INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013"

Transkript

1 INNKALLING LANDSMØTE Kristiansand

2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand Dato: Onsdag 12. Juni 2013 Tid: Kl DAGSORDEN SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: SAK 6: SAK 7: SAK 8: SAK 9: SAK 10: SAK 11: Godkjenne de fremmøtte medlemmer Godkjenne innkalling og saksliste/forretningsorden Valg av dirigent og to sekretærer Valg av to medlemmer til godkjenning og underskriving av protokoll BAD, PARK OG IDRETT s beretning BAD, PARK OG IDRETT s regnskap Innkomne forslag / Vedtektsendringer Målprogram for BAD,PARK OG IDRETT Kontingentfastsettelse BAD, PARK OG IDRETT s budsjettforslag Valg av styre i BAD, PARK OG IDRETT for kommende 2-års periode: Styret: + 1 vara + 1 vara + 1 vara Leder, nestleder 2 personer med idrettsfaglig bakgrunn 2 personer med badfaglig bakgrunn 2 personer med parkfaglig bakgrunn Kontrollkomité: 2 medlemmer og 1 varamedlem Valgkomité: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer Godkjenning av revisor SAK 12: Fastsette tid og sted for neste landsmøte 1

3 SAK 5 BAD, PARK OG IDRETT s BERETNING 5.1 Tillitsvalgte: Leder: Rune Titlestad Bergen kommune Nestleder: Gunhild Bøgseth Oslo kommune Styremedlem: Ane Eikehaugen Sandnes kommune (idrettsfaglig bakgrunn) Matti Jäntti Bodø kommune Varamedlem: Jorid Ferner Trondheim kommune Styremedlem: Birger Kristoffersen Oppegård kommune (badfaglig bakgrunn) Pål Stenbro Drammensbadet Varamedlem: Svein Olav Lund Kongsvinger kommune Styremedlem: Karen K.P. Gunleiksrud Bærum kommune (parkfaglig bakgrunn) Tove Haugland Skien kommune Varamedlem: Tone Hiorth Modum kommune Valgkomité: Leder: Ingjerd Bratterud Stavanger kommune Medlemmer: Jon Steinar Tufte Skien Fritidspark Helmer Espeland Kristiansand kommune Frode Dydland Stavanger kommune Varamedlemmer: Bjørn Åge Berntsen NTNU Kristin Hundstad Nordland fylkeskommune Jon Steinar Tufte trakk seg fra valgkomiteen i møte januar Bjørn Åge Berntsen gikk da inn som medlem. Kontrollkomité: Leder: Sissel Lerum Bergen kommune Medlem: Dag Leween Stien Bærum Kommune Varamedlem: Anne Marie Madssveen Skedsmo kommune 5.2 Administrasjonen Administrasjonen til BAD, PARK OG IDRETT består av to fulltids-ansatte. Skoleelever/studenter har, som tidligere, utført enklere rutinearbeid. BAD, PARK OG IDRETT har også denne perioden fortsatt som sekretariat for Norsk Lekeplassforum (NLF). Dette er en ikke-kommersiell organisasjon som har som formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på barns lekemiljø; «Så spennende som mulig så trygt som nødvendig». For de som er interessert og er 2

4 kvalifisert, er det mulig å ta kurs og eksamen på sertifisert nivå. Sertifiseringen foregår i samarbeid med Norsk Sertifisering. Regnskapet er, i henhold til regelverket som gjelder for organisasjoner som mottar offentlig støtte, blitt underlagt revisjon fra statsautorisert revisor. Nitschke AS har også for 2011 og 2012 utført revisjonen. I tillegg blir regnskapet gjennomgått av kontrollkomitéen for BAD, PARK OG IDRETT. Regnskapsføringen er blitt utført av Regnskap & Lønn AS. Utsendelse av medlemskontingent og oppfølging utføres av sekretariatet. 5.3 Medlemmer Tallene for medlemsutviklingen er som følger: Personlige medlemmer: Kommunale medlemskap: Organisasjoner/institusjoner, firmaer: Fylkeskommuner: Totalt: Medlemsutviklingen viser at det spesielt er de personlige medlemmene som har falt fra i perioden; 32 færre enn i Kommuneøkonomien tilsier at kommunene ikke lenger dekker personlige medlemskap. Antall fylkeskommuner som er medlemmer er det samme, og tallene viser et lite frafall i kommunale medlemskap. Omorganiseringer i kommunal sektor gjør at vi ikke når alle de som vil ha behov for våre tjenester. Det er også de små kommunene som melder seg ut av organisasjonen. Som tidligere år har aktiviteten på kurssiden vært den viktigste kilden til verv av nye medlemmer. Arbeidet med å få ryddet opp i medlemsregisteret fortsatte i perioden. Medlemsøkning sees på som et viktig satsningsområde også i kommende periode. 5.4 Samarbeidspartnere BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig og god kontakt med sine samarbeidspartnere (se under). Kontakter og arbeidsgrupper med ulike offentlige institusjoner, statlige som kommunale, privatpersoner og private institusjoner er viktige for organisasjonen. Konferanser, messer og kursvirksomhet er en viktig arena for etablering av et bredt nettverk Kulturdepartementet Kulturdepartementet v/ Idrettsavdelingen, er gjennom sin basis-støtte til BAD, PARK OG IDRETT s kurs, konferanser og informasjonsvirksomhet med på å sikre virksomheten i organisasjonen. Kulturdepartementet har også i denne perioden vært en viktig medspiller i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. BPI setter stor pris på KUDs deltakelse og oppfølging i dette arbeidet. 3

5 5.4.2 Norges Idrettshøgskole BAD, PARK OG IDRETT har siden 1993 vært lokalisert ved Norges idrettshøgskole (NIH). Lokalisering og en gunstig leieavtale med NIH legger et godt grunnlag for faglig utveksling og tilrettelegging av kurs og konferanser i skolens lokaler Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Foreningen har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Idrettsforbundet har vært, og er en viktig instans for veiledning, informasjon og utveksling av faglige spørsmål og samarbeid i forbindelse med BAD, PARK OG IDRETT s daglige virksomhet. I tillegg har Anleggskonferansen, som er et felles arrangement mellom Kulturdepartementet, Idrettsforbundet og BAD, PARK OG IDRETT vært avholdt hvert 2. år Norges Fotballforbund BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Norges Fotballforbund. I perioden har det vært avholdt 2 kunstgresseminar over to dager og 9 fagdager/driftsforum på drift og vedlikehold av kunstgress Norges Friidrettsforbund BAD, PARK OG IDRETT har i den siste perioden fått på plass et godt samarbeid med Norges Friidrettsforbund. I forbindelse med NFIF s Friidrettshalls forum har BPI både i 2012 og 2013 arrangert en fagdag på drift og vedlikehold av friidrettsbaner. Et viktig supplement til våre kurs og et godt tilbud til alle som drifter friidrettsbaner Norges Rytterforbund BAD, PARK OG IDRETT har i den siste perioden utviklet et nytt og spennende samarbeid med Norges Rytterforbund. Høsten 2012 ble det avholdt en fagdag om rideanlegg på Ullevaal Stadion, og 2 nye kurs er planlagt høsten Daglig leder i BPI var også til stede som foredragsholder på anleggsseminaret NRYF hadde i forbindelse med Ryttertinget i Badeteknisk Forum BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum. Vi samarbeider om konferansen / messen Badeteknisk (tidligere betegnet som Badeteknisk Messe) som arrangeres hvert annet år. BPI sin faste spalt og har ansvar for Leder n i fagbladet Badeteknisk forum Fagforbundet/ Fagakademiet BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden samarbeidet med Fagforbundet om Kursstige bad. Det blitt gjennomført en revidering og modernisering av samtlige moduler. Vi har en god dialog og et godt samarbeid med Fagforbundet og deres kursleverandør Fagakademiet om gjennomføringen av kurs i kursstigen Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS) I 2013 er det 10 år siden FAGUS ble offisielt stiftet. BAD, PARK OG IDRETT var en av stifterne i tillegg til NTF (Norsk Trepleieforum), NAML (Norske Anleggsgartnere), NLA 1 Avtalen om gjennomføring av en Anleggskonferanse annet hvert år, ble sagt opp av KUD

6 (Norske landskapsarkitekters forening) og Norsk Gartnerforbund. I 2010 gikk Norsk foreningen for kirkegårdskultur inn som nytt medlem/stifter. I tillegg til Rådet i FAGUS hvor BPI er representert med to personer, er det etablert et felles forum for de daglige lederne av stifterorganisasjonene. Disse møtes 2 ganger i året for å diskutere fremtidige kurs og samarbeidsprosjekt. Alle kurs/konferanser ligges inn på en felles kalender på I perioden har det vært samarbeidet om flere kurs og fagdager på den grønne siden med FAGUS alene eller sammen med andre av stifterorganisasjonene. Rådgivningstjenesten, FAGUS Rådgivning, har i dag over ca. 250 abonnenter til denne tjenesten. Sissel Lerum tok på Landsmøte i 2011 opp det noe «haltende» samarbeidet på den grønne sektoren. Dette resulterte i opprettelsen av en arbeidsgruppe som nå ser på et videre samarbeid mellom UMB og FAGUS. Veien videre er i ferd med å bli staket ut, og det blir spennende å følge dette arbeidet fremover Friluftsrådenes Landsforbund (FL) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med FL. Det har vært en arrangert felles Nordisk park- og frilufts konferanse i 2010, og i 2012 var det også et samarbeid om Anleggs- og Friluftskonferansen i Bodø. Begge arrangementene ble godt mottatt. FL har også stilt opp som dommer for Nordisk GSA Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom sitt arbeid i Nordisk GSA utviklet et godt samarbeid med FRIFO som sammen med FAGUS utgjør sekretariatet for den norske delen av dette prosjektet Norsk Lekeplassforum Høsten 2008 overtok BAD, PARK OG IDRETT sekretariatsfunksjonen for Norsk Lekeplassforum. Dette innebærer også et samarbeid med Norsk Sertifisering, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Standard Norge, gjennom sikkerhetsarbeid på lekeplasser Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) BAD, PARK OG IDRETT har fortsatt sitt samarbeid med UMB etter at vi i 2010 inngikk en samarbeidsavtale. Målet med avtalen er å medvirke til kunnskap og sikring av faglig kvalitet som er relevant for sektoren. Avtalen vil være med på å sikre fremtidig rekruttering av kvalifiserte medlemmer til BAD, PARK OG IDRETT. Dette er viktig for vi opplever at det er konkurranse på grønt-siden både når det gjelder kurs og ønsket om å markere seg Andre institusjoner/organisasjoner BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden arbeidet aktivt med å utvikle nye kontaktnett og samarbeid med aktuelle organisasjoner og offentlige institusjoner. Andre kontakter er: Norges Svømmeforbund Drukningsforebyggende råd 5

7 Standard Norge Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) Badelandene.no Byggenæringens forlag 5.5 Utdanning og kursvirksomhet Det har også i perioden vært satset på vært satset på temadager og fagseminar. Kursstige bad er ferdigstilt og flere av modulene har vært revidert i perioden. I tillegg er det avholdt flere større konferanser i samarbeid med andre organisasjoner/samarbeidspartnere. Totalt har det vært rundt 1400 deltakere på kurs og konferanser i perioden Konferanser Landskonferansen 2011 fant sted i Drammen august En faglig meget vellykket konferanse, men med langt lavere deltakelse enn forventet, 176 personer deltok, hvorav 33 var studenter og 44 var foredragsholdere /komité/styre Anleggskonferansen 2012, et samarbeid med Kulturdepartementet, NIF, Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune fant sted juni Nok en vellykket konferanse med god deltakelse. For første gang arrangerte man en anleggskonferanse med Friluftsfolket ved at man hadde en felles dag. 192 personer deltok, hvorav foredragsholdere/komité/styre utgjorde 41 personer. Sikkerhetskonferansen, hvor målgruppen vanligvis er ansatte i bade- og svømmeanlegg, hadde denne gang et bredere nedslagsfelt og var aktuell også for ansatte i idretts- og parkforvaltninger. Dessverre var det kun 38 deltakere som fant veien til Gardermoen den 8. og 9.november Badeteknisk13 ble denne gang avholdt på Scandic Hamar mars Arrangementet som består av både en konferanse- og en messe del, avholdes hvert 2. år og er en viktig møteplass for alle som jobber i og har tilknytning til bade- og svømmeanlegg her i landet. BAD, PARK OG IDRETT var representert i programkomiteen v/adm. og to styremedlemmer. Det var igjen rekordstor deltakelse, i underkant av 500 personer var innom i løpet av de tre dagene konferansen og fagmessen varte Kurs og temadager 2011 og 2012 Det har i perioden vært variert aktivitet på kursfronten. Kurs/konferanser og temadager fordeler seg slik: arrangement med totalt 891 deltakere (Badeteknisk utgjør 340) Avlyste/utsatt kurs 10.stk arrangement med totalt 567 deltakere Avlyste/utsatte kurs 8.stk 3 2 Se vedlegg 1 for fullstendig deltakeroversikt på kurs og konferanser Se vedlegg 2 for fullstendig deltakeroversikt på kurs og konferanser

8 5.5.3 Studieturer i BAD, PARK OG IDRETT s regi Både i 2011 og 2012 ble det arrangert studietur til København og Malmø. Hovedfokus på begge turene var idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i storby. København og Malmø har valgt å satse på ulike typer av anlegg for barn og unge. Ombygde fabrikker, og lagerbygninger er blitt spennende og viktige tilbud til barn og unge. I 2011 ble det også arrangert en studietur til Berlin hvor nærmiljøanlegg var tema. Berlin er en foregangs by når det gjelder å bygge spennende anlegg for barn og unge. Det var god deltakelse på samtlige studieturer Kursstigen for ansatte i bade- og svømmeanlegg BAD, PARK OG IDRETT s samarbeid med Fagforbundet har resultert i Kursstige bad. Det er blitt gjort store endringer og oppdateringer av modulene for HMS, Renhold og Livredning og beredskap ISY-park Norconsult AS arbeid med å videreutviklet ISY-park har fortsatt i perioden. Gjennom dialog og samarbeid med brukerne har ISY-park utviklet det til å bli et viktig verktøy for kommunale- og offentlige forvaltninger. Programmet baserer seg på NS 3420 Z- serien. BAD, PARK OG IDRETT har sammen med de store kommunene Oslo, Bærum, Bergen og ikke minst Stavanger vært en pådriver for å få utviklet programmet. Solfrid Heskestad fikk da også pris for sitt engasjement. Hvert år følges brukerne opp med et årlig arbeidsseminar /brukermøte. Både i 2012 og 2013 ble det arrangert brukermøte i BPI s regi Ny lærebok i idrettsanleggsfaget Byggenæringens Forlag tok i 2011 initiativet til en ny lærebok i idrettsanleggsfaget, og i februar 2013 var boken klar. BAD, PARK OG IDRETT har sittet sentralt i redaksjonsutvalget og har hatt ansvar for å koordinere forfattere på de ulike emnene. Byggenæringens Forlag og Kulturdepartementet står for finansieringen av prosjektet som har et budsjett på godt over en million kroner. Daglig leder Helene Bugge er redaktør for den nye læreboken «Idrettsanlegg- drift og vedlikehold» Nye norske standarder Standard Norge har i perioden avsluttet arbeidet med to nye norske standarder; Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg-sommer NS-3420 ZJ 4..2 samt en ny standard for Universell utforming av opparbeidete uteområder. Styremedlem Karen KP Gunleiksrud og dagligleder Helene Bugge i BAD, PARK OG IDRETT har ledet hver sin arbeidsgruppe. Nå pågår arbeidet med å få på plass nok en ny norsk standard: Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg-vinter; NS-3420 ZJ Internasjonalt/nordisk samarbeid BAD, PARK OG IDRETT er tilknyttet en internasjonal organisasjon og flere nordiske organisasjoner. I tillegg er vi med i et stort felles Nordisk prosjekt; Nordisk GSA (Green Space Award) 7

9 5.6.1International Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA) BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig kontakt med representanter for IFPRA. Kommisjonær for Norge har også denne perioden vært Sissel Lerum, leder for Grønn etat i Bergen kommune. Sissel Lerum og representant for BAD, PARK OG IDRETT har deltatt sammen med en norsk delegasjon på møter/konferanser til Dublin og Basel i Sveits. På IFPRA Wold Congress i Basel i september 2012 fikk Torgeir Esig Sørensen fra Stavanger kommune fornyet sitt presidentverv i IFPRA Nordisk samarbeid på parksiden BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med de nordiske landene. Det har i perioden vært avholdt nordiske fellesmøter i Danmark, Sverige og i Norge. I tillegg har det i perioden vært fellesmøter med frilufts- og parkorganisasjonene, noe som resulterer i at det i 2014 arrangeres en felles Nordisk Park- og Friluftskongress. Denne gang er det Sverige og Malmø som står som arrangør. Norge var representert i oppstartsmøte ved Torgeir Esig Sørensen (IFPRA) og Helene Bugge ( BPI) Nordisk samarbeid på badesiden På badesiden har BAD, PARK OG IDRETT et samarbeid med sine søsterforeninger i Sverige og Danmark, Dansk Svømmebadteknisk Forening og Sveriges Badmästareförening. Felles deltakelse på konferanser og messer er viktig for nettverksbygging i organisasjonen Nordisk GSA (Green Space Award) Nordisk GSA har i løpet av perioden kommet i mål med sitt prosjekt. Målet har vært å komme frem til et sett av felles kvalitetskriterier for å kunne evaluere og verdsette hva som er et godt grøntområde. Et utrolig spennende og utfordrende arbeid som nå er i ferd med å avsluttes. I tillegg til BAD, PARK OG IDRETT, som sitter i styringsgruppen sammen med FRIFO og FAGUS, er Oslo kommune, Bergen kommune og Stavanger norske partnere i prosjektet. Universitetet i København har hatt hovedansvar for prosjektet, og sekretariatsfunksjonen. De samme norske kommunene har også bidratt med midler til utviklingen. Det har vært jobbet med å få på plass et større norsk bidrag, men dessverre har man ikke lykkes med det. Det er nå søkt midler fra DN til videre implementering og drift av prosjektet i Norge. FAGUS vil ha ansvar for det norske sekretariatet fremover. I november 2012 fikk Frognerparken som den første norske parken utmerkelsen. Det ble behørig feiret med mottakelse på Frogner Hovedgård med både politikere fra Oslo kommune og Stortinget på plass. Prosjektet har lagt vekt på å få på plass dyktige fagfolk som kan danne dommerkomiteer på tvers av landegrensene. De første dommerne gjennomførte i april et to dagers kurs i København. Det deltok seks fagpersoner fra Norge på dommerkurset. 8

10 5.7 Informasjon og markedsføring De tre fagtidsskriftene Badeteknisk Forum, park & anlegg og Idrett & Anlegg er viktige kilder for informasjon til medlemmer og andre interessenter innenfor våre fagområder. I tillegg sendes det ut egne enkle INFO nytt til medlemmene, og gjennom vår nye hjemmeside har vi utviklet en god informasjonskanal. Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum gis ut fire ganger i året med et opplag på ca eksemplarer. BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum, bl.a. ved at leder i BAD, PARK OG IDRETT har ansvar for lederspalten, adm. deltar i redaksjonsutvalget og bidrar med en egen info side. park & anlegg er et viktig fagtidsskrift for grøntanleggssektoren. Bladet kommer ut ti ganger i året, og har nå et opplag på over 1000 eks. Daglig leder i BAD, PARK OG IDRETT sitter i redaksjonsutvalget. Idrett & Anlegg kommer ut syv ganger i året, og har et opplag på Et viktig blad for alle som vil følge med på anleggssektoren i norsk idrett. BAD, PARK OG IDRETT har sin egen infoside i bladet. 5.8 Representasjon konferanser /seminar Grønn Galla, Oslo nov Helene Bugge GSA- symposium, København des Tove Haugland, Helene Bugge Studietur København des Helene Bugge Bioforsk konferansen, Gardermoen jan Helene Bugge Ny norsk standard UU, Sognsvann jan Karen Gunleiksrud, Helene Bugge Svømmehall kompetanse (TEKNA) mars 2012 Alice C. Boyd IFPRA symposium, Dublin april 2012 Sissel Lerum, Reidun Stubbe Studietur Berlin april 2012 Alice C. Boyd Danske parkdager (GSA) Aalborg sept Tove Haugland, Helene Bugge Folkehelsekonferansen (Oslo) okt Gunhild Bøgseth, Helene Bugge Grønt Symposium (GSA) Oslo nov Tove Haugland, Helene Bugge Studietur København des Helene Bugge Nordiskmøte, Malmø jan Helene Bugge Friluftsmøte hos DN, Tr.heim feb Karen Gunleiksrud GSA- Dommerkurs april 2013 Tove Haugland * IFPRA = International Federation of Parks and Recreation administration 5.9 Representasjon i utvalg/råd Anleggsutvalget NIF Helene Bugge Delegat fra Norge til IFPRA Sissel Lerum Drukningsforebyggende råd Alice C. Boyd Fagforbundet/Fagakademiet Pål Stenbro, Birger Kristoffersen, Alice C. Boyd, Helene Bugge FAGUS Rådgivning Helene Bugge Grønt Nettverk/ UMB / FAGUS Helene Bugge Hold Norge Rent Helene Bugge Nordisk GSA-prosjekt 4 Tove Haugland, Helene Bugge Pedagogisk nettverk for Anleggsgartnerbransjen Helene Bugge 4 Tove Haugland og Helene Bugge har deltatt på 8 møter i perioden. 9

11 Redaksjonsutvalget park & anlegg Helene Bugge Redaksjonsråd for lærebok driftsoperatør idrett Helene Bugge Rep. i rådet FAGUS Rune Titlestad, Helene Bugge Standard Norge, ny standard Universellutforming Karen KP Gunleiksrud Standard Norge, ny standard idrett ZJ Helene Bugge 5.10 BAD, PARK OG IDRETT s hederspris I forbindelse med Badeteknisk på Hamar i mars 2013, ble årets hederspris delt ut for tiende gang. Prisen, som består av et stipend og et diplom, gikk denne gang til Per Rune Eknes, president i Norges Svømmeforbund, for hans mangeårige innsats for å sette fokus på anleggssituasjonen i Norge Styrets arbeid I perioden har det vært gjennomført 6 styremøter og 7 møter i arbeidsutvalget. Varamedlemmer har vært innkalt og deltatt i alle styremøter. Styret har i perioden vært opptatt av å gjennomføre de mål som landsmøtet i Drammen fastsatte. Virksomheten gikk for driftsåret 2011 med et underskudd på kr Den lave deltakelsen på Landskonferansen i Drammen, lav kursdeltakelse generelt, samt det endelige avslaget på momsrefusjon er noe av forklaringen. I 2012 gikk organisasjonene med et overskudd på kr Styret har hatt stor oppmerksomhet på kostnadssiden, samt å gjennomføre planlagte kurs og seminarer. I løpet av perioden har det vært avholdt 38 kurs, seminarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen har vært svært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser. Deltakelsen på våre kurs og seminarer har, med få unntak vært lavere enn i foregående periode og mange kurs har måttet avlyses grunnet lav deltakelse. Kursinntektene, inkludert KUDs støtte til ulike kurs og seminar har i tillegg til medlemskontingenten vært den bærende inntektskilden for organisasjonen. Styrets arbeid er frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør i underkant av 2 årsverk. 10

12 5.12 BAD, PARK OG IDRETT s målprogram med angitt måloppnåelse for perioden Målprogrammet viser virksomheten uten daglig drift og løpende oppgaver. BAD, PARK OG IDRETT s visjon: BEDRE LIVSKVALITET FOR ALLE! HOVEDMÅL: BAD, PARK OG IDRETT skal være en pådriver for sunn og aktiv livsstil Delmål: BAD, PARK OG IDRETT skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder. BAD, PARK OG IDRETT skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling. BAD, PARK OG IDRETT skal være en pådriver i den offentlige debatt innen sine fagområder. Arbeidsprogram BAD, PARK OG IDRETT skal: gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen Status: Delvis måloppnåelse, men fortsatt et utviklingspotensiale. sørge for kvalitet i alle ledd (planlegging, innhold og gjennomføring) Status: Delvis måloppnåelse. Dette er et område hvor det alltid er rom for forbedringer. øke deltakelsen på kurs og konferanser Status: Ikke måloppnåelse geografisk spredning av kursene 11

13 Status: delvis måloppnåelse 5 arbeide for å styrke økonomien gjennom blant annet økte offentlige tilskudd, økt medlemsmasse, annonsering og sponsing Status: Delvis måloppnåelse. Synkende medlemsmasse og deltakelse på kurs. Men tilskudd til nye prosjekt (lærebokprosjekt) ha en webside som er dagsaktuell og brukervennlig Status: Måloppnåelse. Ny webside fungerer meget bra samarbeide med andre aktører innen fagfeltene Status: Måloppnåelse. Nye samarbeidspartnere i perioden ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte arbeidsoppgaver Status: Måloppnåelse være en attraktiv arbeidsplass Status: Måloppnåelse BAD, PARK OG IDRETT skal i perioden gjennomføre følgende konferanser: (alene eller i samarbeid med andre) 2011 Grønn Galla, Oslo (FAGUS mf/ BPI) Status: Avholdt 2012 Sikkerhetskonferanse (BPI)Status: Avholdt 2012 Anleggskonferanse (Bodø) ( KUD /NIF)Status: Avholdt 2012 Hurdalen VIII (BPI)Status: Ikke avholdt 2013 Badeteknisk Status: Avholdt 2013 Landskonferanse (Kristiansand) 5 Det viser seg svært vanskelig å få nok deltakere ute i distriktene. 12

14 SAK 6 BAD, PARK OG IDRETT s REGNSKAP 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 SAK 7 INNKOMNE FORSLAG - VEDTEKTSENDRINGER Styret har følgende forslag til endring av vedtekter for BAD, PARK OG IDRETT: Pkt. 4 Medlemmenes rettigheter og plikter Kommuner over innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme. Nytt forslag: Kommuner mellom innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Kommuner over innbyggere er representert med tre stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme. SAK 8 MÅLPROGRAM FOR BAD, PARK OG IDRETT BAD, PARK OG IDRETT har store utfordringer også i kommende periode. Organisasjonen må ha høy fokus på kurs- og konferanseaktiviteten. Strammere økonomi i kommunal sektor betyr at BPI utfordres på omfang, innhold, kostnad og gjennomføring av kurs.- og konferanser. Økt fokus på gjennomførbare kurs, samt utvikling av felles kurs for ansatte i kommuner/ fylkeskommuner blir viktig. På badesiden er dette delvis blitt gjennomført med hell. Det blir også en utfordring å finne nye gode samarbeidspartnere. BAD, PARK OG IDRETT s VISJON: BEDRE LIVSKVALITET FOR ALLE! HOVEDMÅL: BAD, PARK OG IDRETT skal være en pådriver for sunn og aktiv livsstil Delmål: BAD, PARK OG IDRETT skal innen sine fagområder være ledende på kunnskapsformidling 29

31 BAD, PARK OG IDRETT skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling BAD, PARK OG IDRETT skal innen sine fagområder være en aktiv aktør i den offentlige debatt Arbeidsprogram BAD, PARK OG IDRETT skal: gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen sørge for kvalitet i alle ledd i virksomheten (planlegging, innhold og gjennomføring) sikre geografisk spredning av kursene arbeide for å styrke økonomien gjennom blant annet økte offentlige tilskudd, opprettholde medlemsmassen, annonsering og flere sponsorer ha en hjemmeside som er dagsaktuell og brukervennlig søke nye samarbeidspartnere innen fagfeltene ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte arbeidsoppgaver være en attraktiv arbeidsplass BAD, PARK OG IDRETT planlegger i perioden blant annet følgende konferanser: 2013 Grønn Galla, Oslo nov (FAGUS mf/ BPI) 2014 Konferanse belysning på idrettsanlegg (Akershus Fylkeskommune mf/ BPI) 2014 Nordisk park- og friluftskonferanse, Malmø, august Landskonferanse 30

32 SAK 9 KONTINGENTFASTSETTELSE Styret foreslår å endre noen kontingentsatser fra Dette vil gi følgende kontingenter for den kommende perioden: Kontingent for enkeltpersoner - kr pr. år. (uendret) Kontingent for: Kommersielle firma, leverandører og lignende - kr. 3000,- pr. år (uendret) Kontingent for: Kommuner med under innbyggere, fylkeskommuner, statlige organisasjoner samt bi-medlemskap kommuner, organisasjoner og institusjoner, grupper og lag m.m. som arbeider innenfor dette fagområdet - kr.1.500,- pr. år (uendret) Kontingent for: Kommuner med til innbyggere. - kr.3.500,- pr. år. Forslag: økes til kr pr. år Kontingent for: Kommuner med til innbyggere. - kr ,- pr. år. Forslag: økes til kr pr. år Kontingent for: Kommuner med mer enn innbyggere - kr pr. år. Forslag: økes til kr pr. år Styrets begrunnelse: Man ønsker fremdeles at det skal være lav terskel for innmelding for enkeltpersoner, organisasjoner og småkommuner. Imidlertid ser vi at en regulering for de større kommunene vil bedre reflektere organisasjonens aktivitet, og kommunenes deltakelse. 31

33 SAK 10 BAD, PARK OG IDRETT BUDSJETTFORSLAG Budsjettforslag Faktisk Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett BAD, PARK OG IDRETT 3020 Kontingent , , , Prosjektstøtte Adm , , , Kursadm NLF Sekretariat NLF Andre inntekter Adm 0 0, , , Sum inntekter Adm , , , Prosjekter 3010 Deltakeravgift , , , Støtte fra KD , , , Andre inntekter , , , Inntekter prosjekter , , , Kostnader prosjekter , , , ,071 % ,07 % 2 Over/underskudd prosje , , , Resultat før Adm.kostn , , , Sum lønn og personalko , , , , ,15 3 Sum kontorutgifter , , , , ,78 Driftsresultat Renteinntekt Under/overskudd , , , , ,79 32

34 SAK 11 VALG Valgkomiteens forslag til nytt styre legges ut på BPI s hjemmeside senest en uke før landsmøtet. Styrets forslag til valgkomité for perioden : Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Gunhild Bøgseth, Oslo kommune Frode Dydland, Stavanger kommune Bjørn Åge Berntsen, NTNU (SIAT) Elisabeth Schøttler, Trondheim kommune Henriette Seyffarth, Bærum Kommune Styrets forslag til revisor for perioden : Nitschke AS Oslo den 8. Mai 2013 Rune Titlestad leder Gunhild Bøgseth nestleder SAK 12 FASTSETTE TID OG STED FOR NESTE LANDSMØTE 33

Kunnskap og lyst. Foto: Skien Fritidspark

Kunnskap og lyst. Foto: Skien Fritidspark Kunnskap og lyst Foto: Skien Fritidspark Foto: Norges Gymnastikk og Turnforbund BAD, PARK OG IDRETTs visjon: MED KUNNSKAP OG LYST HOVEDMÅL BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse.

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NORDIC GREEN SPACE AWARD

NORDIC GREEN SPACE AWARD NORDIC GREEN SPACE AWARD Et nordisk initiativ for å fremme og markedsføre grønne områder av høy kvalitet www.greenspaceaward.com NGSA i et nøtteskall Nordisk kvalitetsordning ingen pris Profilering av

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsmelding FAGUS 2015

Årsmelding FAGUS 2015 Årsmelding FAGUS 2015 Sammendrag: FAGUS har i 2015 i hovedsak arbeidet med FAGUS organisasjonsstruktur, forskrift om fremmede organismer, seminar/konferansevirksomhet og NGSA. Det har blitt avholdt foredrag

Detaljer

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017 SAK 11 VALG SAK 11 Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017 Leder Nestleder Styremedlem BAD Styremedlem BAD Styremedlem PARK Styremedlem PARK Styremedlem IDRETT Styremedlem

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtatt på landsmøte 1984. Revidert siste gang på landsmøtet april 2007 Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundets

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR Sak 10 NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR 1 STYRKE PROFIL 1-1 Synliggjøre profesjonen arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Sunne Kommuner

Vedtekter for Sunne Kommuner Vedtekter for Sunne Kommuner 1. Navn Nettverkets fulle navn er Sunne Kommuner WHOs norske nettverk. Nettverket er registrert som enkel foretak i Brønnøysund registeret under daglig leders navn. Organisasjonsnummer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer