5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG Energimerking Det lønner seg å energimerke næringsbygget BIM Unngå feil tidlig i byggeperioden Ta vare på byen Utvikle gammel og ny arkitektur side ved side SLIK FÅR BYGGET Det kan være positivt å ta vare på et hus fremfor å rive og bygge nytt, sier miljø- og og utviklingsminister Erik Solheim. FOTO: BJØRN H. STUEDAL TOPPKARAKTER Energieffektivisering: i i Det nye Bellonabygget i Oslo blir det første næringsbygget i Norge som oppnår energimerke A. FOTO: ROBERTO DI TRANI/BELLONA les mer om hva vi kan tilby på side 13

2 2 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER En god by for fremtiden, er en tett by. Ny og gammel arkitektur skal leve og utvikles side om side. Vår eldre bygningsmasse er viktig for vår identitet og tilhørighet. Eldre bygg har ofte miljøkvaliteter som det er verdt å ta vare på. VI ANBEFALER Jan Peter Amundal, seniorrådgiver, Enova. Dagens og gårsdagens bygg for fremtiden SIDE 12 Et kjennetegn på de bedriftene som lykkes, er at miljøog energifi losofi en er forankret i toppledelsen. Klimagassregnskapet for byggematerialer viser at det kan være positivt å ta vare på et hus fremfor å rive og bygge nytt. Regnskapet for hele livsløpet er avhengig av energibruken i bygningen. Derfor må eldre bygninger energieffektiviseres for at vi skal nå våre klimamål. De to siste årene har vi fått strengere regler som legger til rette for klimavennlig planlegging og bygging. Vi har stilt krav til mer energieffektivitet, høyere andel fornybar energi og energimerking. Forskriftene skal strammes ytterligere inn i denne stortingsperioden for å ta høyde for teknologisk utvikling og forbedringer i byggemetodene. Økt bevissthet Med unntak av 1 store ombygginger, får kravene i teknisk forskrift begrenset betydning for eksisterende bygninger. Energimerkingen vil imidlertid bidra til større bevissthet rundt bygningers energiegenskaper, både ved kjøp og salg av boliger og på yrkesbyggmarkedet. Vi merker allerede virkningen av det, spesielt ved at næringsdrivende i større grad stiller energikrav ved leie av lokaler. Samtidig arbeider mange med å utrede fremtidige krav, miljøsertifisering av bygg, forskning og utvikling av nye produkter. Nye løsninger og metoder prøves også ut i stor målestokk gjennom by- og boligutstillingen FutureBuilt i Oslo og Drammen. Gjennom programmet Fremtidens byer samarbeider Miljøverndepartementet med landets tretten største byer om miljøvennlige løsninger, blant annet for verneverdige bygg. Eldre bygninger 2 Aktiviteten når det gjelder miljøvennlig bygging er gledelig stor, men Erik Solheim (SV), miljø- og utviklingsminister Bytt ut oljefyren Nettstedet oljefri.no gir oppskrift på lønnsom utskifting 1 av oljefyr, med veiledning og oversikt over tilbydere i nærområdet. Gjelder foreløpig bare for Bergen og Oslo/Akershus, men andre byer vil komme etter. Energispareprosjekter Ved energisparekontrakter 2 for oppgradering av bygningsmassen, garanterer leverandøren for energibesparelse. Renter og avdrag avstemmes etter reduserte energikostnader. Når lånet er nedbetalt, får byggeier netto gevinst av energibesparelsen. det er nødvendig med større innsats når det gjelder energieffektivisering i eldre bygninger. Foreløpig gir ikke lovverket hjemmel til å stille krav om lavt energiforbruk og miljøvennlige energikilder i eksisterende bygg, hvis det da ikke likevel skal gjøres omfattende endringer. Krav om tilknytning til fjernvarme gjelder bare for nybygg eller for eksisterende hus hvor det skal foretas hovedombygging. Fornybar energi Derfor blir det ekstra viktig 3 å stimulere byggeiere til å gå over fra fossil brensel til fornybar, og til å gjøre bygningene mer energieffektive. Selv om slike tiltak ofte er direkte lønnsomme, skjer det fortsatt i for liten grad. Årsakene kan blant annet være mangel på kunnskap eller finansiering. Å bruke energien mer effektivt enn i dag, er et av våre beste miljøtiltak. Klarer vi dette, kan vi unngå økt import og ny utbygging her hjemme. Men det krever årvåkenhet både fra myndighetene, byggnæringen og huseiernes side. FDV-system s. 14 IT-baserte løsninger for bedre oversikt. Takisolering s. 19 Unngå unødig og kostbart varmetap. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! 2 TIPS EIENDOMSUTVIKLING 1. UTGAVE, DESEMBER 2010 Adm.dir.: Elisabet Rosenqvist Redaksjonssjef: Emma Wirenhed Redigerer: Triin Voss Prosjektleder: Andreas Skøie Vinnem Telefon: E-post: Distribueres med: Finansavisen Trykk: Dagblad-trykk Korrektur: Slett og rett, Storslett Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Onsdag 19. januar 2011 Nybyggmarkedet 2011 PÅ HOTEL CONTINENTAL, OSLO 09:15 Nybyggmarkedet status og fremtidsblikk Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe Gruppen 09:45 Prognoser og utsikter for norsk økonomi hvordan kan dette slå ut for byggenæringen? Forsker Torbjørn Eika, Statistisk Sentralbyrå 11:00 Hva vil skille de virkelig gode aktørene og prosjektene fra de mindre gode fremover? Pål Berger, adm. direktør i ROM Eiendom 11:30 Regelverksendringer konsekvenser for aktørene i nybyggmarkedet Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk 13:00 Tilbud og etterspørsel hva kan vi vente oss av markedet fremover? Konferansier Jan Revfem samtaler om temaet med: Sven Chr. Ulvatne, adm. direktør i Backe Bygg, Bjørn Erik Anderssen, analysesjef i DnB NOR Næringsmegling, Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret og Baard Schumann, adm. direktør i Selvaag Bolig 13:30 Energi og miljø for byggeprosjekter hva vil byggherrer og leietakere kreve av løsninger? Halvard M. Bergby, styreleder i Norwegian Green Building Council og teknisk direktør i Vital EIendom 14:30 Valg av entreprenører og leverandører til nybyggprosjekter hva ser vi etter? Konferansier Jan Revfem samtaler om temaet med: Rigmor Hansen, adm. direktør i Undervisningsbygg Oslo KF, Rune Olsø, viseadm. direktør i Entra Eiendom, Roy Frivoll, forvaltningsdirektør i Avantor Eiendomsforvaltning og Olav Jordanger, viseadm. direktør i OKK Entreprenør 15:00 Statens støtte- og tilskuddsordninger for byggeprosjekter oversikt og status Audhild Kvam, direktør for Energibruk i Enova tlf Deltakeravgift er kr 3.250,- eks. mva. per deltaker. Meld på fire, betal for tre. NE kunnskap har gleden av å invitere til Nybyggmarkedet 2011, en sentral møteplass for aktører i nybyggmarkedet. Årets arrangement, som er det tredje i rekken, har fokus på markedsutsikter, gode forbilder, regelverksendringer samt etterspurte energi- og miljøløsninger. Konferansier for dagen er Jan Revfem. Velkommen til en kunnskapsrik fagdag hos NE kunnskap! NæringsEiendom og gründeren bak Norsk Eiendomskompetanse, Øystein Kristoffersen, har slått sammen alle sine konferansesatsninger og dannet NE kunnskap. NE kunnskap tilbyr store årlige fagkonferanser med høy arrangementsmessig kvalitet og faglig dybde. NE kunnskap

3 HAVNEVIK Isopor er et registrert varemerke for produkter som er basert på Sundolitt EPS, og eies av Brødr. Sunde as, Norge. Sundolitt byggisolasjon Den billigste og mest miljøvennlige energien, er den som ikke blir brukt. Isolering gir store økonomiske gevinster Sundolitt byggsystemer er perfekt for både eksisterende og nye huseiere som ønsker å tenke miljø og økonomi gjennom energisparing. Sundolitt bygg isolasjon benyttes i alle konstruksjoner i et bygg. Sundolitt er rask og rimelig å montere, og gir høy boligkomfort og lave strømutgifter gjennom hele byggets levetid. Etterisolering og andre tiltak for å hindre varme tap er den mest lønnsomme måten å redusere energibruken på. Dette er tiltak som umiddelbart reduserer utgiftene til oppvarming og som gjør disse tiltakene lønnsomme. Les mer om våre løsninger på

4 4 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER DET LØNNER 1TIPS SETT AV TID TIL ENERGI- MERKING SEG Å ENERGI- MERKE BYGGET Spørsmål: Hvorfor bør du energimerke ditt næringsbygg? Svar: Fordi det lønner seg! Og fordi du kan få en bot som svir hvis du lar være. Fra juli i år ble selgere og utleiere av næringsbygg over 1000 kvadratmeter pålagt å energimerke bygget. Ca næringsbygg må energimerkes, men de første tre månedene registrerte NVE kun 295 energimerker på nye næringseiendommer. For kompliserte bygg er energimerkingen en omfattende jobb. Dette er NVE fullt klar over, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Totland Harket i NVE. Vi er klar over at dette er en prosess som kan ta litt tid. Det krever at informasjonen kommer ut. Vi vet at mange er i ferd med å energimerke eiendommer akkurat nå, slik at vi venter langt flere energimerker om kort tid, sier hun. Harket forteller at NVE er mest opptatt av at byggeiere kommer i gang i den første fasen, men at bøter kan bli aktuelt etter hvert. Lønner seg Harket oppmuntrer eiere av næringsbygg å la seg inspirere av private boligeiere. For privatmarkedet er ordningen frivillig, men fra juli i år til og med september hadde privatpersoner likevel energimerket boligen sin. Energimerket lønner seg. Når du gjennomgår bygget og melder fra energistatus, vil du få forslag til forbedringer som ofte er både enkle og billige og som vil få oppgradert energimerket med enkle midler som ikke koster så mye, men som vil redusere energibehovet med prosent. For eksempel kan du få forslag om å installere varmepumpe, isolere vegger og sette inn nye vinduer, sier hun. Etter ett eller to slike grep vil du få såpass mye lavere energikostnader at du kan sette opp leien og bli mer ettertraktet hos nye kunder. Skal henge høyt Energimerket graderer eiendommen fra A som best til G som dårligst. Du må bruke profesjonelle personer til å gjennomgå eiendommen, og kravet til kompetanse er bygningsteknisk og ingeniørfaglig kompetanse på Hilde Totland Harket, kommunikasjonsdirektør i NVE bachelornivå samt minimum to års praksis med energivurdering av bygninger (se energimerking. no). Hittil har ingen næringseiendommer fått A eller B. De beste karakterene skal henge høyt. Folk skal ha noe å strekke seg etter. De tekniske minstekravene på nye bygg holder til C, men vi ønsker jo at flest mulig skal være enda mer ambisiøse. Vi har kontakt med flere nå som er i ferd med å reise nye bygg som vil få A, opplyser Harket. Ro blant kritikere Før ordningen trådte i kraft, kom det en del kritikk fra bl.a. Rådgivende Ingeniørers Forening. Etter at forskriften ble vedtatt, har vi ikke hørt så mye fra kritikerne. Det kan skyldes at vi har klart å formidle hvordan energimerking kan bidra til økt energieffektivisering et mål som både vi og flere aktører jobber etter, sier hun. 40 prosent av all energi som brukes i Norge, brukes i bygninger. Yrkesbygg står for en stor del av denne bruken, og undersøkelser viser at det går an å spare opp mot 40 prosent av denne energien, sier Harket. NINA KRAFT Vi utfører energimerking av næringsbygg Ta kontakt for tilbud

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER Vulkan og Bellona bygger mønsterhus NYHETSGLIMT ENERGIEFFEKTIVT BYGG - Vi håper å kunne vise at det til og med kan lønne seg å leie lokaler i et så miljøvennlig bygg, sier rådgiver i Bellona, Knut Helland-Hansen. FOTO: ROBERTO DI TRANI/BELLONA Bellonahuset i Oslo kan bli Norges mest energivennlige næringsbygg. Det nye hovedkontoret til miljøstiftelsen kan bli et eksempel for andre utbyggere og leietakere. Bygget, som får energimerket A med god margin, føres opp av Vulkan og får Bellona som hovedleietaker. På gateplan kommer det restaurant og forretninger. Billigere i drift Bygget på 3400 kvadratmeter har kostet prosent mer å føre opp enn det som er vanlig for næringsbygg i dette strøket. Vi tror at lavere energikostnader vil medføre at det ikke blir dyrere enn vanlig kontorbygg på sikt. Vi håper å kunne vise at det til og med kan lønne seg å leie lokaler i et så miljøvennlig bygg, sier rådgiver i Bellona, Knut Helland- Hansen. Ja, vi er ambisiøse, men dette er meget grundig planlagt. Nå blir utfordringen å få terrenget til å stemme med kartet. Vi produserer og gjenvinner så mye varme at vi ikke trenger å få tilført all den energien huset trenger. Vi har beregnet at vi trenger å få tilført 68 kilowattimer med energi per kvadratmeter per år, men målet vårt er å komme enda lenger ned, sier han. Knut Helland Hansen, rådgiver, Bellona Foto: Roberto Di Trani/ Bellona Krav fra Bellona Vi tok kontakt med Vulkan da våre lokaler ble for små og de bygget nytt i nærheten. Vi sa at hvis de ville bygge et mønstermiljøbygg, så ville vi flytte inn. Ellers ikke, tilføyer Helland- Hansen. Og vi ble inspirert til å ta utfordringen. Vi har kun brukt godkjent, eksisterende teknologi. Det er mye kjent kunnskap om hvordan man kan få bygg mer energivennlige, så man behøver ikke gå til ny forskning, sier Randi Kvissel Haugen, Stage Manager i Vulkan. Bellonahusets løsninger består av en kombinasjon av ekstra tette vinduer, godt isolerte vegger, ekstra god ventilasjon med varmegjenvinning samt varmepumper og solfangere som produserer varme (se sidesak). Nå har vi høstet kunnskap som kan komme andre prosjekter til gode. Dette har vært en spennende læringsprosess både for Vulkan og våre eiere, eiendomsutvikleren Aspelin Ramm. Dette bygget kostet 2500 mer per kvadratmeter enn det som er vanlig; neste gang regner vi med at merkostnaden vil bli 1000 kroner per kvadratmeter. Samtidig har vi fått et godt, lyst bygg som det er behagelig å oppholde seg i, sier hun. Vil inspirere Nå kommer de store og tunge aktørene i næringslivet etter ikke bare idealistene. Vital har f.eks. uttalt til Finansavisen at store deler av bygningsmassen vil være uaktuelt for dem fordi de ikke er miljøvennlige nok. Slik tenker stadig flere, mener Helland-Hansen. NINA KRAFT Bellona-bygget under oppførelse. Foto: Roberto Di Trani/Bellona Trekkspillfasader kan bli en del av bybildet i fremtiden Bellonahusets sydvegg ser ut som et trekkspill som er trukket ekstra langt ut. På de partiene som skrår lett utover er det bygget inn solfangere, mens vinduene rett under skrår lett innover. Dette er ikke en arkitektonisk detalj. Huset henter inn maksimalt med varme fordi solfangerne vender seg mot solen, samtidig som vinduenes skråning hindrer at huset blir overopphetet om sommeren. 88 prosent av varmen gjenvinnes i ventilasjonsanlegget og brukes på nytt. Varmepumper som henter varme fra geobrønner produserer dessuten varme til hele Vulkantomten. Varmesentralen, som ligger under et nabohus, distribuerer overskuddsvarme fra solfangerne og varmepumpen til flere bygg på området. Bellonahuset vil etter planen få et netto energibehov på kun 83 kwh/m2/år. Dette er godt under en tredjedel av 270 kilowatt, som er vanlig i eksisterende næringsbygg, og halvparten av teknisk forskrift for nye bygg, som er på 165 kwh/m2/år.

6 6 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Mange fordeler å ha en forvalter, men man må bruke penger for å spare penger. Det er viktig å flytte løpende praktiske oppgaver vekk fra seg. Det er en guds lykke at vi i styret slipper å høre om dører, lyspærer og den delen av den daglige driften. Vi mottar kun henvendel- ved å bruke forvaltere Spørsmål: Hva er det ser i anledning mer viktige eller motsatte av en tidstyv? Fordelene med prinsipielle forhold. Styret må sikre hovedlinjene og forholde seg Svar: En god eiendomsforvaltning. å bruke forvaltere til mer avgjørende beslutninger, er at vi får utnyttet ressursene og Om det er kostbart kommer an mens andre tar seg av den daglige driften. Ingen liker å bli distrahert fra det man holder på med. Slik er det i arbeidslivet også. Man vil helst fokusere på primæroppgavene. Selv på hva tiden din er verdt. Det at noen eksterne kan utnytte rutiner og koordinert driften om vaktmestertjenester og bokføring ikke er ditt fagfelt, betyr ikke slikt system. De som jobber med på en måte som innkjøpsordninger, er en verdi i et det at man må holde seg borte fra ellers ville krevd daglig drift kan bidra med raske og eiendom. Man må bare finne riktig konkrete løsninger, sier han. mye tid av oss. forvalter. Fokuser på kjernevirksomheten Advokat Gerhard Holm er styreleder i Elvely Holding et mindre eiendomskonsern hvis kjerneområde er vestre Stor-Oslo. Forretningsførsel av eiendom er ikke hovedgeskjeften til Gerhard Holm eller for eierne av eiendomsselskapet. Eiendomsforvaltningen frigjør tid slik at han og eierne kan fokusere på sine virksomheter for øvrig. Elvely Holding eier gjennom tre datterselskaper eiendommer i Asker og i Oslo sentrum. Brorparten av eiendomsmassen er kombinerte bolig- og foretningsbygg, sier Gerhard Holm. Fordelene med å bruke forvaltere er at vi får utnyttet ressursene og koordinert driften på en måte som ellers ville krevd mye tid av oss. Bruk av forvaltere tilsier ofte innkjøp av tjenester og varer for eiendommene til bedre priser. For å si det enkelt: Vi slipper at hvert bygg har hver sin vaktmester. Tid er penger For oss er det viktig at forvalteren har kompetanse og forutsetning for å drifte bygningene. Vedkommende må ha en praktisk tilnærming til problemer. For oss er det viktig å finne forvaltere som på kort tid finner kostnadseffektive løsninger. For Gerhard Holm og resten er styret er tid penger. Det koster TIPS Dynamiske bygninger Ifølge Norges Bygg- og 1 Eiendomsforening har forvaltning av bygg hatt en rask utvikling fra starten av 1990-tallet. Tidligere ble bygninger sett på som statiske, og ikke som dynamiske miljøer. Med statisk menes at det ikke ble tatt høyde for at bruken av en bygningsmasse kan forandres over tid. Gerhard Holm, advokat og styreleder i Elvely Holding Kompetanse Endrede lover og forskrifter, 2 nye krav til planløsninger og tekniske installasjoner, mer avansert infrastruktur og økende behov for service og støttetjenester i bygningene har påvirket behovet for mer kompetanse innen forvaltningen samt krav til tilpasninger og ombygginger. Hold kontroll Eiendomsforvaltning krever 3 konstant kontroll. Eiendomsforvaltning omfatter vedlikehold, økonomi og regnskap. Ikke alle har kapasitet til å skjøtte dette selv. Slik går verdier tapt. Mange setter derfor bort drift til forvaltere for selv å kunne konsentrere seg om sitt kjerneområde. Forvaltere overtar oppgavene som følger med eiendomsforvaltning på vegne av eier. 2TIPS BENYTT EKSPERTISE TIL FORVALTNING Finn en god løsning En eiendomsforvalter kan være en god partner. Men hvis forholdet ikke fungerer, må det finnes muligheter for å se etter andre løsninger. Den viktigste bestemmelsen i en avtale om eiendomsforvaltning, er hvilken oppsigelsesfrist som gjelder for avtalen. Denne bestemmelsen sikrer at man kan komme seg vekk fra dårlige forvaltere. Hvis en ordning ikke fungerer, må man finne en løsning som er tilfredsstillende. Eiendomsforvaltning passer for alle aktører innen eiendomsmarkedet, nesten uavhengig av størrelse. Det er vel egentlig ingen nedre grense for hvor mange eiendommer et firma bør ha før det blir aktuelt med eiendomsforvaltning. En enkelt eiendom kan jo være kjempesvær. Straks man har forretningseiendom av en viss størrelse, bør man vurdere eiendomsforvaltning. Spesielt for å spare sin egen tid, sier Gerhard Holm. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN EIENDOMSFORVALTNING Sett ut driften av eiendommen Fordelene er mange ved å sette ut den daglige driften av eiendommer til profesjonelle. Når det gjelder drift av eiendommen, kan en eiendomsforvalter gjøre driften enklere på mange områder: Ved utleie kan en eiendomsforvalter arrangere visning av eiendommen, ta seg av kontraktsinngåelser eller gjennomføre overlevering også ved fraflytting. Administrere tjenester til eiendommen som forsikring, strøm, kommunikasjon og oppvarming, men også etablere innkjøpsordninger. Ta seg av forholdet til naboer og den umiddelbare omverdenen. Innkreve leie og eventuelt purre på manglende sådan og igangsette fravikelse. Betale regninger og avgifter fortløpende. Sikre løpende HMS-arbeid. Lede og bestille både større vedlikeholdsarbeid og alminnelig drift og vedlikehold som teknisk oppfølging og generelle vaktmestertjenester. Drifte arkiv for både eiendommen, eventuelt selskapet. Drift av eierselskap kan også gjøres enklere gjennom en ekstern eiendomsforvalter: En eiendomsforvalter kan innkalle til eier- og styremøter. Eiendomsforvalter kan også forberede og legge frem saker for slike møter. Selskapets regnskap og kontakt med revisor kan skje gjennom en eiendomsforvalter. I tillegg kan orienteringer til eiere og aksjonærer skje gjennom forvalter. scanpartner.no Foto: Jan Christian Sørlie FOR LØNNSOM FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM TRENGS EKSPERTER MED ULIK KOMPETANSE For å oppnå langsiktig verdioptimalisering av eiendom trengs spesialkompetanse innen økonomi, finans, teknisk, jus, drift og marked. Å kjøpe disse tjenestene hver for seg blir både kostbart og ineffektivt. Basale har all spesialkompetansen du trenger, fordelt på nærmere 150 eiendomseksperter. Du får ditt eget team av dedikerte medarbeidere med ulik fagbakgrunn og felles ambisjon om å levere lønnsomme løsninger til kundene. Basale forvalter nærmere 2 millioner kvadratmeter næringseiendom i Norge og Sverige. Vi har over 20 års erfaring, og vi leverer både asset management-tjenester, tradisjonell eiendomforvaltning og meglings- og rådgivningstjenester. Er du eiendomsbesitter eller investor på jakt etter en forvalter og rådgiver, lønner det seg å ta kontakt med Basale.

7 Initiativfasen Skissefasen Forslagsfasen ByggSøk-plan gir forslagsstiller prosjektstøtte gjennom initiativ-, skisse- og forslagsfasen frem til et komplett kvalitetssikret planforslag. Dette sendes til kommune for beslutning om å legges ut til offentlig ettersyn. Brukerstøtte:

8 8 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS EFFEKTIVISER FEKT ISER PROSESSEN MED BIM GRIMSRUDS BESTE TIPS Bjørne Grimsrud, avdelingsdirektør, Statsbygg Med en åpen BIM-standard unngår Statsbygg at dataene må gjenskapes separat hos hver enkelt leverandør. Det minsker faren for feiltolkning og feilkilder, sier Bjørne Grimsrud, forskningssjef i Statsbygg. Bygningsinformasjonsmodell (BIM) vil snart være på alles lepper, mener daglig leder Steen Sunesen i buildingsmart Norge. Statsbygg har krevd åpenbim siden 2006, og krever nå åpenbim i alle sine prosjekter. Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst og Helsebygg Midt-Norge har også begynt å kreve åpenbim i en del prosjekter. Om to tre år vil de fleste byggherrer kreve åpenbim, sier Sunesen. BIM er en prosess og et verktøy som koordinerer all informasjon fra alle aktører i et bygg, slik at det kan leses av alle de medvirkende. I stedet for separate tegninger fra arkitekt, ingeniørfagene og andre, samles alt i en digital prototype eller modell. I snitt koster feil i løpet av byggeprosessen ca. 30 prosent av et byggs samlede byggekostnad. Selv med BIM kommer vi aldri ned i null feil, men vi kan trolig kutte feilprosenten ned til f.eks. 5 prosent. BIM SOM VERKTØY I stedet for separate tegninger fra arkitekt, ingeniørfagene og andre, samles alt i en digital prototype eller modell. ILLUSTRASJON: MODELL AV KJØLLESDAL ONARHEIM GODTLAND Med BIM kan du kutte ned de fl este feilene i byggeperioden Spørsmål: Hvorfor bør du bruke bygningsinformasjonsmodell (BIM) når du planlegger et bygg? Svar: Fordi du ellers vil tape i fremtidens konkurranse, både økonomisk og for å tilfredsstille stadig økende klima- og miljøkrav. Ambisiøse krav BIM krever investering, særlig i oppgradering av kompetanse, men vil gi store fordeler i form av færre feil, bedre budsjettkontroll, bedre tidsplankontroll og bedre funksjonalitet for brukerne av bygget, sier Sunesen. Han mener at åpenbim er den eneste løsningen for å komme i land med å oppfylle alle de ambisiøse kravene til miljøvennlige hus som til dels er kommet og som vi vil se enda mer av i fremtiden. I tillegg medfører BIM at bygg kan oppføres med mindre, men bedre kvalifisert arbeidskraft, påpeker han. Under siste byggeboom i Norge ble vi avhengige av importert arbeidskraft. ÅpenBIM vil gjøre byggebransjen mer ryddig, mer interessant og mer attraktiv for neste generasjon av norsk arbeidskraft. NINA KRAFT Gå for åpen standard Mange jobber allerede i dag med visualisering. Men det er ikke all programvare som klarer å håndtere åpen BIM-standard. Ta kontakt med din softwareleverandør og forsikre deg om at du har åpen BIM-standard på din programvare. Leverandøren kan ofte også være behjelpelig i forholdt til opplæring og kunnskap, slik at du får tatt BIM i bruk. Start planlegging tidlig Ha møter sammen med de ulike leverandørene tidlig i planleggingsfasen. På den måten kan man planlegge fremdriften og sikre at folk er enige om hvordan ting skal gjøres. De ulike faggruppene kan også få sine kontaktpunkter, slik at de jobber bedre sammen. Her sikrer man også at alle har den nødvendige programvaren for å jobbe i åpen BIM. Tenk strategisk Det er lav terskel for å komme i gang med BIM. Men de som lykkes beste er de som bruker det strategisk i sin virksomhet og virkelig bruker alle mulighetene som ligger der. Særlig i forhold til samarbeid mellom faggruppene er det mye å hente. Høst gevinster med BIM: Nøyak g prosjektering og god samhandling gir effek v byggeprosess og bedre bygg. -Til glede for økonomien, miljøet og byggets brukere. Omlag 40% av landets samlede energiforbruk går til bygg. I tillegg til å spare miljøet for unødig belastning vil et energieffektivt bygg gi økt komfort og bedre driftsøkonomi. Energibygg tilbyr tetthetskontroll og termografering av boliger og næringsbygg. Modellering Analyse Rådgivning BIM Kurs BIM Consult Energibygg AS tlf:

9 Branndokumentasjon på nett. Hydradok app for smarttelefoner! I desember lanserer vi vår nye mobil-app som gjør at brukerne av hydradok kan se igjennom og kvittere ut alle sine brannvernsoppgaver på mobilen. La vaktmestere, driftspersonell og leietakere kvittere ut oppdrag og registrere avvik når som helst. Safety Web AS har i over 10 år levert nettbasert løsning for branndokumentasjon. Hydradok hjelper bygningseiere, forvaltere, driftspersonell, leietakere og andre brukere over hele landet med forebyggende brannvernsarbeid. HYDRADOK HJELPER DEG MED: - å dokumentere bygget i henhold til gjeldende regelverk - regelmessig oppfølging gjennom varsling av brannvernrutiner - å få bedre oversikt over tilstanden til bygget - å bli kvitt utdaterte permer med dokumentasjon - å redusere kostnadene til brannvernarbeidet En levende og oppdatert branndokumentasjon gir økt bevissthet rundt brannsikkerhet og sikrere bygg! / epost: / tlf: / Adresse: Storgata 53 A / 0182 Oslo Spar på energien du allerede har Alfa VVS Rådgivning har konkurransedyktig rådgivning og prosjektering innen ENØK Alfa VVS Rådgivning AS Rosenkrantzgata Drammen Tlf.:

10 10 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan kan du drastisk redusere energiforbruket til et nytt bygg? Svar: Ved å installere sentralt driftsanlegg for en mer automatisert styring og dermed oppnå mer effektiv drift. Nytt energieffektivt bygg viser oss fremtiden LEDER TIL LEDER TRONDHEIM Det nye hovedkontoret til SpareBank 1 SMN i Trondheim viser oss hvordan fremtidens bygg kommer til å bli stadig mer energieffektive. Banken ønsket et fremtidsrettet bygg for de ansatte og Trondheim som by, og Agraff vant den utlyste arkitektkonkurransen i Firmaet leverte et forslag hvor arkitekten hadde gjort en helhetlig miljøvennlig tenking til et viktig hovedprinsipp. Banken ønsket å bygge et meget miljøvennlig bygg, og dette var en viktig faktor i utlysningen av arkitektkonkurransen. Vinneren så virkelig muligheten til å lage dette og fant de rette løsningene, sier prosjektleder for SpareBank 1 SMN Kvartalet, Trygve Leiksett. Trygve Leiksett, prosjektleder for SpareBank 1 SMN Kvartalet Godt samarbeid For å oppfylle kravene, har ikke utbyggerne kunnet tenke på tradisjonelt vis, men de har måttet gå nye veier i forhold til måten å gjøre ting på. Blant annet har de valgt ventilasjonsløsninger som til nå har vært ubenyttet i Norge. Vi har prøvd noe som ikke tidligere har vært gjort innenfor Norges grenser, men som er blitt benyttet i andre land, opplyser Leiksett. Utbyggeren har hatt et tett samarbeid med både SINTEF og NTNU for å finne de riktige løsningene. Vi har måttet være innovative og være i forkant i valg av løsninger. FAKTA Hovedkontor Sparebank 1 SMN Byggeår: 2010 Prosjektledelse: Trygve Leiksett (SMN Kvartalet) Byggherre: Sparebank 1 SMN Kvartalet Adresse: Søndregate 10, Trondheim Arealforbruk: kvm Byggekostnader: 550 millioner Energikilder: Fjernvarme Vinduer Den valgte ventilasjonsløsningen med tilført luft via et installasjonsgulv sammen med eksponert betong, er et viktig bidrag til å spare energi. Betongens termiske egenskaper utnyttes til å magasinere overskuddsvarmen i løpet av dagen. Bygningskroppen er ekstra isolert i vegger og vi benytter vindu med spesielt lav U-verdi. Vi foretok også dagslysberegninger slik at vi fant riktig areal med vinduer i fasaden, sier Leiksett. Høytsittende vinduer med reflektorer bidrar til å bringe lys dypt inn i kontorlokalene. De resterende vinduene skjermes mot solvarme med automatiske utvendige solskjermer som samtidig sikrer de ansatte utsikt. SD-anlegg Utbyggeren har hatt som mål at nybygget skal komme helt ned på et energibehov på under 85 kwh/m2 per år. Dette skal bl.a. oppnås ved hjelp av et sentralt kontrollanlegg (SD-anlegg). SD-anlegget er en viktig bidrags-yter til å nå målet. Vi har nettopp kjørt i gang og fått en tøff oppstart på grunn av kuldeperioden, men forventningene er store, sier Leiksett. Et SD-anlegg er i hovedsak en overordnet styring av de tekniske anlegget i et bygg. På et sentralt kontor plasseres en PC med programvare som kommuniserer mot utstyr plassert i bygget samt med fordelings- og automatikktavler i byggene. Fra denne PC-en programmeres eksempelvis driftstider for ventilasjon eller ønsket temperatur i rommene. SD-anlegget registrerer kontinuerlig energiforbruk og styrer de tekniske anleggene slik at tariffene utnyttes optimalt med tanke på lave energikostnader. Driftskostnadene blir dermed lavere. Uten et velfungerende SD-anlegg vil det ikke være mulig å oppnå de målene vi har satt oss, sier Leiksett. Det nye bankbygget åpnet i oktober 2010, er på ca kvadratmeter og skal romme 700 ansatte. Bygget er satt opp på den samme tomten som det tidligere hovedkontoret. Det ble diskutert å rehabilitere de gamle lokalene, men selv om bygget bare hadde stått i 30 år, fant man ut at det var uegnet til å kunne bygges om til moderne og energieffektive lokaler. Men da den gamle kontorbygningen ble revet, ble hele 99,7 prosent av materialene gjenvunnet. Det er slik sett god økonomi i å være miljøvennlig, forteller Leiksett. Fremtidens bygg Nybygget ble nominert til Eiendomsprisen 2010, men her var det Norges nye nasjonale museum for pop og rock, Rockheim, som stakk av med seieren. Men å bli nominert, er definitivt et kvalitetsstempel i seg selv. Kvalitetene til SpareBank 1 SMN sitt nye hovedkontor i Trondheim viser oss en standard som andre nybygg nå bør strekke seg mot. Vi har hatt som slagord at vi bygger fremtidens bygg nå. Slik vi har bygget med hensyn til miljø og energi, slik bør i hvert fall andre også gjøre i tiden fremover, sier Leiksett. RAGNAR LERFALDET WEB overvåking av tekniske anlegg i bygg. KRAFTIGE FUNKSJONER ENKEL Å BRUKE FRIHET Å VELGE IWMAC INTEGRERER ALLTID OPPE IWMAC VAKT 24/7 SIKKERT OG TILGJENGELIGHET FOR ALLE SETTER STANDARD! Energioppfølgingsystem EOS Energianalyseverktøy Energistyring IWMAC Alarm Center IWMAC Energy Control IWMAC Operation Center AS Leirfossveien 27 N-7038, Trondheim Telefon: E-post: Hjemmeside:

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER TRYGVE LEIKSETTS BESTE TIPS Faktorer som er viktige ved bygging av moderne og miljøvennlige bygg: SENTRALT KONTROLLANLEGG Uten et velfungerende SDanlegg vil det ikke være mulig å oppnå de målene vi har satt oss, sier Trygve Leiksett, prosjektleder for SpareBank 1 SMN Kvartalet. FOTO: SPAREBANK 1 Lytt til byggherren 1 Som byggherre er det viktig å ha eierforhold, kunnskap og vilje. Å engasjere andre til å omsette ditt ønske, er ikke nødvendigvis nøkkelen til suksess. Samarbeid 2 Det er viktig å tørre å prøve noe nytt, å trå ut i ukjent landskap for å få til det du ønsker. Det har også vært litt av vår utfordring ved byggingen av hovedkontoret til Spare- Bank 1 SMN. Utbyggingen har skjedd i samarbeid med SINTEF Byggforsk og NTNU for å optimalisere energibehovet til bygget. Hadde vi ikke knyttet til oss folk fra NTNU og SINTEF, hadde vi kanskje ikke hatt et slikt bygg som vi har i dag. Oppfølgning 3 Byggherren må være hands on hele tiden, og kontinuerlig engasjement og oppfølging kreves. Bruk ny teknikk 4 Prosjektet vårt har vært et samspillprosjekt mellom oss, rådgivere og entreprenørene, og vi har tatt det veldig langt. De har vært med på å utvikle prosjektet, fra og med forprosjektet. Det at vi har jobbet så godt sammen, er en del av suksesshistorien. Man må også tørre å ta i bruk teknikken som er tilgjengelig og prøve ut landskapet som ikke er så godt kjent fra tidligere. Målsettingen for hovedkontoret til SpareBank 1 SMN er et energibehov på under 85 kwh/kvm. BYGGAUTOMATISERING OG ENERGIØKONOMISERING I SÆRKLASSE! SD-Consult AS er en av Norges ledende systemintegrator for byggautomasjon. Vi benytter et WEB-basert SD-anlegg med et meget brukervennlig menneskelig grensesnitt. SD-Consult AS fokuserer på energibesparelser og inneklima, og har utviklet unike systemer basert på trådløs teknologi og Internett. Vi har nylig levert det første anlegget i Europa for VAV-styring og soneregulering totalt basert på trådløs teknologi. Egenutviklede intelligente løsninger for behovsstyring av ventilasjon reduserer energiforbruket sterkt. FOR MER INFORMASJON, KONTAKT OSS GJERNE. Tlf Lyst til å jobbe i Norges mest kreative byggautomasjonsfirma, kontakt oss!

12 12 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Enova tilbyr investeringsstøtte til passivhus og/eller lavenergibygg samt fysiske tiltak som reduserer energibruken i eksisterende bygg. Da de i sommer lanserte nye støtteprogram, åpnet det seg muligheter for å gi støtte til enda flere eiendomsbesittere. Nye støtteprogrammer for næringsbygg Terskelen for å få støtte til definerte energitiltak i eksisterende bygg ble blant annet redusert fra 0,5 GWh til 0,1 GWh. En annen viktig endring er at Enova nå gir mer støtte til de mest ambisiøse prosjektene, der man har mål om passivhus eller lavenergibygg. Øk kunnskapen om passivhus Fra 2020 skal alle nybygg og bygg som rehabiliteres ha passivhusnivå. Større kunnskap om passivhus i byggenæringen er dermed helt avgjørende. Enova har derfor opprettet et rådgiverteam som skal bidra til vellykkede passivhusprosjekter rundt om i hele landet, forteller seniorrådgiver Ann Kristin Kvellheim i Enova. Tilbudet er et supplement til øvrig rådgivning fra Enova, og rådgivningsfirmaet Rambøll har fått jobben med å drifte tjenesten. Som Enovas rådgiverteam skal vi blant annet bidra med rådgivning til utarbeidelse av passivhusprosjekter i tidlig fase og kvalitetssikre løsninger og konsepter. Det er viktig å synliggjøre de mange forskjellige løsningene som finnes og de økonomiske effektene av å bygge i henhold til passivhusstandarden, forteller prosjektkoordinator Ferry Smits i Rambøll. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) har slått fast at energieffektivisering gir vesentlige og raske klimagassreduksjoner. Enovas nye støtteprogrammer for bygg er et svar på dette. Flere aktører i markedet har allerede startet omleggingen til en fremtid med langt større etterspørsel etter energieffektive bygg. Et godt forbilde er Vital Eiendom AS, hvor direktør for drift og teknisk forvaltning, Halvard M. Bergby, kan fortelle at de allerede sparer millioner kroner årlig som følge av prosjekt med støtte fra Enova. Selskapet har skaffet seg mye erfaring i energieffektivisering gjennom et prosjekt for å sette rutiner for en helhetlig energiforvaltning og etablere oppfølgingssystemer i hele eiendomsporteføljen, som består av kontoreiendom, hoteller og kjøpesentre. Det er et enormt energieffektiviseringspotensial og store inntjeninger å hente. Mellom 70 til 80 prosent av den eksisterende bygningsmassen kommer fortsatt til å være i bruk om år. De som ser fremover og ønsker å være posisjonert i forhold til energi og miljø, forstår også verdien i å investere i energieffektivisering. Et kjennetegn på de bedriftene som lykkes, er at miljø- og energifilosofien er forankret i toppledelsen og at kompetansen er gjennomgripende i hele organisasjonen. Vinn-vinn for eier og leietaker Om vi ser på eksempelet fra Vital Eiendom, kommer det tydelig frem at de synes det er viktig å ligge i forkant. Deres vurdering er at FREMTIDENS BYGG De som ser fremover og ønsker å være posisjonert i forhold til energi og miljø, forstår også verdien i å investere i energieffektivisering. Jan Peter Amundal, seniorrådgiver i Enova det innen fire år kommer en etterspørsel etter energieffektive lokaler, og da må man være klar til å møte markedet. Når energiattesten henger i resepsjonen, vil det være et konkurransefortrinn. Har man A- eller B-bygg å møte leietakerne med, vil man være attraktive i leiemarkedet. Det samme gjelder ved salg av eiendommene. Energieffektivisering omfatter ikke kun særskilte investeringer. Det kan være lurt å gjennomføre energi- og miljøriktige tiltak samtidig med periodisk vedlikehold når utbedringer uansett må gjøres. Gjør man alltid energieffektive valg, blir lokalene mer attraktive for leietakere. Ofte vil også de mer energieffektive løsningene bidra til bedre innemiljø. Enova gir støtte til eiendomsinvestorer Gjennomsnittet av norske næringsbygg ligger i dag anslagsvis på energimerke D og E. Utfordringen for eiendomsbesittere er at det kommer et marked som krever bedre klasse. Prosjekter med rehabilitering av næringsbygg til lavenergibygg eller passivhusnivå gir størst uttelling i Enovas nye støtteregime. Det er også mulighet til å få støtte til utredning for å identifisere tiltak og kostnader ved å prosjektere og bygge til passivhusnivå. Enova anbefaler både eiendomsbesittere og -forvaltere å se på mulighetene som ligger i Enovas støtteprogram før de rehabiliterer. 3 FAKTA ENOVA Foto: Enova Enova tilbyr kunnskap. Støtteprogrammet er tredelt: Rehabilitering 1 Forprosjekt nye bygg og omfattende rehabilitering.for å bringe prosjekter i tidlig fase frem til passivhusnivå. Investeringsstøtte 2 Investeringsstøtte til nye bygg og omfattende rehabilitering For både private yrkesbygg og offentlige bygningsmasse, består av tre deler: Investeringsstøtte passivhusnivå Investeringsstøtte lavenerginivå Rådgivning ved bygging av passivhus Energibesparelse 3 Investeringsstøtte til eksisterende bygg og utomhusanlegg For tiltak med resultatmål på over 0,1 GWh eller kwh på årsbasis. De som ønsker veiledning om program, satser og søknadsprosedyre, se Mer informasjon, råd og hjelp om Enovas støtteprogram til næringsbygg, borettslag og sameier får man via Enova Svarer på tlf eller epost

13 Velkommen til Isolasjonsteknikk AS Isolasjonsteknikk AS spesialiserer seg på innblåsing av isolasjon i vegger, tak og gulv. Isoleringen foregår ved at man blåser inn Glava Blåseull i konstruksjonen ved bruk av spesialmaskiner. Isolering ved hjelp av innblåserteknikken er en rask og effektiv måte å isolere nye og gamle boliger. Fordelen med å isolere på denne måten, er at du slipper å rive ned panelet på boligen. Isolasjonsarbeidet gir dermed lite besvær for beboerne i boligen. Vi utfører arbeid for private kunder, større entreprenører, staten og kommuner i hele østlandsområdet. Vi har gjennomført prosjekter for blant annet Selvaag Bygg, NCC, JM Byggholt og Mesterhus, for å nevne noen. Vår leverandør av isolasjon er Glava. Vi kan dermed garantere at du får en kvalitetsvare. Vi har hele østlandet som arbeidsområde - ring oss for å diskutere løsninger og tilbud Isolasjonsteknikk AS Jongsåsveien Sandvika Telefon: Epost:

14 14 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS BEDRE OVERSIKT MED FDV-SYSTEM HVORFOR FDV? Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter 23 kjøpesentre i Norge, med et samlet areal på kvm. Til dette trengs riktig system for å forvalte, drifte og vedlikeholde bygningsmassen et husleiesystem. Husleiesystemer som fungerer Eirik Thrygg er administrerende direktør i Sektor, og anerkjenner nytten et godt FDV gjør. Våre leieforhold på over 2000 leiekontrakter, er selve grunnlaget for hele virksomheten vår. Heldigvis var vi tidlig ute i 1998 med å investere i et skikkelig husleiesystem, som over tid har vokst og er utviklet videre, sier Eirik Thrygg. Et krav til husleiesystemer er at de klarer fremtidige omstillinger og endringer. Det å kunne rapportere omsetning, bransje og nøkkeldata ned på det enkelte butikkareal, gir bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for sammensetningen på det enkelte senter. Ved å samle informasjon om det enkelte arealet, er man mest mulig oppdatert på hele verdikjeden. Enkel rapportering Vi bruker systemet mer og mer for rapportering som kommer rett fra kilden. Dette letter arbeidet, vi unngår dobbeltarbeid og unngår feil. Dette er rapporter som går til styret, eiendomsdirektører, senterledelse og leietakere. Vi får enkelt ut nøkkeltallsanalyser og har mulighet til å benchmarke sentrene våre mot hverandre. SYSTEM SOM SAMLER Det å kunne rapportere omsetning, bransje og nøkkeldata ned på det enkelte butikkareal, gir bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for sammensetningen på det enkelte senter. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM Bruk et skikkelig FDV-system til forvaltning Spørsmål: Hvordan holder man styr på bygningsmassen? Svar: Man skaffer FDV-system. Eirik Thrygg, administrerende direktør, Sektor Eiendomsutvikling AS Det at systemleverandøren også leverer til andre aktører innenfor samme bransje, er faktisk et konkurransefortrinn. Leverandøren blir da en ekspert på løsninger innenfor et segment, siden denne følger med på lover, regler og markedsmessige endringer. Det er viktig for oss med en stor og solid leverandør som har evne og vilje til å utvikle systemet videre. Det er også viktig at de har andre profesjonelle kunder i samme bransje som også stiller krav til videreutvikling av systemet, sier Eirik Thrygg. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Noen grunner for å implementere et komplett system: Hos mindre eiendomsbesitterne vil de samme personene kontrollere hele verdikjeden. Når selskapene vokser, begynner behovet for et system å melde seg. Nye folk mangler kompetansen de eldre kollegaene har. Årlig indeksregulering er kompliserte prosesser der det kan gå galt om man belager seg på manuell behandling. Har man butikker i porteføljen, har man som regel omsetningsbasert leie. Det benyttes ofte ulike satser for beregning av de ulike trinnene, utover det faste grunnbeløpet. Det er mindre farer for feil når den omsetningsbaserte leien og indeksregulering blir tatt hånd om i et FDV-system. Når de helt basale behovene er dekket, kommer behovene for oppfølging. Det er ofte dyrt å skaffe ny leietaker, samtidig som tapt leieinntekt aldri kommer tilbake. Varsel på kritiske datoer er med andre ord svært viktig. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Fenistra Eiendom Norges ledende forvaltningssystem Oppnå oversikt, kontroll og styring av eiendomsverdier gjennom bruk av: Fenistra as 0667 Oslo For mer informasjon om Fenistra Eiendom, se eller kontakt: Fenistra er en ledende leverandør av tjenester og programvare til selskap som eier, driver eller forvalter eiendom. Blant våre kunder er Thon gruppen,steen & Strøm, ICA og over120 store og små eiendomsforvaltere i Norge, Sverige og Danmark. Fenistra utfører hele verdikjeden selv, fra utvikling og salg/markedsføring til implementering og support.vår visjon er å skape et system med uovertruffen funksjonalitet og brukervennlighet for effektiv forvaltning av eiendomsverdier. fenistra

15 I foreningen Norsk Klimaskjerm arbeider vi daglig med bygningstetthet og termografering ved praktisk måling og rådgiving, store bygg og små bygg. Vadsø tlf: avd Mosjøen tlf: avd Namsos tlf: Bergen tlf: Kristiansand tlf: Oslo tlf: Medlemmene i foreningen har i tillegg forskjellig kompetanse og påtar seg oppgaver innen; Radonmmåling Skadetaksering Ingeniørtjenester Prosjekt- og byggeledelse Rådgiving og prosjektering i Bygningsfysikk Eiendomsdrift Funksjonskontroll varme og ventilasjon Byggmestertjenester Energimerking Opptak av nye medlemmer vi skje fortløpende fra januar/februar Verditaksering Feilsøking varmekabler Fasadeprosjektering

16 16 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Katharina T. Bramslev, rådgiver, Grønn Byggallianse Arve Bjørnli, prosjektleder, Moe Polyplan Hans Ananiassen, leder, Norsk Klimaskjerm Spørsmål 1: Innenfor hvilket felt mener du det skjer mest i forhold til utvikling av eiendom? Det er et stadig større fokus på energieffektivisering og miljø, både fra myndighetenes og markedets side. Eksempler på dette er revidert bygningsenergidirektiv fra EU, som krever nesten nullutslippsbygg fra 2020, samt internasjonale selskaper som etterspør miljøklassifiserte bygg. Mange av de store eiendomsutviklerne e ruster seg nå for å møte disse nye kravene gjennom å utarbeide ambisiøse handlingsplaner og sørge for intern kompetanseheving. Etterisoler bygget! Kravet til bygningers energiforbruk er betydelig innskjerpet de siste årene og vil bli ytterligere innskjerpet de neste årene. Dette vil også legge et stort press på de som eier dagens eiendommer om å oppdatere bygningsmassen til moderne standard. Fasadeengineering er et absolutt interessant felt som er i rivende utvikling. Det skjer mye på feltet i utlandet, og utviklingen her vil bare fortsette. Det som er spennende er om vi kan utnytte resultater innen fasadeengineering til for eksempel å implementere naturlig ventilasjon med filtrering og oppvarming og kjøling i vårt klima. Kanskje kan vi utnytte de i høyden beskjedne bygg som oppføres med de nye lysenergifangerne, og gjøre det innenfor rentabelt økonomisk perspektiv. Med økologisk perspektiv vil det være rentabelt. Spørsmål 2: Hva er det mest energieffektive sparetiltaket for en næringsbygning? For nye bygg vil de mest energieffektive tiltakene være energieffektive belysningsarmaturer med behovsstyring, god varmegjenvinning og å tette uønskede luftlekkasjer. Energieffektive PC-er som kun står på når de er i bruk, er et annet effektivt tiltak som koster lite. For eldre bygg bygget etter gamle byggeforskrifter, er det mye å hente på etterisolering og vindusutskifting. For nye bygninger vil det være å bruke prosjekteringsteam med tverrfaglig ansvar og kompetanse for en miljøteknisk riktig utforming av bygning og tekniske anlegg. For eksisterende bygninger er de mest effektive tiltakene svært varierende fra bygning til bygning, men forhold som intelligent solavskjerming og behovsstyring av ventilasjonsanlegg (VAV) er i mange sammenhenger viktige tiltak. Bruk termografi, tetthetsmåling og kuldebrosimulering for å finne ut hva og hvor det feiler. Formuler tiltak ut fra funnene. Videre ser jeg med stor interesse at det finnes små horisontalroterende vindmøller som kan stå på taket av et bygg og generere energi nok til hjelpedrift for naturlig ventilasjon eller delvis som kjøling/oppvarming. Det som likevel umiddelbart vil gi effekt uten altfor store kostnader, er resirkulerende bruk av gråvann. Spørsmål 3: Hvordan bidrar du og din organisasjon til et mer miljøvennlig samfunn? Grønn Byggallianse er et bransjenettverk med hensikt å inspirere og heve kunnskapen om energi og miljø i eiendomsnæringen. Bygge- og eiendomsnæringen bidrar til 40 prosent av energiforbruket, 40 prosent av materialforbruket og genererer 40 prosent av avfall i samfunnet, og har derfor et stort miljøpotensial. Løsningene for å bygge og drifte energi- og miljøvennlig finnes, og vi ønsker å bidra til å spre kunnskap om disse løsningene og heve bestillingskompetansen til landets eiendomsaktører. Profesjonelt sett er vår oppgave å være rådgivere i blant annet energitekniske spørsmål. Våre påvirkningsmuligheter med hensyn på bærekraftige energiløsninger i bygninger er betydelige. Omregnet i eksempelvis CO2-ekvivalenter, vil man ved bruk av vår kompetanse gjennom et års rådgivning kunne spare inn mange ganger firmaets, de ansattes og deres families CO2-utslipp ved riktig rådgivning og prosjektering av andre sine eiendommer Internt har vi organisert oss i kompakte kontorarealer der arealbruket per ansatt er langt lavere enn normalt. Dessuten benytter vi offentlige transportmidler så langt dette passer, og samtidig har vi installert videokonferanseutstyr for å redusere reisebehovet. Foreningen Norsk Klimaskjerm har fokus på tetthetsmålinger som et førstetiltak. Alle bygg kan enkelt forbedres når det blir gjort til rette tider. Tette bygg lekker ikke energi i tilsvarende grad som utette. Med termiske forhold som er negative, må man kanskje pøse på med 2 3 graders ekstra oppvarming for å oppnå 1 grads forbedring på arbeidsmiljøet. Det er klart at det belaster miljø og lommebok over tid. Det er umiddelbare resultater på grunn av arbeidet vi utfører når råd følges. BÆREKRAFTIG TVERRFAGLIG BYGNINGSPROSJEKT Hvis du vil vite mere om Moe Polyplan AS kan du gå inn på våre hjemmesider: Hvis du er interessert i energiriktig design, energirådgivning kan du kontakte: Arve Bjørnli Fagansvarlig, Energiriktig prosjektering mail: tlf.: Torje Øvergaard Fagansvarlig, Energimerking mail: tlf.: MOE POLYPLAN AS - kompetent og engasjert rådgivning Gml. Drammensvei N-1383 Asker - Tlf.:

17 Ambisjoner om å skape optimale parkeringsarealer? smarte parkeringsløsninger MED VÅRE SMARTE PARKERINGSLØSNINGER KAN DU HALVERE AREALER OG KOSTANDER PER P-PLASS. Vi har et bredt sortiment som består av en rekke brukervennlige løsninger for eksisterende og nye parkeringsarealer. 40 installerte anlegg i Norge Over installerte p-plasser på verdensbasis Løsningene er utviklet og produsert av tyske Klaus Multiparking GmbH siden 1964 Lokale serviceavdelinger HALVAUTOMATISKE PARKERINGSLØSNINGER HELAUTOMATISKE PARKERINGSLØSNINGER BIL- OG LASTEBILHEISER MODULBASERTE P-HUS I STÅL Multiparking Skandinavia AS Tlf: Fax:

18 18 DESEMBER 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spørsmål: Hvordan begrenser man varmetap og unødvendige utgifter? Svar: Man identifiserer og isolerer punktene der varmen lekker de svakeste leddene i kjeden. 5TIPS SPAR PENGER MED RIKTIG ISOLERING DEN NATIONALE SCENE ISOLERER DE SVAKESTE LEDD Den Nationale Scene er en teaterinstitusjon i Bergen. I 1909 flyttet teateret inn i sine nåværende lokaler på Engen i Bergen sentrum. Snart var bygningen for liten, og i 1913 kjøpte Det dramatiske selskap et ekstra lokale for å bruke det som lager. I 1920 ble det bygget et tilbygg mot nordvest. Modernisering av bygningen Gjennom årene har bygningen gjennomgått store forandringer, påbygging, ombygging, restaurering og sceneteknisk modernisering. Teaterhuset ble i 1993 fredet av Riksantikvaren. Fredningen betyr ikke at ombyggingene har opphørt. Det tekniske anlegget er de siste tre årene blitt oppdatert, noe teateret igjen sparer mye på, ifølge Tore Luneng, teaterhusets bedriftselektriker. Prosessen har vart i tre år. Vi har på grunn av den økonomiske situasjonen vært nødt til å ta det stegvis, men vi er veldig fornøyd med det endelige resultatet, sier han. Varmen går nå dit den skal og lekker ikke rundt i bygget. Selve bygget er fra Ikke bare er det gammelt, med de utfordringer det innebærer i seg selv, men det er også fredet. Det er ikke bare å skifte ut de gamle vinduene med ett glasslag. Dessuten er det svært tykke vegger, noe som gjør at det går sakte å endre temperaturen. Økonomisk gevinst Selv om det er vanskelig å gi et eksakt estimat, sparer utbedringene Den Nationale Scene for store summer hvert år. I tillegg blir inneklimaet betraktelig mye bedre. Jeg kan ikke gi et omtrentlig overslag på hva vi har spart i kroner og øre, men jeg vet jo at fyringsutgiftene våre har gått ned etter at vi isolerte punktene som ga oss varmetapet. Varmen går nå dit den skal og lekker ikke rundt i bygget, sier Tore Luneng. Rørene var isolert før vi begynte oppgraderingen. Vi hadde lange strekk med isolerte rør, men varmen som gikk gjennom disse lakk ut fra koblingene og skjøtene. Det samme skjedde fra pumper, kraner og motorer. Disse avga også overskuddsvarme. Isolasjons-puter på ventiler, pumper og annet utstyr i fyrrom stoppet dette. Varmetapet var dobbelt sløseri, i og med at man brukte ekstra ressurser på å få en behagelig innetemperatur. Tidligere brukte vi ikke bare mer penger enn nødvendig på oppvarming, siden varmen forsvant ut der den ikke skulle være. Vi brukte også penger på å kjøle ned rom som ble unødvendig varme på grunn av overskuddsvarmen. Slik sett var det dobbel gevinst for oss å isolere ledd og koblinger, sier Tore Luneng. Varmt inneklima Innføringen av nytt sentralt styringsanlegg har gjort det enklere å lokalisere de svake punktene i systemet og dermed utbedre disse fortløpende. Et annet ledd i denne prosessen var å kaste ut de gamle fyrkjelene. Vi belager oss nå på fjernvarme. Dette er enklere å styre i forhold til utetemperaturen. Da vi fikk på plass det nye styringsanlegget, fikk vi oversikten over svakheter i systemet. Vi fant ventiler som lakk eller som ikke fungerte, og kunne bytte ut dette. Man har i dag bedre kontroll på både utgifter og temperatur. Resultatet er en mer behagelig arbeidsplass. Systemet fungerer og det er enkelt å sjekke forbruk, og ikke minst hvordan forbruket fordeler seg ut over de forskjellige delene i bygget. Vi er veldig fornøyd med de nye løsningene, sier Tore Luneng. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN 1 SENTRALT STYRINGSANLEGG 1. Den Nationale Scene i Bergen. 2. Isolasjonsputer på ventiler, pumper kraner, motorer og annet utstyr i fyrrom stoppet overskuddsvarmen. 3. Det tekniske anlegget på Den Nationale Scene er de siste tre årene blitt oppdatert. FOTO: TORE LUNENG Hvorfor isolere tekniske anlegg? -Den største fordelen er energisparing En uisolert ventil har omtrent samme varmetap som 3 meter uisolert rør... er energieffektivisering i ordets rette betydning, og gir deg ofte pengene tilbake på få måneder. Siden er det ren fortjeneste... Riktig dimensjonert og utført isolering av tekniske anlegg, for luft og vann, gir betydelig reduksjon av et byggs driftskostnader. Tekniske rom og lange tilførselsstrekk har ofte et stort energieffektiviseringspotensial. Uisolerte ventiler, pumper og koblinger resulterer i et betydelig varmetap i fyrsentralen. Termocap puter sørger for effektiv isolering. ENKEL ENERGIEFFEKTIVISERING Borrelås Isolasjon Sterk og bestandig overflate med vanntett, imprenert glassfiberduk. KAEFER Construction AS Bjørnåsveien 5 N MOSS Tlf Fax: Member of the KAEFER GROUP Construction

19 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER TA TAK! Anne Madsen, daglig leder, Takentreprenørenes Forening Hvorfor isolerer man? Energiforbruk er i fokus.! Myndighetene krever at vi skal bruke mindre energi for å varme opp byggene. De siste 20 årene har kravet til isolering økt betraktelig, og det betyr igjen at isolasjonen i vegger, golv og tak blir tykkere og tykkere. Det er sjelden bygg blir bygget bedre enn forskriftskravene, men det kan lønne seg å regne på hva som kan spares ved bedre isolasjon. Hva er de økonomiske forskjellene på å isolere under selve byggingen og i etterkant?! Det lønner seg å tenke enegieffektivitet i planleggingen av et bygg. Det er billigere å isolere godt under selve byggingen enn å gjøre det senere. I praksis vil tilleggsisolering være lønnsomt når taket skal tekkes om etter ca år. 2 3 Vil etterisolering kreve at areal stenges eller kan dette kombineres med daglig drift?! Isolering er en del av taktekkingsjobben, og vil i liten grad forstyrre daglig aktivitet ettersom den foregår på taket. Unntak er slikt som sykehus, hvor for eksempel boring i betong kan være plagsomt. Det er derfor blitt utviklet alternative løsninger som vakuumtak. Bauder PIR: Høykvalitets isolasjonsmateriale I tider da miljøhensyn og energieffektivisering blir mer og mer viktig er Polyiso- Ridgifoam (PIR) i ferd med å bli et av de mest sentrale byggematerialer. Paul Bauder GmbH & o KG i Stuttgart i Tyskland er spesialister i vanntetting og isolasjonssytemer. De er en av de største produsenter av PIR isolasjon og har tilbudt disse på det norske markedet via sitt datterselskapet i Oslo siden sommeren Polyuretan materialet har flere ulike bruksområder; skosåler, madrasser, bilratt, kjøretøyindustri og isolasjon. Spesielt som byggisolasjon vil polyuretan kunne bidra betydelig til energieffektive konstruksjoner. Nytt i Norge Den «slanke» isolasjonen for flate tak Paul Bauder GmbH & Co. KG i Stuttgart i Tyskland har 150-års tradisjon i utvikling og produksjon av vanntette bitumenmembraner, PVC og TPOmembraner, PIR-isolasjon og miljøvennlige taksystemer. 650 ansatte arbeider ved hovedkvarteret i Stuttgart og i fem andre fabrikker i Bochym, Landsberg, Achim nær Bremen, Bernsdorf og Schepnitz nær Dresden. Fem salgsgrupper i Tyskland og 11 datterselskaper i Europa står for kundeservice. Bauder AS, Søndre Bogstadvei Aurskog, Espen Foss, Mob: , Salesmanager,

20

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Energibruk i bygg Norske bygg står for omtrent 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Dette tilsvarer om lag 80 TWh

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen?

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Hva jeg skal snakke om Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer

Detaljer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer TKSF Oppgradering av eksisterende bygninger - Oslo, 18.9.2012 Energieffektivisering - Potensialer og barrierer Frode Olav Gjerstad Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende? Rehabilitering er nøkkelen til et godt Lån og tilskudd fra Husbanken

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Klimaforum: Smart og effektiv energibruk Bergen Næringsråd Ole Aksel Sivertsen Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme

Detaljer

Et energieffektivt og fornybart Norge

Et energieffektivt og fornybart Norge Energieffektivisering, potensial og barrierer Hvilke støtteordninger kan gjøre ditt prosjekt mer bærekraftig? Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger, den 6. og 7. mai 2014, Oslo Frode

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Passivhus og lavenergibygg Enovas strategiske retning for bygg Framtidens bygg skal være bygget som passivhus

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Enovas tilbud til byggsektoren. Jan Peter Amundal 6. februar 2014

Enovas tilbud til byggsektoren. Jan Peter Amundal 6. februar 2014 Enovas tilbud til byggsektoren Jan Peter Amundal 6. februar 2014 Enova SF Vår visjon Et energieffektivt og fornybart Norge Vårt ansvar Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 3. desember 2013

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 3. desember 2013 Energismarte bygg er attraktive bygg Jan Peter Amundal 3. desember 2013 Aktuelle støtteprogrammer rettet mot bygg 1. Støtte til eksisterende bygg Støtte til varmesentraler 2. Investeringsstøtte til ny

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Vibecke Hverven, Byggebørsen 2011 Om Sweco Oppdrag i 100 land siden 1903 Internasjonal vekst 5 300 ansatte i 11 land Pågående oppdrag i 90 land 31 000 oppdrag

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Slik møter vi utfordringen i Skanska

Slik møter vi utfordringen i Skanska Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Slik møter vi utfordringen i Skanska Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS SINTEF seminar 3. juni 2010, Oslo Slik møter vi utfordringen i Skanska Etablerer intern

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Passivhus Energitak svarende Passivhus nivå Hvorfor Passivhusnivå? Virkning av tak på miljø og drift Passivbygg Et bygg nesten

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

ROM EIENDOM AS ADRESSE KIRKEGATA 15, 0048 OSLO SENTRALBORD +47 47 62 05 00 FAKS +47 23 15 17 56 E-POST POST@ROMEIENDOM.NO WWW ROMEIENDOM.

ROM EIENDOM AS ADRESSE KIRKEGATA 15, 0048 OSLO SENTRALBORD +47 47 62 05 00 FAKS +47 23 15 17 56 E-POST POST@ROMEIENDOM.NO WWW ROMEIENDOM. Norges første ferdigstilte næringsbygg klasse A ROM EIENDOM AS ADRESSE KIRKEGATA 15, 0048 OSLO SENTRALBORD +47 47 62 05 00 FAKS +47 23 15 17 56 E-POST POST@ROMEIENDOM.NO WWW ROMEIENDOM.NO Kontakt: Pål

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Attraktive bygg Kompetanseutvikling

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Enovas Støtteordninger

Enovas Støtteordninger Enovas Støtteordninger Fakta om Enova SF Stiftet i juni 2001 Drift fra og med 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad Ca 60 ansatte Kontor i Trondheim Forvalter Energifondet Rådgiver

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

Oppgradering av eksisterende bygninger

Oppgradering av eksisterende bygninger Oppgradering av eksisterende bygninger Tema: Energieffektivisering, Potensial og Barrierer Frode Olav Gjerstad, tlf 9921 2765 frode.olav.gjerstad@enova.no Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige»

Detaljer

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Om Entelligens Bakgrunn Entelligens har utspring fra Prognosesenteret, som har analysert den norske boligmassen siden

Detaljer

Energiledelse. Thea Mørk

Energiledelse. Thea Mørk Energiledelse Thea Mørk Norsk Enøk og Energi AS Etablert i Drammen i 1992 - enøksenter i Buskerud Eies av nettselskaper i Buskerud, Telemark og Østfold Solid rådgivningsbedrift innen enøk og energi Kontor

Detaljer

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Passivhus til plusshus, bolig og næringsbygg. 09.02.2015 INNHOLD 1) Asplan Viak kort introduksjon 2) Powerhouse

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 6. November 2013

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 6. November 2013 Energismarte bygg er attraktive bygg Jan Peter Amundal 6. November 2013 Nybyggmarkedet øker forspranget Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas støtteprogram rettet mot bygg 1. Støtte til eksisterende

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge

Krav og muligheter til framtidens bygg. Guro Hauge Krav og muligheter til framtidens bygg Guro Hauge Hva har skjedd til nå? 2000-2005: Lavenergiboliger som forbildeprosjekter 2005: Soria Moria lavenergiboliger som forskriftsstandard 2007: TEK 2007 2008:

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan oppnå energibruk som beregnet hvorfor stemmer det sjelden? 27. mai 2014 Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan arbeider DNB med energi merke? Alle bygg registreres i en

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Energieffektivitet i bygg

Energieffektivitet i bygg Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enova bygningsnettverk? Morgendagens Eiendomsmarked 2005 ved Frode Olav Gjerstad Visjon Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Verdier

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima

Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Prosjektbeskrivelse 15.09.2005 Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Kunnskapsmangel om godt inneklima fører til unødig energiforbruk Grønn Byggallianse er et nettverk bestående av 13 av

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg

Enovas støtte til nye bygg Enovas støtte til nye bygg Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling Fornøyde

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter)

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter) Nyhetsarkiv NVE vedtar tvangsmulkt NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler!

Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler! Oppgradering av bygg med vernestatus 17. September 2014 Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler! Marte Boro, Riksantikvaren Enøk for å redusere klimabelastningene, bedre standarden

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

MULTIKOMFORT. Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN. optimeraproff.no SEPTEMBER 2014

MULTIKOMFORT. Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN. optimeraproff.no SEPTEMBER 2014 Du bygger Vi tar oss av resten MULTIKOMFORT Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN SEPTEMBER 2014 Multikomfort er en standard for nybygg og rehabilitering som forenkler og effektiviserer arbeid og drift

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFTSKONFERANSEN 2011 KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFT AV NYTT HOVEDKONTOR SPAREBANK1-SMN I TRONDHEIM NY TEKNOLOGI FØRER TIL NYE DRIFTSMETODER. HVA KAN VI LÆRE? Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer