2. kvartal Hovedpunkter i 2. kvartal ,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet."

Transkript

1 Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter skatt eksklusive REC på 469 mill en økning på 119 prosent. > Driftsresultat eksklusive REC på 595 mill en økning på 49 prosent. > Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 20 prosent (16 prosent i 2007). > Kontantstrøm fra driften på 679 mill (196 mill). Resultat per aksje eks REC 2,41 kr > Driftsresultat eks REC > Resultat per aksje eks REC > Egenkapitalandel NOK mill kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 NOK 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,96 2,41 1,75 1,09 0,23 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv % 64 % 61 % 58 % 55 % 52 % 49 % 46 % 43 % 40 % 64 % 63 % 62 % 54 % 54 % 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08

2 Halvårsberetning Nøkkeltall 2.kvartal Hittil Året Resultat (NOK millioner) Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (8 508) (109) Driftsresultat (8 955) (142) Resultat før skatt og solgt virksomhet (9 123) (235) Resultat etter skatt (9 328) Kapitalforhold Totalkapital ,7 % 53,8 % Egenkapitalandel 53,8 % 61,7 % 64,3 % Netto rentebærende gjeld Per aksje (NOK) 34,46 (1,20) Resultat (47,79) 48,55 68,33 1,01 3,48 Kontantstrøm fra driften 9,10 5,52 1,56 Nøkkeltall (GWh) Kraftproduksjon Strømsalg Sammendrag 1. halvår 2008 Utvikling resultat 2. kvartal (eks. REC) (mill.) Tall i norske kroner der annet ikke er spesifisert. Tall for 2007 er oppgitt i parentes. Konsernets resultat etter skatt for 2. kvartal ble -235 mill, en reduksjon på mill fra fjoråret. Resultatet inkluderer en verdireduksjon på investeringen i REC på 704 mill. Til sammenligning hadde denne investeringen en verdiøkning på mill i fjorårets kvartal. Driftsresultatet eksklusive resultat fra investeringen i REC ble 595 mill i kvartalet, en økning på 49 prosent fra fjoråret. Resultat etter skatt, eksklusive REC, ble 469 mill i 2. kvartal, en økning på 119 prosent fra fjoråret. Resultat per aksje eksklusive REC ble 2,41 kroner (1,09 kroner), som tilsvarer utvannet resultat per aksje D riftsresultat R esultat etter skatt 2 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

3 Konsernets resultat etter skatt for 1. halvår ble mill, en reduksjon på mill fra fjoråret. Den betydelige nedgangen skyldes et verdifall på investeringen i REC på mill i 1. halvår 2008, sammenlignet med en verdiøkning på mill i fjorårets 1. halvår. Driftsresultatet eksklusive REC ble mill 1. halvår en forbedring på 23 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt, eksklusive REC, ble 811 mill i 1. halvår, en forbedring på 86 prosent fra fjoråret. Resultat per aksje eksklusive REC ble 4,16 kroner (2,64 kroner), som tilsvarer utvannet resultat per aksje. Resultatforbedringen mot fjoråret, eksklusive REC, må ses i sammenheng med verdiutvikling på ventureinvesteringene One Call og Fesil på 484 mill i 1. halvår. Kraftproduksjonsvirksomheten fikk et driftsresultat på 9 mill i kvartalet (92 mill). Dette legger til grunn en salgspris på 17,4 øre/kwh (20,2 øre/kwh) og produksjon på linje med fjoråret. Kraftig økning i forward priser, har resultert i økte konsesjonskraftforpliktelser i kvartalet som er belastet resultatet med 90 mill. Driftsresultatet på 145 mill i 1. halvår (233 mill), må ses i sammenheng med en salgspris på 22,7 øre/kwh (21,8 øre), belastning på 120 mill (17 mill) i økte konsesjonskraftforpliktelser og produksjon på 117 prosent (119 prosent) av normalen. Fjernvarme fikk et driftsresultat før avskrivninger på 12 mill i 2. kvartal, en økning med 11 mill fra fjoråret. Oppnådd salgspris på 50,9 øre/kwh, er 10 prosent høyere enn fjoråret. Produksjonen på 178 GWh i kvartalet, var 18 prosent høyere enn fjoråret. Når driftsresultatet på -22 mill er på linje med fjoråret til tross for både høyere fjernvarmepriser og produksjon, så skyldes det at de kvartalsvise avskrivningene økte 10 mill fra 3. kvartal Driftsresultatet for 1. halvår på 75 mill, er en økning på 20 mill fra fjoråret til tross for økte avskrivninger på 20 mill. Forbedringen skyldes dels økte fjernvarmepriser og dels økt produksjon til tross for et svært mildt halvår. Nettvirksomheten fikk et driftsresultat før avskrivninger på 210 mill (281 mill). Resultatet inkluderer en merinntekt på 28 mill (76 mill). Driftsresultatet ble 73 mill (155 mill) i kvartalet. Driftsresultatet på 157 mill (275 mill) for 1. halvår, inkluderer en merinntekt på 50 mill (78 mill). Strømsalg fikk et samlet driftsresultat på 41 mill i kvartalet, en reduksjon på 25 mill fra fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende i et sesongsmessig normalt svakt kvartal. Solgt volum på GWh er en økning på 10 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet for 1. halvår på 158 mill, er en reduksjon på 15 prosent fra fjoråret. Det har vært netto kundetilgang i begge kvartalene. Venture fikk et driftsresultat eksklusive REC på 327 mill (4 mill) i kvartalet. Ny eierstruktur i Fesil Holding synliggjorde merverdier knyttet til Hafslund sin eierandel og resultatet reflekterer en verdiøkning på 296 mill vedrørende denne investeringen. Driftsresultatet eksklusive REC for 1. halvår på 497 mill (81 mill) reflekterer en samlet verdiøkning på 484 mill knyttet til salget av One Call med oppgjør i aksjer i Network Norway og investeringen i Fesil. For øvrige resultatenheter vises det til senere omtale i aksjonærrapporten vedrørende hovedpunkter for 2. kvartal. Finanskostnadene i 2. kvartal ble 33 mill (56 mill). Konsernets brutto rentebærende gjeld ved utgangen av 1. halvår var 9,9 mrd, en reduksjon på 0,4 mrd i løpet av kvartalet. Gjennomsnittlig kupongrente var 6,4 prosent (5,4 prosent), en økning fra 6,1 prosent ved utgangen av 1. kvartal. Økt markedsrente har redusert markedsverdien på lån med fastrente og redusert finanskostnadene med 128 mill (63 mill) i kvartalet. Finanskostnadene på 168 mill (176 mill) i 1. halvår, reflekterer en positiv resultateffekt på 145 mill (96 mill) knyttet til endret markedsverdi på lån med fastrente. Konsernet fikk en skattekostnad på 94 mill (128 mill) i kvartalet. Dette inkluderer en grunnrenteskatt på 57 mill (24 mill) vedrørende kraftproduksjonsvirksomheten. Skattekostnaden på 206 mill i 1. halvår inkluderer en grunnrenteskatt på 66 mill (46 mill). Den effektive skattesatsen sett i forhold til resultat før skatt må, i tillegg til grunnrenteskatten, ses i sammenheng med verdiendringer i aksjer eller resultat fra salg av aksjer som er skattefrie. > Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrømmen fra driften på 679 mill i kvartalet, er en økning på 483 mill fra fjoråret. Den høye kontantstrømmen må sees i sammenheng med en redusert arbeidskapital på 523 mill. Driftsresultat før avskrivninger på 116 mill i kvartalet, er 563 mill lavere enn kontantstrømmen fra driften. Denne forskjellen består hovedsakelig av; redusert arbeidskapital (523 mill), ikke likviditetseffekt fra verdiendring på aksjer og derivater (344 mill), betalt grunnrenteskatt (-138 mill) og betalte renter (-168 mill). Netto kontantstrøm til drifts- og ekspansjonsinvesteringer var 581 mill i kvartalet. Utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer belastet likviditeten med 594 mill i kvartalet. Dette utgjorde en samlet negativ kontantstrøm på 495 mill som 3 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

4 økte den netto rentebærende gjeld i kvartalet. Netto rentebærende gjeld var 9,9 mrd ved utgangen av 1. halvår. Totalkapitalen ved utgangen av 1. halvår på 33,5 mrd er en reduksjon på 1,1 mrd i løpet av kvartalet. Dette skyldes hovedsakelig verdireduksjonen på investeringen i REC og redusert arbeidskapital. Egenkapitalandelen på 54 prosent er tilnærmet uendret fra 1. kvartal, til tross for utbetaling av utbytte. Kontantstrømmen fra driften på mill i 1. halvår, er en økning på 699 mill fra fjoråret. Dette inkluderer en likviditetseffekt på mill fra redusert arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal sesongmessig reduseres i løpet av 1. halvår, men høye kraftpriser ved utgangen av 2007 forsterket likviditetseffekten, sammenlignet med fjoråret Driftsresultat før avskrivninger på mill i 1. halvår, er hele mill lavere enn kontantstrømmen fra driften. Denne forskjellen består hovedsakelig av; redusert arbeidskapital (1 323 mill), ikke likviditetseffekt fra verdiendring på aksjer og derivater (9 622 mill), betalt (grunn)renteskatt (-272 mill) og betalte renter (-390 mill). Utvikling i netto rentebærende gjeld (NOK mrd.) 12 9, ,2 9,5 10,2 10,0 9,7 9,4 6,2 9,7 9,8 4 2.kv.05 4.kv.05 2.kv.06 4.kv.06 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08 10,1 9,4 9,9 > Kraftpriser 2. kvartal kraftprisutvikling Hafslund konsernets resultater er påvirket av kraftprisene og utviklingen i denne. Nedbørsmengder godt over normalen i Sør-Norge, kombinert med redusert overføringskapasitet, resulterte i vedvarende produksjonspress og gradvis fall i kraftprisene i området utover våren. Bunnen ble til slutt nådd i mai med 10 øre/kwh i det snøsmeltingen var som høyest. I resten av Norden har det derimot vært stigende strømpriser i takt med den sterke prisutviklingen i kull- og CO2-markedene. Pris på kull handles nå rundt 200 USD per tonn, en økning fra 120 USD per tonn ved inngangen til året. Tilsvarende handles CO2-prisene på om lag 28 euro per tonn, en økning med om lag 20 prosent fra årsskiftet. Mye nedbør i Sør-Norge kombinert med lav eksportkapasitet ut av området, til tider redusert med opptil 50 prosent grunnet feil på viktige linjeforbindelser, har medført at Sør- Norge i lange perioder har blitt "innlåst" med en produksjonsvilje som har vært en god del større enn det som har vært mulig å produsere. Den interne konkurransen blant konkurrentene i Sør-Norge har resultert i fulle eksportkabler og lave strømpriser mens resten av Norden har klart å løsrive seg fra "problemene" og koblet seg på prisene for kullkraftproduksjon. Den svært kraftige prisstigningen på kull har dessuten gjort at prisene har steget utover året, altså en helt motsatt prisutvikling enn for Sør-Norge. Som følge av en forsommer som har vært noe tørrere enn normalt har hydro-overskuddet i Sør-Norge svekket seg noe i løpet av kvartalet. Gitt normale nedbørsmengder i området fremover er det ventet at prisene gradvis vil tilnærme seg resten av Norden utover sensommeren og høsten. Overføringskapasiteten mot Danmark er nylig kommet tilbake på maks mens linjen over Oslo-fjorden er ventet å ha full kapasitet i oktober. Kraft levert i 4. kvartal 2008 handles for tiden på kraftbørsen Nord Pool på mellom øre/kwh, sammenlignet med i underkant av 45 øre/kwh ved inngangen til året. Dette viser tydelig at kraftmarkedet forventer at strømprisene i Norden skal kraftig opp utover høsten. 4 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

5 2. kvartal - resultatenheter > Kraftproduksjon 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgspris (øre/kwh) 17,4 20,2 22,7 21,8 lagrede energien utgjør GWh. Av dette utgjør snømagasinene i underkant av 20 prosent av den totale magasinbeholdningen. Basert på faktisk produksjon så langt i 3. kvartal, nåværende magasinbeholdning og en normal nedbørsutvikling fremover, tilsier dette en forventet egenproduksjon i 3. kvartal i 2008 på linje med normalnivået. Produksjon mot normalproduksjon (GWh) Salgsinntektene for kraftproduksjonsvirksomheten i 2. kvartal var 157 mill, en reduksjon på 2 prosent fra fjorårets 2.kvartal. Kraftproduksjon oppnådde et driftsresultat på 9 mill, noe som er 83 mill lavere enn tilsvarende resultat i 2 kvartal i Det svake resultatet skyldes en ikke likviditetsmessig resultateffekt på -90 mill (-17 mill) ved økte konsesjonskraftforpliktelser som følge av kraftig økning i forward prisen. Konsesjonskraftforpliktelsene ved utgangen av kvartalet var på 319 mill. Disse legger til grunn et årlig uttak på 62 GWh og en konsesjonskraftpris på 9 øre/kwh fastsatt av Olje- og energidepartementet. Konsernet har en strategi om å selge kraftproduksjonen i spotmarkedet, uten betydelig grad av framtidig prissikring. Strategien er blant annet valgt for å gi Hafslunds investorer direkte eksponering mot den nordiske kraftprisen. Som følge av spoteksponert prisstrategi, vil resultatene knyttet til kraftproduksjonsvirksomheten i stor grad være drevet av den framtidige kraftprisutviklingen. Oppnådd salgspris ble 17,4 øre/kwh i 2. kvartal, noe som er 14 prosent lavere enn fjoråret. Dette gav 20 mill i redusert resultatbidrag. I 2. kvartal har spotprisen i Hafslunds leveringsområde i stor grad vært preget av at utvekslingskabelen til Sverige via Oslofjordforbindelsen har vært ute av drift. Prisfastsettelsen har dermed i større grad enn normalt blitt preget av overskuddsproduksjonen i leveringsområdet. Kraftproduksjonen i kvartalet var 933 GWh, noe som er på linje med fjoråret og 8 prosent høyere enn normalproduksjonen. Fjorårets resultat inkluderte en negativ resultateffekt på 25 mill i endret markedsverdi på sikringskontrakter. Ved inngangen til 3. kvartal er den samlede hydrologiske magasinbeholdningen i Hafslunds nedbørsfelt 101 prosent av normalnivået og den samlede J F M A M J J A S O N D Normal Merk: Normal = 10 års snitt produksjon. Oppgraderingsprogrammet av de eldste aggregatene i Vamma kraftstasjon fortsetter som planlagt og i 2. kvartal ble 2. trinn av oppgraderingen avsluttet idet aggregat 6 ble ferdigstilt og satt i drift. Programmet tar sikte på å modernisere og oppgradere de eldste aggregatene slik at virkningsgraden og vannutnyttelsen øker og at egenproduksjonen knyttet til anleggene øker med ca GWh årlig når oppgraderingsprogrammet er fredigstilt våren Det er nå mottatt svar på tilbudsforespørselen knyttet til byggentreprisen i forbindelse med bygging av nytt kraftverk i Kykkelsrud. Så snart evalueringsarbeidet er avsluttet og byggentreprenør er valgt, vil arbeidene ved Kykkelsrud gjenopptas, etter å ha vært midlertidig stanset for å kunne utnytte flomvannføringen i vassdraget. Av totale investeringer på 20 mill i kvartalet, utgjør 17 mill ekspansjonsinvesteringer. 5 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

6 > Fjernvarme 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat (22) (21) Investeringer Fjernvarmepris (øre/kwh) 50,9 46,2 58,0 44,1 Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten ble 81 mill i 2. kvartal, en økning på 25 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes dels høyere fjernvarmepriser og dels økt produksjon. Driftsresultat før avskrivninger ble 12 mill i 2. kvartal, en økning på 11 mill fra fjoråret. Driftsresultatet på -22 mill er på linje med fjoråret. Driftsresultatet reflekterer økte avskrivninger på 10 mill i kvartalet som ble gjennomført fra 3. kvartal Oppnådd fjernvarmepris på 50,9 øre/kwh i kvartalet, er 10 prosent høyere enn fjorårets kvartal. Med dagens høye oljepriser vil fjernvarmeprisen forventes å kun ha referanse til forwardprisen på Nord Pool. Produksjonen på 178 GWh i kvartalet representerer en økning på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Kvartalet har vært noe mildere enn normalen og produksjonen var omlag 28 GWh lavere enn om det hadde vært normaltemperatur i kvartalet. Volumøkningen på 27 GWh fra fjoråret, må hovedsakelig ses i sammenheng med kapasitetsøkning. Som følge av lavere tilgjengelighet på en biokjele er det benyttet en større andel elkjeler enn normalt for kvartalet. Som følge av dette utgjorde den fornybare andelen 70 prosent i kvartalet, en reduksjon med 12 prosentpoeng fra fjoråret. Produksjonskostnaden på 19,5 øre/kwh i kvartalet er en økning på 5 prosent fra fjoråret og må ses i sammenheng høyere avfallsvarmepris. Årseffekten av planlagte og gjennomførte kapasitetsinvesteringer øker produksjonen med om lag 85 GWh sammenlignet med fjoråret. Basert på normal produksjonsprofil for året er den kvartalsvise fordelingen for produksjonen henholdsvis prosent for 1 til 4 kvartal. Investeringene i kvartalet var 74 mill (76 mill). Selskapets årlige reinvesteringsbehov estimert i størrelsesorden mill. Investeringer utover dette er kapasitetsøkende. Arbeidet med ny overføringsledning mellom Hafslund Fjernvarmes to fjernvarmenett i Oslo sentrum er i rute. Dette vil legge til rette for videre utbygging av fornybar energiproduksjon, biokraft og avfallsvarme, samt at flere bydeler vil få muligheter for tilknytning av fjernvarme. Investeringen er planlagt ferdigstilt sommeren > Nett 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgsinntektene for nettvirksomheten ble 750 mill (831 mill) i 2. kvartal. Dette inkluderer resultateffekt som følge av en merinntekt på 28 mill (76 mill). Det vises til omtale av regnskapsmessig behandling av mer/mindreinntekt for nettvirksomheten i noter til aksjonærrapporten lenger bak. Driftsresultat før avskrivninger ble 210 mill (281 mill) i kvartalet. Driftsresultatet ble 73 mill (155 mill) i kvartalet. Driftskostnadene, eksklusive energikjøp og overføringskostnader til Statnett var 252 mill (269 mill) i kvartalet. Avskrivningene på 137 mill (126 mill) i kvartalet inkluderer 7 mill i økte avskrivninger sammenlignet med fjoråret som følge av endret levetid på målere og nettdata. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innførte 1. januar 2007 en ny modell for fastsetting av nettselskapenes inntektsrammer. Den representerer en omfattende reform med stor betydning for selskapenes inntektsutvikling og for bransjestrukturen. Hafslund mener den nye modellen ikke gir nødvendig grunnlag for å kunne ivareta viktige samfunnsmessige mål, herunder en stabil og god leveringspålitelighet. Reguleringsmodellen bidrar etter Hafslunds syn til en tilstivnet eierskaps- og selskapsstruktur og dermed en svak samlet utnyttelse av investeringsmidler og kompetanse. De økonomiske insentivene og rammebetingelsene for framtidig vedlikehold og investeringer i nettet er preget av usikkerhet. Viktige forhold som stabilitet og forutsigbarhet er etter Hafslunds oppfatning ikke tilfredsstillende ivaretatt. I et rundskriv fra NVE til nettselskapene i januar 2008 framkommer det at det i begrenset grad er anledning for netteier til å sette ut nødvendige oppgaver innen monopolvirksomheten til andre selskaper. Hafslund mener 6 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

7 at konsernets nettselskap har en organisering og bemanning som tilfredsstiller eksisterende lover og regelverk. NVE har i brev av 24. juni fattet vedtak om at Hafslund Nett AS må ha egen driftskontrollfunksjon og en minimumsbemanning tilsvarende rundt 250 årsverk. NVE varsler samtidig om tvangsmulkt fra 15. oktober dersom ikke vedtaket er etterkommet innen 1.oktober. NVE viser som hjemmelsgrunnlag for vedtaket til rammer gitt i Ot.prp nr 61. Samtidig har NVE varslet en forskriftsprosess til høsten med tanke på regulering av bemanningen i nettselskapene framover. Hafslund er grunnleggende uenig i NVEs faglige og rettslige grunnlag for vedtaket, og har påklaget vedtaket til Olje- og energidepartementet. Hafslund har samtidig bedt departementet om å gi vedtaket oppsettende virkning, dvs. at selve gjennomføringen av vedtaket kan avventes inntil departementet har avgjort klagesaken endelig. Hafslund har helt siden 2001 arbeidet med å profesjonalisere og utvikle virksomhetsområdene i konsernet til beste for våre eiere og våre kunder. Dette gjelder også Hafslund Nett AS og de selskaper i konsernet som bidrar til Hafslund Netts leveranser. Våre resultater innenfor nettvirksomheten i form av kostnadsutvikling, nettleienivå, kundeservice og ikke minst leveringspålitelighet viser at de valg og den styringsmodell som har vært valgt har vært vellykket. Når NVE nå fatter vedtak om en bestemt bemanning innenfor Hafslund Nett AS, gjøres dette uten noen form for vurdering av kvalitet og kostnadsnivå av de faktiske leveranser. Likeledes gjøres vedtaket uten at det på noen måte reflekterer at det er selskaper innenfor Hafslund konsernet, som Hafslund Driftssentral AS og Hafslund Fakturaservice AS, som gjennom sine ansatte og sin kompetanse leverer tjenester til Hafslund Nett AS. Dette gjøres med en kvalitet og en effektivitet som etter vår oppfatning gjenspeiler beste praksis i nettbransjen. Det er dermed tydelig at NVEs vedtak, gitt at det blir stående, reflekterer en betydelig innskjerping av konsesjonsvilkårene og den praksis som hittil har vært rådende. Dette skjer uten noen form for faglig begrunnelse i kunde- eller samfunnsmessige hensyn. Hafslund er av den oppfatning at hensynet til kundene, til behovet for effektiv utnyttelse og utvikling av samfunnets ressurser samt nødvendigheten av langsiktige og stabile rammevilkår for å sikre høy kvalitet på nettjenestene framover, vil tilsi at NVEs vedtak ikke vil føre frem. Hafslund vil, til tross for usikkerhet omkring rammebetingelser for nettvirksomheten, fortsette det målrettete arbeidet for til enhver tid å ha et stabilt, robust og personsikkert nett med god leveringspålitelighet. I perioden 2008 til 2010 vil nettvirksomheten bruke om lag 2,5 3,0 mrd i vedlikehold og investeringer i nettet. I august 2007 ga Olje- og energidepartementet (OED) NVE klarsignal til å starte arbeidet med å innføre toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. OEDs ambisjon er at utbyggingen skal være gjennomført innen Hafslund er positiv til initiativet fra departementet, men vil avvente oppstart av utrulling i stor skala til det foreligger nærmere vedtak og rammer for gjennomføringen. > Telekom 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgsinntektene for telekom i 2. kvartal ble 76 mill. Reduksjonen fra fjorårets kvartal på må ses i sammenheng med omsetningsnedgang på 27 mill som følge av overføring av virksomhet til andre deler av Hafslund konsernet med virkning fra 3. kvartal Korrigert for en negativ engangseffekt på 8 mill i 1. kvartal 2008, er salgsinntektene på 76 mill en økning på 4 prosent fra 1. kvartal. Salgsinntektene i kvartalet fordeler seg med 46 mill innen nettjenester, 22 mill innen telefoni og 8 mill annen virksomhet. Nettjenester økte omsetningen med 3 mill fra 1. kvartal, noe som skyldes høy kontraktsinngang i 1. kvartal med leveringsstart i 2. kvartal. Driftsresultatet før avskrivninger ble 21 mill (15 mill) og driftsresultatet ble 11 mill i kvartalet. Driftsresultatet før avskrivninger på 21 mill i kvartalet, er en økning på 24 prosent fra 1. kvartal, dersom det tas hensyn til en negativ engangseffekt i 1. kvartal på 8 mill. En gjennomgang av den teknisk- økonomiske levetiden til fibernettet har medført at avskrivningstiden er økt fra 15 år til 20 år med virkning fra 1. januar Dette gav en reduksjon i avskrivningene på 3 mill i 2. kvartal, hvorav halvparten gjelder 1. kvartal. 7 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

8 Investeringer på 36 mill (47 mill) i kvartalet skyldes hovedsakelig kapasitetsinvesteringer innen nettjenester. > Sikkerhet Privat 2.kvartal Hittil NOK millioner > Strømsalg 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Strømsalg (GWh) Salgsinntektene for strømsalg i 2. kvartal ble 694 mill, en økning på 15 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes dels høyere kraftpriser og dels høyere volum Driftsresultatet på 41 mill i 2. kvartal, er en reduksjon på 25 mill sammenlignet med fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende i et sesongsmessig svakt kvartal. Det ble solgt GWh i kvartalet, noe som er en økning på 10 prosent hovedsakelig som følge av flere kunder sammenlignet med fjorårets kvartal. Solgt volum til privatsegmentet var GWh (1 569GWh). Solgt volum til bedriftssegmentet var 992 GWh (974 GWh), noe over fjoråret. Strømsalg har hatt netto kundetilgang i løpet av kvartalet. Volum Strømsalg (GWh) Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat (0) Antall boligalarmkunder Salgsinntektene for sikkerhet privat ble 65 mill (66 mill) i 2. kvartal, en økning på 1,5 prosent fra 1. kvartal. Totalt antall boligalarmkunder ved utgangen av 1. halvår var , en nedgang på 1 prosent i løpet av 2 kvartal. Arbeidet med optimalisering av driften og øke kundetilfredsheten fortsetter. Oppbyggingen av salgsorganisasjonen har tatt noe lenger tid enn forutsatt, og resultatene fra dette forventes utover høsten. Driftsresultat før avskrivninger ble 23 mill i kvartalet (20 mill). Driftsresultatet på 9 mill, er en forbedring på henholdsvis 80 prosent fra fjoråret og 28 prosent fra 1. kvartal. Kostnadstakten på om lag 165 mill ut av 1. halvår er på nivå med takten ut av 2007 til tross for økt markedsaktivitet. Arbeidet med å øke kundetilfredsheten gir resultater. I løpet av de siste 12 månedene er kundeavgangen redusert med om lag 30 prosent og målsettingen om en takt på kundeavgangen ved utgangen av 2008 på 8 prosent opprettholdes. Avskrivninger og nedskrivninger som følge av kundeavgang var totalt 14 mill i kvartalet, en nedgang på 7 prosent fra det foregående kvartalet > Venture kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat eksklusive REC resultat REC (704) (10 139) kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Venture oppnådde et driftsresultat eksklusive REC på 327 mill (77 mill) i 2. kvartal. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig en verdiøkning på 296 mill vedrørende investeringen i Fesil Holding AS. Hafslund Venture har lyktes med å sette sammen en ny eierstruktur for Fesil Holding AS (Fesil). Etter dette har Hafslund Venture en eierandel 49,9 8 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

9 prosent. De øvrige aksjene eies av Spencer Energy AS (32,82 prosent), Datum AS (14,4 prosent) og av ansatte i Hafslund Venture (2,88 prosent). Investeringen er balanseført til 488 mill ved utgangen av 1. halvår. Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill i 2. kvartal (6 513 mill). Børskursen på REC ved utgangen av 1. halvår var 132,00 kroner per aksje, en reduksjon på 7 prosent i løpet av kvartalet. Hafslund har 70,4 millioner aksjer i REC (14,25 prosent) og investeringene er balanseført til mill ved utgangen av 1. halvår. Som et ledd i salget av aksjene i One Call til Network Norway som ble gjennomført i 1.kvartal har Hafslund Venture deltatt i en kontantemisjon med 69 mill i Network Norway i 2. kvartal. Venture har etter dette en eierandel på 26,5 prosent som er balanseført til 398 mill ved utgangen av 1. halvår. > Annen virksomhet 2.kvartal Hittil NOK millioner Eiendomsforvaltning Kunde og faktureringstjenester Stab og støttetjenester (49) (43) (82) (74) Krafthandel Annen fornybar energi (13) (1) (20) (2) Hafslund Infratek Annet Driftsresultat annen virksomhet sammenliknet med fjoråret (17 mill). Driftsresultatet gav en driftsmargin på 8,3 prosent. Aktiviteten tok seg betydelig opp i 2. kvartal etter et sesongmessig svakt 1. kvartal preget av få beredskapsoppdrag og påske. Omsetningsveksten fant sted innen forretningsområdet Infrastruktur. Det er spesielt produktområdene distribusjon, sentral og regionalnettet som har hatt en god utvikling i tillegg til at etableringen innen fjernvarme kan vise til positiv omsetningsutvikling. Omprofileringskostnader og Infrastrukturs satsing i Midt- Norge samt overgang til ny logistikkpartner trekker resultatet ned med 3,2 mill. Om lag 46 prosent (36 prosent) av salgsinntektene i 2. kvartal representerer salgsinntekter fra selskaper innen Hafslund konsernet. Den økte omsetningen mot Hafslund konsernet sammenliknet med fjoråret skyldes økt aktivitet innen forretningsområdet Infrastruktur. Hafslund ASA har en eierandel på 64,6 prosent i Hafslund Infratek ASA tilsvarende 27,6 millioner aksjer. Børskursen ved utgangen av 1. halvår var 21,00 kroner per aksje, tilsvarende en markedsverdi på 580 mill for Hafslund sin eierandel. Annen fornybar energi fikk et driftsresultat på -13 mill i 2. kvartal. Denne enheten består av foruten av prosjektkostnader knyttet til byggingen av et energigjenvinningsanlegg på Borregaard i Sarpsborg og en pelletsfabrikk på Averøya på Møre, av prøvedrift av det nye energigjenvinningsanlegget i Fredrikstad for avfallbasert brensel. Dette anlegget har en kapasitet på tonn avfall og et samlet volum på mellom 140 GWh og 170 GWH. Viktige hendelser Annen virksomhet fikk et driftsresultat i 2. kvartal på 153 mill (93 mill). Av tabellen over fremgår det fordelingen av driftsresultatet per resultatenheter. Hafslund foretar aktiv posisjonstaking i kraftmarkedet gjennom konsernets krafttradingavdeling. Krafthandelsavdelingen gjennomfører alle handler ut mot markedet, men i den grad handler utføres på vegne av andre forretningsenheter, skjer handlene for disses regning og risiko. Krafthandel hadde et driftsresultat på 118 mill (17 mill) i 2. kvartal. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig verdiøkning som følge av riktig posisjonering i forhold til den kraftige økningen i forward prisene. Hafslund Infratek hadde salgsinntekter i 2. kvartal på 377 mill (204 mill), en økning på 24 prosent mot fjoråret. Driftsresultatet i kvartalet ble 32 mill, nær en dobling > Hafslund Infratek ASA intensjonsavtale med Fortum Hafslund Infratek ASA, har inngått en intensjonsavtale med Fortum Oy ( Fortum ) og forretningsområdet Fortum Service ( Fortum Service ) om å fremforhandle en endelig avtale om overtakelse av Fortum Services virksomhet innen bygging og drifting av infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. Fortum vil som vederlag for virksomheten motta nyutstedte aksjer i Hafslund Infratek ASA som gir Fortum en eierandel på 33 prosent i det sammenslåtte selskapet etter emisjonen. Hafslund ASA, majoritetseier i Hafslund Infratek ASA, vil eie 43,3 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet etter transaksjonen. En integrering av Fortum Services infrastrukturvirksomhet med Hafslund Infratek vil gi en slagkraftig nordisk aktør 9 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

10 innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, først og fremst rettet mot energibærere, telekom og høysikkerhet. Transaksjonen er i tråd med Hafslund Infrateks strategi om å bidra til å skape en sterk og pålitelig leverandørindustri og vil gi et godt grunnlag for ytterligere vekst og konsolidering. Transaksjonen vil styrke konsernets posisjon både overfor kunder, leverandører og vil bidra til å øke Hafslund Infrateks attraktivitet som arbeidsgiver. Ved gjennomføring av transaksjonen vil det nye konsernet ha en omsetning på nær 3 mrd, ca ansatte, hvorav i Norge, 750 i Sverige og 150 i Finland. Virksomhetene har sammenfallende produkt og tjenestespekter og en komplementær geografisk tilstedeværelse. Partene ser synergier innen ytterligere salgsvekst, innkjøp, forretningssystemer og kompetanseoverføring. Som del av transaksjonen vil Hafslund Infratek ASA endre navn til Infratek ASA. Bjørn Frogner, konsernsjef i Hafslund Infratek ASA, vil fortsette å lede selskapet. Hafslund Infratek og Fortum Service har en ambisjon om å oppnå enighet om en endelig avtale for godkjennelse av styrene i begge selskap i løpet av september Forut for dette vil partene gjennomføre en gjensidig due diligence. Endelig aksjekjøpsavtale vil videre være betinget av at generalforsamlingen i Hafslund Infratek godkjenner emisjonen mot Fortum samt godkjennelse fra relevante myndigheter. Transaksjonen skal etter planen gjennomføres med virkning fra 1. januar > Bygging av Pellets fabrikk BioWood Norway AS har den 9. mai inngått kontrakt med Swedish Exergy AB om leveranse av sentrale komponenter i forbindelse med bygging av en pelletsfabrikken på Averøy utenfor Kristiansund. Kontrakten er den største enkeltkontrakten i prosjektet og utgjør omkring 200 mill. kroner. BioWood Norway eies av Hafslund og Møre- og Romsdal Biobrensel AS. I tråd med intensjonsavtalen har Hafslund økt eierandelen fra 54 prosent til 78 prosent gjennom en rettet emisjon på 107 mill. BioWood Norway har mottatt tilsagn om støtte fra Enova på 97 mill. Pelletsfabrikken skal stå ferdig sommeren 2010 og er forventet å ha en produksjonskapasitet på tonn pellets. Aksjonærer og aksjonærforhold Per 30. juni 2008: ( 000) A- aksjer B- aksjer Sum Andel Oslo Kommune ,7 % Fortum Forvaltning AS ,1 % Østfold Energi AS ,7 % MP Pensjon ,8 % JP Morgan Chase Bank ,5 % State Street Bank and Trust Co ,4 % Fidelity Funds ,3 % Bank of New York, Brussel Branch ,3 % Verdipapirfondet Handelsbanken ,2 % AS Herdebred ,2 % Sum 10 største ,2 % Andre aksjonærer ,8 % Total % Selskapet hadde aksjonærer, hvorav de 10 største eide til sammen 93,2 prosent av aksjekapitalen per 30. juni Hafslunds aksjer er notert på Oslo Børs. Børsverdien på 21,4 mrd ved utgangen av 1. halvår legger til grunn en kurs på 112,0 kroner for A-aksjen og 106,0 kroner for B-aksjen. Utsikter Målet for selskapet i strategiperioden fram mot 2010 er å utvikle Hafslund til Norges ledende integrerte energiselskap basert på lønnsom og innovativ vekst. Strategien er femdelt; ved å øke satsingen på fornybar og alternativ energi; styrke posisjonen som en sentral infrastrukturaktør; fortsette videreutviklingen av Hafslund som ledende innen strøm og sikkerhet; aktivt delta i strategiske og markedsmessige endringer; og bidra til samfunnet rundt oss gjennom lønnsom forretningsdrift, en utviklende arbeidsplass og et godt omdømme. Det er styrets oppfatning at selskapet og dets ledelse innehar den nødvendige erfaring og kompetanse for å utvikle selskapet i vedtatt retning. 10 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

11 Resultatene til kraftproduksjon og fjernvarme er i stor grad betinget av kraftprisutviklingen. Inntjeningen innen nettvirksomheten er sårbar overfor endringer i de offentlige reguleringene. Det nye nettreguleringsregime som ble innført i 2007 medfører en reduksjon i inntjeningen for nettvirksomheten sammenliknet med tidligere år. Arbeidet med å styrke kvaliteten i alle ledd har gitt positive utslag i form av kundevekst og økt kundetilfredshet. Konsernet skal forsette arbeidet med å forbedre kundebehandlingen. Styret anser markedsorganisasjonen for å være godt organisert for å møte konkurransen i strøm og sikkerhetsmarkedet. Det er lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet med å bedre Hafslunds omdømme. Som følge av at Hafslunds investering i REC markedsverdivurderes i regnskapet, vil Hafslunds resultat fremover i betydelig grad påvirkes av kursutviklingen til REC. Investeringen har hatt et verdifall på 704 mill i 2. kvartal. Styret anser Hafslund godt rustet til å møte utfordringene konsernet står overfor i tiden fremover. Satsingen på fornybar og alternativ energi, utnyttelse av de komparative fortrinn konsernet har innen drift og utbygging av infrastruktur samt markedsposisjonen innen strøm og sikkerhet, gjør Hafslund godt posisjonert for å bli det ledende integrerte kraftselskapet. Styret mener det både forretningsmessig og finansielt er lagt et godt grunnlag for en positiv utvikling for Hafslund. 11 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

12 Halvårsregnskap Resultat 2.kvartal Hittil Året NOK millioner Salgsinntekter (341) Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap (9 621) (988) (1 131) Kjøp av varer og energi (3 087) (2 633) (5 554) (321) (319) Personalkostnader (676) (650) (1 348) (224) (284) Andre driftskostnader (573) (435) (873) Driftsresultat før avskrivninger (8 508) (198) (225) Avskrivninger (447) (398) (973) (109) Driftsresultat (8 955) (56) (33) Finanskostnader (168) (176) (468) (142) Resultat før skatt og solgt virksomhet (9 123) (128) (93) Skattekostnad (205) (268) (299) (235) Resultat etter skatt (9 328) (239) Majoritetens andel av resultat (9 327) Minoritetens andel av resultat (1) 6 (4) 34,46 (1,20) Resultat pr. aksje (NOK) (47,79) 48,55 68,34 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (majoritet) Egenkapital (minoritet) Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Gjeld og egenkapital AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

13 Kontantstrømanalyse 2.kvartal Per 2.kvartal Året NOK millioner Resultat før skatt (142) (9 123) Avskrivninger Resultateffekter justert for kontanteffekt 73 (6 842) (9 614) (13 569) Endring arbeidskapital med mer 523 (14) (735) Kontantstrøm fra driften (A) Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (581) (349) (790) (2 802) (3 421) Salg av driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer 1 70 (171) Fri kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (579) (257) (928) Utbytte og kapitaltransaksjoner (594) (3 457) (616) (3 457) (3 236) Kontantstrøm til lånefinansiering (C) (495) (3 518) 233 (345) (723) Netto rentebærende gjeld inn i perioden (9 374) (6 207) (10 102) (9 379) (9 379) Netto rentebærende gjeld ut av perioden (9 869) (9 724) (9 869) (9 724) (10 102) Egenkapitalavstemming Per 2. kvartal Året Nok millioner Egenkapital inngang til perioden Periodens resultat majoritetens andel (9 327) Periodens resultat minoritetens andel (1) 6 (4) Endring minoritetsinteresser Omregningsdifferanser 2 (1) (2) Verdijustering mot egenkapital ved overgang til datterselskap Endring beholdning egne aksjer (26) (4) (21) Utbytte (592) (3 458) (3 458) Andre egenkapitaleffekter (16) Egenkapital ved utgangen av perioden AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

14 Noter til regnskapet 1) Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for 2. kvartal 2008, avsluttet per 30. juni 2008, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Hafslund ASA og dets tilknyttete selskaper og datterselskaper. Delårsregnskapene avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 1 i konsernets årsregnskap for Konsernregnskapet for 2. kvartal og 1. halvår 2008 er ikke revidert. 2) Driftsresultat - betydelige poster Eierandelen i REC representerer en betydelig investering for konsernet. Hafslund eier 70,4 mill aksjer i selskapet. Investeringen balanseføres til markedsverdi, representert ved børsverdi, i regnskapet til Hafslund konsernet. Verdiutviklingen på aksjene blir regnskapsført som resultat fra finansielle aktiva og tilknyttete selskap. Resultatet til Hafslund vil også fremover i betydelig grad kunne påvirkes av verdiutviklingen i REC. Børskursen på 132 kroner ved utgangen av 1. halvår, er en reduksjon med henholdsvis 10 kroneri 2. kvartal og 144 kroner i 1. halvår. Dette har medført en negativ verdiutvikling på -704 mill (6 513 mill) i kvartalet og mill (8 960 mill) i første halvår som er resultatført. Investeringen er regnskapsført til 9,3 mrd per 30. juni ) Segmentinformasjon 2.kvartal Hittil Året NOK millioner Kraftproduksjon Fjernvarme Nett Telekom Strømsalg Sikkerhet Privat Venture Annen virksomhet /elimineringer Sum salgsinntekter Kraftproduksjon (21) (22) Fjernvarme Nett Telekom Strømsalg Sikkerhet Privat 15 (0) (377) Venture (9 642) Annen virksomhet / elimineringer (109) Sum driftsresultat (8 955) AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

15 4) Nettvirksomhet inntektsramme og mer/mindreinntekt I henhold til IFRS er det knyttet spesielle regnskapsprinsipper til nettleie. Nettleien inntektsføres på faktureringstidspunktet. Inntektsført beløp det enkelte år tilsvarer periodens leverte volum avregnet til den til enhver tid fastsatte tariff. Mer- /mindreinntekt, som er forskjellen mellom fakturert inntekt og tillatt inntektsramme fra NVE, defineres i henhold til IFRS som en regulatorisk gjeld/eiendel som ikke kvalifiserer til balanseføring. Dette begrunnes med at det ikke er inngått kontrakt med en bestemt kunde, og at fordringen i teorien er betinget av en framtidig leveranse. Inntekten det enkelte år kan derfor avvike i forhold til inntektsnivået som tillates av regulator (NVE). Tariffene styres ut i fra formålet om at den årlige inntekten over tid skal være i samsvar med tillatt inntektsnivå. Begrepet merinntekt benyttes dersom resultatet er positivt påvirket i forhold til fastsatt inntektsramme for det aktuelle året. Tilsvarende benyttes begrepet mindreinntekt dersom resultatet er negativt påvirket. Varslet inntektsramme fra NVE før gjennomfakturering av overføringskostnader fra Statnett og justert for utviklingen i konsumprisindeksen og rente, utgjør for 2008 omlag mill, noe som er på linje med fjorårets inntektsramme. Resultatet til nettvirksomheten for 2. kvartal inkluderer en merinntekt på 28 mill (76 mill). Tilsvarende er resultatet for 1. halvår påvirket av en merinntekt på 50 mill (78 mill). Ved utgangen av 2007 hadde Hafslund Nett en mindreinntekt på 57 mill og med en merinntekt i resultatet for 1. halvår 2008 på 50 mill, er gjenstående mindreinntekt 7 mill ved utgangen av juni ) Rentebærende lån og kreditter Per 30 juni 2008 var regnskapsført verdi av låneporteføljen mill, hvorav mill er langsiktig gjeld, mill er første års forfall vist som kortsiktig gjeld og mill er kortsiktig gjeld. Endring i virkelig verdi på lån og derivater har gitt en positiv resultateffekt på 146 mill i 2. kvartal og 162 mill i 1. halvår, noe som hovedsaklig skyldes en markert økning i markedsrenten (inkl Hafslunds kredittspread) på mellom 50 og litt over 100 basispunkter på ulike løpetider. Endring i virkelig verdi på lånene med 128 mill i 2. kvartal og 145 mill i 1. halvår, resultatføres som finansinntekter, mens verdiendring på rentederivater, 18 mill i 2. kvartal og 17 mill i 1. halvår, resultatføres som Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap. Låne- og derivatporteføljen har en fordeling på fast og flytende rente på 31/69. Konsernet har ikke finansielle covenants knyttet til noen låneavtale. Konsernets valutaeksponering er hovedsaklig knyttet til inntekter i euro fra kraftproduksjon som selges via Nord Pool. Deler av denne valutarisikoen sikres løpende. For låneopptak i fremmed valuta inngås det rente- og valuta-bytteavtaler slik at betaling av renter og avdrag skjer i norske kroner. Håndtering av valutarisiko er sentralisert i konsernets finansavdeling. Konsernets risiko knyttet til valutaendringer er ikke vesentlig endret siden inngangen av året. Konsernet har en betydelig rentebærende gjeld. Per 30. juni betales det fast rente på 31 prosent av gjelden, og flytende rente på den resterende gjelden. Den betydelige renteøkningen første halvår innebærer at konsernets finanskostnader for andre halvår forventes å bli noe høyere. Effekten av renteøkninger dempes ved at inntekter fra nettvirksomhet reguleres endringer i 5 års statsrente, slik at inntektssiden for konsernet vil øke noe som følge av renteoppgangen. 6) Driftsmidler Det er per 2. kvartal blitt investert for 762 mill i driftsmidler. Av dette er 757 mill ordinære driftsinvesteringer, mens 5 mill er driftsmidler anskaffet ved oppkjøp av virksomhet. 7) Transaksjoner med nærstående Oslo Kommune eier per 30. juni ,7 prosent av aksjene i Hafslund ASA og regnes som nærstående part. Hafslund kjøper og selger varer og tjenester til/fra Oslo Kommune. Eksempler på salg til Oslo Kommune er strømsalg, drifting av veilys, samt tilhørende vedlikehold og investeringer. I tillegg leies fibernett ut til Oslo Kommune. Eksempler på kjøp er kjøp 15 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

16 av avfallsvarme fra Energigjenvinningsetaten, samt gebyrer til Samferdselsetaten i forbindelse med utbygging av fiber. Alle transaksjoner er basert på markedsmessige betingelser. Fordringer på nærstående parter per 30. juni utgjør 20 mill og kommer hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til nærstående parter per 30. juni utgjør 10 mill og kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Totalt salg av varer og tjenester per 30. juni til nærstående parter utgjør 85 mill per 30. juni og totalt kjøp av varer og tjenester utgjør 43 mill. Hafslund ASA har emittert et nytt 10 års obligasjonslån med fast rente 6,11 prosent med Oslo kommune som låntager. Første transje av lånet er på 740 mill, mens lånets totalramme er mill. Hafslunds største aksjonær, Oslo kommune, er eneste investor i første transje. Lånet er børsnotert, og det er inngått låneavtale med Norsk Tillitsmann. 8) Betingete utfall Pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte/pensjonister i nettvirksomheten Hafslund har mottatt henvendelse fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som hevder at Hafslund har ansvaret for pensjonsforpliktelser knyttet til i alt 597 personene som er tidligere ansatte/pensjonister i nettselskaper som i dag er en del av Hafslund Nett. En foreløpig aktuarberegning viser at dette tilsvarer en netto pensjonsforpliktelse på 95 mill, tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse på 254 mill og premiereserve på 159 mill. Som en del av dette har KLP fremmet krav overfor Hafslund om å dekke reguleringspremie med i alt 15 mill for årene 2005 til Kravet om reguleringspremie er knyttet til kollektive pensjonsavtaler som er sagt opp overfor KLP fra 2003 og tidligere. KLP har i perioden etter at avtalene ble sagt opp ikke vært tydelige på det økonomiske ansvaret og om det foreligger noe kundeforhold med Hafslund og de virksomheter som Hafslund har overtatt. Det er videre uklart hvorvidt Hafslund faktisk har overtatt ansvaret for de historiske pensjonskravene i forbindelse med overtakelsen av i alt 8 nettselskaper. Hafslund har igangsatt arbeid med å klarlegge de faktiske forhold som er knyttet til grunnlaget for pensjonsforpliktelsene og KLPs krav. Som følge av stor usikkerhet både knyttet til kravets rettslige berettigelse og hvorvidt Hafslund faktisk har overtatt arbeidsgiveransvaret for hele eller deler av de personer som kravet omfatter, er det regnskapsmessig ikke foretatt en avsetning for denne mulige forpliktelsen ved utgangen av 1. halvår AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

17 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og dets sammendratte konsoliderte halvårsregnskap for Hafslund ASA per 30. juni 2008 og for 1. halvår Halvårsrapporten er avlagt i overensstemmelse med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som godkjent av EU, samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styrets og konsernsjefen beste overbevisning er halvårsregnskapet 2008 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni Etter styret og konsernsjefen beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og konsernsjefen beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Oslo, 16. juli 2008 Christian Brinch Anne Grethe Dalene Ole Ertvaag Hanne Harlem Styreleder Mikael Lilius Per Luneborg Per Orfjell Kjersti Nystad Skeie Christian Berg konsernsjef 17 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

18 Kvartalsinformasjon for konsernet Resultat NOK millioner 2.kv.08 1.kv.08 4.kv.07 3.kv.07 2.kv.07 Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap (341) (9 280) Kjøp varer og energi (1 131) (1 956) (2 163) (758) (988) (1 645) (1 817) (1 150) (1 262) Personalkostnader (319) (357) (400) (298) (321) (329) (392) (262) (271) Andre driftskostnader (284) (289) (255) (183) (224) (211) (303) (195) (194) Driftsresultat før avskrivninger 116 (8 624) Avskrivninger (225) (223) (344) (231) (198) (200) (196) (200) (175) Driftsresultat (109) (8 846) Finanskostnader (33) (135) (175) (117) (56) (120) (101) (85) (89) Resultat før skatt og solgt virksomhet (142) (8 981) Skattekostnad (93) (112) 17 (47) (128) (140) (241) (161) (170) Periodens resultat (235) (9 093) Majoritetens andel av resultat (239) (9 088) Minoritetens andel av resultat 4 (5) (9) (2) 5 2 (5) 0 (2) Resultat pr. aksje (NOK) (1,20) (46,59) 12,89 6,90 34,46 14,09 8,64 7,45 38,11 1. kv kv kv kv. 06 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (majoritet) Egenkapital (minoritet) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Gjeld og egenkapital AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

19 Kontantstrømanalyse NOK millioner 2.kv.08 1.kv.08 4.kv.07 3.kv.07 2.kv kv. 07 Resultat før skatt (142) (8 981) Avskrivninger Resultateffekter justert for kontanteffekt (2 661) (1 295) (6 842) (2 772) Endring arbeidskapital med mer ( ) (16) (14) 563 Kontantstrøm fra driften (A) ( ) Drifts- og ekspansjonsinvesteringer (2 (581) (209) (297) (322) (349) 453) Kapitalfrigjøring salg driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer 1 (172) 112 (17) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (579) (349) 513 (339) (257) Utbytte og kapitaltransaksjoner (3 (594) (22) 239 (18) 457) - Kontantstrøm til lånefinansiering (3 (C) (495) 727 (334) (43) 518) Netto rentebærende gjeld inn i perioden (9 374) (10 102) (9 767) (9 724) (6 207) (9 379) Netto rentebærende gjeld ut av perioden (9 869) (9 374) (10 102) (9 767) (9 724) (6 207) AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

20 Segmentinformasjon NOK millioner 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 06 Kraftproduksjon Fjernvarme Nett Telekom Strømsalg Sikkerhet Privat Venture Annen virksomhet / elimineringer Sum salgsinntekter Kraftproduksjon Fjernvarme (5) (1) 2 Nett Telekom Strømsalg Sikkerhet Privat Venture (371) (9 260) Annen virksomhet / elimineringer 158 (6) Sum driftsresultat før avskrivninger 116 (8 624) Kraftproduksjon Fjernvarme (22) (59) (21) 76 2 (2) 1 Nett Telekom 11 (4) (2) Strømsalg Sikkerhet Privat (6) (15) 13 4 Venture (377) (9 265) Annen virksomhet / elimineringer 147 (18) Sum driftsresultat (109) (8 846) AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2009

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2009 Aksjonærrapport 4. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 7 Andre forhold 11 Utsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2008

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2008 Aksjonærrapport 4. kvartal 2008 Innhold: Hovedpunkter 4. kvartal 3 Nøkkeltall 4 Sammendrag 4. kvartal 4 Kontantstrøm og kapitalforhold 5 Resultat for 2008 5 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

3. kvartal 2008. Hovedpunkter i 3. kvartal 2008. 0,59 kr. > Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill en økning på 16 prosent.

3. kvartal 2008. Hovedpunkter i 3. kvartal 2008. 0,59 kr. > Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill en økning på 16 prosent. Hovedpunkter i 3. kvartal 2008 > Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill en økning på 16 prosent. > Investeringen i REC hadde et verdifall på 1 866 mill (1 302 mill). > Salget av Hafslund Sikkerhet Privat

Detaljer

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 1. kvartal 3 Nøkkeltall 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Kontantstrøm og kapitalforhold 5 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Utsikter 9 Resultat

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2011 Aksjonærrapport 1. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2010 Aksjonærrapport 3. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

> Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for fallende kraftpriser gjennom kvartalet.

> Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for fallende kraftpriser gjennom kvartalet. Hovedpunkter i 1. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for fallende kraftpriser gjennom kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -9 435 mill (2 447 mill). >

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Utsikter 10 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter til regnskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 1. Risikofaktorer Likviditetsrisiko Hafslund hadde uutnyttede trekkrettigheter på 4,1 milliarder kroner per 31. desember 2008. 2.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. >

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport 1. halvår 2017 Halvårsrapport 1. halvår 2017 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Driftsresultat på 56,0 mill., mot 69,7 mill. i 1. halvår 2016, en reduksjon på 13,7 mill. Resultat etter skatt på 30,9 mill er 19,7 mill bedre

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015.

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015. Halvårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og standard for delårsrapportering (IAS 34).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Driftsresultat på 69,7 mill., mot 69,6 mill. i 1. halvår 2015, en økning på 0,1 mill. Resultat etter skatt på 11,2 mill er 49,6 mill svakere enn

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer