Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014

2 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is AS Arild Olsen, nestleder Ringnes AS til 9. okt Beathe Sandvik, nestleder Lantmännen Unibake f.o.m. 9. okt.2013 Anne Berit Slaatsveen Mondelèz Norge Production AS Kjersti Riise TINE Meieriet Oslo Espen Pedersen Arcus AS Anita Evensløkken NNN Varamedlemmer: Beathe Sandvik Lantmännen Unibake Norway AS til 9. okt Cato Christiansen NNN Arild Olsen trakk seg fra styret pga. sykdom og Beathe Sandvik gikk inn som medlem og nestleder. Styremøter: Generalforsamling: Administrasjon: Regnskapsfører: Det er i løpet av året holdt 5 styremøter, og 45 saker er behandlet. ble holdt 21. mars 2013 hos Diplom-Is AS Grete Sandvik, 100 % stilling Yrkesregnskap AS Godkjente lærefag: Opplæringskontoret er pr godkjent innen flg. fag: Automatiseringsfaget (A) Godkjent i Oslo og Akershus Industriell matproduksjon (IMP) Godkjent i Oslo og Akershus Industrimekanikerfaget (IMEK) Godkjent i Akershus Produksjonsteknikkfaget (PT) Godkjent i Akershus Nye godkjenninger søkes ved behov. Bedriftene Pr har opplæringskontoret 15 medlemsbedrifter, derav 6 i Akershus og 9 i Oslo. Medlemsbedriftene fordeler seg slik: Akershus: Oslo: Arcus AS, AS Pals, Coca-Cola Enterprises Norge AS, Diplom-Is AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Ringnes AS Alna Margarinfabrik AS, Bakers AS, Coop Norge Kaffe AS, Joh. Johannson Kaffe AS, Mondelèz Norge Production AS, Lantmännen Cerealia AS, Schibsted Trykk Oslo AS (tidligere Media Norge Trykk Oslo AS), Mills DA, TINE Meieriet Oslo. 2

3 Mills DA flyttet produksjonen fra Oslo til bedriften i Fredrikstad, Østfold i løpet av Lærlingen i bedriften gjennomførte fagprøven allerede i april, før nedrigging av maskiner og utstyr ble gjennomført. Opplæringskontoret har hatt svært godt samarbeid med medlemsbedriftene i løpet av året. Faglige ledere har kontinuerlig bidratt til utvikling og forbedring av fagopplæringsarbeidet i bedriftene. I løpet av året er opplæringsbøker i industrimekanikerfaget og produksjonsteknikkfaget ferdigstilt i samarbeid med de faglige lederne. Det er i løpet av året kommet flere nye faglige ledere i medlemsbedriftene, som inkluderes i nettverket. Opplæringskontoret har utvidet virksomheten til å omfatte opplæring av lærlinger og praksiskandidater innen de fag matindustrien har behov for. I den forbindelse hadde Diplom-Is AS ønske om å utdanne egne ansatte i logistikkfaget i henhold til praksiskandidatordningen, og det ble gjennomført møter og innhentet informasjon i denne forbindelse. Det ble arrangert samlinger for faglige ledere, instruktører og skolekontakter i løpet av året, den ene samlingen ble holdt på DFDS Seaways til København med arbeidsmøte om bord og besøk hos Carlsberg i København. Det ble gjennomført to oppfølgingsmøter, der arbeidet ble ferdigstilt. I tillegg deltok faglige ledere på generalforsamlingen og på den årlige konferansen. I et møte med Høgskolen i Akershus ønsket opplæringskontoret å ta initiativ til et samarbeid med sikte på å arrangere kurs for faglige ledere og instruktører med studiepoeng. Det viste seg at dette ville bli uforholdsmessig kostbart, og saken er lagt på is inntil videre. Opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring i bedrift omfatter utforming og bruk av oversiktsplan, opplæringsplan og opplæringsbok, rutiner og gjennomføring av løpende vurdering og halvårsvurdering av lærlinger, og vurdering av bedriftenes opplæringspraksis. Systemet innarbeides i medlemsbedriftene og tilpasses aktuelle fag. Det legges vekt på at alle som arbeider med fagopplæring i medlemsbedriftene skal ha felles kunnskap og forståelse for Kunnskapsløftet, fagopplæringssystemet og opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring. Opplæringskontoret tilbyr med jevne mellomrom følgende kurstemaer for faglige ledere og instruktører: Grunnkurs, instruksjon og veiledning og vurdering, en kursdag for hvert tema. Temaene er knyttet til Kunnskapsløftet og til opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring i bedrift. Etterutdanningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet benyttes. Bedrifter, som har hatt lærlinger, er besøkt 2 ganger i løpet av året, og for øvrig etter behov, dette i forbindelse med oppfølging av lærlinger og møter med faglige ledere. Lærlingene tilbakemelder at de blir tatt godt imot i bedriftene og at de trives svært godt. De er også svært tilfredse med den opplæringen de får. Ved eventuelle unntak, blir det tatt tak i situasjonen omgående, med sikte på forbedring. Opplæringskontoret ivaretar lærlingeordningens formaliteter. 3

4 Bedriftene har vært positive til å ta imot elever på opplæring i prosjekt til fordypning (PTF) i alle fire fag i løpet av året. Enkelte bedrifter har tatt imot studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og fra NTNU / Høgskolen i Sør-Trøndelag for informasjon og opplæring. Det er foretatt yrkes- og utdanningsveiledning for ansatte i bedrifter. Lærlingene 11 bedrifter hadde lærlinger i året som gikk. Tilsvarende året før var 9. 1 lærekontrakt (IMP) ble gjort om til opplæringskontrakt i løpet av året, og en lærekontrakt (IMEK) ble hevet. 6 lærlinger gikk opp til fagprøven, og 1 lærekandidat gikk opp til kompetanseprøve, og resultatet ble som følger: 3 lærlinger fikk meget godt bestått 2 lærlinger fikk bestått, derav ble det tilbakemeldt at begge prøvene var svært sterke 1 lærling fikk ikke bestått, og går opp til annen gangs fagprøve i lærekandidat fikk bestått To av lærlingene, IMP, fikk utdelt fagbrevmedalje under fag- og svennebrevutdelingen i Oslo rådhus i november. De fikk utdelt diplom, medalje og kr Lærlingene kom fra Mills DA og Mondelèz Norge Production AS. Utmerkelsen deles ut til lærlinger, som har avlagt en spesielt sterk fagprøve, og det er prøvenemndene, som foreslår kandidater. Det ble også avlagt en ekstra sterk fagprøve innen automatiseringsfaget ifølge prøvenemnden. Det ble totalt delt ut 3 fagbrevmedaljer og 2 svennebrevmedaljer (av 272 fagbrev). Fra utdeling av fagbrevmedaljer i Oslo rådhus. Lars Tore Nerby og Ruth Solveig Andreassen mottok fagbrevmedalje. Einar Salvesen, faglig leder, Mondelèz Norge Production AS, Helga Hjeltnes, kandidatenes tidligere lærer på Storhamar videregående skole og Grete Sandvik, Matindustriens Opplæringskontor, tar gjerne litt av æren for de gode resultatene. 4

5 Pr hadde Opplæringskontoret 19 lærlinger fordelt på 9 bedrifter. Disse fordelte seg slik: lærlinger: 10 lærlinger, alle fra Oslo og Akershus Automatiseringsfaget 3 Industriell matproduksjon 4 Industrimekanikerfaget 1 Produksjonsteknikk lærlinger: 9 lærlinger, derav 8 fra Oslo og Akershus og 1 fra Finnmark Automatiseringsfaget 2 Industriell matproduksjon 6 Produksjonsteknikk 1 Opplæringskontoret organiserte inntak og arrangerte felles mottak av nye lærlinger i august. Alle lærlingene har tilbakemeldt at de ble godt mottatt, både av opplæringskontoret og lærebedriften, og tilbakemeldingene er gjennomgående at de stortrives i lærebedriften. Det har i løpet av året vært behov for tett oppfølging av enkelte lærlinger. Daglig leder er for øvrig sammen med lærlingene på lærlingesamlinger, temadager ekskursjoner og enkelte kurs. Alle lærlingene dokumenterer egen opplæring ved å skrive opplæringsbok. Praksiskandidatene Opplæringskontoret organiserer årlig eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i industriell matproduksjon. Kursene er holdt på Lørenskog videregående skole, som også har ansvar for gjennomføring og eksamensavvikling. Gruppene følges opp i løpet av kurstiden. I 2013 ble det for første gang satt i gang eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget, et pilotprosjekt i samarbeid med FEED og Strømmen videregående skole. Kurset var tilrettelagt for deltakere som allerede har et fagbrev i industrien. Dette var et pilotprosjekt, og kom i stand etter et samarbeid mellom FEED, kompetanseprosjekt i matindustrien, opplæringskontoret og skolen. Kurset ble evaluert underveis. Det er planlagt oppstart av nytt kurs, som er åpent for alle, januar Industriell matproduksjon Kurs : 14 deltakere fordelt på 6 bedrifter avsluttet kurset med eksamen våren I tillegg deltok en person som tok sikte på å begynne som lærling høsten Kurs : 9 deltakere fordelt på 4 bedrifter begynte på kurset høsten Eksamen avlegges juni

6 Produksjonsteknikkfaget Kurs deltakere fordelt på 2 bedrifter fulgte eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget. Eksamen ble avlagt desember Andre fag Det ble formidlet informasjon om eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen industrimekanikerfaget og automatiseringsfaget og logistikkfaget. Forberedelse til fagprøve Den resterende opplæring blir gjennomført i bedrift før fagprøve avlegges. Det anbefales at bedriftene benytter opplæringskontorets system for arbeid med fagopplæring i bedrift for praksiskandidatene. Annet Opplæringskontoret har for øvrig stilt opp for praksiskandidater og bedrifter etter behov. Bedriftene fikk tilbud om at praksiskandidater og andre ansatte i bedriften kunne følge kurs som ble arrangert for lærlingene. 5 deltakere fordelt på 3 bedrifter meldte seg på til PLS-kurs høsten Fagopplæringskontorene (fylkene) Opplæringskontoret har hatt godt samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, avdeling for fagopplæring og Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Fylkene har formelt overordnet ansvar for videregående opplæring og godkjenner lærebedrifter, lærekontrakter og oppmelding til fagprøver, de administrerer fagprøvene, utbetaler tilskudd, arrangerer fagbrevutdeling, holder informasjonsmøter for opplæringskontorene og for lærlingene. Fylkene har stilt opp for opplæringskontoret ved behov og berømmes for god service. Direktør for fagopplæring i Oslo kommune inviterte opplæringskontorene til samtale gruppevis, noe som var svært positivt. Opplæringskontoret sender inn årlige rapporter til fylkene på vegne av opplæringskontoret og medlemsbedriftene. Fylkene tilbyr kurs for faglige ledere og instruktører, men opplæringskontoret har prioritert å holde egne kurs. Representanter fra fylkene og prøvenemndene deltok på kurs / samlinger i regi av opplæringskontoret. Daglig leder har deltatt på todagers samling for opplæringskontorer i Oslo og Akershus, nettverkssamlinger for utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, elektro og teknikk og industriell produksjon og fagbrevutdeling i Oslo Rådhus og andre arrangementer i regi av fylkene, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune var representert på dagskonferanse hos Arcus AS i november. 6

7 Prøvenemndene Opplæringskontoret arrangerte møte med faglige ledere og prøvenemnder i automatiseringsfaget i januar. Hensikten med møte var å drøfte avvikling av fagprøver, vurdering og vurderingskriterier i denne forbindelse. For opplæringskontoret og medlemsbedriftene var det ønskelig å få utarbeidet vurderingskriterier tilknyttet hvert enkelt kompetansemål tilsvarende det som foreligger innen industriell matproduksjon. Erfaring fra industriell matproduksjon er at lærlingene blir svært motiverte til å gjennomføre en god fagprøve når de ser vurderingskriteriene og forstår hva som skal til for å oppnå gode resultater. Representanter for prøvenemndene i automatiseringsfaget, industriell matproduksjon og industrimekanikerfaget deltok på opplæringskontorets dagskonferanse i november. Enkelte prøvenemndsmedlemmer, innen industriell matproduksjon, automatiseringsfaget og industrimekanikerfaget, kommer fra opplæringskontorets medlemsbedrifter. Disse er viktige ressurser for de respektive bedriftene og for opplæringskontoret. Skolene Opplæringskontoret samarbeider med videregående skoler i Oslo og Akershus og prioriterer samarbeid med følgende skoler: Oslo: Etterstad vgs. Akershus: Lørenskog vgs, Sørumsand vgs. Strømmen vgs og Ås vgs. 3 av skolene tilbyr utdanningsprogram for restaurant- og matfag (industriell matproduksjon) 3 av skolene tilbyr utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (industrimekanikerfaget og produksjonsteknikkfaget) 2 av skolene tilbyr utdanningsprogram for elektrofag, (automatiseringsfaget) Opplæringskontoret har besøkt skolene og informert om matindustrien, medlemsbedriftene, lærefagene, og om å søke læreplass, og deltatt på jobbsøkerkurs for elever og to foreldremøter på Strømmen vgs. Lærlinger og faglig leder har deltatt på skolebesøk. Opplæringskontoret deltok med informasjon på Åpen dag på Etterstad vgs. Det var svært få besøkende. Opplæringskontoret har organisert PTF, opplæring i bedrift i ulike fag og bedriftsbesøk fra klasser. Medlemsbedriftene har vært positive til å ta imot grupper av elever og enkeltelever på opplæring i bedrift i PTF. Det er en utfordring at flere skoler ønsker PTF i bedrift samme uker. Opplæringskontoret er med i RM nettverket i Oslo og har deltatt på møte i TIP-nettverket. Etterstad videregående skole er ressursskole i Oslo og leder disse nettverkene. Sogn videregående leder nettverk for Elektrofag, og har også deltatt på møter her. Nettverkene har bestått av representanter fra skoler, opplæringskontor som har lærlinger fra de respektive utdanningsprogram og representant fra avdeling for fagopplæring. Oslo kommune har vedtatt mandat for nettverkene. 7

8 Hospitering Det ble i 2013 utarbeidet hospiteringsordning for yrkesfaglærere i industriell matproduksjon og produksjonsteknikkfaget. Ordningen lar seg lett overføre til nye lærefag. Det ble også utarbeidet forslag til hospitering for fellesfaglærere og planlagt innhold for samling for faglige ledere på skole. Bakgrunnen for arbeidet var at Utdanningsdirektoratet utlyste midler til utvikling av hospiteringsordninger og at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i 2012 innvilget midler til dette arbeidet etter søknad fra Opplæringskontoret. Opplæringskontoret ledet to selvstendige prosjekter, som ble gjennomført i samarbeid med Etterstad videregående skole i Oslo, Sørumsand videregående skole i Akershus, Diplom-Is AS, Lantmännen Unibake Norway AS, Mondelèz Norge Production AS og Ringnes AS. 12 lærere deltok i utprøvingen, derav 8 yrkesfaglærere i industriell matproduksjon, 1 yrkesfaglærer i produksjonsteknikkfaget og 3 fellesfaglærere i henholdsvis norsk, engelsk og matematikk. Representanter fra skolene, to bedrifter og opplæringskontoret deltok i utprøvingsperioden på hospiteringskonferanse arrangert av Utdanningsdirektoratet. I etterkant av prosjektet har en yrkesfaglærer hospitert i industriell matproduksjon. Fra første hospitering etter at ordningen var på plass Anita Hoel, lærer ved Lørenskog videregående skole hospiterte hos Diplom-Is, og tilbakemeldte godt utbytte av hospiteringen Marianne Rannem Veie, ansvarlig for hospitering i bedriften, sammen med Anita Hoel Bildene er fra bladet "Yrke" Både hospiteringsbedriftene og opplæringskontoret har informert om hospiteringsordningen ved flere anledninger, på samling med referansebedriftene i FEED-prosjektet, på fylkenes samling med opplæringskontorene, på samling med Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer, FMO, på opplæringskontorets konferanse, og ordningen har vært omtalt i bladet "Yrke". Prosjektet ble avsluttet og rapport innsendt fylkene i

9 Fagopplæringssamarbeid Opplæringskontorets samarbeidskonferanse Opplæringskontoret arrangerte dagskonferanse hos Arcus AS den 21. november med 40 deltakere. Sentrale aktører innen fagopplæringen i de aktuelle lærefagene deltok. Representanter fra ni av medlemsbedriftene, fire av de fem prioriterte videregående skolene og Storhamar videregående skole, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, prøvenemndene i automatiseringsfaget, industrimekanikerfaget og industriell matproduksjon, NNN Oslo og Akershus, FEED-prosjektet, Faglig råd for restaurant og matfag og Høgskolen i Akershus deltok. Konferansen danner grunnlag for videre samarbeid mellom sentrale aktører. Lærlinger deltok i programmet, noe som var svært populært blant deltakerne. Landskonferansen 2013 Noen medlemsbedrifter deltok på Landskonferansen arrangert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk, Fiskeri- og havbruksnæringens landforening og NHO Reiseliv. Daglig leder for opplæringskontoret deltok en dag. Det er i tilbakemeldt til Landsforeningene i NHO at samarbeidet med NHO Reiseliv ikke er så relevant for industrien, og at arrangørene bør vurdere organisering, samarbeid og innhold med sikte på å "treffe" industrien bedre. FEED kompetanseprosjekt i matindustrien Opplæringskontoret har hatt tett samarbeid med FEED-prosjektet. Flere av opplæringskontorets medlemsbedrifter var referansebedrifter og Opplæringskontoret har også vært involvert i en del av arbeidet ved å delta på møter, spille inn og drøftet problemstillinger og holdt innlegg på samlinger. FEED prosjektet var sentralt i forbindelse med oppstart av eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget. Opplæringskontoret og medlemsbedriftene ble løpende oppdatert og informert fra FEED. FEED gjorde undersøkelser i bedriftene, som førte til at Landsforeningene og NNN sammen sto bak en søknad om kryssløp mellom VG2 industriteknologi og VG3 industriell matproduksjon. Søknaden ble i desember 2013 innvilget av utdanningsdirektoratet. FEED har utarbeidet veiledningshefte for bedrifter: "Rekruttering og kompetanse i matindustrien", der blant annet Ringnes AS, Diplom-Is og opplæringskontoret har vært involvert. En av våre faglige ledere, Christian Evensen er blant frontfigurene som profilerer matindustrien på Øvrige medlemsbedrifter er informert om prosjektet, blant annet på dagskonferansen. 9

10 TINE Personal og Kompetanse Opplæringskontoret har jevnlig kontakt med TINE Personal og Kompetanse. Opplæringskontoret har disponert noe rekruteringsmateriell til messer og deltatt på en samling for opplæringsansvarlige i TINE. Dessuten drøftes det ulike problemstillinger knyttet til arbeid med fagopplæring. Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer, FMO Opplæringskontoret er medlem av Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer, FMO, og daglig leder har deltatt på samlingene som ble arrangert vår og høst Det ble gjennom året samarbeidet med ledere av tilsvarende opplæringskontorer i landet. Daglig leder har vært leder for foreningen etter årsmøtet i mai. FMO utarbeidet blant annet innspill til faglig råd for restaurant- og matfag om utviklingsredegjørelsen, og deltok i etterkant på møte med faglig råd om saken. FMO formidlet ønske om at FEED prosjektet skulle videreføres som en fast ordning forankret i NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NNN, og formidlet noen ønskede arbeidsoppgaver for videreføringen etter at FEED prosjektet ble avsluttet. Arbeidsutvalget / interimstyret for opplæringskontorene i Oslo og Akershus Arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Oslo og Akershus har vært et uformelt organ som har til oppgave å ivareta opplæringskontorenes felles interesser. Daglig leder var leder av arbeidsutvalget. I 2013 ble det arrangert fellesmøte med NHO Oslo og Akershus og opplæringskontorene. Der ble det uttrykt ønske om at det arbeides for å danne et formelt organ, en forening. Daglig leder er leder av interimstyret. Intensjonen med arbeidet er å bidra til et tettere samarbeid mellom opplæringskontorene og Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, NHO Oslo og Akershus, LO Oslo og Akershus og yrkesopplæringsnemndene i Oslo og Akershus i arbeid tilknyttet fagopplæring. Politikere er også en aktuell målgruppe. Opplæringskontorene ønsker mer innflytelse i arbeidet, og mener det må være mulig med så mange lærebedrifter i ryggen. I året som gikk ble det holdt flere møter i interimstyret. Det tas sikte på å etablere foreningen våren Faglig råd for restaurant- og matfag Opplæringskontoret har hatt samarbeid med Faglig råd for restaurant- og matfag, og har blant annet sendt rådet innspill til "utviklingsredegjørelsen", rådets arbeid med utvikling av læreplaner og tilbudsstruktur. Innspillet støttet FMO sitt innspill, og poengterte i tillegg enkelte emner spesielt. Høgskolen i Oslo og Akershus, Hioa, yrkesfaglærerutdanningen. Opplæringskontoret har samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Opplæringskontoret har organisert praksis i bedrift for studenter ved yrkesfaglærerutdanningen. Daglig leder ble fra 2012 eksternt medlem av instituttrådet for Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er også organisert praksis for yrkesfaglærerstudent fra NTNU / Høgskolen i Sør-Trøndelag. Øvrige samarbeidsparter NHO Oslo og Akershus, NHO S, NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, TINE Personal og kompetanse, og øvrige opplæringskontorer i Oslo og Akershus, og Yrkesopplæringsnemndene i Oslo og Akershus. 10

11 Markedsføring Rekruttering Samarbeidet mellom skole, bedrift og opplæringskontor, som tidligere er beskrevet, et svært viktig bidrag i rekrutteringsarbeidet. Gjennom samarbeidet nås målgruppen direkte, og elevene får kjennskap til bransjen og yrkene. De fleste lærlingene tilbakemelder at det var oppholdet i bedriften i forbindelse med prosjekt til fordypning, PTF, som gjorde at de bestemte seg for det aktuelle faget. Opplæringskontoret deltok på Yrkes- og Utdanningsmessen Utdanningstorget på Lillestrøm og Yrkes og Utdanningsmessen Oslo i november. Messene ble arrangert av henholdsvis Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. At de ble arrangert samme dager og på forskjellige steder ga oss en utfordring i forhold til messeutstyr og bemanning. Lærlinger bemanner standen i Oslo Spektrum Takket være positive bedrifter og samarbeidet med FEED og TINE Personal- og kompetanse fikk vi tilgang på rollups og brosjyrer. Opplæringskontoret deltok på stand for utdanningsprogrammene restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon. Ringnes AS og Mondelèz Norge Production AS deltok i arbeidet med utforming, rigging og bemanning av stands. De bidro også med produkter for utdeling til besøkende. I tillegg bidro medlemsbedriftene med produkter til premier. Lærlinger fra flere bedrifter bemannet stands i tillegg til at Christian Evensen fra Ringnes, Einar Salvesen fra Mondelèz og Grete Sandvik fra Opplæringskontoret hadde ansvar for hver sin stand. Alle medlemsbedriftene ble profilert, og matindustrien ble satt på kartet. Mange besøkende ungdommer var nysgjerrige. Som standutstyr var messevegger, rollups, video og produkter satt opp, diverse brosjyrer ble delt ut. Det er behov for å fornye vår hjemmeside: Fra Utdanningstorget på, Lillestrøm: TIP-standen (over) RM-standen (under) 11

12 Annet Daglig leder deltok på: - Nnasjonal opplæringskonferanse arrangert av Oslo kommune - Nasjonale konferanse "Kvalitet i fagopplæringen", arrangert av Utdanningsdirektoratet Daglig leder har i 2013 deltatt på kompetanseforum, seminar og konferanse arrangert av NHO S. Oslo, 27. februar 2014 Bård Schefte, leder Beathe Sandvik, nestleder Kjersti Riise Sign. Sign. Anne Berit Slaatsveen Espen Pedersen Anita Evensløkken (NNN) Sign. Sign. Sign. 12

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2015 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Karl Johan Kolltveit, nestleder Per Ole Thorsen Eli Dybsjord

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Mai 2014 OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud;,Veiledningstjenesten,Akershus

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Yrkesfagkonferansen 1. februar 2017 Klara Rokkones Jarle Landro 1 Dette tar vi opp: Yrkesfaglærerløftet Tilbud ved NTNU: Utdanning av yrkesfaglærere to grunnutdanninger

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Unni Sundberg Nidar Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Disposisjon O Nidar og landbruket O Overbygning - Rekruttering og opplæring O Fagnettverk O Skoler O Opplæringskontor

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor

Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor 2013/2014 Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor Datoer for fagdager skoleåret 2013/2014: Fagdag

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014 ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Som en del av Buskerud Fylkeskommune sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten, skal lærebedriftene årlig

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) Elevorganisasjonen: Erna Hamrum (Skolenes landsforbund) - Kristin Bergundhaugen (KS)

Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) Elevorganisasjonen: Erna Hamrum (Skolenes landsforbund) - Kristin Bergundhaugen (KS) Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.06.2015 Vårreferanse : 2015/32 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 3 2015 Dato: 27.05.15 Tid: 09:00 14:00 Sted: NHO Tilstede:

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 ÅRSMØTE AVHOLDES HOS MAARUD DISENÅ TIRSDAG 29. APRIL FRA KL 9 13.30 PÅMELDING INNEN 20. APRIL TIL post@matbransjen.no

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/247

Vår dato: Vår referanse: 2012/247 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 23.04.2012 Vår referanse: 2012/247 Deres dato: Deres referanse: Rapport for oppnevningsperioden 2008-2012 1. Innledning og sammensetning Faglig

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Landskonferansen 2014 Scandic Asker Anne Strøm Prestvik Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Agenda Oppdraget Våre undersøkelser Behov for kompetanse

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Godkjent opplæringskontor for lærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark i Vg3 Mediegrafikerfaget Vg3 Trykkerfaget

Godkjent opplæringskontor for lærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark i Vg3 Mediegrafikerfaget Vg3 Trykkerfaget Godkjent opplæringskontor for lærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark i Vg3 Mediegrafikerfaget Vg3 Trykkerfaget Vg3 Bokbinderfaget (Maskinell innbinding/ferdiggjøring)

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Jorunn Dahlback 28.02.2012 Litt om min bakgrunn Utdannet blomsterdekoratør med fagbrev, mester- og teknikkerutdanning fra Tyskland Arbeidet

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Om skolekonkurranser i Nordland

Om skolekonkurranser i Nordland Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon utarbeidet av koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 1 Fylkesutdanningssjefen har invitert de videregående skoler til å la elever få delta i yrkeskonkurranser

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger - Rapport for 2015

Videreføring av hospiteringsordninger - Rapport for 2015 Videreføring av hospiteringsordninger - Rapport for 2015 Svar - seksjon fagopplæring Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes Innsendt av: Leif Jonassen Innsenders e-post: leif.jonassen@austagderfk.no

Detaljer

2014/2015 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker

2014/2015 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker 2014/2015 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor Datoer for fagdager skoleåret 2014/2015: Fagdag i

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer