Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet."

Transkript

1 Magasinet Utgave 3 Juni Schous fra morgen til kveld KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. 25 prosent av alle tilfeller av vold er knyttet til arbeidslivet. Tiltak kan iversettes. Side 6-13 Stavanger kommune rekrutterer folk i hele stillinger, og har fått inn god fagkompetanse. Side I Østfold har de praktisert sin egen samhandlingsreform i syv år. Til beste for pasientene. Side 32-33

2 KLP-nytt Leder Lavthengende frukt? Konkurransedirektør Christine Benedichte Meyer hevder i en kronikk (Dagens Næringsliv 8. mai) at den enkleste veien til å få utgiftene ned, er å sette pensjoner ut på anbud. Pensjon er langsiktig sparing, og den premien Meyer skriver om er i all hovedsak sparekapital til de tariffavtalte pensjonsytelsene. Vi vet at kundene med jevne mellomrom vurderer avkastning, kostnader og service. De vurderer kontinuerlig sine avtaler, og de vurderer jevnlig sine leverandører. Det vi ser er at mange av dem etter grundig gjennomgang ikke finner økonomisk grunnlag for å gå i gang med en ressurskrevende anbudsprosess. Det viser seg nok ofte at denne frukten likevel ikke er så lavthengende som Meyer vil ha det til. KS sier selv at de i utgangspunktet er positiv til at deres medlemmer vurderer anbud og at de benytter seg av konkurransemulighetene, men KS er skeptisk til at et stort antall av deres medlemmer skal få et myndighetsbestemt pålegg om en pliktig og kostbar periodisk prosess. Det er vår opplevelse at kundene i markedet for offentlig tjenestepensjon er kompetente. KLP har over de siste fire årene levert best avkastning av selskapene som leverer offentlig tjenestepensjon. I tillegg har vi de laveste kostnadene. God avkastning og lave kostnader er de to enkeltfaktorene som leverandøren av en pensjonsordning kan bidra med for å påvirke pensjonskostnadene. KLP er opptatt av å sikre en sunn konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon. Vi er opptatt av en rettferdig og redelig konkurranse i tråd med de fastsatte regler. Det er kundene tjent med både på kort og lang sikt. kommunikasjonsdirektør 14 Ved å rekruttere folk i hele stillinger ble det ifølge varaordfører Bjørg Tysdal Moe lettere for Stavanger kommune å få inn folk med god fagkompetanse. Foto: John Nordahl rer Ansvarlig redaktør: Ole Jacob Frich Redaksjon Helene Mack Ege Peder Ullevold Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Marianne Holt Holgersen Små gleder Det skal ikke mye til for å gjøre hverdagen bedre for barn på sykehus. Feilmelding Befolkningen i Grimstad bes om å rapportere inn feil og mangler elektronisk. Nytt styre KLP har fått nytt styre. KLP Magasinet presentede nyvalgte. Båtvett Ni av ti nordmenn vil ha strengere regler på sjøen. Museumsforsikring Museene mangler riktig forsikring, og unike bygninger vil kunne lide alvorlig om ulykken er ute. Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Forsidefoto: John Nordahl Grafisk utforming: Trykk: Merkur Trykk Opplag: Gode tall fra KLP KLP kan igjen vise til gode resultater. KLP-konsernet leverer et driftsresultat på 5,2 milliarder kroner i første kvartal. Tekst: Peder Ullevold Den gode utviklingen fra slutten av 2011 fortsetter inn i Verdijustert og bokført avkastning endte på henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent i første kvartal. KLP har klart seg godt gjennom finansuroen, og kan over de tre siste år vise til best verdijustert avkastning blant de livselskapene som er aktive på det offentlige pensjonsmarkedet. Soliditet KLPs aksjeeksponering på 17 prosent har gitt et godt bidrag til selskapets avkastning i årets første måneder. - KLP har en soliditet som gjorde at vi kunne opprettholde en relativt høy aksjeandel gjennom fjoråret og inn i Aksjemarkedene har utviklet seg meget bra i første kvartal og sikrer selskapet en god og konkurransedyktig finansavkastning, sier konsernsjef Sverre Thornes. KLP styrket gjennom 2011 sin posisjon som den ledende tilbyder av offentlig tjenestepensjon ved at 7 av de 8 kommunene som hadde sin pensjonsordning på anbud valgte KLP som leverandør fra og med Dette reflekteres i regnskapet etter første kvartal og medfører en positiv flyttebalanse på 1,5 milliarder kroner. 300 milliarder KLP har fortsatt en meget god soliditet. Ved utgangen av første kvartal hadde KLP en total soliditetskapital på 41,3 milliarder kroner som tilsvarer 17,9 prosent av forsikringsfond. Selskapets soliditet er også sterk i forhold til myndighetenes krav. - KLP har kunder og eiere som prioriterer soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Det gir nå resultater, og et veldig godt utgangspunkt for å oppnå KLP har kunder og eiere som prioriterer langsiktighet, slår konsernsjef Sverre Thornes fast. gode resultater fremover. KLP har de største soliditetsreservene blant norske livselskaper, sier Thornes. KLP-konsernet hadde ved utgangen av første kvartal en forvaltningskapital på 315 milliarder kroner. Av dette utgjør livselskapets forvaltningskapital 283 milliarder kroner. Overskudd fra 2011 til kundene På KLPs generalforsamling i mai ble det vedtatt å tilbakeføre 1,5 milliarder kroner til kundenes premiefond. KLP hadde også et godt resultat i 2011 som muliggjør dette. Før sommeren vil det komme brev fra KLP om hvor mye blir som tilbakeført til den enkelte kunde. Disse midlene kan benyttes til å betale pensjonspremien som følger av årets lønns- og trygdeoppgjør. Dette styrker likviditeten. Tilbakeføring av midler til premiefondet vil bidra til å redusere de fremtidige kostnadene for kommuner og foretak som har sin pensjonsordning i KLP. Dette får pensjonskundene tilbakeført innen de tre hovedsegmentene: Kommunene og fylkeskommunene: 774 millioner Bedriftene 195,5 millioner Helseforetakene 480,8 millioner Hotellkjøp i Stavanger KLP Eiendom AS har inngått kontrakt om kjøp av nok et hotell i Stavanger, Quality Airport Hotel. Selger er Aberdeen, og kjøpesum er 388 millioner kroner. Driver er hotellkjeden Choice. Hotellet ligger, som navnet tilsier, ved Stavanger Lufthavn og er bygget i Det er senere påbygget i 1996 og Hotellet har 273 rom og 19 møterom med kapasitet til 950 personer. - KLP Eiendom har ønske om å øke sin eksponering i hotellmarkedet både i Norge, Sverige og Danmark. Etter dette kjøpet eier vi 11 hoteller, men dette er første med Choice som operatør. Vi opplever at hotellet er meget godt drevet og vi ser frem til et godt samarbeid med operatør rundt Quality Airport Hotel som også vil omfatte investeringer i kapasitetsøkning og kvalitet, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom. Samfunnsansvar KLP er i finalen i en internasjonal kåring av beste bærekraftsrapport. KLP konkurrerer med kjente, internasjonale merkenavn som Coca Cola, Lego og Timberland. Bak kåringen står Ethical Corporation, som blant annet publiserer fagtidsskrifter og arrangerer konferanser innen bærekraft og samfunnsansvar. - Vi er selvsagt veldig stolt over å komme til finalen i en internasjonal konkurranse av dette kaliber, og å møte globale selskaper i toppen, sier Eli Munkelien som er direktør for samfunnsansvar i KLP. KLP rapporterer som eneste selskap samfunnsansvar også i sine kvartalsrapporter, og lar samfunnsansvar være integrert i all rapportering. 2 KLP Magasinet KLP Magasinet 3

3 Norge rundt Andelen deltid går ned Deltidsdugnaden som er gjennomført i starten av 2012 gir nå resultater. Oppfølgningen av helseforetakenes innsats viser en positiv utvikling i 1.kvartal Fra januar til mai har andelen deltidsansatte gått ned med personer, eller 4 prosentpoeng. Samtidig øker den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen blant de fast ansatte til over 93 prosent. Helse Sør-Øst ønsker at sykehusene skal være en arbeidsplass hvor de ansatte ønsker å jobbe fulltid, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen. Innsatsen for å redusere andelen deltidsansatte er videreført i 2012 i tråd med Helseog omsorgsdepartementets føringer. I år skal det spesielt fokuseres på å fjerne ufrivillig deltid og øke stillingsprosenten for ansatte i prosent stilling. Kommuner mot skatteparadiser I mars i år vedtok Växjö kommune at tilbydere forventes å drive etisk, noe som innebærer at overskudd fra virksomhet i Sverige ikke skal overflyttes til skatteparadis. Vedtaket sier også at selskapene på anmodning skal redegjøre for omsetning, overskudd og skatt i hvert land de har virksomhet i. Tidligere har både Malmø og Kalmar gjort lignende vedtak, i tillegg til Helsinki kommune og flere kommuner i Frankrike. Så langt finnes ingen tilsvarende eksempler fra norske kommuner, skriver Tax Justice Network Norge. Kommunar får Europarådets pris for god styring Stavanger, Time, Lillesand og Bærum kommunar får Europarådets utmerking for innovasjon, godt styresett og lokaldemokrati. Stavanger får pluss for sitt omfattande arbeid med inkludering og mangfald. Time sin styrke er særleg knytt til openheit og godt tilgjenge. Lillesand sin fremste styrke er knytt til innovasjon og at kommunen er open for endring. Bærum er ein effektiv kommune og vil ha mykje å lære bort til andre kommunar om tiltak for effektiv drift. Både kommunane sjølve, innbyggjarane og ekspertar har vurdert situasjonen for lokaldemokrati og lokal styring i dei fire kommunane. Kommunane har blitt prøvd etter tolv prinsipp i Europarådets strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Desse handlar blant anna om kommunen legg til rette for rettferdige val, representasjon og deltaking, om kommunen vert drifta effektivt, om etiske omsyn blir ivaretekne, om innovasjon og om kommunen støttar opp om og arbeider for menneskerettar og kulturelt mangfald. Kommunal- og regionaldepartementet og KS samarbeidar om å setje strategien ut i livet i Noreg. Noreg har saman med Bulgaria, Nederland, Spania og Belgia vore pilotland i gjennomføringa av strategien. Vi er det andre landet som deler ut prisen. Skader seg i klasserommet Hvert år skader ansatte og elever seg på arbeidsutstyr i den videregående skolen. Arbeidstilsynet varsler nå tilsyn på skoler rundt om i hele landet. Tilsynet vil rette søkelyset på hvordan skoleeier ivaretar sitt helse-, miljø og sikkerhetsansvar når arbeidsutstyr er en del av undervisningen. Hvordan er arbeidsutstyrets tekniske tilstand, og får de som skal bruke det god nok opplæring? Når elever bruker arbeidsutstyr som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse, er de å anse som arbeidstakere og omfattes da av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. - Arbeidstilsynet sender i disse dager ut varsel om tilsyn til utvalgte videregående skoler i alle landets fylker. Fylkeskommunene må også være beredt på å kartlegge og dokumentere status på skolene som ikke får besøk, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Folketallet har økt i over 281 kommuner hittil i år To av tre kommuner vokser Folketallet fortsetter å vokse kraftig, i tråd med Statistisk sentralbyrås prognoser. Den viser en fortsatt sterk vekst i landet samlet, med over personer. Aldri er det blitt flere nye borgere i første kvartal. I 281 kommuner har folketallet økt hittil i år, mens det har sunket i 140 kommuner, ifølge Kommunal Rapport. Kommunene som taper innbyggere er i all hovedsak småkommuner, men også Larvik, Ringerike og Lillehammer får en nedgang. Et kvantesprang Eigne tiltak gir fleire kvinner i lokalpolitikken Eigne tiltak for å få fleire kvinner inn i viktige posisjonar i lokalpolitikken hjelper. Det viser evalueringa av prosjektet Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken, skriv Kommunal- og regionaldepartementet. Evalueringa viser at utviklinga av kvinnedelen i kommunalpolitiske verv er betre i prosjektkommunane enn i landet elles. Her finst også nokre svært gode resultat i enkeltkommunar, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Uni Rokkansenteret har evaluert satsinga. Forskarar herifrå har oppsummert alle tiltaka som har vore utprøvde. Dei har sett på effektane for kvinnedelen i kommunestyra og viktige leiarverv i prosjektkommunane. Dei 22 kommunane har prøvd ut ulike tiltak, til dømes medietrening, kvinnenettverk, møter på dagtid og barnepass under møter. Evalueringa viser at mange av tiltaka motiverer fleire kvinner til både å delta i lokalpolitikken og ikkje minst til å seie ja til leiarverv. Svanetilpassede innkjøp Helse Midt-Norge har blitt deltaker i Svanens Innkjøperklubb som nå teller til sammen fem offentlige etater. Innkjøpernettverkets formål er å forenkle miljøinnkjøpene gjennom å øke etterspørselen etter varer og tjenester som oppfyller de offisielle miljømerkingskravene til Svanen. Dette vil bety større lønnsomhet for de leverandørene som velger å Svanemerke sine varer og tjenester, sier prosjektleder for Svanens Innkjøperklubb, Tormod Lien. Det sier seksjonsleder ved Nyfødtscreeningen på Rikshospitalet, Rolf D. Pettersen, om den utvidede screeningen av nyfødte. 1.mars startet testingen av nyfødte for hele 23 alvorlige sykdommer. Seksjon for Nyfødtscreening på Rikshospitalet tar imot og analyserer prøver fra alle nyfødte i Norge. Det har vært en lang og meget grundig prosess å komme dit vi er i dag. Det er et kvantesprang å gå fra å teste bare to sykdommer til 23. Vi er glade for å kunne gi et så godt tilbud som vi gjør nå, sier seksjonsleder ved Nyfødtscreeningen på Rikshospitalet, Rolf Pettersen. Det er frivillig å teste barna for disse sykdommene, men likevel velger de aller fleste foreldre å bli med. 4 KLP Magasinet KLP Magasinet 5

4 Vold i arbeidslivet Offentlig ansatte mest utsatt for vold Forskning viser at stadig flere arbeidstakere i Norge utsettes for vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Levekårsundersøkelser viser at mellom fem og seks prosent av de sysselsatte utsettes for vold eller trusler minst en gang i måneden. Dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler. Og offentlig sektor er mest utsatt. Tekst: Signy Svendsen Illustratør: Marie Laland Ekeli 25 prosent av alle tilfeller av vold og trusler er knyttet til arbeidslivet. Svært mange har arbeid i yrker der vold og trusler kan være eller er i ferd med å bli en reell utfordring. Mer enn arbeidstakere er ansatt i yrker der belastningen kan utgjøre mer enn 20 opplevelser av vold eller trusler per år. En del tilfeller av vold og trusler har sammenheng med ran og tyverier, andre har sammenheng med at noen er misfornøyd med behandlingen eller tjenestene som de eller deres pårørende får. Utfordringen er å få ledere og ansatte i yrker der vold og trusler skjer hyppig, til å iverksette tiltak før hendelsene skjer. Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet inn data om arbeidsmiljø i en årrekke. Den generelle situasjonen er i stor grad preget av stabilitet de siste tjue årene. Nyere data viser imidlertid at det skjuler seg til dels store forskjeller under overflaten, og at enkelte yrker og sektorer er overrepresentert når det gjelder konflikter, mobbing, trakassering og vold. - Å bli utsatt for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for arbeidstakere både fysisk, psykisk og sosialt. I mange tilfeller vil vold og trusler kunne påvirke arbeidsevnen til den som blir rammet. Det er derfor viktig at slike situasjoner blir rapportert inn, og at de arbeidstakerne som rammes blir fulgt opp. Det sier rådgiver Annik Apall Austad i Arbeidstilsynet. Hun har fulgt dette saksområdet i mange år, både fra bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet. Fra ran til NAV - På 90-tallet opplevde vi mange post- og bankran. Etter hvert som det ble gjennomført sikringstiltak i disse virksomhetene, er kiosker, bensinstasjoner og busser, nå mer utsatt. Fellesnevner er at det oppbevares penger her. Vi ser derfor at stadig flere arbeidsgivere gjennomfører tiltak for å sikre mennesker og verdier. Et eksempel er at nattåpne bensinstasjoner kun selger gjennom en luke og ikke har hele butikken åpen og at bussjåfører ikke håndterer penger, sier Austad. Denne typen vold er det ifølge Austad mulig å forebygge. Verre er det med vold og trusler som rammer ansatte i møte med kunder, klienter og pasienter. Det er nemlig ansatte innen helse og sosial, som sykehus, psykiatri, sosiale tjenester, barnevern og hjemmetjenesten som er mest utsatt. Dette er tradisjonelle kvinnearbeidsplasser, og derfor vil flere kvinner enn menn opplever problemet. KLP Magasinet 7

5 Vold i arbeidslivet - Disse ansatte møter gjerne mennesker i desperate situasjoner mennesker som har fått avslag på økonomisk hjelp, på asylsøknad og står i fare for å miste barna. I tillegg er rus et stort problem i disse gruppene, noe som gjerne fører til økt aggresjon, forklarer rådgiveren. Nødvendig kompetanse? Annik Apall Austad er særlig opptatt av to forhold: Hvorvidt vold og trusler rapporteres og meldes inn, og om de ansatte har nok kompetanse til å håndtere vanskelige og truende situasjoner. - Alvorlige voldsepisoder med personskader skal alltid meldes politiet og Arbeidstilsynet. Med alvorlig skade» menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Jeg er mer usikker på hvorvidt det skrives avvik på alle trusler og voldsepisoder som forekommer. Mange opplever at det ikke skjer endringer, og blir lei av å avviksrapportere. HMS må tas på alvor, og vi trenger rapporter for å få et sikkert bilde av situasjonen, poengterer rådgiveren. Manglende kompetanse blant ansatte kan også være en årsak både til at konfliktsituasjoner oppstår og at de ikke rapporteres, mener hun. - Ta for eksempel et bofellesskap der det bor ulike personer med ulik grad av utagering. Hvilken kompetanse har personalet og hvilke rutiner har virksomheten? Er de ansatte faglærte? Er rollene klare? Blir de stående alene og skal håndtere en utagerende bruker? Hvilken oppfølging får personalet som har vært utsatt, både på kort og lang sikt? Det er mange spørsmål kommunen som arbeidsgiver må stille seg. Løsningen ligger både i skolering, at man får ansatt faglærte og at man har et bevisst forhold til hvordan man setter sammen turnusen slik at for eksempel nattevakten ikke er alene, og at det er faglærte både dag og natt. I følge Austad er det avgjørende å ha gode rutiner for forebygging og debriefing, og ikke minst ha opplegg for å videreutdanne ansatte slik at de kan bli enda bedre på å lese situasjoner og håndtere dem når de oppstår. Annik Apall Austad er rådgiver i Arbeidstilsynet, og mener arbeidsgivere har mye å hente på å jobbe med forebygging av voldshendelser. Hvordan forebygge vold? Arbeidsgiver skal kartlegge mulig risiko for vold eller trusler om vold og lage en plan for forebygging av voldshandlinger. Det kan være vanskelig å unngå problemet helt, men mye kan likevel gjøres for å redusere risikoen. Kartlegging Start arbeidet for å gjøre arbeidsplassen tryggere med å finne ut hvordan situasjonen er i dag. Hvilke problemer finnes hos dere, og hvordan kan de løses? Den beste metoden for å vurdere arbeidsmiljøet er å spørre de ansatte selv da det er de som vet hvor skoen trykker. Kartleggingen må følges opp med en prioritert handlingsplan, slik at en får gjennomført konkrete endringer for å gjøre arbeidsplassen tryggere. Handlingsplanen må inneholde tidsfrister og gjøre det klart hvem som har ansvaret for å få gjennomført de konkrete tiltakene. Denne prosessen er en sentral del av internkontrollen på arbeidsplassen. Opplæring og informasjon God opplæring gjør hverdagen tryggere for de ansatte. Alle må kjenne aktuelle rutiner for å kunne være med på å forebygge vold på sin arbeidsplass. Dette gjelder blant annet hvordan man skal oppføre seg i møte med truende personer, varslingsrutiner med mer. I noen yrker kan det være nødvendig med opplæring i selvforsvar. Lokaler og innredning Allerede under planleggingen av et nytt bygg eller en ny arbeidsplass der det er risiko for vold, bør en tenke nøye igjennom plassering av mottak, ekspedisjoner, kassadisker og andre steder der arbeidstakeren møter kunde eller klient. Unngå, hvis det er mulig, å legge slike lokaler på gateplan eller ut mot gaten. Det er også viktig å ha gode rømningsveier, slik at en ikke blir fastlåst ved en truende situasjon. I visse tilfelle kan det være nyttig å bruke laminert glass (motstandsklasse B 1) i stedet for vanlig glass. Trygghetsrutiner Mange situasjoner, der vold og trusler forekommer, kan forhindres gjennom gode forebyggende rutiner. Det er særlig viktig å ha en kollega fysisk til stede i situasjoner der en vet det er risiko for å bli utsatt for vold. Rutinene skal være kjent for alle og oppdatert til en hver tid. All vold eller trussel om vold i sammenheng med arbeidet, må registreres og følges opp av arbeidsgiver. Overvåking og alarm Overfallsalarm, interntelefon, tidslåser, dørkontroll og video-overvåking er tekniske hjelpemidler som kan være med på å øke tryggheten. Men selv de mest avanserte alarmene fungerer bare dersom noen oppfatter alarmen og vet hva de skal gjøre. Kontrollér med jevne mellomrom at utstyret man har installert faktisk fungerer! Du kan lese mer om krav til det psykososiale arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven 4-3 (lovdata.no) Kilde: Arbeidstilsynet Dette er de farligste yrkene: Helse-, omsorgs- og undervisningsyrker Et stort antall private og offentlige serviceyrker (f.eks. butikkekspeditører, hotell- og restaurantansatte, hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere, flyplasspersonale og konduktører) Alenearbeidende med kunder Ansatte som arbeider med rusmiddelmisbrukere Ansatte som arbeider med personer med psykiske lidelser og ulike former for avvikende atferd Ansatte som arbeider med penger og verdier Ansatte som jobber med håndhevelse av lover og regler (politi, fengselsbetjenter, vektere) 8 KLP Magasinet Foto: John Nordahl KLP Magasinet 9

6 tekst og foto: Fridgeir Walderhaug 6 KLP Magasinet KLP Magasinet indd Vold i arbeidslivet Vold på arbeidsplassen øker bruken av antidepressiva Forskere ved Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø i Danmark har gjort en studie der de har kombinert en spørreundersøkelse av lønnsmottakere med registerdata for bruk av psykofarmaka. Resultater av tidligere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom vold i hjemmet og psykiske helseproblemer hos personen som utsettes for vold. De psykiske virkningene kan for eksempel være i form av behandlingskrevende psykiske lidelser. Det er derimot få tidligere studier som har dokumentert at vold på arbeidsplassen kan ha et tilsvarende resultat. De arbeidstakere i denne undersøkelsen kom fra alle bransjer. Resultatene viser at vold på arbeidsplassen øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser som krever behandling med antidepressiva, som depresjon, og posttraumatisk stressyndrom. De som har vært utsatt for vold i arbeidslivet har imidlertid ingen økt risiko for mer bruk av medisiner mot søvnbesvær og angst, ifølge den danske undersøkelsen. Vold på arbeidsplassen - Det er deilig å slå Foredragsholder Pål Storå får forsamlingens oppmerksomhet når han foreleser om vold og trusler på arbeidsplassen. Mange av de ansatte i Hareid kommune har opplevd aggressiv adferd på arbeidsplassen. Nå skal de lære mer om å forebygge aggresjon. Stami.no Arbeidsmiljøloven beskytter Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer ( 4 1). Videre stilles det krav til det psykososiale arbeidsmiljøet i form av at det skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas ( 4 3). Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Trygge ansatte gir trygge pasienter I psykiatrien lærer de ansatte å forebygge og håndtere pasienter med aggresjonsproblematikk. Metoden som brukes er internasjonalt anerkjent, utviklet ved Stavanger Universitetssjukehus. Kursene er tilgjengelig for kommuner som ønsker å skolere sine ansatte. Tekst: Signy Svendsen Foto: NSF Stavanger Universitetssjukehus har siden 1998 jobbet med konseptet Terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk (TMA), og har i dag to ansatte som kun jobber med å koordinere systemet. - Alle ansatte ved Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger HF gjennomgår TMA-kurs, og hver sengepost har en instruktør med spesielt ansvar for pasientsikkerhet. Vi opplever ofte pasienter som har vanskelig med å håndtere sin aggresjon, pasienter med psykose, som er en trussel. Ved å ha gjennomgått et kurs, lærer de ansatte både å se tegn til aggresjon og dermed forebygge, samt å håndtere det mentalt og fysisk om det likevel oppstår en situasjon, forteller Jan Erik Nilsen, sjefssykepleier og assisterende divisjonsdirektør ved Helse Stavanger, Psykiatrisk divisjon. Han er selv psykiatrisk sykepleier, og vet godt hvilken hverdag de ansatte møter. - Vi har et ansvar for å sikre ansatte og pasienter så godt vi kan, og TMA-modellen er i så måte et godt verktøy. Internasjonalt nettverk Det var allerede på 80-tallet at Stavanger Universitetssjukehus begynte å jobbe systematisk med å utvikle en modell for å håndtere pasienter med aggresjonsproblematikk. I dag er TMA internasjonal anerkjent, og brukes world wide. - Det er vi som har eierskap til modellen, men vi sprer den så godt vi kan både nasjonalt og internasjonalt, sier Nilsen. - Kursene vi holder er åpne for andre utenfor helseforetaket, og vi har til nå avholdt kurs for en rekke kommuner i Rogaland som har fått kjennskap til modellen. NAV og andre offentlige kontorer som ofte møter aggressive brukere, har god nytte av opplegget, legger han til. Teori og praksis Modellen går i korte trekk ut på å trene ansatte både i teori og i praktisk håndtering av voldssituasjoner. - Kurset tar for seg en rekke forhold, blant andre etikk, kommunikasjon og risikovurdering, samt at vi trener på beskyttelsesteknikker der målet er å ikke påføre pasienten eller brukeren smerte, men likevel vise fasthet. Mange opplever jo å bli utsatt for spark, slag og gjenstander som kastes mot en, og det er da viktig å kunne håndtere dette, understreker Jan Erik Nilsen. - Det å lære å tolke situasjoner og å forebygge mot utagering, er noe av det mest sentrale i kurset, legger han til. Vold og uro øker Ifølge Nilsen opplever man innenfor psykiatrien mer vold og uro enn tidligere. Årsaken til dette kan i hovedsak ligge i økt bruk av rusmidler. - Halvparten av dem med alvorlig diagnose, ruser seg. Derfor øker ofte også voldsbruken. Enkelte ruser seg fordi de ikke har fått noen diagnose og behandling og selvmedisinerer seg. Andre har blitt psykotisk fordi de ruser seg. Bildet er komplisert, så kunnskap blir stadig viktigere for dem som møter pasienter og brukere, mener han. - Det er faktisk deilig å slå, sier Pål Storå. hetstiltak. Temaet Pål Storå foreleser i handler - Men det er bare akkurat i det sekundet du slår. mer om alternativene. Hvordan kan hjelpeapparatet møte den enkelte for å unngå konfron- Etterpå er det langt fra så deilig, sier han til de 37 frammøtte i kommunestyresalen på rådhuset tasjon? i Hareid. Et av målene er å forstå vold. Hvordan Storå er avdelingsleder ved Fagskolen i Gjøvik den skapes, og hvordan en kan endre egen og og har lang erfaring innen voldsforståelse, rus voldsutøverens adferd. og psykiatri. Han er utdannet ved fengselsskolen og sykepleierhøyskolen. I fengselsvesenet Vold etter avmakt har Storå vært narkotika-koordinator og hatt Det er kommunen i samarbeid med KLP og ansvaret for pasifiseringsopplæringen ved Oslo Fagakademiet som arrangerer dagskurset, et kretsfengsel. kurs som er rettet mot ansatte som jobber i nær relasjon til brukere, klienter og pasienter. adferdsendring Det er nemlig et beklagelig faktum at mange ansatte i omsorgsapparatet opplever trusler og vold. skånsom måte for ikke å framkalle aggresjon? - Er det mulig å gi et avslag til en bruker på en Vold oppstår i mange situasjoner, men er kanskje mest typisk for de som jobber i yrker som produkt, altså avslaget. De må forstå avslaget og - Ja, de som kommer med et avslag må eie sitt står sentralt i rettighetstildeling og hvor folk står «selge» det inn og må tro på at det er rett. De må i en form for krise. Ofte er det snakk om nær relasjon mellom den ansatte og bruker av tjenes- å si ja. De som gjør det sier ikke oftere ja, men også fremme at de har søkt etter argument for ten. I mange tilfeller føler brukeren avmakt, noe de får en bedre forståelse for et nei hos den som som ofte tas ut i vold og aggresjon. dermed møter veggen. Mange vil tenke styrket vakthold og sikker- Det hele dreier seg mye om å endre seg. Skal I KLP Magasinet nr 03/2011 skrev vi om «Det er deilig å slå». Mange av de ansatte i Hareid kommune har opplevd aggressiv adferd på arbeidsplassen. Nå skal de lære mer om å forebygge aggresjon. «Ved å ha gjennomgått et kurs, lærer de ansatte både å se tegn til aggresjon og dermed forebygge, samt å håndtere det mentalt og fysisk om det likevel oppstår en situasjon.» Jan Erik Nilsen 10 KLP Magasinet KLP Magasinet 11

7 Vold i arbeidslivet Foto: John Nordahl Ut med vekter inn med miljøteam Stovner videregående skole opplevde så mye uro at de ansatte vektere for å holde orden i klasserommene. Nå sørger et miljøteam som bistår både pedagogisk og sosialt for trygghet både for elever og lærere. Det er eksamenstid på Stovner videregående, og avgangselever subber rundt i russebukser. Stemningen er likevel rolig, og rektor Roald Olsen tar gjerne en tur ned i kantina for å slå av en prat med elevene sine der de sitter i harmoniske vennegjenger og spiser. Slik har det ikke alltid vært. Da A- og B-gjengen herjet som verst, var det både salg av narkotiske stoffer og krangling og slossing mellom elevene som sympatiserte med de ulike gjengene. Vektere måtte til for å sikre ansatte og andre elever. Trygt for elev og lærer Allerede i 1997 etablerte Stovner videregående en egen Miljøavdeling. Det var denne avdelingen som noen år senere leide inn vektere som en styrket innsats for det skolen definerte som 0-toleranse for regelbrudd. - Jeg ble spurt av daværende rektor om jeg kunne tenke meg å jobbe på skolen. Min faglige og pedagogiske bakgrunn kombinert med fortid i Forsvaret, gjorde at han mente jeg passet til å fylle en nyetablert stilling i miljøteamet, sier Hallgeir Muren som i dag har to kolleger til med i skolens miljøteam. Han møter KLP Magasinet iført skinnjakke med «Harley Davidsen»-logo, og innrømmer at det å være motorsykkelentusiast øker mulighetene for å komme i prat med ungdommen. Miljøteamet går inn i klasser der elever trenger ekstra faglig hjelp, de griper inn og håndterer situasjoner mellom elever eller mellom elev og lærer, og de bistår når elevene sliter på andre områder. - Ved å følge opp tett på alle nivåer, klarer vi både å hjelpe den enkelte elev, vi skaper rolige og gode læringsmiljø og vi skaper en god og trygg arbeidsplass for lærerne, forteller Muren. - Vi har blitt en universitetsskole, og har etter hvert opparbeidet oss en slik posisjon at vi har så mange søkere til de få ledige jobbene vi utlyser at vi kan gjennomføre både jobbintervjuer og praktiske øvelser for de som søker, skyter rektor Roald Olsen inn. Fullføre og bestå Muren har bodd på Stovner siden 1987, og misliker sterkt det negative omdømmet området har fått. Han nekter også å godta at ungdommen i Groruddalen er mindre flinke og mer voldelige enn ungdom ellers. - Jeg opplever ungdom på denne skolen som har høy sosial og faglig kompetanse. De er gode til å snakke for seg, og er ambisiøse, sier Muren, og legger til: - Men det vil alltid være noen elever som trenger oppfølging. Og de følger vi opp tett. Vårt mål er at alle elever skal fullføre videregående, og alle skal bestå. Det krever noe av oss som lærere, av dem som elever og av foreldrene. Når vi ser at noen sliter, så fanger vi det opp kjapt før det får lov til å utarte seg. Vi er utrolig fornøyde med at det satses så mye på ekstra ressurser. Det har blant annet resultert i at vi ikke har sykefravær blant staben, og ingen slutter. Nulltoleranse På Stovner vgs har de nulltoleranse for vold og mobbing. Her er det ikke engang lov til å knuffe eller småerte. - Vi kan ikke vite når det er alvor. Derfor er det enklest å si at ingenting slikt aksepteres, og vi slår ned på det når vi ser det, forteller Muren. På denne skolen bedrives det heller ikke utvisning av elever som bryter regler. - Hvordan kan man tro at det hjelper å utvise en elev i noen dager? Ved å fjerne vedkommende gir vi ham eller henne bare ekstra grunn til å være sint på oss og sine medelever, mener rektor, som heller velger å ha en samtale med eleven. Tett kontakt med politiet - For å gi ett eksempel; en av elevene truet sin lærer fordi vedkommende ble bedt om å fjerne mobiltelefonen fra klasserommet. Læreren ga Miljøteamet beskjed om trusselen, og Miljøteamet kontaktet politiet i bydelen. Sammen med politiet møtte vi eleven, og fortalte at en slik trussel kunne anmeldes og hvilke konsekvenser det kunne få. Det hele endte med at eleven selv ba om å få be læreren om unnskyldning. Vi mener dette er en bedre løsning enn å utvise og anmelde. Denne eleven kommer aldri til å ty til trusler igjen, mener Muren. Muren og Olsen skryter av det gode samarbeidet skolen har både med politi, barnevern og andre etater. - Vi mener selv at vi med vår måte å arbeide på klarer å gi elevene mulighet til å hjelpe seg selv, og dermed unngå frafall og andre problemer det kan medføre i fremtiden, sier rektor Roald Olsen. På Stovner videregående skole vet de ansatte hva uro, trusler og vold er. Det er imidlertid ikke lenger et problem på skolen. Det har et eget miljøteam sørget for. Teamet ledes av Hallgeir Muren (t.v), som får all nødvendig backing av rektor Roald Olsen. 12 KLP Magasinet KLP Magasinet 13

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Vold og trusler i arbeidslivet

Vold og trusler i arbeidslivet Magasinet 03 juni 2014 22 Lasse Hansen ny sjef i KS 32 Svindler for 0,5 milliard 36 Våger å satse i Vågan tema Vold og trusler i arbeidslivet Bussjåfør Per Ivar Polsrød har vært utsatt for vold på jobb

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

Magasinet Utgave 2 April 2011

Magasinet Utgave 2 April 2011 Magasinet Utgave 2 April 2011 02 tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Pensjon for alle penga

Pensjon for alle penga TEMA Pensjon for alle penga Einar Egeberg (6) er glad i jobben og glad i Horten. Men byen i hans hjerte strever med store pensjonskostnader. 26 Forsker på kvinners sykefravær 32 36 Hvem har Dokka ansvar

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

Sterk tro på egen helse

Sterk tro på egen helse Magasinet Utgave 6 Desember 2011 06 Sterk tro på egen helse Åtte av ti tror de har helse til å jobbe frem til normal pensjonsalder. Samtidig velger mange å kombinere tidligpensjon med å fortsette i jobb.

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 05 Kun en av fem rådmenn er kvinner KS lurer på hvorfor Side 6-13 tåler sammenligning KLP kommer godt ut i prisundersøkelse Side 14 Ikke for enhver pris Etikkpris

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 02 Terra-saken Vik kommune tapte 90 millioner kroner på Terra-saken Side 22 Skolebrann Tårnåsen skole brant ned etter barns lek med ild Side 28 En flerkulturell

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Voldelig. hverdag på jobb

Voldelig. hverdag på jobb Voldelig hverdag på jobb Norge ligger på europatoppen når det gjelder vold og trusler mot ansatte, og antallet har økt de siste årene. Mange er utsatt for skremmende opplevelser på jobb som kan føre til

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer