Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag

2

3 Juridiske fag 2014 Cappelen Damm Akademisk

4 CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: istockphoto Sats: Paul Heisholt Vi tar forbehold om trykkfeil og priser.

5 KJÆRE LESER, Velkommen til 2014-katalogen for juridiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høyskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2014-kataloger for følgende fagområder: Helse- og sosialfag Humanistiske fag Samfunnsvitenskapelige fag Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

6 Unn Kløve redaksjonssjef - juridiske fag dir.: mobil: Eirik Spillum redaksjonskonsulent - særtrykk av lover og forskrifter/juridiske fag dir.: mobil: Katia Stieglitz manusredaktør juridiske fag dir.: mobil: Cecilie von Hirsch Larsen markedssjef og markedsansvarlig juridiske fag dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Medarbeiderpresentasjon 4 Faglitterært forfatterstipend Akademisk frokost 7 arbeidsrett.no 9 Nyheter 10 Lover og forskrifter 36 Juridiske fagbøker 38 Kommentarutgaver 72 Nytt i Privatretten 75 Lover og forskrifter 76 Lovsamlinger 78 Ordbøker 82 Cappelens upopulære skrifter 86 Forfatterregister 87 Tittelregister 90 5

8 FAGLITTERÆRT FORFATTERSTIPEND Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboken beskrivelse av målgruppen og faglig nivå forfatters CV Boken skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november Søknad sendes på e-post til Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober

9 AKADEMISK FROKOST Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se for oppdatert program. 7

10 _ et uunnværlig verktøy for deg som jobber med arbeidsrett eller har personalansvar! arbeidsrett.no er et online oppslagsverk med detaljerte og fyldige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemndloven og allmenngjøringsloven. I tillegg er den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer og konkurranseklausulene grundig behandlet. arbeidsrett.no er en brukervennlig inngangsport til arbeidsretten, med logisk strukturert informasjon, grundige og praktiske kommentarer, godt utbygde kryssreferanser internt og lenker til rettskilder eksternt, og gode søkemuligheter og utskriftsfunksjoner. arbeidsrett.no behandler arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i praksis. Kommentarene er skrevet av mer enn 30 advokater og jurister, i faglig samarbeid med redaktørene Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth, og ajourføres fortløpende. Enten du er advokat, arbeidsgiver, personalleder, tillitsvalgt eller student, vil arbeidsrett.no, i bokform eller på nett, være et nyttig verktøy for deg som arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsrett. Informasjon om abonnementspriser og lisenser, gratis prøvetilgang og studenttilgang finnes på ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSMILJØLOVEN Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.) Kr 1189,- ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSTVISTLOVEN Jakhelln, Gisle og Aune (red.) Kr 529,- 8

11 Nyheter

12 NYHETER Arthur J. Brudvik Skatterett for næringsdrivende 2014 Denne boken er egnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Den gir en grundig behandling av de skatterettslige reglene som næringsdrivende, deres revisorer og skatterådgivere bør ha kjennskap til utgave 882 s Kr 839,- Boken omhandler skatt på alminnelig inntekt og personinntekt, både i og utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Gjennom hele teksten legges det stor vekt på å underbygge fremstillingen av gjeldende rett med henvisninger til dommer, uttalelser, skatterettslitteratur mv. Boken er ajourført i henhold til lover og regler pr Arthur J. Brudvik er førsteamanuensis emeritus i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole hvor han i en årrekke har undervist i skatterett. Arthur J. Brudvik Skatterett for økonomer 16. utgave 2012 Kr 428,- Arthur J. Brudvik Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag 20. utgave 2011 Kr 439,- 10

13 NYHETER Thomas Eeg (red.) Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer Arveretten bygger blant annet på rettslige familiebånd, men flere utviklingstrekk påvirker over tid hva vi oppfatter som familie: nye måter å stifte familie på (adopsjon, assistert befruktning, surrogati), aksept av ulike samlivsformer (ugift samliv, ekteskap mellom homofile) og at også ekteskap i økende grad er midlertidige, ikke livsvarige. Dermed påvirkes også familieretten og arveretten. Har arveretten ikke bare lovgivning, men også rettspraksis, forskning, forskningsmetodikk, debatt om arverettslige spørsmål med mer blitt påvirket av slike utviklingstrekk? Er arveretten i stand til å håndtere utfordringene på adekvate måter? Denne artikkelsamlingen er basert på innleggene på seminaret «Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Et nordisk arverettsforskningsseminar», som ble arrangert i Bergen 6. og 7. desember Seminaret er en del av forskningsprosjektet «Arverettslige utfordringer i et samfunn i endring», delfinansiert av Norges Forskningsråd utgave 208 s Kr 329,- Boken vil være av interesse for alle som arbeider med familie- og arverett eller som er interessert i temaet. Thomas Eeg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han hovedsakelig arbeider med familie- og arverettslige problemstillinger. Han er leder av fakultetets forskergruppe i familie-, arve-, barne- og personrett og er også leder av forskningsprosjektet «Arverettslige utfordringer i et samfunn i endring». Thomas Eeg 11

14 NYHETER Gerd Engelsrud Styring og vern Arbeidsrett i offentlig sektor Boken gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten både på individuelt og kollektivt nivå utgave 476 s Kr 629,- Styring og vern skiller seg fra andre arbeidsrettslige fremstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, vern mot diskriminering, håndheving, tvister og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor. Det praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, Statens personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Likestillings- og diskrimineringsombudet samt avgjørelser truffet av likestillings- og diskrimineringsnemnda, tvisteløsningsnemnda og domstolene. Boken er oppdatert per 15. juni Gerd Engelsrud er jurist og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse og masterstudiet i styring og ledelse, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett og arbeidsrett. Gerd Engelsrud Oppgaver i arbeidsrett 2. utgave 2013 Kr 199,- 12

15 NYHETER Ståle Eskeland Strafferett Hovedtemaet i Strafferett er gjeldende alminnelig strafferett ved inngangen til det 21. århundret. Det gis en inngående redegjørelse for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner og mer kortfattet fullbyrdelse av fengselsstraff. Innenfor denne rammen behandles begrunnelser for straff, straff som styringsmiddel, folkerettslige og kulturelle skranker som straff er underlagt og forholdet mellom rettssikkerhet og straff. I det juridiske studiet legges det stor vekt på juridisk metode. Det er en målsetting at lærebøkene skal være skrevet slik at studentene ikke bare lærer hva reglene går ut på, men forstår hva som er det metodiske grunnlaget for ulike tolkningsmuligheter. Spørsmål som gjelder strafferettslig metode og sentrale begreper i strafferetten er derfor viet stor plass i egne avsnitt og i den løpende fremstillingen utgave 632 s Kr 729,- Enhver som arbeider med strafferett vil ha utbytte av boken enten de er juridiske studenter, erfarne jurister eller samfunnsborgere med interesse for kriminalitet og straff som styringsmiddel. e-bok Ståle Eskeland Strafferett 1. utgave 2013 Kr 583,- Ståle Eskeland er dr. juris og professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han forsker innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien. Ståle Eskeland 13

16 NYHETER Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.) Rettssikker radikaler Festskrift til Ståle Eskeland 70 år Professor Ståle Eskeland fylte 70 år 25. august I den anledning har kolleger, samarbeidspartnere, fagfeller og venner hyllet ham med dette festskriftet, som inneholder 15 artikler innenfor flere ulike temaer utgave 334 s Kr 899,- Ståle Eskeland har en omfattende vitenskapelig produksjon. Han har en lekende og lett skrivestil, og inntar ofte standpunkter som oppleves som radikale selv fra et studentperspektiv. Om man skal løfte blikket ved den vitenskapelige ferdens ende, er det en del åpenbare temaer i forfatterskapet som utmerker seg, nemlig det å bedrive system- og maktkritikk, og å undersøke den svake, undertrykte og marginalisertes faktiske og rettslige posisjon. Ståle Eskeland går imidlertid lenger enn bare å peke på problemer; han søker også å angi veier for å løse dem. Det handler om å stille krav til måten både lovgiver, forvaltning og domstol møter sine utfordringer på. Ståle Eskeland har vist et særlig mot og en særlig frimodighet i måten han har båret frem sitt budskap. Det er således liten tvil om at det offentlige Norge på godt og vondt ville vært fattigere uten Ståle Eskeland; altså godt for noen, vondt for andre. Ståle Eskeland De mest alvorlige forbrytelser 1. utgave 2011 Kr 699,- Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.) Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid 1. utgave 2007 Kr 309,- 14

17 NYHETER Ole Chr. Gulli og Kjell Standal Styrehåndboken Styrehåndboken er en håndbok i ordets rette forstand. Den inneholder alt det et styremedlem, en virksomhetsleder eller en eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt utbytte av styrearbeidet. Boken egner seg for det erfarne så vel som det ferske styremedlemmet. Selv om aksjeloven står sentralt som næringslivslov, er boken anvendelig både med tanke på styrearbeid innen det private næringsliv og det offentlige. Denne 7. utgaven er oppdatert med hensyn til de over 20 endringene som ble foretatt i aksjeloven i Boken består av to deler: Første del er «verktøykassen». Denne delen beskriver de daglige utfordringene i styret, som innholdet i og strukturen på styrearbeidet, og verktøyene som riktig brukt fører til et praktisk og effektivt styrearbeid. Første del omhandler også grunnleggende prinsipper og forutsetninger for det gode styrearbeid utgave Bokens andre del er «ressursbanken». Denne delen beskriver prosesser og utfordringer som virksomheten står eller kan stå overfor. Ole Chr. Gulli er siviløkonom fra NHH og har arbeidet som styremedlem i og rådgiver for mindre og mellomstore bedrifter i en årrekke. Han har vært både selvstendig næringsdrivende og daglig leder av virksomheter. Nå driver han sitt eget selskap Styre & Stell AS, med prosjektutvikling, investeringer og styrearbeid. Gulli er hyppig brukt som kursleder i styrearbeid, både på bedriftsinterne og eksterne kurs. Kjell Standal er utdannet cand. mag., og har arbeidet både i offentlig og privat sektor. Han har vært rektor ved to av BIs regionale høgskoler og foreleser fortsatt for Handelshøyskolen BI innen fagfeltet styrearbeid. Han har også hatt en deltidsstilling ved Høgskolen i Molde. Han benyttes flittig som foreleser og kursholder i både små og store selskaper. I dag eier og driver han Elinora Consulting AS, et konsulentselskap som har spesialisert seg på styrearbeid. 15

18 NYHETER Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp utgave 266 s Kr 399,- Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli. Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert. Boken er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold. Jan Arve Olsen Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. Doris Bakken Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk. 16

19 Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte Personlig økonomi 2013/2014 NYHETER Hvordan gjøre klokest mulige beslutninger for din privatøkonomi, gjennom hele livet? Personlig økonomi 2013/2014 viderefører den over 20 år lange suksessen til forgjengerne i Personlig økonomi-serien, og er oppdatert på det siste innen skattesatser, pensjonsregler og relevante lover og dommer. Boken er også utvidet med blant annet nytt stoff om fondssparing. Personlig økonomi 2013/2014 kan brukes som et oppslagsverk, og de ulike kapitlene gir brukervennlige oversikter over sentrale emner som: sparing og investeringer lån boligøkonomi familieøkonomi skatt planlegging av personlig økonomi arv og arveavgift forsikring og pensjon utgave 808 s Kr 749,- Dag Jørgen Hveem er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hveem er advokat og har i tillegg en bachelorgrad i finans. Han foreleser og forsker innen bank, finans og personlig økonomi. Jon Mjølhus er førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og partner i Epsilon Private Equity. Mjølhus har jobbet 20 år innen finans og media samt forelest ved Handelshøyskolen BI. Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. 17

20 NYHETER Erlend Haaskjold Kontraktsforpliktelser Kontraktsforpliktelser er en bredt anlagt og utførlig fremstilling av sentrale kontraktsrettslige spørsmål, med hovedvekt på det som skal presteres under kontrakten. Sentrale problemstillinger er: utgave 736 s Kr 1099,- Hva har partene blitt enige om? Hvordan kommer enigheten til uttrykk, og hvor langt rekker den? Hvordan påvirkes avtalens innhold av regler og normer utenfor kontrakten? Hva karakteriserer ulike typer kontraktsforpliktelser? Denne fremstillingen gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelsene. Ved å gi konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Haaskjold gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår. Boken har fyldige lov- og domsregistre, i tillegg til stikkordregister. Kontraktsforpliktelser henvender seg i første rekke til praktiserende jurister, som advokater, dommere og kontraktsrådgivere. Fremstillingen vil også være verdifull for juridiske studenter og andre som arbeider med utforming og tolking av kontrakter. Erlend Haaskjold, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, M.A., LL.M. (London), B.C.L. (Oxford) og Barrister (England & Wales), er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister. 18

21 NYHETER Gert Johan Kjelby Mellom rett og plikt til straffeforfølgning Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess Påtalemyndigheten har ingen absolutt etterforskings- og påtaleplikt i norsk rett, selv om det foreligger bevis for et straffbart forhold. Det må hyppig foretas en grovsortering og utvelgelse av hvilke overtredelser som skal forfølges, enten ved å unnlate å etterforske et mulig straffbart forhold eller ved helt eller delvis å henlegge saken uten straffe reaksjon. De rettslige rammene som gjelder for disse beslutningene lar seg vanskelig detaljregulere, og lovgivningen overlater i stor grad avgjørelsene til påtale myndighetens skjønn, som bl.a. må baseres på om straffeforfølgning i et bredt strafferettslig perspektiv anses som formålstjenlig, hensiktsmessig eller rimelig. Ved ikrafttredelsen av ny straffelov endres og utvides rammene for påtalemyndighetens skjønn vesentlig. Det åpnes for en adgang til å henlegge overtredelser med en strafferamme på 2 år eller lavere «hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale». Bestemmelsen, som vil dekke nær 80 % av anmeldt kriminalitet, anses som en generell knesetting av opportunitetsprinsippet for henleggelsesbeslutningene. Bestemmelsens innhold og rekkevidde står derfor sentralt i boken utgave 770 s Kr 1199,- Gert Johan Kjelby er født og oppvokst i Stavanger, men har bodd i Bergen siden Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen 1995 og har i tre perioder i tidsrommet vært ansatt i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet, samme sted. I 2012 disputerte han for ph.d.-graden. Han har vært politijurist og har siden 1999 vært statsadvokat i Hordaland. Han er for tiden i permisjon og ansatt som forsker ved Det juridiske fakultet i Bergen. Ståle S. Idsøe 19

22 NYHETER Bjarne Kvam ABC i alminnelig strafferett Skal gjerningspersonen straffes? utgave Den alminnelige strafferetten regulerer de allmenngyldige strafferettslige spørsmål som gjelder alle straffbare handlinger. Forfatteren gjennomgår og forklarer de fire hovedvilkårene som må være oppfylt for at en person skal kunne straffes: Det må foreligge et straffebud som omfatter den aktuelle handlingen, det må ikke foreligge andre straffriende omstendigheter, gjerningspersonen må ha utvist tilstrekkelig subjektiv skyld, og han eller hun må ha vært tilregnelig på handlingstiden. Forfatteren drøfter den økende grad av kriminalisering som har skjedd de senere tiår og spør om kriminaliseringen har gått for langt. Bjarne Kvam henvender seg til personer uten forkunnskaper, og gir en innføring i strafferettens grunnleggende regler og tenkning. Leserne får svar på fundamentale spørsmål som hva en rettsregel er, hva en rettsstat er, og hvilken metode som skal brukes for å finne ut hva strafferettsrettsreglene innebærer. Deretter gir Kvam en pedagogisk innføring i prinsipper og enkeltregler. Det er et omfattende stikkord- og henvisningsregister i boken, med forklaringer på strafferettens mange begreper. Fred Ivar Utsi Klemetsen Bjarne Kvam er jurist og universitetslektor ph.d. ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært journalist i 20 år i Bergensavisen og Bergens Tidende, og har skrevet flere fagbøker innen journalistikk og juss. 20

23 NYHETER Paul Larsson, Rolf Granér og Helene I. Gundhus Innføring i politivitenskap Dette er den første nordiske innføringsboken i politivitenskap. Boken tar sikte på å bringe både politiutdanningen og politiet et skritt nærmere vitenskapelig forskning. Bokens første del tar for seg forskning på politiets historie, kontroll og styring av politiet samt rettslige aspekter ved politiarbeidet. Andre del diskuterer hvem politiet er og hva som karakteriserer politiets yrkeskultur. Tredje bolk belyser hva politiet faktisk gjør og ser nærmere på sentrale temaer innen forebygging og politiavhør. Siste del drøfter det vanskelige politiarbeidet, polisiær virksomhet utenfor politiet og fremtidens politi utgave Boken viser at politiarbeid sjelden bygger på vitenskapelig basert kunnskap eller evalueringer av hva som fungerer, men i stor grad på det man antar virker og hva som er politisk eller på andre vis opportunt. Innføring i politivitenskap henvender seg først og fremst til politistudenter, men også til andre interesserte praktikere og akademikere som er nysgjerrige på forskning på politiet. Paul Larsson er professor i kriminologi ved Politihøgskolen og gjesteprofessor i politivitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö. Larsson var seksjonssjef i Politidirektoratet Han er redaktør i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab og det kommende Nordisk tidsskrift for politiforskning. Rolf Granér (ph.d.) er lektor i politivitenskap og forskningsansvarlig ved politiutdanningen ved Linnéuniversitetet i Växjö. Hans hovedinteresser er etikk og profesjonalitet i politiarbeidet samt formelle og uformelle prosesser i politiorganisasjonen. Granér har undervist på grunn- og videreutdanningene siden Helene I. Gundhus er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og forsker primært på politiets rolle i samfunnet. Gundhus har publisert en rekke artikler og kapitler på temaer som IKT og kunnskapsarbeid i politiet, profesjonalisering av politirollen og forebyggende politiarbeid. 21

24 NYHETER Peter Lødrup og Tone Sverdrup Oversikt over familieretten 4. utgave utgave 144 s Kr 309,- Peter Lødrup og Tone Sverdrup Oversikt over familieretten Oversikt over familieretten omhandler alle sentrale spørsmål innenfor familieretten. Forfatterne tar opp reglene om ekteskapsinngåelse og -oppløsning, formuesforholdet mellom ektefeller og delingen av formuen ved separasjon og skilsmisse. Videre tar de opp de rettslige spørsmålene som reiser seg mellom samboere både under samlivet og hvis de går fra hverandre. Boken omhandler også forholdet mellom barn og foreldre. Forfatterne redegjør for reglene som gjelder når barnet bor sammen med foreldrene og for barnets stilling etter et samlivsbrudd. Boken er egnet som et første hjelpemiddel for alle som trenger en oversikt over familieretten. Den er også nyttig som en innføring i faget for studenter på universitets- og høyskolenivå. Tone Sverdrup er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke arbeidet med familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene. Peter Lødrup ( ) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet i en årrekke med erstatningsrettslige, familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene. Peter Lødrup og John Asland Oversikt over arveretten 7. utgave 2013 Kr 309,- Peter Lødrup og John Asland Oversikt over erstatningsretten 8. utgave 2013 Kr 309,- 22

25 NYHETER Hans Fredrik Marthinussen (red.) Medforfattere er Kristine-Ýr Grøntvedt, Lars-Erik Østerbø og Lars Olav Viset Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens Boken omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet med tilknytning til flere land, går konkurs. De såkalte internasjonale konkursene har alltid skapt problemer, og for en bostyrer har det ofte vært vanskelig, både rettslig og rent faktisk, å disponere over aktiva i utlandet. Forfatterne tar utgangspunkt i selve grunnproblemet i konkurser med tilknytning til flere land, nemlig likebehandling av kreditorene. De går altså i dybden på noen svært sentrale emner, og boken er derfor et godt utgangspunkt for alle som vil forstå problemstillingene som oppstår ved grenseoverskridende konkursbehandlinger og konkurser i internasjonale bankkonsern utgave Kr 398,- I lys av likebehandlingsspørsmålet går forfatterne så nærmere inn på problemstillinger knyttet til bankkonkurser, med utgangspunkt i de islandske bankenes kollaps i 2008 og virkningene av dette i Norge. Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Han har en bred vitenskapelig produksjon innenfor de formuerettslige fagene, blant annet i tingsrett, panterett, pengekravsrett, konkurs- og kontraktsrett. Marthinussen har også bred internasjonal erfaring fra flere store europeiske forskningsprosjekter. Cappelen Damm Akademisk 23

26 NYHETER Einar Mo Oppgaver med løsninger i rettslære For økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet Oppgaveskriving er et meget viktig verktøy både for å lære seg juss og for å trene på å løse oppgaver av samme type som de man vil kunne få på eksamen utgave 264 s Kr 299,- Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag. Forfatteren har gjort noen grep for å gjøre boken så brukervennlig som mulig: Temaet for hver oppgave er angitt i ingressen, slik at studentene lett kan se hva oppgaven handler om, også før de begynner å arbeide med oppgaven. Oppgavene er delt inn i vanskelighetsgradene lett, middels og vanskelig. Dette er gjort for at studentene skal kunne tilpasse oppgaveskrivingen til det stadiet de til enhver tid befinner seg på i studiet. Oppgaver med løsninger i rettslære er i første rekke myntet på studenter som har rettslære i forbindelse med siviløkonomstudiet, økonomiske og administrative studier på høyskolenivå, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. Også jusstudenter vil imidlertid kunne ha nytte av boken. Einar Mo Einar Mo er førstelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Telemark. 24

27 NYHETER Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein Regnskapsorganisering Bokføring og intern kontroll Regnskapsorganisering (tidligere Regnskapsorganisasjon) gir en grundig og systematisk fremstilling av de oppgavene som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder når et regnskap skal utarbeides. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner. Intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen er sentral i fremstillingen. I boken er også de formelle kravene til eksterne regnskapsførere omtalt. Sjette utgave av Regnskapsorganisering er betydelig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven, med mer vektlegging av risikovurdering og styring av risiko. Sammenhengen mellom regnskapspostene, forretningsprosessene og de underliggende regnskapsrutinene er fortsatt et gjennomgående tema, og formålet er å vise hvordan den interne kontrollen må legges opp slik at de regnskapsrapportene som produseres er pålitelige og egnet som beslutningsgrunnlag for de ulike regnskapsbrukerne. Bokføringsloven med tilhørende forskrift har fått en grundig behandling i et eget kapittel. Både bokføringsloven og øvrige lovbestemmelser som regulerer pliktig rapportering er oppdatert med de lov- og forskriftsendringer som har funnet sted per Fremstillingen av intern kontroll og riskostyring er forankret i COSOs rammeverk for intern kontroll og helhetlig risikostyring utgave 282 s Kr 549,- Hvert kapittel avsluttes med oppsummerende spørsmål. Løsninger til disse spørsmålene finnes som vedlegg bak i boken. I tillegg anbefales det at man arbeider med oppgavene i den tilhørende oppgavesamlingen Regnskapsorganisasjon. Bokføring og intern kontroll Oppgavesamling. Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor og er ansatt som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS utgave 144 s Kr 339,- 25

28 NYHETER Kjersti Narud (red.) Vold mot kvinner Endelig en bok som gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv utgave Boken beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder. Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boken er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, juss, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner. Medforfattere Geir Aas Kjersti Alsaker Nina Karstensen Bjørlo Ingunn Eriksen Gro Fersnes Anne Mette Finsrud Yngvil Grøvdal Sjak R. Haaheim Lone Hansen Ole Kristian Hjemdal Wenche Jonassen Alf Kimsås Paul Leer-Salvesen Cecilie Lynum Jim Åge Nøttestad Astrid Sandmoe Tove Smaadahl Marit F. Svindseth Marie Flem Sørbø Carolina Øverlien Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF. 26

29 NYHETER Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Elde Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer Psykisk helsevernloven fra 1999 regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern. I denne boken er hver enkelt bestemmelse i loven kommentert for å gi leseren et tilstrekkelig godt grunnlag for å forstå og anvende loven. Forskriften til loven er inntatt bak i boken. I tilknytning til teksten finnes dessuten referanser til mer utfyllende kilder. Boken er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov for kunnskap om regelverket utgave Kr 429,- Tore Roald Riedl er advokat i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo. Han har arbeidet med helserettslige spørsmål med særlig vekt på det psykiske helsevernet både i sentralforvaltningen, som advokat og som leder av Kontrollkommisjon. Riedl var medforfatter av boken Psykisk helsevernloven med innledning og kommentarer (Cappelen Akademisk Forlag, 2002). Wenche Dahl Elde er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun har tidligere vært advokat, sist i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo. Hun har lang erfaring med helserettsområdet med særlig vekt på psykisk helsevern fra arbeid både i Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet, samt fra arbeidet som advokat og som nestleder i Kontrollkommisjon. 27

30 NYHETER Are Stenvik Patentrett utgave 490 s Kr 869,- Ved patent oppnås enerett til utnyttelse av tekniske løsninger. Formålet med patentering er å stimulere til teknisk utvikling. Overgangen til et kunnskapsbasert næringsliv har gjort patenter til viktige verktøy i mange bedrifters forretningsstrategi, og immaterielle rettigheter inkludert patenter får stadig større betydning for virksomhetenes verdi. En amerikansk undersøkelse viste at den andelen av markedsverdien til selskapene på S&P 500-indeksen som kan henføres til immaterielle rettigheter, økte fra 17 % i 1975 til over 80 % i Denne utviklingen har gjort at kunnskap om patenter er blitt stadig viktigere for bedriftene og deres rådgivere. Patentrett, som nå foreligger i tredje utgave, gir en bred fremstilling av rettsreglene om patenter etter patentloven og Den europeiske patentkonvensjonen. Forfatteren behandler både reglene om patentsøknader, meddelte patenters rettsvirkninger, søknadsgangen hos Patentstyret og patentprosessen for domstolene, overdragelse og lisensiering, samt reglene om arbeidstakeroppfinnelser. Siden annen utgave av boken kom i 2006, har det skjedd en rekke regelendringer. Patentloven har fått regler om europeiske patenter, som følge av Norges ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC), med virkning fra 1. januar Samtidig ble det innført adgang til administrativ overprøving av patenters gyldighet. En ny lov om Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettar ble vedtatt i 2012, og trådte i kraft 1. april Videre ble patentlovens sanksjonssystem revidert Det ble innført en ny bestemmelse om forbud mot patentinngrep, og søksmål om patentinngrep ble overført til Oslo tingrett som obligatorisk verneting. Også reglene om økonomisk kompensasjon ble betydelig endret, bl.a. ved at det ble innført hjemmel for fraleggelse av berikelse, og hjemmel for vederlag svarende til dobbelt lisensavgift i tilfelle hvor det er handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. I tillegg er mye ny praksis kommet til, både fra norske domstoler og administrative myndigheter, og fra EPO, fra EU-domstolen og fra nasjonale domstoler i andre land. Are Stenvik 28 Are Stenvik er advokat og partner i advokatfirmaet BA-HR, der han hovedsakelig arbeider med immaterialrett og kontraktsrett. Han er dr. juris fra 2001 og var tidligere professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

31 NYHETER Birgitte Langset Storvik Forvaringsstraff Forvaring ble innført som straffereaksjon i Norge 1. januar I boken Forvaringsstraff tar forfatteren for seg vilkårene for idømmelse av forvaring, innholdet i forvaringsstraffen, kriterier for prøveløslatelse, oppfølging under prøveløslatelse og konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløslatelse. Boken inneholder praktiske eksempler og omtale av en rekke dommer. Dette er en bok for dem som ønsker å lære noe om forvaringsstraff. Den kan brukes av alle som jobber med forvaring, enten i forbindelse med en rettssak, under straffegjennomføring eller ved prøveløslatelse. Den kan også være aktuell for fornærmede eller etterlatte i straffesaker og forvaringsdømtes pårørende. Videre er boken relevant for aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen, studenter ved Politihøgskolen og andre høyskoler og universiteter, journalister mfl utgave 224 s Kr 349,- Birgitte Langset Storvik, cand. jur. 1993, er seniorrådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, med fagansvar for kvinnelige forvaringsdømte. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel. Birgitte Langset Storvik Straffegjennomføring 2. utgave 2011 Kr 529,- 29

32 NYHETER Tina Søreide Korrupsjon Mekanismer og mottiltak Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon? utgave 248 s Kr 349,- Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker. Fremstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon. Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk fremstilling av temaet, men boken er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister, samt studenter innen disse områdene. Silje Holte Tina Søreide er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Hun er nå postdoktor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen for å bidra til å belyse strafferettslige utfordringer og har permisjon fra sin forskerstilling ved Chr. Michelsens Institutt. Hun har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer siden 1999 i en rekke industrier, statlige etater og land og har utgitt mange fagpublikasjoner om temaet. 30

33 NYHETER Morten Walløe Tvedt Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus er skrevet for deg som er viderekommen jusstudent og som ønsker å skrive godt til eksamen og på masteroppgaven. Boken bygger på Å skrive jus til eksamen og Å skrive analyseoppgaver til eksamen. Den videreutvikler det Morten Walløe Tvedt der skriver om domsanalyse til å omfatte alle typer analyseoppgaver. Forfatteren forklarer fremgangsmåten fra du leser oppgaveteksten til du har skrevet en god besvarelse. Han legger stor vekt på å synliggjøre sammenhengen mellom rettskildelæren og hvordan du kan bygge opp gode juridiske resonnementer. Forfatteren presenterer en tilnærmingsmåte som vil gjøre deg rustet til å løse alle typer analyseoppgaver. Blant annet viser Tvedt eksempler på hvordan du kan formulere gode resonnementer. For å få maksimalt utbytte av boken bør du bruke den aktivt i kombinasjon med egen skrivetrening. I delene som handler om masteravhandlinger i jus tar forfatteren opp praktiske problemer som oppstår i skriveprosessen når du skal skrive en lengere tekst. Han tar også opp metodiske og andre mer grunnleggende perspektiver på det å skrive et større selvstendig juridisk arbeid utgave Forfatteren baserer seg i stor grad på erfaringer fra kontakt med studenter på kurs og ved oppgaveretting. Han driver utstrakt undervisningsvirksomhet, blant annet ved sitt velkjente kurs i Brasil for juridiske andreårsstudenter. Tvedt er dessuten en svært produktiv forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, og bruker egne erfaringer fra skriving av bøker og fagartikler i jus. Morten Walløe Tvedt arbeider som stipendiat i internasjonal immaterialrett, med særlig vekt på levende organismer og gener ved Fridtjof Nansens Institutt. Han underviser i det å skrive jus, rettskildelære, folkerett, forvaltningsrett og studieteknikk. Fridtjof Nansens Institutt 31

34 NYHETER Morten Walløe Tvedt, Roar Berge og Sindre Gjertsen Marqvardsen Hvordan forstå materiell forvaltningsrett - en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten Boken dekker sentrale emner i forvaltningsretten. Den handler om kravet til at forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren, domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak, og om ugyldighet s Kr 389,- Morten Walløe Tvedt Norsk genressursrett Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi Dette er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge. Den vil være av interesse for alle som arbeider med biologisk materiale i Norge det være seg innenfor skogbruk, jordbruk, fiskeoppdrett, bioteknologi eller genteknologi s Kr 519,- Morten Walløe Tvedt Å skrive jus til eksamen For å gjøre en god eksamen må både form og innhold være på plass. Innholdet læres ved å studere enkeltfagene. Formen finnes ved å trene på å skrive. Forfatteren tar for seg oppbygningen av juridiske resonnementer i praktikumsoppgaver, teorioppgaver, HHH og kontrollspørsmål. En praktisk bok for alle som skal ta eksamen i juridiske fag s Kr 399,- 32

35 33 NYHETER Nils E. Øy Medierett for journalister Medierett for journalister gir et viktig og interessant innblikk i medierett og i den rettslige verdenen som omgir medienes redaksjonelle og journalistiske virksomhet. Den dekker behovet for en lærebok innen feltet og kan brukes som oppslagsbok i praktisk journalistisk arbeid, samtidig som den har sideblikk til etikken. Den vil også være av interesse for alle som er opptatt av eller jobber med pressejuss. Forfatteren beskriver hvordan myndigheter, næringsliv, organisasjonsliv og allmennhet kan forholde seg rettslig til mediene, og hvordan medienes eget klagesystem fungerer. I tillegg blir rettsordenen i medieverdenen, slik journalister og redaktører i praksis møter den, grundig belyst med saker som har vært behandlet i klageinstanser, i retten og i Pressens Faglige Utvalg (PFU) utgave 480 s Kr 498,- Boken tar også opp emner som informasjonsfrihet og medieansvar, journalistisk research og publiseringsrammer. Den er både en innføringsbok, der hver del og hvert kapittel innledes med oversiktsbilder, og en lærebok der man kan gå i dybden på noen felter. Samtidig er den en bruksbok med et fyldig stikkordregister som gjør det mulig å finne lovregler og rettspraksis på nær sagt alle journalistiske felter. Endelig er det en dokumentasjonsbok, rikt utstyrt med noter for å kunne finne frem til lovbestemmelser og litteratur, samt etiske og rettslige avgjørelser. Nils E. Øy (f. 1946) begynte som journalist i Fredriksstad Blad i 1964, og ble senere reportasjesjef. Han har virket som nestleder ved Institutt for journalistikk ( ) og redaktør i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer ( ). Fra var Øy instituttsjef ved Institutt for journalistikk, og i perioden generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Nils E. Øy

36 NYHETER Vegtrafikklovgivningen 2014 Vegtrafikklovgivningen 2014 er laget for alle som ønsker å være orientert om reglene som gjelder i trafikken. Den inneholder de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport utgave Kr 477,- Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet og gjengitt i farger. Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere og vegmyndigheter. Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering. Vegtrafikklovgivningen 2014 har følgende inndeling: Sentrale bestemmelser Forsikring Krav til kjøretøy og utstyr Periodisk kontroll og kjøretøyverksteder Førerkort og trafikkopplæring Sikkerhet Parkering Forelegg/gebyrer mv. Avgifter, utenlandsk motorvogn Motorsport, sykkelritt, snøscooterkjøring og kjøring i terreng Yrkestransportloven 34

37 NYHETER Skolelovsamlingen Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter s Kr 529,- Tolltariffen med statistisk varefortegnelse og rundskriv om visse tollettelser fra 1. januar 2014 Denne utgivelsen gir en komplett årlig oversikt over tollsatser på importerte varer, og er et helt nødvendig hjelpemiddel for alle som importerer varer til Norge og for tollmyndigheter s Kr 185,- Folketrygd samleutgave 2014 (samleutgave i trygderett) Samleutgaven inneholder folketrygdloven og en hel rekke andre lover. I tillegg inneholder samlingen stortingsvedtak om avgifter mv. til folketrygden, satser for ytelser etter folketrygden, grunnbeløpet til folketrygden, samt satser for barnetrygd, kontantstøtte og stønad ved fødsel og adopsjon s Kr 229,- 35

38 LOVER, FORSKRIFTER OG SAMLEUTGAVER Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: 36

39 Juridiske fagbøker

40 JURIDISKE FAGBØKER Johs. Andenæs Innføring i rettsstudiet Forfatteren gir en innføring i juridisk tenkemåte og en oversikt over jussens og juristenes rolle i samfunnet. Den er skrevet først og fremst med tanke på dem som har begynt å studere juss, eller som overveier å gjøre det, men er også nyttig for andre som ønsker en innføring i norsk rettsvesen og rettsliv s Kr 349,- Helga Aune og Preben Mo Fredriksen Norwegian Employment Law - an overview Boken gir en kortfattet og helhetlig fremstilling av norsk arbeidsrett på engelsk. I tillegg til å behandle arbeidsmiljøloven tar forfatterne opp problemstillinger vedrørende lønn, ferie og tariffavtaler. For praktiserende jurister vil boken gi en god oversikt over arbeidsrettens terminologi på engelsk, og bakerst i boken finner du nyttige lenker og adresser s Kr 309,- Anne Austbø og Geir Engebretsen Mekling i rettskonflikter Rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene Boken er en velegnet håndbok til bruk under mekling. Den er ment som en hjelp i det praktiske meklingsarbeidet og beskriver anvendelige meklingsteknikker på en måte som er nyttig for praktikeren s Kr 399,- 38

41 Erlend Baldersheim Objektet for odelsrett og åsetesrett Ein kritikk av Høgsterett sin praksis JURIDISKE FAGBØKER Kjernespørsmålet i odelsretten og åsetesretten er om ein eigedom er «odlingsjord». Dommar frå Høgsterett dei siste åra har skapt stor uvisse rundt spørsmålet og gjort at mange mindre landbrukseigedomar har mista statusen som odlingsjord. Forfattaren stiller seg sterkt kritisk til Høgsterett sin rettskjeldebruk og måte å argumentere på s Kr 269,- Erlend Baldersheim Reglar om fast eigedom Framstillinga er ei innførings- og fordjupingsbok i fast eigedoms rettsforhold. Forfattaren ønskjer å forklare samanhengar og systematikk på ein sjølvstendig og tydeleg måte. Fast eigedoms rettsforhold vert presentert som eit samanhengande, viktig, mangespektra og levande rettsområde. Boka er rik på konkrete døme s Kr 329,- Knut Bergo Børs- og verdipapirrett Forfatteren gir en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Han behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene for oppgjør av handel s Kr 539,- 39

42 JURIDISKE FAGBØKER Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen og Ole Dag Rike Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I Rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett Boken er et hjelpemiddel i arbeidet med å skrive juridiske besvarelser. Det gis en kort innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedvekten er lagt på praktiske oppgaver med løsninger. Oppgavene omfatter avtalerett, kjøpsrett og forvaltningsrett. Målgruppen er økonomistudenter ved høyskolene, men boken tar også opp emner som inngår i pensum i rettslære for revisorstudenter s Kr 319,- Marianne Raa Bjaaland og Jan-Erik Nielsen Eiendomsprosjekter En praktisk juridisk håndbok Boken er ment som en veileder gjennom prosessen fra vurdering av kjøp av tomt for utbygging til tomten er ferdig bebygd og klar for salg. Boken inneholder praktiske eksempler og råd, og vil være et nyttig verktøy for jurister, advokater, eiendomsmeglere og utbyggere s Kr 439,- Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.) Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker Når domstolene trekker slutninger ut fra en bevismessig «helhetsvurdering», uten å stille metodiske krav til sammenhengene, fører det noen ganger til justismord. Budskapet her er at det trengs en helt ny tenkemåte når det gjelder bevisvurderingen i straffesaker s Kr 309,- 40

43 Arthur J. Brudvik Skatterett for næringsdrivende 2014 JURIDISKE FAGBØKER Boken inneholder det vesentlige av det næringsdrivende og deres skatterådgivere bør ha kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Den er velegnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Denne utgaven er ajourført iht. lover og regler pr s Kr 839,- Arthur J. Brudvik Skatterett for økonomer Boken er et opplagt førstevalg for dem som ønsker en kortere innføring i skatterett. Den er en lettlest og informativ fremstilling av gjeldende skatteregler og er velegnet som lærebok på begynnernivå. Boken gir en kortfattet oversikt over gjeldende skattesystem og de grunnleggende prinsippene i skatteretten s Kr 428,- Arthur J. Brudvik Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag Boken viser skattereglene anvendt i praksis på sentrale problemstillinger. Oppgavesamlingen er meget nyttig for alle som arbeider med skatt og regnskap. Den er dessuten en glimrende støttebok for studenter som arbeider med skatterett s Kr 439,- 41

44 JURIDISKE FAGBØKER Pål B. Børresen Konkurs - enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs Boken gir en oversiktlig innføring i de materielle og prosessuelle reglene som gjelder ved gjeldsinndrivelse, med hovedvekt på gjeldsforhandlinger og konkurs. Den er beregnet på høyskolestudenter, med øvingsoppgaver til hvert kapittel i boken. Også andre som trenger en innføring i regelverket om konkurs vil ha stor nytte av boken s Kr 319,- Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda Hovedlinjer i internasjonal privatrett Boken omhandler internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området. Det blir pekt på viktige rettsspørsmål og antydet løsninger på internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis også en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til anvendelse i internasjonale rettsforhold s Kr 629,- Arne Willy Dahl Håndbok i militær folkerett Forfatteren gir en grundig og oversiktlig fremstilling av reglene som gjelder ved ulike typer militære operasjoner, med utgangspunkt i humanitærretten, internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett s Kr 649,- 42

45 Thomas Eeg (red.) Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer JURIDISKE FAGBØKER Artikkelsamlingen er basert på innleggene på seminaret «Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Et nordisk arverettsforskningsseminar», som ble holdt i Bergen i desember Seminarets overordnete tema var arverettslige utviklingslinjer i Norden de siste 50 år samt ulike perspektiver og utfordringer for arverettsforskningen s Kr 329,- Erling Eide og Endre Stavang Rettsøkonomi Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsettinger. Boken er den første norske fremstillingen av rettsøkonomien som dekker både privatrett og offentlig rett. Den egner seg som grunnbok for faget i Norge og ellers i Skandinavia s Kr 749,- Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (Eds.) Law and Economics Essays in Honour of Erling Eide Dette festskriftet er en hyllest til Erling Eide på hans 70-årsdag. Erling Eide har i en årrekke vært professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Boken, som er på engelsk, illustrerer gjennom en rekke artikler bredden i interessante spørsmål og svar som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi og juss s Kr 539,- 43

46 JURIDISKE FAGBØKER Gerd Engelsrud Styring og vern Arbeidsrett i offentlig sektor Boken gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og på kollektivt nivå. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og konkrete tariffavtaler i offentlig sektor s Kr 629,- Gerd Engelsrud Oppgaver i arbeidsrett Oppgaver i arbeidsrett er et oversiktlig og praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Blant annet løfter forfatteren frem sentrale elementer ved hjelp av margkommentarer. Forfatteren gir generelle råd om det å skrive oppgaver og om hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp. Boken inneholder praktiske oppgaver, teoretiske oppgaver og kontrollspørsmål s Kr 199,- Jone Engh Finansrådgivers ansvar og plikter Denne boken er aktuell for rådgivere i banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak, advokater, studenter, domstolene, Bankklagenemnda, Forsikringsklagekontoret og andre relevante tvisteløsningsorganer, forbrukermyndigheter og offentlige organer. Boken er et nødvendig redskap for dem som skal ta testene knyttet til autorisasjonsordningen s Kr 419,- 44

47 Ståle Eskeland De mest alvorlige forbrytelser JURIDISKE FAGBØKER Hvilke forbrytelser som anses å være de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål. Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til person. Her analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger som regnes blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene: aggresjonsforbrytelsen, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, terror, tortur og bruk av masseødeleggelsesvåpen s Kr 699,- Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.) Rettssikker radikaler Festskrift til Ståle Eskeland 70 år Dette festskriftet er en hyllest til Ståle Eskeland på hans 70-årsdag. Ståle Eskeland har i en årrekke vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Artiklene i boken er inspirert av Eskelands virke innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien s Kr 899,- Ståle Eskeland Strafferett I boken gis en inngående redegjørelse for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner og mer kortfattet fullbyrdelse av fengselsstraff. Innenfor denne rammen behandles begrunnelser for straff, straff som styringsmiddel og de folkerettslige og kulturelle skranker som straff er underlagt s Kr 729,- 45

48 JURIDISKE FAGBØKER Ståle Eskeland Strafferett e-bok I boken gis en inngående redegjørelse for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner og mer kortfattet fullbyrdelse av fengselsstraff. Innenfor denne rammen behandles begrunnelser for straff, straff som styringsmiddel og de folkerettslige og kulturelle skranker som straff er underlagt Kr 583,- Ken Friedman og Arne Nygaard Forskningsstrategi og publisering En håndbok i publisering på engelsk Forfatterne av denne boken hevder at kunnskap ikke regnes som kunnskap før den har blitt publisert i et fagtidsskrift, og dersom man ikke evner å kommunisere forskningen sin, vil den heller aldri få sin fortjente plass i det nasjonale eller internasjonale fagmiljøet. Boken er et viktig bidrag til norske forskere, herunder også mastergrads- og ph.d.-studenter s Kr 439,- Arve Føyen, Christine Klüwer, Kristine M. Madsen og Elisabeth Wille (red.) Kontrakter for utvikling av programvare En veiledning for dem som arbeider med utviklingskontrakter for IT-systemer og programvare. Hvilke rettsregler som kan være av betydning for programutviklingsprosjekter, og hvilke problemstillinger som kan dukke opp når kontrakter skal inngås, er behandlet s Kr 969,- 46

49 Petter Gottschalk Ledelse og økonomisk kriminalitet JURIDISKE FAGBØKER Boken gir leseren kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet foregår, hvilke teorier som kan forklare kriminell atferd, og metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og boken omhandler også kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt s Kr 419,- Ole Chr. Gulli og Kjell Standal Styrehåndboken Styrehåndboken inneholder alt et styremedlem, en virksomhetsleder eller en eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt utbytte av styrearbeidet. Boken er egnet for både det erfarne og det ferske styremedlemmet, enten det gjelder private eller offentlige virksomheter. Oppdatert mht. endringene i aksjeloven av Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. De gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli s Kr 399,- 47

50 JURIDISKE FAGBØKER Geir Heivoll Jus for økonomiske og administrative studier Boken gir en oversikt over rettsregler på ulike sentrale områder som personer i økonomiske og administrative stillinger bør kjenne til. Den er skrevet for studenter på kortere økonomiske og administrative studier og egner seg også for andre som ønsker en enkel oversikt over sentrale regler på de områdene boken behandler s Kr 398,- Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven Boken gir en oversiktlig og fyldig fremstilling av kjennetegnsretten, designretten, patentretten og opphavsretten. Den omhandler også reglene om produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og knowhow i markedsføringsloven, spørsmål om IPR-strategi, overdragelse, lisensiering, sanksjoner og håndhevelse av immaterielle rettigheter s Kr 1099,- Hans-Kristian Hernes og Nils Oskal (red.) Finnmarksloven Boken inneholder ulike aspekter ved finnmarkslovens tilblivelse og innholdet i loven. Spørsmål om urfolks posisjon og minoriteters rettigheter er problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom filosofi, statsvitenskap og rettsvitenskap s Kr 299,- 48

51 Gudrun Holgersen Barnerett JURIDISKE FAGBØKER Forfatteren redegjør for sentrale rettslige spørsmål som reiser seg i barnets ulike livsfaser: vernet om det ufødte liv, farskap, statsborgerskap og navnefastsettelse for den nyfødte; barnehagebarnets rettslige posisjon; grunnskolebarnets rettigheter på skolen og i opplæringssituasjonen samt barnets posisjon når det deltar i arbeidslivet s Kr 529,- Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte Personlig økonomi 2013/2014 En av Norges nyttigste bøker er endelig tilbake i ny utgave. Boken har gått sin seiersgang landet rundt i over 20 år. Den nye utgaven er oppdatert på det siste innen skatt og pensjon. Boken passer for studenter, privatøkonomiske rådgivere og privatpersoner som ønsker å forbedre sin økonomi s Kr 749,- Knut Høivik Foretaksstraff En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger Forfatteren gir en omfattende og grundig analyse av grunnvilkårene i straffeloven 48a for å straffe foretak, typisk aksjeselskaper. Utgangspunktet i bestemmelsen er et representasjonsansvar, altså at foretaket identifiseres med en fysisk representants lovbrudd, men bestemmelsen inneholder også regler om kumulasjonsansvar og organisasjonsansvar s Kr 890,- 49

52 JURIDISKE FAGBØKER Erlend Haaskjold Kontraktsforpliktelser Boken omhandler hvilke regler som gjelder når man skal fastsette innholdet i kontrakter. Forfatteren gjennomgår forskjellige metoder som partene kan benytte for å oppnå en klar og presis angivelse av kontraktsgjenstanden s Kr 1099,- Henning Jakhelln Oversikt over arbeidsretten Boken gir en samlet oversikt over arbeidsretten. Det er lagt vekt på å få frem hovedtrekkene og sammenhengen i regelverket og de hensynene som ligger bak reglene. Boken inneholder eksempler fra rettspraksis og annen praksis. Den egner seg godt som kursbok for studenter i arbeidsrett s Kr 849,- Finnes også som e-bok Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.) Utdanningsrettslige emner Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område Boken inneholder over 40 artikler knyttet til utdanning og skolegang, blant annet nærskoleprinsippet, tilpasset opplæring og spesialundervisning, testing, karakterer, mobbing og SFO. Skoleledere, lærere og foreldre vil ha like stor nytte av boken som advokater og jurister. Den vil også være et praktisk oppslagsverk for andre som arbeider med barn og unge s Kr 929,- Finnes også som e-bok 50

53 Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt og Dag Michalsen (red.) Arbeid og rett Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag JURIDISKE FAGBØKER Professor Henning Jakhelln fylte 70 år 22. mars 2009, og i den anledning hyllet kolleger, fagfeller og venner ham med et festskrift. Gjennom en strøm av ledere, kronikker, utredninger, intervjuer og en omfattende undervisning har Jakhelln påvirket norsk rett generelt og alle sider av arbeidsretten spesielt. Festskriftet inneholder over 30 artikler innenfor ulike juridiske temaer s Kr 1039,- Gert Johan Kjelby Mellom rett og plikt til straffeforfølgning Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess Påtalemyndigheten har ingen absolutt etterforskings- og påtaleplikt, selv om det foreligger bevis for et straffbart forhold. Lovgivningen overlater i stor grad utvelgelsen av hvilke overtredelser som skal forfølges til påtale myndigheten skjønn, som bl.a. må baseres på om straffeforfølging anses som formålstjenlig, hensiktsmessig eller rimelig s Kr 1199,- Bjarne Kvam ABC i alminnelig strafferett Skal gjerningspersonen straffes? Bjarne Kvam gir en innføring i strafferettens grunnleggende regler og tenkning. Leserne får svar på fundamentale spørsmål som hva en rettsregel er, hva en rettsstat er, og hvilken metode som skal brukes for å finne ut hva strafferettsrettsreglene innebærer. Boken gir også en pedagogisk innføring i prinsipper og enkeltregler

54 JURIDISKE FAGBØKER Paul Larsson, Rolf Granér og Helene Gundhus Innføring i politivitenskap Innføring i politivitenskap tar sikte på å bringe både politiutdanningen og politiet et skritt nærmere vitenskapelig forskning. Boken er den første av sitt slag i Norden og diskuterer de mest sentrale aspektene knyttet til politiets virksomhet. Boken henvender seg først og fremst til politistudenter, men også til praktikere og akademikere som er nysgjerrige på forskning på politiet Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik Designrett En innføring Boken gir en innføring i den nye lovgivningen om vern for design, som gjennomfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om rettslig vern for mønstre, og avløser mønsterloven av Boken er skrevet av og for jurister, men gir nyttig og viktig informasjon for alle som er beskjeftiget med formgivning av piktogrammer og ikoner mv., så vel som tredimensjonale produkter s Kr 409,- Nils Erik Lie Parts- og vitneavhør - i straffesaker og sivile saker Forfatteren gjennomgår blant annet regelverket om eksaminasjon, grunnleggende vitnepsykologi, analyse av feilkilder, eksaminasjonsteknikk samt forberedelse og gjennomføring av en eksaminasjon, både hovedeksaminasjon og krysseksaminasjon. Teoristoffet er knyttet til en rekke instruktive eksempler s Kr 498,- 52

55 Peter Lødrup og John Asland Oversikt over arveretten JURIDISKE FAGBØKER Når en person dør, finnes det en rekke regler om hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Boken omhandler alle sentrale spørsmål innenfor arveretten og gir en innføring i reglene som kommer til anvendelse ved en persons død. Boken inneholder også eksempler på hvordan man skriver et testament, og de sentrale paragrafene fra arveloven er gjengitt s Kr 309,- Peter Lødrup og John Asland Oversikt over erstatningsretten Boken gir en samlet fremstilling av erstatningsrettens regler. Forfatterne tar opp de sentrale spørsmålene vedrørende ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og grensene for de erstatningsmessige skadene. Videre omhandler boken de rettslige spørsmålene som reiser seg ved erstatningsutmålingen s Kr 309,- Peter Lødrup og Tone Sverdrup Oversikt over familieretten Boken gir en lettfattelig innføring i alle sentrale spørsmål innenfor familieretten og behandler blant annet inngåelse og oppløsning av ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller under ekteskapet og hvis partene går fra hverandre, rettslig regulering av samboerskap og forholdet mellom barn og foreldre. Peter Lødrup og Tone Sverdrup Oversikt over familieretten 4. utgave s Kr 309,- 53

56 JURIDISKE FAGBØKER Vigdis Knutsen Magistad Leie av lokaler En gjennomgang av lov om husleie. Fellesbestemmelsene om boligleie og lokalleie. Bestemmelsene om lokalleie Næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjonsarbeid drives stadig oftere fra leide lokaler. Her behandles alle husleielovens bestemmelser som gjelder ved leie av lokaler. Forfatteren gir utleiere, leietakere og deres rådgivere et praktisk verktøy når kontrakter skal fremforhandles og konflikter løses s Kr 869,- Hans Fredrik Marthinussen Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet Denne boken tar for seg hvordan panteretten forholder seg til det kravet den er ment å sikre. Hovedfokuset i boken er å vise hvordan panteretten på ulike måter kan frikobles fra det sikrede kravet og slik sett bidra til en enklere og tryggere sikring av mer avanserte finansieringsoperasjoner s Kr 969,- Hans Fredrik Marthinussen (red.) Medforfattere er Grøntvedt, Østerbø og Viset Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens Boken omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet som har tilknytning til flere land, går konkurs, herunder kompliserte spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og likebehandling av kreditorene. Særlig grundig behandler forfatterne den rettslige situasjonen ved bankinsolvens Kr 398,- 54

57 Roald Martinussen Avhendingsrett Innføring i eiendomskjøpsrett JURIDISKE FAGBØKER Boken gir en innføring i reglene rundt kjøp og salg av fast eiendom og en oversikt over de kontraktsrettslige og kjøpsrettslige hovedprinsippene reglene bygger på, herunder partenes plikt til lojalitet og aktsomhet s Kr 439,- Roald Martinussen Forbrukerkjøp Boken gir en fremstilling av gjeldende norsk forbrukerkjøpsrett etter forbrukerkjøpsloven av Forbrukerkjøpsloven regulerer den vanligste typen enkeltkontrakter, og boken er et velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om norsk kontrakts- og forbrukerrett s Kr 439,- Roald Martinussen Kjøpsrett Boken gir en meget nyttig og praktisk innføring i kjøpsretten. Forfatteren har lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp til å løse de spørsmålene som særlig synes å skape vanskeligheter både i praksis og ved eksamensbordet. Den egner seg godt for både studenter og praktiserende jurister s Kr 478,- 55

58 JURIDISKE FAGBØKER Amir Mirmotahari EMK og mellomprivate konflikter Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Boken omhandler statens positive forpliktelser eller aktivitetsplikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i det som her betegnes som mellomprivate konflikter, dvs. interessekonflikter mellom private aktører s Kr 259,- Einar Mo Oppgaver med løsninger i rettslære For økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag innenfor en rekke ulike emner. Temaet for hver oppgave er angitt i ingressen og oppgavene er delt inn i vanskelighetsgradene lett, middels og vanskelig. Boken er i første rekke myntet på studenter i rettslære, men også jusstudenter vil ha nytte av boken s Kr 299,- Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein Regnskapsorganisering Bokføring og intern kontroll Regnskapsorganisering (tidligere Regnskapsorganisasjon) gir en grundig og systematisk fremstilling av de oppgavene som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder når et regnskap skal utarbeides. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner. Intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen er sentral i fremstillingen. I boken er også de formelle kravene til eksterne regnskapsførere omtalt s Kr 549,- 56

59 Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein Regnskapsorganisasjon Bokføring og intern kontroll Oppgavesamling JURIDISKE FAGBØKER Boken inneholder oppgaver som dekker det arbeidet som må utføres, og de rammebetingelsene som gjelder når et regnskap skal utarbeides. Forfatterne formidler grunnleggende kunnskaper om regnskapsrutiner, intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen. Oppgavesamlingen består av en blanding av mindre øvingsoppgaver, eksamensoppgaver og større case s Kr 339,- Erik Monsen Berikelseskrav Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet Berikelseskrav er en samlebetegnelse for vederlagskrav og vinningsavståelseskrav. Det er bred enighet i teorien om at erstatningskrav ikke virker tilstrekkelig effektivt på alle områder. Forfatteren gjør rede for hvorvidt berikelseskrav kan være et alternativ til erstatningskrav og dermed bedre sanksjonssystemets effektivitet s Kr 969,- Erik Monsen Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk Forfatteren gir en oversiktlig og grundig innføring i faget juridisk metode. Fremstillingens hovedfokus er rettslig argumentasjon som sådan og hvordan juridisk metode kan bli operasjonalisert som teknikk for besvarelsen av eksamensoppgaver ved juridiske læresteder. En uvurderlig bok for alle jusstudenter s Kr 349,- 57

60 JURIDISKE FAGBØKER Erik Møse Menneskerettigheter Denne boken er den første grundige fremstillingen av de internasjonale menneskerettighetene på norsk. Boken inneholder en utførlig redegjørelse for de sentrale bestemmelsene i EMK, SP og ØSK og for norsk rettspraksis på området. Dessuten drøftes forholdet mellom det internasjonale menneskerettighetsvernet og norsk rett s Kr 869,- Kjersti Narud (red.) Vold mot kvinner Boken gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder Henriette Nazarian med bidrag fra Anna Nylund Konkursrett Konkursrett gir en innføring i reglene om konkurs. Forfatterne redegjør for de hensynene reglene bygger på, gir en oversikt over reglene og går i dybden av enkelte regelsett, særlig reglene om omstøtelse og om boets inntreden i skyldnerens uoppfylte kontrakter. Konkursrett er særlig godt egnet som lærebok, men er også nyttig som oppslagsbok s Kr 368,- 58

61 Henriette Nazarian Lojalitetsplikt i kontraktsforhold JURIDISKE FAGBØKER Forfatteren utvikler minstekrav til den ulovfestede lojalitetsplikten partene i et kontraktsforhold har til å ta rimelig hensyn til, og ivareta, hverandres interesser. Boken er den første samlede fremstillingen av lojalitetsplikten i norsk rett og gir et stort bidrag til at det blir enklere å anvende lojalitetsplikten i praksis s Kr 969,- Leif Oscar Olsen Juss i barnehagen Dette er en innføringsbok der de mest sentrale rettslige forhold knyttet til barnehagevirksomheten blir beskrevet. Boken behandler sentrale temaer knyttet til blant annet forholdet mellom foreldrenes og barnehagens bestemmelsesrett, retten til barnehageplass, opptaksprosessen, taushetsplikten og meldeplikten s Kr 409,- Olav Fr. Perland Tilretteleggeransvar Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner Forfatteren gir en faglig svært grundig, men samtidig praktisk gjennomgang av verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner. Kravene til informasjonsgrunnlaget og erstatningsansvar ved svikt i informasjonsgrunnlaget står sentralt i fremstillingen s Kr 1290,- 59

62 JURIDISKE FAGBØKER Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga Alt du trenger å vite om pensjon Boken fremstiller pensjon på en lettfattelig måte. Gjennom praktiske eksempler og illustrasjoner synliggjøres hele bildet, noe som er avgjørende for et godt resultat i arbeid med seniorpolicy, omstilling, planlegging av pensjonsøkonomi m.m. Boken henvender seg både til privatpersoner, ansatte og bedrifter i privat og offentlig sektor s Kr 449,- Marianne Reusch og Christian H. P. Reusch Retten er satt Håndbok ved behandling av straffesaker og sivile saker En håndbok for å løse prosessuelle problemer som oppstår ved behandlingen av straffesaker og sivile saker. Boken er særlig beregnet til bruk under hovedforhandlingen, der alle parter jobber under tidspress. Under hvert oppslagsord er det beskrevet aktuelle problemer med forslag til løsninger s Kr 469,- Marianne Reusch og Lars Olav Skårberg Yrkesskade Boken gir en samlet fremstilling av de aktuelle erstatningsrettslige og trygderettslige bestemmelsene. Både vilkårene for yrkesskadedekning, utmålingen av erstatning og saksbehandlingen i yrkesskadesaker behandles. Yrkesskade er velegnet som oppslagsbok, med begrunnede forslag til løsning av aktuelle tolkningsspørsmål s Kr 439,- 60

63 Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Elde Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer JURIDISKE FAGBØKER Dette er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov for kunnskap om regelverket innenfor det psykiske helsevernet. Kommentarer til hver enkelt lovbestemmelse gir helsearbeidere et godt grunnlag for å forstå anvendelsen av loven. Forskriftene til loven og utfyllende referanser er tatt inn i boken Kr 429,- Ole Dag Rike og Erik Råd Herlofsen Panterett for praktikere Boken gir en enkel, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende panterettslige spørsmål. Det gis en generell fremstilling av panteretten: hvordan panterett oppstår, hvilke gjenstander det kan tas pant i, hvilke rådighetsbegrensninger som gjelder når det er tatt pant i et formuesgode, prioritetsspørsmål og bortfall av panterett s Kr 369,- Per M. Ristvedt Advokaten i rettsmekling Rettsmekling er, etter forhandlinger, den viktigste konfliktløsningsmetoden for løsning av sivile tvister av en viss kompleksitet og størrelse. Forfatteren gir praktiske råd og en grundig gjennomgang av bl.a. advokatens oppgaver og rolle i rettsmekling, om saken bør rettsmekles samt forberedelse til og gjennomføring av rettsmekling s Kr 398,- 61

64 JURIDISKE FAGBØKER Per M. Ristvedt Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold Forfatteren behandler en av advokatenes mest praktiske roller: som forhandler i sivile tvister og avtaleforhold. Boken er et nødvendig hjelpemiddel for å bli en god forhandler på vegne av klienten. Den kan brukes direkte på de forhandlingssituasjoner advokaten møter i praksis, både nasjonalt og internasjonalt s Kr 709,- Per M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja Alternativ tvisteløsning Majoriteten av sivile tvister forlikes ved alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Forfatterne gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av hvordan partene bør opptre når andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling brukes for å løse tvister s Kr 1189,- Miriam Skag Starttidspunkt for foreldelsesfrister I tillegg til hovedregelen om foreldelsesfristens starttidspunkt, analyserer forfatteren foreldelsesfristens start for misligholdskrav og den særlige regelen om friststart for visse erstatningskrav. Også tilleggsfristen analyseres. Spørsmål knyttet til bl.a. fristens lengde, fristavbrudd og hva som kan foreldes, behandles også s Kr 890,- 62

65 Stig Harald Solheim Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon JURIDISKE FAGBØKER Forfatteren redegjør for hva som skal til for at et gode eller en interesse kan anses som eiendom i konvensjonens forstand, og dermed om godet eller interessen er vernet etter EMK P1-1. Han beskriver EMDs kategorisering av eiendomsbegrepet i henholdsvis eksisterende eiendom og andre aktiva, inkludert krav det kan knyttes en berettiget forventning til s Kr 649,- Endre Stavang (red.) Ekspropriasjon Noen sentrale emner Boken gir først en kort innføring i hva ekspropriasjon er. Videre går den grundig inn i noen praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten: reguleringsplanens betydning for erstatningsutmålingen, utmåling av bruksverdierstatning, erstatningsvilkår ved ulemper for resteiendommen og fradrag for fordeler på den gjenværende delen av eiendommen s Kr 629,- Endre Stavang Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø Boken er en samling artikler som spenner fra alminnelig til spesiell erstatningsrett og fra rettsdogmatikk til rettsøkonomi. Første del består av fire kapitler som på ulike måter omhandler spørsmålet om erstatningsrettens interessevern. Andre del omfatter analyser av ulike ansvarsgrunnlag s Kr 539,- 63

66 JURIDISKE FAGBØKER Endre Stavang Opphør av servitutter De servituttrettslige reglene sier hvordan servitutter stiftes, tolkes, endres og opphører. I denne boken er temaet: Hva går opphørsreglene i hovedsak ut på, og bidrar de til en samfunnsøkonomisk ønskelig rettighetsstruktur i den forstand at den enkelte servitutten gir større fordeler for rettshaveren enn ulemper for den som tynges av heftelsen? s Kr 329,- Are Stenvik Patentrett Boken gir en bred fremstilling av rettsreglene om patenter etter patentloven og Den europeiske patentkonvensjonen. Forfatteren behandler både reglene om patentsøknader, meddelte patenters rettsvirkninger, patentprosessen for domstolene, overdragelse og lisensiering og reglene om arbeidstakeroppfinnelser s Kr 869,- Storeng, Beck & Due Lund Arbeidsrett Boken henvender seg til alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgivere og arbeidstakere har i et ansettelsesforhold. Den vil være et nyttig hjelpemiddel i bedrifter og organisasjoner og er også velegnet til undervisning ved høyskoler og universiteter s Kr 298,- 64

67 Birgitte Langset Storvik Forvaringsstraff JURIDISKE FAGBØKER Forfatteren tar for seg vilkårene for idømmelse av forvaring, innholdet i forvaringsstraffen, kriterier for prøveløslatelse, oppfølging under prøveløslatelse og konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløslatelse. Boken inneholder praktiske eksempler og omtale av en rekke dommer s Kr 349,- Birgitte Langset Storvik Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr. 21 Boken gir en oversikt over bestemmelsene i straffegjennomføringsloven, med tilhørende forskrifter og retningslinjer, og av utvalgte bestemmelser i straffeloven og straffeprosessloven. Boken er egnet som lærebok for aspirantene ved Fengselsskolen. Den er også nyttig for ansatte i kriminalomsorgen, politi, dommere og advokater s Kr 529,- Tina Søreide Korrupsjon Mekanismer og mottiltak Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til og konsekvensene av korrupsjon og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk s Kr 349,- 65

68 JURIDISKE FAGBØKER Ole E. Tokvam Boligutleie i praksis Dette er en håndbok for den som skal leie ut bolig. Forfatteren gir rettledning om hvordan man bør ordne seg for å få et mest mulig problemfritt utleieforhold. Han berører blant annet husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven, borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven. Boken inneholder flere vedlegg som er nyttige for den som leier ut bolig s Kr 429,- Bjørn Torgrimsen og Marianne Husby Oppgavesamling i skatterett Revisoreksamen Dette er en samling velfunderte oppgaver beregnet på økonomi-, og regnskaps- og revisjonsstudenter. Boken hjelper studentene med å se hvordan skattereglene slår ut i praksis, og bidrar til å lette overgangen fra studiets teoretiske innhold til dets praktiske sider s Kr 429,- Thea W. Totland Barneadvokaten Regler og rettigheter som er viktige for barn Forfatteren gir enkle og klare svar på en rekke praktiske juridiske spørsmål om barn, enten det gjelder samvær, medbestemmelse, pass, PPT, barnetrygd, barnevern eller helseopplysninger. En oversiktlig og nyttig oppslagsbok både for foreldre og for barnevernspedagoger, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge s Kr 249,- 66

69 Filip Truyen Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal og uskrevne misbruksprinsipper JURIDISKE FAGBØKER Boken gir en fremstilling av aksjeselskapslovgivningens generalklausuler. Sentrale spørsmål er hvilke beslutninger generalforsamlingen kan treffe uten samtykke fra samtlige aksjonærer, og når en beslutning er ugyldig s Kr 869,- Morten Walløe Tvedt, Roar Berge og Sindre Gjertsen Marqvardsen Hvordan forstå materiell forvaltningsrett - en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten Boken dekker sentrale emner i forvaltningsretten. Den handler om kravet til at forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren, domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak og om ugyldighet s Kr 389,- Morten Walløe Tvedt Norsk genressursrett Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi Dette er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge. Den vil være av interesse for alle som arbeider med biologisk materiale i Norge, det være seg innenfor skogbruk, jordbruk, fiskeoppdrett, bioteknologi eller genteknologi s Kr 519,- 67

70 JURIDISKE FAGBØKER Morten Walløe Tvedt Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus Boken er skrevet for deg som er viderekommen jusstudent og som ønsker å skrive godt til eksamen og på masteroppgaven. Boken bygger på forfatterens tidligere bøker og han videreutvikler temaene derfra. Han tar også opp metodiske og andre mer grunnleggende perspektiver på det å skrive et større selvstendig juridisk arbeid Morten Walløe Tvedt Å skrive jus til eksamen For å gjøre en god eksamen må både form og innhold være på plass. Innholdet læres ved å studere enkeltfagene. Formen finnes ved å trene på å skrive. Boken tar for seg oppbygningen av juridiske resonnementer i praktikumsoppgaver, teorioppgaver, HHH og kontrollspørsmål. En praktisk bok for alle som skal ta eksamen i juridiske fag s Kr 399,- Ken Uggerud Domsanalyse og domskritikk Dette er en grundig og praktisk veiledning i å løse domsanalyseoppgaver. Innledningsvis behandles spørsmål rundt disponering av oppgaven og forholdet mellom referat og analyse. Deretter gis en rekke konkrete, varierte eksempler med grundig veiledning til løsning. Både dommer om norsk rett og om menneskerettigheter og EØS-rett behandles s Kr 439,- 68

71 Odd-Harald B. Wasenden Energimarkedsrett Om informasjonsplikt og markedsatferd i det finansielle kraftmarkedet JURIDISKE FAGBØKER Forfatteren gir en inngående rettslig analyse av det finansielle kraftmarkedet, med hovedvekt på den organiserte handelen på kraftbørsen Nord Pool. De tre sentrale regelsettene som behandles, er reglene om informasjonsplikt, forbudet mot innsidehandel og forbudet mot markedsmanipulasjon i kraftmarkedet s Kr 1019,- Odd-Harald B. Wasenden EU Market Abuse Regulation in Energy Markets EUs markedsmisbruksdirektiv fra 2003 gir regler om innsidehandel og markedsatferd i organiserte europeiske energimarkeder. Betydningen av direktivet er økende som følge av stadig mer omfattende organisert finansiell handel med kraft og gass i Europa. Forfatteren drøfter også den tiltakende reguleringen av informasjonsplikt i markedene s Kr 539,- Christian Wefling Bustadoppføringslova En praktisk juridisk håndbok Forfatteren redegjør på en lettfattelig måte for reglene om avtaler mellom en forbruker og en entreprenør om oppføring av ny bolig. Dette er en praktisk håndbok for jurister uten spesialkunnskaper innenfor fagområdet. Boken vil også være svært nyttig for alle som skal bygge seg hus, og for entreprenører som bygger boliger for forbrukere s Kr 298,- 69

72 JURIDISKE FAGBØKER Nils E. Øy Medierett for journalister Dette er en lærebok i medierett om informasjonsfrihet og medieansvar, journalistisk research og publiseringsrammer. Boken omtaler rettsordenen i medieverdenen i de situasjoner der journalister og redaktører møter dem, illustrert med saker som har vært behandlet i klageinstanser, i retten og i Pressens Faglige Utvalg (PFU) s Kr 498,- Ragna Aarli DNA-bevis Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet DNA-beviset og de nye DNA-registrene er viktige verktøy i moderne kriminalitets bekjempelse. For den uskyldig tiltalte er det vanskelig å forsvare seg mot et biologisk spor med en DNA-profil som matcher vedkommendes profil. Boken drøfter hvordan man kan unngå feilkilder i produk sjonen og anvendelsen av DNA-bevis i retten s Kr 329,- Ragna Aarli Offentlig rettergang Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker Hvilket krav har publikum på innsyn i straffesaker? Hvor mye offentlig omtale må en tiltalt tåle? Boken drøfter hvor langt samfunnets interesser kan begrunne innsyn i straffesaker, og hvor langt slike interesser kan begrunne omtale av straffesaker med moderne referatteknikker som for eksempel TV og Internett s Kr 919,- 70

73 Kommentarutgaver

74 KOMMENTAR- UTGAVER Borgar Høgetveit Berg Hevd Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar Boka kommenterer i første rekkje dei einskilde paragrafane i hevdslova. Det er lagt vekt på ei grundig gjennomgåing av praksis, med utførlege referat og sitat. Kommentarutgåva vil vere eit nyttig og praktisk hjelpemiddel ved forståinga av hevdslova s Kr 759,- Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech Tinglysing Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer Tinglysingsloven regulerer registrering og tredjemannsvern av eiendomsrett og begrensede rettigheter, herunder panteretter, i fast eiendom. Tinglysingsloven hjemler også Løsøreregisteret. Forfatterne gir en grundig, samlet fremstilling av tinglysingsloven, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglene for fast eiendom s Kr 759,- Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth (red.) arbeidsrett.no kommentarer til arbeidsmiljøloven arbeidsrett.no inneholder detaljerte og fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Den er et praktisk, oversiktlig og anvendelig oppslagsverk for advokater, arbeidsgivere, fagforeninger og tillitsvalgte, personalledere og studenter s Kr 1189,- 72

75 Henning Jakhelln, Jon Gisle og Helga Aune (red.) arbeidsrett.no kommentarer til arbeidstvistloven s Kr 869,- KOMMENTAR- UTGAVER Boken inneholder detaljerte og fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidstvistloven. Den er et praktisk, oversiktlig og anvendelig oppslagsverk for advokater, arbeidsgivere, fagforeninger og tillitsvalgte, personalledere og studenter s Kr 529,- Atle Johnsen og Erlend Kvaal Regnskapsloven Kommentarer til lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. Forfatterne kommenterer regnskapsloven, og boken er svært aktuell for alle som spesialiserer seg innenfor regnskap og revisjon s Kr 699,- Harald S. Kobbe, Henriette Løken Berle og Anders Pind Kobbes kommentarer til husleieloven Boken inneholder den nye husleielovens tekst med kommentarer, utdrag av lovens motiver samt en systematisk ordnet oversikt over rettsavgjørelser i husleiesaker avsagt av Høyesterett og underordnede rettsinstanser. 73

76 KOMMENTAR- UTGAVER Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Elde Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer Dette er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov for kunnskap om regelverket innenfor det psykiske helsevernet. Kommentarer til hver enkelt lovbestemmelse gir helsearbeidere et godt grunnlag for å forstå anvendelsen av loven. Forskriftene til loven og utfyllende referanser er tatt inn i boken Kr 429,- Anne Cathrine Røed Foreldelse av fordringer Kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser I bokens første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet. I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven. I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen. Boken er utstyrt med omfattende registre og vil være uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse s Kr 1349,- 74

77 NYTT I PRIVATRETTEN Nytt i privatretten utgis av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. Formålet med utgivelsen er å holde leserne informert og oppdatert på viktige områder innenfor privatretten. Artiklene i Nytt i privatretten er skrevet av landets ledende forskere innenfor privatrettslige fag. I nyhetsbrevet finner du blant annet kommentarer til aktuelle dommer, informasjon om ny lovgivning, omtale av viktige nye bøker og informasjon om konferanser og kurs. Det kommer fire utgaver av Nytt i privatretten i året. Et årsabonnement koster 570,- (2014). Studentpris er kr 285,-. Nytt i privatretten blir kun distribuert som abonnement. Abonnement bestilles per telefon: eller e-post: Et doms- og emneregister for Nytt i privatretten er tilgjengelig på forlagets nettsider. Der finner du også eldre utgaver av bladet, som er gratis tilgjengelig i pdf-format. Se 75

78 LOVER, FORSKRIFTER OG SAMLEUTGAVER Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: 76

79 Lovsamlinger

80 LOVSAMLINGER Barnehagelovsamlingen Boken er beregnet på alle som eier, driver eller jobber i barnehager. Den inneholder barnehageloven med tilhørende forskrifter, deriblant rammeplanen som detaljert beskriver hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. I tillegg består samlingen av en rekke andre lover og forskrifter det er svært viktig å ha kjennskap til s Kr 368,- Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.) Folkerettslig tekstsamling Boken er den mest brukervennlige traktatsamlingen på det norske markedet. Her får du en ajourført samling av de mest sentrale folkerettslige tekstene som gjelder for Norge, så vel innenfor generell folkerett som innenfor blant annet menneskerettigheter, internasjonal strafferett, miljørett, barnerett, kvinnerett og urfolksrett s Kr 472,- Folketrygd samleutgave 2014 (samleutgave i trygderett) Samleutgaven inneholder folketrygdloven og en hel rekke andre lover. I tillegg inneholder samlingen stortingsvedtak om avgifter mv. til folketrygden, satser for ytelser etter folketrygden, grunnbeløpet til folketrygden, samt satser for barnetrygd, kontantstøtte og stønad ved fødsel og adopsjon Kr 229,- 78

81 LOVSAMLINGER Forsvarslover Denne lovsamlingen består av i alt 34 enkeltlover som omhandler forsvar, militær, beredskap, krig og krigsskade s Kr 178,- Tor Erik Jensen (red.) Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler Lovsamlingen er ment som et arbeidsverktøy for studenter ved maritime skoler og praktikere i arbeidslivet. I samlingen er de viktigste lover, forskrifter og regler som gjelder til sjøs, tatt inn. Den norske teksten følges systematisk av engelsk oversettelse s Kr 429,- Sjøveisreglene Dette praktiske heftet inneholder de viktigste bestemmelsene du trenger for å kunne ferdes på sjøen. Egne fargeplansjer viser figurer for lanterneføring, signalflaggene og sjømerkesystemet i Norge s Kr 149,- 79

82 LOVSAMLINGER Skolelovsamlingen Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter s Kr 529,- Tolltariffen med statistisk varefortegnelse og rundskriv om visse tollettelser fra 1. januar 2014 Denne utgivelsen gir en komplett årlig oversikt over tollsatser på importerte varer, og er et helt nødvendig hjelpemiddel for alle som importerer varer til Norge og for tollmyndigheter s Kr 185,- Vegtrafikklovgivningen 2014 Lovsamlingen inneholder alle de viktigste norske lovene og forskriftene og de mest sentrale EU-reglene relatert til vegtransport. Den er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for vanlige bilister, yrkessjåfører, trafikkskoler, kjørelærere, transportbedrifter og vegmyndigheter Kr 477,- 80

83 Ordbøker

84 ORDBØKER Michal Jan Filipek, Maciej Iwanow og Romuald Iwanow Norsk-polsk polsk-norsk juridisk ordbok Juridisk fagspråk kan være vanskelig å forstå. Denne ordboken oversetter mellom polsk og norsk, samtidig som den forklarer innholdet i de juridiske begrepene der det ikke finnes tilsvarende uttrykk å oversette til. Boken er nyttig for fagfolk, bedrifter og privatpersoner som har behov for å forstå juridiske begreper på norsk og polsk s Kr 439,- Einar Hansen Bedre engelsk forretningsspråk Norsk-engelsk/Engelsk-norsk spesialordbok i økonomisk/adm. fagspråk Boken består av en ordboksdel der ordene er ordnet alfabetisk, og en oppslagsdel på både engelsk og norsk med henvisninger til ordboksdelen. Boken passer både for studenter i økonomisk utdanning og for praktikere med utstrakt bruk av engelsk fagterminologi s Kr 439,- Einar Hansen og Åge Lind Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok Ordboken tar sikte på å dekke sentrale fagspråklige felt fra makroøkonomiske termer via finans-, børs-, administrasjons- og møteterminologi til juridisk terminologi innenfor selskapsrett og privatrettslige områder. Boken vil være et nyttig hjelpemiddel for bedrifter, institusjoner, translatører og andre som arbeider med norskengelsk terminologi innen økonomi og juss s Kr 439,- 82

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for juridiskefag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap.

Cappelen Damm Akademisk. Utdanningsvitenskap. Nyheter. Utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap Nyheter Utdanningsvitenskap www.cda.no akademisk@ 21 61 66 13 Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Journalistikk og mediefag. Nyheter

Journalistikk og mediefag. Nyheter Nyheter Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Årsstudium i jus 1. 2. 3. 4. Studieplan 2008/2009 Beskrivelse Årsstudiet i jus er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Rettskilder til fots

Rettskilder til fots Rettskilder til fots - Innledning 21. august 2017 professor Hans Petter Graver førsteamamuensis Birgitte Hagland Institutt for privatrett Læringsmål Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver.

Detaljer

Rettskilder til fots

Rettskilder til fots Rettskilder til fots Innledning 23. januar 2017 Birgitte Hagland førsteamamuensis Institutt for privatrett Læringsmål for rettsstudiet - grunnlag Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i juss Studieplan 2013/2014 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Introduksjonsundervisning for JUR1511

Introduksjonsundervisning for JUR1511 Prof. Stein Evju s. 1 Introduksjonsundervisning for JUR1511 Fredag 21. september, 10.15 12.00 Torsdag 27. september, 10.15 12.00 Fredag 28. september, 10.15 12.00 Finne DB Domus Bibliotheca klikk her Auditorium

Detaljer

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand Det kollektive grunnlaget for individuell velstand SAGT OM BOKEN «Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen.

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Studieplan 2005/2006

Studieplan 2005/2006 Juss, årsstudium Beskrivelse Studieplan 2005/2006 Studiested Varighet 1 år Forkunnskaper/opptakskrav Generell studiekompetanse. Søkere som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Formell

Detaljer

NYHETER. Journalistikk og mediefag

NYHETER. Journalistikk og mediefag NYHETER 21 61 66 13 Kontakt oss 21 61 66 13 / 21 61 65 00 Besøks- og leveringssadresse: Akersgata 47/49, Oslo Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo Kristiansand: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Juridisk faglitteratur

Juridisk faglitteratur Juridisk faglitteratur Juridisk faglitteratur Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

DELRAPPORT II FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE

DELRAPPORT II FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE DELRAPPORT II FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE I Bakgrunn Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap nedsatte den 1. september 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere

Detaljer

Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok. Oslo, Universitetsforlaget 2005. 180 s. ISBN 82-15-00688-4.

Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok. Oslo, Universitetsforlaget 2005. 180 s. ISBN 82-15-00688-4. LITTERATUR Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok. Oslo, Universitetsforlaget 2005. 180 s. ISBN 82-15-00688-4. Nicolay Skarning har i en årrekke vært advokat i NHO, tilknyttet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Ni gode grunner. Finans- tilsynet. til å velge nef-kurs

Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Ni gode grunner. Finans- tilsynet. til å velge nef-kurs Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finans- Ni gode grunner tilsynet til å velge nef-kurs Erling Høyte tore bråthen Bodil næssvik Paul Henning Fjeldheim Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse Solli joachim

Detaljer

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Patentrett. Utdrag for markedsrett PDF nedlasting EPUB

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Patentrett. Utdrag for markedsrett PDF nedlasting EPUB Patentrett. Utdrag for markedsrett PDF nedlasting EPUB NEDLASTING LES PÅ NETTET Beskrivelse Författare: Are Stenvik. Kjøp Patentrett. Utdrag for markedsrett fra Cappelendamm Dette heftet er et utdrag fra

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 2. utgave, 2. opplag 2013 ISBN 978-82-05-45724-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Brødtekst: Minion

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 xxxxx Årsstudium juss Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Årsstudium i juss har en bred målgruppe både

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud A. Forskjellige perspektiver på internasjonalisering

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik Professor (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Research Professor, Humanitarian Studies, PRIO Cand. Jur UiO, LL.M, S.J.D

Detaljer

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr Innholdsangivelse Innhold Lovteksten Margtekst Nøkkelkommentarer Straffenivå Utvalgte dommer Stikkordregister omfatter en henvisning til hver lovbestemmelse med tema og side. er à jour per april 2015.

Detaljer

Seminarer familie- og arverett 2009

Seminarer familie- og arverett 2009 Seminarer familie- og arverett 2009 Tid: Torsdag 19. november 2009 kl. 15.30 17.00 Tolking av ektepakter Foreleser: Advokat Örjan Teleman, Halmstad Tid: Tirsdag 8. september 2009 kl. 15.30 17.00 1) Feriepenger

Detaljer

Seminarer familie- og arverett 2010

Seminarer familie- og arverett 2010 Seminarer familie- og arverett 2010 Tid: Tirsdag 11. mai 2010 kl. 15.30 17.00 1) Samboeres rett til uskifte. Al. 28 c: Hva inngår i uskifteboet med særlig vekt på gjenlevendes eiendeler (siste ledd). 2)

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Gjør rede for begrepene kompetanse og kompetansenorm. (b) Er kompetanse og frihet det samme? Begrunn svaret

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1 Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Ola Mestad, «Rettens kilder og anvendelse»,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon Videreutdanning i revisjon Studieplan 2007/2008 Beskrivelse Viderutdanningen i revisjon er et tilbud til studenter som allerede har gjennomført et 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon

Detaljer

Juridiske fag. Nyheter

Juridiske fag. Nyheter Kjære leser Kjære leser, Velkommen til vår digitale katalog alltid oppdatert! Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon.

Detaljer

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis Hva er Ungsinn? På Ungsinn finner du artikler om tiltak, intervensjoner, metoder og programmer en grundig

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er

Detaljer

Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016

Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016 Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016 Fagbeskrivelse Studiet gjelder inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet

Detaljer

Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater

Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater BOKANMELDELSE LÆREBOK I ERSTATNINGSRETT 6. utgave Peter Lødrup med bistand av Morten Kjelland Gyldendal Akademisk Forlag Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater 1. Generelt innledende

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Norsk internasjonal skatterett

Norsk internasjonal skatterett Mai 2011 1 Henning Naas, Christian Bruusgaard, Kristine Ilstad og Christian Svensen Universitetsforlaget 1. utg. 2011 ISBN 9788215013992 Pris kr. 1399,00 Norsk internasjonal skatterett Boken drøfter sentrale

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II Kontraktsrett I Emnekode: BRV110_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Invitasjon til temadag 20. november 2013 Næringslivet og Skatteetaten Utland Skatteadferd Personvern Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Program 0830 Velkommen Møteleder Halvor Folgerø 0840 Tøffere

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE

DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE I Bakgrunn Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap nedsatte den 1. september 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere innholdet

Detaljer

Privatrettssymposiet 2018

Privatrettssymposiet 2018 Privatrettssymposiet 2018 Institutt for privatretts nyttårssymposium 11. og 12. januar 2018 Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett (Ifp). Første symposium arrangeres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Program for samlingene knyttet til «Retten til et liv uten vold»

Program for samlingene knyttet til «Retten til et liv uten vold» Program for samlingene knyttet til «Retten til et liv uten vold» (Med forbehold om endringer). 15 studiepoeng. Første samling: 24.-26. september 2014 Onsdag 24.9.2014: Kl. 09.00: Velkommen ved prosjektleder

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Abonnement. Utdanningsforbundet. Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev

Abonnement. Utdanningsforbundet. Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev Abonnement 2014 Utdanningsforbundet Utdanning Spesialpedagogikk Første Steg Bedre Skole Yrke Nyhetsbrev hvilket abonnement passer for deg? Er du skoleleder, lærer, styrer i barnehage, barnehagelærer, rådgiver,

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Seminarer familie- og arverett 2011

Seminarer familie- og arverett 2011 Seminarer familie- og arverett 2011 Tid: Onsdag 16. november 2011 kl. 15.30 17.00 1) Pliktdel, herunder - Internasjonale tendenser - Aktuelle problemstillinger - Arvelovsutvalgets mandat 2) Ektepakter

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder Møte nr Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder 1 02,01.1201 12 Høstens program 2 09.01.12 Om etikk og moral Hanne Sofie Greve 3 16.01.12 Komitemøter 4 21.01.12 Charterfest

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Innhold. forord og takk introduksjon I a Introduksjon til forvaltningsretten I b Kilder og metode... 19

Innhold. forord og takk introduksjon I a Introduksjon til forvaltningsretten I b Kilder og metode... 19 Innhold forord og takk.... 13 introduksjon... 15 I a Introduksjon til forvaltningsretten.... 15 I b Kilder og metode... 19 kapittel 1 hva kan eller skal forvaltningen bestemme?.... 23 1.1 Innledning. Oversikt

Detaljer

Oslo, 15. april 2009 Aslak Syse

Oslo, 15. april 2009 Aslak Syse Forord til 3. utgave Det er skjedd vesentlige endringer i pasientrettighetsloven etter at den ble vedtatt for ti år siden. Loven er blitt et levende juridisk instrument i sikringen av pasienters rettsstilling.

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre. CV Belinda Taranger Ingebrigtsen Partner E-mail: bti@kluge.no UTDANNING 2004 Advokatbevilling 2002 Cand.jur. UIB ARBEIDSERFARING 2015 Partner Kluge Advokatfirma AS 2014-2015 Assosiert partner i Kluge Advokatfirma

Detaljer

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Emnet LATAM2506 gir en innføring i økonomisk utvikling i Latin-Amerika med fokus på 1900-tallet. Emnet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 2C ARBEIDSMILJØKRIMINALITET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Hvert år omkommer ca. 45 arbeidstakere

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap vedtatt 19. oktober 2016 1. Premisser for det sakkyndige arbeidet I tillegg

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

Ni gode grunner til å velge nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet

Ni gode grunner til å velge nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet Ni gode grunner til å velge nef-kurs Bodil næssvik Erling Høyte tore bråthen Paul Henning Fjeldheim Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finanstilsynet Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse Solli joachim

Detaljer