Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona januar 5-fem styremøter + to dagers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers"

Transkript

1

2 Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona januar 5-fem styremøter + to dagers strategikonferanse med tillitsvalgte og NBFs ledelse Bred deltagelse i OBOAs styre (3 styremøter så langt) Medlemsmøte for frittstående 25.februar (80 deltagere) Regionkonferanse NBF for Oslo/Akershus 11.mars (70 deltagere) Generalforsamling OBOA 8.april Deltagelse i lederkonferanse og årsmøte NBF 9.april Merkeforeningsmøte NBF 6.-7.mai Generalforsamling OOBF 8.mai Bruktbilsamling Nyttekjøretøy mai Frokostmøte merkeforhandlere 12.juni (30 deltagere) Studietur og styremøter OOBF/OBOA 4.-7.september Lokalforeningsmøte NBF september Medlemsmøte for skade/lakk-området 14.oktober For øvrig deltar både administrasjon, tillitsvalgte og medlemmer i en rekke faggrupper, styringsgrupper, arbeidsgrupper og utvalg, blant annet: Bransjegruppe Internett (konvertert til Faggruppe Bilsalg NBF), strategimøter og arbeidsmøter med Finn.no, styringsgruppe rekruttering NBF, arbeidsgruppe og styringsgruppe elektroniske lærebøker i bilfag, nyttekjøretøygruppe NBF, utviklingsgruppe UDE, faggruppe, politisk/økonomisk gruppe og ressursgruppe skade/lakk, arbeidsgruppe og styringsgruppe Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter, samarbeidsforum opplæringskontorer- og ringer osv. Så langt i år mer enn 40 møter i ovennevnte grupper (ofte med flere deltagere)

3

4 Gullalder for bilforsikring (Premier og erstatninger i skadeforsikring i Norge) Kilde: FNO

5

6 Kommende aktiviteter i 2014 Dagens dialogmøte for medlemmer på Øvre og Nedre Romerike i forbindelse med fusjonen (ca. 60 av totalt 220 medlemsbedrifter befinner seg på Romerike) oktober Servicemarked14 på Clarion Hotel Oslo Airport Tirsdag 18.november Regional bruktbilsamling Thon Hotel Oslofjord Gjenstår styremøter i OOBF og OBOA samt en rekke møter i styringsgrupper, arbeidsgrupper, faggrupper og utvalg Planlegging av aktiviteter for 2015, herunder: Medlemsmøter (bl.a. digitaliseringsprosjekt?), styremøter, studietur tillitsvalgte etc. Strategikonferanse (styre, tillitsvalgte, NBFs ledelse) uke 7 ( februar 2015) Nasjonal Skade/lakk konferanse 12.mars (i samarbeid med NBF) Årsmøte for Oslo og Akershus BF m/faglig og sosial samling BruktBil november (Faggruppe Bilsalg) Medlemsrekruttering NBF Rekruttering av lærebedrifter Regionale møter Follo, Asker og Bærum, Romerike osv. OBOA: Teknisk arrangør Landskonferansen for Opplæringskontorer i Bilfag

7

8 Organisering av Oslo og Akershus BF Fusjon enstemmig vedtatt på årsmøte i Romerike BF fredag 29.august, og er allerede formelt behandlet på årsmøte i OOBF 8.mai. Nødvendig navne- og vedtektsendringer vedtatt. Romerike BF fusjoneres inn i Oslo og Akershus BF med virkning fra 1.januar 2015, og foreningens kapital (ca. NOK 300 ) overføres OABF (OOBF kapital ~kr.3,8 mill.). Styreleder i Romerike BF Bjørn Aasen møter i OOBF/OABF styremøter frem til årsmøte i OABF (styremøte inkl. Bjørn gjennomført tidligere i dag) Valgkomiteen i OOBF fungerer som valgkomité for den fusjonerte foreningen, og det viktig at styret gir valgkomiteen nødvendige føringer for arbeidet På den ene side er det viktig at kontinuitet ivaretas spesielt i forbindelse med fusjonen men det er også viktig at man sikrer tilstrekkelig geografisk dekning Enda viktigere er det selvfølgelig at alle fag- og forretningsområder dekkes med kompetente og engasjerte tillitsvalgte (tilpasset aktuelle faggrupper i NBF) For å sikre tilpasning til en eventuell ny styringsmodell for lokalforeningene etter årsmøte i NBF 16.april, vil årsmøtet i lokalforeningen (Oslo og Akershus Bilbransjeforening) avholdes medio mai 2015 (onsdag 13.mai?). Valgkomiteen har tidligere i dag avholdt sitt første møte på basis av ovennevnte

9 Dagens organisering av Oslo og Omegn BF Styreleder Jarle Viuls, BOS Vare-Last-Buss; Nyttekjøretøy Nestleder Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt; Nye biler Styremedlem Espen Berg, Erik Arnesen Bryn; Verksted/ettermarked Styremedlem Thomas Engebretsen, Ødegården Auto; Frittstående / reservedeler Styremedlem Boye Evensen-Lie, Møller Bil Skadesenter; Skade/lakk Styremedlem Knut Karlsen, Toyota Oslo; Brukte biler Styremedlem Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo; Opplæring/rekruttering I tillegg vil styreleder i Romerike BF; Bjørn Aasen, Aasen Bil møte i samtlige styremøter frem til årsmøte i Oslo og Akershus BF mai 2015 Daglig ledelse og sekretariat: John Fiskvik Consulting v/john Fiskvik (fra 2007) Tett og nært samarbeid med NBF. Bred deltagelse i samtlige grupper og utvalg, slik at vi både har løpende innsyn og nødvendig påvirkning på agendaen Vår region er godt representert i Forbundsstyret, blant annet gjennom Frank Martinsen i Sørum Bilservice, Bård Stenberg i MAN + Møller Bil og BOS Detalj OBOA: Styret i OBOA består kun av NBF-medlemmer, men forholdet til OBOA (samarbeidsform og styringsmodell) står kontinuerlig på vår agenda og vi er dessuten som NBF svært opptatt av at lokalforeningene må ha full styring og kontroll med de lokale opplæringskontorene i bilfag. På denne bakgrunn vil vi gå et skritt videre for å sikre OABF langsiktig og forutsigbar «styringsrett» over OBOA fra neste årsmøte i OBOA våren 2015

10 Fag-/ styrings-/ arbeidsgrupper og utvalg Faggruppe, politisk/økonomisk gruppe og ressursgruppe skade/lakk Faggruppe Bilsalg (tidligere Bransjegruppe Internett) Strategimøter og arbeidsmøter med Finn.no Styringsgruppe rekruttering NBF Arbeidsgruppe og styringsgruppe elektroniske lærebøker i bilfag Nyttekjøretøygruppe NBF Arbeidsgruppe og styringsgruppe Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter Samarbeidsforum opplæringskontorer- og ringer (uformell) Utviklingsgruppe Bil Utdanningsetaten i Oslo (kanskje bør vi også formalisere tilsvarende gruppe vs. Akershus Fylkeskommune?) Vi deltar dessuten i prosjektgrupper og ad hoc grupper (ny DBS, MYSBY6, konferanser, kompetanseutvikling etc.) I tillegg planlegger NBF å etablere faggrupper for blant annet servicemarkedet og for HMS muligens også for dekk, glass og evt. påbyggere

11

12 Litt om OBOA AS Det er 242 aksjonærbedrifter med i OBOA som nå har totalt 185 lærlinger i 7 fagretninger fordelt på 123 lette, 14 tunge, 21 lakk, 18 skade, 7 reservedeler, 1 MC og 1 chassispåbygger. OBOA AS har totalt 6 ansatte for å drifte kontoret. Vi kjører skoleåret 2014/15 med 14 klasser lærlingteori VG3. 11 klasser selv, 2-to på Ås VGS og 1-en med innleid instruktør. OBOA har gjennomført en oppdatering til elektronisk utstyr i alle undervisningsrom, samt nødvendig oppussing og oppgradering av lokalene

13 Romerike På Romerike har vi ca 35 aksjonærer/medlemmer og ca 15 av disse er på øvre Romerike I aksjonærbedriftene på Romerike har vi nå 47 lærlinger, hvorav 20 på øvre. Skoler På Romerike er det nå 9 klasser VG2 i kjøretøyfagene. Det er 15 «ledige» søkere i området Dette kan fort resultere i redusert antall klasser? Det er viktig å ta imot elever til PTF samt tidlig gi disse intensjonsavtale hvis de er aktuelle lærlinger.

14 OBOA er jevnlig på besøk i VGS gjennom skoleåret Vi blir da noe kjent med elevene og ikke minst lærer. Dette kan hjelpe oss med å finne «riktig» lærling til din bedrift hvis ikke eleven fra PTF passer eller har gjort et annet valg Vi er til for våre aksjonærer BRUK OSS! Helge Borgen

15 Verden er i rask endring og bilbransjen med den Den som ikke gjør nødvendige endringer og tilpasninger til en helt ny hverdag vil ikke overleve!? Økt konkurranse Reduserte marginer og redusert inntjening Endret forbrukeratferd Telematikk revolusjon Digitalisering/internett # Overlevelse (-> suksess): Ny tilnærming Nye muligheter Nye strukturer Nye roller Nye prosesser

16

17 Urbanisering er ikke bare en global trend Befolkningen i Norge antas å øke med nærmere 1-en million i perioden frem til 2030 (vesentlig raskere urbanisering) Bilbestanden vil i samme periode øke med nærmere 600 enheter!! Vi vil være helt avhengige av innvandring for å dekke behovet for arbeidskraft ikke minst i bilbransjen (og netto årlig innvandring i perioden antas å ville være mer enn ) Mye av veksten kommer langs kysten, men halvparten av total fremtidig befolkningsvekst i Norge vil komme rundt indre Oslofjord! Befolkningsøkningen som kommer rundt indre Oslofjord i denne perioden tilsvarer 9-ni byer på Drammens størrelse Dette vil påvirke en rekke forhold, ikke minst rammevilkår i bilbransjen samt behovet for fremtidige medarbeidere

18 Bilbestand; utvikling Norge/Stor-Oslo 2030 Antall biler pr innbyggere (2030) : Norge Oslo Akershus Hedmark (600) (475) (650) (660) Trend Oslo; stadig yngre bilpark, færre biler pr. innbygger og redusert interesse for bil, bilkjøring og bilfag Bilbestand pr (2030) : Norge Oslo Akershus Hedmark ( ) ( ) ( ) ( ) + 20 % + 25 % + 40 % + 8 % 2030: ~35 % av samlet vekst i bilbestand i vår region!

19 Befolkningsvekst Oslo og Akershus Innbyggertall : Follo ca Asker&Bærum: ca Nedre Romerike ca Øvre Romerike ca Oslo ca Totalt ca (vokst med 40 på 1-et år!) Oslo/Akershus passerer 1,5 mill. innbyggere før 2025 og 2 mill. i 2040? Bilbestandsvekst frem til 2025: ~25 % Bilbestandsvekst frem til 2040: ~40 % Jessheim utvikles fra et lyskryss på prærien til Norges 5.-6.største by i løpet av de neste 15 årene (og på den tid er alle bileiendommer i «bilbyen» på Nordby konvertert til boliger og relokalisert til Gardermoen Næringspark???)

20 Bilbransjen -> en av de største næringer i vår region, og trenger en sterk lokalforening; Oslo og Akershus Bilbransjeforening Fusjonen sikrer at geografisk dekning vil matche både fremtidig urban regionsutvikling og annen organisering (OBOA, NHO, Fylkesmann etc.). Foreningen bør ytterligere styrke samarbeid og samhandling med NBF (mønster; lokalforening = regionskontor) Representanter for alle fagområder i styret og nødvendig dekning fra alle 5-fem geografiske områder vil styrke de enkelte medlemsgrupper; Frittstående aktører/reservedeler Opplæring og rekruttering Verksteder /ettermarked Skade/lakk Nye biler Brukte biler Nyttekjøretøy (last og buss) Dagens medlemstall på ca. 220 bør kunne økes; 300 medlemmer i løpet av tre år?!!

21

22 Vi ønsker råd og innspill Hvilke saker er det som opptar dere mest i hverdagen? Bør vi prioritere vårt arbeid annerledes? Noe vi bør gjøre mer av/mindre av.? Jobber vi med de «riktige» sakene, eller er det andre saker vi bør prioritere? Er det saker eller forhold som er spesifikke eller spesielt viktige for bilbransjen lokalt på Romerike? Vi forsøker å tilpasse våre medlemsmøter til NBFs nasjonale konferanser (som oftest gjennomføres i Oslo-regionen) og forsøker dessuten å «spisse» de mot de forskjellige fag- og forretningsområder. Hvor ofte er det behov for medlemsmøter på det enkelte fag og forretningsområde? Hvilke temaer bør tas opp, og hvordan bør møtene legges opp? Er det behov for samlinger av mer sosial karakter («bli kjent»)? Har dere forslag til hvordan vi skal engasjere og involvere medlemmene i større grad? Eller bør vi det? (Vi vet at hverdagen er meget krevende!!) Heretter vil vi sende ut nyhetsbrev etter både styremøter og medlemsmøter slik at alle har innsyn i agendaen, hva som opptar oss og hva vi jobber med Har dere andre råd eller innspill til Oslo og Akershus Bilbransjeforening?? Andre kommentarer??

23

24 Husk nasjonal skade/lakk-konferanse 2015 Dato: torsdag 12. mars 2015 Sted: Gardermoen Arrangør: NBF og OABF i samarbeid Målsetting Bidra til å bedre rammevilkårene til våre medlemmer i skade/lakkbransjen Samle sentrale personer tilknyttet skade/lakkbransjen Orientere, bevisstgjøre og besvare aktuelle utfordringer og muligheter

25

26

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Innleder paneldebatten med en «duell»: Arne Solum Leder Bilskadekontoret, FNO Skadedrift Tor-Sigurd Simonsen Leder Fagavdelingen,

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer