Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014

2 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is AS Arild Olsen, nestleder Ringnes AS til 9. okt Beathe Sandvik, nestleder Lantmännen Unibake f.o.m. 9. okt.2013 Anne Berit Slaatsveen Mondelèz Norge Production AS Kjersti Riise TINE Meieriet Oslo Espen Pedersen Arcus AS Anita Evensløkken NNN Varamedlemmer: Beathe Sandvik Lantmännen Unibake Norway AS til 9. okt Cato Christiansen NNN Arild Olsen trakk seg fra styret pga. sykdom og Beathe Sandvik gikk inn som medlem og nestleder. Styremøter: Generalforsamling: Administrasjon: Regnskapsfører: Det er i løpet av året holdt 5 styremøter, og 45 saker er behandlet. ble holdt 21. mars 2013 hos Diplom-Is AS Grete Sandvik, 100 % stilling Yrkesregnskap AS Godkjente lærefag: Opplæringskontoret er pr godkjent innen flg. fag: Automatiseringsfaget (A) Godkjent i Oslo og Akershus Industriell matproduksjon (IMP) Godkjent i Oslo og Akershus Industrimekanikerfaget (IMEK) Godkjent i Akershus Produksjonsteknikkfaget (PT) Godkjent i Akershus Nye godkjenninger søkes ved behov. Bedriftene Pr har opplæringskontoret 15 medlemsbedrifter, derav 6 i Akershus og 9 i Oslo. Medlemsbedriftene fordeler seg slik: Akershus: Oslo: Arcus AS, AS Pals, Coca-Cola Enterprises Norge AS, Diplom-Is AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Ringnes AS Alna Margarinfabrik AS, Bakers AS, Coop Norge Kaffe AS, Joh. Johannson Kaffe AS, Mondelèz Norge Production AS, Lantmännen Cerealia AS, Schibsted Trykk Oslo AS (tidligere Media Norge Trykk Oslo AS), Mills DA, TINE Meieriet Oslo. 2

3 Mills DA flyttet produksjonen fra Oslo til bedriften i Fredrikstad, Østfold i løpet av Lærlingen i bedriften gjennomførte fagprøven allerede i april, før nedrigging av maskiner og utstyr ble gjennomført. Opplæringskontoret har hatt svært godt samarbeid med medlemsbedriftene i løpet av året. Faglige ledere har kontinuerlig bidratt til utvikling og forbedring av fagopplæringsarbeidet i bedriftene. I løpet av året er opplæringsbøker i industrimekanikerfaget og produksjonsteknikkfaget ferdigstilt i samarbeid med de faglige lederne. Det er i løpet av året kommet flere nye faglige ledere i medlemsbedriftene, som inkluderes i nettverket. Opplæringskontoret har utvidet virksomheten til å omfatte opplæring av lærlinger og praksiskandidater innen de fag matindustrien har behov for. I den forbindelse hadde Diplom-Is AS ønske om å utdanne egne ansatte i logistikkfaget i henhold til praksiskandidatordningen, og det ble gjennomført møter og innhentet informasjon i denne forbindelse. Det ble arrangert samlinger for faglige ledere, instruktører og skolekontakter i løpet av året, den ene samlingen ble holdt på DFDS Seaways til København med arbeidsmøte om bord og besøk hos Carlsberg i København. Det ble gjennomført to oppfølgingsmøter, der arbeidet ble ferdigstilt. I tillegg deltok faglige ledere på generalforsamlingen og på den årlige konferansen. I et møte med Høgskolen i Akershus ønsket opplæringskontoret å ta initiativ til et samarbeid med sikte på å arrangere kurs for faglige ledere og instruktører med studiepoeng. Det viste seg at dette ville bli uforholdsmessig kostbart, og saken er lagt på is inntil videre. Opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring i bedrift omfatter utforming og bruk av oversiktsplan, opplæringsplan og opplæringsbok, rutiner og gjennomføring av løpende vurdering og halvårsvurdering av lærlinger, og vurdering av bedriftenes opplæringspraksis. Systemet innarbeides i medlemsbedriftene og tilpasses aktuelle fag. Det legges vekt på at alle som arbeider med fagopplæring i medlemsbedriftene skal ha felles kunnskap og forståelse for Kunnskapsløftet, fagopplæringssystemet og opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring. Opplæringskontoret tilbyr med jevne mellomrom følgende kurstemaer for faglige ledere og instruktører: Grunnkurs, instruksjon og veiledning og vurdering, en kursdag for hvert tema. Temaene er knyttet til Kunnskapsløftet og til opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring i bedrift. Etterutdanningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet benyttes. Bedrifter, som har hatt lærlinger, er besøkt 2 ganger i løpet av året, og for øvrig etter behov, dette i forbindelse med oppfølging av lærlinger og møter med faglige ledere. Lærlingene tilbakemelder at de blir tatt godt imot i bedriftene og at de trives svært godt. De er også svært tilfredse med den opplæringen de får. Ved eventuelle unntak, blir det tatt tak i situasjonen omgående, med sikte på forbedring. Opplæringskontoret ivaretar lærlingeordningens formaliteter. 3

4 Bedriftene har vært positive til å ta imot elever på opplæring i prosjekt til fordypning (PTF) i alle fire fag i løpet av året. Enkelte bedrifter har tatt imot studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og fra NTNU / Høgskolen i Sør-Trøndelag for informasjon og opplæring. Det er foretatt yrkes- og utdanningsveiledning for ansatte i bedrifter. Lærlingene 11 bedrifter hadde lærlinger i året som gikk. Tilsvarende året før var 9. 1 lærekontrakt (IMP) ble gjort om til opplæringskontrakt i løpet av året, og en lærekontrakt (IMEK) ble hevet. 6 lærlinger gikk opp til fagprøven, og 1 lærekandidat gikk opp til kompetanseprøve, og resultatet ble som følger: 3 lærlinger fikk meget godt bestått 2 lærlinger fikk bestått, derav ble det tilbakemeldt at begge prøvene var svært sterke 1 lærling fikk ikke bestått, og går opp til annen gangs fagprøve i lærekandidat fikk bestått To av lærlingene, IMP, fikk utdelt fagbrevmedalje under fag- og svennebrevutdelingen i Oslo rådhus i november. De fikk utdelt diplom, medalje og kr Lærlingene kom fra Mills DA og Mondelèz Norge Production AS. Utmerkelsen deles ut til lærlinger, som har avlagt en spesielt sterk fagprøve, og det er prøvenemndene, som foreslår kandidater. Det ble også avlagt en ekstra sterk fagprøve innen automatiseringsfaget ifølge prøvenemnden. Det ble totalt delt ut 3 fagbrevmedaljer og 2 svennebrevmedaljer (av 272 fagbrev). Fra utdeling av fagbrevmedaljer i Oslo rådhus. Lars Tore Nerby og Ruth Solveig Andreassen mottok fagbrevmedalje. Einar Salvesen, faglig leder, Mondelèz Norge Production AS, Helga Hjeltnes, kandidatenes tidligere lærer på Storhamar videregående skole og Grete Sandvik, Matindustriens Opplæringskontor, tar gjerne litt av æren for de gode resultatene. 4

5 Pr hadde Opplæringskontoret 19 lærlinger fordelt på 9 bedrifter. Disse fordelte seg slik: lærlinger: 10 lærlinger, alle fra Oslo og Akershus Automatiseringsfaget 3 Industriell matproduksjon 4 Industrimekanikerfaget 1 Produksjonsteknikk lærlinger: 9 lærlinger, derav 8 fra Oslo og Akershus og 1 fra Finnmark Automatiseringsfaget 2 Industriell matproduksjon 6 Produksjonsteknikk 1 Opplæringskontoret organiserte inntak og arrangerte felles mottak av nye lærlinger i august. Alle lærlingene har tilbakemeldt at de ble godt mottatt, både av opplæringskontoret og lærebedriften, og tilbakemeldingene er gjennomgående at de stortrives i lærebedriften. Det har i løpet av året vært behov for tett oppfølging av enkelte lærlinger. Daglig leder er for øvrig sammen med lærlingene på lærlingesamlinger, temadager ekskursjoner og enkelte kurs. Alle lærlingene dokumenterer egen opplæring ved å skrive opplæringsbok. Praksiskandidatene Opplæringskontoret organiserer årlig eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i industriell matproduksjon. Kursene er holdt på Lørenskog videregående skole, som også har ansvar for gjennomføring og eksamensavvikling. Gruppene følges opp i løpet av kurstiden. I 2013 ble det for første gang satt i gang eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget, et pilotprosjekt i samarbeid med FEED og Strømmen videregående skole. Kurset var tilrettelagt for deltakere som allerede har et fagbrev i industrien. Dette var et pilotprosjekt, og kom i stand etter et samarbeid mellom FEED, kompetanseprosjekt i matindustrien, opplæringskontoret og skolen. Kurset ble evaluert underveis. Det er planlagt oppstart av nytt kurs, som er åpent for alle, januar Industriell matproduksjon Kurs : 14 deltakere fordelt på 6 bedrifter avsluttet kurset med eksamen våren I tillegg deltok en person som tok sikte på å begynne som lærling høsten Kurs : 9 deltakere fordelt på 4 bedrifter begynte på kurset høsten Eksamen avlegges juni

6 Produksjonsteknikkfaget Kurs deltakere fordelt på 2 bedrifter fulgte eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget. Eksamen ble avlagt desember Andre fag Det ble formidlet informasjon om eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen industrimekanikerfaget og automatiseringsfaget og logistikkfaget. Forberedelse til fagprøve Den resterende opplæring blir gjennomført i bedrift før fagprøve avlegges. Det anbefales at bedriftene benytter opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring i bedrift for praksiskandidatene. Annet Opplæringskontoret har for øvrig stilt opp for praksiskandidater og bedrifter etter behov. Bedriftene fikk tilbud om at praksiskandidater og andre ansatte i bedriften kunne følge kurs som ble arrangert for lærlingene. 5 deltakere fordelt på 3 bedrifter meldte seg på til PLS-kurs høsten Fagopplæringskontorene (fylkene) Opplæringskontoret har hatt godt samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, avdeling for fagopplæring og Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Fylkene har formelt overordnet ansvar for videregående opplæring og godkjenner lærebedrifter, lærekontrakter og oppmelding til fagprøver, de administrerer fagprøvene, utbetaler tilskudd, arrangerer fagbrevutdeling, holder informasjonsmøter for opplæringskontorene og for lærlingene. Fylkene har stilt opp for opplæringskontoret ved behov og berømmes for god service. Direktør for fagopplæring i Oslo kommune inviterte opplæringskontorene til samtale gruppevis, noe som var svært positivt. Opplæringskontoret sender inn årlige rapporter til fylkene på vegne av opplæringskontoret og medlemsbedriftene. Fylkene tilbyr kurs for faglige ledere og instruktører, men opplæringskontoret har prioritert å holde egne kurs. Representanter fra fylkene og prøvenemndene deltok på kurs / samlinger i regi av opplæringskontoret. Daglig leder har deltatt på todagers samling for opplæringskontorer i Oslo og Akershus, nettverkssamlinger for utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, elektro og teknikk og industriell produksjon og fagbrevutdeling i Oslo Rådhus og andre arrangementer i regi av fylkene, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune var representert på dagskonferanse hos Arcus AS i november. 6

7 Prøvenemndene Opplæringskontoret arrangerte møte med faglige ledere og prøvenemnder i automatiseringsfaget i januar. Hensikten med møte var å drøfte avvikling av fagprøver, vurdering og vurderingskriterier i denne forbindelse. For opplæringskontoret og medlemsbedriftene var det ønskelig å få utarbeidet vurderingskriterier tilknyttet hvert enkelt kompetansemål tilsvarende det som foreligger innen industriell matproduksjon. Erfaring fra industriell matproduksjon er at lærlingene blir svært motiverte til å gjennomføre en god fagprøve når de ser vurderingskriteriene og forstår hva som skal til for å oppnå gode resultater. Representanter for prøvenemndene i automatiseringsfaget, industriell matproduksjon og industrimekanikerfaget deltok på opplæringskontorets dagskonferanse i november. Enkelte prøvenemndsmedlemmer, innen industriell matproduksjon, automatiseringsfaget og industrimekanikerfaget, kommer fra opplæringskontorets medlemsbedrifter. Disse er viktige ressurser for de respektive bedriftene og for opplæringskontoret. Skolene Opplæringskontoret samarbeider med videregående skoler i Oslo og Akershus og prioriterer samarbeid med følgende skoler: Oslo: Etterstad vgs. Akershus: Lørenskog vgs, Sørumsand vgs. Strømmen vgs og Ås vgs. 3 av skolene tilbyr utdanningsprogram for restaurant- og matfag (industriell matproduksjon) 3 av skolene tilbyr utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (industrimekanikerfaget og produksjonsteknikkfaget) 2 av skolene tilbyr utdanningsprogram for elektrofag, (automatiseringsfaget) Opplæringskontoret har besøkt skolene og informert om matindustrien, medlemsbedriftene, lærefagene, og om å søke læreplass, og deltatt på jobbsøkerkurs for elever og to foreldremøter på Strømmen vgs. Lærlinger og faglig leder har deltatt på skolebesøk. Opplæringskontoret deltok med informasjon på Åpen dag på Etterstad vgs. Det var svært få besøkende. Opplæringskontoret har organisert PTF, opplæring i bedrift i ulike fag og bedriftsbesøk fra klasser. Medlemsbedriftene har vært positive til å ta imot grupper av elever og enkeltelever på opplæring i bedrift i PTF. Det er en utfordring at flere skoler ønsker PTF i bedrift samme uker. Opplæringskontoret er med i RM nettverket i Oslo og har deltatt på møte i TIP-nettverket. Etterstad videregående skole er ressursskole i Oslo og leder disse nettverkene. Sogn videregående leder nettverk for Elektrofag, og har også deltatt på møter her. Nettverkene har bestått av representanter fra skoler, opplæringskontor som har lærlinger fra de respektive utdanningsprogram og representant fra avdeling for fagopplæring. Oslo kommune har vedtatt mandat for nettverkene. 7

8 Hospitering Det ble i 2013 utarbeidet hospiteringsordning for yrkesfaglærere i industriell matproduksjon og produksjonsteknikkfaget. Ordningen lar seg lett overføre til nye lærefag. Det ble også utarbeidet forslag til hospitering for fellesfaglærere og planlagt innhold for samling for faglige ledere på skole. Bakgrunnen for arbeidet var at Utdanningsdirektoratet utlyste midler til utvikling av hospiteringsordninger og at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i 2012 innvilget midler til dette arbeidet etter søknad fra Opplæringskontoret. Opplæringskontoret ledet to selvstendige prosjekter, som ble gjennomført i samarbeid med Etterstad videregående skole i Oslo, Sørumsand videregående skole i Akershus, Diplom-Is AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Mondelèz Norge Production AS og Ringnes AS. 12 lærere deltok i utprøvingen, derav 8 yrkesfaglærere i industriell matproduksjon, 1 yrkesfaglærer i produksjonsteknikkfaget og 3 fellesfaglærere i henholdsvis norsk, engelsk og matematikk. Representanter fra skolene, to bedrifter og opplæringskontoret deltok i utprøvingsperioden på hospiteringskonferanse arrangert av Utdanningsdirektoratet. I etterkant av prosjektet har en yrkesfaglærer hospitert i industriell matproduksjon. Fra første hospitering etter at ordningen var på plass Anita Hoel, lærer ved Lørenskog videregående skole hospiterte hos Diplom-Is, og tilbakemeldte godt utbytte av hospiteringen Marianne Rannem Veie, ansvarlig for hospitering i bedriften, sammen med Anita Hoel Bildene er fra bladet "Yrke" Både hospiteringsbedriftene og opplæringskontoret har informert om hospiteringsordningen ved flere anledninger, på samling med referansebedriftene i FEED-prosjektet, på fylkenes samling med opplæringskontorene, på samling med Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer, FMO, på opplæringskontorets konferanse, og ordningen har vært omtalt i bladet "Yrke". Prosjektet ble avsluttet og rapport innsendt fylkene i

9 Fagopplæringssamarbeid Opplæringskontorets samarbeidskonferanse Opplæringskontoret arrangerte dagskonferanse hos Arcus AS den 21. november med 40 deltakere. Sentrale aktører innen fagopplæringen i de aktuelle lærefagene deltok. Representanter fra ni av medlemsbedriftene, fire av de fem prioriterte videregående skolene og Storhamar videregående skole, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, prøvenemndene i automatiseringsfaget, industrimekanikerfaget og industriell matproduksjon, NNN Oslo og Akershus, FEED-prosjektet, Faglig råd for restaurant og matfag og Høgskolen i Akershus deltok. Konferansen danner grunnlag for videre samarbeid mellom sentrale aktører. Lærlinger deltok i programmet, noe som var svært populært blant deltakerne. Landskonferansen 2013 Noen medlemsbedrifter deltok på Landskonferansen arrangert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk, Fiskeri- og havbruksnæringens landforening og NHO Reiseliv. Daglig leder for opplæringskontoret deltok en dag. Det er i tilbakemeldt til Landsforeningene i NHO at samarbeidet med NHO Reiseliv ikke er så relevant for industrien, og at arrangørene bør vurdere organisering, samarbeid og innhold med sikte på å "treffe" industrien bedre. FEED kompetanseprosjekt i matindustrien Opplæringskontoret har hatt tett samarbeid med FEED-prosjektet. Flere av opplæringskontorets medlemsbedrifter var referansebedrifter og Opplæringskontoret har også vært involvert i en del av arbeidet ved å delta på møter, spille inn og drøftet problemstillinger og holdt innlegg på samlinger. FEED prosjektet var sentralt i forbindelse med oppstart av eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget. Opplæringskontoret og medlemsbedriftene ble løpende oppdatert og informert fra FEED. FEED gjorde undersøkelser i bedriftene, som førte til at Landsforeningene og NNN sammen sto bak en søknad om kryssløp mellom VG2 industriteknologi og VG3 industriell matproduksjon. Søknaden ble i desember 2013 innvilget av utdanningsdirektoratet. FEED har utarbeidet veiledningshefte for bedrifter: "Rekruttering og kompetanse i matindustrien", der blant annet Ringnes AS, Diplom-Is og opplæringskontoret har vært involvert. En av våre faglige ledere, Christian Evensen er blant frontfigurene som profilerer matindustrien på Øvrige medlemsbedrifter er informert om prosjektet, blant annet på dagskonferansen. 9

10 TINE Personal og Kompetanse Opplæringskontoret har jevnlig kontakt med TINE Personal og Kompetanse. Opplæringskontoret har disponert noe rekruteringsmateriell til messer og deltatt på en samling for opplæringsansvarlige i TINE. Dessuten drøftes det ulike problemstillinger knyttet til arbeid med fagopplæring. Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer, FMO Opplæringskontoret er medlem av Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer, FMO, og daglig leder har deltatt på samlingene som ble arrangert vår og høst Det ble gjennom året samarbeidet med ledere av tilsvarende opplæringskontorer i landet. Daglig leder har vært leder for foreningen etter årsmøtet i mai. FMO utarbeidet blant annet innspill til faglig råd for restaurant- og matfag om utviklingsredegjørelsen, og deltok i etterkant på møte med faglig råd om saken. FMO formidlet ønske om at FEED prosjektet skulle videreføres som en fast ordning forankret i NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NNN, og formidlet noen ønskede arbeidsoppgaver for videreføringen etter at FEED prosjektet ble avsluttet. Arbeidsutvalget / interimstyret for opplæringskontorene i Oslo og Akershus Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Oslo og Akershus har vært et uformelt organ som har til oppgave å ivareta opplæringskontorenes felles interesser. Daglig leder var leder av arbeidsutvalget. I 2013 ble det arrangert fellesmøte med NHO Oslo og Akershus og opplæringskontorene. Der ble det uttrykt ønske om at det arbeides for å danne et formelt organ, en forening. Daglig leder er leder av interimstyret. Intensjonen med arbeidet er å bidra til et tettere samarbeid mellom opplæringskontorene og Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, NHO Oslo og Akershus, LO Oslo og Akershus og yrkesopplæringsnemndene i Oslo og Akershus i arbeid tilknyttet fagopplæring. Politikere er også en aktuell målgruppe. Opplæringskontorene ønsker mer innflytelse i arbeidet, og mener det må være mulig med så mange lærebedrifter i ryggen. I året som gikk ble det holdt flere møter i interimstyret. Det tas sikte på å etablere foreningen våren Faglig råd for restaurant- og matfag Opplæringskontoret har hatt samarbeid med Faglig råd for restaurant- og matfag, og har blant annet sendt rådet innspill til "utviklingsredegjørelsen", rådets arbeid med utvikling av læreplaner og tilbudsstruktur. Innspillet støttet FMO sitt innspill, og poengterte i tillegg enkelte emner spesielt. Høgskolen i Oslo og Akershus, Hioa, yrkesfaglærerutdanningen. Opplæringskontoret har samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Opplæringskontoret har organisert praksis i bedrift for studenter ved yrkesfaglærerutdanningen. Daglig leder ble fra 2012 eksternt medlem av instituttrådet for Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er også organisert praksis for yrkesfaglærerstudent fra NTNU / Høgskolen i Sør-Trøndelag. Øvrige samarbeidsparter NHO Oslo og Akershus, NHO S, NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, TINE Personal og kompetanse, og øvrige opplæringskontorer i Oslo og Akershus, og Yrkesopplæringsnemndene i Oslo og Akershus. 10

11 Markedsføring Rekruttering Samarbeidet mellom skole, bedrift og opplæringskontor, som tidligere er beskrevet, et svært viktig bidrag i rekrutteringsarbeidet. Gjennom samarbeidet nås målgruppen direkte, og elevene får kjennskap til bransjen og yrkene. De fleste lærlingene tilbakemelder at det var oppholdet i bedriften i forbindelse med prosjekt til fordypning, PTF, som gjorde at de bestemte seg for det aktuelle faget. Opplæringskontoret deltok på Yrkes- og Utdanningsmessen Utdanningstorget på Lillestrøm og Yrkes og Utdanningsmessen Oslo i november. Messene ble arrangert av henholdsvis Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. At de ble arrangert samme dager og på forskjellige steder ga oss en utfordring i forhold til messeutstyr og bemanning. Lærlinger bemanner standen i Oslo Spektrum Takket være positive bedrifter og samarbeidet med FEED og TINE Personal- og kompetanse fikk vi tilgang på rollups og brosjyrer. Opplæringskontoret deltok på stand for utdanningsprogrammene restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon. Ringnes AS og Mondelèz Norge Production AS deltok i arbeidet med utforming, rigging og bemanning av stands. De bidro også med produkter for utdeling til besøkende. I tillegg bidro medlemsbedriftene med produkter til premier. Lærlinger fra flere bedrifter bemannet stands i tillegg til at Christian Evensen fra Ringnes, Einar Salvesen fra Mondelèz og Grete Sandvik fra Opplæringskontoret hadde ansvar for hver sin stand. Alle medlemsbedriftene ble profilert, og matindustrien ble satt på kartet. Mange besøkende ungdommer var nysgjerrige. Som standutstyr var messevegger, rollups, video og produkter satt opp, diverse brosjyrer ble delt ut. Det er behov for å fornye vår hjemmeside: Fra Utdanningstorget på, Lillestrøm: TIP-standen (over) RM-standen (under) 11

12 Annet Daglig leder deltok på: - Nnasjonal opplæringskonferanse arrangert av Oslo kommune - Nasjonale konferanse "Kvalitet i fagopplæringen", arrangert av Utdanningsdirektoratet Daglig leder har i 2013 deltatt på kompetanseforum, seminar og konferanse arrangert av NHO S. Oslo, 27. februar 2014 Bård Schefte, leder Beathe Sandvik, nestleder Kjersti Riise Sign. Sign. Anne Berit Slaatsveen Espen Pedersen Anita Evensløkken (NNN) Sign. Sign. Sign. 12

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 ÅRSMØTE AVHOLDES HOS MAARUD DISENÅ TIRSDAG 29. APRIL FRA KL 9 13.30 PÅMELDING INNEN 20. APRIL TIL post@matbransjen.no

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer