Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 8 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Oversikt over praksisarenaer Ringer i vannet Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) Tverretatlig samarbeid/helhetlig oppfølging Resultater av attføringsarbeidet Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Læringsrommet Funksjonsvurdering Returplanprosjektet Forbedringsarbeid og metodeutvikling Forbedringsarbeid i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) FROG Online Identity Strukturert individuell arbeidsevneutredning SIA Anerkjennende Intervju (AI-metodikk) Brukermedvirkning og evaluering Brukertilfredshetsundersøkelsen Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Varig tilrettelagt arbeid Læringsrommet Funksjonsvurdering Kundeundersøkelse NAV Ansattes vurdering av tilbudet Produksjonsavdelingenes satsingsområder Velferdstiltak Sykefravær Klager Kvalitetssikring

4 Fakta om Providor AS Navn: Providor AS Adresse: Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal E-post: Telefon: Telefaks: Internett: Daglig leder: Erik Glorud Eier: Ringsaker kommune, 100 % Styreleder: Hilmar Skår Styre: Kåre Korsveien Idun Fridtun Anne Grethe Fremgaard Wenche Helseth Arne Smedbold Roger Ellefsen Omsetning 2014: Kr ,- Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." 4

5 Innledning Providor skal bidra til å få flest mulig i arbeid Attføringsvirksomheten er grunnlaget for Providor, og hovedmålsettingen er å få flest mulig i arbeid. Dette gjør at vi har hatt oppmerksomheten rettet både mot interne og eksterne forhold. Vi har gjennom året 2014 hatt fokus på å se muligheter hos den enkelte deltaker, og har rettet fokuset på den friske delen - det man kan, og ikke på utfordringene. I tillegg har vi gitt den enkelte deltaker et kompetanseløft gjennom å kartlegge ressurser, interesser og tilføre basiskunnskap der det er nødvendig og hensiktsmessig. Med gode og attraktive arbeidsarenaer, godt samarbeid med næringslivet og engasjerte veiledere har vi oppnådd et formidlingsresultat på 74 %. Formidlingsresultatet er så bra at Providor har ligget inne på topp 10 i formidling fra tiltaket Arbeid med bistand i Attføringsbedriftenes nyhetsbrev gjennom stort sett hele året. Dette er vi stolte av! Det som er avgjørende for å oppnå gode resultater er at den enkelte deltaker får oppgaver som inspirerer og motiverer til mestring og læring, slik at overgang til ordinær jobb eller utdanning blir en indre motivasjon hos den enkelte. Dette oppnår vi med dyktige ansatte i tett samarbeid med NAV og lokalt næringsliv. Providor har hatt meget godt belegg på de tildelte plassene i "skjermede tiltak" i 2014, og det har vært lange ventelister for å komme inn på enkelte tiltak. Ved utgangen av 2014 var 155 personer registrert i ulike tiltak, og i løpet av året har 328 deltakere startet opp og 300 deltakere blitt avsluttet. I 2014 oppnådde 85 % av deltakerne målet i siste aktivitetsplan. I tråd med samarbeidsavtalen med NAV har vi hatt fokus på å tilby arbeidspraksis ute i ordinære virksomheter, og i løpet av året var 64 % av deltakerne i APS i praksis i en ordinær virksomhet. Dette hadde ikke latt seg gjøre uten vårt tette og gode samarbeid med det lokale næringsliv, som viser stort sosialt engasjement. I Providor er fagutvikling viktig, og det jobbes med kontinuerlig forbedring av kvalitet og metode i våre tjenester. De viktigste utviklingsprosjektene gjennom året har vært innen tiltaket VTA, og med introduksjon av ny metodikk i andre tiltak, i form av FROG Online Identity, Strukturert individuell arbeidsevneutredning og Anerkjennende intervju. Providor er en kompetansebedrift som er avhengig av å være oppdatert innen mange fagfelt, og derfor har kompetansehevende tiltak blant ansatte også dette året vært et prioritert område. Det er i 2014 gjennomført 354 dager med faglig påfyll og kompetanseheving, som utgjør i snitt 15,5 dager per ansatt. Totalt er det benyttet kr til faglig påfyll og kompetanseheving, hvorav kr relateres til sertifisering av to veiledere innen metodikken FROG Online Identity. Det er vedtatt ny strategiplan for hvor hovedfokuset i både visjon og hovedmål er å få flest mulig ut i arbeid. Slagordet «Vi ser muligheter» er videreført, da dette vil prege vår måte å tenke på i denne perioden, hvor vi skal se muligheter i den enkelte deltaker og i det markedet vi opererer i. Det har også i år vært en positiv utvikling i produksjonsavdelingene våre. Omsetningen har økt, og vi har styrket vår posisjon i markedene. Det er jobbet aktivt med innføring av LEAN i avdelingene, og dette har medført en mer smidig produksjon, høyere kvalitet på produkter og tjenester, samt bedre opplæring av deltakere. 5

6 Selskapet er sertifisert i kvalitetssikringssystemet equass, hvor vi aktivt jobber med kontinuerlig forbedring i alle ledd i virksomheten. Gode rutiner og prosedyrer i hverdagen gjør at vi leverer tjenester med god kvalitet. Selskapet skal re-sertifiseres i dette systemet våren I 2014 er det er opprettet ny nettside for Providor med endring av profil og innhold. Målet er å skape en mer brukervennlig og informativt kanal for deltakere, NAV og kunder. Det er også satset på profilering av selskapet gjennom profileringstøy til samtlige ansatte. Vi ønsker å være synlige, og er stolt av å jobbe i Providor! Gjennom året har Providor brukt store ressurser på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for både ansatte og deltakere. Dette står sentralt i bedriftens verdi- og strategiarbeid, og følges opp i praktisk handling. Viktigst av alt er at det hele tiden er fokus på å ha et godt og inkluderende miljø der den enkelte blir sett og hørt. Det er høyt under taket og latteren sitter løst! Attføringsbransjen går en spennende og utfordrende tid i møte, etter regjeringens fremlegg av Stortingsproposisjon 39 L og forskriftsendringer som fører til endring av rammebetingelser. Sammenslåing og konkurranseutsetting av tiltak kan medføre at selskapet mister deler av tiltaksporteføljen, men det kan også medføre en stor økning hvis vi er best på kvalitet og pris. Providor velger å se muligheter! Til slutt vil jeg rette en stor takk til selskapets ansatte, eiere, styret, kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeid i Brumunddal, Erik Glorud Daglig leder 6

7 Organisasjonskart Pr Generalforsamling Styret Daglig leder Erik Glorud Regnskapsfører (stab) Alf-Harald Hansen Drifts- og markedsleder Olav Øverli Produksjonsleder Roger Ellefsen Attføringsleder Sigrid Grude Amb Avdelingsleder reklametrykk Henning Johannessen Mona E. Westvold Arne Smedbold Arbeidsleder reklametrykk Rolf J. Skofsrud Marion Bakkerud Avd. leder Læringsr. Jan Tidemansen Avdelingsleder vaskeri Jan Ove Lunna Svein Åge Torgersen Hege Mærde Avdelingsleder frukt Eva Sendstad Marit Taje Eilert Houmb Selger Susan Hahn AB Anita Johansen Gry Imsgard Geir Vidar Lierhagen AB Anne Østby-Deglum Gry N. Bakken 7

8 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar Bemanningen ved Attføringsavdelingen i Providor har i 2014 vært stabil. Avdelingen har 13 ansatte i tillegg til attføringsleder. Samtlige jobber 100 %. Providor har i tillegg ni ansatte innen administrasjon og ulike produksjonsavdelinger. Alle disse har også kontakt med tiltaksdeltakere i større eller mindre grad. Det er veilederne i attførings-avdelingen som har det formelle oppfølgingsansvaret, men for de som er i intern praksis gjøres mye av jobben i avdelingene. I tillegg har produksjonsleder sammen med avdelingsledere det daglige ansvaret for deltakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Pr består bedriften av 23 ansatte: Navn og tittel Kompetanse Administrasjon Erik Glorud Utdanning: Daglig leder 2-årig Økonomi/administrasjon 2-årig Teknisk fagskole, konstruksjonsteknikk 3-årig Plate, sveis- og stålkonstruksjon Arbeidserfaring: Daglig leder, Providor AS siden 2000 Daglig leder, Norsk Samson AS Daglig leder, Nittedal ASVO AS Arbeidsleder, Asker Produkt AS Assistent, Åkershagan sentralhjem Administrasjonsassistent, Norbatt XX, Libanon Administrasjonsoffiser, Rekruttskolen Gardermoen Rekruttskoleinstruktør, Værnes og Gardermoen Flystasjon Produksjonsarbeider, Langmoen AS Olav Ø. Øverli Drifts og markedsleder Kurs: Atferdsmodifikasjon Målrettet miljøarbeid Profesjonelt styrearbeid Samspill styret og daglig leder Daglig leders rolle i styret HMS kurs for daglig leder Basiskurs i attføring Rådgiveren Mamut regnskap og rapporter Kontorets administrator og koordinator NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Situasjonsbestemt ledelse Logistikk og markedsføringskanaler Bedriftsøkonomi Personalledelse Svennebrev i snekkerfaget GK Tømrer Arbeidserfaring: Drifts- og markedsleder ved Providor siden 2008 Produksjonsleder ved Providor i 3 år Arbeids og avdelingsleder ved Ringsaker ASVO AS i 6 år. Produksjonsarbeider ved Sealed Air Norge AS i 2 år. Møbel/finsnekker hos Wilberg Design & innredninger AS i 1 år. 8

9 Produksjonsarbeider ved R. Krogenæs møbelfabrikker AS i 2 år. Sigrid Grude Amb Attføringsleder Kurs: Rådgiveren Basiskurs i attføring Mamut regnskap og rapporter NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Kontorets administrator og koordinator Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Karriereveiledning 10 stp. Master i Internasjonal politikk Cand.mag. med mellomfag i statsvitenskap Arbeidserfaring: Attføringskonsulent ved Providor fra 2006, attføringsleder siden 2007 Førstekonsulent Aetat intro (veiledning) Førstekonsulent UDI Region indre østland (jobbet med intervju av asylsøkere) Assistent/miljøarbeider innen pleie og omsorg Butikkmedarbeider Roger Ellefsen Produksjonsleder Kurs: Rådgiveren Basiskurs Attføring NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Bedriftsøkonomi, ettårig Markedsføring, ettårig Mesterbrev i møbelsnekkerfaget Driftsteknikk, toårig, innen tre & møbel, Gjøvik tekniske fagskole Arbeidserfaring: Tre år som avdelingsleder ved treavdelingen ved Providor, produksjonsleder fra 2009 Arbeidsformann ved Aagaards snekkerverksted Snekker ved Johansen trevare i mange år Kontormedarbeider ved Ringsaker trygdekontor i en kort periode Jobbet med ulike oppgaver innen terminal/logistikk i Linjegods Alf-Harald Hansen Regnskapsfører Kurs: Basiskurs i attføring Karriereveiledning Atferdsforstyrrelser og løsninger i arbeid NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Lean, modul 1/4 Utdanning: Er registrert revisor og autorisert regnskapsfører med utdanning fra: Skatteetatshøgskolen Revisorhøgskolen Bedriftsøkonom fra BI Arbeidserfaring: Regnskapsfører ved Providor siden

10 Rådgiver/Gjeldsrådgiver i NAV Grue/Nord-Odal Har drevet eget regnskapsbyrå Jobbet som saksbehandler i Skatteetaten Jobbet som regnskapsfører og revisor i ulike firma Attføring, kurs og veiledning Arne Smedbold Kurs: Relevante fagkurs Utdanning: Personalutvikling og ledelse Mekanikk Fylkesyrkesskolen Arbeidserfaring: ved Providor siden 2006 Attføringskonsulent ved Hedprodukt AS i 12 år. Avdelingsleder arbeidstreningsverksted Moelven Service AS og har jobbet med bedriftsrettet attføring i Moelven Bygg gruppen i til sammen 13 år. Mona E. Westvold Kurs: Karriereveiledning Attføringsskolen Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sykepleier Atferdsforstyrrelser og løsninger i arbeid 10 stp. Ernæring, levevaner og helse 10 stp. Arbeidserfaring: ved Providor fra år som bedriftssykepleier i HMS innlandet Sykepleier ved Hamar sykehus Gry Imsgard Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Rådgiveren Sertifiseringskurs i funksjonsvurdering NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Kurs for tillitsvalgte Diverse IA-kurs i regi av NAV Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Fysioterapi Mellomfag sosialøkonomi, grunnfag statsvitenskap Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 NAV Ringsaker, attføring Friskvernleder, Hamar kommune i ni år Kommunefysioterapeut Hamar kommune Instruktør Friskis og Svettis/ Ankerskogen friskliv Kurs: Karriereveiledning Rådgiveren NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Helse og miljøarbeid, ett arbeidsmiljøperspektiv sertifisert til å 10

11 Anita Johansen AB foreta arbeidsplassvurderinger for NAV Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Bachelor i barnevern Arbeidserfaring: Tilrettelegger ved Providor siden 2008 Miljøterapeut og miljøarbeider ved barnevernsinstitusjonene Mjøsvoll og Vien-senteret Salgskonsulent/salgsfremmer for ulike firmaer mot dagligvarebransjen i 18 år Anne Østby-Deglum AB Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring SMART veileder i personlig økonomi Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Fagbrev i aktivitørfaget Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Attføringskonsulent ved Ankerløkken AS fra Tilrettelegger i AB ved Hamar ASVO Sosialsekretær ved Hamar ASVO Aktivitør ulike steder Svein Åge Torgersen Kurs: Karriereveiledning Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Grunnskole Arbeidserfaring: Avdelingsleder/veileder for Grønn trapp siden 2009 Arbeidsleder i treavdelingen ved Providor fra 2006 Lærer/assistent/kontaktlærer ved Vargstad videregående skole Assistent ved Ringsaker videregående skole Arbeidsleder ved snekkeravdelingen Lillehammer ASVO 25 års erfaring som møbelsnekker bl.a. hos Willberg Design & Innredninger AS og Johansen trevare i Moelv Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Motiverende intervju Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid 11

12 Hege Mærde Utdanning: Allmennlærer Årsenhet i kunst og håndverk Ett år gartnerlinje på Vea Arbeidserfaring: Arbeidsleder og senere veileder ved Providor siden 2008 Lærer ved Furnes ungdomsskole Lærer og leder SFO ved Tysværvåg barne- og ungdomsskole Geir Vidar Lierhagen Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Motiverende intervju Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Fagbrev som tømrer Studiekompetanse VGS Handel og kontorfag Arbeidserfaring: Providor siden høsten 2011 Arbeidsleder Providor siden medio 2010 juni 2011 Jobbet som tømrer/byggeplassleder i 12 år Jobbet 5 år som industrisnekker Har arbeidserfaring som miljøarbeider ved rusinstitusjonen Veslelien Erfaring som lærervikar på barneskole Jan Tidemansen Avdelingsleder Læringsrommet Kurs: Karriereveiledning Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Basiskurs i attføring Sertifisert FROG-trener Utdanning: Adjunkt - Handelsskolelærer Grunnfag norsk Arbeidserfaring: Pedagogisk veileder ved Providor siden år som instruktør/daglig leder på Skurdal Data avd. Rudshøgda Konsulent og kontorfullmektig i stiftelsen Norsk kulturarv Marion Bakkerud Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring LOGOS diagnostisering av Lese og skrivevansker SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Migranorsk veileder Lingdys Regnetesten sertifisering Digitaltesten sertifisering Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Videreutd. i grunnleggende lese- og skriveferdigheter 12

13 Læringsrommet og Basiskompetanse Bachelor i pedagogikk Ernæring, levevaner og helse 10 stp. Frisør Arbeidserfaring: ved Providor siden 2008 Lærervikar Frisør i 10 år Marit I. Taje Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Rådgiveren LOGOS diagnostisering av lese- og skrivevansker Migranorsk veileder Lingdys PDK-testen sertifisering Digitaltesten sertifisering Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Anerkjennende intervju Utdanning: Sosionom Sosialpedagogikk Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Jobbet i M-prosjektet under bl.a. NAV Hamar i fire år Jobbet sju år i barneverntjenesten i Hamar kommune Variert erfaring også fra andre yrker Eilert Houmb Kurs: Karriereveiledning Jobpics Kurs innen rusproblematikk, psykologi og juss. Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Sertifisert FROG-trener Utdanning: Sosionom Statens skogskole Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Jobbet ett år i M-prosjektet under bl.a. NAV Hamar Jobbet fire år i sosialtjenesten i Hamar kommune Jobbet en kort periode i ekspedisjonen og tre år som kjøttskjærer ved Hed-Opp Rudshøgda. Jobbet tre år som sagbruksarbeider. Variert erfaring også fra andre yrker. Gry N. Bakken Kurs: Karriereveiledning Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Karriereveiledning 30 stp. 13

14 Bachelor i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk, og organisasjon og ledelse Studiekompetanse Helse og sosialfag, grunnkurs Arbeidserfaring: ved Providor fra februar 2013 To år som rådgiver og kursinstruktør på AMO-kurs hos Menko AS Lærervikar i barneskolen Ni års erfaring som assistent i barnehage Fem års erfaring som medeier og styremedlem i aksjeselskap Variert erfaring også fra andre yrker Produksjonsavdelingene Henning Johannessen Avdelingsleder reklametrykk Kurs: Anerkjennende intervju Utdanning: Grunnskole Arbeidserfaring: Avdelingsleder ved reklametrykkavdelingen ved Providor siden 2001 Silketrykker ved Dalatrykk/DMT i mange år Rolf Johnny Skofsrud Arbeidsleder reklametrykk Kurs: Basiskurs i attføring Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Grafisk kunstner. Seks års utdanning ved Kent Institute og Art & Design Videregående skole, Handels- og kontorfag Arbeidserfaring: Arbeidsleder ved Providor siden 2009 Har i ti år drevet sitt eget firma, Desertpunk. Jobbet som kundeveileder ved Vinmonopolet Jobbet som personlig assistent i bofellesskap i Stange kommune Lærervikar ved Åkershagen skole og undervisning Lærer ved barnekunstskolen i Løten Jobbet ved Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter bl.a. med montering av kunstutstillinger Har ellers hatt ulike jobber som bl.a. sjåfør, kundebehandler og renholder Jan Ove Lunna Avdelingsleder vaskeri Kurs: Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Psykiatrisk hjelpepleier Arbeidserfaring: Arbeidsleder/avdelingsleder ved Providor siden 1995 Jobbet flere år i bofellesskap for funksjonshemmede Elleve års erfaring fra seksjonshusfabrikken i Moelven bolig Har også erfaring som tilskjærer ved AS Biltrekk Kurs: Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile 14

15 Eva Sendstad Avdelingsleder Jobbfrukt, skolefrukt og pakke/montering Susan Hahn Salgskonsulent personer Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Aktivitør Arbeidserfaring: Avdelingsleder ved Providor siden 2006 Jobbet ved Ringtoft/Ringsaker ASVO/Providor siden 1992, bl.a. som arbeidsleder ved snekkeravdelingen Aktivitør ved Olsrud HVPU/Vang kommune i ca. ti år Kurs: Basiskurs i attføring Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Kurs for tillitsvalgte Diverse IA-kurs i regi av NAV NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Helse og sosialfag vgs. Sosiallinja Bjerkely Folkehøyskole Arbeidserfaring: Providor, salgskonsulent fra 2013 Personalkonsulent hos Christiania Personell Innkjøpsansvar, ass. butikksjef og butikksjef fra varehandel i nærmere ti år. Koordinator, it seksjonen i Lillehammer Kommune Assistent i Ringsaker Kommune, pleie og omsorgstjenesten Kurs: FROG-trener, er under sertifisering Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Kompetanseheving har vært, og er, et prioritert område ved Providor. I løpet av 2014 har det vært gjennomført flere kompetansehevende tiltak. Totalt har de ansatte gjennomgått 354 dager med faglig påfyll og kompetanseheving til en samlet pris av kr ,-. Dette utgjør i snitt 15,5 dager per ansatt, noe som er mer enn en dobling fra 2013 da snittet var 7 dager pr. ansatt. De ansatte har i løpet av året deltatt på konferanser og kurs som er relevante med utgangspunkt i den enkeltes arbeidsoppgaver. To konferanser har hatt hovedprioritet dette året, ijobb-dagene på Gardermoen i januar, og Fagkonferansen i Trondheim i mai. Providor har også i løpet av høsten 2014 har sertifisert to veiledere innen metodikken FROG Online Identity, samt startet sertifiseringen av en tredje veileder. I etterkant av kurs har den ansatte formidlet en del av det som er lært til resten av avdelingen, slik at flere kan få utbytte av den nye kompetansen. Dette fungerer også som en kort evaluering av kurset. 15

16 Kompetansestrategi Bedriften fikk i 2010 på plass en kompetansestrategi og denne har i løpet av 2014 blitt revidert. Kompetanseplanen legges med denne som utgangspunkt. Strategien bygger på Attføringsbedriftenes kompetansestrategi der kompetansehevende tiltak deles i fire ulike nivåer: 1. Generell kompetanse 2. Bransjespesifikk basiskompetanse 3. Karrierespesifikk veiledningskompetanse 4. Målgruppe og temaspesifikk veiledningskompetanse Under er en oversikt over hvilke kompetansehevende tiltak den enkelte ansatte har gjennomført i løpet av året, antall dager og nivå. Navn og tittel Kurs Dato Fullførte Nivå dager Administrasjon Erik Glorud ijobbdagene, Gardermoen Daglig leder EyeShare seminar, Stavanger Årsmøte Jobbfrukt, Kristiansand Studietur AKSIS i Alta ang. Frog Leder-/strategiseminar Gålå EyeShare brukerforum, Oslo "Hvordan lede ansatte som Olav Ø. Øverli Drifts og markedsleder Sigrid Grude Amb Attføringsleder somler" NHO-Skolen ijobbdagene, Gardermoen Messe New Wave Regnskap i Mamut EyeShare seminar, Stavanger Studietur AKSIS i Alta ang. Frog PAT Brukerseminar Leder-/strategiseminar Gålå EyeShare brukerforum, Oslo "Hvordan lede ansatte som somler" NHO-Skolen ijobbdagene, Gardermoen "Sees i morgen" Krise og ,5 1 Stressmestring, Nav arbeidslivssenter Samling Attføringsledere Innlandet "Hvordan skrive gode sluttrapporter til NAV?" Arbeidsinstituttet i Buskerud Fagdag AI-metodikk Samling Attføringsledere Innlandet Attføringsuka i Trondheim BATT-seminar, Fagkonferansen, Fagrådsmøte , , SIA Fagsamling Topro ,5 2 Studietur AKSIS i Alta ang. Frog Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Intern fagdag karriereveiledning PAT Brukerseminar Seminar Attføringsledere Intern fagdag SIA ,5 2 Arbeidsinkluderingskonferansen Leder-/strategiseminar Gålå Info møte ang nye regler ,5 2

17 Roger Ellefsen Produksjonsleder Alf-Harald Hansen Regnskapsfører Uføretrygd og jobb Samling Attføringsledere ,5 2 Innlandet Studietur Mølla ,5 2 kompetansesenter "Hvordan lede ansatte som somler" NHO-Skolen NBR Messen New Wave Messe Lean LM Fagkonferansen attføring Årskonferanse Vaskeribedriftene Årskonferanse Jobbfrukt NBR Høstmesse New Wave Høstmesse Leder-/strategiseminar Gålå Lean LM Årsoppgjør primærnæringer, N.A.R.F EyeShare seminar, Stavanger Konsern i praksis, Sticos Utbytte, generasjonskifte, kapitalnedsettelser, DNR AS og aksjonær, hvor ligger fellene. Skattebetalingsforeningen Aktuelle spørsmål skatt, Skattebetalingsforeningen Aktiv skatterådgivning, N.A.R.F EyeShare brukerforum, Oslo Dager kompetanseheving 91,5 Attføring Arne Smedbold Mona E. Westvold Gry Imsgard "Hvordan skrive gode sluttrapporter til NAV?" Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Intern fagdag karriereveiledning Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 ijobbdagene Gardermoen Mjøsseminar Lederne Tema ,5 omstilling Attføringsuka/Fagkonferansen Trondheim SIA Workshop Trondheim SIA Fagsamling Topro ,5 2 Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Intern fagdag karriereveiledning Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 Fagkveld Lederne- Tema ,25 Mindfulness hvordan bruke det i hverdagen Leder-/strategiseminar Gålå ijobb-dagene Kommunikasjonskurs Kurs i sluttrapportskriving

18 Anita Johansen AB Anne Østby-Deglum AB Svein Åge Torgersen Hege Mærde NFF-kurs i psykososialt arbeidsmiljø SIA Fagsamling Topro ,5 2 Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Intern fagdag karriereveiledning Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 ijobb-dagene KAM-møte RIV "pust i bakken" Honne Biri Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling NAV Ringsaker, hospitering Uke Intern fagdag karriereveiledning Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 Østlandssamling for KAMer Thon Hotel Bjørneparken Arbeidsinkluderingskonferansen NHO Innlandets bedriftsdag Prøysenhuset RIV KAM-møte Sveinhaug gård Studietur Mølla ,5 2 kompetansesenter TOPRO - Fagdag I Jobbdagene Kurs Sluttrapporter Fagdag Providor: Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Fagdag Providor : Karriereveiledning Fagdag Providor: SIA ,5 2 Innføringskurs i IPS Rekrutteringsmetoder Arbeidsinkluderingskonferansen Info møte ang nye regler ,5 2 Uføretrygd og jobb Studietur Mølla kompetansesenter ,5 2 I jobb dagene Kurs sluttrapport Fagdag. karriereveiledning Fagdag SIA ,5 2 Fagdag SIA ,5 2 Fagkveld lederne. Mindfulness ,25 2 "Sees i morgen" Krise og ,5 1 Stressmestring, Nav arbeidslivssenter Internkurs kontorverktøy / Word, ,2 1 Providor Fagkonferansen, ,0 2 Attføringsbedriftene Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Intern fagdag karriereveiledning, ,0 2 Providor 18

19 Geir Vidar Lierhagen Jan Tidemansen Avdelingsleder læringsrommet Marion Bakkerud Basiskompetanse Marit I. Taje Eilert Houmb Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 "Sees i morgen" Krise og ,5 1 Stressmestring, Nav arbeidslivssenter Kurs sluttrapport NHO kompetansesenter Attføringsmesse Trondheim Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling NAV Ringsaker, hospitering Uke Intern fagdag SIA ,5 2 Frog-kurs Skien Sertifiseringskurs Frog Providor Fagdag, Læringsnettverket Fagkonferansen Fagsamling. Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling? Fagdag. Karriereveiledning Fagdag. SIA ,5 2 Fagdag. SIA ,5 2 BKA, søkerseminar Kurs for lærere i BKA, Fredrikstad ijobb-dagene AI- konferanse, Arbeidsinstituttet i Drammen Besøk på Lipro, Lillehammer Kurs i sluttrapportskriving Arbeidsinstituttet i Buskerud Fagdag AI-metodikk Fagdag, Læringsnettverket Fagkonferansen i Trondheim Forelesning, master i ped., HIL Fagdag, internt, karriereveiledning Forelesning, HIL Fagdag, internt, SIA ,5 2 BKA-tilbyder seminar, Gjøvik Forelesning, HIL Forelesning, HIL Forelesning, HIL AI-metodikken, Arbeidsinstituttet, Drammen Word, internt Sluttrapporter. Oslo Fagkonferanse Trondheim Karriereveiledning. Internt FROG Skien Sertifiseringskurs Frog Providor Kurs, skrive sluttrapport Fagkonferansen, Tr.hj Intern fagdag Hvordan få økt ,5 2 fokus på formidling Intern fagdag karriereveiledning

20 Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 Gry Bakken ijobb dagene Besøk på Lipro, Lillehammer Sluttrapportkurs Arbeidsinstituttet i Buskerud Fagdag AI-metodikk Fagdag, Læringsnettverket Fagkonferansen i Trondheim Forelesning, master i ped., HIL Fagdag, internt, karriereveiledning Forelesning, HIL Fagdag SIA, internt ,5 2 Fagdag SIA, internt ,5 2 BKA-tilbyder seminar, Gjøvik Forelesning, HIL Forelesning, HIL Forelesning, HIL AI metodikk, Drammen Dager kompetanseheving 224,7 Produksjon Henning Johannessen Avdelingsleder reklametrykk Rolf Johnny Skofsrud Arbeidsleder reklametrykk Jan Ove Lunna Avdelingsleder vaskeri Eva Sendstad Avdelingsleder Frukt og grønt Susan Hahn Salgskonsulent NBR-Messen Vårmesse New Wave Høstmesse New Wave Fagdag, SIA ,5 2 Fagdag, SIA ,5 2 Bedriftsbesøk, New Wave, Grålum I jobb-dagene Gardermoen Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 Årskonferanse Vaskeribedriftene Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 I jobb-dagene Gardermoen SIA Fagsamling Topro ,5 2 Årsmøte Jobbfrukt Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 Fagkveld Lederne- Tema ,25 1 Mindfulness hvordan bruke det i hverdagen Leder-/strategiseminar Gålå NBR og New Wave-messe Årsmøte Jobbfrukt- Kr.sand Villa Gabel og New Wave messe Intern fagdag SIA ,5 2 Intern fagdag SIA ,5 2 Fagkveld Lederne- Tema ,25 1 Mindfulness hvordan bruke det i hverdagen Frog Online Identity sertifiseringskurs Dager kompetanseheving 41 Sum dager kompetanseheving i ,2 / 15,5 i snitt 20

21 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Providors hovedfokus er å levere tiltaksplasser i såkalt "skjermet virksomhet", på oppdrag fra NAV. Som et supplement til dette leveres også enkelte andre tjenester innen kompetanseheving og kartlegging. Dette er tiltak som ikke er tildelt et visst antall plasser fra NAV, slik at vi i større grad kan justere tilbudet i forhold til etterspørselen. Tiltak i "skjermet virksomhet" Providor har hatt meget godt belegg på de tildelte plassene i "skjermede tiltak" i Det har til dels vært svært lange ventelister for å komme inn på enkelte tiltak. Ekstra avklaringsplasser i perioden november 2013 tom februar 2014 førte til lange ventetid på APS. Fra mars ble antallet APS-plasser økt fra 47 til 52. Dette ble ytterligere økt til 54 fra september for å gjøre plass til FROG-metodikken. Tredje kvartal var det dårlig utnyttelse av avklaringsplassene pga. lite innsøking. Vi fikk overført totalt 12 månedsverk til fjerde kvartal pga. ubenyttede plasser. Vi fikk 20 også ekstra avklaringsplasser fra 17. november (midlertidig ut februar 2015.) Dagens betalingsrutine hos NAV, der det gis tilsagn på et antall månedsverk men betales kun for faktisk benyttede månedsverk, har det blitt fokusert på å ligge på et "riktig" aktivitetsnivå til en hver tid. Tiltak Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeid med bistand (AB) Godkjente plasser 17 (25 tom , 23 i mars, 41 fra ) Deltakere sluttet i 2014 Gjennomsnittlig oppholdstid * 124 1,9 mnd.(-0,1 mnd.) ,2 mnd.(-1,8 mnd.) Utnyttelsesgrad av tildelte månedsverk Antall deltakere ,69 % ,4 % % ,4 mnd.(-8,6 77,9 % 25 3 mnd.) * For deltakere som sluttet i tiltaket i løpet av året. Endring fra 2013 i parentes. Venteliste Pr Læringsrommet Gjennom tilbudet Læringsrommet tilbyr Providor bl.a. dataopplæring, nettstudier m. støtte, og tilrettelagt lese-, skrive- og matematikkopplæring. I tillegg tilbys minoritetsnorsk på Læringsrommet i kombinasjon med praksis som en del av tiltaket APS. Læringsrommet har kapasitet til totalt 26 studieplasser. I løpet av året har 44 deltakere sluttet i tiltaket. Det er lite eller ingen ventetid før oppstart. Ved årsslutt var det 6 deltakere i aktivitet ved Læringsrommet. Funksjonsvurdering Providor har to veiledere som er sertifisert for å kunne gjennomføre tiltaket funksjonsvurdering i attføringsbedrift. Vi har i 2014 hatt god innsøking på tiltaket, uten å ha drevet markedsføring. De som bestiller tjenesten er i all hovedsak tilbakevennende kunder. I løpet av året har 21 deltakere vært gjennom funksjonsvurdering. Pr var det sju deltakere registrert i tiltaket. 21

22 Oversikt over praksisarenaer Providor har i 2014 primært hatt fokus på å tilby arbeidspraksis ute i ordinære virksomheter. Dette har også vært vektlagt i samarbeidsavtalen med NAV, og vi har etter hvert opparbeidet oss et stort nettverk av virksomheter som er gode samarbeidspartnere. Vi har også kunnet tilby deltakere arbeidsoppgaver i bedriftens forskjellige avdelinger der dette er hensiktsmessig. Ekstern praksis i ordinære virksomheter I løpet av året var 64 % av deltakerne i APS i praksis i en ordinær virksomhet. I Avklaring var det bare halvparten av deltakerne som gjennomførte en praksisperiode. Av disse var 45 % i ordinær virksomhet. Deltakere i Arbeid med bistand benytter kun hospitering i eksterne virksomheter. Ekstern utplassering er også et fokus i VTA, men per i dag er det bare en deltaker som er utplassert eksternt. Providor har i løpet av 2014 hatt deltakere utplassert i følgende ordinære virksomheter: Aktiv tannhelsetjeneste Alarm og Sikring AS Arkel Innlandet AS ASKO Hedmark AS Bakers Heba Bama Dagligvare Barnas Stasjon Bilsentret Hamar Biltema Olrud Blomsterhjørnet Bohus Hamar møbler AS Brønnboring AS BUS STOP Byggmakker Skattum Hamar Børstad Ungdomsskole COOP Innlandet BA, Coop OBS! Rudshøgda COOP MEGA STORHAMAR Coop OBS! avd. Rudshøgda- Kafe Dagsentret Lillehammer Design D Ditt apotek Storhamarsenteret AS Dressmann Brumunddal Eik-senteret Furnes Elektriker`n Ringsaker A/S Enger gård Euroskilt Eurospar Brumunddal Fagerlund Skole Fagernes Skole SFO Felleskjøpet Agri BA Finns vareekspress Fredheimvegen barnehage Furnes Jernstøperi AS Geno Gest Rudshøgda Ghilemoens Transportfirma Gjermund Danielsberg Globus AS Grønvolds Bil-demontering Gudbrandsdal Politidistrikt Gullkorn Ølbar As Gurimalla Mølla Storsenter Gustavas Kulturfabrikk Hamar Naturskole Hedmark Fylkeskommune HMS Øst Hoberg barnehage Høgsveen, Retreat- og Gjestegård Idehjørnet Iss Facility Sevices AS Jiffy Products as Jysk, Brumunddal Kilde Skole KIWI avd 006 Brumunddal Kiwi Næroset Kiwi, Ridabu Kongsvegen Legesenter Kremmerhuset Ting og Sånt, Maxi Lefdal Elektromarked Hamar Lia barnehage Læringsverkstedet Nerby Barnehage Mattilsynet, Brumunddal Mattilsynet, Distriktskontor Øst- Hedmark Maxbo Brumunddal Maxbo Stormarked Hamar Meny (Maxi) MiniPicasso Mjøsmuseet, Gjøvik Gård 22

23 Moelv Barnehage Moelv Legesenter Moelven ByggModul Montebellosenteret Murerfirmaet Kjell Syversen AS Mæhlums kjøkkenglede as NAV Hamar Publikumsmottaket Nille Brumunddal Nille Hamar Maxisenteret AS Nordisk Heste- og hundeterapiskole Norsk Utvandrermuseum Nortura Rudshøgda Nygård Olstad Agentur As Orkla Foods Norge, avd Nora Brumunddal Ottestad Autolakk ParkettPartner Presterud Skole Rema 1000, Moelv Ricardofoto AS Rimi Furnesveien RIMI, Børstad Ringsaker asylmottak Ringsaker Brannvesen Ringsaker Helsestasjon Ringsaker kirkelige fellesråd Ringsaker kommune Ringsaker kommune- AO-tjenesten Ringsaker kommune- Børkevegen Borettslag Ringsaker kommune- kantine i NAVbygget Ringsaker kommune Hempa skole/sfo Ringsaker kommune kulturavdelingen Ringsaker kommune Re Psykisk Helse Ringsaker kommune Skredderstuene bofellesskap Ringsaker kommune, avdeling bofellesskap Ringsaker kommune, Brumunddal Bo- og Aktivitetssenter Ringsaker kommune, Omsorgsdistrikt Nes Ringsaker kommune, psykisk helse og rusteamet Ringsaker kommune, Storgt 82 Ringsaker kommune, Tømmerli barnehage Ringsaker kommune, Tømmerli Boog Aktivitetssenter Ringsaker lensmannskontor Ringsaker videregående skole Rosenberg Kopi AS, avd. UNO Skarpsno skole Skattum Handel AS Skeidar Hamar AS Stange ungdomshjem (Bufetat øst, Hedmark ungdoms- og familiesenter) Stiftelsen Fossumkollektivet Strand Unikorn AS Studio Westjordet (Fotograf) Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet Hamar TESS Hamar Tine Meieriet Brumunddal Tunet Barnehage Tunvold Familiebarnehage Tyrilisenteret Unilabs, Hamar Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Veslelien SKBO Vesleparken Barnehage Vien- senteret Vita Maxi Storsenter Vitusapotek Brumunddal Zicci Østlendingen Åsli Ridesenter Åsmarka Interne arbeidstreningsarenaer Deltakere i tiltaket VTA er i all hovedsak sysselsatt i bedriftens produksjonsavdelinger og fellesfunksjoner som kantine og vaktmestertjeneste. Disse arenaene benyttes også for deltakere i andre tiltak der dette er hensiktsmessig pga. behov for tett oppfølging, eller en forsiktig oppstart. Til sammen kan avdelingene tilby opplæring og utprøving innen en rekke forskjellige arbeidsområder. Videre følger en kort oversikt. 23

24 Frukt og grønt Jobbfrukt er et tilbud der bedrifter abonnerer på leveranse av frisk frukt en eller flere ganger pr. uke. Frukten pakkes om fra hele kasser til fruktkurver på to, tre, fire, fem eller sju kilos kurver med sesongens frukter. Fruktkurvene pakkes så på biler og distribueres til kundene. Det er arbeidsoppgaver knyttet til både pakking, utkjøring og fakturering. Jobbfrukt og skolefrukt sysselsetter til sammen en deltakere. Fordelt på 5 faste VTA stillinger og deltakere i korte tiltak og avklaringsperioder. Reklametrykk Avdelingen utfører store og små trykkeritjenenester innen områdene tekstiltrykk, transfertrykk, sublimering, digitaltrykk, tampo-trykk og trykking av plakater og klistremerker. Deltakere utfører arbeidsoppgaver i stort sett alle deler av prosessen, fra klargjøring til utsendelse. Avdelingen sysselsetter sju faste VTA ansatte og har i tillegg plass til tre deltakere, og da gjerne i litt lengre løp da de fleste oppgavene krever en del opplæring. Vaskeri På vaskeriet vaskes det dyner, puter, gardiner og klær for Ringsaker kommune. Vi vasker også arbeidstøy, mopper, ryer og andre produkter for næringslivet og for det private markedet. I tillegg til oppgavene inne på vaskeriet er det transportoppgaver knyttet til henting og utkjøring av varer. Avdelingen sysselsetter sju VTA ansatte og har i tillegg plass til to-tre deltakere i både korte og lengere løp. Kantine Det er ca personer som spiser i Providors kantine daglig. Det serveres påsmurte brødskiver, salat og enkle varmretter. De som har praksis i bedriftens kantine får være med på alle arbeidsoppgaver som innebærer å sette opp uke-meny, bestille varer, tilberede maten, vaske opp og holde det rent. Avdelingen sysselsetter tre-fem deltakere, hvorav to er i VTA. Resepsjon Providor tilbyr arbeidspraksis i resepsjonen. Oppgaver er å ta i mot og hjelpe besøkende, ta i mot telefoner, samt enkelt forefallende kontorarbeid. Resepsjonisten får noen ganger prøve seg på fakturering for avdelingene. I tillegg er det resepsjonens oppgave å skanne fakturaer inn i bedriftens elektroniske fakturabehandlingsprogram EyeShare. Avdelingen kan sysselsette en-tre deltakere, avhengig av stillingsprosent. Vaktmestertjeneste Bedriften har en vaktmestertjeneste til å foreta løpende vedlikehold og andre aktuelle oppgaver i forhold til den bygningsmassen bedriften selv benytter. Vi har en to vaktmestere som er i tiltaket VTA, og disse kan i tillegg ha med seg en vaktmesterassistent. Ringer i vannet Som en strategi for å forbedre kontakten og samarbeidet med det lokale næringslivet ytterligere gikk Providor i 2013 inn i NHOs storsatsning og rekrutteringsstrategi Ringer i vannet. Målsettingen er at NHO-bedriftene skal bli mer bevisst den gode muligheten det er å samarbeide med attføringsbedrifter om rekruttering. Dette gir våre deltakere en sjanse til å vise seg fram og komme ut igjen i jobb, og det gir bedriftene mulighet til å vise at de tar sosialt ansvar samtidig som de får løst sitt rekrutteringsbehov på en god måte ved å bli presentert for kandidater som er kvalitetssikret gjennom attføringsbedriften. Det er utarbeidet en egen metodikk for samarbeidet som er basert på mer systematisk oppfølging av bedriftene, også når de ikke har deltakere i praksis, bl.a. for å kartlegge et framtidig rekrutteringsbehov. 24

25 Sammen med flere andre attføringsbedrifter i Innlandet spleiser vi på en 30 % prosjektlederstilling ved NHO Innlandet som koordinerer arbeidet i regionen. I tillegg er en av Providors veiledere, Anita Johansen, tildelt rollen som Key Account Manager ut mot samarbeidende NHO-bedrifter fra Providors side. Hun inngår også i et nettverk av KAMer i NHO Innlandet.. Ved utgangen av 2014 har Providor rekrutteringsavtale med følgende lokale NHO-bedrifter: Globus Grilstad Bakers Heba Orkla Foods Norway avd. Nora Brumunddal Tine Meieriet Brumunddal Södra Interiør Strand Unikorn Moelven ByggModul AS Veidekke Entreprenør ISS Moelv Kantiner og catering ISS Moelv Daglig renhold Hedmark Geno Hamar Statoil Furnes Moelv Limtre RingAlm Tre HOFF avd. Brumunddal (i samarbeid med Topro) Schenker Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) Ingen av de skjermede tiltakene ved Providor tilbyr formell opplæring eller kvalifisering. Providor er medlem av Attføringsbedriftenes Læringsnettverk, og har etablert Læringsrommet som en tilleggstjeneste til de skjermede tiltakene. Ved Læringsrommet kan deltakere følge fjernundervisning via NKI, NKS eller andre leverandører, samtidig som Providors pedagoger kan bistå med praktisk tilrettelegging, hjelp til å sette opp en studieplan og med tilbakemelding til NAV i forhold til bl.a. progresjon. Deltaker i Læringsrommet får tilgang til egen studieplass med dataverktøy ved bedriften. Læringsrommet tilbyr også dataopplæring i eborger og Datakortet, og er godkjent testsenter for Datakortet. Læringsrommet tilbyr arbeidsnorsk til deltakere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette kan gjennomføres som Migranorsk, et databasert norskopplæringsprogram, eller med undervisning og oppgaver knyttet opp mot arbeidspraksis for mer effektiv læring. Providor kan også tilby kartlegging og kompensatorisk opplæring i basisferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Metodikken er utarbeidet og kvalitetsgodkjent av Læringsnettverket. Erfaringsmessig ser vi at mange deltakere har svake basisferdigheter og behov for slik opplæring for å fungere i en arbeidssituasjon eller for å kunne ta videre kurs og utdanning. Deltakere som har behov for det kan få tilbud om ulike hjelpemidler, som f. eks. talesyntese, via NAV Hjelpemiddelsentral. Providor kan hjelpe til med å knytte kontakt. For å få best mulig utbytte av basiskompetanseopplæringen er det viktig å finne et pensum som interesserer deltakeren. I løpet av året har flere benyttet teorien til førerkortet kl. B som pensum, da teorien viser seg å være vanskelig å tilegne seg for mange. Gjennom Læringsrommet har deltakere fått tilrettelagt opplæring og tett oppfølging på veien til teoriprøven. Ved behov kan det utarbeides en pedagogisk spesialisterklæring som gir grunnlag for muntlig prøve. 25

26 Tverretatlig samarbeid/helhetlig oppfølging Providor har et tett og nært samarbeid med flere ulike instanser for å kunne tilby deltakerne en mest mulig helhetlig oppfølging. Særlig tett er samarbeidet med NAV for å få til gode løsninger rundt den enkelte deltaker. De aller fleste deltakere er henvist fra NAV Ringsaker, men det kommer også enkelte henvisinger fra Hamar, og et økende antall henvisinger fra NAV Stange. Vi opplever at saksbehandlere er imøtekommende og stiller opp via telefon, e-post og trekantsamtaler, slik at vi sammen med deltakeren finner den beste løsningen i hver enkelt sak. For deltakere i tiltaket Funksjonsvurdering er NAV Arbeidslivssenter en naturlig samarbeidspartner i tillegg til bedriften der den enkelte er ansatt. Også i løpet av 2014 har vi gjennom enkeltsaker også samarbeidet med Psykisk Helsevern ved Sykehuset Innlandet, avd. DPS Hamar. Flere av Providors deltakere er til utredning eller behandling ved DPS Hamar, og etter deres ønske har veileder vært med til enkelte av disse samtalene. I forhold til Psykisk Helse i Ringsaker kommune er vi med deltakere på samtaler der det er hensiktsmessig, og vi oppretter kontakt med Psykisk Helse i samråd med deltaker ved behov. I enkeltsaker samarbeider vi med den enkelte deltakers fastlege, dersom dette er ønskelig for å få på plass en helhetlig oppfølging. Vi har også i mange tilfeller initiert trekantsamtaler med både fastlege og NAV til stede, da vi stadig opplever at deltakerne har sammensatte utfordringer. Arbeidspsykolog i NAV og nevropsykolog har også vært naturlige samarbeidspartnere i enkelte saker, og veileder ved Providor både initierer og tar del i utredninger der det er hensiktsmessig. Vi samarbeider med Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen i forhold til flere av arbeidstakerne i tiltaket VTA, og vi er bl.a. med på ansvarsgruppemøter rundt en del av VTA deltakerne. Det er også deltakere i andre tiltak som har individuell plan fra kommunen og ansvarsgruppe rundt seg. I slike tilfeller deltar vi i ansvarsgruppe der det er ønskelig. I forhold til realkompetansevurdering samarbeider vi med Hedmark fylkeskommune og videregående utdanning. Flere deltakere er i løpet av året realkompetansevurdert. I tillegg har vi hatt kontakt med ulike høyskoler vedrørende realkompetansevurdering og høyere utdanning. Det samarbeides ellers, som allerede omtalt, mye med lokalt næringsliv som er positive til å ta inn deltakere i arbeidspraksis/hospitering. Dette gjør at vi enklere kan gi den enkelte en interessant og tilpasset arbeidspraksis. Alle tiltak fokuserer på helse, kosthold og ernæring. Vi samarbeider med Fønix treningssenter i Brumunddal om dette, og alle deltakere kan gratis delta på deres treningstilbud mens de er tilknyttet Providor. Fønix kan også tilby mer skreddersydde programmer med utvidet veiledning, men dette må deltaker evt. betale for. Uansett samarbeidspartner i den enkelte sak tilstreber vi å gi deltaker et helhetlig tilbud, og å knytte kontakt med andre instanser der det er hensiktsmessig. Vi legger stor vekt på å ha en avsluttende trekantsamtale med NAV og evt. andre instanser, før tiltak avsluttes, slik at deltaker sikres forutsigbarhet og videre oppfølging der det er nødvendig. Erfaringsmessig er overganger kritiske punkt med tanke på videre suksess. Å trygge overgangen øker for mange sjansen for at de klarer å gjennomføre det som er planlagt videre. Resultater av attføringsarbeidet Ved årets slutt var 155 personer i ulike tiltak. I løpet av året er det registrert at hele 328 deltakere startet opp og 300 deltakere er avsluttet i ulike tiltak. En del deltakere kjedes mellom ulike tiltak og registreres dermed flere ganger, men allikevel er det mange individer som i løpet av et år er innom 26

27 bedriften. Alle deltakere har en individuell aktivitetsplan som revideres periodisk. Det registreres hvorvidt den enkelte når målene i sin plan. I 2014 oppnådde 85 % av deltakerne målet i siste aktivitetsplan. Resultater avsluttede deltakere Providor 2014 Passive løsninger 41% Andre aktive løsninger 40% Jobb 18% Av de 300 som ble avsluttet i løpet av året ble totalt 58 % avsluttet til jobb eller aktive løsninger, mot 62 % i 2013 og 70 % i Vi har i løpet av året sett at mange henvises med en bestilling som går på avklaring mot en varig ytelse. Dette er bl.a. personer som tidligere har hatt innvilget en tidsbegrenset uføretrygd, men som ble konvertert over til arbeidsavklaringspenger i 2010, såkalte "konvertitter". Disse hadde maks-dato på arbeidsavklaringspenger , og en del har fått utvidet maksdato i påvente av en avklaring. Det er gledelig at den totale andelen som avsluttes til jobb har økt fra 13 % i 2013 til 18 % i Videre følger en gjennomgang av resultatene for de ulike tiltakene. Avklaring i skjermet virksomhet Tiltaket organiseres på to ulike måter, individuelt eller gruppebasert. Gruppebasert avklaring organiseres som fire uker kurs, fire timer pr. dag, fire dager i uka. Etter de fire ukene avklares det med saksbehandler om deltaker skal fortsette i arbeidspraksis, eller om tiltaket avsluttes etter teoridelen. Tiltaket kan vare i inntil 12 uker totalt. Målet med tiltaket er å avklare arbeidsevne samt å legge en aktivitetsplan for veien videre. Gjennomføres tiltaket individuelt, gjøres dette gjennom kartleggings- og veiledningssamtaler samt evt. arbeidspraksis. Hvilke alternativ som velges er avhengig av hva som er ønskelig og/eller mest hensiktsmessig for deltaker pga. helsesituasjonen eller målet med tiltaket. NAV har gitt tydelig beskjed om at tiltaket i utgangspunktet alltid skal inneholde arbeidspraksis, dersom ikke helsetilstanden tilsier noe annet. Praksisperioden gjennomføres internt ved Providor eller i ordinære virksomheter. Av alle deltakere i tiltaket var det i 2014 bare 50 % som var i arbeidspraksis. Av disse var 45 % i en ordinær virksomhet og 55 % internt ved Providor. Antallet plasser i avklaringstiltaket har variert i løpet av året, på bakgrunn av NAVS behov og bestilling. Providor har i utgangspunktet vært godkjent for 17 plasser, men vi fikk tildelt ekstra plasser i januar t.o.m. mars, og fra medio november. (Se s. 20.) 27

28 I løpet av året har 124 deltakere sluttet i avklaring. Av de som er avsluttet har totalt 52 % blitt avsluttet til arbeid og aktive tiltak, mot 61 % i At antallet som slutter til aktive tiltak går ned kan forklares med et økt antall bestillinger av avklaring mot en varig ytelse, som nevnt over. Denne trenden så vi også i fjor da mange av sakene også var såkalt "konvertitter", og andelen som ble avsluttet til aktive løsninger sank fra 67 % i 2012 til 61 % i Målsettingen i samarbeidsavtalen med NAV er at 100 % av deltakerne skal være avklart etter endt tiltak. Oppsummeringen viser at en person hadde sluttårsak "Vet ikke". Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Ordinært arbeid uten lønnstilskudd 3% Resultater avsluttede deltakere avklaring i skjermet virksomhet 2014 Vet ikke 1% Arbeid/trygd kombinasjon 2% APS 16% Søkt/fått uførepensjon 31% Utd. dekket av NAV 19% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 17% Annet, aktive løsninger 5% Utdanning egenfinansiert 1% Avklaring, skjermet 2% Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot arbeidssøkere som har behov for tett oppfølging for å finne ut av sine muligheter i arbeidslivet. Vi bistår deltakerne med å finne egnede praksisplasser hos eksterne samarbeidspartnere, eller internt i bedriften. Hvilke alternativ som benyttes er avhengig av deltakerens ønsker og kvalifikasjoner, og målsettingen i den enkeltes individuelle aktivitetsplan. I løpet av året har 64 % av alle deltakere i tiltaket vært i ekstern praksis, dette er over målet i samarbeidsavtalen med NAV Hedmark som er 60 %, og en økning fra 57 % i Ekstern praksis i en ordinær virksomhet er alltid førstevalget, dersom det ikke er helsemessige årsaker til at dette ikke er mulig. Providor har i utgangspunktet 47 plasser i tiltaket. Pga. lange ventelister ble det kjøpt fem ekstra plasser i seks mnd. fra mars tom. august. Etableringen av et nytt tilbud til ungdom, FROG Online Identity førte til at NAV Hedmark innvilget sju ekstra plasser (totalt 54) fra september tom juni Det første "FROG-kurset" ble gjennomført i perioden 6. oktober tom. 18. november. I 2014 sluttet 64 deltakere i tiltaket. Av de som sluttet i APS ble 15 % avsluttet til arbeid, og 22 % avsluttet til andre aktive løsninger, totalt 37 % aktive sluttårsaker. Dette er en stor økning i overgangen til arbeid, fra 6 % i 2013, men langt unna målet i samarbeidsavtalen med NAV som var på 35 % til arbeid, og totalt 70 % aktive sluttårsaker. Til sammenlikning ble 60 % avsluttet til AB 5% 28

29 aktive sluttårsaker i Antallet som avsluttes til sykdom/rehabilitering øker fra 17 % i 2013 til 29 %, men andelen som skulle søke uføretrygd reduseres fra 30 % til 25 %. Et annet mål i samarbeidsavtalen med NAV var å få til økt gjennomstrømning ved å avslutte tiltaket når målsettingen er nådd. Den gjennomsnittlige oppholdstiden ble redusert fra 10 mnd. i 2013 til 8,2 mnd. i Vi har et særlig fokus på å øke deltakelsesprosenten for de som har en oppholdstid utover 6-8 mnd., slik det står i samarbeidsavtalen. I tillegg har vi fokusert mye på å få en raskest mulig overgang fra intern til ekstern praksis for de som har hatt behov for å starte internt. I trekantsamtalen skal det også alltid vurderes om det er mulig å ha ordinært arbeid som et mål for tiltaket. Er svaret på dette nei, skal tiltaket vurderes med tanke på avslutning. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Annet, ingen aktive løsninger 8% Resultater avsluttede deltakere APS 2014 Søkt/fått uførepensjon 25% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 29% Ordinært arbeid Ordinært arbeid m. 11% Arbeid/trygd lønnstilskudd kombinasjon 3% 2% AB 11% Utdanning dekket av NAV Arbeidspraksis 3% 2% Andre aktive løsninger 8% Arbeid med bistand (AB) Arbeid med bistand (AB) er et tiltak som retter seg mot personer som ønsker å finne en jobb i en ordinær bedrift, og som har behov for oppfølging og bistand i denne prosessen. Inntakskriteriene er at deltaker: - Ønsker å komme ut i jobb - Fortrinnsvis har avklart arbeidsevne, 50 % eller mer - Har avklart yrkesønske / arbeidsområde - Har ordnede boforhold og økonomi - Kan komme seg til og fra jobb - Alder vurderes i fht. hensiktsmessigheten med tiltaket" Providor har to veiledere som jobber med AB, og disse bistår deltakere gjennom metodisk kartlegging og veiledning. De har tett kontakt med lokalt næringsliv, og bistår deltakere med å finne egnet arbeidsgiver enten det er snakk om hospitering eller et lønnet arbeid. tilbyr tett oppfølging til både deltakere og arbeidsgivere, og det legges stor vekt på å finne en god "match" mellom disse. Hver veileder skal følge opp ca. 12 deltakere. Deltakerne kan være tilknyttet tiltaket i inntil tre år, men ved Providor har vi bevisst valgt å skrive kontrakter for bare ett år om gangen for å gjøre tiltakstiden kortest mulig. 29

30 I løpet av året har 27 deltakere sluttet i tiltaket. Av disse er 74 % avsluttet til arbeid og 7 % til andre aktive løsninger. Tilsvarende tall for 2013 var 71 % og 8 %. Målet i samarbeidsavtalen med NAV var 70 % til arbeid. Formidlingsresultatet i prosent er så bra at Providor har ligget inne på topp 10 i formidling i AB i Attføringsbedriftenes nyhetsbrev gjennom stort sett hele året. (Basert på tall som sendes inn månedlig.) Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket for de som ble avsluttet har gått ned, og var i ,4 mnd. Tilsvarende tall var 15 mnd. i Deltakere var i 2014 i gjennomsnitt 5 uker i tiltaket før oppstart i hospitering, og 20 uker før de kom i lønnet arbeid/fikk lønnede vakter. Tallene for 2013 var henholdsvis 8 og 40 uker. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Resultater avsluttede deltakere i AB 2014 Sykdom/med. rehab./sos.rehab. Utdanning, 11% egenfinansiert 4% Utdanning, dekket av NAV 4% Ordinært arbeid m/lønnstilskudd 19% Søkt/fått uførepensjon 7% Ordinært arbeid u/lønnstilskudd 56% Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid tilbyr Providor arbeidsplasser til personer som mottar uføretrygd. Gjennom arbeid i en av bedriftens avdelinger får arbeidstakerne en jobb å gå til der arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Avdelingsledere og arbeidsledere tilbyr tett veiledning og oppfølging. Deltakerne i dette tiltaket er ansatt i bedriften. I samarbeidsavtalen med NAV er det mål om at tiltaksplassene til en hver tid skal være fullt utnyttet. I løpet av 2014 har ingen deltakere sluttet i tiltaket, men to har redusert sin stillingsstørrelse til 40 %, slik at en ny deltaker har fått et tilbud. Det er nå 24 deltakere i tiltaket fordelt på 23 plasser. Et annet mål i samarbeidsavtalen er å ta i bruk eksterne plasser også i VTA, samt å vurdere deltaker for eksterne plasser/overgang til VTA i ordinær virksomhet. Dette er tatt opp med deltakerne i tiltaket i medarbeidersamtalen. Vi har i 2014 hatt en VTA-deltaker som har sine arbeidsoppgaver i ekstern bedrift, men som også får tett oppfølging av veileder ved Providor. 30

31 Læringsrommet Gjennom Læringsrommet tilbyr vi datakortopplæring, nettstudier m. støtte, minoritetsnorsk og tilrettelagt lese-, skrive- og matematikkopplæring. I løpet av året er 44 deltakere avsluttet. 82 % av disse går videre i aktive løsninger. Dette er en nedgang fra 95 % i Læringsrommet brukes også til kartlegging av læringsevne og om kontorrelaterte yrker vil være en realistisk mulighet videre, dette kan være en medvirkende årsak til at 18 % avsluttes til sykdom eller fordi de søker uføretrygd. Flere deltakere er henvist til Læringsrommet etter fullført avklaringskurs, og kjedes videre til APS eller AB etter at kvalifiseringen er avsluttet. En del går også tilbake til avklaring for å gjennomføre arbeidspraksis. Vi ser at mange øker sine muligheter for å komme i arbeid gjennom tilbudet på Læringsrommet, selv om det ikke er så mange som går ut i jobb direkte etter avsluttet opplæring. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Resultater avsluttede deltakere Læringsrommet 2014 Søkt/fått Sykdom/med. uførepensjon rehab./sos.rehab. 2% 16% APS 18% Ordinært arbeid 2% AB 11% Annet, aktive løsninger 16% Tiltaket Arbeidspraksis 2% Utdanning dekket av NAV 9% Avklaring i skjermet virksomhet 23% Funksjonsvurdering Funksjonsvurdering i IA-bedrift er et tilbud til bedrifter som har behov for hjelp i forhold til sykmeldte arbeidstakere der mye allerede er prøvd. Det er arbeidsgiver som bestiller tjenesten, men bedriften kan få refundert utgiften fra NAV Arbeidslivssenter dersom den er en del av IAavtalen. Gjennom kartlegging av både arbeidsgiver og arbeidstaker, veiledning og arbeidsutprøving kommer veileder med en sluttrapport til deltaker og arbeidsgiver. Rapporten inneholder råd for veien videre, enten deltaker skal fortsette hos arbeidsgiver, eller må se seg om etter en ny karriere. Providor startet arbeidet med å markedsføre tjenesten i 2010, og har nå jobbet seg opp til å bli en relativt stor leverandør av dette tiltaket. Gjennom året har 21 deltakere vært gjennom tiltaket som varer i seks uker. 47 % av deltakerne endte i 2014 opp med å fortsette hos samme arbeidsgiver, enten med de samme arbeidsoppgavene, men med noen tilpasninger, eller med andre oppgaver.. 19 % endte opp med å søke uføretrygd. 31

32 Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Resultater avsluttede deltakere Funksjonsvurdering 2014 Sykdom/medisinsk/s osial rehabilitering 5% Tiltaket arbeidspraksis 10% Søkt/fått uførepensjon 19% Tilbake til arbeidsgiver, men nye oppg./stilling 33% Tilbake til sine ordinære arb. oppgaver 14% Utdanning dekket av NAV 5% Avklaring i skjermet virksomhet 5% Annet, aktive løsninger 5% Arbeid/trygd 5% Returplanprosjektet I 2013 gikk vi i dialog med Ringsaker kommune vedrørende deres behov for bistand i forbindelse med langtids-sykefravær. Dette resulterte i prøveprosjektet som har fikk navnet "Returplan-kurs", som vi gjennomførte for første gang i november/desember Målgruppen var sykmeldte ansatte som var i perioden mellom dialogmøte 1 (uke 7) og dialogmøte 2 (uke 26). Kurs nummer to ble kjørt i februar 2014, og hadde seks deltakere. Tilbakemeldingene fra både deltakerne og Ringsaker kommune var positive. I prosjektperioden støttet NAV Arbeidslivssenter tilbudet ved å innvilge tilretteleggingstilskudd. NAV ønsket imidlertid ikke å bidra med dette videre, da tilbudet var for likt eksisterende tiltak, og det har ikke blitt arrangert flere kurs pga. manglende finansiering. Forbedringsarbeid og metodeutvikling Fagutvikling både når det gjelder kvalitet og metode er noe som ses på som viktig i Providor, og som det jobbes med kontinuerlig. I løpet av 2015 har vi hatt flere spennende utviklingsprosjekter på dette området. De viktigste har vært innen tiltaket VTA, og med introduksjon av ny metodikk i form av FROG Online Identity, Strukturert individuell arbeidsevneutredning og Anerkjennende intervju. Forbedringsarbeid i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) Deltakerne i tiltaket VTA er ansatt i bedriften og har sine fastsatte arbeidsoppgaver. De fleste har jobbet i bedriften i mange år, og trives tilsynelatende godt med faste og trygge oppgaver, stabile rammer, og få endringer. Faren med dette er at utviklingen kan stagnere. Mange klarer mere enn de selv tror. Det er også en fare at den daglige oppfølgingen som gjøres, ikke systematiseres og dokumenteres godt nok. 32

33 I løpet av 2014 har vi tatt tak i dette. Det er utarbeidet en ny nøkkelprosess for VTA som legger opp til tre årlige oppfølgingssamtaler i tillegg til medarbeidersamtalen. Det skal utarbeides aktivitetsplan og statusrapport, og det skal gjennomføres en arbeidsvurdering som gjennomgås i medarbeidersamtalen. Det gjennomføres også oppfølgingsmøter mellom attføringsleder, avdelingsledere og andre som følger opp deltakere i VTA hvert kvartal. Det har til nå ikke blitt gjennomført trekantsamtaler med NAV i tiltaket. Dette håper vi å få på plass årlig fra Tilbakemeldingene fra deltakerne så langt er positive på at de følges opp tettere, og flere har gitt uttrykk for at de har merket en positiv endring. FROG Online Identity FROG Online Identity er en metodisk trening som bygger på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, leadership og co-active coaching. Inntil 12 unge trener sammen med to trenere i fysiske workshop som går over 25 dager. Her skal ungdommene gjennom 5 moduler med temaene Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Underveis i programmet og mellom modulene jobber ungdommene på FROGS.no, en læringsbasert webplattform, der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver som er knyttet til de ulike temaene. Her kan de også snakke med trenerne og med de andre kursdeltakerne. I løpet av de 7 ukene treningen pågår, skjer det store positive endringer hos deltakerne. De får innsikt i sine egne verdier og unike egenskaper, og de setter seg mål og legger en plan for egen fremtid. Målgruppen er i hovedsak unge og unge voksne som står i fare for å falle ut av samfunnet ved at de har droppet ut av skole eller jobb over lengre tid. Providor har i løpet av høsten 2014 og våren 2015 sertifisert tre veiledere som FROG-trenere, og vi startet opp med kurs i oktober Etter gjennomført kurs blir deltakerne fulgt opp videre avhengig av sin individuelle plan og oppfølgingsbehov, ingen er pr avsluttet i tiltaket Strukturert individuell arbeidsevneutredning SIA Et satsningsområde i avklaring i 2014 har vært å få på plass metodikken Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA). SIA er en metodikk som er utviklet av NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Gjennom samtaler, observasjon og oppgaveløsning gjøres en grundig utredning av deltaker i forhold til områder som - ferdighetsvurdering/problemløsningsevne - fysiske forutsetninger for arbeid - konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse - personlige/psykiske faktorer for arbeid - egenvurderinger Tiltaket har et sterkt arbeidsfokus. Vi benytter SIA-metodikken i vanskelige saker der det er tvil om arbeidsevne, og NAV ønsker en konkret utredning i forhold til dette. SIA-oppgaver kan da erstatte arbeidspraksis i saker der deltaker ikke har helsemessige forutsetninger til å gjennomføre praksisperioden, men NAV har behov for konkrete observasjoner av fungeringsevne. Anerkjennende Intervju (AI-metodikk) AI er en metodikk vi først ble kjent med gjennom deltakelse på ijobb-dagene i januar. To veiledere er i gang med å bruke metodikken, og å utvikle hvordan denne kan benyttes best mulig hos oss. Metodikken brukes bl.a. i videregående skole men er også godt egnet for deltakere i en attføringsbedrift. Anerkjennende samtaler er en veiledningsmetode som tar utgangspunkt i alt det som er velfungerende hos personene, og har som oppgave å hjelpe dem til å finne sine egne styrker. 33

34 Samtalene viser hvordan de kan ta i bruk disse styrkene for å realisere sine største muligheter på skolen og i arbeidslivet. I disse samtalene benyttes ulike praktiske metoder. F.eks. Visuelt veikart, hvor du ser etter hva som fungerer i dag, målet, veien til målet gjennom delmål. I løpet av året har to veiledere vært på kurs og satt seg inn i metodikken. De har også brukt metodikken på noen frivillige kandidater som ikke er deltakere hos oss, men som er skoleelever eller arbeidstakere. ne er også kvalifisert til å lære opp andre. Erfaringene så langt er gode. Vi ønsker å bruke metodikken for å forhindre frafall i skolen, og vi har derfor forsøkt å få til et samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Dette har ikke lykkes så langt, pga. manglende finansiering, men dette vil vi jobbe videre med i Brukermedvirkning og evaluering Providor legger stor vekt på hvordan brukerne opplever det tilbudet de får ved bedriften. Deltakere som er avsluttet i 2014 har besvart en elektronisk brukertilfredshetsundersøkelse etter at tiltaket er avsluttet og sluttrapporten gjennomgått. I tillegg har man innenfor enkelte tiltak evalueringer i form av mer detaljerte spørreskjemaer (Avklaringskurs) eller medarbeidersamtaler (VTA). Dokumentet Rettigheter og plikter gjennomgås med deltakeren i løpet av de første dagene i tiltaket, og senere ved behov. Heftet inneholder alt fra arbeidsreglement og samtykkeskjemaer til branninstruks og klageskjema. Klageskjema ligger også tilgjengelig i resepsjonen, og deltakere blir informert om hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å klage. I løpet av året har det ikke kommet inn noen klager. Maler for aktivitetsplan, statusrapport og sluttrapport legger til rette for å involvere deltakerne i sin egen prosess. Deltaker må bl.a. definere hva han/hun ser på som livskvalitet, og deltaker må selv bidra med en egenvurdering til sluttrapporten. Det legges også stor vekt på at deltaker selv må være den ledende i å følge opp sin egen aktivitetsplan, og denne revideres med jevne mellomrom i henhold til arbeidsrutinen for det enkelte tiltak. I tillegg til evaluering av tilbudet fra deltakere legger systemet for benchmarking i attføringsbransjen (BATT) også opp til evalueringer av tilbudet blant ansatte i NAV samt Providors egne ansatte. Videre følger resultatet av de ulike undersøkelsene. Det er interessant å se at det ikke er svært store forskjeller i oppfatningen av tilbudet mellom deltakere, NAV og Providor, men det er viktig å ta tak i de kommentarene som kommer fram for å videreutvikle tilbudet.. På de kommende sidene presenteres resultatet av de ulike undersøkelsene: 34

35 Brukertilfredshetsundersøkelsen Under følger resultatet av brukertilfredshetsundersøkelsene i Det gjennomføres separate undersøkelser for hvert enkelt tiltak. De spurte har svart på følgende spørsmål: Nummer Spørsmål 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? Avklaring i skjermet virksomhet Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Avklaring 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 35

36 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Fikk feil info fra NAV - Jeg vet jo ikke hva som skjer med meg videre. - Fått bra informasjon om providor. - Meget bra! 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - husker ikke,det er for lenge siden for meg. - Ja det har di. - Meget bra! 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Arne Smedbold er en utrolig motiverende veileder. - Veldig imøtekommende - JEG ER FORNØYD. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - Har ikke tenkt til å klage! - Nav / Advokat 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - ja det har jeg. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - JA - Helt klart! - Jeg har fått veldig god hjelp 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Nei ikke på grunn av min helse. - Har fått hjelpen her som har uteblitt over lengre tid. - sånn som situasjon er nå helsemessig må jeg stå på vent - jeg ser ikke meg ute i arbeidslivet pr i dag. - Skal søke uføretrygd - helsetilstand som gjør dette. ikke Providors innsats. - Egentlig så har dere jo det, men det er kroppen min som ikke fungerer. - Har fått god hjelp med en arbeidsavklaring. - ja - Jepp! - Jeg kan ikke jobbe 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - Har fått igjen troen på systemet og meg selv. - har mistet det jeg ikke trodde jeg hadde - Det har forverret min fysiske tilstand, og all sosial omgang er satt på vent. - har hjulpet meg med en "snuoperasjon" mot en evt uføre, så tanken på det er blitt mye bedre. - Jeg synes det har vært topp å være her. - JA 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - Et tiltak alle aktuelle burde få tilbud om. - Ja, veldig fornøyd. Blitt tatt i mot med mine utfordringer og sorg i denne periode. Helt klart rette folk, på rett sted!! Har ingenting å sette fingeren på!! - JA. - Så til di grader! 36

37 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse APS 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - dem har vært flinke til og holde meg opptattert. 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - den har vært bra den. vis det har vært noe spørsmål så er det svar og få med en gang. flink til å føle opp. 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - der er det ikke så mye annet enn å svar at det har vært kjempe bra til å gi veiledning. - Marion er min absoluter favoritt!! - Her kunne jeg ha skrevet en lang avhandling om min tid i Providor. Dere har en HELT SUPER veileder, som stiller opp så sant hun ikke er "syk" eller "på ferie". Mona er en person dere må ha her, og hun passer på en slik plass. Hun har hjulpet meg dit jeg er i dag og det setter jeg stor pris på!! - Jeg har vært storfornøyd!!! 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - Hva hjelper det? Dere stiller opp 100% alle sammen, og her må man trives. Ting blir rettet opp, med et godt samarbeid. 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - det har jeg vel gjort det. fant praksis plass selv. - Mona presset meg på Asko, Da synes hun styrte litt mye alene. 37

38 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - det er et kjempe bra tilbud det er her. da kan man prøve forskjellig arbeid og da finner man ut om man kan jobbe i det eller må prøve noe annet. - Mona ble kjent med meg som person, og ledet meg ei stund innpå et felt jeg aldri hadde trodd jeg klarte. Men det gikk så bra! 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - det gjør dem. - Jeg hadde ikke greid stegene ditt jeg er i dag, uten hjelp. - Har lite håp om å komme tilbake i jobb 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - det har den. - JA,jeg har lært så mye om meg selv. Jeg er et fullverdig menneske, selv om jeg ikke er ute i % jobb. Takk Mona! - en min har vært uunværelig!!!! 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - det er det. bra prosjekt er det her. - Jeg har hatt ei kjempefin tid her på Providor. Har vært deltager her siden 2011, og det er med litt vemod jeg sier TAKK for meg! Jeg savner dere allerede! - Kjempefornøyd!! Arbeid med bistand Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse AB 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% 38

39 Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Har til enhver tid følt meg ajour og oppdatert i forhold til utviklingen i min sak. - ja, har fått vite mine rettigheter 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - ja 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Over all forventning. - Kjempebra. Veldig dyktig veileder. - Uten denne støtten og hjelpen hadde jeg ikke vært der jeg er i dag! 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - ikke helt sikker, men har ikke noe å klage over. Vil nok gå til formann, eller gå til tilitsmann om det er noe prekært 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - ja, mye er jo ferdig utfylt. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - Ja,fordi det var vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet uten praksis i et helt annet yrke enn det jeg har jobbet med før. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Ja, jeg har fått vikariat så det er bra. 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - Ja. Flott med aktive innspill og noen man kan mase på! - Ja. Har f ått en del nye erfaringer. - Uten tvil! Måten jeg ble møtt på i 2010 har gitt meg mot til å stå på. - ja, jeg har klart å forbedre meg selv og alt ser meget bra ut 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - Udelt positivt. Bra støtte. - jeg har bare positive ting å si om Providor. Har vært veldig bra å være her og fått god hjelp og veiledning. veldig hyggelige mennesker i alle tiltak. en plass det har vært godt å være. - ja... Varig tilrettelagt arbeid Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse VTA 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% 39

40 Nummer Spørsmål med kommentarer 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - Vet ikke hvordan eller til hvem jeg skal klage ved misnøye. 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - Ja, gjennom aktivitetsplan og medarbeidersamtaler. - Ja, gjennom aktivitetsplaner og medarbeidersamtaler. Synes ikke aktivitetsplaner blir følgt opp godt nok. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Har ingen planer om å komme ut i vanlig arbeid. - providor gjør det hvis jeg er i den situasjonen. Sånn som det er for tiden er jeg ikke der pgr av dårlige minner fra arbeidslivet ellers. - Per i dag er ikke dette relevant for meg. - Ikke relevant for meg. Læringsrommet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Læringsrommet 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% 40

41 Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Svært god informasjon. Hadde ikke noe kunnskaper om data tidligere. - Kjempefornøyd med oppfølgningen jeg har fått 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Fått super hjelp i perioden min her på Providor. 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - Det ble ytret ønske fra leder i avklaringskurset jeg gikk på om å prøve det. eborger angående datakurs. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - Føler at det var veldig tungt å lære, men jeg kan finne fram på nette angående aviser. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Et kurs i data har jeg ingen forventninger da jeg sliter med det. Er meget utrygg i form av data. 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - Det kan være at jeg finner fram på nette i form av aviser, sende meldinger på e- post. - I perioder har jeg behov for hvile på dagtid. Dersom det hadde vært ett stille rom tilgjengelig med muligheter for å legge seg ned ville jeg antakeligvis holdt ut lenger tidsmessig. Slik det er pr idag er det kun sofaene ved inngangsdør som er mulig å bruke men for meg er det vanskelig å benytte disse til det da jeg blir for eksponert om jeg skulle velge å legge meg ned og jeg ville ikke få den effekten jeg ønsker. 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - Ja, meget flinke til å informere dersom en trenger hjelp. hyggelige og hjelpsomme. - Kommer til å savne å være her. Funksjonsvurdering Snittverdi på hvert spørsmål 41

42 Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Funksjonsvurdering 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer Det var ingen kommentarer. 42

43 Kundeundersøkelse NAV Det er i løpet av året også gjennomført en kundeundersøkelse blant ansatte primært ved NAV Ringsaker, men også Stange og Hamar. Gjennomsnittsverdien ble 4,99 av 6, mot 4,57 i Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Tilfredshetsundersøkelse NAV Tilfredshetsundersøkelse NAV 2014 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Svarfordeling Spørsmål 1 Har du oversikt over hva vi tilbyr av tjenester? 43

44 Spørsmål 2 Har du inntrykk av at vi gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? Spørsmål 3 Synes du vi har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene vi gjør? Spørsmål 4 Synes du at samarbeider nok med andre aktører? Spørsmål 5 Synes du at vi er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? Spørsmål 6 Synes du at i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet vårt til den enkelte brukers behov? 44

45 Spørsmål 7 Synes du at vi har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? Spørsmål 8 Synes du at vi arbeider nok med å utvikle tjenestene våre? Spørsmål 9 Opplever du at vi leverer i henhold til bestillingen fra Nav? Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Har du oversikt over hva vi tilbyr av tjenester? - Providor burde i større grad komme på NAV å presentere for brukere hva dere tilbyr - Jeg er ikke like kjent med innholdet i alle tjenestene, men vet i grove trekk. 2 Har du inntrykk av at vi gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? - Ja 3 Synes du vi har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene vi gjør? - Ja - Kompetansen er der, tror det er kommunikasjon mellom veileder i NAV og Providor som kan forbedres, - bidra til felles kompetanseheving/fagforståelse. - I de tiltakene jeg har vært borti synes jeg det. 4 Synes du at samarbeider nok med andre aktører? - Ja, men kan bedres med flere bedrifter. Er imponert over samarbeidet med både meg som NAV- og hvordan det tas tak i aktivt samarbeid med eksterne aktører der det er behov! 5 Synes du at vi er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? - Ja, men dere burde/kan være ennå mer tydelig! - Kan i enkelte saker i enda større grad stille krav til bruker om å ordne praksisplass, være tydelig på hva som er hovedmålet - jobb. Det er brukers liv! 6 Synes du at i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet vårt til den enkelte brukers behov? - Ja, dette har blitt bedre. 7 Synes du at vi har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? - Internt, men siden dere er flinke til å bruke eksterne praksisplasser vil svaret være to hakk opp. - Ikke alle. Jobbfrukt med fysiske krav, passer sjeldent de brukere vi henviser, dessverre. - Besvart ut fra interne muligheter, altså sett bort fra eksterne plasser. - Innimellom skulle jeg ønske mer kreative valg, tenke litt utenfor "boksen". Utprøvingssituasjonen kan fort bli misvisende der bruker er uengasjert. - Det er nok noen av brukerne som har behov for eksterne plasser for best mulig arbeidstrening, men da synes jeg 45

46 Providor er flinke til å bistå med å finne eksterne praksisplasser. 8 Synes du at vi arbeider nok med å utvikle tjenestene våre? - Jeg håper det! - Vet ikke 9 Opplever du at vi leverer i henhold til bestillingen fra Nav? - Veldig varierende. De aller fleste rapporter er svært bra. - Som regel ja, men ved usikkerhet tys det kanskje for ofte til avslutning av tiltak i stedet for å jobbe ennå mer med motivasjon, behandlinger. - Stort sett, men i noen saker sitter vi igjen med de samme spørsmålene som vi hadde innledningsvis, og dette oppleves som frustrerende. - Har god kommunikasjon underveis i prosessen og kan endre bestilling etter hvert som nye behov melder seg. Undersøkelsen ble sendt ut som et papirbasert skjema, og det ble også invitert til å skrive inn øvrige kommentarer. Øvrige kommentarer: "Har bare positive ting å si, - ser at det er kommet en del nye rutiner for innsøk ved endring av tiltak internt hos dere som medfører merarbeid hos oss som veiledere, og det har vært litt «plunder» nå i starten vedr dette, men det går seg til. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med fleksibiliteten til veilederne hos dere, kompetansen og velvilligheten. Ikke minst det at man ser begrensninger hos brukerne og da kan realitetsorientere brukerne der det er behov, samt at fokus er på brukerne og deres muligheter, - og hva som skal til for å nå disse målene/mulighetene, både kortsiktig og langsiktig." 46

47 Ansattes vurdering av tilbudet De ansatte ved Providor har også blitt spurt om å evaluere tilbudet som gis ved bedriften. Undersøkelsen er anonym. 16 ansatte har svart. Gjennomsnittsverdien ble 5,01 av 6, en økning fra 4,88 i Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse BATT undersøkelse, ansattes Tilfredshetsundersøkelse Bedrift Providor 21 tilfredshet (ansatt) AS% Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Svarfordeling Spørsmål 1 I hvilken grad synes du at vi gir en klar oversikt over hva vi tilbyr av tjenester? 47

48 Spørsmål 2 Synes du vi gir brukerne den informasjonen de trenger om rettigheter og plikter som deltaker i tiltaket? Spørsmål 3 Synes du at vi har tilfredsstillende kompetanse til å tilby på de tjenestene vi gjør? Spørsmål 4 Synes du at vi samarbeider nok med andre aktører som er viktige for brukerens attføringsprosess? Spørsmål 5 Synes du at vi er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen Spørsmål 6 Synes du at vi i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet vårt til den enkelte brukers behov? 48

49 Spørsmål 7 Synes du at vi har arbeidstreningsarenaer som er relevante for brukerne? Spørsmål 8 Synes du at vi arbeider nok med å utvikle tjenestene våre? Spørsmål 9 Opplever du at vi leverer i henhold til bestillingen fra Nav? Nummer Spørsmål med kommentarer 2 Synes du vi gir brukerne den informasjonen de trenger om rettigheter og plikter som deltaker i tiltaket? - Selv om vi gir info, ved oppstart kan det med fordel tas opp igjen i løpet av tiltaket. 4 Synes du at vi samarbeider nok med andre aktører som er viktige for brukerens attføringsprosess? - Ja, det tror jeg vi gjør. - Jeg har for lite kjennskap til alle samarbeidsområder(foreløpig) til å uttale meg korrekt. 5 Synes du at vi er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen - Jeg kjenner prosessene foreløpig ikke godt nok til å ha et tydelig synspunkt på dette. Derfor blir svaret ut fra inntrykket jeg har av holdninger til kollegaer I arbeidet. 6 Synes du at vi i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet vårt til den enkelte brukers behov? - Men vi er vel styrt av reglene til NAV 7 Synes du at vi har arbeidstreningsarenaer som er relevante for brukerne? - Ja! da tenker jeg at alle bedrifter/samarbeidspartnere er våre arbeidstreningsarenaer (i tillegg til våre interne) - Det er vanskelig å tilfredsstille alle med 3 avdelinger men vi har jo også kjøkken, vaktmester og resepsjon - Jeg mener at fruktavdelingen er en god arbeidstreningsarena. Jobbe i et lite skjermet miljø, teste ut hvor mye hver enkelt tåler fysisk, pakking og bæring.sjåfør utprøving og enkelt kontorarbeide. - I stor grad dersom det tas I betrakning at muligheter gis på mange områder I eksterne bedrifter. - Vi fokuserer på å benytte eksterne praksisplasser - Mangler tidsriktige arenaer - skulle vært mer opp i mot digitale krav og ferdigheter. 8 Synes du at vi arbeider nok med å utvikle tjenestene våre? - Jeg synes vi har utviklet tjenestene våre og er flinke til å tenke nytt, men vi har absolutt mer å gå på i forhold til dette. 9 Opplever du at vi leverer i henhold til bestillingen fra Nav? - Men det spørs litt hvilken NAV man snakker om. - Aldri sett bestilling fra NAV. - Dette er et område jeg ikke har nok kunnskap om til å ha en klar mening om. Inntrykket mitt er at det fokus på det. - Henvisningskvaliteten er varierende - det kan være vanskelig å vite hva som egentlig er bestilt. 49

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Magne Bråthen og Lise Lien Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering I. Arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Frisk Bris Bamble KF

Frisk Bris Bamble KF Årsmelding for Frisk Bris Bamble KF 2012 Navn: Frisk Bris Bamble KF Adresse: Skoglia 14 3970 LANGESUND Postadresse: e-post: PB 80, 3993 LANGESUND henning.weider@bamble.kommune.no Telefon/faks 35031500/35031510.

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider.

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider. Flekkefjord Produkter AS Gir Deg Gode Opplevelser Nye muligheter illustrasjonsfoto Galleri Blå tømrer mekaniker barne&ungdomsarbeider sveiser? teknisk tegner helsearbeider industrimekaniker kokk regnskapskonsulent

Detaljer

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger Unge voksne vi skaper ringvirkninger Tepas Personal as Attføringsbedrift eid av Hedmark Fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. Vi er etablert i Hamar, Elverum og Trysil 45 ansatte 17 personalkonsulenter

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05 Follo Futuras tilbud Revisjon 05 Innholdsfortegnelse Follo Futura... 2 Kortfattet oversikt over tiltakstilbud... 2 Avklaring... 2 Arbeidspraksis... 2 Arbeid med bistand... 2 Kvalifisering... 2 Språkopplæring...

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS, hovedkontoret på Skedsmokorset Industriveien 1: Avdelinger Tilrettelagt VTA, Pakking og montering Keramikk, håndverk og butikk

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

For deg som jobber med kartlegging, opplæring, formidling, eller varig tilrettelagt arbeid.

For deg som jobber med kartlegging, opplæring, formidling, eller varig tilrettelagt arbeid. For deg som jobber med kartlegging, opplæring, formidling, eller varig tilrettelagt arbeid. Kjære kollega i vekst- og attføringsbransjen Vi er vant med utfordringer og endringer. De vi nå opplever er kanskje

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land?

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Kvalitet i Supported Employment SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Disposisjon Velkommen og introduksjon Hva er Supported Employment i Norge? Innledning til gruppediskusjon Gruppediskusjon:

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer