Hva mener du? Svarkort side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva mener du? Svarkort side 9"

Transkript

1 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9

2 Utgivelsesplan 1. Internasjonale utfordringer 30. november. Svarfrist 1. juni 2. Valgordninger 17. desember. Svarfrist 1. mars 3. Kvinnelig verneplikt 17. desember. Svarfrist 1. mars 4. Seniorpolitikk 14. januar. Svarfrist 1. juni 5. Utdanning 28. januar. Svarfrist 1. juni 6. Grønn økonomi 11. februar. Svarfrist 1. juni 7. Familiepolitikk 25. februar. Svarfrist 1. juni 8. Skatt og velferd 10. mars. Svarfrist 1. juni 9. Urbanisering og distriktspolitikk 2. april. Svarfrist 1. september 10. Kriminalitet 14. april. Svarfrist 1. september 11. Integreringspolitikk 28. april. Svarfrist 1. september 12. Næringspolitikk 13. mai. Svarfrist 1. september 13. Velferd, valgfrihet, rettighetsfesting og grenser for politikk 26. mai. Svarfrist 1. september 14. Helse 9. juni. Svarfrist 1. september 15. Forskjeller og fattigdom 23. juni. Svarfrist 1. september 16. Bistand 12. august 17. Likestilling 26. august Innspill kan også sendes til Arbeiderpartiet Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo. Merk konvolutten med «Programdebatt» Rådslag kan lastes ned på eller bestilles på eller på tlf Det kan bli mindre endringer i datoer og temaer i tabellen ovenfor. Rådslagene kan lastes ned på bestilles på epost til eller på tlf Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Fossum Beyer Utg.ansv.: Ingrid Sagranden Redaksjon: Karin Yrvin, Kristine Joy Nordenson, Monica Volden Sivertsen, Tone Bråten, Nina Yong Kviberg, Sarah Pierstorff, Nina Hanssen, Siri Baastad Forsidefoto: Mette Møller/Dagbladet Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget Telefon: E-post redaksjonen: / Redaksjonen for denne utgaven ble avsluttet: 10. april Opplag: Grafisk produksjon: 07 Gruppen, Oslo (2 nr. 2 mai 2008

3 Velkommen til debatt Arbeiderpartiets programdebatt «Sosialdemokrati 2020» er nå i gang. Vi skal utarbeide partiprogrammet for perioden , men også tenke framover. Hva er de viktige utfordringene i framtida? På hvilke områder må vi utvikle ny sosialdemokratisk politikk? Debatten om Arbeiderpartiets program blir landets viktigste verksted i tiden frem til landsmøtet skal vedta programmet våren Programkomiteen har lagt opp en prosess der alle medlemmer i partiet, og alle andre interesserte, skal inviteres til å komme med innspill og delta i debattene. Spørsmålene vi stiller er mange. Hvordan tar vi i bruk de eldres ressurser? Hva slags skole skal vi ha? Hvordan utvikler vi en grønn økonomi? Vi stiller spørsmål rundt bistand, fattigdom, rusmiddel politikk og distriktspolitikk. Debattopplegg om viktige temaer, konferanser, samråd og møter flere steder i landet, vil bidra til å bringe opp viktige saker til debatt. Nettet blir brukt både for å presentere viktige problemstillinger, og for at medlemmer og interesserte kan reise saker de vil ha debattert. I alt 17 debatthefter kommer ut, foruten dette Sammen-magasinet, hvor vi inviterer deg til å bli med i debatten. Organisasjonen er motoren i partiet. Partiet er organisasjonen. Vi må være en åpen, aktiv, inkluderende politisk medlemsorganisasjon. Derfor håper jeg at akkurat du som leser dette kan engasjere ditt nærmiljø i debatten; enten det er i partilaget, på jobben, i foreningen du er medlem av, eller rundt kjøkkenbordet med naboer og familier eller rett og slett ved å bruke internett, sende linker til våre debattsider. Vi har invitert frivillige organisasjoner, fagmiljøer og fagorganisasjoner til å komme med innspill til oss. Velkommen til en spennende og viktig debatt om hvilket samfunn vi skal ha i 2020, og hvordan vi skal komme oss dit! Helga Pedersen Leder av programkomitéen I Tromsø møtte Helga Pedersen forskningsdirektør Kim Holmén ved Norsk Polarinstitutt. nr. 2 mai )

4 Erling Diesen (76) er ikke så veldig opptatt av eldreomsorg. Som ganske nyvalgt kommunestyrerepresentant i Asker vil han heller være med på å utforme framtidens lokalsamfunn. - Eldre må lære seg Eldreomsorgen er selvfølgelig viktig, men selv håper jeg at jeg slipper å dra nytte av den. Eldre i politikken bør være opptatt av annet enn eldreomsorg. Selv ønsket jeg meg inn i komité for teknikk, kultur og friluft og det fikk jeg. Utformingen av Askerbygda er viktig. Det er bare å se seg om. Da ser man både gode og dårlige eksempler på beslutninger lokalpolitikerne før meg har tatt, sier Diesen. Vi sitter på kjøpesenteret Trekanten og tar en caffelatte. Trekantenutbyggingen var omstridt i sin tid. De hvite tre husene i sentrum ble revet og en mursteinskoloss kom isteden. Men ingen kunne vel tenkt seg Asker i dag uten verken kulturhus eller vinmonopol. 32 år siden sist Jeg var med på den beslutningen, avslører Diesen. Erling Diesen er verken en fersking som samfunnsaktør, i politikken eller i kommunestyret. Han har bodd i Asker siden 1968, og har et stort nettverk. Det bidro sikkert til at han føk oppover på lista fra ukumulert plass ved valget i fjor. Diesen ble nemlig også valgt inn som annen vara under kvinnekuppet i Han pleier å si at han var i mindretall både politisk og kjønnslig. Alle ukumulerte som kom inn fra Arbeiderpartiet den gang var kvinner. Kvinnene sa de hadde kontroll på meg fordi jeg var så godt gift de betraktet meg som en feminist siden jeg var gift med Jorunn. Og som de andre kjempet jeg jo også for trafikksikring av skoleveier og flere barnehageplasser, sier Diesen. Han ble enkemann i Den opprinnelige planen for alderdommen var å reise og kose seg med Jorunn. Sånn ble det ikke. Da jeg ble alene, hadde jeg både tid og lyst til lokalpolitikk, sier Diesen. Energiveteranene For de fleste er Erling Diesen trolig bedre kjent som NVE-direktør gjennom tolv år. Han har jobbet i kraftbransjen hele sitt liv og har reist mye. Han kjenner trolig de fleste kraftverk i Norge. Jeg hadde tenkt å kutte ut faget da jeg ble pensjonist, sier Diesen, men da Høyres næringsminister Ansgar Gabrielsen ville delprivatisere Statkraft orket jeg ikke holde kjeft lenger. Kraften er innbyggernes eiendom. Det er svært gode grunner både sikkerhetsmessig og økonomisk til at dette bør forbli offentlig, sier Diesen. Han engasjerte seg også i denne debatten lokalt før kommunevalget. Lokalavisa Budstikka lagde førsteside med kraftveteranene som viste til hvilken tabbe det hadde vært å selge ut kraftverkene i Asker og Bærum. I Akershus viste advarselen om salg av energiverket seg å bli blodig alvor etter at fylkestinget fikk et blått flertall etter valget. Vi er en gjeng med gamle menn fra bransjen som kaller oss «Energiveteranene». Vi møtes en gang i måneden. Vi lover å holde dette under kontinuerlig oppsikt så lenge det er liv i oss, sier Diesen med et smil. (4 nr. 2 mai 2008

5 Vi blir flere seniorer, og vi lever lenger I 2000 var en av fem over 60 år, i 2050 vil en av tre være over 60 år. Antall personer som er 80 år og eldre kan komme til å øke fra i 2000 til nesten i 2030 og over i 2050 (SSB). Det var 4,7 personer i yrkesaktiv alder per alderspensjonist i 2000, dette vil reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i Fram til fylte 54 år, er yrkesaktiviteten høy. Mer enn åtte av ti personer er yrkesaktive. Etter fylte 54 år, synker imidlertid yrkesaktiviteten gradvis med alderen. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er generelt mer yrkesaktive enn personer med lavere utdanning, og spesielt gjelder dette for kvinner. Arbeidsgiver kan si opp arbeidstakeren når vedkommende fyller 70 år med dagens arbeidsmiljølov. Etter fylte 70 år har arbeidstakeren ikke lenger noe oppsigelsesvern. Dagens 50-åringer forventes å leve til de er 84 (kvinner) og 80 (menn). Levealderen er økende. nye ting n Av Siri Baastad (tekst) og Tone Bråten (foto) Aktiv også på internett Henvendelsen om dette intervjuet fikk Erling Diesen på sms og e-post. Han var kjapp til å svare og til å sette av tid en lørdag formiddag. Diesen mener flere eldre bør bli flinkere til å ta elektroniske hjelpemidler i bruk. Dette er en annen sak han jobber aktivt med gjennom Seniornett. Seniornett i Asker har en kontordag i uka på to av kommunens seniorsentere, hvor det svares på henvendelser og spørsmål Det er en ulempe å ikke kjenne til disse mulighetene. Vi ser jo at de som ikke bruker nettbank får høyere gebyrer. Og når bevegeligheten avtar, er det jo greit å kunne sitte hjemme og betale regningene isteden for å ta en drosje til banken. Eldre må dessuten følge med i samfunnet og lære seg nye ting for ikke å sakke akterut. Å slutte å lære eller bruke hodet aktivt, det fører til forfall, sier han. Yrkesliv og alderdom Erling Diesen gikk selv av ved fylte 67 år, men han støtter LOs krav om avtalefestet pensjon for sliterne. Men han mener også at de som ønsker å jobbe etter fylte 67 år, må få lov til det. 70-årsgrensen i arbeidslivet bør fjernes. Kanskje den bør bli 75 år? Vi lever jo lengre og er klare i toppen. Da må det bli slutt på at vi settes på gata på grunn av alderen. Det er bra å jobbe lenger, for dem som orker det. Samfunnet trenger arbeidskraften og eldre holder seg i vigør lenger. Det er en vinn-vinn-situasjon. Arbeidslivet har endret seg, det har blitt fysisk enklere. Arbeid er ikke et nødvendig onde lenger, mange har det moro på jobben. Vi er jo ikke først og fremst arbeidstakere, men samfunnsborgere. Han er opptatt av eldre som en ressurs, ikke bare som en gruppe som belaster kommunens pleie- og omsorgsbudsjett. Men Diesen har også mange meninger om hvordan eldreomsorgen bør være etter å ha sett den fra innsiden da kona Jorunn havnet på sykehjem. Selvfølgelig skal primærbehov som stell og mat være på plass. Men hva med alle timene som skal fylles? Veldig mange sitter og glaner i veggen eller på en tvskjerm. Det ideelle hadde vært at det offentlige bidro til en innholdsrik dag på sykehjemmet, men i praksis hviler mye på de pårørende. Det gjøres en utrolig stor innsats av frivillige her i bygda, ikke minst på Seniorsenteret. Arbeiderpartiet mener ikke at det offentlige skal løse alle oppgaver. Men en ting er han skråsikker på: Eldreomsorgen egner seg ikke på anbud! Det skaper usikkerhet og utrygghet blant de eldre, deres pårørende og blant de ansatte. Det går an å drive bra og effektivt uten et slikt ris bak speilet, avslutter han. Hva mener du? Send ditt innspill på skjemaet som er vedlagt eller på til nr. 2 mai )

6 Ikke integrering, men n Av Kristine Joy Nordenson (tekst) og Ingrid Sagranden (foto) Neste gang du skal komme til studio må du spise først! Ikke brød. Real hot food! Stemningen i studio er god, rytmene virker kjent, men sangen er fremmed men spennende. Tanja Tegnander spiller inn CD, og sangene er på somalisk. Jeg vokste opp i Sverige og hadde flere somaliske naboer, forteller Tanja. I dagliglivet plukket jeg opp en del av deres språk, men etter hvert ble jeg lei av å spørre om hva alt mulig betydde og bestemte meg for å lære meg språket selv. Dette ble starten på et spennende og originalt kultursamarbeid som nå er i ferd med å resultere i CD, og forhåpentligvis godt salg internasjonalt. Arbeidet med albumet begynte for omkring et år siden, og det er et internasjonalt prosjekt. Han som har skrevet musikken bor i Sverige, og tekstforfatteren i Storbritannia. I Norge har prosjektet sitt utspring i et kulturprosjekt i Akershus. Abdisamed Mohammed er styremedlem i Asker Arbeiderparti, og sentral i prosjektet. Vi skulle arrangere en fest, og fikk høre om en norsk jente som sang på somalisk, forteller Abdisamed. Det ble starten på et spennende samarbeid. Integrering er jo et veldig bredt begrep, fortsetter Abdisamed. Alle snakker om det, og mange jobber med det. Men ingen vet egentlig helt hva det Abdisamed Mohammed og Tanja Tegnander i studio. (6 nr. 2 mai 2008

7 INSPIRASJON! betyr. Det er ikke så enkelt som mange vil hevde. Dette prosjektet kaller vi derfor ikke integrering eller en løsning i seg selv. Det er inspirasjon. Og at det inspirerer er det ingen tvil om. Det finnes få somaliske kulturtilbud i Norge, forteller Abdisamed engasjert. Indiske og pakistanske innvandrere har vært her lenger, og kom med et helt annet utgangspunkt. De har klart å bygge opp kulturtilbud, og være synlige i norsk kulturliv. Somaliere har i stor grad kommet hit som flyktninger, og når du må ha hovedfokus på å overleve tenker du ikke så mye på sang og dans. Dikt og sang står imidlertid sentralt i den somaliske kulturarven. Mange i Somalia kan ikke lese og skrive. Det er en muntlig overføringstradisjon. Derfor er sang og dikt så sentrale for å overføre kultur og historie, beskriver Abdisamed. På grunn av denne tradisjonen vil vi nå lettere frem med budskapet vårt når vi bruker et slikt kulturelt uttrykk, fortsetter han. Abdisamed mener også at det er god inspirasjon for somalisk ungdom å se en norsk jente som behersker somalisk språk. Kan hun lære somalisk, kan de lære norsk, smiler han. Tanja syns selv det er veldig ålreit å kunne et fremmedspråk ikke så mange behersker og mener flere burde benytte den mulig heten. Språket er jo veldig annerledes enn norsk, men bruker det samme alfabetet. Det gjør det jo greiere enn mange andre språk, sier hun. De er begge spent på mottakelsen albumet vil få, og syns det er bra om det blir litt oppmerksomhet rundt prosjektet. Kanskje det også kan bane vei for andre talenter i miljøet. Det arrangeres en masse festivaler, konserter og andre kulturarrangementer i Norge hvert år, og vi henter inn artister og grupper fra utlandet, sier Abdisamed. Hvorfor er det ikke flere som ser på de talentene vi har her hjemme? Norske kulturinstitusjoner burde bli flinkere til å finne frem til disse talentene og bruke dem, avslutter han. I kulturprosjektet han holder på med planlegger de også å følge opp dette plateprosjektet med nye ideer. Kanskje det neste vi skal gjøre er å snu på det og spille inn norske folkesanger? Smiler Abdisamed, før han går inn igjen i studioet for å lytte til finpussen på en ny sang. I 2007 var det personer med bakgrunn i Somalia bosatt i Norge. Totalt var det mennesker med innvandrerbakgrunn. Dette utgjør 8,9% av befolkningen er besluttet å være et markeringsår for kulturelt mangfold, og har fått navnet «Mangfoldsåret». Dette skal markeres med en rekke arrangementer og synliggjøring av kulturelt mangfold- og ideen er at fra og med dette året skal hele kulturlivet gjenspeile Norges kulturelle mangfold. Spørsmål: Hva er integrering? Hva vil det si å være «norsk» i 2020? Hvordan kan vi legge bedre til rette for at kulturuttrykk med utspring i andre land blir tilgjengelig for flest mulig? Hva mener du? Send ditt innspill på skjemaet som er vedlagt eller på til nr. 2 mai )

8 Spørsmål: Hva ligger i begrepene «kunnskap» og «kvalitet» i en god skole? Hvordan kan vi sørge for at de minste barna opplever en skole der de lærer noe nytt hver dag, og har fysisk aktivitet hver dag? Hvordan skal vi bekjempe frafallet i videregående opplæring? Hvordan kan vi sørge for at lærerne får mer tid til elevene, og mer tid til å være lærer? Hva mener du? Send ditt innspill på skjemaet som er vedlagt eller send til Foto: Kay Stenshjemmet/Romerikes Blad Utdanning, utdanning, utdanning! Skole er den saken som flest velgere sier er viktigst for dem. Sånn har det vært lenge. Og det er ikke så rart. Alle har erfaringer og meninger om skolen. Vi har gått der, har barn der, og forholder oss stadig til den. n Av Kristine Joy Nordenson For oss sosialdemokrater er også bevisstheten stor om hvor sentral den offentlige fellesskolen er om vi skal nå målet om et samfunn der alle barn har like muligheter uansett bakgrunn. Som del av programdebatten har Arbeiderpartiet derfor tatt en rekke initiativ for å få innspill og tilbakemeldinger om skolen. Responsen har vært enorm, og det har kommet masse e-post med ideer og innspill. Men vi vil ha flere innspill, og høre direkte fra de som er i skolen i dag, hva de opplever er de viktige spørsmålene som bør diskuteres. Mer gym!! Ola begynner å bli en erfaren skoleelev. I gruppa til 2.klassingen er det elever både fra 1. og 2. trinn, og Ola syns det er både bra og dårlige sider ved å være «eldst». Aldersblanding og spørsmålet om klasser og grupper i undervisningen er ett av temaene som blir mye diskutert i skolepolitikken for tiden. Hva slags organisering gjør at elevene lærer mest og best? Mange foreldre kommer med innspill om at den nye skolehverdagen er uoversiktlig å forholde seg til, og de er bekymret for at de ikke blir kjent med de andre barna eller foreldrene deres når det ikke er faste klasser. Gym er det morsomste faget, sier Ola. Det syns visst de fleste gutta på skolen. Alle er enige om at det er dumt at de ikke har gym i 2. klasse, men det ryktes at det blir «skikkelig mye gym» i 3. Det gleder Ola seg til. Lesing aller viktigst Etter å ha tenkt seg litt om kommer Ola til at det er ganske bra med andre fag også. For engelsk gjør jo at man lærer å skjønne hva folk sier på film, og det er bra å lese Donald selv. Det som ikke er så gøy, er dager hvor de ikke lærer noe nytt. Alt henger sammen i skolepolitikken. Lærer du å lese og skrive ordentlig de første årene vil det være mindre sannsynlig at du blir skolelei på ungdomsskolen og at du faller fra i videregående skole. For lite ideologi i skolepolitikken? Skoledebatten de siste årene har vært mindre ideologisk enn på lenge. Debatten om privatskoler har vist klare forskjeller mellom høyresiden og venstresiden, men i debatten om den offentlige skolen har det vært bred enighet om mye. Er det bra? Eller kan det være at enigheten bare er på overflaten og vi egentlig legger forskjellige ting i ord som «kunnskap» og «kvalitet». Programdebatten bør også handle om dette. Hvilket kunnskapsbegrep skal ligge til grunn når vi utvikler verdens beste skole? Og hva legger vi som sosialdemokrater i ordet «kvalitet»? Mange mener at økt fokus på individualisert undervisning har gått på bekostning av den viktige fellesskapsfølelsen man utvikler i skolen, og at barna taper viktig læring hvis de i mindre grad er i grupper med elever som ligger på et forskjellig kunnskapsnivå. For å få de gode svarene må vi fortsette å snakke med både elever, lærere, skoleledere og foreldre om hva som er en god skole. (8 nr. 2 mai 2008

9 Hva mener du? Her bare noen eksempler på spørsmål vi stiller i programdebatten. Du gir selvfølgelig innspill på det du er mest opptatt av. Svaret kan du gi på kortet som ligger ved i magasinet, eller på epost til Hvordan kan vi løse en konflikt mellom vekst og vern? Hvordan sikre at vi både har nødvendig industri og at vi reduserer utslipp av CO ²? Hvordan skal vi hindre frafall i skolen? Hvordan kan vi forhindre at det utvikles et økende «teknologisk gap» mellom yngre og eldre (IT, data, internett, nettbaserte tjenester m.v.)? Hvordan skal vi sørge for god omsorg, men også nettverk og aktivitet for alle eldre? Hva med de som har familien langt unna? Hva mener vi om overnasjonale løsninger? Kan dagens kontantoverføringer til barnefamilier fordeles på en bedre måte? Hvordan sikrer vi alle barn i Norge like muligheter? Hva kan vi gjøre for å hindre at makspris ikke bidrar til høyere foreldrebetaling for familier med lavest inntekter? Bør vi gjøre endringer i momssystemet? I tilfelle hvilke? Hvilke særavgifter bør økes eller senkes? Hvordan skal vi sikre finansiering av velferdsgodene i fremtiden? Rådslag kan lastes ned på eller bestilles på eller på tlf Les mer om programdebatten på

10 Radikalt utslipp i Av Nina Hanssen (tekst og foto) Rune Olsø vil gjøre hjembyen Trondheim til Norges miljøhovedstad og tror den historiske miljøpakken også vil vekke oppsikt i utlandet. Miljøavgift på bensin og diesel, dyrere parkering, satsing på kollektivtrafikk og stenging av bygater for biltrafikk, er noen av tiltakene som skal sikre hundrevis av millioner til kollektivtrafikken i byen, sier leder av Trondheim Ap. Mens FrP har startet en debatt som en motvekt til det de hevder er dommedagsprofetier, tar Arbeiderparti-politikerne i Trondheim klimatrusselen på alvor. Miljø og klima er et sentralt tema i den pågående programdebatten i Arbeiderpartiet, men i trønderhovedstaden har AP-politikerne jobbet med dette i mange år. Men «de e itj nå som kjem ta sæ sjøl». Det ligger 12 år med hardt arbeid bak valgseieren vår sist høst. I løpet av disse årene har vi gått fra 24 prosent til 44 prosent oppslutning. Nå forventer velgerne våre handling. Jeg er stolt av den klimapakken vi nylig vedtok enstemmig på årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti, sier partileder Olsø. Partiet har lenge ført en intern debatt om hvilke tiltak som skal iverksettes i byen for å redusere klimautslipp og trafikk. Nå presenterer de en helhetlig pakke som de vil få gjennomslag for i bystyret. Ingen rushtidsavgift I motsetning til andre byer, som Stockholm som har valgt rushtidsavgift (bomring), har Trondheim Ap langt større ambisjoner. (10 nr. 2 mai 2008

11 Trondheim Vi lovte velgere at vi ikke skulle innføre en ny bomring i Trondheim i denne fireårsperioden, og det løftet skal vi holde. Samtidig må vi da finne andre tiltak som kan styrke kollektivtrafikken og gi god miljøeffekt. Målet for trønderne er å redusere biltrafikken i Trondheim med 20 prosent innen Av tiltak i miljøpakken er en miljøavgift på bensin og diesel, 20 prosent færre langtids-parkeringsplasser i sentrum, lavutslippssone og kommunal tilskuddsordning til privatpersoner som vil kjøpe elbil. De ønsker også å søke om en statlig forsøksordning der de store bilbaserte kjøpesentrene får parkeringsavgift. Partiet har fått en god del pepper for dette, og høyresiden er livredde for å gjøre upopulære valg, men vi er nødt til å vise lederskap og gå foran, sier Olsø. Partiets miljøpakke vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i det nye klimautvalget bystyret i Trondheim har nedsatt. Bensin og dieselavgift I praksis betyr forslaget at alle som fyller bensin eller diesel i Trondheim etter 1. januar 2009 skal betale en ekstra lokal avgift på 60 øre pr. liter bensin eller diesel. Det utgjør knapt 20 kroner i uka for gjennomsnittsfamilien. Dersom de omliggende kommunene blir med på ordningen, vil avgiften kunne bli noe høyere. Inntektene fra dette blir betydelig. Vi forutsetter at staten også stiller med et betydelig beløp. Samlet sett vil en slik avgift gi oss et ekstra årlig solid tilskudd til et bedre kollektivtilbud i Trondheim på rundt 100 millioner kroner hvert år, forklarer Rune Olsø. Han mener klimapakken skiller seg ut. Den er ikke ullen, men svært tydelig med konkrete tiltak. Samtidig finansieres den ved at folk betaler på bakgrunn av hvor mye de forurenser. Det er klart den også inneholder upopulære tiltak, men velgerne kommer til å merke en opprusting av kollektivtrafikken og bedre bymiljø, mener Olsø. Dessuten ønsker velgerne et klart og tydelig lederskap. Ingen brutte valgløfter Olsø tror Arbeiderpartiet har lykkes i Trondheim fordi de har hele tiden vært åpen og ærlige mot velgerne. For oss er det ekstremt viktig å holde valgløfter. Vi har holdt valgløftene om full barnehagedekning og gratis trygghetsalarm for eldre og syke. Nå skal vi holde løftet om en klimapakke, uten å innføre en ny bomring. Kommunen har kjøpt elbiler til hjelpepleiere og andre vanlige arbeidsfolk som trenger bil for å gi omsorg og pleie og gjøre jobben sin, forteller han. Samlet skal utslippene fra kommunens bilpark reduseres med 40 prosent. Det skal innføres en liten tilskuddsord ning til alle vanlige privatpersoner i Trondheim som selv vil kjøpe seg elbil. I tillegg er det sånn at miljøavgiften kun vil koste en gjennomsnittsfamilie ca 20 kroner uka. Det mener Olsø folk har råd til. Man kan ofte bli oppgitt over at nye viktige miljøtiltak møtes med motstand når de lanseres. Men vi er overbevist om at når folk ser hvor lite de må ut med og samtidig hvor mye de får igjen, vil de fleste synes dette er fornuftig. Frp roper om at dette rammer de som har minst. Men de som ikke har råd til 20 kroner ekstra i uka har heller ikke bil. De vil tvert imot tjene på billigere kollektivtrafikk, sier Olsø. Flere bomstasjoner I forslaget fra Trondheim Ap står det også at de ønsker å etablere to nye bommer på eksisterende bomprosjekter,. Ekstrainntektene skal fordeles etter følgende regler: 50 prosent av inntektene til kollektivtransport, 25 prosent til vei- og infrastruktur i Trondheim og 25 prosent til det veiprosjektet der bomstasjonene står. Parkeringsavgift på kjøpesentrene Olsø ønsker også at Trondheim skal bli en nasjonal forsøkskommune der kjøpesentrene i utkanten av byen pålegges å kreve inn parkeringsavgift av sine kunder. På den måten vil Ap redusere trafikken i områdene der kjøpesentrene ligger, sier han. Dette er det mest radikale og offensive utslippet i miljøpolitikken noensinne. Miljøpakken kommer til å skrive politisk historie, smiler Olsø. Hva mener du? Send ditt innspill på skjemaet som er vedlagt eller på til nr. 2 mai )

12 Bak kulissene Da Arbeiderpartiet spilte inn videoene i tilknytning til Sosialdemokrati 2020, laget Dagbladet en reportasje til sitt magasin. Her ser du noen av bildene de tok. Se videoene på Alle foto: Mette Møller/Dagbladet (12 nr. 2 mai 2008

13 Det viktigste verkstedet Programdebatten i Arbeiderpartiet er kanskje landets viktigste politiske verksted akkurat nå, sier Jens Stoltenberg, og oppfordrer alle til å delta. For det første lager vi nå det dokumentet som skal føre til valgseier i For det andre vil vi gjennom programmet meisle ut retningen for sosialdemokratiet de kommende årene. Stoltenberg påpeker at det er veldig viktig å holde en tydelig sosialdemokratisk profil i det ferdige resultatet. I Arbeiderpartiet deler vi en visjon om et samfunn som bygger på fellesskap, trygghet og at vi har ansvar for hverandre. Et samfunn som gir folk muligheter og som er mulig å leve godt i også for framtidige generasjoner. Utfordringen er å synliggjøre denne røde tråden i all vår politikk, fra skole, til klima og omsorg. Nettopp disse tre temaene tror partilederen vil være spesielt sentrale i debatten framover. Helga har løftet klimautfordringen som en av vår tids største utfordringer. Det er jeg helt enig i. Jeg tror også vi må snakke mer om hvordan vi skal møte befolkningsutviklingen, med flere og flere eldre, og færre og færre i arbeidsfør alder. Og vi må fortsette å diskutere hvordan vi kan gjøre skolen bedre. Dette må vi gjøre på måter som får fram de ideologiske forskjellene mellom oss og høyresiden. nr. 2 mai )

14 Virker sanksjoner og boikott? Hjelper det om vi boikotter Jaffa-appelsiner eller andre varer fra Israel for å protestere mot okkupasjonen av de palestinske områdene? Ja, det er viktig for folk å kunne vise et politisk engasjement, sier Mads H. Almaas. Nei, boikott har overhodet ingen betydning, sier partifelle Dag Harald Claes. n Av Nina Hanssen (tekst og foto) Dag Harald Claes og Mads H. Almaas har ulikt syn på nytten av boikott. SAMMEN møter de to partikollegene i en heftig diskusjon på Youngstorget. De er begge aktive og engasjerte i det på gående programarbeidet i Arbeiderpartiet og diskuterer nå heftet «Globale maktforhold i endring». Foreløpig har ikke gruppa konkludert, men målet er å sende innspill til partiet sentralt før sommeren. Mads H. Almaas og Dag Harald Claes er begge mye på farten og har lang erfaring med internasjonale politiske spørsmål. Mads reiser nå mye i jobben i Flyktninghjelpen. Han har akkurat kommet hjem fra en tre uker lang reise i Pakistan og Afghanistan, mens Claes er professor i Statsvitenskap ved universitetet i Oslo. Boikott mot Israel? Flere mener SVs ensidige boikottutspill mot Israel fører til at de saklige analysene rundt boikott som virkemiddel forsvinner. Skal Israel straffes for sine brudd på folkeretten, eller rammer dette uskyldige sivile og hva med Norges rolle som mekler mellom partene i konflikten? Dette og mange problemstillinger diskuterer partifellene, men er ikke alltid enige. Kan sanksjoner være et brukbart virkemiddel? Claes rister på hodet. Jeg har ingen tro på boikott og sanksjoner. Da er heller dialog og samarbeid veien å gå. Jeg tror bare en slik boikott vil øke konfliktnivået og at dette heller ikke vil øke gjennomslagskraften for våre utenrikspolitikere, sier Dag Harald Claes. Han har ingen tro på en forbrukerboikott av israelske varer. Appelsineksempelet har symbolverdi for folk. Når det gjelder sanksjoner og boikott i større skala, er vi på helt andre arenaer som krever at flere land stiller seg bak. Det finnes såkalte «smarte sanksjoner» som retter seg mot særskilte grupper eller personer. Andre kan være rettet mot hele land her er det ingen kjappe svar eller svart/hvitt løsninger, sier Mads. Viser engasjement Almaas er mer positiv til en slik forbrukerboikott. Selv om en slik boikott isolert sett vil ha liten effekt på Israel, mener jeg vi ikke bør avfeie betydningen av at folk kan få uttrykt sitt politiske engasjement gjennom å la være å kjøpe appelsiner eller andre varer for den saks skyld. Ved å boikotte en vare føle vi i alle fall at vi «gjør noe», som et uttrykk for solidaritet og engasjement, sier Almaas, som til sin store overraskelse nylig fant «Made in Israel» på putekassene i plast som selges som varmt hvetebrød til nordmenn. Almaas tror sanksjoner kan være brukbart, men forutsetter enstemmighet for å være effektive. Han tenker da på Sør-Afrika (14 nr. 2 mai 2008

15 hvor regimet ble rammet økonomisk og hvor opposisjonen også ønsket disse. Moteksempelet er Irak under Saddam Hussein. Her rammet sanksjonene sivilbefolkningen, og førte heller ikke til at den interne motstanden mot regimet økte, sier han. Sanksjonene mot Irak var kanskje de hardeste i historien, men hadde liten virkning på regimet. Han mener en rekke betingelser må ligge til rette for at sanksjoner skal virke, men Claes har overhodet ikke tro på dette. Boikotter vi appelsinene og putekassene fra Israel, rammer dette bare de lokale produsentene, sier han. Nå nikker også Almaas. Så vidt jeg vet er det også palestinske appelsindyrkere, legger han til. Ta debatten! Internasjonal sekretær Kathrine Raadim har lenge jobbet med spørsmålet om sanksjoner eller ikke. For Arbeiderpartiet har det vært naturlig å konkludere med at sanksjoner først og fremst er et internasjonalt ansvar gjennom FN. Det internasjonale samfunn ville bli uryddig dersom alle land innførte sine straffereaksjoner. Derfor støtter vi heller ikke USAs ensidige sanksjoner mot Cuba. Jeg mener vi behøver en internasjonal debatt om sanksjoner som sådan, hvilke sanksjoner som virker og hvordan de eventuelt kan gjøres mer målrettede, sier hun. Og viser til «Smarte sanksjoner» (målrettede) som for eksempel finansielle som frysing av bankkontoer, lån, bestemte nøkkelvarer, reiserestriksjoner, våpenembargo og tidsavgrensede sanksjoner. Jeg mener debatten bør fortsette og vi deltar gjerne i den, sier hun og påpeker at man må skille mellom nasjonale og internasjonale sanksjoner og forbrukerboikott. Sterkere FN Når det gjelder Midtøsten-regionen mener Raadim at det er viktig med et samsvar mellom reaksjonene mot alle land i regionen. Arbeiderpartiet har derfor også flere ganger tatt til orde for å flytte resolusjoner om Israel-Palestina konflikten inn under FN-paktens kapittel 7 (kapittelet som tillater bruk av reaksjoner/sanksjoner mot et land). Dette for å få en bedre internasjonal diskusjon om det internasjonale samfunnets reaksjoner mot ulike land i Midtøsten står i forhold til hverandre, og en FNdiskusjon om reaksjoner på Israels folkerettslige brudd, sier hun til Sammen. Å flytte resolusjoner om Israel- Palestina konflikten inn under FNs kapittel 7 kan være en måte å bringe dette videre på, men jeg ønsker ikke å kommentere dette noe videre, sier statssekretær i UD Raymond Johansen. Hva mener du? Send innspill på vedlagt skjema eller på til nr. 2 mai )

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer