2/01 markedsrapport næringseiendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no"

Transkript

1 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom > > <

2 Innhold 2 Leder... 2 Innledning Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Inflasjon Arbeidsledighet Aksjemarkedet Olje Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oppsummering Om Norsk Nærings Megling Kjære Leser NNM har utgitt markedsrapporter siden Vi opplever at rapporten er etterspurt og lest av de fleste aktører i bransjen. Rapporten har også bidratt til å markere NNM. Gjennom 14 år har vi tatt tempen på markedet og fortalt hva vi mener vil skje neste kvartal. Vi har pekt både opp og ned, og er ganske stolte av å ha truffet godt. Det har ikke alltid vært lett å beskrive markedsutsiktene. Som du ser har vi strammet opp utseendet på markedsrapporten. Vi håper at den nye rapporten er enda mer lettlest. Det er et turbulent marked om dagen. Flere kjøpere enn selgere til tross for at vi stadig leser i pressen at toppen er nådd. Mange ønsker å posisjonere seg i næringseiendomsmarkedet. Utleiemarkedet har vært tregere enn vanlig det siste halvår men dette er først og fremst geografisk betinget. Nye lokaler er også, ikke uventet, langt mer populære enn eldre oppussede lokaler. Det er mange nye prosjekter på gang, men få bygges på spekulasjon. De venter til hovedleietager er der. Vi anslår at neste kvartal ikke vil skape de store bølger verken i positiv eller negativ retning. Dette er ikke ment å være et krisevarsel, men kun ett signal om at det er noe kjøligere der ute. God Sommer! Øystein A. Landvik Denne markedsrapporten finner du også på internett:

3 2/013 Innledning Første halvår i har vært preget av uro i de internasjonale økonomiene. Både i USA og Asia har man opplevd en svak utvikling. Den norske økonomien er likevel på mange måter solid. Takket være vedvarende høye oljepriser går landet også i år med solide overskudd på driftsbalansen. Den vedvarende lave ledigheten i arbeidsmarkedet gjør at det fortsatt er viktig å fremstå som attraktiv arbeidsgiver, og etterspørselen etter gode kontorlokaler er fortsatt tilfredsstillende. Likevel er tilbakemeldingen fra markedet at løsningstiden ved utleie har vært noe lengre de siste månedene. Leieprisnivåene synes å være stabile, og man opplever et relativt balansert marked. Det er god interesse for investering i næringseiendom. Markedet er likvid, og det er som regel samsvar mellom selgers og kjøpers prisforventning. Den lave arbeidsledigheten vil sannsynligvis fortsatt legge press på lønningene, og vi har de siste tiden opplevd høyere prisstigning. Foreløpig synes imidlertid ikke risikoen for renteoppgang å påvirke investorene i eiendomsmarkedet i særlig grad. Neste markedsrapport kommer ut medio september. 1. Økonomiske rammebetingelser > 1.1 Rentesituasjon > 1.2 Inflasjon Den 29.mars innførte regjeringen nye retningslinjer for pengepolitikken. Man sikter seg inn mot en underliggende prisstigning (inflasjonsmål) på 2,5 prosent. Kronen er sluppet fri, men den nye politikken avviker lite fra den som er blitt praktisert de siste årene. Det spekuleres i om inflasjonsmålet og en strammere pengepolitikk kan bety både en høyere rente og en sterkere kronekurs. På grunn av svekket konkurranseevne vil da ressurser flyttes fra konkurranseutsatt til skjermet sektor. Ellers forventes veksten i Fastlands- Norge å bli svak de nærmeste årene. Det mest positive trekket ved norsk økonomi disse dager er derfor at statens oljeinntekter i år kan bli 50 milliarder kroner høyere enn tidligere antatt. Det stramme arbeidsmarkedet og den økende prisstigningen de siste månedene er grunnen til at mange nå frykter rentehevinger. Lavere aktivitet som følge av forventninger om høyere renter kan trekke i motsatt retning. Det samme vil eventuell redusert etterspørsel fra utlandet gjøre. 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10 års statsobl. 3-mnds nibor Norges Bank skal som sagt styre økonomien etter et inflasjonsmål. Det siste året (pr. mai) har prisveksten vært på 4,3 prosent, som ligger noe over dette målet. Tall fra OECD viser at vekst i produksjon per ansatt er forventet til å bli lavere enn 1 prosent per år i perioden frem til år For hele OECD er veksten ventet å bli over 2 prosent. Slår denne prognosen til, vil folks inntekter vokse lite og veksten i forbruket blir lavt. På den annen side kan den totale prisveksten på 3-4 % føre til høye lønnskrav og relativt høyt forbruk. Likevel vil nok ikke inflasjonen ligge mye over 2,5%, siden myndighetene da vil bruke renten som verktøy. Den siste konjunkturrapporten fra SSB viser at energi, avgifter, husleier og lønnsvekst har vært de viktigste faktorene til at prisstigningstakten har vært klart økende. Men byrået tror på at vi vil oppleve en relativt lav KPI de nærmeste årene, 1,8% i 2002 og 2,2% i Korte og lange renter Kilde: DnB Markets % Inflasjon 10 % 5 % 0 % Kilde: SSB

4 4 Økonomiske rammebetingelser forts. > 1.3 Arbeidsledighet > 1.4 Aksjemarkedet Denne våren har vi verden over sett en bølge av oppsigelser innen teknologisektoren, men fortsatt regner man med at det er millionmangel på fagfolk innen IT i Europa. Her hjemme blir yrkesdeltagelsen fortsatt omtalt som stabil. Sysselsettingen økte i følge SSB med fra 1.kvartal 2000 til 1.kvartal. Generelt er det forsatt mangel på fagfolk i mange bransjer. Man regner med at de fleste arbeidsledige bare er på vei mellom to jobber, og arbeidsstokken er mobil. Ca. 15 prosent av yrkesaktive nordmenn vil bytte jobb eller slutte å jobbe i år. I aldersgruppen 25 til 44 år vil hele 35 prosent gjøre det samme. Tall fra Arbeidsdirektoratet viser at (2,3%) nordmenn var arbeidsledige ved utgangen av mai i år. For ett år siden var det tilsvarende tallet Turbulensen på børsene fortsetter. På den teknologitunge NASDAQ-børsen i USA gikk indeksen fra 5000 i mars 2000 til 1600 i mars. Etter dette har kursene tatt seg noe opp, men svingningene er fortsatt store, og verdien på selskapene kan endre seg med opptil 10 % på en dag. I markedene fokuseres det på nøkkeltall som kommer fortløpende, og gjerne fra amerikanske myndigheter. De forskjellige tallene har den siste tiden hatt en tendens til å gi sprikende signaler, men det man har fryktet mest er resesjon i USA, samt en svak utvikling i Asia. I skrivende stund har Oslo Børs vist en oppgang på nærmere 10% i andre kvartal. En grunn er at de internasjonale børsene har vist en mer positiv utvikling. I tillegg slår høye oljepriser som regel positivt ut i verdivurderingen av en del norske selskaper. > 1.5 Olje OPEC har to ganger i år vedtatt produksjonskutt på til sammen 2,5 millioner fat per dag for å stabilisere oljeprisen rundt 25 dollar per fat. Denne strategien har OPEC stort sett lykkes med, men uro rundt Iraks oljeproduksjon har den siste tiden bidratt til en periodevis høyere oljepris enn ønsket. I begynnelsen av juni har OPEC-landene blitt enige om foreløpig å holde sine produksjonskvoter uendret, men man vurderer å heve prismålet fra 28 til 30 dollar fatet. Enkelte oljeanalytikere frykter nå en oljekrise som er verre enn ved prissjokkene på 70-tallet. F. eks. har veksten i kraftbruken i Europa vært 55 prosent høyere enn kapasitetsveksten de siste årene. Skulle et slikt scenario slå til, ville det ramme veksten i verdensøkonomien. På kort sikt er det imidlertid ingen grunn til at oljeprisen skal gå i været. Lagertall fra USA i begynnelsen av juni har lagt en demper på prisutviklingen. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Kilde: SSB Totalindeks Oljepris og børsutvikling Kilde: SSB Oljepris Oljepris: Brent Blend spot, årlige gjennomsnitt i dollar. tall er anslag. Tallene er justert for norsk KPI. Totalindeks: Årlige gjennomsnitt Oslo Børs og tallene er ikke endelige, men anslag ut i fra indeksnivåene

5 2/ Generelt 2. Eiendomsmarkedet Selv om eiendomsmarkedet tradisjonelt er noe skjermet for svingninger i verdensøkonomien, kan næringsmeglere melde om at markedet har vært gjennom en noe roligere periode i vår. En del bedrifter er avventende i håp om større forutsigbarhet innen sin bransje. Nedturen innen IT-sektoren har påvirket eiendomsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt. Selskaper som tidligere presset leieprisene opp, er nå ofte ute å fremleier overflødige arealer etter nedbemanninger. 2/015 Selv om løsningstiden ved utleie av kontorlokaler har blitt lengre, er det gode tider i markedet for kjøp og salg av næringseiendom. Investering i næringseiendom er tradisjonelt mer populært når uroen er stor på børsene. I tillegg er likviditeten i eiendomsmarkedet her hjemme relativt god. Fortsatt oppnår utleierne gode priser for attraktive objekter. Det vedvarende stramme arbeidsmarkedet i Norge krever at arbeidsgiverne er representative. Man opplever imidlertid at det kan være langt mellom interessentene i usentrale områder, spesielt på Oslo øst, selv om dette foreløpig ikke har gitt utslag i leieprisene. At leieprisene synes stabile må tolkes som et positivt signal, siden mange prisdrivere som bl.a. dot.com-bransjen og advokatbransjen ikke er så aktive lengre. Den nye momsreformen gir eiere av næringseiendommer anledning til å betale moms hvis de ønsker det. Ved å melde seg frivillig til å betale moms på leieinntektene, får eiendomsbesitterne nå muligheten til å trekke fra store momsutgifter. Sannsynligvis vil mange store eiendomsaktører benytte seg av ordningen. Bevisste leietakere kan imidlertid forhandle seg frem til lavere leier, siden gårdeier nå får lavere driftskostnader. På den annen side blir forvaltningstjenester mva-pliktig fra 1.7., og dette vil være med på å øke belastningen. -Lager/Kombinasjonslokaler Som vi har nevnt i tidligere rapporter, er ikke aktiviteten i dette segmentet stort, men man opplever likevel et marked hvor tilbudet og etterspørselen harmonerer. Det finnes noe ledighet, men kurante velutstyrte lager er lette å leie ut. -Byggebransjen Endelige tall fra SSB viser at det var først og fremst boligbyggingen som dro opp byggeaktiviteten i fjor. Denne økte med 13,6 %, mens bruksareal igangsatt til annet enn bolig var uendret sammenlignet med året før. Videre var entreprenørenes beholdning av byggeprosjekter ved utgangen av 2000 på samme høye nivå som ved utgangen av de to foregående kvartalene. Beholdningen av næringsbygg ligger i følge SSB også på et høyt nivå. Tilgangen på nye næringsbygg steg med 9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2000, og ble 2 prosent høyere enn i 4. kvartal På slutten av fjoråret merket man også en betydelig vekst i tilgangen på nye rehabiliteringsarbeider innen næringsbyggsektoren. Verdien av ordrebeholdningen var ved utgangen av prosent høyere enn ved utgangen av Handel Handelsstanden i Oslo har greid å stoppe handelslekkasjen til nabokommunene, og nå vokser detaljhandelen i hovedstaden raskere enn i resten av landet. Tall fra SSB viser at detaljhandelen i Oslo økte med 4,6 prosent i Kjøpesentrene i den indre bykjernen har bidratt sterkt til denne utviklingen. Taperne blir kommuner i Oslos omegn som ikke har større kjøpesentre eller typiske handlegater. Kjøpesentrene hadde en omsetningsøkning i første kvartal. Trenden er at flere kunder foretrekker å handle innendørs i kjøpesentre fremfor spredte småbutikker. Motegaten Bogstadveien, som vi tidligere har omtalt som Oslos mest attraktive handlegate, fremstår også som en vinner. Omsetningen nådde 2,5 milliarder i 1999, men det er noe uklart om hvorvidt veksten er i ferd med å flate ut. Kundemassen er stabil og kjøpesterk, og søker mer spesielle forretninger. Man regner med at dyre lokaler i Bogstadveien ligger på et prisnivå opp mot kroner per kvadratmeter. Den nye trenden i handlegaten er at tekstilbutikkene taper terreng ovenfor meglerfilialer og telebutikker. I Vika har aktører som Steen&Strøm, Storebrand og nærmere 100 forretninger, kafeer og restauranter dannet en allianse som skal jobbe for å gi området en ny atmosfære. Det legges opp til et samarbeid mellom handelsstand og kulturliv som skal gjøre området attraktivt for urbane Oslofolk. Etter offentliggjøringen av at den tyske lavpriskjeden Lidl er på vei inn i Norge, går dagligvarebransjen spennende tider i møte. Kjeden er kjent for en aggressiv lavprisstrategi, og lavpriskjedene kan derfor regne med tøffere konkurranse. -Bolig De fleste boligkjøpere krever høyere kvalitet, og det bygges ikke nok i sentrale strøk. Arbeidsmarkedet er stramt, og dermed har vi også i år foreløpig opplevd en betydelig prisoppgang. Obos-statistikken viser en prisoppgang på 11 % de fem første månedene i år. Obos kan melde om et spesielt stort trykk i boligmarkedet i april. I tillegg til prisøkning, var antallet omsetninger i april nesten doblet i forhold til i fjor. I mai og begynnelsen av juni i år har man imidlertid registrert et betydelig roligere boligmarked, og kanskje en antydning til fall i prisene igjen.

6 6 2. Eiendomsmarkedet forts. > Oslo sentrum > Oslo sentrum er innenfor ca 15 min. gangavstand fra Oslo Rådhus I Oslo sentrum registrerer vi nå noe større tilgang på lokaler enn i forrige kvartal, spesielt arealer på fremleie basis. Likevel er det rimelig å hevde at sentrum fortsatt går godt, og blant de mest attraktive lokalene er det lite ledighet å registrere. Planleggingen av en ny bydel i Bjørvikaområdet pågår for fullt. Rammen for utbyggingen er for tiden m 2 nybygg. Bystyret skal rett over sommeren vedta en rammeplan for området. I kulissene fortsetter milliardspillet mellom de store grunneierne, dvs. Oslo kommune, Statens vegvesen, Statsbygg og NSB. NSB har overdratt sine tomter til Rom Eiendom og Linstow. Viktige spørsmål er hvor mye de forskjellige aktørene skal få bygge, og hvordan regningen for utviklingen av området skal fordeles. Etter at NSB Eiendom bestemte seg for å leie ut, har man fått mange interessenter til det kommende kontorbygget Oslo Atrium ved Oslo S. Byggearbeidet er i oppstartsfasen, og prosjektet på m 2 kontor er siste byggetrinn innenfor reguleringsområdet rundt Oslo S. Det nye Postgirobygget får navnet PostHuset, og vil fremstå med ny profil og være innflytningsklart i Leietakerne står allerede i kø. Byggetiden er regnet til 15 måneder. Som tidligere nevnt vil Posten leie tilbake de 7 øverste av dagens 19 etasjer for kontor. Dette arealet utgjør m 2 av dagens m 2. Prisnivå er kr 2.200,- pr. m 2 /år, men andre leietakere må regne med å betale en høyere leiepris. Det planlegges å bygge 6 ekstra etasjer, og de nye toppetasjene vil komme i en egen priskategori. Det forhandles for tiden om utleie av 8000 m 2 kontor i Ibsenkvartalet. Telenor sitter i dag i lokalene. Linstow Eiendom melder om mange interessenter. Gjennomsnittsprisen regner man med kan bli ca. kr 2.700,- pr. m 2 /år. I toppetasjene kan man oppnå priser rundt kr 3.000,- pr. m 2 /år. Linstow Eiendom har leid ut 5000 m 2 i Stortingsgaten 6 til Fokus Bank. Leieprisantydning er kr 2.900,- pr. m 2 /år. Sparebank1 Livsforsikring har kjøpt Tordenskioldsgate 2 og 4 for 56 millioner kroner. Byggene skal rives, og nye 6000 m 2 skal bygges. Man regner med at leieprisene i det nye bygget vil ligge på et sted mellom kr 2.500,- og kr 3.000,- pr. m 2 pr. år. Utleier er i sluttforhandlinger om utleie av tilsammen 4800 m 2 kontorarealer i Glassmagasinet. Prisnivået vil her ligge mellom 1.900,- og 2.000,- pr. m 2 /år. På Jernbanetorget 4 er det reforhandlet en kontrakt på 940 m 2 butikk- og kontorlokaler. Leieprisen på butikklokalene (388 m 2 ) er 6.500,- pr. m 2 /år og på kontordelen 2250,- pr. m 2 /år. I Drammensveien 21b i sentrum vest er ca. 700 m 2 kontorarealer utleid. Leieprisnivå i Norske Liv-bygget er 1.800,- pr. m 2 /år, og innflytting skjer i august. Et Revisjonsfirma flytter i juli inn i kontorlokaler i Rådhusgaten 23. Ca. 630 m 2 leies for 2.100,- pr. m 2 /år. *Oslo sentrum, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal - Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr * Vika og Aker Brygge betegner vi som et eget område på grunn av sitt høye prisnivå. Til dels hører også eiendommene rundt Rådhuset til segmentet Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. Det meldes om at det er god interesse for dette området for tiden. Kanskje vil det nye høybygget på Majorstuen, hvor KPMG skal lokaliseres, være med på å øke attraktiviteten ytterligere. I det nye KPMG-bygget er nå 17. og 18. etasje fremleid. Leieprisantydning er kr 2.500,- pr. m 2 /år, og innflytting skjer i høst. Det internasjonale analyseselskapet Gartner Group har reforhandlet leiekontrakten på 940 m 2 kontor i Bygdøy Alle 1. Leieprisnivå er kr 1900,- pr. m 2 /år. Oslo indre vest, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal > Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka NCCs kontorbygg i Christian Kroghsgt. 32 er nå tilnærmet fullt utleid. Leieprisnivå fra kr 1.600,- pr. m 2 /år. Arbeidstilsynet og direktoratet for arbeidstilsynet har tegnet leiekontrakt på 5400 m 2 kontor i Christian Kroghs gate 10. Med tilpasninger ligger leieprisen på kr 1.600,- pr. m 2 /år. Ringnes-tomten på Grunerløkka er solgt til Orkla. Tomten er på 26,5 mål, og markedsverdien anslås til millioner kroner. Man regner med at deler av tomten vil bli benyttet til boliger. Oslo indre nord, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal

7 2/ Oslo ytre vest > Oslo indre øst > Oslo indre syd > Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Et nytt OBOS-prosjekt i Vahlsgate 1-5 ved Fridtjof Nilsens Plass er fullt utleid til Plan- og Bygningsetaten. Byggestart er satt til juli, og innflytting er forventet til februar Prisnivå på de m 2 er kr 1.600,- pr. m 2 /år utenom 1. etasje (kr 1900,- pr. m 2 /år). I tillegg til kontorarealene vil det komme 3800 m 2 parkering, lager etc. Bystyret i Oslo har endelig vedtatt salg av kommunens tomt på Fornebu til Fornebu Boligspar. SV sikret flertall for avtalen som er verdt 3,1 milliarder kroner. 2/017 Det kan gå mot flyttekrise for Telenor på Som en følge av at Oslo kommune går i bresjen for å bygge om næringslokaler til boliger, er landemerket Herslebs gate 19 lagt ut for salg. Bygget, som er taksert til ca. 120 millioner kroner, regner man med kan romme 220 boliger. Oslo indre øst, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal Ytre nord Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/Bekkelaget, Nordstrand. Tidligere i år ble planene om at private midler skulle fremskynde "Mosseveitunnelen" lagt til sides. Lengre syd skal man forbedre veinettet ved å bygge ut E6 på strekningen Klemetsrud- Bygrensen, men lite tyder på at de trafikale problemene på E18 blir redusert med det første. Det registreres fortsatt lite utvikling av næringseiendom i området. Oslo indre syd, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Fornebu. Bærum kommune krever at en baneløsning er vedtatt av statlige myndigheter før telekonsernet kan starte innflyttingen i november. Dette vil også ramme IT Fornebu som ikke får videreutvikle det planlagte it- og kunnskapssenteret. På Lysaker finnes det nå noe ledighet. Eiendomsspars prosjekt i Lilleakerveien 2 er nå tilnærmet fullt utleid. Ca m 2 er utleid til selskaper som Pharmasia&Upjohn, PWC, Scancem, Norbetong, Norcem og Enter og Aktiv Forsikring. Leieprisene ligger fra kr 1875,- til kr 1950,- pr. m 2 /år. På Lysaker Brygge planlegger Gjensidige NOR Næringseiendom et prosjekt på m 2. Ca m 2 er beregnet til ulik forretningsvirksomhet og resten til bolig. Man venter nå på avklaring av kommunestyret, og boligene ventes å bli ferdigstilt fra sommeren Ytre vest Indre vest Indre nord Sentrum Indre øst Indre syd Ytre øst I mai åpnet den internasjonale kontorhotellkjeden Regus lokaler i Vollsveien på Lysaker, og det meldes om bra interesse. Kapasiteten er 211 arbeidsplasser. Fra før har kjeden fullt utleide avdelinger på Skøyen og i Ibsenkvartalet. Som nevnt senere i rapporten regner Regus med å åpne en avdeling i Nydalen i Ytre syd I Magnus Poulssons vei 7 på Lysaker har en bruker leid 2100 m 2 kontor til prisnivå kr 1600,- pr. m 2 /år. På Skøyen registreres det fortsatt lite arealledighet, og etterspørselen etter kontorlokaler i området er god.

8 8 2. Eiendomsmarkedet forts. På Skøyen jobber vegvesenet med å bygge en rundkjøring på Bygdøylokket over E18. Dette vil bedre adkomsten med bil til Karenslyst Alle betraktelig. Ferdigstillelse vil skje i september i år, og i mellomtiden vil en midlertidig rundkjøring avlaste trafikken. Man har allerede merket interesse for et nytt prosjekt på m 2 kontorareal nær Skøyen Stasjon. Schøyen-gruppen står bak prosjektet i Drammensveien 155c, og ferdigstillelse forventes rundt midten av Merkantildataselskapet Ementor samlokaliseres på Høegh-området på Skøyen. De nye lokalene på m 2 vil bestå av både eksisterende bygg og nybygg. Innflytting skjer henholdsvis i september i år og september neste år. I Hoffsveien 10 er Eiendomsspar sitt prosjekt inne til regulering m 2 skal bygges, hvorav ca m 2 er planlagt som næringsbygg. Ferdigstillelse er forventet om 2,5 år. I Hoffsveien 48 ved Smedstaddammen er 450 m 2 nye kontorlokaler i 2 etg. fremleid til prisnivå kr 1750 pr. m 2 /år. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker som egne prisgrupper. Områdene er hver i sær forskjellige fra resten av området Oslo ytre vest. > Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Posten Forretningspartner er i gang med å utvikle et nytt konsept basert på bl.a. budtjenester for næringslivet, og etablerer seg dermed på sentrale steder i Oslo. I Nydalen undertegnet Posten nylig en leiekontrakt på ca m 2 kontor og lager. Snittleie kr ,- pr. m 2 /år. I Nydalen har SAS Radisson tegnet en leiekontrakt på ca m 2. Leien er omsetningsbasert. I tillegg har Agresso undertegnet en leiekontrakt som innbefatter leie av ca m 2 kontor. Leieantydning kr , ,- pr. m 2 /år. Regus skal som nevnt åpne et nytt kontorhotell på ca m 2 i Nydalen. Leieantydning ligger i området rundt kr ,- pr. m 2 /år. Selv om det oppnås høye priser i Nydalen, meldes det også om ledige lokaler. I Nydalsvn.15 og Gjerdrumsvei 12 finner man kontorlokaler til leie med prisantydning kr 1.500,- pr. m 2 /år. Huset ved dammen i Gjerdrums vei er klart for byggestart så snart leietakerne er på plass. ROM eiendomsutvikling har inngått samarbeidsavtale med Byggholt as om utvikling av stasjonsområdet på Grefsen. Det skal bygges boliger fordelt på rundt 40 mål, og prosjektet har en ramme på drøyt en milliard kroner. I Kjelsåsveien 161 er 650 m 2 kontor og 500 m 2 lager leid ut. Leienivåene er henholdsvis kr 1.200,- og 700,- pr. m 2 /år. I Treschowsgate er en kommunal leietaker i ferd med å reforhandle leiekontrakten på 3000 m 2 kontorer av middels god standard. Prisnivå er ventet å ligge på ca. 1250,- pr. m 2 /år. Til sammenligning er dette ca. kr 400,- pr. m 2 /år dyrere enn leien fastsatt for 5 år siden. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal - Ytre nord Nydalen Oslo ytre vest, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal - Ytre vest Skøyen Lysaker Akersgata 18 i Oslo sentrum

9 2/ Oslo ytre øst > > Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. I Grenseveien 90 på Helsfyr pågår forhandlinger med flere interessenter på utleie av 2700 m 2 Leienivå regnes å være kr 1.300,- til kr 1.400,- pr. m 2 /år. kontorarealer. 2/019 I Østre Aker vei 19/Risløkkveien på Økern er 1200 m 2 kontor leid ut. Leienivå kr 1.200,- pr. m 2 /år. I Groruddalen er 2500 m 2 kontorlokaler i et nybygg i Nedre Kalbakkvei 88 utleid. Prisnivå kr 1.250,- pr. m 2 /år. 900 m 2 kontor er utleid ved Ring 3 på Økern i Haslevollen 3 2.etg. Leiepris kr 700 pr. m 2 /år. Megler kan melde om god interesse på et nytt prosjekt på Furuset. I Tevlingveien 23 er ca m 2 utleid til priser opp til kr 1.400,- pr. m 2 /år. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal - Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* > Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Vox ( tidl. Statens voksenopplæring) har leid 5000 m 2 kontorlokaler i Telenors anlegg i Olav Helsets vei 5 på Skullerud. Det er inngått leiekontrakt på 10 år, med opsjon på forlengelse. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 1. kv. 2. kvartal Øvrige Stor-Oslo ROM Eiendomsutvikling as har startet utleiearbeidet av et prosjektert næringsog boligbygg i Malmskriverveien 18 20, ved Sandvika togstasjon. Det gjenstår ca m 2 kontor- og forretningsareal før bygget er fullt utleid. Treningskjeden S.A.T.S og Sandvika Apotek har allerede tegnet leiekontrakter. Forventet ferdigstillelse årsskiftet 2002/2003. Utleiearbeidet av m 2 i Veritassenteret på Høvik er i oppstartsfasen. Sommeren 2002 er sannsynlig innflyttingstidspunkt. Man håper på at arealene blir utleid til 3-4 store brukere. Megler har allerede merket interesse for lokalene. Ericsson flytter som kjent i løpet av 2. halvår fra fire ulike lokaliteter i Billingstad/Askerområdet inn i nye kontorlokaler i Asker. Utleiearbeidet av de gamle lokalene i Olav Brunborgvei er kommet godt i gang. Leieprisantydning er fra kr 1.200,- til kr 1.450,- pr. m 2 eksklusiv omstillingskostnader. I området Bærum/Sandvika er det ellers generelt lite som skjer i markedet. Attraktive utleieobjekter er det bra etterspørsel etter. Mer perifere lokaler er tyngre å leie ut, og kanskje eksisterer det i dette segmentet en marginal nedgang i leieprisene. I Slependveien 48 er ca m 2 kontor blitt utleid til prisnivå kr 1.100,- pr. m 2 /år. På Hamang Kontorsenter er ca m 2 kontorlokaler av god standard utleid. Leieprisnivå er kr 1.250,- pr. m 2 /år. Akersgata 18 i Oslo sentrum

10 2. Eiendomsmarkedet forts. 2.2 Leieprisanslag NNM s anslag av leie-nivå 2. kvartal - kontorlokaler i Oslo-området Minimum Maksimum Gjennomsnitt Andel* A Prestisje lokaler % B Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % C Høy standard, forøvrig % D Ordinære lokaler % E Umoderne, mangelfulle lokaler % F Eldre, urasjonelle lokaler % 10 Beløpene er oppgitt pr. m 2 /år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.424,- pr m 2 /år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien 1.841,- pr m 2 /år. *Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling -kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 2. kv. sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 1. kv.. Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte. 1. kv 2. kv Endringer siden: kv A % 69% 0% B % 65% 0% C % 68% 0% D % 79% 0% E % 78% 0% F % 86% 0% NNM s anslag av leienivå 2. kvartal - lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 1/01. NNM s anslag av leienivå 2. kvartal -lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 1/01. > 250 m m m m2 > 1. kv kv kv kv kv kv kv kv. 01 X: Lager, høyde >3,5 m Y: Lager, høyde 3,5-6 m Z: Lager, høyde 6 m > X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 2/01 2/01 Kommentarer/utfyllende opplysninger Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombi-lokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det. 11

12 3. De største eiendomsselskapene i Norge Eiendomsselskapene Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 2. kvartal. Totalt teller listen 28 selskaper. (-) betyr at data mangler. De viktigste eiendomsselskapene i Norge (tall for 2. kvartal ): *Endringer i prosent gjelder siste år Selskap (alfabetisk) Brutto leie pr. år i mill. kr. Samlet næringsareal i m 2 ZZZZZZZZZZ Arealledigheti Vektet -hvorav bygg/ gjenværende endring* endring*zzzzzzpark/rehab leietid i år endring* 12 Andenæs Eiendom AS 89,9 11% % % 3,8-3% Aspelin-Ramm gruppen AS 155,0 1% % % 4,8-17% Avantor ASA 103,1 2% % % 5,1-11% Centennial ASA 69, % 6,6 - EAB Eiendom AS 132,0 6% % ,1 0% Entra Eiendom AS 603, % 6,0 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 588,0 9% % % 8,0 0% Fabritius Eiendom AS 55,7-22% % 0 1% 3,6-20% Gjensidige NOR 1050,0 15% % ,8 7% Industrifinans Næringseiendom ASA 442,9 4% % % 7,0-8% Kjøpesenter Holding AS 63, % 5,0 - KLP Eiendom AS 1 816, % 7,3 - Kristiania Eiendomsforvaltning AS 70,4 42% % % 5,9 13% Linstow Eiendom AS 319,1 0% % % 4,5 0% Mustad Eiendom AS 92,0 8% % % 5,3-12% Norske Liv AS 225,7 8% % ,0-17% NSB Eiendom 2 397, ,3 - OBOS Forretningsbygg AS 209,5 6% % % 3,9-15% Olav Thon Gruppen ,0 12% % 5,1 28% Pecunia AS 98,3 228% % % 13,5-8% Sektor Eiendomsutvikling AS 307,1 34% % % 4,1 5% SpareBank1 244,6 13% % % 6,9 0% Steen&Strøm ASA 525,0 14% % - 3% 4,0 0% Storebrand Eiendom 885,0 4% % % 4,8 14% Veidekke 41,0 0% % 900 0% 4,0 0% Vesta 136, ,3 - Vital Eiendomsforvaltning 4 721,0 4% % 0-4,6-15% Warbo Gruppen 48, % 5,0-1 KLP Eiendom: KLP Eiendom eier 100% av aksjene i Trondheim Næringsbygg AS, og selskapene rapporter nå samlet. 2 NSB Eiendom: Tallene inkluderer ROM eiendomsutvikling as. 3 Olav Thon: Siste kjente tall (1.kvartal ) benyttet. 4 Vital Eiendomsforvaltning: Tallene inkluderer m 2 forvaltet for DnB. I tillegg forvaltes m 2 innleide lokaler for DnB.

13 2/01 2/ Nøkkeltall for eiendomsselskapene Her er oversikten over eiendomsselskapenes tre på topp i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr. år: 1 Olav Thon kr Gjensidige NOR kr Storebrand Eiendom kr Størst vekst leieinntekt siste år: 1 Pecunia 228% 2 Kristiania Eiendomsforvaltning 42% 3 Sektor Eiendomsforvaltning 34% (Pecunias økning skyldes stor grad av ferdigstillelse siste år.) Størst samlet næringsareal: 1 Gjensidige NOR m 2 2 Storebrand Eiendom m 2 3 KLP Eiendom m 2 Størst vekst næringsareal siste år: 1 Kristiania Eiendomsforvaltning 77% 2 Mustad Eiendom 47% 3 Sektor Eiendomsutvikling 15% Oppsummering Konjunkturer Svak utvikling internasjonalt, fortsatt uklart når veksten tiltar. Resultatet for Norge kan bli lavere etterspørsel fra utlandet. Siden prisstigningen er høyere enn ønsket, kan vi oppleve fortsatt høy rente og muligheten for renteoppgang er tilstede. Høye renter og større bruk av oljepenger kan gi en styrket krone og (ytterligere) svekket konkurranseevne. Forventninger om lav vekst i Norge i årene fremover i forhold til land vi kan sammenligne oss med. Fortsatt press i arbeidsmarkedet. Mange bransjer mangler fagfolk. Høy oljepris gir fortsatt store overskudd til landet, og oljefondet vil øke betraktelig også dette året. 13 Lengst gjenværende leietid: 1 Pecunia 13,5 år 2 Norske Liv 9,0 år 3 Eiendomsspar/Victoria 8,0 år Eiendom Noe lavere tempo i utleiemarkedet, men ingen betydelig økning i ledighet. Stabile utleiepriser på kontorlokaler i Oslo og omegn. Sentralt plasserte lokaler greie å leie ut. I Oslo opplever man fortsatt god etterspørsel etter prestisjebygg. God etterspørsel i et balansert marked for kjøp og salg av næringseiendom. Sentralt lokaliserte eiendommer og eiendommer med utviklingspotensiale er etterspurte. Mange nye større prosjekter er på gang. Fortsatt uklart hvordan prosjektene som ferdigstilles de neste årene vil påvirke markedet.

14 Norsk Nærings Megling AS 14 Norsk Nærings Megling AS (NNM) er en uavhengig spesialist på næringseiendom - primært i Oslo området. Selskapet feiret sitt 15-års jubileum i 1999 og har bred erfaring innen utleie, salg, rådgivning og søkeroppdrag. Markedsrapporten er et tilbud til kunder og forbindelser som ønsker å holde seg orientert i markedet for næringseiendom. Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendomsmegler. Avla eksamen som beste eiendomsmegler-student i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegling. E-post adresse: Megler Vidar Korneliussen er bedriftsøkonom fra BI. Deltidsstudent på eiendomsmeglerstudiet frem til våren Arbeidet som megler i Bekkelaget Eiendom fra Fra 1996 i Notar Eiendom AS. Begynte i Norsk Nærings Megling AS februar E-post adresse: Den finnes også på internet: Ansatte i NNM er: Administrerende direktør Øystein A. Landvik er statsautorisert eiendomsmegler med mer enn 18 års erfaring fra bransjen hvorav de siste 14 år med næringseiendom. «Årets eiendomsmegler 1994», underviser på BI i faget næringsmegling og er sterkt engasjert på vegne av bransjen. Har vært formann i Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening og er formann i Forum For Næringsmeglere. Mottok Norges Eiendomsmeglerforbunds hederstegn i E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Jan Wold er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Diplomøkonom Ole Christian Iversen er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/ markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Ble våren 2000 uteksaminert som eiendomsmeglerkandidat på eiendomsmeglerstudiet BI. Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse:

15 Statsautorisert 2/0115 eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse: Diplomøkonom Anne K. Simonsen er uteksaminert fra BI i Har i flere år arbeidet som næringsforvalter hos OBOS Eiendomsforvaltning AS. Ble ansatt som megler i Norsk Nærings Megling AS i februar. E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler/ aut.regnskapsfører Gunn Nordeide er bedriftsøkonom og autorisert regnskapsfører fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglerstudiet våren Har drevet egen virksomhet innenfor eiendomsforvaltning og regnskapsføring, samt arbeidet hos Notar Eiendom AS og Postbanken Eiendomsmegling AS. Begynte i NNM februar som økonomisjef. E-post adresse: Jurist Geir A. Nærø avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1999 med boligrett og forsikringsrett som fordypningsfag. Har tidligere arbeidet i Europeiske Reiseforsikring. Ble ansatt som megler i Norsk Nærings Megling AS i desember E-post adresse: Markedsanalytiker Ingar K. Larsen er utdannet cand. polit. med hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen våren. Har cand.mag-grad innen realfag fra 1995 og Praktisk- Pedagogisk utdanning (1998) fra samme lærested. Har tidligere jobbet som adjunkt. Begynte i Norsk Nærings Megling AS januar. E-post adresse: Sekretær Nina W. Høksnes avsluttet skolegang fra 3-årig videregående skole handel og kontor-linje i Jobbet i flere år som butikkselger før hun startet hos NNM i januar. E-post adresse:

16 0601 Lay-out og trykk Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, 5. etasje Telefon: Epost: Foretaksregistrert NO Postadresse: Postboks 303 Sentrum, 0103 Oslo Telefaks:

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer