Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014"

Transkript

1 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

2 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og valgregler Menighetens øverst organ. Skal samles minst en gang pr år. Nominasjonskomiteen Metodistkirken i Fredrikstad diakonale stiftelse Medlemmer velges for 2 år. Har ansvar for menighetens arbeidsgiveransvar og skal i tillegg være en ressursgruppe for pastor med mer Hovedkomite nr 1 Personal Medlemmer velges for 3 år av gangen Hovedkomite nr 2 Forvaltning 1. Finanskomiteen vanlig valg 2. Kirkevergekomiteen vanlig valg Hovedkomite nr 3 Diakoni Diakonikomiteen vanlig valg Besøksarbeidet BUR har eget årsmøte og eget regnskap Hovedområde nr 4 Barn & Undom Fredrikstad MS speidergruppe (har eget årsmøte og eget regnskap) Søndagsskole Generasjonsgudstjenester med mer Alle foreninger har egne årsmøter, valg og regnskap Hovedområde nr 5 Misjons- og foreningsarbeid Hovedområde nr 6 Menighetsblad & Web Hovedområde nr 7 Ansvarskomiteer MK Misjon Kirkeringen Seniortreffet Hjelpeforeningen Har ansvar for menighetsbladet og hjemmesiden og er en tankesmie for kommunikasjon i menigheten Miljøgruppa Historiekomiteen Festkomiteen Bibelgrupper Gågrupper Med mer 2

3 Del 1 Pastors rapport og tale til menighetskonferansen Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi trygge vår frihet og rett. Her skal vi takke og ære vår Gud, vi som er borgere av en større verden og deler framtid med alle mennesker «Grunnlovsprolog» av Edvard Hoem 1. vers Innledning Der igjen med takknemmelighet jeg skriver min rapport til menighetens årsmøte. Takk for alle gode møteplasser gjennom året der vi får være et møtested mellom Gud og mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles. Takk for alt arbeid som legges ned, i gudstjenester, møter, foreninger, speider og ungdomsarbeid, komiteer og utvalg. Min rapport i år er todelt slik tilsynsmenns rapport på årskonferansen er: en historisk rapport som ser bakover og en «tale» som ser fremover. Jeg håper at dette kan være en fin måte å løfte frem vårt arbeid og visjoner på! Del 1 Veien fremover Ved biskopsbesøket i januar spurte biskop Christian Alsted oss følgende spørsmål: Hva slags skifabrikk driver vi? Er vi en skifabrikk som lager de klassiske treskiene, eller er vi en menighet som lager de skiene som folk spør etter i butikkene? Hva svarte du? Hva svarte vi? Spørsmålet har noe viktig i seg. Vi er en menighet som i 2013 feiret 150 år. Gjennom disse årene har menigheten alltid utviklet seg! Budskapet vårt er det samme, men arbeidsformene og språket må alltid utformes inn i den tiden vi lever i nå. Dette betyr at vi kan takke for alt hva treskiene var for oss, men det er ikke det folk spør etter i butikkene. Som pastor i Metodistkirken i Norge i dag er jeg ikke utsendt for å selge treski! Jeg har heller ikke noe ønske om å selge treski. Kirke, biskop, årskonferanse og menighet har bedt meg om å være en av mange ledere i arbeidet med å virkeliggjøre den globale metodistkirkes oppdrag! Vårt oppdrag som kirke er formulert i Metodistkirkens lære- og kirkeordning (Book of Disciplin): "Kirkens oppdrag er å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres". For meg er verden de mennesker som jeg møter i vår by i Med det språk, de lengsler, de spørsmål, de behov som de har i dag. Og min fremste og noen ganger den vanskeligste oppgave som pastor og forkynner er å finne det språket og utrykket som gjør at budskapet om frelsen i Jesus Kristus når frem til dagens mennesker, og at budskapet har god relevans inn i deres liv. Noen menigheter sier det slik: Vi ønsker å være: Livsnær - en menighet der det er rom for alle sider av livet Inkluderende - en menighet som er varm, gjestfri og åpen mot alle Utadvendt - en menighet som kan oppleves relevant og innbydende for kirkefremmede Begeistret - en menighet der troen kan vokse og begeistringen for Jesus får prege oss Engasjert - en menighet der den enkelte involveres i arbeidet og utfordres til tjeneste og ansvar For alle generasjoner - en menighet med fokus på og tilbud på tvers av alle generasjoner Og dette stemmer godt overens med våre egne ord om at vi vil være møtested mellom Gud og mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles. Dette er ikke bare min oppgave, men hele menighetens oppgave. Det er disse perspektivene som må ligge bak alt vårt arbeid. Dette er grunnen til at jeg alltid prøver å gå opp nye veier for vår menighet. Både innenfor gudstjenesten, møter og driften ellers må dette være et mål. Vi kan ikke holde på et språk og et uttrykk som ikke folk skjønner. Da blir ikke kirken et hjem, men kanskje en hytte som man besøker i ny og ned. To gode eksempler på dette: 3

4 Jeg synes det er spennende at en av våre samtalegrupper nå jobber med boken KRISTEN TRO : OPPDATERT av brødrene Kjell Arnold og Ole Jacob Nyhus. Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter sier om boken «Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde.» Hvordan kan vår tid forstå de store ordene i kristendommen: Hva betyr skapelse etter Darwin og Big Bang? Hva er frelse for nordmenn som har det bra? Er nåde et ord utgått på dato? Hva mener vi når vi sier Gud? Skal kristen tro få betydning, må den være oppdatert. Den må integrere ny kunnskap og formuleres på ny for hver generasjon. Kristen tro - oppdatert tar på alvor kunnskap og erfaringer som for mange gjør det vanskelig å tro. Jeg synes også det er flott når jeg ser menighetens medlemmer deler bilder og erfaringer fra vår menighet på sosiale medier. Kolbjørn Westberg kan være et godt eksempel på dette. Som trofast søndag etter søndag «logger seg inn på gudstjenesten» og deler både fra preken og fra kirkekaffen. Troen deles og dukker opp på både store og små skjermer der vi lever våre liv. Troen har en relevans i livet, og den deles der alt deles, og den får et språk som er oppdatert og forståelig. Så hvor går veien videre. Med disse to eksemplene viser at vi har en retning på vårt arbeid som er bra, men jeg tror vi må bli enda mer bevisst på denne retningen. Samtalen og spørsmålene må går fra «hvordan kan vi beholde det gamle» til «hvordan kan vi forvalte det vi har fått inn i den tiden vi lever i dag. Noen retninger som jeg synes er viktig: Barn og ungdom En prioritet menigheten alltid har er å ha gode møteplasser i kirken for barn og ungdom. Utvikle konfirmantarbeidet og ConDios-klubben samt bygge ut kirkens trosopplæringsplan. Alfakurs og Emmausvandringer I Metodistkirken i Norge sin «verktøykasse» for menighetene ligger det mange gode verktøy og venter på oss. Jeg har stor tro både på Alfakurs og Emmausvandringer. Dette er verktøy som hjelper oss med utvikle vår kristne tro og gir oss kunnskap om bibelen og troen. Jeg håper at vi fremover kan sende flere på Emmausvandringer og i løpet av våren 2015 fast arrangere Alfakurs. Jeg synes at alle ledere vi har i menigheten bør gå gjennom et Alfakurs. Å tilby dette til speiderforeldre og dåpsforeldre er også viktig. Dette gir oss en god grunnvold til å stå på. Dette må vi rydde plass til i vårt arbeid. Nye trosfellesskap! Leder av personalkomiteen har også tatt initiativ til å lage flere samtalegrupper/cellegrupper. Menighetsbladet - Menighetsbladet vårt er en viktig arena for å nå nye mennesker. Når vi fra høsten jobber med å få et nytt mannskap på plass i redaksjonen må vi bruke tid til å finne ut hvordan vi kan bruke bladet på best mulig måte. Internett og sosiale medier. En viktig møteplass i dagens samfunn er internett og sosiale medier. Menigheten må utvikle en strategi om hvordan vi på best mulig måte kan bygge opp et møtested på nett og sosiale medier. Alltid bygge opp nye ledere Lederskap er noe dynamisk! Vi tar mottar lederskapet og vi gir det videre! Det handler om å gi tillit og støtte opp om de som har ansvar til enhver tid. Derfor må vi som menighet alltid ha nye lederskap som en viktig prioritering i vårt arbeid. Alltid søke fornyelse i gudstjenesten i sangen, i forkynnelsen, i liturgien, i begeistringen og i estetikken. Alltid arbeide for at vår gudstjeneste er relevant for mennesker i dag. Dette er min arbeidsplan, mine ønsker og min retning for Metodistkirken i Fredrikstad i dag! 4

5 Mye er ennå uferdig. Mye er ennå ugjort. Verden er kommet til oss, og vi er hjemme i verden. Alt som hender av krig og ulykke vedkommer oss. Alt som tenner håp og bærer bud om framgang vedkommer oss. Sammen med alle mennesker av god vilje skal vi forvalte jordens rikdom. Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi takke og ære vår Gud, han som har gitt oss landet i gave. vi som er borgere av en større verden, og deler framtid med alle mennesker. «Grunnlovsprolog» av Edvard Hoem 7. & 8. vers Del 1 Pastors rapport og tale til menighetskonferansen Nådegaver og trivsel i tjenesten Jeg trives i min tjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad. Jeg får mange gode tilbakemeldinger og oppmuntringer. Jeg opplever at arbeidsgiveransvaret blir godt ivaretatt av personalkomiteen og menighetsrådet. Og jeg har mange gode medarbeidere som støtter meg i min tjeneste. Når det er sagt så må det løftes frem at det å være pastor er ofte en ensom jobb. Dette er en dimensjon av min jobb som det til tider er utfordrende å leve med. Det er i gudstjenesten og forkynnelsen, de kirkelige handlingene og i sjelesorgsrommet jeg trives best i min tjeneste og hvor jeg har mine nådegaver. Den delen av min tjeneste som jeg trives minst i og som jeg selv synes gjør en dårlig jobb er i driften av kontoret. Jeg har i tidligere rapporter sagt noe om dette. Jeg synes at jeg bruker alt for mye tid på kontoret til rene sekretærjobber. Jeg skulle ønske jeg hadde mye mer tid til å gå på besøk, utforme og forberede gudstjenester, lage bedre konfirmantarbeid og ha tid til å lage bra ungdomsarbeid. Mange ganger føler jeg at jeg drukner i e-poster og annet kontortekniske gjøremål. Det er ingen god utnyttelse av den pastorale betjeningen menigheten har. Jeg ønsker å løfte frem dette både for menighet og tilsynsmann, fordi jeg ønsker en samtale og debatt om hva menighet og kirke ønsker at en pastor skal utføre i sin tjeneste. I dag bruker jeg ca 60% av mitt arbeid på kontoret, og går med konstant dårlig samvittighet for besøk som skulle vært gjort eller at forberedelsene til ulike arrangerte skulle vært bedre. Dette sliter på min tjeneste og gjør at mange arbeidsdager er tunge å komme seg gjennom. Skal driften av kontoret bli bedre, må jeg få hjelp til dette. Pastorale oppgaver Jeg har menighetens visjon om å være en møteplass hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles som en mal og prioriteringsliste for mitt arbeid i menigheten. Jeg hadde i 2013 ca 40 gudstjenester, hadde 30 timer konfirmantundervisning, laget og gjennomført opplegg for de ulike BUR-aktivitetene. Er ansvarlig redaktør av menighetsbladet, holdt andakt og foredrag på de forskjellige foreningene, vært på syke- og hjemmebesøk, hadde 2 vielser og mange begravelser. Høsten 2013 var preget av mye sjelesorg på kontoret. Dette er et usynlig arbeid som tar svært mye tid. Jeg har fortsatt arbeidet med en egen ungdomsklubb ConDios. Utenfor menighetens rammer har jeg vært leder på nasjonal konfirmantleir, deltar regelmessig i det pastorale nettverket i Treffpunkt Recovery, talt på ulike sinnsrogudstjenester og deltatt på seminar for 5

6 prester i rusfeltet. Jeg har vært på en samlig i EBDAC - European Board of Drug and Alcohol Concerns» som er et felles utvalg for Metodistkirken i Europa soma arbeider med utfordringer i forhold til alkohol og narkotika. Deltatt på ulike fagdager og fagsamlinger i Metodistkirken og i DNK. Jeg er med i arbeidet med en lønn og arbeidsavtale (basisavtalen) for pastorer og diakoner i vår kirke. Jeg går regelmessig til arbeidsveiledning. Jeg vil spesielt takke Nils Hetmann for god hjelp med kirkebokføringen og hjelp ang alle de henvendelser vi får ang slektsforskning. Jeg deltar i de ulike økumeniske møteplassene i Fredrikstad by. Jeg føler vi har en god tone med våre viktigste samarbeidspartnere: Kirkens bymisjon, Petrikirken, Domkirken og Fredrikstad kristne råd. Permisjon Jeg har hatt samtaler med personalkomiteen om muligheten til å ta ut en 3 måneders permisjon i Takk Jeg vil takke alle gode medhjelpere som gjennom 2013 har vært med å bære menigheten gjennom sine bønner, gaver, tjenester og vitnesbyrd. Takk til Per Krafft som en god leder av menighetsrådet og AU og takk til mine pastorale medhjelpere som er en god resurs for meg på så mange måter. Jeg vil også takke alle som var med å lage et flott 150årsjubileum. Med fest, jubileumshefte og DVD, med ulike former for arrangementer. Takk til dere alle sammen! Til avslutning Vi som er borgere av en større verden, og deler framtid med alle mennesker skriver Edvart Hoem i sin grunnlovsprolog til grunnlovsjubileet Dette perspektivet må vi aldri glemme i vårt arbeid. I tjeneste for Herren Pastor Ole Martin Andreassen0 6

7 Del 1 Menighetsrådets rapport RAPPORT TIL MENIGHETSKONFERANSEN 12. MARS 2014 Menighetsrådet ble i 2013 ledet av Per Krafft, og det har gjennom året vært avholdt 5 menighetsråd (MR), medregnet 1 Åpent MR, og i tillegg 5 arbeidsutvalg (AU), i det MR har vært organisert på denne måten også i MR har først og fremst drøftet de store linjene, mens AU mer har sett på detaljene, noe som har fungert svært bra. AU har møtt de månedene som MR ikke har hatt møte. Både innkallinger og referater har vært offentliggjort gjennom pastorens ukentlige nyhetsbrev, referater også i menighetsbladet og ved oppslag. Av større arrangementer dette året, må først og fremst nevnes menighetens 150-årsjubileum (8. mai 2013) som gikk over hele året. Det viktigste enkeltarrangement fant imidlertid sted søndag 5. mai med bekransning av O. P. Petersens byste i Jernbaneparken, jubileumsgudstjeneste m/ avduking av historisk minneplakett ved gjester fra USA og jubileumslunch. Fra menighetsrådet retter vi en stor takk til alle som var med og gjorde jubileumsfeiringen så vellykket. Av større saker som MR har drøftet, kan nevnes : Menighetens økonomi, sentralkonferansen 2016 som skal arrangeres i Fredrikstad, grunnlovsjubileet 2014 og innsamling til nytt inventar i menighetssalen og nytt flygel i kirkesalen. I tillegg vil vi gjerne trekke fram det store og grundige arbeidet som har vært utført i menighetens ulike komiteer, foreninger og grupper, noe som er svært viktig for menighetens totale virksomhet og drift. Betydningen av de kronene som julemarkedskomiteen i år klarte å få inn, kan heller ikke verdsettes høyt nok. Vi er svært takknemlige for denne store håndsrekningen til menigheten. Vi har hele tiden følt at arbeidet i menigheten har vært preget av en positiv tone og en optimisme for framtiden, noe vi setter ekstra stor pris og takker Gud for, og som gjør at vi går videre i vårt arbeid med forsterket innsats og fornyet tro på framtiden i vår kjære menighet. Driften i sin helhet Økonomien i menigheten har vært diskutert mye i menighetsrådet. Vi vil takke spesielt Vidar Hermansen som til enhver tid har holdt både MR og AU oppdatert når det gjelder finansene. Det er viktig, for vi opplevde at vi gjennom bruken av et eksternt regnskapskontor, mistet noe av oversikten over økonomien. Dette har vi tatt grep om nå og tar tilbake kontrollen over økonomien i større grad. Å ha et fast blikk på økonomien, vil være et hovedområde for menigheten fremover. Vi ønsker å minne om det vi skrev i rapporten i fjor: Givertjeneste. Hvorfor givertjeneste? Vi tilhører en stor menighet. Her finner vi alle generasjoner. Vi har et høyt aktivitetsnivå, både for barn, unge, voksne og eldre. Dette er svært gledelig, men er også en stor økonomisk utfordring for oss som menighet. Vi oppfordrer derfor alle til å bli med å styrke menigheten og gjøre oss enda bedre i stand til å gjøre en innsats her vi er plassert! Vi har som mål å øke antall givere. Betaling kan skje hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller som det måtte passe. Det har alltid vært organisert givertjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad. Som en frikirke er dette vår viktigste inntektskilde, og det skal dekke våre hovedutgifter, nemlig lønn og vedlikehold. Her våger vi oss på fire gode råd for en bevisst givertjeneste, forutsigbar både for deg og menigheten: - Ta ansvar for den menigheten du tilhører ved å gi regelmessig. - Sett opp en plan for hvor mye du vil gi. - Ikke gi tilfeldig, men få gjerne fast trekk via banken. - Prøv så snart du kan å gi minst 10% av netto inntekt til Guds rike. 7

8 Gudstjenestebesøk Gjennom en måned vil det være et sted mellom 200 og 300 ulike mennesker innom vår kirke gjennom speiderarbeid, konfirmanter, foreninger, gudstjenester med mer. Dette må vi alltid takke for. Gudstjenesten har alltid vært menighetens viktigste samlingspunkt. Vi må erkjenne at gudstjenesten ikke er et naturlig sted for alle, men at man har sin gudstjeneste på foreningen eller lignende. Likevel er det viktig å sette ord på gudstjenestebesøket. Vi opplevde i 2013 at snittet på våre gudstjenester var over 60, noe som er en stigning fra året før. Men vi må alltid jobbe for som tidligere nevnt, at gudstjenesten blir relevant for mennesker i dag, dvs. å ha fokus på at alle generasjoner trives i gudstjenesten. MR vedtok i møte å installere opplegg med projektor i kirkesalen, men på grunn av dårlig økonomi, må det foreløpig settes på vent. Når det er sagt, så har menighetsrådet og kirkevergekomiteen hatt prinsipielle samtaler om bruk av slikt utstyr. Vi ønsker med tiden at dette skal bli en berikelse for vår gudstjeneste. Derfor vil både utforming og bruk være nøye gjennomtenkt. Vi føler også at bruken av projektor kan settes i sammenheng med diskusjonen vi har hatt om salmeboka. I dag finnes det mange gudstjenesteressurser som vi ikke kan ta i bruk fordi vi ikke har slikt utstyr i kirkesalen. Vi erkjenner også at Metodistkirken i Norge ikke vil gi ut noen ny fysisk salmebok, men at det som måtte komme av nye salmer m.m. antakelig vil komme elektronisk. Statistikk Statistisk rapport legges fram på menighetskonferansen. Medieplan Som mange har merket, har vi skåret kraftig inn på annonser. Dette har sin enkle forklaring av at prisen på annonser er blitt svært dyre, og vi må drive på en økonomisk forsvarlig måte. Dette betyr ikke at vi skal slutte med annonser, men vi må tenke nøye gjennom hvordan vi skal gjøre det på best mulig måte. Dette håper og tror vi det vil være forståelse for, og finanskomiteen vil også ha kontinuerlig fokus på dette tema framover. Vi annonserer gjennom «Dette skjer» i Fredrikstad Blad hver uke, gjennom sosiale medier, hjemmesiden vår og fra 2014 også i Radio Øst. Den viktigste annonsen er likevel til syvende og sist oss selv: dvs. når vi snakker pent om menigheten og inviterer med oss de vi treffer på vår vei. Den annonsen har det største gjennomslaget og den beste virkning. Avslutning Menighetsrådet takker alle for god innsats for menigheten i året som ligger bak oss. Alle er vi med å skape et rom for mennesker i dag til å finne tilhørighet sammen med vår frelser Jesus Kristus. For menighetsrådet: Ole Martin Andreassen Pastor Per Krafft Lekleder og leder av MR. Årsrapport for personalkomiteen 2013 Hovedområde nr 1 Personal Komiteen har i 2013 bestått av: Marit Nordby leder, Gro Ekeberg, Rino Hermansen, Nils Hetmann, Knut Seland, Klara Solgaard og Tonje Sanden Sannes. 8

9 Det har blitt avholdt tre møter i løpet av året. Ellers har leder hatt løpende kontakt med pastoren og tatt opp enkelte forhold uten at det har vært nødvendig å samle hele komiteen. Vi har hatt stabile forhold på personalsiden i året som har gått. Vi er glade for at både organist og vaktmester har beholdt sine poster. Personalkomiteen takker alle som i tillegg til fast prest og organist, har stilt opp for å bidra i gudstjenestene i løpet av året. Takk til vaktmester, organist og pastor for godt samarbeid i Marit Nordby Leder Hovedområde nr 2 Forvaltning - Finans Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 2013 sammenlignet med Det har vært en liten oppgang i gaver, bidrag og kommunale tilskudd, mens andre inntekter har gått noe ned. Leieinntektene er stabile. Hva gjelder julemessen har denne også i år gitt oss et hyggelig tilskudd. Her er 25% satt av til ytre misjonsarbeid. På kostnadssiden er det helt marginale endringer. Finansposter er på linje med i fjor. Årets resultat er noe bedre enn 2012, men underskudd medfører at vi tærer på tidligere oppsparte midler. Før avskrivninger er resultatet ca i minus. Vi har en tilsvarende reduksjon i menighetens arbeidskapital. Dvs. den kapitalen vi på kort sikt har til disposisjon for å møte forpliktelser. Arbeidskapitalen er pr på Balansen viser en egenkapital på kr Herav er bundet egenkapital i fm gaver med restriksjoner kr Likviditeten er tilfredsstillende pr. årsskifte, men som nevnt er arbeidskapitalen redusert.. Dette er ikke holdbart på sikt. Finanskomiteen jobber med å bedre rutiner rundt økonomi og oppfølging av inntekter. I tillegg har vi satt i verk tiltak for å kutte kostnader. Bl.a vil regnskapsføringen overføres til Metodistkirkens hovedkontor fra Videre må det jobbes systematisk med økning av faste inntekter. Det må også sees på nye inntektsmuligheter. Disse tiltakene er helt nødvendig for å kunne forsvare fortsatt drift i nå\værende form. Lyspunktet i år er at det er samlet inn vesentlige midler til møbler og flygel. Pr årsskifte utgjør dette ca kr Dette er et signal om at det nytter å øke inntektene når vi må. Vi er takknemlige for at medlemmer og venner av menigheten stiller opp på denne måten. Finanskomiteen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av menighetens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker årets regnskap vesentlig. Fortsatt drift 9

10 Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Fredrikstad, 4. mars 2014 Haavard Iuell-Heitmann Vidar Hermansen Per Krafft medlem finanskomité leder finanskomité leder menighetsråd Iacob S. Iuell Nordby Elisabeth Askeli Karlsen Ole Martin Andreassen medlem finanskomté medlem finanskomité pastor/daglig leder Hovedområde nr 2 Forvaltning - Kirkeverge Rapport fra kirkevergekomiteen for 2013 Malt kirkens vestvegg og kirkens inngangsparti på dugnad. Takk til Bjørn Erik Simensen og Bjørn IvarCarlsen for lån av stillaser og sponsing av maling. Derfor ingen utgifter for menigheten. Dugnad i kirken og på Lervik ute og inne. I kirken hadde vi hjelp av gågruppa Seikællene som gjorde en flott jobb. Ellers vil vi nevne: Organisering av vaktmestertjenester når vaktmester har ferie og fridager. Takk til Jorunn Wendel for det store bildet av "kvinner i bibelen" Aksjon Nytt flygel: takk til Jorunn Wendel og Øyvind Nordby for å ha satt dette i gang. Oppdrag fra menighetsrådet: Sett på muligheter og priser for Projektorer i kirkesalen. En stor takk til alle som har stilt opp på dugnadene. Fredrikstad Kirkevergekomiteen Hovedområde nr 3 Diakoni Diakonikomiteens rapport til menighetskonferansen 12.mars 2014 Komiteen har bestått av Gro Reinar Ekeberg leder, Bjørg Hansen, Marit Westberg, Jon Ekeberg, pastor Jesus sa: «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» - Joh.13,34 Gjennomførte tiltak i 2013: 10

11 ansvar for 2 gudstjenester på Cafe Britannia leder deltok sammen med pastor på menighetsutviklingsskole i København i oktober bidratt med praktisk og økonomisk hjelp til personer med spesielle behov besøkt syke og eldre besøkt menighetsmedlemmer over 80 år med julegave: foto av kirkens alterbilde i ramme Planer om å videreutvikle: samarbeidet med Kirkens Bymisjon besøkstjenesten til syke og eldre hjelp til personer som har spesielle behov, praktisk og økonomisk Komiteen ønsker: medarbeidere i menigheten som kan gå på hjemmebesøk medarbeidere som kan fungere som et nettverk for barn og voksne som ikke har egne familier økonomiske gaver til krisehjelp (sportsutstyr, hvitevarer, sko, leiropphold med mer) Diakonikomiteen takker de som har bidratt på ulike måter, og oppfordrer fler til å tilby hjelp. Kontakt komiteen I GUDS ØYNE ER ALLE MENNESKER LIKE MYE VERD Gro Reinar Ekeberg, leder BUR Hovedområde nr 4 Barn & Ungdom På takkedagen 2013 takket vi Kristine Larsen for mange år i tjenesten som BUR-leder. Vi er svært takknemlige for den tjenesten hun har hatt i barne- og ungdomsarbeidet BUR har ikke organisert/valgt noe nytt styre for Men leder av søndagsskolen Laila Andreassen, gruppeleder Rita Standal og pastor har fungert som et styre. Lasse Imrik er kasserer. De har sørget for at BUR sine oppgaver er blitt ivaretatt. Dette er dog en kortsiktig løsning. Fra høsten 2014 ønsker vi å ha et nytt styre i BUR klart. BUR er og har alltid vært et viktig sted for ledertrening. Ole Martin Andreassen Søndagsskolen Rapport for Søndagsskolen 2013 Vi har hatt søndagsskole ca 1 g pr mnd, noen ganger litt oftere. Vi har vært 3-4 voksne ledere som har rullert på søndagene barn har møtt hver gang. Vi har prøvd å ha opplegg både for de små og store barna, men det har ikke alltid latt seg gjennomføre da oppmøtet har vært noe ustabilt. Våren 2013 brukte vi det gamle opplegget fra «Sprell levende»- permene til Søndagsskoleforbundet. Vi følte det var litt oppbrukt, og trengte noe nytt. 11

12 Høsten 2014 tok vi i bruk nettversjonen av «Sprell levende». Det digitale planleggingsverktøyet gjorde det enkelt å samarbeide om planleggingen uten nødvendigvis å ha et planleggingsmøte. Der har vi tatt i bruk nye sanger, «undringsteppet», og har et oppdrag hver gang som blir lest opp etter å ha sprukket en ballong med teksten inni. Dette er motiverende for barna som er med. Vi har også fått noen hjelpeledere på søndagsskolen høsten Noen av barna som synes de er for store for søndagsskolen (> 12 år), og noen tidligere konfirmanter. Disse er med og leder i bønn og hjelper de mindre barna med praktiske oppgaver. Vær med og be for søndagsskolebarna, foreldrene og lederne. Fredrikstad, Laila Andreassen Speidergruppa Fredrikstad MS speidergruppe årsrapport 2013 Gruppeledelsen har bestått av: Gruppeleder Rita Standal kasserer Beate Molander Regnskap: Vidar Hermansen gruppeassistent Aage Kristian Halvorsen gruppeassistent Geir Kristiansen gruppeassistent Adina Adolfsen gruppeassistent Thomas Zakariassen Vara medlem Erica Kurahachi Gruppeledelsen har hatt 4 møter i 2013, og har i tillegg jobbet veldig bra gjennom telefon eller epost. Styret har tatt seg av en del av fellesaktivitetene som vi har hatt i gruppa dette året. Medlemstall Medlemstallet i 2013 steget igjen. Troppen har god rekruttering av nye også utenfor våre egne enheter, i tillegg til at småspeiderne har hatt en flott utvikling i antall igjen, og er nå en stabil gjeng på om lag 25 stk. Beveren har høsten 2013 en liten koloni. Fellesaktiviteter og begivenheter. Våren 2013 var det roveropptagelse og gruppa har nå et oppegående Roverlag igjen. En flott gjeng som bidrar med mye positivt i speidergruppa. Det har vært flere fellesaktiviteter i Speiderparadene har vært fine, men hatt noe varierende oppmøte. Det ble arrangert en meget vellykket vintertur til Leikvinjar Leirsted rett utenfor Hønefoss for bevere og småspeidere. Troppen hadde en flott tur til Lifjell, Speiderbo, med langrenn og alpint på menyen. Muffins kvalifiserte seg igjen til NM i speiding, og gruppen er stolt av å kunne si at vi nå har hatt deltagere i NM 4 år på rad. Troppen deltok på landsleir i Stavanger. Høstens Turdag ble prøvd ut på litt annet vis. Her startet troppen med et arrangement i vollgravene i gamlebyen, før alle forflyttet seg opp til lavoen. Småspeidere og bevere hadde en hyggelig dag med padling 12

13 og aktiviteter ved 2.dam, før alle møttes oppe ved speidergruppas lavo. Her ble kvelden preget av tradisjonelt leirbål og hygge på speider vis. Gruppeledelsen ønsker å ta en gjennomgang av vår erfaring av turdagen for 2013, for å vurdere om det er endringer i vårt opplegg for høsten Troppens lederassistenter har høsten 2013 jobbet mye med lavoområdet til speidergruppa, her er nye huker nå satt opp. Det gjenstår å beise/smøre tjære på disse, i tillegg til at lavoen trenger utbedring av taket som nå har råtne planker. Speidergruppa har via Gjensidige fått tildelt midler til å lage hidre, aktivitetsløype i området. Dette planlegges startet opp i løpet av våren Økonomi Loppemarked for speidergruppa ble arrangert høsten, i år var det 7 loppemarkeder samtidig, og vi opplevde vårt dårligste resultat på mange år, ca ,-. Olav Thon stiftelsen tildelte ,- til turutstyr våren 2013 som gruppa nå har handlet inn nytt utstyr for. På slutten av året fikk speidergruppa tilsagn av Gjensidigestiftelsen på kr ,- til hinderløype/aktivitetsløype ved vårt lavoområde. Her er krav til oppstart i mai Økonomien i gruppa er pr d.d god. Viser til regnskapet. Generellt. Flere av våre patruljeførere og assistenter har i regi av kretsen fått ulike kurs i patruljeledelse. Tre av våre rovere deltok på Camp Education som er kurs og temakurs for ledere og rovere. Gruppeledelsen oppfordrer våre speidere til å delta på kurs som kan være til nytte i vår drift av speidergruppe ved å støtte dette økonomisk. Speidergruppa har 10 stk som har meldt seg på til Jamboree Japan i Her vil speidergruppa bidra med en økonomisk støtte til deltagere som reiser på linje med tidligere jamboredeltagere. Gruppeledelsen jobber for at miljø blant lederne skal være godt. Her prøver vi å få til hyggelige opplevelser og turer som kan bidra til at vi også motiverer andre foreldre til å velge å ta aktivt del i speidergruppas drift. Pr d.d er speidergruppas ledersituasjon god, men vi er opptatt av aktivt rekruttere nye ledere/assistenter, slik at slitasjen på ledersiden begrenses. Fredrikstad Rita Standal Gruppeleder Condios Condios er et ungdomsfelleskap for ungdom fra ungdomsskolealder og oppover. Det har vært samlinger ca 1. gang pr mnd. i 2013 og Klubben har ikke helt satt seg ennå og det er svært varierende oppmøte. Fredag kveld er ofte en opptatt kveld for mange det er ikke alltid like lett å dra med seg. Årets konfirmantkull har ikke deltatt der i større grad 13

14 det gjør at klubben har litt varierende liv. Undertegnede som er leder for klubben er usikker på det er jeg som skal drive klubben videre. Jeg har prøvd å snakke med de ungdommer som går der om å gi ansvaret over til de, uten at jeg har fått stor respons på det. Det har vært diskutert å gjøre noe sammen med Petrikirken, uten noe konkret har kommet ut av de samtalene. BUR, menighet og pastor ønsker at Condios skal være et satsingsfelt videre og vi har tro på at det er et godt produkt. Men det må nok gå flere runder og prøve å la deltagerne selv ha et eierforhold til det. Hovedområde nr 5 Misjons- og foreningsarbeid Hjelpeforeningen Sammendrag av arbeidet i Første møte var årsmøte Hele styret ble gjenvalgt og består av: Bjørg Carlsen, leder Turid Hermansen, kasserer Nanny Hetmann, styremedlem Solveig Melgaard, styremedlem Torhild Johansen, nytt styremedlem Turid Thomsen, valgt medhjelper Ole Martin Andreassen Årsrapporten og valget gikk raskt unna. To medlemmer har gått bort i løpet av året, Marie Iversen og Ingrid Iversen. Fremmøte på våre møter varierer mellom 30 og 40. Alterblomstene blir etter bruk på søndag levert til menighetens eldre eller syke. Det er også mange medlemmer som gir alterblomster når de feirer egne dager. Øvrig program: 09. Jan Dagens gjest var Thor Jensen. Kåseri om Margrethe Munthe. 06. Febr - Terje Grandahl, sang og andakt. 06.Mars - Vårfest. Dagens gjest var Nils Hetmann. 03. April - Moteoppvisning v/frecca. 08. Mai - Menigheten 150 år. Fellesmisjon. Gjester var Rolf Arnesen, Tom Falmark og Nils Hetmann som kåserte om Kirkens historie. 04. Sept. - I Paulus fotspor v/jorunn Wendel, Kari og Petter Evensen. 02. Okt. - Dagens gjest Lille Fredrikstad v/ Jeanett Olsen og Brith Dahl. 06. Nov. - Moteoppvisning v/frecca. 08. Des. - Adventmøte. Besøk av Brødrene Sæther. Andakt Yngvar Sæll. Hvert møte har som vanlig gjennom året hatt sine vertinner som tar det økonomiske ansvar for det timelige. Styret uttrykker takk til dere alle. Det hadde vært vanskelig og drive Hjelpeforeningen uten deres innsats som også fremkommer i den økonomiske oversikt. Det har også i år vært noen som har gitt penger til alterblomster og det er styret takknemlig for. Samtidig er vi frimodige nok til å si at hvis det er enkelte spesielle anledninger du vil markere og du skulle ønske å gi alterblomster, ta da kontakt med en i styret. Vi sier på forhånd takk. Vi takker spesielt vår egen pastor, Ole Martin Andreassen, for mange gode andakter og åndelig veiledning under dette års samlinger. Takk også til Eva Lisbeth som har vært vår faste pianist. Styret har ingen ting imot å gjenta seg selv fra tidligere år om at det er lett å være i ledelsen av en forening hvor medlemmer og venner 14

15 trofast møter fram. Styret takker for imøtekommenhet og bønner, og ønsker dere alle fortsatt Guds velsignelse over hverdagen og håper at vi ved vårt arbeid kan medvirke til å innfri menighetens visjon om at vi må være en del av et godt møte- og treffsted mellom Gud og mennesker. Fredrikstad, 6 januar 2014 Bjørg Carlsen, Leder Styremedlemmer: Turid Hermansen, Nanny Hetmann, Solveig Melgaard og Torhild Johansen. MK Årsrapport fra MK misjonsgruppe 2013 Misjonsgruppa har i år avholdt 7 møter. De fleste møtene har tidligere vært i private hjem, men er nå i menighetssalen en onsdag i mnd. Vi er ca kvinner som møtes hver gang. Vi prøver å holde oss oppdatert på misjonens arbeide i alle land og da det nå ikke er så mange misjonærer ute er det prosjekter i de forskjellige land som vi er opptatt av. I november hadde vi besøk av nyvalgt misjons sekretær Øivind Aske som fortalte om misjonsselskapets arbeid ute og hjemme. Han fortalte om prosjekter i mange land og dette var noe som engasjerte oss og som vi i vår menighet har tatt ansvar for i Denne gang hadde vi også invitert de andre MK gruppene i Østfold. Vi har i år samlet inn kr som er sendt direkte til misjonskontoret. Misjon har alltid stått sentralt i vår menighet og vi har plass til fler som vil være med i dette viktige arbeide. Fredrikstad Edel Andreassen Seniortreffet Seniortreffets årsrapport for 2013 I løpet av 2013 har vi hatt 9 møter og julelunsj, samt 3 styremøter. I gjennomsnitt har vi vært 27 personer på møtene. Helsen til de som vanligvis bruker å komme har dessverre blitt dårligere. Det er vanskelig å få nye til å komme. På hvert møte har vi påsmurt loff og kake til kaffen. Utlodning hører med. Medlemsliste har vi ikke. Fra programmet nevnes: Januar: Nils Hetmann fortalte om de første brev med frimerker. Februar: Liv Hovland leste og Per Hovland holdt andakt. Mars: Sang av Wenche og Bjørn Lundestad. April: Sang av Skjeberg mannsmusikk. Mai: Sang av Arne Thorbjørnsen og Tore Simonsen. Einar Stensland kåserte om Fanny Crosby. Vi hadde koldtbord som vi pleier på maimøtet. Juni: Ingen busstur grunnet for liten påmelding. August: Kari og Petter Evensen viste DVD med bilder fra Lofoten. September: Opplesning ved Per Krafft. Sang av Gro og Jon Ekeberg. Oktober: Elisabeth og Steinar Riise Jenssen spilte og sang. Steinar holdt også andakt. 15

16 November: 2. klasse fra Trara skole med lærer Britt Bye Hansen kom og sang og var til stor glede for oss. Roy S. Johansen sang og holdt andakt. Tradisjonen tro hadde vi grøtfest. Desember: Julelunsj kl Det var alle tilfredse med. Seniorene er ikke glad i å gå ut om kvelden. Det var sang av Heidi og Hilde Andreassen og opplesning av Marit Westberg. Vår egen prest Ole Martin Andreassen har holdt andakt ved flere av våre samlinger. Vi ber om at flere vil komme på våre møter å få del i et godt fellesskap. Vi takker vår leder Bjørg Hansen som står på for å få noen til å komme og ha program på våre samlinger. Vi ber Gud om velsignelse i arbeidet. Styret har bestått av: Bjørg Hansen leder, Kari Arntzen kasserer, styremedlemmer: Grethe Johansen, Berit Kristiansen, Kari Arnesen, Berit Dehlin og Aud Kristiansen og Marit Westberg sekretær. Skjærhalden februar 2014 Marit Westberg (sekretær) Kirkeringen Kirkeringens årsrapport for 2013 Året 2013 har gått over i historien. Referat fra vår virksomhet i året som ligger bak oss er som følgende. Det har blitt holdt 8 møter. Møtet i april ble utelatt grunnet fellesmøte med Hjelpeforeningen i forbindelse med kirkens 150 års jubileum 8. mai. Vi skulle også deltatt på seniortreffets tur i juni som ble avlyst på grunn av manglende deltagelse. Av program har det vært et variert innslag så som foredrag over forskjellige emner: sang, musikk, diktopplesning og andakt. Følgende har beriket oss med underholdning: Jorunn Wendel, Roy S. Johansen, Yngvar R. Sæll, Piirko Lisa Larsen, Eva Brask, og Øivind Horn, Gro og Jon Ekeberg, Olav Ruud og Tore Thorkildsen, Wenche og Bjørn Lundestad og vår egen pastor Ole Martin Andreassen. På våre møter er vi gjennomsnitt 23 personer. Ved utgangen av året 2013 har vi et medlemstall på 32 personer. Innkommet kollekt kr en økning fra i fjor på 241 kr. Av dette beløpet går 300 kr til Kvinneforbundet. Et styremøte er holdt. Vi har fått lov å ønske et nytt medlem velkommen, nemlig Solveig Brandt Pettersen. Tre av våre trofaste medlemmer har gått hjem til Gud. Ivy Seterdal, Marie Iversen og Ingrid Iversen. Vi takker for året som har gått og ber om et godt og velsignet arbeidsår i Hilsen fra oss i styret: Marit Westberg leder Inger Bråthen og Aud Kristiansen styremedlemmer og Bjørg Gudesen sekretær. Fredrikstad februar 2014 Bjørg Gudesen (sekretær) Andre rapporter - Pastoral rapport Yngvar Sæll Rapport til menighetskonferansen i Fredrikstad Metodistkirke Ved dette årsskiftet inneholder min rapport følgende pastorale oppgaver; 16

17 Hatt ansvar for 4 gudstjenester i Fredrikstad. Har vært dagens predikant 3 ganger, en på Kjølberg, og to i Tistedalen. Har holdt 3 andakter på foreninger, og har forrettet i 6 begravelser. Har vært takknemmelig for oppgavene som jeg har utført med glede. Yngvar R.Sæll. Lokal eldste. Fredrikstad den 8.jan Nominasjon 17 Menighetsrådet velges for 2 år Tittel Leder & Legleder: Per Krafft Medlem av AU Nestleder: Olav Sande Imrik Medlem av AU Sekretær: Kolbjørn Westberg Medlem av AU Finanskomiteen: Kirkevergekomiteen: Personalkomiteen: Diakonikomiteen: Miljøgruppa: Kvinnerådet: (velges av kvinnene) Gruppeleder: (velges av gruppa) Vidar Hermansen Bjørn Sannes Marit Nordby Gro Ekeberg Ikke fast representant Nanny Hetmann Rita Standal BUR: (velges av BUR) Ikke valgt Legdelegat: ( ) Knut Olav Seland Varalegdelegat: ( ) Redaktør: (ikke på valg) Pastor Velges internt av MR Olav Sande Imrik Medlem av AU Hovedkomite 1 Personal Personalkomiteen velges i årsklasser a 3 år Marit Nordby ( ) Leder velges for 2 år ( ) Rino Hermansen Velges i år Klara Solgaard Velges i år Knut Olav Seland Nils Hetmann Gro Ekeberg Tonje Sanden Sannes Delegat Knut Olav Seland Ex officio Legleder Per Krafft Ex officio Hovedkomite 2 Forvaltning Økonomi & Kirkeverge Finanskomiteen Vidar Hermansen (Leder) Leder velges for 2 år ( ) Yngvar Sæll Velges i år Sverre Monsen Velges i år Håvard Iuell-Heitmann

18 Elisabeth A. Karlsen, Iacob S. Iuell Nordby Pastor Leder av MR, 18 Ex officio Ex officio Kasserer Metodistkirkens hovedkontor Velges hvert år Revisor Jan Uno Kalhaugen Velges hvert år (statsaut. revisor) Intern revisor (int. revisor for Velges hvert år Se årsmøte foreninger med mer) Internkasse Irene Moe Velges hvert år Hovedkomite 2 Kirkeverge Økonomi & Kirkeverge Bjørn Sanden-Sannes (Leder) Leder velges for 2 år Roger Westberg Velges i år Tom Simensen, Velges i år Lars Erik Andreassen, Yngvar Kristiansen Leder av MR, Pastor. Hovedkomite 3 Diakoni Diakonikomiteen Diakonikomiteen Gro Ekeberg, Marit Westberg, Jon Ekeberg, Leder av MR, Pastor Rep fra MK Rep fra Seniortreffet Rep fra Hjelpeforeningen Ex officio Leder velges for 2 år Menighetens representasjon og kontaktpersoner velges hvert år Kirkens bymisjon Representantskap Per Krafft Bjørg Hansen (vara) Velges hvert år Fredrikstad kristne råd 2 rep. Pastor & Jorunn Wendel Velges hvert år Byutvalget for Cicingnon Stiftelsen Menighetsrådsvedtak Kvinnerådet/Kvinneforbundet Nanny Hetmann Velges av kvinnerådet Misjonskontakt Edel Andreassen Velges av MK Nominasjonskomiteen velges i årsklasser a 3 år Velges av menighetskonferansen Velges av menighetskonferansen Yngvar Kristiansen Iacob S. Iuell Nordby Tonje Sanden Sannes Astrid Mathilde Smittil Turid Hermansen Kan ikke velges Nils Hetmann Kan ikke velges

19 Valg som skal velges på stiftelsens årsmøte 12. mars 2014 Metodistkirkens diakonale stiftelse Beate Molander Knut Seland Iacob S. Iuell Nordby Leder Kenth Engø Monsen Velges i år Andre valg som ikke skal velges på menighetskonferansen Hovedområde nr 4 Barn og Ungdom BUR Årsmøte ikke avholdt for 2013 Fredrikstad MS Speidergruppe Søndagsskolen ConDios Hovedområde nr 5 Kvinnerepresentant velges for 2 år Kirkeringen MK Seniortreff Hjelpeforeningen Julemessa Hovedområde nr 6 Menighetsbladredaksjoen Hovedområde nr 7 Gruppeleder, 2 år Rita Standal Gruppeassistent, 1 år Geir Kristiansen Gruppeassistent, 1 år Aage-Kristian Halvorsen Gruppeassistent, 2 år Lars Berg Andreassen Gruppeassistent, 2 år Hedda-Marie Pedersen Gruppeassistent (vara) Erika Kurahachi Kasserer, 1 år Beate Molander Regnskapsfører, 2 år Thomas Zachariassen Revisor Tom Rohde-Moe Valgkomite Vidar Hermansen Valgkomite Bjørn Erik Simensen Laila Andreassen, Margareth Iuell-Heitmann m.flere Pastor Misjons- og foreningsarbeid Nanny Hetmann Marit Westberg (leder) Inger Bråthen, Bjørg Gudesen, Aud Kristiansen Edel Andreassen (leder) Anne Marie Nordby, Irene Moe (kasserer) Bjørg Hansen (leder) Kari Arnesen, Kari Arntzen(kasserer), Berit Dehlin, Grethe Johansen, Aud Kristiansen, Berit, Kristiansen, Marit Westberg Bjørg Carlsen (leder) Turid Hermansen (kasserer), Nanny Hetmann, Olga Johansen Bjørg Carlsen, Turid Thomsen, Solveig Melgaard, Turid Hermansen, Berit Kristiansen, Olga Johansen, Eva Lisbeth Imrik, Marit Nordby, Klara Solgaard, Inger Lise Svensen, Liv Monsen, Torill Sivertsen Menighetsblad og Web Olav Sande Imrik (redaktør) Kolbjørn Westberg (sekretær) Nils Hetmann, Øyvind Nordby, Tove Arntzen, Heidi Marie Faller Andreassen, Håvard Larsen, pastor Ansvarskomiteer og medhjelpere 19

20 Miljøgruppa Festkomite Historiekomite Dåpsmedhjelpere Nattverdsmedhjelpere Kirkeboken Tjenestelister Kjøkken Alter & Sølv Solveig Meistad, Sissel Seland, Håvard Iuell-Heitmann, Vaktmester, Pastor Edel Andreassen (leder), Turid Hermansen, Nanny Hetmann, Kristine Larsen, Liv Monsen, Karin Sandvik, Kari Arnesen, Laila Andreassen, Bjørg Hansen, Sissel Seland Nils Hetmann, Per Øystein Arnesen, Bjørg Carlsen, Jorunn Wendel, pastor Liv Monsen, Klara Solgaard Nanny Hetmann, Kristine Larsen, Nils Hetmann Edel Andreassen Edel Andreassen & Nanny Hetmann Nanny Hetmann & Gerd C. Davidsen 20

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Elisabeth Thorbjørnsen, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, Oslo Central MS Sekretær: Bjørn

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001 ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning 01.01 01.08: Korpsleder: Karin R. Thompson, Oslo 1. MS Visekorpsleder: Sekretær: Kasserer: Tone E. Nerland, Lillestrøm MS Styremedlem:

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning t.o.m. 31. juli: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær:

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter. Ole Martin Andreassen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær: Ingrid Stene,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no LOVER Vedtatt på MBUs ordinære Landsmøte 16. april 1994, og erstatter tidligere

Detaljer

Menighetskonferansen 2016

Menighetskonferansen 2016 Menighetskonferansen 2016 Metodistkirken, tirsdag 19. april 2016, kl. 19.00 Medlemmer og venner av menigheten er velkommen, og medlemmer har stemmerett. Vi vil prøve å være ferdige til kl. 21.00. Sakliste

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Styrets sammensetning fra 1.1. 31.07. 2010 Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo Styremedlem: Per Bradley,

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer