Bilstereo Autostereo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilstereo Autostereo"

Transkript

1 Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX

2 Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format. Elektroniskt stöt/skakminne (ESP) Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. Löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Montering 2. Att använda den löstagbara frontpanelen 3. Kabelanslutningar 4. Användning 5. Radio 6. Avspelning av CD och MP3/WMA via CDspelaren 7. Avspelning av MP3/WMA från USB-port eller SD/MMC-kortläsare 8. Tekniska specifikationer 9. Felsökning Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. 1.2 Front- och bakmontering Denna enhet kan monteras antingen från fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakifrån (DIN-bakmontering använder sig av de gängade hålen på sidorna av enhetens chassi). För detaljbeskrivning, se följande två avsnitt. OBS! Innan du monterar enheten, se till att lossa de två skruvarna som sitter fastskruvade på chassits topp vid leverans. Lossa först de två skruvarna. 1. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. 1.1 Att tänka på före montering Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå. Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. 1.3 Frontmontering (metod A) Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning på 182 x 55 mm (se illustration): 2

3 Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa panelen (för närmare detaljer, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ) 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna. 7. Koppla ihop antennen och kablarna med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 8. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 9. För att säkra enheten ytterligare, skruva fast den medföljande fästbulten i det gängade hålet på baksidan av enheten, för bulten genom ett av metallbandets hål och säkra det till enheten med hjälp av fjäderbrickan och muttern. Om behov finns, böj till metallbandet för att passa eventuella fästen bakom instrumentbrädan. Skruva sedan fast bandet i en av fordonschassits fasta metalldelar med den medföljande skruven och platta brickan. Metallbandet är inte bara avsett för stöldsäkerhet utan har också till uppgift att säkerhetsjorda enheten. Frontpanel Vänster nyckel Sarg Hölje Fjäderbricka Mutter Metallband Fästbult Platt bricka Skruv Höger nyckel 6. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. Flik/spärr Instrumentbräda Metallband medföljer inte. 10. Koppla tillbaks klampan på batteriets minuspol och snäpp tillbaka sargen på enheten. Då sargen sitter ordentligt, sätt tillbaka frontpanelen (för monteringsanvisning, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). Skruvmejsel Hölje 3

4 1.4 Att montera loss enheten. 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Montera loss metallbandet som fäster enheten till fordonet (se punkt 1.3). 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa försiktigt panelen (för närmare detaljer, se avsnitt 2.1) 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. Se till att skruvhålen på enheten och de på fordonets fästen sitter i linje och skruva sedan i skruvarna (5x5 mm) på bägge sidor. Observera att enhetens sarg, hölje och metallband inte används vid bakmontering. 1.5 Bakmontering (metod B) Om ditt fordon är en Nissan eller en Toyota är det nödvändigt att bakmontera enheten. Använd skruvhålen markerade med T (för Toyota) eller N (för Nissan), belägna på sidorna av enheten för att säkra den till fordonets fabriksmonterade fästen. Fordonets fästen Enhetens sida med skruvhål T och N markerade Skruv Skruv Instrumentbräda eller konsol 4

5 2. ATT ANVÄNDA DEN LÖSTAGBARA FRONTPANELEN 2.1 Att montera loss den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på frontpanelens releaseknapp. Tag fatt i frontpanelen när du känner att den släpper från ena sidans fäste och lossa sedan försiktigt frontpanelen från enheten. Releaseknapp 2.2 Att montera den löstagbara frontpanelen 1. För att montera frontpanelen, sätt in den med den vänstra sidan först och tryck sedan in den högra. 2. När de två sidorna är fästa till enheten, tryck frontpanelen på plats till dess den snäpper fast. 3. Observera att om inte frontpanelen snäpper fast ordentligt så kan det orsaka problem med kommunikationsporten på baksidan. Detta kan visa sig med att segment faller bort från LCD-displayen. Om så är fallet, tryck på releaseknappen, tag lös frontpanelen och sätt tillbaka den igen. Frontpanel 2. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande fodralet och gör det till en vana att inte lämna och förvara den lösa panelen i bilens handskfack eller under sätet. Frontpanel Fodral 2.3 Hanteringstips 1. Se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen och kommunikationsporten på panelens baksida eller på enhetens front då detta kan leda till att kontaktytorna blir dåligt. 4. Om damm eller smuts fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solsken. 6. Undvik att tvätta med, eller utsätta panelen för, flyktiga vätskor (bensin, thinner, insektsmedel). 7. Försök inte att montera isär frontpanelen. 5

6 3. KABELANSLUTNINGAR 6

7 4. ANVÄNDNING 1. (på/av-knapp) 2. (releaseknapp) 3. VOL/SEL (volymknapp när den vrids, select/ valknapp när den trycks in) 4. Reset/nollställningsknapp 5. Öppning för CD-skiva 6. Tune (när knappen vrids), BND/LOU/ENT (band/loudness/enter, när knappen trycks in) 7. AF/REG 8. Ejectknapp 9. TA (Traffic Announcement, trafikinformation) 10. DSP (Digital Signal Processing, förinställd equalizer) 11. AUX-in (linjeingång för externt ljud) 12. EQ (equalizerknapp) 13. USB-port 14. 1, (play/pause) 15. 2, SCN (scan/sök) 16. 3, RPT (repeat/repetera) , förinställbara knappar för snabbval av radiokanal 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR (bläddra nedåt i filkatalog) 20. 6, DIR (bläddra uppåt i filkatalog) 21. MODE 22. AS/PS/D-AUD 23. SD/MMC-port 24. PTY 25. LCD-display 7

8 Grundläggande funktioner: 4.1 Att slå på och av enheten Tryck in vilken knapp som helst (förutom Eject (8) och Release (2)) för att slå på enheten. När enheten är på, tryck in och håll -knappen (1) intryckt till dess displayen slocknar och enheten slås av. 4.2 Att lossa frontpanelen Tryck in -knappen (2) för att fälla ned och lossa den löstagbara frontpanelen. För mer detaljerad information om hur du tar lös och sätter fast frontpanelen, se punkt Att ändra ljud- och de manuella equalizerinställningarna Gör en snabb tryckning på SEL-knappen (3) för att komma in i ljudinställningsläget. När du är i ljudinställningsläget används samma knapp, SEL (3) för att välja vilken inställning du vill ändra. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: VOL (volum) BAS (bass) TRE (diskant) BAL (balanse) FAD (fader) ten är inställd på RETUNE SHORT eller LONG) kommer enheten söka upp närmast tillgängliga kanal med trafikinformation. TA ALARM-läget är en funktion som varnar dig om enheten tappar trafikinformationssignalen men som (till skillnad från TP-SEEK) inte söker upp och byter kanal för att åtgärda detta. Om enheten tappar TP-signalen varnas du istället med två pip efter varandra. Om du byter radiokanal manuellt och den nya kanalen saknar trafikinformationssignal kommer enheten att varna om det med två pip, som ovan. B) PI SOUND eller PI MUTE När man kör längre sträckor och lyssnar på rikstäckande radiokanaler kommer enheten ofta finna överlappande programsignaler som den skiftar mellan beroende på signalstyrka. Ibland sker det dock att programindexet (PI) ändras medan namnet på stationen (AF) består. Ett exempel på detta är t.ex. den svenska radiokanalen P4 som är rikstäckande, men där delar av innehållet är beroende på vilket län man befinner sig i. För att justera inställningarna vrider du på volymknappen (3). För att bekräfta val och gå vidare trycker du på SEL-knappen (3). Om du trycker in och håller inne SEL-knappen (3) kan du påverka inställningarna för trafikinformationsfunktionen. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-läget är en funktion som möjliggör automatisk sökning av kanaler med TP, trafikprogram. När funktionen är aktiverad och en nyss inställd kanal saknar trafikinformationssignal så kommer radion automatiskt att söka upp en radiokanal med trafikinformation. Om du tappar trafikinformationssignalen kommer radions sökfunktion att automatiskt försöka återfinna kanalen. Efter 30 eller 90 sekunders sökning efter stationen (beroende på om enhe- PI SOUND-läget är en funktion som aktiverar ett kort pipljud när programindexet ändras, som ovan. PI-MUTE fungerar likadant, men ersätter pipljudet med ett kort ljudavbrott. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denna funktion ställer du in hur lång tid återsökningen av radiokanaler med trafikinformation eller programindex skall ske. Ifall inte enheten kan hitta en signal med samma PI-information efter en hel genomsökning av frekvensbandet så ställer den tillbaka sig på senast valda station och väntar i några minuter på att återfå mottagningen. Om du ställt funktionen på RETUNE L är återsökningstiden 90 sekunder, för RETUNE S är motsvarande tid 30 sekunder. 8

9 D) MASK DPI eller MASK ALL Med denna funktion ställer du in hur enheten ska tolka signaler från radiokanaler som saknar RDS (radio data system), information som kompletterar den vanliga radiosignalen med data om kanalen som spelas. MASK DPI filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI, programindex. MASK ALL filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI och som saknar signalstarka RDS-signaler. E) BEEP 2 ND, BEEP ALL eller BEEP OFF I denna inställning väljer du hur varningsljudet, pipet, ska fungera. De tre olika lägena är valbara genom att vrida volymknappen med- eller motsols. BEEP 2 ND genererar endast ett pipljud då en av enhetens dubbelknappar har trycks in och hållits inne under minst en sekund. Detta sker exempelvis om du trycker in och håller inne förvalsknappen (17), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (D-AUD) (22). BEEP ALL genererar pipljud vid alla knapptryckningar. BEEP OFF stänger av pipljudsfunktionen helt. 4.4 Loudness Tryck in och håll inne BND/LOU/ENT-knappen (6) för att aktivera loudness-funktionen och öka volymstyrkan i basregistret. Tryck in och håll inne knappen igen för att stänga av funktionen. 4.5 Display Tryck på DSP-knappen (10) för att bläddra mellan enhetens olika statusmeddelanden, vilka varierar beroende på om enheten tar emot en RDS-signal i radioläge eller om enheten är i CD/CD (MP3/WMA)-läge. Statusmeddelanden i radioläge: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Statusmeddelanden i CD/CD (MP3/WMA)-läge: Det valda statusmeddelandet kommer att visas i några sekunder och återgår sedan automatiskt till det normala displayfönstret. 4.6 Equalizerlägen Enheten är utrustad med fyra olika förinställda equalizerlägen. Tryck på EQ-knappen (12) för att skifta mellan lägena som i tur och ordning är: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 4.7 AUX-ingång/Line-in Det är möjligt att koppla in externa enheter som t.ex. MP3-spelare genom AUX-ingången (11) på frontpanelen. För att spela upp ljudet från den externa enheten trycker du på MODE-knappen (21) och bläddrar dig fram till AUX IN-läget. 4.8 Reset/ nollställningsfunktionen Ibland händer det att enheten måste nollställas på grund av nyinstallation, fel eller störningar. För att göra detta trycker du in den försänkta resetknappen (26) med t.ex. en kulspetspenna eller ett uträtat gem och håller den intryckt till dess du ser enheten starta om. Observera att enheten bör nollställas efter nyinstallation eller om anslutningskablarna ändrats eller bytts. OBS! Om enheten inte fungerar trots nollställning kan kontaktytorna på kommunikationsporten behöva rengöras med isopropylalkohol och bomullstops. 5. RADIO 5.1 Att byta till radioläge Tryck på MODE-knappen (21) för att byta till radioläge. Bytet kommer att indikeras på LCD-displayen med minnesplats, namn och radiofrekvens. 5.2 Att välja frekvensband När du är i radioläge så trycker du på BND/ LOU/ENT-knappen (6) för att välja band. Banden är i löpande ordning: FM1 FM2 FM3 AM (MW) CD eller CD (MP3/WMA) -> CT eller NO CLOCK -> PS -> FREQ -> PTY eller PTY NONE 9

10 5.3 Att söka radiostationer Vrid på tune-knappen (6) för att aktivera enhetens automatiska sökfunktion. Om du vill använda dig av den manuella sökfunktionen så trycker du in och håller inne knappen i några sekunder tills dess texten MANUAL dyker upp på LCD-displayen. Du kan nu justera radiofrekvensen manuellt genom att vrida på tune-knappen (6). Om du inte söker aktivt under loppet av några sekunder kommer enheten ställa tillbaka sig i automatiskt sökläge, vilket indikeras med texten AUTO på LCD-displayen. 5.4 Automatisk programsökning och minnessparning För att söka av och spara de 6 starkaste stationerna/kanalerna, tryck in och håll inne AS/ PS (D-AUD)-knappen (22). Enheten söker då av frekvensbandet efter de 6 starkaste signalerna och lagrar dessa i ordning på förval 1-6. För att ställa in en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck först in förvalsknappen (17, 1-6) på den station du vill ställa in och tryck sedan kort på AS/PS-knappen. Radion kommer då automatiskt att söka en ny signal för den valda kanalen. Om signalstyrkan är stark nog kommer sökningen att stanna till vid den signalen i några sekunder för att sedan söka vidare. 5.5 Manuell lagring av förval Sök först upp önskad station via det manuella sökningsläget. Tryck sedan in en av förvalsknapparna 1-6 (17) för att välja den station du vill ändra. Håll inne knappen i några sekunder till dess ytterligare ett pip kan höras. Den station du tidigare sökte rätt på har nu sparats på den valda förvalsknappen. 5.6 Användning och inställning av RDS-läget (Radio Data System) A) RDS-LÄGET. För att aktivera och inaktivera RDS-läget så trycker du på AF/REG-knappen (7). När RDS-läget är aktiverat kommer texten AF att visas på LCD-displayen och namnet på vald radiostation kommer att visas på displayen. Om RDS-signalen från radiostationen blir svagare kommer AF-symbolen att börja blinka. Om det går ut en radiovarning eller alarm kommer texten ALARM att visas och volymnivån kommer att justeras till förvald normalvolym. 10 B) ALTERNATIVA FREKVENSER/ REGIONALT LÄGE. AF/REG-knappen används även för att slå på och av det regionala läget (Regional Program Operation). Läget aktiveras och inaktiveras genom att trycka in och hålla inne AF/REG-knappen (7). Vissa radiokanaler, som exempelvis SR P4, har både lokala/regionala som nationella sändningar där de olika regionala sändningarna normalt har prioritet. När REG-funktionen är aktiverad kommer enheten att prioritera de nationella sändningarna och när funktionen är inaktiv prioriteras normalt de lokala/regionala sändningarna. C) PTY, PROGRAMTYPSFUNKTIONEN Programtyp, PTY, är ytterligare en funktion som ingår i RDS-läget och som aktiveras genom att trycka på PTY-knappen (24). Lägets tre förval skiftar du mellan med tryck på PTYknappen (24) och är i tur och ordning: PTY-MUSIC group (musik) PTY-SPEECH group (tal) PTY off (av) Om du ställer in funktionen på PTY-MUSIC group -inställningen kommer enheten automatiskt att söka rätt på närmast tillgängliga radiostation där det sänds ett PTY-taggat musikprogram. Motsvarande gäller PTY-taggade talprogram om du ställer in funktionen på PTY-SPEECH group. D) TA, TRAFIKINFORMATION TA-funktionen (traffic announcement, trafikinformation) slår du på och stänger av genom att trycka in och hålla inne TA-knappen (9). Om du aktiverat TA-funktionen kommer enheten automatiskt skifta till radioläge om trafikinformation skickas ut över RDS. Om enheten är i CD (MP3/WMA) eller AUX-läge vid ett sådant tillfälle så kommer den temporärt att byta till radioläge och justera volymen så att trafikmeddelandet hörs tydligt. När meddelandet är över fortsätter uppspelningen i det läge du befann dig i innan trafikmeddelandet och volymen justeras tillbaka till ditt tidigare val. För att avbryta ett pågående trafikmeddelande trycker du in TA-knappen (9) - observera att detta inte stänger av TA-läget permanent.

11 TA-knappen (9) används också till att välja mellan EON TA LO (lokal mottagning) och EON TA DX (avlägsen mottagning) och du skiftar mellan dessa två genom att göra en lång tryckning på knappen. Dessa två inställningar styr om det ska finnas ett gränsvärde i signalstyrkan för att enheten ska aktivera trafikinformationsfunktionen. Om funktionen är inställd på EON TA LO kommer enheten bara att byta till radioläge och spela upp trafikinformation on signalstyrkan övergår det förinställda tröskelvärdet. Om funktionen är inställd på EON TA DX byter enheten till radioläge så fort den mottar ett trafikmeddelande, oavsett signalstyrka. 6. AVSPELNING AV CD OCH MP3/WMA VIA CD-SPELAREN 6.1 Att byta till CD-läge Om det inte sitter någon CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren; för in önskad skiva i CD-spelaren med trycket vänt uppåt. När du tryckt in skivan en liten bit kommer du att känna ett lätt motstånd. CD-spelaren kommer nu automatiskt att dra in skivan, skifta till CD/MP3/WMA-läge och påbörja avspelning. Försök inte tvinga in skivan om CD-spelaren inte drar in den automatiskt. Om du redan har en CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren så räcker det med att trycka på MODE-knappen (21) för att skifta till CD/MP3/ WMA-läge. 6.2 Att välja spår Vrid på tune-knappen (6) för att välja föregående/nästa spår. Spårnumret kommer att visas på LCD-displayen. För att snabbspola bakåt/ framåt i pågående stycke, tryck in och vrid på tune-knappen (6). Skivan kommer att fortsätta avspelningen när du släpper knappen. 6.3 Att pausa avspelningen Tryck in -knappen (14) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. 6.4 Att aktivera introuppspelning av spår Tryck in SCN-knappen (15) för att spela upp de första sekunderna av varje spår på skivan. Tryck in knappen igen för att avsluta introfunktionen och spela upp valt spår. på repeat. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. 6.6 Att spela alla spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (18) för spela alla spår på skivan i slumpmässig ordning. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. 6.7 Att mata ut skivan Tryck in -knappen (8) för att avbryta CD/MP3/ WMA-uppspelningen och mata ut skivan ur spelaren (5). 6.8 Specialfunktioner för MP3/WMAskivor AS/PS (D-AUD)-knappen (22) fungerar som funktionsvalsknapp för Digital Audio Mode vid MP3/WMA-avspelning. Digital Audio Mode använder sig av filnamn och kataloger för att underlätta sökning och bläddring. Läget har fyra olika söklägen som du bläddrar mellan genom att trycka på AS/PS-knappen: Searching Track Directly (sök spår) Searching Directory or File Name (sök filkatalog eller filnamn) Navigation From Root (att bläddra igenom filsystemet med start från rotkatalogen) Navigation From Current Directory (att bläddra igenom filsystemet med start från katalogen du befinner dig i) För att välja bokstav, tecken eller nummer vid sökning så använder du dig av knapparna M1-M6 (17), MODE (21) samt tune-knappen (6). Gränssnittet liknar det på en mobiltelefon där där varje knapp motsvarar tre bokstäver och en siffra - se tabell nedan i avsnitt 6.9. För att bekräfta val trycker du in SEL-knappen (3). När inmatningen är klar trycker du på BND/LOU/ ENT-knappen (6) för att starta sökningen. För att bläddra i filsystemet vrider du på tuneknappen (6) och bekräftar val med BND/LOU/ ENT-knappen (6). 6.5 Att spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (16) för att spela ett spår 11

12 6.9 Tabell med de knappar som används i Digital Audio Mode/sökläge. AS/PS (D-AUD)-knappen (22) Aktiverar Digital Audio Mode/sökläge BND/LOU/ENT (6) Enter, bekräfta val. M1 (17) A, B, C, 1 M2 (17) D, E, F, 2 M3 (17) G, H, I, 3 M4 (17) J, K, L, 4 M5 (17) M, N, O, 5, bläddra ned i filkatalog M6 (17) P, Q, R, 6, bläddra upp i filkatalog MODE (21) S, T, U, 7 TUNE, ned (6) V, W, X, 8 TUNE, upp (6) Y, Z, mellanslag, 9 SEL (3) Shift-knapp, bekräfta val DSP (10) _, -, +, 0 Volymknapp (3) Bläddra genom teckentabellen (A, B, etc.) 6.10 Anmärkningar angående CD-skivor Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar Anmärkningar angående CD-R/ CD-RW-skivor (skriv-/återskrivbara CD-skivor) Var noggrann med att enbart använda CDskivor med följande märkningar på skiva eller förpackning: Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva - konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW - Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R - Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo Anmärkningar om MP3/WMV-filer Filerna måste ha filändelsen mp3 eller wmv för att enheten ska kunna identifiera dem som spelbara musikfiler. Enheten kan bara avkoda filer komprimerade enligt standarden som beskrivs i punkt AVSPELNING AV MP3/WMA FRÅN USB-PORT ELLER SD/MMC- KORTLÄSARE 7.1 Avspelning via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (13) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE-knappen (21) till dess att texten USB visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/ WMA-läget som beskrivs i avsnitt Avspelning via SD/MMC-kortläsare Enheten är även utrustad med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) (23) belägen på enhetens frontpanel. Förutom att porten hanterar minneskort så fungerar användning, funktion och navigering precis som på USB-porten. Om du är i ett annat läge kan du skifta till SD/MMC-läge genom att trycka in MODE-knappen (21) till dess att texten SD/ MMC visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. 12

13 OBS! Enheten stödjer endast standard USBminnen (max 16 GB) samt SD/MMC-kort (max 8 GB) som använder sig av Microsofts filsystemsstandard (FAT/FAT-16/FAT-32) och som ger direktaccess till filsystemet. USB-utrustade MP3-spelare delar dessutom ingen standard, vilket kan innebära att olika märken och modeller kan ha olika standarder för kommunikation. Enheten kan därför inte stödja varje MP3- spelare på marknaden. Undvik att lagra viktiga filer på USB-enheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka filkorruption. Enheten kan som mest hantera 700 filer i 300 filkataloger med maximalt 8 underkatalogers djup i strukturen. detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. 7.3 Stödda MP3/WMA-format Enheten stödjer avspelning av MP3/WMA-filer med följande formatbegränsningar: MP3 - MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo WMA - Windows Media Audio (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till 8. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning: DC 12V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 160 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll: Bas (vid 100 Hz) +-10 db, Diskant (vid 10 Hz) +-10 db Uteffekt: W x 4 kanaler Strömkonsumtion: A (max) CD-spelare: Signal/brusförhållande:.. > 55 db Kanalseparation:> db Frekvensrespons: Hz - 18 khz Radio (FM): Frekvensområde: MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet (S/N=30 db):.. 4 μ V Stereoseparation:> db Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet (S/N=30 db):.. 36 dbu 13

14 9. FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. Symptom Orsak Lösning Ingen strömförsörjning. CD-skiva kan inte matas in eller matas ut. Inget ljud. Hack i ljuduppspelningen. Enhetens knappar svarar inte. Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Fordonets tändning är inte påslagen. Säkringen har gått. Det sitter redan en skiva i CDspelaren. Du har försökt att sätta i skivan upp och ned. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i bilen är för hög. Kondens. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Enheten är installerad i mer än 30 vinkel. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Enhetens inbyggda mikroprocessor fungerar inte på grund av elektroniskt bakgrundsbrus. Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Byt säkring Mata ut skivan och försök igen. Försök att mata in skivan igen med texten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Vänta till dess temperaturen har normaliserats och försök igen. Vänta i ungefär en timma och försök igen. Höj volymen och kontrollera att mutefunktionen inte är aktiverad. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck in resetknappen (4) för att starta om enheten. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt. 14

15 Bilstereo Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Automatisk minnelagring Håndterer CD-er samt lydfiler i MP3- og WMA-format. Elektronisk antistøtminne (ESP) Utstyrt med USB-port og SD/MMC-kortleser. Avtakbart frontpanel Forhåndsinnstilte equalizer-moduser AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering 2. Bruke det avtakbare frontpanelet 3. Kabeltilkoblinger 4. Bruk 5. Radio 6. Avspilling av CD og MP3/WMA via CDspilleren 7. Avspilling av MP3/WMA fra USB-port eller SD/MMC-kortleser 8. Tekniske spesifikasjoner 9. Feilsøking Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner. 1.2 Front- og bakmontering Denne enheten kan monteres enten fra fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakfra (DIN-bakmontering, gjør bruk av de gjengede hullene på sidene av enhetens chassis). For detaljbeskrivelse, se følgende to avsnitt. OBS! Før du monterer enheten, pass på å løsne de to skruene som sitter fastskrudd på chassisets topp ved levering. Løsne først de to skruene. 1. MONTERING Bilstereoen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. 1.1 Før montering Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først fagpersonell. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. 1.3 Frontmontering (metode A) Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning på 182 x 55 mm (se illustrasjon): 15

16 Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta av panelet (mer detaljert beskrevet i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 7. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 8. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 9. For å sikre enheten ytterligere, skru fast medfølgende festebolt i det gjengede hullet på baksiden av enheten, før bolten inn gjennom ett av metallbåndets hull, og fest det til enheten ved hjelp av fjærskive og mutter. Om nødvendig, bøy metallbåndet for å passe eventuelle fester bak dashbordet. Skru deretter fast båndet i en av bilchassisets faste metalldeler med medfølgende skrue og flat skive. Metallbåndet skal ikke kun være en tyverisikring, men har også som oppgave å sikkerhetsjorde enheten. Høyre nøkkel Deksel Venstre nøkkel Pyntekant Frontpanel Metallbånd Festebolt Fjærskive Mutter Flat skive Skrue 6. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. Flik/sperre Dashbord Metallbånd medfølger ikke. 10. Koble kabelen til batteriets minuspol igjen, og sett pyntekanten på enheten. Når pyntekanten sitter ordentlig, sett på igjen frontpanelet (monteringsanvisning i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). Skrutrekker Deksel 16

17 1.4 Demontere enheten 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Fjern metallbåndet som fester enheten til bilen (se punkt 1.3). 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta forsiktig panelet av (mer detaljert beskrevet i avsnitt 2.1). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra dretter utover for å ta den av. 5. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. Se til at skruehullene på enheten og på bilens fester er i linje med hverandre, og skru deretter i skruene (5x5 mm) på begge sider. Legg merke til at enhetens pyntekant, deksel og metallbånd ikke brukes ved bakmontering. 1.5 Bakmontering (metode B) Dersom bilen din er en Nissan eller en Toyota, må du bakmontere enheten. Bruk skruehullene merket med T (for Toyota) eller N (for Nissan), som befinner seg på sidene av enheten, for å feste den til bilens fabrikkmonterte fester. Enhetens side med skruehull merket T og N Bilens fester Skrue Skrue Dashbord eller konsoll 17

18 2. BRUKE DET AVTAKBARE FRONTPANELET 2.1 Demontere det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på frontpanelets release-knapp. Grip fatt i frontpanelet når du kjenner at det slipper fra den ene sidens feste, og ta deretter forsiktig frontpanelet av enheten. Release-knapp 2.2 Montere det avtakbare frontpanelet 1. For å montere frontpanelet, sett det i med venstre side først, og trykk så inn den høyre. 2. Når de to sidene er festet til enheten, trykk frontpanelet på plass helt til det kneppes fast. 3. Legg merke til at dersom ikke frontpanelet kneppes fast ordentlig, kan dette forårsake problemer med kommunikasjonsporten på baksiden. Dette kan vise seg ved at segmenter faller bort fra LCD-displayet. Dersom dette er tilfellet, trykk på releaseknappen, ta frontpanelet av og sett det på igjen. Frontpanel 2. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i medfølgende futteral, og gjør det til en vane å ikke gå fra og oppbevare det løse panelet i bilens hanskerom eller under setet. Frontpanel Futteral 2.3 Håndteringstips 1. Pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir dårlige. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Unngå å vaske panelet med, eller utsette det for, flyktige væsker (bensin, tynner, insektmiddel). 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre. 18

19 3. KABELTILKOBLINGER 19

20 4. BRUK 1. (på/av-knapp) 2. (release-knapp) 3. VOL/SEL (volumknapp når den vris, select/ valgknapp når den trykkes inn) 4. Reset/nullstillingsknapp 5. Åpning for CD 6. Tune (når knappen vris), BND/LOU/ENT (band/loudness/enter, når knappen trykkes inn) 7. AF/REG 8. Eject-knapp 9. TA (Traffic Announcement, trafikkinformasjon) 10. DSP (Digital Signal Processing, forhåndsinnstilt equalizer) 11. AUX-in (linjeinngang for ekstern lyd) 12. EQ (equalizer-knapp) 13. USB-port 14. 1, (play/pause) 15. 2, SCN (scan/søk) 16. 3, RPT (repeat/repetere) , forhåndsinnstillbare knapper for hurtigvalg av radiokanal 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR [symbol] (bla nedover i filkatalog) 20. 6, DIR [symbol] (bla oppover i filkatalog) 21. MODE 22. AS/PS/D-AUD 23. SD/MMC-port 24. PTY 25. LCD-display 20

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N REV 1.5 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTX1/PRO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer