Prison Fellowship Norge 25. Velkommen til vårt. 25-års jubileum. Høydepunkter 26.april 1988 til 26.april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prison Fellowship Norge 25. Velkommen til vårt. 25-års jubileum. Høydepunkter 26.april 1988 til 26.april 2013"

Transkript

1 Prison Fellowship Norge 25 år En liten norsk tverrkirkelig organisasjon med et stort nettverk som hjelper mennesker fra soning til forsoning Velkommen til vårt 25-års jubileum Høydepunkter 26.april 1988 til 26.april 2013 Jes 42,3 Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut.

2 Prison Fellowship Norge 25 år Prison Fellowship International (se ) Prison Fellowship International (PFI) er en tverrkirkelig organisasjon for hjelp til innsatte og deres pårørende og de som er offer for kriminalitet. PFI består av 130 selvstendige nasjonale medlemsorganisasjoner. PF ble startet i 1974 i USA av Charles W. Colson, tidligere politisk rådgiver i Det Hvite Hus. Verdens største ideelle hjelpeorganisasjon for innsatte og pårørende. Over frivillige medarbeidere 500 ansatte. Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i risikosonen. Utdanningsprogrammer, motivasjons- og holdningsprogrammer. Angel Tree hjelp til barn av innsatte. Menneskerettighetsarbeid. Justispolitisk påvirkning for bedring av forholdene for innsatte og pårørende. Rådgivende organ for FN. Egen lederskole. Regionsutvalg i ulike verdensdeler Barnehjem medisinsk hjelp egne fengsler og kriminalinstitusjoner

3 Møteplasser i fengsel Besøkstjeneste. Ettervern med rådgivning og praktisk hjelp på mange felter. Kvartalsvis nyhetsblad. Prison Fellowship Norge PFN ønsker å bygge vennskap inne i fengselet som kan bli til hjelp under rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet en reise fra soning til forsoning. PFN har en daglig leder som koordinerer og har ulike støttefunksjoner, men hoveddelen av arbeidet utføres av frivillige medarbeidere fra ulike kirkesamfunn. Finansieringen skjer gjennom innsamlede gaver og sponsormidler. Velkommen ut Brukermedvirkning og mangfold: Medarbeidere fra mange sosiale lag, både tidligere innsatte og rusmisbrukere, næringsdrivende, direktører og ledere, frivillige med kompetanse fra helse- og sosialsektoren. Landsråd med mennesker med svært stor politisk, administrativ og akademisk kunnskap og erfaring innen justissektoren. Landsstyre med samme mangfold som medarbeiderne tidligere innsatte, direktører og sosialarbeidere som alle er personlig aktive i oppsøkende og hjelpende arbeid. Faste aktiviteter ved/i 17 av Norges fengsler, samt assosierte virksomheter i 3 andre. Ca 260 medlemmer, 120 betrodde frivillige medarbeidere som jobber aktivt i tjenesten. Aktivt internasjonalt nettverk og samarbeid om innsatte, løslatte og pårørende. Hjelp til pårørende. Hjelp til barn av innsatte. Ettervernsarbeid Nettverkstilbud/kafè Kalender til alle innsatte i Norge hvert år Årlig nasjonal medarbeidersamling. Kurs og opplæring Møteplasser utenfor fengsel Bluesband Gudstjenester.

4 Nøkkelpersoner i PFN sin oppstart Den formelle starten på PFN fant sted 26. april 1988, hvor man valgte et styre, og foreningen ble registrert. Fra 1992 til 1994 gjorde man en forsøk på å bruke det norske navnet Kristent Fengselsfellesskap på foreningen, men det ble forandret tilbake til Prison Fellowship Norge igjen, som siden da har vært navnet. Styret da, som nå, har bestått av aktive i fengselsgrupper fra forkjellige menigheter, som fant at det var fint å ha et fast organisert nettverk som kunne utveksle erfaringer og utvikle en kvalifisert tjeneste, hvor omsorg for innsatte og løslatte og familiene deres kunne være et hovedanliggende. Magne Øverleir som nå er 65 gikk i Ullersmo fengsel i mange år. Aktiv initiativtaker som sammen med bl.a. Arne Sky kom i gang med gruppen som ble kalt PFN. Arvid Kolstad er nå 82, og sammen med kona Solveig hadde de et hjem for innsatte og løslatte, og arbeidsplass gjennom Arvids firma. De gikk fast i Ila fengsel. Han var første formann i styret og satt i fem år som det, og var med som styremedlem frem til Arvid og Solveig Kolstad Arne Steen, nå 87, Begynte med besøk i Oslo Fengsel i 1959 og var med å starte Røde Kors visitors. Han kom raskt med i PF-styret, helt fram til Aktiv i Ila Fengsel Magne Øverleir Arne Steen

5 Kåre Roland, nå 83, verktøymakeren i Horten som kjøpte Finnerud Gård i Modum og startet rehabilitering for rusmisbrukere og tidligere innsatte. Var en pådriver ved starten av PF, inn i styret i 1995 og var daglig leder fra 1997 til Kåre Roland Gillian Holby, nå 85, har hatt mange sentrale roller i PFN. Hun var i starten en hovedkontakt med PF i utlandet, spesielt England. Arrangør av samlinger for PFN i American Lutheran Church, sekretær i styret og bønnekoordinator, med et stort nettverk helt fram til i dag Gillian Holby Arne Sandum, nå 70. Jobbet fra dag èn aktivt sammen med Kåre Roland for å markedsføre PFN, bl.a. gjennom å ta ansvar for nyhetsbladet og etablere et medlemsregister, som ble oppdatert meget nøye Tove Stabell, nå 65, styrets nestleder. Mangeårig visitor i Røde Kors i Moss Fengsel, før hun ble aktiv i PFN. Med i styret fra PFNs hovedkontakt med PF Latvia, besøkt kvinnefengselet og arrangert sommerleirer for barn. Ansvarlig for arbeidet ved Bastøy Fengsel Tove Stabrell Arne Sandum

6 Magne Hanssen, nå 65, var med i styret i PFN fra starten i 1988, da han drev Fridheim Gård i Halden sammen med kona Inger. Aktiv med nyhetsbrevet. Deltok i verdenskonferansen til PFI i 1992 i Seoul,. Var i styret til 1995 og gjeninntrådt siste 2 år. Ingvald Viken er nå 70 og sitter som styreleder, som han har gjort siden Var med i styret fra starten i 1988 og i aktiv fengselstjeneste før det siden Ingvald var med i styret i Prison Fellowship International i 8 år, Han har representert PFN i verdenskonferanser i 1989, 99, 2003, 2007 og 2011, og diverse Europakonferanser. Er fremdeles aktiv besøker i Østfold-fengslene, også samme med sin kone Eva. Av tidlige landsstyremedlemmer kan vi ellers nevne: Karl P Brandzæg som var sekretær, Arvid Aanstad, Roger Fjeldstad, Norvald Veel som representerte PFN på verdens-konferansen i Washington i 1995, Arne Eide som var sekretær og Alpha -kursholder på Ringerike, Rolf Larsen var regnskapsfører i flere år i starten. Mange kunne nevnes, og tjenesten ved fengslene er jo aller mest avhengig av de mange frivillige som her ikke er nevnt. Virksomheten på Ullersmo og Krogsrud ledet av Gunnar Skattum kom med i PF i slutten av 90-årene, og også til de mange som ellers ikke er nevnt: TAKK!

7 Etter at PFN var blitt chartered som medlem i Prison Fellowship International (høsten 1988), ble det lagt vekt på å styrke praktisk samarbeid mot det internasjonale arbeid, for å lære og bli inspirert. Først besøk av Sylvia Mary Allison (grunneleggeren av PF England & Wales, i november 1989), besøk av selveste Charles W. Colson i februar 1989 (Ila, Justis og Stortinget) og deltakelse på verdenskonferanse i Costa Rica: Nettverksbygging og læring. Chuck Colson i kirken på ILA Fengsel. Bildet har i seg det sentrale i Prison Fellowship: Kristus på korset som satte alle fri fra skylden fra i går og bekymringene for morgendagen. Et budskap om frihet, som tar utgangspunkt i Bibelens budskap, og som utfordrer alle til å besøke innsatte i fengselet (Matt 25,36) og ta omsorg for andre (Rom 13,8 og Mark 12,33) I sitt myndige og utilslørede budskap i Justis sa Chuck: Fengselet kan ikke forandre mennesket. Det er det bare EN som kan: Jesus Kristus. Det ble også tur til i Stortinget, hvor en ivrig spørrende gruppe av justispolitikere fikk innblikk i Prison Fellowships virksomhet Så startet aktiv kursing av PF-frivillige høsten 1989 flere steder, med bidrag fra bl.a. Ila-sjefen Ole Wister, Hans Jacob Frøen, Lasse Endresen og advokat Trygve Rynning. Samarbeidet med Kløfta Pinsemenighet kom i gang for arbeidet på Ullersmo fra Og arbeidet ble utvidet til flere fengsler, alle i Østfold, på Bredtvedt, på Bastøy og i Drammen. Og PF fikk sitt første kontor i Oslo i 1991 i Evangeliesenterbygningen i Nordregate. PFN deltok på Europakonferansen på Malta i 1991 og verdenskonferansen i Seoul i 1992.

8 Prison Fellowship Norge 25 år PFNs Europakonferanse arrangeres på Haugetun folkehøgskole på Greåker i juni land deltar. Spesielt nytt var det at Utenriksdepartementet bidro med reisestipend til frivillige i fengselstjenesten i Russland, hvor bl.a. den kjente menneskerettsadvokaten Natalia Visotskaya deltok, her til venstre tolket av Wilhelm Otnes. Til høyre ses et bilde av den gresk-ortodokse presten Father Paul, som kom fra Hellas. Han var et farverikt innslag på konferansen, ikke minst ble det lagt merke til at han stadig skiftet på sitt prestekostyme, med sterke og ulike farver hver dag. Ellers også mange andre fra Øst-Europa. Norvald Veel representerte PFN på verdenskonferansen i Washington i 1995 sammen med Svenna Lysgård. 120 nasjoner var samlet. Og Norvald møtte første bevis på at verdens samles allerede på flyplassen da han landet, 3 kraftige kvinner fra Nigeria som fikk nyss om at han var fra Norge. Det ble omfavnelse og takk for Lawrence Okafor, en hjemsendt nigerianer nettopp fra Sarpsborg Fengsel. Han fikk kristen omsorg, slik som mannen under av Odd Olsen også i Sarpsborg Fengsel. Det ble et nytt liv, og nå tjeneste i PF Nigeria for Lawrence. Og Norvald, den tidligere gnisten i utenriksfart fikk et gjensyn med en jente fra en bar i Manila. Nå var hun kristen og pastor og representerte Filippinene.

9 Samling til fest på 10-årsjubileet i 1998: F.v. Leder av Kalfarhuset Kjell Grønner, fengselsprest Terje Schrøder-Nielsen og verdenspresident Ron Nikkel Kari og Alf Tollisen. Men ingen fest for Dick Lam, som måtte være 3 år urettmessig i Norge før han ble løslatt og sendt hjem. Frivillige i Sarp, Ullersmo og Ringerike var engasjert i omsorgen, og et Nytt Liv. Etter at Alpha-kursene kom i gang i Sarpsborg fengsel, med svært god respons fra både fengselsansatte og de innsatte, fortsatte en med kurser etter hvert også andre steder: Fredrikstad, Ringerike, Ullersmo og etter hvert også Stavanger. Selv om man la vekt på relasjonsbyggingen og assistanse på praktiske områder, spesielt etter løslatelsen, var det ingen tvil om at PF-samværene var med på å dekke et åndelig behov. Derfor ble det i 1999 også vurdert om man kunne få til en norsk versjon av det internasjonale APAC-modellen, som ble brukt i Sør- Amerika. En modell var tatt i bruk i USA også. Dette ville måtte bli et samarbeid med flere, og Forum for Kristent Fengselsarbeid var et organ som drøftet dette i Ingvald Viken besøkte InnerChangeprogrammet i Texas i mai 1999 og Arne Eide reiste til APAC-konferanse i Quito. Ellers ble det etter hvert arrangert konserter i noen av fengslene, med Svenna Lysgård som hovedartist: ILA, Bergen, Åna, Trøgstad og Ringerike. Svenna ble også engasjert av PF i utlandet: Skotland og Ungarn. I 1999 ble det knyttet gode forbindelse til omsorgsarbeidet og fengselsarbeidet i Trondheim, ved Walter Jarwson og fengselsprest Inger Celius.

10 Prison Fellowship Norge 25 år Grethe Steen, Kåre Roland og Arne Steen. Verdenskonferansen i Sofia i september 1999 var et høydepunkt for mange frivillige. 14 personer fra Norge deltok, også fengselsprestene Ragnhild Feyling og Inger Celius. En stor overraskelse med hjem til Arne Steen: Årets pris for hele verden som takk for ekstraordinær innsats som frivillig i fengslene. Overlevering av Nytt Liv programforslaget til Justis ved Ekspedisjons-sjef Erik LundIsaksen og direktørene Nina Messelt og Arne Nilsen. På bildet ser vi prosjektleder Ingvald Viken (PFN) og Ludvig Karlsen fra Evangeliesenteret, og representanter fra Blå kors, Vineyard, Indremisjonsselskapet, Oslo Kristne Senter, Kristenfolkets Edruskapsråd. Prosjektarbeiderne fra Kirkens Sosialtjeneste var ikke til stede. Under prosjektutviklingen var det spesielt direktør Jan Erik Sandlie i Justisdepartementet som var den som prosjektledelsen i Nytt Liv jevnlig rapporterte til. Som kjent ble det et nei fra Departementet 1. oktober Samarbeidsorganisasjonen Nytt Liv ble deretter etablert for å jobbe videre med saken, med Generalsekretær Geir Gundersen i Blå Kors som leder. Og i 2006 ble det startet et Nytt Liv program ved Kongsvinger Fengsel, ledet av Andreas Kvernflaten og Anne-Kari Ljønes Slåttum. Evalueringen kom ut svært positivt, men programmet ble avsluttet i 2009 pga finansieringsvanskeligheter.

11 Prison Fellowship Norge 25 år Samarbeid med PF Latvia. Latvia ble tidlig et hovedsamarbeidsland for assistanse til innsatte, løslatte og spesielt barn av innsatte. Samarbeide med Misjonsmenigheten i Bærum og etter avtale med fengselsledelsen i Riga. Flere fra styret i PFN har vært involvert, slik som Harald Kobbevik på bildet til høyre. Tove Stabell har hatt hovedansvar, også for støtte til sommerleir i Latvia for barn av innsatte. En gang på Tjellholmen, Hvaler. Til venstre jenter fra ungdomsavdelingen. Fengslende Dager, sommerseminaret på Langesund bad Besøk av Peter Walker fra England og Angus Creighton fra Skottland. Tema: Ettervern og forsoning. Ledet myndig av Arne Synnes, t.v. Og t.h. et praktisk eksempel på ettervernet ved Anne Lise og Jan Strand som tar seg av Kamel, hjemvendt fra fengsel i Tunisia.

12 PFN s Landsråd ble etablert i Rolf B Wegner, t.h. kom med i 2008, en som har betydd mye for fokus i arbeidet. Finn Kristian Marthinsen har vært med hele veien, også på verdenskonferanse, hvor han her er sammen med biskop John Rucyahana, som har vært aktiv i arbeidet med forsoning i Ruanda Noen av de mest aktive PFN medarbeiderne har også vært lagt merke til for å bli honorert med utmerkelser, slik som Kåre Roland, (venstre), som fikk Kongens sølv i 2007, og Odd Olsen, Fredrikstad, som hadde drevet fengsels-tjeneste i nesten 50 år da han fikk medaljen i 2009 (høyre). Og vi ser Harald Dalsberget (midten), som sammen med sin kone Bjørg fikk spesiell aner-kjennelse fra Kongsvinger Fengsel i 2004 for sin trofaste tjeneste der i 35 år Året 2008 benyttet vi anledningen til å feire 20-årsubileum på Holtekilen, som også er stedet i år. De fremste gjestene utenfra var Ron Nikkel (verdenslederen) og Ivan Sotirov (Europalederen). Biskop Kvarme var festtaler. Ellers er de fremste gjestene egentlig tidligere innsatte, og de er alltid med ved festlige anledninger. Og noen har aktivt gått inn i tjenesten.

13 Fengsel er krise for mange. Og den krisen tror vi PFN har vært med å lindre noe, sammen med andre, i tjenesten både i og utenfor fengselet. Her ser vi til venstre Ole Christian Lie (t.v) som kjente krisen, men fikk overraskende besøk av fengselsprest Jens Ivar Aasen, ved Ringerike Fengsel. Da ble det forandring. Så ble det overføring til Kroksrud, hvor han fikk møte aktiv omsorg fra PFN ved Lena Fredhammar, som vi ser under, og de andre PFmedarbeiderne, som bl.a. Gunnar Bildene til høyre er først Laurette (Nederland, 2010) og Jude (Spania, 2011), begge i Sarpsborg. Begge sendt ut etter noen uker da de ikke hadde noen tilknytning til sakene de var anklaget i. Ved avreisen ga de uttrykk for stor glede over hjelpen de hadde fått, begge til nytt liv. Fengsel ble mulighet for gjennomtenkning og omsorg, og ikke krise når det kommer litt på avstand. Skattum og Jan-Erik Strand. Ole er senere blitt en sentral medarbeider i PFN, også i styret fra 2012.

14 1 mars Halden Fengsel i gang, og PF og ansvarlig Thore Johnsen (venstre) er der når den første innsatte kommer inn porten. Konge og justisminister åpner, og samme dato: Odd Arvid Stykket (høyre) fra Skien ansatt som daglig leder. I Stavanger (t.v.) har fra v. Trude Frøiland, Asbjørn Håvik og Steinar Aanestad (hjemlov 2012) trofast betjent Åna og Finnestad fengsler med Alpha, m.m. over flere år (her fra 2009) Marry Bjørndalen i bildet t.h., drivkraften i arbeidet ved Ringerike Fengsel, her i møte med fengselsleder Sigbjørn Hagen, Jens Ivar Aasen (fengselsprest), Arne Eide (Alpha), Thore Johnsen (opplæring). Ullersmo og Kroksrud betjenes i samarbeid med prestene, og PFN tar gjerne imot ved løslatelsen, da settes det inn betydelige ressurser på praktisk hjelp og fellesskap fast hver 14. dag i samling på Kløfta, eller på hytteturer til Trysil m.m. Og det ytes hjelp overfor NAV og andre myndigheter. Kommune hatt mange oppdrag på gjeldslette for løslatte, etter at hun ble kjent med arbeidet under Nytt Liv prosjektet. Jan-Erik Strand har utviklet et gjeldssaneringsverktøy og han har blitt økonomveileder for mange, i tillegg til å ha ansvar for regnskapet til PFN. Bjørg Løvåsen, ansatt i Gjerdrum Vi er velkomne i fengsel og ønsker velkommen ut Bjørg Jan-Erik

15 Prison Fellowship Norge 25 Landsrådet pr. 2013: Trygve Eriksen Lars Rise år Kalenderen som sendes rundt til alle innsatte i Norge er for 2013 nr 11 i rekken. Den har siden starten blitt laget av Odd Beverfjord uten vederlag. Ingjerd Kvarme Erik Såheim Finn Kristian Martinsen Leder Ingvald Viken Nestleder Tove Stabell Gunnar Skattum Sekretær Arne Synnes Bodil Kvamme Myhre Kasserer Jan-Erik Strand Elisabeth VinjeAndersen Magne Hanssen Ole Christian Lie Asbjørn Haavik Fra soning til forsoning. Det er nå blitt PFNs slagord, som ønskes å være rettesnor for hjelpen til PFN framover. Det skal virkeliggjøres i arbeidet som ytes, i praktisk hjelp og i støtte til kristen tro, ved møtene med mennesker og formidlingene av Guds ord. Skiensgruppa er bygget opp etter at Odd Arvid Stykket ble ansatt. Blues og gospel bandet Rejoice spiller i fengsler, og både innsatte, løslatte og pårørende følges opp. Gruppen har leid lokaler for sosiale samlinger og ettervern siden 2011, i 2013 leies Tollnes bedehus. Rejoice Per Simen, Vidar, Morten, Sigurd og Inger Heibø Tollnes bedehus

16 Prison Fellowship Norge 25 Hvilken hjelp kan du få av Prison Fellowship Norge? PFN organiserer aktiviteter ved de fleste fengsler i Østlandsområdet og i Stavanger. Det er også PFN-medlemmer som besøker fengsler gjennom sine menigheter eller organisasjoner andre steder i landet. Som innsatt kan du delta i aktiviteter som møter, bibeltimer eller Alpha-kurs som er en grunnleggende innføring i hva kristen tro er. Spør ledelsen eller fengselspresten om hvilke aktiviteter som er tilgjengelige ved ditt fengsel, eller som du ønsker skulle være der. PFN har også besøkstjeneste ved noen av fengslene. Du kan be om besøk, eller du kan få en brevvenn. PFN bidrar aktivt til å etablere nye nettverk rundt løslatte, nettverk som starter med kontakter under soning. På Kløfta, nær Ullersmo og Kroksrud fengsel, drives også en nettverkskafe med samlinger annenhver fredag. Vi har og vil få flere organiserte omsorgsfellesskap som har samlinger og aktiviteter for løslatte og tørrlagte. Ta kontakt på Web: Post: PFN, PB75 Sentrum, 3701 Skien år

STYRET I 2005... 2 STYREMØTER OG ÅRSMØTE... 2 REPRESENTASJON FRA PF NORGE... 3 NYTT LIV... 3 PUBLIKASJONER... 3 PRESSEOMTALE... 3

STYRET I 2005... 2 STYREMØTER OG ÅRSMØTE... 2 REPRESENTASJON FRA PF NORGE... 3 NYTT LIV... 3 PUBLIKASJONER... 3 PRESSEOMTALE... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE STYRET I 2005... 2 STYREMØTER OG ÅRSMØTE... 2 REPRESENTASJON FRA PF NORGE... 3 NYTT LIV... 3 PUBLIKASJONER... 3 PRESSEOMTALE... 3 KURSING AV FRIVILLIGE - TOLKETJENESTE... 3 ÅRSKALENDEREN...

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

For medlemmer: årsmøteinnkalling

For medlemmer: årsmøteinnkalling Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 For alle interesserte: Innbydelse til jubileumsfeiring og til fagseminar, og årsrapport For medlemmer: årsmøteinnkalling Prison

Detaljer

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Nyhetsblad og årsmøteinnkalling

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Nyhetsblad og årsmøteinnkalling Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Nyhetsblad og årsmøteinnkalling Mangfoldig arbeid i mange regioner -oppsummering av 2011, og litt om veien videre Kurs i frivillig

Detaljer

ÅRSMØTE. 07. februar 2005. St. Olav vgs, Sarpsborg

ÅRSMØTE. 07. februar 2005. St. Olav vgs, Sarpsborg ÅRSMØTE 07. februar 2005 St. Olav vgs, Sarpsborg SAKLISTE ÅRSMØTET 07.02.2005 1. Innkalling til møtet Innkalling til møtet ble sendt i eget brev den 17. januar 2005 til alle medlemmer i Østfold og andre

Detaljer

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Angel Tree hjelper mange hundre tusen barn av innsatte i verden nå satses det også i Norge (illustrasjonsfoto fra www.pfi.org

Detaljer

Enda en solskinnshistorie fra vårt arbeid: -fra fengsel til frihet for Laurette s.3

Enda en solskinnshistorie fra vårt arbeid: -fra fengsel til frihet for Laurette s.3 Side Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Enda en solskinnshistorie fra vårt arbeid: -fra fengsel til frihet for Laurette s.3 Rapport fra årets storsamling for medlemmer:

Detaljer

PF-KONTAKTEN. Desember 1996 Nr. 3 Årgang 8 PRISON FELLOWSHIP I FRAMGANG

PF-KONTAKTEN. Desember 1996 Nr. 3 Årgang 8 PRISON FELLOWSHIP I FRAMGANG Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE PF-KONTAKTEN Jesaia 42,3 Desember 1996 Nr. 3 Årgang 8 PRISON FELLOWSHIP I FRAMGANG Bevilgningene fra Justisdepartementet gjorde det mulig for oss å bygge opp en

Detaljer

Nyhetsbrev og Årsmøteinnkalling

Nyhetsbrev og Årsmøteinnkalling Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Nyhetsbrev og Årsmøteinnkalling Anbefales: nyhetsfeed, informasjon, videoer, historikk på våre oppgraderte websider www.pfn.no

Detaljer

UTROLIG ALLEREDE 5-ÅRSJUBILEUM I KFF

UTROLIG ALLEREDE 5-ÅRSJUBILEUM I KFF Gode nyheter fra KRISTENT FENGSELSFELLESKAP Tilslutet Prison Fellowship International Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3

Detaljer

Ettervern i praksis side 4 og 5

Ettervern i praksis side 4 og 5 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Fredagskafe på Kløfta Det knyttes vennskapsbånd mellom frivillige medarbeidere, innsatte på permisjon, løslatte og pårørende på

Detaljer

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Blueskonsert med Rejoice i kirken på Bastøy, april 2011 Lengst til venstre: O.A.Stykket, leder PFN. Lengst t il høyre: Magne Hanssen,

Detaljer

Påske! -nytt liv og nye muligheter! Ingvald Viken: Vi satser i Halden Rapport fra besøk fra PFI

Påske! -nytt liv og nye muligheter! Ingvald Viken: Vi satser i Halden Rapport fra besøk fra PFI Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Esaias 42.3 Påske! -nytt liv og nye muligheter! Ingvald Viken: Vi satser i Halden Rapport fra besøk fra PFI Arne Synnes: Ropet på de frivillige

Detaljer

Gode nyheter fra. Januar 1989 Nr. 1 - Årg. 1. PRISON FELLOWSHIP WATERGATESKANDALENS LYKKELIGE UTGANG Av Arne Sandum

Gode nyheter fra. Januar 1989 Nr. 1 - Årg. 1. PRISON FELLOWSHIP WATERGATESKANDALENS LYKKELIGE UTGANG Av Arne Sandum Gode nyheter fra Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 Januar 1989 Nr. 1 - Årg. 1 PRISON FELLOWSHIP WATERGATESKANDALENS LYKKELIGE

Detaljer

Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP. April 1990 Nr. 1 - Årg. 2 ØYVINDS VITNESBYRD

Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP. April 1990 Nr. 1 - Årg. 2 ØYVINDS VITNESBYRD Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 April 1990 Nr. 1 - Årg. 2 ØYVINDS VITNESBYRD Øyvind

Detaljer

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Fengslende dager (Forsidebildene) Vår nasjonale hovedsamling for inspirasjon og sosialt fellesskap, justispolitisk debatt og møter

Detaljer

Husk Fengslende Dager, 25-27.09.2015

Husk Fengslende Dager, 25-27.09.2015 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Nr.1-2015 Årgang 27 Årsberetning 2014 side 2-7 Resultat regnskap og Balanse for PFN året 2014 side 8 Finn Roll: Tidligere kriminell,

Detaljer

Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP. Desember 1989 Nr. 3 - Årg. 1 PÅ KURS: TIL TJENESTE FOR INNSATTE

Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP. Desember 1989 Nr. 3 - Årg. 1 PÅ KURS: TIL TJENESTE FOR INNSATTE Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 Desember 1989 Nr. 3 - Årg. 1 PÅ KURS: TIL TJENESTE

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

PRISON FELLOWSHIPS VERDENSKONFERANSE WASHINGTON D.C. 7. 13. AUGUST 1995

PRISON FELLOWSHIPS VERDENSKONFERANSE WASHINGTON D.C. 7. 13. AUGUST 1995 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 November 1995 Nr. 2 Årgang 7 PRISON FELLOWSHIPS

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

MALTA ØST OG VEST MØTTES PÅ EUROPAKONFERANSE

MALTA ØST OG VEST MØTTES PÅ EUROPAKONFERANSE Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 August 1991 Nr. 2 Årgang 3 KONFERANSE I SOVJET I juli

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Fengslende dager hva ville vi gjort i hans sted en omsorgskjempe trapper ned

Fengslende dager hva ville vi gjort i hans sted en omsorgskjempe trapper ned Fanger som også blir en av oss Årsrapport PF internationalt sommerleirer for barn Fengslende dager hva ville vi gjort i hans sted en omsorgskjempe trapper ned Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke

Detaljer

Medmenneskelighet i praksis

Medmenneskelighet i praksis Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Trofaste medarbeidere deler ut julegaver Odd Arne, Jon, Ann Lisbet og Eva Medmenneskelighet i praksis En drapssiktet er ingen

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

RONALD L. BABB. FRA FANGE I PERU TIL LEDER AV FENGSELSARBEID I EUROPA

RONALD L. BABB. FRA FANGE I PERU TIL LEDER AV FENGSELSARBEID I EUROPA Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 Januar 1991 Nr. 1 Årgang 3 RONALD L. BABB. FRA FANGE

Detaljer

Nye og gamle medarbeidere

Nye og gamle medarbeidere Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Nye og gamle medarbeidere Fremtid og håp nye medarbeidere - sorg - avtale i Halden Etter at Magne Hanssen på uforklarlig vis ikke

Detaljer

PFN-KONTAKTEN. 1988-1998 Prison Fellowship Norge markerer 10 årsjubileum. Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE. Jesaia 42,3

PFN-KONTAKTEN. 1988-1998 Prison Fellowship Norge markerer 10 årsjubileum. Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE. Jesaia 42,3 Jesaia 42,3 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE PFN-KONTAKTEN JUBILEUMSUTGAVE Nr. 1-1998 Årgang 10 1988-1998 Prison Fellowship Norge markerer 10 årsjubileum Dette bildet har i seg det sentrale i Prison

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

PFN-KONTAKTEN NORGE Høstnummer NR.2. 2001 ÅRGANG 13

PFN-KONTAKTEN NORGE Høstnummer NR.2. 2001 ÅRGANG 13 PFN-KONTAKTEN NORGE Høstnummer NR.2. 2001 ÅRGANG 13 Her kan du hente PF-nytt. For å lese det, må du ha Acrobat Reader installert, trykk her og du har det gratis! Har du det ikke, kan du hente Acrobat Reader

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

NÅDENS HUS I HAIFA FENGSELSTJENESTE I DET HELLIGE LAND

NÅDENS HUS I HAIFA FENGSELSTJENESTE I DET HELLIGE LAND Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 Mars 1995 Nr. 1 Årgang 7 NÅDENS HUS I HAIFA

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Med et oppriktig ønske om en God Jul og et velsignet Godt nytt år!

Med et oppriktig ønske om en God Jul og et velsignet Godt nytt år! Med et oppriktig ønske om en God Jul og et velsignet Godt nytt år! Nytt lokallag under etablering i Arendal Søstrene Evy-Ann Jensen og Linda Jensen Lino med venner er i god gang med etablering av PFN lokallag

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

PF-KONTAKTEN November 1997 Nr. 2 Årgang 9

PF-KONTAKTEN November 1997 Nr. 2 Årgang 9 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE PF-KONTAKTEN November 1997 Nr. 2 Årgang 9 Jesaia 42,3 LEDERSKIFTE I PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL Michael Timmis skal nå ta over ledervervet etter Chuck Colson

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

FREFIL Palmares Fredrikstad juni 2017

FREFIL Palmares Fredrikstad juni 2017 FREFIL 2017 Palmares Fredrikstad 16. - 18. juni 2017 På www.frefil.no finner du alle de filatelistiske produktene som Fredrikstad Filatelistklubb selger. Klikk og bestill. Frimerkehefte Fredrikstad 450

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

17. OKTOBER: SAMLING I FELLESSKAPETS TEGN

17. OKTOBER: SAMLING I FELLESSKAPETS TEGN Gode nyheter fra KRISTENT FENGSELSFELLESKAP Tilslutet Prison Fellowship International Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Fra Blues Behind Bars og Blueshus til Jailhouse Stage Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Utgangspunktet for Blues Behind Bars At deltakelse i kulturaktiviteter er

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Illustrasjonsforo fra Prison Fellowship USA Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree Mammaer og pappaer får hjelp til

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Mars 1996 Nr. 1 Årgang 8

Mars 1996 Nr. 1 Årgang 8 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3 Mars 1996 Nr. 1 Årgang 8 FORMANNEN HAR ORDET

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Gode nyheter fra KRISTENT FENGSELSFELLESKAP Tilslutet Prison Fellowship International

Gode nyheter fra KRISTENT FENGSELSFELLESKAP Tilslutet Prison Fellowship International Gode nyheter fra KRISTENT FENGSELSFELLESKAP Tilslutet Prison Fellowship International Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Esaias 42.3

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse

Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse Jesaia 42,3 Gode nyheter fra PRISON FELLOWSHIP NORGE Høstnummer Nr. 2 2003 Årgang 15 Toronto: Refleksjoner fra en spesiell konferanse Se side 4 Spennende foredrag Se side 10 Olaf Stabell i Kosovo Se side

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

ÅRSMØTE. Innkalling til årsmøte 2015 Torsdag 22.10.2015 Kl. 17.50 Sted: Sundvolden Hotel, Sundvollen Hole

ÅRSMØTE. Innkalling til årsmøte 2015 Torsdag 22.10.2015 Kl. 17.50 Sted: Sundvolden Hotel, Sundvollen Hole Hønefoss 28.09.2015 Saksliste : 1. Åpning ÅRSMØTE Innkalling til årsmøte 2015 Torsdag 22.10.2015 Kl. 17.50 Sted: Sundvolden Hotel, Sundvollen Hole 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referenter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer