HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

3 Innhold i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring og selskapsledelse 18 Årsberetning Regnskap 27 Noter 44 Revisjonsberetning 47 Kontaktinformasjon HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

4 2010 i korte trekk 2010 var preget av konjunkturbedring med en begrenset oppgang i de viktigste markedene for Heidenreich Holdings virksomheter. Aktivitetsnivået i 2010 reflekter denne markedssituasjonen, med stabil utvikling justert for nedsalget i Heidenreich AS. Det ble gjennomført betydelige endringer i investeringsporteføljen. I sum ble Heidenreich Holding vesentlig styrket finansielt, og det er lagt grunnlag for økt vekst og lønnsomhet i eksisterende og nye investeringer. HOVEDPUNKTER: - Driftsinntekter på 1,4 milliarder kroner (2,2) og resultat før skatt på 13,2 millioner kroner (26,8). - Rentebærende gjeld redusert til 66 millioner kroner (193). - Egenkapitalandelen opp til solide 51 prosent (36). - Oras-konsernet opprettholdt omsetning og positive resultater. Oppkjøpet av TIAS i Bergen og betydelige ordrereserver er grunnlag for økt vekst og lønnsomhet fremover. - Active Service ble fusjonert med høytrykksleverandøren Fluid Control, og vi kjøpte oss opp til 66,4 prosent eierandel. Med økt konkurransekraft og omsetningskapasitet, samt et marked i positiv utvikling, legger nye Fluid Control opp til vekst. - Plexx-konsernet økte omsetningen, men gikk så vidt i minus. Markedene er i bedring, og sammenslåing av de to virksomhetene i Sverige skal gi rasjonaliseringsgevinst. Det ventes bedre resultater fremover. - Tidlig i 2010 solgte Heidenreich Holding AS 74,9 prosent av aksjene i Heidenreich AS for å forbedre selskapets utviklingsmuligheter med nye medeiere og å frigjøre kapital. - Heidenreich Eiendom AS ble fusjonert inn i Heidenreich Holding, og det er investert i oppgradering av eiendommene i Skien og Bodø. DRIFTSINNTEKTER 1372,4 Millioner kroner DRIFTSRESULTAT 23,7 Millioner kroner EGENKAPITALANDEL 51,5 Prosent 4 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

5 Nøkkeltall HEIDENREICH HOLDING KONSOLIDERT NOK millioner, untatt prosent RESULTAT Driftsinntekter 1464,3 1816,6 2175,5 2446,7 2180,0 1372,4 Driftsresultat 5 40,4 74,5 56,8 24,4 23,7 Resultat før skatt 11,1 38,3 69,7 51,9 26,8 13,2 FINANSIELLE HOVEDTALL Totalkapital 692,1 767,3 970,5 1043,0 934,3 990,9 Egenkapital 258,8 276,0 303,4 330,2 340,2 510,0 Egenkapitalandel 37,4 % 36,0 % 31,3 % 31,7 % 36,4 % 51,5 % LØNNSOMHET/RENTABILITET Resultatgrad 0,8 % 2,1 % 3,2 % 2,1 % 1,2 % 1,0 % Egenkapitalrentabilitet 2,9 % 9,4 % 16,3 % 10,7 % 5,2 % 0,3 % Totalrentabilitet 2,6 % 6,4 % 9,5 % 7,1 % 3,8 % 1,8 % PERSONALFORHOLD Antall medarbeidere i snitt Sykefravær 4,9 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,3 % 5,9 % Driftsinntekter Resultat før skatt NOK millioner Oras konsern 1125,8 1067,3 29,2 51,2 Active Service AS/Fluid Control AS 175,1 154,9 8,4 8,7 Plexx konsern 68,8 59,6-0,8-1,2 Heidenreich AS - 999, ,1 Sum 1369,7 2281,4 36,8 32,6 Elimineringer/øvrige selskap 2,7-101,4-23,6-5,8 Sum konsolidert 1372,4 2180,0 13,2 26,8 DEFINISJONER Egenkapital Sum egenkapital og minoritetsinteresser. Egenkapitalandel Egenkapital i prosent av totalkapital pr Resultatgrad Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter. Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Totalrentabilitet Resultat før finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital. HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

6 ADM. DIREKTØRS KOMMENTAR Ny drivkraft Heidenreich Holding har i 2010 redusert risiko, frigjort kapital og tatt nye posisjoner for vekst. I tillegg har vi fått med oss nye partnere på eiersidene i Heidenreich AS og nyfusjonerte Fluid Control. Dette gir ny drivkraft både for holdingselskapet og for selskapene vi er investert i. Med økt soliditet og ny kapasitet konsentrerer vi oss om god drift og lønnsom vekst i det videre arbeidet med å skape verdier for aksjonærene. KONJUNKTURBEDRING, MEN AVVENTENDE MARKEDER Det ble en noe avventende markedsutvikling i året som gikk. Konjunkturbedring til tross, vesentlig investeringslyst på etterspørselsiden lot vente på seg. I tillegg har mange aktører, i likhet med våre selskaper, jobbet med konkurransekraften. Det har økt konkurransen. Dermed var noe bedre tider ikke nok til å løfte resultatene våre. Men det er positive signaler på mange hold og antallet henvendelser om mulige prosjekter er klart på vei opp. STRUKTURELT SETT ET HENDELSRIKT ÅR 2010 ble likevel et aktivt år for Heidenreich Holding. Etter å ha opplevd hvor krevende det er å ha verdier låst fast i en syklisk bransje som bygg og anlegg, samtidig som gjeld og andre forpliktelser skal betjenes, ønsket vi å redusere risikoprofilen og øke den finansielle fleksibiliteten. Det greide vi. Nedsalget i Heidenreich AS frigjorde kapital, samtidig som selskapet fikk en ny eier med kapasitet til videreutvikling. Investeringen i nyfusjonerte Fluid Control økte bredden i investeringsporteføljen vår og eksponeringen mot en sterk, norsk offshorerettet næring. Videre kjøpte Oras rørleggerselskapet TIAS i Bergen, og i Heidenreich har vi støttet det nødvendige arbeidet med effektiviseringstiltak. I tillegg har vi restrukturert eiendomsdelen av virksomheten vår, gjort nødvendige investeringer her og innlemmet denne direkte i Heidenreich Holding. SOLIDITET, LØPENDE DRIFT OG KONTROLLERT VEKST Vi frigjorde 130 millioner kroner og reinvesterte en betydelig del av dette i Videre reduserte vi rentebærende gjeld med 220 millioner kroner. Resultatet er en egenkapitalandel over 50 prosent og en mer diversifisert portefølje. PARTNERSKAP GIR DRIVKRAFT I de markedene våre virksomheter opererer i er det en generell trend at kundene kjøper mer fra færre aktører. Grunnen er enkel i en kompleks verden ønsker vi effektivitet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Lange relasjoner til selskaper som kan levere totalløsninger gir ofte gode resultater, fordi det er et gjensidig mål for partene å skape lønnsomhet i relasjonen. Konsekvensen av dette er at det er en fordel for våre virksomheter å vokse. Oras gjør det organisk og gjennom oppkjøp. Fluid Control har fått en god plattform for vekst gjennom fusjonen med Active Service, mens Heidenreich har fått en ny partner på eiersiden som skal bidra til vekst. Fremover skal partnerskap både på eiersiden, og i form av mer omfangsrike kunde- og leverandørforhold, gi drivkraft til ytterligere lønnsomhet og vekst i Heidenreich Holdings verden. MER OPTIMISTISK Jeg tillater meg nå å være mer optimistisk enn jeg var for ett år siden. Oras, Fluid Control, Plexx og Heidenreich har alle betydelige muligheter. De er ledende i fremtidsrettede markeder i robuste Norge. I tiden fremover skal vi balansere vekstønsket med god drift og lønnsomhet. Det har jeg tro på at våre selskaper er godt posisjoner til å klare. Oslo, mars 2011 Per Kristian Jacobsen Adm. direktør Gruppeselskapene har spennende markedsposisjoner, spesielt med tanke på utviklingen i norsk landbasert og offshorerettet industri. Kombinert med den finansielle soliditeten gir det oss anledning til å bruke tid og ressurser på det som skaper verdier over tid: god løpende drift og lønnsom vekst. Oras, Fluid Control, Plexx og Heidenreich prioriterer dette høyt når de nå beveger seg videre inn i HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

7 Jeg tillater meg nå å være mer optimistisk enn jeg var for ett år siden. Oras, Fluid Control, Plexx og Heidenreich har alle betydelige muligheter. HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

8 ØKER SATSNINGEN MOT OLJE- OG GASSINDUSTRIEN OG RELATERT MARITIM AKTIVITET: NYE FLUID CONTROL KLAR FOR VEKST Active Service og Fluid Control bestemte seg i 2010 for å slå selskapene sammen. Bakgrunnen var muligheten for å utnytte hverandres markedsposisjoner og utfyllende produkt og tjenestespekter. Umiddelbar støtte til fusjonen fra kunder og ansatte gav prosessen positiv drivkraft. I dag pågår arbeidet med å integrere selskapene for fullt. Heidenreich Holding har kjøpt seg opp til 66,4 prosent eierandel. Active Service AS og Fluid Control AS offentliggjorde fusjonsplaner i september Fra 1. januar 2011 tok det sammenslåtte selskapet navnet Fluid Control AS. TO MINDRE NISJESELSKAPER MED KOMPLETTERENDE VIRKSOMHET I dag leverer det sammenslåtte selskapet høytrykksutstyr, slanger og koblinger med relaterte moduler og tjenester. Disse hører ofte tett sammen i arbeidsomfanget og leveransene til de to selskapene. Med dette vil det nye serviceselskapet, Fluid Control AS, være en leverandør til betydelige aktører innen olje- og gassindustrien. 150 ansatte gjør også at selskapet kan tilby et bredere produktspekter og ta et større ansvar i forhold til leveranser. KUNDENE KJØPER MER FRA FÆRRE - Det er en klar trend at kundene ønsker leverandører som kan levere større bidrag. Kundene vil ha effektive totalløsninger. Det krever leverandører som har kapasitet og fleksibilitet. Dette gjelder både i drifts- og vedlikeholdsmarkedet og i prosjektmarkedet. I dette markedsbildet gir fusjonen oss økt konkurransekraft, mindre risiko og nye muligheter, sier Trygve Mildestveit, administrerende direktør i det nye selskapet. Mildestveit, tidligere konserndirektør i det børsnoterte oljeserviceselskapet Bjørge ASA, kom til Active Service i 2010 og vil lede Fluid Control videre i det han satser på at blir en vellykket veksthistorie. Han har stor tro på sammenslåingen og fremholder at både kunder og ansatte klart har uttrykt det samme. 8 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

9 - Nye Fluid Control AS vil ha kompetanse og ressurser til å kunne følge leveransene gjennom levetiden. Samtidig vil det være fokus på kontinuerlig utvikling sammen med kunder og samarbeidspartnere. Det er vesentlig å være en part med kunnskap, erfaring og evne til å tilpasse løsninger til kundenes behov. Kundene liker at vi fokuserer på dette, og medarbeiderne våre er sentrale i en slik kompetansesatsning, det syns de er gøy, sier Mildestveit. STYRKET TILSTEDEVÆRELSE I STAVANGER OG BERGEN Med sammenslåingen vil selskapet styrke sin tilstedeværelse både i Stavanger og Bergen. Det vil også bli vurdert ekspansjon til andre steder i Norge og å følge de norske kundene ut i verden. Offshorenæringen er en sterk og dynamisk næringsklynge med tette kunnskapsrelasjoner. Den teknologiske ekspertisen som har vokst frem i næringen, har gjort norske selskaper til viktige aktører også i utlandet. For Fluid Control er nærheten til kundene og næringen viktig for kunderelasjonene. VEKSTMOTIVERT FUSJON Motivet bak fusjonen var både av defensiv og offensiv art. Beskyttelse av eksisterende markedsposisjoner er nødvendig i en konkurranseintensiv bransje. Økt lønnsomhet og en organisk vekstambisjon er på sin side viktig for langsiktig verdiskapning. Viktige elementer i fusjonen blir integrering av kompletterende produkter og tjenester og av de to organisasjonene. Selskapet fremstår i dag som en fullt integrert organisasjon. - På kort sikt er det viktig for oss å ta ut det fulle potensialet i eksisterende rammeavtaler. Deretter å være rustet til å påta oss nye, større oppdrag, fortsetter Mildestveit, som bekrefter at de nå arbeider med å få legge hele produktporteføljen inn i avtalene. POSITIVT MED SOLIDE, LANGSIKTIGE EIERNE Per Kristian Jacobsen, administrerende direktør i hovedeieren Heidenreich Holding tror at satsningen i nye Fluid Control bidrar til å skape vekst og økt verdiskaping. Selskapet har en imponerende kundeliste med flere av de store internasjonale aktørene på norsk sokkel. Som et sammenslått selskap står de nå enda sterkere. Det blir spennende å støtte integrasjonen og den organiske veksten fremover. I tillegg må vi vurdere strukturgrep hvis muligheten byr seg og det er ikke umulig med den gode posisjonen Fluid Control har og skal videreutvikle. SATSER MER PÅ PROSJEKTER I ET MARKED I BEDRING Mildestveidt og mange bransjeaktører med ham registrer at en depressiv periode de siste årene har snudd til en mer optimistisk bane. Men de store modifikasjonsprosjektene har ennå ikke kommet. Samtidig er det klart flere henvendelser. Active Service og Fluid Control var på hver sin side tungt inne i drifts- og ettermarkedet. Det sammenslåtte selskapet, nye Fluid Control, vil også satse på prosjektmarkedet i takt med at dette nå er ventet å komme mer tilbake. I tillegg generer prosjekter et eget ettermarked som er attraktivt. Både i forbindelse med prosjekter og i ettermarkedet er det avgjørende å kunne komme opp med nye løsninger for kundene. Derfor vil nye Fluid Control bygge videre på den basisen selskapet har innen engineering og innovasjon. KORT OM OLJE-, GASS- OG OFFSHORENÆRINGEN Petroleumsnæringen (olje og gass) utgjør en stor del av norsk økonomi. I 2009 stod den for om lag 25 prosent av norsk verdiskaping. Petroleumsnæringens størrelse, betalingsevne og teknologikrav gjør den til et attraktivt marked, som igjen har ført til fremveksten av en stor offshorenæring. Gjennom et nært samspill med aktørene på sokkelen har flere norske leverandørmiljøer utviklet unik og verdensledende kompetanse. Norge var i 2009 rangert som verdens sjette største oljeeksportør og den trettende største oljeprodusenten. I 2009 var Norge den nest største gasseksportøren og den femte største gassprodusenten i verden. Oljeproduksjonen var i 2009 på 2,4 millioner fat per dag og forventes gradvis å avta i årene som kommer. Gassalget derimot vokser. Gassalget i 2009 var på 103,5 milliarder Sm 3. Fra å utgjøre rundt 43 prosent av den norske petroleumsproduksjonen i 2009 vil gassproduksjonen trolig øke til over 50 prosent i Over 60 prosent av de forventede ressursene på norsk sokkel gjenstår å produsere. De gjenværende ressursene utgjør et stort potensial for verdiskaping også i mange år fremover. Ekofiskfeltet er fortsatt et av de største norske oljeproduserende feltene, og det planlegges for produksjon frem mot Utviklingen på Ekofisk og andre felt på norsk kontinentalsokkel handler i stor grad om kontinuerlig arbeid for å øke utvinningen fra feltene. (Kilder: SSB, Nasjonalregnskapet 2009, Nærings- og handelsdepartementet, Menon). HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

10 Om Heidenreich Holding Heidenreich Holding er et familieeiet industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av datterselskapene; VVS-entreprenøren Oras og vakuumformingselskapet Plexx, samt 66,4 % av aksjene i den offshorerettede høytrykksutstyr, slange- og armaturleverandøren Fluid Control. I tillegg har selskapet 25,1 % av aksjene i Heidenreich AS og alternative plasseringer. Gruppen hadde en konsolidert omsetning på 1,4 milliarder kroner og ca 850 faste ansatte i snitt i Familieeide Heidenreich Holding står for soliditet og langsiktig verdiskapning. INDUSTRIELT INVESTERINGSSELSKAP POSISJONERING Være et solid, norsk industrielt investeringsselskap og en uavhengig aktør. FOKUS Utvikle egne porteføljeselskaper til å være blant de mest konkurransedyktige i sine respektive markeder. Gjennom lønnsom vekst skal selskapene over tid øke i verdi og gi løpende utbytte. SEKTORER - Bygg og anlegg - Landbasert industri - Offshorerettet industri AKTIVT EIERSKAP Utøve eierskap gjennom styrene i porteføljeselskapene. Styrene, som er satt sammen ut i fra kompetanse, kapasitet og mangfold, skal sørge for at ledelsen skaper verdier i selskapene. Det innebærer blant annet å sette mål, støtte strategiarbeid, bidra i kapitalstyring og evaluere resultater. PERSPEKTIV Ha et langsiktig perspektiv på investeringer og arbeidet med dem. Hvis andre aktører er bedre skikket til å utvikle porteføljeselskaper eller virksomhetsområder, skal selskapet være en pådriver for at aktiviteten innlemmes hos den som er best skikket til å bringe det videre. ALTERNATIVE PLASSERINGER Forvalte alternative plasseringer med det mål å gi konservativ risikojustert avkastning. 10 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

11 ETABLERT 1904 DRIFTSINNTEKTER 1,4 mrd. MEDARBEIDERE 845 Organisering Utbyttepolitikk Heidenreich Holding er organisert med en styringsmodell hvor Heidenreich Holding utøver aktivt eierskap gjennom styrene i de virksomhetene vi eier. Styringsmodellen er dermed konsentrert om mål, strategi og oppfølging av gjennomføring. Gjennomgang av investeringsmuligheter og strukturelle tiltak vektlegges. Beslutningshierarkiet gir en arbeidsform som er systematisk og analytisk grundig. Summen av kunnskap og erfaringer i systemet i styrer og i porteføljeselskaper representerer betydelige verdier. Både porteføljeselskapene og aksjonærene i Heidenreich Holding skal kapitalisere på disse verdiene. Organiseringen skal sikre eierstyring og selskapsledelse hvor hvert ledd har ansvar for egen verdiskapning: Heidenreich Holding skal skape verdier for aksjonærene ved å sette sammen og støtte profesjonelle styrer som utøver eierskapet i porteføljeselskapene slik at disse igjen skaper verdier. Ledelsen i porteføljeselskapene er selv ansvarlig for drift og utvikling av eget selskap, men har en viktig støttespiller i styret sitt. Heidenreich Holding skal skape verdier for aksjonærene gjennom verdistigning på aksjen og løpende utdeling av utbytte. Heidenreich Holding legger til grunn at den andel av overskuddet som utbetales i utbytte til aksjonærene normalt vil variere fra 10 til 30 prosent av Heidenreich-gruppens årsresultat. Ved fastsettelsen av utbyttet vil bl.a. gruppens soliditet, likviditetssituasjon, strategier, markedsutsikter og eksterne rammebetingelser bli vurdert. Det tilstrebes forutsigbarhet for årlig utbytte, men utbyttets størrelse må forventes å variere fra år til år. Årlig utbytte skal minimum dekke aksjonærenes formuesskatt på aksjene i Heidenreich Holding. Det totale antall aksjer i Heidenreich Holding er Inntil videre legges det til grunn et årlig minimumsutbytte på NOK 0,53 pr. aksje (totalt NOK 15,1 mill) og en øvre grense på NOK 0,88 pr. aksje (totalt NOK 25,0 mill). Finansiell kapasitet Heidenreich Holding har ved inngangen til 2011 opparbeidet en solid finansiell kapasitet. Dette gir styrke til å utnytte oppkjøpsmuligheter, men også til å håndtere tøffere tider. Historie Heidenreich Holding ble etablert som investeringsselskap i 1988, og har sin opprinnelse i Heidenreich & Co, etablert av Sverre Lie Heidenreich i HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

12 Investeringer Heidenreich Holding investerer i virksomheter med ledende markedsposisjoner. Virksomhetene skal være gode på drift, ha evne til å tilpasse seg marked og kunders behov og prioritere lønnsom vekst. Eierskapet utøves aktivt gjennom styrene i de virksomhetene selskapet er investert i, og det legges vekt på at Heidenreich Holding skal være en solid, erfaren eier med relevant nettverk og sektorkompetanse. I dag er investeringene konsentrert om bygg og anlegg, olje og gass, offshorerettet industri og landbasert industri. Oras Oras er en ledende norsk VVS-entreprenør som leverer vann-, energi- og klimaanlegg til forretningsbygg, industri, skoler, sykehus og privatboliger. Konsernet gjør bygninger til et bedre sted å være for mennesker og til mindre belastning for miljøet. Plexx Plexx er en av skandinavias ledende produsenter innen forming og bearbeiding av termoplast. Konsernets kompetanse og produkter bidrar til større fleksibilitet i materialvalg. Fluid Control Fluid Control er en ledende norsk aktør innen engineering, salg, utleie og service av høytrykksutstyr, slanger og koblinger. Selskapet sørger for sikker og effektiv transport av gasser og væsker innen olje-, gass- og offshoreindustrien. Heidenreich AS Heidenreich AS er en av Norges ledende grossister innen VVS/VA og leverandør av rørtekniske varer og tjenester. Selskapet operer i en sentral bransje i et moderne samfunn og bidrar med varer og tjenester til innemiljøer som fremmer helse, livskvalitet og trivsel. 12 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

13 FLUID CONTROL, STAVANGER - Olje- og gass - Offshorerettet industri - Landbasert industri ORAS, OSLO - Bygg og anlegg - Landbasert industri HEIDENREICH, SKEDSMOKORSET - Bygg og anlegg - Landbasert industri PLEXX, FREDRIKSTAD - Landbasert industri Hovedkontor Avdeling HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

14 Oras er en ledende norsk VVS-entreprenør som leverer vann-, energi- og klimaanlegg til forretningsbygg, industri, skoler, sykehus og privatboliger. Konsernet gjør bygninger til et bedre sted å være for mennesker og til mindre belastning for miljøet. Plexx er en av skandinavias ledende produsenter innen forming og bearbeiding av termoplast. Konsernets kompetanse og produkter bidrar til større fleksibilitet i materialvalg. Oras tilbyr rør- og klimatekniske løsninger, og tekniske entrepriser inkludert brannvern, automatisering og vedlikehold. Arbeidsområdene omfatter vann, energi og klima, og produktene og tjenestene bidrar til bedre trivsel og velvære i bygninger. Konsernet er landsdekkende og består av 9 operative driftsselskaper, 7 avdelinger og 16 driftssteder ulike steder i landet. Virksomheten ble etablert i Typiske kunder er entreprenører, stat, kommune, helseforetak, eiendomsselskaper og industriselskaper. Derfor følger i stor grad salget av konsernets produkter og tjenester konjunkturene innen bygg og anlegg. VVS er en langsiktig vekstbransje. Tekniske byggefag, herunder VVS, utgjør en stadig større andel av bygningers totale kostnader. Oras solide posisjon og kompetanse utgjør et godt grunnlag for å ta del i denne veksten. Fokus rettes først og fremst mot store og krevende prosjekter som krever høy løsningsorientert kompetanse og kapasitet. Målsettingen er å tilby en rasjonell og helhetlig byggeprosess, optimale funksjonelle løsninger og bedre totaløkonomi. Viktige satsningsområder utgjør: - Prosessanlegg med utgangspunkt i vann og/eller vannbehandling eller rene sanitærinstallasjoner. - Energiøkonomisering, der Oras prosjekterer og installerer skreddersydde, fleksible løsninger som gir et gunstigere energiforbruk. Med utgangspunkt i vannbåren varme, varmevekslere og varmepumper foredles kilder som sjøvann, jordvarme, elektrisitet, solvarme, gass og fossilt brensel. - Bedre inneklima ved installasjon av luftbehandlingsanlegg, samt styring og kontroll av inneklima i alle typer yrkesbygg og industri. - Kombinerte entrepriser og kombinerte servicekonsept for rør og inneklima utgjør likeledes viktige satsningsområder. - Brannslokkeanlegg i alle typer bygninger. - Service på - og drifting - av tekniske anlegg i alle typer bygg er en prioritert satsning. Som konsern vokser Oras organisk og gjennom oppkjøp. Stadig økende krav til bygningers tekniske spesifikasjoner og komplekse prosjekters krav til VVS-entreprenører har understreket at det er stordriftsfordeler å hente på kompetanse- og effektivitetssiden innen risikohåndtering og HMS. Fakta om Oras Plexx kjerneområde omfatter vakum- og termoforming, bearbeiding, fresing og laserskjæring av termoplast og ulike materialkombinasjoner. I tillegg er ORS (Opido reinforcment system), en miljøvennlig metode for å forsterke formede produkter, en viktig nysatsing for konsernet. Systemet muliggjør å designe og prosessere produkter med høy holdfasthet på en kostnadseffektiv måte. Produktet er svært konkurransedyktig sammenlignet med armerte herdeplaster. Konsernet tilbyr også maskinering av alle typer teknisk plast til landbasert og offshorerelaterte virksomheter. Konsernet omfatter Plexx AS og datterselskapet Opido Plast AB i Småland Sverige. Opido Production AB ble fra 1. januar 2011 fusjonert inn i Opido Plast AB og fabrikken i Småland er ytterligere utbygd for større kapasitet og fremtidig vekst. Plexx satser mye på oppbygging av anlegget i Småland og det tilrettelegges for betydelig vekst i årene som kommer. Plexx er en av de største og ledende aktører innenfor egen bransje i Skandinavia, og har arbeidet med forming og bearbeiding av termoplast siden Kundelisten inkluderer store skandinaviske og internasjonale industriaktører innen bransjene fornybar energi, gjenvinning, transport, offshore, og varehandel. I tilegg til vakuumforming har den Norske virksomheten betydelig produksjon av akrylprodukter til butikk og varehandel. Ca 70 prosent av konsernets produksjon eksporteres direkte eller indirekte til EU land. Plexx fokuserer på system og løsningsorientert spisskompetanse, uavhengig om det er enkle eller komplekse løsninger. Som en del av en innovasjonspreget bransje oppdaterer konsernet maskinpark og kompetanse løpende for å opprettholde sin ledende posisjon i markedet. Selskapene er ISO 9001:2008 sertifisert og miljøsertifisert etter ISO14001:2004 Konsernets målsetning er å beholde sin plass blant de ledende og mest betydningsfulle aktører innen forming og bearbeiding av termoplast i Norden. Med utgangspunkt i konsernets konkurransekraft og foreliggende langsiktige markedspotensial, satser Plexx på å øke sine markedsandeler i de kommende år. Fakta om Plexx Hovedkontor Oslo Forretningsområder Entreprenørvirksomhet innen VVS, vann, energi og klima Geografisk marked Norge Omsetning millioner kroner Eierandel 100% Medarbeidere 728 Daglig leder Ola F. Hanevold Hovedkontor Fredrikstad Forretningsområder Vakuumforming / termoforming, bearbeiding, fresing og laserskjæring av termoplast og ulike materialkombinasjoner. ORS system for forsterkning av formede produkter Geografisk marked Hovedsaklig Skandinavia, men også eksport til øvrige EU land Omsetning millioner kroner Eierandel 100% Medarbeidere 50 Daglig leder Arild S. Johnsen 14 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

15 Fluid Control er en ledende norsk aktør innen engineering, salg, utleie og service av høytrykksutstyr, slanger og koblinger. Selskapet sørger for sikker og effektiv transport av gasser og væsker innen olje-, gass- og offshoreindustrien. Heidenreich AS er en av Norges ledende grossister innen VVS/VA og leverandør av rørtekniske varer og tjenester. Selskapet operer i en sentral bransje i et moderne samfunn og bidrar med varer og tjenester til innemiljøer som fremmer helse, livskvalitet og trivsel. Active Service AS offentliggjorde fusjonsplaner med Fluid Control AS i september Fra 1. januar 2011 heter selskapet offisielt Fluid Control AS og omtales i årsrapporten med dette navnet. Fluid Control er spesialist innen høytrykksutstyr, slanger, koblinger og relaterte moduler til olje- og gassindustrien og andre offshoreaktører. Selskapet har avdelinger i Bergen, Sola, Stavanger og Ågotnes. Det fokuserer på fleksible løsninger, spesialleveranser, vedlikehold, service og problemløsning og tilbyr: - Engineering, salg og service av fleksible slanger og røropplegg til bruk for transport av gasser, væsker og faste stoffer i komplette, fleksible prosess-systemer. - Fleksible slangesystemer til bunkring, last og lossesystemer, ultrahøytrykk til vannjet eller mot ROV og subsea-applikasjoner. - Utleie av høytrykksutstyr. - Spesialløsninger og sikkerhetsutstyr til offshore-, subsea- og shippingmarkedet. Selskapet tilstreber å møte kundenes krav til leveringstider, leveringspresisjon og høy servicegrad, sammen med dokumentert spisskompetanse. Fluid Control leverer til majoriteten av norske selskaper innen olje, gass og shippingindustrien. I tillegg ble et eksklusivt samarbeid etablert i 2010 med Hydrasun Ltd. i Aberdeen. Dette gjelder produktleveranser og tilstandsovervåking av slanger, et område hvor Hydrasun er en ledende leverandør i Europa. Fluid Control har utviklet seg til å bli ledende innen høytrykkløsninger via utleie, service og salg til offshoreindustrien. Selskapet har i de siste årene også levert komplette EPCI-pakker innen segmentet. Det sammenslåtte selskapet har ekspansive planer fremover. Høytrykksutstyr, slanger og koblinger med relaterte moduler og tjenester blir nå levert som totalløsninger. Nye Fluid Control har kompetanse og ressurser til å følge leveransene gjennom hele levetiden. Innovasjon og nyutvikling vil også være et satsingsområde fremover. Heidenreich AS er grossist innen VA/VVS-markedet. Selskapets produkter markedsføres fra lokale servicesentre over hele landet. Lokalt kommersielt ansvar og kundenærhet støttes av et samordnet distribusjonssystem og felles sentrallager på Skedsmokorset. Heidenreichs mål er å tilby VVS, VA og rørtekniske varer og tjenester som sikrer kundene rasjonell drift, konkurransefortrinn og bedre totaløkonomi. Kundenes behov og Heidenreichs konkurransekraft dekkes gjennom: - God produkttilgjengelighet - Høy servicegrad - Effektive leveringssystemer fra lager og verk Servicesentre med tilpasset vareutvalg er tilgjengelige flere steder i landet. Lokalt kommersielt ansvar og nærhet til kundene støttes av effektive og samordnende fellesfunksjoner. Salget av Heidenreichs produkter og tjenester følger i stor grad konjunkturene for bygg og anlegg. Typiske kunder er rørleggerbedrifter, offentlige etater og industribedrifter. Markedet er forventet å vokse fremover, samtidig skjerpes kravene til grossistleddet i bransjen på alle områder. Som en konsekvens av dette ble eiersiden forsterket ved at den markedsledende tyske VVS-grossisten, Cordes & Graefe KG (GC-gruppen), kjøpte 74,9% av aksjene i Heidenreich fra Heidenreich Holding. GC-gruppen, som er et familieeid selskap, ønsker å bygge videre på det gode fundamentet som er skapt i Heidenreich gjennom mange år. Med en stor internasjonal partner er det ventet at Heidenreich både står tryggere og er bedre rustet for å vokse i de kommende årene. Med det skal Heidenreich sikre å være en verdifull støttespiller for kundene og dyktig samarbeidspartner for leverandørene. Fakta om Fluid Control Fakta om Heidenreich AS Hovedkontor Stavanger Forretningsområder Engineering, salg, produksjon og relaterte tjenester Geografisk marked Norge i tilegg til å følge norske kunder internasjonalt Omsetning 2010 Selskapet var i 2010 to ulike enheter. Omsetningen på 175 millioner kroner omfatter Active Service frem til 1. november 2010, deretter det fusjonerte Fluid Control. Eierandel 66,4% Medarbeidere 142 (fra 1. januar 2011) Daglig leder Trygve Mildestveit Hovedkontor Oslo - Skedsmokorset Forretningsområder Grossistvirksomhet innen VVS, VA og rørtekniske varer og tjenester Geografisk marked Norge Omsetning millioner kroner Eierandel 25,1% Medarbeidere 222 Daglig leder Bård Samstad HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

16 Eierstyring og selskapsledelse Heidenreich Holding er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap. Virksomheten er organisert med grunnlag i en styringsmodell hvor styret i Heidenreich Holding, administrasjonen i Heidenreich Holding og styrene i datterselskapene er de sentrale beslutningsorganene. Det er disse som påvirker og avgjør investeringene, og som er ansvarlige for å skape aksjonærverdier. Aksjonærene i Heidenreich Holding utøver sitt eierskap gjennom generalforsamling og styret i Heidenreich Holding. Heidenreich Holding og administrasjonen utøver videre aktivt eierskap gjennom styrene i datterselskapene. Samlet sett har disse styrene betydelig kunnskap og erfaring, i tillegg til nettverk. Det er helt sentralt når styrene i Oras, Plexx, Fluid Control og Heidenreich skal definere mål, utforme strategier og følge opp gjennomføring i sine respektive selskaper. Styrene skal ha evne til å aktivt være med på å utvikle selskapene både med tanke på kontroll, men også som samarbeidspartner for ledelsen på det strategiske og strukturelle plan. Styret Heidenreich Holding AS Fra venstre: Fredrik Landmark, Anne Birgitte Fossum, Svein Sivertsen, styrets leder, Vibeke Heidenreich, Nils Are Karstad Lysø, Erik Hirsch 16 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

17 Orginisasjonstruktur Aksjonærene Generalforsamling Styret Heidenreich Holding AS Administrasjonen Heidenreich Holding AS Styret Oras AS Styret Plexx AS Styret Fluid Control AS Styret Heidenreich AS Per Kristian Jacobsen (styreleder) Per Kristian Jacobsen (styreleder) Per Kristian Jacobsen (styreleder) Per Kristian Jacobsen (styreleder) Odd Egil Kanestrøm Odd Egil Kanestrøm Odd Egil Kanestrøm Odd Egil Kanestrøm Sverre A. Larssen Nils Tore Kristiansen Dag Nedrum Kai Uwe Hollweg Karen Cecilie Møller Pål F. Hansen Mette Hagen Andre Wedemeyer Mona Lindbeck (valgt av ansatte) Morten Evensen (valgt av ansatte) Yngve Lund (valgt av ansatte) Odd Arvid Watne (valgt av ansatte) Christian Lokøy (valgt av ansatte) Bjørn Bjørndal Bård Samstad (valgt av ansatte) Geir Halset (valgt av ansatte) Synøve Stigen (valgt av ansatte) Administrasjonen Heidenreich Holding AS Fra venstre: Bjørn Bjørndal, fasilitator, Per Kristian Jacobsen, adm. direktør, Odd Egil Kanestrøm, økonomidirektør, Ole Hald, prosjektleder HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

18 Årsberetning var preget av bedring i konjunkturene med en begrenset oppgang i de fleste markeder Heidenreich Holding AS har virksomhet i. Aktivitetsnivået i 2010 reflekterer denne markedssituasjonen, med stabil utvikling når en justerer for nedsalget i Heidenreich AS. Konsolidert omsetning endte på 1 372,4 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 23,7 millioner, mens resultat før skatt endte på 13,2 millioner kroner. Heidenreich Holding solgte tidlig i ,9 prosent av Heidenreich AS til det tyske, familieeide konsernet Cordes & Graefe KG. Salget sikret videreutvikling av Heidenreich AS samtidig som det frigjorde kapital. Med redusert risikoprofil og styrket finansiell stilling ble dermed Heidenreich Holding bedre stilt for å gjøre nye investeringer. Med virkning fra 1. mai 2010 ble Heidenreich Eiendom AS fusjonert med Heidenreich Holding. Ved fusjonen fikk Heidenreich Holding tilført en betydelig likviditetsbeholdning samt aksjene i fem eiendomsselskaper. Med utgangspunkt i Active Services sterke markedsposisjon i en offshoreindustri med vekstutsikter, ble det besluttet å øke eksponeringen i denne sektoren. En vekststrategi ble vedtatt for Active Service. Selskapet ble fusjonert med Fluid Control og Heidenreich Holding kjøpte seg opp til å bli majoritetseier i det nyfusjonerte selskapet Fluid Control med 66,44 % andel. Med diversifisering av porteføljen og nye partnere på eiersiden i Heidenreich AS og nye Fluid Control, har Heidenreich Holding gjennom 2010 redusert risiko samtidig som det er åpnet nye muligheter for verdiskapning. MARKEDSUTVIKLING Virksomhetenes hovedmarkeder er bygg og anlegg. Aktiviteten i disse markedene bedret seg etter et utfordrende Situasjonen innen offshorerettet leverandørindustri og landbasert industri var også preget av moderat økende aktivitet. Lønnsomheten har derimot ikke bedret seg tilsvarende. Forklaringen er blant annet en kombinasjon av relativt lav investeringstakt på etterspørselssiden, overkapasitet samt skjerpet konkurranse som følge av at mange virksomheter har bedret konkurransekraften siste år. Dessuten har mange oppdrag vært basert på langsiktige, lavt prisede kontrakter som er inngått under finanskrisen. Det er derfor stort sett i markeder hvor aktørene har lyktes med å kutte kostnadsbasen at marginene er blitt bedre. VIRKSOMHETENS ART Heidenreich Holding var i 2010 et holdingsselskap med de heleide porteføljeselskapene Oras og Plexx. I tillegg hadde selskapet aksjemajoritet i Fluid Control (fra 1. november 2010), deleierskap i Heidenreich AS samt eiendomsinvesteringer. Holdingselskapet følger aktivt opp sitt eierskap i porteføljeselskapene gjennom styrearbeid og ved å utføre enkelte administrative tjenester for dem. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Virksomhetene Heidenreich Holding eier opererer innen områdene VVS-installasjon, offshorerettede slange-, høytrykks- og rørkoplingssystemer, plast og vakuumforming, VVS-engros og eiendom. Formålet er å være en aktiv eier i virksomheter som tilbyr bygg og anlegg, offshoreindustri og landbasert industriløsninger med høy nytteverdi. Hovedstrategien er å støtte virksomhetene slik at de kan skape merverdier gjennom å fokusere på kunder, leverandører og egne virksomheter for å oppnå konkurransefortrinn, rasjonell drift og forbedrede resultater. Heidenreich Holding med virksomheter hadde i snitt 845 (1 010) medarbeidere i Oras er en VVS-teknisk entreprenør som prosjekterer og installerer avanserte rør- og klimatekniske løsninger, totale tekniske entrepriser inkludert brannvern, automatisering og service. Målsettingen er at Oras innen rør- og ventilasjonstekniske entrepriser skal være den foretrukne partner for den profesjonelle byggenæringen. På tilsvarende måte skal Oras innen service være den foretrukne partner for drift og vedlikehold av rør- og klimatekniske investeringer. Oras-konsernet har inntatt en ledende posisjon innen VVS-markedet. Konsernet består av ni operative driftsselskaper og hadde ved årets slutt 728 (682) medarbeidere. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Fluid Controls hovedvirksomhet omfatter engineering, salg, utleie og service på, høytrykksutstyr, slanger, koblinger og relaterte moduler. Selskapet betjener offshore-, shipping og landbasert industri. Selskapets løsningsorienterte spisskompetanse gir betydelig konkurransekraft, spesielt innenfor hovedsatsningsområdet, som er drifts- og vedlikeholdsmarkedet offshore. Selskapet har fire avdelinger, henholdsvis i Bergen, Sola, Stavanger og på Ågotnes og hadde 142 medarbeidere ved årets slutt. Selskapets hovedkontor er i Stavanger. Plexx konsernets virksomhet omfatter vakuumforming av termoplastiske materialer, samt bearbeiding av plater, bolter 18 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

19 og rør av samme materialtyper. Plexx AS er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad kommune og har to datterselskaper i Sverige. Opido Plast AB er lokalisert i Lagan i Småland og representerer hovedsatsningen i Sverige. Virksomheten i Opido Production AB vil i 2011 bli overført til Lagan, og fusjonert med Opido Plast AB. Plexx er blant de ledende i sitt markedssegment i Norden. Selskapene i konsernet er ISO 9001 sertifisert og miljøsertifisert (ISO 14001). Konsernet hadde 50 (43) medarbeidere ved årets slutt. Selskapets hovedkontor er i Fredrikstad. FORSKNING OG UTVIKLING Med et klart formål om å styrke konkurranseevnen fokuserer Heidenreich Holdings enkelte virksomheter på løsningsrettet produktutvikling og -anvendelse, herunder produksjon, logistikk, IT og drift. En viktig del av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med kunder og leverandører. Det innhentes også ekstern bistand i dette arbeidet. Regnskapet er ikke belastet kostnader knyttet til rene forskningsaktiviteter. RISIKO Hovedmarkedene til Heidenreich Holdings virksomheter preges av økende aktivitetsnivå, men fra lavere nivåer som følge av konjunkturnedgangen siste år. Markedene er kontinuerlig utsatt for konjunkturelle, teknologiske og strukturelle endringer med store krav til omstillinger og konkurranseevne. Installasjonsvirksomheten er rettet mot store og krevende prosjekter, som krever høy løsningsorientert kompetanse og kapasitet ved planlegging, prosjektering og gjennomføring. Dette er prosjekter som innebærer gode forretningsmuligheter, men også teknisk og finansiell risiko. Pressede marginer og høye, faste kostnader gjør at prosjektstyring er kjernekompetanse. Utestående kundefordringer utgjorde ca. 34 prosent av eiendeler ved årets slutt. Konjunkturbedring har redusert risiko for tap til mer normaliserte nivåer. I tillegg prioriteres individuell oppfølging og kontroll. Varer på lager utgjorde ca. 6 prosent av eiendeler ved årets slutt. Varelageret er følsomt overfor markedsmessige, teknologiske og konjunkturelle endringer og er eksponert for tap. Det er underlagt løpende overvåkning, der målet er at beholdningene til enhver tid skal være i samsvar med kunders og markedets behov. Varekjøp foretas primært i norske kroner. Risiko for valutatap er derfor relativt begrenset. Rentebærende gjeld har flytende rente. Endringer av rentenivået vil fort føre til tilsvarende endring av netto finanskostnader. Med nåværende lave renter vurderes det å være risiko for rentehevninger på sikt. Med utgangspunkt i at Heidenreich Holdings virksomheter opererer på ulike felt, fokuseres arbeidet med kartlegging av risikoområder i hver virksomhet. Formålet er å skape beredskap for håndtering av risikosituasjoner som kan forutses. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslovens forutsetninger om fortsatt drift. Til grunn legges gruppens konkurransekraft, markedsposisjoner, strukturelle og organisasjonsmessige ressurser sett mot gruppens virksomhet og strategiske mål for årene fremover. Heidenreich Holding er i en solid økonomisk og finansiell situasjon. Ved vurdering av Heidenreich Holding må gruppens konsoliderte regnskap legges til grunn. OMSETNINGS- OG RESULTATUTVIKLING Heidenreich Holding gjennomførte i 2010 flere transaksjoner som endrer grunnlaget for sammenligninger mellom tall for 2010 og Transaksjonene beskrives i note 2 til regnskapet. De vesentligste endringene er at Heidenreich AS ikke lenger inngår i Heidenreich Holdings konsoliderte driftsregnskap, men som finanspost, samt at Fluid Control ble kjøpt med virkning fra 1. november 2010 og derfor inngår i Heidenreich Holdings konsoliderte tall fra denne dato. Heidenreich Holdings konsoliderte driftsinntekter var 1 372,4 millioner kroner (2 180,0) i Oras hadde driftsinntekter på 1 125,8 millioner kroner (1 067,3), Fluid Control 175,1 millioner kroner (154,9), mens Plexx hadde driftsinntekter på 68,8 millioner kroner (59,6). Heidenreich Holdings konsoliderte resultat før skattekostnad var 13,2 millioner kroner (26,8). Dette er svakere enn planlagt. Oras og Fluid Control leverte overskudd før skatt på henholdsvis 29.2 millioner kroner (51,2) og 8,4 millioner kroner (8,7). Plexx hadde et underskudd før skatt på 0,8 millioner kroner (-1,2). ORAS ORAS-konsernet opprettholdt omsetning og positive resultater i Til tross for regionale forskjeller, har konsernets samlede virksomhet gjennom året hatt en høy kapasitetsutnyttelse. Omsetningen økte marginalt til 1 125,8 millioner kroner (1 067,2). Resultat før skatt falt derimot til 29,2 millioner kroner (51,2) som en følge av at hovedtyngden av prosjekter under utførelse er inngått under lavkonjunkturen. Videre har virksomhetene i Trondheim, Telemark og Agder hatt relativt svak kapasitetsutnyttelse etter at flere betydelige prosjekter ble avsluttet tidlig i 2010 og nye prosjekter først kommer til utførelse i Ordrereserven i konsernet ved utgangen av 2010 er tilfredsstillende. Det forventes resultatvekst i 2011 til tross for at marginene i markedet fortsatt er presset som følge av makroøkonomiske forhold. I siste halvdel av 2011 forventes en bedring i markedssituasjonen med mulighet for høyere marginer. Selskapet vurderer løpende strukturelle muligheter som kan bidra til vekst, både organisk og gjennom oppkjøp. Oras fortsetter også satsningen innen energi og energibesparende tiltak. I løpet av 2011 planlegges en regionalisering og innfusjonering av datterselskapene i Oras AS. Bergen Tekniske Installasjoner AS TIAS ble kjøpt med virkning fra 1. januar HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT

20 FLUID CONTROL Selskapet oppnådde en omsetning på 175,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 8,4 millioner kroner. Tallene omfatter Active Service frem til 1. november Etter dette omfattes det fusjonerte Fluid Control. Det er lagt opp til vekst i 2011 på grunn av forventninger om god markedsaktivitet samt økt konkurransekraft etter gjennomført fusjon. Forventet vekst er bl.a. knyttet til modifikasjonsprosjekter, og oppbyggingen av en egen prosjektorganisasjon fortsetter. På driftsiden er det fusjonerte selskapet godt tilpasset de kundegruppene som selskapet konsentrerer seg om. Det satses på videreutvikling av en løsningsorientert organisasjonskultur. Dette skal baseres på spesialkonsepter, markedsnærhet, spisskompetanse og evne til kontinuerlige forbedringer. PLEXX Som følge av den globale økonomiske krisen fikk konsernet i 2009 en betydelig reduksjon i omsetning og resultat. Reduksjonen skyldtes i stor grad en betydelig markedsnedgang i Sverige. I løpet av 2010 har den negative utviklingen gradvis snudd, og aktivitetsnivået er nå i bedring. Økningen har vært størst for virksomheten i Sverige. Omsetningen endte på 68,8 millioner kroner (59,6), hvorav 28,7 millioner kroner (27,7) kom fra den norske virksomheten og 40,1 millioner kroner (31,9) fra den svenske. Resultat før skatt ble -0,8 millioner kroner (-1,1). Investeringer i ny produksjonsteknologi har de siste årene bidratt til å styrke konsernets markedsposisjon. Sett i sammenheng med kompetansen i konsernet gir dette et godt grunnlag i konkurransen om oppdrag. Det fokuseres på utvikling av produkter og produksjonsteknologi. Plexx konsern er blant de ledende i sitt forretningsområde i Norden. Målet er å ytterligere utvikle selskapenes vekstpotensial. Ved utnyttelse av selskapenes samlede ressurser arbeides det for å realisere synergieffekter ved optimalisering av produksjonskapasitet, produktutvikling og markedsføring. Markedsutsiktene for 2011 er positive. Med utgangspunkt i dette, samt konsernets kompetanse og markedsposisjon, forventer styret bedring av resultatene i HEIDENREICH Heidenreich AS inngår ikke i Heidenreich Holdings konsoliderte driftsregnskap, men er i 2010 en vesentlig finans- og balansepost. Heidenreich Holding solgte tidlig i ,9 prosent av Heidenreich AS til det tyske, familieeide selskapet Cordes & Graefe KG (GC-Gruppen). Salget ga Heidenreich AS en ny, sterk eier som kunne trygge og videreutvikle virksomheten, mens det reduserte risiko og frigjorde kapital for Heidenreich Holding. Som følge av nedsalget ble rentebærende gjeld redusert med 218,7 millioner kroner. Den utfordrende markedssituasjonen i bygg og anleggsbransjen vedvarte i Driftsinntektene i Heidenreich AS ble NOK 1 001,9 mill (NOK 999,6 mill) og resultatet før skatt ble negativt med -45,5 millioner kroner (-26,1). I resultatet er det belastet betydelige kostnader til restrukturering. Eierandelen på 25,1 i Heidenreich AS bidrar i resultatregnskapet til Heidenreich Holding for 2010 med en finanskostnad på 8,5 millioner kroner. I den konsoliderte balansen er investeringen i Heidenreich AS oppført etter egenkapitalmetoden til 65,5 millioner kroner. INVESTERINGER, FINANSIERING, LIKVIDITET, BALANSE OG KONTANTSTRØM Det er gjennom året investert 187,2 millioner kroner (21,7), hvorav 160,8 millioner kroner i aksjer. Heidenreich Holdings totale trekkrettigheter i bank ved årsskiftet 2010/2011 var 27,0 millioner kroner (98,1). Likviditetsreserven inkludert ubenyttede trekkrettigheter utgjorde til samme tid 211,9 millioner kroner (248,0). Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -46,0 millioner kroner (54,2). Differansen mot driftsresultat på 69,7 millioner forklares i hovedsak av avskrivninger, periodens betalte skatt og kundefordringer. Gruppens totalkapital var ved utgangen av året 990,9 millioner kroner (934.3). Egenkapitalandelen var 51,5 prosent (36,4). ÅRETS RESULTAT Årets resultat etter skatt i Heidenreich Holding AS ble et overskudd på 116,9 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering: (Tall i millioner kroner) Økning av annen egenkapital 101,8 Utbytte 15,1 Sum 116,9 Antall aksjer per 31. desember 2010 var Utbyttet tilsvarer 0,53 kroner per aksje. Ved vurdering av utbyttets størrelse har styret bl.a. vektlagt et ønske om å opprettholde likvid kapasitet i holdingselskapet samt en solid egenkapitalandel. Styrets forslag til utbytte er i tråd med selskapets uttalte utbyttepolitikk. Heidenreich Holdings frie egenkapital utgjør etter dette 217,3 millioner kroner (60,9). MEDARBEIDERES ARBEIDSMILJØ, HELSE, SIKKERHET, KOMPETANSEUTVIKING OG LIKESTILLING Heidenreich Holding med virksomheter hadde i 2010 i snitt 845 (1 010) fast ansatte medarbeidere, som utgjorde 840 (993) årsverk. Sykefraværet utgjorde ca. 5,9 prosent (5,3) av total arbeidstid. Det er rapportert 64 arbeidsuhell (59), herav 22 (19) med mindre skade som medførte sykefravær. Det har vært én alvorlig arbeidsulykke som har resultert i større skade på personell. I ulike arbeids- og miljøutvalg i virksomhetene nedlegges et viktig arbeid med å redusere antall sykedager og arbeidsuhell. Det gjennomføres klimaundersøkelser og iverksettes tiltak til 20 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Nøkkeltall. Heidenreich Holding konsolidert

Nøkkeltall. Heidenreich Holding konsolidert Årsrapport 2009 Innhold 2009 i korte trekk... 4 Adm. direktørs kommentar... 6 Om Heidenreich Holding... 8 Investeringer... 10 Eierstyring og selskapsledelse... 14 Årsberetning... 16 Regnskap... 21 Noter...

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

1650 Millioner kroner. 47,8 Prosent. -34,3 Millioner kroner 2011 I KORTE TREKK

1650 Millioner kroner. 47,8 Prosent. -34,3 Millioner kroner 2011 I KORTE TREKK Årsrapport 2011 INNHOLD 04 2011 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Fluid Control 10 Artikkel: Oras 12 Om Heidenreich Holding 14 Investeringer 18 Eierstyring og selskapsledelse 20 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer