Rogaland Røde Kors i Romania

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland Røde Kors i Romania"

Transkript

1 INFORMASJON FRA ROALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - MAI ÅRAN Røde Kors Rogaland Røde Kors Foto: Øyvind Märkel I denne utgave: Hele familien med bøsser Under innsamlingsaksjonen til Haiti gjorde hele familien Dichausen/Pettersen en stor innsats. De tok med seg lille Charlie Dina og Oliver og gikk fra dør til dør i flere timer. Les mer på side 3 Fra Bagdad til Haugesund Yaroub Akram Ali fra Bagdad i Irak har erfaring fra både Røde Kors og FN. Under okkupasjonen av Irak i 2003 jobbet han for den spanske avisen El Mundo Les mer på side 6 Rogaland Røde Kors i Romania Røde Kors i Rogaland har flere prosjekt i Romania. Det er spennende og utfordrende å jobbe i landet, og samarbeidet er til glede for begge parter. Det er ikke bare Rogaland Røde Kors som drar til Romania. Rumensk Røde Kors kommer også til Norge og deler av sin erfaring. Les mer på side 4 En formidabel innsats I tre dager satt leger og sykepleiere i Port Au Prince uten å kunne løfte en finger. Tre hundre tusen var skadet. Det var en svært frustrerende situasjon, minnes generalsekretæren i Norges Røde Kors Børge Brende Les mer side 7

2 2 RØDE KORS ROALAND Leder John Sjursø Blodig alvor! Rogaland Røde Kors inviterer nå til en ekstra innsats for å øke antall blodgivere. Norge har ca aktive blodgivere, men vi trenger nye. Behovet øker fordi befolkningen blir eldre og nye medisinske fremskritt krever oftere blodoverføring. I tillegg er det årlige frafallet på ca 10 prosent blant annet på grunn av flytting og sykdom. I dag er Norge blant de dårligste i Europa når det gjelder antall blodgivere i forhold til befolkningen. Hver blodgiver gir i snitt 2,33 ganger i året, mens målet er å redusere dette til 1,5. Dette for å ha mer å gå på i en krisesituasjon. Fordi det er så få blodgivere i Norge, gir vi oftere blod enn blodgivere i våre nærmeste naboland gjør. Tor Ole Bergan, daglig leder for Røde Kors blodprogram, karakteriserer i et intervju med Vårt Land situasjonen som bekymringsfull. Han har selv opplevd at blodlagrene har holdt på å gå tomme. - En helg i fjor sommer skjedde syv ulykker som krevde mye blod, sier Bergan. Dette resulterte i at givere måtte hasteinnkalles, og fordi det var ferie hadde ikke andre blodbanker noe å stille opp med. Det gikk godt denne gang, men det var nære på. De fleste friske mennesker mellom 18 og 65 kan gi blod inntil fire ganger i året. Du kan gi blod på følgende steder: Blodbanken ved Universitetssjukehuset i Stavanger (dagtid), samt på mobile tappestasjoner på Nærbø, Bryne, Kverneland, Egersund (kveldstid). I tillegg er det tappestasjon ved sykehusene i Haugesund og Flekkefjord. Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by deltar aktivt for å gjøre den lokale blodgivertjenesten best mulig. Norges Røde Kors Blodprogram ble startet i 1996 på grunnlag av tidligere engasjement og erfaring innen dette viktige området. Programmet assisterer blodbanker og Røde Kors-ledd i Norge og utlandet etter ønske og behov. Nettsiden er etablert, og der melder nå over 60 prosent av norske blodgivere seg. I tillegg har lokale Røde Kors foreninger stands og andre verveaktiviteter. Tre av fire norske blodgivere kommer til blodbankene via Røde Kors-systemet. For å rekruttere nye givere ble det satt av 2 millioner på årets statsbudsjett til en verve kampanje. Kampanjen startet i februar. At Norge ligger så dårlig an, er stikk i strid med norsk og Rogalandsk dugnadsånd. Meld deg som blodgiver i dag! Utgiver: Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by Post- og besøksadresse: Hovebakken 1, 4306 Sandnes Telefon: Telefax: Webside: «Avisa s» opplag: Distribueres gjennom Norpost AS Redaktøransvar: Turid Mong Redaksjonsutvalg: Per Arne Lea, Tom audland og John Sjursø Trykking: Nr 1 Trykk AS Annonser O LAYOUT Media Direct Norge AS råterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: Alle henvendelser om annonser rettes til Media Direct Norge Da Erlend lå i mors liv ble det oppdaget en sjelden sykdom der de røde blodcellene ble brutt ned. Han kunne ikke overlevd uten blodoverføring. 4 blodoverføringer før og 4 etter fødselen var nødvendig. I dag er Erlend 2 år, frisk og rask og med normale leveutsikter. Vi har mye å takke blodgiverene for, men vi trenger flere! Mange kan ikke overleve uten blodoverføringer fra medmennesker. Å gi blod tar en halv time, og foregår under nøye overvåking. Du kan gi 450 ml blod inntil 4 ganger i året. Meld deg som blodgiver i dag og gi en gave for livet!

3 RØDE KORS ROALAND 3 Distriktsstyret 2010 Leder Leder Turid Mong Turid Mong Leder Turid Mong Tlf: Leder Tlf: Turid Mong Tlf: Leder Turid Mong Leder Tlf: Turid Mong Leder Tlf: Nestleder Turid Nestleder Tlf: Leder Mong Turid Bernt Tore Meling Nestleder Bernt Mong Tore Meling Leder Tlf: Bernt Tore Meling Tlf: Turid Nestleder Mong Leder Bernt Tore Turid Meling Tlf: Nestleder Mong Bernt Tore Meling Nestleder Tlf: Bernt Tore Meling Nestleder Nestleder Bernt Tore Meling Bjørn Knutsen Bernt Tore Meling Bjørn Nestleder Knutsen Bernt Bjørn Tore Meling Knutsen Nestleder Bjørn Knutsen Bernt Tore Meling Bjørn Knutsen Bjørn Knutsen Heidi Bjørn Karin Knutsen Skurve Bjørn Knutsen Heidi Karin Skurve Tlf: Bjørn Heidi Knutsen Karin Skurve Tlf: Bjørn Heidi Heidi Karin Skurve Tlf: Knutsen Karin Skurve Heidi Karin Skurve Tlf: Heidi Tlf: Karin Tlf: Skurve Svein Andersen Heidi Karin Skurve Svein Tlf: Andersen Tlf: Tlf: Heidi Svein Karin Skurve Andersen Tlf: Heidi Tlf: Svein Karin Skurve Andersen Tlf: Svein Andersen Svein Tlf: Andersen Tlf: Varamedlem Tlf: Svein Andersen Per Olav Stange 1. Svein Varamedlem Tlf: Andersen Per Tlf: Olav Stange 1. Varamedlem Tlf: Svein Per Andersen Olav Stange 1. Varamedlem Svein Tlf: Per Andersen Olav Stange 1. Varamedlem Per Tlf: Olav 1. Varamedlem Stange 1. Varamedlem Per Per Olav Olav Stange Stange 1. Varamedlem Ann Hilde Egge Olsen 2. Per Olav Stange Ann 1. Varamedlem Hilde Egge Olsen Per 2. Varamedlem Olav Stange Varamedlem Ann Hilde Egge Olsen Per 2. Varamedlem Olav Stange Ann Hilde Egge Olsen 2. Varamedlem Ann Hilde Egge Olsen 2. Distriktsrådsleder Varamedlem Ann Hilde Egge Olsen Røde Kors Ungdom 2. Anita Varamedlem Ann Heggheim Distriktsrådsleder Ann Hilde Egge Olsen Røde Kors Ungdom Hilde Egge Olsen Anita 2. Heggheim Varamedlem Distriktsrådsleder Røde Kors Ungdom Ann Hilde Egge Olsen 2. Anita Varamedlem Heggheim Ann Distriktsrådsleder Hilde Egge Olsen Røde Kors Ungdom Anita Heggheim Distriktsrådsleder Røde Kors Ungdom Anita Heggheim Distriktsrådsleder Omsorg Røde Kors Ungdom John Anita Sjursø Heggheim Distriktsrådsleder Omsorg Røde Kors Røde Ungdom Kors Ungdom John Anita Sjursø Heggheim Tlf: Omsorg Distriktsrådsleder Anita Heggheim Røde Kors Ungdom John Sjursø Tlf: Anita Heggheim Distriktsrådsleder Røde Omsorg Kors Ungdom John Sjursø Distriktsrådsleder Anita Tlf: Heggheim Omsorg John Sjursø Distriktsrådsleder Tlf: Omsorg John Sjursø Tlf: Distriktsrådsleder Omsorg John Sjursø Distriktsrådsleder Tlf: Omsorg Tlf: John Distriktsrådsleder Sjursø Omsorg Distriktsrådsleder Omsorg John Sjursø John Tlf: Sjursø Tlf: Tlf: Pettersen en stor innsats. De tok med seg lille Charlie Dina og Oliver og gikk fra dør til dør i flere timer Var givergleden stor? Distriktsrådsleder Hjelpekorps Svein Arne Distriktsrådsleder R. Corneliussen hjelpekorps Svein Arne R. Corneliussen Tlf: Tlf: Lokalforeninger Sauda Røde Kors leder: Ingrid Schibevaag e-post: tlf: / adresse: Åbødalsveien 83, 4200 Sauda Sola Røde Kors leder: Håkon Sunde e-post: tlf: / adresse: Ljosheimsveien 18, 4050 Sola Bryne Røde Kors leder: Thomas Braut e-post: tlf: / adresse: Arne arborgs vei 36, 4340 Bryne Suldal Røde Kors leder: eir Brustveit e-post: tlf: / adresse: araneset, 4230 Sand Nærbø Røde Kors eder: Christian Christensen e-post: tlf: / adresse: Nærbøgt. 23, 4365 Nærbø Kverneland Røde Kors leder: Egil Nevland e-post: tlf: / adresse: Åslandsvegen, 4356 Kverneland Karmøy Røde Kors leder: Jan Røgenes Smith e-post: tlf: / adresse: Austre Karmøyv. 182, 4291 Kopervik Haugesund Røde Kors leder: Bjørn Knutsen e-post: tlf: / adresse: Oddagt. 8, 5500 Haugesund Hele familien med bøsser Under innsamlingsaksjonen til Haiti gjorde hele familien Dichausen/ - Charlie Dina på ni og et halvt år kom hjem tidlig fra skolen, og gjorde leksene med en gang, og så møtte vi opp for å hente bøssene klokken fire. En time senere var vi i gang, og holdt på til rundt klokken ni, sier Bente Dickhausen. Hun legger til at det ble et lite opphold når minste mann Oliver på ett år og tre måneder måtte hjem og legge seg i sjutiden. - Ja, folk var klar over at det skulle være en innsamling, og hadde pengene klare. De var veldig imøtekommende. Charlie Dina ble veldig begeistret når folk bladde opp store sedler, både to hundre og fem hundre kroner. - Hva ble resultatet til slutt? - Jeg tror vi talte opp rundt sju tusen kroner, sier Dichausen, og legger til at hele familien nok kommer til å gjenta suksessen neste gang det blir en innsamling. Over 3 millioner Flekkefjord Røde Kors leder: Nils Henrik Jenssen e-post: tlf: / adresse: Nesmarka 14, 4400 Flekkefjord Bokn Røde Kors leder: Kaj Arne Christianse e-post: tlf: / adresse: c/o Ingrid Jøsang, 5561 Bokn Sandnes Røde Kors leder: Sveinung Rotevat e-post: tlf: adresse: Roald Amundsensgt. 20, 4037 Sandnes Stavanger Røde Kors leder: Andreas Middelthon e-post: tlf: / adresse: Eiganesveien 95, 4009 Stavanger Egersund Røde Kors leder: Jan Richard Skåra e-post: tlf: / adresse: Svanevassveien, 4370 Egersund Hjelmeland Røde Kors leder: Terje Olav Breiland e-post: tlf: adresse: Prestegarden, 4130 Hjelmeland Vindafjord Røde Kors leder: Mangor Bårdsen e-post: tlf: / adresse: Søndenå, 5582 Vikedal Tysvær Røde Kors leder: Bjørn Breiteig e-post: tlf: / adresse: Postboks 10, 5575 Aksdal Foto: Lars Idar Waage (Stavanger Aftenblad) Befolkningen i Rogaland og Flekkefjord by har støttet innsamlingsaksjonen til Haiti på en imponerende måte. Lokalforeningene i Røde Kors har samlet inn hele 3,2 millioner kroner. Røde Kors sine bøssebærere samlet i sine lokalmiljø inn hele 2,2 millioner kroner. Røde Kors foreningene bidro med nær kroner fra sine opparbeidede katastrofefond. I tillegg til dette bidro også kommuner, næringsliv, skoler, barnehager og menigheter med nærmere kroner. Røde Kors vil på denne måten få takke alle om bidro til dette flotte resultatet. I Norge har Røde Kors samlet inn over 100 millioner til Haiti. Det er flott at så mange har støttet denne enorme humanitære katastrofen. Denne givergleden kan sammenlignes med innsamlingsaksjonen etter Tsunamien i Indonesia i desember 2004, og til de sivile krigsofrene på Balkan i 1999.

4 4 RØDE KORS ROALAND Nestlederen i Rogaland Røde Kors Bernt Tore Meling og Tone Løland i Røde Kors Ungdom i hovedstaden Bucuresti. Ambulansene er donert av Rogaland Røde Kors. Rogaland Røde Kors i Romania Røde Kors i Rogaland har flere prosjekt i Romania. Det er spennende og utfordrende å jobbe i landet, og samarbeidet er er til glede for begge parter. Det er ikke bare Rogaland Røde Kors som drar til Romania. Rumensk Røde Kors kommer også til Norge og deler av sin erfaring. Reportasje: Anne Espeland - Det er inspirerende å se arbeidet rumensk Røde Kors utfører. Samarbeidet med Rogaland Røde Kors er til glede for begge parter, sier nestleder Bernt Tore Meling i Rogaland Røde Kors. Han besøker fylket Harghita i Romania sammen med Morten Brekke, som er leder for Internasjonalt Utvalg i Rogaland Røde Kors. - Jeg vil spesielt fremheve Eva, leder for Harghita Røde Kors, sier han. - Hun er en leder med en fantastisk varm omsorg for de mange menneskene hun har ansvar for å hjelpe i sitt distrikt. Samtidig har hun orden på papirene sine, sier Meling. Ulendt terreng Turen rundt i Harghita byr på ulike utfordringer og det er til tider utrolig vanskelig å ta seg frem på landeveiene høyt oppe i fjellene. Transporten går delvis med biler fra Rogaland, som er donert av Kverneland Røde Kors og Bryne Røde Kors. De to bilene er i flittig bruk til mange oppdrag og firehjulstrekk kommer godt med når man skal ta seg frem i ulendt terreng. Bilene blir brukt til transport av syke, transport av familier som skal gjenforenes, omsorgsarbeid og til utdeling av mat og utstyr. - Noen steder er terrenget nesten ufremkommelig, sier Meling. - To søstre ble nettopp gjenforent. De bodde i to landsbyer med vanskelig framkommelighet. Sånt gjør inntrykk. På programmet står også et besøk i Balan, en by som minner om Sauda med sin hjørnesteinsbedrift. ruvedriften i Balan ble nedlagt, noe som har ført til stor fraflytting. Arbeidsledigheten har ført til økt rusmisbruk blant innbyggerne og mange foreldreløse og forlatte barn. jenvinner selvtillit Relativt nytt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen Balan og Harghita Røde Kors. Rrosjektet som går ut på å etablere fritidsaktiviteter for forlatte barn og unge. Her tilbys dans-, sang- og sceneundervisning og med jevne mellomrom settes det opp show. - De vi har møtt har lagt ned mye arbeid i dette, noe som også vises på resultatet. Prosjektet kalles together with you, og er banebrytende når det gjelder å øke mestring, gjenvinne selvrespekt og finne glede i å underholde, sier Meling. Han forteller videre om en jente på år som manglet venstre hånd. - Hun var sky og holdt seg i bakgrunnen veldig lenge. Hun ville ikke vise at hun hadde en funksjonshemming, og hadde ikke tro på at hun kunne bli en del av showgruppen. Sakte men sikkert fikk hun tro på seg selv gjennom sangtrening og støtte av lederne på senteret. Da vi var på besøk fikk vi se et show. Jeg vet ikke helt hva vi hadde forventet oss, men det vi fikk se imponerte oss stort. Den unge jenta uten hånd stod rank og stolt på scenen og sang så det rørte ved oss alle, sier Meling imponert. - samarbeidet er til nytte og glede for begge parter Røde Kors-medlemmene ble veldig godt mottatt i Romania, og var et populært innslag hos barna i dette barnehjemmet. Bygger bro mellom generasjoner Blant andre prosjekt som bør nevnes er generasjonsklubben, et aktivitetstilbud til de eldre i en liten landsby. De møtes jevnlig hos det lokale Røde Kors, noe som bidrar til å redusere ensomheten blant eldre innbyggere. Innimellom har de med seg barnebarna sine og lærer dem blant annet håndarbeid. Dette er populær brobygging mellom generasjonene. My doll is ill er et annet prosjekt. Her lærer barn og unge i 25 skoler hygiene og førstehjelp. - Mitt inntrykk er at man i dette distriktet har mange dyktige frivillige. De frivillige understreker gang på gang at de mener arbeidet de utfører er viktig, og at det gjør en forskjell for de som mottar hjelp og støtte. De som mottar hjelp i Harghita uttrykker ekte glede over å motta hjelp fra Røde Kors, understreker Meling. Han sier videre at samarbeidsprosjektet mellom Rogaland Røde Kors m/flekkefjord by og Harghita Røde Kors helt klart handler om organisasjonsutvikling. - Det er et nyttig og godt samarbeid for begge parter hvor ikke bare Rogaland drar til Romania men der også rumensk Røde Kors kommer til Norge for å dele viktige erfaringer. Nesten et drømmeprosjekt, sier Meling. Orden på regnskapene Han understreker videre at pengestøtten Rogaland Røde Kors yter i dette området kommer godt med. - Penger fra for eksempel Høyland ungdomsskole og Karmsund videregående, samt lokale Røde Kors avdelinger i Rogaland, er den finansielle bærebjelken i prosjektet. Og prosjektene i Romania er populære blant elevene som har deltatt. Når du ser hva midlene fra bare en skoles innsamling kan utrette er det fristende å invitere flere med, sier Meling, og legger til: - Harghita har orden i regnskapene sine og kan dokumentere hva pengene blir brukt til. Dette er dessuten et godt eksempel på samarbeid hvor Røde Kors-prinsippene blir ivaretatt, avslutter han.

5 RØDE KORS ROALAND 5 Håp for barna på Ciresarii Historien om Andrei Bak høye gjerder finner vi Ciresarii II barne- og ungdomssenter. Der er det 50 hjemløse gutter og jenter i alderen 5 til 26 år. Senteret ble bygget som gutteskole så langt tilbake som i Simjon Antonica er leder og har arbeidet her siden Hun har fulgt opp mange barn og er stolt over hva de har fått utrettet. - Mange er hentet ut av hjem med vold, overgrep og ekstreme tilfeller av omsorgssvikt. De fleste blir brakt hit av politiet, og det er ofte tøffe tak den første tiden etter at et nytt barn kommer til oss, forteller Antonica. Hun forteller videre at rehabilitering av de gamle lokalene er viktig for dem. Det gamle bygget skulle vært bedre vedlikeholdt, og de ønsker seg blant annet maling og nye madrasser. Prest og kunstværelse I senteret finnes et kapell med en kristen ortodoks prest. Han lærer barna om religion og tar opp viktige moralspørsmål med dem. Det er obligatorisk fremmøte hver søndag. - Mange av de som bor her har hatt det svært vanskelig, sier presten. - Vi lærer dem om personlig hygiene, om smitte og om hvordan de kan fungere i et vanlig samfunn og holde seg borte fra kriminalitet og prostitusjon. Det finnes også et eget kunstværelse på senteret. Det er et populært tilholdssted med mange kreative aktiviteter. Her kan beboerne komme for å tegne eller male, og når vi er på besøk treffer vi mange aktive barn og unge. En diger sommerfugl henger på veggen, og den har sin egen historie, sier Antonica: Ble kjent kunstner - En 16 år gammel jente kom til oss i Totalt forkommen ble hun funnet på gaten, der hun hadde vært gjennom noen harde år. Jenta måtte avluses og holdes unna de andre på senteret til hun var garantert smittefri. Den stakkars jenta var langt nede, og hun trengte mye omsorg og støtte. Hun tilbrakte mye tid med andre i kunstværelset, og viste snart at hun var flink til å tegne og male. Hun begynte på skolen, og klarte seg bra. Hun var på Ciresarii II helt til hun fylte 26 år. Da var hun ferdig utdannet kunstner fra det beste kunstakademiet i Bucharest, sier Antonica. Hun vil ikke røpe navnet på jenta for hun er nå en kjent rumensk kunstner som har høstet nasjonal anerkjennelse og berømmelse. - Du kan tro vi var stolte da hun kom og fortalte at hun hadde kjøpt sin egen leilighet. Hun er nå gift og har fått et barn. En riktig suksesshistorie som kunne vært veldig annerledes om hun ikke hadde kommet til Ciresarii, mener Antonica. Som en stor familie Hun forteller også om en gutt på 14 år som har vært på senteret siden Han kom sammen med fire brødre. Begge foreldrene deres hadde fått tuberkulose, og faren døde like etter at guttene kom til senteret. Moren deres ligger fremdeles på sykehus. Alle guttene viste seg å være svært skoleflinke, og storebror Dan fikk stipend til å gå på den mest anerkjente high school i Bucharest mens han bodde på Ciresarii. Han ønsket seg militær karriere og har fått det til. Han har flyttet fra senteret, men kommer stadig innom for å hilse på brødrene sine. De går i storebrors fotspor og gjør det bra på skolen. - Vi er som en stor familie, sier Antonica. - Når barna vokser opp, begynner å jobbe og flytter herfra, holder vi alltid kontakten. En annen av våre flinke elever har bygget opp sitt eget entreprenørfirma og kommer innom og tilbyr de unge sommerjobber i firmaet sitt, avslutter Anotonica engasjert. Vesle Andrei er 12 år når mor og far går fra hverandre i Han orker ikke den urolige situasjonen hjemme og stikker av. Hans nye hjem blir gata i Bucharest. Livet på gata er fryktelig, men han velger å bli fremfor å dra hjem. Politiet, som også fungerer som sosialarbeidere, finner Andrei og tar ham med til barnehjemmet House by day and night. Andreis foreldre kommuniserer dårlig, og har ikke funnet en løsning på hvem som skal ha omsorgsretten for barna. Andrei vil hjem, men ikke før foreldrene er blitt enige. Selv vil han helst bo hos mor. I frustrasjon stikker Andrei av fra barnehjemmet flere ganger, og han blir hver gang funnet av politiet og brakt tilbake. I 2010 bor Andrei fortsatt på barnehjemmet og venter på at retten skal bestemme hvem av foreldrene han skal bo hos. Dette vil ta lang tid. Søstrene hans har flyttet til far. Andrei vil fortsatt bo hos mor og kan ikke skjønne hvorfor det er så vanskelig for de voksne å forstå. Vil bli politi Vi besøkte Andrei i mars. Han er blitt 14 år. Blikket forteller om tøffe opplevelser, noe han har til felles med mange gatebarn i Bucharest. Han er veldig opptatt av fotoapparatene våre. - Ta bilder av oss! sier han høyt, og setter seg godt til rette for å bli fotografert. - Kom! roper han til de andre barna, og en liten jente på 4-5 år setter seg villig på fanget hans. Andrei har vært på barnehjemmet i tre måneder uten å stikke av nå. - Jeg er trygg her, sier han. Han har lært å stole på dem som arbeider på hjemmet. - På gaten stoler man ikke på noen, mumler han. - Men jeg stoler på de som jobber her, og på Røde Kors som kommer på besøk til oss, og så på politiet, da. Andrei vil bli politi når han blir stor. Eller Røde Kors-ansatt. - Jeg vil hjelpe barn, slik jeg selv har fått hjelp, sier han alvorlig. Skal begynne på skole Andrei har ikke gått på skole i det siste. Han skal begynne på skolen igjen til høsten. I fjerde klasse. Det er et krav dersom han fortsatt skal bo på hjemmet, men han må vente til høsten. Imens gjør han lekser han får av personalet på barnehjemmet, og viser oss stolt skriveboken sin. - Barnehjemmet holder strenge regler for barna som kommer hit, forteller vår Røde Kors-kontakt, Ana. - Det er viktig at barna begynner på skole så snart det er mulig. I mellomtiden blir de undervist her. Vi i Røde Kors holder kurs for dem i hygiene og enkel førstehjelp. Mange av dem som blir brakt inn hit har ikke lært om personlig hygiene, og har for eksempel aldri pusset tennene sine. Samtidig som barnehjemmet skal være et trygt, rent og varmt sted, legges det stor vekt på at de skal lære å ta vare på seg selv og ta ansvar for sin egen helse og både dannelse og utdannelse, sier hun. Beste lokallag Med seks prosent medlemsøkning vant Vindafjord Røde Kors vervekonkurransen i Rogaland i fjor. Vindafjord Røde Kors mottok hele to oppmerksomheter i forbindelse med distriktsårsmøtet i april. Først fikk Røde Kors Ungdom prisen for størst vekst i aktiviteten i 2009, deretter mottok lokalforeningen prisen for størst medlemsvekst i prosent blant alle Røde Kors-foreningene i Rogaland. - Vi startet opp Røde Kors Ungdom i fjor, så økningen i medlemstall stammer nok generelt fra dette. Lederen i ungdomsorganisasjonen, Elisabeth Lærdal, har stått for oppstarten og mye av vervingen til ungdomslaget. Det er lokalforeningsleder Mangor Bårdsen som forteller oss dette. - Er det noe spesielt med ungdommen i Vindafjord som er så ivrige? - Hehe, nei det vet jeg ikke, sier Bårdsen, som selv er med i hjelpekorpset. - Ungdomsgjengen på tjue har nok tatt oss igjen. Det er ikke så mange nyvervede i hjelpkorpset, medgir Bårdsen. Av aktiviteter ungdomsgruppen har drevet med, trekker Bårdsen fram noen eksempler: - De har sett på temaer som regler i krig, aktivt valg og kondombruk ved samleie, og hjelpekorpset har gitt undervisning i førstehjelp. Så har vi også hatt en tur til Sauda og stått på slalom, sier en fornøyd Bårdsen. Mangor Bårdsen i Vindafjord Røde Kors mottar diplom og pokal for størst vekst blant lokalforeningene i Rogaland.

6 6 RØDE KORS ROALAND Sterkere på vannredning Svein Johnny Langåker er prosjektleder for det nye ressurssenteret for vannredning på Kopervik. Senteret har fått mye utstyr, og bidrar til at Røde Kors blir bedre på vannredning. Med nytt ressurssenter for vannredning på Karmøy skal Vestlandet nå være enda bedre rustet til å gå inn i en ny bade- og båtsesong. Senteret begynte med opplæring i fjor, og vil også huse et pilotprosjekt innen ledelse av maritimt redningsarbeid. Tekst/foto: Trond Arnfinnsen Svein Johnny Langåker er prosjektleder for senteret som ligger ved sjøkanten i Kopervik. - Vi begynte så smått å etablere senteret i 2008, og i 2009 kom undervisningen og opplæringen i gang. Landsstyret i Røde Kors fattet et vedtak om at vi skulle bli bedre på vannredning. Derfor fikk vi midler til å kjøpe det nødvendige utstyret og starte opp, forklarer Langåker. Han sier videre at det er tre slike sentre i Norge, og at planen er at det skal komme to til. Flere kurs årlig - Kan du fortelle litt om hva senteret kommer til å drive med? - Hovedaktiviteten vil være opplæring innenfor hjelpekorpset, og vi kommer til å kjøre både C-, B-, og A-kurset i vannredning. C-kurset er det grunnleggende kurset som alle i hjelpekorpset som driver med vann egentlig bør ha. B-kurset er litt mer videregående, og går blant annet på det med båtføring. A-kurset handler om operativ ledelse, altså det å lede operasjoner som er vannrelaterte, forklarer Langåker. - Hvor mange kommer til å bruke senteret? - Vi satser på å kjøre fire C-kurs, og i hvert fall to B-kurs i løpet av året. Det vil være 25 deltaker i hvert kurs. Så tar vi sikte på å ha et A-kurs per år. Vi har allerede begynt å planlegge noen kurs, og det blir et B-kurs i pinsehelgen når Hjelpekorpset skal ha en felles utdanningsleir. Utstyr og kompetanse - I tillegg skal vi drive med kursing i maritim VHS (samband). Og vi skal kjøre kurs i båtførerprøven. Fra mai i år kommer det jo til å være obligatorisk, minner Langåker om. - Vi vil først lære opp egne folk, men etter hvert skal også folk eksternt få melde seg på. - Kan du fortelle litt om hva senteret består av? - Senteret består av personell med kunnskap og en masse utstyr. Vi har blant annet fire store gummibåter med motorer. Vi har redningsutstyr, sikringsutstyr, søkeutstyr, og alt det som må til for å kunne kjøre kursene. I tillegg har vi også utstyr som skal være ferdig pakket til beredskap. Når det skjer større leteaksjoner i områdene rundt Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, så skal vi ha muligheten til å sende utstyr, og i framtiden også personell. En tredje funksjon som alle sentrene skal ha er det som går på utstyrstesting. Hvilket nytt utstyr kan det være interessant å kjøpe inn etter hvert som verden utvikler seg? Kan det for eksempel være behov for undervannskamera eller vannskuter? Kystnære strøk På bakgrunn av Hjelpekorpsets målsetning om å være best på søk fra fjord til fjell, så mener Langåker at satsningen på vann er på sin plass: - Vi har nok generelt sett kommet lenger på vinterberedskap i fjellet enn på beredskap knyttet til vann. Vi har drevet lenger med redning på fjellet, og er nok mer synlige der. Det har gjort at vi har fått mer kompetanse og erfaring om vinter og fjell, sier han, og fortsetter med å forklare hva som blir hovedfokuset på sjøsiden: - Det er klart at vår plass på redning i sjø og vann vil være nær kysten. På det åpne havet kan vi aldri konkurrere. Det er fra strandkanten og femti meter ut at vi må fokusere kunnskap og opplæring. - På ferie- og fritidsaktiviteten altså? - Ja. Pilotprosjekt Kjell Olav Bjørnerud sitter i den nasjonale ressursgruppen for vannredning, og er også kursansvarlig. Han forteller om det nyutviklede A-kurset som vil bli En seilbåt har kantret, og en stor leteaksjon er satt i gang. Heldigvis bare en øvelse denne gang. Foruten mannskaper Røde Kors var også Politiet og Norsk Folkehjelp med på øvelsen i april. kjørt som et pilotprosjekt ved senteret på Karmøy i august 2011: - A-kurset er et helt nyutviklet, og det skal ta for seg aksjonsledelse fagspesifikt på sjø. Det vil si å kunne utføre operativ ledelse på sjøen i litt større båter enn gummibåter. - Hvem er det som har utviklet kurset? - Det er ressursgruppen for vann i Norges Røde Kors Hjelpekorps. - Og det har ikke blitt kjørt før i Norge? - Nei, planen var å kjøre et nå i juni, men vi har valgt å utsette det til august i Det er et omfattende kurs som går over ni dager. På sikt vil vi kjøre kurset på alle sentrene, men i og med at det er første gangen, så skal vi kjøre en fullskala pilot på kurset. Det blir i samarbeid med resurssenteret på Karmøy. Øvelsene vil bli kjørt i Karmsundet, og så blir det en evaluering, for å se om det er noe vi bør endre på, forklarer Bjørnerud. Han sier videre at de første kursdeltakerne kommer til å bestå av godt erfarne Røde Kors folk Behov for mer kompetanse - Er det et behov for sterkere kompetanse innen ledelse av sjøredning? - Ja, det har vært A-kurs for både vinter og barmark på sommmer. Vi har ikke hatt noe tilsvarende på sjø og vann, så vi ser at det er et behov for å høyne kompetansen. Vi ser også at oppdragsgiverne våre stiller større krav til oss, sier Bjørnerud. Han sier videre at de tar sikte på å lage et så godt kursopplegg at det vil tiltrekke seg deltakere også fra andre organisasjoner som trenger denne kompetansen. For å gjennomføre kurset har ressurssenteret måttet hente inn fagekspertise også fra andre aktører, som for eksempel redningsledere, meteorologer og maritime kystradioer. Kurset er bygget på den internasjonale standarden IAMSAR for maritim søk og redning.

7 RØDE KORS ROALAND 7 En formidabel innsats Børge Brende glemmer aldri synet som møtte ham da de kjørte inn i Port Au Prince etter jordskjelvet i januar. Røde Kors mobiliserte den største aksjonen noensinne for å hjelpe de som var rammet. korrupsjon. Følget kom seg gjennom uten å måtte betale. Omsider kunne de kjøre inn i katastrofeområdet. I tre dager satt leger og sykepleiere i Port Au Prince uten å kunne løfte en finger. Tre hundre tusen var skadet. Det var en svært frustrerende situasjon, minnes generalsekretæren i Norges Røde Kors Børge Brende. Men da arbeidet først kom i gang, gjorde de norske frivillige en formidabel innsats. - I løpet av få minutter en grytidlig morgen lokal tid den 12. januar rammet jordskjelvet Haiti med en styrke på 7,3 på Richters skala. Børge Brende er på Sting for å fortelle om sine opplevelser i katastrofeområdet. - Dette er en av de ti verste naturkatastrofene i historien. I løpet av få minutter omkommer mennesker, og over blir skadet. Dette skal vise seg å bli en skikkelig ilddåp for Røde Kors som i løpet av uken mobiliserer den største aksjonen noensinne, sier Brende. Han tar oss med tilbake til øyeblikket da Røde Kors ble varslet om katastrofen: Fikk ikke lande - Vi fikk beskjed om at vi måtte sende et feltsykehus, og at det var behov for alle typer hjelp. Etter 24 timer var personellet samlet på ardermoen, og fem fly var klargjort. Men det skulle bli mye vanskeligere enn vi hadde trodd. Jeg var med det første flyet. Vi kretset over hovedstaden, og fikk ikke lande. På grunn av dårlig organisering var det bare 70 fly som fikk lande den første dagen, og mange av disse hadde ikke humanitært utstyr. Det var fryktelig frustrerende. Det ble en kamp mot klokken. Tre hundre tusen var skadet, og helsesituasjonen på Haiti var vanskelig til og med før jordskjelvet, minner Brende om. Flere hindringer Etter en tid fikk flyet til Brende landingstillatelse i nabolandet Den Dominikanske Republikk. Der ventet nok en uforståelig hindring: - Utstyret vi hadde med måtte tolldeklareres! Vi måtte gå noen tøffe runder der, men etter syv timer hadde vi fått utstyret på lastebiler. Vi var på veg. Det var en tolv timers reise, og det ble tid for refleksjon. Den Dominikanske Republikk har flott regnskog, og mange turister besøker landet. Da vi kom til Haiti var regnskogen brått slutt, sier Brende. Skogen har blitt hogd ned til brensel av den fattige befolkningen. renseovergangen til Haiti var også en prøvelse for en organisasjon som har null-toleranse for Fødsel i katastrofen - Synet som møtte meg da vi kjørte inn i byen kommer jeg aldri til å glemme. Det var store områder som var helt flate. Atten av tjue departementer var helt knust. Universitetssykehuset var helt sammenrast. Fem-seks hundre pasienter lå rett utenfor, mange av dem var barn, og det var ikke et eneste røntgenapparat, minnes Brende. Det verste var at de nesten ikke kunne gjøre noen verdens ting. - Det gikk tre dager før alle flyene fikk lande, og utstyret var på plass. Vi måtte bare sitte der, leger og sykepleiere, og vi kunne ikke gjøre noe. Det var forferdelig frustrerende, sier Brende. Feltsykehuset kom omsider på plass, og har siden behandlet mer enn 4000 pasienter. Brende minnes en gravid kvinne som kom inn første dagen. - Barnet måtte forløses ved keisersnitt. Da vi hørte det lille skriket, gråt vi alle. Et lite liv hadde blitt til i alt det elendige. Vi reddet livet til både moren og barnet, sier en berørt Brende. Trenger fortsatt hjelp - Røde Kors har vaksinert mer enn to hundre barn og unge. Over har fått midlertidig tak over hodet. Men nå går vi inn i regntiden, og det er fortsatt mange som bor på gatene. Det er fortsatt behov for penger til å drive feltsykehuset. Og vi må være der lenge nok til å trene opp leger og sykepleiere til å bruke utstyret. Nå har vi flyttet feltsykehuset til et område der innbyggerne ikke så en eneste hjelpearbeider de tre første ukene etter jordskjelvet, sier Brende. Han har flere ganger fått spørsmålet om det hjelper med nødhjelp under så kaotiske forhold. - Ja, det er kaos i området, og det vil det fortsette å være. Vi kan ikke trylle. Men jeg har vært nede der tre ganger etter jordskjelvet, og for hver gang blir det litt bedre. Nå er det for eksempel ikke lenger akutt mangel på mat og vann. Men nå kommer seinskadene. Det er for eksempel gjort en rekke amputasjoner. Vi har sagt at så lenge vi har vært med på amputasjoner, skal vi også være med å utvikle proteser. I tillegg skal vi være med å bygge opp et sterkt nasjonalt Røde Kors, lover Brende. Han konkluderer med at gjenoppbyggingen på alle plan må styres av tanken build back better.

8 8 RØDE KORS ROALAND Leksehjelp på nett I øverste etasje på Sølvberget i Stavanger sitter det tre personer med hver sin PC. De svarer på spørsmål fra ungdomsskoleelever. Tilbudet er ment for elever i Stavanger, men spørsmålene kan i realiteten kan komme fra elever over hele landet. Av Trond Anfinnsen e tre er Ingrid Time, Anders ossland og Kine ranum. Alle r studenter ved Universitetet i tavanger. Hva var det som fikk dere til begynne som nettleksehjelere? Det var et ønske om å gjøre rivillig arbeid. Jeg fant ut at i ettleksehjelpen kan jeg bidra est. Jeg hadde egentlig satt eg opp på vanlig leksehjelp. en dette var noe nytt. Da jeg le spurt om å være med, tenke jeg at det virket spennende ta i bruk andre ressurser, sier ossland. Til daglig holder han å med en masteroppgave i etroleumsteknologi. Så det er spørsmål i realfagene om er ditt bord? Ja, men mange av spørsmålee er jo mer allmenne, minner ossland om. ime og ranum ønsket også å rive frivillig arbeid, og fant det aturlig å begynne med leksejelp. Det er kjekt å være med og idra. Jeg begynte først i vanlig eksehjelp før jul, forklarer Time, om studerer kunst og kultur. Jeg svarer på alle spørsmålene om ikke er realfag, hehe. ranum er fra jøvik, og tar en aster i konstruksjoner og maerialer. Seriøse spørsmål? - Det blir vel ganske fredelig her i forhold til den normale leksehjelpen? - Ja, men det avhenger jo litt av hvor mye vi snakker sammen. Men vi får god tid til å tenke ut smarte svar. Du får jo ingen dialog her, det er kun spørsmål og svar, poengterer Rossland, og setter dermed også fingeren på utfordringen med denne type leksehjelp: - Vi får jo ikke forsikret oss om at eleven forstår. Vi må også forsøke å gi svar som de ikke bare skriver rett av, sier Rossland, og frivillighetskoordinator Torill Mjølsnes skyter inn: - Det kan også være en utfordring at vi får inn uklare spørsmål fra elevene. - Av og til kan spørsmålene være litt banale, og vi lurer på om de er seriøse, sier Rossland, og kommer med et eksempel: - Jeg har fått spørsmål om Jesus virkelig kunne gå på vannet, og i tilfelle hvordan han fikk det til. Kine ranum og Anders Rossland trives som nettleksehjelpere. Det er en utfordring å finne ut hvordan det er mest hensiktsmessig å svare på spørsmålene fra elevene, mener de. Supplement til vanlig leksehjelp Time trekker fram en annen utfordring: - Det kan være vanskelig å vite hvor utfyllende vi skal svare. Vi kan jo for eksempel få et spørsmål om jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Dette kan du jo skrive en hel bok om. Vi vet jo ikke hva elevene skal bruke svarene til. Er det til en prosjektoppgave, eller er det bare et enkelt spørsmål i en oppgave? Spørsmålene kan også være veldig generelle og store, og Mjølsnes gir et eksempel: - Hvordan skriver man et godt dikt, eller en god fortelling? Begrensningene og utfordringene viser at leksehjelp på nett ikke kan erstatte vanlig leksehjelp, men snarere være et supplement. Ordningen har sine klare og åpenbare fordeler i forhold til det å måtte møte opp på den vanlige leksehjelpen. I tillegg gir nettet mange muligheter både gjennom det å henvise til relevante artikler og oppslagsverk, samt illustrasjoner og levende bilder. Lav barriere - Målsetningen er å nå ut til flest mulig. Her er det ingen barrierer. For mange er det vanskelig å oppsøke leksehjelpen sånn fysisk. Leksehjelp på nett gjør det enklere for dem, og det blir derfor lettere å nå ut til flere, forklarer Mjølsnes. - Det er utviklet et eget program til dette. Du går inn på nettleksehjelpen.no. Der må du registrere deg for å komme inn, og alt er anonymt. Ingen har tilgang til å se hvem som har stilt de ulike spørsmålene, og svaret kommer også fra nettleksehjelpen, og ikke fra en person, forklarer Mjølsnes. Hun sier videre at alle svarene skal kontrolleres av en annen leksehjelper før de blir sendt ut. Dette for å forsikre seg mot en mulig uheldig utvikling av kommunikasjonen med de unge. Hun sier videre at nettleksehjelperne har fått grundig opplæring i hvordan de møter de unge på denne plattformen. - Hadde det ikke vært enklere om dere kunne hatt en dialog fram og tilbake med elevene? - Jo, men det har med både anonymiteten og enkelheten å gjøre. Elevene kan jo stille nye spørsmål, men vi vil ikke kunne se at det er samme elev, påpeker Time. Breiere markedsføring Nettleksehjelpen er et samarbeidsprosjekt mellom Sølvberget og Stavanger Røde Kors. Det var Roar Houen ved Sølvberget som først lanserte ideen, og det er Stavangerfirmaet Logica som har utviklet programvaren. Ordningen ble lansert i februar. - Vi har hatt en relativt stille lansering. Det har vært viktig å få både folk og utstyr på plass, og sørge for at systemet fungerer. Sånt sett har vi fått luket ut litt barnesykdommer, forklarer Mjølsnes, og legger til at de nå er klare for en litt bredere markedsføring. - Tror du ordningen har et potensial for vekst? - Ja, absolutt, men vi må vokse i takt med oss selv, sier hun, - og vi forstår at det handler om at frivillige ikke vokser på trær. - Hvor mange brukere har nettleksehjelpen til nå? - Antall registrerte brukere er i dag rundt 200. Nå skal vi ut og informere både skoler og foreldre. - Hvem er det som er brukerne? - Det kan vi ikke se siden det er anonymt. Vi kan kun se hvilken kommune de kommer fra, og hvilket klassetrinn de selv har lagt inn i brukeren sin, avslutter Mjølsnes. Vi testet nettleksehjelpen Siden Nettleksehjelpen er en åpen og anonym tjeneste, valgte vi å sette leksehjelperne på Sølvberget på en aldri så liten prøve. Vi klekket ut et spørsmål i samfunnsfag som vi så for oss at en tiendeklassing kunne ha spurt om: Spørsmål fra elev : Vi lærer at Norge fikk sin frihet i 1814 fordi vi ble fri fra Danmark. Men vi gikk jo inn i union med Sverige og kom under kongen der. Hvorfor feirer vi ikke 1905 heller, når vi ble fri fra Sverige? Nettleksehjelpen: Hei! Takk for at du bruker Nettleskehjelpen. Det er riktig at det danske kolonistyret opphørte i 1814, og ble avløst av det svenske. Men i denne prosessen fikk Norge sin egen grunnlov. Den ble signert og godkjent på Eidsvoll 17. mai 1814, og den gjaldt selv om Norge var i union med Sverige. Derfor feirer vi 17.mai og juni er offentlig flaggdag fordi da var unionsoppløsningen i 1905 med Sverige et faktum. Påskehilsen fra nettleksehjelpen. Med sitt korte og konsise svar viser denne lille stikkprøven at Nettleksehjelpen utgjør et ypperlig tilbud til elever i ungdomsskolen. De kan formulere og legge inn spørsmålene når de måtte ønske, og om en virkedag eller to kan de gå inn og hente ut svaret. Ros fra bruker Det hender at nettleksehjelperne får inn tilbakemeldinger fra brukerne. En fornøyd elev skrev følgende om tilbudet fra Røde Kors: Jeg vet ikke om dere ser dette, men jeg håper dere gjør det. Etter jeg lagde en konto her, på nettleksehjelpen.no har det blitt mye enklere for meg å gjøre leksene. Dere svarer utrolig bra, samtidig som jeg må tenke litt selv når jeg skal gjøre oppgaven, altså dere sier ikke svaret rett ut til meg. Så denne siden er ganske bra for meg, og dere er veldig flinke, bare sånn dere vet det. Dette var ikke akkurat et spørsmål, men jeg følte dere trengte denne oppmuntringen, og at dere får vite hvor stor pris jeg setter på denne nettsiden.

9 RØDE KORS ROALAND 9 Leksehjelp på kaien Fakta om nettleksehjelpen Finnøy Røde Kors er i ferd med å stable seg på beina. Det startet egentlig med at skolekontoret ønsket en ordning med leksekafé, og henvendte seg til Rogaland Røde Kors. Ved å ta i bruk lokalavisen Øyposten fikk Røde Kors tak i ro Sevheim, og nå er leksehjelpen godt i gang på Kaihuset. Av Trond Anfinnsen I første etasje finner vi en koselig liten kafé. Vi går opp trappen. Under tykke bjelker i heltre har barn benket seg. De sitter med utfordrende oppgaver i norsk, matte, engelsk og samfunnsfag foran seg. En håndfull frivillige har fått på seg røde t-skjorter, og øser av sin kunnskap til de unge håpefulle. Det er virkelig god stemning i lokalet, og vi velger å tro at vår tilstedeværelse gjør barna litt mer yre enn de normalt er under leksehjelpen. - Kommer vi i avisen nå? roper de, og alle vil bli fotografert. od hjelp å få Vi setter oss ned ved bordet der Sevheim sitter. Der sitter også femteklassingen Esther. - Er du ofte på leksehjelpen? - Jeg har vært her hver gang. - Synes du hjelpen her er god? - Ja. Jeg trenger mest hjelp i engelsk. Jeg tror det er norsk jeg er best i, sier Esther. Ved siden av Esther sitter Ingvild. Hun går i fjerde klasse. - Jeg har vært med de fleste gangene, og synes også at vi får god hjelp. Jeg trenger også mest hjelp i engelsk, og synes selv jeg er best i norsk. Helen og Reidun sitter ved det samme bordet. Jentene samstemmer i at de forsøker å gjøre alle leksene ferdig på leksehjelpen sånn at de kan ha helt fri resten av dagen. - Hvor ofte har dere leksehjelp her, Sevheim? - Foreløpig bare en dag i uken, men pågangen er såpass stor at vi ønsker to dager i uken. Det er også plassmangel i forhold til hvor mange vi kan ha her hver gang, sier Sevheim. Leksehjelpen på kaien er hver tirsdag fra klokken14:30 16:00. Esther og Ingvild synes det er god hjelp å få på leksehjelpen. De forsøker å bli ferdige med alle leksene før de går for dagen. ro Sevheim fra Finnøy tok imot utfrodringen fra Rogaland Røde Kors, og har nå startet opp leksehjelp. Det neste blir å få et lokallag på beina. Ønsker et lokallag - Det var egentlig kommunen som var initiativtaker til leksehjelpen, fortsetter Sevheim. - Skolekontoret ønsket en ordning med leksekafé, og henvendte seg derfor til Rogaland Røde Kors. Deretter gjorde Røde Kors et stunt. De gikk ut i lokalavisen Øyposten og etterlyste frivillige som ville gripe tak i dette. Det var Cathrine Thorsen Tellnes som tok dette initiativet, og jeg var den som henvendte meg, forklarer Sevheim. Hun jobber nå med å få startet opp lokallaget, og regner med at det skjer nå i løpet av våren. - I høst hadde vi 68 barn som var innom leksekafeen her på Finnøy. Det viser at det definitivt er grunnlag for et lokallag, og vi nærmer oss et stiftelsesmøte. Men vi trenger flere frivillige, for eksempel som valgkomité til stiftelsesmøtet. Det er litt sånne ting som må på plass, forklarer Sevheim. TRENER DU HJELP MED LEKSENE? På Sølvberget tilbyr vi leksehjelp til ungdommer og studerende voksne i alle aldre. Kompetente leksehjelpere tilbyr hjelp i alle fag. Ingen påmelding nødvendig. Elever i ungdomsskolen (Barne- og ungdomsbiblioteket) Tirsdager og torsdager kl Videregående skole og voksenundervisning (Kulturbiblioteket) Mandager til og med torsdager kl Stavanger Røde Kors driver flere leksehjelpstilbud, og dekker både videregående skole og ungdomsskole. I samarbeid med Stavanger bibliotek drives det leksehjelp fire dager i uken for elever i videregående skoler, og to dager i uken for ungdomsskoleelever. I august 2007 tok prosjektleder ved Stavanger Bibliotek, Roar Houen, kontakt med Røde Kors for å se på muligheten for å tilby nettbasert leksehjelp i Stavanger. Firmaet Logica ble med i prosjektet og fikk ansvaret for utviklingen av programvaren. erminatr har utviklet den grafiske profilen. Systemet ble testet på flere elevgrupper høsten 2009, og tilbakemeldingene var gode. Det ble spesielt oppfattet som positivt at elevene kunne logge seg på systemet når det passet dem. Om systemet Systemet er laget så enkelt så mulig for å ha en lav brukerterskel, og for å kunne være en enkel løsning å implementere i flere lokalforeninger i Røde Kors. Det er også bygget inn kontrollfunksjoner i systemet. Det betyr blant annet at både elevene og leksehjelperne er anonyme, at det er en enkel spørsmål/ svar-funksjon, og at leksehjelpernes svar alltid skal kontrolleres av en annen leksehjelper. Dette både for at systemet skal være enkelt, men også fordi en vil unngå muligheten for en uheldig utvikling av kommunikasjonen. Samtidig er systemet bygget slik at det kan utvides med ekstrafunksjoner dersom en ser behov for det. Om brukerne Nettleksehjelpen vil være mulig å bruke for elevene der de er, hjemme eller på skolen. Selv om nettleksehjelpen ikke vil kunne erstatte vanlig leksehjelp, så vil det kunne være et supplement til det eksisterende tilbudet. Det vil være et tilgjengelig tilbud for de som er forhindret eller ikke ønsker å gå på vanlig leksehjelp. Det er ikke andre krav til brukerne enn at de har tilgang til en pc, og at de registrerer seg med en bruker på nettsiden. De frivillige Leksehjelperne er frivillige, og de har høyere utdanning. De har gjennomgått nødvendig opplæring og kursing for leksehjelpere. De har også fremvist politiattest og oppgitt referanser før de starter i arbeid som involverer kontakt med barn og unge. De vil svare på spørsmål hver dag fra mandag til torsdag. Dette er den viktigste faktoren for å få nettleksehjelpen til å fungere, og er den delen vi vil jobbe mye med for å sikre oss kvalitet i tjenesten. Vi ønsker å samle leksehjelperne på biblioteket som det formelle svarstedet. Slik tror vi at vi kan gjøre det hyggelig for leksehjelperne, og samtidig sikre oss at kvaliteten på svarene blir bra ved at de kan bruke hverandres kompetanse. Mål og fremdrift Målet med prosjektet er å drive et godt nettbasert leksehjelpstilbud for ungdomsskoleelever i Stavanger. Tanken er at ordningen kan gjøres til et landsdekkende tilbud gjennom Norges Røde Kors. En eventuell utvidelse til videregående elever kan også vurderes dersom kapasiteten tilsier det. Prosjektet er en pilot for Norges Røde Kors, og erfaringene fra Stavanger dette første driftsåret vil være nyttige ved en eventuell utvidelse av tilbudet. Finansieringer Røde Kors har hatt mulighet til å jobbe med utvikling av nettleksehjelpen på grunn av midler fra Barne- og Likestillingsdepartementet, samt kommunale midler for barne- og ungdomsarbeid. Sølvberget, Stavanger Bibliotek har bidratt med prosjektmedarbeider og stiller også pc`er og lokaler til disposisjon. Logica og erminatr har sammen laget nettløsningen helt vederlagsfritt, et arbeid som har krevd mange arbeidstimer. Systemet som er valgt er valgt fordi det er en gratisløsning uten lisensutgifter. Det har vært et bevisst valg fordi en ønsker å gjøre dette til en løsning som flere lokalforeninger kan overta og drifte uten for store kostnader. Nettstedet har vært i ordinær drift fra 1. februar 2010, og er tilgjengelig fra denne siden:

10 10 RØDE KORS ROALAND Bertelsen & arpestad AS 4370 Egersund - Tlf Egersund Betongindustri AS 4370 Egersund - Tlf STØTTER RØDE KORS ARBEIDET HAUESUND Haraldshaugen Camping 5515 Haugesund Tlf Støtter Røde Kors Opstadvegen 643 Boks Varhaug Tlf Seland Optikk Jæren AS Jærv. 549, 4352 Kleppe Tlf Fax M&A Tjemsland Ans Pb.24, Nymannsv.6, 4362 Vigrestad Tlf Ove Eikestein Haugesund kommune støtter Røde Kors HÅ AS Norsk Protein AS rødeland, 4365 Nærbø Tlf Fax EERSUND HJELMELAND HJELMELAND KOMMUNE Avd. for psykisk helse STØTTER RØDE KORS HJELMELAND Jernbanevn. 21, 4365 Nærbø Tlf KLEPP Jærvegen 532, 4352 Kleppe Tlf SANDNES Byggfirma Jostein Ege Heggdalsv. 882, 4370 Egersund Tlf HÅ KOMMUNE Pb. 24, 4368 Varhaug Telefon Støtter Røde Kors Tryggheim Skular AS Tryggheimv. 13, 4365 Nærbø Tlf Fax Borev. 5, 4352 Klepp Tlf Fax mob Tengsareidv. 1, 4370 Egersund Tlf Fax HÅ c/o Nortura. Pb. 164, 4367 Nærbø Tlf Mob Helganesvn. 24, 4262 Avaldsnes Tlf KARMØY Rogaland Røde Kors takker annonsørene for den flotte støtten udmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf Bygg og Kaianlegg AS Bøneset, 4260 Torvastad Tlf / Fax Rogaland Røde Kors takker annonsørene for den flotte støtten Solaveien MOSS AS Halløkka Sandnes 4, 1534 Moss Tlf Fax Tlf: Fax: jesdalv. 3, 4306 Sandnes Tlf Fax Strandgt. 41, 4307 Sandnes Tlf Fax SOLA abriel Østråt AS Bedriftsv. 11, 4313 Sandnes Tlf Takla Energy AS Sandnes Dalev. 29, 4328 Sandnes Tlf: Fax: Energiv. 20, 4056 Tanager Tlf Fax Mento A / S Kontinentalv. 22, 4056 Tananger Tlf Fax Sola Drosjesentral Solakrossen, 4050 Sola Tlf Fax SOLA Varabergmyra 4/8, 4050 Sola Tlf Fax Pb. 649 Sentrum, 4003 Stavanger Tlf øre - nese - halslege Arvid Kaada Solakrossen, 4050 Sola Telefon Støtter Røde Kors D. Danielsen AS Tananger, 4056 Tananger Tlf Fax Kolonial, skipshandel stor husholdningsavdeling, riggavdeling Risavika Havnering Tananger Tlf HAMMAREN TRANSPORT Nordsjøv. 307, 4053 Ræge Tlf: Kjell Pahr-Iversen Bergsagelv 20, 4016 Stavanger Tlf TIME Sola Regnskap BA Sandev. 32 Pb. 135, 4097 Sola Tlf.: Fax: STAVANER Byggmester Sagen as Sjøhagen 2, 4016 Stavanger Tlf Fax E-post: ØMI AS Ljosheimv. 1, 4050 Sola Tlf Fax Helland AS Lars Hertevigsgt. 5, 4005 Stavanger Tlf Sandnesvn. 80, 4050 Sola Tlf Fax Rasmussen Elektro AS Solakrossv 6, 4050 Sola Tlf Fax Trenger du elektriker Spør oss Prøv oss Rogaland Ventilasjon og Blikkenslagerlaug Stavanger Tlf Støtter Røde Kors Barn og unge som ønsker kontakt, kan henvende seg til Barneverntjenesten i Time kommune Tlf eller adresse: Arne arborgs v. 30, 4349 Bryne Veidekke Entrepenør AS Karmsundgt. 51, 5531 Haugesund Tlf Mail: Tlf.: Faks: Håland Vest Byggmesterforretning Nybygg Reparasjoner Trelastlager Planlegging Tegning Tlf Rogaland Røde Kors takker annonsørene for den flotte støtten RANDABER TIME TIME Randaberg Avlastningssenter Pb. 40, 4096 Randaberg Tlf SANDNES Møller Bil Sandnes og Jæren Kvernelandsveien, 4323 Sandnes Tlf SOLA Jåsund Bygg Tanangervn. 53, 4056 Tananger Tlf Fax ulv og Tak AS Solbergv. 5, 4050 Sola Tlf Fax Uni Mek AS Industrivn. 4, 4340 Bryne Tlf Murmester Heskje AS Pb. 270, 4349 Bryne Tlf / Transtec Per Øyvind Egge 4340 Bryne Tlf Bryne Rør AS Skulegt. 9, 4340 Bryne Tlf Jærtun Lutherske Friskule 4349 Bryne Tlf Alveland Bunader 4340 Bryne Tlf Montér Sandnes Strandgt Sandnes Tlf Kongsgårdbakken 1, 4000 Stavanger Tlf

11 RØDE KORS ROALAND 11 Bedriftsveien 6, 4353 Klepp stasjon - tlf ROALAND FYLKESKOMMUNE REIONAL UTVIKLIN Slipp ambulansen fram Karmøy Folkehøgskule Austre Karmøy veg Kopervik Kurs og reisekurs, selskapslokaler Karmøy Vandrerhjem Tlf sept. Korleis kan ein meistra angst. Psykiatrisk sjukepleiar Marit Irene arborg, JDPS 10.sept. Kva opplever barn og unge når dei blir utnytta fysisk eller psykisk. Nina Myklebust og Lilly Egge, Senter mot seksuelle overgrep 17.sept.Råd og hjelp når ein føler seg deprimert. Sjefsjukepleiar Aslaug Fjordholm, JDPS og Laila Horpestad. 24. sept.familievald. Psykologspesialist Anne Solberg, Senteret Alternativ til vald 01. okt.det vanskelege ved å vera dei pårørande. Psykiatrisk sjukepleiar Olaug Sleveland Johannesen, JDPS og Sybille einer. 08. okt. Ein og ein halv times forelesing om korleis ein kan forstå eit menneske med psykopatiske trekk. Psykolog Paul Nordgren, JDPS Opne førelesingar hausten 2009 på M 44 i personalkantina 2. etg. Kl Tlf okt. Kjærast og partnar som pårørande. Sosionom ro Solsbak, JDPS 22. okt. Kommunikasjon i familien meir enn bare prat. Psykolog Fredrik Frøyshov, Familisenteret på Bryne. 29. okt. Hjelp til å forstå og koma i kontakt med sin eigen livsstyrke. Kunst-og uttrykksterapeut Eva Flodberg, JDPS og Solfrid Undheim Beergersen 05. nov. Kva er psykose. Psykiater Per Øglænd, JDPS 12. nov.sjølvbilde på vektskåla. Vanskar med å eta. Psykolog Tron Omland, JDPS 19. nov.psykologiske vitamin positiv psykologi. Psykolog Bjørn Olav Olsen, JDPS Stavanger Taxi DET NORSKE VERITAS Hamrasletta 9, 4056 Bergen Tananger Tlf Fax Telefon Telefax Internet: orstadvegen 96, 4353 Klepp St. tlf Fax: STAVANER KOMMUNE Vei Park Idrett Slipp ambulansen fram Karmøy kommune Tlf Tlf: Fax: Nordsjøvegen, 4050 Sola E-post: West Communication AS Røyebergsletta 29, 4052 Røyneberg Mob Fax Det Norske Veritas AS 4007 Stavanger Tlf: &H Skjelnes Entreprenør AS Seimshagen 30, 5072 Seimsfoss Tlf Byggmester Øystein Mosevoll Mob Tlf Fax Dinlokale Mesterhus-forhandler Haugaland Elektroservice AS Longhammarvegen Haugesund Tlf BJ Services AS Plattformvegen 9, 4056 Tananger Tlf Fax Spar Ålgård AS Skogsvingen 2, 4330 Ålgård Tlf Mask.entr. Lars Petter Dahle Tuftev. 42, 4355 Kvernaland Mob BAUTAS BLIR TIL RAMIRENT Bautas AS Et Selskap i Ramirent Mob Pb. 54 Verven, 4239 Sand Tlf Fax Vi bygger nye Nordvikgården og har bygget Blomstølen Vi har sentral godkjenning Haaland & Thuestad AS Sundvn. 22, 4250 Kopervik Tlf Skiold Tlf magneten-senter.no Molinergutt AS Nordre Ålandsv. 58, 4270 Åkrehamn Tlf Alt innen: Rør Service Nybygg Industri Kontor: Fax: Mobil: Byggmester MIDT Slyk og IEspevik AS Myrhaugv. BLINKEN 6, 4330 Ålgård Time kommune Arne arborgsv. 30, 4340 Bryne Tlf MIDT MIDT I I Styk: Espevik: Åpent (18) Mat 7-23 (8-21) Bjelland VVS AS Hydro Aluminium Profiler Karmøy AS 4265 Håvik Tlf Fax Jæren Folkehøgskule Søren Øvretvetsv Kleppe Tlf Fax BLINKEN BLINKEN magneten-senter.no magneten-senter.no Kvalemarka 29, 5514 Haugesund Åpent (18) Mat Åpent (8-21) (18) Mat 7-23 (8-21) Johan P. Johnsen AS Nedre Holmegt. 22, 4006 Stavanger Tlf Tlf Rogaland Røde Kors takker annonsørene for den flotte støtten! Nytt tak? Kontakt Byggmester B.O.B for gratis prisoverslag tlf:

12 12 RØDE KORS ROALAND iljastølv. 8, 4335 Dirdal Tlf Fax Sola videregående Skole Vi tilbyr 4 utdanningsprogram Studiespesialisering Idrettsfag Elektrofag med landslinje for flyfag Teknikk og industriell produksjon Åsnutv. 51, 4050 Sola Tlf Bilfører 65+ OPPFRISKNINSKURS for bilførere over 65 år! I samarbeid med Statens vegvesen Rogaland, Stavanger starter oppfriskningskurs for 65+ på flere steder i fylket. Lær om de nye trafikkreglene, rundkjøring, kryss, hvordan «lese» trafikken, kompensering for alderen m.m. Kursets mål er å gjøre deg til en tryggere og bedre bilist samt gi deg økt mobilitet, frihet og glede i trafikken. NB! Ingen mister førerkortet! Plattformv. 5 Pb. 63, 4098 Tananger Tlf Fax // VI IR MENNESKER MULIHETER NAV ROALAND Sola kommune Avdeling kommunalteknikk INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN Slik gjør du med drikkekartongene Skyll drikkekartongene, brett hver kartong og putt dem inni hverandre til det blir en drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i en plastpose, knytt igjen og legg posen i den grønne beholderen. Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg, plastbelegg eller skrukork i plast. VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON Sola kommune, Tlf , E-post: RETT PÅ SAK Vi arrangerer flere kurs fordelt på flere steder i fylket, både vår og høst. Ta kontakt med det lokale Folkeuniversitetet, eller med Statens vegvesen ved Per Eirik, telefon , for å få vite mer. MELD DE PÅ DU OSÅ! Statens vegvesen Rogaland Folkeuniversitetet Sola kommune Avdeling kommunalteknikk VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON Jæren Her får du alt du trenger, både til bilen, deg selv og dagligvarer. Velkommen innom for en hyggelig handel! 5576 Øvre Vats Tlf INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN Dreierveien 25, 4321 Sandnes Tlf Slik gjør du med drikkekartongene Skyll drikkekartongene, brett hver kartong og putt dem inni hverandre til det blir en drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i en plastpose, knytt igjen og legg posen i den grønne beholderen. Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg, plastbelegg eller skrukork i plast. Sola kommune, Tlf , E-post: RETT PÅ SAK cowi AS Haugåsstubben 3, 4016 Stavanger tlf: Husk på Brannsikring før det brenner tlf

13 RØDE KORS ROALAND 13 Smørbrød og kaker til enhver anledning. Holgers Konditori AS ravarsveien 53, SANDNES. Tlf amlevn. 23, 4315 Sandnes Tlf Fax Transocean er verdens største offshore boreselskap. Selskapet har en flåte på 146 mobile offshore innretninger. Transoceans flåte er ansett som en av de mest moderne og allsidige i verden på grunn av sin evne til å operere i teknisk krevende områder innen borevirksomhet offshore. Selskapet er også ledende innen sin bransje når det gjelder enheter som kan operere på dypt vann og under ekstreme forhold. På norsk sokkel opererer Transocean 5 rigger Sandnes Nytt tak? Kontakt Byggmester B.O.B for gratis prisoverslag tlf: Bjorhaugslettå 10, 4365 Nærbø Tlf E-post: Vilje til vekst Lokal verdiskaping er et hovedmål for oss i SpareBank 1 SR-Bank. Og ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får anledning til å utfolde seg. I en årrekke har vi vært en av regionens største støttespillere. jennom støtten bidrar vi i en felles dugnad for utvikling av lokale intiativer, frivillighet og engasjement. Vi jobber for at du skal få muligheter i framtiden. Vi har vilje til vekst. Klepp Sola Tlf Solakrossvegen 26, 4050 Sola 0 Þ \ X _ R =VZ Rg ] Bank. Forsikring. Og deg. Totalleverandør av tjenester innenfor ferdigstillelse! Onshore/offshore IKM Testing AS Størst utvalg! Vi har modellene som passer deg! Sandnes, Langgt. 18, t Kvadrat, Inng. A, t Bryne, Parken Senter, t Baretti Klepp, Jærhagen t Stavanger, Østervåg 10, t (kun undertøy, badetøy og nattøy) Støtter det lokale Røde Kors Trim Towers - Larsamyrå Sandnes Flinteg. 2A, 4016 Stavanger Bilpaviljongen AS Vingv. 2, 4050 Sola Tlf Fax Tlf Fax Roald Amundsensgt. 115, 4307 Sandnes Tlf Fax Quality Airport Hotel Stavanger, Stavanger - Sola Sømmeveien 1, 4050 Sola Quality Airport Hotel, Stavanger er med sin strategiske beliggenhet et naturlig samlingspunkt for konferanser med fokus på faglig innhold og sosialt samvær utenfor storbyens «fristelser». Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Quality Airport Hotel, Stavanger For informasjon: /konferanseavdelingen: Mail: Krisesenteret har åpent hele døgnet! Ta kontakt på telefon Les mer om oss på

14 14 RØDE KORS ROALAND søker Avd: Sola Avd: Stavanger Tlf Fax Klinikken AS Skogateigen 28, 4369 Vigrestad Tlf: Fax: Vi vil gi noe tilbake i offshoreindustriens elitedivisjon 4370 Egersund. Tlf I Halliburton tror vi på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Derfor støtter vi et bredt spekter av lag og organisasjoner. Rett og slett fordi vi liker det. Vi opplever at et slikt engasjement styrker både oss som mennesker og omgivelsene rundt oss. Det syns vi er bra for alle. Foto: Anne Lise Norheim NORTRAIN er Norges største utdanningssenter for fagarbeidere innen boring, brønnservice og relaterte fagområder. Nortrain tilbyr allsidig utdanning tilpasset virksomheten på sokkelen. Vi underviser i bore- og brønnfag og tilhørende områder, basert på krav fra myndigheter, operatører og selskaper. Kursdeltakerne får såvel teoretisk som praktisk tilnærming til fagomådene. Høyt kvalifisert lærepersonell, topp utstyr, moderne skolebygg og mer enn 30 års erfaring fra norsk sokkel er din garanti for at du er fagmessig oppdatert hos oss. Klikk deg inn på våre hjemmesider Tangen 10, 4070 Randaberg Tlf.: , Fax: Tlf DITT LOKALE BILVERKSTED KLEPP AUTO BILVERKSTAD AS Kjøpmannsbrotet 9, 4352 KLEPPE Telefon: Forskningsbasert naturprodukt som styrker immunforsvaret _MECA_NO_Annonse_Klepp_Auto_Bilverkstad_50x50.indd :44:57 1 Postboks 74, 4367 Nærbø Fax Mob Mob E-post: WALDELAND & DUBLAND AS MUR - PUSS - FLISER Djuphodl 3, 4360 Varhaug Tlf / Les mer og bestill på Medox.no eller ring oss på Hos oss vil du aldri være til bry når du ringer kan du være anonym Krisesenteret er et lavterskeltilbud til kvinner som er mishandlet fysisk eller psykisk. Kvinnene trenger ingen henvisning for å komme til senteret, vi har ingen ventelister verken for opphold eller samtale. Vi har åpent hele døgnet, hver dag.

15 DA L A UR R 2 UNSLIN W V IK ED F RE 15 KL FR E A FACE SIE UB B 6 E7 T OR S D n e l a v i t s e f s r a k Ung 84 Spelar også torsdag og laurdag i am et! ROALAND 0 UT A N E KL. 2 RØDE KORS A 0.0 A L V T 00 D K S ER L AU IV MARI KL. 24 A. D EN SS L D KL DA 0 A K SD L. TOR A T ME B R Y N TI ØR J L L IN RI RU TR E KK I AU N AURBÆRIN ST B A LL E T ND KV I N OLKBÆR NF I N O L LE Y BA NV N LL VA juni Rema 1000 Bytunet tlf:com TILBUD kr 950,- ved kjøp avtlf: langhelg billett på førehand. Rema 1000 Raglamyr Førehandsal på Billettservice: tlf Rema 1000 Solvang tlf: Billettar kan også kjøpast i porten: NB: Fleire Torsdag Søndag kr. 1100,oppdateringar Rema 1000 Spannavegen tlf:på52 nett! Fredag Søndag kr 800,- Legitimasjon må synast ved inngangen. Dersom du har tips om bruk av narkotika på festivalen, ta kontakt på telefon Mindreårige blir sendt heim på eiga rekning. Store musikkanlegg skal ikkje brukast i leiren. Musikken må dempast innan kl 03:00. Ikkje tillatt med badestamp og hundar. Velkommen til sommarens bonde ørt i Suldal! Laurdag Søndag kr 400,- Aldersgrense: år. Prisen inkl. teltplass (ikkje straum), bilparkering, underhaldning og dans. Det vert sal av frukost, grillmat, mineralvatn og øl/vin. Støtter Haugesund Røde Kors ARR: KJETIL NÆRHEIM, ERIKSMOEN, 4237 SULDALSOSEN R L AU DA FR E KL UNSLIN V IK ED TOR L A UR A F RE D 0 KL. 2 A FACE SIE UB B 6 E7 T OR S L V UT A N E A K D IV MARI T KL. 24 A. D EN SS L L. D KL DA 0 A K SD S ER 33 W 32 n e l a v i t s e f s r a k g juni Un 84 Spelar også torsdag og laurdag i amfiet! A T KV I RU com Legitimasjon må synast ved inngangen. Dersom du har tips om bruk av narkotika på festivalen, ta kontakt på telefon Mindreårige blir sendt heim på eiga rekning. Store musikkanlegg skal ikkje brukast i leiren. Musikken må dempast innan kl 03:00. Ikkje tillatt med badestamp og hundar. Velkommen til sommarens bondeflørt i Suldal! TILBUD kr 950,- ved kjøp av langhelg billett på førehand. Førehandsal på Billettservice: tlf Billettar kan også kjøpast i porten: NB: Fleire Torsdag Søndag kr. 1100,oppdateringar på nett! Fredag Søndag kr 800,Laurdag Søndag kr 400,- Aldersgrense: år. Prisen inkl. teltplass (ikkje straum), bilparkering, underhaldning og dans. Det vert sal av frukost, grillmat, mineralvatn og øl/vin. ARR: KJETIL NÆRHEIM, ERIKSMOEN, 4237 SULDALSOSEN ØR J ME B R Y N TI N TR E KK I AU Tlf Haraldsgata 81, 5528 Haugesund AURBÆRIN ST L L IN RI Naturbakst AS B A LL E T ND N OLKBÆR NF I N O L LE Y BA NV N LL Pb. Pb.194, 194, Stavanger Stavanger Mob. Mob Fax. Fax VA SF SF Kino Kino Stavanger Stavanger//Sandnes SandnesAS AS

16 B -Blad RETURADRESSE: Postboks Drammen

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

- Lærte meg folkeskikk i Røde Kors

- Lærte meg folkeskikk i Røde Kors Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 2 - NOVEMBER 2007 20. ÅR Røde Kors Delte sine ferieminner Da Rogaland Røde Kors arrangerte omsorgshelg 27. og 28. oktober, fortalte

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker avisa Utgave for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 HVERDAGSVENNER En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by 2015

Detaljer

Flyktningeguidekafe. I denne utgave. Per Olav Stange se side 10. 80-åring på Gyland se side 6

Flyktningeguidekafe. I denne utgave. Per Olav Stange se side 10. 80-åring på Gyland se side 6 F U L L D I S T R I B U S J O N Rogaland Røde Kors m/flekkefjord by Årgang 19. Nr. 1 mai 2006 Flyktningeguidekafe I denne utgave Per Olav Stange se side 10 80-åring på Gyland se side 6 Sayyare Hamit og

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO ELLER SEND SMS «FADDER» TIL

BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO ELLER SEND SMS «FADDER» TIL TEMA: Samfunnsansvar magasinet rema 1000: rekrutterer besøksvenner dnb nor: rune bjerke om norsk sårbarhet Jotun: nødhjelper i katastrofer 22011 møt frivillige hos tine: Med overskudd til å hjelpe BLI

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer