HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

3 Innhold i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring og selskapsledelse 18 Årsberetning Regnskap 27 Noter 44 Revisjonsberetning 47 Kontaktinformasjon HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

4 2010 i korte trekk 2010 var preget av konjunkturbedring med en begrenset oppgang i de viktigste markedene for Heidenreich Holdings virksomheter. Aktivitetsnivået i 2010 reflekter denne markedssituasjonen, med stabil utvikling justert for nedsalget i Heidenreich AS. Det ble gjennomført betydelige endringer i investeringsporteføljen. I sum ble Heidenreich Holding vesentlig styrket finansielt, og det er lagt grunnlag for økt vekst og lønnsomhet i eksisterende og nye investeringer. HOVEDPUNKTER: - Driftsinntekter på 1,4 milliarder kroner (2,2) og resultat før skatt på 13,2 millioner kroner (26,8). - Rentebærende gjeld redusert til 66 millioner kroner (193). - Egenkapitalandelen opp til solide 51 prosent (36). - Oras-konsernet opprettholdt omsetning og positive resultater. Oppkjøpet av TIAS i Bergen og betydelige ordrereserver er grunnlag for økt vekst og lønnsomhet fremover. - Active Service ble fusjonert med høytrykksleverandøren Fluid Control, og vi kjøpte oss opp til 66,4 prosent eierandel. Med økt konkurransekraft og omsetningskapasitet, samt et marked i positiv utvikling, legger nye Fluid Control opp til vekst. - Plexx-konsernet økte omsetningen, men gikk så vidt i minus. Markedene er i bedring, og sammenslåing av de to virksomhetene i Sverige skal gi rasjonaliseringsgevinst. Det ventes bedre resultater fremover. - Tidlig i 2010 solgte Heidenreich Holding AS 74,9 prosent av aksjene i Heidenreich AS for å forbedre selskapets utviklingsmuligheter med nye medeiere og å frigjøre kapital. - Heidenreich Eiendom AS ble fusjonert inn i Heidenreich Holding, og det er investert i oppgradering av eiendommene i Skien og Bodø. DRIFTSINNTEKTER 1372,4 Millioner kroner DRIFTSRESULTAT 23,7 Millioner kroner EGENKAPITALANDEL 51,5 Prosent 4 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

5 Nøkkeltall HEIDENREICH HOLDING KONSOLIDERT NOK millioner, untatt prosent RESULTAT Driftsinntekter 1464,3 1816,6 2175,5 2446,7 2180,0 1372,4 Driftsresultat 5 40,4 74,5 56,8 24,4 23,7 Resultat før skatt 11,1 38,3 69,7 51,9 26,8 13,2 FINANSIELLE HOVEDTALL Totalkapital 692,1 767,3 970,5 1043,0 934,3 990,9 Egenkapital 258,8 276,0 303,4 330,2 340,2 510,0 Egenkapitalandel 37,4 % 36,0 % 31,3 % 31,7 % 36,4 % 51,5 % LØNNSOMHET/RENTABILITET Resultatgrad 0,8 % 2,1 % 3,2 % 2,1 % 1,2 % 1,0 % Egenkapitalrentabilitet 2,9 % 9,4 % 16,3 % 10,7 % 5,2 % 0,3 % Totalrentabilitet 2,6 % 6,4 % 9,5 % 7,1 % 3,8 % 1,8 % PERSONALFORHOLD Antall medarbeidere i snitt Sykefravær 4,9 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,3 % 5,9 % Driftsinntekter Resultat før skatt NOK millioner Oras konsern 1125,8 1067,3 29,2 51,2 Active Service AS/Fluid Control AS 175,1 154,9 8,4 8,7 Plexx konsern 68,8 59,6-0,8-1,2 Heidenreich AS - 999, ,1 Sum 1369,7 2281,4 36,8 32,6 Elimineringer/øvrige selskap 2,7-101,4-23,6-5,8 Sum konsolidert 1372,4 2180,0 13,2 26,8 DEFINISJONER Egenkapital Sum egenkapital og minoritetsinteresser. Egenkapitalandel Egenkapital i prosent av totalkapital pr Resultatgrad Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter. Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Totalrentabilitet Resultat før finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital. HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

6 ADM. DIREKTØRS KOMMENTAR Ny drivkraft Heidenreich Holding har i 2010 redusert risiko, frigjort kapital og tatt nye posisjoner for vekst. I tillegg har vi fått med oss nye partnere på eiersidene i Heidenreich AS og nyfusjonerte Fluid Control. Dette gir ny drivkraft både for holdingselskapet og for selskapene vi er investert i. Med økt soliditet og ny kapasitet konsentrerer vi oss om god drift og lønnsom vekst i det videre arbeidet med å skape verdier for aksjonærene. KONJUNKTURBEDRING, MEN AVVENTENDE MARKEDER Det ble en noe avventende markedsutvikling i året som gikk. Konjunkturbedring til tross, vesentlig investeringslyst på etterspørselsiden lot vente på seg. I tillegg har mange aktører, i likhet med våre selskaper, jobbet med konkurransekraften. Det har økt konkurransen. Dermed var noe bedre tider ikke nok til å løfte resultatene våre. Men det er positive signaler på mange hold og antallet henvendelser om mulige prosjekter er klart på vei opp. STRUKTURELT SETT ET HENDELSRIKT ÅR 2010 ble likevel et aktivt år for Heidenreich Holding. Etter å ha opplevd hvor krevende det er å ha verdier låst fast i en syklisk bransje som bygg og anlegg, samtidig som gjeld og andre forpliktelser skal betjenes, ønsket vi å redusere risikoprofilen og øke den finansielle fleksibiliteten. Det greide vi. Nedsalget i Heidenreich AS frigjorde kapital, samtidig som selskapet fikk en ny eier med kapasitet til videreutvikling. Investeringen i nyfusjonerte Fluid Control økte bredden i investeringsporteføljen vår og eksponeringen mot en sterk, norsk offshorerettet næring. Videre kjøpte Oras rørleggerselskapet TIAS i Bergen, og i Heidenreich har vi støttet det nødvendige arbeidet med effektiviseringstiltak. I tillegg har vi restrukturert eiendomsdelen av virksomheten vår, gjort nødvendige investeringer her og innlemmet denne direkte i Heidenreich Holding. SOLIDITET, LØPENDE DRIFT OG KONTROLLERT VEKST Vi frigjorde 130 millioner kroner og reinvesterte en betydelig del av dette i Videre reduserte vi rentebærende gjeld med 220 millioner kroner. Resultatet er en egenkapitalandel over 50 prosent og en mer diversifisert portefølje. PARTNERSKAP GIR DRIVKRAFT I de markedene våre virksomheter opererer i er det en generell trend at kundene kjøper mer fra færre aktører. Grunnen er enkel i en kompleks verden ønsker vi effektivitet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Lange relasjoner til selskaper som kan levere totalløsninger gir ofte gode resultater, fordi det er et gjensidig mål for partene å skape lønnsomhet i relasjonen. Konsekvensen av dette er at det er en fordel for våre virksomheter å vokse. Oras gjør det organisk og gjennom oppkjøp. Fluid Control har fått en god plattform for vekst gjennom fusjonen med Active Service, mens Heidenreich har fått en ny partner på eiersiden som skal bidra til vekst. Fremover skal partnerskap både på eiersiden, og i form av mer omfangsrike kunde- og leverandørforhold, gi drivkraft til ytterligere lønnsomhet og vekst i Heidenreich Holdings verden. MER OPTIMISTISK Jeg tillater meg nå å være mer optimistisk enn jeg var for ett år siden. Oras, Fluid Control, Plexx og Heidenreich har alle betydelige muligheter. De er ledende i fremtidsrettede markeder i robuste Norge. I tiden fremover skal vi balansere vekstønsket med god drift og lønnsomhet. Det har jeg tro på at våre selskaper er godt posisjoner til å klare. Oslo, mars 2011 Per Kristian Jacobsen Adm. direktør Gruppeselskapene har spennende markedsposisjoner, spesielt med tanke på utviklingen i norsk landbasert og offshorerettet industri. Kombinert med den finansielle soliditeten gir det oss anledning til å bruke tid og ressurser på det som skaper verdier over tid: god løpende drift og lønnsom vekst. Oras, Fluid Control, Plexx og Heidenreich prioriterer dette høyt når de nå beveger seg videre inn i HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

7 Jeg tillater meg nå å være mer optimistisk enn jeg var for ett år siden. Oras, Fluid Control, Plexx og Heidenreich har alle betydelige muligheter. HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

8 ØKER SATSNINGEN MOT OLJE- OG GASSINDUSTRIEN OG RELATERT MARITIM AKTIVITET: NYE FLUID CONTROL KLAR FOR VEKST Active Service og Fluid Control bestemte seg i 2010 for å slå selskapene sammen. Bakgrunnen var muligheten for å utnytte hverandres markedsposisjoner og utfyllende produkt og tjenestespekter. Umiddelbar støtte til fusjonen fra kunder og ansatte gav prosessen positiv drivkraft. I dag pågår arbeidet med å integrere selskapene for fullt. Heidenreich Holding har kjøpt seg opp til 66,4 prosent eierandel. Active Service AS og Fluid Control AS offentliggjorde fusjonsplaner i september Fra 1. januar 2011 tok det sammenslåtte selskapet navnet Fluid Control AS. TO MINDRE NISJESELSKAPER MED KOMPLETTERENDE VIRKSOMHET I dag leverer det sammenslåtte selskapet høytrykksutstyr, slanger og koblinger med relaterte moduler og tjenester. Disse hører ofte tett sammen i arbeidsomfanget og leveransene til de to selskapene. Med dette vil det nye serviceselskapet, Fluid Control AS, være en leverandør til betydelige aktører innen olje- og gassindustrien. 150 ansatte gjør også at selskapet kan tilby et bredere produktspekter og ta et større ansvar i forhold til leveranser. KUNDENE KJØPER MER FRA FÆRRE - Det er en klar trend at kundene ønsker leverandører som kan levere større bidrag. Kundene vil ha effektive totalløsninger. Det krever leverandører som har kapasitet og fleksibilitet. Dette gjelder både i drifts- og vedlikeholdsmarkedet og i prosjektmarkedet. I dette markedsbildet gir fusjonen oss økt konkurransekraft, mindre risiko og nye muligheter, sier Trygve Mildestveit, administrerende direktør i det nye selskapet. Mildestveit, tidligere konserndirektør i det børsnoterte oljeserviceselskapet Bjørge ASA, kom til Active Service i 2010 og vil lede Fluid Control videre i det han satser på at blir en vellykket veksthistorie. Han har stor tro på sammenslåingen og fremholder at både kunder og ansatte klart har uttrykt det samme. 8 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

9 - Nye Fluid Control AS vil ha kompetanse og ressurser til å kunne følge leveransene gjennom levetiden. Samtidig vil det være fokus på kontinuerlig utvikling sammen med kunder og samarbeidspartnere. Det er vesentlig å være en part med kunnskap, erfaring og evne til å tilpasse løsninger til kundenes behov. Kundene liker at vi fokuserer på dette, og medarbeiderne våre er sentrale i en slik kompetansesatsning, det syns de er gøy, sier Mildestveit. STYRKET TILSTEDEVÆRELSE I STAVANGER OG BERGEN Med sammenslåingen vil selskapet styrke sin tilstedeværelse både i Stavanger og Bergen. Det vil også bli vurdert ekspansjon til andre steder i Norge og å følge de norske kundene ut i verden. Offshorenæringen er en sterk og dynamisk næringsklynge med tette kunnskapsrelasjoner. Den teknologiske ekspertisen som har vokst frem i næringen, har gjort norske selskaper til viktige aktører også i utlandet. For Fluid Control er nærheten til kundene og næringen viktig for kunderelasjonene. VEKSTMOTIVERT FUSJON Motivet bak fusjonen var både av defensiv og offensiv art. Beskyttelse av eksisterende markedsposisjoner er nødvendig i en konkurranseintensiv bransje. Økt lønnsomhet og en organisk vekstambisjon er på sin side viktig for langsiktig verdiskapning. Viktige elementer i fusjonen blir integrering av kompletterende produkter og tjenester og av de to organisasjonene. Selskapet fremstår i dag som en fullt integrert organisasjon. - På kort sikt er det viktig for oss å ta ut det fulle potensialet i eksisterende rammeavtaler. Deretter å være rustet til å påta oss nye, større oppdrag, fortsetter Mildestveit, som bekrefter at de nå arbeider med å få legge hele produktporteføljen inn i avtalene. POSITIVT MED SOLIDE, LANGSIKTIGE EIERNE Per Kristian Jacobsen, administrerende direktør i hovedeieren Heidenreich Holding tror at satsningen i nye Fluid Control bidrar til å skape vekst og økt verdiskaping. Selskapet har en imponerende kundeliste med flere av de store internasjonale aktørene på norsk sokkel. Som et sammenslått selskap står de nå enda sterkere. Det blir spennende å støtte integrasjonen og den organiske veksten fremover. I tillegg må vi vurdere strukturgrep hvis muligheten byr seg og det er ikke umulig med den gode posisjonen Fluid Control har og skal videreutvikle. SATSER MER PÅ PROSJEKTER I ET MARKED I BEDRING Mildestveidt og mange bransjeaktører med ham registrer at en depressiv periode de siste årene har snudd til en mer optimistisk bane. Men de store modifikasjonsprosjektene har ennå ikke kommet. Samtidig er det klart flere henvendelser. Active Service og Fluid Control var på hver sin side tungt inne i drifts- og ettermarkedet. Det sammenslåtte selskapet, nye Fluid Control, vil også satse på prosjektmarkedet i takt med at dette nå er ventet å komme mer tilbake. I tillegg generer prosjekter et eget ettermarked som er attraktivt. Både i forbindelse med prosjekter og i ettermarkedet er det avgjørende å kunne komme opp med nye løsninger for kundene. Derfor vil nye Fluid Control bygge videre på den basisen selskapet har innen engineering og innovasjon. KORT OM OLJE-, GASS- OG OFFSHORENÆRINGEN Petroleumsnæringen (olje og gass) utgjør en stor del av norsk økonomi. I 2009 stod den for om lag 25 prosent av norsk verdiskaping. Petroleumsnæringens størrelse, betalingsevne og teknologikrav gjør den til et attraktivt marked, som igjen har ført til fremveksten av en stor offshorenæring. Gjennom et nært samspill med aktørene på sokkelen har flere norske leverandørmiljøer utviklet unik og verdensledende kompetanse. Norge var i 2009 rangert som verdens sjette største oljeeksportør og den trettende største oljeprodusenten. I 2009 var Norge den nest største gasseksportøren og den femte største gassprodusenten i verden. Oljeproduksjonen var i 2009 på 2,4 millioner fat per dag og forventes gradvis å avta i årene som kommer. Gassalget derimot vokser. Gassalget i 2009 var på 103,5 milliarder Sm 3. Fra å utgjøre rundt 43 prosent av den norske petroleumsproduksjonen i 2009 vil gassproduksjonen trolig øke til over 50 prosent i Over 60 prosent av de forventede ressursene på norsk sokkel gjenstår å produsere. De gjenværende ressursene utgjør et stort potensial for verdiskaping også i mange år fremover. Ekofiskfeltet er fortsatt et av de største norske oljeproduserende feltene, og det planlegges for produksjon frem mot Utviklingen på Ekofisk og andre felt på norsk kontinentalsokkel handler i stor grad om kontinuerlig arbeid for å øke utvinningen fra feltene. (Kilder: SSB, Nasjonalregnskapet 2009, Nærings- og handelsdepartementet, Menon). HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

10 Om Heidenreich Holding Heidenreich Holding er et familieeiet industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av datterselskapene; VVS-entreprenøren Oras og vakuumformingselskapet Plexx, samt 66,4 % av aksjene i den offshorerettede høytrykksutstyr, slange- og armaturleverandøren Fluid Control. I tillegg har selskapet 25,1 % av aksjene i Heidenreich AS og alternative plasseringer. Gruppen hadde en konsolidert omsetning på 1,4 milliarder kroner og ca 850 faste ansatte i snitt i Familieeide Heidenreich Holding står for soliditet og langsiktig verdiskapning. INDUSTRIELT INVESTERINGSSELSKAP POSISJONERING Være et solid, norsk industrielt investeringsselskap og en uavhengig aktør. FOKUS Utvikle egne porteføljeselskaper til å være blant de mest konkurransedyktige i sine respektive markeder. Gjennom lønnsom vekst skal selskapene over tid øke i verdi og gi løpende utbytte. SEKTORER - Bygg og anlegg - Landbasert industri - Offshorerettet industri AKTIVT EIERSKAP Utøve eierskap gjennom styrene i porteføljeselskapene. Styrene, som er satt sammen ut i fra kompetanse, kapasitet og mangfold, skal sørge for at ledelsen skaper verdier i selskapene. Det innebærer blant annet å sette mål, støtte strategiarbeid, bidra i kapitalstyring og evaluere resultater. PERSPEKTIV Ha et langsiktig perspektiv på investeringer og arbeidet med dem. Hvis andre aktører er bedre skikket til å utvikle porteføljeselskaper eller virksomhetsområder, skal selskapet være en pådriver for at aktiviteten innlemmes hos den som er best skikket til å bringe det videre. ALTERNATIVE PLASSERINGER Forvalte alternative plasseringer med det mål å gi konservativ risikojustert avkastning. 10 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

11 ETABLERT 1904 DRIFTSINNTEKTER 1,4 mrd. MEDARBEIDERE 845 Organisering Utbyttepolitikk Heidenreich Holding er organisert med en styringsmodell hvor Heidenreich Holding utøver aktivt eierskap gjennom styrene i de virksomhetene vi eier. Styringsmodellen er dermed konsentrert om mål, strategi og oppfølging av gjennomføring. Gjennomgang av investeringsmuligheter og strukturelle tiltak vektlegges. Beslutningshierarkiet gir en arbeidsform som er systematisk og analytisk grundig. Summen av kunnskap og erfaringer i systemet i styrer og i porteføljeselskaper representerer betydelige verdier. Både porteføljeselskapene og aksjonærene i Heidenreich Holding skal kapitalisere på disse verdiene. Organiseringen skal sikre eierstyring og selskapsledelse hvor hvert ledd har ansvar for egen verdiskapning: Heidenreich Holding skal skape verdier for aksjonærene ved å sette sammen og støtte profesjonelle styrer som utøver eierskapet i porteføljeselskapene slik at disse igjen skaper verdier. Ledelsen i porteføljeselskapene er selv ansvarlig for drift og utvikling av eget selskap, men har en viktig støttespiller i styret sitt. Heidenreich Holding skal skape verdier for aksjonærene gjennom verdistigning på aksjen og løpende utdeling av utbytte. Heidenreich Holding legger til grunn at den andel av overskuddet som utbetales i utbytte til aksjonærene normalt vil variere fra 10 til 30 prosent av Heidenreich-gruppens årsresultat. Ved fastsettelsen av utbyttet vil bl.a. gruppens soliditet, likviditetssituasjon, strategier, markedsutsikter og eksterne rammebetingelser bli vurdert. Det tilstrebes forutsigbarhet for årlig utbytte, men utbyttets størrelse må forventes å variere fra år til år. Årlig utbytte skal minimum dekke aksjonærenes formuesskatt på aksjene i Heidenreich Holding. Det totale antall aksjer i Heidenreich Holding er Inntil videre legges det til grunn et årlig minimumsutbytte på NOK 0,53 pr. aksje (totalt NOK 15,1 mill) og en øvre grense på NOK 0,88 pr. aksje (totalt NOK 25,0 mill). Finansiell kapasitet Heidenreich Holding har ved inngangen til 2011 opparbeidet en solid finansiell kapasitet. Dette gir styrke til å utnytte oppkjøpsmuligheter, men også til å håndtere tøffere tider. Historie Heidenreich Holding ble etablert som investeringsselskap i 1988, og har sin opprinnelse i Heidenreich & Co, etablert av Sverre Lie Heidenreich i HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

12 Investeringer Heidenreich Holding investerer i virksomheter med ledende markedsposisjoner. Virksomhetene skal være gode på drift, ha evne til å tilpasse seg marked og kunders behov og prioritere lønnsom vekst. Eierskapet utøves aktivt gjennom styrene i de virksomhetene selskapet er investert i, og det legges vekt på at Heidenreich Holding skal være en solid, erfaren eier med relevant nettverk og sektorkompetanse. I dag er investeringene konsentrert om bygg og anlegg, olje og gass, offshorerettet industri og landbasert industri. Oras Oras er en ledende norsk VVS-entreprenør som leverer vann-, energi- og klimaanlegg til forretningsbygg, industri, skoler, sykehus og privatboliger. Konsernet gjør bygninger til et bedre sted å være for mennesker og til mindre belastning for miljøet. Plexx Plexx er en av skandinavias ledende produsenter innen forming og bearbeiding av termoplast. Konsernets kompetanse og produkter bidrar til større fleksibilitet i materialvalg. Fluid Control Fluid Control er en ledende norsk aktør innen engineering, salg, utleie og service av høytrykksutstyr, slanger og koblinger. Selskapet sørger for sikker og effektiv transport av gasser og væsker innen olje-, gass- og offshoreindustrien. Heidenreich AS Heidenreich AS er en av Norges ledende grossister innen VVS/VA og leverandør av rørtekniske varer og tjenester. Selskapet operer i en sentral bransje i et moderne samfunn og bidrar med varer og tjenester til innemiljøer som fremmer helse, livskvalitet og trivsel. 12 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

13 FLUID CONTROL, STAVANGER - Olje- og gass - Offshorerettet industri - Landbasert industri ORAS, OSLO - Bygg og anlegg - Landbasert industri HEIDENREICH, SKEDSMOKORSET - Bygg og anlegg - Landbasert industri PLEXX, FREDRIKSTAD - Landbasert industri Hovedkontor Avdeling HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

14 Oras er en ledende norsk VVS-entreprenør som leverer vann-, energi- og klimaanlegg til forretningsbygg, industri, skoler, sykehus og privatboliger. Konsernet gjør bygninger til et bedre sted å være for mennesker og til mindre belastning for miljøet. Plexx er en av skandinavias ledende produsenter innen forming og bearbeiding av termoplast. Konsernets kompetanse og produkter bidrar til større fleksibilitet i materialvalg. Oras tilbyr rør- og klimatekniske løsninger, og tekniske entrepriser inkludert brannvern, automatisering og vedlikehold. Arbeidsområdene omfatter vann, energi og klima, og produktene og tjenestene bidrar til bedre trivsel og velvære i bygninger. Konsernet er landsdekkende og består av 9 operative driftsselskaper, 7 avdelinger og 16 driftssteder ulike steder i landet. Virksomheten ble etablert i Typiske kunder er entreprenører, stat, kommune, helseforetak, eiendomsselskaper og industriselskaper. Derfor følger i stor grad salget av konsernets produkter og tjenester konjunkturene innen bygg og anlegg. VVS er en langsiktig vekstbransje. Tekniske byggefag, herunder VVS, utgjør en stadig større andel av bygningers totale kostnader. Oras solide posisjon og kompetanse utgjør et godt grunnlag for å ta del i denne veksten. Fokus rettes først og fremst mot store og krevende prosjekter som krever høy løsningsorientert kompetanse og kapasitet. Målsettingen er å tilby en rasjonell og helhetlig byggeprosess, optimale funksjonelle løsninger og bedre totaløkonomi. Viktige satsningsområder utgjør: - Prosessanlegg med utgangspunkt i vann og/eller vannbehandling eller rene sanitærinstallasjoner. - Energiøkonomisering, der Oras prosjekterer og installerer skreddersydde, fleksible løsninger som gir et gunstigere energiforbruk. Med utgangspunkt i vannbåren varme, varmevekslere og varmepumper foredles kilder som sjøvann, jordvarme, elektrisitet, solvarme, gass og fossilt brensel. - Bedre inneklima ved installasjon av luftbehandlingsanlegg, samt styring og kontroll av inneklima i alle typer yrkesbygg og industri. - Kombinerte entrepriser og kombinerte servicekonsept for rør og inneklima utgjør likeledes viktige satsningsområder. - Brannslokkeanlegg i alle typer bygninger. - Service på - og drifting - av tekniske anlegg i alle typer bygg er en prioritert satsning. Som konsern vokser Oras organisk og gjennom oppkjøp. Stadig økende krav til bygningers tekniske spesifikasjoner og komplekse prosjekters krav til VVS-entreprenører har understreket at det er stordriftsfordeler å hente på kompetanse- og effektivitetssiden innen risikohåndtering og HMS. Fakta om Oras Plexx kjerneområde omfatter vakum- og termoforming, bearbeiding, fresing og laserskjæring av termoplast og ulike materialkombinasjoner. I tillegg er ORS (Opido reinforcment system), en miljøvennlig metode for å forsterke formede produkter, en viktig nysatsing for konsernet. Systemet muliggjør å designe og prosessere produkter med høy holdfasthet på en kostnadseffektiv måte. Produktet er svært konkurransedyktig sammenlignet med armerte herdeplaster. Konsernet tilbyr også maskinering av alle typer teknisk plast til landbasert og offshorerelaterte virksomheter. Konsernet omfatter Plexx AS og datterselskapet Opido Plast AB i Småland Sverige. Opido Production AB ble fra 1. januar 2011 fusjonert inn i Opido Plast AB og fabrikken i Småland er ytterligere utbygd for større kapasitet og fremtidig vekst. Plexx satser mye på oppbygging av anlegget i Småland og det tilrettelegges for betydelig vekst i årene som kommer. Plexx er en av de største og ledende aktører innenfor egen bransje i Skandinavia, og har arbeidet med forming og bearbeiding av termoplast siden Kundelisten inkluderer store skandinaviske og internasjonale industriaktører innen bransjene fornybar energi, gjenvinning, transport, offshore, og varehandel. I tilegg til vakuumforming har den Norske virksomheten betydelig produksjon av akrylprodukter til butikk og varehandel. Ca 70 prosent av konsernets produksjon eksporteres direkte eller indirekte til EU land. Plexx fokuserer på system og løsningsorientert spisskompetanse, uavhengig om det er enkle eller komplekse løsninger. Som en del av en innovasjonspreget bransje oppdaterer konsernet maskinpark og kompetanse løpende for å opprettholde sin ledende posisjon i markedet. Selskapene er ISO 9001:2008 sertifisert og miljøsertifisert etter ISO14001:2004 Konsernets målsetning er å beholde sin plass blant de ledende og mest betydningsfulle aktører innen forming og bearbeiding av termoplast i Norden. Med utgangspunkt i konsernets konkurransekraft og foreliggende langsiktige markedspotensial, satser Plexx på å øke sine markedsandeler i de kommende år. Fakta om Plexx Hovedkontor Oslo Forretningsområder Entreprenørvirksomhet innen VVS, vann, energi og klima Geografisk marked Norge Omsetning millioner kroner Eierandel 100% Medarbeidere 728 Daglig leder Ola F. Hanevold Hovedkontor Fredrikstad Forretningsområder Vakuumforming / termoforming, bearbeiding, fresing og laserskjæring av termoplast og ulike materialkombinasjoner. ORS system for forsterkning av formede produkter Geografisk marked Hovedsaklig Skandinavia, men også eksport til øvrige EU land Omsetning millioner kroner Eierandel 100% Medarbeidere 50 Daglig leder Arild S. Johnsen 14 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

15 Fluid Control er en ledende norsk aktør innen engineering, salg, utleie og service av høytrykksutstyr, slanger og koblinger. Selskapet sørger for sikker og effektiv transport av gasser og væsker innen olje-, gass- og offshoreindustrien. Heidenreich AS er en av Norges ledende grossister innen VVS/VA og leverandør av rørtekniske varer og tjenester. Selskapet operer i en sentral bransje i et moderne samfunn og bidrar med varer og tjenester til innemiljøer som fremmer helse, livskvalitet og trivsel. Active Service AS offentliggjorde fusjonsplaner med Fluid Control AS i september Fra 1. januar 2011 heter selskapet offisielt Fluid Control AS og omtales i årsrapporten med dette navnet. Fluid Control er spesialist innen høytrykksutstyr, slanger, koblinger og relaterte moduler til olje- og gassindustrien og andre offshoreaktører. Selskapet har avdelinger i Bergen, Sola, Stavanger og Ågotnes. Det fokuserer på fleksible løsninger, spesialleveranser, vedlikehold, service og problemløsning og tilbyr: - Engineering, salg og service av fleksible slanger og røropplegg til bruk for transport av gasser, væsker og faste stoffer i komplette, fleksible prosess-systemer. - Fleksible slangesystemer til bunkring, last og lossesystemer, ultrahøytrykk til vannjet eller mot ROV og subsea-applikasjoner. - Utleie av høytrykksutstyr. - Spesialløsninger og sikkerhetsutstyr til offshore-, subsea- og shippingmarkedet. Selskapet tilstreber å møte kundenes krav til leveringstider, leveringspresisjon og høy servicegrad, sammen med dokumentert spisskompetanse. Fluid Control leverer til majoriteten av norske selskaper innen olje, gass og shippingindustrien. I tillegg ble et eksklusivt samarbeid etablert i 2010 med Hydrasun Ltd. i Aberdeen. Dette gjelder produktleveranser og tilstandsovervåking av slanger, et område hvor Hydrasun er en ledende leverandør i Europa. Fluid Control har utviklet seg til å bli ledende innen høytrykkløsninger via utleie, service og salg til offshoreindustrien. Selskapet har i de siste årene også levert komplette EPCI-pakker innen segmentet. Det sammenslåtte selskapet har ekspansive planer fremover. Høytrykksutstyr, slanger og koblinger med relaterte moduler og tjenester blir nå levert som totalløsninger. Nye Fluid Control har kompetanse og ressurser til å følge leveransene gjennom hele levetiden. Innovasjon og nyutvikling vil også være et satsingsområde fremover. Heidenreich AS er grossist innen VA/VVS-markedet. Selskapets produkter markedsføres fra lokale servicesentre over hele landet. Lokalt kommersielt ansvar og kundenærhet støttes av et samordnet distribusjonssystem og felles sentrallager på Skedsmokorset. Heidenreichs mål er å tilby VVS, VA og rørtekniske varer og tjenester som sikrer kundene rasjonell drift, konkurransefortrinn og bedre totaløkonomi. Kundenes behov og Heidenreichs konkurransekraft dekkes gjennom: - God produkttilgjengelighet - Høy servicegrad - Effektive leveringssystemer fra lager og verk Servicesentre med tilpasset vareutvalg er tilgjengelige flere steder i landet. Lokalt kommersielt ansvar og nærhet til kundene støttes av effektive og samordnende fellesfunksjoner. Salget av Heidenreichs produkter og tjenester følger i stor grad konjunkturene for bygg og anlegg. Typiske kunder er rørleggerbedrifter, offentlige etater og industribedrifter. Markedet er forventet å vokse fremover, samtidig skjerpes kravene til grossistleddet i bransjen på alle områder. Som en konsekvens av dette ble eiersiden forsterket ved at den markedsledende tyske VVS-grossisten, Cordes & Graefe KG (GC-gruppen), kjøpte 74,9% av aksjene i Heidenreich fra Heidenreich Holding. GC-gruppen, som er et familieeid selskap, ønsker å bygge videre på det gode fundamentet som er skapt i Heidenreich gjennom mange år. Med en stor internasjonal partner er det ventet at Heidenreich både står tryggere og er bedre rustet for å vokse i de kommende årene. Med det skal Heidenreich sikre å være en verdifull støttespiller for kundene og dyktig samarbeidspartner for leverandørene. Fakta om Fluid Control Fakta om Heidenreich AS Hovedkontor Stavanger Forretningsområder Engineering, salg, produksjon og relaterte tjenester Geografisk marked Norge i tilegg til å følge norske kunder internasjonalt Omsetning 2010 Selskapet var i 2010 to ulike enheter. Omsetningen på 175 millioner kroner omfatter Active Service frem til 1. november 2010, deretter det fusjonerte Fluid Control. Eierandel 66,4% Medarbeidere 142 (fra 1. januar 2011) Daglig leder Trygve Mildestveit Hovedkontor Oslo - Skedsmokorset Forretningsområder Grossistvirksomhet innen VVS, VA og rørtekniske varer og tjenester Geografisk marked Norge Omsetning millioner kroner Eierandel 25,1% Medarbeidere 222 Daglig leder Bård Samstad HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

16 Eierstyring og selskapsledelse Heidenreich Holding er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap. Virksomheten er organisert med grunnlag i en styringsmodell hvor styret i Heidenreich Holding, administrasjonen i Heidenreich Holding og styrene i datterselskapene er de sentrale beslutningsorganene. Det er disse som påvirker og avgjør investeringene, og som er ansvarlige for å skape aksjonærverdier. Aksjonærene i Heidenreich Holding utøver sitt eierskap gjennom generalforsamling og styret i Heidenreich Holding. Heidenreich Holding og administrasjonen utøver videre aktivt eierskap gjennom styrene i datterselskapene. Samlet sett har disse styrene betydelig kunnskap og erfaring, i tillegg til nettverk. Det er helt sentralt når styrene i Oras, Plexx, Fluid Control og Heidenreich skal definere mål, utforme strategier og følge opp gjennomføring i sine respektive selskaper. Styrene skal ha evne til å aktivt være med på å utvikle selskapene både med tanke på kontroll, men også som samarbeidspartner for ledelsen på det strategiske og strukturelle plan. Styret Heidenreich Holding AS Fra venstre: Fredrik Landmark, Anne Birgitte Fossum, Svein Sivertsen, styrets leder, Vibeke Heidenreich, Nils Are Karstad Lysø, Erik Hirsch 16 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

17 Orginisasjonstruktur Aksjonærene Generalforsamling Styret Heidenreich Holding AS Administrasjonen Heidenreich Holding AS Styret Oras AS Styret Plexx AS Styret Fluid Control AS Styret Heidenreich AS Per Kristian Jacobsen (styreleder) Per Kristian Jacobsen (styreleder) Per Kristian Jacobsen (styreleder) Per Kristian Jacobsen (styreleder) Odd Egil Kanestrøm Odd Egil Kanestrøm Odd Egil Kanestrøm Odd Egil Kanestrøm Sverre A. Larssen Nils Tore Kristiansen Dag Nedrum Kai Uwe Hollweg Karen Cecilie Møller Pål F. Hansen Mette Hagen Andre Wedemeyer Mona Lindbeck (valgt av ansatte) Morten Evensen (valgt av ansatte) Yngve Lund (valgt av ansatte) Odd Arvid Watne (valgt av ansatte) Christian Lokøy (valgt av ansatte) Bjørn Bjørndal Bård Samstad (valgt av ansatte) Geir Halset (valgt av ansatte) Synøve Stigen (valgt av ansatte) Administrasjonen Heidenreich Holding AS Fra venstre: Bjørn Bjørndal, fasilitator, Per Kristian Jacobsen, adm. direktør, Odd Egil Kanestrøm, økonomidirektør, Ole Hald, prosjektleder HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

18 Årsberetning var preget av bedring i konjunkturene med en begrenset oppgang i de fleste markeder Heidenreich Holding AS har virksomhet i. Aktivitetsnivået i 2010 reflekterer denne markedssituasjonen, med stabil utvikling når en justerer for nedsalget i Heidenreich AS. Konsolidert omsetning endte på 1 372,4 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 23,7 millioner, mens resultat før skatt endte på 13,2 millioner kroner. Heidenreich Holding solgte tidlig i ,9 prosent av Heidenreich AS til det tyske, familieeide konsernet Cordes & Graefe KG. Salget sikret videreutvikling av Heidenreich AS samtidig som det frigjorde kapital. Med redusert risikoprofil og styrket finansiell stilling ble dermed Heidenreich Holding bedre stilt for å gjøre nye investeringer. Med virkning fra 1. mai 2010 ble Heidenreich Eiendom AS fusjonert med Heidenreich Holding. Ved fusjonen fikk Heidenreich Holding tilført en betydelig likviditetsbeholdning samt aksjene i fem eiendomsselskaper. Med utgangspunkt i Active Services sterke markedsposisjon i en offshoreindustri med vekstutsikter, ble det besluttet å øke eksponeringen i denne sektoren. En vekststrategi ble vedtatt for Active Service. Selskapet ble fusjonert med Fluid Control og Heidenreich Holding kjøpte seg opp til å bli majoritetseier i det nyfusjonerte selskapet Fluid Control med 66,44 % andel. Med diversifisering av porteføljen og nye partnere på eiersiden i Heidenreich AS og nye Fluid Control, har Heidenreich Holding gjennom 2010 redusert risiko samtidig som det er åpnet nye muligheter for verdiskapning. MARKEDSUTVIKLING Virksomhetenes hovedmarkeder er bygg og anlegg. Aktiviteten i disse markedene bedret seg etter et utfordrende Situasjonen innen offshorerettet leverandørindustri og landbasert industri var også preget av moderat økende aktivitet. Lønnsomheten har derimot ikke bedret seg tilsvarende. Forklaringen er blant annet en kombinasjon av relativt lav investeringstakt på etterspørselssiden, overkapasitet samt skjerpet konkurranse som følge av at mange virksomheter har bedret konkurransekraften siste år. Dessuten har mange oppdrag vært basert på langsiktige, lavt prisede kontrakter som er inngått under finanskrisen. Det er derfor stort sett i markeder hvor aktørene har lyktes med å kutte kostnadsbasen at marginene er blitt bedre. VIRKSOMHETENS ART Heidenreich Holding var i 2010 et holdingsselskap med de heleide porteføljeselskapene Oras og Plexx. I tillegg hadde selskapet aksjemajoritet i Fluid Control (fra 1. november 2010), deleierskap i Heidenreich AS samt eiendomsinvesteringer. Holdingselskapet følger aktivt opp sitt eierskap i porteføljeselskapene gjennom styrearbeid og ved å utføre enkelte administrative tjenester for dem. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Virksomhetene Heidenreich Holding eier opererer innen områdene VVS-installasjon, offshorerettede slange-, høytrykks- og rørkoplingssystemer, plast og vakuumforming, VVS-engros og eiendom. Formålet er å være en aktiv eier i virksomheter som tilbyr bygg og anlegg, offshoreindustri og landbasert industriløsninger med høy nytteverdi. Hovedstrategien er å støtte virksomhetene slik at de kan skape merverdier gjennom å fokusere på kunder, leverandører og egne virksomheter for å oppnå konkurransefortrinn, rasjonell drift og forbedrede resultater. Heidenreich Holding med virksomheter hadde i snitt 845 (1 010) medarbeidere i Oras er en VVS-teknisk entreprenør som prosjekterer og installerer avanserte rør- og klimatekniske løsninger, totale tekniske entrepriser inkludert brannvern, automatisering og service. Målsettingen er at Oras innen rør- og ventilasjonstekniske entrepriser skal være den foretrukne partner for den profesjonelle byggenæringen. På tilsvarende måte skal Oras innen service være den foretrukne partner for drift og vedlikehold av rør- og klimatekniske investeringer. Oras-konsernet har inntatt en ledende posisjon innen VVS-markedet. Konsernet består av ni operative driftsselskaper og hadde ved årets slutt 728 (682) medarbeidere. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Fluid Controls hovedvirksomhet omfatter engineering, salg, utleie og service på, høytrykksutstyr, slanger, koblinger og relaterte moduler. Selskapet betjener offshore-, shipping og landbasert industri. Selskapets løsningsorienterte spisskompetanse gir betydelig konkurransekraft, spesielt innenfor hovedsatsningsområdet, som er drifts- og vedlikeholdsmarkedet offshore. Selskapet har fire avdelinger, henholdsvis i Bergen, Sola, Stavanger og på Ågotnes og hadde 142 medarbeidere ved årets slutt. Selskapets hovedkontor er i Stavanger. Plexx konsernets virksomhet omfatter vakuumforming av termoplastiske materialer, samt bearbeiding av plater, bolter 18 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

19 og rør av samme materialtyper. Plexx AS er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad kommune og har to datterselskaper i Sverige. Opido Plast AB er lokalisert i Lagan i Småland og representerer hovedsatsningen i Sverige. Virksomheten i Opido Production AB vil i 2011 bli overført til Lagan, og fusjonert med Opido Plast AB. Plexx er blant de ledende i sitt markedssegment i Norden. Selskapene i konsernet er ISO 9001 sertifisert og miljøsertifisert (ISO 14001). Konsernet hadde 50 (43) medarbeidere ved årets slutt. Selskapets hovedkontor er i Fredrikstad. FORSKNING OG UTVIKLING Med et klart formål om å styrke konkurranseevnen fokuserer Heidenreich Holdings enkelte virksomheter på løsningsrettet produktutvikling og -anvendelse, herunder produksjon, logistikk, IT og drift. En viktig del av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med kunder og leverandører. Det innhentes også ekstern bistand i dette arbeidet. Regnskapet er ikke belastet kostnader knyttet til rene forskningsaktiviteter. RISIKO Hovedmarkedene til Heidenreich Holdings virksomheter preges av økende aktivitetsnivå, men fra lavere nivåer som følge av konjunkturnedgangen siste år. Markedene er kontinuerlig utsatt for konjunkturelle, teknologiske og strukturelle endringer med store krav til omstillinger og konkurranseevne. Installasjonsvirksomheten er rettet mot store og krevende prosjekter, som krever høy løsningsorientert kompetanse og kapasitet ved planlegging, prosjektering og gjennomføring. Dette er prosjekter som innebærer gode forretningsmuligheter, men også teknisk og finansiell risiko. Pressede marginer og høye, faste kostnader gjør at prosjektstyring er kjernekompetanse. Utestående kundefordringer utgjorde ca. 34 prosent av eiendeler ved årets slutt. Konjunkturbedring har redusert risiko for tap til mer normaliserte nivåer. I tillegg prioriteres individuell oppfølging og kontroll. Varer på lager utgjorde ca. 6 prosent av eiendeler ved årets slutt. Varelageret er følsomt overfor markedsmessige, teknologiske og konjunkturelle endringer og er eksponert for tap. Det er underlagt løpende overvåkning, der målet er at beholdningene til enhver tid skal være i samsvar med kunders og markedets behov. Varekjøp foretas primært i norske kroner. Risiko for valutatap er derfor relativt begrenset. Rentebærende gjeld har flytende rente. Endringer av rentenivået vil fort føre til tilsvarende endring av netto finanskostnader. Med nåværende lave renter vurderes det å være risiko for rentehevninger på sikt. Med utgangspunkt i at Heidenreich Holdings virksomheter opererer på ulike felt, fokuseres arbeidet med kartlegging av risikoområder i hver virksomhet. Formålet er å skape beredskap for håndtering av risikosituasjoner som kan forutses. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslovens forutsetninger om fortsatt drift. Til grunn legges gruppens konkurransekraft, markedsposisjoner, strukturelle og organisasjonsmessige ressurser sett mot gruppens virksomhet og strategiske mål for årene fremover. Heidenreich Holding er i en solid økonomisk og finansiell situasjon. Ved vurdering av Heidenreich Holding må gruppens konsoliderte regnskap legges til grunn. OMSETNINGS- OG RESULTATUTVIKLING Heidenreich Holding gjennomførte i 2010 flere transaksjoner som endrer grunnlaget for sammenligninger mellom tall for 2010 og Transaksjonene beskrives i note 2 til regnskapet. De vesentligste endringene er at Heidenreich AS ikke lenger inngår i Heidenreich Holdings konsoliderte driftsregnskap, men som finanspost, samt at Fluid Control ble kjøpt med virkning fra 1. november 2010 og derfor inngår i Heidenreich Holdings konsoliderte tall fra denne dato. Heidenreich Holdings konsoliderte driftsinntekter var 1 372,4 millioner kroner (2 180,0) i Oras hadde driftsinntekter på 1 125,8 millioner kroner (1 067,3), Fluid Control 175,1 millioner kroner (154,9), mens Plexx hadde driftsinntekter på 68,8 millioner kroner (59,6). Heidenreich Holdings konsoliderte resultat før skattekostnad var 13,2 millioner kroner (26,8). Dette er svakere enn planlagt. Oras og Fluid Control leverte overskudd før skatt på henholdsvis 29.2 millioner kroner (51,2) og 8,4 millioner kroner (8,7). Plexx hadde et underskudd før skatt på 0,8 millioner kroner (-1,2). ORAS ORAS-konsernet opprettholdt omsetning og positive resultater i Til tross for regionale forskjeller, har konsernets samlede virksomhet gjennom året hatt en høy kapasitetsutnyttelse. Omsetningen økte marginalt til 1 125,8 millioner kroner (1 067,2). Resultat før skatt falt derimot til 29,2 millioner kroner (51,2) som en følge av at hovedtyngden av prosjekter under utførelse er inngått under lavkonjunkturen. Videre har virksomhetene i Trondheim, Telemark og Agder hatt relativt svak kapasitetsutnyttelse etter at flere betydelige prosjekter ble avsluttet tidlig i 2010 og nye prosjekter først kommer til utførelse i Ordrereserven i konsernet ved utgangen av 2010 er tilfredsstillende. Det forventes resultatvekst i 2011 til tross for at marginene i markedet fortsatt er presset som følge av makroøkonomiske forhold. I siste halvdel av 2011 forventes en bedring i markedssituasjonen med mulighet for høyere marginer. Selskapet vurderer løpende strukturelle muligheter som kan bidra til vekst, både organisk og gjennom oppkjøp. Oras fortsetter også satsningen innen energi og energibesparende tiltak. I løpet av 2011 planlegges en regionalisering og innfusjonering av datterselskapene i Oras AS. Bergen Tekniske Installasjoner AS TIAS ble kjøpt med virkning fra 1. januar HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

20 FLUID CONTROL Selskapet oppnådde en omsetning på 175,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 8,4 millioner kroner. Tallene omfatter Active Service frem til 1. november Etter dette omfattes det fusjonerte Fluid Control. Det er lagt opp til vekst i 2011 på grunn av forventninger om god markedsaktivitet samt økt konkurransekraft etter gjennomført fusjon. Forventet vekst er bl.a. knyttet til modifikasjonsprosjekter, og oppbyggingen av en egen prosjektorganisasjon fortsetter. På driftsiden er det fusjonerte selskapet godt tilpasset de kundegruppene som selskapet konsentrerer seg om. Det satses på videreutvikling av en løsningsorientert organisasjonskultur. Dette skal baseres på spesialkonsepter, markedsnærhet, spisskompetanse og evne til kontinuerlige forbedringer. PLEXX Som følge av den globale økonomiske krisen fikk konsernet i 2009 en betydelig reduksjon i omsetning og resultat. Reduksjonen skyldtes i stor grad en betydelig markedsnedgang i Sverige. I løpet av 2010 har den negative utviklingen gradvis snudd, og aktivitetsnivået er nå i bedring. Økningen har vært størst for virksomheten i Sverige. Omsetningen endte på 68,8 millioner kroner (59,6), hvorav 28,7 millioner kroner (27,7) kom fra den norske virksomheten og 40,1 millioner kroner (31,9) fra den svenske. Resultat før skatt ble -0,8 millioner kroner (-1,1). Investeringer i ny produksjonsteknologi har de siste årene bidratt til å styrke konsernets markedsposisjon. Sett i sammenheng med kompetansen i konsernet gir dette et godt grunnlag i konkurransen om oppdrag. Det fokuseres på utvikling av produkter og produksjonsteknologi. Plexx konsern er blant de ledende i sitt forretningsområde i Norden. Målet er å ytterligere utvikle selskapenes vekstpotensial. Ved utnyttelse av selskapenes samlede ressurser arbeides det for å realisere synergieffekter ved optimalisering av produksjonskapasitet, produktutvikling og markedsføring. Markedsutsiktene for 2011 er positive. Med utgangspunkt i dette, samt konsernets kompetanse og markedsposisjon, forventer styret bedring av resultatene i HEIDENREICH Heidenreich AS inngår ikke i Heidenreich Holdings konsoliderte driftsregnskap, men er i 2010 en vesentlig finans- og balansepost. Heidenreich Holding solgte tidlig i ,9 prosent av Heidenreich AS til det tyske, familieeide selskapet Cordes & Graefe KG (GC-Gruppen). Salget ga Heidenreich AS en ny, sterk eier som kunne trygge og videreutvikle virksomheten, mens det reduserte risiko og frigjorde kapital for Heidenreich Holding. Som følge av nedsalget ble rentebærende gjeld redusert med 218,7 millioner kroner. Den utfordrende markedssituasjonen i bygg og anleggsbransjen vedvarte i Driftsinntektene i Heidenreich AS ble NOK 1 001,9 mill (NOK 999,6 mill) og resultatet før skatt ble negativt med -45,5 millioner kroner (-26,1). I resultatet er det belastet betydelige kostnader til restrukturering. Eierandelen på 25,1 i Heidenreich AS bidrar i resultatregnskapet til Heidenreich Holding for 2010 med en finanskostnad på 8,5 millioner kroner. I den konsoliderte balansen er investeringen i Heidenreich AS oppført etter egenkapitalmetoden til 65,5 millioner kroner. INVESTERINGER, FINANSIERING, LIKVIDITET, BALANSE OG KONTANTSTRØM Det er gjennom året investert 187,2 millioner kroner (21,7), hvorav 160,8 millioner kroner i aksjer. Heidenreich Holdings totale trekkrettigheter i bank ved årsskiftet 2010/2011 var 27,0 millioner kroner (98,1). Likviditetsreserven inkludert ubenyttede trekkrettigheter utgjorde til samme tid 211,9 millioner kroner (248,0). Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -46,0 millioner kroner (54,2). Differansen mot driftsresultat på 69,7 millioner forklares i hovedsak av avskrivninger, periodens betalte skatt og kundefordringer. Gruppens totalkapital var ved utgangen av året 990,9 millioner kroner (934.3). Egenkapitalandelen var 51,5 prosent (36,4). ÅRETS RESULTAT Årets resultat etter skatt i Heidenreich Holding AS ble et overskudd på 116,9 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering: (Tall i millioner kroner) Økning av annen egenkapital 101,8 Utbytte 15,1 Sum 116,9 Antall aksjer per 31. desember 2010 var Utbyttet tilsvarer 0,53 kroner per aksje. Ved vurdering av utbyttets størrelse har styret bl.a. vektlagt et ønske om å opprettholde likvid kapasitet i holdingselskapet samt en solid egenkapitalandel. Styrets forslag til utbytte er i tråd med selskapets uttalte utbyttepolitikk. Heidenreich Holdings frie egenkapital utgjør etter dette 217,3 millioner kroner (60,9). MEDARBEIDERES ARBEIDSMILJØ, HELSE, SIKKERHET, KOMPETANSEUTVIKING OG LIKESTILLING Heidenreich Holding med virksomheter hadde i 2010 i snitt 845 (1 010) fast ansatte medarbeidere, som utgjorde 840 (993) årsverk. Sykefraværet utgjorde ca. 5,9 prosent (5,3) av total arbeidstid. Det er rapportert 64 arbeidsuhell (59), herav 22 (19) med mindre skade som medførte sykefravær. Det har vært én alvorlig arbeidsulykke som har resultert i større skade på personell. I ulike arbeids- og miljøutvalg i virksomhetene nedlegges et viktig arbeid med å redusere antall sykedager og arbeidsuhell. Det gjennomføres klimaundersøkelser og iverksettes tiltak til 20 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Nøkkeltall. Heidenreich Holding konsolidert

Nøkkeltall. Heidenreich Holding konsolidert Årsrapport 2009 Innhold 2009 i korte trekk... 4 Adm. direktørs kommentar... 6 Om Heidenreich Holding... 8 Investeringer... 10 Eierstyring og selskapsledelse... 14 Årsberetning... 16 Regnskap... 21 Noter...

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

1650 Millioner kroner. 47,8 Prosent. -34,3 Millioner kroner 2011 I KORTE TREKK

1650 Millioner kroner. 47,8 Prosent. -34,3 Millioner kroner 2011 I KORTE TREKK Årsrapport 2011 INNHOLD 04 2011 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Fluid Control 10 Artikkel: Oras 12 Om Heidenreich Holding 14 Investeringer 18 Eierstyring og selskapsledelse 20 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte Konsernsjef AGENDA Driftsorientering Hovedpunkter Automatisering og Industri Materialhåndtering og Infrastruktur Miljø og Energigjenvinning Teknologiutvikling

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer