Fra visjon til virkelighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra visjon til virkelighet"

Transkript

1 Fremst på telemedisin Kroken sykehjem er med i unikt prosjekt. Støvfri barnehage Varden barnehage skreddersyr tilbud for unger med allergi og astmaplager. Stemmesedlene scannes Resultatet av årets valg vil bli klart hurtigere enn noen gang. SIDE SIDE SIDE 16 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Foto: Ronald Johansen, Bladet Tromsø Fra visjon til virkelighet Tromsø bys nye storstue skyter i været. Fra å være en visjon får bygget nå sitt fysiske uttrykk. Irene Valstad Simonsen, Karin Rendahl, Grete Nilssen og Beate Nemeth Winther er alle involvert i fremdriften. Prosjektleder Beate Nemeth Winther tror kvinnelig dominans kommer til uttrykk gjennom funksjonalitet. SIDE 4-5

2 Rådmannens hjørne 2 LEDER Valgets kvaler Så er det snart klart for et nytt kommunevalg. Byens innbyggere skal bestemme hvem som skal lede kommunen de fire neste årene. Det er spennende. Jeg har en rekke ganger jobbet med valg som journalist. I år har jeg for første gang sett hvilket enormt apparat som ligger bak gjennomføringen. Det er imponerende. Det er så mange detaljer som skal klaffe, og mange små og store beslutninger som må tas. Valgmedarbeiderne har lagt ned et voldsomt arbeid for å få alt til å gå på skinner, og jeg er stolt over å være en del av dette apparatet. I skrivende stund er alt i rute. Nytt av året er at vi skal foreta fintellinga elektronisk. Det betyr at det endelige valgresultatet trolig vil være klart allerede dagen etter valget. Tidligere tok det fire dager. Dette har selvfølgelig stilt nye krav til de som skal jobbe med dette, men valgmedarbeiderne har tatt dette på strak arm, og lært seg den nye teknologien i rekordfart. Hvem som styrer kommunen vår, er noe som opptar stort sett alle. Men for oss som jobber i kommunen er det selvsagt ekstra spennende. Vi har på mange måter et nærmere forhold til politikerne enn resten av befolkningen. Deres beslutninger får ofte konsekvenser som griper direkte eller indirekte inn i vår arbeidsdag. Flere meningsmålinger har den siste tiden tyder på at valgdeltakelsen blir rekordlav. Det er svært beklagelig. I et demokrati er det viktig at så mange som mulig går til urnene på valgdagen, og sier hvem de mener bør styre. Hvilket parti en skal stemme på er selvsagt en privatsak. Men bruk stemmeretten! Godt valg! Øystein Barth-Heyerdahl, redaktør Stol på egne krefter Jeg vil benytte disse linjene til å formidle at jeg er stolt over å være leder i Tromsø kommune. Mest stolt og glad er jeg alle gangene jeg møter på medarbeidere som kommer med gode forslag til løsninger, ideer om tiltak, forbedringer, prosjekt, osv. og som også bidrar aktivt til å sette dem ut i livet. Hvordan kan vi yte brukerne enda bedre service? Hvordan kan vi skape et enda bedre arbeidsmiljø? Hvordan kan vi bli enda mer kostnadseffektive for ikke å si komme i økonomisk balanse? Spørsmålene er verken unike eller geniale, men ikke desto mindre viktige. Ja, de er faktisk så viktige at det finnes et utall av konsulentfirmaer som lever av å selge sine tjenester nettopp på dette! Etter at jeg ble tilsatt, og lenge før jeg tiltrådte stillingen, har jeg mottatt en rad med henvendelser fra folk (konsulenter) som vil selge sine tjenester. Ansvarlig redaktør: Øystein Barth-Heyerdahl. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 3. november. Hva gjør så en leder, som ønsker å opptre ansvarlig, når han nærmest daglig blir tilbudt enkle metoder med trendy innpakning som skal bidra til å redusere kostnader, bedre arbeidsmiljøet og å holde tritt med resten av kommune-norge? Valget er enkelt: Jeg sier «nei takk» til tilbudet. Ikke fordi jeg ikke tror at det er noe å hente fra andre enn oss selv, men fordi jeg i hovedsak har langt sterkere tro på en systematisk bruk av den kompetanse og kreativitet som bor i de ansatte. Dessuten har jeg lært at en ikke skal la seg forlede av glitrende emballasje. Få ting er så inspirerende som medarbeidere som oppsøker sin leder med gode ideer og slike medarbeidere er det heldigvis mange av! Den kjenner best hvor skoen trykker som selv har den på. Skulle jeg noen gang ha vært i tvil, så er jeg bare blitt mer og mer overbevist om at de som til daglig deltar i virksomheten på en arbeidsplass, også er de som besitter evnen til både å identifisere problemer og til å finne løsninger på dem. En av våre største lederutfordringer blir derfor nettopp å stimulere til og utnytte våre medarbeideres kreative evner på en systematisk og målrettet måte. Jeg tør våge den påstand at vi i Tromsø kommune langt på vei er selvforsynt i forhold til de tjenester mange av de mest pågående konsulentene forsøker å selge. Selvsagt skal vi ved behov også bruke eksterne krefter. Men først og fremst er det viktig at vi stoler på og verdsetter eget initiativ og skaperkraft. Stein Rudaa rådmann Tips må være inne før 20. oktober. Kontakt oss på e-post: Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til Intranett eller Internett.

3 Anvisning og kontering på skjerm Konsulent Stig Johnsen på Byggforvaltninga ser frem til å bli kvitt de gule anvisningsblankettene som brukes til manuell kontering og anvisning av bilag. Innføring av elektronisk fakturabehandling innebærer at fakturaene blir registrert og scannet på regnskapsenheten før de sendes elektronisk til enhetene. Det skal bli herlig å behandle fakturaen via en webportal og ikke minst slippe å samle opp fakturaene i permer, jubler Stig Johnsen, som representerer en av seks prøvekaninenheter. MINDRE PAPIR Ved årsskiftet 2003/2004 rulles det nye systemet «Agresso Invoice Manager» ut i hele kommunen. Da vil bestillerne av en vare eller en tjeneste slippe å få tilsendt fakturaene i papirform i posten, og får mulighet til å gjøre den videre fakturabehandling elektronisk. Når vi flytter inn i det nye rådhuset har systemet vært i bruk et helt år i over hundre enheter, og da er vi alle fall kvitt innkjøringsproblemene. Det gjelder å ta en ting av gangen, ler systemansvarlig Roald Johnsen, som har ansvar for å kurse omtrent 300 personer før lanseringen. Ved hjelp av elektronisk fakturabehandling slipper man å være redd for at en faktura skal havne på feil plass. Dessuten vil den som behandler fakturaen elektronisk i enheten, være den samme som har bestilt varen eller tjenesten. Byggforvaltninga mottar litt over ti tusen faktura i året. Flest faktura er det på driftssiden. Med så mange faktura som vi har i omløp, ser jeg det som en kjempefordel at det på skjermen ligger opplysninger om hvem som har en faktura, sier Stig Johnsen. Konsulent Stig Johnsen på Byggforvaltninga og systemansvarlig Roald Johnsen på Økonomi og finans har tro på en effektivisering av økonomiforvaltningen gjennom elektronisk fakturabehandling. FULL KONTROLL Det er gode kontrollrutiner i det nye systemet. Det vil ikke lenger være mulig å ha en faktura liggende uten at det blir oppdaget, skyter Roald inn. De seks pilotenhetene som prøver ut det nye systemet i høst er, foruten Byggforvaltninga, Fellessekretariatet, Tromsdalen barnehage, Omsorgstjenesten Hvilhaug, Workinnmarka skole og Innkjøpskontoret. Roald Johnsen er overbevist om at gevinstpotensialet ved en slik automatisert fakturabehandling i hele kommunen er betydelig. Uten at vi endrer måten vi arbeider på etter overgangen til en tonivåmodell, klarer vi ikke å hente ut den ønskede effektiviseringsgevinst - i alle fall ikke når det gjelder økonomiforvaltningen, avslutter Roald Johnsen. 3

4 Skarpt blikk på funksjonalitet Høsten 2004 og begynnelsen av år 2005 vil Tromsø bys nye storstue trone i Fokuskvartalet. Først da kan prosjektleder og sivilarkitekt Beate Nemeth Winther og hennes kvinnelige medhjelpere se resultatet av mange års arbeid. 4 De ytre fasadene på Fokuskvartalet står ferdig høsten 2004 og vil på ingen måte gjøre seg bemerket for sin fargeprakt. Bygget vil skinne i ulike gråe valører symbolet på solid norsk grunnfjell. Veien har vært kronglete og motstanden fra ulike hold stor. Mens politikere holdt fokus på de vel 500 millionene bygget er kostnadsberegnet til, har Beate Nemeth Winther loset prosjektet mot målet, sammen med et knippe kvinner i Tromsø kommune. FUNKSJON I SENTRUM Prosjektet har vært ledet av kvinner, men det betyr ikke fravær av mannfolk, forteller Winther. Hvorvidt kvinnedominansen har fått utslag på det endelige resultatet når bygget står ferdig, er vanskelig å si noe eksakt om. Så langt, og i et historisk perspektiv, ledes gigantiske prosjekt av denne art av menn. Winther tror først og fremst at kvinner har funksjonalitet høyere oppe på agendaen enn menn. Akkurat det får direkte, og forhåpentligvis positiv innvirkning på alle som vil ha sin arbeidsplass i storstuen, når de kvadratmeterne tas i bruk, sier Winther. Utfordringene har stått i kø for prosjektets ledere, men med en god porsjon mot er stein lagt på stein siden den første utredningen i 1998 og kommunestyret ga klarsignal 30. oktober Disse har ikke klart å overskygge gleden over de mange små seirene underveis. LETTERE ARBEIDSSITUASJON Valget om å samle hele kommuneadministrasjonen under felles tak, sammen med seks kinosaler og et bibliotek verdig universitetsbyen Tromsø, var gjenstand for mange runder i det politiske systemet. Kommunens dårlige økonomi var motstandernes fremste argument mot, og vedtaket om å oppføre bygget satt langt inne. Det ble fattet med kun fire stemmers overvekt i kommunestyret. Med fare for å tråkke noen på tærne, stiller jeg meg noe uforstående til den manglende evne til å se de langsiktige økonomiske fordelene ved å sette prosjektet ut i livet, sier Winther. Kommunens ulike avdelinger er spredt, og for brukerne var det tildels vanskelig å orientere seg. Hun er overbevist om at servicen overfor kommunens innbyggere vil bli vesentlig forbedret i fremtiden. Brukervennligheten for de ansatte har også blitt vektlagt.

5 Brakkeriggen på Sommerlyst I løpet av det kommende året skal personalfløyen på Sommerlyst skole erstattes av en ny.ibyggeperioden holder lærerne til i en brakkerigg som inneholder personalrom og arbeidsrom. Selv om dette er høyst midlertidig, er det godt å vite at vi er i gang, sier rektor Kjell Olav Mentzoni, som ser frem til en totalrenovering av hele skolen. TRIVES ALLEREDE Den nye personalfløyen vil stå ferdig om et år og vil inneholde garderober, arbeidsrom, personalrom og store og små møterom for hele skolen. Også arkivene og lagerforholdene vil bli mer oversiktlig og ordnet. Vi er fornøyd med de midlertidige arbeidsrommene i brakkeriggen, selv om det er langt fra optimalt. Men vi trives allerede, og så lenge vi har noe bedre i vente om et år er det ingen grunn til å klage, sier lærer Anja Strand Andersen på 9.klassetrinnet. Fra venstre: Kommunalsjef Irene Valstad Simonsen, prosjektsekretær Grete Nilssen, prosjektleder Beate Nemeth Winther og assisterende prosjektleder Karin Rendahl gleder seg til bygget står ferdig. TOTALRENOVERES Etter at personalfløya er ferdig skal hele skolen totalrenoveres, forutsatt at finansieringa går i orden. Det er pålegg fra Arbeidstilsynet som har medført at personalfløya får byggestart i år. - Jeg synes at de nye arbeidsrommene i brakkeriggen er bedre enn forventet. Det kunne uansett ikke bli verre, ler lærer Astrid Olsen på 10. klassetrinnet, som minnes at vannet noen ganger frøs til is på det forrige personalrommet. Så langt det er mulig, er det tatt høyde for de ansattes ulike behov, opplyser Winther. Hun forteller det vil være mulig å jobbe i grupper, men vel så viktig er de ansattes mulighet til å trekke seg tilbake hvis det er ønskelig. Disse forholdene hadde større fokus enn valg av farger og hvilke materialer som skulle benyttes. ENTUSIASTISK Prisen på bygget er 522 millioner kroner. Inkludert i beløpet er også interiøret. Alt som finnes av utstyr på de ulike avdelingene i kommunen, skal anvendes der det er mulig. Interiørarkitektens utfordring har vært å sette sammen gammelt og nytt utstyr. Å skape harmoni i en slik sammenheng kan virke som en uoverstigelig oppgave. Sammen skal materialvalg, farger og utstyr harmonisere med byggets utforming og skape en helhet, forteller Winther. Prosjektlederen er overbevist om at sluttresultatet vil bli bra. I den nye bystyresalen er trevirke valgt. Kjernefuru og or skal gi salen varme og glød, og forhåpentligvis skape en inspirerende ramme for de folkevalgte. Rektor Kjell Olav Mentzoni (til høyre) er fornøyd med innsatsen til vaktmestere Jan Bendiksen og Ronny Kristensen, som stod på for å få brakkeriggen på plass til skolestart. 5

6 Klokstudenter fikk toppkarakter - Vi er strålende fornøyd med resultatet, men er mer betenkt over funnene i oppgaven vår, sier Hilde Bernhardsen og Håvard Sandberg. Retten til medbestemmelse ble ikke tatt alvorlig nok. Hilde Bernhardsen og Håkon Sandberg (bildet) henviser til filosofen Michael Maccoby for å trekke noen perspektiver i forbindelse med begrepet medbestemmelse: «Alle mennesker trenger en mening med sitt liv og er villig til å ofre en hel del for de organisasjoner som gir dem denne.» 6 «Med(bestemmelse) i fest og hverdag i Tromsø kommune» er tittelen på prosjektoppgaven hovedverneombud Håvard Sandberg, hovedtillitsvalgt Hilde Bernhardsen og Inger Heiskel fra Fagforbundet Troms har skrevet. Oppgaven er første eksamen av i alt tre i forbindelse med KLOK-studiene (Kommunal Ledelse, Organisering og Kompetanseutvikling) som startet første uken i mars og avsluttes neste år. Jubelen stod i taket da prosjektoppgaven ble belønnet med A, noe som er toppkarakter i den nye karakterskalaen på universitetsnivå. Vi hadde ikke ventet et så godt resultat, forteller Sandberg og Bernhardsen. PERSONLIG SEIER For oss var prestasjonen en personlig seier utover karakterene. Vi har ikke noen formell utdannelse på høgskolenivå. Dessuten måtte vi gå noen runder med kommunen for å få delta på KLOK-studiene til tross for å være i kommunens målgruppe for studiene, sier Sandberg. Sandberg og Bernhardsen er på langt nær like begeistret over funnene i oppgaven, som tar for seg tidsrommet januar juni I denne perioden ble det fattet vedtak i Tromsø kommunestyre om etablering av P-2001, gjennomføring av administrativ omstilling og valg av ny administrativ styringsstruktur.» Det betyr at det er gjort tre vedtak; 1 det økonomiske nedstyringsprosjektet P-2001, 2 et vedtak om å gjennomføre ei administrativ omstilling i kommunen og 3 et valg av administrativ styringsstruktur (to-nivå moddellen), forteller Sandberg. UNNGÅ NEGATIV OMTALE I og med at omstillingsprosesser griper direkte inn i de ansattes hverdag, var ikke funnene i oppgaven lystig lesning. Til tross for sterke lovhjemler, konkluderer oppgaven med at det var dårlig eller til dels fravær av medbestemmelse i perioden oppgaven omhandler. Rådmannen og den øverste administrative ledelse tok mange valg uten at tillitsvalgte ble rådspurt tilstrekkelig. På spørsmål om hvilke følger dette fikk for prosessene utover de tillitsvalgtes frustrasjon over ikke å bli hørt, mener de to at mange negative presseoppslag unngås hvis regelverket følges bedre. Prosessene var bygd på tanker om samarbeid og medbestemmelse, men flere funn i referat, i kommunale dokument og etter intervju med noen sentrale informanter, tyder på at det nok var mer tanke enn reell medbestemmelse som preget perioden. I fremtiden håper Sandberg og Bernhardsen at oppgaven kan anvendes konstruktivt. Vi vil alle tjene på at kommunens ansatte får delta i omstillinger som angår dem. Det er snakk om kommunalt ansattes rett til å bli hørt og sett. Begrepet medbestemmelse omfatter rett til deltakelse så vel som retten til å treffe avgjørelser, avslutter Sandberg og Bernhardsen.

7 HMS-hovedboka klar HMS-hovedbok som ble gjort gjeldende i 2001 er revidert og foreligger i ny drakt fra 1.september på intranett under HMS. I tillegg sendes den kommunens enhetsledere og verneombud. Den nye boka inneholder ingen større forandringer, men er så langt som mulig tilpasset to nivå-modellen. Hver enhet skal som tidligere lage sin egen lokale HMS-bok og dokumentasjon skal basere seg på hovedboka med HMS-verktøykassen som hjelpemiddel, sier rådmann Stein Rudaa, HMS-leder Tore A. Hansen og hovedvernombud Håvard Sandberg. HMS-internkontroll skal beskrive og sikre de aktiviteter vi gjør for å ivareta og forbedre helse, miljø og sikkerhet for medarbeidere i kommunen og for de tjenester vi leverer til våre innbyggere, sier HMS-leder Tore A. Hansen. For ytterligere informasjon, ta kontakt med HMS-kontoret i rådhuset: eller Sammen om HMS-hovedbok: Håvard Sandberg, Stein Rudå og Tore A. Hansen LUNDBLADMEDIAAS - mye mer enn et tradisjonelt trykkeri! Dyktige designere som KOMMUNISERER med omverdenen! Fototjenester - de dyktigste fotografene nord for Sinsenkrysset? Profesjonell bildebehandling - det blir så mye bedre! Nord-Norges største og mest moderne 4-farge trykkmaskin - den står hos oss! Digitaltrykk - produksjon av bøker, rapporter, kompendier, adressering, startnumre mm. Superrask levering! Webløsning med e-handel se BEDRIFTSBESØK HOS OSS? TA KONTAKT, VI GLEDER OSS! HÅNDVERKERVEIEN 1 POSTBOKS TROMSØ TELEFON FAKS FORSKJELLIGE MEDIER ETT RESULTAT... 7

8 Rektor Magnus 8 Magnus Carlson har vært lærer på Gyllenborg skole siden 1964, og rektor siden Han er uten tvil en av Tromsø kommunes ikoner i skolesammenheng. Skolen hadde 100-årsjubileum i år Det oppleves som positivt å jobbe på en skole med historie, synes Carlson. Det gir tilhørighet, sier han lavmælt. Akkurat det er noe som alle nyter godt av. Gyllenborg har vært en fantastisk arbeidsplass. Det å arbeide med barn er svært tilfredsstillende. Men selv om jeg er rektor, ønsker jeg ikke å bli brukt som «bøsemann». Æ e jo en snill mann, sier Magnus Carlson med glimt i øyet. BUKTAGJENGEN Rektor Magnus har opplevd mange milepæler i sin tid på Gyllenborg. I 1978 ble steinskolen bygd om, ny turnhall ble satt opp og treskolen revet. Mange har et forhold til Gyllenborg. Om de ikke husker så mye annet, så har de i alle fall minner fra tannlegerommet, ler Magnus, som har mange morsomme opplevelser og minner. Den siste gutteklassen og jenteklassen gikk ut i Jeg husker godt en guttegjeng - den såkalte Buktagjengen - på 18 stykker, som jeg hadde i pappsløyd. Det var litt av et liv, minnes han uten å ville utdype det noe nærmere. FLYTTET I 1975 flyttet omtrent halvparten av elevene og lærerne fra Gyllenborg til Prestvannet skole da den stod ferdig. Siden vi hadde fått færre elever, så sendte jeg en søknad til skolesjefen om å slippe å stille opp i skolegården. Det var greit. Det var mer byråkratisk den gang. Vi hadde søkt en gang tidligere og fått avslag, sier Carlson. Også innholdet i skolen har endret seg mye i den tida Carlson har vært på Gyllenborg. I alt fem læreplaner har han «gjennomlevd». Det var en berikelse å få 6-åringene inn i skolen i De brakte med seg mye spontanitet og oppriktighet. PÅ GODT OG VONDT Skolen har forandret seg på godt og vondt. Det er i dag blitt enda viktigere med tydelige voksne og tydelige grenser. Mye har gått for langt i dag. Det skal forhandles om alt og det går bort mye tid. En gang jeg hadde en elev inne på kontoret mitt for å snakke han til rette, utbrøt han på tur ut at: «Det va jo ikkje nokka farlig», og det ble jo en god avslutning på den seansen. Magnus Carlson har vært rektor på Gyllenborg siden Man har alltid dårlig samvittighet for noen som man ikke får gjort noe for. Det har hendt at jeg derfor har dratt på hjemmebesøk for å se til at alt ble bra. Det er ofte jeg får spørsmål av typen «E du enda på Gyllenborg?». Skulle bare mangle, jeg har ikke en eneste dag gruet meg til å gå på jobb, avslutter Carlson.

9 Høsten på Peppermøllen Er en tradisjonsrik kvalitetsrestaurant i historiske omgivelser. De vakre stuene var hjemmet til Zapffe, og huset også Roald Amundsen da han var i Ishavsbyen. En restaurant både tilreisende og tromsøfolk er blitt glad i! Høstlam fra Lofoten Periode: 24. september - 5. oktober Ferskt høstlam ankommer fra Lofoten i slutten av september. Vi lager i stand deilige lammeretter. Ferskt vilt Periode: 17. september september En oval helg med smakfulle viltopplevelser. Høstens fangst serveres på vante og uvante måter. Lutefisk Periode: Fra 1. oktober og ut året Aldri en høst uten Peppermøllens lutefisk - spesiallaget for vår restaurant. Rikt utvalg i tilbehør og egen akevittmeny. Verdt et besøk! Julebord Periode: Fra og med onsdag 19. november. Aldri en jul uten Peppermøllens tradisjonelle juletallerken. Bestill din dato nå! Åpningstider: Mandag - torsdag , Fredag - lørdag , Søndag Kjøkkenet stenger (søndager 21.30). Adresse: Storgata 42 - Bookingtelefon: /

10 Først i Norge med nett Sykepleier Ann-Rita Johansen ved Kroken sykehjem er blant de første i landet som kommuniserer med tilsynslegene og får svarene på pasienters blod- og urinprøver fra Universitetssykehuset Nord-Norge via Internett. Dette gjør hverdagen lettere for sykepleieren. Undervisningssykehjemmet (USP) i Tromsø er det første sykehjemmet i Norge som tar i bruk telemedisinske løsninger for å lette kommunikasjonen med tilsynslege og sykehus. Like før sommerferien startet sykepleiere, vernepleiere og avdelingsledere ved Kroken sykehjem og Omsorgstjenesten Jadeveien (USP, Tromsø) å utveksle informasjon med tilsynslegene på Kroken legekontor via Internett. Siden 1. september har de som Norges første sykehjem og omsorgstjeneste også fått pasientinformasjon fra Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) via Internett. Kommunikasjonen med tilsynslegene og at svarene på pasienters blod- og urinprøver fra UNN kommer på e-post, gjør hverdagen lettere, sier sykepleier Ann- Rita Johansen. I tre år har hun jobbet ved Kroken sykehjem og hun setter stor pris på at sykehjemmet ligger langt fremme når det gjelder å være med på nye prosjekter. Spesielt i forhold til å få være med å bruke data som kommunikasjonsverktøy med de ulike helseinstitusjonene. SPARER VENTETIDEN Det nye prosjektet er et samarbeid mellom USP i Tromsø, Nasjonalt senter for Telemedisin og Tromsø kommune. Målsettingen er å gjøre arbeidsdagen for de ansatte lettere og i enda større grad kvalitetssikre pasientinformasjonen som går mellom sykehjem og lege og sykehjem og sykehus. De aller fleste har opplevd lang ventetid for å få snakke med primærlegen. Slik er det også for oss. Når vi lurer på noe i forhold til en eller flere av våre pasienter, er ofte legen vanskelig å få tak i, sier prosjektmedarbeider Toril B. Mobakken. Prosjektet vil spare mange for unødvendig ventetid i telefon og ikke minst stress man kan få ved å gå rundt og huske på at man må ringe, når man kan ringe og hva man skal huske å spørre om. Får man svar på en blodprøve fra UNN kan sykepleierne sende spørsmål til pasientens primærlege med det samme og få svar i løpet av dagen, sier Mobakken. Hun skryter veldig over de ansatte ved Kroken sykehjem og Omsorgstjenesten Jadeveien. Deres positivisme til å bli med 10 Et nytt prosjekt som innebærer datakommunikasjon med leger og sykehus gjør hverdagen lettere for sykepleier, vernepleiere og avdelingsleder ved Kroken sykehjem. Prosjektmedarbeider Toril B. Mobakken og telemedisinkonsulent Per Christian Lindberg er positivt overrasket over velviljen prosjektet har møtt.

11 kontakt på prosjektet har betydd alfa og omega. Hadde vi ikke fått med oss de ansatte på dette, hadde vi neppe kommet så langt som vi er i dag, sier Mobakken. Også telemedisinkonsulent Per Christian Lindberg er positivt overrasket over velviljen prosjektet har møtt blant de som skal bruke det. fv Ellen Indahl, Magne Pedersen, Jørn Fjellsaune, Ernst Georg Ingebrigtsen, Ulla Britt Rånes og Alf Olsen. NB! Bent Jørgensen kom også til topps, men sprang ned før de fikk frem kameraet! Rapport fra toppen Kvitosten smakte fantastisk godt her oppe på over 1200 meters høyde over havet - spesielt når du har slitt han opp sånn helt på egen hånd. Hvem hadde vel trodd at den samme kvitosten kunne nytes her på toppen av Tromsøs høyeste fjell og i bar overkropp nu seint i august. Torsdag den 21. august var det et lite, men eksklusivt gjeng som sto ved foten av Tromsdalstinden og skuet oppover mot toppen målet for dagens fysiske utfordring. Været var strålende, kanskje en av de siste virkelige sommerdagene dette året. Turen oppover gikk veldig bra. Det var jo spesielt spennende for de av oss som ikke hadde vært her før. Vi tok oss god tid, og vi løste faktisk en del verdensproblemer på vei opp. Nå ble diskusjonene noe mer høytflyvende etter hvert som høydemetrene krøp oppover. Men det er vel naturlig at en sliten kropp og tynn luft kan påvirke den slags. Vi brukte vel nærmere 3, 5 timer til topps. Men for en opplevelse når vi endelig sto der og skuet over landskapet i alle retninger. Dette er en tur vi virkelig kan anbefale. Godt både for den fysiske og den sjelelige velværen. STORFINT BESØK Til sammen er det 37 personer ved USP Tromsø som skal ta i bruk den nye telemedisinske løsningen og det finnes datautstyr på alle avdelingene slik at det skal være enkelt for de ansatte å kommunisere med lege og sykehus. Fra sykehuset vil det i tillegg til svar fra laboratoriet komme polikliniske notater og brev om hva pasientene har vært gjennom på sykehuset mens de var innlagt såkalt epikrise. Dette betyr at vi ikke trenger å ringe til sykehuset og etterlyse disse papirene. De kommer på e-post og informasjonen vil ligge lagret elektronisk til at vi fører det inn i pasientjournalene. Jeg ser på dette som en kvalitetssikring, sier Mobakken. Prosjektet mellom USP Tromsø og Nasjonalt senter for Telemedisin er som sagt det første i Norge. Det syntes sosialminister Ingjerd Schou er såpass flott og unikt at hun valgte å legge turen til Kroken sykehjem 2. september for å delta på den offisielle markeringen av prosjektet. Sprek fagarbeider i Park og vei i det nye skateboardanlegget på Elvebakken: Georg Høegh! 11

12 Disse fire røyker ikke, har ikke husdyr, bruker ikke parfyme og har ikke kaviar eller majones på nistepakken. Derfor får de jobbe i Varden kommunale barnehage. Pedagogisk leder Hedda Eldøen (til venstre), spesialpedagog Monica Gunnberg Sundheim, pedagogisk leder Trine Kielland Erstad og styrer Torunn Sandnes jobber i Tromsøs eneste astma- og allergibarnehage. Varden Kommunale Barnehage er en av to slike barnehager på landsbasis. Unik barnehage spesielle ansatte Astma- og allergibarnehagen som ligger på nord på Tromsøya er en av to barnehager i landet som er tilpasset unger med astma, allergi og eksem. De ansatte som jobber her må føye seg etter spesielle retningslinjer, men mytene om hvordan arbeidsdagen forløper er mange. Jeg husker godt hvor skuffet jeg ble da jeg skulle ha praksis i denne barnehagen. Jeg hadde blant annet hørt så mye om at det var veldig, veldig strengt i forhold til hva man kunne ha på seg på jobben. Jeg trodde at jeg måtte ha eget jobbantrekk som jeg måtte skifte til etter å ha tatt bussen hit, forteller Trine Kielland Erstad, pedagogisk leder i Varden barnehage. I dag trekker hun på smilebåndet når hun tenker på hvilke forestillinger hun hadde om å bli utplassert i en astma- og allergibarnehage. Vi som jobber her kan ikke ha husdyr, røyke eller bruke parfyme. Vi kan heller ikke ta med oss noe som inneholder egg, nøtter eller fisk, forteller pedagogisk leder Hedda Eldøen. Utover det går de kledd akkurat som alle andre, men de tar hensyn til at de har reine klær som ikke er brukt mens de steikte fisk til middag eller da de var på kafé dagen før. 12 Tor Bruun Rønholdt (2) er en av 28 unger som har plass i Varden barnehage. Han har astma og får her hjelp av Vigdis Hansen til å ta sin medisin. BEREDSKAPSPLANER Varden barnehage sto ferdig i oktober 1996 etter at Roald Bolle og Inger Danielsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge hadde stått på for å få bygget en barnehage tilpasset unger med astmaog allergiplager. I dag er det 28 barn som har plass i den kommunale barnehagen og til sammen jobber det 14 personer der. Alle de 14 får litt bedre lønn enn de som jobber i andre kommunale barnehager i Tromsø. Dette fordi ansvaret de har for ungene er mye større enn i en ordinær barnehage. Noen av ungene er så syke at

13 de kan gå i sjokk på grunn av en liten melkedråpe. Mange av de ungene som går her, kan ikke være i vanlige barnehager fordi de er så syke at de må ha hverdagen tilrettelagt på spesielle måter. Kunnskapen og kvaliteten i de andre kommunale og private barnehagene i Tromsø er ikke dårlig, men vi er de eneste som har tilrettelagt driften spesielt for unger med astma- og allergiplager, forteller spesialpedagog Monica Gunnberg Sundheim. Blant annet så har Varden barnehage et eget medisinrom hvor all medisin til hver enkelt unge oppbevares, det finnes beredskapsplaner for hva man må gjør om ungene får i seg noe de ikke tåler og det er hengt opp flere lister på ulike steder i barnehagen over hva ungene ikke kan spise. De ansatte som begynner å jobbe i barnehagen trenger ikke noen spesialutdanning utover det som kreves for å jobbe i en vanlig barnehage, men alle de nyansatte får god og grundig opplæring. GOD OPPLÆRING Foreldrene er gode læremestere i tillegg til at de som har jobbet her en stund vet hva informasjon som trengs å gi til nyansatte, sier styrer Torunn Sandnes. Selv om hverdagen til de ansatte i den unike barnehagen på Varden er litt mer Styrer Torunn Sandnes i Varden barnehage opplyser at ingen kan ta med seg egg, fisk, nøtter eller dyrehår i barnehagen. Folks som røyker eller bruker parfyme er heller ikke velkommen inn i barnehagen. spesiell enn andre barnehager, tenker ikke de ansatte så mye over det. Vi blir fort vant med hva vi ikke kan ha på nisten og at vi må ha reine klær på oss når vi skal på jobb, sier Trine Kielland Erstad. De ansatte i Varden barnehage prøver å lage så lik mat som mulig til sine barn og de har fått beholde kjøkkenassistenten som selvsagt har mange hensyn å ta når hun skal lage mat til alle de 28 ungene. De ansatte i barnehagen forteller at mange av ungene spesielt når de blir fire fem år er veldig flinke på sin egen sykdom. Så hvis noen får en allergisk reaksjon på grunn av at matallergien slår ut, vet de ofte hva som må til for at de skal unngå å bli veldig syk. Vi har opparbeidet oss veldig gode rutiner så det er sjelden det skjer noe alvorlig med ungene i barnehagen. Vi som jobber her får så god opplæring at vi ikke går rundt og bekymrer oss i hverdagen, innrømmer Hedda Eldøen. VIA Flyspesialisten Tromsø kommunes reiseleverandør VIA Flyspesialisten tilbyr profesjonell rådgivning og høyt engasjement! -Som nøytral reiserådgiver formidler vi alle flyselskaper, hotell, tog, leiebil m.m. -Vi påser at du som kunde får det mest optimale tilbudet ut fra dine ønsker og behov, samtidig som vi ivaretar Tromsø kommunes reisepolicy og avtaler. -Bruk din arbeidstid fornuftig, la oss gjøre din bestilling, samtidig som du får du en kvalitetssikret reise. -Reisenyheter og tilbud per e-post. Ta kontakt, så legger vi deg inn i mailinglista. VIA Flyspesialisten er alltid tilgjengelig: -Vi har 12 meget dyktige reiserådgivere. Lillian, Herbjørg, Vigdis, Veronica og Turi utgjør teamet som spesielt tar seg av deg. -Om teamet sitter opptatt, vil de øvrige reiserådgiverne i avdelingen alltid bistå. - Vår 24 timer service tar i mot henvendelser ved hastesaker utenom kontortid. -Online reisebestilling: Bestiller du på våre nettsider vil bestillingen kvalitetssikres og alltid være i tråd med Tromsø kommunes reisepolicy og rabattavtaler. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang. Vi gleder oss til å hjelpe deg når du skal ut og reise! VIA Flyspesialisten inngår i Tromsø Reisebyrå, som også omfatter: -VIA Ferieverden, bestill ferieturen din på tlf Combi Tours, som avvikler kommunens kurs og konferanser -Reisebyråer i hele landsdelen -Vi er et heleiet datterselskap av TFDS Tlf (-01) Fax flyspesialisten.no Postboks Tromsø

14 Veksthuset på yttersida Lederteamet på Hillesøyskolen: Fv Aslaug Ludvigsen, Siri Sørhaug og Vegard Yttergård Skolene i Kattfjord, Brensholmen og Sommarøy er tre likeverdige skoler som fra 1. august skrev seg inn i historien som Hillesøyskolen. 14 Den 18. august var alle ansatte ved skolene samlet på Sommarøy kurs og feriesenter for å bli kjente med hverandre, og for å starte arbeidet som én enhet. Duoen Wenche Bergmo og Inger-Lise Sverdrup ledet forsamlingen gjennom dagen som munnet ut i flere forslag til felles verdier og visjon for den nye enheten. De ansatte som bestod av lærere, assistenter, renholdere, merkantilhjelp og vaktmestere, fikk mulighet for å uttrykke sine forventninger til det nye ledertemaet. Vi vil ta vare på det beste i hver av skolene og har som felles mål å skape et godt læringsmiljø for barn og voksne, sier Siri Sørhaug, Aslaug Ludvigsen og Vegard Yttergård, som utgjør lederteamet ved nyskolen. God start på et nytt skoleår: Fv Elin Aalberg Ludvigsen, Anne Lise Kristoffersen, Kirsti Ludvigsen, Ann-Sissel Westgård og Inger Ludvigsen. I front: Aslaug Ludvigsen FELLESSKAP GIR STYRKE Lederteamet ønsker å fokusere på de positive sidene av samarbeidet mellom skolene. Her nevnes flere eksempler på samarbeid og utnytting av felles kompetanse. Bedre kommunikasjon og praktisk samarbeid på barnetrinnet vil generelt gi elevene et bedre og mer ensartet grunnlag for opplæringa i ungdomsskolen. På sikt vil sammenslåingen føre til at elevenes sosiale nettverk øker, sier Siri Sørhaug, som er den nye rektoren for Hillesøyskolen. Hillesøyskolen får en felles utstyrsbase og vi kan låne materiell og utstyr hos hverandre. Kattfjord skole har ikke eget bibliotek og her får vi en ny mulighet på Brensholmen og Sommarøy, sier Vegard Yttergård, som er daglig leder ved Kattfjord skole. Ved Brensholmen skole er det to logopeder og disse vil gjennom den nye organiseringen være tilgjengelig også på Sommarøy og i Kattfjord. Hillsøyskolen har valgt IKT som felles utviklingsområde. Det vil gi muligheter for samordning til elevenes beste, sier Aslaug Ludvigsen, som er inspektør ved Hillesøyskolen og daglig leder ved Sommarøy skole.

15 FASTE MØTER Ledertemaet vil møtes fast en gang i uka. Lærerne ved «de tre skolene» vil samles en gang i måneden. Trioen ser det som viktig at Hillesøyskolen har et ensartet ansikt utad og ser mulighet for vekst og utvikling gjennom den nye enheten. I fremtiden slipper man å gjøre det samme arbeidet på tre plasser. Selv om vi er enige om felles mål og vår styrke først og fremst ligger i fellesskapet, er det nødvendig at vi tar et skritt av gangen og ikke gaper for høyt i starten. Det er de små skritt fremover som skal sikre suksess og fremskritt, avslutter trioen Vegard, Aslaug og Siri, som ser frem til å få et større faglig nettverk og som garantert kommer til å kjøre i én bil når de skal på felles møter inne i byen. Utvikling av felles verdier for Hillesøyskolen: Fv Anne Lise Kristoffersen, Mette Hansen og Ann-Sissel Westgård Noen forslag til slagord eller visjon for Hillesøyskolen som kom fram i gruppearbeidet: Alle gode ting er tre - ingen skole legges ned Ta tre - betal for en Du og jeg og vi tre Hillesøyskolen - sammen for ei bedre fremtid Jo flere kokker - jo mere søl Sammen om Hillesøyskolen Veksthuset på yttersida Samhold gir styrke Hvorfor gå over bekken etter vann 15

16 Klar til valget Valget vil ikke bli husket for nye og enklere regler ved stemmegivningen, men for året da Tromsø kommune tok i bruk elektronisk scanning av stemmesedlene, sier valgstyresekretær Arnt Pedersen. Arnt Pedersen (nr. 2 fra venstre) er valgstyresekretær for sitt syvende valg. Sammen med Ann Sølvi Wang, Gøta Holand, Kirsti Haavold, Bjørn Jenssen, Inger-Lise Nilsen 16 Pedersen og staben som jobber med årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg, har vært i sving i flere måneder når velgerne går til valg 14. og 15. september. Valget planlegges ned til hver minste detalj. SCANNER SEDLENE Vi starter arbeidet allerede ved årsskiftet, opplyser valgstyresekretær Pedersen. Han leder sitt syvende valg, noe som borger for trygg gjennomføring. Huskelista Pedersen holder i handa er spekket med oppgaver. Stemningen noen dager før valget er kontrollert hektisk. Jeg må bare, sier han unnskyldende hver gang «mobben» kimer. Det gjør den ofte den halvtimen Interkom fikk audiens hos Pedersen. I år vil opptellingen bli vesentlig forenklet. Hver enkelt stemme blir scannet ved årets valg, fortsetter han. SOM SMURT Tirsdag 2. september hadde et nytt elektronisk system generalprøve. Gjennonmkjøringen gikk heldigvis som smurt og bekreftet resultatet fra tidligere gjennomkjøringer av det nye elektroniske vidunderet. Systemet vil gjøre opptellingen enklere for de 500 valgfunksjonærene som har oppdrag i forbindelse med valget. Disse er i år fordelt på 26 valgkretser hvor Finnkroken på Reinøya utgjør den minste og Tromsø sentrum den største. Scanneren leser både trykte og håndskrevne bokstaver, noe som vil være til god hjelp når mer eller mindre sirlig håndskrift på slengerne skal leses. Stemmesedlene telles opp direkte og årets endelige valgresultat vil foreligge på et langt tidligere tidspunkt enn ved foregående valg. FLERE NYE REGLER Velgerne må i år sette seg inn i flere nye regler. Hver enkeltes mulighet for å påvirke resultatet har økt, sier Pedersen. Hvis velgerne føyer til navn fra andre lister på sitt partis liste, vil stemmene få større betydning enn tidligere. Endringer har større verdi for personene som tilgodesees, samtidig reduseres partienes innflytelse. Det er ikke lov å føre opp slengere på fylkestingslisten, sier han. KONVOLUTTEN HISTORISK Det er også foretatt en vesentlig praktisk endring ved årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Konvolutten er historie og vil ikke bli brukt. Velgerne skal brette sammen stemmeseddelen, få påført et stempel fra valgfunksjonæren for så å legge den i urnen. Regelverket tar også mer hensyn til kandidatene som er villige til å ofre fire år for lokaldemokratiet. Det er ikke anledning å stryke kandidater. Tanken er at representantene skal velges inn og ikke strykes «inn». Hver enkelte partis kandidat har et åpent felt ved navnet. Ved å krysse i feltet gis personen et stemmetillegg. På den måten påvirker velgerne hvilken innflytelse kandidatene bør ha når taburettene fordeles. For ytterligere opplysning om valget henviser Pedersen til både sentrale myndigheters utsending av materiell og nettstedet

17 Hvordan skal ditt julebord være? Intimt og koselig? Tradisjonelt og høylydt? Annerledes og spennende? Markens Grøde er en fisk- og viltrestaurant med det beste Nord-Norge har å by på. Hos oss kan du nyte både lutefisk og tradisjonelle, norske juleretter i hamsunske omgivelser. Vårt koselige selskapslokale i 2. etg. er perfekt for private julebord. Velkommen med din sult! Peppermøllen mat- og vinhus er en tradisjonsrik kvalitetsrestaurant i historiske omgivelser. Prøv et julebord i Zapffes stuer. Vår tradisjonelle juletallerken er viden kjent! Prøv et annerledes julebord i Fjellstua - Tromsøs luftigste selskapslokaler! Garantert utradisjonelt julebord. Heisbillett inkluderes i prisen. Julebord serveres fra 19. november. Bestill din dato nå! Felles bookingtelefon:

18 Foran f v: Oddvar Nikolaisen, Aud Hansen og Nelly Larsen Bak f v: Oddvar Kristiansen, Svanhild Andersen, Unn-Tove Henriksen, Gully Strand og Ellen Olsen. Jill Hege Ingilæ, Vigdis Christensen og Sven Ivan Johansen gjennomførte også kurset, men var ikke til stede da bildet ble tatt. God på innkreving Elleve medarbeidere fra Kemneren og Innfordringskontoret har styrket sin kompetanse på innfordring av pengekrav gjennom et fem vekttalls kurs ved Høgskolen i Agder. Økt innfordringskompetanse har mye å si for kommunens inntekter, sier kemner Oddvar Kristiansen, som var en av de elleve som gjennomførte kurset med eksamen i vår. Kurset som startet høsten 2002 og omhandlet alle typer innfordringer, bestod av fem samlinger på til sammen elleve dager i Tromsø. Arrangør var Høgskolen i Agder i samarbeid med Norges Kemnerog kommunekassererforbund. Det var første gang denne utdanningen ble gjennomført i Nord-Norge. Troms fylke oppnådde best resultat i landet på vårens eksamener. Mens Kemneren har som ansvar å kreve inn skatt, har Innfordringskontoret som oppgave å kreve inn penger fra dem som ikke klarer å betale regningene sine på eksempelvis barnehage, eiendomsskatt og husleie. SAGT OMKURSET: Vi er blitt tryggere på lovverket og på den måten kan vi arbeide mer effektivt. Større faglig ballast gir også økt trygghet overfor kundene, sier Aud Hansen hos Kemneren. Vi har lært oss teoretisk det vi gjør i praksis. Det var nyttig å bli drillet på lovverket på det området vi jobber. Man skjønner mer av det man gjør når man har skjerpet kompetansen på jussen rundt innfordringene, sier Gully Strand ved Innfordringskontoret. Det er mange lover og regler knyttet opp til faget vårt. Derfor er det flott å heve kompetansen slik at vi kan bli enda bedre i jobben, sier Unn-Tove Henriksen ved Innfordringskontoret. 18 Kan litteraturformidling Fire De har gjennomført det internettbaserte ti-vekttallstudiet skolebibliotekkunnskap II ved Høgskolen i Agder. - Den kompetansen som deltagerne har fått, gjør at biblioteket har mer ressurser å tilby barnehagene og skolene, sier leder Lene Regine Kjølaas på barne- og ungdmsavdelingen. POPULÆRT Studiet gikk over tre semester med eksamen i vår. Prosjektarbeidene som ble gjennomført var blant annet dukketeater og forfatterbesøk. - Vi samarbeidet blant andre med forfattere som Endre Lund Eriksen, Kine Hellebust og Ragnfrid Trohaug, som møtte elever fra barne - og ungdomsskolene. Å få forfattere på besøk i klassen eller møte dem på biblioteket er populært, sier Susanne Baumgärtel og Tove Nilssen. SER FREM TIL FLYTTING Hele gjengen ser selvsagt frem til å flytte inn i nytt bibliotek. Barne- og ungdomsavdelingen vil bli lokalisert i underetasjen i «Fokus kino». - Vi får åpne og fine løsninger i nybygget og vil få enda bedre muligheter til å ta i mot besøk fra skolene, barnehagene og alle andre brukere, sier leder Lene Kjølaas, som håper å kunne tilby utlån av både film og musikk til sine kunder i fremtiden. Foran fra venstre: Susanne Baumgärtel, Silje Johannessen, Ellen Berg Larsen og Tove Nilsen. Bak fv: Lene Regine Kjølaas og Johanna Stormbom medarbeidere på barneog ungdomsavdelingen på biblioteket har fordypet seg i barne- og ungdomslitteratur.

19 OPPSLAGSTAVLA Hjelp - det brenner! I Tromsø oppstår det brann i bygninger ca. en gang pr. uke. I den ene uken brenner det hos en barnefamilie i Hamna. Deretter kan det brenne hos et eldre ektepar i en leilighet ovenfor sentrum. Uken etter oppstår det brann i en enebolig på Kvaløya. Men, heldigvis brenner det bare hos naboen. Denne holdningen er utbredt blant oss nordmenn. Jeg kan forsikre deg om at de som en gang i livet har opplevd det tragiske å måtte rømme fra en brennende bygning, aldri mer tenker at brann bare kan oppstå hos naboen. Som brannvesen opplever vi mange tragiske hendelser og kommer helt tett innpå de personene som opplever brann i egen bolig. Barn som opplever brann kan ofte bli merket for livet av slike tragiske hendelser. Som voksne har vi et ansvar for å forebygge mot at brann oppstår, samt sørge for at du og din familie er forberedt dersom brann skulle oppstå hjemme hos deg (og ikke hos naboen). I korte trekk kan jeg nevne at du må passe på følgende: - benytt deg av tilbudet om pipeog ildstedskontroll som gis til alle boliger med pipe og ildsted. Minimum en gang hvert fjerde år. Tilsynet utføres av våre feiere som har lang erfaring med forebyggende brannvern i boliger. - sørg for å ha røykvarsler som virker i alle etasjer hvor personer sover i boligen din. Statistikk fra fjorårets boligbranner viser at røykvarsleren bare virket i ca. 58 % av brannene. - ha manuelt slokkingsutstyr slik at du kan slokke en brann selv i startfasen. - arranger brannøvelse i boligen din slik at alle vet hva de skal gjøre dersom brann oppstår hos deg i stedet for hos naboen. Gjør du dette får du en billig livsforsikring! Nils Ove Sollid, Brann- og redningssjef DEBATT Forlater kommunen Knut Helge Olsen har takket ja til stilling som kommunalsjef i Vågan kommune! Dette er selvsagt en spennende jobb for en kapasitet som Knut Helge. Jeg gratulerer derfor med jobben og ønsker ham lykke til. Samtidig benytter jeg anledningen for å takke for et meget godt og fruktbart samarbeid i snart 2 1/2 år. Dette er et beklagelig tap for Byutvikling, men samtidig kan vi også være stolte av å levere gode fagfolk til viktige stillinger i landsdelen. Hilsen Erik Øwre,byutviklingssjef Viktige møtedatoer Møtedato for attføringsutvalget fremover vil være 9. oktober, 13. november og 11.desember for Saker som skal behandles i utvalget må være innkommet hit 14 dager før møtedato. Minner om retningslinjer for «Oppfølging av sykemeldte» hvor det også fremkommer mal for å lage sak til attføringsutvalget. Vennlig hilsen Siv Jenssen, personalveileder Velkommen Enhetsleder Arne Kjell Johansen ønsker alle nytilsatte velkommen, samt Håpet 1 og Planetveien velkommen til Omsorgstjenesten Langnes. Nye koster i kommunen Wenche Skallerud er tilsatt som enhetsleder ved Selnes skole og Hanna Holand har tiltrådt stillingen som enhetsleder for skolene Trondjord, Vengsøy og Skogvik. Kjøp og salg Det er fullt mulig å annonsere gjennom intranett. Har du en brukt sykkel eller ønsker å selge et overflødig skap, finnes mange hundre potensielle kjøpere som er innom intranett. Velferdsmidler til fordeling Tromsø kommunes pensjonsfond har kr ,- til fordeling av velferdsmidler til Tromsø kommunes ansatte. Lærere, leger og sykepleiere er ikke tatt med, da disse har tilknytning til andre pensjonskasser enn Vital forsikring ASA. Velferdsmidlene ble ikke tildelt i Kriteriene er at midlene skal komme de ansatte til gode, og ikke utbetales direkte. Vi ber enhetene om å melde inn antall ansatte og kontonr. for overføring av pengene. Innsendingsfristen settes til og sendes til Tromsø kommunes pensjonsfond v/karen Skagen. Overhead til overs Er det noen i kommunen som har en overhead til overs som kulturavdelingens infosenter kan få? Da blir vi veldig glade. Vennlig hilsen Bob Benoni Nye kommunale leverandører Elektronisk versjon av innkjøpshåndboken ligger på intranett på følgende adresse: Innkjøpshåndboka oppdateres fortløpende. Med vennlig hilsen Ole-Gunnar Nilsen, innkjøpskonsulent PP-tjenesten inn i nye lokaler Etter en hektisk flytteperiode på forsommeren er PP-tjenesten på plass i nye lokaler i Skippergata 41. Kanskje bedre kjent som Vesta-bygget. Inngang midt på bygget, med kontorer på gateplan. Her skal tjenesten være fram til Fokuskvartalet er klart for innflytting. Parkering for besøkende er i Skippergata, foran bygningen. (Parkeringsautomat). Postadresse og telefonnummer til PP-tjenesten er som før. Kurskalender for høsten Informasjon om høstens kurstilbud finnes på intranett. Se under IT- senteret informerer og klikk på datakurs. Oppfordrer alle til å ta en utskrift av kurskalenderen og legge den på pauserom eller henge den på oppslagstavler. Dette for at flest mulig skal få vite om de ulike kurstilbudene (det er dessverre ikke alle som har tilgang på e- post og intranett). Vennlig hilsen Gunn Saunes, IT- instruktør Tlf: Tusen takk! I forbindelse med min akutte sykdom har jeg mottatt en lang rekke vakre blomsterbuketter og hilsener. Det har virkelig varmet. I et forsøk på å nå dere alle, takker jeg gjennom Interkom. Hjertelig takk! Hilsen Sture Oppslagstavla er til for dere! Send inn kortfattet stoff om møter, samlinger, beslutninger, nye ansatte, tidsfrister osv. til sidsel. 19

20 Boligavisen er det viktigste verktøyet* for deg som skal selge bolig *Boligavisen garanterer deg oppmerksomhet, og gir deg den beste spredningen gjennom distribusjon til samtlige husstander hver uke. Skal du selge bolig? Ring oss på tlf: nå, så kan du være med i neste utgave. Marte Øksendal (a:) (m:) Jan Peter Eidsmo (a:) (m:) Alexander Uhre Mikkelsen (a:) (m:) Vidar Rakfjord (a:) (m:)

Vi tråkker til igjen!

Vi tråkker til igjen! Psykes opp Alle som jobber med psykisk syke i kommunen er samlet i Psykiatritjenesten. En viktig joggetur Den visjonære sjefsingeniøren Jørn Roar Moe fikk en banebrytende idé. Swing it Å jobbe som hjelpepleier

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

På jobb tross vondt i ryggen

På jobb tross vondt i ryggen Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2009 Det gjør oppriktig godt å høre de gode historiene de gode historiene som vi kan videreformidle til de over 4.000 ansatte. SIDE 2 På jobb tross vondt i ryggen Ingenting

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Bare Bærum. Arbeidsglede. Hva gir du meg? Side 4. Dokumentsenteret er 10 år. Anette Iversen Aarflot. Side 16 SKRÅBLIKK: I SØKELYSET:

Bare Bærum. Arbeidsglede. Hva gir du meg? Side 4. Dokumentsenteret er 10 år. Anette Iversen Aarflot. Side 16 SKRÅBLIKK: I SØKELYSET: Avisen for ansatte i bærum kommune 3:2013 Bare Bærum SKRÅBLIKK: Hva gir du meg? Side 4 I SØKELYSET: Dokumentsenteret er 10 år Side 15 PROFILEN: Anette Iversen Aarflot Side 16 TEMA: Arbeidsglede Bare Bærum

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 1 2008 Kan vårt felles mål være at arbeidstakere vurderes ut fra kompetanse og ikke etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemming eller annet? Elisabeth Giæver-Many

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

BBL Ha en koselig adventstid :-)

BBL Ha en koselig adventstid :-) BBL magasinet Ha en koselig adventstid :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 4/2011 SMÅHUSLAGET anno 1948 Duften av jul Møt våre nye boligmeglere Ingeborg Selnes Det er som ulykkesfugl du ser fordelen

Detaljer

Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2011

Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2011 Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2011 TEMA: Lærende organisasjon. Å danse tango gjøres ikke uten feiltrinn. I kommunerevisjonens tidsalder er det store spørsmålet om vi lærer av våre feil? Og hvis

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer