Fra visjon til virkelighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra visjon til virkelighet"

Transkript

1 Fremst på telemedisin Kroken sykehjem er med i unikt prosjekt. Støvfri barnehage Varden barnehage skreddersyr tilbud for unger med allergi og astmaplager. Stemmesedlene scannes Resultatet av årets valg vil bli klart hurtigere enn noen gang. SIDE SIDE SIDE 16 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Foto: Ronald Johansen, Bladet Tromsø Fra visjon til virkelighet Tromsø bys nye storstue skyter i været. Fra å være en visjon får bygget nå sitt fysiske uttrykk. Irene Valstad Simonsen, Karin Rendahl, Grete Nilssen og Beate Nemeth Winther er alle involvert i fremdriften. Prosjektleder Beate Nemeth Winther tror kvinnelig dominans kommer til uttrykk gjennom funksjonalitet. SIDE 4-5

2 Rådmannens hjørne 2 LEDER Valgets kvaler Så er det snart klart for et nytt kommunevalg. Byens innbyggere skal bestemme hvem som skal lede kommunen de fire neste årene. Det er spennende. Jeg har en rekke ganger jobbet med valg som journalist. I år har jeg for første gang sett hvilket enormt apparat som ligger bak gjennomføringen. Det er imponerende. Det er så mange detaljer som skal klaffe, og mange små og store beslutninger som må tas. Valgmedarbeiderne har lagt ned et voldsomt arbeid for å få alt til å gå på skinner, og jeg er stolt over å være en del av dette apparatet. I skrivende stund er alt i rute. Nytt av året er at vi skal foreta fintellinga elektronisk. Det betyr at det endelige valgresultatet trolig vil være klart allerede dagen etter valget. Tidligere tok det fire dager. Dette har selvfølgelig stilt nye krav til de som skal jobbe med dette, men valgmedarbeiderne har tatt dette på strak arm, og lært seg den nye teknologien i rekordfart. Hvem som styrer kommunen vår, er noe som opptar stort sett alle. Men for oss som jobber i kommunen er det selvsagt ekstra spennende. Vi har på mange måter et nærmere forhold til politikerne enn resten av befolkningen. Deres beslutninger får ofte konsekvenser som griper direkte eller indirekte inn i vår arbeidsdag. Flere meningsmålinger har den siste tiden tyder på at valgdeltakelsen blir rekordlav. Det er svært beklagelig. I et demokrati er det viktig at så mange som mulig går til urnene på valgdagen, og sier hvem de mener bør styre. Hvilket parti en skal stemme på er selvsagt en privatsak. Men bruk stemmeretten! Godt valg! Øystein Barth-Heyerdahl, redaktør Stol på egne krefter Jeg vil benytte disse linjene til å formidle at jeg er stolt over å være leder i Tromsø kommune. Mest stolt og glad er jeg alle gangene jeg møter på medarbeidere som kommer med gode forslag til løsninger, ideer om tiltak, forbedringer, prosjekt, osv. og som også bidrar aktivt til å sette dem ut i livet. Hvordan kan vi yte brukerne enda bedre service? Hvordan kan vi skape et enda bedre arbeidsmiljø? Hvordan kan vi bli enda mer kostnadseffektive for ikke å si komme i økonomisk balanse? Spørsmålene er verken unike eller geniale, men ikke desto mindre viktige. Ja, de er faktisk så viktige at det finnes et utall av konsulentfirmaer som lever av å selge sine tjenester nettopp på dette! Etter at jeg ble tilsatt, og lenge før jeg tiltrådte stillingen, har jeg mottatt en rad med henvendelser fra folk (konsulenter) som vil selge sine tjenester. Ansvarlig redaktør: Øystein Barth-Heyerdahl. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 3. november. Hva gjør så en leder, som ønsker å opptre ansvarlig, når han nærmest daglig blir tilbudt enkle metoder med trendy innpakning som skal bidra til å redusere kostnader, bedre arbeidsmiljøet og å holde tritt med resten av kommune-norge? Valget er enkelt: Jeg sier «nei takk» til tilbudet. Ikke fordi jeg ikke tror at det er noe å hente fra andre enn oss selv, men fordi jeg i hovedsak har langt sterkere tro på en systematisk bruk av den kompetanse og kreativitet som bor i de ansatte. Dessuten har jeg lært at en ikke skal la seg forlede av glitrende emballasje. Få ting er så inspirerende som medarbeidere som oppsøker sin leder med gode ideer og slike medarbeidere er det heldigvis mange av! Den kjenner best hvor skoen trykker som selv har den på. Skulle jeg noen gang ha vært i tvil, så er jeg bare blitt mer og mer overbevist om at de som til daglig deltar i virksomheten på en arbeidsplass, også er de som besitter evnen til både å identifisere problemer og til å finne løsninger på dem. En av våre største lederutfordringer blir derfor nettopp å stimulere til og utnytte våre medarbeideres kreative evner på en systematisk og målrettet måte. Jeg tør våge den påstand at vi i Tromsø kommune langt på vei er selvforsynt i forhold til de tjenester mange av de mest pågående konsulentene forsøker å selge. Selvsagt skal vi ved behov også bruke eksterne krefter. Men først og fremst er det viktig at vi stoler på og verdsetter eget initiativ og skaperkraft. Stein Rudaa rådmann Tips må være inne før 20. oktober. Kontakt oss på e-post: Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til Intranett eller Internett.

3 Anvisning og kontering på skjerm Konsulent Stig Johnsen på Byggforvaltninga ser frem til å bli kvitt de gule anvisningsblankettene som brukes til manuell kontering og anvisning av bilag. Innføring av elektronisk fakturabehandling innebærer at fakturaene blir registrert og scannet på regnskapsenheten før de sendes elektronisk til enhetene. Det skal bli herlig å behandle fakturaen via en webportal og ikke minst slippe å samle opp fakturaene i permer, jubler Stig Johnsen, som representerer en av seks prøvekaninenheter. MINDRE PAPIR Ved årsskiftet 2003/2004 rulles det nye systemet «Agresso Invoice Manager» ut i hele kommunen. Da vil bestillerne av en vare eller en tjeneste slippe å få tilsendt fakturaene i papirform i posten, og får mulighet til å gjøre den videre fakturabehandling elektronisk. Når vi flytter inn i det nye rådhuset har systemet vært i bruk et helt år i over hundre enheter, og da er vi alle fall kvitt innkjøringsproblemene. Det gjelder å ta en ting av gangen, ler systemansvarlig Roald Johnsen, som har ansvar for å kurse omtrent 300 personer før lanseringen. Ved hjelp av elektronisk fakturabehandling slipper man å være redd for at en faktura skal havne på feil plass. Dessuten vil den som behandler fakturaen elektronisk i enheten, være den samme som har bestilt varen eller tjenesten. Byggforvaltninga mottar litt over ti tusen faktura i året. Flest faktura er det på driftssiden. Med så mange faktura som vi har i omløp, ser jeg det som en kjempefordel at det på skjermen ligger opplysninger om hvem som har en faktura, sier Stig Johnsen. Konsulent Stig Johnsen på Byggforvaltninga og systemansvarlig Roald Johnsen på Økonomi og finans har tro på en effektivisering av økonomiforvaltningen gjennom elektronisk fakturabehandling. FULL KONTROLL Det er gode kontrollrutiner i det nye systemet. Det vil ikke lenger være mulig å ha en faktura liggende uten at det blir oppdaget, skyter Roald inn. De seks pilotenhetene som prøver ut det nye systemet i høst er, foruten Byggforvaltninga, Fellessekretariatet, Tromsdalen barnehage, Omsorgstjenesten Hvilhaug, Workinnmarka skole og Innkjøpskontoret. Roald Johnsen er overbevist om at gevinstpotensialet ved en slik automatisert fakturabehandling i hele kommunen er betydelig. Uten at vi endrer måten vi arbeider på etter overgangen til en tonivåmodell, klarer vi ikke å hente ut den ønskede effektiviseringsgevinst - i alle fall ikke når det gjelder økonomiforvaltningen, avslutter Roald Johnsen. 3

4 Skarpt blikk på funksjonalitet Høsten 2004 og begynnelsen av år 2005 vil Tromsø bys nye storstue trone i Fokuskvartalet. Først da kan prosjektleder og sivilarkitekt Beate Nemeth Winther og hennes kvinnelige medhjelpere se resultatet av mange års arbeid. 4 De ytre fasadene på Fokuskvartalet står ferdig høsten 2004 og vil på ingen måte gjøre seg bemerket for sin fargeprakt. Bygget vil skinne i ulike gråe valører symbolet på solid norsk grunnfjell. Veien har vært kronglete og motstanden fra ulike hold stor. Mens politikere holdt fokus på de vel 500 millionene bygget er kostnadsberegnet til, har Beate Nemeth Winther loset prosjektet mot målet, sammen med et knippe kvinner i Tromsø kommune. FUNKSJON I SENTRUM Prosjektet har vært ledet av kvinner, men det betyr ikke fravær av mannfolk, forteller Winther. Hvorvidt kvinnedominansen har fått utslag på det endelige resultatet når bygget står ferdig, er vanskelig å si noe eksakt om. Så langt, og i et historisk perspektiv, ledes gigantiske prosjekt av denne art av menn. Winther tror først og fremst at kvinner har funksjonalitet høyere oppe på agendaen enn menn. Akkurat det får direkte, og forhåpentligvis positiv innvirkning på alle som vil ha sin arbeidsplass i storstuen, når de kvadratmeterne tas i bruk, sier Winther. Utfordringene har stått i kø for prosjektets ledere, men med en god porsjon mot er stein lagt på stein siden den første utredningen i 1998 og kommunestyret ga klarsignal 30. oktober Disse har ikke klart å overskygge gleden over de mange små seirene underveis. LETTERE ARBEIDSSITUASJON Valget om å samle hele kommuneadministrasjonen under felles tak, sammen med seks kinosaler og et bibliotek verdig universitetsbyen Tromsø, var gjenstand for mange runder i det politiske systemet. Kommunens dårlige økonomi var motstandernes fremste argument mot, og vedtaket om å oppføre bygget satt langt inne. Det ble fattet med kun fire stemmers overvekt i kommunestyret. Med fare for å tråkke noen på tærne, stiller jeg meg noe uforstående til den manglende evne til å se de langsiktige økonomiske fordelene ved å sette prosjektet ut i livet, sier Winther. Kommunens ulike avdelinger er spredt, og for brukerne var det tildels vanskelig å orientere seg. Hun er overbevist om at servicen overfor kommunens innbyggere vil bli vesentlig forbedret i fremtiden. Brukervennligheten for de ansatte har også blitt vektlagt.

5 Brakkeriggen på Sommerlyst I løpet av det kommende året skal personalfløyen på Sommerlyst skole erstattes av en ny.ibyggeperioden holder lærerne til i en brakkerigg som inneholder personalrom og arbeidsrom. Selv om dette er høyst midlertidig, er det godt å vite at vi er i gang, sier rektor Kjell Olav Mentzoni, som ser frem til en totalrenovering av hele skolen. TRIVES ALLEREDE Den nye personalfløyen vil stå ferdig om et år og vil inneholde garderober, arbeidsrom, personalrom og store og små møterom for hele skolen. Også arkivene og lagerforholdene vil bli mer oversiktlig og ordnet. Vi er fornøyd med de midlertidige arbeidsrommene i brakkeriggen, selv om det er langt fra optimalt. Men vi trives allerede, og så lenge vi har noe bedre i vente om et år er det ingen grunn til å klage, sier lærer Anja Strand Andersen på 9.klassetrinnet. Fra venstre: Kommunalsjef Irene Valstad Simonsen, prosjektsekretær Grete Nilssen, prosjektleder Beate Nemeth Winther og assisterende prosjektleder Karin Rendahl gleder seg til bygget står ferdig. TOTALRENOVERES Etter at personalfløya er ferdig skal hele skolen totalrenoveres, forutsatt at finansieringa går i orden. Det er pålegg fra Arbeidstilsynet som har medført at personalfløya får byggestart i år. - Jeg synes at de nye arbeidsrommene i brakkeriggen er bedre enn forventet. Det kunne uansett ikke bli verre, ler lærer Astrid Olsen på 10. klassetrinnet, som minnes at vannet noen ganger frøs til is på det forrige personalrommet. Så langt det er mulig, er det tatt høyde for de ansattes ulike behov, opplyser Winther. Hun forteller det vil være mulig å jobbe i grupper, men vel så viktig er de ansattes mulighet til å trekke seg tilbake hvis det er ønskelig. Disse forholdene hadde større fokus enn valg av farger og hvilke materialer som skulle benyttes. ENTUSIASTISK Prisen på bygget er 522 millioner kroner. Inkludert i beløpet er også interiøret. Alt som finnes av utstyr på de ulike avdelingene i kommunen, skal anvendes der det er mulig. Interiørarkitektens utfordring har vært å sette sammen gammelt og nytt utstyr. Å skape harmoni i en slik sammenheng kan virke som en uoverstigelig oppgave. Sammen skal materialvalg, farger og utstyr harmonisere med byggets utforming og skape en helhet, forteller Winther. Prosjektlederen er overbevist om at sluttresultatet vil bli bra. I den nye bystyresalen er trevirke valgt. Kjernefuru og or skal gi salen varme og glød, og forhåpentligvis skape en inspirerende ramme for de folkevalgte. Rektor Kjell Olav Mentzoni (til høyre) er fornøyd med innsatsen til vaktmestere Jan Bendiksen og Ronny Kristensen, som stod på for å få brakkeriggen på plass til skolestart. 5

6 Klokstudenter fikk toppkarakter - Vi er strålende fornøyd med resultatet, men er mer betenkt over funnene i oppgaven vår, sier Hilde Bernhardsen og Håvard Sandberg. Retten til medbestemmelse ble ikke tatt alvorlig nok. Hilde Bernhardsen og Håkon Sandberg (bildet) henviser til filosofen Michael Maccoby for å trekke noen perspektiver i forbindelse med begrepet medbestemmelse: «Alle mennesker trenger en mening med sitt liv og er villig til å ofre en hel del for de organisasjoner som gir dem denne.» 6 «Med(bestemmelse) i fest og hverdag i Tromsø kommune» er tittelen på prosjektoppgaven hovedverneombud Håvard Sandberg, hovedtillitsvalgt Hilde Bernhardsen og Inger Heiskel fra Fagforbundet Troms har skrevet. Oppgaven er første eksamen av i alt tre i forbindelse med KLOK-studiene (Kommunal Ledelse, Organisering og Kompetanseutvikling) som startet første uken i mars og avsluttes neste år. Jubelen stod i taket da prosjektoppgaven ble belønnet med A, noe som er toppkarakter i den nye karakterskalaen på universitetsnivå. Vi hadde ikke ventet et så godt resultat, forteller Sandberg og Bernhardsen. PERSONLIG SEIER For oss var prestasjonen en personlig seier utover karakterene. Vi har ikke noen formell utdannelse på høgskolenivå. Dessuten måtte vi gå noen runder med kommunen for å få delta på KLOK-studiene til tross for å være i kommunens målgruppe for studiene, sier Sandberg. Sandberg og Bernhardsen er på langt nær like begeistret over funnene i oppgaven, som tar for seg tidsrommet januar juni I denne perioden ble det fattet vedtak i Tromsø kommunestyre om etablering av P-2001, gjennomføring av administrativ omstilling og valg av ny administrativ styringsstruktur.» Det betyr at det er gjort tre vedtak; 1 det økonomiske nedstyringsprosjektet P-2001, 2 et vedtak om å gjennomføre ei administrativ omstilling i kommunen og 3 et valg av administrativ styringsstruktur (to-nivå moddellen), forteller Sandberg. UNNGÅ NEGATIV OMTALE I og med at omstillingsprosesser griper direkte inn i de ansattes hverdag, var ikke funnene i oppgaven lystig lesning. Til tross for sterke lovhjemler, konkluderer oppgaven med at det var dårlig eller til dels fravær av medbestemmelse i perioden oppgaven omhandler. Rådmannen og den øverste administrative ledelse tok mange valg uten at tillitsvalgte ble rådspurt tilstrekkelig. På spørsmål om hvilke følger dette fikk for prosessene utover de tillitsvalgtes frustrasjon over ikke å bli hørt, mener de to at mange negative presseoppslag unngås hvis regelverket følges bedre. Prosessene var bygd på tanker om samarbeid og medbestemmelse, men flere funn i referat, i kommunale dokument og etter intervju med noen sentrale informanter, tyder på at det nok var mer tanke enn reell medbestemmelse som preget perioden. I fremtiden håper Sandberg og Bernhardsen at oppgaven kan anvendes konstruktivt. Vi vil alle tjene på at kommunens ansatte får delta i omstillinger som angår dem. Det er snakk om kommunalt ansattes rett til å bli hørt og sett. Begrepet medbestemmelse omfatter rett til deltakelse så vel som retten til å treffe avgjørelser, avslutter Sandberg og Bernhardsen.

7 HMS-hovedboka klar HMS-hovedbok som ble gjort gjeldende i 2001 er revidert og foreligger i ny drakt fra 1.september på intranett under HMS. I tillegg sendes den kommunens enhetsledere og verneombud. Den nye boka inneholder ingen større forandringer, men er så langt som mulig tilpasset to nivå-modellen. Hver enhet skal som tidligere lage sin egen lokale HMS-bok og dokumentasjon skal basere seg på hovedboka med HMS-verktøykassen som hjelpemiddel, sier rådmann Stein Rudaa, HMS-leder Tore A. Hansen og hovedvernombud Håvard Sandberg. HMS-internkontroll skal beskrive og sikre de aktiviteter vi gjør for å ivareta og forbedre helse, miljø og sikkerhet for medarbeidere i kommunen og for de tjenester vi leverer til våre innbyggere, sier HMS-leder Tore A. Hansen. For ytterligere informasjon, ta kontakt med HMS-kontoret i rådhuset: eller Sammen om HMS-hovedbok: Håvard Sandberg, Stein Rudå og Tore A. Hansen LUNDBLADMEDIAAS - mye mer enn et tradisjonelt trykkeri! Dyktige designere som KOMMUNISERER med omverdenen! Fototjenester - de dyktigste fotografene nord for Sinsenkrysset? Profesjonell bildebehandling - det blir så mye bedre! Nord-Norges største og mest moderne 4-farge trykkmaskin - den står hos oss! Digitaltrykk - produksjon av bøker, rapporter, kompendier, adressering, startnumre mm. Superrask levering! Webløsning med e-handel se BEDRIFTSBESØK HOS OSS? TA KONTAKT, VI GLEDER OSS! HÅNDVERKERVEIEN 1 POSTBOKS TROMSØ TELEFON FAKS FORSKJELLIGE MEDIER ETT RESULTAT... 7

8 Rektor Magnus 8 Magnus Carlson har vært lærer på Gyllenborg skole siden 1964, og rektor siden Han er uten tvil en av Tromsø kommunes ikoner i skolesammenheng. Skolen hadde 100-årsjubileum i år Det oppleves som positivt å jobbe på en skole med historie, synes Carlson. Det gir tilhørighet, sier han lavmælt. Akkurat det er noe som alle nyter godt av. Gyllenborg har vært en fantastisk arbeidsplass. Det å arbeide med barn er svært tilfredsstillende. Men selv om jeg er rektor, ønsker jeg ikke å bli brukt som «bøsemann». Æ e jo en snill mann, sier Magnus Carlson med glimt i øyet. BUKTAGJENGEN Rektor Magnus har opplevd mange milepæler i sin tid på Gyllenborg. I 1978 ble steinskolen bygd om, ny turnhall ble satt opp og treskolen revet. Mange har et forhold til Gyllenborg. Om de ikke husker så mye annet, så har de i alle fall minner fra tannlegerommet, ler Magnus, som har mange morsomme opplevelser og minner. Den siste gutteklassen og jenteklassen gikk ut i Jeg husker godt en guttegjeng - den såkalte Buktagjengen - på 18 stykker, som jeg hadde i pappsløyd. Det var litt av et liv, minnes han uten å ville utdype det noe nærmere. FLYTTET I 1975 flyttet omtrent halvparten av elevene og lærerne fra Gyllenborg til Prestvannet skole da den stod ferdig. Siden vi hadde fått færre elever, så sendte jeg en søknad til skolesjefen om å slippe å stille opp i skolegården. Det var greit. Det var mer byråkratisk den gang. Vi hadde søkt en gang tidligere og fått avslag, sier Carlson. Også innholdet i skolen har endret seg mye i den tida Carlson har vært på Gyllenborg. I alt fem læreplaner har han «gjennomlevd». Det var en berikelse å få 6-åringene inn i skolen i De brakte med seg mye spontanitet og oppriktighet. PÅ GODT OG VONDT Skolen har forandret seg på godt og vondt. Det er i dag blitt enda viktigere med tydelige voksne og tydelige grenser. Mye har gått for langt i dag. Det skal forhandles om alt og det går bort mye tid. En gang jeg hadde en elev inne på kontoret mitt for å snakke han til rette, utbrøt han på tur ut at: «Det va jo ikkje nokka farlig», og det ble jo en god avslutning på den seansen. Magnus Carlson har vært rektor på Gyllenborg siden Man har alltid dårlig samvittighet for noen som man ikke får gjort noe for. Det har hendt at jeg derfor har dratt på hjemmebesøk for å se til at alt ble bra. Det er ofte jeg får spørsmål av typen «E du enda på Gyllenborg?». Skulle bare mangle, jeg har ikke en eneste dag gruet meg til å gå på jobb, avslutter Carlson.

9 Høsten på Peppermøllen Er en tradisjonsrik kvalitetsrestaurant i historiske omgivelser. De vakre stuene var hjemmet til Zapffe, og huset også Roald Amundsen da han var i Ishavsbyen. En restaurant både tilreisende og tromsøfolk er blitt glad i! Høstlam fra Lofoten Periode: 24. september - 5. oktober Ferskt høstlam ankommer fra Lofoten i slutten av september. Vi lager i stand deilige lammeretter. Ferskt vilt Periode: 17. september september En oval helg med smakfulle viltopplevelser. Høstens fangst serveres på vante og uvante måter. Lutefisk Periode: Fra 1. oktober og ut året Aldri en høst uten Peppermøllens lutefisk - spesiallaget for vår restaurant. Rikt utvalg i tilbehør og egen akevittmeny. Verdt et besøk! Julebord Periode: Fra og med onsdag 19. november. Aldri en jul uten Peppermøllens tradisjonelle juletallerken. Bestill din dato nå! Åpningstider: Mandag - torsdag , Fredag - lørdag , Søndag Kjøkkenet stenger (søndager 21.30). Adresse: Storgata 42 - Bookingtelefon: /

10 Først i Norge med nett Sykepleier Ann-Rita Johansen ved Kroken sykehjem er blant de første i landet som kommuniserer med tilsynslegene og får svarene på pasienters blod- og urinprøver fra Universitetssykehuset Nord-Norge via Internett. Dette gjør hverdagen lettere for sykepleieren. Undervisningssykehjemmet (USP) i Tromsø er det første sykehjemmet i Norge som tar i bruk telemedisinske løsninger for å lette kommunikasjonen med tilsynslege og sykehus. Like før sommerferien startet sykepleiere, vernepleiere og avdelingsledere ved Kroken sykehjem og Omsorgstjenesten Jadeveien (USP, Tromsø) å utveksle informasjon med tilsynslegene på Kroken legekontor via Internett. Siden 1. september har de som Norges første sykehjem og omsorgstjeneste også fått pasientinformasjon fra Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) via Internett. Kommunikasjonen med tilsynslegene og at svarene på pasienters blod- og urinprøver fra UNN kommer på e-post, gjør hverdagen lettere, sier sykepleier Ann- Rita Johansen. I tre år har hun jobbet ved Kroken sykehjem og hun setter stor pris på at sykehjemmet ligger langt fremme når det gjelder å være med på nye prosjekter. Spesielt i forhold til å få være med å bruke data som kommunikasjonsverktøy med de ulike helseinstitusjonene. SPARER VENTETIDEN Det nye prosjektet er et samarbeid mellom USP i Tromsø, Nasjonalt senter for Telemedisin og Tromsø kommune. Målsettingen er å gjøre arbeidsdagen for de ansatte lettere og i enda større grad kvalitetssikre pasientinformasjonen som går mellom sykehjem og lege og sykehjem og sykehus. De aller fleste har opplevd lang ventetid for å få snakke med primærlegen. Slik er det også for oss. Når vi lurer på noe i forhold til en eller flere av våre pasienter, er ofte legen vanskelig å få tak i, sier prosjektmedarbeider Toril B. Mobakken. Prosjektet vil spare mange for unødvendig ventetid i telefon og ikke minst stress man kan få ved å gå rundt og huske på at man må ringe, når man kan ringe og hva man skal huske å spørre om. Får man svar på en blodprøve fra UNN kan sykepleierne sende spørsmål til pasientens primærlege med det samme og få svar i løpet av dagen, sier Mobakken. Hun skryter veldig over de ansatte ved Kroken sykehjem og Omsorgstjenesten Jadeveien. Deres positivisme til å bli med 10 Et nytt prosjekt som innebærer datakommunikasjon med leger og sykehus gjør hverdagen lettere for sykepleier, vernepleiere og avdelingsleder ved Kroken sykehjem. Prosjektmedarbeider Toril B. Mobakken og telemedisinkonsulent Per Christian Lindberg er positivt overrasket over velviljen prosjektet har møtt.

11 kontakt på prosjektet har betydd alfa og omega. Hadde vi ikke fått med oss de ansatte på dette, hadde vi neppe kommet så langt som vi er i dag, sier Mobakken. Også telemedisinkonsulent Per Christian Lindberg er positivt overrasket over velviljen prosjektet har møtt blant de som skal bruke det. fv Ellen Indahl, Magne Pedersen, Jørn Fjellsaune, Ernst Georg Ingebrigtsen, Ulla Britt Rånes og Alf Olsen. NB! Bent Jørgensen kom også til topps, men sprang ned før de fikk frem kameraet! Rapport fra toppen Kvitosten smakte fantastisk godt her oppe på over 1200 meters høyde over havet - spesielt når du har slitt han opp sånn helt på egen hånd. Hvem hadde vel trodd at den samme kvitosten kunne nytes her på toppen av Tromsøs høyeste fjell og i bar overkropp nu seint i august. Torsdag den 21. august var det et lite, men eksklusivt gjeng som sto ved foten av Tromsdalstinden og skuet oppover mot toppen målet for dagens fysiske utfordring. Været var strålende, kanskje en av de siste virkelige sommerdagene dette året. Turen oppover gikk veldig bra. Det var jo spesielt spennende for de av oss som ikke hadde vært her før. Vi tok oss god tid, og vi løste faktisk en del verdensproblemer på vei opp. Nå ble diskusjonene noe mer høytflyvende etter hvert som høydemetrene krøp oppover. Men det er vel naturlig at en sliten kropp og tynn luft kan påvirke den slags. Vi brukte vel nærmere 3, 5 timer til topps. Men for en opplevelse når vi endelig sto der og skuet over landskapet i alle retninger. Dette er en tur vi virkelig kan anbefale. Godt både for den fysiske og den sjelelige velværen. STORFINT BESØK Til sammen er det 37 personer ved USP Tromsø som skal ta i bruk den nye telemedisinske løsningen og det finnes datautstyr på alle avdelingene slik at det skal være enkelt for de ansatte å kommunisere med lege og sykehus. Fra sykehuset vil det i tillegg til svar fra laboratoriet komme polikliniske notater og brev om hva pasientene har vært gjennom på sykehuset mens de var innlagt såkalt epikrise. Dette betyr at vi ikke trenger å ringe til sykehuset og etterlyse disse papirene. De kommer på e-post og informasjonen vil ligge lagret elektronisk til at vi fører det inn i pasientjournalene. Jeg ser på dette som en kvalitetssikring, sier Mobakken. Prosjektet mellom USP Tromsø og Nasjonalt senter for Telemedisin er som sagt det første i Norge. Det syntes sosialminister Ingjerd Schou er såpass flott og unikt at hun valgte å legge turen til Kroken sykehjem 2. september for å delta på den offisielle markeringen av prosjektet. Sprek fagarbeider i Park og vei i det nye skateboardanlegget på Elvebakken: Georg Høegh! 11

12 Disse fire røyker ikke, har ikke husdyr, bruker ikke parfyme og har ikke kaviar eller majones på nistepakken. Derfor får de jobbe i Varden kommunale barnehage. Pedagogisk leder Hedda Eldøen (til venstre), spesialpedagog Monica Gunnberg Sundheim, pedagogisk leder Trine Kielland Erstad og styrer Torunn Sandnes jobber i Tromsøs eneste astma- og allergibarnehage. Varden Kommunale Barnehage er en av to slike barnehager på landsbasis. Unik barnehage spesielle ansatte Astma- og allergibarnehagen som ligger på nord på Tromsøya er en av to barnehager i landet som er tilpasset unger med astma, allergi og eksem. De ansatte som jobber her må føye seg etter spesielle retningslinjer, men mytene om hvordan arbeidsdagen forløper er mange. Jeg husker godt hvor skuffet jeg ble da jeg skulle ha praksis i denne barnehagen. Jeg hadde blant annet hørt så mye om at det var veldig, veldig strengt i forhold til hva man kunne ha på seg på jobben. Jeg trodde at jeg måtte ha eget jobbantrekk som jeg måtte skifte til etter å ha tatt bussen hit, forteller Trine Kielland Erstad, pedagogisk leder i Varden barnehage. I dag trekker hun på smilebåndet når hun tenker på hvilke forestillinger hun hadde om å bli utplassert i en astma- og allergibarnehage. Vi som jobber her kan ikke ha husdyr, røyke eller bruke parfyme. Vi kan heller ikke ta med oss noe som inneholder egg, nøtter eller fisk, forteller pedagogisk leder Hedda Eldøen. Utover det går de kledd akkurat som alle andre, men de tar hensyn til at de har reine klær som ikke er brukt mens de steikte fisk til middag eller da de var på kafé dagen før. 12 Tor Bruun Rønholdt (2) er en av 28 unger som har plass i Varden barnehage. Han har astma og får her hjelp av Vigdis Hansen til å ta sin medisin. BEREDSKAPSPLANER Varden barnehage sto ferdig i oktober 1996 etter at Roald Bolle og Inger Danielsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge hadde stått på for å få bygget en barnehage tilpasset unger med astmaog allergiplager. I dag er det 28 barn som har plass i den kommunale barnehagen og til sammen jobber det 14 personer der. Alle de 14 får litt bedre lønn enn de som jobber i andre kommunale barnehager i Tromsø. Dette fordi ansvaret de har for ungene er mye større enn i en ordinær barnehage. Noen av ungene er så syke at

13 de kan gå i sjokk på grunn av en liten melkedråpe. Mange av de ungene som går her, kan ikke være i vanlige barnehager fordi de er så syke at de må ha hverdagen tilrettelagt på spesielle måter. Kunnskapen og kvaliteten i de andre kommunale og private barnehagene i Tromsø er ikke dårlig, men vi er de eneste som har tilrettelagt driften spesielt for unger med astma- og allergiplager, forteller spesialpedagog Monica Gunnberg Sundheim. Blant annet så har Varden barnehage et eget medisinrom hvor all medisin til hver enkelt unge oppbevares, det finnes beredskapsplaner for hva man må gjør om ungene får i seg noe de ikke tåler og det er hengt opp flere lister på ulike steder i barnehagen over hva ungene ikke kan spise. De ansatte som begynner å jobbe i barnehagen trenger ikke noen spesialutdanning utover det som kreves for å jobbe i en vanlig barnehage, men alle de nyansatte får god og grundig opplæring. GOD OPPLÆRING Foreldrene er gode læremestere i tillegg til at de som har jobbet her en stund vet hva informasjon som trengs å gi til nyansatte, sier styrer Torunn Sandnes. Selv om hverdagen til de ansatte i den unike barnehagen på Varden er litt mer Styrer Torunn Sandnes i Varden barnehage opplyser at ingen kan ta med seg egg, fisk, nøtter eller dyrehår i barnehagen. Folks som røyker eller bruker parfyme er heller ikke velkommen inn i barnehagen. spesiell enn andre barnehager, tenker ikke de ansatte så mye over det. Vi blir fort vant med hva vi ikke kan ha på nisten og at vi må ha reine klær på oss når vi skal på jobb, sier Trine Kielland Erstad. De ansatte i Varden barnehage prøver å lage så lik mat som mulig til sine barn og de har fått beholde kjøkkenassistenten som selvsagt har mange hensyn å ta når hun skal lage mat til alle de 28 ungene. De ansatte i barnehagen forteller at mange av ungene spesielt når de blir fire fem år er veldig flinke på sin egen sykdom. Så hvis noen får en allergisk reaksjon på grunn av at matallergien slår ut, vet de ofte hva som må til for at de skal unngå å bli veldig syk. Vi har opparbeidet oss veldig gode rutiner så det er sjelden det skjer noe alvorlig med ungene i barnehagen. Vi som jobber her får så god opplæring at vi ikke går rundt og bekymrer oss i hverdagen, innrømmer Hedda Eldøen. VIA Flyspesialisten Tromsø kommunes reiseleverandør VIA Flyspesialisten tilbyr profesjonell rådgivning og høyt engasjement! -Som nøytral reiserådgiver formidler vi alle flyselskaper, hotell, tog, leiebil m.m. -Vi påser at du som kunde får det mest optimale tilbudet ut fra dine ønsker og behov, samtidig som vi ivaretar Tromsø kommunes reisepolicy og avtaler. -Bruk din arbeidstid fornuftig, la oss gjøre din bestilling, samtidig som du får du en kvalitetssikret reise. -Reisenyheter og tilbud per e-post. Ta kontakt, så legger vi deg inn i mailinglista. VIA Flyspesialisten er alltid tilgjengelig: -Vi har 12 meget dyktige reiserådgivere. Lillian, Herbjørg, Vigdis, Veronica og Turi utgjør teamet som spesielt tar seg av deg. -Om teamet sitter opptatt, vil de øvrige reiserådgiverne i avdelingen alltid bistå. - Vår 24 timer service tar i mot henvendelser ved hastesaker utenom kontortid. -Online reisebestilling: Bestiller du på våre nettsider vil bestillingen kvalitetssikres og alltid være i tråd med Tromsø kommunes reisepolicy og rabattavtaler. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang. Vi gleder oss til å hjelpe deg når du skal ut og reise! VIA Flyspesialisten inngår i Tromsø Reisebyrå, som også omfatter: -VIA Ferieverden, bestill ferieturen din på tlf Combi Tours, som avvikler kommunens kurs og konferanser -Reisebyråer i hele landsdelen -Vi er et heleiet datterselskap av TFDS Tlf (-01) Fax flyspesialisten.no Postboks Tromsø

14 Veksthuset på yttersida Lederteamet på Hillesøyskolen: Fv Aslaug Ludvigsen, Siri Sørhaug og Vegard Yttergård Skolene i Kattfjord, Brensholmen og Sommarøy er tre likeverdige skoler som fra 1. august skrev seg inn i historien som Hillesøyskolen. 14 Den 18. august var alle ansatte ved skolene samlet på Sommarøy kurs og feriesenter for å bli kjente med hverandre, og for å starte arbeidet som én enhet. Duoen Wenche Bergmo og Inger-Lise Sverdrup ledet forsamlingen gjennom dagen som munnet ut i flere forslag til felles verdier og visjon for den nye enheten. De ansatte som bestod av lærere, assistenter, renholdere, merkantilhjelp og vaktmestere, fikk mulighet for å uttrykke sine forventninger til det nye ledertemaet. Vi vil ta vare på det beste i hver av skolene og har som felles mål å skape et godt læringsmiljø for barn og voksne, sier Siri Sørhaug, Aslaug Ludvigsen og Vegard Yttergård, som utgjør lederteamet ved nyskolen. God start på et nytt skoleår: Fv Elin Aalberg Ludvigsen, Anne Lise Kristoffersen, Kirsti Ludvigsen, Ann-Sissel Westgård og Inger Ludvigsen. I front: Aslaug Ludvigsen FELLESSKAP GIR STYRKE Lederteamet ønsker å fokusere på de positive sidene av samarbeidet mellom skolene. Her nevnes flere eksempler på samarbeid og utnytting av felles kompetanse. Bedre kommunikasjon og praktisk samarbeid på barnetrinnet vil generelt gi elevene et bedre og mer ensartet grunnlag for opplæringa i ungdomsskolen. På sikt vil sammenslåingen føre til at elevenes sosiale nettverk øker, sier Siri Sørhaug, som er den nye rektoren for Hillesøyskolen. Hillesøyskolen får en felles utstyrsbase og vi kan låne materiell og utstyr hos hverandre. Kattfjord skole har ikke eget bibliotek og her får vi en ny mulighet på Brensholmen og Sommarøy, sier Vegard Yttergård, som er daglig leder ved Kattfjord skole. Ved Brensholmen skole er det to logopeder og disse vil gjennom den nye organiseringen være tilgjengelig også på Sommarøy og i Kattfjord. Hillsøyskolen har valgt IKT som felles utviklingsområde. Det vil gi muligheter for samordning til elevenes beste, sier Aslaug Ludvigsen, som er inspektør ved Hillesøyskolen og daglig leder ved Sommarøy skole.

15 FASTE MØTER Ledertemaet vil møtes fast en gang i uka. Lærerne ved «de tre skolene» vil samles en gang i måneden. Trioen ser det som viktig at Hillesøyskolen har et ensartet ansikt utad og ser mulighet for vekst og utvikling gjennom den nye enheten. I fremtiden slipper man å gjøre det samme arbeidet på tre plasser. Selv om vi er enige om felles mål og vår styrke først og fremst ligger i fellesskapet, er det nødvendig at vi tar et skritt av gangen og ikke gaper for høyt i starten. Det er de små skritt fremover som skal sikre suksess og fremskritt, avslutter trioen Vegard, Aslaug og Siri, som ser frem til å få et større faglig nettverk og som garantert kommer til å kjøre i én bil når de skal på felles møter inne i byen. Utvikling av felles verdier for Hillesøyskolen: Fv Anne Lise Kristoffersen, Mette Hansen og Ann-Sissel Westgård Noen forslag til slagord eller visjon for Hillesøyskolen som kom fram i gruppearbeidet: Alle gode ting er tre - ingen skole legges ned Ta tre - betal for en Du og jeg og vi tre Hillesøyskolen - sammen for ei bedre fremtid Jo flere kokker - jo mere søl Sammen om Hillesøyskolen Veksthuset på yttersida Samhold gir styrke Hvorfor gå over bekken etter vann 15

16 Klar til valget Valget vil ikke bli husket for nye og enklere regler ved stemmegivningen, men for året da Tromsø kommune tok i bruk elektronisk scanning av stemmesedlene, sier valgstyresekretær Arnt Pedersen. Arnt Pedersen (nr. 2 fra venstre) er valgstyresekretær for sitt syvende valg. Sammen med Ann Sølvi Wang, Gøta Holand, Kirsti Haavold, Bjørn Jenssen, Inger-Lise Nilsen 16 Pedersen og staben som jobber med årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg, har vært i sving i flere måneder når velgerne går til valg 14. og 15. september. Valget planlegges ned til hver minste detalj. SCANNER SEDLENE Vi starter arbeidet allerede ved årsskiftet, opplyser valgstyresekretær Pedersen. Han leder sitt syvende valg, noe som borger for trygg gjennomføring. Huskelista Pedersen holder i handa er spekket med oppgaver. Stemningen noen dager før valget er kontrollert hektisk. Jeg må bare, sier han unnskyldende hver gang «mobben» kimer. Det gjør den ofte den halvtimen Interkom fikk audiens hos Pedersen. I år vil opptellingen bli vesentlig forenklet. Hver enkelt stemme blir scannet ved årets valg, fortsetter han. SOM SMURT Tirsdag 2. september hadde et nytt elektronisk system generalprøve. Gjennonmkjøringen gikk heldigvis som smurt og bekreftet resultatet fra tidligere gjennomkjøringer av det nye elektroniske vidunderet. Systemet vil gjøre opptellingen enklere for de 500 valgfunksjonærene som har oppdrag i forbindelse med valget. Disse er i år fordelt på 26 valgkretser hvor Finnkroken på Reinøya utgjør den minste og Tromsø sentrum den største. Scanneren leser både trykte og håndskrevne bokstaver, noe som vil være til god hjelp når mer eller mindre sirlig håndskrift på slengerne skal leses. Stemmesedlene telles opp direkte og årets endelige valgresultat vil foreligge på et langt tidligere tidspunkt enn ved foregående valg. FLERE NYE REGLER Velgerne må i år sette seg inn i flere nye regler. Hver enkeltes mulighet for å påvirke resultatet har økt, sier Pedersen. Hvis velgerne føyer til navn fra andre lister på sitt partis liste, vil stemmene få større betydning enn tidligere. Endringer har større verdi for personene som tilgodesees, samtidig reduseres partienes innflytelse. Det er ikke lov å føre opp slengere på fylkestingslisten, sier han. KONVOLUTTEN HISTORISK Det er også foretatt en vesentlig praktisk endring ved årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Konvolutten er historie og vil ikke bli brukt. Velgerne skal brette sammen stemmeseddelen, få påført et stempel fra valgfunksjonæren for så å legge den i urnen. Regelverket tar også mer hensyn til kandidatene som er villige til å ofre fire år for lokaldemokratiet. Det er ikke anledning å stryke kandidater. Tanken er at representantene skal velges inn og ikke strykes «inn». Hver enkelte partis kandidat har et åpent felt ved navnet. Ved å krysse i feltet gis personen et stemmetillegg. På den måten påvirker velgerne hvilken innflytelse kandidatene bør ha når taburettene fordeles. For ytterligere opplysning om valget henviser Pedersen til både sentrale myndigheters utsending av materiell og nettstedet

17 Hvordan skal ditt julebord være? Intimt og koselig? Tradisjonelt og høylydt? Annerledes og spennende? Markens Grøde er en fisk- og viltrestaurant med det beste Nord-Norge har å by på. Hos oss kan du nyte både lutefisk og tradisjonelle, norske juleretter i hamsunske omgivelser. Vårt koselige selskapslokale i 2. etg. er perfekt for private julebord. Velkommen med din sult! Peppermøllen mat- og vinhus er en tradisjonsrik kvalitetsrestaurant i historiske omgivelser. Prøv et julebord i Zapffes stuer. Vår tradisjonelle juletallerken er viden kjent! Prøv et annerledes julebord i Fjellstua - Tromsøs luftigste selskapslokaler! Garantert utradisjonelt julebord. Heisbillett inkluderes i prisen. Julebord serveres fra 19. november. Bestill din dato nå! Felles bookingtelefon:

18 Foran f v: Oddvar Nikolaisen, Aud Hansen og Nelly Larsen Bak f v: Oddvar Kristiansen, Svanhild Andersen, Unn-Tove Henriksen, Gully Strand og Ellen Olsen. Jill Hege Ingilæ, Vigdis Christensen og Sven Ivan Johansen gjennomførte også kurset, men var ikke til stede da bildet ble tatt. God på innkreving Elleve medarbeidere fra Kemneren og Innfordringskontoret har styrket sin kompetanse på innfordring av pengekrav gjennom et fem vekttalls kurs ved Høgskolen i Agder. Økt innfordringskompetanse har mye å si for kommunens inntekter, sier kemner Oddvar Kristiansen, som var en av de elleve som gjennomførte kurset med eksamen i vår. Kurset som startet høsten 2002 og omhandlet alle typer innfordringer, bestod av fem samlinger på til sammen elleve dager i Tromsø. Arrangør var Høgskolen i Agder i samarbeid med Norges Kemnerog kommunekassererforbund. Det var første gang denne utdanningen ble gjennomført i Nord-Norge. Troms fylke oppnådde best resultat i landet på vårens eksamener. Mens Kemneren har som ansvar å kreve inn skatt, har Innfordringskontoret som oppgave å kreve inn penger fra dem som ikke klarer å betale regningene sine på eksempelvis barnehage, eiendomsskatt og husleie. SAGT OMKURSET: Vi er blitt tryggere på lovverket og på den måten kan vi arbeide mer effektivt. Større faglig ballast gir også økt trygghet overfor kundene, sier Aud Hansen hos Kemneren. Vi har lært oss teoretisk det vi gjør i praksis. Det var nyttig å bli drillet på lovverket på det området vi jobber. Man skjønner mer av det man gjør når man har skjerpet kompetansen på jussen rundt innfordringene, sier Gully Strand ved Innfordringskontoret. Det er mange lover og regler knyttet opp til faget vårt. Derfor er det flott å heve kompetansen slik at vi kan bli enda bedre i jobben, sier Unn-Tove Henriksen ved Innfordringskontoret. 18 Kan litteraturformidling Fire De har gjennomført det internettbaserte ti-vekttallstudiet skolebibliotekkunnskap II ved Høgskolen i Agder. - Den kompetansen som deltagerne har fått, gjør at biblioteket har mer ressurser å tilby barnehagene og skolene, sier leder Lene Regine Kjølaas på barne- og ungdmsavdelingen. POPULÆRT Studiet gikk over tre semester med eksamen i vår. Prosjektarbeidene som ble gjennomført var blant annet dukketeater og forfatterbesøk. - Vi samarbeidet blant andre med forfattere som Endre Lund Eriksen, Kine Hellebust og Ragnfrid Trohaug, som møtte elever fra barne - og ungdomsskolene. Å få forfattere på besøk i klassen eller møte dem på biblioteket er populært, sier Susanne Baumgärtel og Tove Nilssen. SER FREM TIL FLYTTING Hele gjengen ser selvsagt frem til å flytte inn i nytt bibliotek. Barne- og ungdomsavdelingen vil bli lokalisert i underetasjen i «Fokus kino». - Vi får åpne og fine løsninger i nybygget og vil få enda bedre muligheter til å ta i mot besøk fra skolene, barnehagene og alle andre brukere, sier leder Lene Kjølaas, som håper å kunne tilby utlån av både film og musikk til sine kunder i fremtiden. Foran fra venstre: Susanne Baumgärtel, Silje Johannessen, Ellen Berg Larsen og Tove Nilsen. Bak fv: Lene Regine Kjølaas og Johanna Stormbom medarbeidere på barneog ungdomsavdelingen på biblioteket har fordypet seg i barne- og ungdomslitteratur.

19 OPPSLAGSTAVLA Hjelp - det brenner! I Tromsø oppstår det brann i bygninger ca. en gang pr. uke. I den ene uken brenner det hos en barnefamilie i Hamna. Deretter kan det brenne hos et eldre ektepar i en leilighet ovenfor sentrum. Uken etter oppstår det brann i en enebolig på Kvaløya. Men, heldigvis brenner det bare hos naboen. Denne holdningen er utbredt blant oss nordmenn. Jeg kan forsikre deg om at de som en gang i livet har opplevd det tragiske å måtte rømme fra en brennende bygning, aldri mer tenker at brann bare kan oppstå hos naboen. Som brannvesen opplever vi mange tragiske hendelser og kommer helt tett innpå de personene som opplever brann i egen bolig. Barn som opplever brann kan ofte bli merket for livet av slike tragiske hendelser. Som voksne har vi et ansvar for å forebygge mot at brann oppstår, samt sørge for at du og din familie er forberedt dersom brann skulle oppstå hjemme hos deg (og ikke hos naboen). I korte trekk kan jeg nevne at du må passe på følgende: - benytt deg av tilbudet om pipeog ildstedskontroll som gis til alle boliger med pipe og ildsted. Minimum en gang hvert fjerde år. Tilsynet utføres av våre feiere som har lang erfaring med forebyggende brannvern i boliger. - sørg for å ha røykvarsler som virker i alle etasjer hvor personer sover i boligen din. Statistikk fra fjorårets boligbranner viser at røykvarsleren bare virket i ca. 58 % av brannene. - ha manuelt slokkingsutstyr slik at du kan slokke en brann selv i startfasen. - arranger brannøvelse i boligen din slik at alle vet hva de skal gjøre dersom brann oppstår hos deg i stedet for hos naboen. Gjør du dette får du en billig livsforsikring! Nils Ove Sollid, Brann- og redningssjef DEBATT Forlater kommunen Knut Helge Olsen har takket ja til stilling som kommunalsjef i Vågan kommune! Dette er selvsagt en spennende jobb for en kapasitet som Knut Helge. Jeg gratulerer derfor med jobben og ønsker ham lykke til. Samtidig benytter jeg anledningen for å takke for et meget godt og fruktbart samarbeid i snart 2 1/2 år. Dette er et beklagelig tap for Byutvikling, men samtidig kan vi også være stolte av å levere gode fagfolk til viktige stillinger i landsdelen. Hilsen Erik Øwre,byutviklingssjef Viktige møtedatoer Møtedato for attføringsutvalget fremover vil være 9. oktober, 13. november og 11.desember for Saker som skal behandles i utvalget må være innkommet hit 14 dager før møtedato. Minner om retningslinjer for «Oppfølging av sykemeldte» hvor det også fremkommer mal for å lage sak til attføringsutvalget. Vennlig hilsen Siv Jenssen, personalveileder Velkommen Enhetsleder Arne Kjell Johansen ønsker alle nytilsatte velkommen, samt Håpet 1 og Planetveien velkommen til Omsorgstjenesten Langnes. Nye koster i kommunen Wenche Skallerud er tilsatt som enhetsleder ved Selnes skole og Hanna Holand har tiltrådt stillingen som enhetsleder for skolene Trondjord, Vengsøy og Skogvik. Kjøp og salg Det er fullt mulig å annonsere gjennom intranett. Har du en brukt sykkel eller ønsker å selge et overflødig skap, finnes mange hundre potensielle kjøpere som er innom intranett. Velferdsmidler til fordeling Tromsø kommunes pensjonsfond har kr ,- til fordeling av velferdsmidler til Tromsø kommunes ansatte. Lærere, leger og sykepleiere er ikke tatt med, da disse har tilknytning til andre pensjonskasser enn Vital forsikring ASA. Velferdsmidlene ble ikke tildelt i Kriteriene er at midlene skal komme de ansatte til gode, og ikke utbetales direkte. Vi ber enhetene om å melde inn antall ansatte og kontonr. for overføring av pengene. Innsendingsfristen settes til og sendes til Tromsø kommunes pensjonsfond v/karen Skagen. Overhead til overs Er det noen i kommunen som har en overhead til overs som kulturavdelingens infosenter kan få? Da blir vi veldig glade. Vennlig hilsen Bob Benoni Nye kommunale leverandører Elektronisk versjon av innkjøpshåndboken ligger på intranett på følgende adresse: Innkjøpshåndboka oppdateres fortløpende. Med vennlig hilsen Ole-Gunnar Nilsen, innkjøpskonsulent PP-tjenesten inn i nye lokaler Etter en hektisk flytteperiode på forsommeren er PP-tjenesten på plass i nye lokaler i Skippergata 41. Kanskje bedre kjent som Vesta-bygget. Inngang midt på bygget, med kontorer på gateplan. Her skal tjenesten være fram til Fokuskvartalet er klart for innflytting. Parkering for besøkende er i Skippergata, foran bygningen. (Parkeringsautomat). Postadresse og telefonnummer til PP-tjenesten er som før. Kurskalender for høsten Informasjon om høstens kurstilbud finnes på intranett. Se under IT- senteret informerer og klikk på datakurs. Oppfordrer alle til å ta en utskrift av kurskalenderen og legge den på pauserom eller henge den på oppslagstavler. Dette for at flest mulig skal få vite om de ulike kurstilbudene (det er dessverre ikke alle som har tilgang på e- post og intranett). Vennlig hilsen Gunn Saunes, IT- instruktør Tlf: Tusen takk! I forbindelse med min akutte sykdom har jeg mottatt en lang rekke vakre blomsterbuketter og hilsener. Det har virkelig varmet. I et forsøk på å nå dere alle, takker jeg gjennom Interkom. Hjertelig takk! Hilsen Sture Oppslagstavla er til for dere! Send inn kortfattet stoff om møter, samlinger, beslutninger, nye ansatte, tidsfrister osv. til sidsel. 19

20 Boligavisen er det viktigste verktøyet* for deg som skal selge bolig *Boligavisen garanterer deg oppmerksomhet, og gir deg den beste spredningen gjennom distribusjon til samtlige husstander hver uke. Skal du selge bolig? Ring oss på tlf: nå, så kan du være med i neste utgave. Marte Øksendal (a:) (m:) Jan Peter Eidsmo (a:) (m:) Alexander Uhre Mikkelsen (a:) (m:) Vidar Rakfjord (a:) (m:)

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen.

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen. Vage Vera Vage Vera: Vera er avdelingsleder ved sykehjemmet og leder for den etiske refleksjonsgruppen. Hun har «gått gradene» og jobbet seg opp fra assistent til sykepleier til leder. Vera synes det er

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Rapport Jayantis minnefond 2005

Rapport Jayantis minnefond 2005 Rapport Jayantis minnefond 2005 Namaste! 2005 var igjen et bra år for Jayantis minnefond. Vi kunne sende til sammen 110 000 kroner til Nepal før året var omme. Det var 20 000 mindre enn året før, men vi

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 1 Ikke denne dagen p.g.a høstferie. Popcorn gruppa tur Sommerfugl gruppa tur 2 Eldste: Marianne Minste: Ellen Makaroni grateng

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer