Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008"

Transkript

1 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

2 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte Alta, april 2008 Innholdsfortegnelse Timeplan Side 3 Landsmøtesak Konstituering Side 4 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2006 Side 6 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2007 Side 6 Landsmøtesak Innkomne saker Side 7 4a Regionalisering 4b Beredskap 4c Medlemskap 4d Endring av representasjonsmodell Landsmøtesak Kontingent Side 8 Landsmøtesak Plan og budsjett Side 8 Landsmøtesak Langtidsbudsjett Side 9 Landsmøtesak Vedtekter - justeringer Side 10 Landsmøtesak Valg Side 10 Vedlegg 1 Deltakerliste Landsmøtet Side 12 Vedlegg 2 Referat fra debatt Årsmelding og Regnskap Side 16 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

3 Timeplan for Landsmøtet Fredag 04. april Kl Kl Kl Registrering Åpning av landsmøtet Lunsj Kl Landsmøtet, del 1 Sak 1.08 Konstituering Sak 2.08 Årsmelding og regnskap 2006 Sak 3.08 Årsmelding og regnskap 2007 Innstilling fra valgkomiteen Kl Finnmarkopplevelser Lørdag 05. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Åpning Landsmøtet fortsetter Lunch NMF og Field Band Foundation Landsmøtet fortsetter Konsert med regionskorpset i Finnmark Festmiddag Søndag 06. april Kl Kl Kl Åpning Landsmøtet avslutter Lunsj Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

4 Landsmøtesak Konstituering A Åpning Musikkinnslag ved klarinettkvartett Åpning ved president Ulf E. Rosenberg Velkommen v/ leder i NMF Nord-Norge Alfred Stabell Musikkinnslag ved klarinettkvartett Hilsener - Ordfører i Alta, Geir Ove Bakken - Fylkesråd Finnmark fylkeskommune Kultur, næring og samferdsel, Kåre Simensen Musikkinnslag ved klarinettkvartett Åpningstale Rikets tilstand ved Ulf E. Rosenberg B Navneopprop Ved visepresident Erik Rastad C Godkjenning av innkalling Tore Karlstad NMF Sør, forslag til Landsmøtet Landsmøtet godkjenner at det er innmeldte medlemmer pr som legges til grunn for delegatfordelingen på dette Landsmøtet. Forslag fra møteledelsen om prøvevotering Stort flertall i Landsmøtesalen for forslaget. Møteledelsen Prøvevotering anses som endelig votering. Innkalling godkjent med følgende tillegg Landsmøtet godkjenner at det er innmeldte medlemmer pr som legges til grunn for delegatfordelingen på dette Landsmøtet. D Godkjenning av dagsorden og saksliste Dagsorden og saksliste godkjent E Valg av møteledelse Arild Eielsen Sigmund Olsnes Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

5 F Valg av fullmaktskomité Karin Strandheim, leder Steinar Støttum Kari Melberg NMF Hedmark/Oppland NMF Akershus NMF Rogaland Fullmaktskomiteens innstilling 87 stemmeberettigede i salen Østfold 3 delegater Akershus 7 delegater Oslo 7 delegater Hed / Opp 7 delegater Buskerud 5 delegater Sør 9 delegater Rogaland 7 delegater Hordaland 7 delegater Nord Vest 10 delegater Trøndelag 7 delegater Nord Norge 10 delegater Forbundsstyret 8 stk 87 stemmeberettigede i salen G Valg av redaksjonskomité Sofie Ringen, leder Knut Einar Dahl Vibeke Prestmo Valestrand NMF Sør NMF Trøndelag NMF Hordaland H Valg av protokollunderskrivere Eivind Krokmo Karianne Vindenes NMF Nord-Norge NMF Nordvest I Valg av referenter Arne Amland Per Einar Fon Jane Merete Jonassen Trond Brenne J Valg av reisefordelingskomité NMF sentraladministrasjon forestår reisefordeling ut fra utleverte regler/reisefordelingsskjema. Fordelingen skjer etter gjennomført landsmøte Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

6 Reisefordelingen gjelder kretsenes representanter ifølge vedtektene 4.3b. Ved bruk av egen bil regnes kr 2,- pr km. Generalsekretær kan gi talerett videre til andre i administrasjonen etter behov. Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2006 Saken ble lagt frem av Elisabeth Sundkvist og Merit Kristiansen Forbundsstyret Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2006 med kontrollkomiteens merknader. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2007 Saken ble lagt frem av Elisabeth Sundkvist og Merit Kristiansen Forbundsstyret Tilleggsforslag fra Tore Karlstad, NMF Sør 1. Nytt forbundsstyre og ny valgkomite utarbeider forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forslaget behandles og godkjennes av neste Landsmøte. 2. Det er Landsmøtet som må bestemme Forbundsstyrets honorarer Tilleggsforslag fra Eivind Hermansen, NMF Hordaland 1. Under behandling av saken om årsmelding / regnskap skal spørsmål og svar samt rettelser som kommer fram under debatten protokollføres som vedlegg. Dette vil også gjelde fremtidige Landsmøter i NMF 2. Regnskap til kretser / regioner skal være med som vedlegg til NMF sitt nasjonale regnskap 1. Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2007 med kontrollkomiteens merknader. 2. Nytt forbundsstyre og ny valgkomite utarbeider forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forslaget behandles og godkjennes av neste Landsmøte. 3. Det er Landsmøtet som må bestemme Forbundsstyrets honorarer 4. Under behandling av saken om årsmelding / regnskap skal spørsmål og svar samt rettelser som kommer fram under debatten protokollføres som vedlegg. Dette vil også gjelde fremtidige Landsmøter i NMF 5. Regnskap til kretser / regioner skal være med som vedlegg til NMF sitt nasjonale regnskap Punktene 1 4 enstemmig vedtatt Punkt 5 vedtatt 49 av 79 stemmer Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

7 Landsmøtesak 4a.2008 Regionalisering Saken ble lagt frem av Erik Rastad, Forbundsstyret. NMF Hordalands og NMF Rogalands forslag til vedtak Det opprettes en ny region slik at antallet regioner i NMF etter dette blir 8. Navnet blir region Hordaland, og kontoret plasseres i Bergen. Som en konsekvens av dette blir også Rogaland egen region, region Rogaland. Denne regionen overtar kontorer til region Vest. Landsmøtet støtter ikke forslag til vedtak i saken Regionalisering fremmet av NMF Hordaland og NMF Rogaland. 50 stemmer for Forbundsstyrets forslag til vedtak. Landsmøtesak 4b.2008 Beredskap Saken ble lagt frem av Kristoffer Sundøy, Forbundsstyret 1. Landsmøtet ber Forbundsstyret utarbeide beredskapsplaner for musikkorps. 2. Krav om beredskapsplan innarbeides i mønstervedtektene som godkjennes av Forbundsstyret. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak 4c.2008 Medlemskap Saken ble lagt fram av Lars Emil Johannessen, Forbundsstyret 1. Landsmøtet vurderer dirigenter, instruktører og styremedlemmer som viktige støttespillere og ressursgruppe for å nå Spilleglede og Fellesskap. 2. Landsmøtet fatter vedtak om obligatorisk medlemskap for styremedlemmer. 3. Gjeldende mønstervedtekter oppdateres iht. punkt Det etableres en direkte informasjonskanal og faglig fordelsprogram mot målgruppene dirigenter og instruktører. 5. Landsmøtet fatter vedtak om at korpsene pålegges å registrere sine faste dirigenter og instruktører i NMFs database. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak 4d.2008 Endring av representasjonsmodell Saken ble lagt fram av Ingolf Dragset, Forbundsstyret Forbundsstyrets forslag til vedtak 1. Landsmøtet støtter ikke NMF Sør sitt forslag om endret representasjonsmodell. 2. Landsmøtet støtter forslaget om at regionenes delegater til Landsmøtet har anledning til å være representert via fullmakt. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

8 3. Fullmakt kan gis til enhver annen delegat med stemmerett. Dog skal regionen være representert med minst 2/3 av delegatkvoten. 4. Vedtektene endres iht. punkt 2 og 3 i vedtaket. Tilleggsforslag fra Sofie Ringen, NMF Sør Forbundsstyret utarbeider forslag til en revidert representasjonsmodell som hensyntar demokrati og bruk av resurser. Denne legges frem for landsmøte i Tilleggsforslag fra Roger Lund, NMF Trøndelag Forslag til nytt punkt 3. Fullmakt kan gis til en delegat fra samme region med stemmerett. Forbundsstyret Trekker punkt 1 i forsalget. Forbundsstyret utarbeider forslag til en revidert representasjonsmodell som hensyntar demokrati og bruk av resurser. Denne legges frem for landsmøte i Førstegangs votering 43 stemmer for og 43 stemmer mot stemmelikhet. Ny votering vedtatt med 45 stemmer. Punkt 2 i Forbundsstyrets forslag falt. Punkt 3 i Forbundsstyrets forlag falt som en konsekvens av dette. Likeledes tilleggsforslaget fra Roger Lund, NMF Trøndelag. Landsmøtesak Kontingent Ynge Slettholm, direktør i Kopinor gav en kort presentasjon av Kopinor Arild Moen, presenterte forslag til framforhandlet Kopinor - avtale. Kontingentsaken ble lagt fram av Kristoffer Sundøy, Forbundsstyret. 1 Medlemskontingent musikant, driller og aspirant 230,- 2 Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og instruktører 80,- 3 Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper 250,- 4 Medlemskontingent i Musikkorpsenes Venner 250,- 5 Korpsavgift 1.500,- 6 Kontingent for ikke aktive korps, inkl lagerforsikring 2.000,- Økning av kontingentsatser vil ha tilbakevirkende kraft, og vil være gjeldende fra Enstemmig vedtatt. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

9 Landsmøtesak Plan og budsjett Saken ble lagt fram av visepresident Erik Rastad og Merit Kristiansen, Forbundsstyret. Tilleggsforslag fra Tore Karlstad, NMF Sør Forbundsstyret gis i oppgave og fullmakt å 1. splitte ut NMFs driftsbudsjett 2. utarbeide nytt budsjett der det tas høyde for organisasjonens framtidige og ambisiøse målsettinger Budsjettene distribueres regioner / kretser / landsmøtedelegater innen 31. august. 1. Landsmøte vedtar framlagte handlingsplan for perioden Landsmøte vedtar framlagte budsjett for perioden Forbundsstyret gis i oppgave og fullmakt å - splitte ut NMFs driftsbudsjett - utarbeide nytt budsjett der det tas høyde for organisasjonens framtidige og ambisiøse målsettinger Budsjettene distribueres regioner / kretser / landsmøtedelegater innen 31. august. Enstemmig vedtatt Landsmøtesak Langtidsbudsjett Saken ble lagt frem av Merit Kristiansen, Forbundsstyret Tilleggsforslaget fra NMF Sør (vedtatt i sak ) legges til grunn også for langtidsbudsjettet 1. Landsmøtet vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid. 2. Forbundsstyret gis i oppgave og fullmakt å - splitte ut NMFs driftsbudsjett - utarbeide nytt budsjett der det tas høyde for organisasjonens framtidige og ambisiøse målsettinger Budsjettene distribueres regioner / kretser / landsmøtedelegater innen 31. august. Enstemmig vedtatt. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

10 Landsmøtesak Vedtektene Saken ble lagt frem av Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret. Motforslag fra Kontrollkomiteen - Foreslår å opprettholde dagens tekst i 9.1 Forslag fra Sofie Ringen, NMF Sør Regionene / kretsene velger utsendinger etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent for året forut for det år landsmøtet avholdes 1. Som en konsekvens av evt. vedtak i innkomne saker , må NMFs gjeldende vedtekter justeres. 2. Landsmøtet godkjenner Forbundsstyrets forslag til endringer av 3.1 og i vedtektene Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt Forslaget om endring av 9.1 falt med 44 stemmer mot Forslag fra NMF Sør oversendes til Forbundsstyre Regionene / kretsene velger utsendinger etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent for året forut for det år landsmøtet avholdes Enstemmig vedtatt Landsmøtesak Valg Per Kvistad Uddu, president Grete Wennes, visepresident Styremedlemmer Kristoffer Sundøy Elisabeth Sundkvist Lars Emil Johannessen Trude Drevland Andreas Halvorsen Anniken Liven Varamedlemmer Merit Kristiansen Anniken Liven Ingrid L. Djupegot Trøndelag Trøndelag Hordaland Troms Akershus Hordaland Akershus Hedmark/Oppland Telemark Hedmark/Oppland Sogn og Fjordane Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

11 Ansattes representant Håvard Hinsverk, ansattes representant NMF Trøndelag Suzy Haugan, ansattes representant (vara) NMF Sør Kontrollkomiteen Lars Jørgen Hauge, leder Berthel Pettersen Dagfinn Larsen Jorunn Polsrød, varamedlem Hordaland Møre og Romsdal Østfold Telemark, Valgkomite Ulf Rosenberg, leder (ny) Sofie Ringen, medlem (ny) Jørn Stensvold, medlem Trond Elnes, medlem Roger Lund, medlem Rogaland Agder Arne Amland Per Einar Fon Jane Merete Jonassen Trond Brenne referent referent referent referent Eivind Krokmo protokollunderskriver Karianne Vindenes protokollunderskriver Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

12 Vedlegg 1 Deltakerliste Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

13 DELTAKERLISTE VED DET 31. ORDINÆRE LANDSMØTE ALTA, APRIL President Ulf-E. Rosenberg Stavanger 2 Visepresident Erik Rastad Sandefjord 3 Forbundsstyret Line Mygland Oslo 4 Forbundsstyret Elisabeth Sundkvist Tromsø 5 Forbundsstyret Ingolf Dragset Rennebu 6 Forbundsstyret Lars Emil Johannesen Nittedal 7 Forbundsstyret Merit Kristiansen Brevik 8 Forbundsstyret Åse Espevik Bergen 9 Generalsekretær Arild Moen Nøtterøy 10 Kontrollkomiteen Lars Jørgen Hauge Vennesla 11 Kontrollkomiteen Berthel Pettersen Ålesund 12 Kontrollkomiteen Dagfinn Larsen Råde 13 Valgkomiteen Lovisa Midtbø Masfjorden 14 NMF Østfold Elisabeth S. Gundersen Tenor 15 NMF Østfold Ann Kristin Adolfsen Halden 16 NMF Østfold Kaja Langstøyl Spydeberg 17 NMF Akershus Steinar Støttum Ski 18 NMF Akershus Bård-Einar Moe Oppegård 19 NMF Akershus Nils A Kaltenborn Lillestrøm 20 NMF Akershus Alf Olsen Ski 21 NMF Akershus Tove Haukedalen Hønefoss 22 NMF Akershus Trond Helge Nilsen Solbergmoen 23 NMF Akershus Andreas Halvorsen Fjellhamar 24 NMF Oslo Katrin Meløy Oslo 25 NMF Oslo Morten Skaarer Oslo 26 NMF Oslo Harald E. Berger Oslo 27 NMF Oslo Lena E. Dahl Oslo 28 NMF Oslo Svein Erik Bakken Oslo 29 NMF Oslo Arne Holhjem Oslo 30 NMF Oslo Jan Bunes Askim 31 NMF Hedmark/Oppland Ole Morten Østerhagen Brumunddal 32 NMF Hedmark/Oppland Karin Strandheim Lillehammer 33 NMF Hedmark/Oppland Bjørn Erik Beitnes Oslo 34 NMF Hedmark/Oppland Asle Flesjø Fåberg 35 NMF Hedmark/Oppland Marte Furuheim Paulsen Lillehammer 36 NMF Hedmark/Oppland Anniken K. Liven Løten 37 NMF Hedmark/Oppland Geir Helmersen Stange 38 NMF Buskerud Lillian Bjerke Hallingby 39 NMF Buskerud Arild Hansen Drammen 40 NMF Buskerud Hans Bernhard Solli Hokksund 41 NMF Sør Sofie E. Ringen Kristiansand 42 NMF Sør Gøril Larsen Nodeland 43 NMF Sør Olav Havstad Porsgrunn 44 NMF Sør Kjell Arvid Polsrød Porsgrunn 45 NMF Sør Tore Karlstad Risør 46 NMF Sør Liv Eide Larvik 47 NMF Sør Kathrine Gunstad Porsgrunn 48 NMF Rogaland Dag Rune Qvam Stavanger Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

14 49 NMF Rogaland Liv Elgheim Bryne 50 NMF Rogaland Kari Melberg Stavanger 51 NMF Rogaland Henning Haaland Sandnes 52 NMF Rogaland Tore Bjørkheim Sandnes 53 NMF Rogaland Gro Førre Haugesund 54 NMF Rogaland Jorunn Jacobsen Haugesund 55 NMF Hordaland Eirik Helland Vågseidet 56 NMF Hordaland Eivind Hermansen Fana 57 NMF Hordaland Anne-Berit Kolås Frekhaug 58 NMF Hordaland Birthe Ørbeck-Lomheim Rådal 59 NMF Hordaland Nina Rolland Nyborg 60 NMF Hordaland Vibeke Prestmo Valestrand Hosteland 61 NMF Hordaland Øyvind Erga Skjeseth Bergen 62 NMF Nordvest Karianne Schmidt Vindenes Leikanger 63 NMF Nordvest Terje Eiken Ulsteinvik 64 NMF Nordvest Bjørn Ståle Sildnes Eide 65 NMF Nordvest Grete Sjøhagen Nedrebø Straumsnes 66 NMF Nordvest Caroline Øien Fiksdal Langevåg 67 NMF Nordvest l Marius Aardal Trondheim 68 NMF Nordvest Jan Sindre Hamre Bergen 69 NMF Nordvest Ingrid Djupegot Sandane 70 NMF Trøndelag Egil Kristiansen Stjørdal 71 NMF Trøndelag Knut Einar Dahl Ranheim 72 NMF Trøndelag Ann-Kristin Alstad Reinås Åsen 73 NMF Trøndelag Bjørn Skagen Orkanger 74 NMF Trøndelag Bjørn Størvold Oppdal 75 NMF Trøndelag Marianne Øksnes Dalheim Trondheim 76 NMF Trøndelag Roger Lund Sandstad 77 NMF Nord-Norge Alfred Stabell Havøysund 78 NMF Nord-Norge Eivind Krokmo Mo 79 NMF Nord-Norge Bjørn Pedersen Berlevåg 80 NMF Nord-Norge Berit Bottolfsen Bardufoss 81 NMF Nord-Norge Louise Krupka Tromsø 82 NMF Nord-Norge Ivar Skogstad Dverberg 83 NMF Nord-Norge Kirsti Pettersen Stamsund 84 NMF Nord-Norge June-Hege Adolfsen Bodø 85 NMF Nord-Norge Hege Arntsen Bodø OBSERVATØRER NMF Forbundsstyret Kristoffer Sundøy Trondheim NMF Forbundsstyret Per Lorentz Milotzki Bergen NMF Østfold Tina L. Andersen Fredrikstad NMF Østfold Anita Øvrebø Mysen NMF Buskerud Christoffer Tyrbring-Nilsen Steinberg NMF Buskerud Steffen Granli Mjøndalen NMF Viken Nina Ekjord Øyen Nesodden NMF Viken Per-Olaf Winge Oslo NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker Brøttum NMF Hedmark/Oppland Kristin Børresen Lillehammer NMF Hedmark/Oppland Tor Ingar Storsveen Hernes NMF Sør Truls Bonden Sandefjord NMF Sør/Unge i Teten Hilde Vedvik Thomassen Nøtterøy NMF Sør Per Einar Fon Hvittingfoss Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

15 NMF Vest Jane Merete Jonassen Sandnes NMF Rogaland Eli Olaussen Sandnes NMF Rogaland Kjell Staveland Haugesund NMF Nordvest Trond Brenne Molde NMF Trøndelag Geir Ulseth Stjørdal NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar Tromsø NMF sentralt Håkon Mogstad Bergen NMF sentralt Arne Amland Bergen NMF sentralt Stig Ryland Fjell NMF sentralt Anita Finnebråten Askøy NMF sentralt Erlend Veland Thorsen Frekkhaug NMF sentralt Silvelin Havnevik Bergen NMF sentralt Karl Ole Midtbø Os NMF sentralt Birgit Berg-Olsen Bergen NMF sentralt Tone Sæle Bergen Unge i Teten Lene Lundervold Haugesund GJESTER Aust Agder fylkeskommune Arild Eielsen Grimstad Hordaland fylkeskommune Sigmund Olsnes Bergen Alta kommune Geir Ove Bakken Alta Alta kommune Roy Allan Hansen m/følge Alta Finnmark fylkeskommune Kåre Simensen Alta Norsk musikkråd Morten Hagevik Oslo Kopinor Yngve Slettholm Oslo MFO Nord-Norge Hans Stapnes Vadsø Alta Musikkorps Elin Linne Alta Field Band Foundation Retha Cilliers Durban Field Band Foundation Herman Mashaba Johannesburg Field Band Foundation Nolubabalo Piyose Toneheim Field Band Foundation Moira Thomas Toneheim Field Band Foundation Peter Wonci Toneheim Field Band Foundation Phumezo Hlanganise Toneheim Sølvtrompetinnehaver Jan Eriksen Oslo Sølvtrompetinnehaver Knut Løken Eiksmarka Sølvtrompetinnehaver Idar Liverød Sandefjord Per Kristian Uddu Trondheim Grethe Wennes Trondheim Trude Drevland Bergen Andreas Halvorsen Nittedal Bjarne Haug Thesen Nord-Odal Ole Christian Mørk Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

16 Vedlegg 2 Spørsmål og svar i debatten rundt behandlingen av Årsmelding og regnskap. Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

17 Landsmøtesak Årsmelding og regnskap 2006 Innledning årsmeldingen ved Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret. Riktig versjon av kapittel 1 og 2 ettersendt delegatene 31. mars Forbundsstyret beklager at feil versjon av årsmeldingen har gått i trykken og er sendt ut til delegatene. Nils Kaltenborn, NMF Viken Det er mange trykk- og skrivefeil i begge årsmeldingene 105 og 110 småfeil. Det kan synes som bagateller, men når de blir mange nok er det ikke bagateller lenger. Anbefaler at Landsmøtet anmoder Forbundsstyret å bruke mer tid på årsmeldingene og tilbyr seg fortsatt å være korrekturleser. Framsatte følgende forslag til Landsmøtet Årsmeldingen er igjen preget av feil i retning av språkbruk, analogi og skrivefeil. Landsmøtet anmoder administrasjonen og styret om å prioritere utarbeidelse av årsmeldinger høyere i framtiden. Forslaget til Nils Kaltenborn ble ikke votert over, men legges ved som vedlegg til protokollen. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Forbundsstyret er enig at det er beklagelig med mange trykk- og skrivefeil i årsmeldingene. Forbundsstyret tar til seg anmodningen og takker for tilbudet om korrekturlesning. Eivind Hermansen, NMF Hordaland Viser til oversendelsesforslag fra Landsmøtet i Molde der det ble bedt om at man skulle jobbe for å utdele kongepokal hvert år til vinneren av både NM brass og NM janitsjar. Hva er gjort? Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Forbundsstyret er ikke kommet videre i denne saken. Eivind Hermansen, NMF Hodaland, framsatte følgende forslag 1. Under behandling av saken om årsmelding / regnskap skal spørsmål og svar samt rettelser som kommer fram under debatten protokollføres som vedlegg. Dette vil også gjelde fremtidige Landsmøter i NMF 2. Regnskap til kretser / regioner skal være med som vedlegg til NMF sitt nasjonale regnskap Hans Bernhard Solli, NMF Buskerud Årsmelding 2007 s 8, organisasjonsutvikling står det følgende; På tillitsvalgtsiden er det nå bare NMF Viken og NMF Vest som ikke er regionalisert, men også der er det tett samarbeid i regionrådene. Kretsene i Viken ber om en presisering av denne formuleringen, da den kan oppfattes som en nivåvurdering av samarbeidsformer. Kretsene i Viken vil i tillegg be om å få protokollert at Landsmøtevedtaket i OU-saken fra 2006 følges og at alle vedtak i forbindelse med dette dokumentet blir fulgt, slik det var enighet om på Landsmøtet i Molde. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

18 Forbundsstyret ser ikke på ordlyden som en nivåvurdering av samarbeidsformer, men en beskrivelse av den faktiske situasjonen. OU-vedtaket sier at det dannes sju regioner og NMF Viken og NMF Vest har valgt å benytte overgangsordningen. Forbundsstyret forholder seg til de vedtak som ble fattet på Landsmøtet i Molde. Tore Karlstad, NMF Sør 1) Henviser til Landsmøtesak 7E 06, forskning på NMF som medlemsorganisasjon og ungdomskriminalitet. 2) Viser til OU-saken punkt 9 generelt der det står at; Roller, myndighet, oppgaver og ansvar skal avklares på alle nivå i NMF. Hva er gjort her i forhold til valgkomiteen? Det er rimelig at retningslinjene for valgkomiteen godkjennes av Landsmøtet. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Angående forskning så vil jeg vise til høringsuttalelse fra NMF til Frivillighetsmeldingen der NMF er positiv til at stortingsmeldingen varsler økt satsing på forskning på frivillighet. NMF ivaretar også dette spørsmålet gjennom sitt medlemskap i Frivillighet Norge som har på agendaen å bidra til økt kunnskap om frivillighet. Angende valgkomiteens retningslinjer har ikke Forbundsstyret gjort noen utredninger og forholder seg til vedtektenes beskrivelse i 9.2 Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter 4.4, samt vedtak i OU-saken 1 Forbundsstyrets sammensetning som sier at styret skal bestå av personer valgt ut fra kompetanse. Det skal bestrebes å få en geografisk, faglig, kjønns- og aldersmessig fordeling. Nina Rolland, NMF Hordaland Viser til årsmelding side 38 der Ulriken Janitsjar er oppført med Rogaland som tilhørlighet, skal være Hordaland. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Forbundsstyret beklager NMF Østfold Hvilke tiltak har Forbundsstyret tenkt å igangsette for å oppnå begeistrede medlemmer? Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Dette er noe vi alle tillitsvalgte jobber med hele tiden. Viser til handlingsplanen som skal vedtas og være retningsgivende for kommende periode. Eivind Hermansen, NMF Hordaland I årsmeldingen for 2007 er det skrevet følgende; Flere regioner og kretser skylder betydelige beløp til NMF nasjonalt, og dette er viet særlig oppmerksomhet i arbeidet med å rette opp økonomien. Vi vil ha en oversikt over hvilke regioner og kretser dette gjelder. Vi vil også vite hvilke beløp som regionene og kretsene skylder NMF nasjonalt. Svar Elisabeth Sundkvist, Forbundsstyret Dette er ivaretatt av administrasjonen og det er utarbeidet nedbetalingsplaner for de region/kretser det gjelder. Beløpet fremkommer som utestående fordringer region/kretser i regnskapet og fremkommer spesifikt i den enkelte region/krets regnskap. Det har tidligere Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

19 ikke vært tradisjon for at regionenes/kretsenes regnskap behandles av Landsmøtet. Det er også slik at region/kretsenes regnskaper ikke er ferdig revidert før i disse dager og er ergo ikke behandlet i region/kretsstyrene før fristen for utsendelse av landsmøtepapirer i henhold til vedtektene. Spørsmålet er også tatt opp direkte med administrasjonen og svart opp av administrasjonssjefen. Innledning regnskap ved Merit Kristiansen, Forbundsstyret Forbundsstyrets forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2006 med kontrollkomiteens merknader. Prøvevotering 60 stk stemte for og 19 stk stemte imot Dag Rune Qvam, NMF Rogaland Dag Rune Qvam gav uttrykk for at en ikke kunne godkjenne regnskapet, når en ikke hadde fått svar på spørsmålene. Utsettelse av avstemming Møteledelsen utsatte endelig avstemming til lørdag morgen, slik at det var mulig å få gitt tilbakemelding på spørsmålene. Merit Kristiansen besvarte spørsmålene til Regnskap 2006 Tore Karlstad, NMF Sør Hvilke tiltak er satt i verk for at en skal ha tiltro til at en har bedre kontroll i dag. Ber om en forklaring på overskridelsene. Alf Olsen, NMF Akershus Et tap på 2,5 mill er dramatisk. Ber om en forklaring på hva som var årsaken til dette. Delegaten fremsatte en rekke spørsmål på kontonivå. Svar Merit Kristiansen, Forbundsstyret 1. De offentlige tilskuddene er faktisk 1,7 mill. høyere enn budsjettert. Burde mao være en positiv forklaringsvariabel Svar Ja, det stemmer. Likevel er det en nedgang fra 2005 til 2006 på kr Offentlige tilskudd har ikke vært overbudsjettert som en ser av spesifikasjonen til regnskapet. Budsjettet burde vært revidert, men det ble det ikke. 2. Budsjettet viser påmeldingsavgifter på 2 mill, billettinntekter på 1,7 mill. og andre arr.inntekter på 0,8 mill. Totalt 4,5 mill. mot faktisk regnskap på Er arrangementet ikke gjennomført? Kommentarer? Svar NM-arrangementene er nå ført inn i arrangør- krets/regionsregnskap, noe som har ført til lavere inntekter på disse postene. Jfr. Også 7050, andre arrangementskostnader som er halvert i forhold til budsjett. Kun solist/ensemble og NM-skolekorps er ført i nasjonalt regnskap. Mao. Er det ikke prosjekter som ikke er gjennomført, men en endring av regnskapsføringen. Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

20 3. Reiseaktiviteter og reisekostnader er budsjettert 1,5 mill. lavere enn faktiske tall, og enn hva de var i Altså må man ha planlagt vesentlig lavere aktivitet. Faktisk ble de høyere enn i Svar Det var en unntakstilstand i 2006 med mange rekrutteringsrunder (jfr. Også en av våre årsaksforklaringer). Det medførte en del reising. I tillegg var ikke budsjettet i utgangspunktet realistisk. 4. Påpeker at forbundsstyret utarbeider og fremmer budsjettet for landmøtets behandling og vedtak. Tallene i regnskapet viser at at styret enten bevisst har budsjettert med inntekter som visste at ikke ville komme, og med driftskostnader man vet er for lave. Eller så har FS bevisst valgt å ikke følge budsjettet. Dette siste er jo det som faktisk har skjedd. Kritikkverdig og ansvarspådragende. Ber om kommentar på aktivitetsbortfallet (er kommentert) samt styrets kommentar til sitt ansvar for å påse til enhvert tid at virksomheten er administrativt innrettet slik at man har kontroll Svar Det er ikke bevisst under- og overbudsjetteringer. Det er heller ikke bevisste valg på å ikke følge budsjettet. Budsjettet har vist seg å være urealistisk. Så det er vel heller ubevisste handlinger, og budsjettet burde vært revidert. Ja, det er kritikkverdig at ikke vi så dette og var bevisste på feilbudsjetteringen. Ansvarspådragende er vi fullt klar over at det er. Jeg minner om tiltaket vi gjorde pga. bevisstheten om styrets handlingsplikt. Det viser at vi tok ansvar, dog sent. Som tidligere sagt er det iverksatt tiltak, nettopp fordi styret er veldig klar over sitt økonomiske ansvar. 5. Hvilke tall i 2006 relaterer seg til svikt i rutiner regnskap og oppfølging av regnskapsføring. Svar Ingen direkte tall, men det er en årsak til at vi for sent oppdaget at resultatet var så dårlig. Dårlig oppfølging gjorde at vi ikke kunne stole på tallene som ble lagt fram på styremøtene. Underskuddet kom således overraskende på oss da det var klart for Vi fikk nok også for sjeldent rapporter om regnskapet. Nå er et av tiltakene at vi skal ha regnskapsrapporter til hvert styremøte, for å være sikker på at alt er under kontroll. Noe det er. 6. Når var sak 17/2007 Svar Det var i junimøtet før ledersamlingen. Det var møtet der 2006 regnskapet ble behandlet. Eirik Helland, NMF Hordaland Tallene samsvarer ikke mellom regnskap 2006 og Er dette riktig, eller er det trykkfeil? Spørsmålene er levert skrift til dirigentbordet. Svar Merit Kristiansen, Forbundsstyret Eirik Helland, Hordaland 1. Note 2 lønn i 2006 og Refusjon kretser og summering av det. Hvilke poster består det av? Er konto 5040, 5050 og 5450 i Dette stemmer ikke med 2005 og Hvordan fremkommer tallene der? Svar Feil i noten i Det andre Alle noteopplysninger er basert på regnskapstall. Notene lages ikke uavhengig av regnskapet, så dersom det er avvik i forhold til regnskapet, er det Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

21 enten feil i noten eller det er andre tall som også er med i summeringen. I 2005 er differansen kr , som er konto I 2006 mangler konto 5450, kr mangler Mao. har ikke revisor vært konsekvent ved oppsett av noten, men faktiske tall stemmer regnskap Note 2 revisjonshonorar kr ekskl. mva. Men i konto 6700 står det kr Svar Det står i note 2. Jfr for andre tjenester. Dvs i diff. I forhold til konto Det samme gjelder her som for punktet over. Tallene i regnskapet er det som gjelder. Noten er basert på dette. Det kan være de ligger i konto Mer detaljert kan vi ikke gå uten å gå inn på bilagsnivå. Ser ikke hensikten i det regnskap Kjøp IT drift, konto 6410 kr i note 1 står det kr 0. Svar Ikke alle IT kostnader kan balanseføres. Det er kun balanserførte kostnader som vises i note 1. Kostnadsførte beløp skal ikke inn som tilgang i note 1. Dette har med fordeling av kostnader å gjøre. Det er kun investeringer etter nærmere bestemte regler som kan aktiveres og skal avskrives over reell levetid. Jfr. notehenvisning som er til balansen og avskrivninger i resultatet regnskap 6430, programvare note 1 står det 0 på tilgang. Svar Jfr. forrige svar. Samme her regnskapet Tilskudd jfr. note 6. Kr mottatt minus kr Kr er utbetalt til korpsene. Det gjenstår da kr i diff. Svar Dette er økning av klagepott, jfr. konto 2412 i balansen. Den blir overført til neste år dersom det ikke kommer inn klager. I tillegg avsettes det også i Vedr. instrumentfond og spesifisering i resultatregnskapet. Dette har kun vært ført over balansen. Det bør vises i resultatet på lik linje som VO og frifond. Tas til etterretning for Hva er forskjellen på konto 4313 og 4510? Svar Konto 4313 skal brukes til aspirantsekker, mens konto 4510 er profileringsartikler osv. Med dette håper jeg vi kan begynne å se framover og bruke tiden på saker som også gjelder framtiden. Vi har lært av fortiden, og kunnskapen benyttes i framtiden. Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2006 med kontrollkomiteens merknader. Enstemmig vedtatt Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2013 Protokoll Rica Parken Hotell Ålesund 07.april 2013 Regionting for NMF Nordvest Søndag 7. april 2013. Rica Parken Hotell Ålesund, MØTESTART KL. 13.00

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 12. juni 2009 i Kabelvåg 1. Sted: Musikkhuset i Kabelvåg 2. Tid: 2100-2230 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, Ruth Aandal-Herseth, Geir

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

Protokoll Landsmøte

Protokoll Landsmøte Protokoll Landsmøte 2016 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2016 Konstituering Landsmøtesak 02.2016 Årsrapport og regnskap 2014 Landsmøtesak 03.2016 Årsrapport og regnskap 2015 Landsmøtesak 04.2016 Driftsmodell

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

PROTOKOLL. Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt på Sælen oppveksttun.

PROTOKOLL. Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt på Sælen oppveksttun. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt 09.04.2013 på Sælen oppveksttun. Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle. Tilstede: Fra styret: Andre: Trond Helle Knut Stølås Arve

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 21.FEBRUAR 2017 I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 21.FEBRUAR 2017 I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 21.FEBRUAR 2017 I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte på Quality Hotel Fredrikstad, Tirsdag 21.februar 2017 kl. 19.00 Styreleder Morten Langvik som ønsket

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 9. juni 2007 i Narvik 1. Sted: Høgskolen i Narvik, Narvik 2. Tid: 0900-1030 3. Til stede: Styret: Inger-Else Moe Sjøvoll Kyrre Jenssen

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Årsmøtet finner sted på idrettsbygget tirsdag 25. April kl. 18:00 Sakliste: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 6. juni 2003 i Harstad 1. Sted: Rainbow Hotell, Harstad 2. Tid: 1600-1930 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. Breines -

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

LANDSMØTE Saksliste: Tid: 9. mai 2017 kl Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger. 1. Konstituering av landsmøtet

LANDSMØTE Saksliste: Tid: 9. mai 2017 kl Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger. 1. Konstituering av landsmøtet LANDSMØTE 2017 Tid: 9. mai 2017 kl. 1630-1730 Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger Saksliste: 1. Konstituering av landsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE ADOPTERTE FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN

REFERAT ÅRSMØTE ADOPTERTE FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN REFERAT ÅRSMØTE ADOPTERTE FANA SPAREBANKS KANTINE, NESTTUN 13.02.2010 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av innkalling.: Innkalling enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteledere: Lindie M. Landmark og Mona Herland

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer