BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN"

Transkript

1 BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4

2 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter DVD-spelarens egenskaper Kom igång med din DVD-spelare Använd din DVD-spelare Basfunktioner Systeminställning Felsökning Tekniska specifikationer Underhåll SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Använd inte produkten på något annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning. Garantin gäller enbart om produkten använts på förskrivet sätt. Var noga med förarsäkerheten! Placera inte skärmen så att den blockerar förarens sikt, försämrar funktionen hos krockkuddarna eller något annat av fordonets tekniska system eller försämrar förarens förmåga att framföra fordonet. Se till att du sitter ordentligt fastspänd i säkerhetsbältet så att du inte råkar slå huvudet i skärmen vid plötsliga inbromsningar, bilolyckor eller andra incidenter. Försök inte installera eller laga skärmen på egen hand utan överlåt det åt kvalificerad personal, då en oinsatt person kan ådra sig elchocker eller andra skador vid försök till installation. Se till att inte bilbatteriet laddas ur då du använder skärmen medan bilen står stilla. För att undvika urladdning av batteriet rekommenderas att motorn är påslagen när skärmen används. Plocka inte isär eller förändra produkten på något sätt, det kan orsaka skador som inte omfattas av garantin. Rengör inte skärmen med kemiska lösningar eller frätande rengöringsmedel då det kan orsaka permanent skada på skärmen. Undvik att installera produkten i direkt solljus eller nära ett ventilationsutblås. Vänligen notera att normal arbetstemperatur för produkten ligger mellan -5 och +50 C. Om temperaturen i bilen är extremt hög måste den sänkas innan produkten får användas. Om temperaturen i bilen är väldigt låg och skärmen slås på strax efter att värmefläkten satts igång kan det bildas kondens på skärmen. Stäng då genast av skärmen, annars kan de inre komponenterna kortsluta. Låt skärmen vila i ca 1 h så att kondensen försvinner innan du startar den igen. Vid extremt kalla temperaturer kan rörelserna på skärmen bli långsamma och bilden mörk. Det betyder inte att det är fel på skärmen. Produkten kommer att fungera normalt igen så snart den når arbetstemperatur. Tappa inte LCD-skärmen och slå inte på den med ett hårt föremål då det kan orsaka permanent skada på skärmen. Om skärmen skulle gå sönder, undvik att röra vid glas och vätskor. Om du ändå råkar komma i kontakt med glas eller vätskor, skölj med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp. På grund av olika specifikationer för olika bilar, var vänlig se till att skärmen är placerad på ett sådant ställe att den inte blockerar något ventilationsutblås. Mata inte in andra föremål än vad som avses i DVD-spelaren, det kan leda till att mekanismen förstörs. Skydda dina DVD-skivor. När du lämnar bilen, se till att ta ut skivan ur spelaren och förvara den så att den ej kommer i kontakt med direkt solljus. Hetta och fukt kan göra skivan obrukbar. Använd medföljande skruvar för att sätta fast metallfästplattan på skärmen. 2

3 SE DVD-SPELAREN 9,2" TFT/LCD-skärm (16:9) Fäste för takmontering Pixlar: 800 RGB (W) x 480 (H) Visningsvinkel (upp/ner/vänster/höger): 45/55/65/65 NTSC- och PAL-kompatibel Inställbar färg/kontrast/ljusstyrka/nyans Manuell justering av skärmvinkel, justerbar i höjdled 150 Vit diodlampa Automatiskt skydd vid uppstart Inbyggd IR-sändare för trådlösa IR-hörlurar IR-fjärrkontroll Display på skärmen 2 x AV-ingång 1 x AV-utgång Mekanism för inmatning av skiva Kan läsa följande format: DVD±R, DVD±RW, CD-DA-RW, VCD, SVCD, MP3 och MPEG4 FM-sändare för ljuduppspelning från bilens ljudsystem via en FM-mottagare (frekvens: 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7 och 89.9 MHz) DVD-VIDEOEGENSKAPER Enheten tillhandahåller följande funktioner utöver hög bild- och ljudkvalitet: Multiljudfunktion Lagring av upp till 8 olika språk för en och samma film. Multivinkelfunktion Kan visa en film ur valbart perspektiv om den är filmad ur flera olika vinklar. Undertextfunktion Kan lagra undertexter på upp till 32 olika språk. SKIVUPPSPELNING DVD-spelaren kan spela upp följande format: DVD-skivor 12 cm Video CD-skivor 12 cm Audio CD-skivor 12 cm MP3-skivor 12 cm Om CD Extra-skivor En CD Extra-skiva är en skiva på vilken två sessioner har spelats in, dels en ljudsession och dels en datasession. Egentillverkade skivor med fler än 2 datasessioner kan inte spelas i denna DVD-videospelare. Regionskodning Alla DVD-spelare och DVD-skivor har en regionskodning som anges på förpackningen enligt figuren nedan. 3

4 SE SKÄRMEN 1. Diodlampa Lyser upp inne i bilen. 2. Återställningsknapp (RESET) Tryck på knappen med en penna eller ett spetsigt verktyg för att starta om DVD-spelaren. 3. På/av-knapp (POWER) Tryck på knappen för att slå på/av DVD-spelaren. 4. Menyknapp (MENU) Tryck på knappen för att starta TFT-menyn, tryck en gång till för att göra ett menyval. 5. SRC Tryck på knappen för att välja videoingångsläge (DVD-IN, AV IN1 och AV IN2). 6. VOL(-)-knapp Tryck på knappen för att sänka ett värde i menyn (t.ex. volymen) 7. VOL (+)-knapp Tryck på knappen för att öka ett värde i menyn (t.ex. volymen) 8. Lampknapp Flytta till på/av-läge och tryck sedan på knappen för att slå på/av diodlampan 9. Knapp för öppning av panelen Tryck på knappen för att öppna LCD-panelen. 10. Knapp för bakåtspolning (REW) Tryck på knappen för att hoppa till föregående kapitel/spår, håll in knappen för att spola bakåt i innevarande spår. 11. Knapp för framåtspolning (FF) Tryck på knappen för att hoppa till nästa kapitel/spår, håll in knappen för att spola framåt i innevarande spår. 12. Stoppknapp (STOP) Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen återupptar uppspelningen från samma ställe. Tryck två gånger på stoppknappen för att helt stänga av uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen startar då uppspelningen från början. 13. Start/pausknapp (PLAY) Tryck på knappen för att påbörja eller göra paus i uppspelning. 14. Knapp för utmatning av skiva (EJECT) Tryck på knappen för att mata ut skivan. 15. IR-fönster Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen och skickar IR-signaler till de trådlösa hörlurarna. 16. Skruvhål Anslut spelaren till metallfästplattan genom att skruva i skruvar i dessa hål. 17. Avstängningsknapp för LCD-skärmen Tryck på knappen för att stänga av LCD-skärmen. 18. Inmatning För inmatning av skiva. VARNING! Fungerar endast om diodlampans gröna kabel är ansluten till dörrsensorn. Diodlampan släcks när bildörren stängs. 4

5 SE FJÄRRKONTROLLEN 1. På/av (POWER) Tryck på knappen för att slå på/av DVD-spelaren. 2. Inställningar (SET UP) Tryck på knappen för att få åtkomst till menyn för justering av DVD-inställningar. 3. Ljudavstängning (MUTE) Tryck på knappen för att slå på/av ljudet. 4. Utmatning av skiva Tryck på knappen för att mata ut skivan Tryck på någon av knapparna för att ange nummer, t.ex. vid val av inställningar eller spår/kapitel. 6. Föregående Tryck på knappen för att hoppa till föregående kapitel/spår. 7. Start/paus Tryck på knappen för att starta eller göra paus i uppspelning 8. Ljud (AUDIO) DVD: tryck på knappen för att byta språk under uppspelning. VCD/CD: tryck på knappen för att byta ljudkanal (vänster, höger och stereo) under uppspelning. 9. Pilar och ENTER Tryck på pilknapparna för att navigera i en meny och tryck på ENTER-knappen för att verkställa ändringar i inställningarna. 10. Bakåtspolning Tryck på knappen för att snabbt spola bakåt i spåret/kapitlet. 11. Slumpvis uppspelning (RANDOM) Tryck på knappen för att spela upp kapitel/spår i slumpvis ordning. 12. A B Tryck på knappen för att upprepa uppspelningen från punkt A till punkt B. 13. SRC Tryck på knappen för att välja videoingångsläge (DVD-IN, AV IN1 och AV IN2). 14. Återgå (RETURN) Tryck på knappen för att återgå till huvudmenyn, tryck igen för att återgå till senaste uppspelningspunkt. 15. Vinkel (ANGLE) Tryck på knappen för att välja en annan visningsvinkel fungerar bara om filmen är inspelad ur flera olika vinklar. 16. Zoom (ZOOM) Tryck på knappen för att zooma in eller ut under filmuppspelningen. 17. Upprepning (REPEAT) Tryck på knappen för att upprepa spåret/kapitlet eller hela skivan. 18. Titel (TITLE) Tryck på knappen för att komma till skivans titelmeny. 5

6 SE 19. Framåtspolning Tryck på knappen för att snabbt spola framåt i spåret/kapitlet. 20. Undertext (SUBTITLE) Tryck på knappen för att välja och slå igång undertext under uppspelning. 21. Meny (MENU) Tryck på knappen för att få fram skivans huvudmeny. 22. VOL-/VOL+ Tryck på knapparna för att sänka/höja volymen. 23. Nästa Tryck på knappen för att hoppa till nästa kapitel/spår. 24. Stopp Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen återupptar uppspelningen från samma ställe. Tryck två gånger på stoppknappen för att helt stänga av uppspelningen. Ett tryck på start/pausknappen startar då uppspelningen från början. 25. Visa (DISPLAY) Tryck på knappen för att visa uppspelningsinformation (t.ex. titel, kapitel/spår och tid). 26. Gå till (GO TO) Tryck på knappen för att påbörja uppspelning av valt kapitel/spår eller vald tid. KOM IGÅNG MED DIN DVD-SPELARE Förpackningens innehåll: DVD-spelare IR-fjärrkontroll med batteri AV-kabel 6 st. skruvar 4,2 x 16 4 st. skruvar 4 x 8 Fästplatta av metall Bruksanvisning Gummitätning VARNING! Använd inga andra tillbehör för installation än de som följer med i förpackningen då det kan resultera i skada på apparaten. Installera din DVD-spelare OBS! Försök inte installera eller laga skärmen på egen hand utan överlåt det åt kvalificerad personal, då en oinsatt person kan ådra sig elchocker eller andra skador vid försök till installation. OBS! VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU INTE BORRAR ELLER SKRUVAR HÅL GENOM BILTAKET VID MONTERING. 8. AV UT 7. AV IN2 6. AV IN1 1. B+ (gul) 2. ACC (röd) 3. GND (svart) 4. Dörr (grön) Kabeldragning och anslutningar 1. Batteri + kabel (gul) För anslutning till bilbatteriets positiva pol 2. ACC-strömkabel (röd) För strömförsörjning när startnyckeln är i ACC-läge 3. Jordkabel (svart) För anslutning till en metalldel i bilens chassi, fästs med medföljande metallskruv 4. Dörrkabel (grön) Ansluts till bilens dörrsensor så att DVD-spelarens diodlampa tänds och släcks när man öppnar och stänger bildörren 5. FM-antenn Skickar signaler till FM-mottagaren 6. AUX A/V-ingång 1 7. AUX A/V-ingång 2 8. AUX A/V-utgång Reserv A/V-utgång för extern skärm, signalen speglar vad som visas på DVD-spelaren, volymfunktionen påverkar inte reserv A/V-utgången. 9. Polaritetsomkopplare Skjut omkopplaren till (-) om fordonets elsystem är negativt och till (+) om det är positivt Polaritetsomkopplare 5. FM-antenn OBS! Se till att dra omkopplaren ända fram och låt den stanna i det valda läget för att undvika skada 6

7 SE Installera DVD-spelaren Kontrollera vilket sorts elsystem bilen har. Anpassa polaritetsomkopplaren efter elsystemet enligt instruktioner ovan. För att undvika kortslutning, ta ur nyckeln ur tändningslåset och koppla ifrån batteriterminalen. Koppla ur taklampan. Fäst metallfästplattan i taket med hjälp av 4,2 x 16-skruvarna. OBS! Täck inte över taklampan. Dra ur taklampans strömkabel och signalkabel genom taklampans öppning. Placera gummitätningen på DVD-spelaren. VIKTIGT! Kom ihåg att ansluta den röda kabeln till tändningslåsets ACC-läge. I annat fall kan batteriet laddas ur. Om en säkring har gått, se först till att det inte är kablarna som har orsakat kortslutning, och ersätt därefter den gamla säkringen med en ny av samma sort. Låt inte några icke inkopplade kablar eller terminaler vidröra några av bilens metalldelar eller annat ledande material. För att undvika kortslutning, avlägsna inte höljena från de oanvända terminalerna eller från ändarna på de icke inkopplade kablarna. När skärmen är installerad, kontrollera att bromsljus, blinkers, vindrutetorkare och annat fungerar som det ska. Isolera icke inkopplade kablar med eltjep eller liknande. ANVÄND DIN DVD-SPELARE Öppna DVD-spelaren Tryck på öppna-knappen för att låsa upp LCD-panelen. Anslut ingångs- och utgångskablar. Anslut kablarna i följande ordning: jordkabel, batterikabel, ACC-kabel och dörrkabel. Fäst DVD-spelaren vid metallfästplattan med hjälp av 4 x 8-skruvarna. Öppningsknapp Fäll DVD-spelaren neråt till önskad vinkel. OBS! LCD-panelen kan fällas ut i högst 150 vinkel. Försök inte fälla den längre än så. Max 150 Fyra 4 x 8-skruvar Återanslut batteriterminalen. Stäng DVD-spelaren Fäll LCD-panelen uppåt tills du hör att låset klickar till. OBS! Försäkra dig om att inga sladdar eller andra föremål fastnar i panelen när du stänger den. Stäng för säkerhets skull panelen när du inte använder den. Stäng 7

8 SE Använd fjärrkontrollen 1. Skjut batterihållarens reglage i pilens riktning medan du drar ut batterihållaren. BASFUNKTIONER Starta DVD-spelaren Tryck på -knappen på fjärrkontrollen eller frontpanelen för att starta DVD-spelaren. Ingångskälla och format visas på skärmen. Namn på ingångskälla Ingångskällans format hittas automatiskt 2. Sätt i litiumbatteriet med (+)-sidan uppåt. 3. Skjut med ett finger tillbaka batterihållaren i fjärrkontrollen tills du hör låset klicka till. 4. Peka fjärrkontrollen mot DVD-spelaren och tryck på valfri knapp. VIKTIGT! Använd inte fjärrkontrollen utanför fordonet Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 3 meter från sensorn Se till att DVD-spelaren inte utsätts för direkt solljus eller annat skarpt ljus då det minskar känsligheten för signalerna från fjärrkontrollen Hinder mellan sensorn och fjärrkontrollen kan orsaka störningar i mottagningen Byt ut batteriet Om fjärrkontrollen inte fungerar eller om avståndet för signalutsändning minskar, byt ut batteriet. VIKTIGT! Släng det gamla batteriet på anvisad plats Kortslut inte batteripolerna och utsätt inte batteriet för eld då det kan få det att explodera Se till att inga barn leker med batteriet eller batterihållaren då de kan utgöra kvävningsrisk OBS! 1. Den förinställda ingångskällan är DVD-IN. 2. Om meddelandet NO DISC visas på skärmen, mata in en skiva i DVD-spelaren eller tryck på SRCknapen för att byta ingångskälla. Val av ingångskälla 1. När DVD-spelaren är på, tryck på SRC-knappen för att växla från ett ingångsläge till ett annat. 2. Lägena ändras i följande ordning: DVD-IN > AV 1 > AV 2 > DVD-IN. OBS! Man kan inte mata in en skiva om spelaren står i AV-läge. Stäng av DVD-spelaren Tryck på -knappen för att stänga av DVD-spelaren. 1. Om en skiva sitter i startar uppspelningen från senast spelade punkt nästa gång du startar spelaren. 2. Skivan kan inte matas ut när DVD-spelaren är avstängd. Spela upp en skiva 1. Om ingångskällan inte redan är inställd på DVD-IN, tryck på SRC-knappen för att ändra ingångskällan till DVD-IN. 2. Mata in en skiva i skåran på DVD-spelarens högra sida. Efter några sekunder visas meddelandet loading på skärmen. 3. Tryck på start/paus- eller ENTER-knappen. 4. För att avbryta uppspelningen, tryck på stoppknappen. 5. För att spela föregående spår/kapitel, tryck på föregående-knappen. 6. För att spela nästa spår/kapitel, tryck på nästaknappen. 7. För att göra en paus i, eller återuppta, uppspelningen, tryck på start/paus-knappen. 8. Tryck på utmatningsknappen för att mata ut skivan ur DVD-spelaren. 9. Tryck på på/av-knappen för att stänga av DVD-spelaren. 8

9 SE OBS! Om uppspelningen avbryts genom att man stänger av DVD-spelaren kommer skivan att spelas upp från början när spelaren startas igen. Om man trycker på stoppknappen under uppspelning och sedan på startknappen påbörjas uppspelningen från början av det senaste spåret/kapitlet som spelades upp, inte från den punkt i spåret/kapitlet där uppspelningen avbröts. Stäng av ljudet 1. Tryck på ljudavstängningsknappen (MUTE) för att stänga av ljudet under uppspelning. 2. Tryck på knappen en gång till för att få tillbaka ljudet. Spela DVD-skivor Åtkomst till rotmenyn Tryck på menyknappen (MENU) under uppspelning för att visa menyn. En DVD är uppdelad i olika sektioner som kallas titlar och kapitel. När du spelar en DVD-skiva dyker skivans rotmeny upp på skärmen. Innehållet i menyn varierar från skiva till skiva. Tryck på menyknappen igen för att visa menyn under uppspelning. Vissa DVD-skivor låter dig bara välja uppspelningsalternativ genom rotmenyn. Visning av uppspelningsinformation Under uppspelning, tryck upprepade gånger på visningsknappen (DISPLAY) för att visa följande: Byte av ljudspår under uppspelning 1. Tryck på ljudknappen (AUDIO) för att byta ljudspår under uppspelning av en DVD-skiva. Aktuellt språknummer, det totala antalet tillgängliga ljudspår (språk) och aktuellt språk visas på skärmen. 2. Om det finns flera olika språk tillgängliga, tryck på ljudknappen en gång till för att söka igenom språken. Informationsrutan försvinner automatiskt om ljudknappen inte har tryckts ner på 3 sekunder. OBS! Vissa DVD-spelare ger bara åtkomst till denna funktion genom DVD-menyn. Slå igång undertext och byt språk för undertext 1. Tryck på undertextknappen (SUBTITLE) för att byta språk på undertextningen under uppspelning. Aktuellt språknummer, det totala antalet tillgängliga språk samt aktuellt språk visas på skärmen. 2. Om det finns flera språk tillgängliga, tryck på undertextknappen en gång till för att söka igenom språken. 3. För att stänga av undertextning, tryck på knappen upprepade gånger tills subtitle off dyker upp på skärmen. Informationsrutan försvinner automatiskt om undertextknappen inte har tryckts ner på 3 sekunder. OBS! Vissa DVD-spelare ger bara åtkomst till denna funktion genom DVD-menyn. Upprepad uppspelning För upprepning av ett kapitel, en titel, eller båda: Tryck upprepade gånger på upprepningsknappen (REPEAT) under uppspelning för att söka igenom tillgängliga inställningar. Chapter upprepar aktuellt kapitel Title upprepar aktuell titel All upprepar alla kapitel och titlar Off återgår till normalt uppspelningsläge För upprepning av ett utvalt segment 1. Tryck på A B under uppspelning för att ställa in startpunkten (A). 2. Tryck på A B igen för att ställa in slutpunkten (B). Spelaren spelar upp segmentet mellan punkt A och punkt B upprepade gånger. 3. För avbrytning av upprepningen och återgång till normal uppspelning, tryck på A B en gång till. 9

10 SE Byte av visningsvinkel under uppspelning För byte av visningsvinkel: 1. Tryck på vinkelknappen (ANGLE) för att söka igenom tillgängliga visningsvinklar under uppspelning. Aktuellt vinkelnummer och det totala antalet tillgängliga vinklar visas på skärmen. 2. Tryck på vinkelknappen igen för att välja en annan vinkel, tryck sedan en gång till för att återgå till normal visningsvinkel. Informationsrutan försvinner automatiskt om vinkelknappen inte har tryckts ner på 3 sekunder. OBS! Visningsvinklar är tillgängliga på DVD-skivan om denna ikon finns på baksidan av DVD-fodralet. Zoomfunktion För att zooma in i bilden: Tryck på zoomknappen under uppspelning för att söka igenom tillgängliga zoominställningar (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x och normal). OBS! När du tittar på JPG/JPEG-bilder från en skiva, tryck på zoomknappen och sedan på framåt- eller bakåtspolningsknappen för att ändra zoominställningarna. Spela CD-skivor För visning av speltid och aktuellt spår: Tryck på Visningsknappen (DISPLAY) under uppspelning så visas skivtyp, aktuell tid, aktuellt spårnummer och totalt antal spår på skärmen. För upprepning av ett spår eller en hel skiva Tryck på upprepningsknappen (REPEAT) upprepade gånger under uppspelning för att söka igenom tillgängliga inställningar. Track Upprepar aktuellt spår All Upprepar hela CD-skivan Off Återgår till normalt uppspelningsläge För upprepning av ett utvalt segment 1. Tryck på A B under uppspelning för att ställa in startpunkten (A). 2. Tryck på A B igen för att ställa in slutpunkten (B). Spelaren spelar upp segmentet mellan punkt A och punkt B upprepade gånger. 3. För avbrytning av upprepningen och återgång till normal uppspelning, tryck på A B en gång till. SYSTEMINSTÄLLNING Ändring i bildkvalitet och inställning av frekvens för FM-sändaren Menyn För att justera bilden, använd menyknappen (MENU) för att välja de egenskaper du vill justera. 1. Håll fjärrkontrollens menyknapp (MENU) intryckt i mer än 1 sekund. Användarmenyn öppnas. 2. Tryck upprepade gånger på menyknappen för att välja en av de tillgängliga inställningarna, tryck sedan på [<] och [>]-knapparna för att ändra värdet: Följande inställningar finns tillgängliga för ändring Contrast justera kontrasten i bilden Brightness justera ljusstyrkan i bilden Color justera färgen i bilden Tint justera nyansen i bilden (endast valbart hos NTSC-system) Widescreen välj något av visningslägena wide (16:9) eller normal (4:3) OBS! I wide-läget dras normala bilder ut över hela skärmen i vågrät riktning, i normal-läget blir normala bilder inte utdragna utan visas utan förvrängning. LAC Enable kompenserar för låg vinkel, när funktionen är igång ser bilden väldigt jämn ut FMT Freq välj frekvens för FM-sändaren (88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7 eller 89.9 MHz) beroende på frekvensen hos din radiomottagare eller FM-hörlur Reset återställ menyn till ursprungsläge FM-sändaren Användning av FM-sändaren för radio: 1. Håll fjärrkontrollens menyknapp (MENU) intryckt i mer än 1 sekund. Användarmenyn öppnas. 2. Tryck upprepade gånger på menyknappen för att välja FMT Freq, tryck sedan på [<] och [>]- knapparna för att byta frekvens. 3. Gå ut ur menyn. Ställ in FM-radion på din bilstereo eller i dina FMhörlurar på samma frekvens som du valde i steg 2. Ljudet från DVD-spelaren tas nu upp av FM-radion. 10

11 SE OSD-menyn Tryck på SETUP på fjärrkontrollen, OSD-menyn öppnas. MENY Generella inställningar Högtalarinställningar Preferenser BESKRIVNING TV-DISPLAY: modifierar skärmen om dess bredd/höjd-förhållanden inte stämmer överens med DVD-spelarens. Välj bland följande: Normal/PS Normal/LB Wide ANGLE MARK: här kan du välja en annan visningsvinkel om skivan har stöd för det. Du kan låta inställningen vara på eller av (ON eller OFF). OSD LANG: här kan du välja språk för DVD-spelarens meny. Välj bland följande: Engelska Franska Spanska Italienska CAPTIONS: här kan du välja text för DVD-uppspelning. Du kan låta inställningen vara på eller av (ON eller OFF). SCREEN SAVER: skyddar skärmen om den står i pausläge i mer än 5 minuter. Du kan låta inställningen vara på eller av (ON eller OFF). DOWNMIX: gäller för dolby digital-ljud. Välj bland följande: Stereo L-mono R-mono Mix-mono DYNAMIC: här kan du välja ett annat proportionsförhållande på db. Välj bland följande: Full 3/4 1/2 1/4 Off TV TYPE: här kan du välja TV-system. Välj bland följande: PAL AUTO NTSC AUDIO: här kan du välja språk på ljudspår. Välj bland följande: Engelska Franska Spanska Tyska Kinesiska Ryska Thailändska DISC MENU: här kan du välja språk för undertexter. Välj bland följande: Engelska Franska Spanska Tyska Kinesiska Ryska Thailändska PARENTAL: här kan du begränsa filmtittandet till en viss ålder. Välj 1 8: 1 = KID SAF (barntillåten) 2 = G (allmän publik) 3 = PG (i vuxens sällskap) 4 = PG 13 (innehåller material som kan vara olämpligt för barn under 13 år) 5 = PGR (innehåller material som kan vara olämpligt för barn under 17 år) 6 = R (innehåller material som kan vara olämpligt för barn under 17 år) 7 = NC 17 (rekommenderas ej för barn under 17 år) 8 = ADULT (förvald inställning, barnförbjuden p.g.a. starkt grafiskt innehåll) När du har valt inställning, tryck på ENTER och ange ditt 4-siffriga lösenord (det förinställda lösenordet är 3308). Tryck på ENTER igen för att bekräfta lösenordet. PASSWORD: här kan du ändra det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Det förinställda lösenordet 3308 fungerar inte längre när du har bytt lösenord. DEFAULT: återställer alla fabriksinställningar. 11

12 SE Skräddarsy DVD-inställningar För att ändra i menyn för generella inställningar: 1. Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas. 2. Tryck på [<] eller [>] tills du hittar menyn för generella inställningar. Öppna menyn. 3. Tryck på [^] eller [v] för att välja vad som ska ställas in. Välj bland följande: TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANG, CAPTIONS och SCREEN SAVER. 4. Tryck på ENTER för att öppna önskad meny, tryck sedan på [^] eller [v] för att välja inställningsvärden. 5. Tryck på ENTER för att bekräfta. 6. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. För att ändra i menyn för högtalarinställningar: 1. Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas. 2. Tryck på [<] eller [>] tills du hittar menyn för högtalarinställningar. Öppna menyn. 3. Tryck på [^] eller [v] för att välja vad som ska ställas in. Välj bland följande: DOWNMIX, DUAL MONO och DYNAMIC. 4. Tryck på ENTER för att öppna önskad meny, tryck sedan på [^] eller [v] för att välja inställningsvärden. 5. Tryck på ENTER för att bekräfta. 6. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. För att ändra i menyn för preferenser: 1. Den här inställningen är endast tillgänglig när uppspelningen är stoppad eller när det inte finns någon skiva i DVD-spelaren. 2. Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas. 3. Tryck på [<] eller [>] tills du hittar menyn för preferenser. Öppna menyn. 4. Tryck på [^] eller [v] för att välja vad som ska ställas in. Välj bland följande: TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, PASSWORD och DEFAULT. 5. Tryck på ENTER för att öppna önskad meny, tryck sedan på [^] eller [v] för att välja inställningsvärden. 6. Tryck på ENTER för att bekräfta. 7. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning Strömkälla:... fordonets batteri (DC +10 V ~ + 16 V) Arbetsspänning:... DC + 14 V Mekanism:... Manuell öppning/stängning Skärmvinkel:... Justerbar i höjdled >150 Pixlar: RGB(W) x 480(H) Visningsvinkel (uppåt/ neråt/vänster/höger):... 45/55/65/65 Arbetsström:... <200 ma Diodlampa:... <2 W Arbetstemperatur: till +50 C Förvaringstemperatur: till +70 C UNDERHÅLL Hantering av skivor För att hålla skivan ren, rör inte vid den spelbara sidan (den utan etikett). Fäst inte papper eller tejp på skivan. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekälla Förvara skivan i ett fodral mellan användningarna Rengöring av skivor Innan du spelar skivan, torka den i riktning utåt från mitten med hjälp av en ren tygtrasa. Underhåll av LCD-panelen Torka av eventuellt damm med en mjuk, torr tygtrasa Ytan repas lätt, gnid den inte med hårda föremål Använd inga kemiska lösningsmedel, rengöringsmedel eller frätande ämnen för att avlägsna smuts från ytan på skärmen. 12

13 SE FELSÖKNING Om uppspelningen stannar av, skärmen blir svart eller spelaren krånglar på något annat sätt, stäng av spelaren och starta den igen. Om spelaren inte svarar tryck på återställningsknappen på frontpanelen. PROBLEM ORSAK LÖSNING Skivan spelas inte. Skivan har matats in på fel sätt Mata in skivan igen med etiketten uppåt mot taket Skivformatet stöds inte Kontrollera formatet Skivan är smutsig eller repig Rengör eller byt ut skivan Spelaren slutar plötsligt fungera eller så blir skärmen svart Fel på spelaren Försök med att stänga av och starta spelaren. Om den fortfarande inte svarar, tryck på återställningsknappen. Spelaren startar inte Bilens tändning (eller ACC) är inte på Sätt i bilnyckeln i tändningslåset och vrid den till ACC-läget Det har kommit in kondens i spelaren Vänta i ca 1 h tills kondensen förångats Spelaren fungerar inte som den ska Batteriet behöver bytas ut Byt ut batteriet IR-fönstret på spelaren eller fjärrkontrollen är smutsigt Anslutningarna sitter löst Rengör IR-fönstret på spelaren och fjärrkontrollen Kontrollera och justera alla anslutningar Bildrutor hoppas över Skivan är smutsig eller repig Rengör eller byt ut skivan Suddig bild Störningar från närliggande starkt avgivande Flytta bort fordonet från störningskällan föremål (t.ex. högspänningsledning, transformatorstation, flygplan) Bilden är mörk 1. Spelaren är utsatt för låg temperatur 2. Ljusstyrkan är för lågt inställd 1. Låt spelaren stå på i några minuter så kommer bilden att bli ljusare 2. Justera ljusstyrkan Det kommer inget ljud från de trådlösa hörlurarna 1. Hörlurarna är inte påslagna 2. Batteriet i hörlurarna är för dåligt 3. Det finns hinder i vägen för sändaren eller så befinner den sig på för långt avstånd från mottagningsområdet 1. Slå på hörlurarna 2. Byt ut eller ladda upp batterierna 3. Avlägsna hindren eller flytta hörlurarna närmare mottagningsområdet 13

14 NO KINOANLEGG FOR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FARGESKJERM MED DVD-SPILLER INNHOLD: Sikkerhetsforskrifter DVD-spillerens egenskaper Komme i gang med DVD-spilleren Bruke DVD-spilleren Basisfunksjoner Systeminnstilling Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Vedlikehold SIKKERHETSFORSKRIFTER Bruk ikke produktet på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Garantien gjelder kun om produktet er brukt på foreskrevet måte. Vær nøye med førersikkerheten! Plasser ikke skjermen slik at den blokkerer førerens sikt, reduserer funksjonen til kollisjonsputene eller bilens tekniske system for øvrig eller nedsetter førerens evne til å kjøre bilen. Sørg for at du sitter ordentlig fastspent i sikkerhetsbeltet, slik at du ikke slår hodet i skjermen ved plutselig nedbremsing, eller ved eventuelle ulykker og uhell. Prøv ikke å installere eller reparere skjermen på egen hånd, men overlat det til kvalifisert personale. En ukvalifisert person kan påføre seg selv elektrisk støt eller andre skader ved forsøk på installasjon. Pass på at bilbatteriet ikke lades ut når du bruker skjermen mens bilen står stille. For at utlading av batteriet skal unngås, bør motoren være i gang når skjermen brukes. Ta ikke fra hverandre eller modifiser ikke produktet på noen som helst måte, fordi dette kan forårsake skader som ikke omfattes av garantien. Rengjør ikke skjermen med kjemiske løsemidler eller etsende rengjøringsmidler, fordi dette kan forårsake permanent skade på skjermen. Unngå å installere produktet slik at det utsettes for direkte sollys eller nær ventilasjonsåpningene der luft blåses ut. Normal arbeidstemperatur for produktet ligger på mellom -5 og +50 C. Dersom temperaturen i bilen er ekstremt høy, må den senkes før produktet brukes. Dersom temperaturen i bilen er svært lav, og skjermen slås på like etter at varmeviften er satt på, kan det dannes kondens på skjermen. Slå da straks av skjermen, ellers kan det oppstå kortslutning i de innvendige delene. La skjermen hvile i ca. 1 time før du starter den igjen, slik at kondensen forsvinner. Ved ekstremt lave temperaturer kan bevegelsene på skjermen bli langsomme og bildet mørkt. Dette betyr ikke at det er feil på skjermen. Produktet vil fungere normalt igjen så snart det er kommet opp i arbeidstemperatur. Mist ikke LCD-skjermen i bakken, og slå ikke på den med en hard gjenstand, fordi dette kan forårsake permanent skade på skjermen. Om skjermen skulle gå i stykker, unngå å berøre glass og væsker. Skulle du likevel komme i kontakt med glass eller væsker, skyll med rikelige menger vann, og oppsøk lege. På grunn av ulike spesifikasjoner for ulike biler, finn selv et sted for plassering av skjermen slik at den ikke blokkerer noen ventilasjonsåpning. Mat ikke inn andre gjenstander enn beregnet i DVD-spilleren, fordi dette kan føre til at mekanismen ødelegges. Beskytt DVD-ene dine. Når du forlater bilen, ta DVD-en ut av spilleren, og oppbevar den slik at den ikke kommer i kontakt med direkte sollys. Sterk varme og fukt kan gjøre en DVD ubrukelig. Bruk medfølgende skruer for å feste metallfesteplaten på skjermen. 14

15 NO DVD-SPILLEREN 9,2" TFT/LCD-skjerm (16:9) Feste for takmontering Piksler: 800 RGB (W) x 480 (H) Visningsvinkel (opp/ned/venstre/høyre): 45/55/65/65 NTSC- og PAL-kompatibel Innstillbar farge/kontrast/lysstyrke/nyanse Manuell justering av skjermvinkel, justerbar vertikalt 150 Hvitt diodelys Automatisk beskyttelse ved oppstart Innebygd IR-sender for trådløs IR-hodetelefon IR-fjernkontroll Display på skjermen 2 x AV-inngang 1 x AV-utgang Mekanisme for innmating av DVD/CD Kan lese følgende formater: DVD±R, DVD±RW, CD-DA-RW, VCD, SVCD, MP3 og MPEG4 FM-sender for lydavspilling fra bilens lydsystem via en FM-mottaker (frekvens: 88,1, 88,3, 88,5, 88,7, 88,9, 89,1, 89,3, 89,5, 89,7 og 89,9 MHz) DVD-VIDEOEGENSKAPER Enheten har følgende funksjoner i tillegg til høy bilde- og lydkvalitet: Multilydfunksjon Lagring av opptil 8 forskjellige språk for én og samme film. Multivinkelfunksjon Kan vise en film fra valgfritt perspektiv dersom den er filmet fra flere vinkler. Tekstfunksjon Kan lagre teksting på inntil 32 forskjellige språk. PLATEAVSPILLING DVD-spilleren kan spille følgende formater: DVD 12 cm Video CD 12 cm Audio CD 12 cm MP3 CD 12 cm Om CD Extra-plater En CD Extra-plate er en CD der to deler er spilt inn, en lyddel og en datadel. Egenproduserte CD-er med mer enn 2 datadeler kan ikke avspilles i denne DVDvideospilleren. Regionkoding Alle DVD-spillere og DVD-er har en regionkoding som er angitt på forpakningen som vist i figuren nedenfor. 15

16 NO SKJERM 1. Diodelys Lyser opp inne i bilen. 2. Tilbakestillingsknapp (RESET) Trykk på knappen med en penn eller en spiss gjenstand for omstart av DVD-spilleren. 3. På/av-knapp (POWER) Trykk på knappen for å slå på/av DVD-spilleren. 4. Menyknapp (MENU) Trykk på knappen for å starte TFT-menyen, trykk en gang til for å foreta et menyvalg. 5. SRC Trykk på knappen for å velge innstilling for videoinngang (DVD-IN, AV IN1 og AV IN2). 6. VOL(-)-knapp Trykk på knappen for å gå ned en verdi i menyen (f.eks. volum) 7. VOL (+)-knapp Trykk på knappen for å gå opp en verdi i menyen (f.eks. volum) 8. Lysknapp Flytt til på/av-innstilling, og trykk deretter på knappen for å slå på/av diodelyset 9. Knapp for åpning av panel Trykk på knappen for å åpne LCD-panelet. 10. Knapp for å spole bakover (REW) Trykk på knappen for å hoppe til forrige kapittel/spor, hold knappen inne for å spole bakover i sporet som spilles. 11. Knapp for å spole forover (FF) Trykk på knappen for å hoppe til neste kapittel/spor, hold knappen inne for å spole forover i sporet som spilles. 12. Stoppknapp (STOP) Trykk på knappen for å stoppe avspillingen. Et trykk på start-/pauseknappen gjenopptar avspillingen fra samme sted. Trykk to ganger på stoppknappen for å slå avspillingen helt av. Et trykk på start-/pauseknappen starter da avspillingen fra begynnelsen. 13. Start-/pauseknapp (PLAY) Trykk på knappen for å begynne eller ta en pause i avspillingen. 14. Knapp for utmating av plate Trykk på knappen for å mate ut platen. (EJECT) 15. IR-vindu Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen og sender IR-signaler til trådløs hodetelefon. 16. Skruehull Koble spilleren til metallfesteplaten ved å skru skruer i disse hullene. 17. Av-knapp for LCD-skjerm Trykk på knappen for å slå av LCD-skjermen. 18. Åpning For innmating av DVD/CD. ADVARSEL! Fungerer kun om diodelysets grønne kabel er koblet til dørsensoren. Diodelyset slokkes når bildøren lukkes. 16

17 NO FJERNKONTROLL 1. På/av (POWER) Trykk på knappen for å slå på/av DVD-spilleren. 2. Innstillinger (SET UP) Trykk på knappen for å få tilgang til menyen for justering av DVD-innstillinger. 3. Slå av lyd (MUTE) Trykk på knappen for å slå på/av lyd. 4. Utmating av plate Trykk på knappen for å mate ut platen Trykk på en av knappene for å angi nummer, f.eks. ved valg av innstillinger eller spor/kapittel. 6. Forrige Trykk på knappen for å hoppe til forrige kapittel/spor. 7. Start/pause Trykk på knappen for å starte eller ta en pause i avspillingen. 8. Lyd (AUDIO) DVD: Trykk på knappen for å skifte språk under avspilling. VCD/CD: Trykk på knappen for å skifte lydkanal (venstre, høyre og stereo) under avspilling. 9. Piler og ENTER Trykk på pilknappene for å navigere i en meny, og trykk på ENTER-knappen for å iverksette endringer i innstillingene. 10. Tilbakespoling Trykk på knappen for å spole raskt bakover i sporet/kapitlet. 11. Tilfeldig avspilling (RANDOM) Trykk på knappen for å spille kapitler/spor i tilfeldig rekkefølge. 12. A B Trykk på knappen for å gjenta avspillingen fra punkt A til punkt B. 13. SRC Trykk på knappen for å velge innstilling for videoinngang (DVD-IN, AV IN1 og AV IN2). 14. Gå tilbake (RETURN) Trykk på knappen for å gå tilbake til hovedmenyen, trykk igjen for å gå tilbake til det siste avspillingspunktet. 15. Vinkel (ANGLE) Trykk på knappen for å velge en annen visningsvinkel virker kun om filmen er innspilt fra flere vinkler. 16. Zoom (ZOOM) Trykk på knappen for å zoome inn eller ut under avspilling av film. 17. Repetisjon (REPEAT) Trykk på knappen for å repetere spor/kapittel eller hele platen. 18. Tittel (TITLE) Trykk på knappen for å komme til platens tittelmeny. 17

18 NO 19. Spole forover Trykk på knappen for å spole raskt forover i spor/kapittel. 20. Teksting (SUBTITLE) Trykk på knappen for å velge og slå på teksting under avspilling. 21. Meny (MENU) Trykk på knappen for å få fram platens hovedmeny. 22. VOL-/VOL+ Trykk på knappene for å senke/heve volumet. 23. Neste Trykk på knappen for å hoppe til neste kapittel/spor. 24. Stopp Trykk på knappen for å stoppe avspillingen. Et trykk på start-/pauseknappen gjenopptar avspillingen fra samme sted. Trykk to ganger på stoppknappen for å slå avspillingen helt av. Et trykk på start-/pauseknappen starter da avspillingen fra begynnelsen. 25. Vise (DISPLAY) Trykk på knappen for å vise avspillingsinformasjon (f.eks. tittel, kapittel/spor og tid). 26. Gå til (GO TO) Trykk på knappen for å begynne avspilling av valgt kapittel/spor eller valgt tid. KOMME I GANG MED DVD-SPILLEREN Emballasjens innhold: DVD-spiller IR-fjernkontroll med batteri AV-kabel 6 stk. skruer 4,2 x 16 4 stk. skruer 4 x 8 Festeplate av metall Bruksanvisning Gummitetning ADVARSEL! Bruk ingen andre tilbehør for installasjon enn de som følger med i emballasjen, fordi dette kan resultere i skade på apparatet. Installere DVD-spilleren OBS! Prøv ikke å installere eller reparere skjermen på egen hånd, men overlat det til kvalifisert personale. En ukvalifisert person kan påføre seg selv elektrisk støt eller andre skader ved forsøk på installasjon. OBS! VÆR FORSIKTIG SLIK AT DU IKKE BORER ELLER SKRUER HULL GJENNOM BILTAKET VED MONTERING. 8. AV UT 7. AV IN2 6. AV IN1 1. B+ (gul) 2. ACC (rød) 3. GND (sort) 4. Dør (grønn) Kabeltrekking og tilkoblinger 1. Batteri + kabel (gul) For tilkobling til bilbatteriets positive pol 2. ACC-strømkabel (rød) For strømforsyning når startnøkkelen er i ACC-posisjon 3. Jordkabel (sort) For tilkobling til en metalldel i bilens chassis, festes med medfølgende metallskrue 4. Dørkabel (grønn) Kobles til bilens dørsensor slik at DVD-spillerens diodelys tennes og slokkes når bildøren åpnes og lukkes 5. FM-antenne Sender signaler til FM-mottakeren 6. AUX A/V-inngang 1 7. AUX A/V-inngang 2 8. AUX A/V-utgang Ekstra A/V-utgang for ekstern skjerm, signalet avspeiler det som vises på DVD-spilleren, volumfunksjonen påvirker ikke den ekstra A/V-utgangen. Polaritetsvelger 5. FM-antenne 9. Polaritetsvelger Skyv velgeren til (-) dersom bilens elektriske anlegg er negativt og til (+) om det er positivt. OBS! Pass på å dra velgeren helt fram, og la den bli værende i valgt posisjon for å unngå skade. 18

19 NO INSTALLERE DVD-SPILLEREN Finn ut hvilken type elektrisk anlegg bilen har. Tilpass polaritetsvelgeren til det elektriske anlegget som angitt i instruksjoner ovenfor. For å unngå kortslutning, ta nøkkelen ut av tenningslåsen, og koble fra batteriets polsko. Koble ut taklampen. Fest metallfesteplaten i taket ved hjelp av 4,2 x 16-skruene. OBS! Dekk ikke over taklampen. Dra taklampens strømkabel og signalkabel ut gjennom taklampens åpning. Plasser gummitetningen på DVD-spilleren. VIKTIG! Husk på å koble den røde kabelen til tenningslåsens ACC-posisjon. I motsatt fall kan batteriet lades ut. Dersom en sikring har gått, sjekk først at det ikke er kablene som har forårsaket kortslutning, og erstatt så den gamle sikringen med en ny av samme type. La ikke kabler eller tilkoblingspunkt/koblinger som ikke er innkoblet, berøre noen av bilens metalldeler eller annet ledende materiale. For å unngå kortslutning, fjern ikke isolatorer/ kapslinger fra ubrukte tilkoblingspunkt/koblinger eller fra endene på kablene som ikke er innkoblet. Når skjermen er installert, kontroller at bremselys, blinklys, vindusviskere og annet virker som de skal. Isoler kabler som ikke er innkoblet, med elteip eller lignende. BRUKE DVD-SPILLEREN Åpne DVD-spilleren Trykk på åpningsknappen for å låse opp LCD-panelet. Koble til inngangs- og utgangskabler. Koble til kablene i følgende rekkefølge: jordkabel, batterikabel, ACC-kabel og dørkabel. Fest DVD-spilleren til metallfesteplaten ved hjelp av 4 x 8-skruene. Åpningsknapp Fell DVD-spilleren ned til ønsket vinkel. OBS! LCD-panelet kan felles ut i høyst 150 vinkel. Prøv ikke å felle det lengre ut enn dette. Max 150 Fire 4 x 8-skruer Koble til batteriets polsko igjen. Stenge DVD-spilleren Fell LCD-panelet opp til du hører at låsen klikkes igjen. OBS! Forsikre deg om at ingen ledninger eller andre gjenstander setter seg fast i panelet når du stenger det. Steng for sikkerhets skyld panelet når du ikke bruker det. Steng 19

20 NO Bruke fjernkontrollen 1. Skyv batteriholderens regulering i pilens retning mens du drar ut batteriholderen. BASISFUNKSJONER Starte DVD-spilleren Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller frontpanelet for å starte DVD-spilleren. Inngangskilde og format vises på skjermen. Navn på inngangskilde 2. Sett i litiumbatteriet med (+)-siden oppover. 3. Skyv med én finger batteriholderen inn i fjernkontrollen igjen til du hører at låsen klikkes igjen. 4. Rett fjernkontrollen mot DVD-spilleren og trykk på valgfri knapp. VIKTIG! Bruk ikke fjernkontrollen utenfor bilen Bruk ikke fjernkontrollen mer enn 3 meter fra sensoren Pass på at DVD-spilleren ikke utsettes for direkte sollys eller annet sterkt lys, fordi dette reduserer følsomheten for signalene fra fjernkontrollen Hindringer mellom sensor og fjernkontroll kan skape forstyrrelser i mottaket Skifte batteri Dersom fjernkontrollen ikke virker, eller dersom avstanden for signalutsending blir mindre, skift batteri. VIKTIG! Kast det gamle batteriet i samsvar med lokale bestemmelser Kortslutt ikke batteripolene, og utsett ikke batteriet for ild, fordi det da kan eksplodere Pass på at barn ikke leker med batteri eller batteriholder, fordi disse kan utgjøre en risiko for kvelning Inngangskildens format blir automatisk funnet OBS! 1. Forhåndsinnstilt inngangskilde er DVD-IN. 2. Om meldingen NO DISC vises på skjermen, sett en plate i DVD-spilleren, eller trykk på SRC-knappen for å skifte inngangskilde. Velge inngangskilde 1. Når DVD-spilleren er på, trykk på SRC-knappen for å veksle fra en inngangsinnstilling til en annen. 2. Innstillingene endres i denne rekkefølgen: DVD-IN > AV 1 > AV 2 > DVD-IN. OBS! Du kan ikke sette i en plate om spilleren står i AV-posisjon. Slå av DVD-spilleren Trykk på -knappen for å slå av DVD-spilleren. 1. Dersom det sitter en plate i, vil avspillingen begynne fra det sist spilte punktet neste gang du starter spilleren. 2. Platen kan ikke tas ut når DVD-spilleren er slått av. Spille en plate 1. Dersom inngangskilden ikke allerede er innstilt på DVD-IN, trykk på SRC-knappen for å endre inngangskilden til DVD-IN. 2. Sett en plate inn i åpningen på DVD-spillerens høyre side. Etter noen sekunder vises meldingen loading på skjermen. 3. Trykk på start-/pause- eller ENTER-knappen. 4. For å avbryte avspillingen, trykk på stoppknappen. 5. For å spille forrige spor/kapittel, trykk på forrigeknappen. 6. For å spille neste spor/kapittel, trykk på nesteknappen. 7. For å ta en pause i eller gjenoppta avspillingen, trykk på start-/pause-knappen. 8. Trykk på utmatingsknappen for at platen skal mates ut av DVD-spilleren. 9. Trykk på på/av-knappen for å slå av DVD-spilleren. 20

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N REV 1.5 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Fjernkontroll generelle funksjoner 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Fjernkontroll generelle

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor. User manual English Svenska Norsk

CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor. User manual English Svenska Norsk CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker

BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker BRUKERHÅNDBOK Høyeffektiv Digital kabel mottaker Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Innhold Innhold Dette produktet er fremstillt for åt oppfylle internasjonale sikkerhetsbetingelser. Vennligst

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer