Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD"

Transkript

1 Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD Biltema Nordic Services AB

2 Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig strålningsexponering. Varning: Användning av optiska instrument tillsammans med denna produkt ökar risken för skador på ögonen. Förvara bruksanvisningen på lättåtkomlig plats som referens för användning. Ha aldrig högre volym än att du kan höra de ljud som finns utanför bilen. Skydda bilstereon från fukt. Om batteriet tas ur eller blir helt urladdat raderas det förinställda minnet och måste således programmeras om. FUNKTIONER DVD-uppspelning Det går att spela upp DVD-video, DVD+-R, DVD+-RW och DVD+-DL. Video-CD-skivor med PBCkompatibilitet Det går att spela upp video-cd-skivor med PBC (uppspelningskontroll). CD-uppspelning Uppspelning av musik från CD/CD-R/CD-RW är möjlig. Uppspelning av MP3-filer Det går att spela upp MP3-filer som är inspelade på CD-ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/ MMC-kortet. Flerljud (Multi-audio) Du kan växla som du vill mellan flera ljudsystem som är inspelade på en DVD-skiva. Flera textspråk (Multi-subtitle) Du kan växla som du vill mellan flera textspråk som är inspelade på en DVD-skiva. Flera vinklar (Multi-angle) Du kan växla som du vill mellan olika vinklar för en scen som är inspelade på en DVD-skiva. När en åtgärd är förbjuden Om du försöker utföra en åtgärd när du ser på en DVD kan det hända att den inte kan utföras på grund av skivans programmering. När detta sker visas ett meddelande på skärmen. Uppspelning av MP4-filer Det går att spela upp MP4-filer. PAL/NTSC-kompatibilitet Denna enhet är kompatibel med PAL/NTSCsystem. När andra komponenter ansluts till denna enhet, se till att dessa är kompatibla med samma videosystem. Annars kommer bilden inte att återges korrekt Biltema Nordic Services AB 2

3 INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Välj noga var du ska montera radion så att placeringen inte påverkar bilkörningen. Undvik att installera enheten där den kan utsättas för höga temperaturer från t.ex. solljus eller värme från fläkten eller där den utsätts för damm, smuts eller starka vibrationer. Använd endast medföljande monteringsutrustning för säker montering. Ta bort fronten innan du installerar enheten. OBS! Lutningsvinkeln för bilstereon får inte överstiga 30, då fronten annars inte kan tas av. Skruva loss skruvarna och ta bort hållaren Böj dessa om nödvändigt OBS: Behåll verktyget för borttagning av enheten för framtida användning. Avtagning och fastsättning av fronten Enhetens front kan tas bort för att förebygga att radion blir stulen. Fälla ner och ta av/sätta fast fronten Innan du tar bort fronten, tryck på för att stänga av radion. Tryck därefter på så att fronten hamnar i horisontellt läge och ta bort den genom att dra den emot dig enligt illustrationen. OBS: Tryck inte hårt på fronten när du sätter dit den. När du tar med dig fronten, se till att förvara den i medföljande fodral. Tryck inte hårt på frontens display Biltema Nordic Services AB

4 MONTERING AV ENHET 1. Enheten 2. Hållare 3. Instrumentbräda 4. Mutter 5. Låsbricka 6. Slät bricka 7. Bildel 8. Stödrem 9. Skruv 10. M5 X 15 bult KABELANSLUTNINGAR In/ut-kabel DVD-ljud ut (grå) bakre: vit (vänster) röd (höger) Anslut denna kabel till baksätets A/V-skärmsystem för att kunna se på DVD-filmer. Ljud ut (fram): vit (vänster), röd (höger) Ljud ut (bak): vit (vänster), röd (höger) Ljud linjeingång: vit (vänster), röd (höger) Bild ut (gul): Gul (hane) Ansluts till externt AVsystem för bildvisning Bild in (svart): Gul (hane) Ansluts till extern videoutrustning Bakre kamera in (svart): Blå (hane) Ansluts till bakre kamerans utgång Kontrollkabel Parkering (grå): Ansluts till bilens handbromssystem. Ljud av vid samtal (svart): Ansluts till mobiltelefonen, vid inkommande samtal stängs ljudet av. Bakre kamera (röd): Ansluts till backljuset (+12 V med ilagd backväxel). Köra utan bildvisning Följ installationsanvisningarna nedan så kommer ingen bild att visas på LCD-skärmen när bilen är i rörelse. Endast ljud kommer att höras. OBS: Endast ljud kan höras när bilen är i rörelse. Följ gällande lagar och regler som gäller för bildvisning vid körning. Varning: Försök inte utföra installationen på egen hand om du inte förstår instruktionerna ordentligt. Vänd dig då istället till din återförsäljare. Stereon uppifrån Till handbromsens varningslampa Stereon från framsidan Steg: 1. Anslut den grå kabeln till handbromssystemet. 2. Kontrollera handbromsens varningslampa och försäkra dig om att det är anslutet till bilens chassi och ordentligt jordat Biltema Nordic Services AB 4

5 Köra med bildvisning Följ installationsanvisningarna nedan så kommer bild alltid att kunna visas på LCD-skärmen, vare sig bilen är i rörelse eller ej. Stereon uppifrån Stereon från framsidan Steg: Anslut den grå kabeln till den vita kabeln. Installera den bakre kameran för parkering/backning Du kan installera en separat kamera längst bak på bilen så att enheten automatiskt övergår till att visa bild från den bakre kameran för att guida föraren vid parkering eller backning. Stereon uppifrån Till bakre kamerans videoutgång Till backlampan Stereon från framsidan Steg: 1. Anslut den bakre kamerans hane till videoutgången. 2. Anslut den röda kabeln till backens backlampan. 3. Kontrollera backlampan och se till att den är kopplad till +12 V. Anslutning A 4. Minne + 12V 5. Remote/elantenn V (till tändning) 8. Jord OBS: A7 bör anslutas via tändningen för att undvika att bilbatteriet urladdas om det inte används under en längre period. Anslutning B 1. Bakre höger högtalare (+) 2. Bakre höger högtalare (-) 3. Främre höger högtalare (+) 4. Främre höger högtalare (-) 5. Främre vänster högtalare (+) 6. Främre vänster högtalare (-) 7. Bakre vänster högtalare (+) 8. Bakre vänster högtalare (-) UNDERHÅLL Byte av säkring Om säkringen går, kontrollera strömanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen går igen efter att du bytt ut den kan det vara något internt fel. Om detta är fallet, vänd dig till närmaste reparatör. Varning: Använd säkring med rekommenderad strömstyrka. Om du använder en säkring med högre strömstyrka kan du orsaka allvarlig skada Biltema Nordic Services AB

6 (1-3 ) 3 (4-6 ) KNAPPARNAS PLACERING 1. På och av-knapp 2. Funktionsväljare 3. Förinställda stationer (1, 2, 3, 4, 5, 6) 4. AF-funktion (alternativa frekvenser) 5. TA-funktion (trafikmeddelanden) 6. PTY-funktion (programtyp) 7. Loudness-knapp (LD) 8. Lägesväljare (MODE) 9. FM-band (BD) 10. CD-spår/knapp för sökning 11. Automatisk sökning 12. Knapp för ljudavstängning (MU) 13. Knapp för lossning av fronten ( ) 14. TFT-LCD-display 15. Knapp för CD-utmatning ( ) 16. Lutningsknapp (TILT) 17. Automatisk sökning (AS/PS) 18. Play/paus-knapp ( ) 19. Introknapp (spelar upp början på alla spår) 20. Upprepningsknapp 21. Knapp för slumpvis uppspelning 22. Val av 10 spår framåt/bakåt 23. Återställningsknapp 24. CD-slot 25. SD/MMC-kortingång RESET Biltema Nordic Services AB 6

7 FJÄRRKONTROLLENS DELAR 1. På och av-knapp 2. Lägesväljare (MODE) 3. Play/paus 4. Titel (TITLE) 5. Välj (SEL) 6. CD-spår/sökning 7. Volym upp/ner 8. Gå till (GOTO) 9. CD-utmatning (EJECT) 10. Ljud (AUDIO) 11. Enter 12. Navigation 13. Automatisk sökning/förinställd scanning/upprepning (RPT/PSCN) 14. Slumpmässig uppspelning/fm-band/loudness (RDM/BD/LD) 15. Dubbel (DUAL) 16. Intro/programmera 17. Lutning (TILT) 18. Text (SUB-T) 19. Inställningar (SET UP) 20. Equalizer/vinkel (EQ/ANGLE) 21. Local/Slow Motion 22. Zoom/A-B-upprepning 23. Stereo/mono/stopp 24. Klocka/visning av information på skärmen (CLK/OSD) 25. Ljudavstängning 26. Huvudmeny/uppspelningskontroll 27. Steg (uppspelning ruta för ruta) 28. PAL/ NTSC-system 29. Programtyp (PTY) 30. Alternativa frekvenser (AF) 31. Trafikmeddelanden (TA) 32. Sökning av 10 spår neråt/uppåt 33. Sökning efter tvåsiffriga spår 34. Knappsats ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV FJÄRRKONTROLLEN Sätt i batteriet Skjut ut locket till batterifacket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll. När du sätter i ett batteri för första gången måste du ta bort den skyddande filmen i batterifacket. Varning: Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas på länge. Ladda inte upp batterierna, plocka inte isär dem, och utsätt dem inte för hetta. Förvara inte batterierna ihop med metallföremål. Om batteriet skulle läcka, gör rent fjärrkontrollen ordentligt och sätt i ett nytt batteri. När du ska kassera uttjänta batterier, följ lokala regler och föreskrifter. Kontrollera alltid noggrant att du sätter i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll. Använd fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot fronten vid användning. Viktigt: Förvara inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller på annat varmt ställe. Låt inte fjärrkontrollen hamna på golvet där den kan glida in under broms- eller gaspedalen Biltema Nordic Services AB

8 ANVÄNDNING AV ENHETEN Sätta på/stänga av stereon Tryck på för att sätta på stereon. För att stänga av, håll in knappen igen. Välja ett läge (MODE) Tryck på (MODE) upprepade gånger för att växla mellan TUNER, AUX, SD/MMC och CD/DVD. Dubbla inställningar (Dual settings) DUAL är en funktion som låter användaren kontrollera både den externa AV-enheten och huvudenheten (själva stereon). Föraren kan exempelvis lyssna på radio medan passageraren i baksätet kan se på DVD. Denna enhet stöder anslutning av en extern AV-enhet som t.ex. en bärbar TV genom ljud- och bildutgångarna. Sätta i en skiva 1. Tryck på EJECT för att öppna frontpanelen. 2. Sätt in en skiva i skivöppningen. Ta ut en skiva Tryck på EJECT för att mata ut skivan. Justera volymen Huvudenheten: vrid volymratten åt höger eller vänster för att höja eller sänka volymen. Fjärrkontrollen: tryck på Vol + eller Vol - för att höja eller sänka volymen. Ljudavstängningsknappen Huvudenheten: tryck på MU för att stänga av ljudet helt och hållet, tryck igen för att återgå till tidigare volymnivå. Fjärrkontrollen: tryck på. Loudness-knapp (LD) Tryck in LD för att sätta på/stänga av ljudstyrkefunktionen. Equalizer (EQ) Tryck på EQ för att välja mellan Flat Classic Rock Pop Custom. Lutning (Tilt) Lutningsfunktionen låter dig kontrollera visningsvinklarna för bilden. Tryck på TILT upprepade gånger för att välja önskad lutning. Du kan också hålla in TILT för att luta till maximal visningsvinkel. Klocka 1. Håll in CLK-knappen på fjärrkontrollen. Timindikatorn börjar då att blinka. 2. Vrid på volymratten för att ställa in aktuell timme. Tryck på CLK igen så börjar minutindikatorn att blinka. 3. Vrid på volymratten för att ställa in aktuell minut. Tryck på volymratten för att spara. Kontrollerar TUNER Kontrollerar skiva (DISC) 1. Anslut AUDIO OUT och VIDEO OUT på huvudenhetens baksida till LINE IN på den externa AV-enheten. 2. Håll in MODE. DISC visas högst upp på skärmen. 3. Tryck på DUAL på fjärrkontrollen för att välja vilket läge du vill kontrollera. T = TUNER D = DISC (SKIVA) 4. Se avsnitten om radio och DVD för att få reda på hur de olika funktionerna för vart och ett av dessa lägen fungerar. OBS: Du måste ansluta en extern bärbar TV eller skärm för att kunna använda denna funktion. Återställning (RESET) Återställningsknappen är belägen på stereons hölje. För att göra en återställning måste du trycka ner ett spetsigt föremål i hålet märkt RESET, i 2 sekunder. Återställningsknappen kan användas om följande inträffar: Vid installation av enheten, efter att alla kablar har anslutits. Om ingen av funktionsknapparna fungerar. Om ett felmeddelande dyker upp på skärmen Biltema Nordic Services AB 8

9 Förinställda stationer 1 6 Aktuell station LYSSNA PÅ RADIO FM-band (BD) Upprepade tryck på denna knapp växlar mellan de olika banden: FM1 --- FM2 --- FM3. Lokal (Loc) Tryck på LOC på fjärrkontrollen så stannar kanalsökningen endast på stationer med stark mottagning. Stereo/Mono (ST) Tryck på ST på fjärrkontrollen för att växla mellan stereo- och monoljud för FM-radiomottagning. När mottagningen för en FM-station är svag kan kvaliteten förbättras genom omställning till monoljud. Automatisk eller manuell inställning (SEEK UP /SEEK DN ) Tryck snabbt på dessa knappar för manuella inställningar. Håll in knapparna i längre än 1 sekund för automatisk sökning. Automatisk sökning/förinställd skanning (AS/PS) Förinställd skanning (PS). Vid ett kort tryck på knappen spelar radion upp varje förinställd station i 5 sekunder. Automatisk sökning (AS). Om knappen hålls in längre än 1 sekund aktiveras automatisk sökning. De 6 stationer som har bäst mottagning ställs in och sparas under respektive nummer. När den automatiska sökningen är klar utför radion den förinställda skanningen. Spara och återkalla frekvenser Om du trycker på något av numren (1 6) kan du spara upp till sex sändningsfrekvenser för att senare kan återkallas med ett enkelt knapptryck. 1. Välj önskat FM-band. 2. När du hittar en frekvens som du vill spara i minnet håller du in en av sifferknapparna (1 6) tills numret visas på displayen. 3. Den valda radiostationens frekvens har nu sparats i minnet. Nästa gång du trycker på detta nummer återkallas radiostationens frekvens från minnet. OBS: Upp till 18 FM-stationer kan sparas i minnet. RDS-funktionerna Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). Tekniken erbjuder en mängd informationstjänster och automatiska återinställningsfunktioner för RDS-kompatibla bilstereor. AF-funktion (alternativa frekvenser) Med ett lätt tryck på knappen väljer du AFfunktionen. När du har valt den kontrollerar radion kontinuerligt signalstyrkan hos alternativa frekvenser. TA-funktion (trafikmeddelanden) Med ett lätt tryck på knappen aktiveras eller inaktiveras TA-funktionen. När den är aktiverad hörs trafikmeddelanden på radion. Om radion är inställd på att spela CD/MP3 hoppar den automatiskt över till radioläget medan trafikmeddelandet sänds Biltema Nordic Services AB

10 Om volymen är under en viss gräns höjs den automatiskt vid ett trafikmeddelande PTY-funktion (programtyp) 1. Tryck in PTY för att aktivera val av programtyp. 2. Vrid på volymratten för att välja programtyp. 3. När önskat program visas, tryck på PTY en gång till så börjar stereon söka efter tillgängliga stationer. OBS: PTY blinkar på displayen medan sökning efter stationer pågår. VANLIGA FUNKTIONER FÖR CD/MP3/ VCD/DVD/MP4 10 spår neråt/uppåt 1. Tryck på -10 för att hoppa 10 spår bakåt med start från det spår som just spelas upp. 2. Tryck på +10 för att hoppa 10 spår framåt med start från det spår som just spelas upp. Specificera vissa spår Under uppspelning kommer alla filnamn i en mapp att visas på skärmen med respektive spårnummer. Du kan använda knappsatsen på fjärrkontrollen för att komma åt filerna. Exempel: För att välja spår 3, tryck på 3. För att välja spår 13, håll in 10+ följt av 3. För att välja spår 23, håll in 10+ två gånger följt av 3. Slumpmässig uppspelning Tryck på RDM under uppspelning för att spela upp spåren i slumpmässig ordning. Tryck på knappen igen för att avbryta. Stoppa uppspelning 1. Tryck på STOP på fjärrkontrollen under uppspelning för att stoppa uppspelningen. Positionen sparas i minnet. 2. Tryck på för att fortsätta. Uppspelningen startar från den position där den stoppats. 3. För att avbryta uppspelningen helt och hållet, tryck på STOP två gånger. Snabbspolning framåt/bakåt OBS: eller på fjärrkontrollen har samma funktion som / på själva stereon. 1. Under uppspelning, håll in eller. Stereon söker då med en hastighet av x2 x4 x8 x20 2. För att återuppta normal uppspelning vid önskad punkt, tryck på. OBS: Inget ljud spelas upp under snabbspolning framåt/bakåt. Hitta början av spår Under uppspelning, tryck på eller. : tryck för att starta uppspelning av föregående kapitel eller spår. : tryck för att starta uppspelning av efterföljande kapitel eller spår. Pausa uppspelning Under uppspelning, tryck på att återuppta uppspelningen.. Tryck igen för A-B upprepad uppspelning Denna funktion låter dig upprepa uppspelningen av ett filmavsnitt från punkt A till B. 1. Tryck på för att spela upp filmen. 2. När du har hittat det avsnitt du vill upprepa, håll in A-B. Rep-A visas på skärmen. 3. Låt filmen spelas tills du har nått slutet av avsnittet du vill upprepa. Håll då in A-B igen. Rep-A-B visas nu på skärmen. Uppspelningen går nu från punkt A till punkt B. 4. För att stoppa uppspelningen från A till B, håll in A-B en gång till tills Rep-A-B försvinner och vanlig uppspelning återupptas. Visning av information på skärmen (OSD) Under uppspelning kan du visa all information för DVD-skivan samt aktuella uppspelningsinställningar. Displayen visar då information om total uppspelningstid, tid som spelats upp, titelnummer, kapitelnummer med mera. 1. Tryck på OSD på fjärrkontrollen. Enheten visar den totala speltiden och den tid som spelats upp. 2. Tryck på knappen en gång till så visas all annan information om inställningar på displayen Biltema Nordic Services AB 10

11 Mappnamn Filnamn LYSSNA PÅ CD/MP3 Sök efter ett visst spår med hjälp av GOTO Du kan använda GOTO-funktionen för att söka efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt i ett spår som du vill spela upp. 1. Håll in GOTO på fjärrkontrollen under uppspelning. Sökning av tid eller spårnummer visas. 2. Om du vill gå till en viss punkt i spåret som just spelas upp, ange minuter och sekunder för punkten och tryck på Enter. 3. Om du vill söka efter ett spår, ange spårnumret och tryck på Enter. Uppspelning av intro Tryck på INT under uppspelning för att spela upp de första 10 sekunderna av varje spår. Upprepa spår Du kan välja mellan att upprepa uppspelning av ett enda spår eller av alla spår. 1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande: Upprepa 1 (Repeat 1) Upprepa det spår som just spelas upp. Upprepa mapp (Repeat DIR) Upprepa alla spår i den mapp som just spelas upp. Upprepa alla (Repeat All) Upprepa alla mappar och spår. Programuppspelning Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och i vilken ordning med hjälp av programfunktionen. 1. Håll in Prog på fjärrkontrollen. 2. Ange spårnumret samt önskad plats i minnet. Upprepa. 3. När alla spår har programmerats, välj PLAY och tryck på Enter. Programuppspelningen startar. 4. För att rensa alla programposter, tryck på Prog och välj CLEAR. 5. För att stoppa programuppspelningen, tryck på Stopp två gånger. SD/MMC-kortingång 1. Stäng av huvudenheten. 2. Tryck på för att öppna fronten. 3. Sätt in SD/MMC-kortet i kortutrymmet. 4. Sätt tillbaka fronten. Sätt på stereon. Sätt lägesväljaren (MODE) i SD/MMC-läge. SPELA UPP DVD/VIDEO-CD/MP4 Uppspelning 1. Sätt i en skiva. Om skivan har en meny så visas denna. Om det redan sitter en skiva i spelaren, tryck på MODE för att gå till skivläget. 2. På DVD-skivor och video-cd-skivor med uppspelningskontroll (PBC) kan menybilderna komma upp automatiskt. Om detta sker, utför åtgärden som beskrivs nedan för att starta uppspelning. OBS: Se till att TV-systeminställningarna är korrekt inställda för den skiva du spelar upp. Är du osäker, låt inställningen vara Auto. Felaktiga inställningar kan orsaka att bilduppspelningen stoppas/hoppar/pausar även om ljudet fortfarande kan höras. Du kan ställa in TV-inställningarna via Setup på fjärrkontrollen. Se avsnittet Ställa in DVD-spelaren Biltema Nordic Services AB

12 DVD-meny (DVD menu) Tryck på,,, för att välja önskat alternativ och tryck sedan på Enter. Video-CD-meny Använd sifferknapparna (0 till 9) för att välja önskat nummer och tryck sedan på Enter. Menybilden visas inte när PBC-funktionen är avstängd. I detta fall, håll in knappen för att aktivera PBC-funktionen. Sätta på/stänga av PBC (endast VCD) PBC (Playback Control) är en funktion som finns på VCD 2.0 och SVCD 1.0. PBC låter användaren kontrollera uppspelningen av den skiva som spelas upp och interagera med den via fjärrkontrollen eller annan inmatningsenhet. Om denna funktion är på startar inte spelaren automatiskt när skivan har satts in eftersom det tar tid att välja program på skivan. Är funktionen avstängd spelar spelaren automatiskt upp programmen på skivan ett efter ett. 1. För att sätta på PBC-funktionen, tryck på PBC på fjärrkontrollen. För att stänga av, tryck på knappen igen. OBS: Inte alla VCD/SVCD-skivor har PBCfunktion. Upprepa uppspelning För VCD 1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande: Upprepa 1 (Repeat 1) Upprepa det spår som just spelas upp. Upprepa alla (Repeat All) Upprepa alla mappar och spår. Upprepning avstängd (Repeat Off) Stänger av upprepningsfunktionen. OBS: PBC-funktionen för VCD-skivor måste stängas av för att upprepningsfunktionen ska kunna användas. För DVD Du kan välja mellan att upprepa uppspelningen av en titel eller av ett kapitel. 1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande: Upprepa titel (Repeat Title) Upprepa den titel som just spelas upp. (Håll in RPT) Upprepa kapitel (Repeat Chapter) Upprepa det kapitel som just spelas upp. Upprepning avstängd (Repeat Off) Stänger av upprepningsfunktionen. Sök efter ett visst spår med hjälp av GOTO Du kan använda GOTO-funktionen för att söka efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt i ett spår som du vill spela upp. 1. Håll in GOTO på fjärrkontrollen under uppspelning. Sökning av tid eller spårnummer visas. 2. Om du vill gå till en viss punkt i spåret som just spelas upp, ange minuter och sekunder för punkten och tryck på Enter. 3. Om du vill söka efter ett spår, ange spårnumret och tryck på Enter. Ändra ljudspråk under uppspelning (Multi-audio) DVD-skivor kan spelas upp med olika språk och olika system (Dolby Digital, DTS etc.). På DVD-skivor som har flera ljudsystem inspelade kan du växla språk/ljudsystem under uppspelning. VCD har vanligtvis olika ljudspråk indelade i vänster- och högerkanaler. 1. För att välja ett annat ljud, tryck upprepade gånger på Audio på fjärrkontrollen under uppspelning. OBS: Hos vissa DVD-skivor är växling mellan språk/ljudsystem endast genomförbart via en menydisplay. Du kan också växla mellan språk/ljudsystem via inställningsmenyn (SETUP MENU). Ändra textspråk under uppspelning (Multi-subtitle) (endast DVD) På DVD-skivor som har flera textspråk inspelade kan du växla mellan textspråk under uppspelning. 1. Tryck på Sub-T på fjärrkontrollen under uppspelning. Tryck upprepade gånger på knappen tills önskat textspråk visas. OBS: Hos vissa DVD-skivor är växling mellan språk/ljudsystem endast genomförbart via en menydisplay. Du kan också växla mellan språk/ljudsystem via inställningsmenyn (SETUP MENU) Biltema Nordic Services AB 12

13 Ändra visningsvinkel under uppspelning (Multi-angle) (endast DVD) På DVD-skivor som har flera vinklar inspelade (scener som är tagna från flera olika vinklar) kan du växla mellan dessa visningsvinklar under uppspelning. 1. Håll in Angle på fjärrkontrollen under uppspelning av en scen. Titel (endast DVD) Under DVD-uppspelning, tryck på Title på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till den första titeln. Gå tillbaka till rotmenyn (endast DVD) Under DVD-uppspelning, håll in MENU på stereon eller fjärrkontrollen för att gå tillbaka till rotmenyn. OBS: Vissa DVD-skivor kanske inte har någon rotmeny. Slow motion-uppspelning Denna funktion låter dig spela upp skivan långsamt. 1. Tryck på Slow på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. Tryck på knappen upprepade gånger för att växla mellan följande alternativ: 1/2-1/ 3-1/4-1/5-1/6-1/7. OBS: För att återuppta normal uppspelning, tryck på. Inget ljud hörs under slow motion-uppspelning. På vissa skivor kan slow motion-bilden vara oklar under uppspelning. Zooma in under uppspelning Du kan zooma in bilden under uppspelning. 1. Tryck på ZOOM på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje gång du håller in denna knapp kommer enheten att zooma in /2-1/3-1/4 gånger eller stängas av (OFF). Programuppspelning Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och i vilken ordning med hjälp av programfunktionen. 1. Håll in Prog på fjärrkontrollen. 2. Ange spårnummer (för VCD) eller titelnummer (för DVD) samt önskad plats i minnet. Upprepa. 3. När alla spår har programmerats, välj PLAY och tryck på Enter. Programuppspelningen startas. 4. För att rensa alla programposter, tryck på Prog och välj CLEAR. 5. För att stoppa programuppspelningen, tryck på Stopp två gånger. Uppspelning ruta för ruta (Frame-byframe playback) Denna funktion gör det möjligt att hoppa framåt en ruta i taget under uppspelning. 1. Varje gång du håller in Step på fjärrkontrollen hoppar du framåt en ruta. För att återgå till normal uppspelning, tryck på. PAL/NTSC (P/N) Håll in P/N för att växla mellan systemen PAL, NTSC och AUTO. ANPASSADE LJUD-/ BILDINSTÄLLNINGAR Ljudinställningar (AUDIO SETUP) 1. Tryck på volymratten för att gå till ljudinställningarna. Det valda alternativet markeras. Du kan ställa in bas (BASS), diskant (TRE- BLE), balans (BALANCE), fader, subwoofer samt TA-volym. 2. Tryck på / för att välja alternativ. Vrid på volymratten för att justera inställningen. 3. Tryck på volymratten för att gå ur inställningarna. Bildinställningar (VIDEO SETUP) 1. Håll in volymratten för att gå till bildinställningarna. Det valda alternativet markeras. Du kan ställa in ljusstyrka (BRIGHTNESS), kontrast (CONTRAST), mättnad (SATURA- TION), nyans (HUE), och skärpa (SHARP- NESS). 2. Tryck på / för att välja alternativ. Vrid på volymratten för att justera inställningen. 3. Håll in volymratten för att gå ur inställningarna. OBS: N står för negativ, P står för positiv. Beroende på modellens funktioner kanske vissa alternativ inte visas på skärmen Biltema Nordic Services AB

14 STÄLLA IN DVD-SPELAREN Du kan själv ställa in exempelvis språk och andra bild- och ljudinställningar så att de alltid används när uppspelning startas. OBS: 1. Du måste sätta in en skiva i enheten innan du kan komma åt inställningarna. 2. Tryck på Setup på fjärrkontrollen. Inställningar Kategori Alternativ Systeminställningar TV-system Automatisk uppspelning NTSC, PAL, AUTO På/av TV-typ 4:3PS, 4:3LB, 16:9 Lösenord Klassificering Default OSD-språk Inställning av lösenord Inställning av klassificeringsnivå Återgå till fabriksinställningar Ljudspråk Språkinställningar Välj önskat alternativ bland dem Textspråk som visas på bilden Menyspråk MPEG4-språk Ljud ut Analog Ljudinställningar Ton Inställning av tonnivå Ljusstyrka Kontrast Använd pilknapparna på fjärrkontrollen Bildinställningar Nyans för att ställa in önskad nivå. Mättnad Skärpa Högtalarinställningar Downmix LT/RT (vänster/höger), Stereo, VSS Digitala inställningar OP-läge Dynamisk räckvidd Dubbelmono Linje ut, RF Remod Av-2/8-4/8-6/8-full Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono Ställa in lösenord för klassificering 1. Tryck på Setup på fjärrkontrollen. 2. Använd pilknapparna för att välja System Setup > Password och tryck på Enter. 3. Tryck först in standardlösenordet 0000 och tryck på Enter för att låsa upp. Ange därefter ett nytt 4-siffrigt lösenord och tryck på Enter. Symbolen för olåst kommer att ändras till låst för att indikera att lösenordet har ställts in. OBS: Standardlösenordet är Om du har glömt bort ditt lösenord kan du ange 8888 för att låsa upp och återställa lösenordet fungerar bara om SETUP trycks in under uppspelning Biltema Nordic Services AB 14

15 TEKNISKA SPECIFIKATIONER CD/MP3-spelaren Signal/brusförhållande:......> 60 db Kanalseparation: db (1kHz) Frekvensrespons: Hz 20 khz TUNER (FM) Frekvensområde: ,5 108 MHz Kanalsteg: khz Mellanfrekvens: ,7 MHz Känslighet: ,8 µv Stereoseparation: db Signal/brusförhållande: db Linje ut (Line Out) Effekt: max. 5 V Impedans: kω Allmänt Nätspänning: V DC (10,8 15,6 V tillåten) Högtalarimpedans: eller 8 Ω Uteffekt: W x 4 kanaler OBS: Avvikelser i design eller specifikationer kan förekomma. MILJÖINFORMATION När enheten ska slängas, kasta den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna den på en återvinningsstation som tar emot elektrisk utrustning. Genom att bortskaffa uttjänt elutrustning på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig kontrollera gällande regler för bortskaffande av packningsmaterial, batterier och elutrustning där du bor Biltema Nordic Services AB

16 Bilstereo DVD SIKKERHETSTILTAK Advarsel Bruk på annen måte enn beskrevet her kan føre til farlig strålingseksponering. Advarsel: Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet øker risikoen for skader på øynene. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at du kan slå opp i den ved behov. Ha aldri høyere volum enn at du kan høre lydene som finnes utenfor bilen. Beskytt bilstereoen mot fukt. Dersom batteriet tas ut eller blir helt utladet, slettes det forhåndsinnstilte minnet og må derfor programmeres på nytt. FUNKSJONER DVD-avspilling Det kan spilles DVD-video, DVD+-R, DVD+-RW og DVD+-DL. Video-CD-plater med PBCkompatibilitet Det kan spilles video-cd-plater med PBC (avspillingskontroll). CD-avspilling Avspilling av musikk fra CD/CD-R/CD-RW er mulig. Avspilling av MP3-filer Det kan spilles MP3-filer som er innspilt på CD- ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/MMC-kortet. Multi-audio Du kan veksle som du vil mellom flere lydsystemer som er innspilt på en DVD-plate. Multi-subtitle Du kan veksle som du vil mellom flere tekstingsspråk som er innspilt på en DVD-plate. Multi-angle Du kan veksle som du vil mellom ulike vinkler for en scene som er innspilt på en DVD-plate. Når et tiltak er forbudt Dersom du forsøker å utføre et tiltak når du ser på en DVD, kan det hende at den ikke kan utføres på grunn av platens programmering. Når dette skjer, vises en melding på skjermen. Avspilling av MP4-filer Det kan spilles MP4-filer. PAL/NTSC-kompatibilitet Denne enheten er kompatibel med PAL/NTSCsystem. Når andre komponenter kobles til denne enheten, sjekk at disse er kompatible med samme videosystem, ellers vil bildene ikke gjengis korrekt Biltema Nordic Services AB 16

17 INSTALLASJON Sikkerhetsanvisninger Velg nøye hvor du vil montere radioen, slik at plasseringen ikke påvirker bilkjøringen. Unngå å installere enheten der den kan bli utsatt for høye temperaturer fra f.eks. sollys eller varme fra viften, eller der den blir utsatt for støv, smuss eller sterke vibrasjoner. Bruk kun medfølgende monteringsutstyr for sikker montering. Ta av fronten før du installerer enheten. OBS! Hellingsvinkelen for bilstereoen må ikke overstige 30 fordi fronten ellers ikke vil kunne tas av. Skru løs skruene og ta av holderen Bøy om nødvendig disse OBS! Behold verktøyet for fjerning av enheten for framtidig bruk. Ta av og sette fast fronten Enhetens front kan tas av for å hindre at radioen blir stjålet. Felle ned og ta av / sette fast fronten Før du tar av fronten, trykk på for å slå av radioen. Trykk deretter på slik at fronten havner i horisontal posisjon, og ta den av ved å dra den mot deg som vist i illustrasjon. OBS! Trykk ikke hardt på fronten når du gjør dette. Når du tar med deg fronten, pass på å oppbevare den i medfølgende futteral. Trykk ikke hardt på frontens display Biltema Nordic Services AB

18 MONTERING AV ENHET 1. Enhet 2. Holder 3. Dashbord 4. Mutter 5. Låseskive 6. Slett skive 7. Bildel 8. Støtterem 9. Skrue 10. M5x15 bolt KABELTILKOBLINGER Inn/ut-kabel DVD-lyd ut (grå) bakre: hvit (venstre) rød (høyre) Koble denne kabelen til baksetets A/V-skjermsystem for å kunne se DVD-filmer. Lyd ut (foran): hvit (venstre), rød (høyre) Lyd ut (bak): hvit (venstre), rød (høyre) Lyd linjeinngang: hvit (venstre), rød (høyre) Kontrollkabel Parkering (grå): Kobles til bilens håndbremssystem. Lyd av ved samtale (sort): Kobles til mobiltelefonen, ved innkommende samtale slås lyden av. Bakre kamera (rød): Kobles til reverslampe (+12 V med reversgir i). Bilde ut (gul): Gul (han) Kobles til eksternt AVsystem for bildevisning Bilde inn (sort): Gul (han) Kobles til eksternt videoutstyr Bakre kamera inn (sort): Blå (han) Kobles til bakre kameras utgang Kjøre uten bildevisning Følg installasjonsanvisningene nedenfor, og ingen bilder vises på LCD-skjermen når bilen er i bevegelse. Kun lyd høres. OBS! Kun lyd kan høres når bilen er i bevegelse. Følg gjeldende lover og regler som gjelder for bildevisning ved kjøring. Advarsel: Forsøk ikke å utføre installasjonen på egen hånd dersom du ikke forstår instruksjonene ordentlig. Henvend deg da i stedet til din forhandler. Stereoen ovenfra Til håndbremsens varsellampe Stereoen forfra Trinn: 1. Koble den grå kabelen til håndbremssystemet. 2. Kontroller håndbremsens varsellampe, og forsikre deg om at den er koblet til bilens chassis og ordentlig jordet Biltema Nordic Services AB 18

19 Kjøre med bildevisning Følg installasjonsanvisningene nedenfor, så vil bilder alltid kunne vises på LCD-skjermen, enten bilen er i bevegelse eller ikke. Stereoen ovenfra Stereoen forfra Trinn: Koble grå kabel til hvit kabel. Installere det bakre kameraet for parkering/rygging Du kan installere et separat kamera lengst bak på bilen, slik at enheten automatisk går over til å vise bilder fra det bakre kameraet for å veilede føreren ved parkering eller rygging. Stereoen ovenfra Til bakre kameras videoutgang Til reverslampen Stereoen forfra Trinn: 1. Koble det bakre kameraets han til videoutgangen. 2. Koble den røde kabelen til reverslampen 3. Kontroller reverslampen og se til at den er koblet til +12 V. Tilkobling A 4. Minne + 12 V 5. Remote/elantenne V (til tenning) 8. Jord OBS! A7 bør kobles via tenningen for å unngå at bilbatteriet lades ut dersom det ikke brukes over et lengre tidsrom. Tilkobling B 1. Bakre høyre høyttaler (+) 2. Bakre høyre høyttaler (-) 3. Fremre høyre høyttaler (+) 4. Fremre høyre høyttaler (-) 5. Fremre venstre høyttaler (+) 6. Fremre venstre høyttaler (-) 7. Bakre venstre høyttaler (+) 8. Bakre venstre høyttaler (-) VEDLIKEHOLD Skifte av sikring Dersom sikringen går, kontroller strømtilkoblingen og skift sikring. Dersom sikringen går igjen etter at du har skiftet den, kan det være en innvendig feil. Dersom dette er tilfellet, henvend deg til nærmeste reparatør. Advarsel: Bruk sikring med anbefalt strømstyrke. Dersom du bruker en sikring med høyere strømstyrke, kan du forårsake alvorlig skade Biltema Nordic Services AB

20 (1-3 ) 3 (4-6 ) KNAPPENES PLASSERING 1. På og av-knapp 2. Funksjonsvelger 3. Forhåndsinnstilte stasjoner (1, 2, 3, 4, 5, 6) 4. AF-funksjon (alternative frekvenser) 5. TA-funksjon (trafikkmeldinger) 6. PTY-funksjon (programtype) 7. Loudness-knapp (LD) 8. Modusvelger (MODE) 9. FM-bånd (BD) 10. CD-spor/knapp for søking 11. Automatisk søking 12. Knapp for å slå av lyd (MU) 13. Knapp for å løsne fronten ( ) 14. TFT-LCD-display 15. Knapp for CD-utmating ( ) 16. Hellingsknapp (TILT) 17. Automatisk søking (AS/PS) 18. Play/pause-knapp ( ) 19. Introknapp (spiller begynnelsen på alle spor) 20. Repetisjonsknapp 21. Knapp for tilfeldig avspilling 22. Velge 10 spor forover/bakover 23. Tilbakestillingsknapp 24. CD-åpning 25. SD/MMC-kortinngang RESET Biltema Nordic Services AB 20

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Clatronic bilradio med CD-spiller

Clatronic bilradio med CD-spiller Clatronic bilradio med CD-spiller Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Radio Connect R & GO s R a s / l G / R c s n RR si et t n e s e dan fin no

Radio Connect R & GO s R a s / l G / R c s n RR si et t n e s e dan fin no Radio Connect R & GO Svenska... Danske... Suomalainen... Norsk... S DK FIN NOR 1 Innehåll Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer