Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008"

Transkript

1 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

2 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte Alta, april 2008 Innholdsfortegnelse Timeplan Side 3 Landsmøtesak Konstituering Side 4 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2006 Side 6 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2007 Side 6 Landsmøtesak Innkomne saker Side 7 4a Regionalisering 4b Beredskap 4c Medlemskap 4d Endring av representasjonsmodell Landsmøtesak Kontingent Side 8 Landsmøtesak Plan og budsjett Side 8 Landsmøtesak Langtidsbudsjett Side 9 Landsmøtesak Vedtekter - justeringer Side 10 Landsmøtesak Valg Side 10 Vedlegg 1 Deltakerliste Landsmøtet Side 12 Vedlegg 2 Referat fra debatt Årsmelding og Regnskap Side 16 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

3 Timeplan for Landsmøtet Fredag 04. april Kl Kl Kl Registrering Åpning av landsmøtet Lunsj Kl Landsmøtet, del 1 Sak 1.08 Konstituering Sak 2.08 Årsmelding og regnskap 2006 Sak 3.08 Årsmelding og regnskap 2007 Innstilling fra valgkomiteen Kl Finnmarkopplevelser Lørdag 05. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Åpning Landsmøtet fortsetter Lunch NMF og Field Band Foundation Landsmøtet fortsetter Konsert med regionskorpset i Finnmark Festmiddag Søndag 06. april Kl Kl Kl Åpning Landsmøtet avslutter Lunsj Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

4 Landsmøtesak Konstituering A Åpning Musikkinnslag ved klarinettkvartett Åpning ved president Ulf E. Rosenberg Velkommen v/ leder i NMF Nord-Norge Alfred Stabell Musikkinnslag ved klarinettkvartett Hilsener - Ordfører i Alta, Geir Ove Bakken - Fylkesråd Finnmark fylkeskommune Kultur, næring og samferdsel, Kåre Simensen Musikkinnslag ved klarinettkvartett Åpningstale Rikets tilstand ved Ulf E. Rosenberg B Navneopprop Ved visepresident Erik Rastad C Godkjenning av innkalling Tore Karlstad NMF Sør, forslag til Landsmøtet Landsmøtet godkjenner at det er innmeldte medlemmer pr som legges til grunn for delegatfordelingen på dette Landsmøtet. Forslag fra møteledelsen om prøvevotering Stort flertall i Landsmøtesalen for forslaget. Møteledelsen Prøvevotering anses som endelig votering. Innkalling godkjent med følgende tillegg Landsmøtet godkjenner at det er innmeldte medlemmer pr som legges til grunn for delegatfordelingen på dette Landsmøtet. D Godkjenning av dagsorden og saksliste Dagsorden og saksliste godkjent E Valg av møteledelse Arild Eielsen Sigmund Olsnes Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

5 F Valg av fullmaktskomité Karin Strandheim, leder Steinar Støttum Kari Melberg NMF Hedmark/Oppland NMF Akershus NMF Rogaland Fullmaktskomiteens innstilling 87 stemmeberettigede i salen Østfold 3 delegater Akershus 7 delegater Oslo 7 delegater Hed / Opp 7 delegater Buskerud 5 delegater Sør 9 delegater Rogaland 7 delegater Hordaland 7 delegater Nord Vest 10 delegater Trøndelag 7 delegater Nord Norge 10 delegater Forbundsstyret 8 stk 87 stemmeberettigede i salen G Valg av redaksjonskomité Sofie Ringen, leder Knut Einar Dahl Vibeke Prestmo Valestrand NMF Sør NMF Trøndelag NMF Hordaland H Valg av protokollunderskrivere Eivind Krokmo Karianne Vindenes NMF Nord-Norge NMF Nordvest I Valg av referenter Arne Amland Per Einar Fon Jane Merete Jonassen Trond Brenne J Valg av reisefordelingskomité NMF sentraladministrasjon forestår reisefordeling ut fra utleverte regler/reisefordelingsskjema. Fordelingen skjer etter gjennomført landsmøte Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

6 Reisefordelingen gjelder kretsenes representanter ifølge vedtektene 4.3b. Ved bruk av egen bil regnes kr 2,- pr km. Generalsekretær kan gi talerett videre til andre i administrasjonen etter behov. Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2006 Saken ble lagt frem av Elisabeth Sundkvist og Merit Kristiansen Forbundsstyret Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2006 med kontrollkomiteens merknader. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2007 Saken ble lagt frem av Elisabeth Sundkvist og Merit Kristiansen Forbundsstyret Tilleggsforslag fra Tore Karlstad, NMF Sør 1. Nytt forbundsstyre og ny valgkomite utarbeider forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forslaget behandles og godkjennes av neste Landsmøte. 2. Det er Landsmøtet som må bestemme Forbundsstyrets honorarer Tilleggsforslag fra Eivind Hermansen, NMF Hordaland 1. Under behandling av saken om årsmelding / regnskap skal spørsmål og svar samt rettelser som kommer fram under debatten protokollføres som vedlegg. Dette vil også gjelde fremtidige Landsmøter i NMF 2. Regnskap til kretser / regioner skal være med som vedlegg til NMF sitt nasjonale regnskap 1. Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2007 med kontrollkomiteens merknader. 2. Nytt forbundsstyre og ny valgkomite utarbeider forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forslaget behandles og godkjennes av neste Landsmøte. 3. Det er Landsmøtet som må bestemme Forbundsstyrets honorarer 4. Under behandling av saken om årsmelding / regnskap skal spørsmål og svar samt rettelser som kommer fram under debatten protokollføres som vedlegg. Dette vil også gjelde fremtidige Landsmøter i NMF 5. Regnskap til kretser / regioner skal være med som vedlegg til NMF sitt nasjonale regnskap Punktene 1 4 enstemmig vedtatt Punkt 5 vedtatt 49 av 79 stemmer Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

7 Landsmøtesak 4a.2008 Regionalisering Saken ble lagt frem av Erik Rastad, Forbundsstyret. NMF Hordalands og NMF Rogalands forslag til vedtak Det opprettes en ny region slik at antallet regioner i NMF etter dette blir 8. Navnet blir region Hordaland, og kontoret plasseres i Bergen. Som en konsekvens av dette blir også Rogaland egen region, region Rogaland. Denne regionen overtar kontorer til region Vest. Landsmøtet støtter ikke forslag til vedtak i saken Regionalisering fremmet av NMF Hordaland og NMF Rogaland. 50 stemmer for Forbundsstyrets forslag til vedtak. Landsmøtesak 4b.2008 Beredskap Saken ble lagt frem av Kristoffer Sundøy, Forbundsstyret 1. Landsmøtet ber Forbundsstyret utarbeide beredskapsplaner for musikkorps. 2. Krav om beredskapsplan innarbeides i mønstervedtektene som godkjennes av Forbundsstyret. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak 4c.2008 Medlemskap Saken ble lagt fram av Lars Emil Johannessen, Forbundsstyret 1. Landsmøtet vurderer dirigenter, instruktører og styremedlemmer som viktige støttespillere og ressursgruppe for å nå Spilleglede og Fellesskap. 2. Landsmøtet fatter vedtak om obligatorisk medlemskap for styremedlemmer. 3. Gjeldende mønstervedtekter oppdateres iht. punkt Det etableres en direkte informasjonskanal og faglig fordelsprogram mot målgruppene dirigenter og instruktører. 5. Landsmøtet fatter vedtak om at korpsene pålegges å registrere sine faste dirigenter og instruktører i NMFs database. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak 4d.2008 Endring av representasjonsmodell Saken ble lagt fram av Ingolf Dragset, Forbundsstyret Forbundsstyrets forslag til vedtak 1. Landsmøtet støtter ikke NMF Sør sitt forslag om endret representasjonsmodell. 2. Landsmøtet støtter forslaget om at regionenes delegater til Landsmøtet har anledning til å være representert via fullmakt. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

8 3. Fullmakt kan gis til enhver annen delegat med stemmerett. Dog skal regionen være representert med minst 2/3 av delegatkvoten. 4. Vedtektene endres iht. punkt 2 og 3 i vedtaket. Tilleggsforslag fra Sofie Ringen, NMF Sør Forbundsstyret utarbeider forslag til en revidert representasjonsmodell som hensyntar demokrati og bruk av resurser. Denne legges frem for landsmøte i Tilleggsforslag fra Roger Lund, NMF Trøndelag Forslag til nytt punkt 3. Fullmakt kan gis til en delegat fra samme region med stemmerett. Forbundsstyret Trekker punkt 1 i forsalget. Forbundsstyret utarbeider forslag til en revidert representasjonsmodell som hensyntar demokrati og bruk av resurser. Denne legges frem for landsmøte i Førstegangs votering 43 stemmer for og 43 stemmer mot stemmelikhet. Ny votering vedtatt med 45 stemmer. Punkt 2 i Forbundsstyrets forslag falt. Punkt 3 i Forbundsstyrets forlag falt som en konsekvens av dette. Likeledes tilleggsforslaget fra Roger Lund, NMF Trøndelag. Landsmøtesak Kontingent Ynge Slettholm, direktør i Kopinor gav en kort presentasjon av Kopinor Arild Moen, presenterte forslag til framforhandlet Kopinor - avtale. Kontingentsaken ble lagt fram av Kristoffer Sundøy, Forbundsstyret. 1 Medlemskontingent musikant, driller og aspirant 230,- 2 Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og instruktører 80,- 3 Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper 250,- 4 Medlemskontingent i Musikkorpsenes Venner 250,- 5 Korpsavgift 1.500,- 6 Kontingent for ikke aktive korps, inkl lagerforsikring 2.000,- Økning av kontingentsatser vil ha tilbakevirkende kraft, og vil være gjeldende fra Enstemmig vedtatt. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

9 Landsmøtesak Plan og budsjett Saken ble lagt fram av visepresident Erik Rastad og Merit Kristiansen, Forbundsstyret. Tilleggsforslag fra Tore Karlstad, NMF Sør Forbundsstyret gis i oppgave og fullmakt å 1. splitte ut NMFs driftsbudsjett 2. utarbeide nytt budsjett der det tas høyde for organisasjonens framtidige og ambisiøse målsettinger Budsjettene distribueres regioner / kretser / landsmøtedelegater innen 31. august. 1. Landsmøte vedtar framlagte handlingsplan for perioden Landsmøte vedtar framlagte budsjett for perioden Forbundsstyret gis i oppgave og fullmakt å - splitte ut NMFs driftsbudsjett - utarbeide nytt budsjett der det tas høyde for organisasjonens framtidige og ambisiøse målsettinger Budsjettene distribueres regioner / kretser / landsmøtedelegater innen 31. august. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak Langtidsbudsjett Saken ble lagt frem av Merit Kristiansen, Forbundsstyret Tilleggsforslaget fra NMF Sør (vedtatt i sak ) legges til grunn også for langtidsbudsjettet 1. Landsmøtet vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. 2. Forbundsstyret gis i oppgave og fullmakt å - splitte ut NMFs driftsbudsjett - utarbeide nytt budsjett der det tas høyde for organisasjonens framtidige og ambisiøse målsettinger Budsjettene distribueres regioner / kretser / landsmøtedelegater innen 31. august. Enstemmig vedtatt. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

10 Landsmøtesak Vedtektene Saken ble lagt frem av Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret. Motforslag fra Kontrollkomiteen - Foreslår å opprettholde dagens tekst i 9.1 Forslag fra Sofie Ringen, NMF Sør Regionene / kretsene velger utsendinger etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent for året forut for det år landsmøtet avholdes 1. Som en konsekvens av evt. vedtak i innkomne saker , må NMFs gjeldende vedtekter justeres. 2. Landsmøtet godkjenner Forbundsstyrets forslag til endringer av 3.1 og i vedtektene Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt Forslaget om endring av 9.1 falt med 44 stemmer mot Forslag fra NMF Sør oversendes til Forbundsstyre Regionene / kretsene velger utsendinger etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent for året forut for det år landsmøtet avholdes Enstemmig vedtatt Landsmøtesak Valg Per Kvistad Uddu, president Grete Wennes, visepresident Styremedlemmer Kristoffer Sundøy Elisabeth Sundkvist Lars Emil Johannessen Trude Drevland Andreas Halvorsen Anniken Liven Varamedlemmer Merit Kristiansen Anniken Liven Ingrid L. Djupegot Trøndelag Trøndelag Hordaland Troms Akershus Hordaland Akershus Hedmark/Oppland Telemark Hedmark/Oppland Sogn og Fjordane Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

11 Ansattes representant Håvard Hinsverk, ansattes representant NMF Trøndelag Suzy Haugan, ansattes representant (vara) NMF Sør Kontrollkomiteen Lars Jørgen Hauge, leder Berthel Pettersen Dagfinn Larsen Jorunn Polsrød, varamedlem Hordaland Møre og Romsdal Østfold Telemark, Valgkomite Ulf Rosenberg, leder (ny) Sofie Ringen, medlem (ny) Jørn Stensvold, medlem Trond Elnes, medlem Roger Lund, medlem Rogaland Agder Arne Amland Per Einar Fon Jane Merete Jonassen Trond Brenne referent referent referent referent Eivind Krokmo protokollunderskriver Karianne Vindenes protokollunderskriver Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

12 Vedlegg 1 Deltakerliste Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

13 DELTAKERLISTE VED DET 31. ORDINÆRE LANDSMØTE ALTA, APRIL President Ulf-E. Rosenberg Stavanger 2 Visepresident Erik Rastad Sandefjord 3 Forbundsstyret Line Mygland Oslo 4 Forbundsstyret Elisabeth Sundkvist Tromsø 5 Forbundsstyret Ingolf Dragset Rennebu 6 Forbundsstyret Lars Emil Johannesen Nittedal 7 Forbundsstyret Merit Kristiansen Brevik 8 Forbundsstyret Åse Espevik Bergen 9 Generalsekretær Arild Moen Nøtterøy 10 Kontrollkomiteen Lars Jørgen Hauge Vennesla 11 Kontrollkomiteen Berthel Pettersen Ålesund 12 Kontrollkomiteen Dagfinn Larsen Råde 13 Valgkomiteen Lovisa Midtbø Masfjorden 14 NMF Østfold Elisabeth S. Gundersen Tenor 15 NMF Østfold Ann Kristin Adolfsen Halden 16 NMF Østfold Kaja Langstøyl Spydeberg 17 NMF Akershus Steinar Støttum Ski 18 NMF Akershus Bård-Einar Moe Oppegård 19 NMF Akershus Nils A Kaltenborn Lillestrøm 20 NMF Akershus Alf Olsen Ski 21 NMF Akershus Tove Haukedalen Hønefoss 22 NMF Akershus Trond Helge Nilsen Solbergmoen 23 NMF Akershus Andreas Halvorsen Fjellhamar 24 NMF Oslo Katrin Meløy Oslo 25 NMF Oslo Morten Skaarer Oslo 26 NMF Oslo Harald E. Berger Oslo 27 NMF Oslo Lena E. Dahl Oslo 28 NMF Oslo Svein Erik Bakken Oslo 29 NMF Oslo Arne Holhjem Oslo 30 NMF Oslo Jan Bunes Askim 31 NMF Hedmark/Oppland Ole Morten Østerhagen Brumunddal 32 NMF Hedmark/Oppland Karin Strandheim Lillehammer 33 NMF Hedmark/Oppland Bjørn Erik Beitnes Oslo 34 NMF Hedmark/Oppland Asle Flesjø Fåberg 35 NMF Hedmark/Oppland Marte Furuheim Paulsen Lillehammer 36 NMF Hedmark/Oppland Anniken K. Liven Løten 37 NMF Hedmark/Oppland Geir Helmersen Stange 38 NMF Buskerud Lillian Bjerke Hallingby 39 NMF Buskerud Arild Hansen Drammen 40 NMF Buskerud Hans Bernhard Solli Hokksund 41 NMF Sør Sofie E. Ringen Kristiansand 42 NMF Sør Gøril Larsen Nodeland 43 NMF Sør Olav Havstad Porsgrunn 44 NMF Sør Kjell Arvid Polsrød Porsgrunn 45 NMF Sør Tore Karlstad Risør 46 NMF Sør Liv Eide Larvik 47 NMF Sør Kathrine Gunstad Porsgrunn 48 NMF Rogaland Dag Rune Qvam Stavanger Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

14 49 NMF Rogaland Liv Elgheim Bryne 50 NMF Rogaland Kari Melberg Stavanger 51 NMF Rogaland Henning Haaland Sandnes 52 NMF Rogaland Tore Bjørkheim Sandnes 53 NMF Rogaland Gro Førre Haugesund 54 NMF Rogaland Jorunn Jacobsen Haugesund 55 NMF Hordaland Eirik Helland Vågseidet 56 NMF Hordaland Eivind Hermansen Fana 57 NMF Hordaland Anne-Berit Kolås Frekhaug 58 NMF Hordaland Birthe Ørbeck-Lomheim Rådal 59 NMF Hordaland Nina Rolland Nyborg 60 NMF Hordaland Vibeke Prestmo Valestrand Hosteland 61 NMF Hordaland Øyvind Erga Skjeseth Bergen 62 NMF Nordvest Karianne Schmidt Vindenes Leikanger 63 NMF Nordvest Terje Eiken Ulsteinvik 64 NMF Nordvest Bjørn Ståle Sildnes Eide 65 NMF Nordvest Grete Sjøhagen Nedrebø Straumsnes 66 NMF Nordvest Caroline Øien Fiksdal Langevåg 67 NMF Nordvest l Marius Aardal Trondheim 68 NMF Nordvest Jan Sindre Hamre Bergen 69 NMF Nordvest Ingrid Djupegot Sandane 70 NMF Trøndelag Egil Kristiansen Stjørdal 71 NMF Trøndelag Knut Einar Dahl Ranheim 72 NMF Trøndelag Ann-Kristin Alstad Reinås Åsen 73 NMF Trøndelag Bjørn Skagen Orkanger 74 NMF Trøndelag Bjørn Størvold Oppdal 75 NMF Trøndelag Marianne Øksnes Dalheim Trondheim 76 NMF Trøndelag Roger Lund Sandstad 77 NMF Nord-Norge Alfred Stabell Havøysund 78 NMF Nord-Norge Eivind Krokmo Mo 79 NMF Nord-Norge Bjørn Pedersen Berlevåg 80 NMF Nord-Norge Berit Bottolfsen Bardufoss 81 NMF Nord-Norge Louise Krupka Tromsø 82 NMF Nord-Norge Ivar Skogstad Dverberg 83 NMF Nord-Norge Kirsti Pettersen Stamsund 84 NMF Nord-Norge June-Hege Adolfsen Bodø 85 NMF Nord-Norge Hege Arntsen Bodø OBSERVATØRER NMF Forbundsstyret Kristoffer Sundøy Trondheim NMF Forbundsstyret Per Lorentz Milotzki Bergen NMF Østfold Tina L. Andersen Fredrikstad NMF Østfold Anita Øvrebø Mysen NMF Buskerud Christoffer Tyrbring-Nilsen Steinberg NMF Buskerud Steffen Granli Mjøndalen NMF Viken Nina Ekjord Øyen Nesodden NMF Viken Per-Olaf Winge Oslo NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker Brøttum NMF Hedmark/Oppland Kristin Børresen Lillehammer NMF Hedmark/Oppland Tor Ingar Storsveen Hernes NMF Sør Truls Bonden Sandefjord NMF Sør/Unge i Teten Hilde Vedvik Thomassen Nøtterøy NMF Sør Per Einar Fon Hvittingfoss Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

15 NMF Vest Jane Merete Jonassen Sandnes NMF Rogaland Eli Olaussen Sandnes NMF Rogaland Kjell Staveland Haugesund NMF Nordvest Trond Brenne Molde NMF Trøndelag Geir Ulseth Stjørdal NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar Tromsø NMF sentralt Håkon Mogstad Bergen NMF sentralt Arne Amland Bergen NMF sentralt Stig Ryland Fjell NMF sentralt Anita Finnebråten Askøy NMF sentralt Erlend Veland Thorsen Frekkhaug NMF sentralt Silvelin Havnevik Bergen NMF sentralt Karl Ole Midtbø Os NMF sentralt Birgit Berg-Olsen Bergen NMF sentralt Tone Sæle Bergen Unge i Teten Lene Lundervold Haugesund GJESTER Aust Agder fylkeskommune Arild Eielsen Grimstad Hordaland fylkeskommune Sigmund Olsnes Bergen Alta kommune Geir Ove Bakken Alta Alta kommune Roy Allan Hansen m/følge Alta Finnmark fylkeskommune Kåre Simensen Alta Norsk musikkråd Morten Hagevik Oslo Kopinor Yngve Slettholm Oslo MFO Nord-Norge Hans Stapnes Vadsø Alta Musikkorps Elin Linne Alta Field Band Foundation Retha Cilliers Durban Field Band Foundation Herman Mashaba Johannesburg Field Band Foundation Nolubabalo Piyose Toneheim Field Band Foundation Moira Thomas Toneheim Field Band Foundation Peter Wonci Toneheim Field Band Foundation Phumezo Hlanganise Toneheim Sølvtrompetinnehaver Jan Eriksen Oslo Sølvtrompetinnehaver Knut Løken Eiksmarka Sølvtrompetinnehaver Idar Liverød Sandefjord Per Kristian Uddu Trondheim Grethe Wennes Trondheim Trude Drevland Bergen Andreas Halvorsen Nittedal Bjarne Haug Thesen Nord-Odal Ole Christian Mørk Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

16 Vedlegg 2 Spørsmål og svar i debatten rundt behandlingen av Årsmelding og regnskap. Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

17 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2006 Innledning årsmeldingen ved Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret. Riktig versjon av kapittel 1 og 2 ettersendt delegatene 31. mars Forbundsstyret beklager at feil versjon av årsmeldingen har gått i trykken og er sendt ut til delegatene. Nils Kaltenborn, NMF Viken Det er mange trykk- og skrivefeil i begge årsmeldingene 105 og 110 småfeil. Det kan synes som bagateller, men når de blir mange nok er det ikke bagateller lenger. Anbefaler at Landsmøtet anmoder Forbundsstyret å bruke mer tid på årsmeldingene og tilbyr seg fortsatt å være korrekturleser. Framsatte følgende forslag til Landsmøtet Årsmeldingen er igjen preget av feil i retning av språkbruk, analogi og skrivefeil. Landsmøtet anmoder administrasjonen og styret om å prioritere utarbeidelse av årsmeldinger høyere i framtiden. Forslaget til Nils Kaltenborn ble ikke votert over, men legges ved som vedlegg til protokollen. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Forbundsstyret er enig at det er beklagelig med mange trykk- og skrivefeil i årsmeldingene. Forbundsstyret tar til seg anmodningen og takker for tilbudet om korrekturlesning. Eivind Hermansen, NMF Hordaland Viser til oversendelsesforslag fra Landsmøtet i Molde der det ble bedt om at man skulle jobbe for å utdele kongepokal hvert år til vinneren av både NM brass og NM janitsjar. Hva er gjort? Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Forbundsstyret er ikke kommet videre i denne saken. Eivind Hermansen, NMF Hodaland, framsatte følgende forslag 1. Under behandling av saken om årsmelding / regnskap skal spørsmål og svar samt rettelser som kommer fram under debatten protokollføres som vedlegg. Dette vil også gjelde fremtidige Landsmøter i NMF 2. Regnskap til kretser / regioner skal være med som vedlegg til NMF sitt nasjonale regnskap Hans Bernhard Solli, NMF Buskerud Årsmelding 2007 s 8, organisasjonsutvikling står det følgende; På tillitsvalgtsiden er det nå bare NMF Viken og NMF Vest som ikke er regionalisert, men også der er det tett samarbeid i regionrådene. Kretsene i Viken ber om en presisering av denne formuleringen, da den kan oppfattes som en nivåvurdering av samarbeidsformer. Kretsene i Viken vil i tillegg be om å få protokollert at Landsmøtevedtaket i OU-saken fra 2006 følges og at alle vedtak i forbindelse med dette dokumentet blir fulgt, slik det var enighet om på Landsmøtet i Molde. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

18 Forbundsstyret ser ikke på ordlyden som en nivåvurdering av samarbeidsformer, men en beskrivelse av den faktiske situasjonen. OU-vedtaket sier at det dannes sju regioner og NMF Viken og NMF Vest har valgt å benytte overgangsordningen. Forbundsstyret forholder seg til de vedtak som ble fattet på Landsmøtet i Molde. Tore Karlstad, NMF Sør 1) Henviser til Landsmøtesak 7E 06, forskning på NMF som medlemsorganisasjon og ungdomskriminalitet. 2) Viser til OU-saken punkt 9 generelt der det står at; Roller, myndighet, oppgaver og ansvar skal avklares på alle nivå i NMF. Hva er gjort her i forhold til valgkomiteen? Det er rimelig at retningslinjene for valgkomiteen godkjennes av Landsmøtet. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Angående forskning så vil jeg vise til høringsuttalelse fra NMF til Frivillighetsmeldingen der NMF er positiv til at stortingsmeldingen varsler økt satsing på forskning på frivillighet. NMF ivaretar også dette spørsmålet gjennom sitt medlemskap i Frivillighet Norge som har på agendaen å bidra til økt kunnskap om frivillighet. Angende valgkomiteens retningslinjer har ikke Forbundsstyret gjort noen utredninger og forholder seg til vedtektenes beskrivelse i 9.2 Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter 4.4, samt vedtak i OU-saken 1 Forbundsstyrets sammensetning som sier at styret skal bestå av personer valgt ut fra kompetanse. Det skal bestrebes å få en geografisk, faglig, kjønns- og aldersmessig fordeling. Nina Rolland, NMF Hordaland Viser til årsmelding side 38 der Ulriken Janitsjar er oppført med Rogaland som tilhørlighet, skal være Hordaland. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Forbundsstyret beklager NMF Østfold Hvilke tiltak har Forbundsstyret tenkt å igangsette for å oppnå begeistrede medlemmer? Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Dette er noe vi alle tillitsvalgte jobber med hele tiden. Viser til handlingsplanen som skal vedtas og være retningsgivende for kommende periode. Eivind Hermansen, NMF Hordaland I årsmeldingen for 2007 er det skrevet følgende; Flere regioner og kretser skylder betydelige beløp til NMF nasjonalt, og dette er viet særlig oppmerksomhet i arbeidet med å rette opp økonomien. Vi vil ha en oversikt over hvilke regioner og kretser dette gjelder. Vi vil også vite hvilke beløp som regionene og kretsene skylder NMF nasjonalt. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Dette er ivaretatt av administrasjonen og det er utarbeidet nedbetalingsplaner for de region/kretser det gjelder. Beløpet fremkommer som utestående fordringer region/kretser i regnskapet og fremkommer spesifikt i den enkelte region/krets regnskap. Det har tidligere Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

19 ikke vært tradisjon for at regionenes/kretsenes regnskap behandles av Landsmøtet. Det er også slik at region/kretsenes regnskaper ikke er ferdig revidert før i disse dager og er ergo ikke behandlet i region/kretsstyrene før fristen for utsendelse av landsmøtepapirer i henhold til vedtektene. Spørsmålet er også tatt opp direkte med administrasjonen og svart opp av administrasjonssjefen. Innledning regnskap ved Merit Kristiansen, Forbundsstyret Forbundsstyrets forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2006 med kontrollkomiteens merknader. Prøvevotering 60 stk stemte for og 19 stk stemte imot Dag Rune Qvam, NMF Rogaland Dag Rune Qvam gav uttrykk for at en ikke kunne godkjenne regnskapet, når en ikke hadde fått svar på spørsmålene. Utsettelse av avstemming Møteledelsen utsatte endelig avstemming til lørdag morgen, slik at det var mulig å få gitt tilbakemelding på spørsmålene. Merit Kristiansen besvarte spørsmålene til Regnskap 2006 Tore Karlstad, NMF Sør Hvilke tiltak er satt i verk for at en skal ha tiltro til at en har bedre kontroll i dag. Ber om en forklaring på overskridelsene. Alf Olsen, NMF Akershus Et tap på 2,5 mill er dramatisk. Ber om en forklaring på hva som var årsaken til dette. Delegaten fremsatte en rekke spørsmål på kontonivå. Svar Merit Kristiansen, Forbundsstyret 1. De offentlige tilskuddene er faktisk 1,7 mill. høyere enn budsjettert. Burde mao være en positiv forklaringsvariabel Svar Ja, det stemmer. Likevel er det en nedgang fra 2005 til 2006 på kr Offentlige tilskudd har ikke vært overbudsjettert som en ser av spesifikasjonen til regnskapet. Budsjettet burde vært revidert, men det ble det ikke. 2. Budsjettet viser påmeldingsavgifter på 2 mill, billettinntekter på 1,7 mill. og andre arr.inntekter på 0,8 mill. Totalt 4,5 mill. mot faktisk regnskap på Er arrangementet ikke gjennomført? Kommentarer? Svar NM-arrangementene er nå ført inn i arrangør- krets/regionsregnskap, noe som har ført til lavere inntekter på disse postene. Jfr. Også 7050, andre arrangementskostnader som er halvert i forhold til budsjett. Kun solist/ensemble og NM-skolekorps er ført i nasjonalt regnskap. Mao. Er det ikke prosjekter som ikke er gjennomført, men en endring av regnskapsføringen. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

20 3. Reiseaktiviteter og reisekostnader er budsjettert 1,5 mill. lavere enn faktiske tall, og enn hva de var i Altså må man ha planlagt vesentlig lavere aktivitet. Faktisk ble de høyere enn i Svar Det var en unntakstilstand i 2006 med mange rekrutteringsrunder (jfr. Også en av våre årsaksforklaringer). Det medførte en del reising. I tillegg var ikke budsjettet i utgangspunktet realistisk. 4. Påpeker at forbundsstyret utarbeider og fremmer budsjettet for landmøtets behandling og vedtak. Tallene i regnskapet viser at at styret enten bevisst har budsjettert med inntekter som visste at ikke ville komme, og med driftskostnader man vet er for lave. Eller så har FS bevisst valgt å ikke følge budsjettet. Dette siste er jo det som faktisk har skjedd. Kritikkverdig og ansvarspådragende. Ber om kommentar på aktivitetsbortfallet (er kommentert) samt styrets kommentar til sitt ansvar for å påse til enhvert tid at virksomheten er administrativt innrettet slik at man har kontroll Svar Det er ikke bevisst under- og overbudsjetteringer. Det er heller ikke bevisste valg på å ikke følge budsjettet. Budsjettet har vist seg å være urealistisk. Så det er vel heller ubevisste handlinger, og budsjettet burde vært revidert. Ja, det er kritikkverdig at ikke vi så dette og var bevisste på feilbudsjetteringen. Ansvarspådragende er vi fullt klar over at det er. Jeg minner om tiltaket vi gjorde pga. bevisstheten om styrets handlingsplikt. Det viser at vi tok ansvar, dog sent. Som tidligere sagt er det iverksatt tiltak, nettopp fordi styret er veldig klar over sitt økonomiske ansvar. 5. Hvilke tall i 2006 relaterer seg til svikt i rutiner regnskap og oppfølging av regnskapsføring. Svar Ingen direkte tall, men det er en årsak til at vi for sent oppdaget at resultatet var så dårlig. Dårlig oppfølging gjorde at vi ikke kunne stole på tallene som ble lagt fram på styremøtene. Underskuddet kom således overraskende på oss da det var klart for Vi fikk nok også for sjeldent rapporter om regnskapet. Nå er et av tiltakene at vi skal ha regnskapsrapporter til hvert styremøte, for å være sikker på at alt er under kontroll. Noe det er. 6. Når var sak 17/2007 Svar Det var i junimøtet før ledersamlingen. Det var møtet der 2006 regnskapet ble behandlet. Eirik Helland, NMF Hordaland Tallene samsvarer ikke mellom regnskap 2006 og Er dette riktig, eller er det trykkfeil? Spørsmålene er levert skrift til dirigentbordet. Svar Merit Kristiansen, Forbundsstyret Eirik Helland, Hordaland 1. Note 2 lønn i 2006 og Refusjon kretser og summering av det. Hvilke poster består det av? Er konto 5040, 5050 og 5450 i Dette stemmer ikke med 2005 og Hvordan fremkommer tallene der? Svar Feil i noten i Det andre Alle noteopplysninger er basert på regnskapstall. Notene lages ikke uavhengig av regnskapet, så dersom det er avvik i forhold til regnskapet, er det Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

21 enten feil i noten eller det er andre tall som også er med i summeringen. I 2005 er differansen kr , som er konto I 2006 mangler konto 5450, kr mangler Mao. har ikke revisor vært konsekvent ved oppsett av noten, men faktiske tall stemmer regnskap Note 2 revisjonshonorar kr ekskl. mva. Men i konto 6700 står det kr Svar Det står i note 2. Jfr for andre tjenester. Dvs i diff. I forhold til konto Det samme gjelder her som for punktet over. Tallene i regnskapet er det som gjelder. Noten er basert på dette. Det kan være de ligger i konto Mer detaljert kan vi ikke gå uten å gå inn på bilagsnivå. Ser ikke hensikten i det regnskap Kjøp IT drift, konto 6410 kr i note 1 står det kr 0. Svar Ikke alle IT kostnader kan balanseføres. Det er kun balanserførte kostnader som vises i note 1. Kostnadsførte beløp skal ikke inn som tilgang i note 1. Dette har med fordeling av kostnader å gjøre. Det er kun investeringer etter nærmere bestemte regler som kan aktiveres og skal avskrives over reell levetid. Jfr. notehenvisning som er til balansen og avskrivninger i resultatet regnskap 6430, programvare note 1 står det 0 på tilgang. Svar Jfr. forrige svar. Samme her regnskapet Tilskudd jfr. note 6. Kr mottatt minus kr Kr er utbetalt til korpsene. Det gjenstår da kr i diff. Svar Dette er økning av klagepott, jfr. konto 2412 i balansen. Den blir overført til neste år dersom det ikke kommer inn klager. I tillegg avsettes det også i Vedr. instrumentfond og spesifisering i resultatregnskapet. Dette har kun vært ført over balansen. Det bør vises i resultatet på lik linje som VO og frifond. Tas til etterretning for Hva er forskjellen på konto 4313 og 4510? Svar Konto 4313 skal brukes til aspirantsekker, mens konto 4510 er profileringsartikler osv. Med dette håper jeg vi kan begynne å se framover og bruke tiden på saker som også gjelder framtiden. Vi har lært av fortiden, og kunnskapen benyttes i framtiden. Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2006 med kontrollkomiteens merknader. Enstemmig vedtatt Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer