Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD"

Transkript

1 Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD Biltema Nordic Services AB

2 Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig strålningsexponering. Varning: Användning av optiska instrument tillsammans med denna produkt ökar risken för skador på ögonen. Förvara bruksanvisningen på lättåtkomlig plats som referens för användning. Ha aldrig högre volym än att du kan höra de ljud som finns utanför bilen. Skydda bilstereon från fukt. Om batteriet tas ur eller blir helt urladdat raderas det förinställda minnet och måste således programmeras om. FUNKTIONER DVD-uppspelning Det går att spela upp DVD-video, DVD+-R, DVD+-RW och DVD+-DL. Video-CD-skivor med PBCkompatibilitet Det går att spela upp video-cd-skivor med PBC (uppspelningskontroll). CD-uppspelning Uppspelning av musik från CD/CD-R/CD-RW är möjlig. Uppspelning av MP3-filer Det går att spela upp MP3-filer som är inspelade på CD-ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/ MMC-kortet. Flerljud (Multi-audio) Du kan växla som du vill mellan flera ljudsystem som är inspelade på en DVD-skiva. Flera textspråk (Multi-subtitle) Du kan växla som du vill mellan flera textspråk som är inspelade på en DVD-skiva. Flera vinklar (Multi-angle) Du kan växla som du vill mellan olika vinklar för en scen som är inspelade på en DVD-skiva. När en åtgärd är förbjuden Om du försöker utföra en åtgärd när du ser på en DVD kan det hända att den inte kan utföras på grund av skivans programmering. När detta sker visas ett meddelande på skärmen. Uppspelning av MP4-filer Det går att spela upp MP4-filer. PAL/NTSC-kompatibilitet Denna enhet är kompatibel med PAL/NTSCsystem. När andra komponenter ansluts till denna enhet, se till att dessa är kompatibla med samma videosystem. Annars kommer bilden inte att återges korrekt Biltema Nordic Services AB 2

3 INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Välj noga var du ska montera radion så att placeringen inte påverkar bilkörningen. Undvik att installera enheten där den kan utsättas för höga temperaturer från t.ex. solljus eller värme från fläkten eller där den utsätts för damm, smuts eller starka vibrationer. Använd endast medföljande monteringsutrustning för säker montering. Ta bort fronten innan du installerar enheten. OBS! Lutningsvinkeln för bilstereon får inte överstiga 30, då fronten annars inte kan tas av. Skruva loss skruvarna och ta bort hållaren Böj dessa om nödvändigt OBS: Behåll verktyget för borttagning av enheten för framtida användning. Avtagning och fastsättning av fronten Enhetens front kan tas bort för att förebygga att radion blir stulen. Fälla ner och ta av/sätta fast fronten Innan du tar bort fronten, tryck på för att stänga av radion. Tryck därefter på så att fronten hamnar i horisontellt läge och ta bort den genom att dra den emot dig enligt illustrationen. OBS: Tryck inte hårt på fronten när du sätter dit den. När du tar med dig fronten, se till att förvara den i medföljande fodral. Tryck inte hårt på frontens display Biltema Nordic Services AB

4 MONTERING AV ENHET 1. Enheten 2. Hållare 3. Instrumentbräda 4. Mutter 5. Låsbricka 6. Slät bricka 7. Bildel 8. Stödrem 9. Skruv 10. M5 X 15 bult KABELANSLUTNINGAR In/ut-kabel DVD-ljud ut (grå) bakre: vit (vänster) röd (höger) Anslut denna kabel till baksätets A/V-skärmsystem för att kunna se på DVD-filmer. Ljud ut (fram): vit (vänster), röd (höger) Ljud ut (bak): vit (vänster), röd (höger) Ljud linjeingång: vit (vänster), röd (höger) Bild ut (gul): Gul (hane) Ansluts till externt AVsystem för bildvisning Bild in (svart): Gul (hane) Ansluts till extern videoutrustning Bakre kamera in (svart): Blå (hane) Ansluts till bakre kamerans utgång Kontrollkabel Parkering (grå): Ansluts till bilens handbromssystem. Ljud av vid samtal (svart): Ansluts till mobiltelefonen, vid inkommande samtal stängs ljudet av. Bakre kamera (röd): Ansluts till backljuset (+12 V med ilagd backväxel). Köra utan bildvisning Följ installationsanvisningarna nedan så kommer ingen bild att visas på LCD-skärmen när bilen är i rörelse. Endast ljud kommer att höras. OBS: Endast ljud kan höras när bilen är i rörelse. Följ gällande lagar och regler som gäller för bildvisning vid körning. Varning: Försök inte utföra installationen på egen hand om du inte förstår instruktionerna ordentligt. Vänd dig då istället till din återförsäljare. Stereon uppifrån Till handbromsens varningslampa Stereon från framsidan Steg: 1. Anslut den grå kabeln till handbromssystemet. 2. Kontrollera handbromsens varningslampa och försäkra dig om att det är anslutet till bilens chassi och ordentligt jordat Biltema Nordic Services AB 4

5 Köra med bildvisning Följ installationsanvisningarna nedan så kommer bild alltid att kunna visas på LCD-skärmen, vare sig bilen är i rörelse eller ej. Stereon uppifrån Stereon från framsidan Steg: Anslut den grå kabeln till den vita kabeln. Installera den bakre kameran för parkering/backning Du kan installera en separat kamera längst bak på bilen så att enheten automatiskt övergår till att visa bild från den bakre kameran för att guida föraren vid parkering eller backning. Stereon uppifrån Till bakre kamerans videoutgång Till backlampan Stereon från framsidan Steg: 1. Anslut den bakre kamerans hane till videoutgången. 2. Anslut den röda kabeln till backens backlampan. 3. Kontrollera backlampan och se till att den är kopplad till +12 V. Anslutning A 4. Minne + 12V 5. Remote/elantenn V (till tändning) 8. Jord OBS: A7 bör anslutas via tändningen för att undvika att bilbatteriet urladdas om det inte används under en längre period. Anslutning B 1. Bakre höger högtalare (+) 2. Bakre höger högtalare (-) 3. Främre höger högtalare (+) 4. Främre höger högtalare (-) 5. Främre vänster högtalare (+) 6. Främre vänster högtalare (-) 7. Bakre vänster högtalare (+) 8. Bakre vänster högtalare (-) UNDERHÅLL Byte av säkring Om säkringen går, kontrollera strömanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen går igen efter att du bytt ut den kan det vara något internt fel. Om detta är fallet, vänd dig till närmaste reparatör. Varning: Använd säkring med rekommenderad strömstyrka. Om du använder en säkring med högre strömstyrka kan du orsaka allvarlig skada Biltema Nordic Services AB

6 (1-3 ) 3 (4-6 ) KNAPPARNAS PLACERING 1. På och av-knapp 2. Funktionsväljare 3. Förinställda stationer (1, 2, 3, 4, 5, 6) 4. AF-funktion (alternativa frekvenser) 5. TA-funktion (trafikmeddelanden) 6. PTY-funktion (programtyp) 7. Loudness-knapp (LD) 8. Lägesväljare (MODE) 9. FM-band (BD) 10. CD-spår/knapp för sökning 11. Automatisk sökning 12. Knapp för ljudavstängning (MU) 13. Knapp för lossning av fronten ( ) 14. TFT-LCD-display 15. Knapp för CD-utmatning ( ) 16. Lutningsknapp (TILT) 17. Automatisk sökning (AS/PS) 18. Play/paus-knapp ( ) 19. Introknapp (spelar upp början på alla spår) 20. Upprepningsknapp 21. Knapp för slumpvis uppspelning 22. Val av 10 spår framåt/bakåt 23. Återställningsknapp 24. CD-slot 25. SD/MMC-kortingång RESET Biltema Nordic Services AB 6

7 FJÄRRKONTROLLENS DELAR 1. På och av-knapp 2. Lägesväljare (MODE) 3. Play/paus 4. Titel (TITLE) 5. Välj (SEL) 6. CD-spår/sökning 7. Volym upp/ner 8. Gå till (GOTO) 9. CD-utmatning (EJECT) 10. Ljud (AUDIO) 11. Enter 12. Navigation 13. Automatisk sökning/förinställd scanning/upprepning (RPT/PSCN) 14. Slumpmässig uppspelning/fm-band/loudness (RDM/BD/LD) 15. Dubbel (DUAL) 16. Intro/programmera 17. Lutning (TILT) 18. Text (SUB-T) 19. Inställningar (SET UP) 20. Equalizer/vinkel (EQ/ANGLE) 21. Local/Slow Motion 22. Zoom/A-B-upprepning 23. Stereo/mono/stopp 24. Klocka/visning av information på skärmen (CLK/OSD) 25. Ljudavstängning 26. Huvudmeny/uppspelningskontroll 27. Steg (uppspelning ruta för ruta) 28. PAL/ NTSC-system 29. Programtyp (PTY) 30. Alternativa frekvenser (AF) 31. Trafikmeddelanden (TA) 32. Sökning av 10 spår neråt/uppåt 33. Sökning efter tvåsiffriga spår 34. Knappsats ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV FJÄRRKONTROLLEN Sätt i batteriet Skjut ut locket till batterifacket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll. När du sätter i ett batteri för första gången måste du ta bort den skyddande filmen i batterifacket. Varning: Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas på länge. Ladda inte upp batterierna, plocka inte isär dem, och utsätt dem inte för hetta. Förvara inte batterierna ihop med metallföremål. Om batteriet skulle läcka, gör rent fjärrkontrollen ordentligt och sätt i ett nytt batteri. När du ska kassera uttjänta batterier, följ lokala regler och föreskrifter. Kontrollera alltid noggrant att du sätter i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll. Använd fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot fronten vid användning. Viktigt: Förvara inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller på annat varmt ställe. Låt inte fjärrkontrollen hamna på golvet där den kan glida in under broms- eller gaspedalen Biltema Nordic Services AB

8 ANVÄNDNING AV ENHETEN Sätta på/stänga av stereon Tryck på för att sätta på stereon. För att stänga av, håll in knappen igen. Välja ett läge (MODE) Tryck på (MODE) upprepade gånger för att växla mellan TUNER, AUX, SD/MMC och CD/DVD. Dubbla inställningar (Dual settings) DUAL är en funktion som låter användaren kontrollera både den externa AV-enheten och huvudenheten (själva stereon). Föraren kan exempelvis lyssna på radio medan passageraren i baksätet kan se på DVD. Denna enhet stöder anslutning av en extern AV-enhet som t.ex. en bärbar TV genom ljud- och bildutgångarna. Sätta i en skiva 1. Tryck på EJECT för att öppna frontpanelen. 2. Sätt in en skiva i skivöppningen. Ta ut en skiva Tryck på EJECT för att mata ut skivan. Justera volymen Huvudenheten: vrid volymratten åt höger eller vänster för att höja eller sänka volymen. Fjärrkontrollen: tryck på Vol + eller Vol - för att höja eller sänka volymen. Ljudavstängningsknappen Huvudenheten: tryck på MU för att stänga av ljudet helt och hållet, tryck igen för att återgå till tidigare volymnivå. Fjärrkontrollen: tryck på. Loudness-knapp (LD) Tryck in LD för att sätta på/stänga av ljudstyrkefunktionen. Equalizer (EQ) Tryck på EQ för att välja mellan Flat Classic Rock Pop Custom. Lutning (Tilt) Lutningsfunktionen låter dig kontrollera visningsvinklarna för bilden. Tryck på TILT upprepade gånger för att välja önskad lutning. Du kan också hålla in TILT för att luta till maximal visningsvinkel. Klocka 1. Håll in CLK-knappen på fjärrkontrollen. Timindikatorn börjar då att blinka. 2. Vrid på volymratten för att ställa in aktuell timme. Tryck på CLK igen så börjar minutindikatorn att blinka. 3. Vrid på volymratten för att ställa in aktuell minut. Tryck på volymratten för att spara. Kontrollerar TUNER Kontrollerar skiva (DISC) 1. Anslut AUDIO OUT och VIDEO OUT på huvudenhetens baksida till LINE IN på den externa AV-enheten. 2. Håll in MODE. DISC visas högst upp på skärmen. 3. Tryck på DUAL på fjärrkontrollen för att välja vilket läge du vill kontrollera. T = TUNER D = DISC (SKIVA) 4. Se avsnitten om radio och DVD för att få reda på hur de olika funktionerna för vart och ett av dessa lägen fungerar. OBS: Du måste ansluta en extern bärbar TV eller skärm för att kunna använda denna funktion. Återställning (RESET) Återställningsknappen är belägen på stereons hölje. För att göra en återställning måste du trycka ner ett spetsigt föremål i hålet märkt RESET, i 2 sekunder. Återställningsknappen kan användas om följande inträffar: Vid installation av enheten, efter att alla kablar har anslutits. Om ingen av funktionsknapparna fungerar. Om ett felmeddelande dyker upp på skärmen Biltema Nordic Services AB 8

9 Förinställda stationer 1 6 Aktuell station LYSSNA PÅ RADIO FM-band (BD) Upprepade tryck på denna knapp växlar mellan de olika banden: FM1 --- FM2 --- FM3. Lokal (Loc) Tryck på LOC på fjärrkontrollen så stannar kanalsökningen endast på stationer med stark mottagning. Stereo/Mono (ST) Tryck på ST på fjärrkontrollen för att växla mellan stereo- och monoljud för FM-radiomottagning. När mottagningen för en FM-station är svag kan kvaliteten förbättras genom omställning till monoljud. Automatisk eller manuell inställning (SEEK UP /SEEK DN ) Tryck snabbt på dessa knappar för manuella inställningar. Håll in knapparna i längre än 1 sekund för automatisk sökning. Automatisk sökning/förinställd skanning (AS/PS) Förinställd skanning (PS). Vid ett kort tryck på knappen spelar radion upp varje förinställd station i 5 sekunder. Automatisk sökning (AS). Om knappen hålls in längre än 1 sekund aktiveras automatisk sökning. De 6 stationer som har bäst mottagning ställs in och sparas under respektive nummer. När den automatiska sökningen är klar utför radion den förinställda skanningen. Spara och återkalla frekvenser Om du trycker på något av numren (1 6) kan du spara upp till sex sändningsfrekvenser för att senare kan återkallas med ett enkelt knapptryck. 1. Välj önskat FM-band. 2. När du hittar en frekvens som du vill spara i minnet håller du in en av sifferknapparna (1 6) tills numret visas på displayen. 3. Den valda radiostationens frekvens har nu sparats i minnet. Nästa gång du trycker på detta nummer återkallas radiostationens frekvens från minnet. OBS: Upp till 18 FM-stationer kan sparas i minnet. RDS-funktionerna Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). Tekniken erbjuder en mängd informationstjänster och automatiska återinställningsfunktioner för RDS-kompatibla bilstereor. AF-funktion (alternativa frekvenser) Med ett lätt tryck på knappen väljer du AFfunktionen. När du har valt den kontrollerar radion kontinuerligt signalstyrkan hos alternativa frekvenser. TA-funktion (trafikmeddelanden) Med ett lätt tryck på knappen aktiveras eller inaktiveras TA-funktionen. När den är aktiverad hörs trafikmeddelanden på radion. Om radion är inställd på att spela CD/MP3 hoppar den automatiskt över till radioläget medan trafikmeddelandet sänds Biltema Nordic Services AB

10 Om volymen är under en viss gräns höjs den automatiskt vid ett trafikmeddelande PTY-funktion (programtyp) 1. Tryck in PTY för att aktivera val av programtyp. 2. Vrid på volymratten för att välja programtyp. 3. När önskat program visas, tryck på PTY en gång till så börjar stereon söka efter tillgängliga stationer. OBS: PTY blinkar på displayen medan sökning efter stationer pågår. VANLIGA FUNKTIONER FÖR CD/MP3/ VCD/DVD/MP4 10 spår neråt/uppåt 1. Tryck på -10 för att hoppa 10 spår bakåt med start från det spår som just spelas upp. 2. Tryck på +10 för att hoppa 10 spår framåt med start från det spår som just spelas upp. Specificera vissa spår Under uppspelning kommer alla filnamn i en mapp att visas på skärmen med respektive spårnummer. Du kan använda knappsatsen på fjärrkontrollen för att komma åt filerna. Exempel: För att välja spår 3, tryck på 3. För att välja spår 13, håll in 10+ följt av 3. För att välja spår 23, håll in 10+ två gånger följt av 3. Slumpmässig uppspelning Tryck på RDM under uppspelning för att spela upp spåren i slumpmässig ordning. Tryck på knappen igen för att avbryta. Stoppa uppspelning 1. Tryck på STOP på fjärrkontrollen under uppspelning för att stoppa uppspelningen. Positionen sparas i minnet. 2. Tryck på för att fortsätta. Uppspelningen startar från den position där den stoppats. 3. För att avbryta uppspelningen helt och hållet, tryck på STOP två gånger. Snabbspolning framåt/bakåt OBS: eller på fjärrkontrollen har samma funktion som / på själva stereon. 1. Under uppspelning, håll in eller. Stereon söker då med en hastighet av x2 x4 x8 x20 2. För att återuppta normal uppspelning vid önskad punkt, tryck på. OBS: Inget ljud spelas upp under snabbspolning framåt/bakåt. Hitta början av spår Under uppspelning, tryck på eller. : tryck för att starta uppspelning av föregående kapitel eller spår. : tryck för att starta uppspelning av efterföljande kapitel eller spår. Pausa uppspelning Under uppspelning, tryck på att återuppta uppspelningen.. Tryck igen för A-B upprepad uppspelning Denna funktion låter dig upprepa uppspelningen av ett filmavsnitt från punkt A till B. 1. Tryck på för att spela upp filmen. 2. När du har hittat det avsnitt du vill upprepa, håll in A-B. Rep-A visas på skärmen. 3. Låt filmen spelas tills du har nått slutet av avsnittet du vill upprepa. Håll då in A-B igen. Rep-A-B visas nu på skärmen. Uppspelningen går nu från punkt A till punkt B. 4. För att stoppa uppspelningen från A till B, håll in A-B en gång till tills Rep-A-B försvinner och vanlig uppspelning återupptas. Visning av information på skärmen (OSD) Under uppspelning kan du visa all information för DVD-skivan samt aktuella uppspelningsinställningar. Displayen visar då information om total uppspelningstid, tid som spelats upp, titelnummer, kapitelnummer med mera. 1. Tryck på OSD på fjärrkontrollen. Enheten visar den totala speltiden och den tid som spelats upp. 2. Tryck på knappen en gång till så visas all annan information om inställningar på displayen Biltema Nordic Services AB 10

11 Mappnamn Filnamn LYSSNA PÅ CD/MP3 Sök efter ett visst spår med hjälp av GOTO Du kan använda GOTO-funktionen för att söka efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt i ett spår som du vill spela upp. 1. Håll in GOTO på fjärrkontrollen under uppspelning. Sökning av tid eller spårnummer visas. 2. Om du vill gå till en viss punkt i spåret som just spelas upp, ange minuter och sekunder för punkten och tryck på Enter. 3. Om du vill söka efter ett spår, ange spårnumret och tryck på Enter. Uppspelning av intro Tryck på INT under uppspelning för att spela upp de första 10 sekunderna av varje spår. Upprepa spår Du kan välja mellan att upprepa uppspelning av ett enda spår eller av alla spår. 1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande: Upprepa 1 (Repeat 1) Upprepa det spår som just spelas upp. Upprepa mapp (Repeat DIR) Upprepa alla spår i den mapp som just spelas upp. Upprepa alla (Repeat All) Upprepa alla mappar och spår. Programuppspelning Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och i vilken ordning med hjälp av programfunktionen. 1. Håll in Prog på fjärrkontrollen. 2. Ange spårnumret samt önskad plats i minnet. Upprepa. 3. När alla spår har programmerats, välj PLAY och tryck på Enter. Programuppspelningen startar. 4. För att rensa alla programposter, tryck på Prog och välj CLEAR. 5. För att stoppa programuppspelningen, tryck på Stopp två gånger. SD/MMC-kortingång 1. Stäng av huvudenheten. 2. Tryck på för att öppna fronten. 3. Sätt in SD/MMC-kortet i kortutrymmet. 4. Sätt tillbaka fronten. Sätt på stereon. Sätt lägesväljaren (MODE) i SD/MMC-läge. SPELA UPP DVD/VIDEO-CD/MP4 Uppspelning 1. Sätt i en skiva. Om skivan har en meny så visas denna. Om det redan sitter en skiva i spelaren, tryck på MODE för att gå till skivläget. 2. På DVD-skivor och video-cd-skivor med uppspelningskontroll (PBC) kan menybilderna komma upp automatiskt. Om detta sker, utför åtgärden som beskrivs nedan för att starta uppspelning. OBS: Se till att TV-systeminställningarna är korrekt inställda för den skiva du spelar upp. Är du osäker, låt inställningen vara Auto. Felaktiga inställningar kan orsaka att bilduppspelningen stoppas/hoppar/pausar även om ljudet fortfarande kan höras. Du kan ställa in TV-inställningarna via Setup på fjärrkontrollen. Se avsnittet Ställa in DVD-spelaren Biltema Nordic Services AB

12 DVD-meny (DVD menu) Tryck på,,, för att välja önskat alternativ och tryck sedan på Enter. Video-CD-meny Använd sifferknapparna (0 till 9) för att välja önskat nummer och tryck sedan på Enter. Menybilden visas inte när PBC-funktionen är avstängd. I detta fall, håll in knappen för att aktivera PBC-funktionen. Sätta på/stänga av PBC (endast VCD) PBC (Playback Control) är en funktion som finns på VCD 2.0 och SVCD 1.0. PBC låter användaren kontrollera uppspelningen av den skiva som spelas upp och interagera med den via fjärrkontrollen eller annan inmatningsenhet. Om denna funktion är på startar inte spelaren automatiskt när skivan har satts in eftersom det tar tid att välja program på skivan. Är funktionen avstängd spelar spelaren automatiskt upp programmen på skivan ett efter ett. 1. För att sätta på PBC-funktionen, tryck på PBC på fjärrkontrollen. För att stänga av, tryck på knappen igen. OBS: Inte alla VCD/SVCD-skivor har PBCfunktion. Upprepa uppspelning För VCD 1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande: Upprepa 1 (Repeat 1) Upprepa det spår som just spelas upp. Upprepa alla (Repeat All) Upprepa alla mappar och spår. Upprepning avstängd (Repeat Off) Stänger av upprepningsfunktionen. OBS: PBC-funktionen för VCD-skivor måste stängas av för att upprepningsfunktionen ska kunna användas. För DVD Du kan välja mellan att upprepa uppspelningen av en titel eller av ett kapitel. 1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande: Upprepa titel (Repeat Title) Upprepa den titel som just spelas upp. (Håll in RPT) Upprepa kapitel (Repeat Chapter) Upprepa det kapitel som just spelas upp. Upprepning avstängd (Repeat Off) Stänger av upprepningsfunktionen. Sök efter ett visst spår med hjälp av GOTO Du kan använda GOTO-funktionen för att söka efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt i ett spår som du vill spela upp. 1. Håll in GOTO på fjärrkontrollen under uppspelning. Sökning av tid eller spårnummer visas. 2. Om du vill gå till en viss punkt i spåret som just spelas upp, ange minuter och sekunder för punkten och tryck på Enter. 3. Om du vill söka efter ett spår, ange spårnumret och tryck på Enter. Ändra ljudspråk under uppspelning (Multi-audio) DVD-skivor kan spelas upp med olika språk och olika system (Dolby Digital, DTS etc.). På DVD-skivor som har flera ljudsystem inspelade kan du växla språk/ljudsystem under uppspelning. VCD har vanligtvis olika ljudspråk indelade i vänster- och högerkanaler. 1. För att välja ett annat ljud, tryck upprepade gånger på Audio på fjärrkontrollen under uppspelning. OBS: Hos vissa DVD-skivor är växling mellan språk/ljudsystem endast genomförbart via en menydisplay. Du kan också växla mellan språk/ljudsystem via inställningsmenyn (SETUP MENU). Ändra textspråk under uppspelning (Multi-subtitle) (endast DVD) På DVD-skivor som har flera textspråk inspelade kan du växla mellan textspråk under uppspelning. 1. Tryck på Sub-T på fjärrkontrollen under uppspelning. Tryck upprepade gånger på knappen tills önskat textspråk visas. OBS: Hos vissa DVD-skivor är växling mellan språk/ljudsystem endast genomförbart via en menydisplay. Du kan också växla mellan språk/ljudsystem via inställningsmenyn (SETUP MENU) Biltema Nordic Services AB 12

13 Ändra visningsvinkel under uppspelning (Multi-angle) (endast DVD) På DVD-skivor som har flera vinklar inspelade (scener som är tagna från flera olika vinklar) kan du växla mellan dessa visningsvinklar under uppspelning. 1. Håll in Angle på fjärrkontrollen under uppspelning av en scen. Titel (endast DVD) Under DVD-uppspelning, tryck på Title på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till den första titeln. Gå tillbaka till rotmenyn (endast DVD) Under DVD-uppspelning, håll in MENU på stereon eller fjärrkontrollen för att gå tillbaka till rotmenyn. OBS: Vissa DVD-skivor kanske inte har någon rotmeny. Slow motion-uppspelning Denna funktion låter dig spela upp skivan långsamt. 1. Tryck på Slow på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. Tryck på knappen upprepade gånger för att växla mellan följande alternativ: 1/2-1/ 3-1/4-1/5-1/6-1/7. OBS: För att återuppta normal uppspelning, tryck på. Inget ljud hörs under slow motion-uppspelning. På vissa skivor kan slow motion-bilden vara oklar under uppspelning. Zooma in under uppspelning Du kan zooma in bilden under uppspelning. 1. Tryck på ZOOM på fjärrkontrollen under uppspelning. 2. För varje gång du håller in denna knapp kommer enheten att zooma in /2-1/3-1/4 gånger eller stängas av (OFF). Programuppspelning Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och i vilken ordning med hjälp av programfunktionen. 1. Håll in Prog på fjärrkontrollen. 2. Ange spårnummer (för VCD) eller titelnummer (för DVD) samt önskad plats i minnet. Upprepa. 3. När alla spår har programmerats, välj PLAY och tryck på Enter. Programuppspelningen startas. 4. För att rensa alla programposter, tryck på Prog och välj CLEAR. 5. För att stoppa programuppspelningen, tryck på Stopp två gånger. Uppspelning ruta för ruta (Frame-byframe playback) Denna funktion gör det möjligt att hoppa framåt en ruta i taget under uppspelning. 1. Varje gång du håller in Step på fjärrkontrollen hoppar du framåt en ruta. För att återgå till normal uppspelning, tryck på. PAL/NTSC (P/N) Håll in P/N för att växla mellan systemen PAL, NTSC och AUTO. ANPASSADE LJUD-/ BILDINSTÄLLNINGAR Ljudinställningar (AUDIO SETUP) 1. Tryck på volymratten för att gå till ljudinställningarna. Det valda alternativet markeras. Du kan ställa in bas (BASS), diskant (TRE- BLE), balans (BALANCE), fader, subwoofer samt TA-volym. 2. Tryck på / för att välja alternativ. Vrid på volymratten för att justera inställningen. 3. Tryck på volymratten för att gå ur inställningarna. Bildinställningar (VIDEO SETUP) 1. Håll in volymratten för att gå till bildinställningarna. Det valda alternativet markeras. Du kan ställa in ljusstyrka (BRIGHTNESS), kontrast (CONTRAST), mättnad (SATURA- TION), nyans (HUE), och skärpa (SHARP- NESS). 2. Tryck på / för att välja alternativ. Vrid på volymratten för att justera inställningen. 3. Håll in volymratten för att gå ur inställningarna. OBS: N står för negativ, P står för positiv. Beroende på modellens funktioner kanske vissa alternativ inte visas på skärmen Biltema Nordic Services AB

14 STÄLLA IN DVD-SPELAREN Du kan själv ställa in exempelvis språk och andra bild- och ljudinställningar så att de alltid används när uppspelning startas. OBS: 1. Du måste sätta in en skiva i enheten innan du kan komma åt inställningarna. 2. Tryck på Setup på fjärrkontrollen. Inställningar Kategori Alternativ Systeminställningar TV-system Automatisk uppspelning NTSC, PAL, AUTO På/av TV-typ 4:3PS, 4:3LB, 16:9 Lösenord Klassificering Default OSD-språk Inställning av lösenord Inställning av klassificeringsnivå Återgå till fabriksinställningar Ljudspråk Språkinställningar Välj önskat alternativ bland dem Textspråk som visas på bilden Menyspråk MPEG4-språk Ljud ut Analog Ljudinställningar Ton Inställning av tonnivå Ljusstyrka Kontrast Använd pilknapparna på fjärrkontrollen Bildinställningar Nyans för att ställa in önskad nivå. Mättnad Skärpa Högtalarinställningar Downmix LT/RT (vänster/höger), Stereo, VSS Digitala inställningar OP-läge Dynamisk räckvidd Dubbelmono Linje ut, RF Remod Av-2/8-4/8-6/8-full Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono Ställa in lösenord för klassificering 1. Tryck på Setup på fjärrkontrollen. 2. Använd pilknapparna för att välja System Setup > Password och tryck på Enter. 3. Tryck först in standardlösenordet 0000 och tryck på Enter för att låsa upp. Ange därefter ett nytt 4-siffrigt lösenord och tryck på Enter. Symbolen för olåst kommer att ändras till låst för att indikera att lösenordet har ställts in. OBS: Standardlösenordet är Om du har glömt bort ditt lösenord kan du ange 8888 för att låsa upp och återställa lösenordet fungerar bara om SETUP trycks in under uppspelning Biltema Nordic Services AB 14

15 TEKNISKA SPECIFIKATIONER CD/MP3-spelaren Signal/brusförhållande:......> 60 db Kanalseparation: db (1kHz) Frekvensrespons: Hz 20 khz TUNER (FM) Frekvensområde: ,5 108 MHz Kanalsteg: khz Mellanfrekvens: ,7 MHz Känslighet: ,8 µv Stereoseparation: db Signal/brusförhållande: db Linje ut (Line Out) Effekt: max. 5 V Impedans: kω Allmänt Nätspänning: V DC (10,8 15,6 V tillåten) Högtalarimpedans: eller 8 Ω Uteffekt: W x 4 kanaler OBS: Avvikelser i design eller specifikationer kan förekomma. MILJÖINFORMATION När enheten ska slängas, kasta den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna den på en återvinningsstation som tar emot elektrisk utrustning. Genom att bortskaffa uttjänt elutrustning på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig kontrollera gällande regler för bortskaffande av packningsmaterial, batterier och elutrustning där du bor Biltema Nordic Services AB

16 Bilstereo DVD SIKKERHETSTILTAK Advarsel Bruk på annen måte enn beskrevet her kan føre til farlig strålingseksponering. Advarsel: Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet øker risikoen for skader på øynene. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at du kan slå opp i den ved behov. Ha aldri høyere volum enn at du kan høre lydene som finnes utenfor bilen. Beskytt bilstereoen mot fukt. Dersom batteriet tas ut eller blir helt utladet, slettes det forhåndsinnstilte minnet og må derfor programmeres på nytt. FUNKSJONER DVD-avspilling Det kan spilles DVD-video, DVD+-R, DVD+-RW og DVD+-DL. Video-CD-plater med PBCkompatibilitet Det kan spilles video-cd-plater med PBC (avspillingskontroll). CD-avspilling Avspilling av musikk fra CD/CD-R/CD-RW er mulig. Avspilling av MP3-filer Det kan spilles MP3-filer som er innspilt på CD- ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/MMC-kortet. Multi-audio Du kan veksle som du vil mellom flere lydsystemer som er innspilt på en DVD-plate. Multi-subtitle Du kan veksle som du vil mellom flere tekstingsspråk som er innspilt på en DVD-plate. Multi-angle Du kan veksle som du vil mellom ulike vinkler for en scene som er innspilt på en DVD-plate. Når et tiltak er forbudt Dersom du forsøker å utføre et tiltak når du ser på en DVD, kan det hende at den ikke kan utføres på grunn av platens programmering. Når dette skjer, vises en melding på skjermen. Avspilling av MP4-filer Det kan spilles MP4-filer. PAL/NTSC-kompatibilitet Denne enheten er kompatibel med PAL/NTSCsystem. Når andre komponenter kobles til denne enheten, sjekk at disse er kompatible med samme videosystem, ellers vil bildene ikke gjengis korrekt Biltema Nordic Services AB 16

17 INSTALLASJON Sikkerhetsanvisninger Velg nøye hvor du vil montere radioen, slik at plasseringen ikke påvirker bilkjøringen. Unngå å installere enheten der den kan bli utsatt for høye temperaturer fra f.eks. sollys eller varme fra viften, eller der den blir utsatt for støv, smuss eller sterke vibrasjoner. Bruk kun medfølgende monteringsutstyr for sikker montering. Ta av fronten før du installerer enheten. OBS! Hellingsvinkelen for bilstereoen må ikke overstige 30 fordi fronten ellers ikke vil kunne tas av. Skru løs skruene og ta av holderen Bøy om nødvendig disse OBS! Behold verktøyet for fjerning av enheten for framtidig bruk. Ta av og sette fast fronten Enhetens front kan tas av for å hindre at radioen blir stjålet. Felle ned og ta av / sette fast fronten Før du tar av fronten, trykk på for å slå av radioen. Trykk deretter på slik at fronten havner i horisontal posisjon, og ta den av ved å dra den mot deg som vist i illustrasjon. OBS! Trykk ikke hardt på fronten når du gjør dette. Når du tar med deg fronten, pass på å oppbevare den i medfølgende futteral. Trykk ikke hardt på frontens display Biltema Nordic Services AB

18 MONTERING AV ENHET 1. Enhet 2. Holder 3. Dashbord 4. Mutter 5. Låseskive 6. Slett skive 7. Bildel 8. Støtterem 9. Skrue 10. M5x15 bolt KABELTILKOBLINGER Inn/ut-kabel DVD-lyd ut (grå) bakre: hvit (venstre) rød (høyre) Koble denne kabelen til baksetets A/V-skjermsystem for å kunne se DVD-filmer. Lyd ut (foran): hvit (venstre), rød (høyre) Lyd ut (bak): hvit (venstre), rød (høyre) Lyd linjeinngang: hvit (venstre), rød (høyre) Kontrollkabel Parkering (grå): Kobles til bilens håndbremssystem. Lyd av ved samtale (sort): Kobles til mobiltelefonen, ved innkommende samtale slås lyden av. Bakre kamera (rød): Kobles til reverslampe (+12 V med reversgir i). Bilde ut (gul): Gul (han) Kobles til eksternt AVsystem for bildevisning Bilde inn (sort): Gul (han) Kobles til eksternt videoutstyr Bakre kamera inn (sort): Blå (han) Kobles til bakre kameras utgang Kjøre uten bildevisning Følg installasjonsanvisningene nedenfor, og ingen bilder vises på LCD-skjermen når bilen er i bevegelse. Kun lyd høres. OBS! Kun lyd kan høres når bilen er i bevegelse. Følg gjeldende lover og regler som gjelder for bildevisning ved kjøring. Advarsel: Forsøk ikke å utføre installasjonen på egen hånd dersom du ikke forstår instruksjonene ordentlig. Henvend deg da i stedet til din forhandler. Stereoen ovenfra Til håndbremsens varsellampe Stereoen forfra Trinn: 1. Koble den grå kabelen til håndbremssystemet. 2. Kontroller håndbremsens varsellampe, og forsikre deg om at den er koblet til bilens chassis og ordentlig jordet Biltema Nordic Services AB 18

19 Kjøre med bildevisning Følg installasjonsanvisningene nedenfor, så vil bilder alltid kunne vises på LCD-skjermen, enten bilen er i bevegelse eller ikke. Stereoen ovenfra Stereoen forfra Trinn: Koble grå kabel til hvit kabel. Installere det bakre kameraet for parkering/rygging Du kan installere et separat kamera lengst bak på bilen, slik at enheten automatisk går over til å vise bilder fra det bakre kameraet for å veilede føreren ved parkering eller rygging. Stereoen ovenfra Til bakre kameras videoutgang Til reverslampen Stereoen forfra Trinn: 1. Koble det bakre kameraets han til videoutgangen. 2. Koble den røde kabelen til reverslampen 3. Kontroller reverslampen og se til at den er koblet til +12 V. Tilkobling A 4. Minne + 12 V 5. Remote/elantenne V (til tenning) 8. Jord OBS! A7 bør kobles via tenningen for å unngå at bilbatteriet lades ut dersom det ikke brukes over et lengre tidsrom. Tilkobling B 1. Bakre høyre høyttaler (+) 2. Bakre høyre høyttaler (-) 3. Fremre høyre høyttaler (+) 4. Fremre høyre høyttaler (-) 5. Fremre venstre høyttaler (+) 6. Fremre venstre høyttaler (-) 7. Bakre venstre høyttaler (+) 8. Bakre venstre høyttaler (-) VEDLIKEHOLD Skifte av sikring Dersom sikringen går, kontroller strømtilkoblingen og skift sikring. Dersom sikringen går igjen etter at du har skiftet den, kan det være en innvendig feil. Dersom dette er tilfellet, henvend deg til nærmeste reparatør. Advarsel: Bruk sikring med anbefalt strømstyrke. Dersom du bruker en sikring med høyere strømstyrke, kan du forårsake alvorlig skade Biltema Nordic Services AB

20 (1-3 ) 3 (4-6 ) KNAPPENES PLASSERING 1. På og av-knapp 2. Funksjonsvelger 3. Forhåndsinnstilte stasjoner (1, 2, 3, 4, 5, 6) 4. AF-funksjon (alternative frekvenser) 5. TA-funksjon (trafikkmeldinger) 6. PTY-funksjon (programtype) 7. Loudness-knapp (LD) 8. Modusvelger (MODE) 9. FM-bånd (BD) 10. CD-spor/knapp for søking 11. Automatisk søking 12. Knapp for å slå av lyd (MU) 13. Knapp for å løsne fronten ( ) 14. TFT-LCD-display 15. Knapp for CD-utmating ( ) 16. Hellingsknapp (TILT) 17. Automatisk søking (AS/PS) 18. Play/pause-knapp ( ) 19. Introknapp (spiller begynnelsen på alle spor) 20. Repetisjonsknapp 21. Knapp for tilfeldig avspilling 22. Velge 10 spor forover/bakover 23. Tilbakestillingsknapp 24. CD-åpning 25. SD/MMC-kortinngang RESET Biltema Nordic Services AB 20

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N REV 1.5 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Fjernkontroll generelle funksjoner 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Fjernkontroll generelle

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SILVERCREST KH 2278

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer