Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler fra InnSI a og SI-magasinet i 2007) 42: Faktatall per divisjon Der annet ikke er nevnt, er bildene er tatt av Trond Tendø Jacobsen. Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i Innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling Organisasjonskart 2007 Helseforetaket var i 2007 organisert i ni divisjoner. Administrerende direktør Hver divisjon ledes av divisjonsdirektør. Administrerende direktør rapporterer til styret. Viseadm. direktør (VAD) Strategi og helsefag Prosjektdirektør Viseadm. direktør (VAD) Virksomhetsområde Intern service Kommunikasjons- og samhandlingsdirektør Administrasjonsleder Divisjon SI Elverum-Hamar Divisjon SI Gjøvik Divisjon SI Lillehammer Divisjon SI Kongsvinger Divisjon SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering/ rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Prehospitale tjenester

3 Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte SI Elverum. Opptaksområdet Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde var i 2007 ca personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Fakta og tall Opptaksområdet: Sykehuset Innlandet har i tillegg til Hedmark og Oppland, Nes kommune som sitt opptaksområde. Antall enheter: 41 enheter, derav 6 somatiske sykehus og 2 psykiatriske sykehus Lesja Oppdal Rennebu Midtre Gauldal Tynset Folldal Holtålen Røros Os Tolga Antall ansatte: ansatte med fast lønn og 978 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Omsetning i 2007: Ca. 5,122 milliarder kroner Sjåk Lom Vågå Dovre Sel Otta N.-Fron S.-Fron Alvdal Stor-Elvdal Ringebu Rendalen Engerdal Vang Øystre Gausdal Øyer Slidre Åmot Trysil V.Slidre Fagernes Lillehammer Etnedal Ringsaker N.Land N.Aurdal Gjøvik Elverum Løten Hamar S.Aurdal S.Land V.Toten Stange Våler Åsnes Ø.Toten Gran N.Odal Grue Eidsvoll Lunner Jevnaker S.Odal Kongsvinger Nes Oslo Eidskog Aurskog- Høland Opptaksområde: 49 kommuner Areal: Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes: 638 km 2 Totalt: km 2 Til sammenligning er Danmark km 2 Befolkningsgrunnlag: Oppland ca Hedmark ca Nes kommune i Akershus ca Avstander: Eidskog Os, 361 km Lunner Lesja, 307 km Grenser til: 5 fylker i Norge 2 fylker (Län) i Sverige Riksgrensen Sverige/Norge, ca. 40 mil 3

4 Imponert over innsatsen Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Torbjørn Almlid 2007 var et år preget av en rekke viktige beslutninger, av store utfordringer og av høy aktivitet. Aldri har det vært behandlet flere pasienter i Innlandet enn i fjor. Jeg kan faktisk bruke de samme formuleringene nå som jeg gjorde i årsrapporten for ett år siden. Det er fortsatt en krevende økonomisk situasjon som vil stille krav til organisasjonen og den enkelte ansatte. Årsberetningen vitner om et svært aktivt år, og et år som la et godt grunnlag for en videre positiv utvikling for Sykehuset Innlandet, både faglig og økonomisk. Vi har tatt nye viktige stritt i retning økonomisk balanse og dermed større økonomisk handlefrihet. Vår målsetting er at Sykehuset Innlandet skal gi pasientene i vårt opptaksområde en trygg, god og riktig behandling. For å følge med i den faglige utviklingen, sikre rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere og sikre kvaliteten på tilbudet til pasientene må vi derfor ha evne og vilje til å gjøre de riktige langsiktige prioriteringene. Det er en løpende prosess, som aldri vil ta slutt. Ambisjonsnivået for Sykehuset Innlandet bør være at vi skal tilby de fleste spesialisthelsetjenester som forventes og skulle finnes på lokalog sentralsykehusnivå. Det er utfordrende fordi begrensede økonomiske ressurser gjør det umulig å tilfredsstille alle ønsker som er kommet fra de ulike geografiske områdene i Innlandet. Vi må finne løsninger som i størst mulig grad kompenserer for dette. Det er utarbeidet en oversikt over de viktigste nye tiltak som i fjor ble iverksatt i de enkelte divisjoner. Brosjyren «Dette har vi fått til i 2007» er en imponerende opplisting, som vitner om dyktighet, krea - tivitet og endringsvilje. En del av denne listen gjenfinnes i årsberetningen. Jeg er dypt imponert over den innsatsen Sykehuset Innlandets mer enn ansatte daglig gjør for våre pasienter og for «vårt sykehus». En årsrapport som denne gir grunnlag for tilbakeblikk, ettertanke og refleksjon. Årets rapport er laget over en noe annen lest enn tidlig - ere, med artikler fra InnSI a og SI-Magasinet presenteres eksempler på den brede aktiviteten som preger helseforetaket. I SI-Magasinet i juni 2007 hadde divisjonsdirektør Morten Lang-Ree ved Divisjon Gjøvik en tankevekkende kronikk som berører svært sentrale spørsmål for den virksomheten vi driver. Det er viktige og riktige betraktninger, utløst av et brev fra pårørende til en pasient. Jeg oppfordrer alle til å lese den. 4

5 Et brev til ettertanke For noen uker siden mottok jeg et brev fra kona til en mann som døde av kreft på Gjøvik sykehus. Hun ville fortelle meg om hvordan de hadde opplevd å være pasient og pårørende på sykehuset. De hadde snakket om dette før mannen døde. Og de var svært fornøyd. I sin beskrivelse av ansatte brukte hun ord som høflighet, respekt, empati og forståelse. Hun skrev blant annet: «Personalet brydde seg om oss, viste oss var - me og prøvde å glede oss. Vi var imponert, personalet var helt enestående. De gjorde alt som sto i deres makt for oss. Dette gjorde at vi hadde noen gode dager på Gjøvik, så gode som det går an». I avslutningen av brevet la hun imidlertid inn et litt annet perspektiv: «Jeg ville bare informere om en pasi ents syn på sykehusopphold. Hele tiden snakkes det om penger og budsjett, innskrenkninger og nedleggelser». Hun avsluttet med følgende formaning til meg: «Jeg håper du som sjef vet å verdsette dine under såtter, jeg håper du roser, oppmuntrer, viser deg fram og er glad du har så dyktige medarbeidere. Jeg håper du ikke bare sitter med tall og økonomi, men tar en tur rundt på avdelingene...» Andre tankebaner Jeg skrev tilbake og takket for at hun sendte meg dette brevet; til refleksjon og ettertanke. Som fersk direktør gjorde brevet inntrykk på flere måter. Det tvang meg over i litt andre tankebaner enn drift i balanse og nasjonale måleindikatorer. Det gav meg en sterkere forståelse av at sykehus ikke er noen vanlig produksjonsbedrift som bare kan måles i nøkkeltall og økonomiske resultater. Sykehus handler om det viktigste og dypeste i menneskers eksistens om helse, liv, sykdom og død. Dette opplever an satte på nært hold i krevende situasjoner daglig. Og det er en erkjennelse av denne virkeligheten som må danne utgangspunktet for styring og ledelse av våre sykehus. Dette betyr ikke at vi ikke skal forholde oss til rammebetingelser. Poenget er å reflektere over hvil ken virkelighet mål og krav formidles og forankres i. Viktige påminnelser I brevet fikk jeg klar beskjed om å legge fra meg tall og økonomi, og ta meg en tur rundt i avdelingene for å rose og oppmuntre. Dette er en viktig på minnelse. Brevskriveren gir nærmest grenseløs ros og honnør til de ansatte på sykehuset. Det er vel fortjent. Ansatte gjør en formidabel innsats for at pasientene skal få et best mulig tilbud til tross for stramme budsjetter og nedskjæringer. Spørsmålet er om jeg som leder er like dyktig som brevskriveren til å uttrykke dette. Svaret er helt sikkert nei. dette som er nøkkelen til god kommunikasjon. Det høres enkelt ut, men det er likevel her vi ofte svikter mest. Mange gode ambasssadører Brevet gav grunnlag for flere refleksjoner. Både brevskriveren og hennes mann hadde vært svært fornøyd med sykehusoppholdet. Jeg tror ikke dette er noe særskilt for Gjøvik, og føler meg trygg på at de langt fleste pasientene i SI er meget tilfreds med den be handling og pleie de får. Dette betyr at det hver dag gjennom hele året skapes tusentalls gode pasient- og pårørende-opplevelser i SI. Det skulle såled es ikke mangle på gode ambassadører for våre sykehus. Like fullt sliter vi med et omdømmeproblem. Dette virker underlig, nærmest paradoksalt. Forleden traff jeg en erfaren kommunikasjonsrådgiver. Jeg ba ham gi meg den viktigste suksessfaktoren for god eks tern kommunikasjon. Han fortalte at god intern kommunikasjon også er nøkkelen til god ekstern kom muni kasjon. Det er altså gjennom vår interne kom munikasjon grunnlaget for et godt omdømme skapes. Jeg tror dette er korrekt. Dersom vi lykkes med en god intern kommunikasjon og forankring, vil mye av grunnlaget for misnøye og misnøyereaksjoner falle bort. Og så tror jeg vi må leve med at SI som en betydelig velferdsaktør innenfor et enormt geografisk opptaksområde, i sin natur ofte vil utløse stort lokalpolitisk engasjement og offentlig oppmerksomhet. Ros og støtte til de ansatte Brevet gav meg også en siste lille observasjon: Brev skriveren roste og støttet de ansatte, men rettet en formanende og nærmest advar - ende pekefinger mot meg som direktør. Det forteller meg at den kritikken og medieoppmerksomheten som har vært rettet mot SI den siste tiden på grunn av nedbemanning og ned skjæringer ikke rammer de ansatte, snarere tvert i mot. Jeg konstaterer at kritikken rettes dit den hører hjemme, nemlig mot direktøren. Det er bra, og slik må det være. Det ligger til våre roller, og det må vi tåle. I denne kronikken har jeg har delt noen tanker om sykehus og ledelse på bakgrunn av et sterkt og tydelig brev fra en pårørende. Jeg tror det er viktig at vi av og til tar oss tid til å reflektere over egen rolle og utøvelsen av denne. Så får vi ta med oss at det ofte kan være en lang og kronglete veg mellom teori og praksis, og mellom intensjon og handling. Morten Lang-Ree, divisjonsdirektør i SI Gjøvik (Kronikk fra SI-magasinet nr. 1/07) Det heter at vakre ord skaper sunne mennesker. Dette gjelder også for ansatte i SI. Det er derfor viktig å bruke ordet, språket og dialogen positivt for å skape nærhet, tillit og et godt arbeidsmiljø. Det er 5

6 Årsberetning 2007 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 5. desember Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasien - ter og pårørende. Sykehuset Innlandet leverte i 2007 spe sia - listhelsetjenester i somatikk og psykiatri i samsvar med gjeld ende lover, forskrifter og regler til befolkningen i Hed - mark og Oppland samt Nes kommune i Akershus. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra Røros og Holtålen i Sør- Trønde lag i samsvar med en eldre avtale mellom fylkeskom - munene. Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dek nings om - råde var i 2007 ca personer. Helse fore tak ets hovedkontor er lokalisert i Brumunddal i Ringsaker kommune. Tjenester som foretaket leverer, og som er definert som en del av befolkningens rett til fritt sykehusvalg, er tilgjenge - lig for hele den norske befolkning. Sykehuset Innlandet er praksisplass for helse- og sosialfag - lige studenter fra universiteter, høgskoler og videregående skoler innenfor medisin, sykepleie, vernepleie, radiografi, sosiale tjenester, barnevern, biokjemi, ergoterapi, hjelpepleie, legesekretær og videreutdanninger I innen anestesi-, intensiv-, operasjon-, barnesykepleie, psykiatri og rus. Ram meavtalen mellom Helse Sør-Øst og høgskolene i regionen regulerer dette og strategisk samarbeidsavtale mel - lom Sykehuset Innlandet og høgskolene i Innlandet er en videreføring av denne avtalen. Sykehuset Innlandet ivaretar all praksis fra høgskolene i Innlandet og prosjekt Prak - sisplass i Helse Sør-Øst som gjennomføres i 2007 og 2008 viser at Sykehuset Innlandet tar større andel studenter enn øvrige helseforetak i regionen. Dette gjelder både innen somatikk og psykiatri. Sykehuset Innlandet har valgt å ivareta dette for å bidra til egen rekruttering og rekruttering til kommunene i Innlandet. Evalueringen av praksis viser at Syke huset Innlandet ivaretar dette på en god måte. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å organisere praksis på en hensiktsmessig og god måte både hva gjelder ressursbruk og metode. Dette spesielt i forhold til det store antall sykepleiestudenter. I 2007 behandlet sykehuset døgn- og dagpasienter innen somatisk område, noe som tilsvarer DRGpoeng. Dette er en økning på pasienter fra året før. I 2007 ble det utført polikliniske konsultasjoner, mens det i 2006 ble det utført Innenfor voksenpsykiatrien har det i 2007 vært utført polikliniske konsultasjoner mot i Dette er en reduksjon på 5,1 %. Det har vært behandlet heldøgnspasienter som representerer en reduksjon på 16,2 % fra i fjor da antallet var heldøgnsopphold. Det ble utført dagbehandlinger mot i Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har det vært utført polikliniske konsultasjoner, flere konsultasjoner enn i Det har vært behandlet 156 heldøgnspasienter i 2007 noe som er en økning på vel 9 % fra Det er gjennomført dagbehandlinger, dvs. en økning fra i Innenfor rusområdet har det vært utført polikliniske konsultasjoner. Dette representerer en reduksjon på 90 konsultasjoner fra året før. Det har vært behandlet 412 heldøgnspasienter i 2007 noe som er en reduksjon på ca. 8 % fra Utviklingen av Sykehuset Innlandet I arbeidet med utviklingen av Sykehuset Innlandet er nasjonale normer og standarder samt overordnede føringer fra Helse Sør-Øst RHF lagt til grunn. Målt i antall behandlede pasienter er Sykehuset Innlandet et av landets største helse - foretak. Sykehuset Innlandet består av seks somatiske syke hus med akuttmottak og tre vaktbærende akuttmottak innenfor psykisk helsevern. Disse enhetene er fordelt over to fylker og et stort geografisk område med ca innbyggere. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Denne regionen har ca innbyggere, med en geografisk spredning fra Akershus grense i sør til Sør-Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Helse - foretaket ivaretar i tillegg lokalsykehusfunksjoner for kommunene Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag og for Nes kommune i Akershus med til sammen ca innbyggere. Størrelsen på opptaksområdet er i plansammenheng for et sykehus på mange måter ideell, men spredningen i bosettingen representerer en særskilt utfordring. 6

7 Sykehuset Innlandet har vesentlig høyere kostnader knyttet til sykehusstrukturen og betjeningen av akuttmottakene enn de andre foretakene i Helse Øst-gruppen. Vakt og be - redskapsordningene ved akuttmottakene er omfattende og meget kostnadskrevende. Sykehuset Innlandet har akuttmottak ved alle sine seks soma tiske enheter og tre akuttenheter innen psykisk helse vern. For de somatiske enhetene er opptaksområdet mellom og per akuttmottak. Sykehuset Innlandet skal gi pasientene i opptaksområdet en trygg, god og riktig behandling. For å følge med i den faglige utviklingen, sikre rekrutteringen av kvalifiserte med arbeidere og sikre kvaliteten på tilbudet til pasientene, må Sykehuset Innlandet ha evne og vilje til å gjøre de riktige langsiktige prioriteringer. Ambisjonsnivået bør være at Sykehuset Innlandet skal tilby de fleste spesialisthelsetjenester som forventes og finnes på lokal- og sentralsykehusnivå. Begrensede økonomiske ressurser gjør det umulig å tilfredsstille alle ønsker som er kommet fra de ulike geografiske områdene i Innlandet. I 2007 har Sykehuset Innlandet blant annet gjennomført følgende: Det er startet helsebuss på strekningen Dombås Lillehammer Gjøvik Det er etablert en rekke «Raskere tilbake»-prosjekter Innkjøpt og installert nytt digitalt røntgenutstyr ved Granheim lungesykehus Åpnet ny ambulansestasjon på Lillehammer Alle sykehjem i Hedmark fikk tilbud om laboratorie - medisinsk bistand Det er startet sonografutdanning på Gjøvik, i samarbeid med Høgskolen på Gjøvik SI Kongsvinger har fått dialysesatelitt fra SI Elverum Sterilsentralen ved SI Elverum ble ISO-godkjent, den første i Helse Øst Kvalitetssystemet og miljøstyring ved SI Kongsvinger ble resertifisert i ISO-systemet. Laboratoriet ble akkreditert for syvende gang av Norsk Akkreditering. SI Gjøvik har etablert halvakutt geriatrisk team med lokalsykehusmidler Innlandets første helsefaglige forskningskonferanse ble arrangert i samarbeid med de tre høgskolene i Innlandet Praksiskonsulentordningen er styrket. Det er nå praksiskonsulenter ved SI Tynset, SI Kongsvinger, SI Hamar, DPS Hamar, SI Gjøvik, SI Lillehammer og SI Elverum DIPS ble innført 13. mars medarbeidere har deltatt i opplæring, 700 nye PC-er er utplassert Etter felles oppstart av DIPS ble Elektronisk Pasient Journal (EPJ) innført lokasjonsvis, ved årsskiftet gjensto psykiatrien i Oppland, Granheim lungesykehus og SI Lillehammer Samfunnspanelet er utvidet til å omfatte alle ordførerne i opptaksområdet Basisavtalene med kommunene ble utvidet til også å omfatte Røros og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag I divisjon Psykisk helsevern er det avholdt dialog - konferanse om brukermedvirkning med Brukerrådet Avdeling for matforsyning har levert 1,5 millioner måltider til pasienter og måltider til ansatte og gjester gjennom kantinedriften Det er innført «operasjonsplanlegging» ved alle kirurgiske avdelinger med unntak av Kongsvinger, som tar det i bruk senere Det er satt i gang bygging av DPS døgnenhet på Lillehammer Ordningen med ambulante team er videreført og videreutviklet Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet åpnet et nasjonalt tilbud om fjernbasert behandlingstilbud for spillavhengige Utsikter fremover Sykehuset Innlandet har lagt til grunn en geografisk samling av de tilbudene som må samles og desentralisering av tilbud som kan desentraliseres. Regjeringen har gitt klare føringer om at ingen lokalsykehus skal nedlegges, nærhet til akuttfunksjoner skal sikres og nærhet til fødetilbud skal opprettholdes. Sykehuset Innlandet står også i 2008 overfor betydelige økonomiske utfordringer. Det er nødvendig å gjennomføre tiltak på ca 114 mill kr for å nå de økonomiske målene. Hoveddelen av dette beløpet forutsettes oppnådd gjen - nom kostnadsreduserende tiltak, mens resten forutsetter økte variable inntekter som følge av høyere aktivitet enn i Tiltakene i 2008 har en profil som ligner mye på det Syke - huset Innlandet har vært gjennom de senere årene. De politiske rammebetingelsene og egne vedtak i foretaket gir ikke rom for å fremme radikale strukturelle grep. Derfor fortsetter utviklingen hvor sengetallet innen somatikk 7

8 reduseres ytterligere, noe som forutsetter en overgang fra døgnbasert behandling til mer dagbehandling og poliklinikk. Sykehuset Innlandet vil i 2008 styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rus. Det er særlig det polikliniske tilbudet og ambulant virksomhet som vil bli stimulert med friske midler. I tillegg fortsetter styrkingen av forskningen, et område som er inne i en svært positiv utvikling. Ut vik lings - prosjektene Arbeidsplan og Elektronisk pasientjournal vil bli videreført og forutsettes i 2008 å gi betydelige gevinster i det daglige arbeidet og modernisering av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale Per var det ansatte med fast månedslønn i foretaket fordelt på årsverk. I gjennomsnitt har det vært ansatte med fast lønn og 978 på timelønn, til sammen i gjennomsnitt totalt i Sykefraværet i perioden januar 2007 desember 2007 var totalt 8,1 %, hvorav 2,0 % var korttidsfravær (syk mindre enn 17 dager) og 6,1 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Antall sykefraværsdager i 2007 var Fore - tak et har arbeidet for å redusere sykefraværet, og som IAbedrift er det samtidig et mål å inkludere medarbeidere som ikke til enhver tid yter 100 % innsats av helsemessige årsaker. De ansatte opplever at omstillinger og endring skaper slitasje og økt arbeidspress. Ledelsen har i denne sammenheng sett det som særlige viktig å gjennomføre tiltak for å følge opp arbeidsmiljøet og sykefraværet. Det er i 2007 gjen nomført en medarbeiderundersøkelse som følges opp med tiltak i den enkelte divisjon og avdeling. Det er satt økt fokus på lederansvar og lederatferd gjennom lederkontraktene med divisjonsdirektørene og lederopplæring på flere nivå i organisasjonen. Et helhetlig kvalitetssystem, der helse, miljø og sikkerhet for personale inngår, er etablert og videreutvikles blant annet ved etablering av en bedriftshelsetjeneste i Syke - huset Innlandet. 120 skader/arbeidsulykker er registrert i sykehusets avvikssystem. 63 av de meldte skadene fant sted ved divisjon Psykisk helsevern. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging. Likestilling Likestillingsperspektivet skal bidra til en jevnere fordeling av goder og plikter mellom kvinner og menn. Sykehuset Innlandet skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene. Likestillingsarbeidet i Sykehuset Innlandet omhandler: Sykehuset Innlandet skal legge til rette for en bedre fordeling av kvinner og menn i alle stillingstyper Sykehuset Innlandet skal dyktiggjøre og motivere kvinner til å søke lederjobber Arbeidet med likestilling vil etter en vurdering av prioriterte innsatsområder, bli fulgt opp med tiltaksplaner Av de totalt ansatte med fast lønn var 78,8 % kvinner og 21,2 % menn. Når det gjelder den øverste ledelse er fordelingen per slik: 5 kvinner og 7 menn (admini - strerende direktør, viseadministrerende direktører og divisjons direktører). Ytre miljø Helseforetakene i Helse Sør-Øst påvirker i hovedsak det ytre miljø gjennom forbruk av vann og energi og gjennom håndtering av avfall fra virksomheten. All avfallshåndtering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning, spesialavfall hånd teres etter regler for dette. Sykehuset Innlandet har i 2007 utarbeidet og tatt i bruk en ny avfallsplan der det er enda strengere krav til sortering og resirkulering. Syke - huset Innlandet er med i et energiledelsesprosjekt i regi av Helse Sør-Øst med støtte fra Enova, det vil sette fokus på energiforbruket, og føre til mindre energiforbruk. Dette prosjektet vil også føre til bruk av mer miljøvennlig energi. Det er også et sterkt fokus på føringer gitt i «Grønn stat». Helseforetakets samlede energiforbruk var i overkant av 100 Gwh i Samlet vannforbruk i 2007 var omlag kubikkmeter. Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft som er i strid med gjeldende lovverk. Fore - taket har holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt i lovverket. Forskning og utvikling Forskning er en av helseforetakets lovpålagte oppgaver. Forskningsaktiviteten i helseforetaket omfatter i hovedsak klinisk medisinsk forskning. Den viktigste finansieringskild en er Sykehuset Innlandets egne midler som utlyses in - ternt og midler fra Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgs de- 8

9 Gjennomsnittlig årslønn for noen stillingsgrupper KVINNE MANN TOTALT Stillingsgruppe Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % lønn 2006 lønn lønn 2006 lønn lønn 2006 lønn Hjelpepleier ,0 % ,1 % ,9 % Psykolog ,9 % ,8 % ,2 % Spes.sykepl/jordmor ,4 % ,7 % ,4 % Sykepleier ,5 % ,7 % ,6 % Gjennomsnitt årslønn er beregnet med grunnlag i utbetalt månedslønn kontoart 5000 Fast lønn. Antall er oppgitt per partementet som utlyses for forskningsprosjekter i Helse Sør-Øst. Andre finansieringskilder er Norges Forsk nings råd, Helse og Rehabilitering, Kreftforeningen, pasientorganisasjoner, legater etc. I tillegg kommer mindre gaver, tilskudd og inntekter i forbindelse med oppdragsforskning. Forsk - ning og utvikling innen spesialisthelsetjenesten skal først og fremst bidra til bedre diagnostikk, behandling og pleie av pasientene. Med unntak av oppdragsforskningen, bi drar FoU i liten grad til økte inntekter, men forskningen skal på sikt bidra til en mer kostnadseffektiv utnyttelse av helsemid lene. FoU blir derfor løpende kostnadsført. Balan se førte ut viklingskostnader framgår av noten om immate ri elle eien deler. Fordi store deler av forskning og utvikling inngår som en integrert del av den ordinære driften har det vært vanskelig å dokumentere totale kostnader knyttet til FoU. Det ble i 2005 innført en nasjonal metode for ensartet kartlegging og rapportering av ressursbruken til forskning i alle helseforetak der både direkte og indirekte kostnader blir kartlagt. Arbeidet ble videreført i Prosjektet planlegges utvidet med kartlegging av utviklingskostnader med siktemål å kunne rapportere også dette for senere regnskaper. Sykehuset Innlandet har ikke hatt tradisjon for forskning. Med et stort nedslagsfelt og en stabil befolkning ligger forholdene vel til rette for klinisk epidemiologiske studier og pasientnær klinisk forskning på alminnelige og store sykdomsgrupper. For å øke interessen og kompetansen er egne midler blitt fordelt etter kvalitetskriterier uten klar strategisk satsning. Den totale forskningsproduksjonen har økt betydelig og var i 2006 på samme nivå som enkelte univer - sitetssykehus. Det har utviklet seg noen større forskningsgrupper, de to største er trolig innen alderspsykiatri og funksjonelle mageplager. Når forskningsaktiviteten øker og konkurransen om midler blir hardere vil det være naturlig å prioritere områder hvor sykehuset har spesielle forutsetninger. Kvalitetsarbeid Implementeringen av helhetlig kvalitetssystem i tråd med ISO 9001-standarden pågår som en kontinuerlig prosess. Når det gjelder dokumentstyring vil elektronisk kvalitetshåndbok (EK) styrkes i 2008 ved at det innføres modul for resultatdokumentasjon. Det pågår kontinuerlig opplæring av ansatte i sykehusets elektronisk avvikssystem (TQM-Helse) som ble innført i 2006 og oppgradert til en nyere versjon i I forbindelse med oppgradering til ny versjon, har 370 ledere deltatt på kurs. Sykehusledelsen ønsker åpenhet om avvik og uheldige hendelser slik at det tilrettelegges for en god meldekultur og at avvik og uheldige hendelser systematisk benyttes i et forbedringsarbeid. Interne revisjoner gjennomføres både på divisjons- og fore taksnivå for å identifisere forbedringsområder og gjen - nomføre forbedringstiltak. Ledelsens gjennomgåelse har vært gjennomført hvert halvår i 2007 både på avdelings-, divisjons- og foretaksnivå. Det har i denne sammenheng vært fokusert spesielt på risikovurderinger. Risikovurderinger/risikostyring har også vært eget tema på møte i ledergruppa der metodikken for gjennomføringen av risikovurderinger er grundig presentert. Utfordringen videre er å få integrert risikostyringen systematisk i allerede etablerte styringsprosesser. Det er et betydelig forbedringsområde i forbindelse med oppfølgingen av de nasjonale kvalitetsindikatorene. Andelen korridorpasienter i medisinske avdelinger er halvert i løpet av det siste året, mens det har vært liten end - ring på de andre kvalitetsindikatorene. Overgang til nytt pasientadministrativt system medfører stor framgang i forhold til mulighetene for både rapportering og monitorering av kvalitetsindikatorene. 9

10 Brukerråd Brukerrådet ved Sykehuset Innlandet består av 10 medlem mer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland. Med lemmene oppnevnes av styret, basert på forslag fra brukerorganisasjonene, for en toårig funksjonsperiode. Bruker rådet ble utnevnt i mars Brukerrådets oppgave er å sørge for at brukernes interesser ivaretas på en god måte. Rådet skal bidra til at bruk er - nes erfaringer med, og synspunkter på sykehusets tjen es t - er blir gjort kjent for sykehuset, og kan bidra til å forbed re tilbudet. Rådets leder og nestleder er observatører på sykehusets styremøter, med tale og forslagsrett, og brukerrådets møtereferater behandles som egen sak på styremøtene. Rådet har i 2007 hatt 7 møter, og holdt en dialogkonferanse 12. november med bred deltakelse fra brukerorganisasjonene i Hedmark og Oppland. På denne konferansen kom brukerorganisasjonene frem med sine synspunkter på tjenestetilbudet ved Sykehuset Innlandet. Flere kom med innspill om behov for styrking av tilbudet i forhold til å lære å mestre egen sykdom. Bedring av samarbeidet med primærhelsetjenesten ble også fremhevet. Fra pasientgrupper som trenger rehabilitering, ble det uttrykt klare ønsker om utvidet tilbud. Det ble også uttrykt behov for mer brukervennlig pasienttransport. Brukerrådet har i 2007 behandlet planer for nytt akuttbygg innen psykiatri på Sanderud, og også blitt involvert i forberedelsene til nytt somatisk sykehus på samme sted. Med - lemmer av rådet har deltatt i prosjektgrupper angående denne saken. Rådet har også i år påpekt at tjenester som gjelder løpende behandling av kroniske pasienter, og som kan desentraliseres med god kvalitet, skal desentraliseres. Brukerrådet har sagt seg tilfreds med at tidligere ønske om å få dia - lysebehandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger har blitt oppfylt, og har nå påpekt behovet for et dialysetilbud ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Videre har en pekt på at det i Nord-Østerdal mangler et lysbehandlingstilbud til pso riasispasienter, og at et slikt tilbud på Otta som står i fare for å falle bort, må opprettholdes. Brukerrådet har fra tidligere vært representert i Sentralt kvalitetsutvalg for Sykehuset Innlandet, og har i 2007 også vært representert i kvalitetsutvalgene for de to divisjonene Psykisk helsevern og Habilitering og rehabilitering. Råds - medlemmer deltar også i flere samarbeidsutvalg mel lom sykehusdivisjonene og primærhelsetjenesten. Brukerrådet har i 2007 fått benytte én side i Sykehuset Inn - landets blad, SI-magasinet, til å uttrykke sine synspunkter. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet hadde i 2007 en omsetning på mill kr. Årsresultatet viste et underskudd på 398,1 mill kr. I foretaksmøtet i januar 2007 ble stilt krav til Sykehuset Innlandet om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 89,6 mill. kr. Som følge av implementering av ny veileder for beregning av pensjonskostnader, økte pensjonskostnadene til Sykehuset Innlandet med 223,8 mill. kroner. Denne kostnadsøkningen er ikke kompensert gjen nom økte rammer, og økningen er derfor unntatt fra resultatkravet til Sykehuset Innlandet. De økte pensjonskostnadene ble formelt unntatt fra resultatkravet til Syke - huset Innlandet for 2007 i foretaksmøte i januar Etter dette ble kravet til Sykehuset Innlandet endret til at det regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 313,3 mill. kr. Årsresultatet er 84,8 mill kr svakere enn resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet har hatt en stram økonomisk situasjon i 2007, og det har hele året vært arbeidet med å effektivisere driften og redusere kostnadene. Den økonomiske utfordringen var omlag 200 mill kr ved inngangen til Hovedtiltaket i 2007 var derfor nedtak av 59 senger og bemanningsreduksjoner på ca 200 årsverk vesentlig på pleie siden slik styret vedtok i styresak Sykehuset har gjennom 2007 hatt sterkt fokus på å realisere omstilings tiltakene. Når årsresultatet likevel viser et avvik fra bud sjettet skyldes det primært tre forhold: For det første medfører den høye kliniske aktiviteten at kostnadene øker mer enn inntektene. Det er betydelig høyere kostnader til varer og tjenester enn budsjettert. Dette skyldes at mange medikamenter har vesentlig høyere kostnadsvekst enn det som blir kompensert for i budsjettene, samt at den generelle høye aktiviteten øker varekostnadene betydelig. Det andre forholdet er at foretaket ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å få full effekt av de planlagte og til dels gjennomførte bemanningstilpasningene. I forhold til planene skulle antall ansatte innenfor somatiske tjenester og støttetjenester vært lavere ved utgangen av 2007 enn hva som er tilfellet. Dette vil det måtte settes et enda sterkere fokus på i

11 Det siste forholdet er at det fortsatt anvendes vesentlig mer penger til innleie av arbeidskraft via firmaer enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. For 2008 er Sykehuset Innlandet stilt overfor ytterligere effektiviseringskrav. Foretakets utfordring i tiden framover vil derfor bli å redusere kostnadsnivået ytterligere i forhold til 2007-nivå. Foretakets likviditetsbeholdning per 31. desember 2007 var 118,6 mill kr i form av kontanter og bankinnskudd. Helse - foretaket har en kredittramme på 550 mill kr tilknyttet konsernkontoavtalen. Av trekkrammene er 274 mill kr benyttet akkumulert per I 2007 økte trekket med 65,6 mill kr. De samlede investeringene i 2007 var på 196,3 mill kr. Foretaket hadde i 2007 en samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 181,4 mill kr. Dette er en økning på 99,2 mill kr fra året før. Disse endringene skyldes i hovedsak: Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Endring mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Reduksjon i øvrige resultatposter uten kontanteffekt Per 31. desember 2007 utgjorde kortsiktig gjeld 65 % av sam let gjeld. Egenkapitalen var på 68 %. Fortsatt drift og finansiell risiko I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Sykehuset Innlandet kan i henhold til Helseforetaksloven ikke gå konkurs. Foretaket har en vanskelig finansiell situasjon og har i 2007 måttet ta opp kortsiktig lån hos eier for å betjene løpende forpliktelser. Sykehuset Innlandet er til en viss grad eksponert for rente risko siden det er flytende rente på driftskreditten. Lang - siktige lån til eier har fastrente. Foretaket har små kjøp i utenlandsk valuta og er derfor i liten grad eksponert for valutarisiko. Totalt sett vurderes foretakets finansielle risiko som lav. Årsresultat og disponeringer Disponering knyttet til regnskapsåret 2007 foreslås som følger: Fra strukturfond vedr. meravskrivninger Til udekket tap Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital per 31. desember Brumunddal, 14. mars 2008 Peder Olsen Sigmund Thue Marit Gilleberg Sigrid Hammer Maren Kyllingstad Nils A. Røhne Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ove Skaret Liv Haugli Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 11

12 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat Overføringer Overført fra strukturfond Overført til udekket tap Sum overføringer

13 Balanse Per Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle driftsmidler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/-foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Brumunddal, 14. mars 2008 Peder Olsen Sigmund Thue Marit Gilleberg Sigrid Hammer Maren Kyllingstad Nils A. Røhne Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ove Skaret Liv Haugli Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 13

14 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning per Likviditetsbeholdning per

15 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF (SI) ble stiftet 5. desember 2001 under navnet Opp - land sentralsykehus HF i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesia - listhelsetjenesten fra fylkeskommunene (sykehusreformen) overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Sør-Øst RHF. SI reguleres av lov om helseforetak av Fra 2003 ble navnet endret til Sykehuset Innlandet HF, og de andre helseforetakene i Hedmark og Oppland ble innlemmet i Sykehuset Innlandet HF. Fra 2004 har foretaket (via Helse Sør-Øst RHF) overtatt virksomhet innen rusomsorg fra fylkeskommunen i forbindelse med rusreformen. Virksomhetsoverføringene knyttet til spesialisthelsetjenesten og rus - om sorgen har skjedd som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning Dette påvirker regnskapet til helseforetaket som følge av at mellomværende med helseforetakene i gamle Helse Sør nå klassifiseres som konserninterne poster tallene er ikke omarbeidet i sammenligningstallene for helseforetaket, og gjør at disse tallene ikke nødvendigvis vil være sammenlignbare med I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av davær ende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. Av Ot.prp. nr. 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen pr Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet an - leggskapital i fremtiden. Gjennom St. prp. nr 1 ( ) er det nå vedtatt en økning i årlige bevilgninger, som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet bortfaller dermed, og restverdien overføres til Annen innskutt egenkapital pr Helse- og omsorgsdepartementet sitt styringsmål til helseforetakene er basert på at anleggsmidlene avskrives med lengre levetider enn det som er lagt til grunn i årsregnskapet. I rapporteringen til Helse- og omsorgsdepartementet legges derfor et korrigert resultat til grunn. Dette resultatet fremkommer ved at effekten av strukturfond og kortere levetider reduserer underskuddet i foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF har videreført eiers styringsmål til helseforetakene i foretaksgruppen. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når det har oppstått verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Datterselskapene er ikke konsolidert i regnskapet til SI, da virksomhetene er konsolidert i konsernregnskapet for Helse Sør-Øst RHF. Konsernregnskapet fåes utlevert ved henvendelse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift og avskrivningstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV og egenandeler), gjestepasientinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto gjennom ISF inntekt og kjøp av helsetjenester fra andre regioner/private helseinstitu - sjoner. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. I tillegg gis som driftstilskudd øremerkede midler til opptrappingsplan innen psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISFinntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden aktiviteten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 15

16 individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over kr Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnads føres løpende. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskaps - standard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multi employer plans». Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan» i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad over - finansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. I likviditetsbeholdningen inngår også bankkonti knyttet til konsernkontoordningen. Konsernkontoordning Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig ford - ring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/ kostnader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. For - mell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen. Skatt Foretakets virksomhet er ikke skattepliktig. Note 1. Driftsinntekter Driftsinntekter (Alle tall i NOK 1000) Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter i egen region 1) Behandling av andre pasienter i egen region 2) Poliklinikk, laboratorie og radiologi Andre aktivitetsbaserte inntekter Annen driftsinntekt Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsførte investeringstilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter ) ISF-inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helse region av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar. 2) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter). Driftsinntekter per virksomhetsområde (Alle tall i NOK 1000) Somatiske tjenester Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert beh. for rusmisbrukere Annet Sum Driftsinntekter fordelt på geografi 1) (Alle tall i NOK 1000) Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum Aktivitetstall somatikk Antall DRG-poeng iht. «sørge for»-ansvaret Antall DRG-poeng iht. eieransvaret DRG-poeng dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner

17 Aktivitetstall rusomsorg Styrehonorar (Tall i hele kroner) 2007 Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitiet. Ved sammenligning av foretak - enes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og res - sursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2007 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr ,00 per DRG-poeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlige poliklinikker. Note 2. Varer (Alle tall i NOK 1000) Varebeholdning Sentrallager Sterillager Øvrige beholdninger Sum varebeholdning Varekostnad Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnad Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, honorar til revisor mm. (Alle tall i NOK 1000) Lønnskostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre personalkostnader Styrehonorar Sum Styreleder mottar ikke honorar fra SI. Revisor Avtalt revisjonshonorar for 2007 utgjør kr inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kr inkl. mva i Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: (Alle tall i hele kroner og inkl. mva) 2007 Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer til revisor Det er foretatt skifte av revisor i 2007, og posten lovpålagt revisjon inneholder honorar både til Ernst & Young AS og PricewaterhouseCoopers AS. Note 4. Immaterielle eiendeler (Alle tall i NOK 1000) EDB Anlegg under Sum immat. programvare utførelse eiendeler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * EDB-programvare 5 år * Anlegg under utførelse avskrives ikke. Gjennomsnitt antall ansatte Gjennomsnitt antall årsverk Lønn og andre ytelser til adm. direktør (Tall i hele kroner) 2007 Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser Sum Administrerende direktør har tre måneders oppsigelse uten etterlønn. Under helt spesielle forhold kan avtalen utløse 12 måneders etterlønn inklusiv pensjonsrettigheter. Etterlønnen avkortes ved tiltredelse i ny jobb i etterlønnsperioden. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til ansatte, administrerende direktør, styreleder eller nærstående parter i SI. 17

18 Note 5. Varige driftsmidler (Alle tall i NOK 1000) Tomter og Bygninger Anlegg under Medisinsk- Transportmidler, Sum varige boliger utførelse teknisk utstyr annet inv. og utstyr driftsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Herav avskrivninger som knytter seg til åpningsbalansen Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger (bygningskroppen) 60 år * Faste installasjoner tilknyttet bygg år * Medisinskteknisk utstyr 4 15 år * Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3 15 år * Personalboliger avskrives ikke * Tomter avskrives ikke Leieavtaler (Alle tall i NOK 1000) Tomter og Bygninger Medisinsk- Transportmidler, boliger teknisk utstyr annet inv. og utstyr Leiebeløp Varighet (år) 0 5 år 0 10 år 0 5 år 0 5 år Note 6. Eierandel i datter- og tilknyttede foretak/selskap (Alle tall i NOK 1000) Hovedkontor Eierandel/ Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat stemmeandel Andeler i datterforetak Oppland Vaskeri AS Lillehammer 80 % Hedmark Vaskeri AS Stange 85 % Sum

19 Note 7. Poster som er slått sammen i regnskapet (Alle tall i NOK 1000) Andre driftskostnader Transport av pasienter Kostnader bygninger og kontorlokaler, inkl. energi og forsikring Leiekostnad MTU, maskiner, inventar o.l Fremmede tjenester Reparasjons- og vedlikeholdskostnader Kontor- og kommunikasjonskostnader Lisens- og patentkostnader Reisekostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Finansinntekter Andre renteinntekter Andre finansinntekter (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader Konserninterne rentekostnader Andre rentekostnader Andre finanskostnader (agio) Sum finanskostnader Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme gruppe Opptjente pasientinntekter (inkl. pas. under beh.) Forskuddsbetalte kostnader Øvrige kortsiktige fordringer Sum fordringer Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme gruppe Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Kortsiktig gjeld til tilknyttede selskaper Mottatte forskuddsbetalinger Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 8. Pensjoner Helseforetaket har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvor av er yrkesaktive, er oppsatte og pensjonister. Ord nin - g ene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning. Pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte «Multiemployer plan». AFP før 65 år er dekket på «Pay-as-you-go»-basis, og dekkes direkte for egen regning. AFP og dekkes direkte for egen regning. (Alle tall i NOK 1000) Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/(gev) av estimatog planavvik inkl. aga Netto balanseført forplikt. inkl arb.giveravg Herav balanseført netto pensjonsforpl. inkl. aga Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga (Alle tall i NOK 1000) Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 5,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,8 % 6,0 % Uttakstilbøyelighet AFP % % Årlig lønnsregulering 4,5 % 3,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,3 % 3,0 % Antall personer med i ordningen

20 Pensjonskostnader for 2007 er basert på skjerpede forutsetninger i forhold til de som ble lagt til grunn ved utgangen av 2006 og som er vurdert å være rimelige forutsetninger per Uttakstilbøyelighet tidligpensjonerings-/ AFP-uttak under pensjonsordningen for sykepleiere og sykehusleger er skjerpet gjennom endrede forutsetninger for Som følge av endringer i markedet gjennom 2007 er det foretatt en ny vurdering av de økonomiske forutsetningene per Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser per basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i KLP/SPK/BFP for 2007 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Estimatavviket som oppstår på slutten av 2007 amortiseres fra og med Demografiske forutsetninger Med hensyn til dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger slik dette er oppgitt i pensjonsleverandørens forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Note 9. Finansielle anleggsmidler og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme foretaksgruppe Aksjer Eierandel i KLP Sum Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe Sum Herav langs. gjeld som forfaller senere enn 5 år Note 10. Kontanter og bankinnskudd (Alle tall i NOK 1000) Innestående skattetrekksmidler Andre likvide midler Sum bankinnskudd og kontanter Helseforetaket har en kredittramme på 550 mill. kroner tilknyttet konsern - kontoavtalen. Av trekkrammene er det benyttet 274 mill. kroner. Note 11. Egenkapital (Alle tall i NOK 1000) Foretaks- Struktur- Ann. innsk. Annen Total kapital fond egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Egenkapital Overf. av strukturfond Årets resultat Egenkapital Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt styringsmål til helseforetakene er basert på at anleggsmidlene avskrives med lengre levetider enn det som er lagt til grunn i årsregnskapet. I rapporteringen til HOD legges derfor et korrigert resultat til grunn. Dette resultatet fremkommer på følgende måte: Note 12. Eiers styringsmål (Alle tall i NOK 1000) Årsresultat Overføring fra strukturfond Korrigering for endrede levetider Korrigert resultat Økte pensjonskostnader grunnet endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf. økonomisk krav fra HOD Resultatkrav fra HOD jf. foretaksmøter jan Avvik fra resultatkrav fra HOD I foretaksmøtet i januar 2007 ble stilt krav til Sykehuset Innlandet HF om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 89,6 mill. kr. Som følge av implementering av ny veileder for beregning av pensjonskostnader, økte pensjonskostnadene til Sykehuset Innlandet HF med 223,8 mill. kroner. Denne kostnadsøkningen er ikke kompensert gjennom økte rammer, og denne økningen er derfor unntatt fra resultatkravet til Sykehuset Innlandet HF. De økte pensjonskostnadene ble formelt unntatt fra resultatkravet til Sykehuset Innlandet HF for 2007 i foretaksmøte i januar Note 13. Eierinformasjon Helseforetaket er 100 % eiet av Helse Sør-Øst RHF. Note 14. Andre avsetninger for forpliktelser (Alle tall i NOK 1000) Legepermisjoner Investeringstilskudd Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 324 overlegestillinger og 38,5 psykologspesialistårsverk. For 2007 er uttakstilbøyeligheten satt til 65 % for overlegene og 100 % for psykologspesialistene. Overordnede leger i SI HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. Psykolog - spesialistene har avtalefestet rett til to måneders studiepermisjon. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etterhvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst RHF og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene. Note 15. Pantstillelser og garantiansvar Det foreligger ingen kjente pantstillelser eller garantiansvar. Note 16. Nærstående parter Kjøp og salg skjer i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 20

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer