NBF SALTENS KRETSTING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBF SALTENS KRETSTING 2012"

Transkript

1

2 INNKALLING TIL NBF SALTENS KRETSTING 2012 LØRDAG 24. MARS KLOKKEN TUSENHJEMMET BODØ 1 Godkjenning av 2 Valg av - Innkallelsen - Representantenes fullmakter - Dagsorden SAKLISTE; - Møtedirigent - Møtesekretær - 2 til å underskrive protokollen 3 Styrets beretning fra valgperioden. 4 Behandling av avsluttet og revidert regnskap 5 Behandling av budsjett Herav fastsettelse av krets kontingent. 6 Valg - Kontingent er i dag ; Standard 50,-, junior 10,- K. med. 0 - Forslag økning til kr 100,-, 20,- junior. 7 Startavgift Seriemesterskapene / tilskudd fra NBF Salten. 8 Forslag fra NBF Nye medlemskapsformer, kontingent og avgiftssatser. 9 Innkomne saker 10 Arbeids og Handlingsplan

3 Sak 3 Kretsstyrets arbeid i sesongen 2011/2012 Styremøter Styret har i perioden hatt 5 styremøter og behandlet 27 saker. I tillegg har styret hatt nesten daglig kontakt via e - mail og telefon for å ta unna fortløpende saker. Vi rakk dessverre ikke å delta på organisjasjonsdagene i denne perioden heller, men vi håper å kunne få med både organisjasjonsdager og bridgeting i kommende periode. Dessverre uteble Ståle Indregård fra møtene etter hvert, siden han har flyttet til Mo i Rana, men Tor Jostein Hunstad stilte opp som varamann og har deltatt på styremøtene Styrets arbeid i perioden har vært turneringer og daglig drift av kretsen. I tillegg har vi hatt stor fokus på rekruttering og diskutert hvordan vi kan få bedre deltagelse i kretsens turneringer. Vi hadde ett diskusjonsforum i etterkant av kretstinget i fjor, der vi diskuterte både nyrekruttering og den sviktende deltagelsen i turneringer. Vi må alle sammen fortsette å tenke og jobbe for å finne bedre løsninger og øke deltagelsen i bridgen igjen. Sportslige resultater på Nasjonalt plan. Lars Arthur Johansen var med på vinnerlaget (Abbax) i NM Monrad Lag, og i tillegg fikk han en sterk 3 plass i Junior NM, og ble også Nordisk juniormester. Vi gratulerer! På pallplassen etter Abbax, fant vi Espen Larsen på lag ( 4 kars og en Cola) også en imponerende plassering. Vi har jo ikke glemt att Espen ble Norgesmester året før. Espen var også med å kvalifisere seg til 1. Divisjonsspill til neste år, meget imponerende innsats, Vi gratulerer han også! I forkant av festivalen ble det arrangert Nybegynnerfestival over 2 dager, her deltok 41 ferske bridgespillere fra hele landet, og vi i Salten kan skryte av og ha årets beste nykommer, ved at Svein-Evan Johansen vant denne tittelen! Kjempeflott innsats fra Svein Økonomien Kretskassen styres av Astrid Nordahl, og hun gjør opp perioden med ett solid overskudd. Vi har ikke deltatt på Organisasjonsdagene, fått arrangementstøtte for 4. divisjon for de to siste årene og ikke hatt noen ekstraordinære utgifter i perioden. Utstyret har fungert fint og kun gitt penger inn. Tinget 2011 gav oss ett budsjett på Kr 9000,- til rekrutteringsarbeid. Her brukte vi bare Kr 6000,- og håper tinget vil overføre resterende til neste periode, sånn att det er litt ekstra om det skulle bli litt fart i rekrutteringen igjen. Ytterligere detaljer er å finne i vedlagte regnskap for perioden. Turneringsvirksomhet Vi har arrangert Seriemesterskap 4 div. avd. 6 med 5 lag (7 i fjor) over 2 helger, Tjuvstarten, KM - Singel, KM Mix, KM Lag og KM - Par (kvalifisering NM-par), og Sommerbridge 18 kvelder. Alle turneringer har vært arrangert på Tusenhjemmet Kafe i Bodø. Idar Lyngen / Øystein Ree og Arnfinn Johansen / Jan Erik Pettersen representerte Salten i NM - Par. Ett av våre lag i 2 divisjon rykket ned, og ett lag av våre i 3 divisjon rykket ned, så nå har vi ett lag i 2 divisjon, og 3 lag i 3. divisjon + att vi har Espen som er med på lag som rykket opp i 1. divisjon. Vi har lagt ved resultater fra alle turneringer.

4 Sak 3 Sommerbridge Oppmøtet i 2011 ble 518 personer, året før var det 646 personer. Rekruttering BBKLyn har gjennomført nybegynnerkurs med 6 i karakter, 13 deltagere som alle er blitt K - Medlemmer og styret retter stor takk til dem + kursledere som tar slikt ansvar. Vi håper klubben blir belønnet med nye hyggelige bridgespillere som vi alle vil få gleden av å møte i årene fremover. Medlemsutvikling Ved periodens utgang har vi 9 klubber i Salten tilsluttet NBF, samme som i fjor. NBF Salten har 215 medlemmer i 2011, mot 197 i 2010, hvorav 3 junior medlemmer og 22 K medlemmer.. I 2005 hadde vi 270 medlemmer, så her trengs det en ekstra innsats fra alle for å øke medlemstallene igjen. Kretsstyret oppfordrer alle klubbene til prioritere rekruttering, samt hente tilbake spillere som har ramlet ut de siste årene. Kortgiving Styret takker Bengt-Gøran for en fantastisk jobb med kortgiving Maskinen går som en klokke nå etter service og nye kortstokker og mapper er på plass. Alle klubbene i Bodø har nu tatt Ruter i Norge i bruk som regnskapssystem på klubbkveldene. Bertnes også med datagitte kort, i likhet med Bodø BK Lyn og Spar Ess. IT/Hjemmesiden til NBF Salten I år som i fjor og mange år takker styret Espen for jobben han gjør for kretsens offisielle hjemmeside, vi håper han vil fortsette med dette. Facebooksiden vår har vært godt besøkt, og bilder fra turneringer og resultatlister har vært live overført på den i flere av kretsens turneringer. Vi oppfordrer også alle medlemmene til å bruke de muligheter for makkertorg og andre diskusjonsforum som ligger der litt mer aktivt. Det er mange muligheter! Norsk Bridgefestival. NBF Salten er godt representert på festivalen, mange herfra finner veien dit og fremviser gode resultater som ekte nordlendinger som vi er. Denne sommeren vil festivalen bli arrangert i Kongstenhallen i Fredrikstad og vi håper att mange fra kretsen tar turen dit og opplever Norsk Bridgefestival, det er ett minne for livet. Styret takker for tilliten som ble gitt i 2011, og håper vi har oppfylt de oppgaver som vi ble pålagt. Vi gir stafettpinnen videre til styret 2012/2013 og ønsker dem lykke til i arbeidet med å lede NBF Salten i neste periode. Svein-Jarle Ludvigsen Lena Koch Astrid Nordahl Ståle Indregård Bengt Gjøran Karlsson Tor-Jostein Hunstad

5 Inntekter: Startkontingent ,- Loddsalg 575,- Renteinntekter 305,- Kortmaskin 4.195,50 Inntekter NBF ,- Inntekter forbundspoeng 80,- Sum inntekter ,50 Utgifter: Turneringsledelse/regnskap 2.550,- Husleie ,- Premier ,- Rekruttering 6.000,- Kretspoeng/forbundspoeng 3.528,- Diverse 5.582,50 Sum utgifter ,50 Overskudd 2011/ ,- Inngående balanse (kasse, bank +høyrente) ,84 + Overskudd 2011/ ,- Utgående balanse (kasse, bank + høyrente) ,84 Regnskapet er ført etter kontantprinsippet, d.v.s. at inntekter føres ved innbetaling og utgifter når de betales. Ved utløp av februar var det en del beløp utestående både når det gjelder kortgivning og egenandeler i forbindelse med divisjonsspill. Disse vil komme som inntekt neste år, når (og hvis) de betales.

6

7 Budskjett Salten Bridgekrets Budsjett Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1 Medlemskontigenter- Innkrevs av NB 9 480, divisjon Startavgifter til NBF , Egenandel 2 300, fordring Egenandel divisjon Startavgift til NBF 7 200, Egenandel 0, Fordring egenandel Rwstkrav NBF 2-3 div divisjon Startavgift til NBF Egenandel betalt , Arrangementstøtte 6 000, Utgifter 6 000, KM Par - Kvallik NM Par Startavgifter - Litteri , Utgifter 6 068, Startavgifter NM Par 8 000, KM Lag 4 620, , KM MIX 4 080, , KM singel 4 690, , Hurtigbridge 500, ,00 5 Tjuvstarten 4 800, , sommerbridge , , Kortgiving Kort til klubbene , Kortgiving - Godtgjørelse , Kretspoeng Registrering 3 528, Inntekt 0, Inntekt forbundspoeng 80, Inntekt poenghøsten 0,00 11 Inntekt turneringspakker 0,00 12 Håndbok 0,00 13 Renteinntekter 303, Kontorrekvisita 15 Bridgemateriell Datakostnader , Webmaster Porto 18 Reisekostnader 19 Kostnader møter NBF regi Rekruttering - Kursstøtte 6 000, Administrasjonsutgifter 22 Bridgemate - Datautstyr Utleie turneringspakker 24 Gaver - Siste hilsner 750, kapitalkostnader - bankgebyrer 26 Årsmøteutgifter 27 Kostnader - Sekkepost 6394, Innsparing ny støtteordning 1-3 div spill Økning Kontingent fra 50 til ttl disposisjon

8 Kommentarer til budsjettforslag ) Kontingent pr standard medlem til kretsen øker fra kr. 50,- til 100,- 2) Lag i 2. divisjon var lag, lag Egenandeler utestående 3) Lag i 3 divisjon var lag, lag. Egenandeler utestående. 4) 4. divisjon beregnet ut fra 7 lag. 5) NBF Salten har 1. lag kvalifisert til NM Par mot 2 siste år. 7) Kort til egne turneringer er ikke kapitalisert. 8) Vi har tidligere fått refundert kr 2,- pr kretskupong 9) Eneste turnering med FP var Norlandia cup Refundert kr 5,- pr kupong. 16) Ikke utbetalt honorar til webmaster 19) Både forbundsting og organisasjonsdager i år 20) var avsatt, bare 6 000,- brukt siste år. Bare 1. nybegynnerkurs,13 deltage 22) Trenger 4 ny bridgemater. En har drukket kaffe, 3 har vært i bakken Utgifter deles med sameiet. 27) Regnskapsfører har slått sammen kontorutgifter og andre småposter. Lena M. Koch

9 Salten Bridgekrets Styrets sammensetning etter valget 2011 Leder Svein Jarle Ludvigsen Telefon Valg 2011 Postboks jobb 8001 Bodø mobil Sekretær Lena Koch telefon Nestleder Rensåsgata 23 mobil Valg Bodø Kasserer Astrid Nordal Valgt 2011 Geitskaret 12 mobil Bodø Rekrutteringsansvarlig Ståle Indregård KRU mobil Valgt 2010 Flyttet Material forvalter Bengt Gøran Karlsson telefon Valgt 2011 Fjellveien 39 B mobil Bodø 1. varamann Tor Jostein Hunstad Valgt 2011 Steinmoen mobil styremedlem fra høst 8020 Bodø 2. varamann Snorre Omreit Valgt 2011 Svartliringen Bodø Revisor Alf Edgar Lunheim Valgt 2011 Storgjerdåsen Bodø Vararevisor Jonn Bjørn Kristiansen Valg 2011 Geitskaret 45, 8014 Bodø Valgkommite Espen Larsen Leder Valg 2011 Trostveien 1 C, Fauske Valgt 2011 Olav.Westvig Nestleder Vesterveien 36,8014 Bodø Valgt 2011 Ann Eli Søtorp Nordstrandveien 45/ Leilighet Bodø Ann.

10 Vedlegg 1: Valg 2012 NBF SALTEN - VALG 2012 Verv Tillitsvalgte Valg 2012 Styret Leder Svein Jarle Ludvigsen Velges for 2 år Sekretær Lena M. Koch Velges for 2 år Kasserer Astrid Nordahl ikke på valg Materialforvalter Bengt Gøran Karlsson ikke på valg Rekruttering Halvard Furset Velges for 2 år Styret - Varamenn 1. Varamann Tor Jostein Hunstad ikke på valg 2. Varamann Snorre Omreit ikke på valg Revisor Revisor Alf Edgar Lundheim ikke på valg Vararevisor Jon-Bjørn Kristiansen ikke på valg Valgkommite Leder Espen Larsen ikke på valg Randulf Kristiansen velges for 2 år Ann Eli Søtorp ikke på valg

11 Økonomisk støtte til divisjons spillere. Prinsippet er at ingen skal betale mer enn startavgift i 4. divisjon. Startavgiftene for 2011/2012 er; 1. divisjon 750,- pr spiller pr helg. Kretsen betaler 3 /5 ( 450,- ) 2. divisjon 600,- pr spiller pr helg Kretsen betaler 1/2 ( 300,- ) 3. divisjon 450,- pr spiller pr helg Kretsen betaler 1/3 ( 150,-) 4. divisjon 2 400,- for laget totalt. Det vil si 300,- pr spiller pr helg Reisestøtte; Deltagerne kan søke NBF om reisestøtte i alle divisjoner. Forslag til årsmøtet; 1) Spillere som får støtte skal siste år ha deltatt i minst 3 av kretsens turneringer, eller turneringer som kretsen har godkjent med krets eller forbundspoeng. ( 11 muligheter ) 2) Spillere fra Salten som representerer andre kretser i divisjon får samme støtte. 3) SM Damer er å betrakte som enhver annen turnering med forbundspoeng.

12 For og imot Serviceavgift. Beregnet etter Priser i klubbene i Salten 200 medlemmer i kretsen, 32 med lisens. Medlemmer Klubben Kretsen Forbundet Kontingent i dag Kontingent til klubben 75,00 Kontingent til Kretsen 50,00 Kontingent til NBF 400,00 525,00 Dersom lisens 500, ,00 Ukentlig klubbturnering Kr 240,00 Forslag 32 klubbkvelder Kr 7 880,00 Kontingent til klubben 225,00 Kontingent til kretsen 100,00 Merutgift Kr 6 300,00 Kontingent til NBF 200,00 525,00 En økning i klubbkontigenten kan dekke inn serviceavgift Lisens bortfaller klubbkvelder. I stedet kommer serviseavgift. Startavgift pr kveld er i dag Kr 80,- pr kveld i 5 av 6 klubber Det kjøpes klubbpoeng for 1 500,- i klubber med 6 bord i snitt. Med serviceavgift Øker en startavgiften vil; Kretskontigent er i dag kr 50,- Kontigentinntekter kr 1 000,00 Kretsen kjøper i dag Kretspoeng for kr 3 500,00 Serviceutgifter Sommerbridge Oppmøte 520 Å betale Serviceavgift turneringer med kretspoeng 300 deltagere a 25,00 Å betale 7 500,00 Serviceavgift Gir utgiftsøkning på Kr 9 200,00 Forbundet kalkuler at de i 2012 vil få inn gjennom Kontigenter Lisenser Mesterpoeng Kr ,- Nyordning vil gi NBF etter egen beregning ,- Hvem skal flåes for prisøking? Spillerne betaler pr spillekveld Turneringer med ; Klubbpoeng pr spiller 10,00 Kretspoen pr spiller 25,00 forbundspoeng pr spiller 100,00 Spillere uten lisens tape Spillere som slipper lisens vinne

13 Salten Bridgekrets Arbeids og Handlingsplan Kretsstyrets oppgaver er reguler av 1 11 i NBF Saltens vedtekter. Følgende oppgaver er prioritert; - Turneringer med krets og forbunds poeng - Tildeling av turneringer etter søknad. - Arrangere, være medarrangør i - Terminliste for ; o KM Par o KM Lag o KM Mix Par o KM singel o Seriemesterskap. - Turnerings service. o Levere datagitte kort. o Låne ut turnerings utstyr o Registrere kretspoeng o Turneringsledelse. - Informasjon gjennom o Kretsens hjemmeside, bridge.web.surftown.nu o Mail til klubbene og deres medlemmer. o NBF Data - Arrangere sommerbridgen i Bodø. - Vervekampanjer for å o Utdanne spillere o Utdanne turneringsledere o Utdanne klubbledere. Vervekampanje 2012 Bakgrunn; - Synkende medlems tall - Dårlig oppmøte klubbkvelder - Dårlig oppmøte turneringer - Avlysning turneringer. Tiltak A ) Verve nye medlemmer gjennom - Nybegynnerkurs - Utdanning av bridgelærere - Turneringer for nybegynnere - Premiering i to klasser - Vidregående kurs. B ) Hente inn gamle medlemmer - Brev og mail - Telefon - Besøk C ) Hvorfor ny medlemmer? - Sosialt og miljøskapende - Lærerikt og skjerpende - Opprettholde medlemstall og miljø. - Bedre klubbøkonomi med flere spillere. D ) Markedsføring /Hvordan få elever. - Avisanonser - Oppslag - Gjennom medlemmenes facebook venner - Klubbenes og kretsens hjemmeside - Lokal Radio / Lokal TV - Anonse/redaksjonell omtale - Synlig i nærmiljøet - Personlig verving. E ) Opplæring, viktige hjelpemidler. - Bridgekurs - Makkertrening - BBO - Workshop - Fadderordninger ( Der erfarne følger opp elevene) F) Etter kurs - Spill med etablerte spillere - Vidregående kurs,(temakurs) Kløver og ruter turneringer B Puljer Workshops Litteratur for selvstudier Introduksjon BBO Faddere som følger opp etter de enkeltes behov. G ) Rollefordeling mellom - - Eleven - Bridgelæreren - Bridgeklubben - Kretsen - Etablerte spillere.

14

NBF SALTENS KRETSTING 2011

NBF SALTENS KRETSTING 2011 NBF SALTENS KRETSTING 2011 LØRDAG 26. MARS KLOKKEN 12.00 TUSENHJEMMET BODØ Tilstede: Svein Jarle Ludvigsen, Lena Koch (BBK/LYN), Stig Ellingsen (BBK/LYN), Ronny Johnsen (SparEss), Cato Pedersen (Rognan

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Årsmelding BK Grand 2011

Årsmelding BK Grand 2011 Årsmelding BK Grand 2011 1 Innhold Styrets beretning... 3 Styresammensetning... 3 Medlemsutvikling... 3 Aktivitet på klubbkveldene... 4 Rekrutteringstiltak... 4 Egne arrangementer... 5 Poenghøsten vår

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad

Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad ÅRSMELDING 2012-2013 Styret har vært sammensatt slik: Leder: Kasserer: Styremedlemmer: Revisor: Valgkomite: Anne Merete Heggland Linda Rasmussen Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit Kåre Kristiansen

Detaljer

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer