Prison Fellowship Norge 25. Velkommen til vårt. 25-års jubileum. Høydepunkter 26.april 1988 til 26.april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prison Fellowship Norge 25. Velkommen til vårt. 25-års jubileum. Høydepunkter 26.april 1988 til 26.april 2013"

Transkript

1 Prison Fellowship Norge 25 år En liten norsk tverrkirkelig organisasjon med et stort nettverk som hjelper mennesker fra soning til forsoning Velkommen til vårt 25-års jubileum Høydepunkter 26.april 1988 til 26.april 2013 Jes 42,3 Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut.

2 Prison Fellowship Norge 25 år Prison Fellowship International (se ) Prison Fellowship International (PFI) er en tverrkirkelig organisasjon for hjelp til innsatte og deres pårørende og de som er offer for kriminalitet. PFI består av 130 selvstendige nasjonale medlemsorganisasjoner. PF ble startet i 1974 i USA av Charles W. Colson, tidligere politisk rådgiver i Det Hvite Hus. Verdens største ideelle hjelpeorganisasjon for innsatte og pårørende. Over frivillige medarbeidere 500 ansatte. Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i risikosonen. Utdanningsprogrammer, motivasjons- og holdningsprogrammer. Angel Tree hjelp til barn av innsatte. Menneskerettighetsarbeid. Justispolitisk påvirkning for bedring av forholdene for innsatte og pårørende. Rådgivende organ for FN. Egen lederskole. Regionsutvalg i ulike verdensdeler Barnehjem medisinsk hjelp egne fengsler og kriminalinstitusjoner

3 Møteplasser i fengsel Besøkstjeneste. Ettervern med rådgivning og praktisk hjelp på mange felter. Kvartalsvis nyhetsblad. Prison Fellowship Norge PFN ønsker å bygge vennskap inne i fengselet som kan bli til hjelp under rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet en reise fra soning til forsoning. PFN har en daglig leder som koordinerer og har ulike støttefunksjoner, men hoveddelen av arbeidet utføres av frivillige medarbeidere fra ulike kirkesamfunn. Finansieringen skjer gjennom innsamlede gaver og sponsormidler. Velkommen ut Brukermedvirkning og mangfold: Medarbeidere fra mange sosiale lag, både tidligere innsatte og rusmisbrukere, næringsdrivende, direktører og ledere, frivillige med kompetanse fra helse- og sosialsektoren. Landsråd med mennesker med svært stor politisk, administrativ og akademisk kunnskap og erfaring innen justissektoren. Landsstyre med samme mangfold som medarbeiderne tidligere innsatte, direktører og sosialarbeidere som alle er personlig aktive i oppsøkende og hjelpende arbeid. Faste aktiviteter ved/i 17 av Norges fengsler, samt assosierte virksomheter i 3 andre. Ca 260 medlemmer, 120 betrodde frivillige medarbeidere som jobber aktivt i tjenesten. Aktivt internasjonalt nettverk og samarbeid om innsatte, løslatte og pårørende. Hjelp til pårørende. Hjelp til barn av innsatte. Ettervernsarbeid Nettverkstilbud/kafè Kalender til alle innsatte i Norge hvert år Årlig nasjonal medarbeidersamling. Kurs og opplæring Møteplasser utenfor fengsel Bluesband Gudstjenester.

4 Nøkkelpersoner i PFN sin oppstart Den formelle starten på PFN fant sted 26. april 1988, hvor man valgte et styre, og foreningen ble registrert. Fra 1992 til 1994 gjorde man en forsøk på å bruke det norske navnet Kristent Fengselsfellesskap på foreningen, men det ble forandret tilbake til Prison Fellowship Norge igjen, som siden da har vært navnet. Styret da, som nå, har bestått av aktive i fengselsgrupper fra forkjellige menigheter, som fant at det var fint å ha et fast organisert nettverk som kunne utveksle erfaringer og utvikle en kvalifisert tjeneste, hvor omsorg for innsatte og løslatte og familiene deres kunne være et hovedanliggende. Magne Øverleir som nå er 65 gikk i Ullersmo fengsel i mange år. Aktiv initiativtaker som sammen med bl.a. Arne Sky kom i gang med gruppen som ble kalt PFN. Arvid Kolstad er nå 82, og sammen med kona Solveig hadde de et hjem for innsatte og løslatte, og arbeidsplass gjennom Arvids firma. De gikk fast i Ila fengsel. Han var første formann i styret og satt i fem år som det, og var med som styremedlem frem til Arvid og Solveig Kolstad Arne Steen, nå 87, Begynte med besøk i Oslo Fengsel i 1959 og var med å starte Røde Kors visitors. Han kom raskt med i PF-styret, helt fram til Aktiv i Ila Fengsel Magne Øverleir Arne Steen

5 Kåre Roland, nå 83, verktøymakeren i Horten som kjøpte Finnerud Gård i Modum og startet rehabilitering for rusmisbrukere og tidligere innsatte. Var en pådriver ved starten av PF, inn i styret i 1995 og var daglig leder fra 1997 til Kåre Roland Gillian Holby, nå 85, har hatt mange sentrale roller i PFN. Hun var i starten en hovedkontakt med PF i utlandet, spesielt England. Arrangør av samlinger for PFN i American Lutheran Church, sekretær i styret og bønnekoordinator, med et stort nettverk helt fram til i dag Gillian Holby Arne Sandum, nå 70. Jobbet fra dag èn aktivt sammen med Kåre Roland for å markedsføre PFN, bl.a. gjennom å ta ansvar for nyhetsbladet og etablere et medlemsregister, som ble oppdatert meget nøye Tove Stabell, nå 65, styrets nestleder. Mangeårig visitor i Røde Kors i Moss Fengsel, før hun ble aktiv i PFN. Med i styret fra PFNs hovedkontakt med PF Latvia, besøkt kvinnefengselet og arrangert sommerleirer for barn. Ansvarlig for arbeidet ved Bastøy Fengsel Tove Stabrell Arne Sandum

6 Magne Hanssen, nå 65, var med i styret i PFN fra starten i 1988, da han drev Fridheim Gård i Halden sammen med kona Inger. Aktiv med nyhetsbrevet. Deltok i verdenskonferansen til PFI i 1992 i Seoul,. Var i styret til 1995 og gjeninntrådt siste 2 år. Ingvald Viken er nå 70 og sitter som styreleder, som han har gjort siden Var med i styret fra starten i 1988 og i aktiv fengselstjeneste før det siden Ingvald var med i styret i Prison Fellowship International i 8 år, Han har representert PFN i verdenskonferanser i 1989, 99, 2003, 2007 og 2011, og diverse Europakonferanser. Er fremdeles aktiv besøker i Østfold-fengslene, også samme med sin kone Eva. Av tidlige landsstyremedlemmer kan vi ellers nevne: Karl P Brandzæg som var sekretær, Arvid Aanstad, Roger Fjeldstad, Norvald Veel som representerte PFN på verdens-konferansen i Washington i 1995, Arne Eide som var sekretær og Alpha -kursholder på Ringerike, Rolf Larsen var regnskapsfører i flere år i starten. Mange kunne nevnes, og tjenesten ved fengslene er jo aller mest avhengig av de mange frivillige som her ikke er nevnt. Virksomheten på Ullersmo og Krogsrud ledet av Gunnar Skattum kom med i PF i slutten av 90-årene, og også til de mange som ellers ikke er nevnt: TAKK!

7 Etter at PFN var blitt chartered som medlem i Prison Fellowship International (høsten 1988), ble det lagt vekt på å styrke praktisk samarbeid mot det internasjonale arbeid, for å lære og bli inspirert. Først besøk av Sylvia Mary Allison (grunneleggeren av PF England & Wales, i november 1989), besøk av selveste Charles W. Colson i februar 1989 (Ila, Justis og Stortinget) og deltakelse på verdenskonferanse i Costa Rica: Nettverksbygging og læring. Chuck Colson i kirken på ILA Fengsel. Bildet har i seg det sentrale i Prison Fellowship: Kristus på korset som satte alle fri fra skylden fra i går og bekymringene for morgendagen. Et budskap om frihet, som tar utgangspunkt i Bibelens budskap, og som utfordrer alle til å besøke innsatte i fengselet (Matt 25,36) og ta omsorg for andre (Rom 13,8 og Mark 12,33) I sitt myndige og utilslørede budskap i Justis sa Chuck: Fengselet kan ikke forandre mennesket. Det er det bare EN som kan: Jesus Kristus. Det ble også tur til i Stortinget, hvor en ivrig spørrende gruppe av justispolitikere fikk innblikk i Prison Fellowships virksomhet Så startet aktiv kursing av PF-frivillige høsten 1989 flere steder, med bidrag fra bl.a. Ila-sjefen Ole Wister, Hans Jacob Frøen, Lasse Endresen og advokat Trygve Rynning. Samarbeidet med Kløfta Pinsemenighet kom i gang for arbeidet på Ullersmo fra Og arbeidet ble utvidet til flere fengsler, alle i Østfold, på Bredtvedt, på Bastøy og i Drammen. Og PF fikk sitt første kontor i Oslo i 1991 i Evangeliesenterbygningen i Nordregate. PFN deltok på Europakonferansen på Malta i 1991 og verdenskonferansen i Seoul i 1992.

8 Prison Fellowship Norge 25 år PFNs Europakonferanse arrangeres på Haugetun folkehøgskole på Greåker i juni land deltar. Spesielt nytt var det at Utenriksdepartementet bidro med reisestipend til frivillige i fengselstjenesten i Russland, hvor bl.a. den kjente menneskerettsadvokaten Natalia Visotskaya deltok, her til venstre tolket av Wilhelm Otnes. Til høyre ses et bilde av den gresk-ortodokse presten Father Paul, som kom fra Hellas. Han var et farverikt innslag på konferansen, ikke minst ble det lagt merke til at han stadig skiftet på sitt prestekostyme, med sterke og ulike farver hver dag. Ellers også mange andre fra Øst-Europa. Norvald Veel representerte PFN på verdenskonferansen i Washington i 1995 sammen med Svenna Lysgård. 120 nasjoner var samlet. Og Norvald møtte første bevis på at verdens samles allerede på flyplassen da han landet, 3 kraftige kvinner fra Nigeria som fikk nyss om at han var fra Norge. Det ble omfavnelse og takk for Lawrence Okafor, en hjemsendt nigerianer nettopp fra Sarpsborg Fengsel. Han fikk kristen omsorg, slik som mannen under av Odd Olsen også i Sarpsborg Fengsel. Det ble et nytt liv, og nå tjeneste i PF Nigeria for Lawrence. Og Norvald, den tidligere gnisten i utenriksfart fikk et gjensyn med en jente fra en bar i Manila. Nå var hun kristen og pastor og representerte Filippinene.

9 Samling til fest på 10-årsjubileet i 1998: F.v. Leder av Kalfarhuset Kjell Grønner, fengselsprest Terje Schrøder-Nielsen og verdenspresident Ron Nikkel Kari og Alf Tollisen. Men ingen fest for Dick Lam, som måtte være 3 år urettmessig i Norge før han ble løslatt og sendt hjem. Frivillige i Sarp, Ullersmo og Ringerike var engasjert i omsorgen, og et Nytt Liv. Etter at Alpha-kursene kom i gang i Sarpsborg fengsel, med svært god respons fra både fengselsansatte og de innsatte, fortsatte en med kurser etter hvert også andre steder: Fredrikstad, Ringerike, Ullersmo og etter hvert også Stavanger. Selv om man la vekt på relasjonsbyggingen og assistanse på praktiske områder, spesielt etter løslatelsen, var det ingen tvil om at PF-samværene var med på å dekke et åndelig behov. Derfor ble det i 1999 også vurdert om man kunne få til en norsk versjon av det internasjonale APAC-modellen, som ble brukt i Sør- Amerika. En modell var tatt i bruk i USA også. Dette ville måtte bli et samarbeid med flere, og Forum for Kristent Fengselsarbeid var et organ som drøftet dette i Ingvald Viken besøkte InnerChangeprogrammet i Texas i mai 1999 og Arne Eide reiste til APAC-konferanse i Quito. Ellers ble det etter hvert arrangert konserter i noen av fengslene, med Svenna Lysgård som hovedartist: ILA, Bergen, Åna, Trøgstad og Ringerike. Svenna ble også engasjert av PF i utlandet: Skotland og Ungarn. I 1999 ble det knyttet gode forbindelse til omsorgsarbeidet og fengselsarbeidet i Trondheim, ved Walter Jarwson og fengselsprest Inger Celius.

10 Prison Fellowship Norge 25 år Grethe Steen, Kåre Roland og Arne Steen. Verdenskonferansen i Sofia i september 1999 var et høydepunkt for mange frivillige. 14 personer fra Norge deltok, også fengselsprestene Ragnhild Feyling og Inger Celius. En stor overraskelse med hjem til Arne Steen: Årets pris for hele verden som takk for ekstraordinær innsats som frivillig i fengslene. Overlevering av Nytt Liv programforslaget til Justis ved Ekspedisjons-sjef Erik LundIsaksen og direktørene Nina Messelt og Arne Nilsen. På bildet ser vi prosjektleder Ingvald Viken (PFN) og Ludvig Karlsen fra Evangeliesenteret, og representanter fra Blå kors, Vineyard, Indremisjonsselskapet, Oslo Kristne Senter, Kristenfolkets Edruskapsråd. Prosjektarbeiderne fra Kirkens Sosialtjeneste var ikke til stede. Under prosjektutviklingen var det spesielt direktør Jan Erik Sandlie i Justisdepartementet som var den som prosjektledelsen i Nytt Liv jevnlig rapporterte til. Som kjent ble det et nei fra Departementet 1. oktober Samarbeidsorganisasjonen Nytt Liv ble deretter etablert for å jobbe videre med saken, med Generalsekretær Geir Gundersen i Blå Kors som leder. Og i 2006 ble det startet et Nytt Liv program ved Kongsvinger Fengsel, ledet av Andreas Kvernflaten og Anne-Kari Ljønes Slåttum. Evalueringen kom ut svært positivt, men programmet ble avsluttet i 2009 pga finansieringsvanskeligheter.

11 Prison Fellowship Norge 25 år Samarbeid med PF Latvia. Latvia ble tidlig et hovedsamarbeidsland for assistanse til innsatte, løslatte og spesielt barn av innsatte. Samarbeide med Misjonsmenigheten i Bærum og etter avtale med fengselsledelsen i Riga. Flere fra styret i PFN har vært involvert, slik som Harald Kobbevik på bildet til høyre. Tove Stabell har hatt hovedansvar, også for støtte til sommerleir i Latvia for barn av innsatte. En gang på Tjellholmen, Hvaler. Til venstre jenter fra ungdomsavdelingen. Fengslende Dager, sommerseminaret på Langesund bad Besøk av Peter Walker fra England og Angus Creighton fra Skottland. Tema: Ettervern og forsoning. Ledet myndig av Arne Synnes, t.v. Og t.h. et praktisk eksempel på ettervernet ved Anne Lise og Jan Strand som tar seg av Kamel, hjemvendt fra fengsel i Tunisia.

12 PFN s Landsråd ble etablert i Rolf B Wegner, t.h. kom med i 2008, en som har betydd mye for fokus i arbeidet. Finn Kristian Marthinsen har vært med hele veien, også på verdenskonferanse, hvor han her er sammen med biskop John Rucyahana, som har vært aktiv i arbeidet med forsoning i Ruanda Noen av de mest aktive PFN medarbeiderne har også vært lagt merke til for å bli honorert med utmerkelser, slik som Kåre Roland, (venstre), som fikk Kongens sølv i 2007, og Odd Olsen, Fredrikstad, som hadde drevet fengsels-tjeneste i nesten 50 år da han fikk medaljen i 2009 (høyre). Og vi ser Harald Dalsberget (midten), som sammen med sin kone Bjørg fikk spesiell aner-kjennelse fra Kongsvinger Fengsel i 2004 for sin trofaste tjeneste der i 35 år Året 2008 benyttet vi anledningen til å feire 20-årsubileum på Holtekilen, som også er stedet i år. De fremste gjestene utenfra var Ron Nikkel (verdenslederen) og Ivan Sotirov (Europalederen). Biskop Kvarme var festtaler. Ellers er de fremste gjestene egentlig tidligere innsatte, og de er alltid med ved festlige anledninger. Og noen har aktivt gått inn i tjenesten.

13 Fengsel er krise for mange. Og den krisen tror vi PFN har vært med å lindre noe, sammen med andre, i tjenesten både i og utenfor fengselet. Her ser vi til venstre Ole Christian Lie (t.v) som kjente krisen, men fikk overraskende besøk av fengselsprest Jens Ivar Aasen, ved Ringerike Fengsel. Da ble det forandring. Så ble det overføring til Kroksrud, hvor han fikk møte aktiv omsorg fra PFN ved Lena Fredhammar, som vi ser under, og de andre PFmedarbeiderne, som bl.a. Gunnar Bildene til høyre er først Laurette (Nederland, 2010) og Jude (Spania, 2011), begge i Sarpsborg. Begge sendt ut etter noen uker da de ikke hadde noen tilknytning til sakene de var anklaget i. Ved avreisen ga de uttrykk for stor glede over hjelpen de hadde fått, begge til nytt liv. Fengsel ble mulighet for gjennomtenkning og omsorg, og ikke krise når det kommer litt på avstand. Skattum og Jan-Erik Strand. Ole er senere blitt en sentral medarbeider i PFN, også i styret fra 2012.

14 1 mars Halden Fengsel i gang, og PF og ansvarlig Thore Johnsen (venstre) er der når den første innsatte kommer inn porten. Konge og justisminister åpner, og samme dato: Odd Arvid Stykket (høyre) fra Skien ansatt som daglig leder. I Stavanger (t.v.) har fra v. Trude Frøiland, Asbjørn Håvik og Steinar Aanestad (hjemlov 2012) trofast betjent Åna og Finnestad fengsler med Alpha, m.m. over flere år (her fra 2009) Marry Bjørndalen i bildet t.h., drivkraften i arbeidet ved Ringerike Fengsel, her i møte med fengselsleder Sigbjørn Hagen, Jens Ivar Aasen (fengselsprest), Arne Eide (Alpha), Thore Johnsen (opplæring). Ullersmo og Kroksrud betjenes i samarbeid med prestene, og PFN tar gjerne imot ved løslatelsen, da settes det inn betydelige ressurser på praktisk hjelp og fellesskap fast hver 14. dag i samling på Kløfta, eller på hytteturer til Trysil m.m. Og det ytes hjelp overfor NAV og andre myndigheter. Kommune hatt mange oppdrag på gjeldslette for løslatte, etter at hun ble kjent med arbeidet under Nytt Liv prosjektet. Jan-Erik Strand har utviklet et gjeldssaneringsverktøy og han har blitt økonomveileder for mange, i tillegg til å ha ansvar for regnskapet til PFN. Bjørg Løvåsen, ansatt i Gjerdrum Vi er velkomne i fengsel og ønsker velkommen ut Bjørg Jan-Erik

15 Prison Fellowship Norge 25 Landsrådet pr. 2013: Trygve Eriksen Lars Rise år Kalenderen som sendes rundt til alle innsatte i Norge er for 2013 nr 11 i rekken. Den har siden starten blitt laget av Odd Beverfjord uten vederlag. Ingjerd Kvarme Erik Såheim Finn Kristian Martinsen Leder Ingvald Viken Nestleder Tove Stabell Gunnar Skattum Sekretær Arne Synnes Bodil Kvamme Myhre Kasserer Jan-Erik Strand Elisabeth VinjeAndersen Magne Hanssen Ole Christian Lie Asbjørn Haavik Fra soning til forsoning. Det er nå blitt PFNs slagord, som ønskes å være rettesnor for hjelpen til PFN framover. Det skal virkeliggjøres i arbeidet som ytes, i praktisk hjelp og i støtte til kristen tro, ved møtene med mennesker og formidlingene av Guds ord. Skiensgruppa er bygget opp etter at Odd Arvid Stykket ble ansatt. Blues og gospel bandet Rejoice spiller i fengsler, og både innsatte, løslatte og pårørende følges opp. Gruppen har leid lokaler for sosiale samlinger og ettervern siden 2011, i 2013 leies Tollnes bedehus. Rejoice Per Simen, Vidar, Morten, Sigurd og Inger Heibø Tollnes bedehus

16 Prison Fellowship Norge 25 Hvilken hjelp kan du få av Prison Fellowship Norge? PFN organiserer aktiviteter ved de fleste fengsler i Østlandsområdet og i Stavanger. Det er også PFN-medlemmer som besøker fengsler gjennom sine menigheter eller organisasjoner andre steder i landet. Som innsatt kan du delta i aktiviteter som møter, bibeltimer eller Alpha-kurs som er en grunnleggende innføring i hva kristen tro er. Spør ledelsen eller fengselspresten om hvilke aktiviteter som er tilgjengelige ved ditt fengsel, eller som du ønsker skulle være der. PFN har også besøkstjeneste ved noen av fengslene. Du kan be om besøk, eller du kan få en brevvenn. PFN bidrar aktivt til å etablere nye nettverk rundt løslatte, nettverk som starter med kontakter under soning. På Kløfta, nær Ullersmo og Kroksrud fengsel, drives også en nettverkskafe med samlinger annenhver fredag. Vi har og vil få flere organiserte omsorgsfellesskap som har samlinger og aktiviteter for løslatte og tørrlagte. Ta kontakt på Web: Post: PFN, PB75 Sentrum, 3701 Skien år

STYRET I 2005... 2 STYREMØTER OG ÅRSMØTE... 2 REPRESENTASJON FRA PF NORGE... 3 NYTT LIV... 3 PUBLIKASJONER... 3 PRESSEOMTALE... 3

STYRET I 2005... 2 STYREMØTER OG ÅRSMØTE... 2 REPRESENTASJON FRA PF NORGE... 3 NYTT LIV... 3 PUBLIKASJONER... 3 PRESSEOMTALE... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE STYRET I 2005... 2 STYREMØTER OG ÅRSMØTE... 2 REPRESENTASJON FRA PF NORGE... 3 NYTT LIV... 3 PUBLIKASJONER... 3 PRESSEOMTALE... 3 KURSING AV FRIVILLIGE - TOLKETJENESTE... 3 ÅRSKALENDEREN...

Detaljer

PFN-KONTAKTEN. 1988-1998 Prison Fellowship Norge markerer 10 årsjubileum. Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE. Jesaia 42,3

PFN-KONTAKTEN. 1988-1998 Prison Fellowship Norge markerer 10 årsjubileum. Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE. Jesaia 42,3 Jesaia 42,3 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE PFN-KONTAKTEN JUBILEUMSUTGAVE Nr. 1-1998 Årgang 10 1988-1998 Prison Fellowship Norge markerer 10 årsjubileum Dette bildet har i seg det sentrale i Prison

Detaljer

Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse

Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse Jesaia 42,3 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE Høstnummer Nr. 2 2003 Årgang 15 Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse Se side 4 Spennende foredrag Se side 10 Olaf Stabell i Kosovo Se side

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

«SAMMEN ER VI STERKE! VI HAR EN FELLES FORTID, OG VI SKAL HA EN FELLES FRAMTID!» MARIT BRANDT LÅGØYR, LANDSSTYRELEDER I BLÅ KORS NORGE

«SAMMEN ER VI STERKE! VI HAR EN FELLES FORTID, OG VI SKAL HA EN FELLES FRAMTID!» MARIT BRANDT LÅGØYR, LANDSSTYRELEDER I BLÅ KORS NORGE NR 01 / APRIL 2014 / 6. ÅRGANG BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI SIDE 04-07 SIDE 08-09 «SAMMEN ER VI STERKE! VI HAR EN FELLES FORTID, OG VI SKAL HA EN FELLES FRAMTID!» MARIT BRANDT LÅGØYR, LANDSSTYRELEDER I BLÅ

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer