INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013"

Transkript

1 INNKALLING LANDSMØTE Kristiansand

2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand Dato: Onsdag 12. Juni 2013 Tid: Kl DAGSORDEN SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: SAK 6: SAK 7: SAK 8: SAK 9: SAK 10: SAK 11: Godkjenne de fremmøtte medlemmer Godkjenne innkalling og saksliste/forretningsorden Valg av dirigent og to sekretærer Valg av to medlemmer til godkjenning og underskriving av protokoll BAD, PARK OG IDRETT s beretning BAD, PARK OG IDRETT s regnskap Innkomne forslag / Vedtektsendringer Målprogram for BAD,PARK OG IDRETT Kontingentfastsettelse BAD, PARK OG IDRETT s budsjettforslag Valg av styre i BAD, PARK OG IDRETT for kommende 2-års periode: Styret: + 1 vara + 1 vara + 1 vara Leder, nestleder 2 personer med idrettsfaglig bakgrunn 2 personer med badfaglig bakgrunn 2 personer med parkfaglig bakgrunn Kontrollkomité: 2 medlemmer og 1 varamedlem Valgkomité: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer Godkjenning av revisor SAK 12: Fastsette tid og sted for neste landsmøte 1

3 SAK 5 BAD, PARK OG IDRETT s BERETNING 5.1 Tillitsvalgte: Leder: Rune Titlestad Bergen kommune Nestleder: Gunhild Bøgseth Oslo kommune Styremedlem: Ane Eikehaugen Sandnes kommune (idrettsfaglig bakgrunn) Matti Jäntti Bodø kommune Varamedlem: Jorid Ferner Trondheim kommune Styremedlem: Birger Kristoffersen Oppegård kommune (badfaglig bakgrunn) Pål Stenbro Drammensbadet Varamedlem: Svein Olav Lund Kongsvinger kommune Styremedlem: Karen K.P. Gunleiksrud Bærum kommune (parkfaglig bakgrunn) Tove Haugland Skien kommune Varamedlem: Tone Hiorth Modum kommune Valgkomité: Leder: Ingjerd Bratterud Stavanger kommune Medlemmer: Jon Steinar Tufte Skien Fritidspark Helmer Espeland Kristiansand kommune Frode Dydland Stavanger kommune Varamedlemmer: Bjørn Åge Berntsen NTNU Kristin Hundstad Nordland fylkeskommune Jon Steinar Tufte trakk seg fra valgkomiteen i møte januar Bjørn Åge Berntsen gikk da inn som medlem. Kontrollkomité: Leder: Sissel Lerum Bergen kommune Medlem: Dag Leween Stien Bærum Kommune Varamedlem: Anne Marie Madssveen Skedsmo kommune 5.2 Administrasjonen Administrasjonen til BAD, PARK OG IDRETT består av to fulltids-ansatte. Skoleelever/studenter har, som tidligere, utført enklere rutinearbeid. BAD, PARK OG IDRETT har også denne perioden fortsatt som sekretariat for Norsk Lekeplassforum (NLF). Dette er en ikke-kommersiell organisasjon som har som formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på barns lekemiljø; «Så spennende som mulig så trygt som nødvendig». For de som er interessert og er 2

4 kvalifisert, er det mulig å ta kurs og eksamen på sertifisert nivå. Sertifiseringen foregår i samarbeid med Norsk Sertifisering. Regnskapet er, i henhold til regelverket som gjelder for organisasjoner som mottar offentlig støtte, blitt underlagt revisjon fra statsautorisert revisor. Nitschke AS har også for 2011 og 2012 utført revisjonen. I tillegg blir regnskapet gjennomgått av kontrollkomitéen for BAD, PARK OG IDRETT. Regnskapsføringen er blitt utført av Regnskap & Lønn AS. Utsendelse av medlemskontingent og oppfølging utføres av sekretariatet. 5.3 Medlemmer Tallene for medlemsutviklingen er som følger: Personlige medlemmer: Kommunale medlemskap: Organisasjoner/institusjoner, firmaer: Fylkeskommuner: Totalt: Medlemsutviklingen viser at det spesielt er de personlige medlemmene som har falt fra i perioden; 32 færre enn i Kommuneøkonomien tilsier at kommunene ikke lenger dekker personlige medlemskap. Antall fylkeskommuner som er medlemmer er det samme, og tallene viser et lite frafall i kommunale medlemskap. Omorganiseringer i kommunal sektor gjør at vi ikke når alle de som vil ha behov for våre tjenester. Det er også de små kommunene som melder seg ut av organisasjonen. Som tidligere år har aktiviteten på kurssiden vært den viktigste kilden til verv av nye medlemmer. Arbeidet med å få ryddet opp i medlemsregisteret fortsatte i perioden. Medlemsøkning sees på som et viktig satsningsområde også i kommende periode. 5.4 Samarbeidspartnere BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig og god kontakt med sine samarbeidspartnere (se under). Kontakter og arbeidsgrupper med ulike offentlige institusjoner, statlige som kommunale, privatpersoner og private institusjoner er viktige for organisasjonen. Konferanser, messer og kursvirksomhet er en viktig arena for etablering av et bredt nettverk Kulturdepartementet Kulturdepartementet v/ Idrettsavdelingen, er gjennom sin basis-støtte til BAD, PARK OG IDRETT s kurs, konferanser og informasjonsvirksomhet med på å sikre virksomheten i organisasjonen. Kulturdepartementet har også i denne perioden vært en viktig medspiller i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. BPI setter stor pris på KUDs deltakelse og oppfølging i dette arbeidet. 3

5 5.4.2 Norges Idrettshøgskole BAD, PARK OG IDRETT har siden 1993 vært lokalisert ved Norges idrettshøgskole (NIH). Lokalisering og en gunstig leieavtale med NIH legger et godt grunnlag for faglig utveksling og tilrettelegging av kurs og konferanser i skolens lokaler Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Foreningen har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Idrettsforbundet har vært, og er en viktig instans for veiledning, informasjon og utveksling av faglige spørsmål og samarbeid i forbindelse med BAD, PARK OG IDRETT s daglige virksomhet. I tillegg har Anleggskonferansen, som er et felles arrangement mellom Kulturdepartementet, Idrettsforbundet og BAD, PARK OG IDRETT vært avholdt hvert 2. år Norges Fotballforbund BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Norges Fotballforbund. I perioden har det vært avholdt 2 kunstgresseminar over to dager og 9 fagdager/driftsforum på drift og vedlikehold av kunstgress Norges Friidrettsforbund BAD, PARK OG IDRETT har i den siste perioden fått på plass et godt samarbeid med Norges Friidrettsforbund. I forbindelse med NFIF s Friidrettshalls forum har BPI både i 2012 og 2013 arrangert en fagdag på drift og vedlikehold av friidrettsbaner. Et viktig supplement til våre kurs og et godt tilbud til alle som drifter friidrettsbaner Norges Rytterforbund BAD, PARK OG IDRETT har i den siste perioden utviklet et nytt og spennende samarbeid med Norges Rytterforbund. Høsten 2012 ble det avholdt en fagdag om rideanlegg på Ullevaal Stadion, og 2 nye kurs er planlagt høsten Daglig leder i BPI var også til stede som foredragsholder på anleggsseminaret NRYF hadde i forbindelse med Ryttertinget i Badeteknisk Forum BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum. Vi samarbeider om konferansen / messen Badeteknisk (tidligere betegnet som Badeteknisk Messe) som arrangeres hvert annet år. BPI sin faste spalt og har ansvar for Leder n i fagbladet Badeteknisk forum Fagforbundet/ Fagakademiet BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden samarbeidet med Fagforbundet om Kursstige bad. Det blitt gjennomført en revidering og modernisering av samtlige moduler. Vi har en god dialog og et godt samarbeid med Fagforbundet og deres kursleverandør Fagakademiet om gjennomføringen av kurs i kursstigen Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS) I 2013 er det 10 år siden FAGUS ble offisielt stiftet. BAD, PARK OG IDRETT var en av stifterne i tillegg til NTF (Norsk Trepleieforum), NAML (Norske Anleggsgartnere), NLA 1 Avtalen om gjennomføring av en Anleggskonferanse annet hvert år, ble sagt opp av KUD

6 (Norske landskapsarkitekters forening) og Norsk Gartnerforbund. I 2010 gikk Norsk foreningen for kirkegårdskultur inn som nytt medlem/stifter. I tillegg til Rådet i FAGUS hvor BPI er representert med to personer, er det etablert et felles forum for de daglige lederne av stifterorganisasjonene. Disse møtes 2 ganger i året for å diskutere fremtidige kurs og samarbeidsprosjekt. Alle kurs/konferanser ligges inn på en felles kalender på I perioden har det vært samarbeidet om flere kurs og fagdager på den grønne siden med FAGUS alene eller sammen med andre av stifterorganisasjonene. Rådgivningstjenesten, FAGUS Rådgivning, har i dag over ca. 250 abonnenter til denne tjenesten. Sissel Lerum tok på Landsmøte i 2011 opp det noe «haltende» samarbeidet på den grønne sektoren. Dette resulterte i opprettelsen av en arbeidsgruppe som nå ser på et videre samarbeid mellom UMB og FAGUS. Veien videre er i ferd med å bli staket ut, og det blir spennende å følge dette arbeidet fremover Friluftsrådenes Landsforbund (FL) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med FL. Det har vært en arrangert felles Nordisk park- og frilufts konferanse i 2010, og i 2012 var det også et samarbeid om Anleggs- og Friluftskonferansen i Bodø. Begge arrangementene ble godt mottatt. FL har også stilt opp som dommer for Nordisk GSA Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom sitt arbeid i Nordisk GSA utviklet et godt samarbeid med FRIFO som sammen med FAGUS utgjør sekretariatet for den norske delen av dette prosjektet Norsk Lekeplassforum Høsten 2008 overtok BAD, PARK OG IDRETT sekretariatsfunksjonen for Norsk Lekeplassforum. Dette innebærer også et samarbeid med Norsk Sertifisering, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Standard Norge, gjennom sikkerhetsarbeid på lekeplasser Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) BAD, PARK OG IDRETT har fortsatt sitt samarbeid med UMB etter at vi i 2010 inngikk en samarbeidsavtale. Målet med avtalen er å medvirke til kunnskap og sikring av faglig kvalitet som er relevant for sektoren. Avtalen vil være med på å sikre fremtidig rekruttering av kvalifiserte medlemmer til BAD, PARK OG IDRETT. Dette er viktig for vi opplever at det er konkurranse på grønt-siden både når det gjelder kurs og ønsket om å markere seg Andre institusjoner/organisasjoner BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden arbeidet aktivt med å utvikle nye kontaktnett og samarbeid med aktuelle organisasjoner og offentlige institusjoner. Andre kontakter er: Norges Svømmeforbund Drukningsforebyggende råd 5

7 Standard Norge Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) Badelandene.no Byggenæringens forlag 5.5 Utdanning og kursvirksomhet Det har også i perioden vært satset på vært satset på temadager og fagseminar. Kursstige bad er ferdigstilt og flere av modulene har vært revidert i perioden. I tillegg er det avholdt flere større konferanser i samarbeid med andre organisasjoner/samarbeidspartnere. Totalt har det vært rundt 1400 deltakere på kurs og konferanser i perioden Konferanser Landskonferansen 2011 fant sted i Drammen august En faglig meget vellykket konferanse, men med langt lavere deltakelse enn forventet, 176 personer deltok, hvorav 33 var studenter og 44 var foredragsholdere /komité/styre Anleggskonferansen 2012, et samarbeid med Kulturdepartementet, NIF, Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune fant sted juni Nok en vellykket konferanse med god deltakelse. For første gang arrangerte man en anleggskonferanse med Friluftsfolket ved at man hadde en felles dag. 192 personer deltok, hvorav foredragsholdere/komité/styre utgjorde 41 personer. Sikkerhetskonferansen, hvor målgruppen vanligvis er ansatte i bade- og svømmeanlegg, hadde denne gang et bredere nedslagsfelt og var aktuell også for ansatte i idretts- og parkforvaltninger. Dessverre var det kun 38 deltakere som fant veien til Gardermoen den 8. og 9.november Badeteknisk13 ble denne gang avholdt på Scandic Hamar mars Arrangementet som består av både en konferanse- og en messe del, avholdes hvert 2. år og er en viktig møteplass for alle som jobber i og har tilknytning til bade- og svømmeanlegg her i landet. BAD, PARK OG IDRETT var representert i programkomiteen v/adm. og to styremedlemmer. Det var igjen rekordstor deltakelse, i underkant av 500 personer var innom i løpet av de tre dagene konferansen og fagmessen varte Kurs og temadager 2011 og 2012 Det har i perioden vært variert aktivitet på kursfronten. Kurs/konferanser og temadager fordeler seg slik: arrangement med totalt 891 deltakere (Badeteknisk utgjør 340) Avlyste/utsatt kurs 10.stk arrangement med totalt 567 deltakere Avlyste/utsatte kurs 8.stk 3 2 Se vedlegg 1 for fullstendig deltakeroversikt på kurs og konferanser Se vedlegg 2 for fullstendig deltakeroversikt på kurs og konferanser

8 5.5.3 Studieturer i BAD, PARK OG IDRETT s regi Både i 2011 og 2012 ble det arrangert studietur til København og Malmø. Hovedfokus på begge turene var idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i storby. København og Malmø har valgt å satse på ulike typer av anlegg for barn og unge. Ombygde fabrikker, og lagerbygninger er blitt spennende og viktige tilbud til barn og unge. I 2011 ble det også arrangert en studietur til Berlin hvor nærmiljøanlegg var tema. Berlin er en foregangs by når det gjelder å bygge spennende anlegg for barn og unge. Det var god deltakelse på samtlige studieturer Kursstigen for ansatte i bade- og svømmeanlegg BAD, PARK OG IDRETT s samarbeid med Fagforbundet har resultert i Kursstige bad. Det er blitt gjort store endringer og oppdateringer av modulene for HMS, Renhold og Livredning og beredskap ISY-park Norconsult AS arbeid med å videreutviklet ISY-park har fortsatt i perioden. Gjennom dialog og samarbeid med brukerne har ISY-park utviklet det til å bli et viktig verktøy for kommunale- og offentlige forvaltninger. Programmet baserer seg på NS 3420 Z- serien. BAD, PARK OG IDRETT har sammen med de store kommunene Oslo, Bærum, Bergen og ikke minst Stavanger vært en pådriver for å få utviklet programmet. Solfrid Heskestad fikk da også pris for sitt engasjement. Hvert år følges brukerne opp med et årlig arbeidsseminar /brukermøte. Både i 2012 og 2013 ble det arrangert brukermøte i BPI s regi Ny lærebok i idrettsanleggsfaget Byggenæringens Forlag tok i 2011 initiativet til en ny lærebok i idrettsanleggsfaget, og i februar 2013 var boken klar. BAD, PARK OG IDRETT har sittet sentralt i redaksjonsutvalget og har hatt ansvar for å koordinere forfattere på de ulike emnene. Byggenæringens Forlag og Kulturdepartementet står for finansieringen av prosjektet som har et budsjett på godt over en million kroner. Daglig leder Helene Bugge er redaktør for den nye læreboken «Idrettsanlegg- drift og vedlikehold» Nye norske standarder Standard Norge har i perioden avsluttet arbeidet med to nye norske standarder; Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg-sommer NS-3420 ZJ 4..2 samt en ny standard for Universell utforming av opparbeidete uteområder. Styremedlem Karen KP Gunleiksrud og dagligleder Helene Bugge i BAD, PARK OG IDRETT har ledet hver sin arbeidsgruppe. Nå pågår arbeidet med å få på plass nok en ny norsk standard: Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg-vinter; NS-3420 ZJ Internasjonalt/nordisk samarbeid BAD, PARK OG IDRETT er tilknyttet en internasjonal organisasjon og flere nordiske organisasjoner. I tillegg er vi med i et stort felles Nordisk prosjekt; Nordisk GSA (Green Space Award) 7

9 5.6.1International Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA) BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig kontakt med representanter for IFPRA. Kommisjonær for Norge har også denne perioden vært Sissel Lerum, leder for Grønn etat i Bergen kommune. Sissel Lerum og representant for BAD, PARK OG IDRETT har deltatt sammen med en norsk delegasjon på møter/konferanser til Dublin og Basel i Sveits. På IFPRA Wold Congress i Basel i september 2012 fikk Torgeir Esig Sørensen fra Stavanger kommune fornyet sitt presidentverv i IFPRA Nordisk samarbeid på parksiden BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med de nordiske landene. Det har i perioden vært avholdt nordiske fellesmøter i Danmark, Sverige og i Norge. I tillegg har det i perioden vært fellesmøter med frilufts- og parkorganisasjonene, noe som resulterer i at det i 2014 arrangeres en felles Nordisk Park- og Friluftskongress. Denne gang er det Sverige og Malmø som står som arrangør. Norge var representert i oppstartsmøte ved Torgeir Esig Sørensen (IFPRA) og Helene Bugge ( BPI) Nordisk samarbeid på badesiden På badesiden har BAD, PARK OG IDRETT et samarbeid med sine søsterforeninger i Sverige og Danmark, Dansk Svømmebadteknisk Forening og Sveriges Badmästareförening. Felles deltakelse på konferanser og messer er viktig for nettverksbygging i organisasjonen Nordisk GSA (Green Space Award) Nordisk GSA har i løpet av perioden kommet i mål med sitt prosjekt. Målet har vært å komme frem til et sett av felles kvalitetskriterier for å kunne evaluere og verdsette hva som er et godt grøntområde. Et utrolig spennende og utfordrende arbeid som nå er i ferd med å avsluttes. I tillegg til BAD, PARK OG IDRETT, som sitter i styringsgruppen sammen med FRIFO og FAGUS, er Oslo kommune, Bergen kommune og Stavanger norske partnere i prosjektet. Universitetet i København har hatt hovedansvar for prosjektet, og sekretariatsfunksjonen. De samme norske kommunene har også bidratt med midler til utviklingen. Det har vært jobbet med å få på plass et større norsk bidrag, men dessverre har man ikke lykkes med det. Det er nå søkt midler fra DN til videre implementering og drift av prosjektet i Norge. FAGUS vil ha ansvar for det norske sekretariatet fremover. I november 2012 fikk Frognerparken som den første norske parken utmerkelsen. Det ble behørig feiret med mottakelse på Frogner Hovedgård med både politikere fra Oslo kommune og Stortinget på plass. Prosjektet har lagt vekt på å få på plass dyktige fagfolk som kan danne dommerkomiteer på tvers av landegrensene. De første dommerne gjennomførte i april et to dagers kurs i København. Det deltok seks fagpersoner fra Norge på dommerkurset. 8

10 5.7 Informasjon og markedsføring De tre fagtidsskriftene Badeteknisk Forum, park & anlegg og Idrett & Anlegg er viktige kilder for informasjon til medlemmer og andre interessenter innenfor våre fagområder. I tillegg sendes det ut egne enkle INFO nytt til medlemmene, og gjennom vår nye hjemmeside har vi utviklet en god informasjonskanal. Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum gis ut fire ganger i året med et opplag på ca eksemplarer. BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum, bl.a. ved at leder i BAD, PARK OG IDRETT har ansvar for lederspalten, adm. deltar i redaksjonsutvalget og bidrar med en egen info side. park & anlegg er et viktig fagtidsskrift for grøntanleggssektoren. Bladet kommer ut ti ganger i året, og har nå et opplag på over 1000 eks. Daglig leder i BAD, PARK OG IDRETT sitter i redaksjonsutvalget. Idrett & Anlegg kommer ut syv ganger i året, og har et opplag på Et viktig blad for alle som vil følge med på anleggssektoren i norsk idrett. BAD, PARK OG IDRETT har sin egen infoside i bladet. 5.8 Representasjon konferanser /seminar Grønn Galla, Oslo nov Helene Bugge GSA- symposium, København des Tove Haugland, Helene Bugge Studietur København des Helene Bugge Bioforsk konferansen, Gardermoen jan Helene Bugge Ny norsk standard UU, Sognsvann jan Karen Gunleiksrud, Helene Bugge Svømmehall kompetanse (TEKNA) mars 2012 Alice C. Boyd IFPRA symposium, Dublin april 2012 Sissel Lerum, Reidun Stubbe Studietur Berlin april 2012 Alice C. Boyd Danske parkdager (GSA) Aalborg sept Tove Haugland, Helene Bugge Folkehelsekonferansen (Oslo) okt Gunhild Bøgseth, Helene Bugge Grønt Symposium (GSA) Oslo nov Tove Haugland, Helene Bugge Studietur København des Helene Bugge Nordiskmøte, Malmø jan Helene Bugge Friluftsmøte hos DN, Tr.heim feb Karen Gunleiksrud GSA- Dommerkurs april 2013 Tove Haugland * IFPRA = International Federation of Parks and Recreation administration 5.9 Representasjon i utvalg/råd Anleggsutvalget NIF Helene Bugge Delegat fra Norge til IFPRA Sissel Lerum Drukningsforebyggende råd Alice C. Boyd Fagforbundet/Fagakademiet Pål Stenbro, Birger Kristoffersen, Alice C. Boyd, Helene Bugge FAGUS Rådgivning Helene Bugge Grønt Nettverk/ UMB / FAGUS Helene Bugge Hold Norge Rent Helene Bugge Nordisk GSA-prosjekt 4 Tove Haugland, Helene Bugge Pedagogisk nettverk for Anleggsgartnerbransjen Helene Bugge 4 Tove Haugland og Helene Bugge har deltatt på 8 møter i perioden. 9

11 Redaksjonsutvalget park & anlegg Helene Bugge Redaksjonsråd for lærebok driftsoperatør idrett Helene Bugge Rep. i rådet FAGUS Rune Titlestad, Helene Bugge Standard Norge, ny standard Universellutforming Karen KP Gunleiksrud Standard Norge, ny standard idrett ZJ Helene Bugge 5.10 BAD, PARK OG IDRETT s hederspris I forbindelse med Badeteknisk på Hamar i mars 2013, ble årets hederspris delt ut for tiende gang. Prisen, som består av et stipend og et diplom, gikk denne gang til Per Rune Eknes, president i Norges Svømmeforbund, for hans mangeårige innsats for å sette fokus på anleggssituasjonen i Norge Styrets arbeid I perioden har det vært gjennomført 6 styremøter og 7 møter i arbeidsutvalget. Varamedlemmer har vært innkalt og deltatt i alle styremøter. Styret har i perioden vært opptatt av å gjennomføre de mål som landsmøtet i Drammen fastsatte. Virksomheten gikk for driftsåret 2011 med et underskudd på kr Den lave deltakelsen på Landskonferansen i Drammen, lav kursdeltakelse generelt, samt det endelige avslaget på momsrefusjon er noe av forklaringen. I 2012 gikk organisasjonene med et overskudd på kr Styret har hatt stor oppmerksomhet på kostnadssiden, samt å gjennomføre planlagte kurs og seminarer. I løpet av perioden har det vært avholdt 38 kurs, seminarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen har vært svært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser. Deltakelsen på våre kurs og seminarer har, med få unntak vært lavere enn i foregående periode og mange kurs har måttet avlyses grunnet lav deltakelse. Kursinntektene, inkludert KUDs støtte til ulike kurs og seminar har i tillegg til medlemskontingenten vært den bærende inntektskilden for organisasjonen. Styrets arbeid er frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør i underkant av 2 årsverk. 10

12 5.12 BAD, PARK OG IDRETT s målprogram med angitt måloppnåelse for perioden Målprogrammet viser virksomheten uten daglig drift og løpende oppgaver. BAD, PARK OG IDRETT s visjon: BEDRE LIVSKVALITET FOR ALLE! HOVEDMÅL: BAD, PARK OG IDRETT skal være en pådriver for sunn og aktiv livsstil Delmål: BAD, PARK OG IDRETT skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder. BAD, PARK OG IDRETT skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling. BAD, PARK OG IDRETT skal være en pådriver i den offentlige debatt innen sine fagområder. Arbeidsprogram BAD, PARK OG IDRETT skal: gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen Status: Delvis måloppnåelse, men fortsatt et utviklingspotensiale. sørge for kvalitet i alle ledd (planlegging, innhold og gjennomføring) Status: Delvis måloppnåelse. Dette er et område hvor det alltid er rom for forbedringer. øke deltakelsen på kurs og konferanser Status: Ikke måloppnåelse geografisk spredning av kursene 11

13 Status: delvis måloppnåelse 5 arbeide for å styrke økonomien gjennom blant annet økte offentlige tilskudd, økt medlemsmasse, annonsering og sponsing Status: Delvis måloppnåelse. Synkende medlemsmasse og deltakelse på kurs. Men tilskudd til nye prosjekt (lærebokprosjekt) ha en webside som er dagsaktuell og brukervennlig Status: Måloppnåelse. Ny webside fungerer meget bra samarbeide med andre aktører innen fagfeltene Status: Måloppnåelse. Nye samarbeidspartnere i perioden ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte arbeidsoppgaver Status: Måloppnåelse være en attraktiv arbeidsplass Status: Måloppnåelse BAD, PARK OG IDRETT skal i perioden gjennomføre følgende konferanser: (alene eller i samarbeid med andre) 2011 Grønn Galla, Oslo (FAGUS mf/ BPI) Status: Avholdt 2012 Sikkerhetskonferanse (BPI)Status: Avholdt 2012 Anleggskonferanse (Bodø) ( KUD /NIF)Status: Avholdt 2012 Hurdalen VIII (BPI)Status: Ikke avholdt 2013 Badeteknisk Status: Avholdt 2013 Landskonferanse (Kristiansand) 5 Det viser seg svært vanskelig å få nok deltakere ute i distriktene. 12

14 SAK 6 BAD, PARK OG IDRETT s REGNSKAP 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 SAK 7 INNKOMNE FORSLAG - VEDTEKTSENDRINGER Styret har følgende forslag til endring av vedtekter for BAD, PARK OG IDRETT: Pkt. 4 Medlemmenes rettigheter og plikter Kommuner over innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme. Nytt forslag: Kommuner mellom innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Kommuner over innbyggere er representert med tre stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme. SAK 8 MÅLPROGRAM FOR BAD, PARK OG IDRETT BAD, PARK OG IDRETT har store utfordringer også i kommende periode. Organisasjonen må ha høy fokus på kurs- og konferanseaktiviteten. Strammere økonomi i kommunal sektor betyr at BPI utfordres på omfang, innhold, kostnad og gjennomføring av kurs.- og konferanser. Økt fokus på gjennomførbare kurs, samt utvikling av felles kurs for ansatte i kommuner/ fylkeskommuner blir viktig. På badesiden er dette delvis blitt gjennomført med hell. Det blir også en utfordring å finne nye gode samarbeidspartnere. BAD, PARK OG IDRETT s VISJON: BEDRE LIVSKVALITET FOR ALLE! HOVEDMÅL: BAD, PARK OG IDRETT skal være en pådriver for sunn og aktiv livsstil Delmål: BAD, PARK OG IDRETT skal innen sine fagområder være ledende på kunnskapsformidling 29

31 BAD, PARK OG IDRETT skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling BAD, PARK OG IDRETT skal innen sine fagområder være en aktiv aktør i den offentlige debatt Arbeidsprogram BAD, PARK OG IDRETT skal: gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen sørge for kvalitet i alle ledd i virksomheten (planlegging, innhold og gjennomføring) sikre geografisk spredning av kursene arbeide for å styrke økonomien gjennom blant annet økte offentlige tilskudd, opprettholde medlemsmassen, annonsering og flere sponsorer ha en hjemmeside som er dagsaktuell og brukervennlig søke nye samarbeidspartnere innen fagfeltene ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte arbeidsoppgaver være en attraktiv arbeidsplass BAD, PARK OG IDRETT planlegger i perioden blant annet følgende konferanser: 2013 Grønn Galla, Oslo nov (FAGUS mf/ BPI) 2014 Konferanse belysning på idrettsanlegg (Akershus Fylkeskommune mf/ BPI) 2014 Nordisk park- og friluftskonferanse, Malmø, august Landskonferanse 30

32 SAK 9 KONTINGENTFASTSETTELSE Styret foreslår å endre noen kontingentsatser fra Dette vil gi følgende kontingenter for den kommende perioden: Kontingent for enkeltpersoner - kr pr. år. (uendret) Kontingent for: Kommersielle firma, leverandører og lignende - kr. 3000,- pr. år (uendret) Kontingent for: Kommuner med under innbyggere, fylkeskommuner, statlige organisasjoner samt bi-medlemskap kommuner, organisasjoner og institusjoner, grupper og lag m.m. som arbeider innenfor dette fagområdet - kr.1.500,- pr. år (uendret) Kontingent for: Kommuner med til innbyggere. - kr.3.500,- pr. år. Forslag: økes til kr pr. år Kontingent for: Kommuner med til innbyggere. - kr ,- pr. år. Forslag: økes til kr pr. år Kontingent for: Kommuner med mer enn innbyggere - kr pr. år. Forslag: økes til kr pr. år Styrets begrunnelse: Man ønsker fremdeles at det skal være lav terskel for innmelding for enkeltpersoner, organisasjoner og småkommuner. Imidlertid ser vi at en regulering for de større kommunene vil bedre reflektere organisasjonens aktivitet, og kommunenes deltakelse. 31

33 SAK 10 BAD, PARK OG IDRETT BUDSJETTFORSLAG Budsjettforslag Faktisk Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett BAD, PARK OG IDRETT 3020 Kontingent , , , Prosjektstøtte Adm , , , Kursadm NLF Sekretariat NLF Andre inntekter Adm 0 0, , , Sum inntekter Adm , , , Prosjekter 3010 Deltakeravgift , , , Støtte fra KD , , , Andre inntekter , , , Inntekter prosjekter , , , Kostnader prosjekter , , , ,071 % ,07 % 2 Over/underskudd prosje , , , Resultat før Adm.kostn , , , Sum lønn og personalko , , , , ,15 3 Sum kontorutgifter , , , , ,78 Driftsresultat Renteinntekt Under/overskudd , , , , ,79 32

34 SAK 11 VALG Valgkomiteens forslag til nytt styre legges ut på BPI s hjemmeside senest en uke før landsmøtet. Styrets forslag til valgkomité for perioden : Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Gunhild Bøgseth, Oslo kommune Frode Dydland, Stavanger kommune Bjørn Åge Berntsen, NTNU (SIAT) Elisabeth Schøttler, Trondheim kommune Henriette Seyffarth, Bærum Kommune Styrets forslag til revisor for perioden : Nitschke AS Oslo den 8. Mai 2013 Rune Titlestad leder Gunhild Bøgseth nestleder SAK 12 FASTSETTE TID OG STED FOR NESTE LANDSMØTE 33

Kunnskap og lyst. Foto: Skien Fritidspark

Kunnskap og lyst. Foto: Skien Fritidspark Kunnskap og lyst Foto: Skien Fritidspark Foto: Norges Gymnastikk og Turnforbund BAD, PARK OG IDRETTs visjon: MED KUNNSKAP OG LYST HOVEDMÅL BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse.

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer