Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014"

Transkript

1 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

2 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og valgregler Menighetens øverst organ. Skal samles minst en gang pr år. Nominasjonskomiteen Metodistkirken i Fredrikstad diakonale stiftelse Medlemmer velges for 2 år. Har ansvar for menighetens arbeidsgiveransvar og skal i tillegg være en ressursgruppe for pastor med mer Hovedkomite nr 1 Personal Medlemmer velges for 3 år av gangen Hovedkomite nr 2 Forvaltning 1. Finanskomiteen vanlig valg 2. Kirkevergekomiteen vanlig valg Hovedkomite nr 3 Diakoni Diakonikomiteen vanlig valg Besøksarbeidet BUR har eget årsmøte og eget regnskap Hovedområde nr 4 Barn & Undom Fredrikstad MS speidergruppe (har eget årsmøte og eget regnskap) Søndagsskole Generasjonsgudstjenester med mer Alle foreninger har egne årsmøter, valg og regnskap Hovedområde nr 5 Misjons- og foreningsarbeid Hovedområde nr 6 Menighetsblad & Web Hovedområde nr 7 Ansvarskomiteer MK Misjon Kirkeringen Seniortreffet Hjelpeforeningen Har ansvar for menighetsbladet og hjemmesiden og er en tankesmie for kommunikasjon i menigheten Miljøgruppa Historiekomiteen Festkomiteen Bibelgrupper Gågrupper Med mer 2

3 Del 1 Pastors rapport og tale til menighetskonferansen Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi trygge vår frihet og rett. Her skal vi takke og ære vår Gud, vi som er borgere av en større verden og deler framtid med alle mennesker «Grunnlovsprolog» av Edvard Hoem 1. vers Innledning Der igjen med takknemmelighet jeg skriver min rapport til menighetens årsmøte. Takk for alle gode møteplasser gjennom året der vi får være et møtested mellom Gud og mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles. Takk for alt arbeid som legges ned, i gudstjenester, møter, foreninger, speider og ungdomsarbeid, komiteer og utvalg. Min rapport i år er todelt slik tilsynsmenns rapport på årskonferansen er: en historisk rapport som ser bakover og en «tale» som ser fremover. Jeg håper at dette kan være en fin måte å løfte frem vårt arbeid og visjoner på! Del 1 Veien fremover Ved biskopsbesøket i januar spurte biskop Christian Alsted oss følgende spørsmål: Hva slags skifabrikk driver vi? Er vi en skifabrikk som lager de klassiske treskiene, eller er vi en menighet som lager de skiene som folk spør etter i butikkene? Hva svarte du? Hva svarte vi? Spørsmålet har noe viktig i seg. Vi er en menighet som i 2013 feiret 150 år. Gjennom disse årene har menigheten alltid utviklet seg! Budskapet vårt er det samme, men arbeidsformene og språket må alltid utformes inn i den tiden vi lever i nå. Dette betyr at vi kan takke for alt hva treskiene var for oss, men det er ikke det folk spør etter i butikkene. Som pastor i Metodistkirken i Norge i dag er jeg ikke utsendt for å selge treski! Jeg har heller ikke noe ønske om å selge treski. Kirke, biskop, årskonferanse og menighet har bedt meg om å være en av mange ledere i arbeidet med å virkeliggjøre den globale metodistkirkes oppdrag! Vårt oppdrag som kirke er formulert i Metodistkirkens lære- og kirkeordning (Book of Disciplin): "Kirkens oppdrag er å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres". For meg er verden de mennesker som jeg møter i vår by i Med det språk, de lengsler, de spørsmål, de behov som de har i dag. Og min fremste og noen ganger den vanskeligste oppgave som pastor og forkynner er å finne det språket og utrykket som gjør at budskapet om frelsen i Jesus Kristus når frem til dagens mennesker, og at budskapet har god relevans inn i deres liv. Noen menigheter sier det slik: Vi ønsker å være: Livsnær - en menighet der det er rom for alle sider av livet Inkluderende - en menighet som er varm, gjestfri og åpen mot alle Utadvendt - en menighet som kan oppleves relevant og innbydende for kirkefremmede Begeistret - en menighet der troen kan vokse og begeistringen for Jesus får prege oss Engasjert - en menighet der den enkelte involveres i arbeidet og utfordres til tjeneste og ansvar For alle generasjoner - en menighet med fokus på og tilbud på tvers av alle generasjoner Og dette stemmer godt overens med våre egne ord om at vi vil være møtested mellom Gud og mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles. Dette er ikke bare min oppgave, men hele menighetens oppgave. Det er disse perspektivene som må ligge bak alt vårt arbeid. Dette er grunnen til at jeg alltid prøver å gå opp nye veier for vår menighet. Både innenfor gudstjenesten, møter og driften ellers må dette være et mål. Vi kan ikke holde på et språk og et uttrykk som ikke folk skjønner. Da blir ikke kirken et hjem, men kanskje en hytte som man besøker i ny og ned. To gode eksempler på dette: 3

4 Jeg synes det er spennende at en av våre samtalegrupper nå jobber med boken KRISTEN TRO : OPPDATERT av brødrene Kjell Arnold og Ole Jacob Nyhus. Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter sier om boken «Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde.» Hvordan kan vår tid forstå de store ordene i kristendommen: Hva betyr skapelse etter Darwin og Big Bang? Hva er frelse for nordmenn som har det bra? Er nåde et ord utgått på dato? Hva mener vi når vi sier Gud? Skal kristen tro få betydning, må den være oppdatert. Den må integrere ny kunnskap og formuleres på ny for hver generasjon. Kristen tro - oppdatert tar på alvor kunnskap og erfaringer som for mange gjør det vanskelig å tro. Jeg synes også det er flott når jeg ser menighetens medlemmer deler bilder og erfaringer fra vår menighet på sosiale medier. Kolbjørn Westberg kan være et godt eksempel på dette. Som trofast søndag etter søndag «logger seg inn på gudstjenesten» og deler både fra preken og fra kirkekaffen. Troen deles og dukker opp på både store og små skjermer der vi lever våre liv. Troen har en relevans i livet, og den deles der alt deles, og den får et språk som er oppdatert og forståelig. Så hvor går veien videre. Med disse to eksemplene viser at vi har en retning på vårt arbeid som er bra, men jeg tror vi må bli enda mer bevisst på denne retningen. Samtalen og spørsmålene må går fra «hvordan kan vi beholde det gamle» til «hvordan kan vi forvalte det vi har fått inn i den tiden vi lever i dag. Noen retninger som jeg synes er viktig: Barn og ungdom En prioritet menigheten alltid har er å ha gode møteplasser i kirken for barn og ungdom. Utvikle konfirmantarbeidet og ConDios-klubben samt bygge ut kirkens trosopplæringsplan. Alfakurs og Emmausvandringer I Metodistkirken i Norge sin «verktøykasse» for menighetene ligger det mange gode verktøy og venter på oss. Jeg har stor tro både på Alfakurs og Emmausvandringer. Dette er verktøy som hjelper oss med utvikle vår kristne tro og gir oss kunnskap om bibelen og troen. Jeg håper at vi fremover kan sende flere på Emmausvandringer og i løpet av våren 2015 fast arrangere Alfakurs. Jeg synes at alle ledere vi har i menigheten bør gå gjennom et Alfakurs. Å tilby dette til speiderforeldre og dåpsforeldre er også viktig. Dette gir oss en god grunnvold til å stå på. Dette må vi rydde plass til i vårt arbeid. Nye trosfellesskap! Leder av personalkomiteen har også tatt initiativ til å lage flere samtalegrupper/cellegrupper. Menighetsbladet - Menighetsbladet vårt er en viktig arena for å nå nye mennesker. Når vi fra høsten jobber med å få et nytt mannskap på plass i redaksjonen må vi bruke tid til å finne ut hvordan vi kan bruke bladet på best mulig måte. Internett og sosiale medier. En viktig møteplass i dagens samfunn er internett og sosiale medier. Menigheten må utvikle en strategi om hvordan vi på best mulig måte kan bygge opp et møtested på nett og sosiale medier. Alltid bygge opp nye ledere Lederskap er noe dynamisk! Vi tar mottar lederskapet og vi gir det videre! Det handler om å gi tillit og støtte opp om de som har ansvar til enhver tid. Derfor må vi som menighet alltid ha nye lederskap som en viktig prioritering i vårt arbeid. Alltid søke fornyelse i gudstjenesten i sangen, i forkynnelsen, i liturgien, i begeistringen og i estetikken. Alltid arbeide for at vår gudstjeneste er relevant for mennesker i dag. Dette er min arbeidsplan, mine ønsker og min retning for Metodistkirken i Fredrikstad i dag! 4

5 Mye er ennå uferdig. Mye er ennå ugjort. Verden er kommet til oss, og vi er hjemme i verden. Alt som hender av krig og ulykke vedkommer oss. Alt som tenner håp og bærer bud om framgang vedkommer oss. Sammen med alle mennesker av god vilje skal vi forvalte jordens rikdom. Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi takke og ære vår Gud, han som har gitt oss landet i gave. vi som er borgere av en større verden, og deler framtid med alle mennesker. «Grunnlovsprolog» av Edvard Hoem 7. & 8. vers Del 1 Pastors rapport og tale til menighetskonferansen Nådegaver og trivsel i tjenesten Jeg trives i min tjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad. Jeg får mange gode tilbakemeldinger og oppmuntringer. Jeg opplever at arbeidsgiveransvaret blir godt ivaretatt av personalkomiteen og menighetsrådet. Og jeg har mange gode medarbeidere som støtter meg i min tjeneste. Når det er sagt så må det løftes frem at det å være pastor er ofte en ensom jobb. Dette er en dimensjon av min jobb som det til tider er utfordrende å leve med. Det er i gudstjenesten og forkynnelsen, de kirkelige handlingene og i sjelesorgsrommet jeg trives best i min tjeneste og hvor jeg har mine nådegaver. Den delen av min tjeneste som jeg trives minst i og som jeg selv synes gjør en dårlig jobb er i driften av kontoret. Jeg har i tidligere rapporter sagt noe om dette. Jeg synes at jeg bruker alt for mye tid på kontoret til rene sekretærjobber. Jeg skulle ønske jeg hadde mye mer tid til å gå på besøk, utforme og forberede gudstjenester, lage bedre konfirmantarbeid og ha tid til å lage bra ungdomsarbeid. Mange ganger føler jeg at jeg drukner i e-poster og annet kontortekniske gjøremål. Det er ingen god utnyttelse av den pastorale betjeningen menigheten har. Jeg ønsker å løfte frem dette både for menighet og tilsynsmann, fordi jeg ønsker en samtale og debatt om hva menighet og kirke ønsker at en pastor skal utføre i sin tjeneste. I dag bruker jeg ca 60% av mitt arbeid på kontoret, og går med konstant dårlig samvittighet for besøk som skulle vært gjort eller at forberedelsene til ulike arrangerte skulle vært bedre. Dette sliter på min tjeneste og gjør at mange arbeidsdager er tunge å komme seg gjennom. Skal driften av kontoret bli bedre, må jeg få hjelp til dette. Pastorale oppgaver Jeg har menighetens visjon om å være en møteplass hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles som en mal og prioriteringsliste for mitt arbeid i menigheten. Jeg hadde i 2013 ca 40 gudstjenester, hadde 30 timer konfirmantundervisning, laget og gjennomført opplegg for de ulike BUR-aktivitetene. Er ansvarlig redaktør av menighetsbladet, holdt andakt og foredrag på de forskjellige foreningene, vært på syke- og hjemmebesøk, hadde 2 vielser og mange begravelser. Høsten 2013 var preget av mye sjelesorg på kontoret. Dette er et usynlig arbeid som tar svært mye tid. Jeg har fortsatt arbeidet med en egen ungdomsklubb ConDios. Utenfor menighetens rammer har jeg vært leder på nasjonal konfirmantleir, deltar regelmessig i det pastorale nettverket i Treffpunkt Recovery, talt på ulike sinnsrogudstjenester og deltatt på seminar for 5

6 prester i rusfeltet. Jeg har vært på en samlig i EBDAC - European Board of Drug and Alcohol Concerns» som er et felles utvalg for Metodistkirken i Europa soma arbeider med utfordringer i forhold til alkohol og narkotika. Deltatt på ulike fagdager og fagsamlinger i Metodistkirken og i DNK. Jeg er med i arbeidet med en lønn og arbeidsavtale (basisavtalen) for pastorer og diakoner i vår kirke. Jeg går regelmessig til arbeidsveiledning. Jeg vil spesielt takke Nils Hetmann for god hjelp med kirkebokføringen og hjelp ang alle de henvendelser vi får ang slektsforskning. Jeg deltar i de ulike økumeniske møteplassene i Fredrikstad by. Jeg føler vi har en god tone med våre viktigste samarbeidspartnere: Kirkens bymisjon, Petrikirken, Domkirken og Fredrikstad kristne råd. Permisjon Jeg har hatt samtaler med personalkomiteen om muligheten til å ta ut en 3 måneders permisjon i Takk Jeg vil takke alle gode medhjelpere som gjennom 2013 har vært med å bære menigheten gjennom sine bønner, gaver, tjenester og vitnesbyrd. Takk til Per Krafft som en god leder av menighetsrådet og AU og takk til mine pastorale medhjelpere som er en god resurs for meg på så mange måter. Jeg vil også takke alle som var med å lage et flott 150årsjubileum. Med fest, jubileumshefte og DVD, med ulike former for arrangementer. Takk til dere alle sammen! Til avslutning Vi som er borgere av en større verden, og deler framtid med alle mennesker skriver Edvart Hoem i sin grunnlovsprolog til grunnlovsjubileet Dette perspektivet må vi aldri glemme i vårt arbeid. I tjeneste for Herren Pastor Ole Martin Andreassen0 6

7 Del 1 Menighetsrådets rapport RAPPORT TIL MENIGHETSKONFERANSEN 12. MARS 2014 Menighetsrådet ble i 2013 ledet av Per Krafft, og det har gjennom året vært avholdt 5 menighetsråd (MR), medregnet 1 Åpent MR, og i tillegg 5 arbeidsutvalg (AU), i det MR har vært organisert på denne måten også i MR har først og fremst drøftet de store linjene, mens AU mer har sett på detaljene, noe som har fungert svært bra. AU har møtt de månedene som MR ikke har hatt møte. Både innkallinger og referater har vært offentliggjort gjennom pastorens ukentlige nyhetsbrev, referater også i menighetsbladet og ved oppslag. Av større arrangementer dette året, må først og fremst nevnes menighetens 150-årsjubileum (8. mai 2013) som gikk over hele året. Det viktigste enkeltarrangement fant imidlertid sted søndag 5. mai med bekransning av O. P. Petersens byste i Jernbaneparken, jubileumsgudstjeneste m/ avduking av historisk minneplakett ved gjester fra USA og jubileumslunch. Fra menighetsrådet retter vi en stor takk til alle som var med og gjorde jubileumsfeiringen så vellykket. Av større saker som MR har drøftet, kan nevnes : Menighetens økonomi, sentralkonferansen 2016 som skal arrangeres i Fredrikstad, grunnlovsjubileet 2014 og innsamling til nytt inventar i menighetssalen og nytt flygel i kirkesalen. I tillegg vil vi gjerne trekke fram det store og grundige arbeidet som har vært utført i menighetens ulike komiteer, foreninger og grupper, noe som er svært viktig for menighetens totale virksomhet og drift. Betydningen av de kronene som julemarkedskomiteen i år klarte å få inn, kan heller ikke verdsettes høyt nok. Vi er svært takknemlige for denne store håndsrekningen til menigheten. Vi har hele tiden følt at arbeidet i menigheten har vært preget av en positiv tone og en optimisme for framtiden, noe vi setter ekstra stor pris og takker Gud for, og som gjør at vi går videre i vårt arbeid med forsterket innsats og fornyet tro på framtiden i vår kjære menighet. Driften i sin helhet Økonomien i menigheten har vært diskutert mye i menighetsrådet. Vi vil takke spesielt Vidar Hermansen som til enhver tid har holdt både MR og AU oppdatert når det gjelder finansene. Det er viktig, for vi opplevde at vi gjennom bruken av et eksternt regnskapskontor, mistet noe av oversikten over økonomien. Dette har vi tatt grep om nå og tar tilbake kontrollen over økonomien i større grad. Å ha et fast blikk på økonomien, vil være et hovedområde for menigheten fremover. Vi ønsker å minne om det vi skrev i rapporten i fjor: Givertjeneste. Hvorfor givertjeneste? Vi tilhører en stor menighet. Her finner vi alle generasjoner. Vi har et høyt aktivitetsnivå, både for barn, unge, voksne og eldre. Dette er svært gledelig, men er også en stor økonomisk utfordring for oss som menighet. Vi oppfordrer derfor alle til å bli med å styrke menigheten og gjøre oss enda bedre i stand til å gjøre en innsats her vi er plassert! Vi har som mål å øke antall givere. Betaling kan skje hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller som det måtte passe. Det har alltid vært organisert givertjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad. Som en frikirke er dette vår viktigste inntektskilde, og det skal dekke våre hovedutgifter, nemlig lønn og vedlikehold. Her våger vi oss på fire gode råd for en bevisst givertjeneste, forutsigbar både for deg og menigheten: - Ta ansvar for den menigheten du tilhører ved å gi regelmessig. - Sett opp en plan for hvor mye du vil gi. - Ikke gi tilfeldig, men få gjerne fast trekk via banken. - Prøv så snart du kan å gi minst 10% av netto inntekt til Guds rike. 7

8 Gudstjenestebesøk Gjennom en måned vil det være et sted mellom 200 og 300 ulike mennesker innom vår kirke gjennom speiderarbeid, konfirmanter, foreninger, gudstjenester med mer. Dette må vi alltid takke for. Gudstjenesten har alltid vært menighetens viktigste samlingspunkt. Vi må erkjenne at gudstjenesten ikke er et naturlig sted for alle, men at man har sin gudstjeneste på foreningen eller lignende. Likevel er det viktig å sette ord på gudstjenestebesøket. Vi opplevde i 2013 at snittet på våre gudstjenester var over 60, noe som er en stigning fra året før. Men vi må alltid jobbe for som tidligere nevnt, at gudstjenesten blir relevant for mennesker i dag, dvs. å ha fokus på at alle generasjoner trives i gudstjenesten. MR vedtok i møte å installere opplegg med projektor i kirkesalen, men på grunn av dårlig økonomi, må det foreløpig settes på vent. Når det er sagt, så har menighetsrådet og kirkevergekomiteen hatt prinsipielle samtaler om bruk av slikt utstyr. Vi ønsker med tiden at dette skal bli en berikelse for vår gudstjeneste. Derfor vil både utforming og bruk være nøye gjennomtenkt. Vi føler også at bruken av projektor kan settes i sammenheng med diskusjonen vi har hatt om salmeboka. I dag finnes det mange gudstjenesteressurser som vi ikke kan ta i bruk fordi vi ikke har slikt utstyr i kirkesalen. Vi erkjenner også at Metodistkirken i Norge ikke vil gi ut noen ny fysisk salmebok, men at det som måtte komme av nye salmer m.m. antakelig vil komme elektronisk. Statistikk Statistisk rapport legges fram på menighetskonferansen. Medieplan Som mange har merket, har vi skåret kraftig inn på annonser. Dette har sin enkle forklaring av at prisen på annonser er blitt svært dyre, og vi må drive på en økonomisk forsvarlig måte. Dette betyr ikke at vi skal slutte med annonser, men vi må tenke nøye gjennom hvordan vi skal gjøre det på best mulig måte. Dette håper og tror vi det vil være forståelse for, og finanskomiteen vil også ha kontinuerlig fokus på dette tema framover. Vi annonserer gjennom «Dette skjer» i Fredrikstad Blad hver uke, gjennom sosiale medier, hjemmesiden vår og fra 2014 også i Radio Øst. Den viktigste annonsen er likevel til syvende og sist oss selv: dvs. når vi snakker pent om menigheten og inviterer med oss de vi treffer på vår vei. Den annonsen har det største gjennomslaget og den beste virkning. Avslutning Menighetsrådet takker alle for god innsats for menigheten i året som ligger bak oss. Alle er vi med å skape et rom for mennesker i dag til å finne tilhørighet sammen med vår frelser Jesus Kristus. For menighetsrådet: Ole Martin Andreassen Pastor Per Krafft Lekleder og leder av MR. Årsrapport for personalkomiteen 2013 Hovedområde nr 1 Personal Komiteen har i 2013 bestått av: Marit Nordby leder, Gro Ekeberg, Rino Hermansen, Nils Hetmann, Knut Seland, Klara Solgaard og Tonje Sanden Sannes. 8

9 Det har blitt avholdt tre møter i løpet av året. Ellers har leder hatt løpende kontakt med pastoren og tatt opp enkelte forhold uten at det har vært nødvendig å samle hele komiteen. Vi har hatt stabile forhold på personalsiden i året som har gått. Vi er glade for at både organist og vaktmester har beholdt sine poster. Personalkomiteen takker alle som i tillegg til fast prest og organist, har stilt opp for å bidra i gudstjenestene i løpet av året. Takk til vaktmester, organist og pastor for godt samarbeid i Marit Nordby Leder Hovedområde nr 2 Forvaltning - Finans Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 2013 sammenlignet med Det har vært en liten oppgang i gaver, bidrag og kommunale tilskudd, mens andre inntekter har gått noe ned. Leieinntektene er stabile. Hva gjelder julemessen har denne også i år gitt oss et hyggelig tilskudd. Her er 25% satt av til ytre misjonsarbeid. På kostnadssiden er det helt marginale endringer. Finansposter er på linje med i fjor. Årets resultat er noe bedre enn 2012, men underskudd medfører at vi tærer på tidligere oppsparte midler. Før avskrivninger er resultatet ca i minus. Vi har en tilsvarende reduksjon i menighetens arbeidskapital. Dvs. den kapitalen vi på kort sikt har til disposisjon for å møte forpliktelser. Arbeidskapitalen er pr på Balansen viser en egenkapital på kr Herav er bundet egenkapital i fm gaver med restriksjoner kr Likviditeten er tilfredsstillende pr. årsskifte, men som nevnt er arbeidskapitalen redusert.. Dette er ikke holdbart på sikt. Finanskomiteen jobber med å bedre rutiner rundt økonomi og oppfølging av inntekter. I tillegg har vi satt i verk tiltak for å kutte kostnader. Bl.a vil regnskapsføringen overføres til Metodistkirkens hovedkontor fra Videre må det jobbes systematisk med økning av faste inntekter. Det må også sees på nye inntektsmuligheter. Disse tiltakene er helt nødvendig for å kunne forsvare fortsatt drift i nå\værende form. Lyspunktet i år er at det er samlet inn vesentlige midler til møbler og flygel. Pr årsskifte utgjør dette ca kr Dette er et signal om at det nytter å øke inntektene når vi må. Vi er takknemlige for at medlemmer og venner av menigheten stiller opp på denne måten. Finanskomiteen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av menighetens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker årets regnskap vesentlig. Fortsatt drift 9

10 Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Fredrikstad, 4. mars 2014 Haavard Iuell-Heitmann Vidar Hermansen Per Krafft medlem finanskomité leder finanskomité leder menighetsråd Iacob S. Iuell Nordby Elisabeth Askeli Karlsen Ole Martin Andreassen medlem finanskomté medlem finanskomité pastor/daglig leder Hovedområde nr 2 Forvaltning - Kirkeverge Rapport fra kirkevergekomiteen for 2013 Malt kirkens vestvegg og kirkens inngangsparti på dugnad. Takk til Bjørn Erik Simensen og Bjørn IvarCarlsen for lån av stillaser og sponsing av maling. Derfor ingen utgifter for menigheten. Dugnad i kirken og på Lervik ute og inne. I kirken hadde vi hjelp av gågruppa Seikællene som gjorde en flott jobb. Ellers vil vi nevne: Organisering av vaktmestertjenester når vaktmester har ferie og fridager. Takk til Jorunn Wendel for det store bildet av "kvinner i bibelen" Aksjon Nytt flygel: takk til Jorunn Wendel og Øyvind Nordby for å ha satt dette i gang. Oppdrag fra menighetsrådet: Sett på muligheter og priser for Projektorer i kirkesalen. En stor takk til alle som har stilt opp på dugnadene. Fredrikstad Kirkevergekomiteen Hovedområde nr 3 Diakoni Diakonikomiteens rapport til menighetskonferansen 12.mars 2014 Komiteen har bestått av Gro Reinar Ekeberg leder, Bjørg Hansen, Marit Westberg, Jon Ekeberg, pastor Jesus sa: «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» - Joh.13,34 Gjennomførte tiltak i 2013: 10

11 ansvar for 2 gudstjenester på Cafe Britannia leder deltok sammen med pastor på menighetsutviklingsskole i København i oktober bidratt med praktisk og økonomisk hjelp til personer med spesielle behov besøkt syke og eldre besøkt menighetsmedlemmer over 80 år med julegave: foto av kirkens alterbilde i ramme Planer om å videreutvikle: samarbeidet med Kirkens Bymisjon besøkstjenesten til syke og eldre hjelp til personer som har spesielle behov, praktisk og økonomisk Komiteen ønsker: medarbeidere i menigheten som kan gå på hjemmebesøk medarbeidere som kan fungere som et nettverk for barn og voksne som ikke har egne familier økonomiske gaver til krisehjelp (sportsutstyr, hvitevarer, sko, leiropphold med mer) Diakonikomiteen takker de som har bidratt på ulike måter, og oppfordrer fler til å tilby hjelp. Kontakt komiteen I GUDS ØYNE ER ALLE MENNESKER LIKE MYE VERD Gro Reinar Ekeberg, leder BUR Hovedområde nr 4 Barn & Ungdom På takkedagen 2013 takket vi Kristine Larsen for mange år i tjenesten som BUR-leder. Vi er svært takknemlige for den tjenesten hun har hatt i barne- og ungdomsarbeidet BUR har ikke organisert/valgt noe nytt styre for Men leder av søndagsskolen Laila Andreassen, gruppeleder Rita Standal og pastor har fungert som et styre. Lasse Imrik er kasserer. De har sørget for at BUR sine oppgaver er blitt ivaretatt. Dette er dog en kortsiktig løsning. Fra høsten 2014 ønsker vi å ha et nytt styre i BUR klart. BUR er og har alltid vært et viktig sted for ledertrening. Ole Martin Andreassen Søndagsskolen Rapport for Søndagsskolen 2013 Vi har hatt søndagsskole ca 1 g pr mnd, noen ganger litt oftere. Vi har vært 3-4 voksne ledere som har rullert på søndagene barn har møtt hver gang. Vi har prøvd å ha opplegg både for de små og store barna, men det har ikke alltid latt seg gjennomføre da oppmøtet har vært noe ustabilt. Våren 2013 brukte vi det gamle opplegget fra «Sprell levende»- permene til Søndagsskoleforbundet. Vi følte det var litt oppbrukt, og trengte noe nytt. 11

12 Høsten 2014 tok vi i bruk nettversjonen av «Sprell levende». Det digitale planleggingsverktøyet gjorde det enkelt å samarbeide om planleggingen uten nødvendigvis å ha et planleggingsmøte. Der har vi tatt i bruk nye sanger, «undringsteppet», og har et oppdrag hver gang som blir lest opp etter å ha sprukket en ballong med teksten inni. Dette er motiverende for barna som er med. Vi har også fått noen hjelpeledere på søndagsskolen høsten Noen av barna som synes de er for store for søndagsskolen (> 12 år), og noen tidligere konfirmanter. Disse er med og leder i bønn og hjelper de mindre barna med praktiske oppgaver. Vær med og be for søndagsskolebarna, foreldrene og lederne. Fredrikstad, Laila Andreassen Speidergruppa Fredrikstad MS speidergruppe årsrapport 2013 Gruppeledelsen har bestått av: Gruppeleder Rita Standal kasserer Beate Molander Regnskap: Vidar Hermansen gruppeassistent Aage Kristian Halvorsen gruppeassistent Geir Kristiansen gruppeassistent Adina Adolfsen gruppeassistent Thomas Zakariassen Vara medlem Erica Kurahachi Gruppeledelsen har hatt 4 møter i 2013, og har i tillegg jobbet veldig bra gjennom telefon eller epost. Styret har tatt seg av en del av fellesaktivitetene som vi har hatt i gruppa dette året. Medlemstall Medlemstallet i 2013 steget igjen. Troppen har god rekruttering av nye også utenfor våre egne enheter, i tillegg til at småspeiderne har hatt en flott utvikling i antall igjen, og er nå en stabil gjeng på om lag 25 stk. Beveren har høsten 2013 en liten koloni. Fellesaktiviteter og begivenheter. Våren 2013 var det roveropptagelse og gruppa har nå et oppegående Roverlag igjen. En flott gjeng som bidrar med mye positivt i speidergruppa. Det har vært flere fellesaktiviteter i Speiderparadene har vært fine, men hatt noe varierende oppmøte. Det ble arrangert en meget vellykket vintertur til Leikvinjar Leirsted rett utenfor Hønefoss for bevere og småspeidere. Troppen hadde en flott tur til Lifjell, Speiderbo, med langrenn og alpint på menyen. Muffins kvalifiserte seg igjen til NM i speiding, og gruppen er stolt av å kunne si at vi nå har hatt deltagere i NM 4 år på rad. Troppen deltok på landsleir i Stavanger. Høstens Turdag ble prøvd ut på litt annet vis. Her startet troppen med et arrangement i vollgravene i gamlebyen, før alle forflyttet seg opp til lavoen. Småspeidere og bevere hadde en hyggelig dag med padling 12

13 og aktiviteter ved 2.dam, før alle møttes oppe ved speidergruppas lavo. Her ble kvelden preget av tradisjonelt leirbål og hygge på speider vis. Gruppeledelsen ønsker å ta en gjennomgang av vår erfaring av turdagen for 2013, for å vurdere om det er endringer i vårt opplegg for høsten Troppens lederassistenter har høsten 2013 jobbet mye med lavoområdet til speidergruppa, her er nye huker nå satt opp. Det gjenstår å beise/smøre tjære på disse, i tillegg til at lavoen trenger utbedring av taket som nå har råtne planker. Speidergruppa har via Gjensidige fått tildelt midler til å lage hidre, aktivitetsløype i området. Dette planlegges startet opp i løpet av våren Økonomi Loppemarked for speidergruppa ble arrangert høsten, i år var det 7 loppemarkeder samtidig, og vi opplevde vårt dårligste resultat på mange år, ca ,-. Olav Thon stiftelsen tildelte ,- til turutstyr våren 2013 som gruppa nå har handlet inn nytt utstyr for. På slutten av året fikk speidergruppa tilsagn av Gjensidigestiftelsen på kr ,- til hinderløype/aktivitetsløype ved vårt lavoområde. Her er krav til oppstart i mai Økonomien i gruppa er pr d.d god. Viser til regnskapet. Generellt. Flere av våre patruljeførere og assistenter har i regi av kretsen fått ulike kurs i patruljeledelse. Tre av våre rovere deltok på Camp Education som er kurs og temakurs for ledere og rovere. Gruppeledelsen oppfordrer våre speidere til å delta på kurs som kan være til nytte i vår drift av speidergruppe ved å støtte dette økonomisk. Speidergruppa har 10 stk som har meldt seg på til Jamboree Japan i Her vil speidergruppa bidra med en økonomisk støtte til deltagere som reiser på linje med tidligere jamboredeltagere. Gruppeledelsen jobber for at miljø blant lederne skal være godt. Her prøver vi å få til hyggelige opplevelser og turer som kan bidra til at vi også motiverer andre foreldre til å velge å ta aktivt del i speidergruppas drift. Pr d.d er speidergruppas ledersituasjon god, men vi er opptatt av aktivt rekruttere nye ledere/assistenter, slik at slitasjen på ledersiden begrenses. Fredrikstad Rita Standal Gruppeleder Condios Condios er et ungdomsfelleskap for ungdom fra ungdomsskolealder og oppover. Det har vært samlinger ca 1. gang pr mnd. i 2013 og Klubben har ikke helt satt seg ennå og det er svært varierende oppmøte. Fredag kveld er ofte en opptatt kveld for mange det er ikke alltid like lett å dra med seg. Årets konfirmantkull har ikke deltatt der i større grad 13

14 det gjør at klubben har litt varierende liv. Undertegnede som er leder for klubben er usikker på det er jeg som skal drive klubben videre. Jeg har prøvd å snakke med de ungdommer som går der om å gi ansvaret over til de, uten at jeg har fått stor respons på det. Det har vært diskutert å gjøre noe sammen med Petrikirken, uten noe konkret har kommet ut av de samtalene. BUR, menighet og pastor ønsker at Condios skal være et satsingsfelt videre og vi har tro på at det er et godt produkt. Men det må nok gå flere runder og prøve å la deltagerne selv ha et eierforhold til det. Hovedområde nr 5 Misjons- og foreningsarbeid Hjelpeforeningen Sammendrag av arbeidet i Første møte var årsmøte Hele styret ble gjenvalgt og består av: Bjørg Carlsen, leder Turid Hermansen, kasserer Nanny Hetmann, styremedlem Solveig Melgaard, styremedlem Torhild Johansen, nytt styremedlem Turid Thomsen, valgt medhjelper Ole Martin Andreassen Årsrapporten og valget gikk raskt unna. To medlemmer har gått bort i løpet av året, Marie Iversen og Ingrid Iversen. Fremmøte på våre møter varierer mellom 30 og 40. Alterblomstene blir etter bruk på søndag levert til menighetens eldre eller syke. Det er også mange medlemmer som gir alterblomster når de feirer egne dager. Øvrig program: 09. Jan Dagens gjest var Thor Jensen. Kåseri om Margrethe Munthe. 06. Febr - Terje Grandahl, sang og andakt. 06.Mars - Vårfest. Dagens gjest var Nils Hetmann. 03. April - Moteoppvisning v/frecca. 08. Mai - Menigheten 150 år. Fellesmisjon. Gjester var Rolf Arnesen, Tom Falmark og Nils Hetmann som kåserte om Kirkens historie. 04. Sept. - I Paulus fotspor v/jorunn Wendel, Kari og Petter Evensen. 02. Okt. - Dagens gjest Lille Fredrikstad v/ Jeanett Olsen og Brith Dahl. 06. Nov. - Moteoppvisning v/frecca. 08. Des. - Adventmøte. Besøk av Brødrene Sæther. Andakt Yngvar Sæll. Hvert møte har som vanlig gjennom året hatt sine vertinner som tar det økonomiske ansvar for det timelige. Styret uttrykker takk til dere alle. Det hadde vært vanskelig og drive Hjelpeforeningen uten deres innsats som også fremkommer i den økonomiske oversikt. Det har også i år vært noen som har gitt penger til alterblomster og det er styret takknemlig for. Samtidig er vi frimodige nok til å si at hvis det er enkelte spesielle anledninger du vil markere og du skulle ønske å gi alterblomster, ta da kontakt med en i styret. Vi sier på forhånd takk. Vi takker spesielt vår egen pastor, Ole Martin Andreassen, for mange gode andakter og åndelig veiledning under dette års samlinger. Takk også til Eva Lisbeth som har vært vår faste pianist. Styret har ingen ting imot å gjenta seg selv fra tidligere år om at det er lett å være i ledelsen av en forening hvor medlemmer og venner 14

15 trofast møter fram. Styret takker for imøtekommenhet og bønner, og ønsker dere alle fortsatt Guds velsignelse over hverdagen og håper at vi ved vårt arbeid kan medvirke til å innfri menighetens visjon om at vi må være en del av et godt møte- og treffsted mellom Gud og mennesker. Fredrikstad, 6 januar 2014 Bjørg Carlsen, Leder Styremedlemmer: Turid Hermansen, Nanny Hetmann, Solveig Melgaard og Torhild Johansen. MK Årsrapport fra MK misjonsgruppe 2013 Misjonsgruppa har i år avholdt 7 møter. De fleste møtene har tidligere vært i private hjem, men er nå i menighetssalen en onsdag i mnd. Vi er ca kvinner som møtes hver gang. Vi prøver å holde oss oppdatert på misjonens arbeide i alle land og da det nå ikke er så mange misjonærer ute er det prosjekter i de forskjellige land som vi er opptatt av. I november hadde vi besøk av nyvalgt misjons sekretær Øivind Aske som fortalte om misjonsselskapets arbeid ute og hjemme. Han fortalte om prosjekter i mange land og dette var noe som engasjerte oss og som vi i vår menighet har tatt ansvar for i Denne gang hadde vi også invitert de andre MK gruppene i Østfold. Vi har i år samlet inn kr som er sendt direkte til misjonskontoret. Misjon har alltid stått sentralt i vår menighet og vi har plass til fler som vil være med i dette viktige arbeide. Fredrikstad Edel Andreassen Seniortreffet Seniortreffets årsrapport for 2013 I løpet av 2013 har vi hatt 9 møter og julelunsj, samt 3 styremøter. I gjennomsnitt har vi vært 27 personer på møtene. Helsen til de som vanligvis bruker å komme har dessverre blitt dårligere. Det er vanskelig å få nye til å komme. På hvert møte har vi påsmurt loff og kake til kaffen. Utlodning hører med. Medlemsliste har vi ikke. Fra programmet nevnes: Januar: Nils Hetmann fortalte om de første brev med frimerker. Februar: Liv Hovland leste og Per Hovland holdt andakt. Mars: Sang av Wenche og Bjørn Lundestad. April: Sang av Skjeberg mannsmusikk. Mai: Sang av Arne Thorbjørnsen og Tore Simonsen. Einar Stensland kåserte om Fanny Crosby. Vi hadde koldtbord som vi pleier på maimøtet. Juni: Ingen busstur grunnet for liten påmelding. August: Kari og Petter Evensen viste DVD med bilder fra Lofoten. September: Opplesning ved Per Krafft. Sang av Gro og Jon Ekeberg. Oktober: Elisabeth og Steinar Riise Jenssen spilte og sang. Steinar holdt også andakt. 15

16 November: 2. klasse fra Trara skole med lærer Britt Bye Hansen kom og sang og var til stor glede for oss. Roy S. Johansen sang og holdt andakt. Tradisjonen tro hadde vi grøtfest. Desember: Julelunsj kl Det var alle tilfredse med. Seniorene er ikke glad i å gå ut om kvelden. Det var sang av Heidi og Hilde Andreassen og opplesning av Marit Westberg. Vår egen prest Ole Martin Andreassen har holdt andakt ved flere av våre samlinger. Vi ber om at flere vil komme på våre møter å få del i et godt fellesskap. Vi takker vår leder Bjørg Hansen som står på for å få noen til å komme og ha program på våre samlinger. Vi ber Gud om velsignelse i arbeidet. Styret har bestått av: Bjørg Hansen leder, Kari Arntzen kasserer, styremedlemmer: Grethe Johansen, Berit Kristiansen, Kari Arnesen, Berit Dehlin og Aud Kristiansen og Marit Westberg sekretær. Skjærhalden februar 2014 Marit Westberg (sekretær) Kirkeringen Kirkeringens årsrapport for 2013 Året 2013 har gått over i historien. Referat fra vår virksomhet i året som ligger bak oss er som følgende. Det har blitt holdt 8 møter. Møtet i april ble utelatt grunnet fellesmøte med Hjelpeforeningen i forbindelse med kirkens 150 års jubileum 8. mai. Vi skulle også deltatt på seniortreffets tur i juni som ble avlyst på grunn av manglende deltagelse. Av program har det vært et variert innslag så som foredrag over forskjellige emner: sang, musikk, diktopplesning og andakt. Følgende har beriket oss med underholdning: Jorunn Wendel, Roy S. Johansen, Yngvar R. Sæll, Piirko Lisa Larsen, Eva Brask, og Øivind Horn, Gro og Jon Ekeberg, Olav Ruud og Tore Thorkildsen, Wenche og Bjørn Lundestad og vår egen pastor Ole Martin Andreassen. På våre møter er vi gjennomsnitt 23 personer. Ved utgangen av året 2013 har vi et medlemstall på 32 personer. Innkommet kollekt kr en økning fra i fjor på 241 kr. Av dette beløpet går 300 kr til Kvinneforbundet. Et styremøte er holdt. Vi har fått lov å ønske et nytt medlem velkommen, nemlig Solveig Brandt Pettersen. Tre av våre trofaste medlemmer har gått hjem til Gud. Ivy Seterdal, Marie Iversen og Ingrid Iversen. Vi takker for året som har gått og ber om et godt og velsignet arbeidsår i Hilsen fra oss i styret: Marit Westberg leder Inger Bråthen og Aud Kristiansen styremedlemmer og Bjørg Gudesen sekretær. Fredrikstad februar 2014 Bjørg Gudesen (sekretær) Andre rapporter - Pastoral rapport Yngvar Sæll Rapport til menighetskonferansen i Fredrikstad Metodistkirke Ved dette årsskiftet inneholder min rapport følgende pastorale oppgaver; 16

17 Hatt ansvar for 4 gudstjenester i Fredrikstad. Har vært dagens predikant 3 ganger, en på Kjølberg, og to i Tistedalen. Har holdt 3 andakter på foreninger, og har forrettet i 6 begravelser. Har vært takknemmelig for oppgavene som jeg har utført med glede. Yngvar R.Sæll. Lokal eldste. Fredrikstad den 8.jan Nominasjon 17 Menighetsrådet velges for 2 år Tittel Leder & Legleder: Per Krafft Medlem av AU Nestleder: Olav Sande Imrik Medlem av AU Sekretær: Kolbjørn Westberg Medlem av AU Finanskomiteen: Kirkevergekomiteen: Personalkomiteen: Diakonikomiteen: Miljøgruppa: Kvinnerådet: (velges av kvinnene) Gruppeleder: (velges av gruppa) Vidar Hermansen Bjørn Sannes Marit Nordby Gro Ekeberg Ikke fast representant Nanny Hetmann Rita Standal BUR: (velges av BUR) Ikke valgt Legdelegat: ( ) Knut Olav Seland Varalegdelegat: ( ) Redaktør: (ikke på valg) Pastor Velges internt av MR Olav Sande Imrik Medlem av AU Hovedkomite 1 Personal Personalkomiteen velges i årsklasser a 3 år Marit Nordby ( ) Leder velges for 2 år ( ) Rino Hermansen Velges i år Klara Solgaard Velges i år Knut Olav Seland Nils Hetmann Gro Ekeberg Tonje Sanden Sannes Delegat Knut Olav Seland Ex officio Legleder Per Krafft Ex officio Hovedkomite 2 Forvaltning Økonomi & Kirkeverge Finanskomiteen Vidar Hermansen (Leder) Leder velges for 2 år ( ) Yngvar Sæll Velges i år Sverre Monsen Velges i år Håvard Iuell-Heitmann

18 Elisabeth A. Karlsen, Iacob S. Iuell Nordby Pastor Leder av MR, 18 Ex officio Ex officio Kasserer Metodistkirkens hovedkontor Velges hvert år Revisor Jan Uno Kalhaugen Velges hvert år (statsaut. revisor) Intern revisor (int. revisor for Velges hvert år Se årsmøte foreninger med mer) Internkasse Irene Moe Velges hvert år Hovedkomite 2 Kirkeverge Økonomi & Kirkeverge Bjørn Sanden-Sannes (Leder) Leder velges for 2 år Roger Westberg Velges i år Tom Simensen, Velges i år Lars Erik Andreassen, Yngvar Kristiansen Leder av MR, Pastor. Hovedkomite 3 Diakoni Diakonikomiteen Diakonikomiteen Gro Ekeberg, Marit Westberg, Jon Ekeberg, Leder av MR, Pastor Rep fra MK Rep fra Seniortreffet Rep fra Hjelpeforeningen Ex officio Leder velges for 2 år Menighetens representasjon og kontaktpersoner velges hvert år Kirkens bymisjon Representantskap Per Krafft Bjørg Hansen (vara) Velges hvert år Fredrikstad kristne råd 2 rep. Pastor & Jorunn Wendel Velges hvert år Byutvalget for Cicingnon Stiftelsen Menighetsrådsvedtak Kvinnerådet/Kvinneforbundet Nanny Hetmann Velges av kvinnerådet Misjonskontakt Edel Andreassen Velges av MK Nominasjonskomiteen velges i årsklasser a 3 år Velges av menighetskonferansen Velges av menighetskonferansen Yngvar Kristiansen Iacob S. Iuell Nordby Tonje Sanden Sannes Astrid Mathilde Smittil Turid Hermansen Kan ikke velges Nils Hetmann Kan ikke velges

19 Valg som skal velges på stiftelsens årsmøte 12. mars 2014 Metodistkirkens diakonale stiftelse Beate Molander Knut Seland Iacob S. Iuell Nordby Leder Kenth Engø Monsen Velges i år Andre valg som ikke skal velges på menighetskonferansen Hovedområde nr 4 Barn og Ungdom BUR Årsmøte ikke avholdt for 2013 Fredrikstad MS Speidergruppe Søndagsskolen ConDios Hovedområde nr 5 Kvinnerepresentant velges for 2 år Kirkeringen MK Seniortreff Hjelpeforeningen Julemessa Hovedområde nr 6 Menighetsbladredaksjoen Hovedområde nr 7 Gruppeleder, 2 år Rita Standal Gruppeassistent, 1 år Geir Kristiansen Gruppeassistent, 1 år Aage-Kristian Halvorsen Gruppeassistent, 2 år Lars Berg Andreassen Gruppeassistent, 2 år Hedda-Marie Pedersen Gruppeassistent (vara) Erika Kurahachi Kasserer, 1 år Beate Molander Regnskapsfører, 2 år Thomas Zachariassen Revisor Tom Rohde-Moe Valgkomite Vidar Hermansen Valgkomite Bjørn Erik Simensen Laila Andreassen, Margareth Iuell-Heitmann m.flere Pastor Misjons- og foreningsarbeid Nanny Hetmann Marit Westberg (leder) Inger Bråthen, Bjørg Gudesen, Aud Kristiansen Edel Andreassen (leder) Anne Marie Nordby, Irene Moe (kasserer) Bjørg Hansen (leder) Kari Arnesen, Kari Arntzen(kasserer), Berit Dehlin, Grethe Johansen, Aud Kristiansen, Berit, Kristiansen, Marit Westberg Bjørg Carlsen (leder) Turid Hermansen (kasserer), Nanny Hetmann, Olga Johansen Bjørg Carlsen, Turid Thomsen, Solveig Melgaard, Turid Hermansen, Berit Kristiansen, Olga Johansen, Eva Lisbeth Imrik, Marit Nordby, Klara Solgaard, Inger Lise Svensen, Liv Monsen, Torill Sivertsen Menighetsblad og Web Olav Sande Imrik (redaktør) Kolbjørn Westberg (sekretær) Nils Hetmann, Øyvind Nordby, Tove Arntzen, Heidi Marie Faller Andreassen, Håvard Larsen, pastor Ansvarskomiteer og medhjelpere 19

20 Miljøgruppa Festkomite Historiekomite Dåpsmedhjelpere Nattverdsmedhjelpere Kirkeboken Tjenestelister Kjøkken Alter & Sølv Solveig Meistad, Sissel Seland, Håvard Iuell-Heitmann, Vaktmester, Pastor Edel Andreassen (leder), Turid Hermansen, Nanny Hetmann, Kristine Larsen, Liv Monsen, Karin Sandvik, Kari Arnesen, Laila Andreassen, Bjørg Hansen, Sissel Seland Nils Hetmann, Per Øystein Arnesen, Bjørg Carlsen, Jorunn Wendel, pastor Liv Monsen, Klara Solgaard Nanny Hetmann, Kristine Larsen, Nils Hetmann Edel Andreassen Edel Andreassen & Nanny Hetmann Nanny Hetmann & Gerd C. Davidsen 20

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer