Rapport Folkigata 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Folkigata 2008"

Transkript

1 Rapport Folkigata 2008

2 Innhold 1.0 SAMMENDRAG VISJON OG MÅL Visjon Mål BAKGRUNN OG FORANKRING Bakgrunn Forankring ORGANISERING INNHOLD OG HOVEDTEMA Programmet generelt Om programmene 2006 og Om programmet i ÅRETS VERDISKAPNING KUNSTCONTAINERNE på Nygårdsplassen Pynt-et-tre Vindmøllepark ved Rådhuset Drømmeverkstedene Squlpthus Park III Workshop med Kvernhuset Ungdomsskole Orioli Ensemble i samspill med Lisleby Musikkorps Operasjon Sykehusklovn ET TILBAKEBLIKK PÅ VEIEN VIDERE Utvikling POTENSIAL OG SUKSESSKRITERIER ØKONOMI OG FINANSIERING UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGI Festivalens vekst Organiseringen Økonomi; sårbarhet Avhengighet av tilskudd Utvikling av programmet og varighet Møteplass for festivaldeltakere, kontakten mellom internasjonale og lokale Aktivisering på forhånd, aktivitetsfremmende tiltak Dugnadsbasering Informasjon og PR Kilder/presse, kontaktpersoner, linker og adresser VEDLEGG... 18

3 1.0 SAMMENDRAG Folk i Gata er en gatefestival med bred mobilisering og deltakelse fra ulike kunst, kultur- og næringsmiljøer. Folk i Gata vil gå av stabelen for fjerde året på rad i juni Foto: Anette Torjussen, Fredrikstad Blad 5. juni 2008 Festivalens bærebjelke er møtet mellom internasjonale gate- og performanceartister møter og regionens kunstnere, artister, barn og ungdom. De lokale aktørene integreres i det profesjonelle arbeidet og er aktivt med på å skape festivalens innhold. Festialen skapes av alle innvolverte og formes fra innsiden. Festivalen har i løpet av de første tre årene krystallisert seg som en skapende festival mer enn en bestill-utfør-festival. Denne skapende prosessen danner kjernen i organiseringen av festivalen og gjør at den skiller seg vesentlig fra andre festivaler og skaper en arena for en rekke kulturelle uttrykk som ellers ikke så lett blir synliggjort. I 2006 hadde festivalen nærmere 800 aktive deltakere da byens idretts- og kulturkrefter, spesielt barn og unge, gikk sammen om å skape liv og aktivitet i sentrum sammen med en rekke inviterte artister fra inn- og utland. I 2007 prøvde vi ut om det var mulig å bruke kunst, kultur og ungdomsaktiviteter som verktøy i debatten om hva slags by Fredrikstad skal utvikle seg til. Ca barn og ungdommer bidro gjennom en rekke aktiviteter før og under festivalen. Vi så at dette var et så viktig innslag at vi ønsket å videreføre temaet i 2008, noe som resulterte i at nærmere 3000 barn og unge var involvert i kulturelle aktiviteter før og under festivalen. Festivalen er nevnt to ganger i Stortingets scenekunstmelding, som en av de faste teaterfestivalene i Norge. Festivalens grunnsteiner Gal i gata: Gal i gata er gateartistprogrammet, som byr på profesjonelle gateartister, teatergrupper og musikere fra hele verden. Studium Actoris er kunstnerisk ansvarlig for programmet. Lokale organisasjoner som kor og korps involveres i det kunstneriske forarbeidet, og integreres gjennomfører programmet i tett samarbeid med de profesjonelle.

4 Kunst i gata: Profesjonelle kunstnere fra Østfold tar i bruk byrommet som arena for utstillinger, installasjoner og kunsstunts. Østfold Kunstnersenter er kunstnerisk ansvarlig for programmet. Kunstnerne involveres i forprosjekter i skolene, og resultatene vises under festivalen. Kunstnerne samarbeider også med gateartistene om gitte prosjekter og driver verksteder for skoleungdom under festivalen. Ung i gata: Programmet planlegges og gjennomføres av ungdomsklubbbene i byen. På en egen ungdomsdag i programmet gjennomfører de en rekke konserter på flere scener, aktiviteter, ungdomsdebatter med mer. Viktig samarbeidspartner er ungdomspolitisk råd og representanter for avisenes ungdomsredaksjon og ung fri radio. Årets festival skapte også nye avleggere som Fortalt i Gata, fortellerscene i samarbeid med Østfold Teater og Fortalt i Østfold Miljø i Gata i samarbeid med Fredrikstad Kommune og Miljødagen Musikk i Gata i samarbeid med Fredrikstad Musikkråd Folk på Brygga i samarbeid med Hvaler Kommune 2.0 VISJON OG MÅL 2.1 Visjon Folk i Gata skal skape kunstneriske møter som gir varige verdier! 2.2 Mål 1. Folk i Gata skal fremheve og aktivisere byrommet 2. Folk i Gata skal være en festival som arbeider innenfra; som har fokus på de interne prosessene og som ivaretar og videreutvikler dem 3. Folk i Gata skal være en festival for hele regionen, for publikum og aktører i alle aldre. 3.0 BAKGRUNN OG FORANKRING 3.1 Bakgrunn Gjennom prosjekteringen av festivalen har byens framtidige utvikling og miljø vært en rød tråd som har nedfelt seg i et stadig sterkere ønske om å prøve ut hvorvidt det er mulig å bruke kunst, kultur- og ungdomsaktiviteter som verktøy i byutvikling og i debatten om hva slags by folk vil ha.

5 Fredrikstad er inne i en fase der man har politiske diskusjoner om bruken av byrommene i sentrum, spesielt torgene. Fredrikstad er en av landets mest trafikkbelastede byer og diskusjonene rundt nye, gode løsninger på blant annet parkeringsproblematikken, synes til tider å være ganske fastlåst. Gjennom festivalen har vi blant annet invitert, teatergrupper som Teatro Due Mondi fra Italia og musikere som Orioli Ensemble fra Sveits, samt utvalgte kunstnere til å skape nye typer aktiviteter. Vi prøver å sette det hele inn i en større sammenheng, der ulike barne- og ungdomsgrupper motiveres til å delta i prosessene og debattene om byens utvikling med sine ønsker. Forsøket er basert på show, not tell - prinsippet og gjennom spesielt rettede kunst- og kulturtiltak søker vi å formidle nye tanker og muligheter på måter som de vanlige, politiske prosessene ikke gir rom for. 3.2 Forankring Prosjektledelsen for festivalen ligger hos Fredrikstads offisielle reiselivsorganisasjon, Opplev Fredrikstad AS, ved daglig leder Ann-Jorid Pedersen. Opplev Fredrikstad står bak en rekke større og mindre arrangement i Fredrikstad-området, og har bred erfaring fra både kulturproduksjon, festivaler og utviklingsprosjekter. Selskapet jobber også med by-utvikling og har i den forbindelse utarbeidet utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i samarbeid med kunstnermiljøet i Østfold og Fredrikstad Utvikling som organiserer ca. 100 bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Et av prosjektene er Kreative Allianser, en allianse mellom kunstner og bedrift. Prosjektet ble lansert under årets festival. Det overordnede kunstneriske ansvaret for gatefestivalen ligger hos teaterkompaniet Studium Actoris ved Paolo Martini. Studium Actoris holder til i Gamle Fredrikstad og har fra høsten 2006 fått støtte til driften over statsbudsjettet. Prosjektet Kunst i gata har en tung forankring i Østfold KunstnerSenter (ØKS). ØKS er en del av et landsomfattende nettverk av kunstnersentrere fylkesvis fordelt over hele landet. De kunstnerstyrte kunstnersentrene ble etablert på 1980-tallet, og er et samarbeidsprosjekt mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere. Kunstneren Bibbi Børressen er kunstnerisk leder for prosjektet Kunst i gata og jobber sammen med ØKS om gjennomføringen og med forankringen hos kunstnerne.

6 I tillegg til Opplev Fredrikstad, Sentrum BA, Studium Actoris og ØKS, var bl.a. følgende aktører representert i arrangementskomiteen for festivalen, ett eller begge årene: Fredrikstad kommune gjennom kultur- og næringsetaten, kulturhuset Blå Grotte, Fredrikstad musikkråd, Fredrikstad Idrettsråd, Fredrikstad Kulturskole, Qulthus i Fredrikstad, ØKS, Fredrikstad Kino og Det Norske Blaaseensemble med samarbeidspartnere, St.Croix-huset, og Delta-K. En rekke andre produsenter og aktører er involvert i festivalen og forberedelsene til denne (se program). 4.0 ORGANISERING Festivalledelsen: Ann-Jorid Pedersen fra Opplev Fredrikstad AS: Prosjektansvarlig med administrativt økonomisk, program, PR og Ungdomsansvar. Paolo Martini fra Studium Actoris: Overordnet kunstnerisk ansvar for festivalen og for gateartistprogrammet. Bibbi Børresen fra Østfold Kunstnersenter Produskjonsledelse: Maya Nielsen Program og innhold ble utviklet i fellesskap mellom festivalledelsen og de ansvarlige for andre områder; kunst, fortelling, teater og musikk, i tillegg til en rekke representanter for de forskjellige organisasjonene og aktørene. Hvert prosjekt har som mål å være selvfinansierende, mens Opplev Fredrikstad har stått som prosjektledelse for hele festivalen med særskilt ansvar for økonomi, PR, programutforming og administrasjon. I praksis har det betydd at det enkelte prosjekt eller ansvarlige for området har søkt tilskudd i samråd med Opplev Fredrikstad, slik at den økonomiske oversikten, søknadsregistrering og ansvar for tilskudd og honorering, har ligget der. Opplev Fredrikstad har dermed stått som søker i samtlige søknader til de bevilgende instansene.

7 Organisasjonskart FOLK I GATA Styringsgruppe Arbeidsutvalg Prosjektledelse Opplev Fredrikstad AS PR- og produk sjonsl ede r Markedsføringskomitè Sponsor- og frivillighetskomi tè Kunst i gata ØKS ved Bibbi Børresen Gal i gata Studium Actoris ved Paolo Martini Ung i gata St. Croix / Ungdomsrådet Diverse arbeidsgrupper Diverse arbeidsgrupper Diverse arbeidsgrupper

8 5.0 INNHOLD OG HOVEDTEMA 5.1 Programmet generelt Det legges opp separate program for de tre bærebjelkene i festivalen. Programmet består av selvstendige bolker, men det fins mange eksempler på cross-over og samarbeidsprosjekter mellom de ulike bolkene, mellom ulike grupper og kunstnere. Dette var tydelig i programmet for 2007 og desto mer i De enkelte bærebjelkene eksisterer ikke bare ved siden av hverandre med parallelle aktiviteter. De integreres i stor grad og bidrar dermed til å forsterke hverandre. Helheten blir mer enn summen av de enkelte aktivitetene. For eksempel er en viktig del av Ung-i-Gata kunstprosjektene Squlpthus-park og Pynt-et-Tre, to selvstendige prosjekter innenfor Kunst-i-Gata, med egne budsjetter, men altså like fullt en del av Ung-i-Gata -programmet, med tilbud til barn og ungdom spesielt. På samme måte var gjennomføringen av Drømmeverkstedene og åpningsseremonien fellesprosjekter mellom Gal-i-Gata og Kunst-i-Gata. 5.2 Om programmene 2006 og 2007 I tillegg til programmene for de tre bærebjelkene, inneholdt første årets program et helt spesielt musikkprogram, Musikk-i-Gata med Mozart på by n, i anledning feiringen av Mozart-jubileet. Slik vil oppbygningen av festivalen og festivalprogrammet alltid kunne romme særegne tillegg fra det ene året til det andre. Både i 2006 og 2007 gjennomførte vi samarbeid med Plankebyen MC i 2 spesielle stunt på Stortorvet. I 2006 ble gruppen Borg folkedans, akkompagnert av 20 motorsykler, som omkranset danserne med sin særegne musikk i deres siste oppvisning under byballet. I 2007 fikk vi et tilsvarende stunt i det et nyskrevet verk for 4 middelaldertrompeter, slagverk og 10 Harley Davidsson-sykler ble urframført på Stortorvet ved åpningen av Planke MC sin festival. 5.3 Om programmet i 2008 I 2008 tok valg av tema festivalen inn på et nytt spor. Vi ønsket å utforske tankene bak en bedre by i mangfoldårets tegn, og valgte oss Drømmen om det forjettede land som årets ledesnor. Samarbeidet med gateartister fra Latin-Amerika sto sentralt. Dette møtet med artister fra Brasil og Argentina ble lærerikt og innspirerende, og ga også mulighet for et nyttig vekslebruk med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival.

9 Den regionale tanken ble sterk i år, med ønske om å innlemme hele Nedre Glomma i de ulike prosjektene. Dette førte til et åpnere sinn i planleggingen, frittt for rigide kommunegrenser. Det ble invitert til bred deltagelse i de ulike prosjektene, noe som ga en større bredde og bidro til å bygge nye allianser. Den regionale tanken vil utvikles desto mer i ÅRETS VERDISKAPNING 6.1 KUNSTCONTAINERNE på Nygårdsplassen I samarbeid med en av byens bedrifter ga vi containere en ny mening. De ble plassert på en av byens plasser og ble benyttet som galleri, performance og utvendig utstilling. Regionens kunstnere brukte ulike uttrykk og tolket containerene ut fra sitt eget uttrykk. Et kunst-container-stunt! stunt-kunst-container! kunst-stunt-container! container-kunst-stunt! container-stunt-kunst! 6.2 Pynt-et-tre Fredrikstad er en by som biltrafikken nesten tar kvelertak på. Noen av sentrums fineste utearealer er parkeringsplasser, og trærne forsvinner i biler og eksos. I fjor startet vi med å fokusere på trærne ved i Gågata. Fritidsklubben Underground for multifunksjonshemmede barn og ungdommer i Fredrikstad valgte å pynte trær med blå keramikkfugler og kunstskolen for barn og unge på St. Croix valgte å smykke trærne med lykter og tegninger. I år ble det enda flere trær med blå keramikkfugler. Elever fra 9. klasser på Cicignon skole brettet papirfugler etter japansk origami-teknikk for å smykke trær i gågata, slik japanske ungdommer smykket restene av trær som et ønske om fred etter Hiroshima og Nagasaky. International Womens Association (IWA) tok også utfordringen om å pynte trær, og smykket trærne ved Rådhuset med fargerike papirfugler.

10 6.3 Vindmøllepark ved Rådhuset Etter en ide fra kunsthåndverker og lærer Aina Børresen og hennes elever på Cicignon skole, laget ungdommer vindmøller til en vindmølleinstallasjon i Rådhusparken. Lørdag under festivalen fikk publikum mulighet til å lage sin vindmølle til installasjonen. 6.4 Drømmeverkstedene 650 av distriktets 8.-klassinger tilbragte en formiddag på festivalen. De fikk se gateteater med verdenskjente artister og deltok i en rekke aktiviteter under ledelse av lokale kunstnere og profesjonelle artister Keramikkverksted ved Eva Børresen Miljøkurs med Miljømafiaen, elever fra Høgskolen i Østfold Maleverksted med profesjonelle kunstnere Redesign verksted med designer Ellen Knutsen Gateteaterkurs med Teatro due Mondi fra Italia Handlenett-design ved Qulthus Mediaverksted og Ung Fri Radio 6.5 Squlpthus Park III Qulthus barnekultursenter tok i år utgansgpunkt i barns tanker om temaet fred og vennskap. I Gamlebyen står 56 kanoner som mange barn daglig leker rundt. Kanoner er våpen og symbol for krig og uvennskap. I løpet av vinteren skapte skolebarn og barnehagebarn 55 freds-og vennskapstepper som ble svøpt om kanonene på festivalens siste dag. Det siste teppet ble skapt under festivalen. På denne måten fikk barns tanker, ideer og opplevelser være med på å prege byrommet.

11 6.6 Workshop med Kvernhuset Ungdomsskole Alberto Grilli instruerer dukkeførerne fra Kvernhuset (foto: Maya Nielsen) I samarbeid med den italienske gruppen Teatro due Mondi og fire lokale kunstnere, har elever ved Kvernhuset Ungdomsskole gjennomført en rekke workshops siden februar og frem til festivalen. Teatro due Mondi, med regissør Alberto Grilli i lederrollen, har i mer enn 10 år gjennomført teaterlaboratorier i skoler, ungdomsklubber mm. De presenterer teater som et virkemiddel for å oppnå modning og bevisstgjøring. Under dette prosjektet har elevene har lært å lage masker, drakter, 3 m høye marionetter og paradefigurer. Dette resulterte i en egen paradeforestilling under åpningen av festivalen, som også ble fremført flere ganger under festivalen. Både skolen, elevene, artistene og kunstnerne ønsker å arbeide videre med dette i 2009, 6.7 Orioli Ensemble i samspill med Lisleby Musikkorps Disse to svært så ulike ensemblene har siden høsten 2007 samarbeidet tett. Nicola Orioli har komponert verket Gente in Strada (folk i gata) som ble fremført under festivalens åpning. Nicola er klarinettist, saksofonist, komponist og musikklæremester fra Pontremoli i Italia. Han er belønnet med laudem i saksofon og klarinett ved musikk konsrvatoriet L. D`Annunzio i Pescara, og underviser nå ved Jazz-skolen i Lausanne i Sveits. Hans musikk beskrives som en fordypning i Europeisk musikk kultur hvor det lærde

12 integreres med det populære, det skrevne reportoar med den orale overføring, det eksperimentelle med det kjente. Hans kunnskap har tilført Lisleby Musikkorps verdifull innspirasjon, og gitt dem tilgang på unik kompetanse. Dette samarbeidet fortsetter i Operasjon Sykehusklovn Klovnedoktor Dr Fishietto Glauco Siviereo Det har lenge vært et ønske hos Paolo Martini ved Studium Actoris å utvikle et utdanningstilbud for norske klovnedoktorer. Under årets festival fant vi mulighet og ressurser til å starte på dette givende prosjektet. Avdelingsleder Mariann Beckhaug ved barneavdelingen på Sykehuset Østfold var umiddelbart positiv, og legene ble særdeles engasjerte i prosjektet etter at vi hadde gjennomført møter med klovnenene der de presentert sitt arbeide. De tre gjestende klovnene ble ledet av Glauco Siviereo (se og / dottor_fischietto.html) med klovnenavnet Dr Fischietto. Han har sitt daglige virke på en barneavdeling i Roma hvor han har vært ansatt på heltid i 12 år. Han har studert med Hunter Patch Adams (se og reiser sammen med ham flere måneder i året til utsatte steder som Afghanistan, India o.a. Med seg hadde Glauco klovnene Rusella Bergo, som kaller seg Dr Nini, og Roberto Flangini med artistnavnet dr. Collina. Roberto er president i Den Nasjonale Klovnedoktor Foreningen (www.federazionenazionaleclowndottori.org) og utdannet psykolog med mange års erfaring som lege og klovn. Klovnene er vant til å arbeide med fremmedspråklige barn. Glauco og Rusella deltok i filmen "Clown in Kabul" (2002) som har fått internasjonal oppmerksomhet og flere priser. Filmen er en dokumentar som følger Hunter Patch Adams og hans klovner når de besøker barn i Kabul. Klovnene gjennomførte et tre dagers program på barneavdelingen.

13 De startet med et informasjonsmøte med leger og sykepleier den første dagen, der de fortalte om sine arbeidsmetoder og sin arbeidshverdag i Italia. På den andre dagen møtte de de ansatte på avdelingen og fikk informasjon om pasientenes helsetilstand, i samråd med familiene. De var sammen med barna i to dager, og tilbakemeldingene fra barn, foreldre og ansatte på avdelingen var overveldende positive. Det er planlagt en oppfølgende aktivitet med de italienske klovnene, og det er et ønske fra SØF om å besøke deres arbeidsplass i Roma. 7.0 ET TILBAKEBLIKK PÅ VEIEN VIDERE 7.1 Utvikling Noen tall fra 2006: By-ballet aktiviserte 800 barn og unge gjennom paraden i kor, korps, dansegrupper og idretts- og akrobatoppvisninger. I tillegg var mange grupper med på kurs og aktiviteter, både før og under festivalen. Noen tall fra 2007: På ungdomsdagen fredag deltok ca 1000 barn og ungdommer på forskjellige forestillinger, debattmøter og kunstneriske aktiviteter, gjennom skoler og barnehager. Om kvelden flyttet ungdomsklubbene i distriktet sin virksomhet til gågata som var full av aktiviteter i nært samarbeid med natteravner og politi. Lørdag formiddag: avslutningsdag. Formiddagen ble preget av dansegrupper, idrettslag, teatergrupper og musikk. I 2007 ble arrangementene fordelt mer over de tre dagene, slik at deltakelsen fra barn og unge tilsammen gjennom de forskjellige arrangementene var i underkant av Aktiviseringen av unge gjennom kursing og forberedelsene til paraden i 2006 ga den første festivalen en god start, med det største enkeltarrangementet. Til gjengjeld var et enda større mangfold og spredning på flere typer aktiviteter, styrken i arrangementene i 2007, som jevnt over trakk et stort publikum til 80 små og store forestillinger og opptredener over 2 1/2 døgn. Noen tall fra 2008: Årets festival sto i barna og ungdommens tegn. Gjennom Drømmeverkstedene og kunstprosjektene aktiviserte festivalen nærmere 3000 av regionens håpefulle. Om vi regner med alle de voksne deltagerne også, er tallet nærmere 3500 personer. Dette viser med all tydelighet at Folk i Gata er en festival som bygges innen fra. Likeså skaper dette en forpliktelse i forhold til veien videre. Det er nå

14 skapt vidtrekkende og grensesprengende allianser og vennskap som rettmessig må i varetas og videreutvikles i kommende festival-år. 8.0 POTENSIAL OG SUKSESSKRITERIER Festivalens største potensial ligger i måten den er organisert med en uttalt målsetning om mangfold. At festivalen utgjør en så attraktiv ramme for en bredt anlagt folkefest gjør at festivalens første målsetting om å prøve ut hvorvidt det er mulig å bruke kunst, kultur og ungdomsaktiviteter som verktøy i debatten rundt byens utvikling, må sies å ha lykkes. Studium Actoris som idémaker med omfattende nettverk blant noen av verdens ypperste gateartister, har vært helt avgjørende for at det i det hele tatt har vært mulig å skape en festival som denne. Deres internasjonale kontaktnett gir oss tilgang på strålende artister og kunstnere som gjerne bidrar til å bygge Fredrikstads gatefestival. Opplev Fredrikstad AS med kunnskap om og nødvendige kontakter I næringslivet og ikke minst et stort nettverk både innen kultur og annen næring i hele regionen, har spilt en avgjørende rolle i utviklingen og kvalitetssikringen av festivalen. Deres organisatoriske erfaringer fra en rekke store arrangementer i byen og regionen, har gitt oss den nødvendige effektiviteten i prosjektledelsen. Et rikt kunst- og kulturliv i byen som har vært initiativtakere til mange store, folkelige arrangementer over langt tid, gir oss en unik erfaringsbakgrunn. Det var kunstnere og kunsthåndverkere som utviklet dragefestivalen, først på Gangsrød, siden på Isegran. Det samme gjaldt Glommafestivalen, som startet som pappbåtfestival initiert av kunstnere. Videre kan nevnes karneval i Gamlebyen, Månefestivalen og en rekke store og allsidige teaterproduksjoner og musikkfestivaler. Slike erfaringer sørger for aktører med kompetanse og med visjoner for en gatefestival som kan vinne anseelse og bli stor på festivalhimmelen. 9.0 ØKONOMI OG FINANSIERING Årets regnskap er ennå ikke klart fra Opplev Fredrikstads regnskapsfører og revisor, men det skal være klart i midten av oktober, og kan ettersendes om ønskelig. Foreløpige tall tyder imidlertid på at festivalen 2008 går tilnærmet i balanse, i likhet med de fpregående år.

15 Vi hadde i år et budsjett på kr mot kr i Målet for 2009 er en økning opp til kr Våre største bidragsytere i år var Fredrikstad Kommune med kr , Opplev Fredrikstad AS med et tilsvarende kronebeløp og Østfold Fylkeskommune med kr Opplev Fredrikstad har i tillegg bidratt med administrativt arbeid, og gunstige PR-avtaler med aviser, trykkeri etc. I år fikk vi også med oss Byggkjøp Knatterudfjellet som materialsponsor, noe som var uvurderlig særlig i kunstprosjektene. Flybåten var en god samarbeidspartner på transport av artister, Torvbyen muliggjorde klovnedoktorprosjektet og Borg Buss og Østfold Kollektivtrafikk gjorde oss synlige i hele Nedre Glomma. Fra Norsk Kulturråd mottok vi kr i støtte til barne- og ungdomsprosjektene. I tillegg bidro sponsorer fra næringslivet med noe midler knyttet til de enkelte prosjektene. En av våre største ressurser var frivillig innsats fra kunstnere, deltakende organisasjoner og et stort teknisk støtteapparat. Disse bidragene syns ikke i regnskapet, men er helt avgjørende for en slik type festival. Årets avtaler har bygget en god plattform for neste år, og det er uttrykt velvilje til ytterligere innsats fra flere av dem UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGI 10.1 Festivalens vekst Festivalen har på kort tid vokst seg så stor at både organisatoriske og økonomiske rammer er sprengt. En rekke deltakere og organisasjoner har meldt fra at de ønsker å delta mer og på et tidligere tidspunkt, og har mulighet for å ta et større organisatorisk ansvar. Det siste er helt nødvendig dersom festivalen skal fortsette å vokse Organiseringen Ideene til innhold og program har utviklet seg så raskt at det har blitt et tydelig behov for flere folk på et tidligere tidspunkt. Det må hele tiden være et mål for festivalledelsen å få mest mulig ut av hver krone. Med den økte interessen fra flere aktører og publikum, er det sannsynlig at festivalprogrammet blir større og mer krevende de kommende årene. Festivalledelsen har derfor konkludert sin oppsummering i år med et forslag til organisasjonsplan hvor det bl.a. foreslåes flere ansvarlige på viktige områder, bredere abeidsfellesskap og strammere organisering. Det ble tydelig i 2007 at festivalen sprengte rammene for det som er mulig og ønskelig for Opplev Fredrikstad AS å være prosjektledelse for. Vi startet derfor i fjor arbeidet med å vurdere andre måter å organisere festivalen på, og

16 oppnådde i år å engasjere en lønnet produsent. Denne stillingen utgjorde en 40 % stilling i år, for neste år er det allerede inngått avtaler om en 100 % stilling Økonomi; sårbarhet Avhe ngighe t av tilsku d d Festivalen holder fast ved sin ikke-kommersielle profil. Mange tilbakemeldinger fra publikum som har kunnet oppleve fantastiske forestillinger og aktiviteter, uten et stadig påtrykk fra krimskrams-selgere og boder med godteri, viser at dette er populært. At arrangementene også med få unntak er gratis og åpne tilbud, gjør det mulig for alle å delta, uten unntak. Næringsdrivende i sentrum har også påpekt det positive i at arrangementet skaper oppmerksomhet rundt dem og ikke rundt en rekke ambulerende salgsvogner, som andre festivaler baserer seg på. På den annen side gjør dette oss selvfølgelig sårbare når det gjelder økonomien. Vi er helt avhengige av både kommunal og annen offentlig og privat støtte, og med mindre rammer enn i fjor, lar det seg ikke gjennomføre. Festivalen skal fortsette å være åpen for alle, men med Blå Grotte som medarrangør, peker det seg ut muligheter for noen flere inntektsbringende arrangementer Utvikling av programmet og varighet Vi har i år utvidet programområdene med fortellerscene, verksteder med mer. Likeså har vi uvidet festivalområdet til å favne Nedre Glomma. Vi ønsker å fortsette på dette arbeidet, og innvolvere flere musikkformer, arkitektur, historiefortelling, byvandringer, spill og lek i parkene, for å nevne noen. Innenfor de allerede eksisterende områdene er det også klare behov og muligheter for utvikling og fordypning. I forbindelse med Kunst-i-Gata er det blant annet påpekt behovet for bedre synliggjøring. Gatebildet kunsten skal konkurrere med er så broket og krevende at selv når 75 kunstnere går sammen i en mønstring i en relativt kort gate, må en likevel slåss for å bli synlig. Denne delen har helt sikkert ikke funnet sin endelige form. I tillegg kommer det momentet at store gateinstallasjoner som blir mer synlige, krever så stor innsats fra kunstnerne, at 3 dagers varighet er noe knapt. Neste år velger vi å utvide festivalens tidsramme, fra 5 til 13 dager. Dermed kan de forskjellige programdelene avløser hverandre etter tur, med noe felles kjerneprogram, mens kunstmønstringen kan bli værende noe lenger. Ungdomsdelen har også klare ønsker om å utvikle programmet, basert på de gode erfaringene til nå. Noen av arrangørene vil inn i planleggingen på et tidligere tidspunkt og har allerede lagt det inn i sine planer og budsjett for neste år.

17 Alle disse gode forslagene viser festivalens muligheter og vil bli seriøst vurdert av festivalledelsen så snart det er en mulighet for utvidelser til nye områder. Dette vil igjen være avhengig av økonomien Møteplass for festivaldeltakere, kontakten mellom internasjonale og lokale Dette er et område vi ønsker å gjøre mer på. Internasjonale artister har deltatt i arrangementer med lokale kunstnere, men det er ikke organisatorisk lagt til rette for treffpunkter utenom arrangementene, slik at det kunne knyttes nye kontakter for videre samarbeid. Vi ønsker å involvere kommunen i å organisere treffpunkter, som på sikt kan være en berikelse for kulturelle aktiviteter i kommunen. Behovet for et sentralt møtested for festivaldeltakere, peker seg ut. Det fins flere muligheter i byen som bør undersøkes for neste år. Dette jobbes det videre med. I tillegg bør det utvikles en fadderordning for de internasjonale gjestene. Dette presenteres for kommune som en egen sak Aktivisering på forhånd, aktivitetsfremmende tiltak. Prosjektene Pynt-et-Tre, Squlpthus og workshops baserer seg alle på et samarbeid med utvalgte skoler/klasser og grupper. Nye deler av prosjektene starter allerede høsten 2007/ vinteren Dugnadsbasering Med begrenset økonomi, få folk og et ekspanderende program og innhold, sier det seg selv at en slik bred, folkelig festival er avhengig av en stor grad dugnadsinnsats. Jo tidligere samarbeidet med de forskjellige gruppene, organisasjoner etc. starter, desto lettere blir det å få et tilstrekkelig antall frivillige. Festivalledelsen har oppsummert nødvendigheten av å ta dette arbeidet på alvor, og vil derfor operere med en egen ansvarlig som kan lede arbeidet med et grundig konsept for dette området. Det er etablert et godt samarbeide med Kirkens Bymisjon spesielt på dette området Informasjon og PR Til tross for omfattende annonsekampanje (helsides), plakater og flyers i tillegg til avisomtale i lokalpressen og innslag på TV-Østfold, NRK radio etc. har vi et behov for å systematisere og styrke dette arbeidet. Det tar tid å innarbeide en ny festival, og PR/informasjon er et omfattende arbeid. Nøkkelen til å nå bredt ut ligger i et godt samarbeid med andre

18 organisasjoner på et tidlig tidspunkt. I tillegg trenger vår organisasjon en PRansvarlig Kilder/presse, kontaktper soner, linker og adresser Kilder/presse: Folk-i-Gata: Prosjektbeskrivelser, målsetninger og oppsummeringer. Deltakende organisasjoner og grupper Fredrikstad Blad (lokalavis) Demokraten (lokalavis) Kontaktpersoner: O pplev Fredrikstad AS Ved/ Ann-Jorid Pedersen Daglig leder Dampskipsbryggen Fredrikstad / Studium Actoris v/ Paolo Martini Kunstnerisk leder Tøihusgata Gamle Fredrikstad tel: Østfold Kunstnersenter (ØKS) ved/ Bibbi Bø rresen VEDLEGG Program 2007 og 2008 Prosjektbeskrivelse Operasjon sykehusklovn Prosjektbeskrivelse Drømmeverksteder Presse

Festivalprogram FOLK I GATA 2008 (med forbehold om endringer)

Festivalprogram FOLK I GATA 2008 (med forbehold om endringer) Festivalprogram FOLK I GATA 2008 (med forbehold om endringer) Dag 1 Torsdag 5. juni 09:00 Åpning av Drømmeverkstedene - skoleprogram 8. klassinger fra ungdomskolene i Fredrikstad besøker gågata. Delt i

Detaljer

slipp galskapen løs i gata 5-8 JUNI 2008

slipp galskapen løs i gata 5-8 JUNI 2008 slipp galskapen løs i gata 5-8 JUNI 2008 www. folkigata.no FOR BARN UNGDOM & VOKSNE FOLK IGATA viser først og fremst fram det skjeve, folkelige og ukommersielle kulturbildet og serverer det på folks hjemmebane,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Studium Actoris ÅRSRAPPORT2008

Studium Actoris ÅRSRAPPORT2008 Studium Actoris ÅRSRAPPORT2008 1 Innhold Innhold... s 3 Innledning - Studium Actoris endelig modnet...s 4 Kort historikk... s 5 Studium Actoris: Fakta ressurser... s 6 Om SAFT...s 6-10 Virksomhet - Status

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Onsdag 3.juni Kl: 0900 Workshop Skole Antall Skole Antall

Onsdag 3.juni Kl: 0900 Workshop Skole Antall Skole Antall Onsdag 3.juni Kl: 0900 1 Kunstbok Begby 4 Cicignon 6 2 Keramikk Begby 4 Cicignon 7 3 Male/tegne Begby 10 Cicignon 10 4 Formingsverksted Begby 10 Cicignon 12 5 Stylter Begby 10 Cicignon 10 6 Redesign Begby

Detaljer

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA Kulturelt innslag Utgikk, da vi ikke fikk tak på noen VELKOMMEN Varamedlem Ann Kristin ønsket velkommen Presentasjon: Lisleby Musikkorps v/ leder Rolvsøy Skolekorps

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 HVALER KOMMUNE «Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009 Storåsfestivalens barneprogram 2009 18 juni-23 juni Redesign - Skrivekurs - Drama - Teater Kunstprosjekt - Eventyrskog - Totempæler - Fotografier- Visninger i en kunstners arbeidsplass og tilslutt utstilling

Detaljer

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor Prosjektnummer 2013-3-390 Rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse SLUTTRAPPORT SJIRAFFEN BARNE OG UNGDOMSKOR... 1 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN OG MÅLSETTING...

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN KURS MED VIKINGMUSEET. UTVIKLING AV MANUS OG ISCENESETTELSE AV «GUDEROMMET» ÅPNING AV STAMSUND INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD. Program høst Kulturetaten

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD. Program høst Kulturetaten MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD Program høst 2017 Kulturetaten Kulturopplevelser på dagtid Det er godt dokumentert at gode kulturopplevelser er viktig for menneskers livsglede. Gjennom Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Sluttrapport Sjiraffen Ungdomsband. Prosjektnummer 2016/FB Forebygging (2016)

Sluttrapport Sjiraffen Ungdomsband. Prosjektnummer 2016/FB Forebygging (2016) Sluttrapport Sjiraffen Ungdomsband Prosjektnummer 2016/FB80332 Forebygging (2016) 1 Innholdsfortegnelse SLUTTRAPPORT SJIRAFFEN UNGDOMSBAND... 1 1. FORORD OG SAMMENDRAG... 3 1.1 FORORD... 3 1.2 SAMMENDRAG...

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i den kulturelle skolesekken 2008

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i den kulturelle skolesekken 2008 BEKKELAGET SKOLE Marienlundveien 1 1178 Oslo Tlf. 23 46 61 00 Fax. 23 46 61 10 1859 Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i den kulturelle skolesekken 2008 Prosjektets overordnete mål har vært: Den kulturelle

Detaljer

PROJECT BANDALOOP DRONNING SONJA - 70-ÅRSDAG I STAVANGER

PROJECT BANDALOOP DRONNING SONJA - 70-ÅRSDAG I STAVANGER Foto: Croey Rich DRONNING SONJA PROJECT BANDALOOP Gi det amerikanske ensemblet Project Bandaloop en fjellvegg, et tv-tårn eller et høyhus, og de forvandler det til en scene for totalteater. Sommeren 2008

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass Torvbyen (Fredrikstad) Torvbyen som er en del av Steen & Strøm

Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass Torvbyen (Fredrikstad) Torvbyen som er en del av Steen & Strøm Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass Torvbyen (Fredrikstad) Torvbyen som er en del av Steen & Strøm konsernet, har flere ganger vunnet årets utmerkelse i kjeden.

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Klimafestivalen 112 Dansestunt Grønn catwalk Geriljastrikking Konserter Suppesøndag Politikerskirenn Norsk klimanettverk initiativtakere inspiratorer Målet Plattform Identisk med Klimavalgalliansens plattform

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013 Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

Detaljer

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås IN THE DUST 2Faced Dance Company (UK) 17/10 19.00 Rommen Scene 18/10 18.00 Trikkehallen på Kjelsås EN DANS PÅ SKINNER 17/10

Detaljer

Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole

Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole Prosjektet fase én og fase to Prosjektet begynner med at en boks ankommer en skole og en klasse. Boksen inneholder et brev fra

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

Kulturdråpen. en ordning som bidrar til inkludering og likeverd. «Det blir pratet om i gangene i mange dager etter at dere har vært her»

Kulturdråpen. en ordning som bidrar til inkludering og likeverd. «Det blir pratet om i gangene i mange dager etter at dere har vært her» Kulturdråpen en ordning som bidrar til inkludering og likeverd «Det blir pratet om i gangene i mange dager etter at dere har vært her» hva er det for no`? en fylkesdekkende ordning som tilbyr og tilrettelegger

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Thon hotel Bergen Airport lørdag 29.og søndag 30.oktober 2016

Invitasjon til KULTURSAMLING Thon hotel Bergen Airport lørdag 29.og søndag 30.oktober 2016 Invitasjon til KULTURSAMLING Thon hotel Bergen Airport lørdag 29.og søndag 30.oktober 2016 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Litt om bank og prosjekt Fremføring og formidling Omsorg - lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vertskap - kunsten å få mennesker til å føle

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD 20.01.2009

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD 20.01.2009 REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD 20.01.2009 FREMMØTTE Fra styret: Irene Arnesen Solveig Andreassen nestleder styremedlem Else Marie Jervell Hansen 1. Vara Ann Kristin Adolfsen 2.vara Foreninger:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Saksnr.: 2011/20680 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 33083/2013 Klassering: 144 Saksbehandler: Marianne Aune Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Oppstartnotat - utviklingsplan

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES Fredrikstad 2019 organised by Sail Training International Tusenvis av unge sjøfarere mellom 15 og 25 år utfordrer seg selv i The Tall Ships Races. De møter ungdom

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV.

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV. PROFILMANUAL Innledning Denne profilmanualen inneholder retningslinjer ved bruk av logo, typografi, tekst, farger, grafiske elementer o.l. Vedrørende Kongsberg Barnebokfestival. Formålet er å gi festivalen

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

foto: Trygve Kollberg julemarkedisandvika.no

foto: Trygve Kollberg julemarkedisandvika.no foto: Trygve Kollberg julemarkedisandvika.no foto: Jan Lindvik I år arrangeres Julemarked i Sandvika for åttende gang! 1. desember braker det løs med høytidelig åpning av julegaten, markedet og tenning

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer