modernisering av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale Per var det ansatte med fast månedslønn i foretaket fordelt på årsverk. I gjennomsnitt har det vært ansatte med fast lønn og 978 på timelønn, til sammen i gjennomsnitt totalt i Sykefraværet i perioden januar 2007 desember 2007 var totalt 8,1 %, hvorav 2,0 % var korttidsfravær (syk mindre enn 17 dager) og 6,1 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Antall sykefraværsdager i 2007 var Fore - tak et har arbeidet for å redusere sykefraværet, og som IAbedrift er det samtidig et mål å inkludere medarbeidere som ikke til enhver tid yter 100 % innsats av helsemessige årsaker. De ansatte opplever at omstillinger og endring skaper slitasje og økt arbeidspress. Ledelsen har i denne sammenheng sett det som særlige viktig å gjennomføre tiltak for å følge opp arbeidsmiljøet og sykefraværet. Det er i 2007 gjen nomført en medarbeiderundersøkelse som følges opp med tiltak i den enkelte divisjon og avdeling. Det er satt økt fokus på lederansvar og lederatferd gjennom lederkontraktene med divisjonsdirektørene og lederopplæring på flere nivå i organisasjonen. Et helhetlig kvalitetssystem, der helse, miljø og sikkerhet for personale inngår, er etablert og videreutvikles blant annet ved etablering av en bedriftshelsetjeneste i Syke - huset Innlandet. 120 skader/arbeidsulykker er registrert i sykehusets avvikssystem. 63 av de meldte skadene fant sted ved divisjon Psykisk helsevern. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging. Likestilling Likestillingsperspektivet skal bidra til en jevnere fordeling av goder og plikter mellom kvinner og menn. Sykehuset Innlandet skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene. Likestillingsarbeidet i Sykehuset Innlandet omhandler: Sykehuset Innlandet skal legge til rette for en bedre fordeling av kvinner og menn i alle stillingstyper Sykehuset Innlandet skal dyktiggjøre og motivere kvinner til å søke lederjobber Arbeidet med likestilling vil etter en vurdering av prioriterte innsatsområder, bli fulgt opp med tiltaksplaner Av de totalt ansatte med fast lønn var 78,8 % kvinner og 21,2 % menn. Når det gjelder den øverste ledelse er fordelingen per slik: 5 kvinner og 7 menn (admini - strerende direktør, viseadministrerende direktører og divisjons direktører). Ytre miljø Helseforetakene i Helse Sør-Øst påvirker i hovedsak det ytre miljø gjennom forbruk av vann og energi og gjennom håndtering av avfall fra virksomheten. All avfallshåndtering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning, spesialavfall hånd teres etter regler for dette. Sykehuset Innlandet har i 2007 utarbeidet og tatt i bruk en ny avfallsplan der det er enda strengere krav til sortering og resirkulering. Syke - huset Innlandet er med i et energiledelsesprosjekt i regi av Helse Sør-Øst med støtte fra Enova, det vil sette fokus på energiforbruket, og føre til mindre energiforbruk. Dette prosjektet vil også føre til bruk av mer miljøvennlig energi. Det er også et sterkt fokus på føringer gitt i «Grønn stat». Helseforetakets samlede energiforbruk var i overkant av 100 Gwh i Samlet vannforbruk i 2007 var omlag kubikkmeter. Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft som er i strid med gjeldende lovverk. Fore - taket har holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt i lovverket. Forskning og utvikling Forskning er en av helseforetakets lovpålagte oppgaver. Forskningsaktiviteten i helseforetaket omfatter i hovedsak klinisk medisinsk forskning. Den viktigste finansieringskild en er Sykehuset Innlandets egne midler som utlyses in - ternt og midler fra Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgs de- 8

9 Gjennomsnittlig årslønn for noen stillingsgrupper KVINNE MANN TOTALT Stillingsgruppe Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % lønn 2006 lønn lønn 2006 lønn lønn 2006 lønn Hjelpepleier ,0 % ,1 % ,9 % Psykolog ,9 % ,8 % ,2 % Spes.sykepl/jordmor ,4 % ,7 % ,4 % Sykepleier ,5 % ,7 % ,6 % Gjennomsnitt årslønn er beregnet med grunnlag i utbetalt månedslønn kontoart 5000 Fast lønn. Antall er oppgitt per partementet som utlyses for forskningsprosjekter i Helse Sør-Øst. Andre finansieringskilder er Norges Forsk nings råd, Helse og Rehabilitering, Kreftforeningen, pasientorganisasjoner, legater etc. I tillegg kommer mindre gaver, tilskudd og inntekter i forbindelse med oppdragsforskning. Forsk - ning og utvikling innen spesialisthelsetjenesten skal først og fremst bidra til bedre diagnostikk, behandling og pleie av pasientene. Med unntak av oppdragsforskningen, bi drar FoU i liten grad til økte inntekter, men forskningen skal på sikt bidra til en mer kostnadseffektiv utnyttelse av helsemid lene. FoU blir derfor løpende kostnadsført. Balan se førte ut viklingskostnader framgår av noten om immate ri elle eien deler. Fordi store deler av forskning og utvikling inngår som en integrert del av den ordinære driften har det vært vanskelig å dokumentere totale kostnader knyttet til FoU. Det ble i 2005 innført en nasjonal metode for ensartet kartlegging og rapportering av ressursbruken til forskning i alle helseforetak der både direkte og indirekte kostnader blir kartlagt. Arbeidet ble videreført i Prosjektet planlegges utvidet med kartlegging av utviklingskostnader med siktemål å kunne rapportere også dette for senere regnskaper. Sykehuset Innlandet har ikke hatt tradisjon for forskning. Med et stort nedslagsfelt og en stabil befolkning ligger forholdene vel til rette for klinisk epidemiologiske studier og pasientnær klinisk forskning på alminnelige og store sykdomsgrupper. For å øke interessen og kompetansen er egne midler blitt fordelt etter kvalitetskriterier uten klar strategisk satsning. Den totale forskningsproduksjonen har økt betydelig og var i 2006 på samme nivå som enkelte univer - sitetssykehus. Det har utviklet seg noen større forskningsgrupper, de to største er trolig innen alderspsykiatri og funksjonelle mageplager. Når forskningsaktiviteten øker og konkurransen om midler blir hardere vil det være naturlig å prioritere områder hvor sykehuset har spesielle forutsetninger. Kvalitetsarbeid Implementeringen av helhetlig kvalitetssystem i tråd med ISO 9001-standarden pågår som en kontinuerlig prosess. Når det gjelder dokumentstyring vil elektronisk kvalitetshåndbok (EK) styrkes i 2008 ved at det innføres modul for resultatdokumentasjon. Det pågår kontinuerlig opplæring av ansatte i sykehusets elektronisk avvikssystem (TQM-Helse) som ble innført i 2006 og oppgradert til en nyere versjon i I forbindelse med oppgradering til ny versjon, har 370 ledere deltatt på kurs. Sykehusledelsen ønsker åpenhet om avvik og uheldige hendelser slik at det tilrettelegges for en god meldekultur og at avvik og uheldige hendelser systematisk benyttes i et forbedringsarbeid. Interne revisjoner gjennomføres både på divisjons- og fore taksnivå for å identifisere forbedringsområder og gjen - nomføre forbedringstiltak. Ledelsens gjennomgåelse har vært gjennomført hvert halvår i 2007 både på avdelings-, divisjons- og foretaksnivå. Det har i denne sammenheng vært fokusert spesielt på risikovurderinger. Risikovurderinger/risikostyring har også vært eget tema på møte i ledergruppa der metodikken for gjennomføringen av risikovurderinger er grundig presentert. Utfordringen videre er å få integrert risikostyringen systematisk i allerede etablerte styringsprosesser. Det er et betydelig forbedringsområde i forbindelse med oppfølgingen av de nasjonale kvalitetsindikatorene. Andelen korridorpasienter i medisinske avdelinger er halvert i løpet av det siste året, mens det har vært liten end - ring på de andre kvalitetsindikatorene. Overgang til nytt pasientadministrativt system medfører stor framgang i forhold til mulighetene for både rapportering og monitorering av kvalitetsindikatorene. 9

10 Brukerråd Brukerrådet ved Sykehuset Innlandet består av 10 medlem mer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland. Med lemmene oppnevnes av styret, basert på forslag fra brukerorganisasjonene, for en toårig funksjonsperiode. Bruker rådet ble utnevnt i mars Brukerrådets oppgave er å sørge for at brukernes interesser ivaretas på en god måte. Rådet skal bidra til at bruk er - nes erfaringer med, og synspunkter på sykehusets tjen es t - er blir gjort kjent for sykehuset, og kan bidra til å forbed re tilbudet. Rådets leder og nestleder er observatører på sykehusets styremøter, med tale og forslagsrett, og brukerrådets møtereferater behandles som egen sak på styremøtene. Rådet har i 2007 hatt 7 møter, og holdt en dialogkonferanse 12. november med bred deltakelse fra brukerorganisasjonene i Hedmark og Oppland. På denne konferansen kom brukerorganisasjonene frem med sine synspunkter på tjenestetilbudet ved Sykehuset Innlandet. Flere kom med innspill om behov for styrking av tilbudet i forhold til å lære å mestre egen sykdom. Bedring av samarbeidet med primærhelsetjenesten ble også fremhevet. Fra pasientgrupper som trenger rehabilitering, ble det uttrykt klare ønsker om utvidet tilbud. Det ble også uttrykt behov for mer brukervennlig pasienttransport. Brukerrådet har i 2007 behandlet planer for nytt akuttbygg innen psykiatri på Sanderud, og også blitt involvert i forberedelsene til nytt somatisk sykehus på samme sted. Med - lemmer av rådet har deltatt i prosjektgrupper angående denne saken. Rådet har også i år påpekt at tjenester som gjelder løpende behandling av kroniske pasienter, og som kan desentraliseres med god kvalitet, skal desentraliseres. Brukerrådet har sagt seg tilfreds med at tidligere ønske om å få dia - lysebehandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger har blitt oppfylt, og har nå påpekt behovet for et dialysetilbud ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Videre har en pekt på at det i Nord-Østerdal mangler et lysbehandlingstilbud til pso riasispasienter, og at et slikt tilbud på Otta som står i fare for å falle bort, må opprettholdes. Brukerrådet har fra tidligere vært representert i Sentralt kvalitetsutvalg for Sykehuset Innlandet, og har i 2007 også vært representert i kvalitetsutvalgene for de to divisjonene Psykisk helsevern og Habilitering og rehabilitering. Råds - medlemmer deltar også i flere samarbeidsutvalg mel lom sykehusdivisjonene og primærhelsetjenesten. Brukerrådet har i 2007 fått benytte én side i Sykehuset Inn - landets blad, SI-magasinet, til å uttrykke sine synspunkter. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet hadde i 2007 en omsetning på mill kr. Årsresultatet viste et underskudd på 398,1 mill kr. I foretaksmøtet i januar 2007 ble stilt krav til Sykehuset Innlandet om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 89,6 mill. kr. Som følge av implementering av ny veileder for beregning av pensjonskostnader, økte pensjonskostnadene til Sykehuset Innlandet med 223,8 mill. kroner. Denne kostnadsøkningen er ikke kompensert gjen nom økte rammer, og økningen er derfor unntatt fra resultatkravet til Sykehuset Innlandet. De økte pensjonskostnadene ble formelt unntatt fra resultatkravet til Syke - huset Innlandet for 2007 i foretaksmøte i januar Etter dette ble kravet til Sykehuset Innlandet endret til at det regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 313,3 mill. kr. Årsresultatet er 84,8 mill kr svakere enn resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet har hatt en stram økonomisk situasjon i 2007, og det har hele året vært arbeidet med å effektivisere driften og redusere kostnadene. Den økonomiske utfordringen var omlag 200 mill kr ved inngangen til Hovedtiltaket i 2007 var derfor nedtak av 59 senger og bemanningsreduksjoner på ca 200 årsverk vesentlig på pleie siden slik styret vedtok i styresak Sykehuset har gjennom 2007 hatt sterkt fokus på å realisere omstilings tiltakene. Når årsresultatet likevel viser et avvik fra bud sjettet skyldes det primært tre forhold: For det første medfører den høye kliniske aktiviteten at kostnadene øker mer enn inntektene. Det er betydelig høyere kostnader til varer og tjenester enn budsjettert. Dette skyldes at mange medikamenter har vesentlig høyere kostnadsvekst enn det som blir kompensert for i budsjettene, samt at den generelle høye aktiviteten øker varekostnadene betydelig. Det andre forholdet er at foretaket ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å få full effekt av de planlagte og til dels gjennomførte bemanningstilpasningene. I forhold til planene skulle antall ansatte innenfor somatiske tjenester og støttetjenester vært lavere ved utgangen av 2007 enn hva som er tilfellet. Dette vil det måtte settes et enda sterkere fokus på i

11 Det siste forholdet er at det fortsatt anvendes vesentlig mer penger til innleie av arbeidskraft via firmaer enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. For 2008 er Sykehuset Innlandet stilt overfor ytterligere effektiviseringskrav. Foretakets utfordring i tiden framover vil derfor bli å redusere kostnadsnivået ytterligere i forhold til 2007-nivå. Foretakets likviditetsbeholdning per 31. desember 2007 var 118,6 mill kr i form av kontanter og bankinnskudd. Helse - foretaket har en kredittramme på 550 mill kr tilknyttet konsernkontoavtalen. Av trekkrammene er 274 mill kr benyttet akkumulert per I 2007 økte trekket med 65,6 mill kr. De samlede investeringene i 2007 var på 196,3 mill kr. Foretaket hadde i 2007 en samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 181,4 mill kr. Dette er en økning på 99,2 mill kr fra året før. Disse endringene skyldes i hovedsak: Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Endring mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Reduksjon i øvrige resultatposter uten kontanteffekt Per 31. desember 2007 utgjorde kortsiktig gjeld 65 % av sam let gjeld. Egenkapitalen var på 68 %. Fortsatt drift og finansiell risiko I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Sykehuset Innlandet kan i henhold til Helseforetaksloven ikke gå konkurs. Foretaket har en vanskelig finansiell situasjon og har i 2007 måttet ta opp kortsiktig lån hos eier for å betjene løpende forpliktelser. Sykehuset Innlandet er til en viss grad eksponert for rente risko siden det er flytende rente på driftskreditten. Lang - siktige lån til eier har fastrente. Foretaket har små kjøp i utenlandsk valuta og er derfor i liten grad eksponert for valutarisiko. Totalt sett vurderes foretakets finansielle risiko som lav. Årsresultat og disponeringer Disponering knyttet til regnskapsåret 2007 foreslås som følger: Fra strukturfond vedr. meravskrivninger Til udekket tap Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital per 31. desember Brumunddal, 14. mars 2008 Peder Olsen Sigmund Thue Marit Gilleberg Sigrid Hammer Maren Kyllingstad Nils A. Røhne Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ove Skaret Liv Haugli Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 11

12 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat Overføringer Overført fra strukturfond Overført til udekket tap Sum overføringer

13 Balanse Per Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle driftsmidler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/-foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Brumunddal, 14. mars 2008 Peder Olsen Sigmund Thue Marit Gilleberg Sigrid Hammer Maren Kyllingstad Nils A. Røhne Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ove Skaret Liv Haugli Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 13

14 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning per Likviditetsbeholdning per

15 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF (SI) ble stiftet 5. desember 2001 under navnet Opp - land sentralsykehus HF i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesia - listhelsetjenesten fra fylkeskommunene (sykehusreformen) overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Sør-Øst RHF. SI reguleres av lov om helseforetak av Fra 2003 ble navnet endret til Sykehuset Innlandet HF, og de andre helseforetakene i Hedmark og Oppland ble innlemmet i Sykehuset Innlandet HF. Fra 2004 har foretaket (via Helse Sør-Øst RHF) overtatt virksomhet innen rusomsorg fra fylkeskommunen i forbindelse med rusreformen. Virksomhetsoverføringene knyttet til spesialisthelsetjenesten og rus - om sorgen har skjedd som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning Dette påvirker regnskapet til helseforetaket som følge av at mellomværende med helseforetakene i gamle Helse Sør nå klassifiseres som konserninterne poster tallene er ikke omarbeidet i sammenligningstallene for helseforetaket, og gjør at disse tallene ikke nødvendigvis vil være sammenlignbare med I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av davær ende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. Av Ot.prp. nr. 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen pr Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet an - leggskapital i fremtiden. Gjennom St. prp. nr 1 ( ) er det nå vedtatt en økning i årlige bevilgninger, som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet bortfaller dermed, og restverdien overføres til Annen innskutt egenkapital pr Helse- og omsorgsdepartementet sitt styringsmål til helseforetakene er basert på at anleggsmidlene avskrives med lengre levetider enn det som er lagt til grunn i årsregnskapet. I rapporteringen til Helse- og omsorgsdepartementet legges derfor et korrigert resultat til grunn. Dette resultatet fremkommer ved at effekten av strukturfond og kortere levetider reduserer underskuddet i foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF har videreført eiers styringsmål til helseforetakene i foretaksgruppen. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når det har oppstått verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Datterselskapene er ikke konsolidert i regnskapet til SI, da virksomhetene er konsolidert i konsernregnskapet for Helse Sør-Øst RHF. Konsernregnskapet fåes utlevert ved henvendelse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift og avskrivningstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV og egenandeler), gjestepasientinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto gjennom ISF inntekt og kjøp av helsetjenester fra andre regioner/private helseinstitu - sjoner. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. I tillegg gis som driftstilskudd øremerkede midler til opptrappingsplan innen psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISFinntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden aktiviteten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 15

16 individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over kr Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnads føres løpende. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskaps - standard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multi employer plans». Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan» i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad over - finansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. I likviditetsbeholdningen inngår også bankkonti knyttet til konsernkontoordningen. Konsernkontoordning Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig ford - ring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/ kostnader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. For - mell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen. Skatt Foretakets virksomhet er ikke skattepliktig. Note 1. Driftsinntekter Driftsinntekter (Alle tall i NOK 1000) Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter i egen region 1) Behandling av andre pasienter i egen region 2) Poliklinikk, laboratorie og radiologi Andre aktivitetsbaserte inntekter Annen driftsinntekt Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsførte investeringstilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter ) ISF-inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helse region av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar. 2) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter). Driftsinntekter per virksomhetsområde (Alle tall i NOK 1000) Somatiske tjenester Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert beh. for rusmisbrukere Annet Sum Driftsinntekter fordelt på geografi 1) (Alle tall i NOK 1000) Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum Aktivitetstall somatikk Antall DRG-poeng iht. «sørge for»-ansvaret Antall DRG-poeng iht. eieransvaret DRG-poeng dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner

17 Aktivitetstall rusomsorg Styrehonorar (Tall i hele kroner) 2007 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitiet. Ved sammenligning av foretak - enes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og res - sursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2007 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr ,00 per DRG-poeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlige poliklinikker. Note 2. Varer (Alle tall i NOK 1000) Varebeholdning Sentrallager Sterillager Øvrige beholdninger Sum varebeholdning Varekostnad Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnad Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, honorar til revisor mm. (Alle tall i NOK 1000) Lønnskostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre personalkostnader Styrehonorar Sum Styreleder mottar ikke honorar fra SI. Revisor Avtalt revisjonshonorar for 2007 utgjør kr inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kr inkl. mva i Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: (Alle tall i hele kroner og inkl. mva) 2007 Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer til revisor Det er foretatt skifte av revisor i 2007, og posten lovpålagt revisjon inneholder honorar både til Ernst & Young AS og PricewaterhouseCoopers AS. Note 4. Immaterielle eiendeler (Alle tall i NOK 1000) EDB Anlegg under Sum immat. programvare utførelse eiendeler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * EDB-programvare 5 år * Anlegg under utførelse avskrives ikke. Gjennomsnitt antall ansatte Gjennomsnitt antall årsverk Lønn og andre ytelser til adm. direktør (Tall i hele kroner) 2007 Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser Sum Administrerende direktør har tre måneders oppsigelse uten etterlønn. Under helt spesielle forhold kan avtalen utløse 12 måneders etterlønn inklusiv pensjonsrettigheter. Etterlønnen avkortes ved tiltredelse i ny jobb i etterlønnsperioden. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til ansatte, administrerende direktør, styreleder eller nærstående parter i SI. 17

18 Note 5. Varige driftsmidler (Alle tall i NOK 1000) Tomter og Bygninger Anlegg under Medisinsk- Transportmidler, Sum varige boliger utførelse teknisk utstyr annet inv. og utstyr driftsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Herav avskrivninger som knytter seg til åpningsbalansen Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger (bygningskroppen) 60 år * Faste installasjoner tilknyttet bygg år * Medisinskteknisk utstyr 4 15 år * Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3 15 år * Personalboliger avskrives ikke * Tomter avskrives ikke Leieavtaler (Alle tall i NOK 1000) Tomter og Bygninger Medisinsk- Transportmidler, boliger teknisk utstyr annet inv. og utstyr Leiebeløp Varighet (år) 0 5 år 0 10 år 0 5 år 0 5 år Note 6. Eierandel i datter- og tilknyttede foretak/selskap (Alle tall i NOK 1000) Hovedkontor Eierandel/ Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat stemmeandel Andeler i datterforetak Oppland Vaskeri AS Lillehammer 80 % Hedmark Vaskeri AS Stange 85 % Sum

19 Note 7. Poster som er slått sammen i regnskapet (Alle tall i NOK 1000) Andre driftskostnader Transport av pasienter Kostnader bygninger og kontorlokaler, inkl. energi og forsikring Leiekostnad MTU, maskiner, inventar o.l Fremmede tjenester Reparasjons- og vedlikeholdskostnader Kontor- og kommunikasjonskostnader Lisens- og patentkostnader Reisekostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Finansinntekter Andre renteinntekter Andre finansinntekter (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader Konserninterne rentekostnader Andre rentekostnader Andre finanskostnader (agio) Sum finanskostnader Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme gruppe Opptjente pasientinntekter (inkl. pas. under beh.) Forskuddsbetalte kostnader Øvrige kortsiktige fordringer Sum fordringer Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme gruppe Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Kortsiktig gjeld til tilknyttede selskaper Mottatte forskuddsbetalinger Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 8. Pensjoner Helseforetaket har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvor av er yrkesaktive, er oppsatte og pensjonister. Ord nin - g ene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning. Pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte «Multiemployer plan». AFP før 65 år er dekket på «Pay-as-you-go»-basis, og dekkes direkte for egen regning. AFP og dekkes direkte for egen regning. (Alle tall i NOK 1000) Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/(gev) av estimatog planavvik inkl. aga Netto balanseført forplikt. inkl arb.giveravg Herav balanseført netto pensjonsforpl. inkl. aga Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga (Alle tall i NOK 1000) Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 5,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,8 % 6,0 % Uttakstilbøyelighet AFP % % Årlig lønnsregulering 4,5 % 3,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,3 % 3,0 % Antall personer med i ordningen

20 Pensjonskostnader for 2007 er basert på skjerpede forutsetninger i forhold til de som ble lagt til grunn ved utgangen av 2006 og som er vurdert å være rimelige forutsetninger per Uttakstilbøyelighet tidligpensjonerings-/ AFP-uttak under pensjonsordningen for sykepleiere og sykehusleger er skjerpet gjennom endrede forutsetninger for Som følge av endringer i markedet gjennom 2007 er det foretatt en ny vurdering av de økonomiske forutsetningene per Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser per basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i KLP/SPK/BFP for 2007 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Estimatavviket som oppstår på slutten av 2007 amortiseres fra og med Demografiske forutsetninger Med hensyn til dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger slik dette er oppgitt i pensjonsleverandørens forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Note 9. Finansielle anleggsmidler og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme foretaksgruppe Aksjer Eierandel i KLP Sum Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe Sum Herav langs. gjeld som forfaller senere enn 5 år Note 10. Kontanter og bankinnskudd (Alle tall i NOK 1000) Innestående skattetrekksmidler Andre likvide midler Sum bankinnskudd og kontanter Helseforetaket har en kredittramme på 550 mill. kroner tilknyttet konsern - kontoavtalen. Av trekkrammene er det benyttet 274 mill. kroner. Note 11. Egenkapital (Alle tall i NOK 1000) Foretaks- Struktur- Ann. innsk. Annen Total kapital fond egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Egenkapital Overf. av strukturfond Årets resultat Egenkapital Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt styringsmål til helseforetakene er basert på at anleggsmidlene avskrives med lengre levetider enn det som er lagt til grunn i årsregnskapet. I rapporteringen til HOD legges derfor et korrigert resultat til grunn. Dette resultatet fremkommer på følgende måte: Note 12. Eiers styringsmål (Alle tall i NOK 1000) Årsresultat Overføring fra strukturfond Korrigering for endrede levetider Korrigert resultat Økte pensjonskostnader grunnet endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf. økonomisk krav fra HOD Resultatkrav fra HOD jf. foretaksmøter jan Avvik fra resultatkrav fra HOD I foretaksmøtet i januar 2007 ble stilt krav til Sykehuset Innlandet HF om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 89,6 mill. kr. Som følge av implementering av ny veileder for beregning av pensjonskostnader, økte pensjonskostnadene til Sykehuset Innlandet HF med 223,8 mill. kroner. Denne kostnadsøkningen er ikke kompensert gjennom økte rammer, og denne økningen er derfor unntatt fra resultatkravet til Sykehuset Innlandet HF. De økte pensjonskostnadene ble formelt unntatt fra resultatkravet til Sykehuset Innlandet HF for 2007 i foretaksmøte i januar Note 13. Eierinformasjon Helseforetaket er 100 % eiet av Helse Sør-Øst RHF. Note 14. Andre avsetninger for forpliktelser (Alle tall i NOK 1000) Legepermisjoner Investeringstilskudd Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 324 overlegestillinger og 38,5 psykologspesialistårsverk. For 2007 er uttakstilbøyeligheten satt til 65 % for overlegene og 100 % for psykologspesialistene. Overordnede leger i SI HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. Psykolog - spesialistene har avtalefestet rett til to måneders studiepermisjon. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etterhvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst RHF og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene. Note 15. Pantstillelser og garantiansvar Det foreligger ingen kjente pantstillelser eller garantiansvar. Note 16. Nærstående parter Kjøp og salg skjer i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 20

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer