-,i~--lid ) 1~)d81~~/_I~_.- 51'6 09. If Fauske komm~ne. -l~ J SakGheQt. Søknad om økonomisk markedsføringsstøtte. Side 1 av 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-,i~--lid ) 1~)d81~~/_I~_.- 51'6 09. If Fauske komm~ne. -l~ J SakGheQt. Søknad om økonomisk markedsføringsstøtte. Side 1 av 6"

Transkript

1 Side 1 av 6 Fra: "Roald Engan" aoald.engan( sbnett.no;: Til: "Gudrun Hagalinsdottir" -:gudrun.hagalinsdottir( fauske.kommune.no;: Dato: 16/03/ :33 Tema: søknad om økonomisk markedsføringsstøtte Søknad om økonomisk markedsføringsstøtte. If Fauske komm~ne -l~ J SakGheQt 51'6 09 I\I;issering -,i~--lid ) 1~)d81~~/_I~_.- Takk for svar. Jeg har vært på ferie og har ikke kunne svare på din e-post før i dag. Vedlagt finner du en omfattende forretningsplan for firmaet. Denne måtte utarbeides både i forbindelse med søknad til Innovasjon Norge om etablererstipend og i forbindelse med søknad til Norsk Forskningsråd for om mulig å få skattefunnmidler. på side 20 i planen finner du et foreløpig markedsføringsbudsj ett. på sidene 37 og 38 finner du markedsplanen. på side 38 finner du budsj ettet på produktene fram til prototyper. Under finner du underskrevet regnskap sammenholdt med budsj ettet fra regnskapsfirmaet Consis AS. Jeg har mottatt kr , - i etablererstipend fra Innovasjon Norge, samt kr , - i støtte fra Fauna, resterende er dekket opp av egne midler. https://epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session=cjccrlb& View=Messa

2 Side 2 av 6 Engans I.n.E Org nr Hovedposter Budsjett Ree:nskappr Avvik Reiseutgifter kr ,00 kr 694,00 kr 14306,00 Ekstraordinære markedstiltak kr 9 000,00 kr kr 9 000,00 Kon sept-/produktutvikl ing kr ,00 kr ,00 kr (13 030,00) Eget arbeid kr ,00 kr ,00 kr (59 500,00) Konsulentbistand kr i 0,00 kr kr (l 272,60) Annet kr ,00 kr ,60 kr (ll 771,60) Sum kr ,00 kr L ,20 kr (62 268,20) Regnskapsfører: Consis Fauske AS -- 'y f' /J..L Fauske den i 8. i i.2008 l't (-ll(4/l~ T~~ Andersen Daglig leder/autorisert regnskapsfører Li tt forenklet info angående prosj ektet: Navnet mitt er Roald Engan, jeg har arbeidet innenfor kraftbransjen i 35 år både med bygging, drift og vedlikehold på alle spenningsnivåer fra og med lavspent og til og med 132 kv. Mitt spesialfelt har vært tilstandskontroller og tilstandsbedømninger av kraftledninger. Sitter i flere styringsgrupper både i EBL på AUS siden og i REN med utarbeidelse av tilstandskontroller på alle spenningsni våer. Er godkj ent instruktør på flere AUS metoder. Til daglig arbeider jeg i SKS Nett AS på Fauske underlagt adm. Dir. Rune Stensland, jeg begynte i denne jobben 1. August Har før denne tid arbeidet ti år hos konsernentreprenør. For tre år siden sendte j eg en ide om å montere topphetter med spenning på kraftledninger til Innovasjon Norge. Min tidligere arbeidsgiver ønsket ikke å delta og derfor startet jeg prosjektet i privat regi.ln-lqys j_()ri i'or~ syntes prosj ektet var interessant og ville bidra til videre utvikling. Min veileder hos Innovasjon Norge er Siri Bjørnstad. I disse dager er utstyret testet ut og i markedsføringen er så vidt kommet i gang. Komplett sett er levert til elverk i Sal ten området. Referanser kan oppgis dersom det er ønskelig. på bildet under ser dere utstyret som leveres dvs det er litt modifisert. https:/ /epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session=cjccrlb& View=Mea

3 Side 3 av 6 Etter anbefalinger av Innovasj on Norge er al t designbeskyttet og det vil i løpet av vinteren 2009 bli tatt ut Europeisk designbeskyttelse. 3. Februar 2009 ble det gj ennomført en 50hz spenningstest av topphetta. Topphetten ble montert på et j ordpotensial og deretter påført spenning fra O til Sak V. Spenningen stod på i 60 sekunder og det ble ikke registrert overslag til jord. Under finner du et utdrag av testrapporten. Rapporten er konfidensiell og jeg ber om at den ikke kopieres. Fullstendig rapport kan lånes til gj ennomlesning. https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session=cj CCRLB& V iew= Messa

4 Side 4 av 6 tæsintef Tl PRØVERAPPORT 50 Hz spenngspatrkk på toppbette for trestolper SINTEF Energiforskning AS ~ ) ~ Postdresse: 74(35 TfOdhe;m RespSion: Sem Sælands vel Il T elefonc: 7: Telf.iks: Am Petter Bre ww.enet.sinlef.no ForolaksreiSlfret: Ide og Utv AS. Svaleveien 16., 8200 Fauske NO Q31; 350 e15 MVA U~Nlt 0P~1t!f LR 2483 I CATO !1.i(~NlaK AAIVKOO Rold En AAAI Rolf Hegeg P~GJ!lNA. 14XS100S pl!ol!m I ;'AI $IOI!I\ ~D SIN Engior AS. CeUedelt ha, rom F-Ol1 Tophette for trlpe. Toplitten er laget av plastere ABSIASA, rype A3300. PRØi.EPROGRA PI!OI!OO MOTTATT 2009"(2-03 pfl TO Med utgangsun i IEe Publication 6Q7H Jnsu/afi() C(HdIlllion ble det påtr 50 Hz veksen Kaleggg av holdfstgei ved på tr av sp opp ti 50 kv. SAMEND enpeg for høbar koon va 32 tv. Overlagsgen fo de to mest feltutstte pojonen for lipenngstioplien er ca 45 % hø en fu1ies for 22 kv spgsnvå. For tn feltutsatle posijon opod de ike ovelag ved ii 50 kv, L mi holde for materiell på 22 kv speisn den Testen var viktig å få gj ennomført pga av at man har en utfordring i forhold til montasje i E - mast med nærføring mellom fase/jord. I forhold til sikkerhetsavstand spesielt på denne type mastekonstruksjon vil det være svært vanskelig å kunne gjennomføre en montasje med hvilken som helst topphette uten brudd på driftsforskriftene. på dette grunnlag fant j eg det svært viktig å gjennomføre testen. Nå er denne spesielle topphetten godkjent uten problemer (se test). på H mast er montasjen svært enkel, en montør utfører dette enkelt i løpet av noen minutter fra start til topphetta er ferdig montert. Settet er kalt "ToppKit" som også er varemerkebeskyttet, og det leveres komplett med al t man trenger til starte montasj e av topphetter med spenning. Det er lagt vekt på en lav terskel for å komme i gang med montasj e, og opplæring kan foregå lokalt på det enkelte e - verk. Vedlagt i hvert sett er det lagt et forslag til prosedyre samt en del tips og råd for gj ennomføringen. Kj øper vil også på forespørsel få tilsendt prosedyren digitalt i word format. Alt utstyr er produsert i resirkulerbart materiale med svært lang materialgaranti, plastmaterialet heter "ABS/ASA A3300". Link: hj:j:j2_:.1/w.\w. map-l~.ót._s~filer / ar la -product-sheet-a33 OO-_a-l).,,pdf Verktøyer og topphetter produseres ved en lokal plastbedrift Ve"'- Al--=_.J'-last AS på Rognan i Saltdal https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session=cj CCRLB& View= Messa

5 Side 5 av 6 Settet "ToppKit" består av følgende: 1 stk Oppbevaringsbag 1 stk skruemaskin 1 stk klipsbits 1 stk topphetteholder 1 stk skruemas kinholder 2 stk universal verktøy ferdig montert i topphet teholder og skruemas kinholder 1 stk rull tape 2 stk reservestrikk 1 stk prosedyreskjema for montasjen 2 stk datablad på plastmateriale både på topphetter og verktøy 1 stk innholdsfortegnelse 1 stk spørreskj ema Jeg eier seks stk forskjellige maler til topphetta 15, 18, 21, 23, 26 og 28 cm. Dersom det er behov for andre typer ordner jeg dette. Jeg bidrar gjerne med hjelp til oppstart dersom det skulle være behov for det. Ellers kan du lese om topphetta under denne REN linken, se side 3. ht1:p:/lllw:ín ren. ngl-i.di:üoad/ a ttachments / 1 / 14 9 /RENnyt t pdf Jeg ber om at alt utlevert digitalt og fysisk materiale slettes etter bruk. Testrapport fra Sintef er kun tilgjengelig for gjennomlesning for kjøpere og kan tillates ikke kopiert. Det har vært et hovedpoeng for meg, noe som også kan leses av forretningsplanen, å få til både designen og produksjonen av alt utstyr lokal t. Jeg har hatt et fantastisk godt samarbeid med både Sal tin AS og ikke minst VeValPlast AS på Rognan og berømmer dem for engasjement. Uten begge disse firmaer har prosj ktet vært svært vanskelig å gj ennomføre, samtidig er Ico AS på Fauske leverandør av et betydelig antall skruemaskiner og annet. Jeg håper på velvillig behandling og ser fram til positivt svar. https://epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session=cjccrlb& View= Messa

6 Side 6 av 6 på forhånd takk. Med vennlig hilsen Roald Engan Jeg bruker gratisversjonen av SP AMfighter. Den har innti videre fjernet Illspamposter. Privatbrukere rnr SPAMfighter gratis! Prøv gratis SP AM fighter PRO her. Vedlegg: Fil: Ide o~ql~n I.W Størrelse: 2103k Innholdstype: application/pdf https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session=cj CCRLB& View=Messa

7 MARKED Alitts in - maed f;( lid og U'g AS tk p:;jq. S~ ':'mi! i ~i:s,,..( Prrw;,r. til. ~ TopKit ~.~er be ';) pni~ p;i øii ~"7:sk~ til..a(:;.; ~ :-iesso;. ~ :ri~. Qp f.,lging C'.6SAeIk..:;pfiiging ;ip~tn hnng me~ "- Kidi:lo;o; l.i; i:.g,,~'" kon me i.:::s:q ~I 'lae kuner :;rl~.- O i :~lc..~ s;g ~:eesgk l;'õg o:; i:~,.l.ts.qo; :;l bl'j:,r"'~ '.-; pti."r Splining ~l pn;qj(to; i ~t ;. O :preng ~; net~" ::p ibmt:;io s;gssldo; P.:. ne ø~ pullistst Il:;e Iln11 og ~,. s;$;~tç ~ 'nebben, M3edf~budsjett Totli?"''; ;:" :.=i,*,~', ;;: ~/;~t ~ ~,'~. SI:C1:C Lnn og ~ l':l:l:ci.~ ~1:OJ.;æ e~c ;1:CCG.~ tcci; ite ZF.Jii ~;;,i'llr 2S1QO"

8 MARKED.Aivlétsplan - mjirkedsf~ for Ide og Utkfing AS Org.sasjosn AltiY.tsølan for marltdsfilr' PERIODE - AR: 09 LWO: jan -.i"" AK BESKRNEE HENSIK KOSTNAER ANSVAR ja fob m. "' ma ji. -ul.i sep okt nov deo L IJtieidelss og i.dels~ a'l lnfcon cm nyt prukt- Sk.. inti~ fo n)t og t~j~i)j!.mog DM Qrpaje br~a$ipurt prukt ~o3ld i- Annon&kanje.:""lserin J i f.iqssvi~r n:ñl~r~ tib.4 pa oppkitlt Çl:I..:OLnnog ;:oald 3.Wo:5~tlelse -rfilere bedl" og produji:terp. øm Ite'-sk~ bl varon og i;i..~o e 3'.ism.t'S& 'iirø prouk~r 4. Oppfalging fm~elkqisi :ppfolging alt ~rop&k1er lí f.nnsg ~ei ~E 'fesse 5. Kundepleie 1,1oterog n~e konr.ktme lnng til viktil)i! kunder Ui:i:O stound~r e. Oppsi:ker..oa $llg j(~esok lm~g o~ rnl; :.):OJ ;:e i.li't's& ~ brosj~r "brkedsf~..it proukter Sp~ning;y~ pt'we rmet tco:o ~E 4. uppreng ~I net'c-:..ppbmng 3'1 sagsside p. Mt' øk. pubhs?i bade i inn og utland..,. 'k'". 22CO:::J0 samt ~gstct på Yllbben. I ;J :fllil,li ~ 'Li.f\'R.-', Markedsf1lringsbusjett Totilt 2S1oo0 Kundemasse: Kundene vil i en oppstartsfase være norske netteiere samt entreprenører som utfører vedlikehold for netteierne. På sikt vil man se videre i det nordiske marked og tilby produktet til svenske, danske, finske, islandske elverk og andre som er eiere av kraftledninger. Kontakt med den svenske AUS bransjen ansees som neste og er viktig i et markedsføringsframstøt i Norden. Kjøpsvaner: Denne kundmassen har i all vesentlig grad et såkalt beredskapslager hvor det spesielle materiellet ikke skal ligge under et visst nivå. Har ikke noe eksakt tall men på lager til Salten Kraftsamband AS skal det til enhver tid være ca 100 stk topphetter. Dette kun for å supplere topphetter som er falt av i løpet av året og som reservelager i forbindelse med mindre ombygginger. SKS Nett AS har ca 500 km 66 og 132 kv ledninger av totalt i Norge km dvs. Ca 2,6 % av totalen. Kjøpsvanene er som nevnt ovenfor at man har et beredskapslager. Ved nybyging av kraftledninger vil det bli bestilt pakkeløsninger til de spesifikke anlegg. Betalingsevnen er svært god. Dette viser regnskapstallene til de enkelte elverk. Så vidt meg bekjent har ingen norske elverk gått konkurs heller tvert i mot, overskuddene har økt betydelig. Jeg vil også hevde at betalingsviljen i bransjen også er stor. Forretningsplan for Roald Engan 20

9 Jeg vil nok hevde at ser man kort tid fremover vil eierne legge vekt på at montasjen kan gjennomføres med spenning på ledningen. Dette vil være svært utslagsgivende for salget aven såkalt (" Verktøy for AUS montasje av topphetter") Dette begrunner jeg med at det var svært enkelt å få tak i elverk som ville være med som pilotverk. I løpet av to korte telefonsamtaler hadde jeg fått to store verk til å teste dette ut. Utviklingen peker kun en vei oppover. Netteiere vil ikke koble ut ledningen for å gjøre en så enkel jobb som å montere topphetter. Dette vil igjen favorisere de som tilbyr en reparasjon som kan utføres med spenning på kraftledningene. Markedspotensiale: Ser man på tenkt marked vet vi at i Norge er det ca 200 elverk. Jeg kjenner bransjen så pass godt at man kan anta at pga geografisk utstrekning ved enkelte elverk vil man ha behov for flere montasjesett for å ha ett ved hvert sonekontor/avdelingskontor. I tillegg til dette har man en del private aktører på entreprenørsiden samt også grossistverk med overføringsledninger og antallet i Norge vil kanskje ligge på nærmere 400 potensielle kunder. Forutsetter man at antallet ligger på det samme i Sverige, Finnland og Danmark har man en total masse på min 2000 stk. Sannsynligvis vil antallet enheter i disse land være noe større i og med at man har flere kraftledninger i disse landene. Spinner man videre på ideen og mener at man i Norge kunne ha fått 200 kunder dvs 30 % av massen ser man at bare salg av settet vil det dreie seg om 6 mill med en pris på kr: 30000,-. Ved å lansere topphetten også som en egen enhet vil det totale antall mulige leverte topphetter kunne bli et anselig volum. Områdekonsesjoner på ledninger opp tu22 kv i Norge i 22 av 22 fylker 0100 DENOFA AS ØSTFOLD FREDRIKSTAD FORTUM DISTRIBUSJON 0100 AS ØSTFOLD FREDRIKSTAD ENERGI NElT 0100 AS ØSTFOLD FREDRIKSTAD, HVALER HØLAND OG SETSKOG 0200 ELVERK AKERSHUS AURSKOG-HØLAND Forretningsplan for Roald Engan 21

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter?

Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter? Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter? Geir Grundvåg Ottesen, Finn-Arne Egeness, Kjell Grønhaug 1) og Brendan Gray 2) Det er vel kjent at svært mange nye produkter mislykkes. Mange produkter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer