Homøopraktikeren. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr årgang Løssalg kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 NLH-annonse Vesta.indd :24:00 Markedets største nåleleverandør! Topp kvalitet og rimelige priser! Meld deg som kunde i dag! Få 50% rabatt på åpningsordre, og varene levert direkte på døren uten oppkrav. Som kunde hos oss tilbyr vi faste leveranser av nåler til kampanjerabatt. Skoler og akupunkturklinikker over hele Norge anvender våre produkter og er godt fornøyd med kvaliteten. Vi tilbyr: Nåler for akupunktur 2000 og øyeakupunktur. Moxa urteplaster, alle Moxa produkter, Koppingsett, Akudukker mm. Vi skaffer det meste av produkter direkte fra vår fabrikk i Kina. Bli kunde hos oss i dag! Tlf: Homøopraktikeren - 1/2006

3 Innhold Hovedartikler 4 Immunologisk Bystandard 18 AMALGAM Kvikksølvforgiftet? 22 Fullbeskyttet? Optimal amalgamsanering 25 Paradentose 28 Psoriasis og korallsand Pilotforsøk 32 Homøopraktikeren presenterer: Natur & Helse 35 Foreningsnytt Kjære Kollega! Vi har foran oss et nytt og lærerikt år. Som Homøopraktikere har vi en forpliktelse til å være faglig oppdatert å sette pasientsikkerhet i høysete. Den mars 2006 holder NLH sitt årlige faglige oppdateringsseminar. Sted: Ouality Airport Hotel, Sømmeveien 1, 4050 Stavanger Lufthavn. John Hetlelid For at flest mulig av dere skal kunne komme har vi laget dette så rimelig som mulig, kun kr 500,- for tre hele undervisningsdager. Hotellet har svært rimelige priser, og nå er det også svært gunstige priser på flybilletter. Vi skal i år som de første ta i bruk HANGAREN en helt ny og stor forelesningssal. Som vanlig skal vi i tillegg ha en stor workshop med utstillere som vi kan lære mye av. Kollegialt samvær lærer vi også mye av. Dere som er sammen med oss for første gang kan høste mye lærdom av de gamle i faget. Dere skal alle føle dere HJERTELIG VELKOMMEN. Mer om programmet og annen praktisk informasjon finner du på side 34 i denne utgave av Homøopraktikeren. Bestill gjerne plass allerede nå på tlf ,fax: eller Det vil gi oss bedre oversikt og lette arbeidet for vår org.sekretær Linn. Registerordningen: I forrige Homøopraktikeren ble det opplyst at vi i den nærmeste fremtid skulle motta et rundskriv angående forskriften for registeret. Der vil det fremgå hvilke opplysninger Sosial og Helsedirektoratet eventuelt mangler for å kunne godkjenne organisasjonene. I skrivende stund har vi ikke mottatt noe som helst. Vi ventet svar i desember Hvilke krav stilles til deg som utøver for å kunne registrere deg under den kommende registerordning? I forrige Homøopraktikeren tok vi opp de krav som ble stilt til bransjeorganisasjonene. I dette nummer av Homøopraktikeren vil vi ta for oss de krav som stilles til medlemmene av en bransjeorganisasjon. Vi anbefaler alle medlemmer å sette seg godt inn i de kravene. Mangler du noe for å oppfylle kravene har du ennå tid å gjøre noe med det. Det faglige innholdet i dette bladet vil vi gjerne rette oppmerksomheten mot flere artikler om Amalgam. Her vil vi få forslag til behandling, men også et innblikk i en tannleges hverdag om hvordan en sanerer amalgam uten å skade pasientene. På Generalforsamlingen 25.mars 2006 må vi diskutere justeringer av vedtekter og etiske regler for å bli à jour med de krav som kommer fra Sosial og Helsedirektoratet. Du finner dette omtalt under foreningsnytt. Det er viktig at flest mulig av dere møter opp på generalforsamlingen slik at vi får en god gjennomdrøfting av de saker som tas opp og med din stemme er med på å stikke ut kursen videre for NLH. Generalforsamling er den 25. mars 2006 kl Styret ønsker dere alle et godt terapeutisk år. Formann John Hetlelid 1/ Homøopraktikeren

4 Kartleggelse av homotoxikolgiens virkningsmekanisme: Immunologisk Bystander (støtte) Reaksjon Av Professor dr. Hartmut Heine Antihomotoxisk forberedende inngangssystem (Fig.1) Antigen behandling Motiv dannelse Organtropisme/Histotropisme Ned-regulering av tilhørende TH1 med TGF-β, IL-4 og IL-10 (Fig.4) Makrofag Differensiering av T-celler over i regulering av TH3 celler med motiv (Fig.2) Målsøking Lymfe knute Oppheving av tilhørende TH1 og TH2 (Fig.5) T-celle Kloneformasjon i lymfeknuter (Fig.3) TH3 celle Organtropisme/Histotropisme (Fig.6) Bindevev celler Fibrinogenese (Opprinnelse) TGF-ß; IL-4; IL-10 Fibrinogenolyse (Oppløsning) SERPIN er SERP er Fremskritt i klarleggelsen av immunsystemets funksjoner spiller for tiden en hovedrolle, når det skal treffes bestemmelse om utvikling av de nyeste terapistrategier. For det enkelte menneske representerer immunsystemet mellomleddet mellom eksponering (dvs. miljøet) og disposisjon (dvs. arvelige faktorer). Formålet med denne funksjon som mellomledd er å opprettholde den dynamiske likevekt, eller homeostase, mellom vevsanabolisme (stoffskifteprosess, hvor vev oppbygges) og katabolisme (stoffskifteprosess, hvormed vev nedbrytes). Matrixmetalloproteinaseinhibitor (TIMP ere) Matrixmetalloproteinase (TMPS) (collagenaser, stromelysin, osv.) Visse cellebudbringere, cytokinerne, er de grunnleggende leverandører av den informasjon, som cellene har behov for til disse prosesser. Den sentrale cytokin, som er engasjert her, er TGF-β (tissue growth factor beta), som utfører en virkelig koblingsfunksjon i vevs metabolismen (se fig. 6). Hvis TGF-β nivået er usedvanlig lavt, utvikler det seg en inflammatorisk prosess, eller også produseres inflammasjonsfremmende cytokiner Homøopraktikeren - 1/2006

5 for eksempel TNF-α (tumor-necrosis factor alpha), INF-γ (Inter-feron-gamma), og IL-1 (interleukin 1) i usedvanlig stor mengde av forsvarsceller. For eksempel i tilfelle av antigen bølger. Hvis TGFβ nivået er helt usedvanlig høyt, vil det inntreffe sklerotiske og fibrotiske prosesser. Alle bindevevs celler, inklusive forsvarsceller kan produsere TGF-β. Videre er patologiske forandringer av homoeostasis alltid forbundet med sykdommer i det uspesifikke immunsystem (for eksempel i forbindelse med makrofager), og i det spesifikke immunsystem (for eksempel i forbindelse med T og B lymfocytter). Som resultat herav er det blitt stadig mer nødvendig å utøve en samlet innflytelse på immunsystemet når man bestreber seg på å overvinne en sykdom. Dessuten gjør de negative reaksjoner i forbindelse med de klassiske begreper om immunoterapi det nå mer nødvendig enn noensinne å revurdere disse terapiformer. De nevnte terapiformer inkluderer utryddelse av inflammasjonsfremmende lymfocytter (for eksempel T4 celler og underpopulasjoner), undertrykkelse av immunologiske reaksjoner og av cytokinproduksjonen, samt hemming av lymfocytaktivering med antiinflammatorisk kjemoterapi. De nyeste utviklinger i den strategi, som følges i immunoterapi, atskiller seg fra den ovenfor beskrevne klassiske fremgangsmåte i kraft av de følgende karakteristika: o Den nye terapi reduserer antallet formidlere av det ikke-spesifikke forsvar, for eksempel TNF-α og IL-1. o Terapien gir en indirekte hemming av betennelse ved hjelp av regulator-lymfocytter som resultat av frigjørelse av TGF-β. Antihomotoxisk terapi, som medfører en immunologisk bystander reaksjon, utnytter mulighetene ved begge disse fenomener. Den immunologiske bystander reaksjon skjer på følgende måte (se beskrivelsen forrige side). Makrofager fortærer de botaniske og zoologiske proteiner, som administreres i lave og middelhøye fortynningsgrader. Dette finner sted uansett administrasjonsformen for de komplekse antihomotoxiske preparater. Visse makrofagrelaterte celler fortærer også disse proteiner: For eksempel M-celler (mircofold cells) i tynntarmsslimhinnen. Fordøyelse av disse proteiner finner sted i lysosomer. En liten del av disse proteiner sendes i retur til celleoverflaten og bindes der til major histocompatibility complex MHC (sterke vevstype system). Disse små proteindeler finnes i form av kjeder med en lengde på 5 til 15 aminosyrer: De kan sies å frembringe et tema. Bystander T lymfocytter, som ikke er antigen markerte (non-antigen-marked) de kan kalles naive lymfocytter oppsamler disse motiver, søker inn til de nærmeste lymfeknuter og mangedobles der i overensstemmelse med antallet motiver, hvor de danner forskjellige cellekloner av normale lymfocytter. Disse blir så Th3 celler ( h står for hjelper). Det er viktig å bemerke seg, at produksjonen av Th3 celler kun kan finne sted i lavdosis antigenområdet, dvs. fra D1 til D14. Større proteinkonsentrasjoner forhindrer dannelse av Th 3 celler, og høyere fortynningsgrader muliggjør ikke dannelse av motiver. Blod- og lymfekar fordeler de motiverte (dvs. motivforsynte) Th3 cellekloner til hele legemet. I de tilfeller at organismen er vert for en inflammatorisk prosess, vil kjemotaxiske (bakterier, som kan tiltrekke eller frastøte fagocytter) prosesser lokke Th3 celleklonene: Et fenomen, som inndrar kjemokiner (proteiner som fremkaller kjemotaxis og herved ødelegger invaderte mikroorganismer) samt komplementære faktorer osv. Th3 celleklonene vil så tilslutt møte de inflammatoriske T4 lymfocytter med deres underpopulasjoner av Th1 og Th2 celler, nemlig de lymfocytter, som bærer ansvaret for å utbrede og vedlikeholde den inflammatoriske prosess. De inflammatoriske lymfocytter bærer likeledes motiver på deres overflater, inklusive antigener fra det inflammatoriske brennpunkt. Eksempler her er kollagenmotiver fra et arteritisk ledd: Ved disse prosesser er det kun nødvendig for regulator lymfocyttene å bære et lignende motiv for at det øyeblikkelig frigjøres TGF-β. Denne cytokin undertrykker de inflammatoriske lymfocytter. Ved denne prosess frigjøres IL-4 og IL-10 av 2 celle, som 1/ Homøopraktikeren

6 ytterligere øker TGF-β effekten. Det ovenfor nevnte resymé av den immunologiske bystander reaksjon gir en tilfredstillende belysning av den velkjente regulerende, antiinflammatoriske og analgesiske virkning av den antihomotoksiske terapi, som er bekreftet ved medisinske kontrollundersøkelser. Red. note: Den immunologiske bystander reaksjon er nå blitt etterprøvd og registrert av det Tyske Patentdirektoratet som virkemekanisme for antihomotoksiske legemidler. Innenfor den tradisjonelle medisinalverden burde denne blåstempling medføre en aksept av denne form for biologiske legemidler, analogt med kjente mekanismer som hyposensibilisering og vaksiner. Atter en gang er tvil og mistro blitt overhalet av teknologiens formåen til å kartlegge de mikrobiologiske informasjonskanaler. Tilbud om kurs? Se Web sider: vivatap mer enn godt og sundt drikkevann godt for helseproblemer som: psoriasis revmatisme fordøyelsesproblemer For mere informasjon : Health by Nature AS Bedriftsveien Arendal Tlf: Fax: Homøopraktikeren - 1/2006

7 Harald E. Hauge s bortgang. Det var med sorg vi fikk vite at avd. dir. Harald Hauge i Sosial og Helsedirektoratet gikk bort 13. januar Han var en av de personer som stod for gjennomførelsen av registerordningen. Saborg har på vegne av oss alle sendt bårebukett og blomsterhilsen til hans kolleger. Harald E. Hauge Saborg sidene Handlingsplan Punkter i prioritert rekkefølge Rita Agdal Skrevet av Rita Agdal, organisasjonssekretær SABORG. 1. Hjelpe og informere utøvere og organisasjoner med registerordningen for utøvere av alternativ behandling, samt følge opp myndighetenes arbeid med registeret for å ivareta interessene til alternative behandlere. Begrunnelse: Registeret er det mest synlige resultatet av myndighetenes arbeid med regulering av feltet alternativ behandling. Fordi registeret potensielt omfatter alle organisasjoner, må SABORG være et talerør for organisasjonene og utøverne slik at ikke minst det praktiske arbeidet lettes og de administrative oppgavene forenkles så mye som mulig. 2. Arbeide aktivt for at alle alternative behandlingsformer blir fritatt fra moms. 3. Så langt som mulig å følge med i aktuelle saker som kan berøre utøvere i medlemsorganisasjonene og informere om disse. Om nødvendig må sammenslutningen prioritere arbeid med saker som kommer opp fremfor å arbeide med dem som nevnes i denne oversikten. Begrunnelse: Det kan oppstå saker i perioden som vi ikke kjenner til fra før, men som er viktige for medlemsorganisasjoner. Arbeidsutvalget bør ha frihet til å prioritere arbeid med slike saker. Et eksempel er EU-direktiver som virker direkte inn i regulering av alternativ behandling i Norge. 4. Arrangere to debattmøter/seminar i året for medlemmene av SABORG. Begrunnelse: Diskusjon og debatt omkring ulike Begrunnelse: Mange alternative behandlingsformer er allerede fritatt fra kravet om moms, men Mange tema vil være av interesse for de fleste av aktuelle tema er ønskelig for å få et levende miljø. ikke alle. SABORG vil støtte arbeidet til de organisasjonene som vil jobbe for at flere behandlings- saker er ønskelig. Et slikt forum er positivt i seg organisasjonene, og et forum for å debattere slike former fritas fra dette kravet. Dette er viktig fordi selv, og kan også bidra til erfaringsutvekslinger denne skjevheten kan medføre at noen får et konkurransefortrinn fremfor andre. som mange kan dra nytte av. 1/ Homøopraktikeren

8 5. Nedsette et utvalg som utreder ulike forslag til en fremtidig organisasjonsstruktur inkludert finansiering for bransjen. 6. Arbeide for retten til å presentere informasjon om alternativ behandling slik at brukere får tilgang til erfaringsbasert kunnskap og studier av effekt av alternativ behandling. Forbrukerombudet vil sette grenser i forhold til hvilken informasjon som kan presenteres av behandlere og deres organisasjoner. SABORG må ivareta utøveres rett til å presentere den informasjonen forbrukere etterspør, - også forskningsresultater og erfaringsbasert kunnskap. 7. Utarbeide et hefte som beskriver hvordan utøvere av alternativ behandling kan drive med faglig oppdatering (CPD) i egen regi. Begrunnelse: Den viktigste måten å stimulere til høyere faglig nivå er at de som allerede er utøvere driver med faglig oppdatering. Selve det faglige innholdet vil være individuelt, men prinsippene for og måter å organisere arbeidet på er felles. Hensikten er derfor å lage et hefte som i detalj beskriver hvordan den enkelte utøver kan holde seg faglig oppdatert, for eksempel gjennom kollegaveiledning. 8. Lage en beskrivelse av hvordan organisasjonene kan kvalitetssikre utdanninger som gir rett til medlemskap. Begrunnelse: Det offentlige organet NOKUT har ansvar for kvalitetssikring av akkrediterte offentlige og private utdanninger og de har regler for dette. Fordi de fleste utdanninger på AB feltet ikke er akkrediterte (offentlig godkjente), må organisasjonene selv stå for kvalitetssikringen. En beskrivelse av en slik kvalitetssikring av utdanninger for alternative behandlere vil muliggjøre en styrking av kvaliteten på utdanningene gjennom at organisasjonene får et redskap for en formalisert oppfølging. 9. Hjelpe og informere organisasjonene om arbeidet med informasjonsbanken for alternativ behandling. Begrunnelse: Informasjonsbanken vil bli det naturlige stedet å henvise pasienter som vil ha kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling. Det betyr at organisasjonene må bidra og SABORG må ha en rolle og være et talerør i forhold til denne prosessen som sikrer at organisasjonene får en stemme. 10. Diskutere hva som menes med alternative behandlingsformer og hvor grensen går mellom helse, velvære og selvutvikling for å innvirke på myndighetene grenseoppgang. Begrunnelse: Dette er viktig å avklare ettersom vi er et forbund av alternative behandlerorganisasjoner med et mål om å representere utøvere og følge opp myndighetenes arbeid med registeret. Dette leder over til diskusjoner om alternative behandlere sitt ansvar i forhold til å ikke bidra til en ytterligere sykeliggjøring (medikalisering), noe som er et viktig perspektiv i forhold til vårt samfunnsansvar. 11. Samarbeidet med forskningsmiljøer må styrkes. Bidra til at det forskes på alternativ behandling og påvirke forskningsmiljøer til å arbeide i tråd med naturmedisinens egenart og forklaringsmodeller. Vi vil være en kanal for å formidle informasjon til medlemsorganisasjoner om pågående forskning og arrangere et seminar med innføring i kvalitetskrav som kan stilles til forskning og presentasjon av forskningsfunn. Det er viktig at SABORG holder seg informert om forskning på alternativ medisin, fordi vi bør komme med innspill i forhold til utforming av studier slik at det som studeres er forenlig med behandlingsformen slik den reelt sett praktiseres. 12. Samkjøre de forskjellige forsikringstilbudene som i dag foreligger i de forskjellige organisasjonene og forhandle med de ulike forsikringsselskapene. Begrunnelse: Det finnes i dag noen forskjeller i de ulike forsikringsordningene innenfor det alternative miljøet. Med tanke på å ivareta klientenes interesser er det et mål at de ulike behandlerne Homøopraktikeren - 1/2006

9 har en så lik forsikringsordning som overhodet mulig. Det er også behov for avklaringer mht. forsikringsregler og praksis, mange organisasjoner sliter med å få fullt overblikk over både regler og konsekvenser ved evt. saker. I tillegg er det et håp at en samlet bransje på dette området vil kunne ha betydelig forhandlingskraft overfor forsikringsselskapene mht. til pris. 13. Lage en beskrivelse av hva organisasjonenes vedtekter og etiske regler bør omfatte. Begrunnelse: Det er ønskelig med en større grad av standardisering når det gjelder hvordan organisasjonene formelt organiserer seg selv. Fordi ulike aktører har ulike interesser og er av ulik størrelse, er det ikke ønskelig å lage et forslag til vedtekter eller etiske regler. Det viktigste er hva vedtektene bør omfatte for å oppnå profesjonalitet. Ved å lage en beskrivelse av hva vedtektene bør omfatte, kan den enkelte organisasjon bruke dette til å gå gjennom egne vedtekter og kontrollere at disse omfatter det de skal. Det er ønskelig med en større grad av standardisering av den interne selvjustisen innen feltet, noe som i praksis betyr at bestemmelser i etiske regler er noenlunde like. Det viktigste er hvilke områder som bør reguleres. Ved å lage en beskrivelse av hva de etiske reglene bør inneholde, kan den enkelte organisasjon bruke dette til å gå gjennom egne etiske regler og kontrollere at disse inneholder det de skal. 14. Arbeide for å spre kunnskap om alternativ medisin innenfor ulike samfunnsområder. At konvensjonelle behandlere får økt kunnskap om alternativ medisin kan bidra til anerkjennelse, gjensidig respekt og bedre samarbeid, samtidig som det er en forutsetning for god kommunikasjon med brukere av alternativ medisin. 15. Arbeide politisk for at regler og lovverk for behandling av dyr skal følge de samme prinsippene for behandling av mennesker slik disse framkommer i Lov om alternativ behandling. Begrunnelse: Lov om veterinærer og dyrehelsepersonell har ingen direkte bestemmelser om alternativ behandling. Samtidig gjelder ikke Lov om alternativ behandling ved behandling av dyr. Mange dyr/dyreeiere bruker utøvere av alternativ behandling og det er ønskelig med klare regler også ved behandling av dyr. Bruk av titler i register for alternative behandlere Saborg hadde den et møte med Sosialog Helsedirektoratet. Et tema for møtet var tittelbruk i Brønnøysundregisteret og et mulig tilsynsansvar for organisasjonene. Dersom organisasjonene ønsker å registre flere titler, vil shdir kreve at organisasjonene påser at bare de terapeutene som er registrert med en gitt tittel praktiserer denne terapiformen. Et alternativ til å bli pålagt et slikt tilsynsansvar er å benytte en felles tittel i registeret, eksempelvis registeret alternativ behandler. Bakgrunnen for dette er følgende: Da NHL ble godkjent i 2004 og medlemmene sendte inn registreringsskjemaer til Brønnøysund ble det totalt listet 63 titler som de ønsket å registrere. Shdir vedtok derfor at organisasjonene ikke får liste flere søkbare titler, fordi hensikten med registeret ikke er markedsføring. Saborg har protestert mot dette. Vi mener at dersom en terapeut er utdannet innen og driver med 2 terapiformer, så må vedkommende kunne være søkbar på begge. Shdir fremholder at disse terapeutene i tilfelle får melde seg inn i 2 organisasjoner og registrere seg 2 ganger i Brønnøysund. Behandlere blir da oppførte som REGISTRERT AL- TERNATIV BEHANDLER NLH(Org.). Shdir presiserer at registeret IKKE skal kunne brukes i markedsføringsøyemed. De sammenligner 1/ Homøopraktikeren

10 det med bilregisteret; dersom du har et bilnummer så kan dette sjekkes for heftelser. Dersom utøverne blir registrert under ulike titler vil det være mulighet for søk uavhengig av intensjonen. Ved å velge en felles nøytral tittel tvinges brukerne til å gå inn på organisasjonsnivå for å finne ut hva som tilbys. Når de så går inn på den enkelte terapeut vil det fremgå hva vedkommende tilbyr. I Danmark har man et lignende register. Det danske RAB-registeret (RAB =Registrert Alternativ Behandler) er basert på at Socialstyrelsen godkjenner organisasjoner, mens bransjen driver registeret. Ved å godta å bli registrerte som alternative behandlere, med dette som felles tittel, viser bransjen lojalitet mot hverandre og at vi ikke godtar at Shdir legger opp til en konkurransevridning organisasjonene imellom. Det innebærer også at organisasjonene unngår å bli tilsynsorgan med ansvar for å påse at behandlere ikke markedsfører seg med flere titler eller terapiformer. Følgende organisasjoner har allerede uttrykt at de er positive til en slik tittel: DNH, NFP NLH, NNH. Vi ber derfor om at dere spesielt de av dere som har en søknad inne om godkjenning raskt gir en tilbakemelding på om dere kan slutte dere til forslaget om en tittel, eller ikke. Vi er avhengig av en rask tilbakemelding fra medlemsorganisasjonene, enten dere slutter dere til forslaget eller ikke. Arbeidet med å få medlemsorganisasjonene godkjent prioriteres fortsatt høyt. For arbeidsutvalget Organisasjonssekretær Rita Agdal Homøopraktikeren Eteriske oljer Aromaterapi Natur & Helse Over 180 oljer på lager Naturlig hudpleie Naturlig badeolje og badesalt Aromalamper og -dispensere Røkelse Bøker og tilbehør Gode priser! Rabatt til medlemmer i NLH og til studenter Besøk vår hjemmeside natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: Fax: NYHET : PhoneShield Beskytter mot stråling fra mobil- og trådløse telefoner, PC og dataskjermer. Ta kontakt for mer informasjon! 10 Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. URTEPRODUKTER MINERAL CARE D Ø D E H A V S P R O D U K T E R Amoraz AS Postboks Stavanger Telefon: Faks: E-post: Homøopraktikeren - 1/2006

11 I Homøopraktikeren nr side 14 hadde vi et referat fra rettsaken mellom Vestegnens Zoneterapeutskole og syv elever som gikk til sak mot skolen for kontraktsbrudd. Org. sekretær Rita Agdal var tilstede i lagmannsretten og lagde referat som har stått omtalt i Homøopraktikeren og i Naturterapeuten. Skolen har sendt oss et tilsvar som de har bedt oss ta inn i bladet. Tilsvaret inneholder påstander om personer som må stå for skolens egen regning og risiko. Så langt vi kjenner til var Sigrun Hansen ikke part i saken, men kun vitne. Vestegnens Zoneterapeutskole Brev av Jeg vil gjerne kommentere alle de uriktige påstander, som ble fremført i foreningens siste blad. Organisasjonssekretær Rita Agdal møtte opp i Lagmannsretten den 26. september 2005, hvor vår skole hadde fått vite av Lagmannsretten at det var avsatt 2 dager til å behandle en sak, som tidligere i juni 2003 hadde vært behandlet i Tingretten. Da dommeren i Tingretten ikke hadde tid til å høre alle våre vitner, og som avbrøt et av våre viktigste vitner etter 2-3 minutter, var det vårt helt klare inntrykk at det gjaldt om å få gjort denne sak ferdig hurtigst mulig, og da vi mottok dommen var det også kun referatet fra motpartens argumenter. Derfor anket vi saken. Da saken kom opp i Lagmannsretten, fikk de 2 partenes advokater 1 time hver til å prosedere. Deretter gikk dommerne utenfor. Kom inn og proklamerte at saken var avvist. Det var ellers avsatt 2 dager til saksbehandling, og vi hadde 6 vitner sittende vakt ved telefonen idet vi hadde fått tillatelse til å bli avhørt på den måten. 2 vitner skulle avhøres dagen etter, den ene skulle med fly fra Florø, og billetten var betalt derfra og til Bergen. Vestegnens Zoneterapeutskole hadde betalt kr for å få lov til å anke saken. Dessuten skulle det betales ca kr til begge advokater, i alt altså ca kr, men min sønn som representerte skolen måtte ikke si et ord og ingen av våre 6 vitner ble avhørt, selv om vi kunne tilbakevise samtlige anklager som motparten, kraftigst støttet av Sigrun Hansen, NNH hadde fremført. Hele denne sak går i all enkelhet ut på at Sigrun Hansen NNH gjør alt for å ødelegge vår skole. Hun forteller den ene usannhet etter den andre, og har fått motpartens advokat til å gjøre det samme. At Rita Agdal føler seg kallet til også å fortelle usannheter i bladet, er jo ganske utrolig. I dommen står det OVERHODET INGENTING om timeantall! Dommen dreier seg kun om en ting: Var skolen godkjent av NNH på det tidspunkt, hvor de omtalte elever i desember 2002 gikk på skolen? Ja eller nei. Skolen hadde en skriftlig godkjenning fra NNH s formann Niels Erik Volden, datert den 18. september Skolen hadde i juni 2002 en sensor fra NNH til en eksamen i Stavanger. I slutten av august 2002 hadde skolen besøk av 2 styremedlemmer fra NNH, som besøkte vårt massasjekurs og velvillig kjørte meg til flyplassen. De fortalte mine elever om NNH, og ingen sa at skolen ikke var godkjent. Jeg startet kurs i september 2002 i Bergen med 17 elever. Vi hadde kurs i september, oktober, november, men ved kurset i desember hadde en av elevene snakket med Sigrun Hansen, NNH, og hun hadde nå plutselig sagt at skolen ikke var godkjent! Vi i vår skole ble enige om å flytte snarest mulig over til en annen forening NLH, da vi ikke orket alt det tullet med NNH. Dette er vi blitt dømt for og ikke annet, selv om vi kan bevise at vi, inntil vi hørte i desember 2002 at vi ikke lenger var godkjent av NNH, at vi var godkjent! Vi anket, fordi dommen var urettferdig, men Lagmannsretten ville ikke høre våre vitner og vi måtte ikke fremlegge beviser. Retten har overhodet ikke beskjeftiget seg med timeantall, slik som Rita Agdal skriver, så den historie må hun ha fått av Sigrun Hansen, NNH, men jeg kan da opplyse at vår utdannelse består av: 1/ Homøopraktikeren 11

12 248,4 undervisningsleksjoner 70,0 timers klinikktjeneste og veiledning hertil 318,4 leksjoner 20,7 undervisningsleksjoner i massasje 20,7 undervisningsleksjoner i øreakupunktur 20,7 undervisningsleksjoner i førstehjelp 399,8 undervisningsleksjoner i alt De omtalte elever som forlot kurset etter Sigrun Hansens anbefaling, hadde kun meldt seg til 1. del av utdannelsen, som den gang bestod av 3 deler. Del Beskrivelse 1 Det skulle betales kr 2 Øreakupunktur og massasje: 2 weekender kr for hver weekend. 3 Bestod av 300 timers anatomi, fysiologi, patologi på sykepleiernivå. Hele utdannelsen i alt 660 timer. Vestegnens Zoneterapeutskole er den billigste skole i Norge, så Rita Agdals beskyldninger er langt ute. Noen norske skoler koster utdannelsen helt opp til kr, idet flere norske skoler ikke har utdannelse i de kinesiske teorier med i utdannelsen, men kursus i 5-element-teori og organ ur osv. tas særskilt. Meridianer og organrelaterte muskler tas også på særskilte kurser. Og videre kost på særskilt kurs. Alt dette har Vestegnens Zoneterapeutskole inkludert i vår grunnundervisning, så jeg synes at det er meget uforskammet å snakke om manglende kvalitetssikring. Jeg vet fra elever, som har gått på andre norske skoler, at de er meget forundret over at alt dette er integrert i vår skoles undervisning. Men som nevnt tidligere, så går alt dette ut på at en alternativ forening ønsker å ødelegge en dansk skole, som er godkjent av den største danske forening SAB. Jeg kan for øvrig fremheve at de andre elever på det meget omtalte kurs, fullførte utdannelsen, fikk diplom og eksamensbevis. De var meget glade for undervisningen, og alle har startet klinikk og behandler med suksess. Det kan også videre tilføyes at motpartens advokat Marius Reikerås har kontaktet nye elever ved Vestegnens Zoneterapeutskole og fortalt usannheter, nemlig at skolen driver ulovlig virksomhet, ikke registrert verken i Norge eller Danmark osv. ALT SAMMEN USANNHETER! Lillian Holst Sven Holst Jeg ønsker å bli medlem i NLH og ønsker å få tilsendt medlemssøknad og all nødvendig informasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1275,- Medlemskap u/forsikring kr. 900,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem kr. 250,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 12 Homøopraktikeren - 1/2006

13 Registerordningen nok en gang. Del 2 Denne gang tar Homøopraktikeren for seg de plikter den enkelte utøver pålegges. Les dette igjennom og bruk det senere når du skal registrere deg som utøver. Punkter i prioritert rekkefølge 5. Vilkår for registrering av utøver Brønnøysundregistrene registrerer utøver av alternativ behandling i registeret dersom: 1. Det er dokumentert at utøveren er medlem av organisasjon som er godkjent etter 3. Utøveren skal oppgi organisasjonsnummer, navn og adresse for utøverorganisasjonen. 2. Utøveren enten: a) er registrert som selvstendig næringsdrivende i Enhetsregisteret, b) er deltager i ansvarlig selskap som er registrert i Enhetsregisteret, eller c) er ansatt hos arbeidsgiver som er registrert i Enhetsregisteret. Det må fremlegges dokumentasjon på ansettelsesforhold. 3. Utøveren har innsendt dokumentasjon på at vedkommende har gyldig forsikring for det økonomiske ansvar som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med behandlingsvirksomhet, eventuelt bekreftelse på ansettelsesforhold og dokumentasjon på at utøverens virksomhet er dekket av arbeidsgivers forsikring eller sikkerhetsstillelse. 4. Utøveren har oppgitt fødselsnummer eller D- nummer, navn og bostedsadresse, samt organisasjonsnummer, navn og adresse til den enhet hvor den alternative behandling utøves. 5. Utøveren har oppgitt den tittel eller behandlingsform utøveren ønsker å registreres under. Brønnøysundregistrene kan i særlige tilfeller registrere utøver av alternativ behandling dersom utøveren kan dokumentere at det foreligger en lignende tilknytning, som oppstilt i første ledd nr. 2 bokstav a) - c), til en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret. Beslutning om ikke å tillate registrering kan påklages til Sosial- og helsedirektoratet. Ved slik klage gjelder lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 6. Plikter for registrert utøver av alternativ behandling Registrert utøver plikter: 1. Å betale årlig avgift som fastsatt i 7 dersom utøveren ønsker å opprettholde registreringen. 2. Å sende inn årlig dokumentasjon som nevnt i 5 første ledd nr Å straks melde fra til Brønnøysundregistrene dersom vilkårene for registrering etter 5 første ledd nr. 1, 2 og 3 ikke lenger er oppfylt, eller dersom utøveren ikke lenger ønsker å være registrert. 4. Å straks melde fra til Brønnøysundregistrene ved bytte av arbeidsgiver, jf. 5 første ledd nr. 4. Departementet kan fastsette nærmere frister for innsending av dokumentasjon som nevnt i første ledd nr. 2. Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr Registreringsgebyr og årlig avgift Ved førstegangsregistrering skal utøveren betale et registreringsgebyr. Registrert utøver skal etter førstegangsregistrering betale en årlig avgift for å opprettholde registreringen. Størrelsen på registreringsgebyr og årlig avgift etter første og andre ledd fastsettes av departementet. Det betales full avgift selv om utøveren bare er registrert en del av året. Brønnøysundregistrene krever inn registreringsgebyr og årlig avgift. 1/ Homøopraktikeren 13

14 Departementet kan fastsette nærmere frister for betaling av registreringsgebyr og årlig avgift etter første og andre ledd. Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr Utelukkelse fra registeret Utøver som ikke lenger oppfyller vilkårene for registrering etter 3-7 utelukkes fra registeret. Selv om vilkårene for registrering er oppfylt kan likevel Brønnøysundregistrene etter begjæring fra Sosial- og helsedirektoratet beslutte å utelukke en registrert utøver dersom særlige grunner foreligger. Før det begjæres utelukkelse skal Sosial- og helsedirektoratet ha innhentet uttalelse fra den registrerte utøver. Avgjørelse om utelukkelse kan påklages til departementet. Ved slik klage gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Utøver som etter første ledd er utelukket fra registeret kan registreres på nytt dersom utøveren dokumenterer at vilkårene for registrering igjen er oppfylt og betaler ny registreringsavgift, jf. 7 første ledd. Utøver kan også utelukkes fra registeret dersom arbeidsgiver melder fra om opphørt arbeidsforhold, og utøveren ikke innen 4 uker fra opphørt arbeidsforhold dokumenterer at vilkårene etter 5 igjen er oppfylt. Dersom det innen fristen dokumenteres at vilkårene igjen er oppfylt, skal det ikke betales nytt registreringsgebyr. Knytningen mellom tidligere arbeidsgiver og registrert utøver slettes. Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr Registerets innhold og avgivelse av opplysninger fra registeret Frivillig register over utøvere av alternativ behandling skal inneholde følgende opplysninger: 1. Den registrerte utøvers navn, adresse og fødselsnummer eller D-nummer, jf Dato for førstegangsregistrering. 3. Hvilken enhet den registrerte utøver sin virksomhet igjennom, angitt med organisasjonsnummer, navn og adresse, jf Organisasjonsnummer, navn og adresse på godkjente utøverorganisasjoner som har medlemmer registrert i utøverregisteret, jf Den registrerte utøvers tittel eller den behandlingsform vedkommende utøver, samt organisasjonsnummer, navn og adresse på godkjent utøverorganisasjon som utøveren er medlem av, jf. 5. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med registrerte opplysninger etter første ledd. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer og D-nummer. Departementet kan bestemme hvordan opplysningene skal gjøres tilgjengelig og bestemme at det kan ilegges gebyr for tjenesten. Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr Ikrafttredelse Merknader til 5. Vilkår for registrering av utøver: I 5 er det i første ledd oppstilt fire vilkår som må være oppfylt for den enkelte utøver for at utøveren skal kunne bli registrert. Av første ledd vilkår nr. 1 fremgår at det må være dokumentert at den enkelte utøver som ønsker registrering er medlem av en godkjent utøverorganisasjon. At vedkommende er medlem av slik godkjent organisasjon kan dokumenteres enten ved at utøveren i sin søknad om registrering legger ved bekreftelse fra utøverorganisasjonen på at han er medlem, eller ved at godkjente utøverorganisasjoner oversender en fellesoversikt til Brønnøysundregistrene over alle medlemmer av organisasjonen. I første ledd nr. 2 er det inntatt tre alternative vilkår som skal bidra til å sikre at utøveren driver eller tar sikte på å drive virksomhet av et visst omfang, og således har best mulige forutsetninger for å drive alternativ behandling på en forsvarlig måte. Videre skal disse vilkårene gi en viss trygghet for at vedkommende har en forretningsmessig seriøsitet. Det fremgår at den som ønsker å la seg registrere i registeret, må dokumentere at han/hun utøver alternativ behandling gjennom en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, jf. lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret. Enhetsregisterets formål er å fremme effektiv utnyttelse og samordning av opplysninger for derigjennom å redusere næringslivets rapporteringsplikter. Enhetsregisteret inneholder grunn- Homøopraktikeren - 1/2006

15 data om enheter som har registreringsplikt i Arbeidsgiverregisteret, Merverdiavgiftsmantallet, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattemanntallet for etterskuddspliktige eller fylkesmennenes registre over stiftelser. Andre kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret. I tråd med registerordningens formål, jf. 1, skal registrering være forbeholdt de som driver alternativ behandlingsvirksomhet av et visst omfang. For å oppnå dette uten å innføre skjønnsmessige vurderinger er det valgt å oppstille som vilkår at behandleren er registrert som selvstendig næringsdrivende i Enhetsregisteret, jf. 5 første ledd nr. 2 bokstav a). Hvor utøveren har en tilknytning som nevnt i forskriftens 5 første ledd nr. 2 bokstav b) og c) følger det av enhetsregisterloven 4 første ledd jf. 2 b) nr. 1. og nr. 2 at enheten har registreringsplikt i Enhetsregisteret. I forskriftens 5 første ledd nr. 2 bokstav b) og c) oppstilles ikke noe krav ut over at enheten, som utøveren har tilknytning til, har oppfylt sin registreringsplikt etter enhetsregisterloven. I forarbeidene til enhetsregisterloven (Ot.prp.nr.11 ( ) s. 28) er det sagt at det er en forutsetning for å kunne registreres som selvstendig næringsdrivende at det utøves «en økonomisk virksomhet av en viss varighet og omfang. Mer hobbypreget virksomhet vil dermed ikke omfattes...». Videre uttales det at «Avgrensningen mellom næringsvirksomhet og hobby må foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering der omsetningens størrelse vil være et viktig moment. Et naturlig utgangspunkt er den grensen som gjelder for merverdiavgiftspliktig virksomhet». Grensen er i dag en omsetning på kr for en periode på 12 måneder, jf. merverdiavgiftsloven 28. Registrering som selvstendig næringsdrivende i Enhetsregisteret kan foretas før omsetningsgrensen etter merverdiavgiftsloven 28 er nådd. Registreringen er gratis. I forbindelse med registreringen vil utøveren måtte gi opplysninger som nevnt i enhetsregisterloven 5 og 6, og utøveren plikter å oppdatere disse opplysningene så lenge vedkommende står registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 15. Tilsvarende vil utøveren være forpliktet til å slette seg fra registeret når næringsvirksomheten er varig opphørt. Bestemmelsen i forskriftens 5 første ledd nr. 2 må sees i sammenheng med bestemmelsen i 5 første ledd nr. 4 hvor det er fastsatt enkelte opplysninger som utøveren må oppgi for å kunne bli registrert. Når opplysningene i henhold til sistnevnte bestemmelse er oppgitt, vil samtidig vilkårene i første ledd nr. 2 bokstav a) og bokstav b) være oppfylt. Når det gjelder bokstav c) vil utøveren i tillegg til de opplysninger som følger av 5 første ledd nr. 4, også måtte vedlegge dokumentasjon på ansettelsesforhold. For å ivareta pasientsikkerhet og -beskyttelse, er det i første ledd nr. 3 stilt krav om at den utøver som ønsker å bli registrert, må dokumentere å ha gyldig forsikring eller annen sikkerhetsstillelse som dekker det erstatningsansvar behandleren kan pådra seg ved sin behandlingsvirksomhet, sml. helsepersonelloven 20. Det er den enkelte utøver som må dokumentere at han har forsikring, for eksempel ved fremleggelse av bekreftelse fra forsikringsselskap eller lignende som viser at vedkommende utøver har slik sikkerhetsstillelse, og utøveren må til enhver tid påse at denne er tilstrekkelig i forhold til den virksomhet han utøver som behandler. Den registrerte utøver må årlig dokumentere gyldig forsikring for å opprettholde registreringen, jf. 6 nr. 1. Brønnøysundregistrene skal ikke foreta noen inngående vurdering av den enkelte utøvers forsikring. Registrering skal imidlertid ikke være mulig dersom det fremgår at forsikringen er utilstrekkelig til å dekke det erstatningsansvar behandleren kan pådra seg ved sin behandlingsvirksomhet, for eksempel dersom det fremgår at forsikringen overhodet ikke dekker forhold knyttet til utøverens behandlingsvirksomhet eller dersom det fremstår som uklart om forsikringen vil dekke forhold knyttet til behandlingsvirksomheten. Av 5 første ledd nr. 3 følger videre at i de tilfellene hvor utøverens arbeidsgiver stiller nødvendig forsikring eller sikkerhetsstillelse for det økonomiske ansvar behandleren kan pådra seg ved sin behandlingsvirksomhet, for eksempel dersom behandleren er ansatt innenfor den offentlige helsetjenesten eller i et privat selskap som har 1/ Homøopraktikeren 15

16 nødvendig sikkerhetsstillelse som dekker arbeidstakernes erstatningsansvar, skal den som ønsker registrering legge ved bekreftelse på slikt ansettelsesforhold og erklæring eller bekreftelse på at han gjennom dette ansettelsesforhold har den nødvendige forsikring eller sikkerhetsstillelse. Bestemmelsen i 5 første ledd nr. 4 skal, sammen med bestemmelsen i nr. 2, gjøre det mulig å entydig identifisere den enkelte registerte utøver, samt til enhver tid gjøre det mulig å skaffe oversikt over hvor den enkelte behandler utøver sin virksomhet, for eksempel dersom utøverorganisasjonen, det offentlige eller andre ønsker å kontakte vedkommende eller formidle informasjon til den enkelte utøver eller en gruppe utøvere. Av 5 første ledd nr. 4 fremgår derfor at den som ønsker å bli registrert må oppgi fødselsnummer eller D-nummer, navn og bostedsadresse. Såkalt D-nummer benyttes for personer som ikke har fått tildelt norsk fødselsnummer, særlig utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Lov om folkeregistrering 4 regulerer tildeling av D-nummer, og slikt nummer eller fødselsnummer er en forutsetning for å registrere næringsvirksomhet i Norge. Som nevnt følger det av 2 at det bare er fysiske personer som kan registreres i registerordningen. Ved at det stilles krav til identifisering ved fødselsnummer/d-nummer oppnås det entydig identifikasjon av den registrerte og at opplysninger om person og adresse kan hentes og oppdateres fra Folkeregisteret. Videre fremgår av 5 første ledd nr. 4 at utøveren må oppgi organisasjonsnummer, navn og adresse til den enhet hvor virksomheten utøves. Som nevnt fremgår det av første ledd nr. 2 at utøveren for å bli registrert må utøve sin virksomhet gjennom en enhet som er registrert i Enhetsregisteret. 16 Av 5 første ledd nr. 5 fremgår at utøveren skal oppgi den tittel eller den behandlingsform han/ hun ønsker å bli registrert under. At tittel eller behandlingsform skal registreres skal særlig gjøre det mulig for forbrukere/pasienter, offentlige myndigheter og andre å identifisere utøvere innenfor ulike behandlingsformer eller utøverorganisasjoner, jf. 9 første ledd hvor det fremgår at utøverens navn, tittel/behandlingsform og utøverorganisasjon skal fremgå av registeret. Det vil ikke være adgang til å registrere titler som er i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. eller helsepersonelloven. Enkelte utøvere praktiserer flere behandlingsformer. Dersom man av den grunn ønsker å stå registrert som utøver av flere forskjellige behandlingsformer eller med flere titler, skal det likevel alltid oppgis hva som i henhold til registeret skal fremstå som utøverens hovedbehandlingsform/- tittel. Alternativt kan man velge en mer generell tittel som indikerer at utøveren kan tilby forskjellige behandlingsformer. Dette vil da fremstå som utøverens hovedbehandlingsform/-tittel, og utøveren kan dernest oppgi de behandlingsformer vedkommende tilbyr. Slike mer generelle titler kan for eksempel være tittelen: «naturterapeut», «psykoterapeut», men ikke tittel som «alternativ behandler» eller «alternativ medisiner». I forskriftens 5 andre ledd er det inntatt en unntaksregel som skal fange opp spesielle tilfeller som bør kunne inngå i registerordningen, men som i utgangspunktet faller utenfor ordlyden i bestemmelsens første ledd, for eksempel dersom det er uklart om vedkommende vil være å anse for «ansatt». Av 5 tredje ledd fremgår at en utøver som nektes registrering av Brønnøysundregistrene, kan klage til Sosial- og helsedirektoratet. Dersom Brønnøysundregistrene ikke tillater registrering fordi søknaden er ufullstendig eller beheftet med feil, vil utøveren få tilbakemelding om dette slik at vedkommende kan fremlegge de opplysninger som er nødvendig for å bli registrert. I slike tilfeller vil det neppe være aktuelt å klage. Vilkårene for registrering etter forskriftens 5 første ledd er i stor grad å anse for objektive vilkår, og av den grunn vil det være begrenset behov for en klageadgang. Imidlertid åpner vilkåret om forsikring etter første ledd nr. 2 og unntakshjemmelen Homøopraktikeren - 1/2006

17 etter andre ledd for en viss skjønnsmessig vurdering, og utøveren må derfor ha mulighet for å få beslutningen om ikke å tillate registrering vurdert på nytt av Sosial- og helsedirektoratet. Merknader til 6. Plikter for registrert utøver av alternativ behandling: Av hensyn til ønsket om et til enhver tid mest mulig korrekt og oppdatert register, samt for å ivareta pasientsikkerhet, er det i første ledd nr. 2 fastsatt at den registrerte årlig må sende inn bekreftelse på at han har gyldig forsikring eller annen sikkerhetsstillelse, jf. merknadene til 5 første ledd nr. 3. Av første ledd nr. 4 fremgår at utøveren er pålagt å melde fra dersom han bytter arbeidsgiver. Når det gjelder adresseinformasjon for utøveren og den enhet hvor virksomheten utøves gjennom, vil dette bli oppdatert gjennom samkjøring av utøverregisteret med Folkeregisteret og Enhetsregisteret, jf. for øvrig merknadene til 5 første ledd nr. 4. Merknader til 7. Registreringsgebyr og årlig avgift: Av første ledd fremgår at den enkelte utøver ved førstegangsregistrering skal betale et registreringsgebyr. Av tredje ledd fremgår at Brønnøysundregistrene krever inn registreringsgebyret. Dersom registreringsgebyret ikke betales, vil utøveren bli utelukket fra registeret, jf. 8 første ledd. Tilsvarende fremgår av andre ledd at den som ønsker å opprettholde registreringen, må betale en årlig avgift. Manglende betaling vil medføre utelukkelse fra registeret, jf. 8 første ledd. Det året førstegangsregistrering skjer og det betales registreringsgebyr, skal det ikke i tillegg betales årlig avgift. Med hjemmel i tredje ledd fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet størrelsen på registreringsgebyr og årlig avgift. Ved forskriftens ikrafttredelse er registreringsgebyret fastsatt til kr 500,- og årlig avgift fastsatt til kr 300,-. Inntekter fra registreringsgebyr og årlig avgift skal dekke etableringskostnader av registeret og dekke årlige driftskostnader. Hvor stort antall utøvere som ønsker å registrere seg, vil således få betydning for størrelsen på henholdsvis registreringsgebyr og årlig avgift. Merknader til 8. Utelukkelse fra registeret: Hvorvidt det er adgang til å utelukke en registrert utøver fra registeret med hjemmel i bestemmelsens første ledd, vil avhenge av om vilkårene for registrering etter forskriftens 3-7 er oppfylt, og det vises til merknader til disse bestemmelsene. I bestemmelsens andre ledd er Brønnøysundregistrene gitt adgang til også å kunne utelukke registrerte utøvere selv om vilkårene for registrering i og for seg er oppfylt. Det fremgår at begjæring om utelukkelse bare kan fremsettes av Sosial- og helsedirektoratet, og enkeltpersoner eller organisasjoner kan ikke begjære Brønnøysundregistrene om å utelukke en utøver. Imidlertid vil disse kunne informere Sosial- og helsedirektoratet om forhold de mener bør føre til utelukkelse, hvorpå direktoratet må vurdere om de ønsker å fremsette slik begjæring. Slik sett vil for eksempel Brønnøysundregistrene selv, Forbrukerombudet eller Statens helsetilsyn/helsetilsynet i fylket kunne informere direktoratet om forhold som gjør at direktoratet må vurdere om en utøver skal begjæres utelukket fra registeret. Det fremgår at utelukkelse bare kan skje dersom «særlige grunner» foreligger, og bestemmelsen vil bare unntaksvis kunne komme til anvendelse. De situasjoner hvor bestemmelsen særlig er tenkt å kunne anvendes er der hvor en utøverorganisasjon unnlater eller nekter å ekskludere et medlem på tross av at vedkommende har utøvd eller utøver sin virksomhet som alternativ behandler på en kritikkverdig måte. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom en registrert utøver markedsfører eller driver virksomhet i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv., nekter å etterkomme Forbrukerombudets avgjørelser i forhold til utøverens markedsføringspraksis, er straffedømt for overtredelse av lov om alternativ behandling av sykdom mv., eller flere ganger er «domfelt» av utøverorganisasjonens eget klageorgan. Som følge av unnlatt ekskludering vil utøveren fortsatt være medlem av en godkjent utøverorganisasjon, og slik sett fortsatt oppfylle vilkårene for registrering. Av hensyn 1/ Homøopraktikeren 17

18 til registerets troverdighet og pasienters behov for beskyttelse, skal Brønnøysundregistrene i slike tilfeller kunne utelukke en registrert utøver dersom Sosial- og helsedirektoratet begjærer dette. Før utelukkelse begjæres skal det ha vært innhentet uttalelse fra utøveren. Merknader til 9. Registerets innhold og avgivelse av opplysninger fra registeret: Bestemmelsens første ledd angir uttømmende de opplysninger eller elementer som skal registreres i registeret. Sett i sammenheng med bestemmelsen i andre ledd, vil oppregningen i første ledd avgrense hvilke opplysninger som skal kunne avgis til enhver med hjemmel i forskriften. Dersom det ønskes innsyn i øvrige opplysninger, for eksempel det bakgrunnsmateriale som utøveren har innsendt sammen med sin søknad om registrering, vil slikt innsyn måtte avgjøres etter alminnelige regler i forvaltningslov og offentlighetslov. Et formål med registeret er at forbrukeren skal ha mulighet for å gjøre seg kjent med om en eller flere utøvere er registrert i utøverregisteret. I 9 andre ledd er det derfor fastsatt at opplysningene i registeret som hovedregel skal kunne avgis. Med hjemmel i bestemmelsens tredje punktum kan Helse- og omsorgsdepartementet bestemme hvordan opplysningene i så fall skal gjøres tilgjengelig, for eksempel ved at de kan søkes frem fra nettbasert utgave av registeret. Departementet kan også bestemme om det skal ilegges gebyr for å gjøre opplysninger tilgjengelig. Merknadene endret ved forskrift 18 feb 2005 nr Myndighetene mener minst nordmenn er kvikksølvforgiftet. Forbundet Tenner og Helse representerer medlemmer som er tannhelsepersonell og pasienter. De mener å ha blitt syke på grunn av kvikksølvet. Medisinsk forskning dokumenterer at folk blir syke av amalgamfyllinger. I New Zealand har studier vist at amalgamfyllinger og arbeid med kvikksølv på tannlegekontorer har ført til aborter, misdannelser og skader på livmor. Mange har hatt diffuse plager og trodd at det var psykiske lidelser. Nå viser det seg at det kan være kvikksølvet som har angrepet sentralnervesystemet. AMALGAM en tikkende tidsinnstilt plombe? Referat av en samtale med Dr. med. Gabriele Herzberger. I tyske tannlegeklinikker innsettes det stadig vekk amalgamplomber. Som pasient sitter man i direkte betydning med åpen munn og vet ikke hva man skal bestemme seg for: Amalgam, som foretrekkes av trygdevesenet (billigst) eller porselen (dyrest), som man selv må betale. Dessuten løper alle skrekkvisjoner gjennom hodet, som man har 18 fra mediene og som forteller om vanskelige sykdommer. Im Einklang har bedt Dr. med. Gabriele Herzberger om opplysninger om den tidsinnstilte plombe (bombe). Hva er egentlig amalgam? Dr. Herzberger: Amalgam er en legering, som regel av 53 % kvikksølv (Hg), ca. 20 % sølv, ca. 16 % tinn Homøopraktikeren - 1/2006

19 og 10 % kobber. Kvikksølvets giftighet beror fremfor alt på dets virkning som cellegift. Tungmetallet binder proteinenes spesielle deler og blokkerer dermed forskjellige livsviktige enzymsystemer. Den nåværende viten om opptakelse, fordeling, omforandring, utskillelse (kinetikk) og de giftige virkninger av Hg og metyl-hg er tilstrekkelig til å gå inn for forminskelse av kvikksølvbelastningen. Man lærer jo allerede i skolen at kvikksølv er skadelig for mennesket. Hvilke sykdommer kan det oppstå av disse fyllinger (særlig når de ikke er i orden), og hvilke symptomer bør pasienten være oppmerksom på? Dr. Herzberger: Man må også henvise til faren for svekkelse og undertrykkelse av immunreaksjonen (immunsuppression), altså et forandret forsvar i kroppen selv, som er fremkalt ved mobilisering av kvikksølv fra amalgamfyllinger. På grunn av den mekaniske belastning og ved påvirkning av syrer fra ernæringen er amalgamet utsatt for en permanent korrosjon, altså av en kjemisk forandring av materialeoverflaten. Man kan allerede i dag bevise frigjørelse av kvikksølv ved fortæring av varme retter eller drikke. Dermed kommer det igjen og igjen frigjort kvikksølv til organismen, hvor det spesielt har en negativ innflytelse på immunforsvaret. Allerede få minutter etter kvikksølvmobilisering ved for eksempel tyggegummitygging eller ved å drikke varm sitronsaft skjer det en reaksjon i immunforsvaret. Hvilke muligheter har man til å utlede det frigjorte kvikksølv, og hvordan bruker De den antihomotoksiske medisin i denne forbindelse? Dr. Herzberger: Først bør alle amalgamfyllinger fjernes av tannlegen i perioder med større tidsmessig avstand. Deretter skal man gjennomføre en utlednings- og reguleringsterapi med biologisk medisin for å fjerne de deponerte metaller i vevene. I ukompliserte tilfeller kan utledningsterapien foregå med homøopatiske kompleks- eller enkeltmidler. Meget påvirkede pasienter behøver en reguleringsterapi med hjelp av homøopatiske preparater valgt ut gjennom tester, undertiden også -Basica med ann.org injeksjon av tungmetallbindende 13:08 Side 1 mot- Basica for riktig syrebasebalanse For lite mineraler og sporstoffer gir kroppen overskudd av syre. Basica vasker ut syreoverskuddet og gir deg vitaliteten tilbake. Spesielt bra for/ved: Gravide og ammende Idrettsutøvere Ledd- og muskelsmerter Osteoporoseforebyggende Fåes som pulver, tabletter og nå også te. Basica produktene kan du som terapeut kjøpe til gunstige priser direkte fra oss. Basica fåes også i helsekostbutikker over hele landet. Tlf.: Fax.: e-post: 1/ Homøopraktikeren 19

20 gifter (anti-doter), som reaksjonsstoffet DMPS, som for eksempel er innholdet i legemiddelet Dimaval. Med denne metode skal man også ta hensyn til forskjellig risk og bivirkninger. Det kan muligens oppstå forstyrrelse av sporelementer og nyrebelastninger. Det er gode terapimuligheter med Lymphomyosot (mikstur eller tabletter), som på grunn av den utpregete rensnings- og kanaliseringsvirkning på slaggerne i bindevevet fremmer en utskillelse av det kvikksølv, som eventuelt er nådd inn i blodkretsløpet. Ytterligere avgiftningsmidler er Galium Heel, Psorinoheel og Nux vomica Homaccord. Til beskyttelse av viktige strukturer i cellene bør det også gjennomføres en Selen-terapi i forbindelse med antioxidanter for eksempel E-vitaminer. Ved amalgamskader forstår man som regel alle negative påvirkninger av organismen fra frigjort kvikksølv, men også av kobber og sølv fra amalgamfyllingene. 20 Kvikksølv opplagres som cellegift i leveren, nyrene og milten samt i hjernen, og utskilles ekstremt langsomt. (normal Hg-nivå i urinen er 0,5 5 mikrogram pr. dag). Især den lange halveringstid (den tid det går før et stoff er nådd ned til 50 % av sin opprinnelige konsentrasjon) for kvikksølv i hjernen på ca. 18 år, gjør det rimelig å fastslå, at når kvikksølv en gang er kommet inn i hjernen, så forlater det ikke hjernen i individets levetid. Hva kan en pasient, som har besluttet seg til å fjerne alle sine amalgamfyllinger, gjøre for sin egen sunnhet? Fjern en amalgamfylling hver tredje uke. Dermed unngås belastninger av frigjort kvikksølv. Under denne perioden skal det hele tiden tas Selen, slik at det er tilstrekkelig Selen til rådighet både for kvikksølvfjernelsen og for den generelle oksiderings beskyttelse. Etter fjerningen av amalgam må det ikke tas med andre metaller i tanndefektene, dvs. at Homøopraktikeren - 1/2006

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret.

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. Høringsnotat Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. 1. Hovedinnholdet i forslaget Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering av utøvende organ i Partiregisteret

Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering av utøvende organ i Partiregisteret Dato: 5. desember 2016 Vår referanse: 2016/4144/347 Makvan Kasheikal post@demokratene.no Partiregisteret, Brønnøysundregistrene firmapost@brreg.no Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling

Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling 1 Formål Rådet for etikk innen alternativ behandling skal bidra til - å sikre pasienter hjelp av god kvalitet - økt sikkerhet

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN HOLE KOMMUNE Søknaden sendes til: Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN 2006-2008 : 32 16 11 00 Telefaks: 32 15 90 03 E-post: posmottakt@hole.kommune.no KUN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET Høringsnotat Lovavdelingen November 2016 Snr. 16/7071 FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET 1 INNLEDNING I dette høringsnotatet foreslår Justis- og

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING -~la Datatilsynet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. 200600203IDH Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00595-2 1AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELFORSKRIFTEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities MqP Arbeids - og inkluderingsdepartementet Pb 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode:

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)...

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)... MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF) Søknaden gjelder ordinært medlemskap (kun foretak) eller passivt medlemskap (kun person som ikke er næringsdrivende) (sett kryss) Opplysninger

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring.

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring. Advokatforeningen Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: ostmottak bld.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 186730 Saksbehandler: Trude Molvik 04.12.2014

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET I Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 2 5 MA12007 ores rec.: 2007011361 s.+nr u,,r 07/9143/LM,22.05.07

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Revidert: 8. august 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Fag som inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hovedmål...

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Vedtekter for NLH. I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL

Vedtekter for NLH. I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL Vedtekter for NLH I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL Norges Landsforbund av Homøopraktikere har som formål: - Samle Homøopraktikere i en felles forening. Foreningen

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap.

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap. POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer