Årsrapporter 2012 St. Birgitta menighet. St.Birgitta Kirkekor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporter 2012 St. Birgitta menighet. St.Birgitta Kirkekor"

Transkript

1 St.Birgitta Kirkekor Damekoret har i dag 11 medlemmer med flere nasjonaliteter representert. Koret har hatt regelmessige øvelser på mandager, stort sett annenhver uke i menighetslokalet. Vi har deltatt regelmessig i søndagsmessene; vært forsangere i messeleddene og salmesangen og sunget under utdeling av kommunion. Kirkens ulike fester og høytider i kirken har blitt markert med tilhørende sanger. Ved innledningen av troens år i november fikk vi får hittil største utfordring: Credo, Domine med italiensk tekst. Koret har som vanlig bidratt ved feiringen av 1. kommunion og fermingens sakrament våren Vi hadde også en undervisningstime med konfirmantene før konfirmasjonen hvor vi gikk gjennom bakgrunnen for og teori om gregoriansk musikk. Sammen med konfirmantene sang vi messe 8 og Credo på nr 22 i salmeboka. Messe 8 og Credo skulle brukes på fermingsmesssen, slik at dette var en musikalsk forberedelse. Kirkekoret bidro på førjulskonserten som ble arrangert 22. desember. For anledningen ble koret forsterket med herrestemmer, alle tidligere kormedlemmer. På den måten kunne vi bidra med både en avdeling for damekoret og en avdeling med 4-stemmig julesanger. Koret har også deltatt ved 1 bryllupsmesse i På vegne av St.Birgitta Damekor Liv Auberg Czynski Korleder Katekesen 2012/2013 Vi startet undervisningsåret lørdag 1. september, og frem til 25. mai har vi hatt 11 undervisnings lørdager. Før oppstart hadde vi foreldremøte med 1. kommunionsforeldre. Undervisningen er nå organisert slik at vi begynner kl 9.45 med 1 times undervisning, deretter messe, spisetid og pause for så å avslutte med 1 undervisningstime. Barna meldes inn i katekesen ved oppstart og betaler kr. 100,-. De kan da velge om de vil være medlem av NUK (Norges Unge Katolikker) eller ikke. Det er 144 barn og ungdom med i katekesen i klasse. Vi benytter alle rom i menighetslokalet og møterommet i prestegården. I oktober hadde vi rosenkransbønn i tillegg til messe, og i fastetiden korsveiandakt. Det var skrifte for barn f.o.m. 4. klasse siste gang før jul og til påske. Juletrefesten ble feiret 5. januar etter undervisning og messe. Juletrefesten hadde mange deltakere i år. Vi vil avslutte undervisningsåret 25.mai med hyggelig samvær på kirkeplassen, etter undervisning og messe. 31 barn forbereder seg til 1. kommunion, søndag 5. mai kl 13. Noen av barna vil motta 1.kommmunion i Polen.

2 20 ungdommer forbereder seg til å motta fermingens sakrament søndag 14. april. Konfirmantene har hatt undervisning av p. Jagath på torsdager etter messen 2 ganger i måneden. Barn i andre klasse forbereder seg til sitt første skriftemål lørdag 27. april Det har vært avholdt 2 foreldremøter for 1. kommunionsbarna og konfirmantene. Annen kommunikasjon med foreldrene foregår pr. brev eller e-post, en gang i måneden, som sendes ut av menighetssekretæren. Hun tar seg også av regnskap og forholdet til NUK. Kateketene har hatt 6 kateketmøter. 17. november var 6 kateketer og menighetssekretæren på kateketseminar i Mariagården i Oslo februar var 4 kateketer på retrett med biskop Anders Arborelius på Mariaholm. 17. januar kom Camilla Cselenyi fra Kateketisk senter og orienterte om Kateketutdannelse på Menighetsfakultet fra høsten Det ble avholdt brannøvelse lørdag 15.september. Kateketer dette året har vært: 1. kl.: Marzena Thoresen assistent: Ewa Hem 2. kl.: Marika Mathuz-Thingnæs assistent: Lucia Sefic 3. kl.: Vigdis Maatje assistent: Anna Jagodzinska 4. kl.: Elzbieta Hagen assistent: Danuta Ptasinska 5. kl.: Bente Heiseldal assistent: Kathrine Heiseldal 6. kl.: Emmie Braaten 7. kl.: Patric Andolo 8. kl.: Julianna Moberg assistent: Alma Karlsen 9. kl.: (konfirmantene) pater Jagath Stefan Soos hadde 6. klasse høsten 2012, men måtte trekke seg pga. andre oppgaver. Katrine Heiseldal har stått for musikk i katekesemessene. Vigdis Maatje Vietnamesisk gruppe Hei, Jeg vil rapportere aktiviteter av vietnamesiske gruppen i fjor. Vi hadde deltatt i 17.mai komité, 17.mai arrangementet, loppemarked, julekonsert, Vietnamesisk nyttårsfeiring, martyr vietnamesisk messe i Holmlia i Oslo, kirke vasking en gang i måned, og vi har vietnamesiske messe en gang i måneder. Kim Th. Tran

3 Polsk sjelesorg Ansvarlig for polsk sjelesorg i St. Birgitta menighet i Fredrikstad er p. Roman Kunkel, OMI, som bor i Halden Messene på polsk feires 1. og 2. søndag i måneden. Pluss ekstra messer i jule- og påsketider. Hver gang før messe på polsk stilles ut Det Helligste Sakrament fra kl og gis anledning til skriftemål. Under tilbedelse ber menigheten forskjellige bønner, som varieres: rosenkrans, den barmhjertige rosenkrans, forskjellige andakter... To ganger i året arrangeres retrett på polsk: - i fastetiden: fra mars retrett var holdt av pater Marek Modrzewski, OMI en av våre misjonærer som jobber på Madagaskar. - i advent: fra desember pater Wlodzimierz Jamrocha, OMI superior i Gdansk Mellom 27. til 29. april 2012 kom på besøk vokal - instrumental gruppe av våre prestestudenter fra Obra, Gitary Niepokalanej, som deltatt i messen og gitt liten konsert. Pater Roman er tilgjengelig for sine landsmenn, som trenger pastoral hjelp, forberedelse til sakramenter: dåp, ekteskap, sykesalving, skriftemål, besøker innsatte i fengsel og holder begravelser. For de over 1000 polakker, som er registrert i menigheten er alltid noe å gjøre for en prest... Noen kommer for å få hjelp ang. jobb, da presten hjelper til for at de vet hvor skal de henvende seg, til hvilke institusjoner og masse forskjellige oppgaver, som p. Roman hjelper til med... som og skrive bekreftelser for å være fadder under dåpen, ordne nødvendige papirer, som trenges til bryllup, dåp i utlandet, osv. Som man kjenner, i Polen besøker prestene familier i juletider, også her p. Roman besøker familier i hel året for å velsigne hus, leilighet, snakke med familie. Registrering av medlemmer tilhører menigheten, men man kan alltid levere fylte ut registrering skjemaet til presten. Hele økonomien tilhører menigheten, alle kollekter samles til menigheten og menigheten dekker reiseutgifter for gjesteprester... Bilen som p. Roman bruker tilhører alle 4 menighetene i Østfold (Askim, Moss, Fredrikstad og Halden). Bil utgifter fører p. Piotr Pisarek, OMI. Utenom Fredrikstad presten vår, p. Roman holder messer på polsk i Moss og Halden, hvor han har ansvar for St. Peter menighet. Fredrikstad Alt godt Teknisk utvalg Vi har ryddet etter loppemarkedet. Gunnar Holte har satt opp murvegg og ny ståldør i kjelleren. István Tálos har ordnet med tegninger til rømningsutveier Vi har fått nye lysstyringer i kirken. På noen toaletter er det blitt byttet nye pakninger og vanninntak, noen toaletter gjenstår. Thanh følger med, og skal fikse det etter hvert når det dukker opp har foretatt løpende vedlikehold og fulgt med på alt teknisk. Trieu Thanh

4 Irakisk gruppe Den irakiske gruppe i St. Birgitta menighet i Fredrikstad har deltatt i en del aktiviteter i Fredrikstad og Oslo: 1. Påskemesse på kaldeisk og arabeisk i Oslo/ St. Olav kirke. Pater Rabban ko fra Sverige. 2. Dåp, Michael Roni (av Pater Jagath Premanath Gunapala). 3.Første kommunion av Helin og Harven Amer (av Pater Paul Rabban fra Sverige). 4. Julemesse i Oslo på kaldeisk og arabisk. ( Pater Paul Rabban kom fra Sverige). 5. Vi har også deltatt aktivt på konsert i St. Birgitta kirke. 6. Vi deltar på kirkekaffe på søndager(periodisk). 7. Rengjøring av kirke og kirkelokaler (periodisk). 8. Vi er mellom 80 og 100 medlemmer i den irakiske gruppen. Afrikansk gruppe Vi er afrikanere i vår gruppe. Vår kontaktperson og leder er Andolo, og han deltok på et møte på Mariaholm. Vi deltok i kirkeaktiviteter. Vi vasket kirken og deltok noen ganger på fellesmøter. Vi hjalp til på den årlige basaren. Vi har deltatt på retrettene, evangeliseringene og ved alle høytider. Vi var med på kirkens årlige familiejulekonsert, og lagde ulike typer afrikansk mat til feiring. Vi var ofte en, tre eller fem som deltok i rosenkransandaktene på lørdager eller i høymessene på søndager.

5 Menighetsbladet Redaksjonen består av: Arve Vøllo, redaktør Sogneadministrator Jagath Gunapala, red.medlem Elizabeth Smith Lerfald, red.medlem Hans Jørgen Smith, red.medlem Iver Lykke, Enrique Leguina, Peter Isenegger og Istvan Talos har bidratt med mye praktisk hjelp. Bladet kom med to utgaver i 2012, et nummer til påske (16 sider) og et til jul (24 sider) Bladet har i løpet av 2012 endret format fra A4 til et mindre format 17 x 24 cm. Dette ble gjort fordi portoutgiftene er vesentlig lavere for det mindre formatet. Den videre drift av menighetsbladet har vært drøftet i menighetsrådet flere ganger siste år. Det har som kjent vært en meget stor økning av medlemmer i vår menighet de siste årene. Politikken med å sende bladet til alle medlemsfamilier harr ført til at mens vi ved starten av det moderne menighetsbladet i 2007 trykket ca 600 eksemplarer, så trykket vi ved siste utgivelse i eksemplarer. Som man skjønner vil dette representere en betydelig økning i portoutgifter, samtidig som det betyr en ytterligere utfordring på frivillig arbeid i forbindelse med adressering av bladene, og utlegging av dem i kirken. Siden vi vet at de fleste nye medlemmer er fremmedspråklige med foreløpig begrensete norskkunnskaper, er spørsmålet om det er riktig å satse så mye på forsendelse til alle. Mest realistisk fremover kan det synes å satse ytterligere på nettsidene som supplement eller erstatning for menighetsbladet. Dette er spørsmål som sogneadministrator og menighetsråd må ta videre stilling til i tiden som kommer. Foreløpig er det planlagt to-tre utgaver i Arve Vøllo Redaktør

6 Utleie av menighetslokalet, kirken og garasjen. Menighetslokalet har vært utleid 14 ganger til menighetsmedlemmer. Det har vært alt fra barnedåp, bryllup, begravelse, fødselsdager (1,2 og 70 år) til fester. I tillegg har Kiwianis leid 2 ganger og SØF 3 ganger (forskjellige avdelinger). Ut over dette har Polsk Forening hatt lørdagskole ca 15 ganger i året, samt at de har hatt noen fester (tror det er 1-2). Dette er de som har betalt. Av egne aktiviteter har vi: 1 gang i måneden St. Josephsøstrenes medvandrergruppe og katekese. 2 ganger i måneden konfirmantundervisning. Vi har hatt menighetsrådet og finansrådet (i St. Olavstuen). Filippinerne (Santo Niño gruppen) er flinke til å bruke menighetslokalet. De har korøvelser flere ganger i måneden, de har hatt styremøter, festdager osv. Den polske gruppen har hatt 2 retretter og feiret sin uavhengighetsdag. Vietnameserne feirer nyttår i februar ellers synes de ikke så mye. Medlemmer av den irakiske gruppen har vært flinke til å leie lokalet (betalt). Ellers så har vi kirkekaffene på søndagene. Videre så har vi hatt adventsretrett, Katolsk Forum, 17. mai kafé, loppemarked, Kirkeakademiet (2 ganger) og styremøte i Fredrikstad Kristne Råd (St. Olavsstuen). Kirkerommet har vært utleid til Koriander og Citadel Musica til konserter. Den polske gruppen hadde konsert den 29. april og 9. desember. Og så må vi ikke glemme vår egen julekonsert. Alle plassene i garasjen har vært utleid hele året med unntak av en plass som var ledig i 4 måneder. Menighetssekretær Rosália Bjerkedal

7 Finansrådet Finansrådet har i løpet av 2012 avholdt 9 møter. 17. februar, 13. mars, 17. april, 10. mai, 14. juni, 29. september, 18. oktober, 22. november og 4. desember. Vi har også blitt invitert til delta i tre menighetsrådsmøter. Finansrådets arbeid har i 2012 vært preget av konstruktivt samarbeid med menighetsrådet. Temaer Finansrådet har behandlet: Rutiner for regnskapsføringen, regnskap for 2011, momssaken, løpende oppfølging av regnskapet for 2012 og budsjett Momssaken: Status ultimo februar 2013 er at Skatt Øst ikke har hatt mulighet til å behandle vår klage på vedtaket og begrunner det med sykdom. Imidlertid har Namsmannen ikke slitt med sykdom og tatt pant i beløpet menigheten skylder. Menigheten må fremdeles vente p behandlingen av ankesaken. Regnskapsføring: Menigheten har nå endelig fått gode rutiner på regnskapsføringen. Bilagene blir nå oppbevart. Menighetssekretæren sender regnskapsrapporter regelmessig og raskt etter månedsslutt. I tillegg kommer oversikter over kollektene, og vi har en felles forståelse for hvordan disse pengene skal telles, føres i regnskapet og er sporbare. Budsjettprosess: Siden regnskapsrapporter har kommet regelmessig, har finansrådet i løpet av dette året hatt en god mulighet til å sette seg inn i regnskapet, og dermed er arbeidet med budsjett for 2013 blitt mye enklere enn for Den viktigste økonomiske utfordringen menigheten nå står overfor er i få leietakere til lokalene i 2. etg. av menighetslokalet. Øivind Aaser. St. Birgittas medvandrergruppe Gruppen har i alt hatt 7 samlinger i Fredrikstad i 2012, alle i St. Josef salen. Vi har vært fra 8 til 11 deltakere på møtene. Sr. Marie-Kristin har vært tilsted på alle møter, som leder i våre samtaler, noe vi setter stor pris på. Vi har på møtene tatt utgangspunkt i St. Josef søstrenes grunnlegger, jesuittpater Jean-Pierre Médailles åndelige skrifter og erfaringer, bind 1, som vi hver for oss har forberedt oss på før møtene. Vi har drøftet innhold i disse, relatert til våre egne liv. Møtene har startet med et måltid- ansvar for dette går på omgang- og etter lesing av skrifter og våre refleksjoner, tanker og spørsmål, har vi så avsluttet møtene med meditasjon over et tema og med felles bønn. I tillegg til disse samlingene, var vi invitert til sommerfest på Grefsen i juni, hvor 2 av oss deltok og til mini-retrett i desember, også på Grefsen, hvor 6 av oss deltok. 2 eller 3 fra gruppen deltok også med matsalg og salg av varer på søstrenes julemesse på Grefsen i november. Fredrikstad v/ Anne Grethe E. Leguina (Karin Waage har vært bortreist i noe tid og derfor forhindret i å skrive rapport; hun er vår kontaktperson).

8

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Tilstede fredag: Kristine Gran Martinsen (AUV) Stefan Peter Bivand (AUV) Thao Phoung Huynh (AUV) Benedikt Maria Bocek (AUV) Alexander Borg (AUV) Ann Louise Ledum

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer