BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN"

Transkript

1 BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4

2 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter DVD-spelarens egenskaper Kom igång med din DVD-spelare Använd din DVD-spelare Basfunktioner Systeminställning Felsökning Tekniska specifikationer Underhåll SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Använd inte produkten på något annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning. Garantin gäller enbart om produkten använts på förskrivet sätt. Var noga med förarsäkerheten! Placera inte skärmen så att den blockerar förarens sikt, försämrar funktionen hos krockkuddarna eller något annat av fordonets tekniska system eller försämrar förarens förmåga att framföra fordonet. Se till att du sitter ordentligt fastspänd i säkerhetsbältet så att du inte råkar slå huvudet i skärmen vid plötsliga inbromsningar, bilolyckor eller andra incidenter. Försök inte installera eller laga skärmen på egen hand utan överlåt det åt kvalificerad personal, då en oinsatt person kan ådra sig elchocker eller andra skador vid försök till installation. Se till att inte bilbatteriet laddas ur då du använder skärmen medan bilen står stilla. För att undvika urladdning av batteriet rekommenderas att motorn är påslagen när skärmen används. Plocka inte isär eller förändra produkten på något sätt, det kan orsaka skador som inte omfattas av garantin. Rengör inte skärmen med kemiska lösningar eller frätande rengöringsmedel då det kan orsaka permanent skada på skärmen. Undvik att installera produkten i direkt solljus eller nära ett ventilationsutblås. Vänligen notera att normal arbetstemperatur för produkten ligger mellan -5 och +50 C. Om temperaturen i bilen är extremt hög måste den sänkas innan produkten får användas. Om temperaturen i bilen är väldigt låg och skärmen slås på strax efter att värmefläkten satts igång kan det bildas kondens på skärmen. Stäng då genast av skärmen, annars kan de inre komponenterna kortsluta. Låt skärmen vila i ca 1 h så att kondensen försvinner innan du startar den igen. Vid extremt kalla temperaturer kan rörelserna på skärmen bli långsamma och bilden mörk. Det betyder inte att det är fel på skärmen. Produkten kommer att fungera normalt igen så snart den når arbetstemperatur. Tappa inte LCD-skärmen och slå inte på den med ett hårt föremål då det kan orsaka permanent skada på skärmen. Om skärmen skulle gå sönder, undvik att röra vid glas och vätskor. Om du ändå råkar komma i kontakt med glas eller vätskor, skölj med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp. På grund av olika specifikationer för olika bilar, var vänlig se till att skärmen är placerad på ett sådant ställe att den inte blockerar något ventilationsutblås. Mata inte in andra föremål än vad som avses i DVD-spelaren, det kan leda till att mekanismen förstörs. Skydda dina DVD-skivor. När du lämnar bilen, se till att ta ut skivan ur spelaren och förvara den så att den ej kommer i kontakt med direkt solljus. Hetta och fukt kan göra skivan obrukbar. Använd medföljande skruvar för att sätta fast metallfästplattan på skärmen. 2

3 SE DVD-SPELAREN 9,2" TFT/LCD-skärm (16:9) Fäste för takmontering Pixlar: 800 RGB (W) x 480 (H) Visningsvinkel (upp/ner/vänster/höger): 45/55/65/65 NTSC- och PAL-kompatibel Inställbar färg/kontrast/ljusstyrka/nyans Manuell justering av skärmvinkel, justerbar i höjdled 150 Vit diodlampa Automatiskt skydd vid uppstart Inbyggd IR-sändare för trådlösa IR-hörlurar IR-fjärrkontroll Display på skärmen 2 x AV-ingång 1 x AV-utgång Mekanism för inmatning av skiva Kan läsa följande format: DVD±R, DVD±RW, CD-DA-RW, VCD, SVCD, MP3 och MPEG4 FM-sändare för ljuduppspelning från bilens ljudsystem via en FM-mottagare (frekvens: 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7 och 89.9 MHz) DVD-VIDEOEGENSKAPER Enheten tillhandahåller följande funktioner utöver hög bild- och ljudkvalitet: Multiljudfunktion Lagring av upp till 8 olika språk för en och samma film. Multivinkelfunktion Kan visa en film ur valbart perspektiv om den är filmad ur flera olika vinklar. Undertextfunktion Kan lagra undertexter på upp till 32 olika språk. SKIVUPPSPELNING DVD-spelaren kan spela upp följande format: DVD-skivor 12 cm Video CD-skivor 12 cm Audio CD-skivor 12 cm MP3-skivor 12 cm Om CD Extra-skivor En CD Extra-skiva är en skiva på vilken två sessioner har spelats in, dels en ljudsession och dels en datasession. Egentillverkade skivor med fler än 2 datasessioner kan inte spelas i denna DVD-videospelare. Regionskodning Alla DVD-spelare och DVD-skivor har en regionskodning som anges på förpackningen enligt figuren nedan. 3

4 SE SKÄRMEN 1. Diodlampa Lyser upp inne i bilen. 2. Återställningsknapp (RESET) Tryck på knappen med en penna eller ett spetsigt verktyg för att starta om DVD-spelaren. 3. På/av-knapp (POWER) Tryck på knappen för att slå på/av DVD-spelaren. 4. Menyknapp (MENU) Tryck på knappen för att starta TFT-menyn, tryck en gång till för att göra ett menyval. 5. SRC Tryck på knappen för att välja videoingångsläge (DVD-IN, AV IN1 och AV IN2). 6. VOL(-)-knapp Tryck på knappen för att sänka ett värde i menyn (t.ex. volymen) 7. VOL (+)-knapp Tryck på knappen för att öka ett värde i menyn (t.ex. volymen) 8. Lampknapp Flytta till på/av-läge och tryck sedan på knappen för att slå på/av diodlampan 9. Knapp för öppning av panelen Tryck på knappen för att öppna LCD-panelen. 10. Knapp för bakåtspolning (REW) Tryck på knappen för att hoppa till föregående kapitel/spår, håll in knappen för att spola bakåt i innevarande spår. 11. Knapp för framåtspolning (FF) Tryck på knappen för att hoppa till nästa kapitel/spår, håll in knappen för att spola framåt i innevarande spår. 12. Stoppknapp (STOP) Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen återupptar uppspelningen från samma ställe. Tryck två gånger på stoppknappen för att helt stänga av uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen startar då uppspelningen från början. 13. Start/pausknapp (PLAY) Tryck på knappen för att påbörja eller göra paus i uppspelning. 14. Knapp för utmatning av skiva (EJECT) Tryck på knappen för att mata ut skivan. 15. IR-fönster Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen och skickar IR-signaler till de trådlösa hörlurarna. 16. Skruvhål Anslut spelaren till metallfästplattan genom att skruva i skruvar i dessa hål. 17. Avstängningsknapp för LCD-skärmen Tryck på knappen för att stänga av LCD-skärmen. 18. Inmatning För inmatning av skiva. VARNING! Fungerar endast om diodlampans gröna kabel är ansluten till dörrsensorn. Diodlampan släcks när bildörren stängs. 4

5 SE FJÄRRKONTROLLEN 1. På/av (POWER) Tryck på knappen för att slå på/av DVD-spelaren. 2. Inställningar (SET UP) Tryck på knappen för att få åtkomst till menyn för justering av DVD-inställningar. 3. Ljudavstängning (MUTE) Tryck på knappen för att slå på/av ljudet. 4. Utmatning av skiva Tryck på knappen för att mata ut skivan Tryck på någon av knapparna för att ange nummer, t.ex. vid val av inställningar eller spår/kapitel. 6. Föregående Tryck på knappen för att hoppa till föregående kapitel/spår. 7. Start/paus Tryck på knappen för att starta eller göra paus i uppspelning 8. Ljud (AUDIO) DVD: tryck på knappen för att byta språk under uppspelning. VCD/CD: tryck på knappen för att byta ljudkanal (vänster, höger och stereo) under uppspelning. 9. Pilar och ENTER Tryck på pilknapparna för att navigera i en meny och tryck på ENTER-knappen för att verkställa ändringar i inställningarna. 10. Bakåtspolning Tryck på knappen för att snabbt spola bakåt i spåret/kapitlet. 11. Slumpvis uppspelning (RANDOM) Tryck på knappen för att spela upp kapitel/spår i slumpvis ordning. 12. A B Tryck på knappen för att upprepa uppspelningen från punkt A till punkt B. 13. SRC Tryck på knappen för att välja videoingångsläge (DVD-IN, AV IN1 och AV IN2). 14. Återgå (RETURN) Tryck på knappen för att återgå till huvudmenyn, tryck igen för att återgå till senaste uppspelningspunkt. 15. Vinkel (ANGLE) Tryck på knappen för att välja en annan visningsvinkel fungerar bara om filmen är inspelad ur flera olika vinklar. 16. Zoom (ZOOM) Tryck på knappen för att zooma in eller ut under filmuppspelningen. 17. Upprepning (REPEAT) Tryck på knappen för att upprepa spåret/kapitlet eller hela skivan. 18. Titel (TITLE) Tryck på knappen för att komma till skivans titelmeny. 5

6 SE 19. Framåtspolning Tryck på knappen för att snabbt spola framåt i spåret/kapitlet. 20. Undertext (SUBTITLE) Tryck på knappen för att välja och slå igång undertext under uppspelning. 21. Meny (MENU) Tryck på knappen för att få fram skivans huvudmeny. 22. VOL-/VOL+ Tryck på knapparna för att sänka/höja volymen. 23. Nästa Tryck på knappen för att hoppa till nästa kapitel/spår. 24. Stopp Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen återupptar uppspelningen från samma ställe. Tryck två gånger på stoppknappen för att helt stänga av uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen startar då uppspelningen från början. 25. Visa (DISPLAY) Tryck på knappen för att visa uppspelningsinformation (t.ex. titel, kapitel/spår och tid). 26. Gå till (GO TO) Tryck på knappen för att påbörja uppspelning av valt kapitel/spår eller vald tid. KOM IGÅNG MED DIN DVD-SPELARE Förpackningens innehåll: DVD-spelare IR-fjärrkontroll med batteri AV-kabel 6 st. skruvar 4,2 x 16 4 st. skruvar 4 x 8 Fästplatta av metall Bruksanvisning Gummitätning VARNING! Använd inga andra tillbehör för installation än de som följer med i förpackningen då det kan resultera i skada på apparaten. Installera din DVD-spelare OBS! Försök inte installera eller laga skärmen på egen hand utan överlåt det åt kvalificerad personal, då en oinsatt person kan ådra sig elchocker eller andra skador vid försök till installation. OBS! VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU INTE BORRAR ELLER SKRUVAR HÅL GENOM BILTAKET VID MONTERING. 8. AV UT 7. AV IN2 6. AV IN1 1. B+ (gul) 2. ACC (röd) 3. GND (svart) 4. Dörr (grön) Kabeldragning och anslutningar 1. Batteri + kabel (gul) För anslutning till bilbatteriets positiva pol 2. ACC-strömkabel (röd) För strömförsörjning när startnyckeln är i ACC-läge 3. Jordkabel (svart) För anslutning till en metalldel i bilens chassi, fästs med medföljande metallskruv 4. Dörrkabel (grön) Ansluts till bilens dörrsensor så att DVD-spelarens diodlampa tänds och släcks när man öppnar och stänger bildörren 5. FM-antenn Skickar signaler till FM-mottagaren 6. AUX A/V-ingång 1 7. AUX A/V-ingång 2 8. AUX A/V-utgång Reserv A/V-utgång för extern skärm, signalen speglar vad som visas på DVD-spelaren, volymfunktionen påverkar inte reserv A/V-utgången. 9. Polaritetsomkopplare Skjut omkopplaren till (-) om fordonets elsystem är negativt och till (+) om det är positivt Polaritetsomkopplare 5. FM-antenn OBS! Se till att dra omkopplaren ända fram och låt den stanna i det valda läget för att undvika skada 6

7 SE Installera DVD-spelaren Kontrollera vilket sorts elsystem bilen har. Anpassa polaritetsomkopplaren efter elsystemet enligt instruktioner ovan. För att undvika kortslutning, ta ur nyckeln ur tändningslåset och koppla ifrån batteriterminalen. Koppla ur taklampan. Fäst metallfästplattan i taket med hjälp av 4,2 x 16-skruvarna. OBS! Täck inte över taklampan. Dra ur taklampans strömkabel och signalkabel genom taklampans öppning. Placera gummitätningen på DVD-spelaren. VIKTIGT! Kom ihåg att ansluta den röda kabeln till tändningslåsets ACC-läge. I annat fall kan batteriet laddas ur. Om en säkring har gått, se först till att det inte är kablarna som har orsakat kortslutning, och ersätt därefter den gamla säkringen med en ny av samma sort. Låt inte några icke inkopplade kablar eller terminaler vidröra några av bilens metalldelar eller annat ledande material. För att undvika kortslutning, avlägsna inte höljena från de oanvända terminalerna eller från ändarna på de icke inkopplade kablarna. När skärmen är installerad, kontrollera att bromsljus, blinkers, vindrutetorkare och annat fungerar som det ska. Isolera icke inkopplade kablar med eltjep eller liknande. ANVÄND DIN DVD-SPELARE Öppna DVD-spelaren Tryck på öppna-knappen för att låsa upp LCD-panelen. Anslut ingångs- och utgångskablar. Anslut kablarna i följande ordning: jordkabel, batterikabel, ACC-kabel och dörrkabel. Fäst DVD-spelaren vid metallfästplattan med hjälp av 4 x 8-skruvarna. Öppningsknapp Fäll DVD-spelaren neråt till önskad vinkel. OBS! LCD-panelen kan fällas ut i högst 150 vinkel. Försök inte fälla den längre än så. Max 150 Fyra 4 x 8-skruvar Återanslut batteriterminalen. Stäng DVD-spelaren Fäll LCD-panelen uppåt tills du hör att låset klickar till. OBS! Försäkra dig om att inga sladdar eller andra föremål fastnar i panelen när du stänger den. Stäng för säkerhets skull panelen när du inte använder den. Stäng 7

8 SE Använd fjärrkontrollen 1. Skjut batterihållarens reglage i pilens riktning medan du drar ut batterihållaren. BASFUNKTIONER Starta DVD-spelaren Tryck på -knappen på fjärrkontrollen eller frontpanelen för att starta DVD-spelaren. Ingångskälla och format visas på skärmen. Namn på ingångskälla Ingångskällans format hittas automatiskt 2. Sätt i litiumbatteriet med (+)-sidan uppåt. 3. Skjut med ett finger tillbaka batterihållaren i fjärrkontrollen tills du hör låset klicka till. 4. Peka fjärrkontrollen mot DVD-spelaren och tryck på valfri knapp. VIKTIGT! Använd inte fjärrkontrollen utanför fordonet Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 3 meter från sensorn Se till att DVD-spelaren inte utsätts för direkt solljus eller annat skarpt ljus då det minskar känsligheten för signalerna från fjärrkontrollen Hinder mellan sensorn och fjärrkontrollen kan orsaka störningar i mottagningen Byt ut batteriet Om fjärrkontrollen inte fungerar eller om avståndet för signalutsändning minskar, byt ut batteriet. VIKTIGT! Släng det gamla batteriet på anvisad plats Kortslut inte batteripolerna och utsätt inte batteriet för eld då det kan få det att explodera Se till att inga barn leker med batteriet eller batterihållaren då de kan utgöra kvävningsrisk OBS! 1. Den förinställda ingångskällan är DVD-IN. 2. Om meddelandet NO DISC visas på skärmen, mata in en skiva i DVD-spelaren eller tryck på SRCknapen för att byta ingångskälla. Val av ingångskälla 1. När DVD-spelaren är på, tryck på SRC-knappen för att växla från ett ingångsläge till ett annat. 2. Lägena ändras i följande ordning: DVD-IN > AV 1 > AV 2 > DVD-IN. OBS! Man kan inte mata in en skiva om spelaren står i AV-läge. Stäng av DVD-spelaren Tryck på -knappen för att stänga av DVD-spelaren. 1. Om en skiva sitter i startar uppspelningen från senast spelade punkt nästa gång du startar spelaren. 2. Skivan kan inte matas ut när DVD-spelaren är avstängd. Spela upp en skiva 1. Om ingångskällan inte redan är inställd på DVD-IN, tryck på SRC-knappen för att ändra ingångskällan till DVD-IN. 2. Mata in en skiva i skåran på DVD-spelarens högra sida. Efter några sekunder visas meddelandet loading på skärmen. 3. Tryck på start/paus- eller ENTER-knappen. 4. För att avbryta uppspelningen, tryck på stoppknappen. 5. För att spela föregående spår/kapitel, tryck på föregående-knappen. 6. För att spela nästa spår/kapitel, tryck på nästaknappen. 7. För att göra en paus i, eller återuppta, uppspelningen, tryck på start/paus-knappen. 8. Tryck på utmatningsknappen för att mata ut skivan ur DVD-spelaren. 9. Tryck på på/av-knappen för att stänga av DVD-spelaren. 8

9 SE OBS! Om uppspelningen avbryts genom att man stänger av DVD-spelaren kommer skivan att spelas upp från början när spelaren startas igen. Om man trycker på stoppknappen under uppspelning och sedan på startknappen påbörjas uppspelningen från början av det senaste spåret/kapitlet som spelades upp, inte från den punkt i spåret/kapitlet där uppspelningen avbröts. Stäng av ljudet 1. Tryck på ljudavstängningsknappen (MUTE) för att stänga av ljudet under uppspelning. 2. Tryck på knappen en gång till för att få tillbaka ljudet. Spela DVD-skivor Åtkomst till rotmenyn Tryck på menyknappen (MENU) under uppspelning för att visa menyn. En DVD är uppdelad i olika sektioner som kallas titlar och kapitel. När du spelar en DVD-skiva dyker skivans rotmeny upp på skärmen. Innehållet i menyn varierar från skiva till skiva. Tryck på menyknappen igen för att visa menyn under uppspelning. Vissa DVD-skivor låter dig bara välja uppspelningsalternativ genom rotmenyn. Visning av uppspelningsinformation Under uppspelning, tryck upprepade gånger på visningsknappen (DISPLAY) för att visa följande: Byte av ljudspår under uppspelning 1. Tryck på ljudknappen (AUDIO) för att byta ljudspår under uppspelning av en DVD-skiva. Aktuellt språknummer, det totala antalet tillgängliga ljudspår (språk) och aktuellt språk visas på skärmen. 2. Om det finns flera olika språk tillgängliga, tryck på ljudknappen en gång till för att söka igenom språken. Informationsrutan försvinner automatiskt om ljudknappen inte har tryckts ner på 3 sekunder. OBS! Vissa DVD-spelare ger bara åtkomst till denna funktion genom DVD-menyn. Slå igång undertext och byt språk för undertext 1. Tryck på undertextknappen (SUBTITLE) för att byta språk på undertextningen under uppspelning. Aktuellt språknummer, det totala antalet tillgängliga språk samt aktuellt språk visas på skärmen. 2. Om det finns flera språk tillgängliga, tryck på undertextknappen en gång till för att söka igenom språken. 3. För att stänga av undertextning, tryck på knappen upprepade gånger tills subtitle off dyker upp på skärmen. Informationsrutan försvinner automatiskt om undertextknappen inte har tryckts ner på 3 sekunder. OBS! Vissa DVD-spelare ger bara åtkomst till denna funktion genom DVD-menyn. Upprepad uppspelning För upprepning av ett kapitel, en titel, eller båda: Tryck upprepade gånger på upprepningsknappen (REPEAT) under uppspelning för att söka igenom tillgängliga inställningar. Chapter upprepar aktuellt kapitel Title upprepar aktuell titel All upprepar alla kapitel och titlar Off återgår till normalt uppspelningsläge För upprepning av ett utvalt segment 1. Tryck på A B under uppspelning för att ställa in startpunkten (A). 2. Tryck på A B igen för att ställa in slutpunkten (B). Spelaren spelar upp segmentet mellan punkt A och punkt B upprepade gånger. 3. För avbrytning av upprepningen och återgång till normal uppspelning, tryck på A B en gång till. 9

10 SE Byte av visningsvinkel under uppspelning För byte av visningsvinkel: 1. Tryck på vinkelknappen (ANGLE) för att söka igenom tillgängliga visningsvinklar under uppspelning. Aktuellt vinkelnummer och det totala antalet tillgängliga vinklar visas på skärmen. 2. Tryck på vinkelknappen igen för att välja en annan vinkel, tryck sedan en gång till för att återgå till normal visningsvinkel. Informationsrutan försvinner automatiskt om vinkelknappen inte har tryckts ner på 3 sekunder. OBS! Visningsvinklar är tillgängliga på DVD-skivan om denna ikon finns på baksidan av DVD-fodralet. Zoomfunktion För att zooma in i bilden: Tryck på zoomknappen under uppspelning för att söka igenom tillgängliga zoominställningar (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x och normal). OBS! När du tittar på JPG/JPEG-bilder från en skiva, tryck på zoomknappen och sedan på framåt- eller bakåtspolningsknappen för att ändra zoominställningarna. Spela CD-skivor För visning av speltid och aktuellt spår: Tryck på Visningsknappen (DISPLAY) under uppspelning så visas skivtyp, aktuell tid, aktuellt spårnummer och totalt antal spår på skärmen. För upprepning av ett spår eller en hel skiva Tryck på upprepningsknappen (REPEAT) upprepade gånger under uppspelning för att söka igenom tillgängliga inställningar. Track Upprepar aktuellt spår All Upprepar hela CD-skivan Off Återgår till normalt uppspelningsläge För upprepning av ett utvalt segment 1. Tryck på A B under uppspelning för att ställa in startpunkten (A). 2. Tryck på A B igen för att ställa in slutpunkten (B). Spelaren spelar upp segmentet mellan punkt A och punkt B upprepade gånger. 3. För avbrytning av upprepningen och återgång till normal uppspelning, tryck på A B en gång till. SYSTEMINSTÄLLNING Ändring i bildkvalitet och inställning av frekvens för FM-sändaren Menyn För att justera bilden, använd menyknappen (MENU) för att välja de egenskaper du vill justera. 1. Håll fjärrkontrollens menyknapp (MENU) intryckt i mer än 1 sekund. Användarmenyn öppnas. 2. Tryck upprepade gånger på menyknappen för att välja en av de tillgängliga inställningarna, tryck sedan på [<] och [>]-knapparna för att ändra värdet: Följande inställningar finns tillgängliga för ändring Contrast justera kontrasten i bilden Brightness justera ljusstyrkan i bilden Color justera färgen i bilden Tint justera nyansen i bilden (endast valbart hos NTSC-system) Widescreen välj något av visningslägena wide (16:9) eller normal (4:3) OBS! I wide-läget dras normala bilder ut över hela skärmen i vågrät riktning, i normal-läget blir normala bilder inte utdragna utan visas utan förvrängning. LAC Enable kompenserar för låg vinkel, när funktionen är igång ser bilden väldigt jämn ut FMT Freq välj frekvens för FM-sändaren (88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7 eller 89.9 MHz) beroende på frekvensen hos din radiomottagare eller FM-hörlur Reset återställ menyn till ursprungsläge FM-sändaren Användning av FM-sändaren för radio: 1. Håll fjärrkontrollens menyknapp (MENU) intryckt i mer än 1 sekund. Användarmenyn öppnas. 2. Tryck upprepade gånger på menyknappen för att välja FMT Freq, tryck sedan på [<] och [>]- knapparna för att byta frekvens. 3. Gå ut ur menyn. Ställ in FM-radion på din bilstereo eller i dina FMhörlurar på samma frekvens som du valde i steg 2. Ljudet från DVD-spelaren tas nu upp av FM-radion. 10

11 SE OSD-menyn Tryck på SETUP på fjärrkontrollen, OSD-menyn öppnas. MENY Generella inställningar Högtalarinställningar Preferenser BESKRIVNING TV-DISPLAY: modifierar skärmen om dess bredd/höjd-förhållanden inte stämmer överens med DVD-spelarens. Välj bland följande: Normal/PS Normal/LB Wide ANGLE MARK: här kan du välja en annan visningsvinkel om skivan har stöd för det. Du kan låta inställningen vara på eller av (ON eller OFF). OSD LANG: här kan du välja språk för DVD-spelarens meny. Välj bland följande: Engelska Franska Spanska Italienska CAPTIONS: här kan du välja text för DVD-uppspelning. Du kan låta inställningen vara på eller av (ON eller OFF). SCREEN SAVER: skyddar skärmen om den står i pausläge i mer än 5 minuter. Du kan låta inställningen vara på eller av (ON eller OFF). DOWNMIX: gäller för dolby digital-ljud. Välj bland följande: Stereo L-mono R-mono Mix-mono DYNAMIC: här kan du välja ett annat proportionsförhållande på db. Välj bland följande: Full 3/4 1/2 1/4 Off TV TYPE: här kan du välja TV-system. Välj bland följande: PAL AUTO NTSC AUDIO: här kan du välja språk på ljudspår. Välj bland följande: Engelska Franska Spanska Tyska Kinesiska Ryska Thailändska DISC MENU: här kan du välja språk för undertexter. Välj bland följande: Engelska Franska Spanska Tyska Kinesiska Ryska Thailändska PARENTAL: här kan du begränsa filmtittandet till en viss ålder. Välj 1 8: 1 = KID SAF (barntillåten) 2 = G (allmän publik) 3 = PG (i vuxens sällskap) 4 = PG 13 (innehåller material som kan vara olämpligt för barn under 13 år) 5 = PGR (innehåller material som kan vara olämpligt för barn under 17 år) 6 = R (innehåller material som kan vara olämpligt för barn under 17 år) 7 = NC 17 (rekommenderas ej för barn under 17 år) 8 = ADULT (förvald inställning, barnförbjuden p.g.a. starkt grafiskt innehåll) När du har valt inställning, tryck på ENTER och ange ditt 4-siffriga lösenord (det förinställda lösenordet är 3308). Tryck på ENTER igen för att bekräfta lösenordet. PASSWORD: här kan du ändra det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Det förinställda lösenordet 3308 fungerar inte längre när du har bytt lösenord. DEFAULT: återställer alla fabriksinställningar. 11

12 SE Skräddarsy DVD-inställningar För att ändra i menyn för generella inställningar: 1. Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas. 2. Tryck på [<] eller [>] tills du hittar menyn för generella inställningar. Öppna menyn. 3. Tryck på [^] eller [v] för att välja vad som ska ställas in. Välj bland följande: TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANG, CAPTIONS och SCREEN SAVER. 4. Tryck på ENTER för att öppna önskad meny, tryck sedan på [^] eller [v] för att välja inställningsvärden. 5. Tryck på ENTER för att bekräfta. 6. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. För att ändra i menyn för högtalarinställningar: 1. Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas. 2. Tryck på [<] eller [>] tills du hittar menyn för högtalarinställningar. Öppna menyn. 3. Tryck på [^] eller [v] för att välja vad som ska ställas in. Välj bland följande: DOWNMIX, DUAL MONO och DYNAMIC. 4. Tryck på ENTER för att öppna önskad meny, tryck sedan på [^] eller [v] för att välja inställningsvärden. 5. Tryck på ENTER för att bekräfta. 6. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. För att ändra i menyn för preferenser: 1. Den här inställningen är endast tillgänglig när uppspelningen är stoppad eller när det inte finns någon skiva i DVD-spelaren. 2. Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas. 3. Tryck på [<] eller [>] tills du hittar menyn för preferenser. Öppna menyn. 4. Tryck på [^] eller [v] för att välja vad som ska ställas in. Välj bland följande: TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, PASSWORD och DEFAULT. 5. Tryck på ENTER för att öppna önskad meny, tryck sedan på [^] eller [v] för att välja inställningsvärden. 6. Tryck på ENTER för att bekräfta. 7. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning Strömkälla:... fordonets batteri (DC +10 V ~ + 16 V) Arbetsspänning:... DC + 14 V Mekanism:... Manuell öppning/stängning Skärmvinkel:... Justerbar i höjdled >150 Pixlar: RGB(W) x 480(H) Visningsvinkel (uppåt/ neråt/vänster/höger):... 45/55/65/65 Arbetsström:... <200 ma Diodlampa:... <2 W Arbetstemperatur: till +50 C Förvaringstemperatur: till +70 C UNDERHÅLL Hantering av skivor För att hålla skivan ren, rör inte vid den spelbara sidan (den utan etikett). Fäst inte papper eller tejp på skivan. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekälla Förvara skivan i ett fodral mellan användningarna Rengöring av skivor Innan du spelar skivan, torka den i riktning utåt från mitten med hjälp av en ren tygtrasa. Underhåll av LCD-panelen Torka av eventuellt damm med en mjuk, torr tygtrasa Ytan repas lätt, gnid den inte med hårda föremål Använd inga kemiska lösningsmedel, rengöringsmedel eller frätande ämnen för att avlägsna smuts från ytan på skärmen. 12

13 SE FELSÖKNING Om uppspelningen stannar av, skärmen blir svart eller spelaren krånglar på något annat sätt, stäng av spelaren och starta den igen. Om spelaren inte svarar tryck på återställningsknappen på frontpanelen. PROBLEM ORSAK LÖSNING Skivan spelas inte. Skivan har matats in på fel sätt Mata in skivan igen med etiketten uppåt mot taket Skivformatet stöds inte Kontrollera formatet Skivan är smutsig eller repig Rengör eller byt ut skivan Spelaren slutar plötsligt fungera eller så blir skärmen svart Fel på spelaren Försök med att stänga av och starta spelaren. Om den fortfarande inte svarar, tryck på återställningsknappen. Spelaren startar inte Bilens tändning (eller ACC) är inte på Sätt i bilnyckeln i tändningslåset och vrid den till ACC-läget Det har kommit in kondens i spelaren Vänta i ca 1 h tills kondensen förångats Spelaren fungerar inte som den ska Batteriet behöver bytas ut Byt ut batteriet IR-fönstret på spelaren eller fjärrkontrollen är smutsigt Anslutningarna sitter löst Rengör IR-fönstret på spelaren och fjärrkontrollen Kontrollera och justera alla anslutningar Bildrutor hoppas över Skivan är smutsig eller repig Rengör eller byt ut skivan Suddig bild Störningar från närliggande starkt avgivande Flytta bort fordonet från störningskällan föremål (t.ex. högspänningsledning, transformatorstation, flygplan) Bilden är mörk 1. Spelaren är utsatt för låg temperatur 2. Ljusstyrkan är för lågt inställd 1. Låt spelaren stå på i några minuter så kommer bilden att bli ljusare 2. Justera ljusstyrkan Det kommer inget ljud från de trådlösa hörlurarna 1. Hörlurarna är inte påslagna 2. Batteriet i hörlurarna är för dåligt 3. Det finns hinder i vägen för sändaren eller så befinner den sig på för långt avstånd från mottagningsområdet 1. Slå på hörlurarna 2. Byt ut eller ladda upp batterierna 3. Avlägsna hindren eller flytta hörlurarna närmare mottagningsområdet 13

14 NO KINOANLEGG FOR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FARGESKJERM MED DVD-SPILLER INNHOLD: Sikkerhetsforskrifter DVD-spillerens egenskaper Komme i gang med DVD-spilleren Bruke DVD-spilleren Basisfunksjoner Systeminnstilling Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Vedlikehold SIKKERHETSFORSKRIFTER Bruk ikke produktet på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Garantien gjelder kun om produktet er brukt på foreskrevet måte. Vær nøye med førersikkerheten! Plasser ikke skjermen slik at den blokkerer førerens sikt, reduserer funksjonen til kollisjonsputene eller bilens tekniske system for øvrig eller nedsetter førerens evne til å kjøre bilen. Sørg for at du sitter ordentlig fastspent i sikkerhetsbeltet, slik at du ikke slår hodet i skjermen ved plutselig nedbremsing, eller ved eventuelle ulykker og uhell. Prøv ikke å installere eller reparere skjermen på egen hånd, men overlat det til kvalifisert personale. En ukvalifisert person kan påføre seg selv elektrisk støt eller andre skader ved forsøk på installasjon. Pass på at bilbatteriet ikke lades ut når du bruker skjermen mens bilen står stille. For at utlading av batteriet skal unngås, bør motoren være i gang når skjermen brukes. Ta ikke fra hverandre eller modifiser ikke produktet på noen som helst måte, fordi dette kan forårsake skader som ikke omfattes av garantien. Rengjør ikke skjermen med kjemiske løsemidler eller etsende rengjøringsmidler, fordi dette kan forårsake permanent skade på skjermen. Unngå å installere produktet slik at det utsettes for direkte sollys eller nær ventilasjonsåpningene der luft blåses ut. Normal arbeidstemperatur for produktet ligger på mellom -5 og +50 C. Dersom temperaturen i bilen er ekstremt høy, må den senkes før produktet brukes. Dersom temperaturen i bilen er svært lav, og skjermen slås på like etter at varmeviften er satt på, kan det dannes kondens på skjermen. Slå da straks av skjermen, ellers kan det oppstå kortslutning i de innvendige delene. La skjermen hvile i ca. 1 time før du starter den igjen, slik at kondensen forsvinner. Ved ekstremt lave temperaturer kan bevegelsene på skjermen bli langsomme og bildet mørkt. Dette betyr ikke at det er feil på skjermen. Produktet vil fungere normalt igjen så snart det er kommet opp i arbeidstemperatur. Mist ikke LCD-skjermen i bakken, og slå ikke på den med en hard gjenstand, fordi dette kan forårsake permanent skade på skjermen. Om skjermen skulle gå i stykker, unngå å berøre glass og væsker. Skulle du likevel komme i kontakt med glass eller væsker, skyll med rikelige menger vann, og oppsøk lege. På grunn av ulike spesifikasjoner for ulike biler, finn selv et sted for plassering av skjermen slik at den ikke blokkerer noen ventilasjonsåpning. Mat ikke inn andre gjenstander enn beregnet i DVD-spilleren, fordi dette kan føre til at mekanismen ødelegges. Beskytt DVD-ene dine. Når du forlater bilen, ta DVD-en ut av spilleren, og oppbevar den slik at den ikke kommer i kontakt med direkte sollys. Sterk varme og fukt kan gjøre en DVD ubrukelig. Bruk medfølgende skruer for å feste metallfesteplaten på skjermen. 14

15 NO DVD-SPILLEREN 9,2" TFT/LCD-skjerm (16:9) Feste for takmontering Piksler: 800 RGB (W) x 480 (H) Visningsvinkel (opp/ned/venstre/høyre): 45/55/65/65 NTSC- og PAL-kompatibel Innstillbar farge/kontrast/lysstyrke/nyanse Manuell justering av skjermvinkel, justerbar vertikalt 150 Hvitt diodelys Automatisk beskyttelse ved oppstart Innebygd IR-sender for trådløs IR-hodetelefon IR-fjernkontroll Display på skjermen 2 x AV-inngang 1 x AV-utgang Mekanisme for innmating av DVD/CD Kan lese følgende formater: DVD±R, DVD±RW, CD-DA-RW, VCD, SVCD, MP3 og MPEG4 FM-sender for lydavspilling fra bilens lydsystem via en FM-mottaker (frekvens: 88,1, 88,3, 88,5, 88,7, 88,9, 89,1, 89,3, 89,5, 89,7 og 89,9 MHz) DVD-VIDEOEGENSKAPER Enheten har følgende funksjoner i tillegg til høy bilde- og lydkvalitet: Multilydfunksjon Lagring av opptil 8 forskjellige språk for én og samme film. Multivinkelfunksjon Kan vise en film fra valgfritt perspektiv dersom den er filmet fra flere vinkler. Tekstfunksjon Kan lagre teksting på inntil 32 forskjellige språk. PLATEAVSPILLING DVD-spilleren kan spille følgende formater: DVD 12 cm Video CD 12 cm Audio CD 12 cm MP3 CD 12 cm Om CD Extra-plater En CD Extra-plate er en CD der to deler er spilt inn, en lyddel og en datadel. Egenproduserte CD-er med mer enn 2 datadeler kan ikke avspilles i denne DVDvideospilleren. Regionkoding Alle DVD-spillere og DVD-er har en regionkoding som er angitt på forpakningen som vist i figuren nedenfor. 15

16 NO SKJERM 1. Diodelys Lyser opp inne i bilen. 2. Tilbakestillingsknapp (RESET) Trykk på knappen med en penn eller en spiss gjenstand for omstart av DVD-spilleren. 3. På/av-knapp (POWER) Trykk på knappen for å slå på/av DVD-spilleren. 4. Menyknapp (MENU) Trykk på knappen for å starte TFT-menyen, trykk en gang til for å foreta et menyvalg. 5. SRC Trykk på knappen for å velge innstilling for videoinngang (DVD-IN, AV IN1 og AV IN2). 6. VOL(-)-knapp Trykk på knappen for å gå ned en verdi i menyen (f.eks. volum) 7. VOL (+)-knapp Trykk på knappen for å gå opp en verdi i menyen (f.eks. volum) 8. Lysknapp Flytt til på/av-innstilling, og trykk deretter på knappen for å slå på/av diodelyset 9. Knapp for åpning av panel Trykk på knappen for å åpne LCD-panelet. 10. Knapp for å spole bakover (REW) Trykk på knappen for å hoppe til forrige kapittel/spor, hold knappen inne for å spole bakover i sporet som spilles. 11. Knapp for å spole forover (FF) Trykk på knappen for å hoppe til neste kapittel/spor, hold knappen inne for å spole forover i sporet som spilles. 12. Stoppknapp (STOP) Trykk på knappen for å stoppe avspillingen. Et trykk på start-/pauseknappen gjenopptar avspillingen fra samme sted. Trykk to ganger på stoppknappen for å slå avspillingen helt av. Et trykk på start-/pauseknappen starter da avspillingen fra begynnelsen. 13. Start-/pauseknapp (PLAY) Trykk på knappen for å begynne eller ta en pause i avspillingen. 14. Knapp for utmating av plate Trykk på knappen for å mate ut platen. (EJECT) 15. IR-vindu Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen og sender IR-signaler til trådløs hodetelefon. 16. Skruehull Koble spilleren til metallfesteplaten ved å skru skruer i disse hullene. 17. Av-knapp for LCD-skjerm Trykk på knappen for å slå av LCD-skjermen. 18. Åpning For innmating av DVD/CD. ADVARSEL! Fungerer kun om diodelysets grønne kabel er koblet til dørsensoren. Diodelyset slokkes når bildøren lukkes. 16

17 NO FJERNKONTROLL 1. På/av (POWER) Trykk på knappen for å slå på/av DVD-spilleren. 2. Innstillinger (SET UP) Trykk på knappen for å få tilgang til menyen for justering av DVD-innstillinger. 3. Slå av lyd (MUTE) Trykk på knappen for å slå på/av lyd. 4. Utmating av plate Trykk på knappen for å mate ut platen Trykk på en av knappene for å angi nummer, f.eks. ved valg av innstillinger eller spor/kapittel. 6. Forrige Trykk på knappen for å hoppe til forrige kapittel/spor. 7. Start/pause Trykk på knappen for å starte eller ta en pause i avspillingen. 8. Lyd (AUDIO) DVD: Trykk på knappen for å skifte språk under avspilling. VCD/CD: Trykk på knappen for å skifte lydkanal (venstre, høyre og stereo) under avspilling. 9. Piler og ENTER Trykk på pilknappene for å navigere i en meny, og trykk på ENTER-knappen for å iverksette endringer i innstillingene. 10. Tilbakespoling Trykk på knappen for å spole raskt bakover i sporet/kapitlet. 11. Tilfeldig avspilling (RANDOM) Trykk på knappen for å spille kapitler/spor i tilfeldig rekkefølge. 12. A B Trykk på knappen for å gjenta avspillingen fra punkt A til punkt B. 13. SRC Trykk på knappen for å velge innstilling for videoinngang (DVD-IN, AV IN1 og AV IN2). 14. Gå tilbake (RETURN) Trykk på knappen for å gå tilbake til hovedmenyen, trykk igjen for å gå tilbake til det siste avspillingspunktet. 15. Vinkel (ANGLE) Trykk på knappen for å velge en annen visningsvinkel virker kun om filmen er innspilt fra flere vinkler. 16. Zoom (ZOOM) Trykk på knappen for å zoome inn eller ut under avspilling av film. 17. Repetisjon (REPEAT) Trykk på knappen for å repetere spor/kapittel eller hele platen. 18. Tittel (TITLE) Trykk på knappen for å komme til platens tittelmeny. 17

18 NO 19. Spole forover Trykk på knappen for å spole raskt forover i spor/kapittel. 20. Teksting (SUBTITLE) Trykk på knappen for å velge og slå på teksting under avspilling. 21. Meny (MENU) Trykk på knappen for å få fram platens hovedmeny. 22. VOL-/VOL+ Trykk på knappene for å senke/heve volumet. 23. Neste Trykk på knappen for å hoppe til neste kapittel/spor. 24. Stopp Trykk på knappen for å stoppe avspillingen. Et trykk på start-/pauseknappen gjenopptar avspillingen fra samme sted. Trykk to ganger på stoppknappen for å slå avspillingen helt av. Et trykk på start-/pauseknappen starter da avspillingen fra begynnelsen. 25. Vise (DISPLAY) Trykk på knappen for å vise avspillingsinformasjon (f.eks. tittel, kapittel/spor og tid). 26. Gå til (GO TO) Trykk på knappen for å begynne avspilling av valgt kapittel/spor eller valgt tid. KOMME I GANG MED DVD-SPILLEREN Emballasjens innhold: DVD-spiller IR-fjernkontroll med batteri AV-kabel 6 stk. skruer 4,2 x 16 4 stk. skruer 4 x 8 Festeplate av metall Bruksanvisning Gummitetning ADVARSEL! Bruk ingen andre tilbehør for installasjon enn de som følger med i emballasjen, fordi dette kan resultere i skade på apparatet. Installere DVD-spilleren OBS! Prøv ikke å installere eller reparere skjermen på egen hånd, men overlat det til kvalifisert personale. En ukvalifisert person kan påføre seg selv elektrisk støt eller andre skader ved forsøk på installasjon. OBS! VÆR FORSIKTIG SLIK AT DU IKKE BORER ELLER SKRUER HULL GJENNOM BILTAKET VED MONTERING. 8. AV UT 7. AV IN2 6. AV IN1 1. B+ (gul) 2. ACC (rød) 3. GND (sort) 4. Dør (grønn) Kabeltrekking og tilkoblinger 1. Batteri + kabel (gul) For tilkobling til bilbatteriets positive pol 2. ACC-strømkabel (rød) For strømforsyning når startnøkkelen er i ACC-posisjon 3. Jordkabel (sort) For tilkobling til en metalldel i bilens chassis, festes med medfølgende metallskrue 4. Dørkabel (grønn) Kobles til bilens dørsensor slik at DVD-spillerens diodelys tennes og slokkes når bildøren åpnes og lukkes 5. FM-antenne Sender signaler til FM-mottakeren 6. AUX A/V-inngang 1 7. AUX A/V-inngang 2 8. AUX A/V-utgang Ekstra A/V-utgang for ekstern skjerm, signalet avspeiler det som vises på DVD-spilleren, volumfunksjonen påvirker ikke den ekstra A/V-utgangen. Polaritetsvelger 5. FM-antenne 9. Polaritetsvelger Skyv velgeren til (-) dersom bilens elektriske anlegg er negativt og til (+) om det er positivt. OBS! Pass på å dra velgeren helt fram, og la den bli værende i valgt posisjon for å unngå skade. 18

19 NO INSTALLERE DVD-SPILLEREN Finn ut hvilken type elektrisk anlegg bilen har. Tilpass polaritetsvelgeren til det elektriske anlegget som angitt i instruksjoner ovenfor. For å unngå kortslutning, ta nøkkelen ut av tenningslåsen, og koble fra batteriets polsko. Koble ut taklampen. Fest metallfesteplaten i taket ved hjelp av 4,2 x 16-skruene. OBS! Dekk ikke over taklampen. Dra taklampens strømkabel og signalkabel ut gjennom taklampens åpning. Plasser gummitetningen på DVD-spilleren. VIKTIG! Husk på å koble den røde kabelen til tenningslåsens ACC-posisjon. I motsatt fall kan batteriet lades ut. Dersom en sikring har gått, sjekk først at det ikke er kablene som har forårsaket kortslutning, og erstatt så den gamle sikringen med en ny av samme type. La ikke kabler eller tilkoblingspunkt/koblinger som ikke er innkoblet, berøre noen av bilens metalldeler eller annet ledende materiale. For å unngå kortslutning, fjern ikke isolatorer/ kapslinger fra ubrukte tilkoblingspunkt/koblinger eller fra endene på kablene som ikke er innkoblet. Når skjermen er installert, kontroller at bremselys, blinklys, vindusviskere og annet virker som de skal. Isoler kabler som ikke er innkoblet, med elteip eller lignende. BRUKE DVD-SPILLEREN Åpne DVD-spilleren Trykk på åpningsknappen for å låse opp LCD-panelet. Koble til inngangs- og utgangskabler. Koble til kablene i følgende rekkefølge: jordkabel, batterikabel, ACC-kabel og dørkabel. Fest DVD-spilleren til metallfesteplaten ved hjelp av 4 x 8-skruene. Åpningsknapp Fell DVD-spilleren ned til ønsket vinkel. OBS! LCD-panelet kan felles ut i høyst 150 vinkel. Prøv ikke å felle det lengre ut enn dette. Max 150 Fire 4 x 8-skruer Koble til batteriets polsko igjen. Stenge DVD-spilleren Fell LCD-panelet opp til du hører at låsen klikkes igjen. OBS! Forsikre deg om at ingen ledninger eller andre gjenstander setter seg fast i panelet når du stenger det. Steng for sikkerhets skyld panelet når du ikke bruker det. Steng 19

20 NO Bruke fjernkontrollen 1. Skyv batteriholderens regulering i pilens retning mens du drar ut batteriholderen. BASISFUNKSJONER Starte DVD-spilleren Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller frontpanelet for å starte DVD-spilleren. Inngangskilde og format vises på skjermen. Navn på inngangskilde 2. Sett i litiumbatteriet med (+)-siden oppover. 3. Skyv med én finger batteriholderen inn i fjernkontrollen igjen til du hører at låsen klikkes igjen. 4. Rett fjernkontrollen mot DVD-spilleren og trykk på valgfri knapp. VIKTIG! Bruk ikke fjernkontrollen utenfor bilen Bruk ikke fjernkontrollen mer enn 3 meter fra sensoren Pass på at DVD-spilleren ikke utsettes for direkte sollys eller annet sterkt lys, fordi dette reduserer følsomheten for signalene fra fjernkontrollen Hindringer mellom sensor og fjernkontroll kan skape forstyrrelser i mottaket Skifte batteri Dersom fjernkontrollen ikke virker, eller dersom avstanden for signalutsending blir mindre, skift batteri. VIKTIG! Kast det gamle batteriet i samsvar med lokale bestemmelser Kortslutt ikke batteripolene, og utsett ikke batteriet for ild, fordi det da kan eksplodere Pass på at barn ikke leker med batteri eller batteriholder, fordi disse kan utgjøre en risiko for kvelning Inngangskildens format blir automatisk funnet OBS! 1. Forhåndsinnstilt inngangskilde er DVD-IN. 2. Om meldingen NO DISC vises på skjermen, sett en plate i DVD-spilleren, eller trykk på SRC-knappen for å skifte inngangskilde. Velge inngangskilde 1. Når DVD-spilleren er på, trykk på SRC-knappen for å veksle fra en inngangsinnstilling til en annen. 2. Innstillingene endres i denne rekkefølgen: DVD-IN > AV 1 > AV 2 > DVD-IN. OBS! Du kan ikke sette i en plate om spilleren står i AV-posisjon. Slå av DVD-spilleren Trykk på -knappen for å slå av DVD-spilleren. 1. Dersom det sitter en plate i, vil avspillingen begynne fra det sist spilte punktet neste gang du starter spilleren. 2. Platen kan ikke tas ut når DVD-spilleren er slått av. Spille en plate 1. Dersom inngangskilden ikke allerede er innstilt på DVD-IN, trykk på SRC-knappen for å endre inngangskilden til DVD-IN. 2. Sett en plate inn i åpningen på DVD-spillerens høyre side. Etter noen sekunder vises meldingen loading på skjermen. 3. Trykk på start-/pause- eller ENTER-knappen. 4. For å avbryte avspillingen, trykk på stoppknappen. 5. For å spille forrige spor/kapittel, trykk på forrigeknappen. 6. For å spille neste spor/kapittel, trykk på nesteknappen. 7. For å ta en pause i eller gjenoppta avspillingen, trykk på start-/pause-knappen. 8. Trykk på utmatingsknappen for at platen skal mates ut av DVD-spilleren. 9. Trykk på på/av-knappen for å slå av DVD-spilleren. 20

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

BRUKSANVISNING DPU3390

BRUKSANVISNING DPU3390 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUKSANVISNING DPU3390 P b Pb Free Før du kobler opp, bruker eller justerer dette produktet, ber vi deg lese hele denne bruksanvisningen

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Clatronic DVD-spiller 592

Clatronic DVD-spiller 592 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhetstiltak. Sikkerhetsregler. Hovedfunksjoner. Oversikt over enheten. Fjernkontrollen. Bruke fjernkontrollen.

INNHOLD. Sikkerhetstiltak. Sikkerhetsregler. Hovedfunksjoner. Oversikt over enheten. Fjernkontrollen. Bruke fjernkontrollen. Takk for at du valgte vår bærbare DVD-spiller. Den har en bredskjerm på 7 tommer og en DVD-spiller. Enheten har den nyeste og mest avanserte elektronikken og er konstruert for bruk hjemme, i hoteller og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer